Projectplan: BRAVO Programmalijn 2. Bart van den Bosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan: BRAVO Programmalijn 2. Bart van den Bosch"

Transcriptie

1 1 Projectplan: BRAVO Programmalijn 2 Bart van den Bosch

2 2 Landstede Groep: een sportieve organisatie Landstede is een organisatie die jongeren, volwassenen, bedrijven en instellingen helpt met het ontwikkelen van hun talent. Landstede biedt voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen, training, opleiding & advies voor volwassenen en diensten op het gebied van welzijn, kinderopvang en kringloop. Landstede heeft meer dan 60 vestigingen in Flevoland, Gelderland en Overijssel. Er is dus altijd een vestiging van Landstede in de buurt. Bij Landstede gaat het om jezelf ontwikkelen, de top bereiken met jouw talent. Samen spelen in een team. Successen behalen, maar ook goed tegen je verlies kunnen. Sport is een uitstekende manier om deze vaardigheden te oefenen. Sport speelt dan ook een zeer belangrijke rol binnen de activiteiten van Landstede. Centre for Sports & Education Het Centre for Sports & Education (CSE) van Landstede is hét opleidingscentrum voor topsporters. Het Centre is uniek in Nederland, omdat onderwijs en sport volledig geïntegreerd zijn. In deze opleiding beschikken studenten over het beste en meest complete aanbod van trainers, faciliteiten en begeleiding om uit te groeien tot een topsporter. Sport & Bewegen Onder de vlag Sport en Beweging biedt Landstede beroepsopleidingen die speciaal gericht zijn op de sportwereld. Een unieke kans voor sportieve mensen om te leren hoe je anderen kunt helpen bewegen. Deze sterke verbinding tussen Landstede en sport uit zich onder meer in: Landstede & topsport Landstede is sportpartner én supporter van Landstede Basketbal en Landstede Volleybal, topteams in de Nederlandse eredivisie. Als sponsor van Landstede Basketbal en Landstede Volleybal weet iedereen in de regio wie we zijn. Dit levert contacten op die weer leiden tot nieuwe initiatieven bij Landstede.

3 3 Inhoudsopgave 1. BRAVO en Gezonde School 2. Projectdefinitie 3. Van curatief naar preventief met BRAVO 4. Veelzijdige beweegprogramma s 5. Vooral veel ontspannen 6. Roken ontmoedigen 7. Gevarieerde en Gezonde Voeding 8. Alcoholgebruik en alcoholmisbruik 9. Projectmisbruik 10. Communicatie 11. Planning 12. Raming

4 1. BRAVO en Gezonde School 4 Programmalijn twee bestaat uit twee resultaatgebieden: Implementatie Gezonde School methode Implementatie BRAVO Dit projectplan is geënt op het uitrollen van BRAVO (vitaliteitmodel voor medewerkers) binnen Landstede mbo. De realisatie ligt in handen van Frank Verreij (P&O) en Bart van den Bosch (Team Sport). BRAVO gaat verder dan alleen bedrijfssport; naast Bewegen, richt deze methode zich op Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. BRAVO en Gezonde School zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; vandaar de bundeling binnen één programmalijn. Een Gezonde School stimuleert namelijk op een integrale en structurele manier de gezondheid van studenten en personeel. Kenmerken van de Gezonde School: 1. Een structurele aanpak 2. Een integrale aanpak 3. De school staat centraal 4. Collectieve preventie én individuele leerlingenzorg De Gezonde School wordt geïmplementeerd binnen: Landstede Dokterspad (mbo) Thomas a Kempis College (voortgezet onderwijs)

5 5 2. Projectdefinitie Contextbeschrijving: Gezonde School als onderdeel van programmalijn 2 Een school inrichten naar dit model heeft de volgende voordelen voor studenten: Landstede is een sportieve organisatie met aandacht voor gezondheid en bewegen 1. Dit projectplan richt zich op het bevorderen van gezondheid onder medewerkers. Het Gezonde School model richt zich zowel op medewerkers als studenten. De locatie Dokterspad (mbo) en Thomas a Kempis (voortgezet onderwijs) worden ingericht volgens dit school vitaliteitsmodel. Wellicht sluit ook Talentstad aan bij deze ontwikkeling. De Gezonde School is een totaalconcept / paraplumodel gestoeld op gezondheidbevordering voor medewerkers en studenten binnen de onderwijssetting. Verdere uitwerking Gezonde School model te vinden in de bijlagen en op Perspectief schoolbeleid Mbo: aansluiten bij dimensie vitaliteit als onderdeel van het nieuwe brondocument Loopbaan en Burgerschap. In 2015 dienen alle schoolkantines gezond te zijn (Motie: Vendrik) Perspectief leerprestaties: Betere leerprestaties en gezond pedagogisch klimaat Door ontbijten te stimuleren significante beter cognitief functioneren. Strategienota: Samen naar 2015, bladzijde 19, paragraaf 2.7

6 6 Contextbeschrijving: BRAVO als onderdeel van programmalijn 2 Een onderdeel van dit Gezonde School model is het aanbod richting medewerkers. Dit beperkt zich niet alleen tot bewegen, maar gaat met de BRAVO-methode verder. Het BRAVO-programma richt zich vooralsnog op alle medewerkers werkzaam binnen het mbo en diensten. Interventies voor medewerkers en zo stimuleren tot: B = Voldoende bewegen R = Niet roken A = Matig met alcohol V = Gezonde voeding O = Veel ontspannen Medio November 2010 vond er onder 2336 medewerkers werkzaam binnen het mbo en diensten een digitale BRAVO-behoeftepeiling (Janssen, 2010) plaats. In totaal 509 medewerkers hebben aangegeven welke voorkeuren er bestaan rondom de invulling van het BRAVO-programma. Uitkomsten van deze peiling zijn verwerkt in hoofdstuk 2 (BRAVO). Voordelen voor werkgevers: Hogere arbeidsproductiviteit Hogere arbeidstevredenheid Beter imago: sportief bedrijf Lager ziekteverzuim, sneller weer aan de slag Minder ongewenst verloop Betere werksfeer Voordelen voor werknemers: Uit onderzoek van TNO / VU (S.G. van den Heuvel, 2003) blijkt dat werknemers die bewegen op een schooljaar gemiddeld vijf dagen minder ziek zijn. Uit een uitgebrachte verzuimrapportage door P&O blijkt dat een Landstede medewerker binnen het onderwijs gemiddeld 6,15% dagen ziek is (schooljaar 2010 / 2011). Per werknemer 1) GPL 2) werkdagen ziek Gezondheid en fitter Meer plezier in het werk Interessante secundaire arbeidsvoorwaarde Onderhouden interne en externe netwerk Laagdrempelig en aansluitend op werktijden Tijdwinst door ontwijken files Opbrengsten per werknemer Niet-sporter Determinanten voor ziekte bij werknemers (RIVM, 2007) 1. Roken 13% 2. Overgewicht 9,7% Sporter Verschil ) Gemiddeld personeelslasten van Landstede (onderwijs) in ) Aantal werkdagen ziek verschil sportende werknemer en niet sportende werknemer (zie bijlagen voor gehele artikel) 3. Verhoogd bloeddruk 7,8% 4. Drankgebruik 4,5%

7 7 BRAVO interessant voor werkgever en werknemer Een trend in P&O-beleid is de verschuiving van curatief, naar een preventief gezondheidsbeleid. Het BRAVO-programma is helemaal gestoeld op een preventief aanbod en benadering richting medewerkers. BRAVO stimuleert de gezondheid en het welbevinden van medewerkers. Dit succesvolle programma draagt bij aan de tevredenheid en daarmee binding aan het bedrijf. Tenslotte streeft iedere werkgever naar vitale en gemotiveerde werknemers. Met BRAVO kan de werkgever zich op een leuke en positieve manier onderscheiden. Doelstelling Het Door implementatie van het BRAVO-programma en Gezonde School medewerkers / studenten stimuleren en (vrijwillig) ondersteunen in het maken van gezonde keuzes die uiteindelijk een bijdrage leveren in het persoonlijk welbevinden en verhogen van leer- en werkprestaties. Resultaten (BrB 2010 / 2011) Gezonde School: Schrijven van projectplan Gezonde School locatie Dokterspad en adviseren richting Thomas a Kempis Samenwerking met Sligro Breakpoint formule, GGD en JOGG uitbouwen. Interne en externe exposure voor totaal concept Landstede Gezonde School / BRAVO n.a.v. resultaten pilot en gezonde kantine uitbouwen. MBO locaties scannen op aanwezige Gezonde School componenten, dit in rapportage opnemen en uiteindelijk voorleggen als Gezonde School intentie verklaring voor CvB en daarmee verankering strategisch beleid. Risicoprofilering leefstijlfactoren inzichtelijk maken per locatie, op basis hiervan komen tot stap 2 (schoolprofiel) binnen Gezonde School handleiding. BRAVO: HBO stagiair aannemen om de coördinatie en organisatie van BRAVO-beweegactiviteiten binnen Landstede mbo-locaties te coördineren. Creëren van op maat interventie aanbod voor medewerkers per Landstede MBO locatie. Creëren van digitaal BRAVO-portaal en communicatieplan. Mogelijkheden BRAVO-aanbod, op basis van uitkomsten behoefteanalyse, binnen VO verkennen en afhankelijk van budget implementeren.

8 8 Afbakening en randvoorwaarden Implementatie van de Gezonde School (pilot) vindt plaats op locatie Dokterspad (mbo) en Thomas a Kempis (vo) Het budget ten behoeve van de implementatie van de Gezonde School is geheel opgenomen in de BrB van team Sport. Het budget voor de implementatie van BRAVO is opgenomen in de BrB van P&O. De doorlooptijd van BRAVO en Gezonde School is qua financiering te garanderen tot schooljaar 2011 / Fase 1: centraal aangeboden interventies. Fase 2: locatie gebonden interventies. Het adviseren van locaties omtrent de inrichting van een Gezonde Kantine is geen onderdeel van het resultaat. Aansluiten bij bestaande lokale infrastructuur locaties. BRAVO-programma geheel afgestemd op uitkomsten enquête.

9 9 3. Van curatief naar preventief met BRAVO Bouwen aan BRAVO-beleid: Introductie: Naast het curatief gezondheidsbeleid zijn er verschillende manieren om het preventief beleid vorm te geven, uitgaande van het bedrijf Preventned 2, zijn hierin de volgende gradaties te onderscheiden: Brons: alleen losse activiteiten als bedrijfssport Zilver: een aanpak gebaseerd op een meting bijvoorbeeld van werkvermogen Goud: van losse activiteiten naar integraal gezondheidsmanagement gebaseerd op een zeven stappen plan en het huis van werkvermogen waarin de gezondheidsaanpak onderdeel wordt van het strategisch beleid. Als Landstede hebben we de gouden aanpak als einddoel voor ogen. Nu zijn er vooral adhoc activiteiten en met de BRAVO aanpak gaan we naar zilver. Uiteindelijk is het doel om de samen met de Landstede werkgroep arbeid en gezondheid te gaan voor GOUD. Door interventies aan te bieden op de verschillende BRAVO- letters ontstaat er een preventief aanbod ter bevordering van een gezonde leefstijl en ondersteunend richting medewerkers met de intentie om leefstijlgedragingen te veranderen. 2

10 10 4. Veelzijdige beweegprogramma s Bewegen is ontspannen, competitie en uitdaging Bewegen is leuk en geeft een goed gevoel. Wie beweegt voelt zich gezonder, fitter, sterker en heeft minder last van stress. Daarnaast verlaagt bewegen het risico op het ontstaan van ziekten zoals diabetes, overgewicht en depressie en wordt de kans verkleind op borstkanker 3. Momenteel voldoet 40% aan de NNGB 4 en dus 60% niet (landelijke gemiddelde 59%) (Janssen, 2010). Beweegprogramma s: 1. Bewegen en werk: Bewegen onder werktijd en aansluitend (ontspanning) 2. Bewegen en competitie: Bedrijfssportcompetitie (intern of extern), bedrijfssportverenigingen oprichten 3. Bewegen en uitdaging: voorbereiding op een eenmalig evenement 4. Healthcheck: gezondheid check en begeleiding Uitkomsten behoefte peiling onder personeel Landstede (2011) Maandag tot donderdag zijn favoriete dagen om te sporten. Waarbij dinsdag het meest in trek is. Een overgrote meerderheid sport het liefst s middag na werktijd (52%), 22% s avonds en 17% tussen de middag. Populaire sporten onder medewerkers en positionering binnen beweegprogramma s. Populaire sporten (meerdere antwoordmogelijkheden). Fitness (44%) Volleybal (24%) Beweegprogramma moet aansluiten op het werk en het voornaamste motief is het sociale aspect en verbetering van de gezondheid / fitheid. Bewegen en werk: Bewegen en werk Medewerkers stimuleren om te bewegen binnen werktijd maar ook aansluitend. Hierbij ligt de nadruk op laagdrempelige beweegvormen. a) Interventies binnen werktijd: Lunchwandelen Yoga workshop Nordic Walking Healthcheck voor medewerkers Bewegen en competitie X X Hardlopen (24%) X X Spinning (18%) X Wandelen (16%) X X Tennis (16%) X X Zwemmen (15%) X X Bewegen en uitdaging 3 4 Nationale Norm Gezond Bewegen

11 11 b) Structurele interventies aansluitend aan werktijd: Bedrijfsfitness 5 (54% voorkeur fitness na werktijd) - Gehele schooljaar mogelijk - Gereduceerde prijs voor medewerkers - Begeleiding door studenten i.c.m. coördinator Populaire sporten Locatie (Hyperlink naar website opgenomen) Eigenschap Locatie Zwolle Locatie Harderwijk Locatie Raalte Fitness (44%) Rechterland Westeinde Fital Center C Dokterspad Volleybal (24%) Rechterland Westeinde Tijenraan T / W Hardlopen (24%) Rechterland Westeinde Zwolsestraat C / T Dokterspad Fuchsiastraat Spinning (18%) Rechterland Iedema Fital Center C Wandelen (16%) Rechterland Westeinde Zwolsestraat Dokterspad Fuchsiastraat Tennis (16%) Sportpark T.V. Strokel Ramele C / T / W Pelikaan Zwemmen (15%) Rechterland Sypel Tijenraan C / T / W Badminton (11%) Rechterland Westeinde Tijenraan C / T / W Zumba / dans Rechterland Westeinde Fital Center C Dokterspad Fuchsiastraat Beachvolleybal Sportpark Sypel Kwiek (naast C / T / W Pelikaan school) Unihockey Rechterland Westeinde Tijenraan T / W c) Incidentele interventies: moet je denken aan sporten in clinicvorm. Een aanbod van zes tot contactmomenten van ieder anderhalf uur. C = Conditie verbetering T = Techniek verbetering W = Wedstrijdelement Bewegen en competitie: Hierbij zijn twee mogelijkheden: interne (eigen) competitie of aansluiten bij bestaande externe competitie. Voorbeelden van externe competities: o Volleybal: Landstede Volleybal/VCZ o Beachsporten: Sportpark pelikaan o Golf: Golfbaan Hattem Bewegen en uitdaging: Challenge; uitdagen! Naar een doel toewerken. Meestal betreft dit deelname aan een duursport evenement. Voorbeelden hierbij: o Halve marathon van Zwolle juni. o Halve marathon van Harderwijk - maart o Vierdaagse van Nijmegen - juli o ROPA Run (verbonden aan goed doel) - juni o Tour for Life (verbonden aan goed doel) - augustus/september o Alpe du Zes (verbonden aan goed doel) juni 5 Interne rapport: Businessplan Fitness (uitwerking)

12 12 Algemeen Healthcheck: Medewerkers van Landstede mbo-locaties zijn jaarlijks in de mogelijkheid zich te onderwerpen aan een Healthcheck. Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om i.s.m. een lifestylecoach een specifiek programma ter bevordering van de gezondheid te volgen. Medewerkers met een dringend leefstijl advies kunnen op eigen initiatief gecoacht worden.

13 13 5. Vooral veel ontspannen! Ontspanning, balans en stress Een halve eeuw geleden wist niemand wat stress was, tegenwoordig heeft vrijwel iedereen er last van. Maar hoe werkt stress eigenlijk? En is stress wel altijd negatief? Ontspannen is lichamelijk en geestelijk tot rust komen. Niet iedereen heeft dezelfde dosis ontspanning nodig. Dat maakt de term ontspanning voor iedereen iets heel persoonlijks. Toch moet de waarde van ontspanning niet onderschat worden. Wie zich niet af en toe kan ontspannen, loopt grote kans daar erg ziek van worden, zowel geestelijk als lichamelijk. Interventies: Informatiebijeenkomst Ontspanning, Stress en Balans Workshop Energie en timemanagement Clinic ontspanningsactiviteiten Stressreductie Mindfulness Yoga Ontspanningsmassage (s) Cultuur: schilderen, theater, cursussen Er zijn verbindingen te maken met Mooi en Mode omtrent ontspanningsmassages voor medewerker. De cursussen rondom cultuur en educatie is wellicht in te vullen door opleidingsdocenten.

14 14 6. Roken ontmoedigen Roken is duur voor medewerker en Landstede Als één werknemer die 50,- per uur kost stopt met roken, scheelt dat de werkgever zo'n 7.500,- per jaar alleen al aan onproductieve rookpauzes. Roken is ook om andere redenen een kostenpost voor een bedrijf. Roken is schadelijk voor de gezondheid. Als gevolg van het roken zijn werknemers gemiddeld meer ziek. Stoppen met roken levert werknemers gezondheidswinst op. Na een jaar neemt het gemiddelde ziekteverzuim af met bijna een derde. Rokers die stoppen vóór hun 50e halveren daarmee het risico dat ze hun pensioen niet halen. Interventies: Informatiebijeenkomst (Stivoro) In Compay Training (Stivoro) ( 9 bijeenkomsten van 1,5 uur) Allen Carr Training ( 2 dagdelen) Rookbeleid VO2 max bepalen in healthcheck

15 15 7. Gevarieerde en gezonde voeding Gezond zijn en gezond kiezen De meeste Nederlanders denken dat ze gezond eten. De werkelijkheid is anders. We eten nog steeds teveel verzadigd vet, te weinig groente en te weinig fruit. Een werkgever kan helpen het voedingspatroon van werknemers te verbeteren en zo hun gezondheid te bevorderen. Gezonde voeding: centraal speerpunt De afdeling facilitair kent twee strategische speerpunten: Duurzaamheid Gezondheid Interventies: Labellen van producten of clusteren van producten op energiewaarde. Folders Middelomtrekmeters Afvallen onder begeleiding Internet zelftesten Workshop Kookworkshop Met uitzondering van Harderwijk beschikken de overige Landstede mbolocaties over gezond aanbod tegen een redelijke prijs. De nog te realiseren kantine bij Dokterspad wordt volledig ingericht aan de hand van normeringen (80% basisvoeding en 20% uitzonderingsproducten) van het Voedingscentrum. Het uitgiftepunt in het Sportcentrum fungeert daarbij als good practise; na opening kiezen medewerkers massaal voor overwegend gezonde, vers gemaakte en originele producten. In tegenstelling tot overige locaties is de exploitatie van de kantine Harderwijk in handen van Albron catering. Het aanbod bestaat grotendeels uit producten met een (veel) te hoge energiewaarde. Beïnvloeding is noodzakelijk.

16 16 8. Alcoholgebruik en alcoholmisbruik Alcohol en prestaties Zo'n 3 tot 6% van de beroepsbevolking heeft problemen op het werk door alcoholgebruik. Het ziekteverzuim van probleemdrinkers ligt 2 tot 6 keer hoger dan gemiddeld. Alcoholmisbruik leidt tot vermindering van sociale contacten op het werk. Alcoholmisbruik leidt tot lagere kwaliteit van het afgeleverde werk, moeite met het uitvoeren van complexe taken en een minder constant werkpatroon Interventies bij Landstede: De werkgroep Arbeid en Gezondheid schrijft momenteel een Landstede breed alcoholbeleid. Alcoholbeleid voornaamste interventie Het merendeel van de probleemdrinkers behoort tot de beroepsbevolking. De werkplek is daarom een zeer geschikte omgeving om alcoholgebruik te beïnvloeden en gezondheidsvoorlichting te geven. Ten aanzien van alcohol is een sterke rol voor de arbo-coördinator weggelegd. Elk bedrijf hoort een alcoholbeleid te hebben waarin de regels en afspraken staan. Een alcoholbeleid bestaat uit de regels, voorlichting, hulpverlening en sancties. In dit project richten we ons op voorlichting

17 17 9. Projectorganisatie Werkgroepen in combinatie met stuurgroep De BRAVO-letters worden uitgewerkt volgens onderstaand model: Omschrijving werkgroep: Taken: rkiezen van interventies Activiteiten ontwerpen en implementeren. Bijwonen vergadermomenten. Verantwoordelijkheden: Realiseren van kwalitatief hoogwaardig activiteiteninterventieaanbod aangepast aan wensen en behoefte medewerkers. Bevoegdheden: Handelen in af projectleiders. Binnen gestelde financiële kaders. Bewegen (B) Werkgroep (maandelijks vergadering) - Bart van den Bosch (taakgebied) - Stagiair CALO (SB) - Twee sportcoördinatoren - Roken, Alcohol en Voeding (R) (A) (V) Projectmedewerkers (maandelijks vergadering) - Bart van den Bosch (taakgebied: voeding) - Frank Verreij (taakgebied: roken en alcohol) - Stagiair CALO (SB) of Verpleging (HBO V) - Werkgroep Arbeid en Gezondheid (P&O) Ontspanning (O) Werkgroep (maandelijks vergadering) - Frank Verreij (voeding) - Frank Verreij (taakgebied: roken en alcohol) - Stagiair CALO (SB) - Werkgroep Arbeid en Gezondheid (P&O) Stuurgroep: Henri van Werven (directeur Marketing en Communicatie) Jaap van der Neut (directeur Personeel en Organisatie) Vergaderfrequentie afhankelijk van projectleiders inbreng. Projectleiding: Bart van den Bosch (team Sport) Frank Verreij (team Sport) Vergaderfrequentie maandelijks Projectadviseur Pieter Iedema (Fitform) Op afroep Communicatiemedewerker Vergaderfrequentie afhankelijk van projectleiders inbreng.

18 Communicatie Succesfactor! Het is belangrijk dat BRAVO beschikt over een eigen (interactief) portaal. Medewerkers kunnen hier terecht voor: Visie / informatie Landstede BRAVO Activiteiten kalender Beschikbare interventies Inschrijving Zelftesten Contactformulier Voorlichting Naast het realiseren en onderhouden van dit portaal heeft de communicatiemedewerker een belangrijke rol in het lanceren van de BRAVO-c ampagne. Een communicatieplan ligt hieraan ten grondslag. Taken communicatiemedewerker: Communicatieplan opstellen Ontwerpen en lanceren van BRAVO- campagne Communicatie middelen inzetten om deelname te vergroten Portaal creëren, vullen en onderhouden Positieve uitstraling bewaken Themaweken ontwerpen en lanceren Het ligt in de bedoeling om iedere twee maanden één letter centraal te stellen door middel van een campagne. In deze maanden vinden er, naast het reguliere aanbod, extra activiteiten plaats. Voorbeeld: In de maanden dat ontspanning centraal staat, is het mogelijk dat medewerkers gebruik kunnen maken van een ontspannende hoofdmassage.

19 Planning Huidige schooljaar 2010 /2011 Maart 2011 April 2011 Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Projectplan BRAVO afronden. Verkennen mogelijkheden inzet stagiaires vanuit HS Windesheim. Bijeenkomst 1: werkgroepen BRAVO-letters. Communicatieplan gereed Portaal positionering duidelijk Sollicitatie met stagiair Resultaat: 1. Projectplan BRAVO gereed 2. Inzet stagiaires concreet Invullen van de projectgroep BRAVO. Duidelijkheid over inzet communicatiemedewerker Overleg met directeur Marketing en Communicatie inzake communicatie BRAVO. Healthcheck Afstemming met werkgroep Gezondheid en Arbeid. Start fitness voor medewerkers (Rechterland) Resultaat: 1. Organisatiemodel BRAVO bemenst. 2. Communicatie inzet bekend 3. Afname Healthcheck 4. Werkgroep Gezondheid en Arbo op de hoogte van BRAVO aanpak. Resultaat: 1. Afstemming organisatie en aanpak werkgroep(en). 2. Communicatieplan gereed 3. Locatie portaal bekend. Bijeenkomst 2 : werkgroepen BRAVOletters concretiseren activiteiten. Portaal eerste vulling/ fase gereed Stagiaire inzet bekend BRAVO in het VO standpunt bekend Resultaat: 1. BRAVO activiteiten bekend en opgenomen in planning. 2. BRAVO portaal eerste vulling gereed 3. Stagiaire(s) bekend BRAVO campagne (materiaal)gereed Resultaat: 1. BRAVO campagne gereed Huidige schooljaar 2011 /2012 September 2011 Oktober 2011 November 2011 Vervolg.. Fitness en groepslessen Rechterland Uitvoeren activiteitenplannen B en O-letters Interventies BRAVO onderzocht BRAVO interventies op Roken, Alcohol en Voeding bekend en ingekocht. Activiteitenplannen letters RAV gereed Portaal volledig. Voorbereiding kick-off BRAVO Lancering BRAVO programma op Landstede Sportconferentie. Themamaand Bewegen: November en December 2011 Themamaand Voeding: Januari en Februari 2012 Themamaand Ontspanning: Februari en Maart 2012 Themamaand Roken: Maart en April 2012 Themamaand Alcohol: Mei en Juni 2012 Resultaat: 1. Promotie rondom 2. Interventies BRAVO selectie Resultaat: 1. Activiteitenplan RAV gereed 2. Portaal helemaal ingevuld Resultaat: 1. BRAVO programma en interventies gereed Resultaat: 1. Werkgroepen BRAVO-letters creëren/ realiseren aanbod. 2. Extra exposure BRAVO-letter in themamaand

20 Raming Fitcoach 3.000,00 Bijdrage fitness 3.000,00 Healthchecks ,00 Healthcheck ,00 Healthchecks ,00 Bijdrage fitness 3.600,00 Formatie Bart 8.000,00 Formatie Bart 8.000,00 Activiteitenbudget ,00 Formatie Frank 8.000,00 Formatie Frank 8.000,00 Activiteitenbudget ,00 Activiteitenbudget ,00 BUDGET ,00 BUDGET ,00 BUDGET ,00 BUDGET ,00

21 21 * Bijlagen en literatuur. Bibliografie: Middelkamp, D. J. (1999). De fitnessbrance in beeld. Weert: EFAA. Tissen, K. B. (2006). Rapportage sport. Den Haag: SCP-uitgeverij. Bravo projectplan (versie 3) Bart van den Bosch Adviseur team Sport

STARTNOTITIE GEZONDHEIDSMANAGEMENT SOWECO NV

STARTNOTITIE GEZONDHEIDSMANAGEMENT SOWECO NV STARTNOTITIE GEZONDHEIDSMANAGEMENT SOWECO NV 1. Inleiding, aanleiding en doelen Gezondheidsbevordering krijgt in onze huidige samenleving steeds meer aandacht. Werkgevers nemen steeds meer een actieve

Nadere informatie

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Alles is gezondheid Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Inhoud Deel 1 Het programma 3 1. Inleiding 2 2. Uitdagingen waar we voor staan 5 3. Uitgangspunten 7 4. stellingen 9 5. Gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Blijf actief door. Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN

Blijf actief door. Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN Blijf actief door Vmbo in beweging TIPS, AANBEVELINGEN EN PRAKTIJKVOORBEELDEN Inhoud Voorwoord 2 Inleiding 4 Verankering van sport en bewegen 6 Bereik inactieve leerlingen 8 Zes praktijkvoorbeelden IJburg

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Gezondheid 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden 2.1. De Wet publieke gezondheid 2.2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2.3.

Nadere informatie

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden Colofon Titel: Ondertitel: Onderwijsinstelling: Opleiding: Afstudeerbegeleider: Opdrachtgever: Contactpersoon: Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen

Nadere informatie

Sportstimulering in de opvang

Sportstimulering in de opvang Sportstimulering in de opvang Voor de leden van Federatie Opvang Visie op Sport & Bewegen Inhoudsopgave 1. Uitdaging... 3 2. Landelijk sportbeleid en ontwikkelingen... 5 2.1. Combinatiefunctionarissen...

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 1 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 P.F.J. van Bree,

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Investeren in bewegen op werkvloer loont

Investeren in bewegen op werkvloer loont Investeren in bewegen op werkvloer loont Duurzaam inzetbaar in sportieve werkomgeving Investeren in bewegen op werkvloer loont 1 Inhoud Voorwoord van Clémence Ross en Sybilla Dekker 2 Resultaten onderzoek

Nadere informatie

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas Colofon Eerste druk, december 2012 2012 Vilans Onderdelen van deze uitgave mogen worden overgenomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Leefstijl, gezondheid en gezondheidsbeleid

Hoofdstuk 6 Leefstijl, gezondheid en gezondheidsbeleid Tamara Raaijmakers Hoofdstuk 6 Leefstijl, gezondheid en gezondheidsbeleid Inleiding In dit hoofdstuk gaat het over het verband tussen leefstijl en gezondheid en de relatie met het maatschappelijk en het

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeenteblad 513 De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2013, nummer Z-12-02423_2013-47760; Besluit vast te stellen de: Nota lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners: Inhoudsopgave Voorwoord 5 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid 6 Project Gezond SW 7 Stappenplan 8 Totaalconcept 10 Vijf kwadrantenmodel (eigen regiemodel) 11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal

Nadere informatie

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Organisatie in Beweging 2011-2015

Organisatie in Beweging 2011-2015 1 Organisatie in Beweging 2011-2015 2 Inhoud SportZeeland 4 De Organisatie 7 Strategisch Beleidskader 10 SportZeeland: Advies- en Kenniscentrum Sport 20 Van drinken uit de subsidiekraan naar zwemmen in

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB -

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl PRODUCTENBOEK SPORT en BEWEGEN Maastricht Sp rt beweegt de stad www.maastrichtsport.nl VOORWOORD Elke week beleven duizenden Maastrichtenaren het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit en gezond

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie

1. Algemene projectgegevens

1. Algemene projectgegevens 1. Algemene projectgegevens Programmatitel Impuls Gezonde Leefstijl Jeugd Opdrachtgever Contactpersoon Ministerie van VWS Rebecca van Riel, directie VGP Opdrachtnemer contactpersoon RIVM Dr. Wanda Bemelmans,

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie