Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liever Thuis. Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje."

Transcriptie

1 Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 2 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050 Brussel 5 / Driemaandelijks tijdschrift van de vzw Liever Thuis LM / 13de jaargang, nr 2, 2013 Juni 2013 september 2013 Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! Pagina 3 De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje. Pagina 6-7 Liever Thuis P De ziekenhuisfactuur Tijdelijke opvang kan al een hele hulp zijn

2 VOORWOORD Inhoud Voorwoord 2 In de steigers 3 Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! Nieuws uit je streek 4 5 In de kijker 6 7 De verplichte ziekteverzekering: tegemoetkomingen op een rijtje Weetjes 8 Hervorming Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) Tips voor de werkende mantelzorger Cd voor personen met dementie? Een succes! Onze folders en brochures Adreswijziging of uitschrijven? Gelieve bij adreswijziging of wanneer post toekomt bij een overleden lid contact op te nemen met het nationaal secretariaat van de vereniging. Dit kan op het nummer 02/ of via Wij danken je alvast voor de moeite. Wens je niet langer lid te zijn van onze vereniging? Uitschrijven kan op eenvoudige aanvraag op het nummer 02/ of via Je zal dan geen post meer van ons ontvangen. Uitbetaling Vlaamse zorgverzekering/mantelzorgpremie Voor vragen over de uitbetaling van de Vlaamse zorgverzekering kan je steeds terecht op het nummer 09/ Gelieve te vragen naar de Zorgkas. Editoriaal Beste lezer Liever Thuis LM Zorg je thuis voor iemand die je dierbaar is? Of voor iemand in je omgeving? Dan ben je waarschijnlijk een mantelzorger. Ook dit jaar verheugen we ons op de komst van de Dag van de Mantelzorg. Op de Dag van de Mantelzorg, elk jaar op 23 juni, organiseren tal van organisaties acties en activiteiten om mantelzorgers in de schijnwerpers te zetten. 23 juni is immers de langste dag van het jaar en staat symbool voor de zorg die mantelzorgers geven, soms 24u op 24, zeven dagen op zeven. Daarom zetten ook wij, samen met de medewerkers van de Liberale Mutualiteit, onze mantelzorgers op die dag extra in de bloemetjes. Wist je daarnaast, beste lezer, dat de wet op de Belgische verplichte ziekteverzekering dit jaar haar 50ste verjaardag viert? Deze wet, de wet van Leburton, werd gestemd in 1963 en vormde een belangrijke kentering in de geschiedenis van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Bovendien legde de wet honoriaria vast en kwam er tariefzekerheid voor patiënten. Vandaag is iedereen verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten bij een ziekenfonds. In ruil daarvoor voorziet de verplichte ziekteverzekering voor heel wat ziektekosten een terugbetaling. In dit ledenblad zetten we enkele financiële tegemoetkomingen, verbonden aan de verplichte ziekteverzekering, in de kijker. Liever Thuis is een tijdschrift voor zorgbehoevenden en voor mantelzorgers. Dus zowel voor bijvoorbeeld bejaarden en langdurig zieke kinderen, als voor verzorgende familieleden en kennissen. Een thuiszorgsituatie is niet eenvoudig. Als patiënt en als mantelzorger kamp je met veel vragen en lever je grote inspanningen. Je verdient meer waardering en ondersteuning. De Liberale Mutualiteit richtte daarom de vzw Liever Thuis LM op. Vraag je gratis lidmaatschap aan. Je krijgt dan driemaandelijks Liever Thuis. Daarnaast kan je bij ons terecht met je verhaal, bieden wij jou een luisterend oor en houden we je op de hoogte. Ook organiseren we regelmatig infosessies. Daar leer je vaardigheden aan en ontmoet je mensen in dezelfde situatie. Ten slotte hebben we een signaalfunctie inzake de knelpunten waarmee mantelzorgers en zorgbehoevende personen geconfronteerd worden. Vraag gerust onze gratis kennismakingsbrochure voor meer info. Nationaal secretariaat vzw Liever Thuis LM Livornostraat 25, 1050 Brussel 02/ (24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar) 2 Veel leesplezier! Roni De Waele - voorzitter Regionaal contactpunt en regionale contactpersoon Regionaal Dienstencentrum Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen Brabantdam 109, 9000 Gent 09/ Regionaal Dienstencentrum jouw gids in de thuiszorg

3 Liever Thuis LM: Informatieverstrekking, maar ook belangenverdediging! Vzw Liever Thuis LM zet zich dagelijks in voor de ondersteuning van mantelzorgers en hun gebruikers. Je kan er 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, terecht voor informatie over mantel- en thuiszorg. Maar wist je dat we daarnaast ook opkomen voor jouw belangen? 23 juni: Dag van de Mantelzorg! IN DE STEIGERS Mantelzorgers ervaren tal van knelpunten in het zorglandschap. Daarom vertegenwoordigen wij de belangen van onze leden op verschillende manieren. We nemen regelmatig actief deel aan overlegmomenten met de overheid en organisaties in de zorgsector. Zo bieden de overlegmomenten met de Vlaamse Overheid en Provinciale overheden ons de kans om problemen en knelpunten aan te kaarten en te bespreken. Er wordt steeds geijverd voor een goed uitgebouwde dienstverlening voor mantelzorgers en zorgbehoevende personen! We nemen daarnaast deel aan verschillende onderzoekinitiatieven en -projecten binnen de zorgsector. We bewaken er de noden en belangen van onze leden. Ook stellen we jaarlijks een knelpuntennota op. Dat is een bundeling van hindernissen en moeilijkheden die mantelzorgers en zorgbehoevenden ervaren in onze samenleving. De knelpuntennota wordt bezorgd aan de Vlaamse minister van Welzijn. Indien bepaalde knelpunten ook betrekking hebben op andere ministers, experten of organisaties, bezorgen wij de nota ook aan hen. Kortom: de vzw Liever Thuis LM laat haar stem horen bij de overheid en in het werkveld! Zit je met een individueel probleem, dan zijn we er natuurlijk ook voor jou! Het verdedigen van individuele belangen dragen we hoog in het vaandel. Heb je bijvoorbeeld een klacht over een woonzorgvoorziening? Dan helpen wij je graag verder. Samen met de betrokken dienst zoeken we naar een oplossing. Heb je een klacht over onze eigen werking? Als vereniging van gebruikers en mantelzorgers vinden wij de inspraak van leden in onze werking erg belangrijk. We bieden dan ook de mogelijkheid om klachten te formuleren en suggesties te doen! Een klacht ontvangen is niet leuk, maar wij ervaren dit niet als een negatief gegeven. Het is immers een uitnodiging tot optimalisering van onze hulp- en dienstverlening! Ben je dus ontevreden over onze werking, dan vragen wij je ons dit ook mee te delen. Meer uitleg over de manier waarop onze vereniging klachten behandelt, kan je vinden op Ervaar je zelf een knelpunt of zit je met een vraag? Aarzel niet om met ons contact op te nemen, dan zoeken we er samen een antwoord op! Op 23 juni vindt in Vlaanderen jaarlijks de Dag van de Mantelzorg plaats. Op deze dag organiseren tal van organisaties die betrokken zijn bij (mantel)zorg acties en activiteiten om mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Mantelzorgers zijn immers belangrijke partners om een succesvolle thuiszorgsituatie tot stand te brengen! Daarom zetten ook de Liberale Mutualiteiten en de vzw Liever Thuis LM hun mantelzorgers in de bloemetjes op 23 juni. Verschillende Vlaamse mantelzorgers krijgen bezoek van een medewerker van de Liberale Mutualiteit. Die zal hen een mooie attentie overhandigen! We bedanken al onze mantelzorgers voor hun niet aflatende inzet! 3

4 OOST-VLAANDEREN De ziekenhuisfactuur Opgenomen worden in het ziekenhuis is nooit leuk. De rekening die volgt evenmin. Om je wegwijs te maken in de kosten die een ziekenhuisfactuur bevat, zetten wij de verschillende onderdelen op een rijtje. 4 De ziekenhuisfactuur wordt je na het verblijf opgestuurd. Het is mogelijk dat je gevraagd wordt om al een deel van de kosten te betalen bij het verlaten van het ziekenhuis. Je bent nooit verplicht om de volledige factuur onmiddellijk te betalen. De officiële naam van de ziekenhuisfactuur is uittreksel verpleegnota. Als de rekening wordt aangeboden 2 jaar na de laatste dag van de maand waarin de verzorging wordt verstrekt, dan kan ze niet meer worden betaald door het ziekenfonds omdat ze is verjaard. Het is mogelijk dat je als patiënt een afzonderlijke ereloonnota krijgt opgestuurd. Dit moet steeds verwijzen naar de ziekenhuisfactuur of er worden bijgevoegd. De verschillende onderdelen van de ziekenhuisfactuur Verblijfskosten Dit zijn de kosten in verband met het aantal dagen van de ziekenhuisopname en de keuze van de kamer. Het ziekenfonds betaalt het grootste gedeelte van de ligdagprijs rechtstreeks aan het ziekenhuis. Als je zelf om een éénpersoonskamer hebt gevraagd, zonder dat dit nodig was omwille van gezondheidsredenen, dan mag het ziekenhuis je naast het persoonlijke aandeel (of het remgeld) nog een ereloonsupplement aanrekenen. Als je na 12 uur aankomt en het ziekenhuis verlaat voor 14 uur, dan worden de opname- en vertrekdag als één enkele dag aangerekend. Forfaits Dit zijn éénmalige forfaits en forfaits die per ligdag aangerekend kunnen worden. Deze forfaits mogen ook aangerekend worden als je geen gebruik maakt van deze diensten. Het gaat om volgende éénmalige forfaits: opnameforfait, het forfait voor technische verstrekkingen, het forfait voor klinische biologie en het forfait voor medische beeldvorming. Per ligdag wordt er ook een geneesmiddelenforfait aangerekend. Apotheekkosten en implantaten Deze kosten worden vernoemd op de ziekenhuisfactuur onder farmaceutische en parafarmaceutische kosten, kosten voor implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen. Hier worden de kosten voor de terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare geneesmiddelen vermeld. De niet-terugbetaalbare geneesmiddelen zijn volledig voor de rekening van de patiënt. De regeling voor de terugbetaling van implantaten wijzigt regelmatig. Meer informatie hierover kun je verkrijgen bij je ziekenfonds. Medische en paramedische erelonen (honoraria) Dit zijn de kosten voor de prestaties van de geneesheer-specialisten, kinesitherapeuten en vroedvrouwen. Alle kosten die bovenop de vastgestelde tarieven worden aangerekend, zijn ereloonsupplementen. Deze supplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. Bedragen die ten laste zijn van de patiënt worden gedetailleerd weergegeven op de ziekenhuisfactuur, per zorgverstrekker. Naast de naam van de zorgverstrekker wordt aangeduid of hij geconventioneerd (C) of ongeconventioneerd (NC) is. Er wordt ook vermeld in welke kamer de patiënt verbleef: een éénpersoonskamer (P) of een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer (M). Andere leveringen Onder deze rubriek vallen alle leveringen van bloed, bloedplasma, moedermelk, gipsverbanden,... Deze leveringen kunnen gedeeltelijk ten laste zijn van de patiënt en gedeeltelijk van het ziekenfonds. Diverse kosten Hier gaat het om kosten voor televisie, telefoon, koelkast, extra drankjes, enz. Deze kosten zijn altijd voor de rekening van de patiënt.

5 Regionaal Dienstencentrum jouw gids in de thuiszorg Tijdelijke opvang kan al een hele hulp zijn Veel mensen kiezen ervoor zo lang mogelijk thuis te blijven. Ondanks de enorme inspanningen van familie, vrienden en professionele hulpverleners kan dit tijdelijk soms te zwaar of zelfs onmogelijk zijn. Om hierop in te spelen biedt het ziekenfonds een aantal financiële tussenkomsten aan. Dagverzorgingscentrum Wanneer de verzorging thuis te zwaar wordt, kan het vaak al een hele hulp zijn als de mantelzorg af en toe een aantal uren ontlast wordt. De zorgbehoevende kan hiervoor overdag naar een erkend dagverzorgingscentrum gaan, waar er naast de noodzakelijke opvang en verzorging ook activiteiten en een zinvolle dagbesteding worden aangeboden. De tussenkomst van het ziekenfonds bedraagt 3 euro per dag, met een maximum van 100 dagen per kalenderjaar. Deze tussenkomst wordt uitbetaald op vertoon van de factuur. Kortverblijf Wanneer de mantelzorgers tijdelijk niet kunnen instaan voor de opvang van een zorgbehoevende, bijvoorbeeld bij een periode van vakantie of ziekte, kan een kortverblijf de ideale oplossing zijn. Hierbij blijft de zorgbehoevende voor een beperkte tijd overnachten in een erkende instelling waar hij ook de nodige zorgen krijgt. Herstelverblijf Na een hospitalisatie of langdurige aandoening, kan het nodig zijn eerst nog even op krachten te komen, alvorens een terugkeer naar huis mogelijk is. Voor deze mensen bestaan ook gespecialiseerde instellingen. Het is wel nodig om op voorhand na te gaan welke zorgen zij kunnen voorzien. Er bestaan instellingen waar nog enige zelfstandigheid vereist is en waar zwaar zorgbehoevenden dus niet terechtkunnen. Rustverblijf Heb je nood aan een pauze? Wil je er even tussenuit, maar voldoe je niet aan de voorwaarden van een herstelverblijf? Dan kan je op voorschrift van de arts een rustverblijf aanvragen. Ook als begeleidende partner van iemand die op herstelverblijf gaat, is dit soms mogelijk. Voor rust- en herstelverblijven beschikt het ziekenfonds over een eigen instelling: de Cosmopolite te Blankenberge. NIEUWS UIT JE STREEK Verblijfsduur (waarbij een tussenkomst voorzien is) Herstelverblijf: 30 overnachtingen, met een maximale verblijfsduur van 60 overnachtingen per jaar. Rustverblijf: maximale verblijfsduur tot 30 overnachtingen per jaar. Zorgverblijf: maximum van 30 overnachtingen per kalenderjaar met minimaal 1 overnachting. Procedure Rust- en herstelverblijf: Het medisch formulier laat je invullen door de behandelende geneesheer. Het ingevulde medisch document bezorg je aan de Dienst Maatschappelijk Werk. Indien je kiest voor een andere instelling dan de Cosmopolite, onderteken jij of je mandataris het administratieve dossier en motiveer je jouw keuze. Zorgverblijf: Je neemt contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk om de aanvraagformulieren te verkrijgen. De maatschappelijk assistent(e) maakt een sociaal verslag op en vult samen met jou het administratieve luik in. Tussenkomsten (geldig vanaf 01/01/2013) Herstelverblijf Cosmopolite 32 / nacht indien RVV-statuut (codes die eindigen op een 1 zie kleefbriefje bv. 131) 29 / nacht Herstelverblijf in andere instelling (lijst te verkrijgen bij de DMW) 9 / nacht indien statuut RVV 8 / nacht andere verzekerde Rustverblijf Cosmopolite-J club De Knapzak 15 / nacht Rustverblijf in andere instelling (lijst te verkrijgen bij de DMW) 5 / nacht Zorgverblijf 16 / nacht De aanvraagformulieren en meer info kan je verkrijgen via het Regionaal Dienstencentrum of via de Dienst maatschappelijk Werk van je ziekenfonds op het nummer 09/ OOST-VLAANDEREN

6 IN DE KIJKER De verplichte ziekteverzekering: Iedereen is verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten bij een ziekenfonds. Deze verplichte ziekteverzekering voorziet voor heel wat ziektekosten een (gedeeltelijke) terugbetaling. Daarnaast zorgt ze voor een vervangingsinkomen in geval van ziekte, invaliditeit en moederschapsrust. Hieronder zetten we enkele tegemoetkomingen van de verplichte ziekteverzekering voor je op een rijtje. Zorgforfait voor chronisch zieken 6 Chronisch of langdurig zieken zijn soms sterk afhankelijk van de hulp van anderen en deze kosten kunnen erg oplopen. Het chronisch zorgforfait komt hierin tussen. Om op deze tegemoetkoming aanspraak te kunnen maken, moet je natuurlijk aan enkele voorwaarden voldoen. Bij de berekening van het forfait wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel zorg je nodig hebt. Het bedrag van de tegemoetkoming verschilt dan ook van persoon tot persoon. Of je in aanmerking komt voor het zorgforfait voor chronisch zieken wordt elk jaar opnieuw onderzocht en het forfait wordt dan automatisch toegekend. Incontinentieforfait Het incontinentieforfait vergoedt de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevende personen. Ook dit forfait wordt jaarlijks uitbetaald. Voor het incontinentieforfait gelden strikte voorwaarden. Zo moet je gedurende minstens vier opeenvolgende maanden recht hebben op het forfait B of C in de thuisverpleging, 3 of 4 scoren voor het criterium incontinentie en thuis verblijven. Het ziekenfonds betaalt het incontinentieforfait automatisch aan de leden waarvan ze weet dat ze in aanmerking komen. Maar soms is het ziekenfonds niet op de hoogte. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, maar ontvang je dit forfait niet? Dan kan je contact opnemen met de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. Vandaag bestaat er eveneens een forfaitaire tegemoetkoming voor mensen die thuis verzorgd worden en lijden aan een onbehandelbare vorm van incontinentie, maar niet voldoen aan de bovenstaande afhankelijkheidscriteria. PVS-forfait PVS staat voor Persistente Vegetatieve Status. PVS-patiënten zijn personen die in coma liggen na een ernstige, acute hersenbeschadiging. Dergelijke hersenbeschadiging kan je bijvoorbeeld krijgen door een schedeltrauma, hartstilstand of aderbloeding. De toestand van de patiënt kan niet meer verbeteren. Het PVS-forfait komt tegemoet in de kosten voor genees-, verzorgings- en hulpmiddelen van PVS-patiënten die thuis (of in een centrum voor dagverzorging) verzorgd worden. De aanvraag bij het ziekenfonds gebeurt door de verantwoordelijke arts van een erkend deskundig ziekenhuiscentrum. Palliatief thuiszorgforfait Voor een palliatieve thuispatiënt zal de huisarts een palliatief thuiszorgforfait aanvragen. Dit bedrag kan je gebruiken om genees-, verzorgings- en andere hulpmiddelen te betalen. De huisarts zal deze tussenkomst aanvragen wanneer hij bij de patiënt: - een ongeneeslijke ziekte vaststelt; - en een overlijden verwacht binnen de drie maanden.

7 tegemoetkomingen op een rijtje! Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming moet je minstens 66 % arbeidsongeschikt zijn. Bovendien mag je niet meer dan één derde verdienen van wat een gezonde persoon in jouw werksitiuatie zou verdienen. IN DE KIJKER De integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) worden ook enkel toegekend na een financieel onderzoek. Verder wordt er gekeken naar hoe goed je nog voor jezelf kan zorgen. Deze tegemoetkomingen worden uitbetaald aan personen met een handicap die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen en daardoor bijkomende kosten hebben om zich aan het maatschappelijk leven aan te passen. De tegemoetkoming hulp aan bejaarden is er voor Belgische 65-plussers met een handicap. Steun bij hoge medische kosten Globaal medisch dossier In een globaal medisch dossier (GMD) worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid (vb: je medische voorgeschiedenis, je geneesmiddelengebruik en verslagen van specialisten en andere zorgverleners). Iedereen kan een dergelijk dossier aan een huisarts vragen. Wie een GMD laat aanleggen bij zijn huisarts krijgt in bepaalde gevallen een betere terugbetaling. Vraag hierover meer informatie bij je huisarts. Verhoogde tegemoetkoming en OMNIO-statuut Na ontvangst van de aanvraag betaalt het ziekenfonds het palliatief forfait uit. Indien de patiënt na 30 dagen nog altijd aan de voorwaarden voldoet, kan de arts dit palliatief forfait nog één keer laten verlengen. Voor palliatieve patiënten met palliatief thuiszorgforfait valt ook het remgeld voor de huisarts en verpleegkundigen weg. Je kan het palliatief forfait, het incontinentieforfait, het zorgforfait voor chronisch zieken en het PVS-forfait met elkaar combineren. Voor meer informatie over deze tegemoetkomingen kan je terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. Wanneer je geniet van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, krijg je voor heel wat ziektekosten meer terugbetaald. Bij een bezoek aan de dokter, tandarts, of kinesist zal je bijvoorbeeld minder remgeld betalen. De verhoogde tegemoetkoming is er niet voor iedereen. Bepaalde personen, zoals bijvoorbeeld gepensioneerden, weduwen(aars) en invaliden, kunnen deze tegemoetkoming krijgen als zij een laag inkomen hebben. Personen met een handicap en leefloners komen eveneens in aanmerking. Ook mensen met het OMNIOstatuut genieten van deze verhoogde tegemoetkoming. Dit statuut kan toegekend worden aan gezinnen waarvan het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van alle gezinsleden, voor het jaar vóór de aanvraag, lager is dan een bepaald maximumbedrag. De inkomensvervangende, de integratietegemoetkoming en het THAB Personen met een handicap die geen of een laag inkomen hebben, kunnen soms aanspraak maken op een (bijkomende) financiële tegemoetkoming, zoals de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden. Deze financiële tegemoetkomingen worden toegekend door de FOD Sociale Zekerheid. Maximumfactuur De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel. Zodra de jaarlijkse medische kosten van je gezin een plafondbedrag bereiken, krijg je al je medische kosten volledig terugbetaald. Er bestaan twee soorten maximumfacturen (MAF). Gezinnen die de verhoogde tegemoetkoming genieten, komen in aanmerking voor de sociale maximumfactuur. Andere gezinnen worden, afhankelijk van hun inkomen, beschermd door de inkomens-maximumfactuur. 7

8 WEETJES 8 Weetjes... Hervorming Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)! Op 14 maart 2013 keurde de ministerraad het voorstel van vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo over de hervorming van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) goed. De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) bestaat sinds 2001 en is een financiële tegemoetkoming voor gepensioneerden die niet over voldoende middelen beschikken. Een IGO kan worden toegekend vanaf de leeftijd van 65 jaar en na een onderzoek van alle inkomsten en bestaansmiddelen van de gepensioneerde. Door de intrede van de IGO is het armoederisico bij gepensioneerden de voorbije jaren lichtjes gedaald. De hervorming van de IGO heeft drie belangrijke krachtlijnen: 1. Correctie van een reeks onregelmatigheden. Zo zal de financiële hulp terechtkomen bij wie het echt nodig heeft. 2. Duidelijke regels en strengere controle zodat fraude beter kan worden aangepakt. 3. Administratieve vereenvoudiging voor de rechthebbende. Want wie arm en oud is, heeft hulp nodig in plaats van te worden belast met ingewikkelde dossiers. De nieuwe regels zullen ingaan vanaf 1 januari 2014, na advies van de Raad van State en definitieve goedkeuring in tweede lezing. Bron: Tips voor de werkende mantelzorger Werk en mantelzorg combineren is niet gemakkelijk. Toch is het vandaag de taak van heel wat mantelzorgers. Hieronder lees je enkele tips voor de werkende mantelzorger: Maak je zorgsituatie bespreekbaar op het werk. Zo ontstaat er begrip bij je collega s. De overheid biedt mogelijkheden om arbeid en zorg beter te combineren. Ga na of je gebruik kan maken van deze verlofregelingen. Spaar overuren voor onverwachte zorgsituaties. Werk en mantelzorg combineren is een hele klus. Zorg er daarom voor dat je weet waar jouw grenzen liggen. Werkgevers zien graag eigen verantwoordelijkheid. Laat ook zien wanneer je de combinatie werk en zorg onder controle hebt. Vraag hulp aan collega s, vrienden of familie wanneer je voelt dat jouw grenzen overschreden worden. Zorg voor voldoende ontspanning buiten je werk en de zorgsituatie. Bron: Cd voor personen met dementie? Een succes! Ken je De Stem van ons Geheugen? Dit is een zangproject op maat van personen met dementie. Het project heeft als doel het dagelijkse leven van mensen met dementie en hun naasten aangenamer te maken. In het kader van dit project ontwikkelde men speciaal materiaal, waaronder een liedtekstbundel en een cd met een trage versie van de liedjes, een inspiratiegids vol nuttig advies en partituren in verschillende toonhoogtes. Hiermee kan iedereen die wil, zingen met personen met dementie. De cd De Stem van ons Geheugen bestaat uit twintig nummers. Deze selectie bevat volksliedjes en schlagers, zoals Ach Margrietje (Louis Neefs), De Lichtjes van de Schelde (Bobbejaan Schoepen), Het kleine café aan de haven (Vader Abraham), Vrolijke vrienden (Bob Davidse), Sur le pont d Avignon en Het loze vissertje. De cd wordt samen met de inspiratiegids en de liedtekstbundel verkocht en is ook los verkrijgbaar. Surf naar Onze folders en brochures Meer weten over één van de onderstaande onderwerpen? Vraag gratis onze brochures of folder aan bij onze vereniging (vzw Liever Thuis LM 02/ of download ze gratis op Folder Thuiszorg. Naar waar moet ik bellen? Weet je niet waar je een antwoord kunt krijgen op de vele vragen rond hulpmiddelen, thuiszorgdiensten en/of tegemoetkomingen? In deze folder vind je de contactgegevens van alle mantel- en thuiszorgondersteunende diensten van de Liberale Mutualiteit en van enkele bevriende partners. Per organisatie worden de gegevens weergegeven voor de verschillende provincies. Brochure Mantelzorg. Zorgen verlenen, hulp krijgen Onze uitgebreide mantelzorgbrochure staat boordevol praktische informatie over allerhande premies en tegemoetkomingen, over hulp aan huis en over de Vlaamse zorgverzekering. Daarnaast komen ook nuttige adressen en een aantal diensten van je ziekenfonds aan bod. Brochure Zelfzorg voor mantelzorgers Deze brochure geeft je informatie i.v.m. zelfzorg: grenzen stellen, assertiviteit, de energiebalans en praktische tips voor zelfzorg. Als mantelzorger verdien je immers zelf ook een gezonde dosis aandacht. Met deze informatie als inspiratiebron kan je meteen aan de slag. Brochure Omgaan met een persoon met dementie Niet meer weten waarvoor een lepel dient of hoe men zijn/haar hemd of blouse dient dicht te knopen, honderd maal per dag hetzelfde vragen of het eigen kind of de eigen partner niet meer herkennen,... Omgaan met dementie is zowel voor de omgeving als voor de dementerende persoon niet eenvoudig. Onze brochure Omgaan met een persoon met dementie biedt je enkele handvaten: Wat is dementie? Hoe verzorg je een persoon met dementie en hoe ga je er mee om? Je vind er ook heel wat nuttige adressen in.

Mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een bijzondere groep!

Mantelzorgers in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): een bijzondere groep! Liever Thuis Mantelzorg Liberale Mutualiteit Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 3 V.U.G.: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel / Afgiftekantoor: 1050

Nadere informatie

Liever Thuis. magazine. Liever. Thuis. 4-5 Denk aan je gezondheid, let op met medicatie! 6-7 Activiteitenaanbod

Liever Thuis. magazine. Liever. Thuis. 4-5 Denk aan je gezondheid, let op met medicatie! 6-7 Activiteitenaanbod Liever Thuis vzw magazine Liever Thuis Ledenblad van de vzw Liever Thuis LM Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 4-5 Denk aan je gezondheid, let op met medicatie! 6-7 Activiteitenaanbod P508842 Maart

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

Thuis in thuiszorg. CM Midden-Vlaanderen

Thuis in thuiszorg. CM Midden-Vlaanderen Thuis in thuiszorg CM Midden-Vlaanderen Inhoudstafel CM, thuis in thuiszorg 4 CM informeert en begeleidt 5 De Zorgtelefoon 5 De Z app 6 Thuiszorgcentrum 7 Dienst Maatschappelijk Werk 8 Thuis blijven wonen

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Mantelzorg Steekkaart 1 tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Uitgave januari 2014 De Christelijke Mutualiteit heeft een basispakket opgesteld van diensten en financiële tegemoetkomingen voor mensen

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

LM-Gids 2015 Voordelen en diensten

LM-Gids 2015 Voordelen en diensten LMGids 2015 Voordelen en diensten LIBERALE MUTUALITEIT VLAAMS GEWEST WWW.LM.BE INFO@LMVLG.BE Inhoud 1 Welkom bij de Liberale Mutualiteit 4 2 LM voordelen en diensten 5 Babyvoordelen Geboorte en adoptiepremie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5

Inhoudsopgave. Deel 1: theoretische aanpak. Deel 2: stappenplan. Voorwoord... 5 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel 1: theoretische aanpak 1. Probleemstelling... 7 2. Theoretisch kader: recht op de verhoogde tegemoetkoming... 11 Wat?... 11 Voor wie?... 12 Aanvraagprocedure... 13 Toekenning

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte Wettelijke regeling maart 2015 2 Inhoud De eerste vijf maanden 4 Kennisgeving van de zwangerschap 4 Werkverwijdering 4 Afwezigheid op het werk voor zwangerschapsonderzoeken 4 Vanaf

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Thuis in thuiszorg. De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be. Een antwoord op je vragen. 2013 CM Antwerpen

Thuis in thuiszorg. De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be. Een antwoord op je vragen. 2013 CM Antwerpen Thuis in thuiszorg Een antwoord op je vragen 2013 CM Antwerpen De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be Deze brochure bevat heel wat informatie. Ze geeft je een overzicht van de bestaande

Nadere informatie

INHOUD. Deze brochure geldt ook als afsprakennota voor het woonzorgcentrum Ter Melle.

INHOUD. Deze brochure geldt ook als afsprakennota voor het woonzorgcentrum Ter Melle. INHOUD 02 Een grote stap met veel vragen. 02 Voorstelling woonzorgcentrum Ter Melle. 02 Waar kan ik terecht voor informatie en een eventuele aanvraag tot opname? 03 Welke administratieve stappen moet ik

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Wegwijs in. de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Wegwijs in. de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Wegwijs in de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Uitgave juli 2014 De inkomensvervangende en integratietegemoetkoming wil mensen met een handicap die niet of niet voldoende kunnen werken én

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2014

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2014 CM-verzekeringen Je optimale bescherming 2014 Inhoudstafel CM-verzekeringen Je optimale bescherming 3 Waarom CM je uitstekend beschermt 4 CM, je specialist in ziekteverzekeringen 4 Alles onder één dak

Nadere informatie

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september.

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september. Jaargang 4 nr. 2 juni, juli, augustus 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Lancering Jongerensite Project Revalidatierobotica II Met 9 PmMS naar Machu Picchu MS-week: 10-16 september

Nadere informatie

Gids voor 55-plussers

Gids voor 55-plussers Gids voor 55-plussers Houthulst Gids voor 55-plussers IS EEN UITGAVE VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HOUTHULST. VIJVERSTRAAT 30, B-8650 HOUTHULST TEL 051 70 41 64 051 70 42 64 FAX

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

VERSLAG DENKDAG DE (IDEALE) EERSTE LIJN

VERSLAG DENKDAG DE (IDEALE) EERSTE LIJN België/Belgique P.B. 3000 LEUVEN MAIL 2/3974 TIJDSCHRIFT Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw - Groenveldstraat 15-3001 Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Wijnegemsteenweg 70 Bus 005 2970 s Gravenwezel

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie