Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 1. Startersgids VERPLEEGKUNDIGE VROEDVROUW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 1. Startersgids VERPLEEGKUNDIGE VROEDVROUW"

Transcriptie

1 Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 1 Startersgids VERPLEEGKUNDIGE VROEDVROUW

2 Startersgids VERPLEEGKUNDIGE VROEDVROUW INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Wat is verpleegkunde?... 6 a-, b- en c-handelingen... 6 Het beroep van vroedvrouw Toepassingsgebied De uitoefening van het beroep Verbod Zwangerschapsproblemen Permanente vorming R.I.Z.I.V Inschrijving Documenten Publiciteit Beroepsaansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand Beroepsorganisatie Inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen (kbo) Vrije en intellectuele beroepen ACERTA ondernemingsloketten Inschrijven via uw boekhouder of accountant Welke gegevens heeft het ondernemingsloket nodig voor uw inschrijving in de KBO? Kostprijs Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 2

3 Sociaal Statuut en sociale bijdragen Aansluiten Bijdragen voor een starter Hoeveel betaalt u per kwartaal bij Acerta? Vanaf het vierde jaar Hoeveel sociale bijdragen betaalt u op uw beroepsinkomen van 2015? Aanpassing van de voorlopige bijdragen Vrijstelling van sociale bijdragen Zelfstandige in bijberoep Gelijkgestelden met een bijberoep (Art. 37) Verplichte en vrije verzekeringen Sociale verzekeringen Gezondheidszorgen - Grote en kleine risico s Uitkering bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit Aanvullende verzekering gewaarborgd inkomen Moederschapsuitkering Adoptieuitkering Dienstencheques moederschapshulp Loopbaanonderbreking Pensioen Kinderbijslagen Verplichte verzekering meewerkende echtgenote Andere verzekeringen Personenbelasting Aftrekbare kosten Wettelijk forfait Samenstelling van het belastbaar inkomen Tarieven Belastingvrij minimum Vennootschap of eenmanszaak? De eenmanszaak De vennootschap Vennootschapsvormen Werkloos en zelfstandige worden Opleiding volgen Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 3

4 Voorbereiding van het zelfstandig beroep Toelating werkloosheid: stopzettende zelfstandige Werkhervattingstoeslag Een lening via het Participatiefonds De startlening Starteo Optimeo Winwinlening Wat houdt deze maatregel in? Contact - informatie De KMO-portefeuille Acerta kantoren Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 4

5 U gaat als zelfstandige van start...? Beste starter, Klantgerichtheid, deskundigheid en betrouwbaarheid zijn dié thema s waarin ACERTA Sociaal Verzekeringsfonds zich wil onderscheiden. Reeds bij uw eerste plannen om zelfstandige te worden, staan we u bij met informatie en advies. De volgende pagina s illustreren wat wij willen aanbieden: gepersonaliseerd advies en een professionele begeleiding bij de administratieve verplichtingen van een startende ondernemer. Veel meer dan de algemene informatie die je overal kan vinden, wijst deze gids je de weg doorheen de administratieve en wettelijke verplichtingen die specifiek in jouw beroepssector gelden. Je vindt er ook bijkomende informatie over de beroepsverenigingen en overheidsdiensten die je begeleiden naar succesvol ondernemen. Bovendien wordt al deze informatie permanent actueel gehouden. Materies zoals vergunningen, sociale en fiscale wetgeving zijn immers dagelijks in beweging en worden nauwgezet opgevolgd door onze startersconsulenten. De ACERTA-startersconsulenten zijn als dienstverleners bij uitstek vertrouwd met de KMOrealiteit. Zij geven u dan ook graag vrijblijvend meer informatie over de inhoud van deze gids en kunnen u bijstaan bij het vervullen van de vestigingsvoorwaarden. Voor meer informatie bent u welkom op één van onze kantoren. De lijst ervan vindt u achteraan. Bezoek ons ook eens op internet: of ACERTA Sociaal Verzekeringsfonds Groenenborgerlaan 16 Diestsepoort WILRIJK 3000 LEUVEN Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de controle van de ondernemers vaardigheden en de aanvraag van de nodige vergunningen, doet u via het ACERTA- ONDERNEMINGSLOKET. Redactie: Bert Hens Pat Cleys Bijwerking: januari 2015 Verantwoordelijke uitgever: Paul Roosen, algemeen directeur ACERTA Sociaal Verzekeringsfonds, Buro & Designcenter, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel. Acerta Ondernemingsloket vzw, Buro & Designcenter, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel, BTW BE RPR Brussel. Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 5

6 Wat is verpleegkunde? Om de verpleegkunde te mogen beoefenen dient men eerst en vooral in het bezit te zijn van het diploma of titel van gegradueerde verpleger of verpleegster, van het brevet, diploma of titel van verpleger of verpleegster, van het brevet of titel van verpleegassistent of assistente. Bovendien dient men zijn diploma/titel te laten viseren door de Provinciaal Geneeskundige Commissie van de plaats waar men zijn activiteiten wenst uit te oefenen. Dit kan desnoods in meerdere provincies zijn. Onder bovenstaande voorwaarden is men bevoegd om de verpleegkunde te beoefenen. a-, b- en c-handelingen Wettelijk wordt de beoefening van de verpleegkunde onderverdeeld in drie soorten activiteiten: de zogenaamde a-, b- en c-handelingen (KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen). Onder a-handelingen wordt verstaan: het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak; het omschrijven van verpleegproblemen; het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling; het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie; het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor de verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van gezonde en zieke personen en groepen beoogt; de handelingen van palliatieve zorg (onder voorbehoud) het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces; Onder b-handelingen wordt verstaan: de uitvoering van technische verpleegkundige prestaties die verband houden met het stellen van de diagnose door de geneesheer of met het uitvoeren van een behandeling voorgeschreven door de geneesheer of het nemen van maatregelen van preventieve geneeskunde Onder c-handelingen wordt verstaan: de uitvoering van geneeskundige handelingen die door een geneesheer kunnen worden toevertrouwd De hierboven genoemde b- en c-handelingen werden opgenomen in de lijst van technische verpleegkundige prestaties en toevertrouwde handelingen (KB 18 juni 1990, voor het laatst gewijzigd bij KB in BS 7/11/02). De actuele lijst van de b- en c-handelingen is: b-handelingen: Verklaring: B1 = prestaties waarvoor geen voorschrift van de arts nodig is. Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 6

7 B2 = prestaties waarvoor een voorschrift van de arts nodig is. Behandelingen 1.1 Ademhalingsstelsel B1 Luchtwegenaspiratie en drainage Verpleegkundige zorgen aan en toezicht op patiënten met een kunstmatige luchtweg Gebruik van en toezicht op toestellen voor gecontroleerde beademing B2 Zuurstoftoediening Gebruik van en toezicht op thoraxdrainagesysteem Cardiopulmonaire resuscitatie met technische hulpmiddelen 1.2 Bloedsomloopstelstel B2 Plaatsen van intraveneuze catheters in perifere venen Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen Voorbereiding, toediening van en toezicht op intraveneuze persfusies en transfusies eventueel met technische hulpmiddelen Gebruik van en toezicht op toestellen voor extracorporele circulatie en contrapulsatie Verwijderen van arteriële en diep-veneuze katheters De afname en behandeling van transfusiebloed en van bloedderivaten Het verrichten van aderlating 1.3 Spijsverteringsstelsel B1 Manuele verwijdering van fecalomen Voorbereiding, uitvoering en toezicht op - maagspoeling - darmspoeling - lavement - gastro-intestinale tubage en drainage 1.4 Urogenitaal stelsel B1 Vaginale spoeling Aseptische vulvazorgen B2 Voorbereiding, uitvoering en toezicht op - blaassondage - blaasinstallatie - drainage van de urinaire tractus 1.5 Huid en zintuigen B1 Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op - wondverzorging - de verzorging van stomata, wonden met wieken en drains - verwijdering van losse vreemde voorwerpen uit de ogen B2 Voorbereiding, uitvoeringentoezicht op - verwijderen van cutaan hechtingsmateriaal, cutane wieken en drains en cutane katheters - spoeling van neus, ogen en oren - warmte- en koudetherapie - therapeutische baden - verwijderen van een epidurale catheter Toepassen van therapeutische lichtbronnen Plaatsen van kopglazen, bloedzuigers en larven Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 7

8 1.6 Metabolisme B2 Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op technieken van: - hemodialyse - plasmaforese - hemoperfusie - peritoneale dialyse In evenwicht houden van de vochtbalans 1.7 Medicamenteuze toedieningen B2 Voorbereiding en toediening van medicatie via volgende toegangswegen - oraal (inbegrepen inhalatie) -hypodemoclyse - rectaal - via gastro-intestinale catheter - vaginaal - via drain - subcutaan - oogindruppeling - intramusculair - oorindruppeling - intraveneus - percutane weg - via luchtweg Voorbereiding en toediening van een medikamenteuze onderhoudsdosis via een door de arts geplaatste catheter: epiduraal, inthratecaal, intraventriculair, in de plexus, met als doel een langdurige analgesie bij de patiënt te verkrijgen 1.8 Bijzondere technieken B1 Verpleegkundige zorgen aan en toezicht op prematuren met gebruik van incubator Toezicht op de voorbereiding van te steriliseren materialen en op het sterilisatieproces Manipulatie van radio-actieve produkten Verwijderen van gipsverbanden Drainage van intr-cerebraal vocht via een ventrikeldrain onder permanente controle van de intracraniële duk Voedsel- en vochttoediening B1 B2 Eterale vocht-en voedseltoediening Parenterale voeding Mobiliteit B1 De patiënt in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop Hygiëne Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 8

9 B1 Specifieke hygiënische zorgen als voorbereiding op een onderzoek of behandeling Hygiënische zorgen bij patiënten met ADL-dysfunctie Fysische beveiliging B1 Vervoer van patiënten die een bestendig toezicht nodig hebben Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels: fixatiemiddelen, isolatie, beveiliging, toezicht Maatregelen ter preventie van infecties Maatregelen ter preventie van decubitusletsels Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose B1 Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels B2 Voorbereiding van en assistentie bij invasieve ingrepen tot diagnosestelling Gebruik van apparaten voor observatie van de verschillende functiestelsels Staalafneming en collectie van secreties en excreties Bloedafneming - door veneuze en capillaire punctie - langs aanwezige arteriële catheter Uitvoeren en aflezen van cutane en intradermotesten Assistentie bij medische handelingen B1 Beheer van de chirurgische en anesthiologische uitrusting Voorbereiding van de patiënt op de anesthesie en de chirurgische ingreep B2 Deelneming aan de assistentie en aan het toezicht tijdens de anesthesie Voorbereiding, assistentie en instrumenteren bij medische en chirurgische ingrepen c-handelingen Voorbereiding en toediening van: - chemotherapeutische middelen - isotopen Voorbereiding en toepassing van therapieën met radioactieve materialen Beoordeling van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels Bediening van toestellen voor medische beeldvorming Kwalitatief en semikwantitatief onderzoek van urine, vol bloed, lichaamsvochten en excreties d.m.v. eenvoudige technieken waardoor geen specifieke opleiding vereist is, in aanwezigheid van de patiënt en onder controle van een erkend laboratorium voor klinische biologie Bediening van stralingsapparatuur Aanleggen van gipsverbanden, na reductie van een eventuele fractuur door de arts Voorbereiding en toediening van vaccins, in aanwezigheid van een arts Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 9

10 Vervanging van de externe tracheacanule Het debrideren van decubituswonden Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 10

11 Het beroep van vroedvrouw Toepassingsgebied De vroedvrouw die gerechtigd is in België het beroep van vroedvrouw uit te oefenen of er prestaties als vroedvrouw te verrichten is bevoegd om: onder eigen verantwoordelijkheid het toezicht op zich te nemen van de zwangere vrouw bij wie een zwangerschap met verhoogd risico werd uitgesloten, bevallingen te verrichten waarvan de evolutie zeer waarschijnlijk normaal zal verlopen, alsook om de begeleiding en verzorging van moeder en kind gedurende het normale post-partum waar te nemen. De normale zwangerschap en de normale bevalling zijn het geheel van fysiologische, mechanische en psychologische verschijnselen die leiden tot de spontane uitdrijving à terme vooreerst van de foetus in achterhoofdsligging en vervolgens van de placenta. De vroedvrouw is verplicht de nodige schikkingen te nemen om onvoorziene verwikkelingen binnen de kortst mogelijke tijd te verhelpen. De vroedvrouw is tevens verplicht een verloskundig dossier bij te houden van elke ten laste genomen cliënte. Het dossier vermeldt inzonderheid de naam van de gynaecoloog en de benaming van het ziekenhuis, waarnaar de cliënte wenst te worden verwezen. De uitoefening van het beroep De vroedvrouw dient over het nodige materieel te beschikken om: ter voorbereiding van de bevalling, aan de ouders raadgevingen te verstrekken over hygiëne en voeding; de diagnose van de zwangerschap te stellen; de zwangerschap te volgen; de bevalling uit te voeren en de eerste zorgen aan de pasgeborene toe te dienen; tijdens het post-partum de verzorging te verzekeren en het toezicht uit te oefenen. Bij de uitoefening van het beroep zal de vroedvrouw waken over de strikte toepassing van de regels van hygiëne zowel tegenover de moeder en het kind als tegenover zichzelf. Zij licht de ouders in over de richtlijnen van de inzake gezinsvoorlichting en -planning bevoegde instanties. Gedurende het toezicht op het verloop van de zwangerschap moet de vroedvrouw de zwangere vrouw aanzetten om zich aan een medisch onderzoek te onderwerpen in het begin van de zwangerschap en in de loop van het laatste trimester van de zwangerschap. De vroedvrouw mag de diagnose van de zwangerschap stellen en moet zwangerschappen met verhoogd risico opsporen door de volgende onderzoeken en handelingen te verrichten of door erop toe te zien dat deze uitgevoerd worden: Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 11

12 het wegen; urineonderzoek; meten van de bloeddruk; meten van de hoogte van de baarmoederfundus; abdominale palpatie; beluisteren van de foetale harttonen; vaginaal toucher en speculum onderzoek; toezicht door tococardiometrie; aanvraag voor echographisch onderzoek uit te voeren door een gespecialiseerd geneesheer; aanvragen van bloedonderzoeken en andere aanvullende onderzoeken in het kader van de uitoefening van het beroep. Tijdens de partus mag de vroedvrouw: een amniotomie uitvoeren voor zover het voorliggend deel niet meer opdrukbaar is; een episiotomie toepassen; toepassen van reanimatiemaatregelen; bij intacte aarssfincter overgaan tot het hechten van het perineum, ook in geval van een episiotomie; medewerking verlenen bij het toezicht op de parturiente onder anesthesie of analgesie. Verbod Het is de vroedvrouw inzonderheid verboden de volgende handelingen te verrichten: kunstmatige dilatatie van de baarmoederhals; gebruik van de verlostang of de zuignap; uitvoeren of instandhouden van een algemene, regionale of lokale verdoving uitgezonderd lokale anesthesie voor de uitvoering en de hechting van een episiotomie; inwendige kering en extractie op stuitligging behalve in dringende gevallen van acute foetale nood; manuele extractie van de placenta behalve in dringende gevallen; manuele exploratie van de baarmoeder behalve in dringende gevallen. Zwangerschapsproblemen Indien de vroedvrouw gedurende het toezicht op het verloop van de zwangerschap en tijdens de verschillende stadia van de bevalling en het post-partum pathologische tekens vaststelt moet ze beroep doen op een geneesheer of de overbrenging naar een ziekenhuis beslissen. In beide gevallen dient ze de nodige maatregelen te treffen. In geval van maternele of neonatale sterfte moet de vroedvrouw onmiddellijk een geneesheer verwittigen. Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 12

13 Permanente vorming De vroedvrouw is verplicht via een permanente vorming, zich op de hoogte te houden van de evolutie van de verloskunde. Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 13

14 R.I.Z.I.V. Om uit hoofde van verpleegkundige activiteiten als zelfstandige een inkomen (honorarium) te verwerven dat geheel of gedeeltelijk aan de patiënt wordt terugbetaald door de ziekteverzekering moeten twee formaliteiten vervuld worden: laten registreren en viseren van het diploma of brevet bij de Provinciale Geneeskundige Commissie van de provincie waar men zich wil vestigen een erkenningsnummer aanvragen bij de dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV. Bij de (schriftelijke) aanvraag moet een fotokopie van het geregistreerde en geviseerde diploma of brevet gevoegd worden. Bij het toekennen van dit erkenningsnummer krijgt men de kans om de nationale overeenkomst tussen verpleegkundigen of vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen te ondertekenen. Deze nationale overeenkomst bevat in feite de basisrechten en plichten van de verpleegkundige of vroedvrouw ten overstaan van het RIZIV. Concreet houdt deze toetreding in dat: 1. De patiënt recht heeft op een verhoogde terugbetaling vanwege de ziekteverzekering voor geleverde prestaties. 2. Men de mogelijkheid heeft de derdebetalersregeling toe te passen waarbij men van de patiënt enkel het remgeld vordert en de rest van het honorarium van de ziekteverzekering int. 3. Men de in de overeenkomst bepaalde regelingen naleeft en de tarieven van de bijhorende nomenclatuur toepast. Niet toetreden houdt in dat: 1. Er een lagere terugbetaling is vanwege de ziekteverzekering voor de niet-wigw s. 2. Dat de derdebetalersregeling niet kan toegepast worden. Inschrijving Voor het aanvragen van de RIZIV-erkenningsnummer dient men zich te wenden bij: R.I.Z.I.V. Dienst geneeskundige verzorging Afdeling Verpleegkundigen Tervurenlaan Brussel Tel.:02/ tussen 9 en 12 uur. Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 14

15 Om te kunnen genieten van de derdebetalersregeling, moet bovendien een derdebetalersregelingnummer per aangetekend schrijven worden aangevraagd bij: R.I.Z.I.V. Dienst voor geneeskundige verzorging Tervurenlaan Brussel Tel.: 02/ Het derdebetalersregelingnummer zal voor een individueel werkende verpleegkundige hetzelfde zijn als het inschrijvingsnummer (erkenningsnummer). Voor de in groep werkende verpleegkundigen wordt een specifieke derdebetalersregelingsnummer gegeven. Documenten Document 703 ter De documenten 703terN (dit is het document dat dient gebruikt te worden om de adviserend geneesheer binnen de veertien dagen onverwijld kennis te geven van de uitvoering van toiletten en het aanvragen van forfaits) moeten besteld worden op het volgende adres: R.I.Z.I.V. Dienst economaat Tervurenlaan Brussel Tel.:02/ Boekjes met getuigschriften Vanaf 1 juli 2006 moet u getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken bestellen bij De Post en niet meer bij de FOD Financiën. SPEOS, een dochteronderneming van De Post, zal deze opdracht uitvoeren. De FOD Financiën zal na 30 juni 2006 geen bestellingen meer uitvoeren. Wat verandert er? Vanaf 1 juli 2006 bestelt u niet meer bij de FOD Financiën, maar bij De Post. Uw bestelling wordt geleverd, binnen de 9 werkdagen na ontvangst van uw betaling. Vooraf betalen is verplicht en kan via online banking, kredietkaart of overschrijving. Er wordt een korting toegepast in geval van bestellingen van méér dan 1 doos. Hoe bestellen? via internet op Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 15

16 per briefwisseling: via een voorgedrukt bestelformulier (PDF-41 Kb), onder gefrankeerde omslag verzenden naar RIZIV - getuigschriften, postbus 10011, 1740 Ternat via fax: het voorgedrukte bestelformulier, faxen naar 02/ Er bestaan drie modellen: model G, H en D. Model G dient gebruikt te worden wanneer men het honorarium voor eigen rekening ontvangt. De formulieren H en D worden gebruikt voor inning van honorarium voor rekening van een vennootschap (EVBA, BVBA, NV,...). Op het H-getuigschrift kan maar één verpleegkundige voorkomen. Op het model D kunnen verschillende zorgverstrekkers opgenomen worden. Publiciteit Het voeren van reclame is niet toegestaan. Het geven van informatie omtrent adres, telefoonnummer, wachtdienst is toegestaan, maar dit moet discreet zijn naar vorm en inhoud. Het geven van informatie tijdens een periode van 15 dagen vóór en 15 dagen na de hierna volgende situaties is eveneens toegelaten: opening adreswijziging wijziging van de openingsuren van spreekkamer, dienst of verzorgingsinrichting. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand *BA-verzekering Als zelfstandige verpleegkundige dient men verzekerd te zijn voor: de aquiliaanse aansprakelijkheid (extra-contractuele aansprakelijkheid): o de aansprakelijkheid voor eigen daden; o de aansprakelijkheid als aansteller voor de fouten van de aangestelde (bv. de tijdelijke) werknemer, de hulp door een verpleeghulp of bejaardenhelpster onder toezicht van een verpleegkundige); o de aansprakelijkheid ingevolge het gebruik van gebrekkige zaken; de contractuele aansprakelijkheid. *Verzekering rechtsbijstand Het spreekt voor zich dat men er eveneens goed aan doet zich te verzekeren voor de kosten voor juridische bijstand. Het betreft hier niet alleen de kosten van een advocaat, maar ook de kosten voor het aanstellen van een verpleegkundig raadgever bij (dreigende) schadeclaims, alsook het ten laste nemen van gerechtskosten. Boeten en andere bijdragen welke door strafrechten worden opgelegd, kunnen uiteraard niet verzekerd worden. Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 16

17 Beroepsorganisatie Meer specifieke informatie inzake zelfstandige thuisverpleegkunde kan u richten aan de voorzitter van de Werkgroep Zelfstandige Thuisverpleegkunde van het NVKVV. Adres: NVKVV (Nationaal Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen) Vergote Square Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Website: - Andere beroepsorganisatie: NNBVVV (Nationale Neutrale Beroepsorganisatie voor Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen) Bronstraat Brussel Tel.: 02/ Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 17

18 Inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen (kbo) Vrije en intellectuele beroepen Sinds 2003 kent de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een uniek ondernemingsnummer toe aan alle handelsondernemingen. Vanaf 30 juni 2009 worden ook alle niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de KBO opgenomen. Dat betekent dat ook vrije en intellectuele beroepen waaronder accountants, boekhouders, kinesisten, advocaten, architecten, artsen, notarissen en paramedici, enz. een eigen ondernemingsnummer krijgen. De eerste inschrijving in de KBO voor niet-handelsondernemingen naar privaat recht is gratis. Voor latere meldingen van wijzigingen of stopzetting van de activiteiten moet worden betaald. Een vrij en intellectueel beroep is elke zelfstandige beroepsactiviteit voor dienstverlening of levering van goederen, die geen handelsdaad of ambachtelijke activiteit is en waarvan de titularissen hoofdzakelijk intellectuele diensten leveren en die handelen in het belang van de klant en de collectiviteit. In de praktijk betekent dit dat de meeste vrije en intellectuele beroepen niethandelsondernemingen naar privaat recht zijn. Toch zijn er uitzonderingen. Zo is het beroep van vastgoedmakelaar een vrij en intellectueel beroep, maar geen niet-handelsonderneming naar privaat recht. Wat als u als niet-handelsonderneming ook een handelsactiviteit uitoefent? Als u naast uw niet-commerciële activiteit ook een handelsactiviteit uitoefent dan krijgt uw onderneming de hoedanigheid van handelsonderneming. Dat geldt ook als u die handelsactiviteit als nevenactiviteit uitoefent. Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 18

19 ACERTA ondernemingsloketten Antwerpen-Wilrijk Groenenborgerlaan 16 Aalst Leo de Béthunelaan 100 Brugge Assebroek Baron Ruzettelaan 5 bus 2 21 Brussel Bureau and Design Center, Heizel Esplanade PB 65 Dendermonde Noordlaan 148 Gent Opgeëistenlaan 8/201 Hasselt Kunstlaan 16 Kortrijk Nijverheidskaai 3 bus 11 Leuven Diestsepoort 1 Lier Berlaarsesteenweg 39/1 Mechelen Battelsesteenweg 455 A1 Oostende Vijverstraat 47 Roeselare Ter Reigerie 11 Sint-Niklaas Industriepark Noord 27 Turnhout Patersstraat 100 Inschrijven via uw boekhouder of accountant Acerta heeft een samenwerkingsakkoord met een groot aantal accountants en boekhouders. Ook zij kunnen de beginnende zelfstandige of de startende onderneming begeleiden. Ze hebben toegang tot de on-line kennistools over de vestigingswetgeving en kunnen uw gegevens verzamelen en overmaken aan Acerta Ondernemingsloket voor de inschrijving in de KBO. Welke gegevens heeft het ondernemingsloket nodig voor uw inschrijving in de KBO? Voor een inschrijving in de KBO, hebt u de volgende gegevens nodig: het ondernemingsnummer dat is toegekend door de griffie van de rechtbank van koophandel of een notaris via e-depot als het gaat om een rechtspersoon. Natuurlijke personen krijgen een nummer toegekend bij inschrijving de naam en voornamen van de aanvrager als het om een natuurlijke persoon gaat, de maatschappelijke naam en de juridische vorm als het om een rechtspersoon gaat Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 19

20 het rijksregisternummer of bij gebrek hieraan het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de economische niet-handelsactiviteiten die u wilt uitoefenen. Als u ook een handelsactiviteit uitoefent, dan gelden de regels van niet-handelsonderneming niet langer. Uw onderneming wordt dan erkend als een handelsonderneming de volledige adressen van de vestigingseenheden de begindatum van de activiteiten de nummers van de bankrekeningen, behalve als het om een burgerlijke vennootschap met handelsvorm gaat bewijs basiskennis bedrijfsbeheer, indien u naast uw praktijk als vrij- of intellectueel beroep toch handelsactiviteiten uitoefent. Kostprijs De eerste inschrijving voor een vrij en intellectueel beroep is gratis. Als later de activiteit van uw onderneming verandert, of als u een nieuwe vestiging opent of uw activiteit stopzet, moet u dit laten aanpassen in de KBO. U kunt daarvoor terecht bij uw Acerta Ondernemingsloket. Elke aanpassing kost 82,50. Voor de uittreksels bedraagt het tarief 12, ,00 per bijkomende vestigingseenheid. Het tarief voor een uittreksel bestemd voor het buitenland (apostille) bedraagt 20,00 euro + 20,00 euro (excl. BTW) per bijkomende vestigingseenheid. Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 20

21 Sociaal Statuut en sociale bijdragen Aansluiten Verplichte aansluiting Een zelfstandige moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stuurt ieder kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage. Binnen welke termijn aansluiten? De aansluiting is verplicht ten laatste op de dag van de start van de beroepsactiviteit. De starter moet ook al zijn beroepsactiviteiten onmiddellijk laten registreren in de KBO (Kruispuntbank van ondernemingen). U kunt voor beide verplichtingen terecht bij Acerta. Bijdragen voor een starter Als beginnende zelfstandige kent het sociaal verzekeringsfonds uw nettoberoepsinkomen nog niet en betaalt u voorlopige bijdragen, berekend op een forfaitair geschat inkomen van ,43 euro. Ongeveer twee jaar later deelt de fiscus uw beroepsinkomen mee aan het sociaal verzekeringsfonds. Op dat ogenblik worden uw sociale bijdragen definitief berekend en moet u het verschil tussen de voorlopige en de definitieve bijdragen bijbetalen. Als uw inkomsten hoger blijken te liggen dan het forfaitair inkomen waarop de voorlopige bijdragen zijn berekend en die u gedurende de eerste drie volledige jaren heeft betaald, moet u bijbetalen. Zijn de inkomsten lager, dan krijgt u het teveel terugbetaald. Uw bijdragen worden dan geregulariseerd. Dit systeem van herziening geldt voor de eerste 3 volledige jaren van de zelfstandige activiteit, eventueel verlengd met de kwartalen van het eerste onvolledige jaar. Een onvolledig jaar is een jaar met minder dan 4 kwartalen aansluiting. Vanaf 2015 worden de bijdragen van het eerste onvolledige kalenderjaar van aansluiting definitief berekend op het inkomen van dit onvolledig jaar zelf. Maar vooraleer het sociaal verzekeringsfonds de bijdragen van dit onvolledige jaar regulariseert, wordt dit inkomen omgerekend op jaarbasis. Dit gebeurt via de volgende formule: Inkomen X 4 : aantal kwartalen onderwerping Voorbeeld: U betaalt in 2016 een voorlopige bijdrage op uw inkomen van Deze bijdrage zal geregulariseerd worden op het inkomen van 2016, maar u stopt als zelfstandige op 30 juni Het bijdragejaar 2016 telt maar 2 kwartalen activiteit en u hebt in dat jaar een beroepsinkomen van euro. Voor de regularisatie van de bijdragen van 2016 wordt dit inkomen verdubbeld naar euro. Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 21

22 Hoeveel betaalt u per kwartaal bij Acerta? (inclusief administratiekosten 3,05 %) Vanaf het vierde jaar Vanaf 2015 betaalt u vanaf uw vierde volledige jaar als zelfstandige opnieuw voorlopige bijdragen, maar deze worden berekend op basis van uw netto beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Uw voorlopige bijdrage voor 2015 wordt dus berekend op basis van uw beroepsinkomen van Dit beroepsinkomen wordt eerst geïndexeerd met 2,82748 %. Op dit geïndexeerde inkomen wordt het bijdragepercentage dat voor u geldt, toegepast. Nadien worden deze voorlopige bijdragen geregulariseerd op het netto beroepsinkomen van het lopende jaar. Dit gebeurt van zodra de fiscus dit inkomen doorgeeft aan het sociaal verzekeringsfonds. Dit is ongeveer twee jaar later. Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 22

23 Hoeveel sociale bijdragen betaalt u op uw beroepsinkomen van 2015? In de volgende tabel vindt u de sociale bijdrage die u moet betalen op uw beroepsinkomen van Bij de herziening moet u het verschil betalen tussen de definitieve en de voorlopige bijdrage. Startersgids Verpleegkundige - Vroedvrouw p. 23

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids Boekhouder Accountant p. 1 Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Takenpakket van de accountant...

Nadere informatie

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids Kunstenaar Artiest P 1 Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST INHOUD Het statuut van de kunstenaar... 4 Wie is artiest?... 5 Sociaal statuut... 5 Ruling... 5 De zelfstandigheidsverklaring...

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Erkenningsvoorwaarden... 6 Erkende diploma s... 6 Vastgoedmakelaar...

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids Schoonheidsspecialist(e) Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse p. 1 Startersgids SCHOONHEIDSSPECIA- LIST(E)

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Beroepen die onder de vestigingswet vallen... 6 Motorvoertuigen intersectoraal...

Nadere informatie

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen Startersgids SBB Partner voor bedrijvige mensen Startersgids ALGEMEEN Starten als zelfstandige p. 1 Startersgids ALGEMEEN INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START? 4 VOLDOET U AAN DE STARTVOORWAARDEN?

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

A A N S P R A K E L I J K H E I D E N V E R Z E K E R I N G. Jan Vande Moortel 1. BEGRIPPEN. 1.1. Aansprakelijkheid

A A N S P R A K E L I J K H E I D E N V E R Z E K E R I N G. Jan Vande Moortel 1. BEGRIPPEN. 1.1. Aansprakelijkheid A A N S P R A K E L I J K H E I D E N V E R Z E K E R I N G Jan Vande Moortel 1. BEGRIPPEN 1.1. Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid is het juridisch begrip voor verantwoordelijkheid: iemand is aansprakelijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen IK WIL STARTEN! 1 2 IK WIL STARTEN! 1 Startvoorwaarden... 4 1.1 Wie kan een onderneming starten?... 4 1.2 De ondernemersvaardigheden aantonen... 4 1.2.1 Commerciële ondernemingen: bedrijfsbeheer... 4 1.2.2

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen.

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen. Starten met een vrij beroep Praktische handleiding in 4 stappen. Voor mijn aansluiting als zelfstandige kwam een Xerius-medewerker langs die mij een duidelijke uitleg gaf over mijn sociaal statuut als

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie