Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje."

Transcriptie

1 Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 2 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050 Brussel 5 / Driemaandelijks tijdschrift van de vzw Liever Thuis LM / 13de jaargang, nr 2, 2013 Juni 2013 september 2013 Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! Pagina 3 De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje. Pagina 6-7 Liever Thuis P De ziekenhuisfactuur Tijdelijke opvang kan al een hele hulp zijn

2 VOORWOORD Inhoud Voorwoord 2 In de steigers 3 Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! Nieuws uit je streek 4 5 In de kijker 6 7 De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje Weetjes 8 Hervorming Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) Tips voor de werkende mantelzorger Cd voor personen met dementie? Een succes! Onze folders en brochures Adreswijziging of uitschrijven? Gelieve bij adreswijziging of wanneer post toekomt bij een overleden lid contact op te nemen met het nationaal secretariaat van de vereniging. Dit kan op het nummer 02/ of via Wij danken je alvast voor de moeite. Wens je niet langer lid te zijn van onze vereniging? Uitschrijven kan op eenvoudige aanvraag op het nummer 02/ of via Je zal dan geen post meer van ons ontvangen. Uitbetaling Vlaamse zorgverzekering/mantelzorgpremie Voor vragen over de uitbetaling van de Vlaamse zorgverzekering kan je steeds terecht op het nummer 09/ Gelieve te vragen naar de Zorgkas. Editoriaal Beste lezer Liever Thuis LM Zorg je thuis voor iemand die je dierbaar is? Of voor iemand in je omgeving? Dan ben je waarschijnlijk een mantelzorger. Ook dit jaar verheugen we ons op de komst van de Dag van de Mantelzorg. Op de Dag van de Mantelzorg, elk jaar op 23 juni, organiseren tal van organisaties acties en activiteiten om mantelzorgers in de schijnwerpers te zetten. 23 juni is immers de langste dag van het jaar en staat symbool voor de zorg die mantelzorgers geven, soms 24u op 24, zeven dagen op zeven. Daarom zetten ook wij, samen met de medewerkers van de Liberale Mutualiteit, onze mantelzorgers op die dag extra in de bloemetjes. Wist je daarnaast, beste lezer, dat de wet op de Belgische verplichte ziekteverzekering dit jaar haar 50ste verjaardag viert? Deze wet, de wet van Leburton, werd gestemd in 1963 en vormde een belangrijke kentering in de geschiedenis van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Bovendien legde de wet honoriaria vast en kwam er tariefzekerheid voor patiënten. Vandaag is iedereen verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten bij een ziekenfonds. In ruil daarvoor voorziet de verplichte ziekteverzekering voor heel wat ziektekosten een terugbetaling. In dit ledenblad zetten we enkele financiële tegemoetkomingen, verbonden aan de verplichte ziekteverzekering, in de kijker. Liever Thuis is een tijdschrift voor zorgbehoevenden en voor mantelzorgers. Dus zowel voor bijvoorbeeld bejaarden en langdurig zieke kinderen, als voor verzorgende familieleden en kennissen. Een thuiszorgsituatie is niet eenvoudig. Als patiënt en als mantelzorger kamp je met veel vragen en lever je grote inspanningen. Je verdient meer waardering en ondersteuning. De Liberale Mutualiteit richtte daarom de vzw Liever Thuis LM op. Vraag je gratis lidmaatschap aan. Je krijgt dan driemaandelijks Liever Thuis. Daarnaast kan je bij ons terecht met je verhaal, bieden wij jou een luisterend oor en houden we je op de hoogte. Ook organiseren we regelmatig infosessies. Daar leer je vaardigheden aan en ontmoet je mensen in dezelfde situatie. Ten slotte hebben we een signaalfunctie inzake de knelpunten waarmee mantelzorgers en zorgbehoevende personen geconfronteerd worden. Vraag gerust onze gratis kennismakingsbrochure voor meer info. Nationaal secretariaat vzw Liever Thuis LM Livornostraat 25, 1050 Brussel 02/ (24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar) 2 Veel leesplezier! Roni De Waele - voorzitter Regionaal contactpunt en regionale contactpersoon Regionaal Dienstencentrum Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen Brabantdam 109, 9000 Gent 09/ Regionaal Dienstencentrum jouw gids in de thuiszorg

3 Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! Vzw Liever Thuis LM zet zich dagelijks in voor de ondersteuning van mantelzorgers en hun gebruikers. Je kan er 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, terecht voor informatie over mantel- en thuiszorg. Maar wist je dat we daarnaast ook opkomen voor jouw belangen? 23 juni: Dag van de Mantelzorg! IN DE STEIGERS Mantelzorgers ervaren tal van knelpunten in het zorglandschap. Daarom vertegenwoordigen wij de belangen van onze leden op verschillende manieren. We nemen regelmatig actief deel aan overlegmomenten met de overheid en organisaties in de zorgsector. Zo bieden de overlegmomenten met de Vlaamse Overheid en Provinciale overheden ons de kans om problemen en knelpunten aan te kaarten en te bespreken. Er wordt steeds geijverd voor een goed uitgebouwde dienstverlening voor mantelzorgers en zorgbehoevende personen! We nemen daarnaast deel aan verschillende onderzoekinitiatieven en -projecten binnen de zorgsector. We bewaken er de noden en belangen van onze leden. Ook stellen we jaarlijks een knelpuntennota op. Dat is een bundeling van hindernissen en moeilijkheden die mantelzorgers en zorgbehoevenden ervaren in onze samenleving. De knelpuntennota wordt bezorgd aan de Vlaamse minister van Welzijn. Indien bepaalde knelpunten ook betrekking hebben op andere ministers, experten of organisaties, bezorgen wij de nota ook aan hen. Kortom: de vzw Liever Thuis LM laat haar stem horen bij de overheid en in het werkveld! Zit je met een individueel probleem, dan zijn we er natuurlijk ook voor jou! Het verdedigen van individuele belangen dragen we hoog in het vaandel. Heb je bijvoorbeeld een klacht over een woonzorgvoorziening? Dan helpen wij je graag verder. Samen met de betrokken dienst zoeken we naar een oplossing. Heb je een klacht over onze eigen werking? Als vereniging van gebruikers en mantelzorgers vinden wij de inspraak van leden in onze werking erg belangrijk. We bieden dan ook de mogelijkheid om klachten te formuleren en suggesties te doen! Een klacht ontvangen is niet leuk, maar wij ervaren dit niet als een negatief gegeven. Het is immers een uitnodiging tot optimalisering van onze hulp- en dienstverlening! Ben je dus ontevreden over onze werking, dan vragen wij je ons dit ook mee te delen. Meer uitleg over de manier waarop onze vereniging klachten behandelt, kan je vinden op Ervaar je zelf een knelpunt of zit je met een vraag? Aarzel niet om met ons contact op te nemen, dan zoeken we er samen een antwoord op! Op 23 juni vindt in Vlaanderen jaarlijks de Dag van de Mantelzorg plaats. Op deze dag organiseren tal van organisaties die betrokken zijn bij (mantel)zorg acties en activiteiten om mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Mantelzorgers zijn immers belangrijke partners om een succesvolle thuiszorgsituatie tot stand te brengen! Daarom zetten ook de Liberale Mutualiteiten en de vzw Liever Thuis LM hun mantelzorgers in de bloemetjes op 23 juni. Verschillende Vlaamse mantelzorgers krijgen bezoek van een medewerker van de Liberale Mutualiteit. Die zal hen een mooie attentie overhandigen! We bedanken al onze mantelzorgers voor hun niet aflatende inzet! 3

4 OOST-VLAANDEREN De ziekenhuisfactuur Opgenomen worden in het ziekenhuis is nooit leuk. De rekening die volgt evenmin. Om je wegwijs te maken in de kosten die een ziekenhuisfactuur bevat, zetten wij de verschillende onderdelen op een rijtje. 4 De ziekenhuisfactuur wordt je na het verblijf opgestuurd. Het is mogelijk dat je gevraagd wordt om al een deel van de kosten te betalen bij het verlaten van het ziekenhuis. Je bent nooit verplicht om de volledige factuur onmiddellijk te betalen. De officiële naam van de ziekenhuisfactuur is uittreksel verpleegnota. Als de rekening wordt aangeboden 2 jaar na de laatste dag van de maand waarin de verzorging wordt verstrekt, dan kan ze niet meer worden betaald door het ziekenfonds omdat ze is verjaard. Het is mogelijk dat je als patiënt een afzonderlijke ereloonnota krijgt opgestuurd. Dit moet steeds verwijzen naar de ziekenhuisfactuur of er worden bijgevoegd. De verschillende onderdelen van de ziekenhuisfactuur Verblijfskosten Dit zijn de kosten in verband met het aantal dagen van de ziekenhuisopname en de keuze van de kamer. Het ziekenfonds betaalt het grootste gedeelte van de ligdagprijs rechtstreeks aan het ziekenhuis. Als je zelf om een éénpersoonskamer hebt gevraagd, zonder dat dit nodig was omwille van gezondheidsredenen, dan mag het ziekenhuis je naast het persoonlijke aandeel (of het remgeld) nog een ereloonsupplement aanrekenen. Als je na 12 uur aankomt en het ziekenhuis verlaat voor 14 uur, dan worden de opname- en vertrekdag als één enkele dag aangerekend. Forfaits Dit zijn éénmalige forfaits en forfaits die per ligdag aangerekend kunnen worden. Deze forfaits mogen ook aangerekend worden als je geen gebruik maakt van deze diensten. Het gaat om volgende éénmalige forfaits: opnameforfait, het forfait voor technische verstrekkingen, het forfait voor klinische biologie en het forfait voor medische beeldvorming. Per ligdag wordt er ook een geneesmiddelenforfait aangerekend. Apotheekkosten en implantaten Deze kosten worden vernoemd op de ziekenhuisfactuur onder farmaceutische en parafarmaceutische kosten, kosten voor implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen. Hier worden de kosten voor de terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare geneesmiddelen vermeld. De niet-terugbetaalbare geneesmiddelen zijn volledig voor de rekening van de patiënt. De regeling voor de terugbetaling van implantaten wijzigt regelmatig. Meer informatie hierover kun je verkrijgen bij je ziekenfonds. Medische en paramedische erelonen (honoraria) Dit zijn de kosten voor de prestaties van de geneesheer-specialisten, kinesitherapeuten en vroedvrouwen. Alle kosten die bovenop de vastgestelde tarieven worden aangerekend, zijn ereloonsupplementen. Deze supplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. Bedragen die ten laste zijn van de patiënt worden gedetailleerd weergegeven op de ziekenhuisfactuur, per zorgverstrekker. Naast de naam van de zorgverstrekker wordt aangeduid of hij geconventioneerd (C) of ongeconventioneerd (NC) is. Er wordt ook vermeld in welke kamer de patiënt verbleef: een éénpersoonskamer (P) of een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer (M). Andere leveringen Onder deze rubriek vallen alle leveringen van bloed, bloedplasma, moedermelk, gipsverbanden,... Deze leveringen kunnen gedeeltelijk ten laste zijn van de patiënt en gedeeltelijk van het ziekenfonds. Diverse kosten Hier gaat het om kosten voor televisie, telefoon, koelkast, extra drankjes, enz. Deze kosten zijn altijd voor de rekening van de patiënt.

5 Regionaal Dienstencentrum jouw gids in de thuiszorg Tijdelijke opvang kan al een hele hulp zijn Veel mensen kiezen ervoor zo lang mogelijk thuis te blijven. Ondanks de enorme inspanningen van familie, vrienden en professionele hulpverleners kan dit tijdelijk soms te zwaar of zelfs onmogelijk zijn. Om hierop in te spelen biedt het ziekenfonds een aantal financiële tussenkomsten aan. Dagverzorgingscentrum Wanneer de verzorging thuis te zwaar wordt, kan het vaak al een hele hulp zijn als de mantelzorg af en toe een aantal uren ontlast wordt. De zorgbehoevende kan hiervoor overdag naar een erkend dagverzorgingscentrum gaan, waar er naast de noodzakelijke opvang en verzorging ook activiteiten en een zinvolle dagbesteding worden aangeboden. De tussenkomst van het ziekenfonds bedraagt 3 euro per dag, met een maximum van 100 dagen per kalenderjaar. Deze tussenkomst wordt uitbetaald op vertoon van de factuur. Kortverblijf Wanneer de mantelzorgers tijdelijk niet kunnen instaan voor de opvang van een zorgbehoevende, bijvoorbeeld bij een periode van vakantie of ziekte, kan een kortverblijf de ideale oplossing zijn. Hierbij blijft de zorgbehoevende voor een beperkte tijd overnachten in een erkende instelling waar hij ook de nodige zorgen krijgt. Herstelverblijf Na een hospitalisatie of langdurige aandoening, kan het nodig zijn eerst nog even op krachten te komen, alvorens een terugkeer naar huis mogelijk is. Voor deze mensen bestaan ook gespecialiseerde instellingen. Het is wel nodig om op voorhand na te gaan welke zorgen zij kunnen voorzien. Er bestaan instellingen waar nog enige zelfstandigheid vereist is en waar zwaar zorgbehoevenden dus niet terechtkunnen. Rustverblijf Heb je nood aan een pauze? Wil je er even tussenuit, maar voldoe je niet aan de voorwaarden van een herstelverblijf? Dan kan je op voorschrift van de arts een rustverblijf aanvragen. Ook als begeleidende partner van iemand die op herstelverblijf gaat, is dit soms mogelijk. Voor rust- en herstelverblijven beschikt het ziekenfonds over een eigen instelling: de Cosmopolite te Blankenberge. NIEUWS UIT JE STREEK Verblijfsduur (waarbij een tussenkomst voorzien is) Herstelverblijf: 30 overnachtingen, met een maximale verblijfsduur van 60 overnachtingen per jaar. Rustverblijf: maximale verblijfsduur tot 30 overnachtingen per jaar. Zorgverblijf: maximum van 30 overnachtingen per kalenderjaar met minimaal 1 overnachting. Procedure Rust- en herstelverblijf: Het medisch formulier laat je invullen door de behandelende geneesheer. Het ingevulde medisch document bezorg je aan de Dienst Maatschappelijk Werk. Indien je kiest voor een andere instelling dan de Cosmopolite, onderteken jij of je mandataris het administratieve dossier en motiveer je jouw keuze. Zorgverblijf: Je neemt contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk om de aanvraagformulieren te verkrijgen. De maatschappelijk assistent(e) maakt een sociaal verslag op en vult samen met jou het administratieve luik in. Tussenkomsten (geldig vanaf 01/01/2013) Herstelverblijf Cosmopolite 32 / nacht indien RVV-statuut (codes die eindigen op een 1 zie kleefbriefje bv. 131) 29 / nacht Herstelverblijf in andere instelling (lijst te verkrijgen bij de DMW) 9 / nacht indien statuut RVV 8 / nacht andere verzekerde Rustverblijf Cosmopolite-J club De Knapzak 15 / nacht Rustverblijf in andere instelling (lijst te verkrijgen bij de DMW) 5 / nacht Zorgverblijf 16 / nacht De aanvraagformulieren en meer info kan je verkrijgen via het Regionaal Dienstencentrum of via de Dienst maatschappelijk Werk van je ziekenfonds op het nummer 09/ OOST-VLAANDEREN

6 IN DE KIJKER De verplichte ziekteverzekering: Iedereen is verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten bij een ziekenfonds. Deze verplichte ziekteverzekering voorziet voor heel wat ziektekosten een (gedeeltelijke) terugbetaling. Daarnaast zorgt ze voor een vervangingsinkomen in geval van ziekte, invaliditeit en moederschapsrust. Hieronder zetten we enkele tegemoetkomingen van de verplichte ziekteverzekering voor je op een rijtje. Zorgforfait voor chronisch zieken 6 Chronisch of langdurig zieken zijn soms sterk afhankelijk van de hulp van anderen en deze kosten kunnen erg oplopen. Het chronisch zorgforfait komt hierin tussen. Om op deze tegemoetkoming aanspraak te kunnen maken, moet je natuurlijk aan enkele voorwaarden voldoen. Bij de berekening van het forfait wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel zorg je nodig hebt. Het bedrag van de tegemoetkoming verschilt dan ook van persoon tot persoon. Of je in aanmerking komt voor het zorgforfait voor chronisch zieken wordt elk jaar opnieuw onderzocht en het forfait wordt dan automatisch toegekend. Incontinentieforfait Het incontinentieforfait vergoedt de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevende personen. Ook dit forfait wordt jaarlijks uitbetaald. Voor het incontinentieforfait gelden strikte voorwaarden. Zo moet je gedurende minstens vier opeenvolgende maanden recht hebben op het forfait B of C in de thuisverpleging, 3 of 4 scoren voor het criterium incontinentie en thuis verblijven. Het ziekenfonds betaalt het incontinentieforfait automatisch aan de leden waarvan ze weet dat ze in aanmerking komen. Maar soms is het ziekenfonds niet op de hoogte. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, maar ontvang je dit forfait niet? Dan kan je contact opnemen met de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. Vandaag bestaat er eveneens een forfaitaire tegemoetkoming voor mensen die thuis verzorgd worden en lijden aan een onbehandelbare vorm van incontinentie, maar niet voldoen aan de bovenstaande afhankelijkheidscriteria. PVS-forfait PVS staat voor Persistente Vegetatieve Status. PVS-patiënten zijn personen die in coma liggen na een ernstige, acute hersenbeschadiging. Dergelijke hersenbeschadiging kan je bijvoorbeeld krijgen door een schedeltrauma, hartstilstand of aderbloeding. De toestand van de patiënt kan niet meer verbeteren. Het PVS-forfait komt tegemoet in de kosten voor genees-, verzorgings- en hulpmiddelen van PVS-patiënten die thuis (of in een centrum voor dagverzorging) verzorgd worden. De aanvraag bij het ziekenfonds gebeurt door de verantwoordelijke arts van een erkend deskundig ziekenhuiscentrum. Palliatief thuiszorgforfait Voor een palliatieve thuispatiënt zal de huisarts een palliatief thuiszorgforfait aanvragen. Dit bedrag kan je gebruiken om genees-, verzorgings- en andere hulpmiddelen te betalen. De huisarts zal deze tussenkomst aanvragen wanneer hij bij de patiënt: - een ongeneeslijke ziekte vaststelt; - en een overlijden verwacht binnen de drie maanden.

7 tegemoetkomingen op een rijtje! Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming moet je minstens 66 % arbeidsongeschikt zijn. Bovendien mag je niet meer dan één derde verdienen van wat een gezonde persoon in jouw werksitiuatie zou verdienen. IN DE KIJKER De integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) worden ook enkel toegekend na een financieel onderzoek. Verder wordt er gekeken naar hoe goed je nog voor jezelf kan zorgen. Deze tegemoetkomingen worden uitbetaald aan personen met een handicap die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen en daardoor bijkomende kosten hebben om zich aan het maatschappelijk leven aan te passen. De tegemoetkoming hulp aan bejaarden is er voor Belgische 65-plussers met een handicap. Steun bij hoge medische kosten Globaal medisch dossier In een globaal medisch dossier (GMD) worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid (vb: je medische voorgeschiedenis, je geneesmiddelengebruik en verslagen van specialisten en andere zorgverleners). Iedereen kan een dergelijk dossier aan een huisarts vragen. Wie een GMD laat aanleggen bij zijn huisarts krijgt in bepaalde gevallen een betere terugbetaling. Vraag hierover meer informatie bij je huisarts. Verhoogde tegemoetkoming en OMNIO-statuut Na ontvangst van de aanvraag betaalt het ziekenfonds het palliatief forfait uit. Indien de patiënt na 30 dagen nog altijd aan de voorwaarden voldoet, kan de arts dit palliatief forfait nog één keer laten verlengen. Voor palliatieve patiënten met palliatief thuiszorgforfait valt ook het remgeld voor de huisarts en verpleegkundigen weg. Je kan het palliatief forfait, het incontinentieforfait, het zorgforfait voor chronisch zieken en het PVS-forfait met elkaar combineren. Voor meer informatie over deze tegemoetkomingen kan je terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. Wanneer je geniet van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, krijg je voor heel wat ziektekosten meer terugbetaald. Bij een bezoek aan de dokter, tandarts, of kinesist zal je bijvoorbeeld minder remgeld betalen. De verhoogde tegemoetkoming is er niet voor iedereen. Bepaalde personen, zoals bijvoorbeeld gepensioneerden, weduwen(aars) en invaliden, kunnen deze tegemoetkoming krijgen als zij een laag inkomen hebben. Personen met een handicap en leefloners komen eveneens in aanmerking. Ook mensen met het OMNIOstatuut genieten van deze verhoogde tegemoetkoming. Dit statuut kan toegekend worden aan gezinnen waarvan het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van alle gezinsleden, voor het jaar vóór de aanvraag, lager is dan een bepaald maximumbedrag. De inkomensvervangende, de integratietegemoetkoming en het THAB Personen met een handicap die geen of een laag inkomen hebben, kunnen soms aanspraak maken op een (bijkomende) financiële tegemoetkoming, zoals de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden. Deze financiële tegemoetkomingen worden toegekend door de FOD Sociale Zekerheid. Maximumfactuur De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel. Zodra de jaarlijkse medische kosten van je gezin een plafondbedrag bereiken, krijg je al je medische kosten volledig terugbetaald. Er bestaan twee soorten maximumfacturen (MAF). Gezinnen die de verhoogde tegemoetkoming genieten, komen in aanmerking voor de sociale maximumfactuur. Andere gezinnen worden, afhankelijk van hun inkomen, beschermd door de inkomens-maximumfactuur. 7

8 WEETJES 8 Weetjes... Hervorming Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)! Op 14 maart 2013 keurde de ministerraad het voorstel van vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo over de hervorming van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) goed. De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) bestaat sinds 2001 en is een financiële tegemoetkoming voor gepensioneerden die niet over voldoende middelen beschikken. Een IGO kan worden toegekend vanaf de leeftijd van 65 jaar en na een onderzoek van alle inkomsten en bestaansmiddelen van de gepensioneerde. Door de intrede van de IGO is het armoederisico bij gepensioneerden de voorbije jaren lichtjes gedaald. De hervorming van de IGO heeft drie belangrijke krachtlijnen: 1. Correctie van een reeks onregelmatigheden. Zo zal de financiële hulp terechtkomen bij wie het echt nodig heeft. 2. Duidelijke regels en strengere controle zodat fraude beter kan worden aangepakt. 3. Administratieve vereenvoudiging voor de rechthebbende. Want wie arm en oud is, heeft hulp nodig in plaats van te worden belast met ingewikkelde dossiers. De nieuwe regels zullen ingaan vanaf 1 januari 2014, na advies van de Raad van State en definitieve goedkeuring in tweede lezing. Bron: Tips voor de werkende mantelzorger Werk en mantelzorg combineren is niet gemakkelijk. Toch is het vandaag de taak van heel wat mantelzorgers. Hieronder lees je enkele tips voor de werkende mantelzorger: Maak je zorgsituatie bespreekbaar op het werk. Zo ontstaat er begrip bij je collega s. De overheid biedt mogelijkheden om arbeid en zorg beter te combineren. Ga na of je gebruik kan maken van deze verlofregelingen. Spaar overuren voor onverwachte zorgsituaties. Werk en mantelzorg combineren is een hele klus. Zorg er daarom voor dat je weet waar jouw grenzen liggen. Werkgevers zien graag eigen verantwoordelijkheid. Laat ook zien wanneer je de combinatie werk en zorg onder controle hebt. Vraag hulp aan collega s, vrienden of familie wanneer je voelt dat jouw grenzen overschreden worden. Zorg voor voldoende ontspanning buiten je werk en de zorgsituatie. Bron: Cd voor personen met dementie? Een succes! Ken je De Stem van ons Geheugen? Dit is een zangproject op maat van personen met dementie. Het project heeft als doel het dagelijkse leven van mensen met dementie en hun naasten aangenamer te maken. In het kader van dit project ontwikkelde men speciaal materiaal, waaronder een liedtekstbundel en een cd met een trage versie van de liedjes, een inspiratiegids vol nuttig advies en partituren in verschillende toonhoogtes. Hiermee kan iedereen die wil, zingen met personen met dementie. De cd De Stem van ons Geheugen bestaat uit twintig nummers. Deze selectie bevat volksliedjes en schlagers, zoals Ach Margrietje (Louis Neefs), De Lichtjes van de Schelde (Bobbejaan Schoepen), Het kleine café aan de haven (Vader Abraham), Vrolijke vrienden (Bob Davidse), Sur le pont d Avignon en Het loze vissertje. De cd wordt samen met de inspiratiegids en de liedtekstbundel verkocht en is ook los verkrijgbaar. Surf naar Onze folders en brochures Meer weten over één van de onderstaande onderwerpen? Vraag gratis onze brochures of folder aan bij onze vereniging (vzw Liever Thuis LM 02/ of download ze gratis op Folder Thuiszorg. Naar waar moet ik bellen? Weet je niet waar je een antwoord kunt krijgen op de vele vragen rond hulpmiddelen, thuiszorgdiensten en/of tegemoetkomingen? In deze folder vind je de contactgegevens van alle mantel- en thuiszorgondersteunende diensten van de Liberale Mutualiteit en van enkele bevriende partners. Per organisatie worden de gegevens weergegeven voor de verschillende provincies. Brochure Mantelzorg. Zorgen verlenen, hulp krijgen Onze uitgebreide mantelzorgbrochure staat boordevol praktische informatie over allerhande premies en tegemoetkomingen, over hulp aan huis en over de Vlaamse zorgverzekering. Daarnaast komen ook nuttige adressen en een aantal diensten van je ziekenfonds aan bod. Brochure Zelfzorg voor mantelzorgers Deze brochure geeft je informatie i.v.m. zelfzorg: grenzen stellen, assertiviteit, de energiebalans en praktische tips voor zelfzorg. Als mantelzorger verdien je immers zelf ook een gezonde dosis aandacht. Met deze informatie als inspiratiebron kan je meteen aan de slag. Brochure Omgaan met een persoon met dementie Niet meer weten waarvoor een lepel dient of hoe men zijn/haar hemd of blouse dient dicht te knopen, honderd maal per dag hetzelfde vragen of het eigen kind of de eigen partner niet meer herkennen,... Omgaan met dementie is zowel voor de omgeving als voor de dementerende persoon niet eenvoudig. Onze brochure Omgaan met een persoon met dementie biedt je enkele handvaten: Wat is dementie? Hoe verzorg je een persoon met dementie en hoe ga je er mee om? Je vind er ook heel wat nuttige adressen in.

Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje.

Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje. Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 2 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050

Nadere informatie

Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje.

Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje. Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 2 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050

Nadere informatie

Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging!

Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 2 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

infobrochure tarieven en factuur

infobrochure tarieven en factuur infobrochure tarieven en factuur Auteur: dienst facturatie KEI - Versie 2016 Mevrouw, Mijnheer, Met deze brochure willen we u informeren over het financiële aspect van uw ziekenhuisverblijf. In het KEI

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Opnameverklaring voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Kamerkeuze & financiële voorwaarden Barcode van het ziekenhuis Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds Psychosociaal

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Zorg voor een ander begint bij jezelf!

Zorg voor een ander begint bij jezelf! Zorg voor een ander begint bij jezelf! Zelfzorg voor mantelzorgers Zelfzorg Zorg je thuis voor iemand die je dierbaar is? Of voor iemand in je omgeving? Dan ben je waarschijnlijk een mantelzorger. Mantelzorg

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2017 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Aangifte ongeval...

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur van het OLV Ziekenhuis Voorbeeld van een factuur van een ziekenhuisopname met verblijf Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s De laatste pagina van uw factuur bevat telkens ook een overschrijvingsformulier

Nadere informatie

Liever Thuis. magazine. Liever. Thuis. 4-5 Wegwijs - Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers. 6-7 Financiële en sociale voordelen

Liever Thuis. magazine. Liever. Thuis. 4-5 Wegwijs - Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers. 6-7 Financiële en sociale voordelen Liever Thuis vzw magazine Liever Thuis Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 4-5 Wegwijs - Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers 6-7 Financiële en sociale

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke

Nadere informatie

Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere. Naam en voornaam van verzekerde:... Adres:...

Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere. Naam en voornaam van verzekerde:... Adres:... Aanvraag voor herstelverblijf rustverblijf zorgverblijf begeleider herstelverblijf Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere 1) Administratieve gegevens 4.. INSS......

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: VZW WERKEN GLORIEUX Az Glorieux Erk.nr. E 550 Glorieuxlaan 55-9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax (055)23 30 22 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

FORUM. De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk?

FORUM. De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? Zegres Cathy, sociaal werker, UZ Leuven Verheyden Denise, sociaal werker, Imeldaziekenhuis, Bonheiden De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? Cathy

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

Financiële informatiebrochure

Financiële informatiebrochure Financiële informatiebrochure Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 28 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Uschi De Coster Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wist je dat 3. Een brede waaier 4. Casus 1: Jules 5. Casus 2: Martha 6. Waar vind

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming De verhoogde tegemoetkoming (VT) is een beschermingsmaatregel voor personen met een laag gezinsinkomen.

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Het omnio-statuut en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS

DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS Toelichting bij de financiële voorwaarden op 1/9/2004 Gebruiksaanwijzing voor het ziekenhuis DE VERKLARING BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Rust-, Herstel- en Zorgverblijven

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Rust-, Herstel- en Zorgverblijven Wij zijn echt met je gezondheid bezig Rust-, Herstel- en Zorgverblijven RUSTVERBLIJF Een adempauze kan een goede invloed hebben op je gezondheid. Heb je zelf een ernstige aandoening of begeleid je iemand

Nadere informatie

Denta Plus. De tandzorgverzekering. van de Liberale Mutualiteit. Hospitaal-Plus

Denta Plus. De tandzorgverzekering. van de Liberale Mutualiteit. Hospitaal-Plus De tandzorgverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus 2 , met de glimlach naar de tandarts Gezonde en mooie tanden zijn je hele leven belangrijk. Daarom moet je je gebit van jongs af goed verzorgen

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen zorg 2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen De ziekteverzekering dekt de medische kosten, terwijl de zorgverzekering de niet-medische kosten vergoedt. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Acupunctuur Avantages - Voordelen Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Limburg

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen Campus Sint-Jozef Molenstraat 19, 2640 Mortsel Opnamedienst Sociale dienst Ombudsdienst

Nadere informatie

Liever Thuis. magazine. Liever. Thuis. 4-5 De uitwisseling van medische gegevens. Je gezondheid staat centraal!

Liever Thuis. magazine. Liever. Thuis. 4-5 De uitwisseling van medische gegevens. Je gezondheid staat centraal! Liever Thuis vzw magazine Liever Thuis Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 4-5 De uitwisseling van medische gegevens. Je gezondheid staat centraal! 6-7 Dag van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring VZW WERKEN GLORIEUX az Glorieux Erk.nr: 71055072000 Glorieuxlaan 55 9600 Ronse Tel. (055)23 30 11 Fax: (055)23 30 22 Inleiding Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenpanel

Vlaams Patiëntenpanel Vlaams Patiëntenpanel Onderzoek kosten: Toelichting resultaten 1. Beschrijving respondenten 571 ingevulde bevragingen 71% vrouw Geografische spreiding: lichte oververtegenwoordiging Oost- en West- Vlaanderen,

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie

Wegwijs. Liever. Thuis. Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers. vzw

Wegwijs. Liever. Thuis. Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers.  vzw Wegwijs Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers www.lm.be Liever Thuis vzw Inhoud Verpleegkundige handelingen 3 De mantelzorger als volwaardige partner in de zorg 4 Stap voor stap naar een attest

Nadere informatie

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact OCMW Geraardsbergen Mantelzorgpremie Contact WZC Denderoord Mantelzorgpremie Hoge Buizemont 247 9500 Geraardsbergen Telefoon 054 43 28 26 Email mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be 1 Algemeen Zorg jij voor

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling algemeen ziekenhuis Sint-Maarten erkenningsnummer: 7/10026/14/000 Campus Leopoldstraat Leopoldstraat 2-2800 Mechelen Campus Rooienberg Rooienberg 25-2570 Duffel Campus

Nadere informatie

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan De palliatieve patiënt verblijft: 1 thuis in een woon- en zorgcentrum of thuisvervangend 2 milieu op de palliatieve

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring IMELDA VZW Imeldaziekenhuis 9 2820 Bonheiden 7-10-689-30 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van

Nadere informatie

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen)

Opnameverklaring. De opnameverklaring bestaat uit verschillende delen. tegen welk tarief u wil verzorgd te worden (zonder of met ereloonsupplementen) Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem Tel 03 821 30 00 / Fax 03 829 05 20 www.uza.be / BE 0874.619.603 Opnameverklaring Opnameverklaring Sinds 1 september 2004 zijn alle ziekenhuizen verplicht eenzelfde document

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 Verhoogde tegemoetkoming (VT) Wettelijke basis Programmawet 27 /12/2006 KB OMNIO 01/04/2007 2 Wat is de verhoogde tegemoetkoming? De verzekerde draagt een kleiner persoonlijk aandeel voor bepaalde prestaties,

Nadere informatie

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas Zorgkas LM Vlaamse Zorgverzekering Zorgkas Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse tegemoetkoming

Nadere informatie

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over

Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over 2016 De hospitalisatieverzekering van de Liberale Mutualiteit Hospitaal-Plus maak je geen zorgen over je ziekenhuisfactuur Hospitaal-Plus Inhoud I. Een hospitalisatieverzekering, heb ik dat wel nodig?

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Patiëntenvignet Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt

Nadere informatie

Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling Derdebetalersregeling www.tarimed.be Praktische informatie 1 Algemene info i.v.m. derdebetalersregeling Per patiënt wordt een getuigschrift van verstrekte hulp opgemaakt. De specifieke derdebetalersprocedures

Nadere informatie

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram)

Opname. Wat meebrengen? Voor uw verblijf. Voor de administratie. Medische gegevens. (bijvoorbeeld elektrocardiogram) 8 Opname Bij opname begeeft u zich op het afgesproken uur naar de centrale inkomhal, waar u een volgnummer kunt nemen voor de dienst inschrijvingen. Na inschrijving begeeft u zich naar de afdeling waar

Nadere informatie

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische socialedienstv Z W Tegemoetkoming medische kosten Tegemoetkoming medische kosten 2014 2014 en 2015 en 2015 MEDISCHE KOSTEN (remgeldtellers + facturen) Voor wie? Gerechtigden van de (zie website voor aangesloten

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis MC St- Jozef vzw Abdijstraat 2 3740 Bilzen Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden

Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden BARCODE VAN HET ZIEKENHUIS OM HET DOCUMENT ELEKTRONISCH TE ARCHIVEREN VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 298 Zoersel Tel. 3 38 3 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt deel uit

Nadere informatie

Liever Thuis. magazine. Liever. Thuis. 4-5 Knelpuntennota - Richtlijnen voor een mantelzorgvriendelijk beleid

Liever Thuis. magazine. Liever. Thuis. 4-5 Knelpuntennota - Richtlijnen voor een mantelzorgvriendelijk beleid Liever Thuis vzw magazine Liever Thuis Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 4-5 Knelpuntennota - Richtlijnen voor een mantelzorgvriendelijk beleid 6-7 LVSW nodigt

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis VZW SINT-LUCIA ANKERSTRAAT 91 9100 SINT-NIKLAAS Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in

Nadere informatie

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen

Uw ziekenhuisfactuur. algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Uw ziekenhuisfactuur algemene informatie over de elementen die uw factuur bepalen Mijnheer, Mevrouw Binnenkort wordt u opgenomen in ons ziekenhuis. De opnamedienst overhandigde u daarom deze brochure,

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 298 Zoersel Tel. 3 38 3 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht verbonden

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN OPNAME IN DAGZIEKENHUIS:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN OPNAME IN DAGZIEKENHUIS: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING VOOR EEN OPNAME IN DAGZIEKENHUIS: kamerkeuze & financiële voorwaarden Inleiding Met dit document willen wij u informeren omtrent de verschillende kosten die u aangerekend

Nadere informatie

Financiële informatiebrochure

Financiële informatiebrochure Financiële informatiebrochure Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 28 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald.

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald. Organisation - Organisatie Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311 Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE Tél. : (09) 333 50 00 Fax : (09) 333 50 59 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Chiropraxie Dag-

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften

HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften HOSPIMUT BESCHERMT U TEGEN HOGE ZIEKENHUISKOSTEN Een ziekenhuisopname kan duur zijn en de ziekteverzekering dekt niet alle kosten. De hospitalisatieverzekeringen

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN Eventueel Logo ziekenhuis Benaming ziekenhuis RIZIV-nummer KBO-nummer Contact: naam/telefoonnummer BIJLAGE 37 PATIENTENFACTUUR - zorgen van xxx tot xxx Blz 1 van Factuurnummer Datum factuur Verzenddatum

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Identificatie ziekenhuisinstelling AZ NIKOLAAS vzw Moerlandstraat 1 9100 Sint-Niklaas Erk. Nr. 71059527 Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke

Nadere informatie

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden.

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Wegwijs in de MAF MAXIMUMFACTUUR MAF staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Omdat het een vrij complexe materie

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of opname in dagziekenhuis Identificatie ziekenhuisinstelling AZ Maria Middelares Buitenring Sint-Denijs

Nadere informatie

Liever Thuis. Provinciale mantelzorgpremies afgeschaft! Vraag jouw mantelzorgpas aan! Werelddag voor de Geestelijke Gezondheid 2014

Liever Thuis. Provinciale mantelzorgpremies afgeschaft! Vraag jouw mantelzorgpas aan! Werelddag voor de Geestelijke Gezondheid 2014 Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 3 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050

Nadere informatie

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis

3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3. Overzicht van de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en deze van het ziekenhuis 3.1 kamersupplementen per dag gemeenschappelijke kamer Tweepatiëntenkamer (5) Individuele kamer geen kamersupplement

Nadere informatie