Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - Februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - Februari 2015"

Transcriptie

1 JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - Februari Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het woord 5. Agenda 6. Interessant / Tips Voorwoord Beste lezers, Voor u ligt Nieuwsbrief nummer 2 van Dank voor de vele verschillende reacties en suggesties met betrekking tot de eerste vernieuwde Nieuwsbrief. Excuses voor de bij sommigen dubbele verzending en twee dagen eerder dan aangekondigde verzending (technische startfoutjes). De start is er, de eerste contouren van de veranderingen binnen de jeugdzorg dienen zich aan met positieve geluiden alsook kritische kanttekeningen. Ondanks dat velen nog zoekende zijn naar de ingang van de nieuwe jeugdzorg, zijn er ook al mensen die de weg al gevonden hebben en aangeklopt hebben. Achter de schermen gebeurt echter nog een heleboel om alles en iedereen goed

2 op elkaar afgestemd te krijgen en te zorgen dat hulp- en zorgvragers weinig of geen last hiervan hebben. Vooral administratief wordt er momenteel nog een en ander van de zorgaanbieders gevraagd. Maar door begrip en vooral goede communicatie komt de samenwerking op gang. Opvoedpraktijk JONG heeft er ook zin in om de nieuwe ontwikkelingen vorm en inhoud te geven en ik heb dan ook onlangs besloten om de baan bij werkgever William Schrikker Groep op te zeggen. Per 1 maart ga ik binnen de generalistische basis GGZ aan de slag bij BOEI - Venlo (www.boei.nl). Een nog jong en dynamisch expertise centrum waarbij mijn functie en taken prima bij mij als persoon en professional passen en wat goed samengaat met mijn eigen Opvoedpraktijk JONG. Dit biedt ook meer kansen en tijd om het werk binnen Opvoedpraktijk JONG nog beter op te pakken. Ook de start van de opleiding tot EMDR - therapeut is naar wens verlopen en het voelt goed om met deze behandelingsmethode aan de slag te kunnen. In deze Nieuwsbrief staat het thema IQ en Intelligentie centraal en zal Ria Kicken praktijkhoudster van Octopus - voor Slimme kinderen zich nader voorstellen. Vergeet niet in uw agenda woensdag 11 maart te noteren voor de volgende workshop. Straks meer hierover. Veel leesplezier, Jos

3 Nieuwsberichten Weetjes en watjes over jeugdzorg en Opvoedpraktijk JONG: * Weet u dat Opvoedpraktijk JONG in samenwerking met een aantal collega's uit het Gezondheidscentrum Munstergeleen bezig is om in september 2015 een thema-avond te organiseren over "signaleren". Hou de aankondigingen in de gaten, u bent alvast uitgenodigd; * Weet u dat Opvoedpraktijk JONG op woensdag 11 maart 2015 de volgende workshop gaat aanbieden, voor meer informatie zie de rubriek Agenda. Wil iedereen (ook diegene die zich al aangemeld heeft) nog een berichtje of men gaat deelnemen via de mail sturen. Dank. Ook nieuwe aanmeldingen zijn nog altijd mogelijk; * Weet u dat Opvoedpraktijk JONG naast advies, consultatie, observatie, begeleiding, behandeling en diagnostiek ook mogelijkheden heeft voor het verzorgen van trainingen, workshops, thema's als maatwerk. Vragen hierover bel of mail gerust; * Weet u dat (thema vorige Nieuwsbrief - echtscheiding) in Nederland ongeveer kinderen en jongeren betrokken zijn bij ouderlijke scheidingen. Circa kinderen verliezen per jaar het contact met hun uitwonende ouder (meestal de vader) en ongeveer kinderen komen per jaar door de scheiding in ernstige problemen.uit onderzoek blijkt dat 15% van alle kinderen en tieners in meer of mindere mate problemen heeft. In de groep echtscheidingskinderen is dit 30%; Ook als u nieuws heeft dat hier past om te vermelden, laat het mij weten!

4 Thema Het thema van deze maand: IQ en Intelligentie. Is IQ gelijk aan Intelligentie? Nee je IQ en Intelligentie zijn niet hetzelfde. Je IQ (intelligentie quotiënt) is namelijk een meting (een getal) van de eigenschap "intelligentie" die iedereen in meer of mindere mate heeft ten opzichte van anderen. In een tijd dat men ervan uit ging dat iedereen over dezelfde capaciteiten beschikte (einde 19e eeuw) en dat mensen slechts verschilden in inzet en afkomst, droeg Charles Darwin juist variaties aan als bron van natuurlijke selectie en evolutie. Een neef van Darwin, Galton, beweerde dat deze variaties te maken hadden met verschillen in (aangeboren) intellectuele capaciteiten (intelligentie dus). Metingen van intelligentie waren dus bedoeld om individuele verschillen te meten. Het gebruik van maten van intelligentie zoals "IQ" is prima, maar het meten van individuele verschillen opent ook de deur naar een veel minder positief gebruik. Zo zijn in de loop van de tijd IQ tests misbruikt om sociale verschillen in stand te houden. Intelligentie is een algemeen begrip uit de psychologie dat een mentale eigenschap beschrijft met veel verschillende functies. Functies zoals de mogelijkheid overeenkomsten en verschillen op te merken in waarnemingen, zich in de ruimte te oriënteren, te redeneren, plannen te maken, problemen te doorgronden en op te lossen, in abstracties te denken, ideeën en taal te begrijpen en te produceren, informatie op te slaan in het geheugen en daar weer uit te halen en te leren van ervaringen. Aangeboren slimheid of intelligentie wordt ook wel aangeduid als begaafdheid of talent. Intelligentie is ten slotte een kenmerk van de persoonlijkheid. Bij de een is de intelligentie, of zijn bepaalde facetten van de intelligentie, sterker ontwikkeld dan bij de ander. Zo kan de een makkelijker een taal leren en de ander zich sneller orienteren in een ruimte. Hierbij speelt de sociale achtergrond, opleiding en cultuur echter een belangrijke rol. Volgens Wechsler (Amerikaanse psycholoog) die de Wechsler intelligentietests ontwierp (Wppsi, Wisc, Wais) is intelligentie het vermogen doelgericht te handelen,

5 rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan. Volgens W. Resing en P. Drenth (Nederlandse onderzoekers) is intelligentie een conglomeraat van verstandelijke vermogens, processen en vaardigheden. Hoewel algemeen aangenomen wordt dat intelligentie een eigenschap is van de hersenen (het brein) staat het nog niet vast welke eigenschappen van de hersenen dit nu precies zijn. Uit vele decennia van onderzoek is komen vast te staan dat de intelligentie zoals die gemeten wordt met intelligentietests grotendeels een erfelijke eigenschap is. Dat wil zeggen dat een deel van de (spreiding van de) gerealiseerde scores op intelligentietests, bij groepen van individuen, toegeschreven kan worden aan de invloed van de genen die intelligent gedrag mogelijk maken. Dat veel kinderen in hun intelligentie op hun ouders lijken komt ook die andere belangrijke factor: de omgeving. Ouders creeren voor hun kinderen een leefomgeving. Door het land en de plaats waar zij het kind ter wereld brengen; door de armoede of welstand waarin zij het kind grootbrengen. En de (mede door ouders beïnvloedde) motivatie van het kind. De combinatie van erfelijke aanleg en omgeving beïnvloedt uiteindelijk de intelligentie-score. Uit tweelingen-onderzoek blijkt dat intelligentie voor ongeveer 55% erfelijk bepaald is. Deze genetische component bepaalt de bovengrens van je intelligentie die je kunt bereiken. De omgeving zorgt ervoor dat je dit maximale niveau ook bereikt. Omgevingsfactoren bepalen 45% van je intelligentie. Intelligentie vormt een belangrijk aspect van de menselijke cognitie. Meisjes en vrouwen zijn in het voordeel op het gebied van gesproken en geschreven taal en dus ook van het lezen. Jongens en mannen zijn beter in ruimtelijke orientatie. Het IQ als meting van intelligentie is een relatieve meting, een relatieve score van jou ten opzichte van een groep anderen. Het gemiddelde van de groep wordt gedefinieerd op 100. Daarom is er sprake van een quotient en daarom is het IQ niet hetzelfde als intelligentie. Voor meer of andere vragen over intelligentie, IQ of tests kunt u bij Opvoedpraktijk JONG terecht.

6 Aan het woord Deze maand is Ria Kicken aan het woord Ik ben Ria Kicken en startte een jaar geleden met mijn adviesbureau Octopus binnen het Gezondheidscentrum Munstergeleen. Ik bied ondersteuning aan ouders van en werk met slimme kinderen die tegen probleempjes aangelopen zijn. Slim zijn is fijn maar niet altijd gemakkelijk. Peuters en kleuters worden soms al niet begrepen. In mijn begeleiding komt aan de orde: het aanbieden van uitdagend materiaal, het leren omgaan met faalangst en/of perfectionisme, gedragsregulatie thuis etc. Naast mijn adviesbureau ben ik reeds 30 jaar werkzaam in het (speciaal) onderwijs, waarvan de laatste 10 jaar als ambulant begeleider / coach van leerkrachten en zorgleerlingen. Voor verdere informatie of contact zie Ria, dank voor de korte uiteenzetting van wat jij kan betekenen voor slimme kinderen, hun ouders en andere betrokkenen. Uit onze samenwerking weet ik dat je dit met veel ervaring en betrokkenheid doet. Volgende Nieuwsbrief is Yanna Cremers aan het woord. Zij presenteert haar onderzoeksresultaat van en over het VRIENDEN-programma voor angstige kinderen.

7 Agenda Volgende maand staan de volgende activiteiten en afspraken op het programma! - kindgesprekken/individuele behandelingen; - oudergesprekken (in praktijk en/of thuis); - schoolgesprekken (in praktijk en/of op school); - netwerkoverleg met diverse betrokkenen hulpverleners met en rondom jongere en ouders; - 1e EMDR-sessie en vervolg opleiding; - intervisiebijeenkomsten; - bijeenkomsten van Psy Zorg Zuid Limburg; - vervolg training voor de Kennedymars (80 km) op paaszaterdag; - workshop Timemanagement/Ritme in je gezin: woensdag 11 maart van uur (inloop koofie en thee vanaf uur): Het thema is gericht op tijd, prioriteiten en stressmomenten te lijf gaan met als doel zicht krijgen op hoe men de tijd besteedt en verbeterdoelen kan formuleren. Tijdens de workshop wordt men geholpen bij het omgaan met tijd en een balans opmaken. Voorzien van een aantal zinvolle tips gaat men huiswaarts. wil iedereen die hierover vragen heeft, belangstelling heeft, zich al aangemeld heeft of zich alsnog wil aanmelden, zo spoedig mogelijk wenden tot: Jos Extra, of

8 Interessant / Tips Haal hier je voordeel uit en laat mij weten of het is gelukt! Wat is de beste opvoedingstip die jij ooit kreeg? Hier alvast een aantal verzameld bij ouders: 1) negeer 1 week wat fout gaat en zeg alleen maar wat kind positief doet; 2) werk met beloningsstickers op een bord of kalender; 3) bij corrigeren van kinderen, tel tot 10, zak door je knieenn en kijk je kind aan (neem eventueel de handjes vast); 4) geef zelf het goede voorbeeld; 5) als het kind iets vertelt, ga er even bij zitten en herhaal; 6) kondig een kwartier op voorhand aan als het etenstijd is of bedtijd; 7) geen frisdrank, snoepjes en koekjes voor slapen gaan, wel een verhaaltje; 8) wij hebben afgesproken dat ik dialect (of andere taal) spreek met de kinderen en mijn man Nederlands; 9) zeg de kinderen: doe nooit bij een ander wat je zelf niet wil dat een ander bij jou doet!; 10)... (vul hier jouw (eigen) favoriete opvoedingstip in). Aanvullingen, vragen of anders? ik hoor/lees het graag!

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - Januari 2015

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - Januari 2015 JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - Januari 2015 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het woord 5. Agenda 6. Interessant / Tips Voorwoord Beste lezers, Hier dan de eerste Nieuwsbrief van

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

Leer theoretische stromingen

Leer theoretische stromingen Leer theoretische stromingen Inhoudsopgave 1.0 Behaviorisme... 2 1.1 Ivan Pavlov... 2 1.2 John Watson... 2 1.3 Burrhus Skinner... 2 2.0 Cognitivisme... 4 2.1 Lev Vygotsky... 4 2.2 Jean Piaget... 4 2.3

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk

Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Voorbeeldvragen en antwoorden helpdesk Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 1.0 16 augustus 2010 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding 3 1. Geen indicatie-uitspraken.

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Gefeliciteerd, u heeft goud in handen!

Gefeliciteerd, u heeft goud in handen! Gefeliciteerd, u heeft goud in handen! Met dit unieke materiaal kunt u kinderen helpen hun geloof onder woorden te brengen en toe te passen in het leven van iedere dag. Vanuit onze visie en expertise zijn

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie