Wanneer orthodontie? Kun je orthodontie voorkomen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wanneer orthodontie? Kun je orthodontie voorkomen?"

Transcriptie

1 Orthodontie

2 Wellicht ken je in je onmiddellijke omgeving jongeren die een beugel dragen. Of misschien sprak je al met de tandarts over een beugel voor je zoon of dochter. Deze folder vertelt je het hoe en waarom van orthodontie. Je leest er ook in welke kosten je terugbetaald krijgt. In de eerste plaats is er de terugbetaling vanuit de wettelijke ziekteverzekering. Daarbovenop geeft CM je een extra tegemoetkoming die kan oplopen tot 740 euro! Wanneer orthodontie? Orthodontie zorgt ervoor dat tanden en kiezen een mooie rij vormen en dat de onderste en bovenste rij tanden in een gunstige positie tegenover elkaar staan. Soms zorgt een slechte stand van je tanden ervoor dat je moeite hebt om te praten of te eten. Scheve tanden zorgen ook voor plekjes waar je met je tandenborstel moeilijk bijkunt. Daar kan gemakkelijk tandbederf ontstaan. Een mooi gebit wordt beschouwd als een van de belangrijkste elementen die bijdragen tot mooi zijn. Als je echter enkel daarom voor orthodontie kiest, bedenk dan dat zo n behandeling lang duurt, onaangenaam is, duur kan zijn, nog meer mondhygiëne en doorzettingsvermogen vereist en niet altijd blijvende garanties biedt. Kun je orthodontie voorkomen? Door goede gewoontes kun je orthodontie vermijden, verminderen of de duur ervan verkorten. Mondademhaling Langs je mond inademen beïnvloedt op een negatieve manier de stand van je tanden en je tandenrij. Je krijgt een hoog en smal gehemelte door de drukverandering. Dat kan problemen veroorzaken bij het praten. 2

3 Melkgebit De eerste tanden hebben een belangrijke functie in de normale ontwikkeling van het gezicht, de gebitsbogen en de plaats van de tanden later. Regelmatig nakijken en zorgvuldig herstellen van de melktanden is geen overbodige luxe. Zesmaandelijkse controles bij je tandarts houden heel wat meer in dan enkel het opsporen en vullen van gaatjes. Wie doet orthodontie? Elke tandarts (behalve een parodontoloog) mag een orthodontische behandeling uitvoeren. Sinds 1 september 2007 is de tandarts-specialist in de orthodontie door het RIZIV specifiek erkend. Die specialisten genoten meerdere jaren universitaire studies en beoefenen uitsluitend orthodontie. De wettelijke erkenning heeft momenteel geen gevolgen voor de terugbetaling van de zorgen. Wat doet de tandarts of orthodontist? Bij een eerste bezoek aan de orthodontist bekijkt die je gebit en de stand van je kaken. Röntgenfoto s kunnen het onderzoek ondersteunen. De orthodontist maakt een gipsafdruk van je gebit. Op basis daarvan wordt de beugel gemaakt. Eens de beugel gemaakt, moet je regelmatig op controle. Hoe vaak je moet komen, hangt af van de behandelingswijze, de fase in de behandeling, het soort beugel en je eigen medewerking. De tandarts beoordeelt of de voortgang verloopt volgens planning, bekijkt of er geen negatieve (bij) werkingen zijn, stelt de beugel bij, controleert en geeft advies over mondhygiëne. Welke apparaatjes? Er bestaan verschillende soorten beugels die elk een specifiek effect op het gebit hebben. Soms zijn verschillende beugels nodig tijdens de behandeling. Een uitneembare beugel bestaat uit een plaatje van hars met of zonder metaaldraadjes. Je kunt zo n beugel makkelijk aanen uitdoen. 3

4 Een vaste beugel (blokjes) blijft tijdens de hele periode in je mond. Hij zit met metalen plaatjes vast aan je tanden en is verbonden met metaaldraadjes die regelmatig worden bijgesteld. Een buitenbeugel draag je met een band om je nek of een kapje op je hoofd. Wat vraagt orthodontie van jou? Je moet je beugel dragen volgens de richtlijnen van de behandelende tandarts om het gewenste resultaat te bereiken. Nog meer dan anders is het nodig om zorgvuldig en meermaals per dag te poetsen. Ook je beugel heeft regelmatig een goede poetsbeurt nodig. Beperk snoep en zoete tussendoortjes. Wettelijke terugbetaling Sinds 1 juli 2008 betaalt de ziekteverzekering naast de klassieke behandeling ook een vroege orthodontische behandeling terug bij een beperkt aantal orthodontische aandoeningen. De maximale tussenkomst bedraagt 321,06 euro (428,06 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming). Die behandeling moet voor de 9de verjaardag uitgevoerd worden. Voor een klassieke orthodontische behandeling bezorg je vóór de 15de verjaardag een aanvraag voor wettelijke terugbetaling aan de adviserend geneesheer van CM. Je tandarts vult het formulier in. Als de tandarts beslist om de behandeling te onderbreken voor langer dan 6 maanden, moet hij dat attesteren via een codenummer op je getuigschrift voor verzorging of dat schriftelijk aan de adviserend geneesheer meedelen vóór het verstrijken van de 6de maand van de onderbreking. Als je zonder toelating van de tandarts de behandeling langer dan 3 maanden onderbreekt, krijg je geen verdere terugbetalingen meer. Alle wettelijke tegemoetkomingen eindigen na de 22ste verjaardag, tenzij op speciale aanvraag. 4

5 Veranderen van tandarts kan zolang de onderbreking tussen het stoppen bij de ene en het starten bij de andere tandarts niet langer duurt dan 3 maanden. Bij het veranderen van tandarts krijg je geen nieuwe terugbetaling voor de behandeling die door de vorige tandarts al uitgevoerd werd. Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming krijgen een hogere wettelijke terugbetaling. Die is gelijk aan het wettelijk vastgelegde ereloon van een geconventioneerde tandarts (= een tandarts die het akkoord met de ziekenfondsen aanvaard heeft). Sinds 1 januari 2008 krijgen zelfstandigen dezelfde tussenkomst voor orthodontie als alle andere rechthebbenden. Tip Een eenduidige prijs voor de behandeling opgeven is onmogelijk omwille van de specificiteit van elke behandeling en de daaraan verbonden kostprijs. De realiteit leert dat de tandarts vaak een hoger tarief dan het officiële vraagt. Volgende factoren kunnen een rol spelen in de prijsbepaling van een orthodontische behandeling: het soort apparaat; de duur van de behandeling; de opleiding, infrastructuur en ervaring van de tandarts; of de tandarts al dan niet geconventioneerd is (indien niet mag hij een hoger tarief vragen). Vraag daarom vóór de start van de behandeling een schriftelijke kostenraming. Informeer vooraf ook naar de gebruikelijke tarieven in de regio. 5

6 Om je op weg te helpen, vind je hieronder een schema waarop je voor een klassieke behandeling een eigen kostenplaatje kunt noteren. We gaan daarbij uit van een orthodontische behandeling van 24 regelmatige behandelingsmaanden. Hou wel rekening met de eerder opgesomde redenen waarom van het officiële tarief afgeweken kán worden. Jouw kostenberekening voor een klassieke orthodontische A Bij het plaatsen van het apparaat Officieel tarief Werkelijk tarief dat je zult betalen Wettelijke terugbetaling ziekenfonds Jouw opleg (werkelijk tarief - wettelijke terugbetaling) =... B Na zes consultaties voor de periode die voorbij is Officieel tarief Werkelijk tarief dat je zult betalen Wettelijke terugbetaling ziekenfonds Jouw opleg (werkelijk tarief - wettelijke terugbetaling) =... C Voor de rest van de behandeling Officieel tarief Werkelijk tarief dat je zult betalen Wettelijke terugbetaling ziekenfonds Jouw opleg (werkelijk tarief - wettelijke terugbetaling) =... De erelonen voor een behandeling van 24 consultaties bedragen dus D Officieel tarief van A+B+C E Werkelijk tarief dat je zult betalen van A+B+C F Wettelijke terugbetaling ziekenfonds van A+B+C G Bij de berekening van de totale kostprijs van de orthodontische voor het plaatsen van extra apparaten (waarvoor geen terugbetaling buitenbeugel functioneel apparaat uitneembare plaat (retentieplaat) herstelling Jouw opleg (totaal van E + G - F) =... Toestand op 1 januari 2010, voor gewoon verzekerden. Deze fictieve berekening houdt 6

7 behandeling (prestatienummer ) 167,21 euro... euro 125,41 euro... euro (prestatienummer x x 1) 6 x 22,07 euro + 167,21 euro (= 299,63 euro)... euro +... euro (=... euro) 6 x 16,56 euro + 125,41 euro (= 224,77 euro)... euro (prestatienummer x 18) 18 x 22,07 euro (= 397,26 euro)... euro 18 x 16,56 euro (= 298,08 euro)... euro (totalen van A+B+C) 864,10 euro... euro 648,26 euro behandeling moet je rekening houden met de gangbare erelonen voorzien is door de wettelijke ziekteverzekering):... euro... euro... euro... euro... euro geen rekening met indexaties van de tarieven in de loop van de behandeling. 7

8 Het CM-voordeel voor een klassieke orthodontische behandeling Bovenop de terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering geeft CM je een aanvullende tegemoetkoming van 370 euro voor een klassieke orthodontische behandeling en bijkomend eventueel 370 euro (dus 740 euro in totaal) bij zware aandoeningen (bv. gespleten gehemelte). Voorwaarden CM-lid zijn en in orde zijn met de CM-bijdrage Aanvraag tot orthodontische behandeling ingediend vóór de 15de verjaardag Goedkeuring van de adviserend geneesheer verkregen Geen onderbreking van de behandeling op eigen initiatief Hoe aanvragen? De tegemoetkoming van 370 euro ontvang je automatisch. Als je in aanmerking komt voor de bijkomende tegemoetkoming van 370 euro, bezorgt de behandelende geneesheer-specialist je een formulier dat jij en de arts moeten invullen en ondertekenen. Dat formulier bezorg je aan je CM-ziekenfonds. De tegemoetkoming wordt gestort op je rekening. Het CM-voordeel van 370 of 740 euro geldt ook voor zelfstandigen die voor 31 december 2007 ervoor gekozen hebben om zich niet voor de kleine risico s te verzekeren maar wel de CM-bijdrage betaald hebben. Sinds 1 januari 2008 zijn alle zelfstandigen namelijk verplicht verzekerd voor kleine risico s. 48

9 Handleiding voor het gesprek met je tandarts Een handleiding tot gesprek helpt je om samen met je tandarts behoorlijke afspraken te maken over de verschillende aspecten van de behandeling. Schets van het probleem Wat is het probleem (wat is er precies mis)? Hoe zal dat evolueren zonder orthodontische behandeling? Zal de toestand verergeren met het opgroeien? Welke voordelen biedt een orthodontische behandeling? Voorgestelde oplossing Tot welke eindsituatie kun je komen? Tot welke situatie wens je te komen? Zijn er meerdere behandelingsmogelijkheden? Welk type apparaat is er nodig? Zijn er meerdere apparaten nodig? Is er een nabehandeling nodig? Garanties Garandeert de behandeling succes? Hoe ingewikkeld is het probleem? Varia Wat met de betalingen als je beslist de behandeling voortijdig stop te zetten? Wat als je beslist om van tandarts of orthodontist te veranderen (bv. omwille van verhuis)? Prijs Wat is de kostprijs? (zie bladzijde 6, 7 en 10) 9

10 Afspraken rond prijsvorming Duur van de behandeling Hoe lang zal de behandeling duren? Zijn er voorafgaande behandelingen nodig? Extracties (trekken van tanden)? Cariësverzorging? Is een nabehandeling nodig en hoe lang? Frequentie van de controles Hoe vaak gebeuren de controles? Kunnen controles ook na de schooluren? Prijs Is de tandarts geconventioneerd? Wat is het totaalbedrag van de behandeling? Hoe gebeurt de betaling? Zijn vooronderzoeken, RX en modellen in de prijs begrepen? Zijn extra controles inbegrepen? 10

11 Zijn controles na de schooluren duurder? Zijn bijkomende apparaten inbegrepen? Wat bij verlies van een apparaat? Wat bij beschadiging van een apparaat? Wat als blijkt dat een extra apparaat nodig is? Wat als een extra bezoek nodig is (bv. voor het herkleven van de blokjes)? Tip Vraag een gedetailleerde kostenraming aan de behandelende tandarts! Wat wordt er van jou verwacht? Poetsen? Spoelen? Varia 11

12 V.U.: Marc Justaert, Haachtsesteenweg 579, postbus 40, 1031 Brussel CM - januari 2010 Deze folder vermeldt enkel de voornaamste bepalingen. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten en huishoudelijke reglementen. EPR049N Ben je al CM-lid, dan weet je dat je op CM kunt rekenen. Ben je nog geen lid, dan nodigen wij je uit om onze troeven te leren kennen. Ga langs in het CM-kantoor in je buurt of surf naar

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte Wettelijke regeling maart 2015 2 Inhoud De eerste vijf maanden 4 Kennisgeving van de zwangerschap 4 Werkverwijdering 4 Afwezigheid op het werk voor zwangerschapsonderzoeken 4 Vanaf

Nadere informatie

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2014

CM-verzekeringen. Je optimale bescherming 2014 CM-verzekeringen Je optimale bescherming 2014 Inhoudstafel CM-verzekeringen Je optimale bescherming 3 Waarom CM je uitstekend beschermt 4 CM, je specialist in ziekteverzekeringen 4 Alles onder één dak

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

Wegwijs in. de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Wegwijs in. de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Wegwijs in de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Uitgave juli 2014 De inkomensvervangende en integratietegemoetkoming wil mensen met een handicap die niet of niet voldoende kunnen werken én

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Werk aan je voorkomen

Werk aan je voorkomen Werk aan je voorkomen praktische tips voor een goed begin! 1 Werk aan je voorkomen werd ontwikkeld door Jobcentrum vzw in samenwerking met Vives Hogeschool. Alle materiaal is ontwikkeld onder een creative

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN INFORMATIE & TIPS VOOR PATIËNTEN Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2015 Door mijn aandoening ben ik sinds kort gestopt met werken. Gelukkig beschik

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen

CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen Beste lezer Hierbij presenteren wij u een nieuwe editie van onze nieuwsbrief voor verpleegkundigen. Reacties zijn steeds welkom, onze contactgegevens vindt u verderop

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen. Via uw tussenpersoon

CZ Zorgverzekeringen. Via uw tussenpersoon CZ Zorgverzekeringen Via uw tussenpersoon 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

profiel ZORGPLAN OP MAAT Reken op Partena als je hulp en zorg nodig hebt JEZELF ZIJN IS GENOEG Zelfwaarde bij kinderen en jongeren

profiel ZORGPLAN OP MAAT Reken op Partena als je hulp en zorg nodig hebt JEZELF ZIJN IS GENOEG Zelfwaarde bij kinderen en jongeren P 505327/526 Afgiftekantoor : Gent X profiel Magazine van Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Nr. 132 januari/februari/maart 2015 PB- PP B-729 BELGIE(N) - BELGIQUE ZORGPLAN OP MAAT Reken op Partena als je

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie