buurten Jan De Cock: De papierfabriek ligt plat, maar de geschiedenis leeft voort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "buurten Jan De Cock: De papierfabriek ligt plat, maar de geschiedenis leeft voort"

Transcriptie

1 gemeenschapskrant van sint-genesius-rode afgiftekantoor sint-genesius-rode buurten jaargang 7, nr 2 februari 2005 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Jan De Cock: De papierfabriek ligt plat, maar de geschiedenis leeft voort Hendrick Vandererven: Boeren wordt moeilijk in Rode Nieuwe column: Tist en Triene laten hun licht schijnen op de gebeurtenissen in Rode Wim Opbrouck en Ron Reuman met oude TV-tunes in de Boesdaalhoeve, 18 februari UIT DE GEMEENTE 2 Uit de gemeenteraad / 3 Jan De Cock over de papierfabriek / 4-5 Hendrik Vandererven, een van de laatste boeren in Rode VERENIGINGSNIEUWS 5 De Boomgaard - GLTT - Oudervereniging OLV - Lezing over de splitsing van BHV / 6 VTB-VAB - / 7 VTB-VAB - VVKSM - The Jump Junkies / 8 Dictee Davidsfonds / 15 Activiteitenkalender DE BOESDAALHOEVE 8-9 Wim Opbrouck en Ron Reuman over hun oude TV-tunes / Programmatie / 16 Agenda RAND-NIEUWS 12 Raad van State bevestigt rondzendbrief Peeters - Info over wonen in de rand op - Tien jaar provincie Vlaams- Brabant / 13 Over de taalvaardigheid van leerlingen in de rand COLUMN 11 Tist en Triene / 14 Koken met BURENGERUCHT 14 De Moelie Linkebeek

2 UIT DE GEMEENTE 02 aan de politieke pols Inspiratieloze meerderheid levert makke begroting af Uit de gemeenteraad van 20 december 2004 > De meeruitgave voor de aanleg van voetpaden in de Brassinelaan, in het gedeelte tussen de Golflaan en de Bosweidelaan, werd goedgekeurd. Eerst werd euro uitgetrokken, maar na ontvangst van de offerten was de laagste inschrijving voor ,99 euro. > Het tracé voor de aanleg van straten in de nieuwe verkaveling met 10 percelen in de Nieuwstraat, gronden tussen de Tulpenstraat en de Nieuwstraat aan de vroegere hangar van Engels-Vander Vennet, werd goedgekeurd. > Het OCMW krijgt voor 2005 en 2006 respectievelijk euro en euro. In 2004 was dat nog euro. > Het belangrijkste punt was echter de goedkeuring van de begroting en de bijhorende belastingen. Schepen Jean- Marie Rutsaert (IC-GB) bracht een technische opsomming van cijfers, die hij van een briefje aflas. Uit zijn betoog vol cijferromantiek onthouden we vooral dat: > De belastingsschalen van vorig jaar behouden blijven. Ook de door de oppositie bekritiseerde aanvullende persoonsbelasting, die vorig jaar, volgens haar, onnodig verhoogd werd van 5% naar 5,7%. > Een lichte stijging van de personeelskosten werd opgenomen en dat bij een herziening van het personeelsbehoeftenplan ook een uitbreiding van het personeelskader bestudeerd zal worden. > Er euro uitgetrokken werd om de schuur in de Kwadeplas op te knappen. > Er voor euro aan nieuwe projecten of niet-gerealiseerde projecten uit de begroting 2004 opgenomen werd. > De evolutie van de ontvangsten moeilijk te voorzien is door de mindere inkomsten uit intercommunales, die dan weer gedeeltelijk gecompenseerd worden door de Eliaheffing en mogelijk ook door de Lambermontakkoorden. > Aan de uitgavenzijde de grootste onbekenden de kost van de politiezone, de verdere groei van het OCMW en de te verwachten kosten aan de riolering zijn. In die context gaf Rutsaert ook aan dat de herstellingskosten aan de Hoekstraat na de zware regenval eind 2004 hoger zullen uitvallen dan voorzien. Namens de oppositie Samen bracht fractieleider Luc Voets de belangrijkste bezwaren naar voren. Voets stelde dat de cijfers inhoud en visie misten. Een begroting geeft normaal een zicht op wat de meerderheid wil realiseren. In Rode is ze meer een indicatie van wat er niet gaat gebeuren. Vele investeringen staan al verschillende jaren in de begroting en worden systematisch doorgeschoven naar de volgende jaren, omdat het dossier zelfs nog niet opgestart werd. Daarnaast wordt er gesproken over te verwachten zware kosten aan de riolering, maar er worden praktisch geen kredieten uitgetrokken voor dergelijke werken. Luc Voets benadrukte dat deze meerderheid een groot communicatieprobleem heeft. Rode is een van de weinige gemeenten zonder een fatsoenlijke website. De inwoners hebben dikwijls het gevoel dat hun problemen genegeerd worden. Op een antwoord kan je meestal lang wachten, als je al een antwoord krijgt. Ook de gemeenteraadsleden moeten achter informatie aanhollen en krijgen geen of ontwijkende antwoorden van de meerderheid, zoals bijvoorbeeld in het dossier Novarode. Ten slotte is een behoorlijke communicatie tussen de politieke meerderheid en de administratie een vrome wens. Zo kunnen personeelsleden zelfs niet deelnemen aan werkvergaderingen over hun dossiers, zoals bijvoorbeeld Fost Plus of het milieueffectenrapport over het GEN. In hun plaats gaat de burgemeester, die deze technische dossiers en de aanverwante wetgeving niet beheerst. Het zegt veel over het vertrouwen in het personeel. Vervolgens kwam Geertrui Van Rompuy- Windels ( Samen ) uitvoerig terug op een aantal punten zoals de verfraaiing van de oude dorpskernen met bloembakken zonder bloemen, wat in schril contrast staat met de luxueuze verfraaiingen in sommige residentiële wijken van de gemeente. Ook gaf ze aan dat in de begroting 2005 nauwelijks iets weer te vinden is i.v.m. het milieu. Het opstarten van een milieubeleidsplan is niet alleen een verplichting voor de gemeente, waarop Rode - weeral - niet tijdig zal antwoorden; het geeft ook recht op financiële steun van de Vlaamse overheid en een structurele aanpak van een aantal problemen. Zo zouden de rioleringsproblemen preventief aangepakt kunnen worden door kleinschalige waterbeheersings- en rioleringstechnieken te combineren met een globale aanpak. Qua afvalbeleid beklemtoonde Geertrui Van Rompuy-Windels dat Rode de enige gemeente is die niet van de gratis dienstverlening van Fost Plus gebruikmaakt, dat OVAM aangeeft dat de ophaling van glasafval en verpakkingsafval verbeterd moet worden, dat de inwoners meer geïnformeerd moeten worden over de bestaande subsidieregelingen van het Gewest of de provincie. Kortom: maatregelen die gemeentelijke bestuurders normaal zouden moeten vinden. Ten slotte vroeg ze dat de ambtenaren en de gemeenteraadsleden meer betrokken zouden worden bij de studies die de meerderheid laat uitvoeren door externe bureaus, zoals de studie voor het BPA Novarode of de studie voor rioleringswerken die bezig zou zijn, maar waarover de diensten niets weten. De antwoorden van de burgemeester en haar meerderheid waren, net zoals de begroting, inspiratieloos. Zo stelde ze bijvoorbeeld dat zij zelf naar de werkvergadering over het GEN geweest was, omdat de ambtenaren te veel werk hadden, maar antwoordde ze tegelijkertijd dat er geen kredieten uitgetrokken waren voor het milieubeleidsplan, omdat de diensten dat gemakkelijk zelf konden doen. Het ging wel over dezelfde ambtenaren

3 UIT DE GEMEENTE 03 De papierfabriek ligt plat, maar de geschiedenis leeft voort Een gesprek met historicus Jan De Cock De plaats waar de papierfabriek van Rode stond, is sinds enkele maanden een kale vlakte. De gebouwen zijn gesloopt, de grond omgewoeld. Tussen het afgevoerde puin bleken vele geschiedkundig waardevolle zaken te zitten. Jan De Cock, een historicus uit Alsemberg, kon enkele belangrijke voorwerpen redden. Hij gaf al een paar lezingen en schreef enkele artikels over de geschiedenis van de papiernijverheid in onze streek. In de volgende nummers publiceren wij een samenvatting van zijn bevindingen. Als inleiding op deze reeks hadden wij een gesprek met hem over zijn onderzoekswerk en toekomstplannen. Was jij in je jeugd al geïnteresseerd in geschiedenis? Zeker. Tijdens mijn humaniora verslond ik boeken over geschiedenis en kreeg ik interesse in de plaatselijke geschiedenis. Het stond al heel vlug vast dat ik na mijn humaniora in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut geschiedenis zou studeren. Ik trok naar Leuven en deed er nog een jaartje Internationale betrekkingen bij. Tijdens dat jaar studeerde ik zes maanden in Genève in het kader van het Erasmusproject. Je thesis handelde over de geschiedenis van de streek? Ik behandelde de papiermolens op de Molenbeek in de 18de en 19de eeuw. Prof. Fernand Vanhemelryck was mijn promotor. De meeste informatie vond ik in het Algemeen Rijksarchief in Brussel en de afdeling ervan in Anderlecht. Een van deze merkwaardige bronnen was het Pegelboek uit het Ancien Régime. In dit boek werd genoteerd hoe hoog een sluis mocht zijn op een bepaalde plaats, om de werking van stroomopwaarts gelegen molens niet in het gedrang te brengen. Het bewijst dat de organisatie van de papierindustrie sinds eeuwen minutieus werd geregeld. Mijn opzoekingen toonden ook aan dat in die tijd de Molenbeek al erg vervuild was. Wanneer is je opzoekwerk in de papierfabriek van Rode begonnen? Toen de laatste activiteit van Rodea in de gebouwen drie jaar geleden werd stopgezet, onderzocht ik met mijn broers het gebouw. Vooral de kelders. Op een bepaald moment hebben we in de kelder een muurtje afgebroken om in een ander gedeelte van de kelders te geraken. Daarin bevonden zich de rotingsbakken van rond 1835, die zeer goed afgewerkt waren met blauwe steen. Ik heb er Edgard Winderickx uit Dworp bijgehaald en later een landmeter en een fotograaf om alles op te meten en te fotograferen. Van de kelders heb ik ongeveer 500 foto s genomen. Met die gegevens diende ik een dossier in bij Monumenten en Landschappen voor de bescherming van de woning, het oudste fabrieksgedeelte en de kelders. Dit dossier werd geblokkeerd door de gemeente, omdat er al een slopingsvergunning was afgeleverd voor de hele site, behalve het woonhuis. Als laatste redmiddel kwam er een onderhoud tussen de gemeente en de directie van Monumenten en Landschappen. Maar de kelders en de oude manufactuur gingen uiteindelijk toch tegen de vlakte. De vijver en het hoofdgebouw hadden voordien al het statuut van waardevol landschap gekregen en moesten dus blijven bestaan. Toch is het hoofdgebouw ook afgebroken. Per ongeluk, wordt gezegd. Een kraan heeft bij de afbraakwerken de achtergevel weggeslagen. Daardoor was het dakgebinte kromgetrokken en een restauratie praktisch onmogelijk geworden. Enkele maanden geleden ging ook dit gebouw tegen de vlakte. De gemeente heeft maatregelen genomen en een PV opgesteld tegen de eigenaar. Gelukkig konden we op het laatste nippertje nog enkele belangrijke zaken uit de container redden, zoals personeelslijsten en loonlijsten van de jaren Het is erg spijtig dat geen enkele instantie gevraagd heeft om waardevolle delen, zoals de bogen van de ingangspoort, te bewaren om later eventueel te integreren in een nieuw gebouw. Wat wil jij nog realiseren in verband met dit verleden van Rode? Ik denk dat vroegere werknemers van Intermills en Novarode veel informatie kunnen doorgeven die interessant is om de geschiedenis van deze fabriek te vervolledigen. Zij kunnen steeds contact met mij opnemen op de nummers en of via Als ik genoeg materiaal kan verzamelen, wil ik hierover een boek schrijven. Een andere droom is dat twee gerecupereerde gedenkstenen, met inscripties van de oprichting en de viering van 150 jaar papierfabriek, verwerkt zouden worden in een monument. Wat er ooit ook komt op de plaats van de oude papierfabriek, voorbijgangers moeten herinnerd worden aan het verleden dat voor veel mensen uit de streek zo veel betekend heeft. Jan Decuypere

4 UIT DE GEMEENTE 04 m/v van de maand Stadsmentaliteit maakt boeren in Rode moeilijk Een gesprek met boer Hendrik Vandererven Een van de laatste landbouwers in Sint-Genesius-Rode is Hendrik Vandererven van de pachthoeve aan de Eikenbrakelsesteenweg 153. Sint-Genesius-Rode telt bij mijn weten nog drie landbouwers. Het wordt steeds moeilijker om te boeren in een gemeente met een stadsmentaliteit. En de boeren zien ook de bomen in het bos van regeltjes en wetgevingen niet meer. Hendrik Vandererven maakt de balans op van vele jaren boeren in Sint-Genesius-Rode. Ik ben geboren en getogen in de pachthoeve van het erf Revelingen aan het kasteel, vangt Hendrik Vandererven zijn verhaal aan. Mijn grootvader August is hier in 1935 gestrand. Hij liet het agrarische bedrijf over aan mijn vader Jozef, van wie ik de boerenstiel heb geleerd. Een familiebedrijf dus. Oorspronkelijk bewerkte ik zestig hectare. Nu werk ik samen met mijn broer Ignace. Hij boert ook in Rode, maar we bewerken samen eveneens 135 hectare in het Pajottenland, waaronder verschillende hectaren in Pepingen en Galmaarden. Als ik vergelijk, is boeren in het Pajottenland makkelijker. De inwoners hebben daar meer begrip voor de boerenstiel. Ze lopen niet over de velden of rijden er niet met terreinwagens rond. In Rode krijg je veel minder begrip van de plaatselijke bevolking. Heel wat inwijkelingen kopen een dure villa in de buurt van de velden en beschouwen die velden als hun open ruimte waarmee ze mogen doen wat ze willen. Over de gewassen lopen bijvoorbeeld. Of straffer nog: over de velden crossen met terreinwagens en quads. Onlangs liep er een klas schoolkinderen gewoon over het wintergraan dat net aan het uitschieten was. Toen ik de leerkracht daarover aansprak, antwoordde hij dat hij van niets wist, omdat hij het graan niet kon zien! Ja, je maakt wat mee. Het grapje dat kinderen denken dat de melk uit de winkel komt, klopt wel degelijk. Enkele jaren geleden vroeg een jongen waarom ik toch al die runderen hield. Ik heb geen melkkoeien, wel 120 fokdieren. Toen ik hem vroeg waar hij dacht dat zijn biefstuk vandaan kwam, zei hij doodleuk dat die in de winkel gemaakt wordt. Tja, je moet de moderne mensen met de neus op de feiten drukken. Het probleem is dat de inwoners van het intussen behoorlijk verstedelijkte Rode vaak niet weten waarmee wij bezig zijn. Vroeg op en altijd bezig Ik ben de hele dag met mijn bedrijf bezig. Ik sta tussen 5u en 7u op en ben altijd in de weer. Als ik niet bezig ben met de dieren, doe ik het onderhoud van het materiaal of repareer ik bijvoorbeeld de omheiningen van de weiden. En wie denkt dat alles machinaal gebeurt, vergist zich. Het wieden van de uitschieters uit bieten bijvoorbeeld, moet met de hand gebeuren, anders kunnen de zaden zich verspreiden en lijden ook de andere vruchten daaronder. Een boer is met veel zaken tegelijk bezig. Of ik geen zin heb om op vakantie te gaan? Eigenlijk niet. Toen ik zestien was, ben ik eens vijf dagen met de tent weggeweest. Dat moet zowat de langste periode geweest zijn dat ik van huis was. Ik kan nooit lang wegblijven. Na een halve dag wil ik terug naar mijn boerderij. De laatste jaren voel ik wel meer de behoefte om er even tussenuit te zijn, maar met een Hendrik Vandererven: Het wordt steeds moeilijker om respect te krijgen voor de boerenstiel.

5 VERENIGINGSNIEUWS 05 boerderij is dat zo goed als onmogelijk. Het werk van een landbouwer stopt immers nooit. Soms gaan we wel eens naar familie in Frankrijk. Frankrijk is trouwens altijd mijn kinderdroom geweest. Ik zou er dolgraag boeren. Ja, zoals God in Frankrijk, lacht Vandererven. Bij ons wordt de landbouwersstiel stilaan onmogelijk. De overheid en de Europese Unie maken het de landbouwers met alle mogelijke regeltjes en wetgevingen niet makkelijk. Ze willen ons in feite wegduwen richting Oostblok. De landbouwsubsidies van de Europese Unie worden in ons land vanaf 2005 sterk teruggedrongen, en wat er nog rest aan subsidies wordt via een ingewikkeld systeem verdeeld. Er zijn ook steeds meer normen. De uitbreiding van de Europese Unie met Polen maakt me eigenlijk wel bang. Westerse boeren zouden met hun kennis in Polen wel kunnen scoren, maar dan moet je toch een fameuze taalen cultuurbarrière overwinnen. Pas stoppen als het niet meer gaat Wat zou je doen, mocht je helemaal opnieuw beginnen? Hendrik: Boeren. Zonder enige twijfel. Hoewel ik weet dat er weinig toekomst is in de landbouw. Ikzelf bijvoorbeeld heb geen opvolger voor mijn landbouwbedrijf. Mijn drie kinderen Pieter, Katrien en Germien zien deze stiel niet zitten. Mijn echtgenote Lieve Joly werkt halftijds als bejaardenhelpster. Dat is in feite haar uitlaatklep. Ze is wat blij als ze de boerderij eens kan achterlaten. Ik zou graag tot mijn 65 willen blijven boeren, en zelfs nadien zou ik enkel stoppen als ik echt de kracht niet meer heb om verder te doen, besluit Hendrik Vandererven. Dienstencentrum De Boomgaard Ons wekelijks activiteitenprogramma ziet er vanaf 1 januari 2005 als volgt uit: > maandag 9u: Spaanse les 9u30: yoga 10u30: Spaanse les 13u45: aerobics 14u: zang 14u: bridge 15u30: aquagym > dinsdag 9u30: Engelse communicatie 11u: Crearo 14u: Crearo 14u: petanque 14u: hobby (knutselen) > donderdag 9u30: yoga 9u30: tai-chi 11u: relaxatie 11u: Engels voor beginners 13u30: seniorendans 14u: kleurenwhist 14u: kringturnen 14u30: Engelse les > vrijdag 10u: pingpong 14u: koejonnen 15u: gezelschapsspel Timemanagement GLTT 22 februari - 19u30 De Boesdaalhoeve 10% van de Belgen neemt antidepressiva, 40% slaapt slecht, 20% van de jongeren heeft psychische problemen, 10% van de kleuters is depressief. Lijden wij aan stress? En zo ja, wat kunnen we er zelf aan doen? Verneem er meer over tijdens de workshop Timemanagement van de GLTT op 22 februari in de Boesdaalhoeve. Inschrijvingen via het secretariaat GLTT, Eetfestijn Oudervereniging OLV 26 en 27 februari - OLV Zoals elk jaar organiseert de oudervereniging van het OLV-instituut een eetfestijn. Dit jaar vindt het vernieuwd Italiaans eetfestijn plaats op zaterdag 26 februari vanaf 17u30 en op zondag 27 februari vanaf 11u30. Het eetfestijn is een ideale gelegenheid om lekkere schotels te proeven in een aangepast kader, om oude bekenden te ontmoeten en om kennis te maken met iedereen die de school een warm hart toedraagt. De opbrengst van het eetfestijn komt ten goede aan de kleuter-, lagere en secundaire school. Iedereen is van harte welkom. Info: OLV-oudervereniging, Gaston Sergooris, Kloosterweg 1, Sint-Genesius-Rode, Splitsing Brussel-Halle- Vilvoorde Het hoe en wat door Luc Deconinck 15 februari - 20u - De Boesdaalhoeve Iedereen heeft het klokje van de splitsing al wel eens horen luiden, maar niet iedereen weet waar de klepel hangt. Wat houdt die splitsing precies in? Waar zitten de addertjes onder het gras? Of zijn het mollen? En wat betekent onverwijld? Luc Deconinck, voorzitter van het Comité Halle-Vilvoorde kent deze zaak tot in de puntjes en komt op 15 februari de grote en kleine lettertjes van de splitsing verduidelijken. Uiteraard kan je vragen stellen en achteraf napraten bij een drankje. Joris Herpol

6 VERENIGINGSNIEUWS 06 Op schattenjacht in Java, Sulawesi en Bali VTB-VAB 15 februari - 20u - De Boesdaalhoeve Fuif 19 februari Kleine Feestzaal Beersel Indonesië bestaat uit tropische eilanden die zowel boven als onder de evenaar liggen. Zo n ervan zijn bewoond door ongeveer 210 miljoen Indonesiërs. Vele van de kleinere eilandjes werden onder invloed van woeste natuurfenomenen van de grotere losgescheurd. Groot of klein, bijna allemaal zijn ze met groene vegetatie begroeid. Zo vormen zij van oost naar west een km lange gordel van smaragd. Maar er is meer. In dit unieke en prachtige land versmelten cultuur, natuur en toerisme tot een harmonisch en afwisselend geheel. Ook op religieus vlak biedt Indonesië de nodige variatie: Java is islamitisch, Sulawesi christelijk en Bali hindoeïstisch. Besneeuwde bergtoppen, prachtige sawa s (rijstvelden), botanische tuinen met exotische bloemen, batikkunstenaars, zilversmeedkunst, botenbouwers, heroïsche monumenten, rijkelijk gedecoreerde hindoeïstische en boeddhistische tempels, wuivende kokospalmen en sierlijke bamboebossen, rustende en rokende vulkanen, straathandel, Ramayanavoorstellingen, huisambachten, groene canyons, pottenbakkers, duizenden en duizenden offergaven, geisers en pruttelpotten, poppenmakers en poppenspelers, dolfijnen, hanen en waterbuffels, felgekleurde zonsopgangen en zonsondergangen, rijkelijk gevulde musea, enorme koffie- en theeplantages, ceremoniële optochten, felle dansers en sierlijke danseresjes, moskeeën, witte stranden aan een heldere turkooise zee waarop je kan surfen en zeilen, heerlijke exotische vruchten, goden en demonen, warmwaterbronnen en dito baden, tandenvijlceremonies, begrafenis- en huwelijksfeesten, anklung en gamelanorkesten, Borobudur en Prambanan, kleurrijke vissersdorpjes en sultanpaleizen, massa s vriendelijke en behulpzame mensen... Zoals je merkt, biedt deze reportage een enorme verscheidenheid aan onderwerpen. Ze neemt je mee in een werveling van kleuren. Deelnameprijs: 4 euro, 3 euro (leden van VTB-VAB) Info: VTB-VAB Socio-Cultuur, , Op schattenjacht in Java, Sulawesi en Bali, een diareportage over Indonesië van Raymond Mortelmans uit Ekeren. Het bestuur (boven) en de lesgevers (onder) van Op zaterdag 19 februari organiseert de zijn eerste grote fuif in de kleine feestzaal in Beersel. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden. Na een deugddoend kerstverlof bereiden bestuur, lesgevers en de tien afdelingen van zich volop voor op hun grote dance-show Amazed!. Dit spetterend spektakel, met als gastoptreden de R&B groep MnC, vindt plaats in CC De Meent in Alsemberg op zaterdag 2 april (20u) en zondag 3 april (14u). De bestelling van tickets kan enkel via de Meent, tel of Een goede raad: wacht niet tot op het laatste ogenblik, want nu al vliegen de tickets de deur uit. Om de hongerigen te spijzen en na te kaarten over de Amazed!- show, nodigen we jullie ook van harte uit op ons 3de spaghettifestijn op zaterdag 23 en zondag 24 april in de Sint-Barbarazaal in De Hoek. Info: of

7 VERENIGINGSNIEUWS 07 Op bezoek bij Toetanchamon en Egyptische kunstschatten VTB-VAB en Davidsfonds 26 februari Het Davidsfonds en VTB-VAB organiseren een bezoek aan de tentoonstelling Toetanchamon in Bonn. Tot 1 mei stelt de Bundeshalle in Bonn 50 van de belangrijkste kunstschatten uit het graf van Toetanchamon tentoon. De fascinerende rijkdommen uit de grafkamer van de legendarische farao Toetanchamon behoren tot de grootste kunstschatten ter wereld. Na meer dan 20 jaar zijn deze opnieuw - en voor het laatst - te zien in Europa. De ondertitel voor de tentoonstelling, het gouden hiernamaals, verwijst naar de religieuze betekenis van de gouden en vergulde grafschatten die 3300 tot 3500 jaar oud zijn. Goud was voor de oude Egyptenaren de kleur van de onvergankelijke zon en stond daarom ook symbool voor de wedergeboorte in het hiernamaals. Naast de kunstschatten uit het graf van Toetanchamon zijn er ook 70 andere vondsten uit koninklijke en privégraven van de 18de dynastie (15de-14de eeuw v.c.) te zien. Nabij Brühl bezoeken we ook het Schloss Augustusberg, een meesterwerk van de rococoperiode. Praktisch Zaterdag 26 februari Prijs: 45 euro, 40 euro (leden van VTB-VAB en/of Davidsfonds) Meer info en/of inschrijving: , Scouts en Gidsen op de planken VVKSM 26 februari - 15u en 20u Ons Parochiehuis Zoals elk jaar organiseren de Scouts en Gidsen van Rode hun beruchte groepsfeest, een van de hoogtepunten in een scoutsjaar. Weken op voorhand is iedereen druk in de weer met repeteren, plannen uitwerken voor een schitterend decor, dialogen schrijven, enzovoort. Elke tak (leeftijdsgroep) komt aan bod en iedereen mag zijn ding doen. We leveren dan ook iets af waarop we trots mogen zijn: een zelf ineengeknutselde theateravond! Wie het resultaat van al ons geknutsel en gerepeteer wil komen bewonderen, kan op zaterdag 26 februari afzakken naar het Parochiehuis van Rode. Nadien kan je bijkomen bij een versgetapte pint. Auditie The Jump Junkies 27 februari - 13u - De Boesdaalhoeve De JJ s zijn niet van plan stil te zitten in Naast vele optredens plannen ze ook een heleboel andere activiteiten naar aanleiding van hun 10de verjaardag. Schrijf alvast de volgende data in je agenda, of op de fotorijke JJ-kalender die nog steeds verkrijgbaar is. Naar goede gewoonte organiseert de Jump Junkies Dance Company ook dit jaar een auditie. Deze vindt plaats op zondag 27 februari tussen 13u en 18u in de grote spiegelzaal van GC De Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode. Wie dit jaar Zohra en Bart Brusseleers zal opvolgen als jurylid, blijft voorlopig nog een verrassing. Samen met de choreografen zal deze mistery guest de kandidaten van ouder dan 15 jaar beoordelen op hun danscapaciteiten. Er zullen nieuwe ervaren dansers gekozen worden om voor The JJDC optredens te verzorgen van het genre Hip Hop en Trance. Aarzel niet Wil je deel uitmaken van deze toffe bende? Ben je ouder dan 15 jaar? Beschik je over voldoende danservaring? Perform je graag op een podium? Durf je deze uitdaging aan? Wil je tonen wat je in je mars hebt? Schrijf je dan snel in via of Andere activiteiten > zaterdag 26 maart: JJ-fuif TENtation Nite in de Kleine Feestzaal Beersel > zaterdag 27 augustus: jaarlijkse opendeurdag > vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober: Jump Junkies InTENse, viering 10 jaar Jump Junkies Prijs: enkele euro s per persoon, voordeeltarief voor mensen met scoutshemd of groepen. Info: Elena Bogaert, of Cedriek Stoffels, Wil je meer weten over The Jump Junkies, surf dan naar hun gloednieuwe website:

8 VERENIGINGSNIEUWS 08 Jong en zin in spellen? Groot Nederlands Dictee februari - De Boesdaalhoeve Ben je jong en heb je zin om je uit te leven in een spannend taalspelletje met knappe prijzen? Dan moet je deelnemen aan het Groot Nederlands Dictee 2005, de grootste spellingwedstrijd. Zit je in de laatste van het graad basisonderwijs of in het secundair onderwijs? Dan is er voor jouw niveau een aangepaste proef. Draai je spellingknop om en waag je kans in een van de volgende dictees: > Miniemendictee: voor wie in de laatste graad basisonderwijs zit > Cadettendictee: voor wie in de eerste graad secundair onderwijs zit > Scholierendictee: voor wie in de tweede graad secundair onderwijs zit > Juniorendictee: voor wie in de derde graad secundair onderwijs zit Wat ouder en ook zin? Ook volwassenen kunnen hun spellingkennis testen. Zij kiezen voor het liefhebbersdictee of het specialistendictee. Het eerste is een iets makkelijkere proef voor iedereen die interesse heeft in spelling. Het specialistendictee is de geknipte test voor al wie door de spellingmicrobe gebeten is. Preselecties dicht bij huis Het Groot Nederlands Dictee bestaat uit preselecties en een nationale finale. De preselecties vinden plaats op zaterdag 19 februari op tientallen plaatsen in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Overal verlopen ze op dezelfde manier: in 45 minuten beantwoorden deelnemers een aantal meerkeuzevragen én onderstrepen ze fout gespelde woorden in enkele zinnen. Nadien kun je genieten van een plaatselijke prijsuitreiking, met knappe prijzen voor de beste spellers. Nationale finale in Vlaams Parlement Op zaterdag 12 maart 2005 vindt de nationale finale plaats in het Vlaams Parlement. Daarin nemen de 30 beste deelnemers uit elke wedstrijdcategorie het tegen elkaar op, samen met heel wat bekende Vlamingen. De winnaars van deze bloedstollende taalwedstrijd gaan met fantastische prijzen aan de haal. Ook in de Boesdaalhoeve Ook in Sint-Genesius-Rode kan je opnieuw deelnemen. De ingeschreven kandidaten worden op zaterdag 19 februari in de Boesdaalhoeve verwacht. Scholieren, junioren, liefhebbers en specialisten komen tussen 8u45 en 9u, miniemen en cadetten tussen 9u45 en 10u. De prijsuitreiking is om 12u. De inschrijvingsprijs bedraagt 6 euro, Davidsfonds- en Knack-clubleden betalen 5 euro en leerlingen en studenten betalen 3 euro. Deelnemen aan de preselecties van het Groot Nederlands Dictee 2005 kan enkel met een deelnemerskaart. Deelnemerskaarten verkrijgen, kan alleen door voor zaterdag 5 februari het juiste bedrag over te schrijven op de dicteerekening De deelnemerskaarten worden per gewone post opgestuurd naar de besteller. Op de preselectiedag zelf kan je geen deelnemerskaarten meer kopen.

9 NIEUWS UIT DE BOESDAALHOEVE 09 Oude TV-tunes op humoristische wijze Een gesprek met Wim Opbrouck en Ron Reuman Neem oude TV-tunes, laat er een stel muzikale creatievelingen op los met een stevige dosis humor en laat ze er een absurde, dolkomische show van maken. Zoiets kan je je voorstellen bij de muzikale roadmovie die Wim Opbrouck, Ron Reuman en hun begeleiding, onder de hoede van vzw Maandacht, je brengen. TV-Tunes K.N.T. zwiept je terug naar de jaren zeventig en tachtig met allerlei schitterende en hilarische kinderprogramma s van zowel de Vlaamse als de Nederlandse zenders. Nog ingrijpender waren hun tunes : laat een kort fragment horen en het publiek wordt 30 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Ron Reuman zit er vermoeid bij. Het is nog even wachten op zijn maat Wim Opbrouck. Bulderende lach en stem. Hij ploft zich neer met een glas witte wijn, gemengd met bruiswater. Ron lacht. Ja, ik stapte met het idee van deze show naar Wim, omdat hij me de geschikte zanger leek voor dit werk. Wim: Inderdaad, iemand die wat diepte aan het programma kan geven. Iemand die een beetje Freud binnen brengt, lacht hij. We wilden een show brengen waarbij we terugkeren naar onze kindertijd begin jaren zeventig en tachtig. Alle kinderprogramma s hadden van die typische tunes: de Fabeltjeskrant, Bassie en Adriaan, Liegebeest, We zochten die periode uit en hebben een selectie gemaakt van ongeveer dertig tunes. Eigenlijk was het heel simpel om die fragmenten bij elkaar te zoeken. Via internet kregen we in Nederland enorm veel te pakken. Onvoorstelbaar hoe de Nederlanders er nog mee bezig zijn! In onze tijd keken we veel naar Nederlandse zenders. Er kon meer, de programma s waren er vrijer en assertiever. Alles kon. Dat was belangrijker dan wàt er kon en daar zijn ze nu toch het slachtoffer van geworden. Ik heb het gevoel dat wij in Vlaanderen wat jongerenprogramma s betreft inhoudelijk verder staan, geeft Ron aan. Collectief geheugen TV-Tunes K.N.T.: waar staat K.N.T. eigenlijk voor? Wim lacht en kijkt op van zijn tekeningenboekje waarin hij schetsen maakt. Eigenlijk ging het eerst een harde show worden. Hallo meneer de uil, uw onderbroek is vuil en van die dingen. We zouden steeds verder gaan en brutaler worden. K.N.T. of Kinderen Niet Toegelaten dus. Maar uiteindelijk hebben we dat idee overboord gegooid, want het zou te plat worden. Nu staat de afkorting voor Keurige Nette Teksten, een foute interpretatie van een afkorting dus. Het publiek krijgt twee uur onvervalste nostalgie aangeboden. Tunes smijten hen terug in een ver verleden. Je ziet de herkenning op hun gezichten. Soms weten ze het niet direct, maar stoten ze elkaar aan en geven ze aanwijzingen. Heel grappig. Het is een collectief geheugen dat we aanwakkeren en waarbij het er losjes aan toe gaat, aldus Ron. De verdienste ligt volledig bij het materiaal. Wie wil, kan meezingen. Elke avond is anders. De bindteksten zijn eerder vindteksten, waarbij we inspelen op wat er in de zaal gebeurt. De ideale manier om ook eens volledig op je bek te gaan. Want het rare aan deze show is dat er geen rol is waarachter je je kan verschuilen. Eigenlijk is het alsof je in je blootje op het podium staat. Legalize marihuana De tunes werden door de muzikale mangel van Wim, Ron, Bart Buls, Wigbert Van Lierde en Andries Boone gehaald. Alles kon, toen we begonnen te repeteren. Zo hebben we een tune Paulus de boskabouter meets The Cure. We hebben puur op gevoel, op muzikaal instinct gespeeld. Zo stellen we ook de smurfen voor met een snuifje reggae. Wigbert vond dat de smurfen met hun paddestoelen hem deden denken aan reggaemuziek. En dan schreeuw ik er nog eens legalize marihuana bij om het beeld compleet te maken, lacht Wim. Er zit veel speelplezier en humor in. Dit optreden maakt je gewoon goedgezind. Ron vult aan: Eigenlijk worden onze kinderjaren en kinderprogramma s gefilterd door onze jeugdmuziek. We dachten ook met beelden te werken, maar de kracht van verbeelding is veel sterker. De tune roept bij iedereen sowieso een resem eigen herinneringen op en beelden zouden die kracht verzwakken. Er is wel een kleine tentoonstelling die de toeschouwers meer info geeft over de kinderprogramma s. TV-Tunes K.N.T kwam op een heel spontane manier tot stand. Bijna automatisch kwamen we via de ene tune bij de andere terecht. We repeteerden in een kot op een oude school in Gent en dat was speciaal. In de nabijheid van het schoolbord en de speelplaats kwam alles vlot tot stand, vertelt Ron. Q en Q Zijn tunes nog iets van deze tijd? We zijn een televisiegeneratie, bevestigt Wim. De tunes zijn er nog steeds, maar de tunes van vroeger hebben waarschijnlijk een groter effect gehad. Nu worden ze op plaat gezet en overleven zodus ook. Ook de keuze is enorm toegenomen. Vroeger konden we naar enkele programma s kijken. Voor de rest was er niets buiten het testbeeld. Dat is nu helemaal anders. Maar de oude tunes verdwijnen niet. Die blijven verankerd in ons geheugen zoals kinderliedjes, rijmpjes of bekende stemmen. De twee hebben zelf een voorkeur voor Q en Q, een detectivereeks die tussen 1974 en 1977 getoond werd. Over twee kinderen die raadsels oplossen. Eigenlijk een heel debiele tune, waarvoor we veel moeite moesten doen om de andere groepsleden te overhalen. Maar het is toch gelukt, besluit Wim. Gunther Ritsmans Wim Opbrouck en Ron Reuman (Maandacht) treden op 18 februari met TV-Tunes K.N.T. op in de Boesdaalhoeve.

10 NIEUWS UIT DE BOESDAALHOEVE 10 RANARIM LIFE LOVES THE UNEXPECTED DO FOLKMUZIEK Ze worden wel eens de Abba van de Zweedse folk genoemd. Twee folkzangeressen met stemmen als klaterende bergbeekjes, een nyckelharpa wereldkampioen en een gitarist/mandoline/hommel speler. Samen zijn ze goed voor Ranarim, de nieuwste Scandinavische folksensatie. Ranarim betekent het weven van nieuwe WIM OPBROUCK & MAANDACHT TV-TUNES K.N.T. VR HUMOR - MUZIEK TV-tunes zijn zo oud als de televisie en blijven ook jarenlang hangen. Dat TVtunes K.N.T. ook zal blijven hangen, kunnen we nu al zeggen! Maandacht en Wim Opbrouck sloegen voor het eerst de handen in elkaar en gaan samen op zoek naar de petites histoires. De voorstelling werd een ironische (doch gevoelige) MIEL COOLS IN CONCERT ZA KLEINKUNST Hij is afwisselend poëtisch, vrolijk, ondeugend en weemoedig. Nooit is hij kwetsend. Zijn naam: Miel Cools. Vanavond heeft hij met jou een afspraak in de Boesdaalhoeve, op uitnodiging van de vzw Mandala. Cools zit op een kruk, achter zijn microfoon, dicht bij de mensen. Hij zingt en vertelt over de dingen die ons allen bezighouden. Nummers als De stad slaapt, Geluk, Er was een tijd passeren en oude elementen tot een kleurrijk muzikaal tapijt. De nieuwe cd Life loves the unexpected bracht hen in 2003 op de affiche van het Dranouter Folkfestival. Akoestisch, fris en beweeglijk. Hun concerten roepen een magische sfeer op en nodigen uit tot zoete dromen. Peter Vantyghem noemt het in De Standaard het gevoel van Kom mijn lief, laten we de hele nacht dansen. Meer informatie op 20u - De Boesdaalhoeve tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo en -12j.), leden Gezinsbond Rode krijgen 1 euro korting op vvk en kassaprijs. I.s.m. Folkin Ro vzw muzikale roadmovie doorheen tv-tuneland over een onbevredigde blauwe bimbo met blond haar, een homoseksueel kuiken, aan lager wal geraakte foute meisjes en tvsterren op hun retour. Wim Opbrouck (piano) - Ron Reuman (drums, percussie) - Bart Buls (contrabas, elektrische bas) - Wigbert van Lierde (gitaren) - Andries Boone (viool, mandoline) - Lieven Rossignol, Ron Reuman & Wim Opbrouck (scenario) - Jo Francken en Patrick Sterckx (geluid) en Margriet Blok (belichting). 20u - De Boesdaalhoeve tickets: 16,50 euro (kassa), 14,50 euro (vvk), 12,50 euro (abo en -12j.), leden Gezinsbond Rode krijgen 1 euro korting op vvk en kassaprijs. de revue. In een interview met K-Kunst zegt hij: Ik denk dat het misschien de grootste opgave is van iedere mens om gedurende zijn leven zichzelf te leren kennen, te ontdekken wie hij is en wat hij is. Ik ben iemand die van muziek houdt, die graag zingt, die van mensen houdt en graag optreedt. Nog altijd, ook al houd ik het nu al 50 jaar vol. 20u - De Boesdaalhoeve tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo en -12 j.) Organisatie: Mandala vzw

11 COLUMN 11 Bij Tist en Triene aan de haard De voddenmannen van het groot vuil We starten een nieuwe rubriek met de legendarische figuren Tist en Triene waarin fictie vermengd wordt met vleugjes Rodense geschiedenis, Rodens dialect en een kritische kijk op wat er vandaag in Rode gebeurt. Alles speelt zich af bij Tist en Triene die, samen met hun dochter Wanjke, wat mijmeren over hoe het vroeger was, hoe goed het nu is en hoe alles nog beter zou kunnen zijn. Tist steekt zijn pijp aan en zit met Wanjke en Triene gezellig na te praten bij de kachel. k Heb mij vandaag weer moeten afmeuddere 1, begint Tist. Ons Wanjke luistert. Spreekt een beetje schoon, fluistert Triene. Al goed, gaat Tist verder. Ik heb alles voor de voddenman buiten gezet en dat was nogal een pak. Voor het grof huisvuil, bedoel je papa?, vraagt Wanjke. Zo noemen ze dat ook wel, gaat Tist verder. Vroeger zorgde de gemeente daarvoor. Nu komen de voddenmannen alles in het donker ophalen en heeft de gemeente zo n ingewikkeld reglement gemaakt dat al de rest blijft staan. Maar allee, ik zal morgen de overschot wel weer binnen zetten, vervolgt hij terwijl hij nog eens krachtig aan zijn pijp trekt. t Is te hopen dat het niet te veel regent, want ik heb geen goesting om die vuile boel op te kuisen, mijmert Triene. t Gaat toch weer niet zo hard regenen als verleden jaar, roept Wanjke verschrikt. Want dan doe ik mijn botten aan om naar school te gaan. Neenee, stelt Triene haar direct gerust. Ze geven vandaag enkel dat het kan meezele 2. t Zal dus vandaag niet overstromen in het dorp en ge zult niet door het water moeten lopen om naar de kleuterschool te gaan. Zeg, zegt Tist, ik ben eens gaan kijken naar de Hoekstraat, daar is nog veel werk voordat ze de straat weer open kunnen doen. De Hoekstraat, waar ligt die nu weer?, vraagt Triene. Ahwel, antwoordt Tist, ge weet toch nog dat vroeger de Geevaertvijver nog tot aan het Visserspad kwam? Als ze dan de treinsporen aangelegd en verbreed hebben, is het deel boven de spoorweg drooggelegd en hebben ze daar een straat gemaakt. Dat is de Hoekstraat. Nu was daar al geruime tijd een put, maar die is nu een krater geworden. Ik had nog aan Madam Teigerageur, ons stamhoofd, gezegd van dat putteke toe te doen, maar ja, daar was geen geld voor. Nu is met de zware regen dat allemaal uitgezwommen en kost het ineens meer dan euro om dat te maken. Als ze niet wil luisteren, ja, dan eigen schuld, dikken bult. Wanjke komt bij Tist op de schoot zitten en aangezien ze nogal nieuwsgierig is, vraagt ze hem van waar die naam Geevaertvijver komt. Vroeger, begint Tist, was die vijver een van de grootste van Rode, wel meer dan 2 hectare groot. In de vijftiende, zestiende eeuw zat daar zeer veel vis in en was het de gewoonte om volgens een oud gebruik aan die vijver gevangen vis uit te delen. Ja, gaat Triene verder, die vis heette de geefvis en de vijver de geefaard, vandaar de naam. Maar nu is het tijd om te slapen, zegt ze nog en Wanjke trekt naar boven. Tist nipt nog eens aan zijne jenever. Vrouwke, zegt Tist tegen Triene, ge gaat hout in de kachel moeten doen want dat is maar een klein veemoeike 3 niet meer. k Heb hem pertang 4 boezzevol 5 gestoken, zegt Triene. Ge zult terug naar de bos eens hout moeten gaan bijhalen, want anders geraken we de winter niet door. Is het nu niet naaig 6, antwoordt Tist, een mens zit nu eens gemakkelijk en dan begint ge weer over werk te krefte 7. Kom eens naar hier mijn grote loeffer 8, antwoordt Triene vertederd, dat ik je eens goed vastpak. Tist zijn ogen beginnen te blinken, hij klopt rap zijn pijp uit en trekt vol goede moed met zijn Triene naar de slaapkamer. Honze Mettekou 1 Afmeuddere: zware arbeid verrichten, afjakkeren 2 Meezele: motregenen 3 Veemoeike: een zeer kleine vlam die op uitdoven staat 4 Pertang: nochtans 5 Boezzevol: stampensvol 6 Naaig: erg, wreed 7 Krefte: klagen, kijven 8 Loeffer: bink, struis man

12 RAND-NIEUWS 12 Raad van State bevestigt rondzendbrief Peeters Op een moment dat iedereen met zijn hoofd al bij de jaarlijkse kalkoen zat, kwam als bij verrassing de uitspraak van de Raad van State over de rondzendbrieven Peeters en Martens. Het arrest van de Raad van State stelt dat de rondzendbrieven volkomen wettelijk zijn. Ze bepalen dat de documenten van de gemeentebesturen en de OCMW s aan de inwoners van de faciliteitengemeenten in het Nederlands moeten zijn. Enkel als de inwoners expliciet om een Franstalig exemplaar vragen, mogen het gemeentebestuur en het OCMW een Frans exemplaar toesturen. Wie een vertaling wil, moet deze vraag bij elk nieuw document opnieuw stellen. De achterliggende bedoeling is dat Franstaligen aangemoedigd worden om met de tijd het Nederlands te gebruiken in de officiële communicatie met hun bestuur, omdat ze nu eenmaal in Vlaanderen zijn komen wonen. Na een lange juridische strijd over deze rondzendbrieven is er nu dus eindelijk een duidelijke uitspraak van het hoogste administratieve rechtscollege over deze kwestie. In een moderne rechtsstaat zoals België verwacht je dan dat de zaak opgelost is. Niets is minder waar. In Vlaanderen zorgde de uitspraak voor een heldere hemel, in Franstalig België voor een donderslag. Vlaanderen ziet zijn toepassing van de taalwetgeving bevestigd. De Franstaligen zijn niet te spreken over dit arrest, omdat het de door hen verdedigde feitelijke tweetaligheid in de faciliteitengemeenten verwerpt. Rechtscollege of geen rechtscollege, burgemeester Christian Van Eyken (FDF) uit Linkebeek kondigde aan zich niets van dit arrest aan te trekken. Het is een politiek arrest, dus leef ik het niet na, zei hij. Vrij vertaald: rechtscollege, je kan beslissen wat je wil, maar ik doe mijn zin en zal alle Franstaligen in de faciliteitengemeenten vragen dat ook te doen. Bij een andere uitspraak van de Raad van State had hij waarschijnlijk alle mogelijke superlatieven boven gehaald De rondzendbrieven zijn met de jaren een symbool geworden. Ik heb mij altijd afgevraagd wat het probleem bij de Franstaligen eigenlijk is. Uiteindelijk gaat het in de praktijk slechts over enkele luttele formulieren. Want zeg eens eerlijk, hoeveel keer per jaar heb jij contact met het gemeentehuis voor een officieel papier? Bovendien bepalen de wetgeving en de rondzendbrief dat een Franstalige een Frans exemplaar kan vragen. Moeilijk? Nee toch. Zijn de rechten van de Franstaligen hiermee geschonden? Nee. Zijn dit faciliteiten? Ja. Duidelijker kan niet. En toch houden de Franstaligen hardnekkig vast aan dit symbooldossier. Sleuren de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle- Vilvoorde erbij. De rondzendbrief als pasmunt voor de splitsing gebruiken, zoals ook premier Verhofstadt liet uitschijnen, lijkt moeilijker dan ooit. Ook al omdat deze twee dossiers niets met elkaar te maken hebben. De juridische duidelijkheid is er nu. Hoe de toepassing van de rondzendbrief in de praktijk afgedwongen kan worden, is een ander paar mouwen. Vlaams Minister Marino Keulen (VLD) stelt dat de rondzendbrief correct nageleefd moet worden. Juist. Benieuwd hoe hij dat bij het eerste akkefietje zal aanpakken. (GS) Meer info over wonen in de rand op Op de website van vzw de Rand is sinds kort het onderdeel wonen in de rand uitgebreid. Je kon op deze site al terecht voor informatie over verschillende steunmaatregelen (subsidies, leningen, premies,...) en een nieuwsrubriek. Nu vind je er ook een rubriek nuttige adressen. Deze rubriek geeft een overzicht van wie je in welke gemeente kan aanspreken i.v.m. huisvesting en vertelt je waar je kan zoeken naar immobiliënkantoren, huisvestingsmaatschappijen en notarissen. Je kan hierbij telkens op de naam van de gemeente zoeken en vindt zo op een snelle manier de relevante adressen voor jouw (toekomstige) woonplaats. De gemeentelijke contactpersonen kunnen je dan weer informatie geven over op stapel staande projecten, gemeentelijke reglementeringen, bouwaanvragen, enzovoort. In de nieuwe rubriek vind je ten slotte ook een lijst van websites die nuttige informatie geven over het kopen, bouwen of verbouwen van een woning. Vragen of opmerkingen over huisvesting in het algemeen of over de website wonen in de rand kan je sturen naar Tien jaar provincie Vlaams-Brabant De tijd vliegt snel, zeg dat wel. Dit jaar bestaat de provincie Vlaams-Brabant tien jaar. Op 2 januari 1995 werd deze nieuwe provincie officieel geïnstalleerd. In die tien jaar heeft de provincie zich op de kaart gezet. Ze is erg actief op het vlak van onderwijs en cultuur, milieu en ruimtelijke ordening, wonen en welzijn en voert een specifiek beleid voor de gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel. Dichtbij de bevolking en sinds het nieuwe gebouw aan het station in Leuven ook letterlijk zeer zichtbaar. Wie wil weten wat er in die tien jaar allemaal gebeurd is of wie een overzicht wil van de activiteiten, en festiviteiten kan best een kijkje nemen op de website Gebruik van het Nederlands Beleidsmakers hebben de laatste tijd meer aandacht voor het gebruik van het Nederlands in de rand. Zo kondigde Vlaams Minister van Openbare Werken Kris Peeters (CD&V) aan dat verkeersborden die op gewestwegen vervangen moeten worden voortaan alleen een Nederlandstalige vermelding zullen krijgen. De borden die er staan, blijven wel behouden. Het zal dus nog heel wat tijd vergen vooraleer alle tweetalige borden uit het straatbeeld verdwenen zullen zijn. Jean-Luc Dehaene (CD&V), burgemeester van Vilvoorde, van zijn kant kondigde aan dat de Vilvoordse sociale huisvestingsmaatschappij voortaan ook rekening zal houden met het criterium taal om een sociale woning toe te wijzen. Vilvoorde laat zich inspireren door het voorbeeld van Antwerpen, waar de kennis van het Nederlands een van de criteria is bij het toekennen van sociale woningen. De maatregel moet de leefbaarheid in de sociale huurwijken ten goede komen.

13 De taalvaardigheid van de leerlingen in de rand RAND-NIEUWS 13 Moeten ouders bezorgd zijn over de taalvaardigheid van hun kinderen in klassen met veel anderstalige kinderen? en dan vooral van de moeder. Kinderen uit het arbeidersmilieu behalen systematisch de laagste scores voor taalvaardigheid. In januari was het weer van dat. Een vader kampeert het hele weekend voor een basisschool in Gent. Hij wil absoluut zijn dochtertje in de Freinetschool inschrijven. Ook voor een aantal populaire Brusselse kleuterscholen brachten ouders één of meer nachten voor de schoolpoorten door. Zij willen in een school met een goede taalverhouding terecht kunnen. In Brussel loopt het dan ook vooral storm in de scholen met nog een behoorlijk aantal Nederlandstalige kinderen. Bestaat zo n situatie ook in de rand? Voorlopig niet. Nochtans stijgt ook in de rand het aantal anderstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs. Moeten Nederlandstalige ouders zich kopzorgen maken over het taalniveau van hun kroost omwille van het stijgend aantal anderstalige kinderen in de klas? Waarom behalen leerlingen van de ene school betere resultaten dan leerlingen van een andere school? Kan de school het verschil maken? Hangt het niveau af van het profiel van de schoolpopulatie? Heeft de aanwezigheid van anderstalige kinderen een invloed op de kwaliteit van het onderwijs, de taalvaardigheid van de kinderen en het klasklimaat? De provincie Vlaams-Brabant heeft vorig schooljaar de taalvaardigheid en het schoolklimaat in het 5de en 6de leerjaar van 24 Nederlandstalige scholen in de Vlaamse rand rond Brussel laten onderzoeken door het Steunpunt NT2 (Nederlands tweede taal) van de Katholieke Universiteit Leuven. De resultaten van dit onderzoek lijken de bezorgde ouders ongelijk te geven. De leerlingen in de Nederlandstalige scholen in de Vlaamse rand rond Brussel behalen een behoorlijk taalvaardigheidsniveau, stellen de onderzoekers. Met een taalverhouding van 60% volledig Nederlandstaligen, 25% kinderen uit taalgemengde gezinnen en 15% kinderen uit volledig anderstalige gezinnen in de onderzochte scholen, behaalt meer dan 80% van de leerlingen een score van voldoende tot zeer goed. Nederlandstalige kinderen zijn niet de dupe van het (groot) aantal anderstalige leerlingen in de klas, is het besluit. Het onderzoek wijst uit dat Nederlandstalige kinderen op het vlak van taalvaardigheid even goed scoren of ze nu in een witte school zitten met vooral Nederlandstalige kinderen of in een school met een zeer sociaal gemengd of anderstalig publiek. Leerlingen waarvan beide ouders Nederlandstalig zijn, behalen de hoogste scores in taalvaardigheid. Slechts een minderheid van de kinderen behaalt een zwakke score. Het zijn de kinderen uit de meest achtergestelde milieus die het kwetsbaarst zijn op het vlak van taalvaardigheid. De wieg waarin je geboren wordt, is doorslaggevend. Maar ook de taalachtergrond van de leerling speelt een rol. Leerlingen met een taalgemengde achtergrond scoren middelmatig. Doorslaggevend is echter de scholingsgraad van de ouders, Scholen in de Vlaamse rand hechten veel belang aan het Nederlands spreken en aan correct taalgebruik. Uit het onderzoek blijkt dat leerkrachten weigerachtig staan tegenover het gebruik van andere talen in de klas of erbuiten. De thuistaal van de leerlingen wordt vrijwel niet toegestaan. Slechts heel af en toe wordt vertaald in het Frans of een andere taal en leerkrachten hebben weinig of geen anderstalig materiaal. Buiten de klas krijgen we echter vaak een ander beeld. Zo bevestigt de helft van de leerkrachten dat er op de speelplaats Frans gesproken wordt. Volgens de leerkrachten is het moeilijker om de eindtermen te halen met kinderen van laag opgeleide ouders. Zij merken op dat anderstalige kinderen het niveau van de klas naar beneden halen, maar dat het niet de Nederlandstalige kinderen zijn die hinder ondervinden van de aanwezigheid van de anderstalige leerlingen. Natuurlijk is het nog maar de vraag of de taalvaardigheid van Nederlandstalige kinderen goed blijft als de schoolpopulatie evolueert naar de Brusselse situatie waar dit jaar in het basisonderwijs slechts 16% van de kinderen uit een eentalig Nederlandstalig gezin komt. De volksmond spreekt van een kritische grens als de taalverhouding 1/3 Nederlandstalige kinderen, 1/3 kinderen uit taalgemengde gezinnen en 1/3 anderstalige kinderen wordt bereikt. Onderzoek lijkt dit stilaan te bevestigen. Maar zo n vaart loopt het voorlopig nog niet in de rand. Bernadette Vriamont Spreekt men hier Nederlands? Taalvaardigheid en klasklimaat in Nederlandstalige lagere scholen in de Vlaamse rand rond Brussel, prof. dr. Kris Van den Branden, Steunpunt NT2, KULeuven,

14 BURENGERUCHT 14 LINKEBEEK Guinelli Goochelshow 2 februari - 14u Kindervriend bij uitstek Guinelli brengt jaarlijks een nieuw programma dat zich richt tot een publiek van 3 tot 12 jaar. De producties van Guinelli weten zonder moeite ook ouders en grootouders te boeien. De kinderen worden continu bij de acts betrokken. Daardoor brengen de shows van Guinelli steeds een aantal onvergetelijke, humoristische, mysterieuze momenten met zich mee. Het jeugdige publiek wordt na afloop vergast op prachtige ballonfiguren. Tickets: 6 euro (kassa), 5 euro (vvk) Micheline Van Hautem & Mich en Scène Call me Madam 18 februari - 20u30 Franse chansons met een New Yorkse flair! Met hun vorig programma Songs of Jacques Brel veroverde Mich en Scène zich een plaats in menig hart. Zij lokten volle zalen in Nederland en ook België herontdekte deze Belgische chanteuse. Micheline zong aan de zijde van Liesbeth List en Frank Boeijen. Aan de hand van songs voor, door en over vrouwen brengt Micheline Van Hautem een ode aan de Madams die haar inspireren: Marlène Dietrich, Edith Piaf, Julie London, Sarah Vaughan. Ze neemt je mee door het Europa van weleer en het huidige, bruisende New York, woonplaats en inspiratiebron van Micheline. Dit nieuwe, wervelende programma wordt in verschillende talen, stijlen en ritmes op scène gezet door Frederik Caelen, meester-accordeonist-pianist en Frank de Kleer op Spaanse gitaar. Ook enkele songs door mannen, die de vrouw liederlijk bezingen, ontbreken niet op de lijst: Chet Baker, Frank Boeijen en uiteraard hun grote voorbeeld Brel. Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk) Voor 4 personen > 800 g staartvisfilet > 600 g witte preiringen > 6 eetlepels olijfolie > 2 dl groentebouillon > 1 eetlepel sherry-azijn > 2 eetlepels natuuryoghurt > 1 eetlepel gehakte basilicum > stokbrood > peper en zout > verse basilicum Kook de preiringen gedurende 4 minuten in de groentebouillon. Giet ze af, maar vang de bouillon op. Laat de bouillon een beetje afkoelen en roer er dan 4 eetlepels olijfolie, de azijn, de yoghurt en de basilicum onder tot een glad sausje. Giet het sausje over de prei en roer voorzichtig om. Wrijf de staartvis in met 2 eetlepels olijfolie en kruid met peper en zout. Gril de staartvis gedurende 3 minuten aan iedere kant. Verdeel de lauwe prei over de borden, schik er de vis op en garneer met wat verse basilicum. Dien op met stokbrood. Smakelijk, Greet Koken met Gegrilde staartvis met vinaigrette van prei Experimentele schilderkunst Laatbloeiersacademie van Alsemberg vrijdag 25 februari tot zondag 27 februari Wij zijn een onderdeel van de Laatbloeiersacademie uit CC De Meent en vormen een groepje liefhebbers van experimentele, niet traditionele schilderkunst. Voor ons is schilderen en tekenen een voortdurende evolutie en een zoeken naar nieuwe en verrassende resultaten met als leuze: alles mag, niets moet. Wij creëren nieuwe mogelijkheden vanuit een gezamenlijk opgelegde techniek of thema onder de begeleiding van Janot Michiels, met als basis acrylverf op doek, paneel of een andere drager. Ons creatief bezig zijn, is een altijddurend gevecht tussen vormstructuren en kleurgevoeligheid, mede bepaald door stemmingen, indrukken en dromen. Wij schilderen met het hoofd, het hart of vanuit de buik. Met passie, gedrevenheid en voldoening dus. > vernissage op vrijdag 25 februari van 20u tot 22u > zaterdag 26 en zondag 27 februari van 10u tot 18u Toegang gratis. Info en tickets: De Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, tel ,

15 ACTIVITEITENKALENDER 15 WANNEER WIE WAT WAAR TEL. INFO FEBRUARI 01 13u30 KAV Rode Centrum Creatieve namiddag Ons Parochiehuis KAV De Hoek GSM, haal eruit wat erin zit KAV Rode Centrum Creatieve cursus bloemschikken Ons Parochiehuis KBG Rode Centrum Eetfestijn Ons Parochiehuis u Dienstencentrum De Boomgaard Infonamiddag over chronisch vermoeidheidssyndroom De Boomgaard u GLTT Engelse avond De Boesdaalhoeve u30 KAV Rode Centrum Demonstratie tafellinnen Ons Parochiehuis u45 Davidsfonds Preselecties Groot Nederlands Dictee Eerste grote Shake Ya Bootiefuif De Boesdaalhoeve Kleine Feestzaal Beersel u45 Vakantiegenoegens Bezoek brandweerkazerne Halle Brandweer Halle u30 GLTT Workshop Timemanagement De Boesdaalhoeve u KAV Rode Centrum Demonstratie Bloemschikken Ons Parochiehuis u JH Animoro Ierse Avond JH Animoro u en 20u VVKSM Scouts en Gidsen Rode Toneel Scouts en gidsen op de planken 26 VTB-VAB Socio-Cultuur / DF Bezoek Toetanchamontentoonstelling Ons Parochiehuis Bonn Oudervereniging OLV Vernieuwd Italiaans Eetfestijn Onze-Lieve-Vrouwinstituut Jump Junkies Auditie De Boesdaalhoeve MAART 01 13u30 KAV Rode Centrum Creatieve namiddag Ons Parochiehuis KAV Rode Centrum Creatieve cursus bloemschikken Ons Parochiehuis KAV De Hoek Kookcursus wokken Zit je verlegen om een cadeau? Met de GaRand cadeaucheque geef je een beetje cultuur weg. Doen! Info: ,

16 RANARIM LIFE LOVES THE UNEXPECTED > 20u De Boesdaalhoeve WIM OPBROUCK & MAANDACHT TV-TUNES K.N.T > 20u De Boesdaalhoeve MIEL COOLS IN CONCERT > 20u De Boesdaalhoeve BUURTEN is een uitgave van het Gemeenschapscentrum De Boesdaalhoeve en vzw de Rand. Buurten komt tot stand met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant REDACTIE Jan Decuypere Helga Basteleurs Greet Lebleu Herman Mosselmans Anne Sobrie Heidi Wauters EINDREDACTIE Geert Selleslach, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, , REDACTIEADRES GC De Boesdaalhoeve Hoevestraat Sint-Genesius-Rode tel fax Verantwoordelijke uitgever Helga Basteleurs Hoevestraat Sint-Genesius-Rode VOOR INFO, TICKETS EN RESERVATIES Voor de programmatie van de Boesdaalhoeve kan je terecht op het secretariaat maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u maandag ook van 17u30 tot 20u woensdag van 9u tot 12u30 rek.nr Gelieve bij een overschrijving steeds te vermelden over welke voorstelling het gaat. Buurten wordt ondersteund door de afdeling Sint-Genesius-Rode/Beersel van de Orde van Prince

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T?

In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T? MENSENETERS 31 STAP 1 In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T? Wij wonen op het eiland Sarawak. Men noemt ons Dayaks. In Europa

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC WEEK 1 we zetten de deur open voor onze vrienden sleutel van gastvrijheid WEEK 1 Het verhaal van de oude poortwachter laat de sleutel blinken zoals die van Simeon zo kan je de deur openen om Jezus welkom

Nadere informatie

De boekenbeer Module dans groep 1-2

De boekenbeer Module dans groep 1-2 De boekenbeer Module dans groep 1-2 Teksten: Stella van Lieshout Illustraties: Tjarko van der Pol In samenwerking met Centrum voor de Kunsten Beverwijk en ABC Cultuur Contact: DeboraVollebregt@centrumvoordekunstenbeverwijk.nl

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Ria Massy. De taart van Tamid

Ria Massy. De taart van Tamid DE TAART VAN TAMID Ria Massy De taart van Tamid De taart van Tamid 1 Hallo broer! Hallo Aziz! roept Tamid. Zijn hart klopt blij. Aziz belt niet zo dikwijls. Hij woont nog in Syrië. Bellen is moeilijk in

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Bijlage interview meisje

Bijlage interview meisje Bijlage interview meisje Wat moet er aan de leerlingen gezegd worden voor het interview begint: Ik ben een student van de Universiteit van Gent. Ik wil met jou praten over schrijven en taken waarbij je

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

waarom ontwikkelingssamenwerking?

waarom ontwikkelingssamenwerking? ontwikkeling EN waarom ontwikkelingssamenwerking? EUROPESE COMMISSIE DE 116 MEI 2003 EN waarom ontwikkelingssamenwerking? Dit boekje vertelt een verhaal zoals ik vroeger zelf graag aan mijn drie kinderen

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen.

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen. Dino en het ei Bibliografie: Demyttenaere, B. (2004). Dino en het ei. Antwerpen: Standaard. Thema: niet alles is steeds wat het lijkt, illusies Korte inhoud: Elke nacht staat er een groot wit ei tussen

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat LES Respect tonen of een lesje leren? Heb je ooit het gevoel dat je niet respectvol of eerlijk werd behandeld? Behandel jij anderen altijd op die manier? Omdat we allemaal Gods kinderen zijn, moeten we

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen problemen schoolagenda gratis onderwijs schoolplicht inschrijving kleuterschool buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen Onderwijs In België zijn kinderen verplicht naar school te gaan van 6 tot 18

Nadere informatie

De exodus. Foto s van het materiaal

De exodus. Foto s van het materiaal De exodus Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de uittocht van het volk van God (Exodus 11:1 15:21). Het verhaal is één van de heilige verhalen en behoort tot de kernpresentatie. Lesdoelen

Nadere informatie

Lou en Lena in Ecuador

Lou en Lena in Ecuador Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena in Ecuador Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, wij zijn Lou en Lena! Kom, we nemen je mee naar

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 15/10/14 1 Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 1. (komen) Waar.... jij vandaan? 2. Uit welk land.... u? 3. Brenda.... vandaag uit Engeland. 4. Wij.... uit België. 5. Wanneer.... zij thee drinken?

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië België is officieel tweetalig, maar de Vlamingen en Walen gaan niet altijd goed samen. Je kunt spreken van een taalconflict. Hoe kijken Vlaamse

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Mijn naam is Lukkie en ik ben de Leeuw van Speelstad Oranje. Behalve de super attracties en de spectaculaire parkshows heb ik samen met mijn vrienden van het animatieteam een leuk

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent.

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent Zo! Goedemorgen of goedemiddag, wat is t? Ik moet zo de koeien weer melken, dus... Excuus, dat ik wat stink. Ik heb het zo

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

Net als mensenkindjes sluit je visjes niet op Laat ze goed bewegen En zwemmen Hop hop hop hop hop hop hop (x2)

Net als mensenkindjes sluit je visjes niet op Laat ze goed bewegen En zwemmen Hop hop hop hop hop hop hop (x2) Hoera, Kortjakje is niet meer ziek! We maakten 5 kinderliedjes actiever, gezonder en positiever door ze in een nieuw jasje te steken. Want niets beter voor je kind dan samen bewegen op leuke muziek. Eén

Nadere informatie

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 is de Levend Evangelie Gemeente gemeentebreed bezig met het onderwerp GEBED. Op verzoek

Nadere informatie

DOSSIER >>> Wat is een. goede papa? DOSSIER

DOSSIER >>> Wat is een. goede papa? DOSSIER DOSSIER >>> Wat is een DOSSIER goede papa? 42 PSYCHOLOGIES MAGAZINE april 2014 Beter in je vel op het werk Nu de strenge maar afwezige vader definitief heeft afgedaan is het voor papa s zoeken naar een

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

Animatie. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Wat gezellig dat je er bent, er is hier van alles te beleven. Mijn naam is Lukkie de Leeuw en ik woon hier. Samen met mijn vrienden van het animatieteam proberen we jullie vakantie

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Stockholm... Academiejaar: 2013. - 2014. Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit

Erasmusbestemming: Stockholm... Academiejaar: 2013. - 2014. Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit Erasmusbestemming: Stockholm... Academiejaar: 2013. - 2014. Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Er is éen grote campus voor alle universiteitsrichtingen

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Tomaten in de puree. dag 1. Hallo,

Tomaten in de puree. dag 1. Hallo, Tomaten in de puree dag 1 Mijn naam is Valérie en ik woon in Togo, één van de kleinste landen in Afrika. Veel mensen in mijn land zijn arm. Vroeger teelden mijn mama en papa katoen. Maar toen zij het katoen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Opdracht 1 bij 1.2 * Doe de opdracht met de groep. Uitleg voor de docent: De cursisten lopen door elkaar door het lokaal. Laat de cursisten elkaar in tweetallen begroeten,

Nadere informatie

Les 8: Ik voel me hier gelukkig.

Les 8: Ik voel me hier gelukkig. CD 2, Track 15 Alstublieft meneer. Zal ik de kabeljauwfilets in een tasje voor u doen? Kijkt u eens. Tot ziens. Dag meneer. Mijn naam is Sandra Metten. Ik schrijf een artikel voor het studentenblad Zo!

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

Latijn: iets voor jou?

Latijn: iets voor jou? : n j i t a L r o o v s iet jou? De Romeinen en wij Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan de namen van de maanden? De antwoorden op vele van deze vragen vind je vaak in het verleden bij de

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein

Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein Thema Kinderen en school. Lesbrief 20. Op het schoolplein brengt zijn dochter Ama naar school. Hij praat met een moeder van een ander kind op het schoolplein. De moeder heet. Waar werkt? Wat leert u in

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding December Normaal gezien beperkt dit voorwoord zich tot de nodige informatie, liefst melig geschreven en met af en toe een verwijzing naar de fratsen van de leiding. Normaal gezien doen wij als Vincies

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

Een baas voor Mallekat

Een baas voor Mallekat Een baas voor Mallekat Voor kinderen van 3 tot 8 jaar Geschreven door Elisabeth Roodenburg Er zijn nog veel meer verhalen van Elisabeth Roodenburg Copyright: Elisabeth Roodenburg Vermaat 2011 en digiboeken.org/paraplu

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

Alles is in volle opbouw.

Alles is in volle opbouw. Alles is in volle opbouw. Duits paviljoen ook te zien op de vlgd dia Vlgd dia Hall van machines Oud Vlaanderen met het Belfort van Bethune(fr) Hoofdingang aan de Kortrijksesteenweg 2 dia s verder Het Duits

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie