Vlot en veilig fietsen in West-Vlaanderen. Realisaties op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlot en veilig fietsen in West-Vlaanderen. Realisaties op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk"

Transcriptie

1 Vlot en veilig fietsen in West-Vlaanderen Realisaties op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk

2 1

3 VLOT EN VEILIG FIETSEN IN WEST- VLAANDEREN Realisaties op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk I N L E I D I N G : H E T B O V E N L O K A A L F U N C T I O N E E L F I E T S - R O U T E N E T W E R K K W A L I T E I T S C R I T E R I A Combinatie fietsverkeer met openbaar vervoer Fietsbruggen Fietssnelweg Poorteffect creëren Aanpassing van het snelheidsregime Kruispuntoplossingen Veilige fietsoversteken Aangepaste materiaalkeuze Fietsverkeer bevorderen in schoolomgevingen Functionele fietspaden met toeristische meerwaarde T E C H N I S C H E F I C H E S C O L O F O N 2

4 INLEIDING Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Een hele mond vol om een netwerk van fietspaden mee aan te duiden dat de provincie in 2001 in opdracht van de Vlaamse overheid heeft uitgetekend. Het gaat over een netwerk van fietsverbindingen tussen woonkernen, op Bovenlokaal niveau. Het is gericht op Fietsverplaatsingen naar school, werk, station of de winkel: de Functionele verplaatsingen dus. De totstandkoming van het fietsroutenetwerk is een samenwerking tussen de gemeenten, provincies en het Vlaamse gewest. De provincies coördineren de werken. Zo n 60% van het uitgetekende fietsroutenetwerk ligt op gemeentewegen. Dat betekent een zware financiële last voor de gemeenten. Om dit knelpunt op te lossen heeft de provincie een ondersteuningsprogramma voor de aanleg van fietspaden op gemeentewegen opgezet. Sinds 2003 trekt de provincie hiervoor een jaarlijks bedrag van 1,24 miljoen euro uit. In 2006 richtten de Vlaamse overheid en de vijf provincies het Fietsfonds op. Dit fonds stelt jaarlijks 10 miljoen euro ter beschikking voor de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen op de provinciale fietsroutenetwerken. Het Vlaamse Gewest en de provincie dragen elk 40% bij in de kosten voor de aanleg van een fietspad. De gemeenten betalen de overige 20%. Provincie West-Vlaanderen wijkt af van die regel en neemt het deel van de gemeente over. Zo wil ze de realisatie van het fietsroutenetwerk nog meer versnellen. Dit betekent dat de provincie jaarlijks ongeveer 3 miljoen euro besteedt aan de verwezenlijking van het netwerk. Omdat het provinciebestuur van West-Vlaanderen kwaliteitsvolle en veilige fietspaden nastreeft op het fietsroutenetwerk, neemt ze het Vademecum Fietsvoorzieningen als leidraad bij het ontwerpen van de nieuwe fietsvoorzieningen. Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid en comfort op het fietsroutenetwerk, maar ook voor de nodige continuïteit en uniformiteit in de aanleg. Daarnaast kunnen fietspaden conform het Vademecum Fietsvoorzieningen in de toekomst grotere intensiteiten opvangen. Enkel de gemeentelijke wegen die op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk liggen, komen in aanmerking voor het Fietsfonds. Fietspaden langs gewestwegen krijgen subsidie via module 13 van het mobiliteitsconvenant van de Vlaamse overheid. De subsidies binnen het Fietsfonds omvatten alle kosten voor de aanleg van het fietspad. Extra kosten zoals onteigeningen of de (her-)aanleg van voetpaden, verlichting en rioleringen, zijn ten laste van de gemeente. Verbeteringen van minder dan euro dekt het Fietsfonds niet. De provincie begeleidt de projecten vanaf het eerste idee tot de eindafrekening. 3

5 Uittreksel uit de overzichtskaart van West-Vlaanderen (uitgegeven door het provinciebestuur West-Vlaanderen, oktober 2010), waarop het provinciale functionele fietsroutenetwerk is aangeduid (paarse streepjeslijn). 4

6 KWALITEITSCRITERIA Combinatie fietsverkeer met openbaar vervoer De fiets kan een belangrijk schakel vormen in de ketenmobiliteit. Voor wie de bus of de trein neemt, is het voor- of natransport met de fiets een ideale manier om snel de functionele verplaatsing te maken. Daarom is het belangrijk dat er naast de aanleg van het fietspad, ook aandacht besteed wordt aan de inrichting van de bushaltes. Kwalitatieve fietsvoorzieningen in de stations zorgen er voor dat er meer treingebruikers fietsen naar het station. VOORBEELD 1: JABBEKE Isenbaertstraat, Jabbeke. Een fietsenstalling gecombineerd met een overdekt schuilhuisje van De Lijn zorgt voor een vlotte overstap van de fiets op het openbaar vervoer. 5

7 VOORBEELD 2: KORTRIJK Kongoweg, Kortrijk. Het Guldenspoorpad is een fietssnelweg die Marke met Zwevegem verbindt. In Kortrijk loopt het Guldensporenpad langs het station. De combinatie van een vlotte fietsweg met veilige en comfortabele fietsstallingen aan het station zorgt voor uitstekend voor- of natransport per fiets voor de treingebruikers. Wie over geen fiets beschikt kan in het Fietspunt terecht voor een huurfiets. 6

8 Fietsbruggen Continuïteit van fietsverbindingen is een belangrijk criterium voor de kwaliteitsbepaling van fietspaden. Knelpunten zijn vaak de plaatsen waar de fietsverbinding een onbevaarbare waterloop kruist. De provincie kiest resoluut voor oplossingen waarbij de fietser in optimale omstandigheden zijn traject kan verder zetten. VOORBEELD 1: KORTEMARK Fietsbrug over de Handzamevaart in de Zarrenstraat, Kortemark. Hier is duidelijk gekozen voor een vrijliggende fietsbrug in hout over de Handzamevaart. De brugleuningen zorgen ervoor dat de fietsers niet in het water kunnen rijden. Even verder op dit traject langs de Zarrenstraat ligt er eenzelfde type fietsbrug over de Oude Gracht. 7

9 VOORBEELD 2: DIKSMUIDE Fietsbrug over de Handzamevaart in de Oostendestraat, Diksmuide. In het centrum van Diksmuide zorgde de provincie als wegbeheerder voor een voldoende brede, aanliggende fietsbrug in hout. Een antisliplaag voorkomt dat het hout bij regen glad wordt. 8

10 VOORBEELD 3: NIEUWPOORT Fietsbrug over de Oude Veurnevaart in de Witte Brigadelaan, Nieuwpoort. De fietsverbinding richting Nieuwpoort verloopt veiliger langs deze brug over de Oude Veurnevaart. Er is extra aandacht besteed aan de aanloophelling naar de brug, die kleiner is dan 4%. Dit is het hellingspercentage dat het Vademecum Fietsvoorzieningen maximaal toelaat. 9

11 VOORBEELD 4: OOSTROZEBEKE Fietsbrug over de Mandel in de Meulebekesteenweg, Oostrozebeke. Een duidelijk afgescheiden fietsbrug zorgt voor een veilige en comfortabele kruising van de Mandel. Het fietspad in asfalt loopt gewoon door en er is gekozen voor een stevige betonnen leuning. Een verlichtingspaal op de hoek van de fietsbrug zorgt voor bijkomende sociale veiligheid. 10

12 VOORBEELD 5: LO-RENINGE Reningebrug over de IJzer in de Lostraat, Lo-Reninge. De realisatie van aanliggend verhoogde fietspaden op de Reningebrug over de IJzer was het meest haalbare scenario voor dit project. Het snelheidsregime werd er wel verlaagd en een rode slemlaag op het fietspad moet de automobilist attent maken op de nabijheid van fietsers. 11

13 Fietssnelweg Een fietssnelweg is een non-stop fietsroute waarbij de fietser ongehinderd kan fietsen. Dit betekent in hoofdzaak dat de kruispunten ongelijkvloers worden geregeld of de fietsers er voorrang krijgen. De fietssnelweg wordt gevoed met voldoende aantakkingen voor fietsers. Op die manier zijn bestemmingen optimaal bereikbaar. In West-Vlaanderen is met de uitbouw van het Guldenspoorpad een eerste fietssnelweg geboren. Maar ook andere trajecten langs waterwegen of op oude spoorwegbeddingen hebben de mogelijkheid om uit te groeien tot fietssnelwegen. VOORBEELD 1: KORTRIJK - ZWEVEGEM Guldenspoorpad, Marke Zwevegem. Het Guldenspoorpad loopt van Marke langs het station van Kortrijk naar Zwevegem. In 2009 gaf het provinciebestuur van West-Vlaanderen de publicatie Guldensporenpad. Spoorwegzate Kortrijk-Zwevegem uit waarin ze de visie over de verdere inrichting van het Guldenspoorpad toelicht. Een van die investeringen betreft het doortrekken van de fietsverbinding ter hoogte van de Kongoweg in Kortrijk. Die verbinding is inmiddels gerealiseerd. 12

14 Hiermee is het werk niet af. Er is onder andere een fietstunnel in voorbereiding ter hoogte van de N391 in Zwevegem. Tussen Zwevegem en Knokke wordt de verharding in 2012 aangepakt, zodat het comfort voor de fietsers verbetert. 13

15 Poorteffect creëren Om een snelheidsverlaging af te dwingen, kan het creëren van een poorteffect een efficiënte oplossing zijn. De wegbeheerder kan een poorteffect teweegbrengen door visuele elementen die duidelijk maken dat de weggebruiker zich in een nieuwe omgeving bevindt en zijn rijgedrag moet aanpassen. Voorbeelden van poorteffecten zijn een andere wegverlichting, een wegversmalling, een andere materiaalkeuze voor het wegdek, andere aanplantingen... Ook asverschuivingen zijn een typisch voorbeeld van de creatie van een poorteffect. VOORBEELD 1: LO-RENINGE Zuidstraat, Lo-Reninge. Bij het binnenrijden van de bebouwde kom van Lo creëert de aanleg van een verkeersplateau in combinatie met een versmalling van de rijweg een poorteffect. Beide ingrepen hebben een vertragend effect. Accentverlichting zorgt voor een duidelijke presentatie van de verkeerspoort. De poort wordt ook gebruikt om het dubbelrichtingsfietspad buiten de bebouwde kom te laten ontdubbelen naar gemengd verkeer in het centrum van de stad Lo. 14

16 VOORBEELD 2: KORTEMARK Zarrenstraat, Kortemark. Bij het inrijden van de bebouwde kom van Zarren wordt het poorteffect vertaald in een middengeleider. Een haag zorgt hier voor een duidelijke scheiding van de rijweg met het fietspad. In Werken is voor een zelfde poorteffect gekozen. Dit zorgt voor een beter leesbaar beeld van de weg. In Werken is de ontdubbeling van het fietspad geïntegreerd ter hoogte van de verkeerspoort. 15

17 VOORBEELD 3: KOEKELARE Bovekerkestraat, Koekelare. Bij de aanleg van het fietspad langs de Bovekerkestraat in Koekelare is de verkeerspoort een middengeleider en een asverschuiving voor de automobilisten die de bebouwde kom van Bovekerke binnenrijden. Het fietspad blijft afgescheiden van de rijweg. VOORBEELD 4: JABBEKE Isenbaertstraat, Jabbeke. Aan het begin van de bebouwde kom van Snellegem is gekozen voor een middengeleider met asverschuiving. In de middengeleider zijn bomen geïntegreerd. Die zorgen voor een extra snelheidsremmend effect. Een fietsoversteek naar de Meersbeekstraat is onderdeel van de middengeleider. 16

18 VOORBEELD 5: ZEDELGEM Snellegemsestraat, Zedelgem. Op de verbinding van Snellegem naar Zedelgem is bij het binnenrijden van de bebouwde kom van Zedelgem eveneens een middengeleider met asverschuiving als verkeerspoort aangelegd. Hiermee krijgt de autobestuurder duidelijk zicht op de verandering van het snelheidsregime naar 50 km/uur. De fietsoversteek is geïntegreerd in de verkeerspoort. Voor het fietsverkeer dat rechtdoor moet, is achter de verkeerspoort een vlotte overgang naar gemengd verkeer voorzien. 17

19 Aanpassing van het snelheidsregime De provincie streeft naar comfortabele, vaak afgescheiden, fietspaden conform het Vademecum Fietsvoorzieningen. Niettemin ijvert ze tegelijk ook voor een verlaging van het snelheidsregime. Een verlaging van de snelheid zorgt ervoor dat de ernst van de ongevallen daalt. Qua tijdverlies is het verschil tussen 90 km/uur en 70 km/uur over een traject van 5 km kleiner dan één minuut. Het brandstofverbruik daalt daarenboven bij een lagere snelheid. Dit zijn objectieve redenen om het wegbeeld aan te passen aan een maximale snelheid van 70 km/uur op lokale wegen. VOORBEELD 1: ARDOOIE IZEGEM Ardooisesteenweg, Izegem. Op grondgebied Izegem zijn er over het volledige traject clusters van bebouwing aanwezig. Daarom werd hier resoluut gekozen voor de invoering van 50 km/uur. Het snelheidsregime lag voordien op 70 km/u. Op grondgebied Ardooie kom je in een meer open gebied. Ondanks de rechtlijnigheid van het wegbeeld is hier voor 70 km/uur gekozen. 18

20 VOORBEELD 2: DIKSMUIDE KOEKELARE GISTEL Moerestraat Korkentapstraat Provincieweg, Diksmuide Koekelare Gistel. De verbinding Moere Leke is een relatief rechte weg met een snelheidsregime van 90 km/uur. Bij de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad werd de snelheid teruggebracht op 70 km/uur. Door het aanbrengen van een groenstructuur in de belangrijkste bocht en het voorzien van accenten ter hoogte van de kruispunten is de autobestuurder alerter om een lagere snelheid te rijden. De rit duurt slechts 45 seconden langer! 19

21 VOORBEELD 3: KOEKELARE Ringlaan, Koekelare. De Ringlaan in Koekelare is gelegen in de bebouwde kom. Het snelheidsregime van 50 km/uur was al van kracht. Toch werden hier hogere snelheden gereden. Het poorteffect aan de school en een flitscamera zorgen ervoor dat het gemotoriseerde verkeer de richtsnelheden beter respecteert. 20

22 Kruispuntoplossingen Uit onderzoek blijkt dat de helft van de fietsongevallen op kruispunten gebeuren. Daarom besteedt de provincie extra aandacht aan een vlotte conflictpresentatie en de duidelijke leesbaarheid van een kruispunt. Indien er een ongelijkvloerse kruispuntoplossing mogelijk is, is deze te verkiezen. VOORBEELD 1: IZEGEM Fietstunnel onder de N36 ter hoogte van de Meensesteenweg, Izegem. De N36 is ter hoogte van de Meensesteenweg een brede, drukke weg. Aanvankelijk werden de verkeerslichten door een rotonde vervangen. Deze maatregel was echter geen verbetering van de verkeersveiligheid voor de fietsers. De aanleg van een fietstunnel onder de Meensesteenweg bracht hier soelaas. Dit project is een realisatie van het Vlaamse gewest (fietstunnel) en het provinciebestuur West- Vlaanderen (tunnelmonden). 21

23 VOORBEELD 2: DIKSMUIDE Kruispunt Moerestraat Koekelarestraat Lappersfortstraat, Diksmuide. Op de Lappersfortstraat in Leke worden de oversteekbewegingen voor fietsers gebundeld tot één oversteek. De middengeleider zorgt ervoor dat de oversteek in twee bewegingen kan gebeuren. Bij een snelheidsregime van 70 km/uur is dit te verkiezen. Ontwerp kruispunt Moerestraat Koekelarestraat Lappersfortstraat, Diksmuide. 22

24 VOORBEELD 3: KOEKELARE Korkentapstraat, Koekelare. De ongevallencijfers wezen uit dat het kruispunt van de Korkentapstraat met de Zandestraat gevaarlijk was. Bij het ontwerp van het project werd bijzondere aandacht besteed aan het veiliger maken van dit kruispunt. Het kruispunt werd ingesnoerd door de hoeken recht te trekken, met een meer haakse bocht tot gevolg. Hierdoor wordt de snelheid afgeremd. Het dubbelrichtingsfietspad is in de uitvoering weggetrokken van het kruispunt om een betere conflictpresentatie te verkrijgen in de Zandestraat. Ontwerp kruispunt Korkentapstraat Zandestraat, Koekelare. 23

25 Veilige fietsoversteken De overgang tussen een dubbel- en enkelrichtingsfietspad is telkens een conflictpunt. In de ontwerpfase besteedt de provincie dan ook de nodige aandacht om tot een veilige oplossing te komen. Daarnaast zijn er ook nog de fietsoversteken ter hoogte van kruispunten. Een goede conflictpresentatie zorgt voor meer veiligheid. VOORBEELD 1: DIKSMUIDE KOEKELARE GISTEL Korkentapstraat Zandestraat, Koekelare. De oversteek van het dubbelrichtingsfietspad naar de Zandestraat richting Koekelare gebeurt in twee bewegingen via een fietsoversteekplaats met een middengeleider. De fietser moet voorrang verlenen op de fietsoversteek. 24

26 VOORBEELD 2: NIEUWPOORT Witte Brigadelaan, Nieuwpoort. Langs de Witte Brigadelaan zijn er twee fietsoversteken. De eerste kruist de N39. De fietsoversteek is bewust kort gemaakt door de realisatie van een middenberm. De tweede oversteek vormt de overgang van gemengd verkeer naar een dubbelrichtingsfietspad. 25

27 VOORBEELD 3: POPERINGE Krombeekseweg, Poperinge. Bij het binnenrijden van de bebouwde kom in Poperinge gaat het dubbelrichtingsfietspad over in gemengd verkeer. De fietsoversteek is geïntegreerd in een verkeerspoort. Hier is gekozen voor een wegversmalling, waarbij het verkeer richting Krombeke voorrang heeft. Accentverlichting zorgt voor extra leesbaarheid van de oversteekplaats. 26

28 Aangepaste materiaalkeuze Het provinciebestuur van West-Vlaanderen kiest bij de aanleg van de fietsvoorzieningen consequent voor materialen die een comfortabel fietsverkeer mogelijk maken. Asfalt en beton staan garant voor een vlotte en comfortabele fietsrit. Binnen de bebouwde omgeving kunnen kleinschalige elementen (klinkers) gebruikt worden om esthetische redenen. Het Vademecum Fiets vormt hierbij de leidraad. Bij het ontwerp wordt gezorgd dat de materiaalkeuze is aangepast aan de omgeving. VOORBEELD 1: BRUGGE Lappersfortstraat, Brugge. Situatie voor de heraanleg. Lappersfortstraat, Brugge. Situatie na de heraanleg. De hobbelige kasseiweg ter hoogte van het Kanaal Gent Oostende werd vervangen door een fietspad in asfalt. 27

29 VOORBEELD 2: NIEUWPOORT Witte Brigadelaan, Nieuwpoort. Het fietspad ter hoogte van de Witte Brigadelaan in Nieuwpoort werd uitgevoerd in asfalt. Een rood pigment zorgt ervoor dat het fietspad extra aandacht krijgt. VOORBEELD 3: WEVELGEM Groen Lint, Moorsele. Naast de Heulebeek ligt nu een tweesporenpad. Vanuit de Ledegemsestraat kunnen fietsers langs de Heulebeek op een veilige en aangename manier naar het centrum van Moorsele fietsen. 28

30 VOORBEELD 4: WINGENE Egemsestraat, Wingene. Een felrode slemlaag aan kruispunten zorgt voor een extra accentuering van het fietspad. Hierdoor worden kruispunten veiliger. In het centrum van Wingene is er verder voor klinkers gekozen die samen met het voetpad een geïntegreerd geheel vormen. Bij de kruisende wegen is voor asfalt gekozen. 29

31 VOORBEELD 5: LO-RENINGE Reningesteenweg, Lo-Reninge. Het fietspad werd uitgevoerd in betonverharding met dwarse krimpvoegen zonder voegvulling. De brede tussenstrook werd voorzien van een haag om de veiligheid van de fietsers te verbeteren. 30

32 Fietsverkeer bevorderen in schoolomgevingen Bij de functionele verplaatsingen neemt het woon-schoolverkeer een belangrijk aandeel in. Het is een uitdaging om de leerlingen van jongs af aan te stimuleren om voor de dagelijkse verplaatsing naar school voor de fiets te kiezen. Meer fietsverkeer heeft als voordeel dat er minder autoverkeer aan de schoolpoort aanschuift. Bovendien zorgt een groter aandeel fietsers in de woon-schoolverplaatsingen voor minder auto s in de ochtend- en avondspits. Dit komt de leefbaarheid en het milieu ten goede. Om meer fietsverkeer op de schoolroutes te realiseren is een veilige, comfortabele fietsinfrastructuur een absoluut noodzakelijke voorwaarde. VOORBEELD 1: KORTRIJK Kongoweg, Kortrijk. Het Guldenspoorpad heeft een aftakking naar de Sint- Paulusbasisschool. Ter hoogte van de Kongoweg is het een grote verbetering dat fietsers afgescheiden van het gemotoriseerde verkeer op deze fietssnelweg kunnen rijden. 31

33 VOORBEELD 2: KOEKELARE Ringlaan, Koekelare. Leerlingen van de basisschool De Lettertuin kunnen met het nieuwe fietspad langs de Ringlaan veiliger naar school fietsen. Ook is er aandacht besteed aan een comfortabele oversteek voor de voetgangers. 32

34 VOORBEELD 3: POPERINGE Krombeekseweg, Poperinge. Langs de Krombeekseweg ligt De Lovie, een centrum voor personen met een verstandelijke handicap. Een veilig en comfortabel fietspad langs de Krombeekseweg zorgde voor een betere mobiliteit van de gasten en de begeleiders. Krombeekseweg, Poperinge. De leerlingen uit Krombeke kunnen voortaan veilig naar hun school in Poperinge fietsen langs dit afgescheiden fietspad. 33

35 VOORBEELD 4: ROESELARE Stroroute, Roeselare. Voor scholieren uit Passendale en Moorslede die school lopen in Roeselare zal de Stroroute in het verlengde van de Meiboomlaan vanaf 2012 een veilig en snel fietsalternatief vormen. 34

36 Functionele fietspaden met toeristische meerwaarde Het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk mikt zoals de naam doet vermoeden op de dagelijkse, functionele fietsverplaatsingen: fietsen naar school, het werk, het station, de winkel. Het netwerk is in die zin uitgedacht en uitgetekend. Het betreft meestal de kortste verbindingen tussen kernen. Her en der loopt het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk samen met andere fietsnetwerken, die een meer recreatieve doelstelling hebben. Denken we maar aan de Groene Assen (zoals oude spoorwegbeddingen), of de Kustfietsroute. Een aantal functionele routes lopen langs een landschappelijk interessant gebied waardoor ze een belangrijk toeristisch-recreatief surplus krijgen. VOORBEELD 1: NIEUWPOORT Witte Brigadelaan en Oude Veurnevaart, Nieuwpoort. Het recreatieve fietsknooppuntennetwerk heeft met deze veilige verbinding een belangrijke recreatieve meerwaarde. 35

37 VOORBEELD 2: POPERINGE Krombeekseweg, Poperinge. Langs de Krombeekseweg vinden we het recreatieve fietsknooppunt 66 terug. Fietsers kunnen verder fietsen via knooppunt 2 en kunnen hierbij gebruik maken van de voorziene fietsoversteek. Naast de functionele meerwaarde richting instituut De Lovie is er ook een duidelijke toeristisch-recreatieve meerwaarde van dit fietspad. Het knooppunt 66 ligt onder meer vlakbij de bekende Abdij Sint-Sixtus van Westvleteren. Ook de lusvormige Hoppelandfietsroute passeert langs dit fietsknooppunt. 36

38 VOORBEELD 3: KORTRIJK Guldenspoorpad, Kortrijk. De eerste fietssnelweg in West-Vlaanderen is geïntegreerd in de recreatieve fietsroutes. De Goedendagroute, het recreatief knooppuntennetwerk en een LF-route gebruiken het Guldenspoorpad. VOORBEELD 4: ZONNEBEKE Spoorwegzate 64, Zonnebeke. In Zonnebeke is er een directe verbinding tussen de oude spoorwegbedding en Tyne Cot Cemetry, één van de belangrijkste toeristische sites in de buurt. 37

39 TECHNISCHE FICHES FIETSPADEN Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste technische kenmerken van de geciteerde fietspaden in deze publicatie. Deze lijst is niet exhaustief. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft intussen nog meer fietspaden gerealiseerd en heeft nog verschillende tientallen projecten in de pijplijn. Het is bijvoorbeeld een provinciale beleidsprioriteit om Groene Assen zoals de oude spoorwegbeddingen her in te richten tot vlotte fietsverbindingen. De totale kostprijs van de beschreven projecten omvat enkel de kosten verbonden aan de aanleg van het fietspad. Andere projectkosten zoals de aanleg van rioleringen, groenvoorzieningen, verlichting, aanleg voetpaden, zijn niet in de kostprijs opgenomen. U vindt telkens een overzicht van de kenmerken zoals jaar van realisatie, materiaalkeuze, aard van het fietspad, betrokken actoren, 38

40 A R D O O I E /IZ E G E M : I Z E G E M S E S T R A A T A R D O O I S E S T R A A T Bouwjaar: 2009 Type fietsvoorziening: Dubbelrichtingsfietspad van 4,5 km, met aansluitend enkelrichtingsfietspaden over 628 m. Materiaalkeuze: asfalt met rood pigment Totale kostprijs: euro Lengte: 5,2 km Actoren: gemeente Ardooie, stad Izegem, provinciebestuur West- Vlaanderen en Aquafin 39

41 B R U G G E : J A A G P A D K A N A A L G E N T - O O S T E N D E (LA P P E R S - F O R T S T R A A T ) Bouwjaar: 2004 Type fietsvoorziening: jaagpad Materiaalkeuze: twee lagen asfalt op een fundering van schraal beton Totale kostprijs: euro Lengte: 100 m Actoren: stad Brugge, provinciebestuur West-Vlaanderen en W&Z 40

42 D I K S M U I D E : F I E T S B R U G L A N G S N O V E R D E H A N D Z A - M E V A A R T Bouwjaar: 2004 Type fietsvoorziening: fietsbrug Materiaalkeuze: hout en betonklinkers Totale kostprijs: euro Lengte: nvt Actoren: stad Diksmuide en provinciebestuur West-Vlaanderen 41

43 G I S T E L /KO E K E L A R E /DI K S M U I D E : P R O V I N C I E W E G K O R K E N T A P S T R A A T M OER E S T R A A T ( V E R B I N D I N G M O E R E - L E K E ) Bouwjaar: 2011 Type fietsvoorziening: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad en vrijliggende enkelrichtingsfietspaden aan de bebouwde kom van Moere Materiaalkeuze: asfalt Totale kostprijs: euro Lengte: 4,7 km Actoren: stad Gistel, gemeente Koekelare, stad Diksmuide en provincie West-Vlaanderen 42

44 I Z E G E M : F I E T S T U N N E L N 3 6 Bouwjaar: 2011 Type fietsvoorziening: fietstunnel Materiaalkeuze: beton Totale kostprijs: ,60 euro Lengte: 300 meter Actoren: stad Izegem, provinciebestuur West-Vlaanderen en AWV 43

45 J A B B E K E /ZE D E L G E M : I S E N B A E R T S T R A A T - S N E L L E G E M S E - S T R A A T Bouwjaar: 2008 Type fietsvoorziening: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad Materiaalkeuze: asfalt, korte strook in rode klinkers Totale kostprijs: euro Lengte: 1,59 km Actoren: gemeenten Jabbeke en Zedelgem, provinciebestuur West- Vlaanderen en Aquafin 44

46 K O E K E L A R E : B O V E K E R K E S T R A A T Bouwjaar: 2009 Type fietsvoorziening: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad Materiaalkeuze: asfalt Totale kostprijs: euro Lengte: 1,75 km Actoren: gemeente Koekelare en provincie West-Vlaanderen 45

47 K O E K E L A R E : R I N G L A A N Bouwjaar: 2010 Type fietsvoorziening: enkelrichtingsfietspaden Materiaalkeuze: asfalt met rood pigment Totale kostprijs: euro Lengte: 1,3 km Actoren: gemeente Koekelare, provinciebestuur West-Vlaanderen en Aquafin 46

48 K O R T E M A R K : Z A R R E N S T R A A T Bouwjaar: 2005 Type fietsvoorziening: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met twee fietsbruggen Materiaalkeuze: asfalt / hout (fietsbruggen) Totale kostprijs: euro Lengte: 720 meter Actoren: gemeente Kortemark en provincie West-Vlaanderen 47

49 K O R T R I J K : G U L D E N S P O O R P A D, K O N G O W E G Bouwjaar: 2011 Type fietsvoorziening: fietssnelweg Materiaalkeuze: asfalt Totale kostprijs: euro Lengte: 400 meter Actoren: stad Kortrijk, provinciebestuur West-Vlaanderen en Infrabel 48

50 L O - R E N I N G E : R E N I N G E S T E E N W E G - Z U I D S T R A A T Bouwjaar: 2008 Type fietsvoorziening: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad en fietsbrug Materiaalkeuze: beton Totale kostprijs: euro Lengte: 2,8 km Actoren: stad Lo-Reninge, provinciebestuur West-Vlaanderen en W&Z 49

51 N I E U W P O O R T : W I T T E B R I G A D E L A A N E N O U D E V E U R N E - V A A R T Bouwjaar: 2007 Type fietsvoorziening: dubbelrichtingsfietspad Materiaalkeuze: asfalt met rood pigment en betonstraatstenen Totale kostprijs: euro Lengte: 975 meter Actoren: stad Nieuwpoort, provincie West-Vlaanderen en W&Z 50

52 O O S T R O Z E B E K E : M E U L E B E K E S T E E N W E G Bouwjaar: 2008 Type fietsvoorziening: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad buiten bebouwde kom, enkelrichtingsfietspad binnen bebouwde kom en fietsbrug over de Mandel Materiaalkeuze: asfalt Totale kostprijs: euro Lengte: 1,46 km Actoren: gemeente Oostrozebeke, provincie West-Vlaanderen en Aquafin 51

53 P O P E R I N G E /VL E T E R E N : K R O M B E E K S E W E G - L E E U W E R I K - S T R A A T B A N K E L I N D E W E G Bouwjaar: 2009 Type fietsvoorziening: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad Materiaalkeuze: beton Totale kostprijs: euro Lengte: 6,5 km Actoren: stad Poperinge, gemeente Vleteren, provinciebestuur West-Vlaanderen en Aquafin 52

54 R O E S E L A R E : S T R O R O U T E Bouwjaar: 2011 Type fietsvoorziening: fietsweg Materiaalkeuze: beton Totale kostprijs: euro Lengte: 1,1 km Actoren: stad Roeselare en provincie West-Vlaanderen 53

55 W E V E L G E M : G R O E N L I N T Bouwjaar: 2010 Type fietsvoorziening: fietspad in groenzone Materiaalkeuze: tweesporenpad in beton Totale kostprijs: euro Lengte: 750 meter Actoren: gemeente Wevelgem, provinciebestuur West-Vlaanderen, VMM en ANB 54

56 W I N G E N E /PI T T E M : E G E M S E S T R A A T W I N G E N S E S T E E N - W E G Bouwjaar: 2006, 1 ste fase: verbinding Egem tot Helakkerstraat, Wingene 2011, 2 de fase: Helakkerstraat tot Oude Bruggestraat, Wingene Type fietsvoorziening: 1 ste fase : vrijliggend dubbelrichtingsfietspad 2 de fase : aanliggende verhoogde enkelrichtingsfietspaden Materiaalkeuze: asfalt en betonstraatstenen Totale kostprijs: euro Lengte: 5 kilometer Actoren: gemeenten Pittem en Wingene, provinciebestuur West- Vlaanderen en Aquafin 55

57 Z O N N E B E K E : S P O O R W E G Z A T E 64 Bouwjaar: 2009 Type fietsvoorziening: vrijliggend dubbelrichtingsfietspad Materiaalkeuze: beton Totale kostprijs: euro Lengte: 850 meter Actoren: gemeente Zonnebeke en provincie West-Vlaanderen 56

58 COLOFON Deze publicatie is een uitgave van het provinciebestuur West- Vlaanderen, dienst mobiliteit en weginfrastructuur. Contact: Provinciebestuur West-Vlaanderen, mobiliteit en weginfrastructuur, Abdijbekestraat 9, 8200 Sint-Andries MOBILITEIT December V.U.: Evert de Pauw, provincie West-Vlaanderen, Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge 57

TEDEWEST. 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds

TEDEWEST. 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds TEDEWEST 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds 1 Fietssnelwegen in netwerk Fietssnelwegen zijn doorgaande fietsroutes op een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. Ze

Nadere informatie

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in de praktijk

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in de praktijk Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in de praktijk De aanleg van veilige, comfortabele fietspaden in uw gemeente. Een praktische handleiding. 1 Inleiding: De toekomst is fiets! Het plan: het

Nadere informatie

SITUERING VAN HET PROJECT

SITUERING VAN HET PROJECT SITUERING VAN HET PROJECT Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne leggen fietspaden aan en vernieuwen de rijweg in de Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat

Nadere informatie

Dwz ter aanvulling van de bovenlokale fietsroutes.

Dwz ter aanvulling van de bovenlokale fietsroutes. Fietsroutenetwerk : De Pauwstraat is niet opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Wel in de lokale,gemeentelijke, fietsroutes. Dwz ter aanvulling van de bovenlokale fietsroutes. En

Nadere informatie

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen?

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen? Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Wat kan de Provincie voor U betekenen? Programma Gebiedsgerichte mobiliteit Beleid trage wegen Beheer Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF) BFF werd opgemaakt

Nadere informatie

Verder met fietssnelwegen

Verder met fietssnelwegen Verder met fietssnelwegen Verder met fietssnelwegen Agenda Verwelkoming door gedeputeerde De Block Het definitieve netwerk Inrichting van een fietssnelweg Leesbaarheid en herkenbaarheid Pauze Financiering

Nadere informatie

Fietssnelwegenplan Oost-Vlaanderen. Conclusies consultatieronde en fietssnelwegenkaart

Fietssnelwegenplan Oost-Vlaanderen. Conclusies consultatieronde en fietssnelwegenkaart Fietssnelwegenplan Oost-Vlaanderen Conclusies consultatieronde en fietssnelwegenkaart Historiek Reeds geruime tijd ondersteunt de Provincie de realisatie van fietsinfrastructuur Ondersteunen van gemeentes

Nadere informatie

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Participatiestrategie Doelstellingen Een gedragen netwerk creëren Doelgroepen Gemeentebesturen Buurprovincies Vlaams Gewest (verschillende

Nadere informatie

FIETSSNELWEGEN IN WEST-VLAANDEREN

FIETSSNELWEGEN IN WEST-VLAANDEREN FIETSSNELWEGEN IN WEST-VLAANDEREN WAT ZIJN FIETSSNELWEGEN? Fietssnelwegen brengen je vlot, veilig en comfortabel over langere afstand op je bestemming. Vlaanderen telt 110 van die routes, samen goed voor

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 26 april 2012

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 26 april 2012 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 26 april 2012 Rapport Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen Vlaams

Nadere informatie

31/01/2019 Sint-Niklaas - Temse Fietsfondsdossier Houten Schoen / Hoogkamerstraat

31/01/2019 Sint-Niklaas - Temse Fietsfondsdossier Houten Schoen / Hoogkamerstraat 31/01/2019 Algemeen: - Opdrachtgever: Stadsbestuur Sint-Niklaas / gemeente Temse - Ontwerper: Talboom group - Projectfase: Ontwerp - Raming der werken: 3,16 milj. Euro (incl. BTW) Agenda: - Situering

Nadere informatie

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Indicatorgegevens Naam Definitie Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk De realisatiegraad van het bovenlokaal

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde

Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde 1,25 Mobiliteit in het Interfluvium tussen Leie en Schelde De studie is gemaakt in opdracht van het provinciebestuur West-Vlaanderen. De mobiliteitsstudie is onder meer gebaseerd op verkeerstellingen in

Nadere informatie

De Bist projectdefinitie & concept. September 2016

De Bist projectdefinitie & concept. September 2016 De Bist projectdefinitie & concept September 2016 Inhoud inleiding analyse algemene randvoorwaarden mobiliteitsvoorwaarden ambitie ontwerpend onderzoek concept Inleiding Inleiding Ι situering Inleiding

Nadere informatie

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens 1 2 Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind Fietspad Houten - Culemborg 27 september 2018 Pascale Willems Suzanne Spapens 3 Korte terugblik 4 Knelpunten en aandachtspunten Bijeenkomst 1, 23 mei 2018

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor fietssnelwegen Bijlage bij subsidiereglement fietssnelwegen

Kwaliteitscriteria voor fietssnelwegen Bijlage bij subsidiereglement fietssnelwegen Kwaliteitscriteria voor fietssnelwegen Bijlage bij subsidiereglement fietssnelwegen Een fietssnelweg? Een fietssnelweg is een fietsverbinding tussen attractiepolen, die fiets(er)vriendelijk en kwaliteitsvol

Nadere informatie

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 VERBINDEN MET DE FIETS Bijlagen RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 SAMENHANG 1. Herkenbaarheid als doorgaande Fietsroute Plus, bijvoorbeeld door minimaal twee continu toe te passen 2. Zo veel mogelijk eenduidigheid

Nadere informatie

Meer informatie over onze aanpak en onze visie op verkeersveiligheid, leefbaarheid en mobiliteit vind je in ons programma op pagina

Meer informatie over onze aanpak en onze visie op verkeersveiligheid, leefbaarheid en mobiliteit vind je in ons programma op pagina Op zondag 19 augustus hield N-VA Beernem een fietstocht langs een aantal knelpunten voor veilig fietsen in Beernem. In de voorbije legislatuur is op het gebied van fietsveiligheid heel wat gerealiseerd.

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Lokaal fietsbeleid en de provincies

Lokaal fietsbeleid en de provincies Lokaal fietsbeleid en de provincies Provinciaal fietsbeleid Provinciaal mobiliteitsbeleid mobiliteitsdecreet: gewijzigd op 1 maart 2013 provinciaal mobiliteitscharter = afsprakenkader tussen provincies

Nadere informatie

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Wegenis- en rioleringswerken in de Ieperstraat, Gentstraat, Armentiersstraat, Armentierssteenweg Bewonersvergadering: 24 mei 2011 1 2 INITIATIEF IS SAMENWERKING

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Overzicht presentatie 1. Inleiding 2. Educatie en sensibilisatie 3. Trage Wegen 4. Fietsinfrastructuur Overzicht presentatie

Nadere informatie

Diest - aansluiting van R26 Antwerpsestraat met N29 Schoonaerde & alternatief fietspad tussen R26 en N29

Diest - aansluiting van R26 Antwerpsestraat met N29 Schoonaerde & alternatief fietspad tussen R26 en N29 Diest - aansluiting van R26 Antwerpsestraat met N29 Schoonaerde & alternatief fietspad tussen R26 en N29 Aansluiting van R26 Antwerpsestraat met N29 Schoonaerde data > Dubbelrichtingsfietspaden aan beide

Nadere informatie

Onderdoorgang Rozemarijnbrug opent voor voetgangers en fietsers

Onderdoorgang Rozemarijnbrug opent voor voetgangers en fietsers Onderdoorgang Rozemarijnbrug opent voor voetgangers en fietsers Op dinsdag 30 augustus 2016 om 14 uur fietsten schepen Watteeuw, samen met gedeputeerde Peter Hertog, de pas aangelegde onderdoorgang aan

Nadere informatie

FietsGEN Stand van zaken

FietsGEN Stand van zaken FietsGEN Stand van zaken Infouitwisseling FB, GRACQ 1 oktober 2014 www.vlaamsbrabant.be Aanleiding FietsGEN 2008, 2010: resoluties Brussels en Vlaams parlement - aanpak verkeerscongestie Brussel en Vlaamse

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Infoavond. Riolerings- en wegeniswerken Meersstraat Walderdonk Rechtstro. Lisa Vanhaute

Infoavond. Riolerings- en wegeniswerken Meersstraat Walderdonk Rechtstro. Lisa Vanhaute Infoavond Riolerings- en wegeniswerken Meersstraat Walderdonk Rechtstro Lisa Vanhaute 30/01/2018 Wie zijn wij? Rioleringswerken Riopact Voorbereidende werken nutsmaatschappijen Afkoppelingswerken op privé

Nadere informatie

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

EEN VERKEERSVEILIG BOOM DAAR GAAN WIJ VOOR!

EEN VERKEERSVEILIG BOOM DAAR GAAN WIJ VOOR! EEN VERKEERSVEILIG BOOM DAAR GAAN WIJ VOOR! 10 puntenplan voor meer verkeersveiligheid én een veilig schoolbegin JONGCD&V BOOM ZET VERKEERSVEILIGHEID IN DE KIJKER! Elk dag sterven 2 mensen in het verkeer.

Nadere informatie

Resultaten proefproject meetfietsen: Comfort verhogen door oneffenheden aan te pakken

Resultaten proefproject meetfietsen: Comfort verhogen door oneffenheden aan te pakken PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 4 augustus 2011 Resultaten proefproject meetfietsen: Comfort verhogen door oneffenheden aan te

Nadere informatie

Infovergadering fietspaden N370 woensdag 17 januari 2007

Infovergadering fietspaden N370 woensdag 17 januari 2007 Infovergadering fietspaden N370 woensdag 17 januari 2007 VOORSTELLING College van Burgemeester en Schepenen Ing. Werner Verbiest, Studiebureau Plantec Ing. Bart Croos, studiebureau Plantec Alex Kerckaert,

Nadere informatie

Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom. Stuurgroep Verkeer en mobiliteit

Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom. Stuurgroep Verkeer en mobiliteit Dienstorder MOW/AWV/2016/2 d.d. 26 januari 2016 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Doelgroep: Verspreiding: Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom Stuurgroep Verkeer en mobiliteit

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

N19 Herseltsesteenweg. Aarschot. 22 oktober 2014 Herseltsesteenweg. Aarschot

N19 Herseltsesteenweg. Aarschot. 22 oktober 2014 Herseltsesteenweg. Aarschot N19 Herseltsesteenweg Aarschot 22 oktober 2014 Herseltsesteenweg Aarschot N19 Herseltsesteenweg Aarschot Algemeen Herinrichting Herseltsesteenweg (N19) Indiening bouwaanvraag Het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

01/04/2019. Provinciaal mobiliteitsbeleid. Werken aan duurzame mobiliteit. Waarom duurzame mobiliteit? noodzakelijk voor: milieu en klimaat

01/04/2019. Provinciaal mobiliteitsbeleid. Werken aan duurzame mobiliteit. Waarom duurzame mobiliteit? noodzakelijk voor: milieu en klimaat Provinciaal mobiliteitsbeleid Werken aan duurzame mobiliteit Evert de Pauw diensthoofd mobiliteit en infrastructuur Waarom duurzame mobiliteit? noodzakelijk voor: milieu en klimaat leefbaarheid economische

Nadere informatie

Verslag aan de Provincieraad

Verslag aan de Provincieraad directie Ruimte dienst Mobiliteit dossiernummer:. 1300631 Verslag aan de Provincieraad betreft verslaggever Reglementen subsidie aan gemeenten voor de realisatie van fietsinfrastructuur onderdeel van het

Nadere informatie

1) Onteigenende instantie : gemeente Meulebeke

1) Onteigenende instantie : gemeente Meulebeke PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : MEULEBEKE Aanneming : Riolerings- en wegeniswerken in de Pittemstraat Dossier nr. 15.64G PROJECTNOTA BIJ DE GRONDVERWERVINGEN 1) Onteigenende instantie : gemeente

Nadere informatie

Stanleystraat - Cuperusstraat Voorontwerp en concept

Stanleystraat - Cuperusstraat Voorontwerp en concept Waarom De Stanleystraat en de Cuperusstraat zijn een onderdeel van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen. Deze fietsostrade zorgt voor een snelle, veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Antwerpen

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Welkom Hans van Agteren wethouder verkeer, milieu,

Nadere informatie

Herinrichting Haacht-Station

Herinrichting Haacht-Station Herinrichting Haacht-Station Gemeenteraad januari 2019» Haacht-Station: een (te) lange geschiedenis Initiatiefnemers» Gemeente Boortmeerbeek (coördinatie)» Gemeente Haacht» Vlaams gewest > AWV: subsidie

Nadere informatie

2.3.2 Werkdomein B - Gewenste verkeersstructuur per vervoerswijze. B.2 - Een fijnmazig fietsroutenetwerk

2.3.2 Werkdomein B - Gewenste verkeersstructuur per vervoerswijze. B.2 - Een fijnmazig fietsroutenetwerk .. Werkdomein B - Gewenste verkeersstructuur per vervoerswijze B. - Een fijnmazig fietsroutenetwerk Aangezien meer dan de helft van de verplaatsingen minder dan km bedraagt, vormt de fiets een belangrijk

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1 Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april 2018 p 1 Tijdens participatiebijeenkomsten is een aantal keren aangegeven dat niet alleen gekeken

Nadere informatie

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is niet in elke West-Vlaamse regio even sterk aanwezig. Waar de concentratie

Nadere informatie

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet?

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Ook bij minder weer Wat cijfers Gent = 250,000 inwoners UGent + Hoge scholen = > 65,000 students Gemiddeld 2,6 fietsen per huishouden > 200,000 fietsbewegingen per

Nadere informatie

Naar een fietsvriendelijke herinrichting van de omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom

Naar een fietsvriendelijke herinrichting van de omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom Naar een fietsvriendelijke herinrichting van de omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom De omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom is op dit moment in volle ontwikkeling. Bij de (her)aanleg wordt

Nadere informatie

SNELHEID OP VLAAMSE WEGEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

SNELHEID OP VLAAMSE WEGEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SNELHEID OP VLAAMSE WEGEN BUITEN DE BEBOUWDE

Nadere informatie

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde RAPPORT Dienst Mobiliteit Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde Gemeenten Brecht,

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

Veilige en leefbare dorpskern. Doortocht N9 Kwatrecht

Veilige en leefbare dorpskern. Doortocht N9 Kwatrecht Doortocht N9 Kwatrecht De herinrichting van de Brusselsesteenweg (N9) tussen het station van Kwatrecht en het kruispunt met de Zuidlaan (N417) en de Oosterzelesteenweg (N42) start op 14 oktober 2013. Het

Nadere informatie

Indeling Rapport Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen. Inleiding

Indeling Rapport Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen. Inleiding Rapport Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken ir. T. Roelants Administrateur-generaal AWV 26 april 2012 1 Indeling Inleiding

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Hoofdfietsnet Gelderland

Hoofdfietsnet Gelderland De belangrijkste regionale fietsverbindingen Wat weten wij van de fiets. Welke fietsinfrastructuur hebben wij. Waarom het fietsnet opnieuw duiden. Hoe en met welke uitgangspunten. Fiets algemeen Onze fiets

Nadere informatie

70% 75%

70% 75% 70% 75% 4/10 4/10 Woning Vlotte toegang tot fiets Voldoende ruimte, ook voor buitenmaatse fietsen Geen of beperkte hinder voor voetgangers Minimum: 1 fietsparkeerplek per hoofdkussen Beter: #hoofdkussens

Nadere informatie

Ontwerp, aanleg en onderhoud van fietsvoorzieningen 10 maart Bruno Coessens - Fietsersbond Veerle Schoutteet - AWV An Volckaert - OCW

Ontwerp, aanleg en onderhoud van fietsvoorzieningen 10 maart Bruno Coessens - Fietsersbond Veerle Schoutteet - AWV An Volckaert - OCW Ontwerp, aanleg en onderhoud van fietsvoorzieningen 10 maart 2015 Bruno Coessens - Fietsersbond Veerle Schoutteet - AWV An Volckaert - OCW Inleiding DEEL 1 Kader - inleiding DEEL 2 Hoe komen we tot het

Nadere informatie

3 FICHES ZACHTE MOBILITEIT. Planeco bvba Gemeentelijk Mobiliteitsplan van Etterbeek Projectfiches juli 10 - p.42

3 FICHES ZACHTE MOBILITEIT. Planeco bvba Gemeentelijk Mobiliteitsplan van Etterbeek Projectfiches juli 10 - p.42 3 FICHES ZACHTE MOBILITEIT Planeco bvba Gemeentelijk Mobiliteitsplan van Etterbeek Projectfiches juli 10 - p.42 PROJECTFICHE NR. 3 Fietsnetwerk DOELSTELLING(EN) Zachte verplaatsingen aanmoedigen door de

Nadere informatie

Infovergadering Heraanleg Fabriekstraat te Kallo

Infovergadering Heraanleg Fabriekstraat te Kallo Infovergadering Heraanleg Fabriekstraat te Kallo 15.01.2018 DEEL 1 WEGENIS INHOUDSOPGAVE DEEL 1 WEGENIS DEEL 2 AFKOPPELING OP PRIVAAT TERREIN 1. SITUERING Kenmerken: Lokale weg type II = lokale gebiedsontsluitingsweg

Nadere informatie

Fietssnelwegen Oost- Vlaanderen

Fietssnelwegen Oost- Vlaanderen Fietssnelwegen Oost- Vlaanderen Binnenkort op 30 vlot en veilig met de (elektrische) fiets van Deinze, Lokeren of Wetteren naar Gent? 1 e commissie Provincieraad 20/01/15 Tijd is rijp voor de fiets! Noodzaak

Nadere informatie

Suggesties Fietsersbond voor mobiliteit in Heist-op-den-Berg

Suggesties Fietsersbond voor mobiliteit in Heist-op-den-Berg Suggesties Fietsersbond voor mobiliteit in Heist-op-den-Berg Om van Heist-op-den-Berg een aangename fietsgemeente te maken is er veel werk aan de winkel. Dit heeft het voordeel dat het mogelijk is om in

Nadere informatie

17/04/2014 TYPEDWARSPROFIEL IN DETAIL TYPEDWARSPROFIEL? Cursus Analyse van Ontwerp van Verkeersinfrastructuur Maandag 28 april 2014

17/04/2014 TYPEDWARSPROFIEL IN DETAIL TYPEDWARSPROFIEL? Cursus Analyse van Ontwerp van Verkeersinfrastructuur Maandag 28 april 2014 TYPEDWARSPROFIEL IN DETAIL Cursus Analyse van Ontwerp van Verkeersinfrastructuur Maandag 28 april 2014 Wim Marquenie Talboom Group TYPEDWARSPROFIEL? Visitekaartje van de weg Plaats en onderlinge verhouding

Nadere informatie

Lange Dijkstraat 03/03/2015

Lange Dijkstraat 03/03/2015 Lange Dijkstraat 03/03/2015 Inleiding Inleiding Ι situering Inleiding Ι waarom Veilige fietsroute (kernroute) Past in vernieuwing van belangrijke assen rond en richting Spoor Noord: Halenstraat/ Viséstraat

Nadere informatie

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK - van een integrale aanpak van verkeersonveiligheid, - kan rekenen op een draagvlak bij weggebruikers èn bij politie ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

FIETSSNELWEGEN IN VLAAMS-BRABANT

FIETSSNELWEGEN IN VLAAMS-BRABANT FIETSSNELWEGEN IN VLAAMS-BRABANT MEER INFO OVER FIETSSNELWEGEN VIND JE OP Fietssnelwegen brengen je vlot, veilig en comfortabel over langere afstand op je bestemming. Vlaanderen telt 110 van die routes,

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

https://www.youtube.com/watch?v=yyb9ijerdq4

https://www.youtube.com/watch?v=yyb9ijerdq4 https://www.youtube.com/watch?v=yyb9ijerdq4 1-16 november 2016 Fietsostrade Antwerpen - Lier Infomoment bewoners 16 november 2016 2-16 november 2016 AGENDA 20.00u 20.20u 20.30u 21.00u Welkomstwoord door

Nadere informatie

Fietssnelwegen. in West-Vlaanderen

Fietssnelwegen. in West-Vlaanderen Fietssnelwegen in West-Vlaanderen Inhoud Voorwoord 5 Fietssnelwegen: theorie en praktijk 9 Fietssnelwegen in West-Vlaanderen 9 Wat is een fietssnelweg? 9 Kwaliteit 9 Herkenbaarheid 10 Het Guldensporenpad

Nadere informatie

Kleinesteenweg Concept en Aangepast concept

Kleinesteenweg Concept en Aangepast concept Kleinesteenweg Concept en Aangepast concept 17-02-2016 Inhoud inleiding analyse algemene randvoorwaarden mobiliteitsvoorwaarden ambitie concept Inleiding Inleiding Ι situering KLEINE STEENWEG BIST SCHOLEN

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

Nieuw ontwerp voor brug over de Watersportbaan

Nieuw ontwerp voor brug over de Watersportbaan 23 augustus 2019, 11:00 (CEST) Nieuw ontwerp voor brug over de Watersportbaan Het bureau Ney & Partners start met de studie voor de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Gentse Watersportbaan.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 oktober 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier aanbestedingsdossier

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

Kanaalroute Brussel: Zuidelijk gedeelte

Kanaalroute Brussel: Zuidelijk gedeelte Kanaalroute Brussel: Zuidelijk gedeelte Fietsersbond Brussels Gewest Fietsersbond vzw Oude Graanmarkt 63 1000 Brussel www.fietsersbond.be 02/502.68.51 1. Inleiding De Kanaalroute maakt deel uit van het

Nadere informatie

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 4: Tielen Turnhout

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 4: Tielen Turnhout RAPPORT Dienst Mobiliteit Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit ProvAnt Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 4: Tielen Turnhout Gemeenten

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

INFOVERGADERING BEVOLKING 11 januari 2010

INFOVERGADERING BEVOLKING 11 januari 2010 INFOVERGADERING BEVOLKING 11 januari 2010 DRIE EIKENSTRAAT (N106) tussen Prins Boudewijnlaan (N173) en brug E19 Hevec is een onderdeel van de Mebumar-groep. PRESENTATIE Situering Probleemstelling Doelstellingen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: - ONDERWERP Ekeren, Rob van RB S1 RAD: RAD140709 woensdag 9 juli 2014 BW: BW140603 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 9 juli 2014 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Rob

Nadere informatie

Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe

Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe Een initiatief van samenwerkende Dorpsraden: Driel-Randwijk-Zetten/Hemmen en Heteren Opgesteld voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Kaasboerin in Mol Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel Provincie Antwerpen Gemeente Mol 1 Bereikbaarheidsprofiel Het bereikbaarheidsprofiel geeft een inzicht

Nadere informatie

Binnenstad Tienen wordt zone 30

Binnenstad Tienen wordt zone 30 Binnenstad Tienen wordt zone 30 Na de paasvakantie wordt de hele binnenstad van Tienen een zone 30. Een zone 30 is een gebied waar je nergens sneller mag rijden dan 30 km/uur. Waarom gaan we voor deze

Nadere informatie

FIETSSNELWEGEN IN VLAAMS-BRABANT

FIETSSNELWEGEN IN VLAAMS-BRABANT FIETSSNELWEGEN IN VLAAMS-BRABANT 2 MEER INFO OVER FIETSSNELWEGEN VIND JE OP WWW.FIETSSNELWEGEN.BE EN OP WWW.VLAAMSBRABANT.BE/FIETSSNELWEGEN. Colofon: Deze brochure is een een uitgave van de provincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Annen Categorisering van wegen

Annen Categorisering van wegen Annen Categorisering van wegen Inrichten op verblijfsfuncties Bij de inrichting van de wegen in het dorpsgebied van Anloo is de categorisering als erftoegangsweg uitgangspunt. In die categorie is de verblijfsfunctie

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit

Infodagen mobiliteit Infodagen mobiliteit 26 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Vlaams-Brabant Patricia Willems en Annelies Janssens dienst mobiliteit 1 Klemtonen provinciaal mobiliteitsbeleid 2013-2018

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

3DE EN 4DE SPOOR LIJN 50 A

3DE EN 4DE SPOOR LIJN 50 A > AANLEG 3DE EN 4DE SPOOR LIJN 50 A STATIONSOMGEVING HANSBEKE MOBILITEITSBELEID RINGWEG 1 oktober 2009 Kristin Berckmans Sylvie Syryn Geert Vercruysse Cel Info Buurtbewoners Communicatieverantwoordelijke

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Opening Tot nu toe Mogelijkheden profiel Uitgewerkt mogelijk ontwerp

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

2 Voorgestelde oplossingsrichtingen

2 Voorgestelde oplossingsrichtingen Pagina 104 van 156 2 Voorgestelde oplossingsrichtingen 2.1 Kruising fietspad t.h.v. de Leie (brug of tunnel) Het Vademecum fietsvoorzieningen geeft aan dat gelijkvloerse kruisingen van een fietspad met

Nadere informatie

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Doel Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen

Nadere informatie

Wijtschate AQUAFIN GEMEENTE HEUVELLAND VLAAMSE OVERHEID AWV

Wijtschate AQUAFIN GEMEENTE HEUVELLAND VLAAMSE OVERHEID AWV Wijtschate AQUAFIN GEMEENTE HEUVELLAND VLAAMSE OVERHEID AWV Waarom zijn we hier samen? Wat gaat er veranderen? Hoe zullen de werken verlopen? Wanneer zullen de werken starten Vragenronde 15-12-2010 Aquafin

Nadere informatie

Toekomstplannen van NMBS-Groep in de Westhoek

Toekomstplannen van NMBS-Groep in de Westhoek Toekomstplannen van NMBS-Groep in de Westhoek Christiane Van Rijckeghem districtsdirecteur NMBS-Holding 18 april 2007 NMBS-Groep NMBS-Holding coördineert en ondersteunt NMBS-Groep is eigenaar van stationsgebouwen,

Nadere informatie

Creëren van een veilige oversteek Zilvermeerlaan Zilvermeer Mol

Creëren van een veilige oversteek Zilvermeerlaan Zilvermeer Mol Creëren van een veilige oversteek Zilvermeerlaan Zilvermeer Mol Provincie Antwerpen Versie 1, mei 2014 Opdrachtgever Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen tel. 03 240 50 11 fax 03

Nadere informatie

Memo. Verhouding auto-fiets 2015

Memo. Verhouding auto-fiets 2015 Uit de verkeerstellingen van de gemeente blijkt dat op deel twee op een werkdag gemiddeld 1.400 1 motorvoertuigen rijden waarvan 4% a 5% vrachtverkeer betreft. Op deel drie rijden gemiddeld per werkdag

Nadere informatie