Globalisering en gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Globalisering en gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Globalisering en gezondheidszorg De invloed van Europa op de gezondheidszorgverzekering en de markt van de gezondheidszorg Rita Baeten, VWEC 19 november 2010

2 Overzicht presentatie Bevoegdheidsverdeling EU/lidstaten Interne markt en gezondheidszorg Mogelijke invloed Beleidsreacties Besluit

3 Taakverdeling EU/lidstaten EU : creëren van de markt Economische integratie: verwijderen van obstakels voor handel tussen lidstaten Lidstaten : corrigeren van de markt Sociaal beleid, sociale zekerheid, gezondheidszorg Garanderen van universele toegang en kwaliteit

4 Expliciete EU bevoegdheden VWEU Lidstaten Sociale Zekerheid: Vaststellen van de fundamentele beginselen (art 153) Gezondheidszorg: Organisatie en de verstrekking (art 168) Europese Unie Samenwerking en ondersteuning (art 153 en 168) complementariteit van gezondheidsdiensten in de grensgebieden Open coördinatie methode (OMC) sociale zekerheid richtsnoeren en indicatoren, uitwisseling goede praktijken,controle en evaluatie, Comité voor sociale bescherming (art 156 en 160) Sociale bescherming bij vrij verkeer van personen (art 21, 48) Kwaliteits- en veiligheidseisen organen, bloed, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen(art 168)

5 Taakverdeling vervaagt Dubbele ontwikkeling : 1. Meer marktmechanismen in de gezondheidszorgstelsels 2. Uitdeinend Europees marktconcept

6 Marktgebaseerde mechanismen in de zorgsector Concurrentie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars Overheid en cliënten kopen zorgen in Vouchers, persoonsgebonden budgetten Publiek private samenwerking voor uitvoering zorg, investeringskosten Doel: Doelmatig gebruik van beperkte financiële middelen beter presterende verstrekkers, responsabilisering verzekeraars, keuze voor cliënten

7 Uitdeinend Europees marktconcept Vrij verkeer en vrije mededinging Doel: vermijden oneerlijke concurrentie en obstakels voor handel No way back! Toepassingsgebied : Economische activiteit Gezondheidsverstrekking: wel Verplichte sociale zekerheid: niet Aanvullende ziekteverzekeringen: wel Ongeacht van wie er betaalt Overheid, patiënt, sociale zekerheid Ongeacht wie uitvoert Publieke, not for profit of commerciële verstrekker

8 Constitutionele (a)symmetrie Nationaal niveau markt scheppen (economische belangen) en markt corrigeren (sociale bescherming) zelfde grondwettelijke status Conflicten worden politiek opgelost Europees niveau Doel: Economische integratie en interne markt Europees recht heeft voorrang op nationaal recht, zelfs nationaal grondwettelijk recht.

9 Economische activiteit Stuwende kracht: Europees Hof van Justitie Toepassing van basisregels uit EU Verdrag Niet politiek onderhandeld Dynamisch concept wat vandaag geen economische activiteit is kan het morgen wel zijn Juridische onzekerheid Grijze zone: tussen markt en staat

10 Sociaal beleid is marktverstorend Vrij verkeer van diensten Geen niet gerechtvaardigde belemmeringen van grensoverschrijdende verstrekking of financiering van zorg/hulpverlening Regelgeving (planningscriteria, juridisch statuut, verwijzingsregels, vergunningsstelsels, maximumtarieven, beroepskwalificaties, verbod op reclame...) Mededingingsrecht Verbod op monopolies-kartels-prijsafspraken Tariefovereenkomsten, selectieve contractering Geen staatshulp-exclusieve rechten Subsidiëring, solidariteitsmechanismen

11 Belang van regulering in gezondheidszorg Toegang tot zorg als fundamenteel recht Publieke financiering Kosteneffectief gebruik van middelen garanderen Marktonvolkomenheden Ongelijke spreiding van risico s: risicoselectie Informatieasymmetrie: aanbod geïnduceerde vraag Dus: overheid garandeert universele toegang en kwaliteit

12 Dubbele dynamiek van interne markt 1. Deregulering (= negatieve integratie) Afschaffing van niet gerechtvaardigde belemmeringen 2. Harmonisering op europees niveau (= positieve integratie) Maar in de gezondheidssector: Grote verschillen tussen lidstaten Europa nauwelijks bevoegdheid

13 Economische activiteit toepassing Geen belemmering van de handel Tenzij Noodzakelijk omwille van dwingende reden van algemeen belang /opdracht van algemeen belang (mandaat) Proportioneel: geen minder vergaande middelen om zelfde doel te bereiken. Transparant-objectief-coherent

14 Patiëntenmobiliteit Belemmering Toestemming vooraf voor terugbetaling van zorgen Verboden tenzij: Noodzakelijk Ziekenhuiszorgen: planning noodzakelijk. Bescherming volksgezondheid en financieel evenwicht sociale zekerheidssysteem; Proportioneel Erkennen van kwaliteitsregels elders Ook bij verstrekkers die niet in publieke systeem in buitenland geïntegreerd zijn Geen onbehoorlijke wachttijd

15 Vrij verkeer : gevolg (commerciële) Zorgaanbieders, zorgverzekeraars of patiënten kunnen regelgeving aanvechten indien het hun toegang tot of uitoefening van de zorgverlening hindert Ook wetgeving die op gelijke wijze toepasselijk is op marktdeelnemers uit buitenland >Bijna alle regelgeving kan potentieel aangevochten worden. Bewijslast voor de regulerende overheden is hoog Meer keuze voor (beter gestelde) patiënten: publieke steun voor solidariteitsprincipes? Meer keuze voor verstrekkers: selectie van patiënten?

16 Ziekteverzekering Verplichte ziekteverzekering: pure sociale activiteit Verplichte aansluiting, mechanismen van sociale solidariteit, premies en voordelen wettelijk gedefinieerd Hoeveel markt mag? Vb. Nederlands stelsel Aanvullende ziekteverzekering: economisch Iers risicoverevingssysteem: Gerechtvaardigde staatshulp Belgische aanvullende ziekteverzekeringen Verzekeringsrichtlijn toepassen: waarborgfonds, taks, solvabiliteit

17 Beleidsreacties Dienstenrichtlijn Gezondheidszorgverlening uitgesloten Voorstel van richtlijn voor patiëntenrechten bij grensoverschrijdende zorg Codificering rechtspraak patiëntenmobiliteit Informatie aan patiënten, kwaliteit van zorgen Samenwerking tussen lidstaten netwerken van hooggespecialiseerde centra, health technology asessment, dataverzameling Staatssteun Compensatie voor opdracht van algemeen economisch belang

18 Verdrag van Lissabon (VWEU) Diensten van algemeen economisch belang Protocol Juridische basis voor regelgeving (Art. 14) Mogelijkheden voor positieve invulling opdrachten van algemeen belang ipv uitzonderingen? Horizontale sociale clausule (art. 9) In haar beleid waarborgt de Unie een adequate sociale bescherming, een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid Antwoord op de constitutionele asymmetrie?

19 Conclusies Positieve bevoegdheid EU inzake gezondheidszorg marginaal Interne markt beperkt mogelijkheden voor marktcorrigerend overheidsoptreden Sociale en volksgezondheidsdoelstellingen Enkel ter rechtvaardiging van inbreuken Paradox meer EU inmenging nodig om lidstaten toe te laten nationaal sociaal beleid te voeren Interne markt =opwaartse druk op uitgaven Economisch beleid =druk om uitgaven te beperken

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Publicatieblad L 94. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 28 maart 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 94. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 28 maart 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie ISSN 1977-0758 L 94 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 28 maart 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen RICHTLIJNEN Richtlijn 2014/23/EU van het Europees

Nadere informatie

de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten)

de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten) de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten) Jac Rinkes Workshop SKGZ 3-10-13 Zorgverzekeringswet Artikel 13 1.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden: Patiëntenrechten bij gezondheidszorg in het buitenland

Vragen en antwoorden: Patiëntenrechten bij gezondheidszorg in het buitenland EUROPESE COMMISSIE NOTA Brussel, 22 oktober 2013 Vragen en antwoorden: Patiëntenrechten bij gezondheidszorg in het buitenland Een oudere Duitse man met diabetes heeft op zijn reis naar Italië van zijn

Nadere informatie

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU Frank Vandenbroucke 1 Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Deze bijdrag e behandelt twee vragen: (1) Welke rol dient de Europese Unie (EU) te

Nadere informatie

Drs. Mr. R. Berhe Transnationale Commerciële Rechtspraktijk Universiteit Utrecht / Faculteit Rechtsgeleerdheid

Drs. Mr. R. Berhe Transnationale Commerciële Rechtspraktijk Universiteit Utrecht / Faculteit Rechtsgeleerdheid Ontstaat op de zorgverzekeringsmarkt onder de zorgverzekeraars een collectieve machtspositie, en tot welke mededingingsrechtelijke knelpunten kan het bestaan van een collectieve machtspositie op die markt

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Beleid en recht van de Europese Unie: ontwikkelingen die het nationale gezondheidszorgbeleid beïnvloeden

Beleid en recht van de Europese Unie: ontwikkelingen die het nationale gezondheidszorgbeleid beïnvloeden Nr. 10 / april 2015 Beleid en recht van de Europese Unie: ontwikkelingen die het nationale gezondheidszorgbeleid beïnvloeden Rita Baeten en Dalila Ghailani Onderzoekscentrum Sociaal Europa Beleid en recht

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-2010 MASTERPROEF van de opleiding Master in de rechten DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Promotor: Prof. Dr. BERNAUW Kris CARION Katrien 20020782

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Over de spanning tussen de Europese interne markt en publieke diensten. Ieke van den Burg

Over de spanning tussen de Europese interne markt en publieke diensten. Ieke van den Burg DE MARKT MEESTER Ieke van den Burg DE MARKT MEESTER Over de spanning tussen de Europese interne markt en publieke diensten Ieke van den Burg DE MARKT MEESTER Over de spanning tussen de Europese interne

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.9.2011 COM(2011) 540 definitief 2011/0238 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Economisch en financieel recht 23/09/2013. Economisch recht

Economisch en financieel recht 23/09/2013. Economisch recht Economisch en financieel recht 23/09/2013 Examen: notities + slides leren Grote casus: werkmarktpraktijken en werkmarktconsumpties (voorbereid met modeloefening) Kleine casus: onderwerp niet op voorhand

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.11.2012 COM(2012) 702 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het beschermen

Nadere informatie

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mr. G.J.A. Hamilton 1 Een zorgverzekering die past in Europa Het komt niet vaak voor dat er in Nederland een wet wordt wordt aangenomen die voor alle Nederlanders vrijwel onmiddellijk consequenties heeft.

Nadere informatie

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart Deze Informatiekaart geeft een overzicht van de waar onder zorgverzekeraars mogen samenwerken bij selectieve inkoop van medisch-specialistische zorg. Deze kaart is gemaakt in opdracht van de Nederlandse

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement

Nadere informatie

3. Versterking interne markt

3. Versterking interne markt 3. Versterking interne markt 3.1 Single Market Act De Europese Commissie heeft op 13 april 2011 haar voorstel voor de Single Market Act gepresenteerd. In de Single Market Act worden twaalf werkterreinen

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening

Nadere informatie

Ziektekostenverzekeringen in Nederland

Ziektekostenverzekeringen in Nederland Ziektekostenverzekeringen in Nederland Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 1 De Zorgverzekeringswet 10 1.1 Achtergrond 10 1.2 Karakter van de zorgverzekering 14

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

EUROPESE COMMISSIE WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Gids voor de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en de eengemaakte

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering

Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering 50 jaar ZIV Verleden, heden en toekomst van de verplichte ziekteverzekering Naïma Regueras, Departement Onderzoek en Ontwikkeling Samenvatting Ter gelegenheid van 50 jaar verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

Ålands Vindkraft (C-573/12): Conflict tussen het vrij verkeer van goederen en de bevordering van duurzame energie

Ålands Vindkraft (C-573/12): Conflict tussen het vrij verkeer van goederen en de bevordering van duurzame energie Ålands Vindkraft (C-573/12): Conflict tussen het vrij verkeer van goederen en de bevordering van duurzame energie mr. S.R.W. van Hees * Annotatie bij de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese

Nadere informatie

Raadgevend Comité voor de Postdiensten

Raadgevend Comité voor de Postdiensten Raadgevend Comité voor de Postdiensten Advies van het Raadgevend Comité voor de postdiensten over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 97/67/EG

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

Europa en de Nederlandse zorgverzekering

Europa en de Nederlandse zorgverzekering Europa en de Nederlandse zorgverzekering door Prof. dr. P. Schnabel, Prof. dr. W. Sauter, Prof. dr. Y. Jorens, Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, Mr. P.C. de Lange, J.G.H. Draijer redactie C.J. van Kranenburg

Nadere informatie