OER Sociaal Werk. Cohort Startdatum: Kwalificatiedossier Sociaal Werk Kwalificatiedossiercode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OER Sociaal Werk. Cohort Startdatum: Kwalificatiedossier Sociaal Werk Kwalificatiedossiercode"

Transcriptie

1 OER Sociaal Werk Cohort Startdatum: Kwalificatiedossier Sociaal Werk Kwalificatiedossiercode Kwalificatie Sociaal Cultureel Werk Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening Kwalificatiecode BOL BOL

2 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 1 Welkom bij het Vitalis college!... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1 Leeswijzer Het beroep Waar kun je met je diploma gaan werken? Waar kun je met je diploma gaan doorstuderen? De onderwijsovereenkomst ONDERWIJS Informatie over de opleiding Wat ga je leren? Beroepsspecifieke eisen Generieke eisen Nederlands, rekenen, Engels Loopbaan en burgerschap Keuzedelen Hoe ziet je opleiding eruit? Studiebelasting Onderwijsplanning Maatwerk Informatie over de beroepspraktijkvorming Internationalisering Informatie over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen Studievoortgangsregeling Informatie over de begeleiding Studieloopbaanbegeleiding Zorgbegeleiding Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Bezwaren en klachten Vertrouwenspersonen EXAMINERING Exameneisen Examenplan Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? Wijzigingsblad OER Diplomering Diploma-eisen Bijlage 1: Onderwijsprogrammering Bijlage 2: Belangrijke documenten op de website , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, , Versie 1.0 Pagina 2 van 40

3 1 Welkom bij het Vitalis college! Beste student(e), Met deze OnderwijsExamenRegeling (OER) willen wij je wegwijs maken in de opleiding Sociaal Werk. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je hebt gesloten met ROC West-Brabant en dus met het Vitalis college. Het is belangrijk deze OER goed te lezen en er regelmatig dingen in op te zoeken, want het is ook een naslagwerk dat je ondersteunt tijdens de studie. Meer voor elkaar. Het Vitalis college heeft zich ten doel gesteld om studenten uit te laten groeien tot maatschappijbewuste professionals. Wij leiden op voor beroepen met een sterk dienstverlenend karakter, beroepen waarbij je iets voor een ander betekent. Vandaar de lijfspreuk van het Vitalis college: Meer voor elkaar. Ik nodig je van harte uit om hieraan bij te dragen door jouw ambities bij het Vitalis college waar te maken. Namens het managementteam van het Vitalis college wens ik je veel succes met je studie en vooral een fijne tijd toe! Marc van Campenhout Directeur Vitalis college Clustermanager Frans van der Linden 23185, Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, , Versie 1.0 Pagina 3 van 40

4 1.1 Leeswijzer Wat is een OER? De OER is de onderwijs- en examenregeling van je opleiding. Deze onderwijs- en examenregeling wordt in het vervolg OER genoemd. De OER is een regeling waarin de programmering van de onderwijsactiviteiten van je opleiding vastgelegd is. Er wordt uitgelegd wat er tijdens je opleiding in het onderwijs en examinering aan bod komt. Tot slot staan de eisen opgenoemd waar iedere student aan moet voldoen om een diploma te kunnen behalen. Je wordt als mbo'er opgeleid voor een beroep, een vervolgopleiding en tot burger die functioneert in de maatschappij. Wat kun je vinden in deze OER? De volgende onderwerpen vind je in de OER: Een korte beschrijving van het beroep; Een overzicht van en toelichting op de wettelijke eisen waar jouw opleiding aan moet voldoen; De opbouw van jouw opleiding met uitleg over de onderwijsactiviteiten De manier waarop jouw beroepspraktijkvorming en de begeleiding daarbij geregeld is; De begeleiding bij je studieloopbaan; Het examenplan; Informatie over de organisatie van examens; De diploma-eisen. Achter in de OER vind je een aantal bijlagen: Bijlage 1 bevat de onderwijsprogrammering van de opleiding. Deze programmering geeft aan hoe de opleiding er uit ziet wat betreft inhoud, onderwijsvormen en tijdsbesteding. In bijlage 2 staat waar je informatie kunt vinden over regels en procedures die voor jou als student belangrijk zijn. Waar vind je de OER? Als zich belangrijke wijzigingen in de OER voordoen, word je daar met behulp van een wijzigingsblad van op de hoogte gesteld. Alle OER-en en wijzigingsbladen worden gepubliceerd op de website. De OER is te vinden op de website én op Itslearning. Op de website vind je onder het tabblad Voor studenten je regelingen en procedures/onderwijs- en examenregelingen. Op Itslearning vind je de OER op het vak dashboard onder Schooldocumenten. Hoe gebruik je de OER? Deze OER is eigenlijk een naslagwerk. Er staat veel handige informatie in die je gedurende je hele opleiding regelmatig nodig hebt. De eerste keer krijg je tijdens de introductie uitleg over wat er in de OER staat door je SLB-er. Daarna kan een docent of de SLB-er nog een onderdeel toelichten wat op dat moment van belang is. Je kunt ook zelf een onderwerp opzoeken en daar vragen over stellen. Meer details over de gang van zaken en de regels op school vind je in de studiegids Deze vind je op Itslearning , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, , Versie 1.0 Pagina 4 van 40

5 Hoe lang is jouw OER geldig? Deze OER is geldig voor het cohort dat op de voorkant vermeld staat. Een cohort is een groep studenten die in hetzelfde studiejaar aan een bepaalde opleiding begint en op basis van hetzelfde kwalificatiedossier en hetzelfde examenplan examens aflegt. Aanvullende informatie Op de studentenportal staat nog meer informatie over jouw opleiding. Belangrijke algemene informatie over bijv. klachtenregeling, examenreglement kun je vinden op , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, , Versie 1.0 Pagina 5 van 40

6 1.2 Het beroep Wat doet een..? Sociaal Werker Jouw werk In deze functie richt jij je op de deelname van de burger aan de samenleving en zijn of haar functioneren in de maatschappij. Met jouw algemene opleiding kun je aan de slag in de maatschappelijke opvang, als welzijnswerker, in een buurthuis, als educatief medewerker, als jongerenwerker of opbouwwerker, in de buitenschoolse opvang of in een wijkcentrum. Je werkt met allerlei groepen mensen, van alle leeftijden en met verschillende culturele achtergronden: jongeren, volwassenen, tieners, gehandicapten, asielzoekers of in het kader van het PGB (Persoons Gebonden Budget). Ook werk je samen met vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke organisaties. Na het basisdeel van de opleiding kan je jezelf specialiseren in een van de twee profielen, namelijk: Sociaal Cultureel Werk (SCW) of Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening (SMD). Ook kan je je leer/loopbaan een persoonlijk tintje geven door te kiezen voor een keuzedeel die bij jou en jouw wensen voor de toekomst past. Voorbeelden van jouw werk zijn: Je organiseert projecten en activiteiten voor mensen individueel of in een groep of ondersteunt mensen bij een begeleidingsvraag. Je doel hiermee is hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten. Ook verbeter je zo hun woon-, werk- en leefklimaat. Je werkt op lokaal niveau: een wijk, buurt, dorp of stad. Je werkt vanuit een organisatie of als zelfstandig werker. Jouw kwaliteiten Als sociaal werker werk je graag met verschillende mensen met verschillende achtergronden. Je respecteert de mensen met wie je werkt en kunt ze in hun waarde laten. Je wilt iedereen tot zijn recht laten komen. In jouw werk ga je uit van het beste in de mens. Je weet mensen op zo n manier te beïnvloeden, dat dit de kwaliteit van hun leven verbetert. Daarnaast weet je een netwerk op te bouwen en deze vervolgens in te zetten ten behoeve van een doelgroep of cliënt. De sociaal werker is gericht op betrokkenheid, krachten en talenten van individuele burgers, groepen en samenwerkingsverbanden. Hij is vasthoudend, heeft veel geduld en kan ook weer loslaten. 1.3 Waar kun je met je diploma gaan werken? De Sociaal Cultureel Werker (SCW er) is er op gericht om sociale vraagstukken samen met burgers op te lossen. Veelal werkt hij in of vanuit wijkaccommodaties, gebiedsgericht (wijk, buurt of dorp) of stedelijk 23185, Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, , Versie 1.0 Pagina 6 van 40

7 voor en/of met een bepaalde doelgroep. Vaak betekend dit dat de SCW er aan het werk is op straat en in de wijk. Hij kan ook werkzaam zijn in functies op sociaal-cultureel gebied binnen de maatschappelijke opvang, in de buitenschoolse opvang en de gehandicaptenzorg. Sociaal-cultureel werkers kunnen ook werkzaam zijn in organisaties voor kunst, cultuur en amusement en educatie. De Sociaal Maatschappelijke Dienstverlener (SMD er) kan werkzaam zijn in een veelheid aan organisaties zoals gemeenten, centra voor werk en inkomen, arbeidsbemiddeling, organisaties voor algemeen maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, organisaties voor maatschappelijke opvang, slachtofferhulp, verslaafdenzorg, bureau sociaal raadslieden, woonorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg en ziekenhuizen. 1.4 Waar kun je met je diploma gaan doorstuderen? Tijdens je opleiding word er aandacht besteed aan loopbaanleren. Met name in het laatste deel van de opleiding word je erop gewezen dat je mogelijk een beter perspectief op werk kunt hebben als je je opleiding vervolgt met een opleiding op een hoger niveau (mbo of hbo). Je kunt ook je opleiding op niveau verbreden met een (verwante) opleiding. De arbeidsmarkt is sterk aan veranderingen onderhevig. Op deze manier vergroot je je mogelijkheden. Bij het onderdeel keuzedelen (2.2.4) komen wij hier uitgebreider op terug. Binnen het Vitalis college kan je advies over doorstuderen inwinnen bij het Studenten Succes Centrum (SSC). Met een MBO niveau 4 opleiding op zak ben je toelaatbaar voor het HBO. Na de opleiding Sociaal werk kun je doorstromen naar veel verschillende HBO opleidingen. Een aantal Hbo-opleidingen passen beter bij de opleiding Sociaal Werk dan anderen. Voorbeelden hiervan zijn Culturele Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of de Medewerker maatschappelijke zorg maar ook zorg of docentenopleidingen. Ook kun jij je specialiseren als Praktijkopleider. Verder is het mogelijk na een aantal jaren werkervaring door te groeien naar de functie van stafmedewerker of leidinggevende. Maar ook andere HBO opleidingen zijn een optie. 1.5 De onderwijsovereenkomst Scholen zijn wettelijk verplicht om een onderwijsovereenkomst (OOK) met je aan te gaan (zie bijlage Belangrijke documenten op de website ). In deze overeenkomst staan afspraken tussen jou en school. Je hebt alleen recht op onderwijs als je de onderwijsovereenkomst tekent en op tijd bij het Studie Informatie Punt (Stip) inlevert. In de onderwijsovereenkomst wordt ook vastgelegd welke keuzedelen je gaat volgen om te voldoen aan de keuzedeelverplichting van jouw opleiding. Dit wordt pas vastgelegd als je een definitieve keuze hebt gemaakt , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, , Versie 1.0 Pagina 7 van 40

8 2. ONDERWIJS 2.1 Informatie over de opleiding Jouw opleiding is in samenspraak met de bedrijven, instellingen ontwikkeld. Het onderwijs binnen het Vitalis college sluit dan ook nauw aan bij de beroepspraktijk. Ervaringen en situaties uit de beroepspraktijk worden ondersteund met theorie. Op school werk je bijvoorbeeld aan een opdracht die je ook tegen kunt komen in de beroepspraktijk. Het leren in de beroepspraktijk is een belangrijk en vast onderdeel van de opleiding. Leren in de beroepspraktijk noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV). In de volgende paragrafen staat hoe het leren op school en in de beroepspraktijk vorm krijgt. Bij het onderdeel studiebelasting kun je lezen hoeveel tijd je gemiddeld kwijt bent met je studie. Het onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op jouw specifieke kennis en ervaring. Het doel is jou op te leiden tot een maatschappelijk bewuste en gekwalificeerde professional. Dit betekent dat: jij als student gestimuleerd wordt om een actieve rol te nemen in je leerproces; jij en je leerloopbaan centraal staan;. jouw leerervaringen in de beroepspraktijk een grote rol spelen. Het onderwijsprogramma is afgeleid van de beroepspraktijk; de kerntaken, werkprocessen uit het kwalificatiedossier het uitgangspunt vormen voor het beroepsgerichte deel van het opleidingsprogramma; er geleerd wordt in de context van de beroepspraktijk; er geïntegreerd beoordeeld wordt in de context van de beroepspraktijk. Niet alleen na afloop maar ook tijdens je leerproces; vooraf bekend is waar je op beoordeeld wordt en welke eisen hiervoor gehanteerd worden , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, , Versie 1.0 Pagina 8 van 40

9 2.2. Wat ga je leren? Jouw opleiding voldoet aan de wettelijke eisen voor wat betreft beroep, algemene vorming én loopbaan en burgerschap. Deze eisen zijn in verschillende landelijke documenten te vinden, nl het kwalificatiedossier, het keuzedeeldossier en de kwalificatie-eisen van loopbaan en burgerschap. Vanuit deze documenten wordt onderwijs en examinering voor jouw opleiding ontworpen. Wat is een kwalificatiedossier? In een kwalificatiedossier staan de eisen waaraan je moet voldoen om je diploma te kunnen behalen. In een kwalificatiedossier zijn soms verschillende opleidingen of wel kwalificaties beschreven. Elke kwalificatie bevat uit een basisdeel en één profieldeel. In een kwalificatiedossier met meerdere kwalificaties geldt het basisdeel voor alle opleidingen. Het onderwijs van het basisdeel kan dan gezamenlijk aangeboden worden. Wordt het onderwijs gezamenlijk aangeboden, dan wordt in het tweede deel van de opleiding alleen het onderwijs aangeboden wat bij het profieldeel van de kwalificatie past. Crebocode Om de opleidingen te herkennen wordt de juiste crebocode op de voorkant van de OER, het examenplan, de examens, de onderwijsovereenkomst en de praktijkovereenkomst gebruikt. Wat is een basisdeel? Het basisdeel van een kwalificatiedossier bestaat 2 onderdelen, namelijk het beroep specifieke deel van de basis én het generieke deel. In het beroepsspecifieke deel staan de basistaken die voor het voor het beroep belangrijk zijn. Het generieke deel bestaat uit Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en (voor mbo niveau 4) Engels. Wat is een profieldeel? Het profieldeel van een kwalificatiedossier geeft vorm aan de beroepsspecifieke onderdelen van jouw kwalificatie, deze gelden niet voor de andere kwalificaties in het kwalificatiedossier. Het profiel bestaat alleen uit beroepsgerichte taken. NB Een enkele keer kan het zijn dat een opleiding alleen uit een basisdeel bestaat , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, , Versie 1.0 Pagina 9 van 40

10 Wat is een keuzedeel? Naast het basis- en profieldeel van je opleiding zijn er ook keuzedelen. Keuzedelen volgen is een verplicht onderdeel van elke opleiding Je kiest uit het programma-aanbod van je opleiding. Zo kun je zelf een deel van je opleiding invullen. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vak specialisme, interesses, hobby s en toekomstdromen. Van elk keuzedeel is er een dossier, het keuzedeeldossier genaamd. Het dossier omvat één of meerdere kerntaken met werkprocessen. De kwalificatiedossiers en de keuzedeeldossiers kun je vinden op Beroepsspecifieke eisen Beroepsspecifieke eisen zijn dus te vinden in het basisdeel, het profieldeel en in het keuzedeeldossier. Bij beroepsspecifieke eisen ligt het accent op de taken die horen bij het beroep. Deze worden ook wel kerntaken genoemd. In sommige kwalificatiedossiers staan er ook speciaal beroepsgerichte eisen voor Nederlands, rekenen en/of Moderne Vreemde Taal (MVT) genoemd. In dat geval zijn ze nodig voor het uitoefenen van het beroep Wat is een kerntaak? Kerntaken geven de belangrijkste beroepstaken van de beroepsoefenaar weer. De kerntaak bestaat uit bij elkaar horende werkprocessen. Kerntaken vind je in het basis-, profiel- en keuzedeel. Wat is een werkproces? Een werkproces is een onderdeel van een kerntaak. Een werkproces bestaat uit een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Werkprocessen vind je ook in het basis-, profiel- en keuzedeel. Alle beroepsspecifieke examens vind je in het examenplan. Wanneer er bij jouw opleiding ook beroepsspecifieke eisen Nederlands, rekenen en/of MVT gesteld worden, staan deze in het beroepsspecifieke deel van het examenplan vermeld , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, , Versie 1.0 Pagina 10 van 40

11 Overzicht kerntaken en werkprocessen Voor jouw opleiding ziet het overzicht van de kerntaken en werkprocessen er als volgt uit: 23185, Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, , Versie 1.0 Pagina 11 van 40

12 2.2.2 Generieke eisen Nederlands, rekenen, Engels Voor alle opleidingen gelden generieke eisen voor taal en rekenen. Deze eisen staan in het basisdeel van het kwalificatiedossier. Voor de niveau 4-opleidingen gelden ook generieke eisen voor Engels. Voor de niveaus 1, 2 en 3 gelden de volgende generieke eisen: Nederlands 2F en rekenen 2F. Voor niveau 4 gelden de volgende generieke eisen: Nederlands 3F, rekenen 3F en Engels (lezen, luisteren) B1 en (spreken, gesprekken schrijven) A2. In het examenplan staan de examens van Nederlands, rekenen en evt. Engels. Er staat ook aan welke eisen jij moet voldoen. De kwalificatie-eisen voor generiek Nederlands, rekenen en Engels kun je vinden op Loopbaan en burgerschap Loopbaan Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden. Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties: Capaciteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Burgerschap De beschrijving van burgerschap verwoordt de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Bij Burgerschap werk je aan: Politiek-juridische dimensie Economische dimensie Sociaal-maatschappelijke dimensie Dimensie vitaal burgerschap In het examenplan van je opleiding staat aan welke inspanningsverplichting je moet voldoen, dit zijn de opdrachten die bij loopbaan en burgerschap horen. De kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap (vanaf 2012) kun je vinden op , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 12 van 40

13 2.2.4 Keuzedelen Kiezen in keuzedelen Omvang keuzedeelverplichting Keuzedelen zijn een vast onderdeel van elke opleiding. Per opleidingsniveau is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. De omvang van de keuzedeelverplichting voor jouw Niveau 4 opleiding is: 720 uur Ongeacht hoe lang je over de opleiding doet, de omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet. Programma-aanbod opleiding De school is verplicht jou een aanbod keuzedelen te doen. Je kiest hieruit zodat jij kan voldoen aan je keuzedeelverplichting. De keuzedelen zijn gekoppeld aan jouw opleiding. Het keuzedeel-aanbod van jouw opleiding is per beschikbaar op de studentenportal. Bij de omschrijving van het keuzedeel staan indien noodzakelijk overige randvoorwaarden aangegeven. Voorbereiding op kiezen keuzedelen Je krijgt verdere informatie over de keuzedelen tijdens studieloopbaanbegeleiding. Dit betreft in ieder geval: wanneer je kunt kiezen en wanneer je in kunt schrijven en op welke wijze; onderwijsprogramma en/of BPV welke begeleiding je krijgt bij het maken van een geschikte keuze. Keuzemoment Voor jouw opleiding geldt: Er wordt op een later tijdstip bekend gemaakt wanneer je de definitieve keuze voor het volgen van de keuzedelen moet maken. Er wordt op een later tijdstip bekendgemaakt op welke wijze jij je kan inschrijven voor de gekozen keuzedelen Om een goede keuze te kunnen maken, heb je informatie over onderwijs en examinering nodig , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 13 van 40

14 Vastleggen keuze student Onderwijs Examinering Verzoek volgen een niet-gekoppeld keuzedeel Verzoek volgen van een extra keuzedeel Vrijstelling aanvragen Informatie over het doel van het keuzedeel en het onderwijs staat vanaf op de portal. Informatie over de examinering staat in het examenplan op de website. Jouw daadwerkelijk gekozen keuzedelen worden in een bijlage van de OOK vastgelegd. Je keuze kan niet zonder meer veranderd worden door jou en/of de school. Een keuzedeel wordt op school en/of in de BPV uitgevoerd. Wanneer een keuzedeel in de BPV gevolgd wordt, dan wordt dit in een POK vastgelegd. Wanneer jij toestemming krijgt om niet-gekoppelde keuzedelen te volgen dan wordt dit ook in de OOK (en evt. in de POK) vastgelegd. Keuzedelen volg je op school en/of in de BPV en/of middels zelfstudie. De examens van de keuzedelen staan vermeld in examenplan. Om je diploma te kunnen halen ben je verplicht deel te nemen aan de examens van de keuzedelen. Je hebt de mogelijkheid een schriftelijk verzoek te doen om een ander keuzedeel te volgen. Het gaat dan om een keuzedeel dat niet gekoppeld is aan jouw opleiding maar wel gekoppeld is aan een andere kwalificatie binnen de instelling. Een voorwaarde is dat dit niet-gekoppelde keuzedeel niet overlapt met de beschreven eisen uit het profieldeel van jouw opleiding. Een verzoek kan ook afgewezen worden vanwege organisatorische onmogelijkheden. Er wordt op een later tijdstip bekendgemaakt bij wie jij je verzoek kan indienen. Je hebt de mogelijkheid een schriftelijk verzoek te doen om een extra keuzedeel te volgen. Dit volg je naast de keuzedelen die onderdeel uitmaken van de keuzedeelverplichting van je opleiding. Als het technisch te roosteren is kan je aanschuiven bij het bestaande aanbod keuzedelen van de school. Een bestaand aanbod is de reeds geprogrammeerd en in het rooster opgenomen aanbod keuzedelen. In een aantal situaties kan je (schriftelijk) vrijstelling aanvragen voor een keuzedeel bij de examencommissie. Meer informatie hierover kan je bij je SLB-er krijgen , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 14 van 40

15 2.3 Hoe ziet je opleiding eruit? Onderwijsplan In het onderwijsplan van je opleiding staat welke leerstof je aangeboden krijgt en wanneer. Er staat beschreven welke uitgangspunten belangrijk zijn bij het vormgeven van je opleiding. Er wordt apart aandacht besteed aan hoe maatwerk binnen je opleiding gerealiseerd wordt. In het onderwijsplan staat ook hoe je opleiding is opgebouwd. Hierbij komen alle onderdelen aan bod: het beroepsspecifieke deel, de keuzedelen, de generieke talen en rekenen, loopbaan en burgerschap, andere onderwijsactiviteiten, het praktijkleren en de beroepspraktijkvorming. Door regelmatig te toetsen krijg jij (en de docenten) zicht op de vorderingen in je leerproces. In het onderwijsplan is ook een overzicht van de ontwikkelgerichte toetsing opgenomen. Bij de opleiding sociaal werk wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de praktijk en/of praktijkvoorbeelden om te leren. Dus je maakt opdrachten in de praktijk maar soms wordt ook de praktijk in de klas gehaald. We gebruiken casussen en voorbeelden uit de praktijk om de theorie te ondersteunen. Voor alle studenten is het mogelijk om in de opleiding te versnellen of te vertragen. De eisen hiervoor vind je bij de studievoortgangsregeling. Generieke taal en rekenen In de eerste periode van je opleiding word je beginniveau voor taal en rekenen met een toets bepaald, waardoor zichtbaar wordt op welk niveau je de vaardigheden beheerst. Tijdens de opleiding werk jij aan de ontwikkeling van deze vaardigheden. In de lessen wordt geregeld met niveaugroepjes gewerkt. In de 2 e helft van je opleiding is het wettelijk toegestaan om deel te nemen aan de examinering. De docenten begeleiden je zo snel als mogelijk naar je examens. Na het behalen van je examens is het onder voorwaarden mogelijk vrijstelling te krijgen voor de lessen. Gedurende de opleiding blijkt soms dat ondanks inspanning van de student (veel oefenen) de resultaten achterblijven. Extra ondersteuning is dan mogelijk, jouw vakdocent kan je hier over inlichten. Gedurende de opleiding krijg je ook verschillende ontwikkelingsgerichte toetsen voor het generieke onderwijs en/of het vakgerichte onderwijs. Deze worden soms tijdens de les en soms in toets weken afgenomen. Hierover informeert de SLB er en/of de vakdocent , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 15 van 40

16 Hoe ziet een lesweek eruit? De lessen worden ingeroosterd in eenheden van een half uur. Een lesuur op je rooster is dus een half uur. De schooldagen beginnen meestal om uur en duren max. tot uur. De indeling van de lesweek is van veel factoren afhankelijk en kan tussentijds wijzigen. Als er tussentijds wijzigingen zijn lees je dit op de opgehangen tv schermen in de openbare ruimtes van de school en kan je dit terug vinden in het roosterprogramma. 2.4 Studiebelasting De school heeft de wettelijke plicht om je per schooljaar een minimaal aantal uren te begeleiden in je leerproces. Deze contacturen bestaan uit begeleide onderwijstijd en beroepspraktijk-vorming. Bijlage 1 Onderwijsprogrammering geeft een overzicht van het aantal uren per leerjaar. Daarin staat dat het aantal uren en de verdeling daarvan voldoen aan de wettelijke eisen en de normen van het Vitalis college , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 16 van 40

17 Je kunt ook lezen hoeveel tijd je op school en in de BPV gemiddeld gaat besteden aan je studie. Je kunt zien wat er aan studie-inzet van je verwacht wordt en lezen hoeveel tijd je 2.5 Onderwijsplanning Het studiejaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Veelal bestaat deze periode uit onderwijsweken waarin ook getoetst wordt. In leerjaar 1 en 2 volg je het basisdeel van de opleiding Sociaal Werk. In leerjaar 3 ga je een profiel kiezen, SCW of SMD. Bij de keuze wordt je begeleid door je SLB er. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een vast rooster. Voor de toetsweek wordt tijdig een rooster bekend gemaakt. De onderwijsactiviteiten die gepland zijn in de lesweken, kun je vinden in het bijgevoegde voorbeeldrooster op de vorige bladzijde. In alle studiejaren zal je lesweek bestaan uit een aantal vergelijkbare onderdelen: je voert opdrachten in de beroepspraktijk uit, je oefent op school o.a. vaardigheden en je krijgt theorie. In de opleiding gaat het om leren in de beroepspraktijk (BPV) en leren op school. Deze twee vormen van leren staan niet los van elkaar maar vormen een eenheid. In het onderstaande schema zie je in kleur hoe de verhouding tussen lesdagen en BPV is gedurende je hele opleiding. Tijdens je opleidingstraject volg je ook keuzedelen. Welke dit zijn, is afhankelijk van jouw definitieve keuze. Keuzedelen volg je op school en/of in de BPV en/of middels zelfstudie. Je leest hier meer over op de portal. Hieronder staat aangegeven in welke perioden er keuzedelen aangeboden worden. School BPV Keuzedelen Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 School BPV Keuzedelen School BPV Keuzedelen School BPV Keuzedelen Gedurende de opleiding kunnen er wijzigingen plaatsvinden in de verdeling van de BPV-perioden. In de volgende paragraaf staat uitgewerkt hoe de beroepspraktijkvorming vorm krijgt , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 17 van 40

18 2.6 Maatwerk De clusterexamencommissie kan een deelnemer, die middels EVK s (Eerder Verworven Kwalificaties) of EVC s (Eerder Verworven Competenties) kan aantonen, dat hij aan (een deel van) de kwalificatie-eisen voldoet, vrijstelling verlenen van deelname aan onderwijs en/of een of meer ontwikkelingsgerichte en/of kwalificerende examens. Het initiatief voor een vrijstellingsaanvraag op basis van EVK s ligt bij de deelnemer. De deelnemer kan vrijstelling(en) aanvragen: - tijdens de intake naar aanleiding van zijn aanmelding voor de opleiding - door in de loop van zijn opleiding een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen bij de coördinator vrijstelling van de opleiding waarvoor hij zich heeft aangemeld c.q. is ingeschreven. Studenten, die in de loop van de opleiding informatie willen inwinnen over de mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen, wenden zich hiervoor tot de vrijstellingscoördinator. Op basis daarvan neemt de betreffende student een besluit om vrijstelling aan te vragen, waarna de coördinator vrijstelling de aanvraag in behandeling neemt. Elke aanvraag wordt persoonlijk beoordeeld op basis van eerder verworven kwalificaties (diploma s). De vrijstellingsprocedure en het aanvraagformulier zijn ten behoeve van de informatievoorziening aan potentiële studenten en werkgevers op de website van het Vitalis college geplaatst. Wanneer de deelnemer op basis van EVC s een vrijstellingsaanvraag wil indienen, dient hij te bezitten over een ervaringscertificaat wat wordt afgegeven door een erkend EVC-aanbieder. Voor meer informatie kan de deelnemer terecht bij de clusterexamencommissie. Voor de opleiding Sociaal Werk is Jannemijn Leyten de vrijstelling coördinator. Haar adres is Naast vrijstellingen verkrijgen kan het ook zijn dat je gaat versnellen of vertragen in je opleiding. De versnellingsprocedure vind je in bijlage 3. Als je onvoldoende studieresultaten behaald en/of onvoldoende werk en/of studiehouding laat zien dan kan dit resulteren in een vertraging van je opleiding. Meer hierover vind je in hoofdstuk studievoortgangsregeling , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 18 van 40

19 2.7 Informatie over de beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming wordt ook wel BPV of stage genoemd. Dit is een vast onderdeel van je opleiding. In deze paragraaf kun je lezen hoe de beroepspraktijkvorming vorm heeft gekregen binnen jouw opleiding. Gedurende de gehele opleiding is het schoolse leren en het leren in de praktijk gecombineerd. In periode 2 start je met twee dagen BPV, ter oriëntatie op het beroep. Vanaf periode 3 start je met de beroep specifieke opdrachten of prestaties in de praktijk. Deze zijn in eerste instantie ontwikkeling gericht. Vanaf periode 5 (start tweede studiejaar) start de examinering in de BPV. Deze loopt door tot het einde van je opleiding. De stagebegeleider beoordeeld de opdrachten tijdens je uitvoering. Vervolgens lever je de opdrachten in op school en beoordeeld je SLB er de opdrachten inhoudelijk. De school kan je helpen bij het vinden van een praktijkplaats. Je hebt zelf ook de verantwoordelijkheid om actief mee te zoeken. Praktijkovereenkomst (POK) voor BOL studenten In de Praktijkovereenkomst (POK) worden alle rechten en plichten van jou, de praktijkopleider van de instelling en de BPV-docent van het Vitalis college vastgelegd. De POK wordt ondertekend door alle drie de partijen. Bij aanvang van iedere nieuwe BPV-periode wordt er een nieuwe POK gemaakt. In de POK staat de BPV- uren-eis vermeld waar je als BOL-student minimaal aan moet voldoen. In bijlage 1 Onderwijsprogrammering lees je hoeveel uur BPV je minimaal verplicht bent te maken tijdens je hele opleiding. Keuzedeel in de BPV Zoals eerder vermeld volg je tijdens de opleiding keuzedelen. Bij een aantal keuzedelen is de BPV een onderdeel, bij andere keuzedelen niet. De BPV van een keuzedeel kan soms binnen een reguliere BPV-plaats worden gevolgd en soms op een aparte BPV-plaats. Wanneer je BPV volgt voor een keuzedeel, tellen deze uren mee in het totaal aantal BPV-uren van je opleiding. Volg je het keuzedeel op je reguliere BPV-plaats dan staat het keuzedeel vermeld op je praktijkovereenkomst. Indien je het keuzedeel in een andere instelling of bedrijf volgt, wordt er een aparte praktijkovereenkomst opgemaakt. Begeleiding Je hebt tijdens de BPV periode 2 begeleiders. Een praktijkopleider vanuit de instelling/het bedrijf, deze is verantwoordelijk voor jouw dagelijkse begeleiding. Daarnaast is er je SLB er die je vanuit 23185, Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 19 van 40

20 school begeleidt. De twee begeleiders hebben intensief contact om jouw voortgang te volgen. Ook is er iedere stageperiode minimaal één stage bezoek. 2.8 Internationalisering Bij het Vitalis college kun je ook leren buiten de landsgrenzen. Internationale stages bieden deze mogelijkheid. Een buitenlandervaring draagt bij aan je ontwikkeling. Je bereidt je voor op de internationale arbeidsmarkt, het helpt bij een betere doorstroom naar een vervolgopleiding en het vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Informeer naar de mogelijkheden voor jouw opleiding bij je SLB-er/BPV docent. Voor tips en adviezen kun je ook terecht op de speciaal daarvoor ingerichte website van het ROC West-Brabant Bij de opleiding Sociaal Werk is Huub van Caam de contactpersoon voor internationale stages. Zijn adres is 23185, Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 20 van 40

21 2.9 Informatie over de beoordeling Tijdens je opleiding heb je te maken met twee soorten beoordelingen: Ontwikkelgericht beoordelen of toetsen. Anders gezegd dit is beoordelen om te leren. Deze beoordelingen zijn onderdeel van het onderwijsprogramma. Kwalificerend beoordelen of examineren. Anders gezegd, dit is beoordelen om te kijken of je voldoet aan de eisen voor een diploma. Deze beoordelingen worden gegeven na afname van een examen, uitgebreide informatie over de diploma-eisen vind je in 5.1. Voor wat betreft het examineren zijn alle partijen gebonden aan de regels van het centrale examenreglement van ROC West-Brabant, het handboek examinering van het Vitalis college en de aanvullende regels van het cluster. De eerste 2 documenten zijn te vinden op de website van het Vitalis college. In bijlage 2 zijn hiervoor de links opgenomen Ontwikkelingsgericht beoordelen Ontwikkelgericht toetsen kan op allerlei momenten in de opleiding plaats vinden. 0-metingen, ontwikkelingsgerichte toetsen, stage-opdrachten, voortgangstoetsen, diagnostische toetsen. Het zijn allemaal voorbeelden van toetsen die bedoeld zijn om je te informeren waar je staat in je ontwikkeling. De resultaten van je toets worden met je doorgenomen door de docent die de les verzorgt of je begeleider bij stage-opdrachten. Het geheel van je studieresultaten wordt studievoortgang genoemd. Deze wordt regelmatig met je besproken door je studieloopbaanbegeleider. In 6.2 studievoortgang gaat het over de studievoortgangsregeling van je opleiding. Om deel te kunnen nemen aan examens mag de school voorwaarden stellen. Mogelijke voorwaarden zijn Overgangsvoorwaarden (voorwaarden om naar het volgende leerjaar te gaan of voorwaarden om op te mogen voor het examen, ontwikkelingsgerichte opdrachten behaald, een go/no go moment) Tussentijdse voorwaarden (hiermee wordt de volgorde van examinering bedoeld.) Aantal behaalde examens (een examen is voorwaarden om deel te nemen aan een ander examen.) Behaalde studiepunten (leidend bij de opleiding SW) De voorwaarden die voor jouw opleiding van toepassing zijn kan je terug vinden in de onderstaande documenten: Studievoortgangsregeling Handleiding en portofolio kwalificerende examens Examenplan Bron: servicedocument voorwaarden voor examinering, ROC West-Brabant, bestuurscentrum onderwijs expertise , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 21 van 40

22 2.9.2 Studievoortgangsregeling Inleiding In de studievoortgangsregeling van je opleiding staan de voorwaarden die betrekking hebben op de studievoortgang van jouw opleiding. Het zijn richtlijnen waar elke student aan moet voldoen, ze zijn voorwaardelijk om je opleiding succesvol af te ronden met het behalen van een diploma. De studievoortgangregeling van je opleiding staat op Itslearning. Binnen je vak op het vakdashboard aan de rechterkant in het blok Schooldocumenten. De studievoortgangsregeling wordt door je SLB-er toegelicht. Gedurende je hele opleiding bespreek je regelmatig met je studieloopbaanbegeleider of jouw studievoortgang volgens verwachting verloopt. De studieloopbaanbegeleider en de docenten van het onderwijsteam geven minimaal 2x per jaar een officieel studieadvies. Het studieadvies wordt door de studieloopbaanbegeleider tijdens een studieadviesgesprek met jou besproken. Een studieadvies komt tot stand nadat er door het docententeam naar verschillende zaken is gekeken: je studieresultaten op school en in de praktijk; je aanwezigheid op school en in de praktijk; je studiehouding op school en je leer-, werkhouding in de praktijk; of de opleiding/ het beroep bij je past; aan het einde van een schooljaar een vaststelling of je over mag naar het volgende leerjaar. Studieadviesgesprek Je kunt tijdens het studieadviesgesprek een positief of een negatief studieadvies krijgen. In het uiterste geval wordt er een bindend studieadvies gegeven. De SLB-er geeft altijd een gedegen onderbouwing van het gegeven studieadvies. Als er zaken verbeterd moeten worden weet je aan het einde van het gesprek precies welke zaken je de komende leerperiode moet verbeteren of veranderen. Alle afspraken worden vastgelegd, het is voor jou duidelijk welke acties jij moet ondernemen. Tevens is het helder wat jij van jouw docenten mag verwachten met betrekking tot eventuele extra ondersteuning. Er wordt een datum voor een volgend gesprek vastgesteld, in dit gesprek wordt nagegaan of jij vooruitgang hebt geboekt. Er wordt gebruik gemaakt van standaardformulieren, de ingevulde formulieren worden door de SLB-er in het begeleidingsdossier gearchiveerd. Jij krijgt een kopie mee. Positief studieadvies Een positief studieadvies betekent zeker zo doorgaan. Je haalt goede studieresultaten. Je functioneert op de juiste manier op school en in de praktijk. Je laat zien dat je in staat bent om de opleiding met succes te vervolgen. Om je leerdoelen te kunnen halen heeft de SLB-er mogelijk nog wel tips en adviezen om je nog beter te kunnen ontwikkelen. Het kan zijn dat hierover afspraken gemaakt worden. Deze worden schriftelijk vastgelegd , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 22 van 40

23 Negatief studieadvies Een negatief studieadvies houdt in dat er teveel zaken niet in orde zijn. In het studieadviesgesprek worden deze besproken en toegelicht. Er wordt een termijn afgesproken waarna je als student moet laten zien dat de aangegeven tekortkomingen (studieresultaten, aanwezigheid, studie-, werkhouding) zijn rechtgezet. Hierover worden afspraken gemaakt. Deze worden schriftelijk vastgelegd. Er wordt een datum vastgesteld wanneer het volgende officiële studieadviesgesprek zal plaatsvinden. Tussentijds kunnen al eerder voortgangsgesprekken plaats vinden. Ter voorbereiding op het volgende studieadviesgesprek wat volgt op het negatieve studieadvies vraagt de SLB er wederom advies aan het hele team. Als je voldoende hebt gewerkt aan de aangegeven tekortkomingen dan zal er een positief studieadvies gegeven worden. Om je leerdoelen te kunnen halen heeft de SLB-er mogelijk nog wel tips en adviezen om je nog beter te kunnen ontwikkelen. Het kan zijn dat hierover afspraken gemaakt worden. Deze worden schriftelijk vastgelegd Zijn de aangegeven tekortkomingen en gemaakte afspraken in het negatief studieadvies niet verbeterd en nagekomen dan wordt er besproken wat de vervolgacties zijn. Dit is afhankelijk van de situatie. Mogelijk wordt er een bindend studieadvies gegeven. Bindend studieadvies Als je als student een bindend studieadvies krijgt dan wordt dit in een individueel gesprek besproken en toegelicht. Het betekent dat je de opleiding niet verder kunt vervolgen. Er worden afspraken gemaakt over de vervolgstappen. Deze worden schriftelijk vastgelegd. Na dit gesprek krijg je binnen één werkweek een bevestiging dat jij een bindend studieadvies hebt gekregen. Een bindend studieadvies betekent dat de student de opleiding niet verder kan voortzetten en dat de onderwijsovereenkomst wordt verbroken. In de procedure (tussentijdse) uitstroom is uitgewerkt hoe de verdere gang van zaken is. Er vindt altijd nog een exitgesprek plaats. Procedure tussentijdse uitstroom Wanneer je jonger dan 18 jaar bent word je doorverwezen naar het Studenten Succes Centrum. Zie verder , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 23 van 40

24 3. Informatie over de begeleiding 3.1 Studieloopbaanbegeleiding Onder studieloopbaanbegeleiding (SLB) verstaan we alle activiteiten die erop gericht zijn om studenten te begeleiden bij een resultaatgerichte studieloopbaan. Je krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen met wie je de resultaten en ontwikkeling van jouw leerroute bespreekt. De studieloopbaanbegeleider heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in je studieloopbaanplanning. Je wordt begeleid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je studieloopbaan. Je wordt begeleid op het persoonlijk vlak. Je gaat dus: gericht informatie verzamelen over kenmerken, mogelijkheden en eisen van opleiding en beroep. inzicht krijgen in de eigen capaciteiten, interesses, waarden, persoonskenmerken en ontwikkeling van competenties. bovenstaande informatie over opleiding, beroep en eigen persoon eigen maken en op grond daarvan keuzes maken. reflecteren op evaluaties en beoordelingen en daar vervolgens acties aan verbinden. zorgen voor een gevuld (digitaal ) portfolio en een plan van aanpak waarin je je ontwikkeling zichtbaar maakt. de bewijzen uit je portfolio laten zien aan de studieloopbaanbegeleider. Deze zijn voorwaarde om aan examens te kunnen deelnemen. De SLB-er heeft hierin een adviserende rol. Individuele begeleiding Individuele begeleiding krijg je van de studieloopbaanbegeleider en je BPV-begeleider op stage. Voorbeelden van individuele begeleiding zijn: je beginsituatie helder krijgen, individuele leervorderingen bespreken, bewijsstukken portfolio checken, stage-ervaringen bespreken, feedback geven op persoonlijke leerdoelen en acties. Groepsbegeleiding Groepsbegeleiding van de SLB-er vindt plaats in een groep en is gericht op begeleiding die voor alle studenten min of meer gelijk is. In de brief waarin staat dat je bent aangenomen voor de opleiding staat ook wie je SLB er is in het eerste leerjaar. In de daarop volgende jaren kan het zijn dat je een andere SLB er krijgt , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 24 van 40

25 3.2 Zorgbegeleiding Wanneer zorgbegeleiding? Zorgbegeleiding kan een oplossing bieden als jouw zorgvraag qua intensiteit en deskundigheid niet meer past binnen de studieloopbaanbegeleiding. Wanneer jouw problemen een positief studieresultaat in de weg staan, kan je een beroep doen op de zorgbegeleiding. Zorgbegeleiding wordt geboden door het zorgteam van het Vitalis college. Zorgbegeleiding wordt door jouzelf of door de studieloopbaanbegeleider aangevraagd bij de trajectbegeleider zorg van het zorgteam. Er is begeleiding mogelijk bij sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, dyslexie, dyscalculie, motivatieproblemen, problemen in de relationele sfeer of financiële problemen. Wat is zorgbegeleiding? Na aanmelding volgt een intakegesprek met de trajectbegeleider zorg. Deze bespreekt met jou de benodigde stappen van training, testen, coachen, begeleiden tot doorverwijzen. Deze trajectbegeleider zorg begeleidt en coacht jou in het hele zorgbegeleidingstraject, behalve als jij doorverwezen wordt. Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden werkt de trajectbegeleider zorg intensief samen met andere gespecialiseerde hulpverleners o.a. schoolmaatschappelijk werk, trajectbegeleiders passend onderwijs, leer- kwalificatieplicht, GGZ, GGD, CJG. Daarnaast is de trajectbegeleider zorg lid van het zorgteam. De zorgbegeleiding vindt plaats tijdens verschillende momenten in de opleiding; wij spreken over instroombegeleiding, voortgangsbegeleiding, doorstroombegeleiding en de uitstroombegeleiding Wat is een zorgteam? Het zorgteam van het Vitalis college bestaat uit een zorgcoördinator, trajectbegeleiders zorg, trajectbegeleiders passend onderwijs en schoolmaatschappelijk werk. Zij organiseren en zijn verantwoordelijk voor de extra zorgbegeleiding van studenten. Waar vind je het zorgteam? Op alle locaties van het Vitalis college is het zorgteam beschikbaar. Je SLB-er kan je informeren. 3.3 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Passend Onderwijs Heb je een indicatie in het kader van Passend Onderwijs dan kan er in overleg met Servicecentrum Studie & Beroep SS&B gekeken worden of dit gebruikt kan worden voor extra begeleiding of voorzieningen. Het SS&B geeft een advies aan het team van je nieuwe opleiding over jouw zorgbegeleiding. Dit kan leiden tot extra begeleidingstijd binnen en/of buitenschools. De aard en 23185, Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 25 van 40

26 omvang van de begeleiding wordt in samenspraak met jou en de school tijdens voor de start van de opleiding besproken. Wel wordt in acht wordt genomen dat je als student tot een beroepsbeoefenaar wordt opgeleid en ook als dusdanig zelfstandig moet kunnen functioneren. Afwijkende examinering Op grond van een geconstateerde beperking (aantoonbaar m.b.v. een deskundigenverklaring) kun je in aanmerking komen voor afwijkende examinering. Hierbij kan je denken aan extra tijd of het gebruik van vastgestelde hulpmiddelen. Voor nadere informatie neem je contact op met je SLB-er. 3.4 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Tijdens het doorlopen van je opleiding bij het Vitalis college kun je om verschillende redenen tot de conclusie komen dat de opleiding die je gekozen hebt niet haalbaar, passend of wenselijk meer is. Dit is in eerste instantie een gespreksonderwerp tijdens de begeleidingsgesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Wanneer je besluit je op een andere opleiding te gaan oriënteren en te gaan stoppen en je bent jonger dan 18 jaar, zullen je ouders/verzorgers hiervan door je studieloopbaanbegeleider op de hoogte gesteld worden. Je studieloopbaanbegeleider verwijst je vervolgens door naar de Trajectbegeleider Zorg. De Trajectbegeleider Zorg gaat met je in gesprek en zal samen met jou (en je ouders/verzorgers) kijken naar de oorzaak en mogelijk te nemen vervolgstappen. Wanneer er duidelijk sprake is van een verkeerde beroepskeuze, is er binnen het Vitalis college een doorverwijzing naar het Studenten Succes Centrum (SSC) mogelijk. De medewerkers van het SSC gaan met jou aan de slag om een passende opleiding te kiezen. Zij doen dit onder andere op basis van het afnemen van testen, gesprekken en het laten opdoen van praktijkervaringen binnen de beoogde opleiding en het daaraan gekoppelde werkveld. Wanneer er echter sprake is van meerdere oorzaken als reden voor het beëindigen van je huidige opleiding, zoals problemen thuis, leerproblemen of bijzondere omstandigheden, dan kan de keuze gemaakt worden om een traject buiten het Vitalis college te volgen. Ook kan er dan doorverwijzing naar specialistische hulp plaatsvinden, zodat je aan een aantal eerder genoemde oorzaken kunt werken, waardoor je bij het starten van een nieuwe opleiding meer kans hebt op succes. 3.5 Bezwaren en klachten Binnen het Vitalis college is er een bezwaar- en klachtenregeling van kracht. Deze kan op diverse momenten in werking gaan. De bezwaar- en klachtenregeling staat op de website van het Vitalis college onder de keuzeknop studenten : Link: De bezwaar- en klachtenregelingen zijn gebaseerd op het deelnemersstatuut, waarin de rechten en plichten van studenten zijn vastgelegd. Het deelnemersstatuur kun je op dezelfde plaats vinden als de bezwaaren klachtenregelingen. 3.6 Vertrouwenspersonen Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Speciaal hiervoor zijn er binnen het Vitalis college een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld. De verwijzing naar deze personen kan via de studieloopbaanbegeleider, begeleiders, instructeurs of via 23185, Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 26 van 40

27 het Studenten Informatie punt (Stip) plaats vinden. Je kunt ook zelfstandig contact zoeken met de vertrouwenspersoon. Aan het begin van je opleiding krijg je een folder met de namen van de vertrouwenspersonen en hoe en waar ze te bereiken zijn. Je meldingen worden in vertrouwen behandeld. De directeur van het Vitalis college wordt geïnformeerd over het aantal meldingen en de aard van die meldingen. Dit gebeurt zonder de naam van de melder , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 27 van 40

28 4. EXAMINERING 4.1 Exameneisen Inleiding De examinering van jouw opleiding is het totaal van alle exameneisen. Alle exameneisen staan in het kwalificatiedossier, ze zijn hieronder samengevat. Exameneisen Beroepsspecifieke eisen (kerntaken/werkprocessen) Generieke eisen talen en rekenen Loopbaan en burgerschap Keuzedelen Aandachtspunten Bij beroepsspecifieke examens worden kerntaken en werkprocessen uit het basis- en/of profieldeel beoordeeld. De beoordeling wordt herleid tot het niveau van de kerntaken. Een deel van de examinering vindt plaats in de beroepspraktijk. Dit kan ook in simulatie op school of in een bedrijf zijn. Als er in de kwalificatie beroepsgerichte eisen zijn opgenomen m.b.t. talen of rekenen dan dienen deze geëxamineerd te worden. De examinering kan plaats vinden als onderdeel van een beroepsgericht examen of als een apart examen. De beoordeling is onderdeel van het totale oordeel van de kerntaak. De exameneisen (zie examenplan) m.b.t. taal en rekenen zijn afgeleid uit een schema waarin per cohort is vastgelegd aan welke exameneisen moet voldaan zijn. Er staat ook welke zak/slaag regeling daarbij wordt gehanteerd. De student moet aan alle inspanningsverplichtingen voor loopbaan én burgerschap voldaan hebben. De student moet deelnemen aan de examens van de gevolgde keuzedelen. Er moet een oordeel per keuzedeel herleidbaar zijn. Indien de student het keuzedeel met een onvoldoende afsluit heeft dit geen gevolgen voor de zak-/slaag regeling. Bij voldoende afsluiten van een keuzedeel wordt het resultaat wel vermeld op het diploma , Sociaal Werk, BOL, 4, 2016, Versie 1.0 Pagina 28 van 40

OER Onderwijsassistent

OER Onderwijsassistent OER Onderwijsassistent Cohort 2016-2019 Startdatum: 5 september 2016 Kwalificatiedossier Pedagogisch werk Kwalificatiedossiercode 23183 Kwalificatie Onderwijsassistent Kwalificatiecode 25485 4 BOL 25485,

Nadere informatie

OER Mbo-Verpleegkundige

OER Mbo-Verpleegkundige OER Mbo-Verpleegkundige Cohort 2016- Startdatum: Augustus 2016, februari 2017 Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige Kwalificatiedossiercode 23182 Kwalificatie Brancheverbijzonderingen ZH, VVT, GGZ en

Nadere informatie

OER Mbo-Maatschappelijke Zorg

OER Mbo-Maatschappelijke Zorg OER Mbo-Maatschappelijke Zorg Cohort 2016-2020 Startdatum: September 2016, Februari 2017 Kwalificatiedossier Maatschappelijke Kwalificatiedossiercode 23181 Zorg Kwalificatie Persoonlijk Kwalificatiecode

Nadere informatie

OER Mbo-Verzorgende. Cohort Startdatum: September 2016, Februari Kwalificatiedossier Mbo-Verzorgende Kwalificatiedossiercode 23187

OER Mbo-Verzorgende. Cohort Startdatum: September 2016, Februari Kwalificatiedossier Mbo-Verzorgende Kwalificatiedossiercode 23187 OER Mbo-Verzorgende Cohort 2016-2020 Startdatum: September 2016, Februari 2017 Kwalificatiedossier Mbo-Verzorgende Kwalificatiedossiercode 23187 Kwalificatie Brancheverbijzonderingen Verpleeg- en verzorgingshuizen

Nadere informatie

OER Mbo-Verpleegkundige

OER Mbo-Verpleegkundige OER Mbo-Verpleegkundige Cohort 2016-2020 Startdatum: Augustus 2016, februari 2017 Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige Kwalificatiedossiercode 23182 Kwalificatie Brancheverbijzonderingen ZH, VVT, GGZ

Nadere informatie

OER Coördinator Beveiliging

OER Coördinator Beveiliging OER Coördinator Beveiliging Cohort 2016 Startdatum: Diverse momenten Kwalificatiedossier Particuliere beveiliging Kwalificatie Coördinator beveiliging Kwalificatiedossiercode 23161 Kwalificatiecode 25408

Nadere informatie

Crebo Sociaal Werk Sociaal Cultureel Werk Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening

Crebo Sociaal Werk Sociaal Cultureel Werk Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening Naam opleiding Sociaal Werk Leerweg BOL Niveau 4 Cohort 2017-2020 Startdatum 28-08-2017 Crebo 23185 Sociaal Werk 25488 Sociaal Cultureel Werk 25489 Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening Inhoudsopgave

Nadere informatie

OER Mbo-Verzorgende. Cohort Startdatum: September 2016, Februari Kwalificatiedossier Mbo-Verzorgende Kwalificatiedossiercode 23187

OER Mbo-Verzorgende. Cohort Startdatum: September 2016, Februari Kwalificatiedossier Mbo-Verzorgende Kwalificatiedossiercode 23187 OER Mbo-Verzorgende Cohort 2016-2020 Startdatum: September 2016, Februari 2017 Kwalificatiedossier Mbo-Verzorgende Kwalificatiedossiercode 23187 Kwalificatie Brancheverbijzonderingen VVT en GHZ Kwalificatiecode

Nadere informatie

OER Pedagogisch medewerker

OER Pedagogisch medewerker Kwalificatiedossier Pedagogisch werker Kwalificatie Pedagogisch werker kinderopvang OER Pedagogisch medewerker kinderopvang Cohort 2016-2019 Startdatum Kwalificatiedossiercode 23183 Kwalificatiecode 25486

Nadere informatie

OER Handhaver toezicht en veiligheid

OER Handhaver toezicht en veiligheid OER Handhaver toezicht en veiligheid Cohort 2016 Startdatum: augustus 2016 Kwalificatiedossier Publieke veiligheid Kwalificatiedossiercode 23162 Kwalificatie Handhaver toezicht en veiligheid Kwalificatiecode

Nadere informatie

OER Combinatie opleiding Verzorgende. IG/Maatschappelijke Zorg

OER Combinatie opleiding Verzorgende. IG/Maatschappelijke Zorg Kwalificatiedossier Kwalificatie Kwalificatie OER Combinatie opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg Cohort 2016-2017 Startdatum: September 2016, Februari 2017 Kwalificatiedossierco de Combinatie

Nadere informatie

OER aankomend medewerker grondoptreden

OER aankomend medewerker grondoptreden OER aankomend medewerker grondoptreden Cohort 2016-2018 Startdatum: augustus 2016 Kwalificatiedossier Veiligheid en vakmanschap Kwalificatie aankomend medewerker grondoptreden Kwalificatiedossiercode 23164

Nadere informatie

OER Beveiliger. Cohort Startdatum: augustus Kwalificatiedossier Particuliere Kwalificatiedossiercode 23161

OER Beveiliger. Cohort Startdatum: augustus Kwalificatiedossier Particuliere Kwalificatiedossiercode 23161 OER Beveiliger Cohort 2016-2017 Startdatum: augustus 2016 Kwalificatiedossier Particuliere Kwalificatiedossiercode 23161 beveiliging Kwalificatie Beveiliger Kwalificatiecode 25407 Niv 2 BOL 25407, beveiliger,

Nadere informatie

OER Allround. schoonheidsspecialist. Cohort Startdatum Kwalificatiedossier Schoonheidsspecialist Kwalificatiedossiercode

OER Allround. schoonheidsspecialist. Cohort Startdatum Kwalificatiedossier Schoonheidsspecialist Kwalificatiedossiercode OER Allround schoonheidsspecialist Cohort 2014-2017 Startdatum Kwalificatiedossier Schoonheidsspecialist Kwalificatiedossiercode 22173 Kwalificatie Allround schoonheidsspecialist Kwalificatiecode 95746

Nadere informatie

Onderwijs & Examenregeling

Onderwijs & Examenregeling Onderwijs & Examenregeling Naam opleiding: Cohort 2016-2019 Startdatum: september 2016 Kwalificatiedossier Kwalificatie Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende Kwalificatiedossiercode 23083 Crebo

Nadere informatie

OER 91370 Sociaal cultureel werk. Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept.

OER 91370 Sociaal cultureel werk. Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept. OER 91370 Sociaal cultureel werk Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept. 2015 91370 Sociaal cultureel werk, BOL, N4, C2015, start sept. 2015, Versie

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Naam opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Cohort Startdatum September 2017 / Februari 2018

Naam opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Cohort Startdatum September 2017 / Februari 2018 Naam opleiding Verzorgende IG Leerweg BBL Niveau 3 Cohort 2017-2020 Startdatum September 2017 / Februari 2018 Crebo 23187 Verzorgende IG 25491 Brancheverbijzondering VVT-GHZ Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Cohort Startdatum Kwalificatiedossiercode Kwalificatiecode BOL

Cohort Startdatum Kwalificatiedossiercode Kwalificatiecode BOL Kwalificatiedossier Pedagogisch werker Kwalificatie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker OER Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Cohort 2016-2019 Startdatum Kwalificatiedossiercode 23183 Kwalificatiecode

Nadere informatie

Naam opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Cohort Startdatum September 2017 / Februari 2018

Naam opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Cohort Startdatum September 2017 / Februari 2018 Naam opleiding Verzorgende IG Leerweg BOL Niveau 3 Cohort 2017-2020 Startdatum September 2017 / Februari 2018 Crebo 23187 Verzorgende IG 25491 Brancheverbijzondering VVT-GHZ-KZ 23187, Verzorgende IG, BOL,

Nadere informatie

Naam opleiding Monteur Mobiele Werktuigen. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Monteur Mobiele Werktuigen

Naam opleiding Monteur Mobiele Werktuigen. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Monteur Mobiele Werktuigen Naam opleiding Monteur Mobiele Werktuigen Leerweg BBL Niveau 2 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25246 Monteur Mobiele Werktuigen Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1

Nadere informatie

OER Beveiliger traject DBBO

OER Beveiliger traject DBBO OER Beveiliger traject DBBO Cohort 2016-2017 Startdatum: januari 2017 Kwalificatiedossier Particuliere Kwalificatiedossiercode 23161 beveiliging Kwalificatie Beveiliger Kwalificatiecode 25407 2 BBL Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam opleiding Assistent Installatie- en Constructietechniek. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017

Naam opleiding Assistent Installatie- en Constructietechniek. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Naam opleiding Assistent Installatie- en Constructietechniek Leerweg BOL-BBL Niveau 1 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25253 Assistent Installatie- en Constructietechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam opleiding Veva, aankomend medewerker grondoptreden. Niveau 2 Cohort Startdatum September 2017

Naam opleiding Veva, aankomend medewerker grondoptreden. Niveau 2 Cohort Startdatum September 2017 Naam opleiding Veva, aankomend medewerker grondoptreden Leerweg BOL Niveau 2 Cohort 2017-2019 Startdatum September 2017 Crebo 23164 Veiligheid en Vakmanschap 25416 Aankomend medewerker grondoptreden Inhoudsopgave

Nadere informatie

OER Dienstverlening. Cohort Startdatum: Kwalificatiedossier Dienstverlening Kwalificatiedossiercode 23189

OER Dienstverlening. Cohort Startdatum: Kwalificatiedossier Dienstverlening Kwalificatiedossiercode 23189 OER Dienstverlening Cohort 2016-2018 Startdatum: 01-08-2016 Kwalificatiedossier Dienstverlening Kwalificatiedossiercode 23189 Kwalificatie Helpende Zorg & Welzijn Medewerker facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

Naam opleiding Veva, aankomend medewerker grondoptreden. Niveau 2 Cohort Startdatum September Crebo

Naam opleiding Veva, aankomend medewerker grondoptreden. Niveau 2 Cohort Startdatum September Crebo Naam opleiding Veva, aankomend medewerker grondoptreden Leerweg BOL Niveau 2 Cohort 2017-2019 Startdatum September 2017 Crebo 23164 25416 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg OER... 4 Praktische

Nadere informatie

Naam opleiding Medewerker ICT. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Medewerker ICT

Naam opleiding Medewerker ICT. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Medewerker ICT Naam opleiding Medewerker ICT Leerweg BOL Niveau 2 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25192 Medewerker ICT Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg OER... 4 Praktische

Nadere informatie

Crebo: 23090, Medewerker ICT, Leerweg: BOL 3, Cohort: , Startdatum: Pagina 1 van 37

Crebo: 23090, Medewerker ICT, Leerweg: BOL 3, Cohort: , Startdatum: Pagina 1 van 37 Naam opleiding Medewerker beheer ICT Leerweg BOL Niveau 3 Cohort 2017-2020 Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 23090 ICT-support 25191 Medewerker beheer ICT Pagina 1 van 37 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Naam opleiding Onderwijsassistent. Niveau 4 Cohort Startdatum 28 augustus 2017

Naam opleiding Onderwijsassistent. Niveau 4 Cohort Startdatum 28 augustus 2017 Naam opleiding Onderwijsassistent Leerweg BOL Niveau 4 Cohort 2017-2020 Startdatum 28 augustus 2017 Crebo 23183 Kwalificatiedossiercode PW 25485 Kwalificatiecode OA Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Naam opleiding Technicus Engineering. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Technicus Engineering

Naam opleiding Technicus Engineering. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Technicus Engineering Naam opleiding Technicus Engineering Leerweg BBL Niveau 4 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25297 Technicus Engineering Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Kwalificaties. Sport en Bewegen Cohort Startdatum. 1 augustus 2016

Kwalificatiedossier. Kwalificaties. Sport en Bewegen Cohort Startdatum. 1 augustus 2016 Kwalificatiedossier Sport en Bewegen 23163 Cohort 2016 Startdatum 1 augustus 2016 Kwalificaties Coördinator sportinstructie, training en coaching, 25414, n4, BOL 25414 Coördinator sportinstructie, training

Nadere informatie

Naam opleiding Eerste verkoper. Niveau 3 Cohort Startdatum September Crebo Eerste verkoper

Naam opleiding Eerste verkoper. Niveau 3 Cohort Startdatum September Crebo Eerste verkoper Naam opleiding Eerste verkoper Leerweg BBL Niveau 3 Cohort 2017-2019 Startdatum September 2017 Crebo 25153 Eerste verkoper Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg OER... 4 1.2 Praktische informatie...

Nadere informatie

OER Allround Kapper. Cohort Startdatum: september Kwalificatiedossier Haarverzorging Kwalificatiedossiercode 23157

OER Allround Kapper. Cohort Startdatum: september Kwalificatiedossier Haarverzorging Kwalificatiedossiercode 23157 OER Allround Kapper Cohort 2016-2019 Startdatum: september 2016 Kwalificatiedossier Haarverzorging Kwalificatiedossiercode 23157 Kwalificatie Allround kapper Kwalificatiecode 25399 3 BBL Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam opleiding Combinatie opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg. Niveau 3 Cohort Startdatum Aug en Feb.

Naam opleiding Combinatie opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg. Niveau 3 Cohort Startdatum Aug en Feb. Naam opleiding Combinatie opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Leerweg BBL Niveau 3 Cohort 2017-2020 Startdatum Aug. 2017 en Feb. 2018 Crebo 23187 Verzorgende IG 23181 Maatschappelijke Zorg

Nadere informatie

Naam opleiding Medewerker Beheer ICT. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Medewerker Beheer ICT

Naam opleiding Medewerker Beheer ICT. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Medewerker Beheer ICT Naam opleiding Medewerker Beheer ICT Leerweg BOL-BBL Niveau 3 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25191 Medewerker Beheer ICT Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg

Nadere informatie

OER 92632 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang, deel 2 leerjaar 3

OER 92632 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang, deel 2 leerjaar 3 OER 92632 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang, deel 2 leerjaar 3 Niveau: NV4 Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier: pedagogisch werk 2013 Startdatum: februari 2016 92632 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

23181 Maatschappelijke Zorg Brancheverbijzondering BGZ Brancheverbijzondering BSD

23181 Maatschappelijke Zorg Brancheverbijzondering BGZ Brancheverbijzondering BSD Naam opleiding Combinatie opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Leerweg BOL Niveau 3 Cohort 2017-2020 Startdatum Sept. 2017 en Feb. 2018 Crebo 23187 Verzorgende IG 25491 Brancheverbijzondering

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Naam opleiding Cohort: 2016-2018 Startdatum: 1.8.2016 Kwalificatiedossier Kwalificatiedossiercode Kwalificatie Kwalificatiecode Naam dossier Code dossier Naam Kwalificatie

Nadere informatie

Naam opleiding Gezel Schilder. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Gezel Schilder

Naam opleiding Gezel Schilder. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Gezel Schilder Naam opleiding Gezel Schilder Leerweg BBL Niveau 3 Cohort 2017 einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25029 Gezel Schilder Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg OER... 4 1.2 Praktische

Nadere informatie

OER Allround. schoonheidsspecialist. Cohort Startdatum. Kwalificatiedossier Schoonheidsverzorging Kwalificatiedossier code Kwalificatie BOL

OER Allround. schoonheidsspecialist. Cohort Startdatum. Kwalificatiedossier Schoonheidsverzorging Kwalificatiedossier code Kwalificatie BOL Kwalificatiedossier Schoonheidsverzorging Kwalificatiedossier code Kwalificatie OER Allround schoonheidsspecialist Cohort 2016-2019 Startdatum Allround schoonheidsspecialist 23159 Kwalificatiecode 25403

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Dienstverlening. Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Dienstverlening. Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: OER Onderwijs- en Examen Regeling Dienstverlening Naam kwalificatiedossier (KD) Dienstverlening Crebonummer KD 23189 Jaar KD 2016 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Naam opleiding Milieu-inspecteur. Niveau 4 Cohort Startdatum 1 augustus 2017

Naam opleiding Milieu-inspecteur. Niveau 4 Cohort Startdatum 1 augustus 2017 Naam opleiding Milieu-inspecteur Leerweg BOL Niveau 4 Cohort 2017-2020 Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 23172 Milieu-onderzoek en -inspectie 25458 Milieu-inspecteur Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

OER Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang

OER Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang OER Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang Niveau: NV4 Cohort 2014-2018 Kwalificatiedossier: Pedagogisch Werk 2014 Startdatum: Februari 2017 92632 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Naam opleiding Assistent plant of (groene) leefomgeving. Niveau 1 Cohort Startdatum 1 augustus 2017

Naam opleiding Assistent plant of (groene) leefomgeving. Niveau 1 Cohort Startdatum 1 augustus 2017 Naam opleiding Assistent plant of (groene) leefomgeving Leerweg BBL Niveau 1 Cohort 2017-2018 Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 23192 Entree 25258 Assistent plant of (groene) ruimte Inhoudsopgave 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Naam opleiding Vakexpert bloem, groen en styling. Niveau 4 Cohort Startdatum 1 augustus 2017

Naam opleiding Vakexpert bloem, groen en styling. Niveau 4 Cohort Startdatum 1 augustus 2017 Naam opleiding Vakexpert bloem, groen en styling Leerweg BBL Niveau 4 Cohort 2017-2020 Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 23169 Bloem, Groen en styling 25445 Vakexpert bloem, groen en styling Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam opleiding Logistiek Teamleider. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Logistiek Teamleider

Naam opleiding Logistiek Teamleider. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Logistiek Teamleider Naam opleiding Logistiek Teamleider Leerweg BBL Niveau 3 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25372 Logistiek Teamleider Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg OER...

Nadere informatie

Naam opleiding Chauffeur Wegvervoer. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Chauffeur Goederenvervoer

Naam opleiding Chauffeur Wegvervoer. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Chauffeur Goederenvervoer Naam opleiding Chauffeur Wegvervoer Leerweg BBL Niveau 2 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25549 Chauffeur Goederenvervoer Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Naam opleiding Bedrijfsleider paardensport en houderij. Niveau 4 Cohort Startdatum 1 augustus 2017

Naam opleiding Bedrijfsleider paardensport en houderij. Niveau 4 Cohort Startdatum 1 augustus 2017 Naam opleiding Bedrijfsleider paardensport en houderij Leerweg BOL Niveau 4 Cohort 2017-2020 Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 23177 Paardensport en -houderij 25468 Bedrijfsleider paardensport en - houderij

Nadere informatie

Naam opleiding Werkvoorbereider Installaties. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Werkvoorbereider Installaties

Naam opleiding Werkvoorbereider Installaties. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Werkvoorbereider Installaties Naam opleiding Werkvoorbereider Installaties Leerweg BBL Niveau 4 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25124 Werkvoorbereider Installaties Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Naam opleiding Constructiewerker. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Constructiewerker

Naam opleiding Constructiewerker. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Constructiewerker Naam opleiding Constructiewerker Leerweg BBL Niveau 2 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25291 Constructiewerker Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg OER... 4

Nadere informatie

Naam opleiding Uitvoerder Bouw/Infra. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Uitvoerder Bouw/Infra

Naam opleiding Uitvoerder Bouw/Infra. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Uitvoerder Bouw/Infra Naam opleiding Uitvoerder Bouw/Infra Leerweg BBL Niveau 4 Cohort 2017 einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25119 Uitvoerder Bouw/Infra Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg OER...

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Logistiek Medewerker. Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Logistiek Medewerker. Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: OER Onderwijs- en Examen Regeling Logistiek Medewerker Naam kwalificatiedossier (KD) Logistiek Crebonummer KD 23143 Jaar KD 2016 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Naam opleiding Beveiliger (keuzedeel Veiligheid en Vakmanschap) Niveau 2 Cohort Startdatum September 2017

Naam opleiding Beveiliger (keuzedeel Veiligheid en Vakmanschap) Niveau 2 Cohort Startdatum September 2017 Naam opleiding Beveiliger (keuzedeel Veiligheid en Vakmanschap) Leerweg BOL Niveau 2 Cohort 2017-2019 Startdatum September 2017 Crebo 23161 Particuliere beveiliging 25407 Beveiliger Inhoudsopgave 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Naam opleiding Ondersteunende Administratieve Beroepen. Niveau 2 Cohort Startdatum 1 augustus 2017

Naam opleiding Ondersteunende Administratieve Beroepen. Niveau 2 Cohort Startdatum 1 augustus 2017 Naam opleiding Ondersteunende Administratieve Beroepen Leerweg BOL Niveau 2 Cohort 2017-2019 Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 23068 Ondersteunende Administratieve Beroepen 25149 Medewerker (financiële)

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Haarverzorging. Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Haarverzorging. Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: OER Onderwijs- en Examen Regeling Haarverzorging Naam kwalificatiedossier (KD) Haarverzorging Crebonummer KD 23157 Jaar KD 2016 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Straatmaker Cohort: 2016-2019 Startdatum: 1.8.2016 Kwalificatiedossier Grond-, water- en wegenbouw Kwalificatiedossiercode 23050 Kwalificatie Straatmaker Kwalificatiecode 25096

Nadere informatie

Naam opleiding Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Niveau 3 Cohort Startdatum 1 augustus 2017

Naam opleiding Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Niveau 3 Cohort Startdatum 1 augustus 2017 Naam opleiding Vakbekwaam medewerker dierverzorging Leerweg BOL Niveau 3 Cohort 2017-2020 Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 23214 Dierverzorging 25541 Vakbekwaam medewerker dierverzorging Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam opleiding Vakbekwaam hovenier. Niveau 3 Cohort Startdatum 1 augustus Crebo Groene ruimte Vakbekwaam hovenier

Naam opleiding Vakbekwaam hovenier. Niveau 3 Cohort Startdatum 1 augustus Crebo Groene ruimte Vakbekwaam hovenier Naam opleiding Vakbekwaam hovenier Leerweg BOL Niveau 3 Cohort 2017-2020 Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 23171 Groene ruimte 25455 Vakbekwaam hovenier Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg

Nadere informatie

Naam opleiding Tekenaar Constructeur. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Tekenaar Constructeur

Naam opleiding Tekenaar Constructeur. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Tekenaar Constructeur Naam opleiding Tekenaar Constructeur Leerweg BBL Niveau 4 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25312 Tekenaar Constructeur Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg

Nadere informatie

Naam opleiding ICT-beheerder. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo ICT-beheerder

Naam opleiding ICT-beheerder. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo ICT-beheerder Naam opleiding ICT-beheerder Leerweg BOL-BBL Niveau 4 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25189 ICT-beheerder Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg OER... 4 1.2

Nadere informatie

Naam opleiding Marketing, communicatie en evenementen. Niveau 4 Cohort Startdatum

Naam opleiding Marketing, communicatie en evenementen. Niveau 4 Cohort Startdatum Naam opleiding Marketing, communicatie en evenementen Leerweg BOL Niveau 4 Cohort 2017-2020 Startdatum 01-09-2017 Crebo 25147 Medewerker evenementenorganisatie 25148 Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Naam opleiding Managementassistent/directiesecretaresse Leerweg BOL Niveau einde opleiding Startdatum 1 september 2017

Naam opleiding Managementassistent/directiesecretaresse Leerweg BOL Niveau einde opleiding Startdatum 1 september 2017 Naam opleiding Managementassistent/directiesecretaresse Leerweg BOL Niveau 4 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 september 2017 Crebo 23069 Secretariële beroepen 25151 Managementassistente/directiesecretaresse

Nadere informatie

Naam opleiding Gastheer/-vrouw. Niveau 2 Cohort Startdatum September Crebo Bediening Gastheer/-vrouw 25168

Naam opleiding Gastheer/-vrouw. Niveau 2 Cohort Startdatum September Crebo Bediening Gastheer/-vrouw 25168 Naam opleiding Gastheer/-vrouw Leerweg BBL Niveau 2 Cohort 2017-2019 Startdatum September 2017 Crebo Bediening 23081 Gastheer/-vrouw 25168 25168, Gastheer/-vrouw, BBL, Niveau 2, 2017/2019, 2017, Versie

Nadere informatie

Naam opleiding Dierenartsassistent paraveterinair. Niveau 4 Cohort Startdatum 1 augustus 2017

Naam opleiding Dierenartsassistent paraveterinair. Niveau 4 Cohort Startdatum 1 augustus 2017 Naam opleiding Dierenartsassistent paraveterinair Leerweg BOL Niveau 4 Cohort 2017-2021 Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 23214 Dierverzorging 25540 Dierenartsassistent paraveterinair Inhoudsopgave 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Naam opleiding Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Niveau 4 Cohort Startdatum 1 augustus 2017

Naam opleiding Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Niveau 4 Cohort Startdatum 1 augustus 2017 Naam opleiding Opzichter/uitvoerder groene ruimte Leerweg BOL Niveau 4 Cohort 2017-2020 Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 23171 Groene ruimte 25454 Opzichter/uitvoerder groene ruimte Inhoudsopgave 1. ALGEMENE

Nadere informatie

Naam opleiding Allround Kapper. Niveau 3 Cohort Startdatum Augustus Crebo Haarverzorging Allround Kapper

Naam opleiding Allround Kapper. Niveau 3 Cohort Startdatum Augustus Crebo Haarverzorging Allround Kapper Naam opleiding Allround Kapper Leerweg BBL Niveau 3 Cohort 2017-2020 Startdatum Augustus 2017 Crebo 23157 Haarverzorging 25399 Allround Kapper Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg OER...

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Doktersassistent. Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Doktersassistent. Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: OER Onderwijs- en Examen Regeling Doktersassistent Naam kwalificatiedossier (KD) Doktersassistent Crebonummer KD 23180 Jaar KD 2016 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

OER 95530 VERZORGENDE IG BBL. Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016

OER 95530 VERZORGENDE IG BBL. Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016 OER 95530 VERZORGENDE IG BBL Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016 95530, Verzorgende IG, BBL, N3, C2015, start aug.2015/ febr.

Nadere informatie

OER 95746 Schoonheidsspecialist. BOL Niveau: NV3 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: Schoonheidsspecialist 2015 Startdatum: Augustus 2015

OER 95746 Schoonheidsspecialist. BOL Niveau: NV3 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: Schoonheidsspecialist 2015 Startdatum: Augustus 2015 OER 95746 Schoonheidsspecialist BOL Niveau: NV3 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: Schoonheidsspecialist 2015 Startdatum: Augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

Naam opleiding Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Uitvoerder

Naam opleiding Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Uitvoerder Naam opleiding Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur Leerweg BBL Niveau 4 Cohort 2017 einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25014 Uitvoerder Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1

Nadere informatie

OER 90550 coordinator beveiliging. Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten

OER 90550 coordinator beveiliging. Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten OER 90550 coordinator beveiliging Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Naam opleiding Eerste Autotechnicus Leerweg. BBL Niveau 3 Cohort einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Eerste Autotechnicus

Naam opleiding Eerste Autotechnicus Leerweg. BBL Niveau 3 Cohort einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Eerste Autotechnicus Naam opleiding Eerste Autotechnicus Leerweg BBL Niveau 3 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25244 Eerste Autotechnicus Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg OER...

Nadere informatie

Naam opleiding Technisch Specialist Personenauto s Leerweg BOL 4 Niveau 4 Cohort einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017

Naam opleiding Technisch Specialist Personenauto s Leerweg BOL 4 Niveau 4 Cohort einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Naam opleiding Technisch Specialist Personenauto s Leerweg BOL 4 Niveau 4 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25249 Technisch Specialist Personenauto s Inhoudsopgave 1. ALGEMENE

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Verzorgende IG. Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Verzorgende IG. Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: OER Onderwijs- en Examen Regeling Verzorgende IG Naam kwalificatiedossier (KD) Verzorgende IG Crebonummer KD 23187 Jaar KD 2016 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Netwerk- en Mediabeheer Cohort: 2016-2019 Startdatum: 1.8.2016 Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer Kwalificatiedossiercode 23089 Kwalificatie ICT-beheerder Kwalificatiecode

Nadere informatie

Crebo: 23089, ICT Beheerder, Leerweg: BOL 4, Cohort: einde opleiding, Startdatum: Pagina 1 van 37

Crebo: 23089, ICT Beheerder, Leerweg: BOL 4, Cohort: einde opleiding, Startdatum: Pagina 1 van 37 Naam opleiding ICT Beheerder Leerweg Bol Niveau 4 Cohort 2017-2020 Startdatum 1-08-2017 Crebo 23089 ICT- en Mediabeheer 25189 ICT Beheerder Pagina 1 van 37 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1

Nadere informatie

Naam opleiding Autotechnicus Leerweg. BOL-BBL Niveau 2 Cohort einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Autotechnicus

Naam opleiding Autotechnicus Leerweg. BOL-BBL Niveau 2 Cohort einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Autotechnicus Naam opleiding Autotechnicus Leerweg BOL-BBL Niveau 2 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25242 Autotechnicus Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg OER... 4 Praktische

Nadere informatie

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 OER Pedagogisch werk Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014 Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5

Nadere informatie

Naam opleiding Bedrijfsautotechnicus Leerweg. BBL Niveau 2 Cohort einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Bedrijfsautotechnicus

Naam opleiding Bedrijfsautotechnicus Leerweg. BBL Niveau 2 Cohort einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Bedrijfsautotechnicus Naam opleiding Bedrijfsautotechnicus Leerweg BBL Niveau 2 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25243 Bedrijfsautotechnicus Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 Uitleg

Nadere informatie

OER Onderwijsassistent

OER Onderwijsassistent OER Onderwijsassistent Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2016, startdatum: 1 september 2014 Kwalificatiedossier Onderwijsassistent, 2014, 93500 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

Naam opleiding Mbo-Verpleegkundige. Niveau 4 Cohort Startdatum Augustus 2017, februari 2018

Naam opleiding Mbo-Verpleegkundige. Niveau 4 Cohort Startdatum Augustus 2017, februari 2018 Naam opleiding Mbo-Verpleegkundige Leerweg BBL Niveau 4 Cohort 2017-2021 Startdatum Augustus 2017, februari 2018 Crebo 23182 Mbo-Verpleegkundige 25480 Brancheverbijzonderingen: ZH, VVT, GGZ en GHZ Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam opleiding Allround Vakman Grond Water en Wegenbouw. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017

Naam opleiding Allround Vakman Grond Water en Wegenbouw. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Naam opleiding Allround Vakman Grond Water en Wegenbouw Leerweg BBL Niveau 3 Cohort 2017 einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25091 Allround Vakman Grond Water en Wegenbouw Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Apothekersassistent. Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

OER. Onderwijs- en Examen Regeling Apothekersassistent. Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende opleidingstrajecten: OER Onderwijs- en Examen Regeling Apothekersassistent Naam kwalificatiedossier (KD) Apothekersassistent Crebonummer KD 23178 Jaar KD 2016 Geldigheid en vaststelling Deze OER is geldig voor de volgende

Nadere informatie

Naam opleiding Applicatie- en Mediaontwikkelaar. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017

Naam opleiding Applicatie- en Mediaontwikkelaar. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Naam opleiding Applicatie- en Mediaontwikkelaar Leerweg BOL-BBL Niveau 4 Cohort 2017- einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25187 Applicatie- en Mediaontwikkelaar Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Naam opleiding medewerker agrarisch loonwerk. Niveau Niveau 2 Cohort Startdatum 1 augustus 2017

Naam opleiding medewerker agrarisch loonwerk. Niveau Niveau 2 Cohort Startdatum 1 augustus 2017 Naam opleiding medewerker agrarisch loonwerk Leerweg BBL Niveau Niveau 2 Cohort 2017-2019 Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 23221 Agro productie, handel en technologie 25555 medewerker agrarisch loonwerk

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 OER Pedagogisch werk Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014 Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5

Nadere informatie

OER Deel 2, leerjaar 3

OER Deel 2, leerjaar 3 OER Deel 2, leerjaar 3 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang Niveau 4 BOL Cohort 2012-2015, startdatum: februari 2014 Kwalificatiedossier 2012 PW4 92632 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Naam opleiding Assistent Mobiliteitsbranche. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Assistent Mobiliteitsbranche

Naam opleiding Assistent Mobiliteitsbranche. Niveau einde opleiding Startdatum 1 augustus Crebo Assistent Mobiliteitsbranche Naam opleiding Assistent Mobiliteitsbranche Leerweg BBL Niveau 1 Cohort 2017 einde opleiding Startdatum 1 augustus 2017 Crebo 25255 Assistent Mobiliteitsbranche Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie