Cursus Sociale Verzekering (bedrijfsverenigingen); Maatschappelijke verhoudingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Sociale Verzekering (bedrijfsverenigingen); Maatschappelijke verhoudingen"

Transcriptie

1 Auteur Titel Uitgave Aalberse, P.J.M. Arbeiders-verzekering en Arbeids-contract Leiden; 1913 Alber, J. Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklung, Struktur und Funktionsweise Frankfurt 1992 Alford, R.R. Health Care Politics. Ideological and Interest Group Barriers to Reform Chicago; 1975 Appelman, M. Improving transparency in health care: a key role for the government 2002 Baldock, J. en C. Ungerson Money, care and consumption: Families in the new mixed economy of social care Balen, G.F. van en G.A. Lindenboom Staatsziekenzorg Batu; 1946 Bitran, R. Scaling Up Health Insurance in Latin America. A Review of Approaches 2008 Blanpain,J., L. Delesie en H. Nys National Health Insurance and Health Resources. The European Experience Harvard; 1978 Bollen, W.J. Brabanter, M. De Braun, B. Buning, E.J. Cursus Sociale Verzekering (bedrijfsverenigingen); Maatschappelijke verhoudingen 1949 De Belgische Ziekteverzekering en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige 2003 Gesundheitssytementwicklung in den USA, Deutschland und Kanada. Wettbewerb und Markt als Ordnungselemente im Gesundheitswesen auf dem Prüfstand des systemvergleichs Het standpunt der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst ten opzichte van ziekenfondsen', Medische Revue, Arbeit und Sozialpolitik; 1995 Burg, Ph.J. van den Bij het tienjarig bestaan van de ; 1959 Burger, H. Het ontwerp-ziekteverzekeringswet', NTvG, 1905, Deel I, pp , , , Carrin, G., e.a. Universal coverage of health services: tailoring its implementation Geneva; 2008 Cate, F.J. ten Verweerschrift tegen de terreur van politieke ziekenfondsen Companje, K.P. Cox, R.H. Cune, M.S., C. De Putter, Joh. Hoogstraten D14, D18, D19 Geneeskundige zorg voor inwonend dienstpersoneel, Op het snijvlak van wet, verzekering en zorgaanbod', Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 1(2004)2, pp Amsterdam; 2004 The development of the Dutch welfare state. From Workers' Insurance to Universal Entitlement Effictiviteit staat vast. Eindrapportage omtrent het klinisch vervolgonderzoek naar de invoering van de ziekenfondsregelgeving "Tandheelkundige Implantaten Ziekenfondsverzekering' over de periode Pittsburgh, London; 1993 D28, D31, D2, V1, B3, D39 Daalen, P. van, C. Maas en L. Wichmann Verzekerden binnen het ziekenfonds. Verslag van een vooronderzoek Sociologisch Instituut Leiden; RUL; 1981 Day, P., D.M. Fox, R. Maxwell en E. Scrivens The State, Politics and Health: Essays for Rudolf Klein Blackwell; 1996 Dekker, P. De oplossing van de civil society. Over vrijwillige associaties in tijden van vervagende grenzen Den Haag; 2002 Does, L.P. van der Medische controle van de sociale verzekeringsorganen Kluwer; Deventer; 1944 Does, L.P. van der De economische beteekenis der sociale verzekering Kluwer; Deventer; 1946 Doorn, J.A.A. van, C.J.M. Schuyt (red.) De stagnerende verzorgingsstaat Meppel; 1978 Drogendijk, A.C. Plan omtrent de reorganisatie van het Ziekenfondswezen D.J. van Brummen; 1949 Drogendijk, A.C. Plan omtrent de reorganisatie van het ziekenfondswezen 1949 Dukham, Y. Review of trends in scaling up financial protection against health shocks in francophone african countries Eggink, Chr. Het ziekenfondswezen in Nederland TvG; 1937 Eggink, Chr. Het ziekenfondswezen in crisistijd NMG Eggink, Chr. Het ziekenfonds in crisistijd NMG; Amsterdam; 1900 Elink Schuurman, W.H.A. Ziekteverzekering en Werklieden-Ziekenfondsen in Nederland Den Haag; 1917 Elzinga, M. De vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging met name in Friesland, gezien binnen het kader der geneeskundige verzekering Wageningen; 1940 Engelman, A.A., W.Th. van der Meer en L. van der Meijden Voornaamste bepalingen der sociale wetgeving Vuga; 1951 Enthoven, A.C. The history and principles of managed competition Health Affairs; 1993 Esping-Andersen, G. The three worlds of welfare capitalism Cambridge; 1990 Fein, R. Medical care, medical costs. The search for a Health Insurance Policy Harvard; 1986 Folmer, A. e.a. Het departement van Arbeid, Handel en Nijverheid onder minister Aalberse Alphen aan den Rijn; 1926 Fortenier. G.F. en J.J.M. Veraart Schematisch overzicht van de sociale verzekeringswetten Kluwer; 1962 Fox, D.M. Health Policies. Health Politics. The British and American Experience Princeton; New Yersey; 1986 Fuenzalida-Puelma, H.L. Regulating health insurance: Selected Policy and Regulatory/Supervisory Issues Ohio; 2008 Gaag, J. van der en M. Perlman (red.) Geschiere, R. Health, Economics, and Health Economics. Proceedings of the World Congress on Health Economics Amsterdam; 1981 Hier meer, daar minder... Een onderzoek naar het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen in twee ziekenfondsgebieden met het oog op instrumentsontwikkeling in het kader van externe kwaliteitstoetsing Het Groene Land, RZT, EUR, VWS Gilbert, B.B. The Evolution of National Insurance in Great Britain. The origins of the welfare state London; 1966 Glied, S. en M. Stabile Very preliminary draft for internal discussion only 2006 Goldberg, L.G. en W. Greenberg The emergence of physician-sponsored health insurance: a historical perspective 1978 Page 1

2 Goldsmith, J. The market for health care: An overview Chicago; 1981 Groot, L.M.J. de De verhouding ziekenhuizen-ziekenfondsen in perspectief Roermond; 1965 Hehenkamp, R.M. Ziekenfondstandheelkunde gedurende de laatste 61 jaar 2002 Heller, P.S. Understanding Fiscal Space Washington; 2005 Heller, P.S. The prospect of creating 'fiscal space' for the health sector Washington; 2006 Heller, P.S., e.a. Making Fiscal Space Happen: Managing Fiscal Policy in a World of Scaled-Up Aid Washington; 2006 Hoeven, E.W. van der ANOZ van A tot Z. Vijftig jaar landelijk ziekenfonds en zijn eigenaardigheden HiZ; 1996 Hoeven, H.C. van der Een vriendelijk rookgordijn Publica Pers; 1972 Hofland, J. Hofman, J.J. Knelpunten bij de toepassing van financiele kaders wet Ziekenhuisvoorzieningen De wettelijke regeling der ziekteverzekering Instituut voor onderzoek van overheidsuitgaven Memoranda; 1987 Hollingsworth, H., M.C. Klem, A.M. Baney Medical care and costs in relation to family income Washington; 1947 Hollingsworth, J.R., J. Hage en R.A. Hanneman State intervention in medical care. Consequences for Britain, Sweden and the United States, Ithaca/London; 1990 Holthoon, F.L. van, (red.) De Nederlandse samenleving sinds Wording en samenhang Van Gorcum; Assen/Maastricht; 1985 Hsiao, W.C., e.a. Scaling Up Health Insurance in South, East and Pacific Asia 2008 Huisman, L.A. Huisman, L.A. Ziekteverzekering Krankenkasse. Beknopt overzicht der voorschriften omtrent de ziekteverzekering van in Nederland woonachtige familieleden van personen, die in Duitschland werken Ziekteverzekering Krankenkasse. Beknopt overzicht der voorschriften omtrent de ziekteverzekering van in Nederland woonachtige familieleden van personen, die in Duitschland werken Vermande Zonen; 1941 Vermande Zonen; 1943 Hulshof, K. Ziekenfondsen en het overheidsbeleid, Immergut, E.M. Health politics. Interests and institutions in Western Europe Cambridge; 1992 Jacobs, A. en M. Goddard Sociale Health Insurance in European Countries. The Role of the Insurers in the Health Care System. A comparative Study of Four European Countries York; 2000 Jaspers, A.Ph.C.M., F. Noordam, W.J.H. van Oorschot en F. Pennings De gemeenschap is aansprakelijk...' Honderd jaar sociale verzekering Tilburg; 2001 Jong, Ph. de en M. Lindeboom Privatisation of sickness insurance: Evidence from the Netherlands Juch, A tot jaar onderhandelen tussen specialisten en ziekenfondsen 1987 Kooiker, S.E. en M. Mootz (red.) Swedish Economic Policy Review; 2004 Rijswijk/Den Haag, Patiënt en professie. Culturele determinanten van medische comsumptie 1996 Naar een gezondheidsmarkt? Mogelijkheden tot deregulering van geneeskundige verzorging Amsterdam; 1995 Kool, T. Kreil, J. Die Beiräte der Krankenkassen Kinf Verlag; Kronenburg-Willems, E.J., N. Pruijsers en J.W.J. Siebers Antwoordenboek ziekte en reïntegratie Kluwer; 2002 Kuiper, D.Th. en G.J. Schutte (red.) Het kabinet Kuyper ( ) Zoetermeer; 2001 Kunneman, H.L. Pleidooi voor een algemene wet gezondheidszorg Kunneman, H.L. De ziektekostenverzekering Zeist; 1951 Kunneman, H.L. Bereid en in Staat. Volksgezondheid en verzekeringsbedrijf Studiecommissie uit het verzekeringsbedrijf; 1954 Kuyper, A. Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken Amsterdam; 1895 Landheer, T. en A.W. Vliegenthart Lange, P.C. Rond een Ziekenfonds op het Domein van Het Loo of Het Ziekenfonds op het Domein van Het Loo 1994 Het ziekenfonds als gezondheidszorg-voorziening? Leen, J. van der Rapport over het verhaalsrecht van de Algemene Ziekenfondsen 1958 Leijdesdorff, L. Ziektewet Zwolle; 1929 Leytens, J. Liefbroer, A.C. en P.A. Dykstra Rijksfonds voor Verzekering tegen Verplichte Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit. Voorschriften en inlichtingen Ziekte en Invaliditeit Levenslopen in verandering. Een studie naar ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970 WRR; 2000 De plaats van het Ziekenfonds der toekomst naast de komende publiekrechtelijke organen voor gezondheidszorg en sociale verzekering CBOZ; 1947 Lienden, C.J. van Lint, J. de Welzijn en de ziekenfondsen deel 1 bereiksgegevens Intomart; 1979 Maarse, H. a short history of national health insurance in Europe. Which policy lessons van be drawn for scaling up health insurance in low-income countries? Maastricht; 2008 Maarse,H.A.M., I.M. Mur- Veeman (red.) Beleid en beheer in de gezondheidszorg. Problemen, structuren en effecten Assen; 1990 Mannoury, J. Sociale rechten. Een kleine wegwijzer in de doolhof der sociale wetgeving NVV; 1949 Marmor, T. en J.B. Christianson Health care policy, a political economy approach Beverly Hills; 1982 Marrée, J. en P.P. Groenewegen Back to Bismarck: Eastern european Health Care Systems in Transition Avebury; 1997 Metman, W.M. Handen af! van onze ziekenfondsen Landelijke Federatie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen; 1936 Molenaar, A.N. Kopieën uit Arbeidsrecht Zwolle; 1957 Nauta, F.A., F.F.H. Rutten, Studierapport Verschil in medische consumptie tussen ziekenfonds- en particulierverzekerden nader belicht Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 1980 Page 2

3 Noordhoff, F.S. De beteekenis van de Ziekenfondswet. Algemeenen Raad ter bevordering van het ziekenfondswezen Oss, M.G.M. van Kwesties rondom de Wet Ziekenhuisvoorzieningen Federatie VMZ; 1972 Patijn, J.A.N. Ontwerp arbeiders-ziekteverzekering, ontwerp en Memorie van Toelichting Haarlem; 1910 Perlman, M. The economics of Health and Medical Care. Proceedings held by the International Economic Association of Tokyo Pickstone, R.J.J. Medicine in the 20 th Century 2002 London/Bassingstoke; 1974 Posthuma, L.L. De ziekteverzekering en de Nederlandsche geneeskundigen', NTvG, pp Quarles van Ufford, C.G.C. De Plaats der Arbeiderskassen in de Ziekteverzekering Utrecht; 1918 Registratiekamer; Rommelse, A.F. en P.C. Ippel Organisatiewet Sociale Verzekeringen. Reikwijdte van artikel 50e lid 1 (OSV) 1994 Roscam Abbing, H. en F.F.H. Rutten Verleden en toekomst van het ziektekostenverzekeringsstelsel in Nederland. Een economisch-juridische studie Kluwer; 1985 Ruding, R. Enkele regels en begrippen Rueschemeyer, D. en Th. Skocpol States, social knowledge, and the origins of modern social policies New York; 1996 Ruiter, T. de Minister A.S. Talma. Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk sociale politiek Leuven; 1946 Ruth, L.M. van, J.D. de Jong, P.P. Groenewegen De rol van collectiviteiten in het nieuwe zorgstelsel. Keuzes, verloop en uitkomsten van de onderhandelingen over de collectieve zorgverzekering voor 2006 en 2007 Nivel; Utrecht; 2007 Saltman, R.B., J. Figueras en C. Sakellarides (red.) Critical Challenges for Health Care Reform in Europe Kopenhagen; 1997 Saltman, R.B., R. Busse, J. Figueras (ed.) Saltman, R.B., R. Busse, J. Figueras (ed.) Scheil-Adlung, X., e.a. Social health insurance systems in western Europa Social health insurance systems in western Europa Scaling up social health insurance: The ILO approach Open University Press; 2004 Open University Press; 2004 Schenk Brill, A.M. van Schnabel, P. Schoonenberg, J. Schreve, C.F. Schut, F.T. Schut, F.T., J.G.A. van Hoek Is verzekering noodzakelijk en ingrijpen door den Staat noodig? Een overzicht van het verzekeringswezen in Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk, België, Denemarken, Engeland en Nederland, benevens een korte schets der Ongevallenwet 1901 en een overzicht van het wetsontwerp Ziekteverzekering 1907 Amsterdam; 1906 Overheid tussen overlaten en overhalen. Een eeuw van wisselende verhoudingen in de zorg voor ziekte en gezondheid', in: R.B.M. Rigter, Overheid en gezondheidszorg in de twintigste eeuw Rotterdam; 1995 Particulier initiatief in de arbeidersverzekering. Ontwikkeling van de positie der bijzondere uitvoeringsorganen in de wetgeving Amsterdam; 1930 Wettelijke ziekteverzekering Collectieve ziektekostenverzkeringen voor werknemers. Een onderzoek in opdracht van de FNV FNV/BMG; 2000 Falende marktordening in de particuliere ziekenkostenverzekering, Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg 1993 Schuurman Stekhoven, W. Nieuwe lijnen voor een nieuwe Ziekenfondswet Sociale Zekerheidsgids 32/2 Schuurman Stekhoven, W. Ziekenfondsoeconomie Smissaert, H. Nota omtrent wettelijke ziekte-verzekering VNW; Den Haag 1902 Snijders, C.J. De Ziekenfondsen in Nederland. Hunne gebreken, hunne verbetering. Niet-officieel bijvoegsel tot het Rapport der Nuts-Commissie over die instellingen Middelburg; 1895 Sorell, T. Health care, ethics and insurance London; 1998 Stavenuiter, M. Van verzekering voor 'oude werklieden' tot WAO Demos; 2005 Swaan, A. de De mens is de mens een zorg Amsterdam; 1982 Swenker, M. Fundamentele problemen rond het Ontwerp Ziekenfondswet 1952 Swenker, M. Teeuwen, H.J.M. Beschouwingen over het Ziekenfondswezen naar aanleiding van het advies tot verhoging van de loongrens Technische voorzieningen bij ziektekostenverzekeringen. Ontwikkelingen in historisch perspectief Stichting Autonome Ziekenfondsen (SAZ); 1953 Verzkeringskamer; 2000 Valk, J.A. Ziekenhuizen. Sanatoria. Psychiatrische inrichtingen. Tehuizen. Organisatie, administratie Leiden; 1951 Veldkamp, G.M.J. De relativiteit van financieringsmodellen voor de sociale zekerheid Tilburg; 1986 Veldman, J. Geschiedenis ziekenfondswezen Vellinga, J.M. Talma's sociale arbeid Hoorn; 1941 Ven, W.P.M.M van de Sociale ziektekostenverzekering en doelmatigheid Rotterdam; 1987 Ven, W.P.M.M. van der en R.C.J.A. van Vliet Ven, W.P.M.M. van der, C.G.F. Winkens en L.J.E. Wohrmann Vink, H. Vries, C.W. de Vries, Joh. de Vries-Bruins, A.J. de Waaijer, Th. Waal Malefijt, J.H. de SWOKA interimrapport Analyse van medische consumptie en van verschillen tussen ziekenfonds- en particulierverzekerden, II. Een secundaire analyse van de enquete van het Proef Onderzoek Medische Consumptie 1979 SWOKA; 1983 Beleid en management gezondheidszorg. Doelmatigheid in de gezondheidszorg: een miljarden-kwestie VNZ; 1988 Artsen en het Algemeen Afdeelingsziekenfonds Zaanland tot Ideologie of belangenbehartiging? 2005 De voorbereiding der sociale wetgeving onder het ministerie van Tienhoven-Tak van Poortvliet', Sociale Voorzorg, De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw, een verkenning van het meest kenmerkende Bussum; 1983 De socialistische gids; Het ziekenfondswezen in Nederland 1936 Democratisering van de ziekenfondsen: een haalbare kaart? Poging tot een historischmaatschappelijk analysen van het ziekenfondswezen 1980 De Duitsche Wet op de Ziekteverzekering en de voorgenomen arbeiders-verzekering hier te lande Breukelen; 1898 Page 3

4 Werkman, F.H. Lezing over de Structuurnota Hendriks 1974 Wesly, L.A. Wiggen, G.J. van De volledige verpleging en behandeling in een ziekenhuis ingevolge het Ziekenfondsenbesluit De Sociale Verzekeringsgids, 11; 1947 In meer eerbare banen. De ontwikkeling van het tandheelkundig beroep in Nederland van , (Amsterdam 1987) Amsterdam; 1987 Wolf, C. van der Wie zijn verzekerd ingevolge het ziekenfondsenbesluit en welke rechten hebben zij? Labora; 1946 Wolf, C. van der Wie zijn verzekerd ingevolge het ziekenfondsenbesluit en welke rechten hebben zij? Labora; 1946 Wysong, E. en R. Perrucci High risk and high stakes. Health Professionals, Politics, and Policy Greenwood; 1992 Zutphen, J.A. van Terugblik. Het Diamantbewerkers Koperen Stelenfonds Nieuwe Levenskracht na 20 jaren Amsterdam; 1925 De Ziekenfondsen in Nederland. Rapport uitgebracht door eene commissie van onderzoek Amsterdam; 1895 Ontwerp van wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst, in opdracht van den Minister van Justitie bewerkt door Mr. H.L. Drucker Leiden; 1898 Rapport der commissie benoemd om een onderzoek in te stellen naar de inrichting van ziekenfondsen en vast te stellen, aan welke eischen een ziekenfonds behoort te voldoen,' Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900, Deel I, pp Rapport over de Ziekenfondsen te Amsterdam. Uitgebracht door de Ziekenfonds- Commissie ingesteld bij Besluit van 25 October 1897 door de Afdeeling Amsterdam van NMG; Amsterdam; de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 1900 Afdeling Rotterdam NMG betreffende het abonnementenstelsel 1907 NMG; Amsterdam; Rapport omtrent den toestand der Ziekenfondsen in Nederland 1908 Rapport der commissie uit den Bond van Vrije Liberalen omtrent de vraag, hoe mede met het oog op uitbreiding van wettelijke voorziening in sociale nooden, onze wettelijke ongevallenverzekering moet worden verbeterd Den Haag; 1909 Handelingen Tweede Kamer, , debatten betreffende de sociale verzekeringen Den Haag; 1910 Raden- en Ziektewet Hilversum; 1910 Handelingen Tweede Kamer, , debatten betreffende de arbeidersziekteverzekering Den Haag; 1910 De sociale verzekering. Memorie van Toelichting op de ontwerpen Organisatiewet en wetten tot wijziging der Invaliditeits- en der Ziektewet van den minister Treub Haarlem; 1915 Stukken betreffende het Rapport van de commissie inzake ziekteverzorging voor den middenstand 1917 Stukken Sociale Voorzorg betreffende de ziekenverzorging 1919 HTK , Regeling der ziekteverzorging 1920 Verslag der Commissie tot regeling der ziekenverzorging 1920 Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921 De aanhangige plannen inzake de Ziektewet. Publicatie van het bestuur van de Centrale Centrale Onderlinge; Onderlinge te 's-gravenhage Den Haag; 1923 Gedenkschrift uitgegeeven door de afdeeling Utrecht der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst NMG; 1924 Rapport der Commissie tot onderzoek naar de mogelijkheid meer eenheid te brengen in het Ziekenfondswezen in ons land Zeist; 1925 Rapport der Commissie ter bestudering der ziekteverzekering voor den middenstand Amsterdam; 1925 Stukken van de Landelijke Federatie ter behartiging van het Ziekenfondswezen over de ziektekostenverzekeringsplannen van Aalberse 1925 HTK, , Memorie van Toelichting op de Ziekte- en Ongevallenwet 1925 Tarief voor huisartsen woonachtig in de Gemeente Utrecht NMG Utrecht; 1927 Verslag van de commisie, door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingesteld om een onderzoek in te stellen naar de klachten over de toestanden in de Rijksklinieken te Utrecht HTK, , Memorie van Toelichting en Verslag van de Commissie van Voorbereiding betreffende de Wijziging der Ziektewet 1928 HTK, , Behandeling in de Tweede Kamer van de Wijziging der Ziektewet 1929 Stukken betreffende de Algemene Raad ter bevordering van het ziekenfondswezen Proces verbaal van feitenonderzoek met betrekking tot de moeilijkheden gerezen tusschen de Maatschappij van de Geneeskunst en Ziekenzorg Telegramtarieven PTT; 1936 Leidraad voor den internationalen telefoondienst PTT; 1936 Het Ziekenfondswezen en de Landelijke Federatie Landelijke Federatie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen; 1936 Ontwerp-Ziekenverzorgingswet verzonden aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Landelijke Federatie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen; 1936 Rapport van de commissie, ingesteld ter beantwoording van de vraag: op welke wijze kunnen de lasten, voor de gemeenten en gemeentelijke instellingen voortvloeiende uit de genees- en verloskundige hulp en ziekenhuisverpleging, met de minste bezwaren worden verlicht NVAW; 1937 Page 4

5 Voetangels en klemmen in het Ontwerp Ziekenverzorgingswet zoals dat ontwerp er, na de vijfde Nota van wijziging, op 1 februari 1937, uitziet Landelijke Federatie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen; 1937 Voorwaarden en tarief Rijksverzekeringsbank RVB; 1937 Rapport Sociale Verzekering NVV; SDAP; 1938 Ziekenfonds Zutphen; Gedenkboek Ziekenfonds Zutphen Sociale Verzekering. Rapport uitgebracht door een Commissie uit NVV en SDAP Amsterdam; 1938 Godsvrede of strijd? CBOZ; 1940 De verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisverpleging in Nederland op 1 januari 1940 CBS; Den Haag; 1940 Arbeidsovereenkomstenbesluit Staatsblad 354; 1941 stichting "Stads- en Academisch Ziekenhuis" te Utrecht; Tiende verslag van de stichting "Stads- en Academisch Ziekenhuis" te Utrecht 1941 Stukken betreffende het Ziekenfondsenbesluit 1941 Voorschriften Ziekenfondswezen Voorschriften Ziekenfondswezen Voorschriften Ziekenfondswezen Deel I en II Voorschriften Ziekenfondswezen Deel I De kleine zelfstandigen en de verplichte sociale verzekering. Beschouwingen naar aanleiding van het rapport van 30 september 1942 der "Staatscommissie inzake uitbreiding der verplichte sociale verzekering tot kleine zelfstandigen" De Algemeene Ziekenfondsen en hun werkgebied Voorschriften Ziekenfondswezen Deel II Voorschriften Ziekenfondswezen Deel II Staatstoezicht op de ziekenfondsen; Staatstoezicht op de ziekenfondsen; Staatstoezicht op de ziekenfondsen; Studiecommissie Vakgroep "Variaverzekering"; 1942 Departement van Sociale Zaken; Staatstoezicht op de ziekenfondsen Rapport van de commissie van artsen ter bestudeering van de regeling van het toekomstig ziekenfondswezen (verslag commissie Snellen) 1945 Rapport inzake Reorganisatie van de Volksgezondheidszorg 1946 Reorganisatie der Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Plannen en gedachten Medisch Contact; 1946 "Plan Heerlen" betreffende de reorganisatie van het ziekenfondswezen in Nederland Jongen & Co; 1946 Verslag van het Derde Congres voor Sociale verzekering Instructie voor de Agenten/Boden Vereniging van Raden van Arbeid; 1946 Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Het Ziekenfonds en de Statistiek Nederland; 1948 Voorwaarden en tarief Rijksverzekeringsbank RVB; 1948 Conferentie met de Nederlandse pers. Overzicht van de ingezonden vragen en de daarop gegeven antwoorden Rapport inzake de toekomstige organisatie van het ziekenfondswezen Ministerie van Sociale Zaken; 1948 Stichting van de Arbeid; 1949 Tarieven voor de honorering van specialistische hulp door algemene ziekenfondsen NMG; OAZ; 1949 Verslag van de werkzaamheden van het Recepten Administratie- en Contrôlebureau te Amsterdam gedurende het tijdvak 1 october 1947 tot en met 30 september 1949 Commissie van Toezicht RACB; 1949 Vervolg-Nota inzake de toekomstige financiering der Ziekenfondsen Federatie V.M.Z.; 1949 Federatie V.M.Z., 3; De Ziekenfondsgids 1949 Toelichting op de voorgestelde röntgentarieven voor Ziekenfondsen 1949 Nederlandse Vereniging voor Electrologie en Röntgenologie; 1949 Tarieven voor de honorering van specialistische hulp door algemene ziekenfondsen NMG; OAZ; 1949 Nota inzake de toekomstige financiering der Ziekenfondsen Federatie VMZ; 1949 Vervolg-nota inzake de toekomstige financiering der Ziekenfondsen Federatie VMZ; 1949 Voorwaarden waaraan volgens de mening van de Centrale Bond van Ziekenfondsen een toekomstige wettelijke regeling van het Ziekenfondswezen moet voldoen CBOZ; 1949 Het toekomstige ziekenfondswezen. Een beschouwing n.a.v. een Rapport van een Commissie vanwege de Stichting van den Arbeid Stichting van de Arbeid; 1949 Desiderata ontleend aan de richtlijnen der Federatie V.M.Z. betreffende de Ziekenfondswet Federatie VMZ; 1949 De nood der vrijwillige ziekenfondsverzekering CBOZ; 1950 Page 5

6 Staatsblad no. K 259 Wet van 22 Juni 1950 tot oprichting van een fonds voor maatregelen ter voorkoming van ziekte en ter bevordering van de gezondheid (Wet op het Praeventiefonds) Staatsdrukkerij; 1950 CBOZ; Federatie VMZ; Verslag van het demonstratief congres gehouden op zaterdag 22 juli 1950 OAZ; 1950 Mededelingenblad van het officieel orgaan van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde; 5; 1950 De Sociale Zekerheidsgids Kluwer; 10; 1950 Financiële beschouwingen over het Nederlandse Ziekenfondswezen, II 1950 Centrum voor Staatkundige Vorming Grondslagen voor een wettelijke regeling van de gezondheidszorg (CvSV); 1950 Ontwerp Ziekenfondswet waaromtrent door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid advies is aangevraagd aan de Sociaal Economische Raad Staatsdrukkerij; 1951 Ambtenaren-Ziekenfonds? Federatie VMZ; 1951 Voorschriften Ziekenfondswezen Deel IV Voorschriften Ziekenfondswezen Deel IV Dr Wiardi Beckman Volksgezondheid in het geding. Beschouwing over het ziekenfondswezen Stichting; 1952 Tarieven voor de honorering van specialistische hulp door algemene ziekenfondsen Studie- en Voorlichtingscentrum der Fundatie Werkelijk Het kernwezen in de particuliere onderneming Dienen; 1952 Oordeel van de Centrale Bond van Onderling Beheerde Ziekenfondsen over het ontwerp Ziekenfondswet CBOZ; 1952 Kritische beschouwing over het ontwerp voor het "Instituut Ziekenkostenvoorziening Ambtenaren" (I.Z.A.) Studiecommissie voor het verzekeringsbedrijf; Bond van RKZiekenfondsen; Ziekenfondsvragen. Themanummer ontwerp Ziekenfondswet 8/9/10; 1952 Dr Wiardi Beckman Volksgezondheid in het geding. Beschouwing over het ziekenfondswezen Stichting; 1952 Nota voor de Landelijke Raad van de Federatie V.M.Z. inzake het ontwerp van wet tot regeling van de ziekenfondsverzekering (Ziekenfondswet) Federatie VMZ; 1952 Verslag van de rondetafelbespreking van de Nederlanse Vereniging voor Allergie Nederlanse Vereniging voor Allergie; 1952 Handleiding inzake het recht op geneeskundige behandeling krachtens de Ongevallenwet 1921, Zee-Ongevallenwet 1919, Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 Federatie VMZ; 1952 Verslag omtrent de Staat der Rijksverzekeringsbank en haar werkzaamheden in het jaar 1950 Den Haag; 1952 Adres van de Federatie Vereenigde Maatschappij-Ziekenfondsen (V.M.Z.) gericht tot de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid betreffende het ontwerp Ziekenfondswet Federatie VMZ; 1952 Nota van de Landelijke Raad van de Federatie V.M.Z. inzake het ontwerp van wet tot regeling van de ziekenfondsverzekering (Ziekenfondswet) Federatie VMZ; 1952 Het Ziekenfonds, jubileumnummer bij 40jarig bestaan CBOZ; 1953 Vereniging van Katholieke Het ziekenfondswezen in het huidig maatschappelijk bestel Ziekenhuizen; 1953 Kosten en financiering van de gezondheidszorg in Nederland, afleveringen 1953 t/m 1998, niet compleet CBS; 1953 Jaarverslag over 1954 Ziekenhuis St. Johannes de Deo Utrecht De redelijke hoogte van het honorarium Ziekenhuis St. Johannes de Deo Utrecht; 1954 Nederlandse Vereniging van Specialisten; 1954 Algemeen Ziekenfonds "Noord-Limburg" Z.N.L. Algemeen Ziekenfonds "Noord-Limburg" Venlo, Venlo; 1954 Ledencongres Leeuwarden van de KNMG KNMG; 1954 Standaardovereenkomst Ziekenfonds - Huisarts ; 1954 Voorschriften Ziekenfondswezen Deel III Voorschriften Ziekenfondswezen Deel III De financiering der vrijwillige verzekering Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Nederland (VDZ); 1955 Algemeen Ziekenfonds "'Alphen en 25 jaar Ziekenfonds in de Rijnstreek omstreken"; 1955 Voorwaarden en tarief Rijksverzekeringsbank RVB; 1955 Page 6

7 Ledenlijst van het Nederlandsch Genootschap voor Heilgymnastiek, massage en Physiotechniek Nederlandsch Genootschap voor Heilgymnastiek, massage en Physiotechniek; 1955 Nationale lijst van ziektegroepen ten behoeve van ziekteverzuimstatistieken De redelijke hoogte van het honorarium. Verkorte schets van het rapport Verslagen en mededelingen betreffende de volksgezondheid; 1955 Nederlandse Vereniging van Specialisten; 1955 Rapport van de Kleine Compensatie Commissie ingesteld ter bestudering van het vraagstuk van de verzekering van boven-de-welstandsgrens-vallenden tegen risico's op het gebied der geneeskundige verzorging Den Haag; 1955 Balans en resultatenrekening boekjaar 1955 VGCN; 1956 Ziekenhuis St. Johannes de Deo Utrecht Ziekenhuis St. Johannes de Deo Utrecht; 1954 Jaarverslag 1955 Vereniging voor Christelijke Gezondheidskoloniën in Nederland Vereniging voor Christelijke Gezondheidskoloniën in Nederland; 1956 De Gids voor Ziekenfondsverzekerden ; 1957 Commissie Ziekenhuisvraagstukke Open en gesloten ziekenhuizen n; 1957 De toekomstige ontwikkeling van het Ziekenfondswezen CBOZ; 1957 Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1958 SER; 1957 Stichting Volksgezondheidszorg; Nota Vrijwillige Ziekenfonds Verzorging 1957 Studiecommissie ziekenfondsverzekering. Rapport van de subcommissie grondslagen van de ziekenfondsverzekering ; 1958 Rapporten betreffende de grondslagen der ziekenfondsverzekering en de werkgebieden der algemene ziekenfondsen ; 1959 Ziektekostenvoorziening. Grondslagen en richtlijnen voor een wettelijk stelsel Centrum voor Staatkundige Vorming; 1959 Rapport betreffende de ontwikkeling van de Nederlandse ziekenfondsverzekering ; 1959 De vrijwillige ziekenfondsverzekering Federatie VMZ; 1959 Advies betreffende het instellen van een verzekering tegen de kosten van verpleging in verpleeghuizen Commissie verpleging in verpleeghuizen; 1960 Resultaten van en onderzoek naar de oorzaken van de kostenstijging bij de verplichte ziekenfondsverzekering ; 1960 Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1961 SER; 1960 Plan van een werkcommissie uit de Commissie Grondslagen van de Federatie V.M.Z. tot reorganisatie van het ziekenfondswezen waardoor verbetering kan worden gebracht in verschillende bezwaren, die kleven aan het bestaande stelsel Federatie VMZ; 1960 Kort overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse ziekenfondsverzekering ; 1960 Studiecommissie Ziekenfondsverzekerin Rapport van de subcommissie "Beperkte Volksverzekering" g; 1961 Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1962 SER; 1961 Advies over de economische aspecten welke van belang zijn voor de premiehoogte van de verplichte ziekenfondsverzekering SER; 1961 Ziekenfondsen en Internationale Verdragen CBOZ; 1962 Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1963 SER; 1962 De vrije mens. Enige gedachten over de taak van de verzekerings-bemiddelaar in een moderne wereld Nederlandse Vereniging van Assurantiebezorgers; 1962 Kanttekeningen op het Ontwerp Ziekenfondswet Medicorum Officium Liberum Sit Stichting Autonome Ziekenfondsen; 1963 Nederlandse Vereniging van vrije artsen; 3; 1963 Ministerie van Sociale Zaken en Beschikking Kunst- en Hulpmiddelen verplicht verzekerden 1963 Volksgezondheid; 1963 Jargonboekje CBOZ; 1963 Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Geneesmiddelengebruik en volksgezondheid Zuid-Holland Utrechtse Diocesane Jaarverslag over 1962 van de stichting volksgezondheid Bond der KAB; 1963 Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1964 SER; 1963 Page 7

8 Rapport inzake de mogelijkheden tot mechanisatie van de administratie van het Centraal Ziekenfonds te Tilburg 1963 Het Ziekenfonds. Orgaan van de Centrale Bond van Onderling Beheerde Ziekenfondsen CBOZ; 5; 1964 Ziekenfondswet Federatie VMZ; 1964 Federatie Organisatie Intellectuele Beroepen; Rapport Statistisch Onderzoek Intellectuelen Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1965 SER; 1964 De Ziekenfondsverzekering in Nederland in 1965 ; 1965 Apart of samen. Een beschouwing over samenwerking van ziekenfondsen CBOZ; 1965 De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale verzekering Vereniging van Raden van Arbeid; 1965 De Ziekenfondsverzekering in Nederland in 1966 ; 1966 Ziekenfondswet Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisatie s; 1966 Advies over de premies voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1966 ; 1966 Verslag van de Amsterdamse Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Verzorging van ziekenfondsverzekerden Amsterdamse Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Verzorging van ziekenfondsverzekerde n; 1966 Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1967 ; 1966 Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1966 ; 1966 Wetsontwerp en Memorie van Toelichting Beperkte Volksverzekering B.V.V. Vijfentwintig jaar Ziekenfondswetgeving ; 1966 Memorandum van de ziekenfondsorganisaties inzake de onderhandelingen over het huisartsenhonorarium Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisatie s (GOZ); 1966 Basisgegevens voor de onderhandelingen omtret de honorering van tandheelkundige verrichtingen in de huispraktijk ten behoeve van ziekenfondspatiënten 1967 Het eigen risico in de Ziekenfondsverzekering Prof.Mr. B.M. Teldersstichting; 1967 De kosten van de bejaardenverzekering ; 1967 Advies inzake de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering in 1968 ; 1967 Het eigen risico in de ziekenfondsverzekering Telderstichting; 1967 Adres inzake het Wetsontwerp Ziektekostenvoorziening Ambtenaren KLOZ; 1967 Advies betreffende de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering in 1969 ; ; 1968 Het Ziekenfonds. Orgaan van de Centrale Bond van Onderling Beheerde Ziekenfondsen CBOZ; 8/9; 1969 Rapport van de Commissie Verstrekkingen inzake eigen risico in de ziekenfondsverzekering ; ; 1969 Rapport van de Commissie Verstrekkingen inzake eigen risico in de ziekenfondsverzekering ; 1969 Advies betreffende de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering in 1970 ; 1969 Advies inzake een structurele verhoging van de loongrens en van de maximumdagloongrens in de verplichte ziekenfondsverzekering voro 1970 SER; 1969 Over de taak van de controlerend geneesheer der ziekenfondsen t.o.v. het ziekenhuis 1969 Inventaris van de Raad van Beroep in het Arrondissement Roermond, Adviezen betreffende de premies voor de verplichte ziekenfondsverzekering in 1971 en de bejaardenverzekering in 1971 ; ; 1970 Vereenvoudiging van de uitvoering der sociale verzekering op langere termijn. Rapport betreffende: de huidige uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Berenschot; SER; 1971 Doel en taken van de Bedrijfscommissie J.R. Slotemaker de Bruïne Instituut; 1971 Advies inzake tandheelkundige hulp in AWBZ-inrichtingen ; ; 1971 Page 8

9 Adviezen betreffende de premies voor de verplichte ziekenfondsverzekering, de bejaardenverzekering en de vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1972 ; 1971 Vereenvoudiging van de uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn. Rapport inzake de huidige uitvoering van de ziekenfondswet en algemene wet bijzondere ziektekosten SER, Berenschot; 1971 Realisatie LISZ Landelijk Informatie Systeem Ziekenfondsen GOZ; 1972 Ondernemingsraad en werkoverleg J.R. Slotemaker de Bruïne Instituut; 1972 De raad van commissarissen en de ondernemingsraad J.R. Slotemaker de Bruïne Instituut; 1972 Advies inzake dagverblijven voor gehandicapten als AWBZ-verstrekkingen ; 1972 Advies inzake wijzging van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen ; 1972 Advies inzake ontwikkeling van groepspraktijken en gezondheidscentra ; 1972 Adviezen inzake premie verplichte ziekenfondsverzekering, premie bejaardenverzekering en premiereductieregeling bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1973 ; ; 1972 Blauwdruk voor een nationaal verzekeringssysteem ziektekosten op basis van het Zeven Pijlers - plan 1972 Rapport betreffende alternatieven in de uitvoering van de sociale verzekering SER; 1972 Rapport inzake uitbreiding van de eigen bijdragenregeling in het kader van de algemene wet bijzondere ziektekosten 1972 Blauwdruk voor een nationaal verzekeringssysteem ziektekosten op basis van het Zeven Pijlers - plan Zorgen voor morgen VGZ; 1972 Vereenvoudiging van de uitvoering der sociale verzekering op langere termijn. Rapport betreffende: de structuur en de functies van de ziekenfondsraad Berenschot; SER; 1973 Stichting Tandheelkundig Contrôle Instituut Stichting Tandheelkundig Contrôle Instituut Advies inzake concentratie van sanatoria voor tbc-patiënten ; 1973 Advies inzake onderzoek op phenylketonurie en galaktosaemie ; 1973 Advies inzake loongrens en maximum dagloon per 1 januari 1974 ; 1973 Advies inzake verplichte verzekering op grond van uitkeringen ingevolge de WW, ZW, WAO en WWV ; 1973 Adviezen inzake financiële consequenties gemeentelijke onroerend-goed-belastingen voor de in de Ziekenfondswet en de AWBZ geregelde verzekeringen ; 1973 Advies inzake inkomensvaststelling bejaardenverzekering; coördinatie met methodiek van inkomensvaststelling voor de vrijwillige verzekering ; 1973 Advies inzake de opneming van het vaccinatieprogramma in het Verstrekkingenpakket AWBZ ; 1973 Advies inzake het recht op medeverzekering in het kader van de Ziekenfondswet ; 1973 Advies inzake Beschikking fysiotherapie en logopedie ziekenfondsverzekering ; 1973 Advies inzake invoering verstrekking oefentherapie volgens de methoden Mensendieck en Cesar ; 1973 Herziene Verordeningen van de Raad van de Europese gemeenschappen betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen ; 1973 Adviezen inzake premie verplichte ziekenfondsverzekering, premie bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1974 ; 1973 De. Taak binnen de Nederlandse gezondheidszorg ; 1973 Advies inzake uitbreiding van de eigen bijdrageregeling in het kader van de AWBZ ; ; 1973 Advies van de commissie Ad Hoc inzake de mogelijkheid tot verbetering van de organisatie van de gezondheidszorg en het funktioneren daarvan Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 1973 V.V.D.-plan tot kostenbeperking in het ziekenhuis- en verpleeghuiswezen VVD; 1973 Advies inzake de structuur van van de verzekeringen tegen kosten van geneeskundige verzorging SER; 1973 Plan voor een ziektekostenverzekering VGZ; 1973 Advies inzake geslachtsziektebestrijding, cytogenetische laboratoria, personeelsgegevens dagverblijven voor gehandicapten, opneming in het vaccinatieprogramma van aanvullende vaccinatie tegen rubella ; 1974 Advies inzake beheer van eigendommen van verzekerden, die in inrichtingen verblijven ; 1974 Adviezen inzake herziening regeling verstrekking kraamzorg, wijziging Besluit ziekenvervoer ziekenfondsverzekering 1974 ; 1974 Advies inzake de mogelijkheid om gepensionneerde mijnwerkers beneden 65 jaar op te nemen in de kring van verplicht verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet ; 1974 Advies inzake Besluit ziekenvervoer ziekenfondsverzekering ; 1974 Advies inzake Uitvoering besluit regeling bijdragen bijzondere ziektekostenverzekering 1973 ; 1974 Page 9

10 1975 ; 1974 Adviezen inzake premie verplichte ziekenfondsverzekering, premie bejaardenverzekering en premiereductieregeling bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1975 ; 1974 Schaalvergroting in de medische controle bij de ziekenfondsen Feiten en gedachten VGZ; 1972 Advies-rapport interne organisatiestruktuur ziekenfondsen Blauwdruk Financiering Gezondheidszorg Werkgroep interne organisatiestruktuur ziekenfondsen; 1975 FOB; VVZ; NVOZ; 1975 Advies inzake wijziging premieheffing en toelatingsgrens bejaardenverzekering ; 1975 Advies inzake opneming mazelenvaccinatie in het vaccinatieprogramma AWBZ ; 1975 Advies inzake toepassing van de AWBZ op gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten ; 1975 Advies inzake wijziging premieheffing en toelatingsgrens bejaardenverzekering ; 1975 Verslag van de werkzaamheden van de Adviescommissie Sociaal-Psychiatrische Diensten over de periode oktober 1973 tot oktober 1974 ; 1975 Adviezen inzake Aanpassing Ziekenfondswet i.v.m. de invoering van de AAW, Wijziging van het Aanwijzingsbesluit verplicht verzekerden Ziekenfondswet i.v.m. de invoering van de AAW ; ; 1975 Adviezen inzake premie verplichte ziekenfondsverzekering, premie bejaardenverzekering en premiereductieregeling bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1976 ; 1975 Advies inzake wijziging van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen ; 1975 Blauwdruk financiering Gezondheidszorg 1975 Nadere uitwerking L.I.S.Z.-gegevens over het jaar 1974 betrekking hebbend op het St. Liduina Ziekenhuis te Boxtel, Grootziekengasthuis te 's Hertogenbosch, Willem Alexander Ziekenhuis te Hertogenbosch, Carolus Ziekenhuis te Hertogenbosch, St. Anna Ziekenhuis te Oss, St. Joseph Ziekenhuis te Veghel L.I.S.Z.; 1976 Nadere uitwerking L.I.S.Z.-gegevens over het jaar 1974 betrekking hebbend op het Diaconessenhuis te Eindhoven, Catharinaziekenhuis te Eindhoven, St. Josephziekenhuis te Eindhoven, St. Annaziekenhuis te Geldrop, St. Lambertusziekenhuis te Helmond, St. Willibrordesziekenhuis te Deurne, Maasziekenhuis te Boxmeer L.I.S.Z.; 1976 Rapport met betrekking tot de inschakeling van het Landelijk Informatiesysteem Ziekenfondsen LISZ bij de infomatievoorziening over het geneesmiddelenverbruik door ziekenfondsverzekerden LISZ; 1976 Het Zeister Jaarverslag over 1975 van "Het Zeister Ziekenfonds" Ziekenfonds; 1976 Adviezen inzake opneming dagbehandeling in verpleeghuizen in het verstrekkingenpakket, afbakening voorzieningen ex artikel 57 AAW en verstrekkingen op grond van Ziekenfondswet en AWBZ ; 1976 Adviezen inzake aanpassing van artikel 20, 1ste lid Ziekenfondswet (toetreding tot de bejaardenverzekering) ; 1976 Advies inzake wijziging van de Algemene Bijstandswet ; 1976 Rapport uitgebracht door de 'Commissie Piket' ; 1976 Adviezen inzake premie verplichte ziekenfondsverzekering, premie bejaardenverzekering en premiereductieregelingen bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1977 ; ; 1976 Vestigingsbeleid tandartsen, huisartsen, apothekers en specialisten. Een overzicht van jurisprudentie over de periode Rul; 1987 Rapport uitgebracht door de 'Commissie Becht' ; 1976 Een halve eeuw overleg en samenwerking tussen apothekers, artsen en ziekenfondsen in het belang van de volksgezondheid en wel speciaal ten opzichte van het ziekenfondswezen in 's-gravenhage en omstreken Commissie van Toezicht inzake het ziekenfondswezen in 's- Gravenhage en omstreken; 1977 Adviezen inzake loongrens en maximum premiedagloon 1978, de problematiek van de vrijwillige verzekering, wijziging artikel 2 Beschikking dagverblijven gehandicapten Bijzondere ziektekostenverzekering ; 1977 Advies inzake samenstelling en commissies ; 1977 Adviezen inzake handhaving verplichte ziekenfondsverzekering voor vervroegd uittredenden uit het arbeidsproces, verlaging AWBZ-premie per 1 juli 1977, premie vrijwillige verzekering voor patiënten opgenomen in AWBZ-inrichtingen ; ; 1977 Adviezen inzake premie verplichte ziekenfondsverzekering, premie bejaardenverzekering en premiereductieregelingen bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1978 ; 1977 Nota van de vereniging van direkteuren van ziekenfondsen inzake inkasso premie aanvullende verzekering en kontrole verzekeringsplicht VDZ; 1977 Bereiks- en appreciatie onderzoek 'Welzijn', image-onderzoek ziekenfondsen Novum; VNZ; 1977 Toepasbaarheidsrapport inzake het "OLZ-beleidsinformatie-systeem" (OBIZ) VNZ; 1978 Advies inzake premieheffingsstelsel vrijwillige ziektekostenverzekering ; 1978 Page 10

11 Reservevorming in de sociale verzekering'. Een commentaar van de ; 1978 Adviezen Verplichte ziekenfondsverzekering voor vervroegd uit het arbeidsproces getreden personen, Loongrens en maximum premiedagloon per 1 januari 1979 ; 1978 Eind-Rapport betreffende het vervolgonderzoek uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn uitgebracht aan de Sociaal Economische Raad Berenschot; SER; 1979 Voorbeeldreglement Ondernemingsraad SER; 1979 Verslag van de stage van L. Rood, VNZ/SOAZ bij het Regionaal Ziekenfonds "Rijnstreek", Velp/Doetinchem Welzijn en de ziekenfondsen. Deel 2 image-onderzoek Intomart 50 jaar ziekenfonds COEPS-Rapport Inventarisatie en achtergronden van de consumptieverschillen tussen ziekenfonds en particulier verzekerden Advies inzake de Memorie van Antwoord en het gewijzigde ontwerp Voorzieningen Gezondheidszorg Aan welke kant staan wij? Plaatsbepaling aan de vooravond van de fusie Algemeen Ziekenfonds Alphen en Omstreken; 1979 SWOKA; RUL; COEPS; 1980 College voor ziekenhuisvoorzieninge n ARP; evangelische volkspartij; 1980 Verslag studiedag "De ziekenfondsen in de toekomst" VDZ; 1980 Advies Inkomensafhankelijke bijdrageregeling AWBZ SER; 1980 Nota inzake de gevolgen van de wet Tarieven gezondheidszorg VNZ; 1980 Kosten en financiering van de gezondheidszorg in Nederland CBS; 1980 Het ziekenfonds kritisch bezien Raadskelder; 1980 Het selectie-vraagstuk in de gezondheidszorg; het selecteren van patiënten bij schaarste van behandelmogelijkheden Vereniging voor gezondheidsrecht; 1980 Bulletin Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen VNZ; 1981 "Evaluatienota" voorlopige richtlijnen gezondheidscentra ; 1981 Verwachte premieontwikkeling verplichte ziekenfondsverzekering en AWBZ 1982 ; 1981 Patiëntenbeleid OGZO beleidsplan Tweede Kamer der Staten-Generaal; 1981 Ziekenfonds Oost- Gelderland Zuid- Overijssel; 1981 Verslag werkzaamheden centraal meldingspunt 1980 en 1981 ; 1982 Loongrens en maximum premiedagloon 1983 ; 1982 Beleidsplan "Ziekenfondsen" '85 VNZ; 1982 Eigen bijdrage AWBZ 1983 ; 1983 Loongrens en maximum premiedagloon Ziekenfondswet '84 ; 1983 Eigen bijdrage bijzondere ziektekosten 1983 ; 1983 Premie verplichte ziekenfondsverzekering 1984 ; 1983 Budgettering gezondheidszorg intramurale instellingen ; 1983 Verslag van de studiedag van de Vereniging van Directeuren van Ziekenfondsen gehouden op vrijdag 18 november Onderwerp: Ziekenfondsen en hun funktioneringsproblematiek in perspektie; zelfkontrole, verantwoording, management audit VDZ; 1983 Advies verstrekkingenpakket wettelijke ziektenkostenverzekeringen SER; 1983 Vrijwillig perspectief. Uitgangspunten voor de oplossing van een aantal acute financieringsproblemen in de vrijwillige ziekenfondsverzekering VNZ/KLOZ; 1983 Naar structurering van ambtelijke ziektekostenregelingen BiZa; 1983 Kosten en financiering van de gezondheidszorg in Nederland CBS; 1983 Campagne 'Vrijwillig verzekerd bij het ziekenfonds' Above & Below Communications; 1984 Interimrapportage Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Naar een geïntegreerde en gedereguleerde uitvoering van de AWBZ, WTG, WVG, WZV, en ZFW WVC; 1984 Premie-adviezen bejaarden en vrijwillige verzekering ; 1984 Betaalbaar perspectief. Uitgangspunten voor een betaalbare gezondheidszorg VNZ/KLOZ; 1984 Ziekenvervoer. Deelrapport bij "Betaalbaar perspectief" VNZ/KLOZ; 1984 Naar een sociale ziekenfondsstelsel. Perspectief voor één regeling voor werkenden en niet-werkenden RZMN; 1985 Regionaal Ziekenfonds Rijn/IJsselland c.s.; Speciale uitgave Rhein-Compas i.v.m. pensionering H. Hemesath 1985 Informatieve bijeenkomst over "Technology assessment", gehouden op 2 mei 1985 in het gebouw van de ziekenfondsraad te Amstelveen ; 1985 Verslag van het Kongres gehouden te Deventer op 6 september Gezondheidszorg: naar meer invloed konsument Advies inzake allogene beenmergtransplantatie Onderzoek naar de invulling van erkenningseisen Ziekenfondswet/Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Rul; 1985 Regionaal Ziekenfonds Salland Gezondheidsraad; 1985 Page 11

12 Blijvend perspectief. Adres van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen aan de leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal inzake de wetsontwerpen en betreffennde respectievelijk de Toegang tot ziektenkostenverzekeringen, de Medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden en de Interne lastenverevening particulier ziektekostenverzekeringsbedrijf VNZ; 1985 Beleidsinformatiehandboek ziekenfondsen 1983 VNZ; 1985 Kosten en financiering van de gezondheidszorg in Nederland 1983 CBS; 1985 Een analyse van de overleggen tussen het Regionaal Ziekenfonds BAZ Nijmegen e.o. en de gezondheidszorg voorzieningen en welke beleidsinformatie daarbij wordt gebruikt 1986 Ziekenfondswet ; 1986 Kosten en financiering ZFW en AWBZ ; 1986 Vaccinatie-programma bijzondere ziektekosten ; 1986 Verslag van de bijeenkomsten met bestuursleden van de ziekenfondsen over de nota "Het ziekenfonds op eigen benen" Advies consultatieve functie verpleeginrichtingen ; 1986 Advies inzake de opstelling van het financieel overzicht van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Nationale Raad voor de Volksgezondheid; 1986 Het ziekenfonds op eigen benen. Discussienota vanuit het secretariaat van de VNZ over het stelsel van ziektekostenverzekeringen in de komende jaren VNZ; 1986 Zelfstandige bestuursorganen. Voorstudies en achtergronden WRR; 1986 Tweede Kamer der Preventie Aangeboren Afwijkingen Staten-Generaal; 1987 Regeringsstandpunt inzake de Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg (cie-dekker) VNZ; 1987 Adres van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen aan de leden van de Vaste Commissie voor de Volksgezondheid en voor Welzijn en Cultuur van de Tweede Kamer der Statten-Generaal inzake het rapport van de Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg, "Bereidheid tot verandering" en het Regeringsstandpunt daarover VNZ; 1987 Eindrapport van de WBK: "De verloskundige Indicatielijst" ; 1987 Advies beheersstructuur gezondheidszorg SER; 1987 Advies inzake evaluatie planproces W.Z.V. College voor ziekenhuisvoorzieninge n; 1987 Advies samenstelling verstrekkingenpakket ziektekostenverzekering Emancipatieraad; 1987 Advies inzake de opstelling van het financieel overzicht gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn Solidariteit en doelmatigheid. Afrondende nota ten aanzien van de discussie binnen de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen van de hoofdlijnen van de toekomstige structuur en financiering van de Nederlandse gezondheidszorg Bouwkostennota 1987 Bereidheid tot aanvulling. Aanvullende tandheelkundige verzekering. Notitie ter attentie van de ziekenfondsdirecties van district VII Nationale Raad voor de Volksgezondheid; 1987 VNZ College voor ziekenhuisvoorzieninge n; 1987 Kostenbewustzijn van ziekenfondsverzekerden, een onderzoek ten behoeve van het Regionaal Ziekenfonds BAZ Nijmegen e.o. naar effecten van experimentele informatieverstrekking over tarieven en kosten aan verzekerden Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen; 1987 Bereidheid tot verandering Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg; WVC; 1987 Adres van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen aan de leden van de vaste commissie voor de Volksgezondheid en voor Welzijn en Cultuur van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het rapport van de commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg, Bereidheid tot verandering en het Regeringsstandpunt daarover VNZ; 1987 Solidariteit en doelmatigheid. Afrondende nota ten aanzien van de discussie binnen de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen van de hoofdlijnen van de toekomstige structuur en financiering van de Nederlandse gezondheidszorg VNZ; 1987 Tweede Kamer der Gezondheid, ziekte en sterfte in Nederland 1988 Staten-Generaal; 1988 The future of social protection OECD; 1988 Tandheelkundige hulp in ziekenfonds- en AWBZ-verzekering ; 1988 Kommentaar op de nota "Veranderd verzekerd" Stichting Centrale Raad voor de Gezinsverzorging; 1988 Algemeen Ziekenfonds voor West-Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen; Nota beleidskaders Verandering verzekerd. Stapsgewijs op weg naar een nieuw stelsel van zorg WVC; 1988 Page 12

13 KISG88. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Jaaroverzicht 1988 KISG; 1988 Nota 'VNZ en NPZ van tweeën een' VNZ; 1988 Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse ziekenfondsen, VNZ VGZ en ziekenfondsen: integratie! Financieel Overzicht Zorg 1989 WVC; 1989 Kwaliteit van de farmacotherapie indien geneesmiddelen volgens de plannen Dekker worden opgenomen in het aanvullende pakket. Voordrachten gehouden tijdens een speciale vergadering van de Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie op 6 april Het gebruik van hoortoestellen bij ziekenfondsverzekerden ; 1989 Advies inzake de opstelling van het financieel overzicht gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn 1989 Nationale Raad voor de Volksgezondheid; 1989 De multifunctionele eenheid. Zorg van een ziekenfonds? Een onderzoek naar de beleidsvrijheid en de mogelijke rol van het Regionaal Ziekenfonds 'Rijn/IJsselland' bij de ontwikkeling van een multifunctionele eenheid Rul; 1989 Verandering in zicht VNZ KISG. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Jaaroverzicht 1989 KISG; 1989 KISG. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Een beeld van de partikuliere ziektekostenverzekering KISG; 1989 KISG. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Jaarboek 1989 KISG; 1989 Ziekenfonds "Het Gooi en Omstreken" van morgen 1990 Pensioen en ziekenfonds. Handleiding bij de premieheffing over pensioenen 1990 ; 1990 Werken aan zorgvernieuwing. Actieprogramma van het beleid voor de zorgsector in de jaren negentig WVC; 1990 Koers VNZ. Bestuursvoorstel tot wijziging van de verenigingsstructuur van de VNZ VNZ; 1990 Statistisch jaarboek, 1990, 1993, 1999, 2000 SDU; 1990 KISG. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Jaaroverzicht 1990 KISG; 1990 KISG. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Jaarboek 1990 KISG; 1990 De burger en de ziektekostenverzekeraar. Onderzoek naar de deelname van verzekerden in organen van ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars WVC; 1990 Financieel Overzicht Zorg 1991 WVC; 1991 Registratie en Evaluatie Tandheelkundige Implantaten Ziekenfondsverzekerden. Rapportage t.b.v. B.E.T.I.M. over het tweede onderzoeksjaar Bronnenboek Statistische informatie gehandicapten WVC; 1991 Advies geneesmiddelenvergoedingensysteem (gvs) 1991 ; 1991 Nota sociale zekerheid 1992 Tweede Kamer der Staten-Generaal; 1991 Algemeen Ziekenfonds Zorgplan. Beleidsnotitie van een zorgverzekeraar Haaglanden Documentatie 1991 Inzake Plan-Simons CPZ; 1991 Kosten en financiering van de gezondheidszorg in Nederland CBS; 1991 KISG. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Een beeld van de partikuliere ziektekostenverzekering KISG; 1991 Samen verder? Een blik op Europese zorgsystemen en hun financiering VNZ; 1991 Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse ziekenfondsen, 1991 VNZ; 1991 Kosten en financiering van de gezondheidszorg in Nederland CBS; 1991 Financieel Overzicht Zorg 1992 WVC; 1992 Advies aan de ziekenfondsen/ziektekostenverzekeraars inzake de vergoeding van complexe homeopatische en antroposofische middelen VNZ; 1992 Documentatie 1992 Inzake Plan-Simons CPZ; 1992 Documentatie 1992 Inzake Stelselherziening Ziektekosten CPZ; 1992 Zorg in getal 1992 WVC; 1992 Zorg in Nederland Verkorte versie van het Financieel Overzicht Zorg 1992 VWS; 1992 Innovatie als principe. Vernieuwing van zorg en verzekering Nuts-Aegon; 1992 Dossier Vezeno De evolutie van ziektekostenverzekeraar tot totaalfinancier, alsmede de relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen Over decentralisatie is nog nooit een vers geschreven. Rapport van de bijzondere commissie Vraagpunten Decentralisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal; 1993 Ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid. Tweede voortgangsrapportage over de realisatie van de Leidschendamafspraken NRV; 1993 Ontwikkeling doelstelling ziekenfondsen en hun landelijke organisaties VNZ; 1993 Ontwikkeling doelstelling ziekenfondsen en hun landelijke organisaties VNZ; 1993 Financiering van zorg, Jaarboek en samenvatting Vektis; 1993 Documentatie 1993 Inzake Stelselherziening Ziektekosten CPZ; 1993 Rapportage Commissie Zorginkoop en Schadebeheersin CPZ; 1993 De synergie tussen ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en arbo CPZ; 1993 Zorg in Nederland Verkorte versie van het Financieel Overzicht Zorg 1993 VWS; 1993 Sociale nota 1993 SDU De Zorgverzekeraars in Nederland ; 1993 Page 13

14 Kwaliteitszorg in de dienstverlening. Een vergelijkend onderzoek naar verschillen in kwaliteitszorg tussen ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars Zorg in getal 1993 WVC; 1993 Financieel Overzicht Zorg 1993 WVC; 1993 Zorg in getal 1994 WVC; 1994 Financieel Overzicht Zorg 1994 WVC; 1994 Keuzemogelijkheden voor patiënten. Nota met ijkpunten over het zorgstelsel vanuit patiëntenperspectief Nationale Raad voor de Volksgezondheid; 1994 Tweede Kamer der Sociale nota 1995 Staten-Generaal; 1994 Risico-analyses ziektekosten Een kwantificering van de invloed van verzekerdenen verzekeringskenmerken Vektis; 1994 De ouderenzorg: hard aan verjonging toe'. 'Een schets-ontwerp voor een betere ouderzorg' VNZ; 1994 Kies gezond. De programma's op een rij VNZ; 1994 Financiering van zorg, Jaarboek en samenvatting Vektis; 1994 Documentatie 1993 Inzake Ontwikkelingen Zorgstelsel CPZ; 1994 Psychosociale preventie op maat, een psychosociaal preventieprogramma voor ondernemingen. Opzet van een interventie en onderzoek CPZ; 1994 Zorg in Nederland Verkorte versie van het Financieel Overzicht Zorg 1994 VWS; 1994 Rapport van de Commissie modernisering curatieve zorg. Gedeelde: betere zorg Den Haag; 1994 Achtergrondstudies van de Commissie modernisering curatieve zorg. Gedeelde: betere zorg Den Haag; 1994 Stukken betreffende de statutenwijziging van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars VNZ; 1994 Toespraken mini-symposium Jubileum VDZ de dato 17 november 1995 VDZ; 1991 Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg 4/95 TSG; 1995 Verzekerd van toezicht. Rapport van de Tijdelijke Commissie Toezicht Verzekeringskamer Tweede Kamer der Staten-Generaal; 1995 Management Aspects of the Bulgarian Health Care Reform TNO; 1995 Kwaliteitsbeleid zorgsector. Evaluatie en Leidschendamafspraken NRV; 1995 Normbedragen budgetten ZFW en AWBZ, Regiofactor in budgettering ZFW 1995, Werkgebieden ziekenfondsen?! ; 1995 Landelijke Huisartsenvereniging; Discussienota De wereld verandert en de huisarts verandert mee De interne markt: eenheid of lappendeken. Onderzoek van Vereniging VNO-NCW naar het functioneren van de interne markt VNO-NCW; 1995 Naar een samenhangend kwaliteitsbeleid in de zorgsector NRV; 1995 Algemene Fondsbeheer in de sociale zekerheid Rekenkamer; 1995 Financiering van zorg, Jaarboek en samenvatting Vektis; 1995 Documentatie 1993 Inzake Ontwikkelingen Zorgsector CPZ; 1995 Zorg in Nederland Verkorte versie van het Financieel Overzicht Zorg 1995 VWS; 1995 Financieel Overzicht Zorg 1995 VWS; 1995 Wat is het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg COTG; 1995 Univé zorg, visie en feiten Univé; 1995 Stukken betreffende Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit 1995 "Een minister moet op je kunnen bouwen". Een verkenning van de topstructuur van de ministeries Twijnstra Gudde; 1996 Armoede en armoedeval: de rol van inkomensafhankelijke regelingen SZW; 1996 Toekomstverkenning Zorginkoop en Produktontwikkeling VGZ; 1996 Werken aan zekerheid. Bouwstenen voor een modern en houdbaar sociaal stelsel SZW; 1996 Werkprogramma COTG 1997 COTG; 1996 Financiering van zorg, Jaarboek en samenvatting Vektis; 1996 Documentatie 1993 Inzake Ontwikkelingen Zorgsector CPZ; 1996 Financieel Overzicht Zorg 1996 VWS; 1996 Zorg in Nederland Verkorte versie van het Financieel Overzicht Zorg 1996 VWS; 1996 Sociale zekerheid en zorg rvz; 1996 Maandbericht gezondheidsstatistiek, april 1996 CBS; 1996 Gezondheidszorg zonder zorgen. FNV-boodschap voor een nieuw kabinet FNV; 1997 Oostnederland Gezamenlijk beleid Oostnederland Zorgverzekeraar/fysiotherapeuten Zorgverzekeraar; 1997 Werkprogramma COTG 1998 COTG; 1997 Rechtmatigheidsonderzoek volksverzekeringen 1996 CTSV; 1997 Doelmatigheidsrapportage CTSV; 1997 Algemene Rijksbijdragen in zorg en sociale zekerheid Rekenkamer; 1997 Vragen over Aids bij de huisarts in de periode Nivel; Utrecht; 1997 Financiering van zorg, Jaarboek en samenvatting Vektis; 1997 Documentatie 1993 Inzake Ontwikkelingen Zorgsector CPZ; 1997 Documentatiemap studiemiddag De optimale driehoeksrelatie, werkgever, verzekeraar en arbodienst in een vernieuwend stelsel van sociale zekerheid en zorg CPZ; 1997 Gemengde collectieve contracten, een rapportage van interviews bij diverse bedrijven en zorgverzekeraars CPZ; 1997 Financieel Overzicht Zorg 1997 VWS; 1997 Page 14

15 Financieel Overzicht Zorg Bijlagen VWS; 1997 Collectieve Ziektekostenverzekeringen MoneyView; 1997 Univé zorg, visie en feiten Univé; 1997 De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, , niet compleet en inclusief dubbelen Kluwer; 1997 Akzo Nobel Ziekenfonds OZB Akzo Nobel; 1997 Krankenversicherung in den Niederlanden Situation 1. Januar 1998 VWS; 1998 IGZ; Staatstoezicht op de volksgezondheid; AIDS in Nederland per 31 maart Rapport van bevindingen en conclusies verbetering en sturing rechtmatigheid CTSV; 1998 Achtergrondstudie budgettering ZFW ; 1998 Onderzoek concernvorming ; 1998 Achtergrondnotitie ziekenfondsbudgettering ; 1998 Positie en functioneren van de RP/CP's en de gevolgen van de decentralisatie-impuls. Evaluatiestudie met Bijlagen Verwey-Jonker Instituut; 1998 Werkprogramma COTG 1999 COTG; 1998 Verbond van Verzekeraars en de euro verzekeraars; 1998 Rechtmatigheidsonderzoek volksverzekeringen 1997 CTSV; 1998 Rechtmatigheidsonderzoek Uitvoeringsinstellingen Werknemersverzekeringen 1997 CTSV; 1998 Doelmatigheidsrapportage 1998 CTSV; 1998 Algemene Totstandkoming en vormgeving USZO Rekenkamer; 1998 Ziektekostenverzekering in het buitenland CPZ; 1998 Jaaroverzicht Zorg 1998 VWS; 1998 De Amersfoortse. Profiel 1998 De Amersfoortse; 1998 Ombudsman Zorgverzekeringen; Ombudsman zorgverzekeringen. Jaarverslag Niet compleet en dubbelen 1998 Bloemlezing van toespraken ter gelegenheid van het afscheid van drs. A.T.J. Krol, voorzitter NZf RZf; 1999 Bestuursorgaan in de gezondheidszorg. Doelmatige verzekering en financiering als toegang tot goede zorg ; 1999 CDA-Tweede Notitie 'Menselijke maat' [?] Kamerfractie; 1991 Beleidskader zorginkoop. Profilering en kwaliteit in het zorginkoopbeleid VGZ; 1999 Werkprogramma 1999 ; 1999 Effecten van een eigen risico versus een procentuele eigen bijdrage op zorgconsumptie Nivel; Utrecht; 1999 Financiering van zorg, Jaarboek en samenvatting Vektis; 1999 Ziektekostenverzekering in het buitenland CPZ; 1999 Geïntegreerd arbeidsverzuimbeleid. Het belang voor de werkgever! CPZ; 1999 Jaaroverzicht Zorg 1999 VWS; 1999 Jaaroverzicht Zorg Bijlagen VWS; 1999 Zorgnota 2000 SDU; 1999 Zorgnota Bijlagen SDU; 1999 Doelmatigheid van zorg: gewikt en gewogen Zfr; 1999 Univé zorg, visie en feiten Univé; 1999 Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen Wet medefinananciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden Tjeenk Willink; 1999 Kopieën van een aantal artikelen uit het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1994, 4, themanummer over zorg Amsterdam; 1999 Tweede Kamer der Onderzoekbeleid Volksgezondheid Staten-Generaal; 2000 Zorg(e)loos verzekerd. VRZ-marktonderzoek naar wensen en behoeften van verzekerden op het gebied van zorg, zorgverzekering en zorgverzekeraars VRZ; 2000 Algemene Verantwoorde cijfers in de zorg Rekenkamer; 2000 Algemene Planning en indicatie AWBZ-voorzieningen Rekenkamer; 2000 Algemene Algemene Rekenkamer Rekenkamer; 2000 Algemene Algemene Rekenkamer. Handreiking verantwoorden over beleid Rekenkamer; 2000 Klachtenopvang in de Nederlandse gezondheidszorg Nivel; Utrecht; 2000 Effecten van eigen betalingen in de gezondheidszorg Nivel; Utrecht; 2000 De invloed van verzekerden op het bestuur van ziekenfondsen Nivel; Utrecht; 2000 De toekomst van het algemene ziekenhuis. Een achtergrondstudie naar de criteria voor spreiding van het ziekenhuisaanbod Nivel; Utrecht; 2000 Zelfzorgmiddelen uit het ziekenfondspakket: Beleidsevaluatie maatregel uitsluiting buiten-wtg-middelen Nivel; Utrecht; 2000 De keuze van ziekenfondsverzekerden voor een zorgverzekeraar. Eerste deelrapportage Nivel; Utrecht; 2000 Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; 2000 Borg voor Zorg. Discussienota CPZ inzake de toekomst van het zorgverzekeringsstelsel, maart 2000 CPZ; 2000 Zorgnota 2001 SDU; 2000 Zorgnota Bijlagen SDU; 2000 Grenze(n)loze zorg. Het Nederlandse zorgstelsel in internationaal-rechtelijk perspectief VWS; 2000 Page 15

16 Gezondheidszorg in sociaal-economisch perspectief VWS; 2000 Beweging in de zorg. Krachten en ontwikkelingen binnen het stelsel VWS; 2000 Ziektekostenverzekering in Nederland VWS; 2000 Werkprogramma RVZ rvz; 2000 De rollen verdeeld. Burger, ondernemer en overheid in de gezondheidszorg rvz; 2000 Een markt in ontwikkeling? Eerste inventarisatie van de stand van zaken op de markt voor reïntegratiediensten SZW; 2000 Gezondheidsmanagement rendeert. Het belang van gezondheidsbeleid in ondernemingen VNO-NCW; 2000 Concurrentie tussen particuliere zorgverzekeraars IOO; 2000 Passende medische zorg. Over keuzen en richtlijnen KNMG; 2000 Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen SER; 2000 Macro Economische Verkenningen, CPB; 2000 Sociale nota 2000 SDU Uitvoering PGB-regeling door zorgkantoren CTU; 2000 Is het naturastelsel Europees nog wel houdbaar? ZN; 2000 Borg voor zorg. Discussienota CPZ inzake de toekomst van het zorgverzekeringsstelsel, maart 2000 CPZ; 2000 KTO onderzoek VGZ. Bedrijven en ATP-ers. Tekstrapport NIPO; VGZ; 2001 Vraag aan bod. Hoofdlijnen van vernieuwing van het zorgstelsel. VWS; 2001 De keuze van ziekenfondsverzekerden voor een zorgverzekeraar. Tweede deelrapportage Nivel; Utrecht; 2001 Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; 2002 Invulinstructies EI Declaraties Hulpmiddelen Vektis; 2001 Kostenpatronen en achtergrondkenmerken curatieve zorg, deel II: stabiliteitsonderzoek Vektis; 2001 Generieke Productcode (GPH) Vektis; 2001 Rijksbegroting Hoofdstuk XVI. Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ongecorrigeerd VWS; 2001 Zorgnota 2002 SDU; 2001 Brancherapport Welzijn & Sport. Een eerste proeve VWS; 2001 Brancherapport Volksgezondheid. Deelrapport Cure. Een eerste proeve VWS; 2001 Brancherapport Volksgezondheid. Deelrapport Preventie. Een eerste proeve VWS; 2001 Brancherapport Volksgezondheid. Deelrapport Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Zorg. Een eerste proeve VWS; 2001 Brancherapport Volksgezondheid. Deelrapport Care. Een eerste proeve VWS; 2001 Europeesrechtelijke aspecten van het stelsel van ziektekostenverzekeringen. Advies van de Internationale Commissie Europees recht (ICER) VWS; 2001 Het stelsel op de schop? Verslag van een debatserie in De Balie VWS; 2001 Varianten gemeten. Hoofdvormen van dekking tegen ziektekosten bezien op kernelementen van de verzekering. VWS; 2001 Vraag aan bod. Hoofdlijnen van vernieuwing van het zorgstelsel. Tweede kamer, , VWS; nrs. 1-2 Gezondheid, zorg en stelsel. AMC/UvA-achtergrondstudie bij Vraag aan bod VWS; 2001 Vraag aan bod. Hoofdlijnen van vernieuwing van het zorgstelsel. VWS; 2001 Zorg met toekomst. Een verkenning op het terrein van de volksgezondheid en de gezondheidszorg VWS; 2001 Het CVZ en de financiering van zorgverzekeraars. Een bestuurlijke visie CVZ; 2001 Wat en waarom College van Toezicht op de Zorgverzekeringen CVZ; : positie en accenten College van Toezicht op de Zorgverzekeringen CVZ; 2001 Werkprogramma 2002 College van Toezicht op de Zorgverzekeringen CVZ; 2001 Jaarverslag 2000 rvz; 2001 Care en cure rvz; 2001 Gezondheidsrisico's voorzien, voorkomen en verzekeren rvz; 2001 Renderend gezondheidsbeleid. Meer gezondheid, minder verzuim onder uw werknemers VNO-NCW; 2001 gak nederland bv; Jaarverslag over het boekjaar Enkeltje WAO. De gebrekkige begeleiding van werknemers met psychische klachten tijdens het eerste ziektejaar Nyfer; 2001 Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen. (Verslag van de besloten conferentie) SER; 2001 Verbond van Wachtlijsten: een duur medicijn verzekeraars; 2001 Towards a sound system of medical insurance. Abstract SER; 2001 Het jaar in cijfers CBS; 2002 Verzekerd van Cijfers Dutch insurance industry in figures CBS; 2001 Economische Verkenning Speciaal onderwerp. Mededingingsbeleid CPB; 2001 Een scenario voor de zorguitgaven CPB; 2001 Sociale nota 2001 SDU Verzekerdenadministratie van ziekenfondsen CTZ; 2001 Jaarbericht 2001 Zorgverzekeraars Nederland ZN; 2001 Zorgthermometer. Resultaat Zorgverzekeraars ook in 2001 onder druk Vektis; 2002 Toezicht op doelmatigheid. Een visie in ontwikkeling CTZ; 2002 Voorkeursaanbieders: selectief contracteren in het nieuwe verzekeringsstelsel Nivel; Utrecht; 2002 Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; 2003 Kernpunten stelseldiscussie CPZ; 2002 Ouderen in de collectieve ziektekostenverzekering CPZ; 2002 Ziektekostenverzekeringen in Nederland. Stand van zaken per 1 januari 2002 VWS; 2002 Ziektekostenverzekeringen in Nederland VWS; 2002 Health Insurance in the Netherlands VWS; 2002 Prestatie in geld en in natura (restitutie en natura vergeleken) CVZ; 2002 Lasten en financiering AWBZ CVZ; 2002 Lasten en financiering Ziekenfondswet CVZ; 2002 Jaarverslag 2001 rvz; 2002 Weer aan het werk. De nieuwe rol van de werkgever bij reïntegratie VNO-NCW; 2002 Page 16

17 Collectieve ziektekostencontracten. Uitleg over wet- en regelgeving VNO-NCW; 2002 Nederland wordt beter. Inhoudelijke analyse en aandachtspunten inzake ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Diversen; 2002 Verzekerd van Cijfers Dutch insurance industry in figures CBS; 2002 Bouwstenen voor een gezonde zorgverzekering CVZ; 2002 Zakboek Sociale ziektekostenverzekeringen. Een systematisch overzicht van ZFW en AWBZ Koninklijke Vermande; 2002 IZA Jubileummagazine IZA; 2002 Wissenswertes über die Private Krankenversicherung. Information für Lehrer und Schüler PKV; 2002 Sociale zekerheid en zorg. Voorstellen voor een beleidsagenda VWS; 2003 Stelselwijziging in de zorg. Geef verzekeraars de ruimte Nyfer; 2003 Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; 2004 Dutch health insurance & Group contracts, handout CPZ; 2003 Ziektekostenverzekeringen in Nederland. Stand van zaken per 1 januari 2003 VWS; 2003 Eerstelijnspsychologische zorg in het ziekenfondspakket CVZ; 2003 Exploderende zorguitgaven rvz; 2003 Stelselwijziging in de zorg. Geef verzekeraars de ruimte Nyfer; 2003 De wensen van zorgcliënten in Europa rvz; 2003 Ziektelast toegepast op het geneesmiddelenpakket CVZ; 2003 Financiering en planning gezondheidszorg. Teksten SDU; 2003 Zakboek Sociale ziektekostenverzekeringen SDU; 2003 Jaarbericht 2003 Zorgverzekeraars Nederland ZN; 2003 Rapport "Bewijzen van goede dienstverlening" WRR; AUP; 2004 De kwaliteit van werkzaamheden van zorgkantoren volgens cliënten Nivel; Utrecht; 2004 Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; 2005 Collectieve ziektekostenverzekering nu en in de toekomst CPZ; 2004 Zorgverzekeringswet en collectieve ziektekostenverzekering CPZ; 2004 Rijksbegroting Hoofdstuk XVI. Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inclusief zorgbeleid. Ongecorrigeerd VWS; 2004 Ziektekostenverzekeringen in Nederland VWS; 2004 CVZorgcijfers CVZ; 2004 Jaarverslag rvz; 2004 Gezondheidszorg en welvaart Nyfer; 2004 Zorgstelsels vergeleken SEO; 2004 Bundelen. Zorgverzekeraars Nederland. Jaarbericht 2004 ZN; 2004 Analyse van sturings- en beheersaspecten van zorgverzekeringsstelsels CVZ; 2004 Richtsnoer Onderhandelen over de kwaliteit van zorg CVZ; 2004 Zakboek Sociale ziektekostenverzekeringen SDU; 2004 Financiering en planning gezondheidszorg. Teksten SDU; 2004 Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; 2006 Werkgever en Zorgverzekeringswet CPZ; 2005 Werkgevers en Zorgverzekeringswet CPZ; 2005 Zorgverzekeringswet & buitenland CPZ; 2005 Rijksbegroting Hoofdstuk XVI. Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ongecorrigeerd VWS; 2005 Ziektekostenverzekeringen in Nederland. Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 2006 VWS; 2005 Beleidsagenda Gezonde toekomst VWS; 2005 Ouderenbeleid in het persectief van de vergrijzing VWS; 2005 Internationale aspecten Zorgverzekeringswet CVZ; 2005 Informatiemodel Maatschappelijk Verslag CVZ; 2005 Ondernemingen en het nieuwe zorgstelsel. De praktische gevolgen voor uw bedrijf VNO-NCW; 2005 Sociale zekerheid en zorg SZW; 2005 Sociale ziektekostenverzekeringen. Compact SDU; 2005 NRC. Thema Gezondheidszorg Amsterdam; 2005 Het paard van Troje: Opkomst en ondergang van de WAO PZO; 2005 Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; 2007 Beleidsagenda Werken aan gezondheid VWS; 2006 Eindrapport taskforce DBC declaraties VWS; 2006 Naar integratie van buitengewone uitgaven en zorgtoeslag VWS; 2006 Zorgverzekeringswet en buitenland CVZ; 2006 CVZorgcijfers CVZ; 2006 Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie SZW; 2006 Recente en komende wetswijzigingen Een overzicht voor werkgevers AWVN; 2006 Nota Arbeidsvoorwaarden Informatie voor arbeidsvoorwaardenonderhandelaars VNO-NCW; 2006 Bouwstenen voor keuzes rondom preventie in Nederland RIVM; 2006 De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt NZA; 2006 Stukken betreffende Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetslichen Krankenversichering (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz-GKV-WSG) 2006 Stukken betreffende de Krankenversicherung 2006 Specifiek draaiboek testen (EI-declaratie DBC/Ziekenhuiszorg) Vektis; 2007 Literatuurbijlage workshop collectieve zorgverzekering CPZ; 2007 De ZIM-factor. Zorginkoopmacht van werkgevers in theorie en praktijk CPZ; 2007 Beleidsprioriteiten Basis voor een gezonde toekomst VWS; 2007 Beleidsagenda Zorg voor de toekomst VWS; 2007 De zorgverzekeraar: als een vis in 't water?! Onderzoek naar de toekomstscenario's van de zorgverzekeringsmarkt Atos; 2007 Collectief gevangen? Onderzoek naar de dynamiek in de zorgverzekeringsmarkt Atos; 2007 Monitor Zorgverzekeringsmarkt. De balans 2007 NZA; 2007 Beleidsverslag 2007 VWS; 2008 Slides behorend bij de inleiding van drs. G.H.J. Huffmeijer Page 17

18 Fusie Ziekenfondsen "Het Gooi en Omstreken" en "Huizen, Weesp en Omstreken" Rapport computerkeuze ATZ Het probleem van de extra-pulmonale Tuberculose Is wettelijke regeling van het Ziekenfondswezen noodzakelijk? VNZ Noord-Brabantse Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose Vereeniging "Ziekenfonds voor den arbeidenden stand" Deventer De Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst een gevaar voor een beschaafd land? Toelichting inzake de administratie voor de nieuwe regeling der honorering van specialisten alsmede het gebruik van formulieren Industrial Committees. Rehabilitation of the Disabled in Mining Industries Diverse Statuten en Reglementen, Verzekeringsvoorwaarden etc. van verschillende ziekenfondsen Wat doet Sociale Zaken? Algemeen assurantiekantoor F.M. van Vliet ILO Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Utrecht Rapport Ziekenfondsverzekering Nota inzake de toekomstige financiering der Ziekenfondsen Vervolg-nota inzake de toekomstige financiering der Ziekenfondsen Toelichting inzake de administratie voor de nieuwe regeling der honorering van specialisten alsmede het gebruik van formulieren Regeling en klapper betreffende soorten en hoeveelheden van genees- en verbandmiddelen welke voor rekening van Algemene Ziekenfondsen mogen worden voorgeschreven en/pf afgeleverd Centraal Sociaal Werkgevers Verbond Federatie VMZ; Federatie VMZ; ; Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel van de Ziekenfondsen Richtlijnen met toelichting voor de contrôle op opneming en verblijf van ziekenfondsverzekerden in een ziekenhuis Federatie VMZ; CBOZ; Organisatie van Algemene Ziekenfondsen; Bond van RKZiekenfondsen; Algemene Bond "Mercurius"; Nederlandse Katholieke Bond van Administratief, Verkopend en Verzekeringspersoneel "St. Franciscus van Assisië; Nederlandse Christelijke Beambtenbond ; Toelichting op de c.a.o. voor personelen van Ziekenfondsorganisaties en van Ziekenfondsen, samengesteld door de Permanente Commissie van Overleg voor de toepassing van de c.a.o. voor de Ziekenfondsen Toelichting op de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel van Ziekenfondsorganisaties en van Ziekenfondsen C.A.O. voor het personeel, werkzaam bij de organisaties van Ziekenfondsen Brochure betreffende D.B.J. Schouten en G.M.J. Veldkamp, De sociale verzekering in de volkshuishouding Geneeskundige bladen Tijdschrift voor Ongevallengeneeskunde/Geneeskundig tijdschrift der Rijksverzekeringsbank Sociale hygiene Verslagen en mededeelingen betreffende de Volksgezondheid Het Oranje Groene Kruis Bulletin Volksgezondheid Unfallheilkunde Vriendenkring De paranormale genezer Katholieke gezondheidszorg Verpleging Gezond gezin Tijdschrift voor revalidatie Sociale zorg/sociaal bestek Sociale zekerheidsgids Het Ziekenfonds Ziekenfondsvragen PCO PCO Federatie VMZ; Organisatie van Algemene Ziekenfondsen; Veen Orgaan van de christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland Geloof en wetenschap Tijdschrift voor Zwakzinnigheid De Ziekenfondsgids Wohnungsmedizin Homeopathisch Maandblad Volksgezondheid Page 18

19 Geneeskundige bladen Triangel Sociale Voorzorg Sociale Zaken Zeitschrift für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz R.K. Artsenblad Christelijk Instellingswezen Ons Ziekenhuis De voorpost van de dokter Protestantse gezondheidszorg A.V.O. Maandblad gewijd aan de arbeidszorg voor onvolwaardige arbeidskrachten De bejaarden Geneeskundige gids. Tijdschrift voor geneeskunst en volksgezondheid Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde Inzet Sociaal bestek Maandstatistiek van bevolking en volksgezondheid Gezondheidszorg en Ziekenfonds in het Middenrivierengebied: nu en straks. Een inventarisatie van het huidige beeld en de toekomstverwachtingen Stap voor stap naar een volksverzekering Keuzen in de zorg, een Europees probleem? Cakewalk Special bij het afscheid van D. Groen HiZ, stukken betreffende de organisatie HiZ, stukken betreffende de organisatie HiZ, Documentatie informatiebeheer HiZ, Documentatie Zorgstelsel HiZ, Documentatie Zorgstelsel HiZ, Documentatie Zorgstelsel buitenland HiZ, Documentatie Zorgstelsel OZF HiZ, Documentatie Zorgstelsel VNZ/CPZ HiZ, Documentatie geschiedenis ziekenfondsen HiZ, Documentatie geschiedenis Zorgstelsel HiZ, Foto's HiZ, Foto's HiZ, Documentatie geschiedenis ziekenfondsen HiZ, Documentatie geschiedenis ziekenfondsen HiZ, Documentatie geschiedenis ziekenfondsen HiZ, Documentatie geschiedenis ziekenfondsen HiZ, Documentatie geschiedenis Zorgstelsel Ziekenzorg in 1933 en 1934 Gedenkboek Centrale Bond van Ziekenfondsen De strijd tussen de mutaliteiten en de medische beroepen Ziekenfondsen en VNZ Diverse aandelen Russische spoorwegen Divers materiaal betreffende Ziekenzorg Brochure Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp, Den Haag Aantekeningen Medische Politie Diverse Huisartsencontracten Materiaal betreffende de Maatschappijfondsen Stukken betreffende VHZ Biografie A.A. Snooy Stukken betreffende de grenzen van de gezondheidszorg HTK, , Bijlagen, nr. 56, 6, Ontwerp-Radenwet, Ontwerp-Ziektewet HTK, , Bijlagen, nr. 228, 5, Organisatiewet, wijziging Invaliditeitswet, wijziging Ziektewet Stukken betreffende P.J.M. Aalberse Kopieën uit Gribling, biografie Aalberse Artsen en specialisten en ziekenfondsen Community Participation, Politics, and Bureaucracy HiZ, Documentatie geschiedenis ziekenfondsen Memorandum van de medewerkersorganisaties betreffende het ontwerp ziekenfondswet Scaling up health insurance in Sub-Saharan Africa Stichting Samenwerkende Ziekenfondsen in het Middenrivierengebied; VNZ VNZ VNZ CAK-BZ; VNZ KNMG Page 19

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921 Jaar Auteur Titel Uitgave 1895 Kuyper, A. Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken Amsterdam; 1895 1895 De Ziekenfondsen in Nederland. Rapport uitgebracht door eene commissie van onderzoek

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/066/07450

Nadere informatie

-1- 4 Het Staatstoezicht werd daarom op 1 januari 1949 vervangen door de Ziekenfondsraad.

-1- 4 Het Staatstoezicht werd daarom op 1 januari 1949 vervangen door de Ziekenfondsraad. -1-2.2 Een kader voor belangenbehartiging: de verzekering van de gezondheidszorg na 1945 De verzekering van de gezondheidszorg bleef ook na 1945 aan verandering onderhevig. De ziekenfondsverzekering, verdeeld

Nadere informatie

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mr. G.J.A. Hamilton 1 Een zorgverzekering die past in Europa Het komt niet vaak voor dat er in Nederland een wet wordt wordt aangenomen die voor alle Nederlanders vrijwel onmiddellijk consequenties heeft.

Nadere informatie

Pluspunten voor de zorg

Pluspunten voor de zorg Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom 1 Pluspunten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Volksgezondheidszorg 52

Volksgezondheidszorg 52 Rapporten aan de Regering Volksgezondheidszorg 52 Sdu Uitgevers, Den Haag, 1997 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ISBN Nr. 90 399 1300 5 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Aan

Nadere informatie

-1- Inleiding. De vraag voor dit boek luidt daarom:

-1- Inleiding. De vraag voor dit boek luidt daarom: -1- Inleiding Aanleiding voor dit boek: ZN als brancheorganisatie voor de zorgverzekering Zorgverzekeraars Nederland, ZN, werd in 1995 gevormd door de samenvoeging van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Marktwerking in de zorg. Toezicht: met oog op de consument

Marktwerking in de zorg. Toezicht: met oog op de consument Marktwerking in de zorg Toezicht: met oog op de consument Marktwerking in de zorg Toezicht: met oog op de consument Rede In verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder

Nadere informatie

Werkgevers, Centrale Werkgevers Risico-Bank en de uitvoering van de Ongevallenwet (1900-1940) *

Werkgevers, Centrale Werkgevers Risico-Bank en de uitvoering van de Ongevallenwet (1900-1940) * Werkgevers, Centrale Werkgevers Risico-Bank en de uitvoering van de Ongevallenwet (1900-1940) * Loes van der Valk Het parlementair onderzoek naar de WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering) uit 1993

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994

Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994 Nummer archiefinventaris: 2.27.5034 Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Marktordening in de gezondheidszorg

Marktordening in de gezondheidszorg Marktordening in de gezondheidszorg mr. W.T. Algera en mr. dr. J.J.M. Sluijs 1 gepubliceerd in: SEW Tijdschrift voor Europees en economisch recht, afl. 5, mei 2007, p. 177 t/m 190 Met de Wet Marktordening

Nadere informatie

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 2 jaarverslag 2010 2 Inhoud 3 Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 3 De pensioenleeftijd

Nadere informatie

Arbocuratieve samenwerking: een vergelijking van de taken en positie van de bedrijfsarts in vier landen

Arbocuratieve samenwerking: een vergelijking van de taken en positie van de bedrijfsarts in vier landen Arbocuratieve samenwerking: een vergelijking van de taken en positie van de bedrijfsarts in vier landen R.H. Bakker, B. Krol, J.W.J. van der Gulden, J.W. Groothoff* Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket

De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket en de juridische positie van de individuele patiënt Anne van Glabbeek Breda, 27 mei 2013 De vaststelling van het te verzekeren basiszorgpakket en de

Nadere informatie

Europees sein op groen voor het nieuwe Nederlandse zorgverzekeringsstelsel

Europees sein op groen voor het nieuwe Nederlandse zorgverzekeringsstelsel Europees sein op groen voor het nieuwe Nederlandse zorgverzekeringsstelsel Prof. dr. Gijsbert Vonk 1 1. Inleiding Al vanaf de jaren 80 worden er gestreefd naar een modernisering van het zorgstelsel. Eerdere

Nadere informatie

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990 Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1. Waarneming in de huisartsenpraktijk, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1979 p. 1-7. 2. Bij tuchtmaatregel medewerker opzeggen? Inzet, 1980 nr. 10 p.

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

AWBZ. Hoe ziet de AWBZ er uit AWBZ: HISTORIE AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES

AWBZ. Hoe ziet de AWBZ er uit AWBZ: HISTORIE AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES 29 3 2013 29 3 2013 AWBZ MODERNISERING: 7 FUNCTIES AWBZ UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT UMC UTRECHT huishoudelijke verzorging; persoonlijke verzorging; verpleging; ondersteunende begeleiding; activerende begeleiding;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ziektekostenverzekeringen in Nederland

Ziektekostenverzekeringen in Nederland Ziektekostenverzekeringen in Nederland Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 1 De Zorgverzekeringswet 10 1.1 Achtergrond 10 1.2 Karakter van de zorgverzekering 14

Nadere informatie

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 1 De Zorgverzekeringswet 13 1.1 Achtergrond 14 1.2 Karakter van de zorgverzekering 18 1.3 De verzekeringsplichtigen 18 1.4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008)

Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008) Nummer archiefinventaris: 2.21.379 Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008) Auteur: M.J.M. van Hoof-van der Linden, Bureau Voorzee Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

VERLOSKUNDIG VADEMECUM. eindrapport van de Commissie Verloskunde van het College voor zorgverzekeringen. concept febr 2003

VERLOSKUNDIG VADEMECUM. eindrapport van de Commissie Verloskunde van het College voor zorgverzekeringen. concept febr 2003 VERLOSKUNDIG VADEMEUM eindrapport van de ommissie Verloskunde van het ollege voor zorgverzekeringen concept febr 2003 1 Inhoudsopgave Gezamenlijke verklaring blz Voorwoord blz Samenvatting blz Inleiding

Nadere informatie

Europa en de Nederlandse zorgverzekering

Europa en de Nederlandse zorgverzekering Europa en de Nederlandse zorgverzekering door Prof. dr. P. Schnabel, Prof. dr. W. Sauter, Prof. dr. Y. Jorens, Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, Mr. P.C. de Lange, J.G.H. Draijer redactie C.J. van Kranenburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20931 Zorg en dienstverlening ten behoeve van geestelijk gehandicapten Nr. 10 LIJST VAN ANTWOORDEN 1 Ontvangen 11 mei 1990 1 De vervanging van

Nadere informatie

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO BIJLAGE 2 LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PR DR J.G.A. VAN MIERLO I. ARTIKELEN, CONGRESPAPERS EN BOEKBIJDRAGEN 1. 1977-1 2. 1977-2 3. 1977-3 4. 1978-1 5. 1978-2 6. 1978-3 7. 1978-4 rapport 8.

Nadere informatie

welzijnsbeleid van Herwaardering 2 1 J ULI 9982 C*) HARNIOMISATIERAAD WELZIJNSBELEID CASUARIESTRAAT 32 's-gravenhage. Rapporten aan de Reger~ng

welzijnsbeleid van Herwaardering 2 1 J ULI 9982 C*) HARNIOMISATIERAAD WELZIJNSBELEID CASUARIESTRAAT 32 's-gravenhage. Rapporten aan de Reger~ng 22 1982 Herwaardering van welzijnsbeleid Rapporten aan de Reger~ng 's-gravenhaye, Staatsuitgeverij 1982 HARNIOMISATIERAAD WELZIJNSBELEID CASUARIESTRAAT 32 's-gravenhage. C*) 2 1 J ULI 9982 ISBN 90 12 04021

Nadere informatie

Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland

Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland HONDERD JAAR SOCIALE ZEKERHEID IN NEDERLAND Redactie: Jos Berghman, Ad Nagelkerke, Kees Boos, Reinoud Doeschot en Gijs Vonk Eburon Delft 2003 ISBN 90 5166 953

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Bijgaand treft u aan de antwoorden

Nadere informatie