Algemene toelichting...2 Premies en subsidies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene toelichting...2 Premies en subsidies 2015...2"

Transcriptie

1 Subsidies en premies van de gemeente Beveren INHOUD Algemene toelichting...2 Premies en subsidies Premies rond bouwen, verbouwen en energie... 2 Premie voor gebruik duurzaam gelabeld hout... 2 Premie superisolerend glas... 3 Premie balansventilatie met warmterecuperatie... 3 Premie voor laagenergiewoning... 4 Premie voor hemelwatergebruik... 4 Premie aanleggen groendak... 5 Premie voor zonneboiler... 5 Premie voor voorgevelrenovatie... 5 Premie voor weren opstijgend grondvocht... 6 Premies natuur en groen... 7 Premie kleine landschapselementen... 7 Premie zwaluwnesten... 7 Sociale premies... 8 Zorgpremie... 8 Teruggave gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing... 9 Vrijetijdspas... 9 Gratis huisvuilzakken...10 Huursubsidie...10 Premies voor ondernemers Premie consortiumbewaking Tussenkomsten Mobiliteit Tussenkomst Buzzypass Gratis winkelbus Tussenkomsten voor verenigingen...12 Tussenkomst voor individuele sporters...12 Aanvraagformulieren...13 Teruggave gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing...13 Vrijetijdspas...14 Gratis huisvuilzakken Zorgpremie kind Zorgpremie volwassene...18 Zorgpremie tussenkomst vervoerskosten verantwoordelijke uitgever: Marc Van de Vijver, burgemeester, Stationsstraat 2, 9120 Beveren

2 ALGEMENE TOELICHTING In deze brochure vindt u een overzicht van de premies en subsidies die de gemeente Beveren uitkeert. Ook op de website staan nog informatie en formulieren over de gemeentelijke premies. Achteraan deze bijlage hebben wij de aanvraagformulieren van de meest voorkomende gemeentelijke premies gebundeld. Niet alleen Beveren keert premies en subsidies uit. Het is best mogelijk dat u ook voor premies van een andere overheid of van een netbeheerder in aanmerking komt. Er zijn een aantal websites waar u alles op een rijtje vindt: U kan ook de Vlaamse Infolijn bellen op het gratis nummer Deze premiebrochure is een bijlage bij Onze Gemeente, editie maart/april De brochure is ook te raadplegen op de website en op te halen bij de gemeentelijke loketten. De brochure probeert zo beknopt mogelijk alle nodige basisinformatie te geven. Voor alle details verwijzen we u graag naar de betreffende premiereglementen op onze website. PREMIES EN SUBSIDIES 2015 Premies rond bouwen, verbouwen en energie i Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening Stationsstraat 2, 9120 Beveren tel PREMIE VOOR GEBRUIK DUURZAAM GELABELD HOUT Wie verantwoord wil consumeren en zijn steentje wil bijdragen voor de toekomst van onze bossen, kiest voor producten met het FSC/PEFC-label. Het zijn labels die worden toegekend aan hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Duurzaam gelabeld hout herkent u aan het FSC- of PEFC-logo op het product. Als dit niet het geval is (de aanbrenging van het logo op het product is immers niet verplicht), moet in ieder geval op de factuur vermeld staan dat het om FSC- of PEFC-gelabeld hout gaat. Voor wie? Inwoners van Beveren die voor bepaald binnen- en buitenschrijnwerk en voor bepaalde houten tuinconstructies FSC- of PEFC-hout gebruiken. 20 % van het factuurbedrag met een maximum van 325 euro per jaar. Meerdere aanvragen per jaar zijn mogelijk tot het maximum van 325 euro bereikt is. Let wel: per aanvraag moet een minimumfactuurbedrag van 250 euro worden voorgelegd. Verschillende facturen mogen gecombineerd worden om aan dit minimumbedrag te komen. Enkel de kosten van het hout komen in aanmerking en moeten worden aangetoond op de factuur. Plaatsingskosten komen niet in aanmerking. Bij te voegen attesten? een kopie van de factuur waarop vermeld: - het Chain of Custody (CoC) nummer van de leverancier - vermelding FSC- of PEFC-gelabelde producten kopie van het FSC- of PEFC-certificaat van de leverancier; een foto van de houtconstructie. Wanneer aanvragen? Uiterlijk 1 jaar na beëindiging van de werken en ontvangst van de factuur. 2

3 PREMIE SUPERISOLEREND GLAS Met superisolerende of driedubbele beglazing beperkt u de warmteverliezen in uw woning aanzienlijk. Superisolerend glas isoleert tot bijna 2 keer beter dan hoogrendementsglas en tot bijna 6 keer beter dan gewoon dubbelglas. Voor wie? Voor particulieren die superisolerend glas laten plaatsen. Zowel voor woningen als appartementen. Voorwaarden? Zowel voor de beglazing als voor de raamprofielen moet u voldoen aan volgende U-waarden: beglazing: maximaal 0,7 raamprofielen: maximaal 2,2 Deze premie kan meermaals worden aangevraagd, maar is in totaal beperkt tot maximaal 750 euro per woning. De premie is niet van toepassing voor veranda s en niet cumuleerbaar met de premie voor laagenergiewoningen. De premie kan enkel aangevraagd worden bij verbouwingen, niet voor nieuwbouw. 20 euro per m 2 glas, met een maximum van 750 euro. Bij te voegen attesten? Kopie factuur waarop de U-waarden van glas en raamkader en de oppervlakte van het geplaatste glas afzonderlijk vermeld staan. Wanneer aanvragen? Na installatie, facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn. PREMIE BALANSVENTILATIE MET WARMTERECUPERATIE Bij balansventilatie wordt er evenveel verse buitenlucht toegevoerd naar woon- en slaapkamers als er vervuilde lucht wordt afgevoerd vanuit de keuken, badkamer en toilet. De warmte van de afgevoerde vervuilde lucht wordt via een warmtewisselaar overgedragen op de toegevoerde verse buitenlucht. Dit zorgt voor een belangrijke energiebesparing. Voor wie? Voor particulieren die een systeem van balansventilatie met warmterecuperatie laten plaatsen. Zowel voor woningen als appartementen. Voorwaarden? De installatie moet een minimumrendement van 78 % hebben. Elke ruimte in de woning moet worden geventileerd en voorzien zijn van mechanische aan- of afvoer. Wanneer het systeem geplaatst wordt in appartementsgebouwen, kan elk appartement afzonderlijk een premie aanvragen op voorwaarde dat elke woongelegenheid zijn eigen systeem heeft. Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een laagenergiewoning. 20 % van de factuur met een maximum van 500 euro. Bij te voegen attesten? Kopie factuur waarop rendement vermeld staat, een technische beschrijving van de installatie en een foto van de installatie. Wanneer aanvragen? Na installatie, facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn. 3

4 PREMIE VOOR LAAGENERGIEWONING Een laagenergiewoning is een woning waarbij zowel het thermisch als het elektrisch verbruik laag ligt. Basisprincipes zijn: goed isoleren, goed luchtdicht bouwen, ventileren met warmterecuperatie en goed benutten van zonnewarmte. Het premiereglement van toepassing is het reglement in voege op datum van het indienen van de subsidieaanvraag. Voor wie? Voor particulieren die een laagenergiewoning bouwen. Voorwaarden? De woning moet voldoen aan een bepaald E-peil en een bepaald K-peil. Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het K-peil geeft het maximale peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor balansventilatie met warmterecuperatie en superisolerend glas. Fotovoltaïsche zonnepanelen tellen niet mee in de berekening van het E-peil euro voor woningen met E-peil en K-peil kleiner of gelijk aan E30 en K15; euro voor woningen met E-peil en K-peil kleiner of gelijk aan E40 en K25; euro voor woningen en appartementen met E-peil en K-peil kleiner of gelijk aan E50 en K30. Bij te voegen attesten? Definitief EPB-attest (mag maximaal 1 jaar oud zijn) en foto van de woning. Wanneer aanvragen? Na definitief EPB-attest. PREMIE VOOR HEMELWATERGEBRUIK Voor heel wat huishoudelijke toepassingen (spoelen van toiletten, sproeien van tuinen, schoonmaak, wassen van kledij ) is het mogelijk om hemelwater (regenwater) te gebruiken. Wie heeft er recht op? Wat zijn de voorwaarden? Bestaande vergunde woningen waarbij in de vergunning het installeren van een hemelwaterput niet werd verplicht. Appartementen, ongeacht hun oppervlakte euro voor bestaande eengezinswoningen. Minimum 60 % van de buitenmuren moet worden behouden, anders wordt de woning beschouwd als een nieuwbouw en komt ze niet in aanmerking voor deze premie. 200 euro per liter voor appartementsblokken met een maximum van euro per aanvraag. De premie moet dan worden verdeeld onder de onderste bebouwde laag, met een maximum van euro per woongelegenheid (met telkens minstens aansluiting van wc of wasmachine). 200 euro per liter voor gebouwen van openbaar nut met een maximum van euro per aanvraag. Bij te voegen attesten? Een gunstig keuringsattest van Vlario. Wanneer aanvragen? Na de plaatsing van uw hemelwaterput. Facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn. 4

5 PREMIE AANLEGGEN GROENDAK Een groendak is een dakbedekking met een aantal belangrijke functies: bescherming van het dak, tegengaan van luchtverontreiniging, isolatie in de winter, verkoeling in de zomer, esthetisch en rustgevend karakter... De meest in het oog springende eigenschap van een groendak is de capaciteit om water vast te houden. Het kan een gedeeltelijke oplossing zijn om wateroverlast te vermijden. Wie heeft er recht op? Particulieren die een groendak aanleggen van minstens 4 m². 20 euro per m² gerealiseerde groenoppervlakte. Per aanvrager kan een eenmalige subsidie verkregen worden van maximaal euro per adres. Bij te voegen? Kopie van factuur, een detailplan en foto s van voor en na de aanleg. Wanneer aanvragen? Na aanleg van uw groendak. Facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn. PREMIE VOOR ZONNEBOILER Met een zonneboiler kunt u de warmte van de zon gebruiken om uw sanitair water op te warmen. Een of meerdere zonnecollectoren, die u zowel op een hellend als op een plat dak kan monteren, zorgen voor de opvang van de zonnestralen. Wie heeft er recht op? Particulieren die reglementair, volgens de stedenbouwkundige voorschriften, een zonneboiler plaatsen. Zwembadverwarming komt niet in aanmerking voor deze premie. 20 % van het factuurbedrag met een maximum van 500 euro per adres. Bij te voegen attesten? Kopie van de facturen, foto van de geplaatste installatie. Wanneer aanvragen? Na de installatie van uw toestel. Facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn. PREMIE VOOR VOORGEVELRENOVATIE Wie de gevel van zijn woning volledig renoveert op een duurzame manier, kan hiervoor een premie krijgen. Voorwaarden? De gevel moet volledig gerenoveerd worden. Enkel voor voorgevels van woningen die minstens 40 jaar oud zijn. Extra premie mogelijk indien gelijktijdig bijkomende isolatiewerken aan de voorgevel worden uitgevoerd. Nieuwe ramen en deuren komen niet in aanmerking. Minimum kostprijs van de voor te leggen facturen: euro btw inbegrepen. De kostprijs van de ramen en raamprofielen is niet inbegrepen in dit minimumbedrag. Hiervoor kan een gemeentelijke premie voor superisolerend glas worden aangevraagd. Facturen mogen alleen de kosten van de voorgevel omvatten, geen premie voor kosten aan andere gevels! De premie kan aangevraagd worden door zowel eigenaar als huurder. Enkel voor natuurlijke personen en enkel voor woonpanden. 25 % van de facturen met een maximum van 500 euro (voor bezetten of schilderen) of een maximum van euro (voor zandstralen en/of opnieuw voegen). Deze premie kan gecumuleerd worden met de premie voor weren van opstijgend vocht. Als aan de voorgevel ook isolatiewerken worden uitgevoerd, kan een premiesupplement van 250 euro worden toegekend. 5

6 Bij te voegen attesten? Kopie van de factuur waarop afzonderlijk vermeld staat om welke werken het gaat (zandstralen, voegen, schilderen, bezetten) en of er isolatiemateriaal is aangebracht. Foto voor en na van de gerenoveerde voorgevel. Wanneer aanvragen? Als de werken uitgevoerd en betaald zijn. Facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn. PREMIE VOOR WEREN OPSTIJGEND GRONDVOCHT Voor het weren van opstijgend grondvocht wordt een premie voorzien bij het onderkappen en het aanbrengen van een waterkerende laag of injecteren met waterdichtende middelen. Deze premie is ook van toepassing bij herbouwen van een voorgevel met een nieuw binnen- en buitenblad. Voorwaarden? De gevel moet volledig gerenoveerd worden. Enkel voor voorgevels van woningen die minstens 40 jaar oud zijn. Extra premie mogelijk indien gelijktijdig bijkomende isolatiewerken aan de voorgevel worden uitgevoerd. Nieuwe ramen en deuren komen niet in aanmerking. Minimum kostprijs van de voor te leggen facturen: euro btw inbegrepen. De kostprijs van de ramen en raamprofielen is niet inbegrepen in dit minimumbedrag. Hiervoor kan een gemeentelijke premie voor superisolerend glas worden aangevraagd. Facturen mogen alleen de kosten van de voorgevel omvatten, geen premie voor kosten aan andere gevels! De premie kan aangevraagd worden door zowel eigenaar als huurder. Enkel voor natuurlijke personen en enkel voor woonpanden. De premie bedraagt 25 % van de facturen met een maximum premie van euro. Deze premie is cumuleerbaar met de premie voor voorgevelrenovatie. Bij te voegen attesten? Een foto van de gerenoveerde voorgevel. Een attest waaruit blijkt dat de gevel na de werken verlost is van opstijgend grondvocht. Een kopie van de factuur. Wanneer aanvragen? Als de werken uitgevoerd en betaald zijn. Facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn. 6

7 Premies natuur en groen i Groendienst Haasdonkbaan 101, 9120 Beveren tel PREMIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Voor het aanplanten, aanleggen en onderhouden van hagen, houtwallen, bomenrijen, dreven of knotbomen, hoogstamfruitbomen, grienden en poelen kunt u, als particulier, onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming krijgen. Het mag hier niet gaan om commerciële beplantingen en de aanvraag geldt voor percelen gelegen in of grenzend aan agrarisch gebied. Aanplanting haag, houtwal, houtkant: 0,5 euro per plant bomenrij, dreef: 15 euro per stuk poten: 2,5 euro per stuk (canada, wilg) griend: 0,05 euro per m² hoogstammige fruitbomen: 15 euro per boom poel: 5 euro per m² graafwerk Onderhoud haag: 0,70 euro per lopende meter (jaarlijks) houtwal, houtkant: 0,70 euro per m² (om de 5 jaar) bomenrij, dreef: 0,50 euro per stuk (jaarlijks) knotbomen: 4 euro per stuk (canada, wilg) (om de 5 jaar) griend: 0,02 euro per m² (jaarlijks) hoogstammige fruitbomen: 0,50 euro per boom (jaarlijks) PREMIE ZWALUWNESTEN Inwoners of gebruikers van gebouwen in Beveren waar een of meerdere succesvolle broedgevallen worden vastgesteld van huis-, gier- en/of boerenzwaluwen, kunnen een premie voor zwaluwnesten krijgen. Voorwaarden? Er moet voor voldoende bescherming tegen katten en andere rovers worden gezocht. Er mogen geen chemische insectenbestrijders gebruikt worden op muren en plafonds waarin de nesten zich bevinden en de muren en/of plafonds moeten vrij zijn van lakverven. De nesten worden minstens 3 jaar behouden. 20 euro/jaar voor 1 nest per adres; 30 euro/jaar voor 2 nesten per adres; 40 euro/jaar voor 3 of meer nesten per adres. Meerdere legsels per nest geven geen recht op een bijkomende premie. Hoe en wanneer aanvragen? In de periode van het broedseizoen (maanden april, mei, juni, juli) zodat controle mogelijk is. Aanvraagformulier bezorgen tussen 1 mei en 15 juli. 7

8 Sociale premies i Sociaal Huis Beveren Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren tel ZORGPREMIE ÖÖ ZORGPREMIE KINDEREN Voor wie? Inwoners tot de werkelijke leeftijd van 21 jaar die op 1 januari 2015 ingeschreven zijn in onze gemeente en beschikken over een attest van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap, waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben van: ofwel minstens 4 punten in pijler 1 en maximum 17 punten in de 3 pijlers van de medisch-sociale schaal voor bijkomende kinderbijslag; ofwel minstens 9 punten en maximum 17 punten in de drie pijlers van de medisch-sociale schaal voor bijkomende kinderbijslag; ofwel minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal, maar die omwille van bepaalde redenen uitgesloten zijn van de Vlaamse Zorgverzekering. Bedrag De zorgpremie-kind bedraagt 316 euro per jaar. Dit bedrag wordt uitbetaald per kwartaal, d.w.z. 79 euro per kwartaal. Hoe aanvragen Heel het jaar door aan te vragen bij het Sociaal Huis. De toekenning van de premie gebeurt de maand volgend op de datum van ontvangst van de aanvraag. Opgelet! De zorgpremie-kind kan niet gecumuleerd worden met de premies van de Vlaamse Zorgverzekering. Een jaarlijkse heraanvraag is niet nodig. De aanvraag blijft geldig voor de duur van het voorgelegde attest. ÖÖ ZORGPREMIE VOLWASSENEN Voor wie? Inwoners vanaf de werkelijke leeftijd van 21 jaar die op 1 januari 2015 ingeschreven zijn in onze gemeente en beschikken over: ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap, waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben van minstens 12 en maximaal 14 punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming; ofwel beschikken over een attest van de FOD Sociale Zekerheid,directie-generaal voor Personen met een handicap, waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben vanaf 15 punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming, maar zijn uitgesloten van de premies van de Vlaamse Zorgverzekering (vb. mensen in een voorziening); ofwel beschikken over een attest van de BEL-profielschaal in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering met een score van minimaal 30 en maximaal 34 punten. Bedrag De zorgpremie-volwassene bedraagt 816 euro per jaar. Dit bedrag wordt uitbetaald per kwartaal, d.w.z. 204 euro per kwartaal. Hoe aanvragen Heel het jaar door aan te vragen bij het Sociaal Huis. De toekenning van de premie gebeurt de maand volgend op de datum van ontvangst van de aanvraag. Opgelet! De zorgpremie-volwassenen kan niet gecumuleerd worden met de premies van de Vlaamse Zorgverzekering. Een jaarlijkse heraanvraag is niet nodig. De aanvraag blijft geldig voor de duur van het voorgelegde attest. Een attest met een BEL-score blijft maximaal 3 jaar geldig vanaf de datum van scoring. 8

9 ÖÖ TUSSENKOMST VERVOERSKOSTEN Voor wie? De rechthebbenden op de zorgpremie kinderen of de zorgpremie volwassenen tot de leeftijd van 65 jaar. Het netto-belastbaar gezinsinkomen waartoe de rechthebbende behoort mag niet hoger ligger dan euro. Voorwaarden De tussenkomst vervoerskosten wordt enkel verleend voor het vervoer naar een onderwijsinstelling of een semi-residentiële voorziening voor personen met een handicap voor hun tewerkstelling of dagbesteding (dagcentra, tehuizen werkenden, tehuizen niet-werkenden, internaten en semi-internaten, tehuizen voor kortverblijf). De vervoerskosten moeten geheel of gedeeltelijk ten laste zijn van de rechthebbende. Bedrag De tussenkomst vervoersonkosten bedraagt 0,085 euro/km met een maximum van euro per jaar. Indien de rechthebbende gebruik maakt van het openbaar vervoer en zelf moet bijdragen in het georganiseerd vervoer van de voorziening, worden de werkelijk betaalde onkosten terugbetaald. Ook dan geldt echter het maximum van 0,085 euro/km of euro per jaar. De berekening van de tussenkomst vervoersonkosten gebeurt op basis van de wettelijke afstand naar de betreffende voorziening. Per dag wordt voor maximaal 2 ritten een tussenkomst uitbetaald. Hoe aanvragen De aanvraag moet voor 1 september 2015 ingediend worden bij het Sociaal Huis. De aanvraag mag enkel betrekking hebben op de periode 1 juli 2014 tot 30 juni Bij de aanvraag dient u volgende documenten te voegen: het aanslagbiljet 2014 voor de personenbelasting; een verklaring van de directie van de voorziening betreffende de organisatie van vervoer en de bijdrage van de personen met een handicap; de bewijsstukken van betaald vervoer wanneer dit werd verricht door derden of de vervoersbewijzen van het openbaar vervoer. TERUGGAVE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP ONROERENDE VOORHEFFING Inwoners die 65 jaar of ouder zijn en geen beroepsactiviteit hebben, kunnen in aanmerking komen voor een teruggave van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Bij gehuwden of samenwonenden moeten beide personen aan de voorwaarden voldoen. Maximaal 125 euro bij een kadastraal inkomen tot 744 euro. Maximaal 100 euro bij kadastraal inkomen tussen 745 en 850 euro. Bij te voegen attesten? Het originele aanslagbiljet onroerende voorheffing en het betaalbewijs ervan, en een bewijs niet beroepsactief te zijn voor inwoners tussen 65 en 70 jaar. Let op: de aanvraag tot teruggave moet uiterlijk binnen de 3 maanden na verzenden van het aanslagbiljet ingediend worden bij het Sociaal Huis. VRIJETIJDSPAS De vrijetijdspas geeft mensen die het financieel moeilijk hebben een financiële tegemoetkoming om ervoor te zorgen dat ze toch kunnen deelnemen aan het culturele, sportieve en recreatieve aanbod in Beveren. Voor wie? Inwoners van Beveren die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Wie daar geen recht op heeft, maar het financieel toch moeilijk heeft, kan een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis. Na sociaal onderzoek krijgt u al dan niet een vrijetijdspas. Ieder lid van het gezin dat ten laste is en op hetzelfde adres woont, heeft ook recht op een vrijetijdspas. Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming? De kortingen die u krijgt met een vrijetijdspas zijn beperkt tot 200 euro per persoon per jaar. Op de vrijetijdspas is plaats voorzien om de kortingen te noteren. Zo kunt u (en de deelnemende verenigingen) goed opvolgen wanneer u aan de limiet zit. Let wel, u moet niet alleen uw vrijetijdspas, maar ook een identiteitsbewijs met foto voorleggen om te kunnen genieten van het voordeeltarief. 9

10 Waar kan u met de Vrijetijdspas terecht? Cultuurcentrum Ter Vesten: eigen voorstellingen en sommige voorstellingen van partners voor 2,50 euro. Zwembad Kriekeputte Kieldrecht: zwembeurt voor 0,25 euro. Bibliotheek: Aperitiefgesprekken voor 2,50 euro. Vakantietoppers: 80 % korting op de deelnameprijzen, met uitzondering van ZOEM-kids S&R De Meerminnen: 80 % korting op de inkomprijzen. Speelpleinwerking Bartje: voor de aankoop van 10 speelcheques betaalt u 2,50 euro. Deelnemende verenigingen: 80 % korting op de deelnameprijzen. Hoe aanvragen? De vrijetijdspas vraagt u aan bij het Sociaal Huis Beveren. Voeg bij uw aanvraag - indien van toepassing - voor elk rechthebbend gezinslid een klever van het ziekenfonds waaruit de verhoogde tegemoetkoming blijkt. De vrijetijdspas wordt onmiddellijk meegegeven, maar moet elk jaar in januari opnieuw aangevraagd worden. GRATIS HUISVUILZAKKEN De gemeente geeft aan sommige groepen inwoners die op 1 januari 2015 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister 2 gratis rollen huisvuilzakken van 60 of 30 liter. Elke rol bevat 10 zakken voor restafval. Voor wie? gezinnen met een of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar ten laste; inwoners die lijden aan chronische incontinentie; inwoners die stomapatiënt zijn en thuis wonen; inwoners die leven van sondevoeding; inwoners die buikvliesspoelingen of nierdialyse ondergaan. Hoe aanvragen? Ouders met kinderen jonger dan 3 jaar ontvangen in het voorjaar een brief om hun gratis rollen huisvuilzakken vóór 31/12/2015 af te halen in het Infokantoor of in de permanenties in de deelgemeenten. Inwoners die lijden aan een van de hierboven vermelde ziektebeelden kunnen één keer per jaar 2 gratis rollen huisvuilzakken afhalen in het Infokantoor of in de permanenties in de deelgemeenten, mits voorlegging van het ingevulde en door de huisarts aangevulde en ondertekende aanvraagformulier. HUURSUBSIDIE Inwoners van Beveren die op de wachtlijst staan om in Beveren een sociale woning te huren, kunnen onder bepaalde voorwaarden een maandelijkse financiële tussenkomst krijgen voor de huurprijs van de woning die ze op de private markt huren in afwachting van een sociale woning. Voorwaarden? De aanvrager moet op het moment van aanvraag minstens 1 jaar in Beveren wonen. De aanvrager moet op het moment van aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven staan op de wachtlijst van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH). De aanvrager moet zich bij de GMH voor minstens 2 deelgemeenten in Beveren opgeven. De aanvrager of diens gezinsleden mogen geen woningen in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. De aanvrager mag geen woning huren via het Sociaal Verhuurkantoor Waasland. Het totale netto belastbaar gezinsinkomen mag op jaarbasis niet hoger zijn dan de inkomensgrenzen bepaald bij de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming en/of het OMNIO-statuut in het stelsel van de ziekteverzekering. Cumulatie met de Vlaamse huursubsidie of de huurtoelage via het OCMW is niet toegelaten. Hoeveel bedraagt de subsidie? De huursubsidie bedraagt 25 % van de huidige huurprijs (van toepassing op 1 januari van het dienstjaar), met een maximum van 100 euro per maand. Bij te voegen attesten? Bewijs van inschrijving als kandidaat-huurder bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting met vermelding van de inschrijvingsdatum en opgave van de gekozen deelgemeenten in Beveren (minimaal 2). Bewijs dat u uw huur drie opeenvolgende maanden voor de aanvraag tot het bekomen van de huursubsidie heeft betaald (bv. kopie rekeninguittreksel). 10

11 Attest (max. 3 maanden oud) van uw ziekenfonds waaruit blijkt dat u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming of het OMNIO-statuut in het kader van de ziekteverzekering. Hoe en wanneer aanvragen? Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij het Sociaal Huis, bij de permanenties in de deelgemeenten, via de website of bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, Diederik van Beverenlaan 11, 9120 Beveren. Voeg er de gevraagde documenten bij en bezorg de aanvraag aan het Sociaal Huis. De huursubsidie moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. Premies voor ondernemers i Dienst Economie Stationsstraat 2, 9120 Beveren tel PREMIE CONSORTIUMBEWAKING Consortiumbewaking is een vorm van criminaliteitspreventie waarbij er een overeenkomst wordt gesloten tussen de plaatselijke ondernemers, de gemeente, de politie en een bewakingsfirma (bv Securitas, Group 4...). De bewakingsfirma zet patrouilles in binnen een afgesproken gebied, en voert controlerondes en eventueel interventies uit bij de deelnemende bedrijven. Bedrijven die dit organiseren kunnen van de gemeente een premie krijgen. Voorwaarden? De bedrijven liggen in een van de KMO-zones/ambachtelijke zones of in de onmiddellijke nabijheid ervan. De premie bedraagt 300 euro per bedrijf. Hoe en wanneer aanvragen? Vul het aanvraagformulier dat u op onze website vindt in en voeg hierbij de nodige bewijsstukken (kopie consortiumovereenkomst + kopie facturen en betalingsbewijzen). Bezorg alles aan de dienst Economie van de gemeente. Tussenkomsten mobiliteit i Dienst Mobiliteit Stationsstraat 2, 9120 Beveren TUSSENKOMST BUZZYPASS Om jonge inwoners van Beveren aan te moedigen zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer komt het gemeentebestuur financieel tussen in de aankoopprijs van een Buzzy Pazz (abonnement -25 jaar). De abonnementen zijn geldig in heel Vlaanderen, op alle voertuigen van De Lijn. De korting van 25 % wordt automatisch verrekend wanneer u een abonnement afhaalt in een Lijnwinkel. De dichtstbijzijnde Lijnwinkels vindt u aan het station van Sint-Niklaas en onder de Groenplaats in Antwerpen. Meer info: of op het telefoonnummer GRATIS WINKELBUS Op dinsdag kunt u in Beveren gratis met de bus rijden. Zowel uw op- als uw afstaphalte moeten op het grondgebied van Beveren liggen. Vraag steeds uw nulbiljet aan de chauffeur. 11

12 Tussenkomsten voor verenigingen i Infokantoor Grote Markt 2, 9120 Beveren Verenigingen die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad kunnen voor hun werking diverse toelagen en subsidies ontvangen. Alle info hierover is terug te vinden op onze website Tussenkomst voor individuele sporters i Sportdienst Klapperstraat 103, 9120 Beveren Individuele sporters, jonger dan 18 jaar, die deelnemen aan een erkende sportdiscipline bij Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en wereldbekers en Olympische Spelen, kunnen een tussenkomst krijgen van de gemeente. Professionele sporters komen hier niet voor in aanmerking. De individuele sportbeoefenaar is lid van een erkende Beverse sportclub en moet ook zelf in Beveren wonen. De aanvraag moet gebeuren door de sportclub. Individuele topsporters uit onze gemeente die hun sport niet in onze gemeente kunnen beoefenen komen ook in aanmerking voor deze subsidie als zij kunnen aantonen dat hun sportdiscipline niet op het grondgebied Beveren kan beoefend worden bijvoorbeeld door afwezigheid van een actieve sportclub en/of geen geschikte accommodatie. Het premiebedrag bedraagt maximaal 375 euro, afhankelijk van het land waar de kampioenschappen plaatsvinden en van de gemaakte kosten (inschrijvingsgeld en/of vervoerskosten). Bij te voegen attesten? Officiële aanduiding of selectie door de organiserende en bevoegde instantie, officiële uitslag en bewijs van de gemaakte onkosten. Het volledige reglement en het aanvraagformulier vindt u terug op 12

13 AANVRAAGFORMULIER TERUGGAVE OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING i Sociaal Huis Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren tel , ma t.e.m. vr: 9-12 uur en di uur Voor wie? Inwoners van Beveren die op 1 januari jaar of ouder zijn en geen beroepsactiviteit meer hebben. Voor welke woning? Officieel adres van de aanvrager. IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER VAK ADMINISTRATIE ONTVANGSTDATUM VOORBEHOUDEN ADMINISTRATIE Naam en voornaam:... Naam en voornaam echtgenote/partner: Adres:... Postcode + gemeente:... tel IBAN REKENINGNUMMER :... Rijksregisternummer:... Rijksregisternummer echtgenote/partner:... Datum ingang (brug)pensioen:... Datum ingang (brug)pensioen echtgenote/partner... VOEG HIERBIJ: het originele aanslagbiljet van de woning waarvoor teruggave gevraagd wordt; betalingsbewijs; bij een eerste aanvraag: bewijs niet beroepsactief te zijn van alle inwoners tussen 65 en 70 jaar. VERKLARING OP EER: De aanvrager/aanvraagster verklaart voor waar dat het totaal, niet-geïndexeerd Kadastraal Inkomen van zijn woningen in België en/of in het buitenland in eigendom en/ of in vruchtgebruik niet groter is dan 850 euro. Datum + handtekening:... WANNEER EN AAN WIE BEZORGT U DIT FORMULIER? De aanvraag moet binnen de drie maanden na datum van verzending van het aanslagbiljet gericht worden aan het Sociaal Huis, Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren. VAK VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE PREMIEBEDRAG 13

14 AANVRAAGFORMULIER VRIJETIJDSPAS DIENSTJAAR 2015 i Sociaal Huis Oude Zandstraat Beveren tel ma t.e.m. vr: 9-12 uur en di uur 1. Vak in te vullen door de rechthebbende Ondergetekende, (naam en voornaam)... Rijksregisternummer... wonende in (gemeente)... (straat en nr)... tel... op 1 januari van dit jaar ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Beveren of minstens 1 jaar ingeschreven in het vreemdelingen- of wachtregister en ook effectief wonende in de gemeente Beveren; vraagt hiermee de gemeentelijke vrijetijdspas aan. Opgave van de gezinsleden ten laste : Naam en voornaam Rijksregisternummer Ik voeg hierbij tot staving van mijn aanvraag volgende stukken: 1. voor elk rechthebbend gezinslid een attest of reglementaire klever van het ziekenfonds waaruit de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering blijkt (voorheen WIGW-statuut) 2. Het laatst ontvangen aanslagbiljet onroerende voorheffing of aanslagbiljet van de personenbelasting waaruit blijkt dat u slechts 1 onroerend goed in bezit hebt, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan euro, te vermeerderen met 172 euro per kind ten laste Beveren,.20 Handtekening aanvrager 2. Vak bestemd voor de gemeentelijke administratie Nagezien: Gegevens aanvrager ( ) Samenstelling gezin ( ) De aanvraag wordt aanvaard / geweigerd Opmerkingen : Geldigheidsduur vrijetijdspas: tot 31 januari 2016 Beveren,

15 AANVRAAGFORMULIER GRATIS HUISVUILZAKKEN i Sociaal Huis Oude Zandstraat Beveren tel ma t.e.m. vr: 9-12 uur en di uur Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u de gratis gemeentelijke huisvuilzakken aan (2 rollen restafvalzakken 60 l of 30 l). Hoe dient u de aanvraag in? Ga met dit formulier naar het Infokantoor, Grote Markt 2 in Beveren of naar een permanentiedienst in de deelgemeenten naar keuze. Wie heeft recht op de gratis huisvuilzakken? gezin met een of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar ten laste op 1 januari van dit jaar; Opgelet: gebruik dit formulier in dat geval enkel wanneer u hierover geen brief van de gemeente hebt ontvangen! inwoners die in aanmerking komen voor de incontinentietoelage van de verplichte ziekteverzekering voor zover zij verzorgd worden in een thuiszorgsituatie; het gaat om personen die op de Katzschaal een score hebben van drie tot vier punten voor het criterium incontinentie; zwaar zorgbehoevende inwoners in de thuiszorg die in het kader van de zorgverzekering in aanmerking komen voor professionele zorg voor zover het incontinentiemateriaal betreft; het gaat eveneens om personen die op de Katzschaal een score hebben van drie tot vier punten voor het criterium incontinentie; inwoners die in het kader van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (vroeger Vlaams Fonds) omwille van een lichamelijk letsel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming incontinentie (leeftijd tussen 4 en 65 jaar); inwoners die in de thuissituatie stomapatiënt zijn, leven van sondevoeding, buikvliesspoelingen of nierdialyse ondergaan. Vak in te vullen door de aanvrager in het geval van een of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar ten laste en de brief van de gemeente niet per post werd ontvangen Naam en voornaam... Rijksregisternr... wonende op 1 januari van dit jaar in 9120 of 9130 Beveren (straat + nr)... tel Opgave van de kinderen jonger dan 3 jaar ten laste op 1 januari van dit jaar : naam en voornaam 1) 2) 3) 4) 5) geboortedatum zie vervolg achterzijde 15

16 vervolg aanvraagformulier gratis huisvuilzakken dienstjaar 2015 Verklaring op erewoord: De aanvrager verklaart de brief vanwege het gemeentebestuur niet per post te hebben ontvangen. Beveren, Handtekening aanvrager Vak in te vullen door de aanvrager in het geval van chronische incontinentie, in de thuissituatie stomapatiënt zijnde, gebruik van sondevoeding, buikvliesspoelingen of nierdialyse ondergaat Naam en voornaam... Rijksregisternummer... wonende op 1 januari van dit jaar in 9120 of 9130 Beveren (straat + nr)... tel Beveren, Handtekening aanvrager Verklaring arts: Ik, dokter in de geneeskunde, (straat + huisnr).. in (postcode + gemeente)., verklaar hierbij dat de heer/mevrouw een van de volgende ziektebeelden vertoont: chronische incontinentie heeft, in de thuissituatie stoma-patiënt is, leeft van sondevoeding, buikvliesspoelingen of nierdialyse ondergaat. Datum, handtekening en stempel arts Vak in te vullen door de administratie... rollen restafvalzakken werden afgehaald op door de heer/mevrouw... (straat + huisnr)... (postcode + gemeente)... Handtekening afhaler Naam gemeentebediende 16

17 AANVRAAG GEMEENTELIJKE ZORGPREMIE KIND DIENSTJAAR 2015 Vak administratie ontvangstdatum Rechthebbenden: inwoners tot de werkelijke leeftijd van 21 jaar die op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven zijn in het bevolkings-,vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Beveren en die volgende erkenning hebben van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap: minstens 4 punten behaald in pijler 1 en maximaal 17 punten behaald in de drie pijlers van de medisch-sociale schaal of minstens 9 punten en maximaal 17 punten behaald in de drie pijlers van de medisch-sociale schaal minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal, maar die omwille van bepaalde redenen uitgesloten zijn van de Vlaamse Zorgverzekering. IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER/AANVRAAGSTER VOORBEHOUDEN ADMINISTRATIE Naam en voornaam:... Naam en voornaam persoon met een beperking:. Adres:... Postcode + gemeente:... Tel.: Rijksregisternummer aanvrager:... Rijksregisternummer persoon met een beperking:... IBAN REKENINGNUMMER:... op naam van:..... VOEG HIERBIJ: een attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid met vermelding van de rechthebbende en de bepaling van de invaliditeit; Gelieve hier een klever van uw mutualiteit te kleven AAN WIE BEZORGT U DIT FORMULIER? Sociaal huis,team Welzijn, Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren tel.: LET OP: Wie de zorgpremie-kind aanvraagt ontvangt deze premie voor de nog resterende maanden van het dienstjaar aan 26,33 euro/maand, te starten van de maand volgend op de aanvraag. DATUM + HANDTEKENING:... VAK VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE PREMIEBEDRAG 26,33 euro per maand x maanden =. euro 17

18 AANVRAAG GEMEENTELIJKE ZORGPREMIE VOLWASSENEN DIENSTJAAR 2015 Vak administratie ontvangstdatum Rechthebbenden: inwoners vanaf de werkelijke leeftijd van 21 jaar die op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven zijn in het bevolkings-,vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Beveren en die: - ofwel volgende erkenning hebben van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap: minstens 12 en maximaal 14 punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming of minstens 15 punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming, maar die omwille van bepaalde redenen uitgesloten zijn van de Vlaamse Zorgverzekering. - ofwel een attest van de BEL-profielschaal gescoord door een erkend indicatiesteller met een score van minimaal 30 en maximaal 34 punten. Dit attest is maximaal 3 jaar geldig vanaf de datum van scoring. IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER/AANVRAAGSTER VOORBEHOUDEN ADMINISTRATIE Naam en voornaam:... Naam en voornaam persoon met een beperking:. Adres:... Postcode + gemeente:... Tel.: Rijksregisternummer aanvrager:... Rijksregisternummer persoon met een beperking:... IBAN REKENINGNUMMER:... op naam van:..... VOEG HIERBIJ: een attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid met vermelding van de rechthebbende en de bepaling van de invaliditeit; het attest van de BEL-profielschaal gescoord door een erkende indicatiesteller Gelieve hier een klever van uw mutualiteit te kleven AAN WIE BEZORGT U DIT FORMULIER? Sociaal huis, Team Welzijn, Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren tel.: LET OP: Wie de zorgpremie-volwassenen aanvraagt, ontvangt deze premie voor de nog resterende maanden van het dienstjaar aan 68 euro/maand, te starten van de maand volgend op de aanvraag. DATUM + HANDTEKENING:... VAK VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE PREMIEBEDRAG 68 euro per maand x maanden = euro 18

19 AANVRAAG GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST VERVOERSKOSTEN DIENSTJAAR 2015 periode 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 Vak administratie ontvangstdatum Rechthebbenden: inwoners die recht hebben op de zorgpremie kinderen of de zorgpremie volwassenen tot de leeftijd van 65 jaar en van wie het netto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan EUR IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER/AANVRAAGSTER VOORBEHOUDEN ADMINISTRATIE Naam en voornaam:... Naam en voornaam persoon met een beperking:. Adres:... Postcode + gemeente:... Tel.: Rijksregisternummer aanvrager:... Rijksregisternummer persoon met een beperking:... IBAN REKENINGNUMMER:... op naam van:..... VERKLARING OP EER: Naam en adres van de inrichting waarin de persoon met een beperking verblijft: Het vervoer naar deze inrichting gebeurde als volgt: door het gezinshoofd of een familielid door een derde (betaald vervoer) met het openbaar vervoer Aantal gemaakte ritten per dag (maximum 2 ritten/dag):.. ritten (enkel de ritten waarbij de persoon met een beperking meerijdt komen in aanmerking) VOEG HIERBIJ: een attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid of de zorgkas met vermelding van de rechthebbende en de bepaling van de invaliditeit het aanslagbiljet personenbelasting van het voorgaande jaar (netto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan EUR) bewijsstukken van betaald vervoer indien vervoer door derden of openbaar vervoer AAN WIE BEZORGT U DIT FORMULIER? Sociaal huis,team Welzijn, Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren tel.: LET OP: Deze aanvraag dient voor 1 september 2015 binnen te zijn op onze dienst. DATUM + HANDTEKENING: zie vervolg achterzijde 19

20 vervolg aanvraag gemeentelijke tussenkomst vervoerskosten dienstjaar 2015 IN TE VULLEN DOOR DE DIRECTIE VAN DE INRICHTING DIE DOOR DE PERSOON MET EEN BEPERKING WERD BEZOCHT Ondergetekende. directie van volgende onderwijsinrichting of semi-residentiële voorziening voor personen met een beperking voor hun tewerkstelling of dagbesteding:... (naam + aard inrichting) gevestigd te... (adres inrichting) verklaart dat:..... (naam persoon met een beperking) gedurende de periode van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 in mijn voorziening verbleef. Ondertekende bevestigt hierbij: 1. het aantal aanwezigheidsdagen :... dagen 2. het aantal dagen waarop vervoer werd verricht :.. dagen 3. voor vermeld vervoer werd: a) geen tussenkomst verleend door de hogere overheid of enige andere instantie b) een tussenkomst ten bedrage van.. EUR verleend door:... Te.. op... Stempel van de voorziening + handtekening directie: VAK VOORBEHOUDEN AAN DE ADMINISTRATIE Wettelijke afstand in km. tussen de woonplaats en de inrichting:.. km. Aantal gemaakte ritten:. ritten Totaal aantal afgelegde km:... ritten x.. km = km. BEREKENING TUSSENKOMST A. Betrokkene ontving geen tussenkomst van enige andere instantie:.. km x 0,085 EUR =... EUR Vastgestelde vergoeding, beperkt tot EUR :... EUR B. Betrokkene ontving een tussenkomst van een andere instantie: (1) Totale kostprijs vervoer:.. EUR (2) Ontvangen tussenkomst: EUR (3) Blijft ten laste van de aanvrager (1) (2).. EUR (4) Maximumvergoeding: 0,085 EUR x.. km :.. EUR (5) Vastgestelde vergoeding: het kleinste van de bedragen vermeld onder (3) en (4) en beperkt tot EUR :.. EUR 20

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren ALGEMEEN PREMIEREGLEMENT STEDENBOUW EN ENERGIE

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester.

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester. Inhoud Het woord van de Burgemeester Renoveren Gevelverfraaiing Energie Belastingvermindering Samenvatting premies EPB Energieprestatie van gebouwen Vergunningen en openbare onderzoeken Wijkcontract AIS

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies.

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies. isoleer, isoleer, isoleer! Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2013 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Woonplan Gemeente Kampenhout

Woonplan Gemeente Kampenhout 2011 Woonplan Gemeente Kampenhout Lien Beets 3Wplus 7-6-2011 Leeswijzer Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie