NetworkAIR IR Precision Air Conditioner. NetworkAIR IR precisie-airconditioning. Bediening, Onderhoud, en Oplossen van Problemen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NetworkAIR IR Precision Air Conditioner. NetworkAIR IR precisie-airconditioning. Bediening, Onderhoud, en Oplossen van Problemen."

Transcriptie

1 NetworkAIR IR Precision Air Conditioner NetworkAIR IR precisie-airconditioning In-lijn Bediening, Onderhoud, en Oplossen van Problemen

2

3 Inhoudsopgave Gebruik...1 Display-interface Gebruik van de display-interface Statusschermen met automatische bladerfunctie Hoofdmenuscherm Door de interface navigeren Invoeren wachtwoord Start het systeem op Instellingen wijzigen Het systeem uitschakelen Instellen van de systeemconfiguratie Systeemopties Systeemvertragingen Gebouwbeheer Setup sensor Opties voor met vloeistof gekoelde modules Kleptypen Aandrijvingstypes Drempel en bandbreedte voor activering koelvloeistoftemperatuur 13 Contacten en relais instellen Ingangscontacten Uitgangrelais Instellen van de moduleconfiguratie Configuratiemodule Alarmdetectors Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR i

4 Instellen van de modulebediening De luchtstroom handmatig kalibreren De luchtstroom automatisch kalibreren De variabele frequentieaandrijving resetten Bevochtiger resetten De bevochtiger instellen Klimaatregeling Werking van de modi Stelpunten Modi Essentiële functies PID-bedieningen Instellen van de PID s Bevochtigingsgevoeligheid Alarmen instellen Temperatuuralarmen Vochtigheidsalarmen Onderhoudsintervallen Alarmvertraging Spiraalvloeistofdrempels Groepen instellen Groepsconfiguratie Groepsinstellingen Systeemstoring events Het display instellen Wachtwoord & time-out Datum en tijd Temperatuur- & drukeenheden Display aanpassen De firmware bijwerken Resetten naar standaard instellingen Productgegevens Instellen van de netwerkconfiguratie Netwerkconfiguratie ii Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

5 Statuswaarden weergeven Statusschermen met automatische bladerfunctie Module status Systeemstatus Groepsstatus Event-logboek weergeven Logboek weergeven Op alarmen reageren LED s groot of bescheiden alarm Bediening geluidssignaal Actieve alarmen weergeven Actieve alarmen wissen Resetten na systeemstoring Alarmberichten en mogelijke handelingen Network Management Card (netwerkmanagementkaart)...53 Snelle configuratie Overzicht Configuratiemethoden TCP/IP IP Configuration Wizard voor het APC-apparaat BOOTP- en DHCP-configuratie Lokale toegang tot de besturingsconsole Externe toegang tot de besturingsconsole Besturingsconsole Toegang tot een geconfigureerd apparaat Overzicht Webinterface Telnet/SSH SNMP FTP/SCP Een kwijtgeraakt wachtwoord herstellen Firmware opwaarderen Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR iii

6 Onderhoud Maandelijks preventief onderhoud Omgeving Reiniging Mechanisch Elektrisch Driemaandelijks preventief onderhoud Mechanisch Elektrisch Werkingstests Halfjaarlijks preventief onderhoud Hygiëne Elektrisch Werkingstesten Oplossen van problemen Koeling Garantie Garantieverklaring Het gedekte APC-product Garantievoorwaarden Niet-overdraagbare garantie geldig voor gebruik door originele koper 75 Honoreren van garanties Tekeningen, beschrijvingen Uitzonderingen Garantieprocedures Claims Arbeid Onderdelen iv Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

7 Gebruik Display-interface Onderdeel Major alarm LED (groot alarm) Minor alarm LED (bescheiden alarm) LED Check Log (logboek controleren) Status LED Liquid Crystal Display (LCD) Pijltjestoetsen omhoog en omlaag ESC toets ENTER toets HELP toets Functie Wanneer dit lampje rood brandt, is er een grootalarmtoestand. Wanneer dit lampje geel brandt, is er een bescheidenalarmtoestand. Wanneer dit lampje geel brandt, is er minimaal één nieuwe groot- of bescheiden-alarmtoestand geregistreerd. Als dit lampje groen brandt staat de module aan. Hierop kunt u alarmsignalen, statusgegevens, instructies en configuratie-opties weergeven. Hiermee selecteert u menu-opties en hebt u toegang tot informatie. Hiermee keert u terug naar het vorige scherm. Hiermee opent u menu-opties en voert u wijzigingen in de systeem- en module-instellingen in. Hiermee geeft u de contextafhankelijk Help-informatie weer. Druk op de HELP toets voor informatie over elke optie op het scherm en voor instructies voor de uitvoering van bepaalde taken. Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 1

8 Gebruik van de display-interface Statusschermen met automatische bladerfunctie De eerste keer dat u de NetworkAIR FM Precision Air Conditioner (NetworkAIR FM preciesieairconditioner) inschakelt, voert het display een LED en alarmsignalentest uit. Na het opstarten geeft de interface het firmwareversienummer weer (als de functie voor snel opstarten is uitgeschakeld). Op de display-interface worden dan automatisch en achtereenvolgens de volgende 9 schermen met statusinformatie weergegeven. Naam statusscherm Weergegeven statusinformatie Control Temp & Humidity (temperatuur- en vochtigheidsregeling) Cool/ Dehum Demands (koelings-/ ontvochtigingsvraag) Reheat demand (opwarmingsvraag) Humidify Demand (bevochtigingsvraag) Group Status (groepsstatus) Group Status (groepsstatus) Active Alarms (actieve alarmtoestanden): Stelpunten Stelpunten temperatuur en vochtigheid bij de sensors gebruikt voor de klimaatregeling externe temperatuur en vochtigheid (optioneel) vochtigheidsregelingsmethode (dauwpunt of relatieve vochtigheid) vereist koelingspercentage N.B.: als u over meer dan één koelspiraal beschikt (bijv. DX en MultiCool) wordt de vraag verdeeld vereist ontvochtigingspercentage werkelijk uitvoerpercentage opwarmingsstatus: On/Off (uitsluitend stoom, heet water of heet gas) opwarmingspercentage (uitsluitend voor elektrische SCR) vereist bevochtigingspercentage werkelijk bevochtigingspercentage aantal systemen stelpunt aandeel: On/Off conflicterende vraag: On/Off systeemnummer functie State (toestand) alarmnummer module-id alarmnaam tijdstempel koeling C (of F) opwarming C (of F) Ontvochtigingspercentage RV Bevochtigingspercentage RV 2 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

9 Gebruik: Gebruik van de display-interface Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om het automatisch bladeren te onderbreken om een specifiek statusscherm weer te geven. Om terug te keren naar de statusschermen met automatische bladerfunctie drukt u op ESC op het hoofdmenuscherm. Hoofdmenuscherm Wanneer u op een hoofdstatusscherm op ENTER of ESC drukt, opent u het hoofdmenuscherm. Als de display-interface tien minuten inactief is (de standaard vertraging) keert hij terug naar de statusschermen met automatische bladerfunctie. Gebruik om deze vertraging te wijzigen de instelling time-out in het menu Password (wachtwoord). Door de interface navigeren Selectiepijlen. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om de selectiepijl naar een menu-onderdeel of instelling te verplaatsen. Druk op ENTER om het geselecteerde scherm weer te geven of de instelling te wijzigen. Vervolgpijlen. De vervolgpijlen geven aan dat er extra opties of instellingen beschikbaar zijn op een menu- of statusscherm. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om de extra schermen weer te geven. Invoerpijlen. De invoerpijlen naast de geselecteerde instelling geven aan dat de instelling kan worden gewijzigd door op de pijl-omhoog of -omlaag te drukken. Druk op ENTER om de wijziging op te slaan of op ESC om de wijziging te annuleren. Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 3

10 Gebruik: Gebruik van de display-interface Invoeren wachtwoord De module beschikt over wachtwoordbeveiliging van twee niveau s: User password (Gebruikerswachtwoord) voor gebruikers die elementaire en omgevingsinstellingen moeten wijzigen Service password (Service-wachtwoord) voor gebruikers die instellingen voor de bediening van module-onderdelen of geavanceerde opties moeten wijzigen. Wanneer u probeert om instellingen te wijzigen, verschijnt op het display een bericht waarin u wordt gevraagd uw wachtwoord in te voeren. De standaard waarde voor zowel het gebruikers- als het servicewachtwoord is APC (hoofdletters). Gebruik bij het invoeren van uw wachtwoord de pijltjestoetsen omhoog/omlaag om door het alfabet te bladeren. Druk bij de gewenste letter op ENTER om deze te selecteren en zet de cursor op de plaats waar de volgende letter moet komen. Nadat u de laatste letter van uw wachtwoord hebt geselecteerd, drukt u nog één keer op ENTER om uw wachtwoord in te voeren. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Start het systeem op. Pad: hoofdmenu > On/Off Om het systeem op te starten selecteert u de optie On/Off in het hoofdmenu en wijzigt u de instelling in On. Het systeem draait volgens de huidige instellingen in Control Environment (klimaatregeling). Instellingen wijzigen Gebruik de pijl-omhoog of omlaag om de selectiepijl naar de instelling te verplaatsen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op ENTER. Keuzelijst. Als voor een bepaalde instelling een lijst met opties beschikbaar is, wordt er naast de instelling een invoerpijl weergegeven. Druk op de pijl-omhoog of omlaag om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op ENTER om de invoermodus te verlaten en de instelling op te slaan. Druk op ESC om af te sluiten zonder op te slaan. Numerieke of tekstvelden. Als de instelling uit een numeriek of tekstveld bestaat, gebruik dan de pijltjestoetsen om de waarde van het eerste teken te selecteren en druk vervolgens op ENTER om naar het volgende teken te gaan. Druk nadat u het laatste teken hebt ingesteld op ENTER om de invoermodus te verlaten en de instellingen op te slaan. Druk op ESC om af te sluiten zonder op te slaan. 4 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

11 Gebruik: Gebruik van de display-interface Het systeem uitschakelen Pad: hoofdmenu > On/Off Om het systeem uit te schakelen selecteert u de optie On/Off in het hoofdmenu en wijzigt u de instelling in Off. Wijzig de instelling in Off om alle gebruiksmodi en de ventilator uit te schakelen; het display en de controller blijven voeding ontvangen. Bij systemen met elektrische opwarming kan het voorkomen dat de ventilatoren nog maximaal 60 seconden blijven draaien om hete lucht uit het systeem te verwijderen. Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 5

12 Instellen van de systeemconfiguratie De opties voor systeemconfiguratie worden zowel in de fabriek als bij de ingebruikname van de systeemmodules bepaald. Let op! Als u de instellingen niet op de correcte manier wijzigt, kan dit ernstige storingen en schade aan het systeem tot gevolg hebben. Deze instellingen mogen alleen worden gewijzigd door bevoegd onderhoudspersoneel. De opties voor systeemconfiguratie zijn niet allemaal bedoeld voor gebruik met de NetworkAIR FM Precision Air Conditioner van APC. Systeemopties Pad: Main > Setup > System # > System Config > System Options (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie systeemopties) Het menu System Options (systeemopties) bevat instellingen die de in het systeem geïnstalleerde hardware identificeert alsook de methodes die worden gebruikt om die hardware te besturen.. Mains In (voeding). - geeft het voor dit systeem vereiste primaire spanningsbereik bij gebruik aan. De configuratie is gebaseerd op de spanning van de elektrische onderdelen in het systeem en staat vermeld op de naamplaat die op de linkerdeur van de elektriciteitskast is bevestigd. UPS In. - geeft het spanningsbereik bij gebruik aan voor de reservevoeding. De configuratie is gebaseerd op de spanning van de elektrische onderdelen in het systeem en staat vermeld op de naamplaat die op de linkerdeur van de elektriciteitskast is bevestigd. Coil Cfg. (spiraalconfiguratie). - geef de spiraalconfiguratie geïnstalleerd in systeemmodules aan. De spiraalconfiguraties omvatten: Uitsluitend gekoelde vloeistof uitsluitend gekoelde waterspiraal DX Direct expansion (DX) spiraal (directe expansie) Econ Economizer en DX spiralen MultiCool MultiCool (gekoeld water) en DX spiralen Humid Ctrl (vochtigheidsbewaking). - geef de methode voor vochtigheidsbewaking aan. Het systeem kan de vochtigheid bewaken op basis van onderstaande punten: Relatieve vochtigheid (RH (RV)) van de afvoerlucht. Dauwpunt(Dewpt) van de afvoerlucht. De dauwpuntmethode corrigeert hotspots nabij de omgevingssensors. 6 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

13 Gebruik: Instellen van de systeemconfiguratie Het systeem gebruikt ondanks deze instelling altijd de dauwpuntmethode op de volgende momenten: wanneer het systeem de externe-sensorwaarden gebruikt om de kameromgeving te bewaken. wanneer het systeem onderdeel uitmaakt van een extra groep. # PCIOM s. Stel het aantal geïnstalleerde Programmable Customer Input/Output Modules (programmeerbare klanteninvoer-/-uitvoermodules, PCIOMs) in het venster gebruikersinterface. Deze instelling bewaakt het aantal beschikbare ingangscontacten en uitgangsrelais in het menu Input/Output (ingang/uitgang). Raadpleeg Contacten en relais instellen op pagina 15 voor setup-informatie voor de contacten en relais van de display-interface. Zie ook Raadpleeg de Installatiehandleiding om de contacten en de relais op de hoofdmodule aan te sluiten. # Modules in Sys (modules in systeem). - geef het aantal modules in dit systeem aan. U kunt tot maximaal 3 modules samenvoegen om als één enkel systeem te laten werken. Air Filter (luchtfilter). - stel het type luchtfilters in dat in de systeemmodules is geïnstalleerd: standaard of hoog rendement. Fast Startup (snel opstarten). - stel het systeem in op de instelling waarbij de volgende keer dat het systeem wordt ingeschakeld, de normale opstartvolgorde en vertraging worden overgeslagen. De Fast Startup wordt niet aanbevolen voor normale installaties. Airflow (luchtstroom). - stel het luchtstroompatroon in voor de systeemmodules: omhoog omlaag horizontaal Dehum Capacity (ontvochtigingscapaciteit). De instelling Dehum Capacity (ontvochtigingscapaciteit) wordt niet gebruikt in systemen zonder compressors. Voor systemen met compressors (directe expansie) kan de ontvochtigingsmodus zodanig worden ingesteld dat maar de helft van de volledige capaciteit van de koelspiraal wordt gebruikt. Halve capaciteit gebruikt één compressor en de helft van de koelspiraal voor de ontvochtiging. In ruimtes met minder warmtebelasting kan de halve capaciteit worden gebruikt om te veel afkoeling tijdens het ontvochtigen te voorkomen. Volle capaciteit gebruikt de volledige spiraal en beide compressors. Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 7

14 Gebruik: Instellen van de systeemconfiguratie Module Rot (modulewisseling). De instelling Module Rot. (modulewisseling) wordt niet gebruikt in systemen zonder compressors. Bij systemen met compressors (directe expansie) wisselt het systeem de volgorde af waarin de compressors worden ingeschakeld zodat het aantal uren dat elke compressor wordt gebruikt gelijk is. Stel het aantal uren in waarna er moet worden gewisseld naar de andere compressor. Als u de instelling op nul zet, betekent dit dat de volgorde waarin de compressors worden ingeschakeld niet mag worden gewijzigd. Refrigerant (koelmiddel). De instelling Refrigerant (koelmiddel) wordt alleen gebruikt bij systemen met compressors. Stel het soort koelmiddel in dat wordt gebruikt in het koelsysteem met directe expansie. Suction Pressure Compensation (compensatie zuigdruk). De instelling Suction Pressure Compensation (compensatie zuigdruk) wordt niet gebruikt bij systemen zonder compressors. Bij systemen met compressors (directe expansie) zorgt de instelling Suction Pressure Compensation ervoor dat de blazers van het systeem minder hard staan als de zuigdruk te hoog wordt. Gebruik deze instelling als u de FM in een toepassing met hoge dichtheid gebruikt. Systeemvertragingen Pad: Main > Setup > System # > System Config > System Delays (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie systeemvertragingen) De systeemvertragingen beschermen de systeemmodules tegen overmatige slijtage en beschadigingen en zorgen dat de modi elkaar niet belemmeren. Comp Min ON (compressor min. aan). De instelling Comp Min ON wordt niet gebruikt bij systemen zonder compressors. Bij systemen met compressors (directe expansie) begint de vertraging wanneer de compressor wordt ingeschakeld en zorgt de vertraging er vervolgens voor dat de compressor niet wordt uitgeschakeld alvorens de vertragingsperiode is verstreken. Het weerhoudt de compressors ervan snel tussen de in- en uitschakeling te wisselen en alle smeerolie in de afkoelingsleiding te drukken. Let op! Het verkorten van de Comp Min ON-vertraging kan overmatige slijtage en beschadiging tot gevolg hebben waardoor de levensduur van de compressors verkort wordt. Comp Min OFF (compressor min. uit). Comp Min OFF wordt niet gebruikt bij systemen zonder compressors. Bij systemen met compressors (directe expansie) begint de vertraging wanneer de compressor wordt uitgeschakeld en zorgt de vertraging er vervolgens voor dat de compressor niet wordt ingeschakeld voordat de vertragingsperiode is verstreken. Het weerhoudt de compressors ervan snel tussen de in- en uitschakeling te wisselen en alle smeerolie in de afkoelingsleiding te drukken. Let op! Het verkorten van de Comp Min OFF-vertraging kan overmatige slijtage en beschadiging tot gevolg hebben waardoor de levensduur van de compressors verkort wordt. 8 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

15 Gebruik: Instellen van de systeemconfiguratie Cndsr Vlv Dly (condensorklepvertraging). De instelling Cndsr Vlv Dly wordt niet gebruikt bij systemen zonder compressors. Bij systemen met compressors (directe expansie) begint de vertraging van de vloeistofklepsluiting van de condensor wanneer de compressors worden ingeschakeld en zorgt de vertraging er vervolgens voor dat het koelmiddel door de warmtewisselaar stroomt totdat de vertragingsperiode volledig verstreken is. Zodra de vertragingsperiode verstreken is, sluit de vloeistofklep van de condensor zich. Intrstg Dly (tussenvertraging). De instelling Intrstg Dly wordt niet gebruikt in systemen zonder compressors. Bij systemen met compressors (directe expansie) begint de tussenvertraging wanneer de eerste compressor (fase 1) in een module wordt ingeschakeld. De tussenvertraging voorkomt dat de tweede compressor (fase 2) in een systeem wordt ingeschakeld voordat de vertragingsperiode verstreken is. Start-up Dly (opstartvertraging). De vertraging Start-up Dly wordt gebruikt bij alle systeemconfiguraties. De vertraging begint wanneer het systeem wordt opgestart en geïnitialiseerd. Het systeem kan niet worden gebruikt totdat deze vertraging volledig is verstreken. Gebruik de opstartvertraging om de apparatuur in de ruimte een voor een weer op te starten na stroomuitval. Mode Dly (modusvertraging). De vertraging Mode Dly wordt gebruikt bij alle systeemconfiguraties. De vertraging begint wanneer de blazers starten. Hij zorgt ervoor dat de sensors een nauwkeurige aflezing van de omstandigheden in de ruimte krijgen en dat het systeem eerst op ernstige alarmtoestanden controleert voordat de klimaatregelingsfuncties worden ingeschakeld. Communication Loss Shutdown Delay (uitschakelvertraging bij verloren communicatie). Stel de vertraging bij verloren communicatie in. De vertraging start wanneer de communicatie tussen de expansiemodule en de hoofdmodule of een systeem uitvalt. Als de communicatie niet wordt hersteld voordat de vertraging verstreken is, wordt de expansiemodule uitgeschakeld. Stel de vertraging in op maximaal vierentwintig uur of selecteer Disabled (uitgeschakeld) en stel de expansiemodules zo in dat ze in gebruik blijven wanneer de communicatie met de hoofdmodule verloren raakt. Gebouwbeheer Pad: Main > Setup > System # > System Config > Building Management (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie gebouwbeheer) Als u naast uw NetworkAIR FM Precision Air Conditioning gebruik maakt van een gebouwbeheersysteem moet u de volgende waarden instellen: Adres. Het adres van de hoofdmodule op de RS-485 bus voor een gebouwbeheersysteem. Baud Rate. De bussneldheid voor de RS-485 bus. Pariteit. De pariteit voor de RS-485 bus. Stop Bits. De stop bits voor de RS-485 bus. Zie ook Raadpleeg de Installatiehandleiding voor informatie over de bedrading van de elektrische aansluitingen van de RS-485 bus voor het aansluiten op een gebouwbeheersysteem. Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 9

16 Gebruik: Instellen van de systeemconfiguratie Setup sensor Pad: Main > Setup > System # > System Config > Sensor Setup (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie setup sensor) Geef aan welke sensors de NetworkAIR FM Precision Air Conditioning Unit zal gebruiken voor het berekenen van de klimaatregelingsvereisten. Deze instellingen worden uitsluitend gebruikt bij NetworkAIR IR systemen. Temp/Hum Snsrs (temperatuur/bevochtigingsensors): selecteer de set temperatuur/ bevochtigingssensors die de controller zal gebruiken om te bepalen of er klimaatregeling nodig is. De afvoersensors en de externe-sensorreeks zijn beschikbaar. Dflt Snsrs (standaard sensors): selecteer de sensorgroep die het systeem zal gebruiken als de systeeminstellingen worden teruggezet in de standaard waarden. Rmt Snsr Data (externe-sensorgegevens): selecteer bij het bepalen van de klimaatregelingswaarden de meting van de externe sensors. Max gebruik de waarde die wordt gemeld door de sonde die de externe temperatuur en vochtigheid meet. De maximum waarde hiervoor wordt gemeld in de externe-sensorreeks. Avg gebruik het gemiddelde van alle door de sonde vermelde waarden voor externe temperatuur en vochtigheid. 10 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

17 Opties voor met vloeistof gekoelde modules Watergekoelde modules hebben instellingen voor de kleppen en buizen die nodig zijn voor de hitteuitstootmethode. Bij de NetworkAIR IR (In-row= In-lijn) precisie-airconditioning vindt de afkoeling plaats met behulp van een vloeistofspiraal zonder compressor. De volgende instellingen zijn van toepassing op elk type vloeistofgekoelde modules. Raadpleeg het overige gedeelte van dit hoofdstuk voor een beschrijving van alle instellingen. Type vloeistofspiraal Gekoeld water Gebruikte instellingen Coil Cfg (System Configuration) (spiraalconfiguratie, systeemconfiguratie) Flow switch (stromingsschakelaar) Coil Fluid Valve (vloeistofklep spiraal) Coil Fluid Valve Actuator (aandrijving vloeistofklep spiraal) Coil Fluid Temp Activation (activering vloeistoftemperatuur spiraal) Threshold (drempel) Deadband (bandbreedte) PID Control (Control Environment) (PID-regeling, klimaatregeling) Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 11

18 Gebruik: Opties voor met vloeistof gekoelde modules Kleptypen Pad: Main > Setup > System # > System Config > Valve Types (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie kleptypes) Stel het type klep in dat in uw buizensysteem is geïnstalleerd. De kleppen kunnen 2-wegs of 3-wegs zijn. Systemen uitgerust met de Economizer gebruiken 3-wegkleppen. Flow Switch (flow-regelaar). - stel de locatie in voor de optionele flow-regelaar in dit systeem. De flow-regelaar neemt waar of er genoeg koelvloeistof (glycol of water) stroomt om de spiraalfunctie in stand te houden. De instelling Flow Switch geeft aan waar de flow-regelaar is geïnstalleerd: DX, voor de water- of glycolleiding die de warmtewisselaar ingaat (om de drukhoogte in DX systemen te behouden) Multi, voor de invoer van gekoeld water in de MultiCool of de gekoeld-waterspiraal (uitsluitend bij systemen die gekoeld water gebruiken) None (geen), voor luchtgekoelde modules zonder MultiCool spiraal Cndsr Vlv (condensorklep). De condensorvloeistofklep bewaakt de flow van koelmiddel naar de warmtewisselaar of de Economizer spiraal. Stel de condensorvloeistofklep in als 2-weg- of 3-wegklep afhankelijk van de configuratie. Coil Fluid (spiraalvloeistof). De spiraalvloeistofklep bewaakt de vloeistof-flow naar de MultiCool, Economizer of gekoeld-waterspiraal. Stel de spiraalvloeistofklep in als 2-weg- of 3-wegklep afhankelijk van de configuratie. 12 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

19 Gebruik: Opties voor met vloeistof gekoelde modules Aandrijvingstypes Pad: Main > Setup > System # > System Config > Actuator Types (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie aandrijvingstypes) Cndsr Vlv (condensorklep). - stel het type condensorklepaandrijving in, de aandrijving kan als volgt worden ingesteld: as Flt Ctrl of None. Floating Control (vlotteraangedreven) houdt de positie van de klep in stand wanneer de stroom wordt uitgeschakeld. None (geen) geeft aan dat er geen condensorklep is geïnstalleerd. Voor luchtgekoelde systemen zonder externe waterbuizen is geen condensorklepaandrijving vereist. Coil Fluid (spiraalvloeistof). - stel de spiraalvloeistofklepaandrijving in op Spr Anlg, Flt Ctrl of None. Floating Control (vlotteraangedreven) houdt de positie van de klep in stand wanneer de stroom wordt uitgeschakeld. Spring (Return) Analog (analoge terugvering) sluit de klep wanneer de stroom wordt uitgeschakeld. None (geen) geeft aan dat de module geen MultiCool, Economizer of gekoelde-waterspiraal heeft. Drempel en bandbreedte voor activering koelvloeistoftemperatuur Pad: Main > Setup > System # > System Config > Coil Fluid Options (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie koelvloeistofopties) De Coil Fluid Options (koelvloeistofopties) helpen bij de bewaking van de optionele MultiCool spiraal of Economizer spiraal in de daarmee uitgeruste systemen. Stel de temperatuurdrempel en bandbreedte in voor gebruik met de MultiCool spiraal of Economizer spiraal. Het systeem vergelijkt de huidige koelmiddeltemperatuur met het stelpunt en de bandbreedte om te bepalen of het koelmiddel is afgesteld op een temperatuur die laag genoeg is om de spiralen te kunnen gebruiken. De drempel en bandbreedte voor activering van de koelvloeistoftemperatuur zijn niet van toepassing op modules die alleen gebruik maken van een gekoeldwaterspiraal voor koeling, zoals de NetworkAIR IR. Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 13

20 Gebruik: Opties voor met vloeistof gekoelde modules Coil Fluid Temp Activation: Threshold (drempel activering spiraalvloeistoftemperatuur). Stel de drempel voor de spiraalvloeistofactivering in. De koelmiddeltemperatuur moet onder de drempel liggen om de optionele MultiCool spiraal of Economizer spiraal te kunnen gebruiken. Coil Fluid Temp Activation: Deadband (bandbreedte activering spiraalvloeistoftemperatuur). Stel de bandbreedte van de MultiCool of Economizer in. De bandbreedte is het gevoeligheidsbereik boven de Coil Fluid Temp Activation: Threshold (temperatuuractivering spiraalvloeistof drempel) die de koelmiddeltemperatuur kan bereiken voordat de controller de MultiCool of Economizer spiraal niet meer gebruikt. Als bijvoorbeeld de drempel 10 C (50 F) en de bandbreedte 2,2 C (4 F) is, dan schakelt de controller de MultiCool of Economizer spiraal in wanneer de koelmiddeltemperatuur 12,2 C (54 F) overschrijdt en de spiraal wordt pas weer ingeschakeld als als de koelmiddeltemperatuur de 10 C (50 F) bereikt. 14 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

NetworkAIR FM Precision Air Conditioner. NetworkAIR FM precisie-airconditioning. Bediening, Onderhoud, en Oplossen van Problemen

NetworkAIR FM Precision Air Conditioner. NetworkAIR FM precisie-airconditioning. Bediening, Onderhoud, en Oplossen van Problemen NetworkAIR FM Precision Air Conditioner NetworkAIR FM precisie-airconditioning Bediening, Onderhoud, en Oplossen van Problemen This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist

Nadere informatie

NetworkAIR FM Precision Air Conditioner NetworkAIR FM precisie-airconditioning

NetworkAIR FM Precision Air Conditioner NetworkAIR FM precisie-airconditioning NetworkAIR FM Precision Air Conditioner NetworkAIR FM precisie-airconditioning Gekoeld water Bediening en onderhoud This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station Filtron Algemene instructies: De spoelcontroller is gemaakt en ontworpen voor het spoelen van semi-automatische filters. Na installatie van de Filtron kan het filter spoelen op een ingestelde tijd, drukverschil

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND 1 Automaat componenten, 1. LCD scherm: voor tijd, programma aanduiding en algemene informatie. 2. +/On & -/Off knoppen: Om programma gegevens zichtbaar te maken. 3.

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010

i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010 i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010 DUTCH Document number: 86141-1 Date: 11-2010 Instrumentbesturingen Besturen van indeling en functies. Het instrument inschakelen

Nadere informatie

MultiBoot Handleiding

MultiBoot Handleiding MultiBoot Handleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten en -diensten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Advisor Advanced

Gebruikershandleiding. Advisor Advanced Gebruikershandleiding Advisor Advanced Inhoud Bediendelen en lezers 1 Algemene toetsreeksen voor LCD-bediendeel 2 Toegang tot het systeem met uw PIN-code en/of kaart 2 Het systeem in- en uitschakelen 3

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

2HEAT DHT: OPBOUW DIGITALE THERMO- en HYGROSTAAT

2HEAT DHT: OPBOUW DIGITALE THERMO- en HYGROSTAAT INTRODUKTIE DHT ; De 2HEAT-DHT thermo- en hygrostaat is een hoogwaardige regelunit die voor tal van toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT-DHT is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met een

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygrometer PCE-TH 5

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygrometer PCE-TH 5 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygrometer

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 meter aangeschaft.

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie.

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie. 4.0 Bediening 4.0.1 Display indicatoren. In eerste regel van het display worden indicatoren weergegeven. De verschillende indicatoren op het display zijn afhankelijk van de opties en systeem welke u gekocht

Nadere informatie

MultiBoot. Artikelnummer van document: 405530-331

MultiBoot. Artikelnummer van document: 405530-331 MultiBoot Artikelnummer van document: 405530-331 Januari 2006 Inhoudsopgave 1 Standaardvolgorde van opstarteenheden 2 Opstarteenheden inschakelen in Computer Setup (Computerinstellingen) 3 Aandachtspunten

Nadere informatie

TechGrow Humi Dual Luchtvochtigheid Controller HANDLEIDING. software versie: Uitgifte datum:

TechGrow Humi Dual Luchtvochtigheid Controller HANDLEIDING. software versie: Uitgifte datum: WWW.TECHGROW.NL TechGrow Humi Dual Luchtvochtigheid Controller software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow Humi Dual GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow Humi Dual luchtvochtigheid

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

ICC MANUAL Copyright 2017

ICC MANUAL Copyright 2017 ICC - 1.1 MANUAL Copyright 2017 All Rights Reserved http://www.ocl-lighting.com ICC 1.1 SIEMENS PLC SOFTWARE HANDLEIDING V4.3 HFDST. 1 1.1 1.2 1.3 TITEL AANSLUITEN VAN HET SYSTEEM - Opstarten van het systeem

Nadere informatie

MultiBoot Handleiding

MultiBoot Handleiding MultiBoot Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten en -diensten

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen.

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. Onderhoud De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. 01. OVO vergt gepland onderhoud om de 6 maanden of 3000 manoeuvres na eerdere

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk

Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk ARTIKEL: GSM-4IN Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk max. 1 minuut) 4. 20 nummers in het geheugen

Nadere informatie

Printerinstellingen wijzigen 1

Printerinstellingen wijzigen 1 Printerinstellingen wijzigen 1 U kunt de instellingen van de printer wijzigen met de toepassingssoftware, het Lexmark printerstuurprogramma, het bedieningspaneel of het bedieningspaneel op afstand van

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A GEBRUIKERSMANUAAL 1. Beschrijving van de Aanraakscherm aan de wand (Touch LCD Wall Controller) Aanraakscherm aan de wand is een accessoire van de

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

CB4 TAC3 REC - ALARMEN Technische documentatie

CB4 TAC3 REC - ALARMEN Technische documentatie CB4 TAC3 REC - ALARMEN Technische documentatie (v.10/2007) De controlebox CB4 TAC3 REC bevat 8 alarmen: - een drukvariantie alarm. - alarm bij het initiëren van de referentiedruk - een ventilatorpanne

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

Computerhandleiding Proteus PEC-7588

Computerhandleiding Proteus PEC-7588 Computerhandleiding Proteus PEC-7588 De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: De monitor Knopfuncties Werkingsinstructies Zaken die u dient te weten alvorens te trainen De monitor Er

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Bedrade afstandsbediening YR-E14

Bedrade afstandsbediening YR-E14 Bedrade afstandsbediening YR-E14 MODE Om de modes : automatisch, ventileren, koelen, ontvochtigen of verwarmen te activeren. HEALTH Om de lucht te reinigen. SWING Het veranderen van de stand van de lamellen,

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING LMD-AE-09HDI-SET LMD-AE-12HDI-SET LMD-AE-18HDI-SET LMD-AE-24HDI-SET Pag 1 Inhoud: Afstandsbediening specificatie.. 3 Afstandsbediening functies.. 4 Betekenis

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Bedieningshandleiding 1402-001 Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Auteur: Cor Janssens Robotics & Material handling Datum: 01-03-2015 Versie: 0.1 VOORWOORD Deze handleiding is een leidraad voor

Nadere informatie

MultiBoot. Handleiding

MultiBoot. Handleiding MultiBoot Handleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten en - diensten

Nadere informatie

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration CC-ES-07 en CC-Ex-07 Controller tbv Perslucht reiniging Installatie en bediening voorschriften Vertaling van het origineel Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration Tel 0031228581465 Wervershoof

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

SETUP VAN DE BIOS EN BEVEILIGINGSFUNCTIES

SETUP VAN DE BIOS EN BEVEILIGINGSFUNCTIES H O O F D S T U K T W E E SETUP VAN DE BIOS EN BEVEILIGINGSFUNCTIES In dit hoofdstuk zult u leren hoe u naar het setup-menu van de BIOS gaat en hoe u verscheidene hardware besturingsinstellingen kunt aanpassen.

Nadere informatie

BIOS INSTELLINGEN EN BEVEILIGINGSMOGELIJKHEDEN

BIOS INSTELLINGEN EN BEVEILIGINGSMOGELIJKHEDEN H O O F D S T U K T W E E BIOS INSTELLINGEN EN BEVEILIGINGSMOGELIJKHEDEN In dit hoofdstuk zul je leren hoe je toegang tot het BIOS instellingenmenu kunt verkrijgen en verschillende instellingen voor hardwarebeheer

Nadere informatie

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BEDIENING CENTRALE EN WEERGAVE... 2 Hoofdcentrale... 2 Primaire indicators... 2 Druktoetsen... 2 Toetsenbord... 3 Omschrijving LEDs... 4 BEDIENINGSACTIES OP DE CENTRALE... 5 Uitgangen Buiten-

Nadere informatie

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T 7 Serie Digitale thermometers Temp7 Temp7 PT100 Temp7 NTC Temp7 K/T Voor Pt100 RTD elektrodes 0,1 C van -99,9 tot +199,9 C / 1 C van -200 tot +999 C Voor NTC 30K elektrodes 0,1 C van -50,0 tot +150,0 C

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Integra

Gebruikershandleiding Integra Gebruikershandleiding Integra Overzicht van het bediendeel Storing Systeem ingeschakeld Servicemode Alarm De storingsled (geel) zal branden bij een storing aan het syteem. De systeem ingeschakeld led geeft

Nadere informatie

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL 1. Opzet display Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S Bedieningshandleiding ExaControl E7R S UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgids voor de gebruiker, Snelstartgids voor de installateur, Garantieverklaring

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudshandleiding

Gebruiks- en onderhoudshandleiding Gebruiks- en onderhoudshandleiding InRow Luchtgekoeld, volledig autonoom InRow SC ACSC100, ACSC101 990-2684B-022 Publicatiedatum: februari 2015 Schneider Electric IT Corporation Afwijzing van aansprakelijkheid

Nadere informatie

TechGrow Humi Twin Luchtvochtigheid Controller HANDLEIDING. software versie: Uitgifte datum:

TechGrow Humi Twin Luchtvochtigheid Controller HANDLEIDING. software versie: Uitgifte datum: WWW.TECHGROW.NL TechGrow Humi Twin Luchtvochtigheid Controller software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow Humi Twin luchtvochtigheid controller aangeschaft.

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY AB18RIYa AB24RIYa AB36RIYa AB45RIYa AU12RIYa AU14RIYa AU18RIYa AU24RIYa AU36RIYa AU45RIYa AR12RIYa AR14RIYa AR18RIYa AR24RIYa AR36RIYa AR45RIYa

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Geavanceerde aanwezigheidssimulatie instellen. Inhoudsopgave. 1.0 Inloggen op uw e-centre. 1.1 Back-up maken van de huidige configuratie

Geavanceerde aanwezigheidssimulatie instellen. Inhoudsopgave. 1.0 Inloggen op uw e-centre. 1.1 Back-up maken van de huidige configuratie Geavanceerde aanwezigheidssimulatie instellen Een aanwezigheidssimulatie werkt preventief tegen inbraak en kunt u met e-domotica realiseren in elk type woning. Deze geavanceerde aanwezigheidssimulatie

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

NX-1048-W. Installatiehandleiding (15/04/2009 V1.0)

NX-1048-W. Installatiehandleiding (15/04/2009 V1.0) NX-1048-W Installatiehandleiding (15/04/2009 V1.0) C-001-0417 IH_NX-1048-W_NL.doc Technische wijzigingen voorbehouden 1 1. Inhoudstabel. 1. Inhoudstabel... 2 2. Aansluitingen... 3 3. 1 e Opstart van het

Nadere informatie

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING Handleiding AC-239 1. Beschrijving Uw AC-239 is een economische en veelzijdige alarmcontroller uitgerust met twee beveiligingszones en ingebouwde deurbel.

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Computer Setup (Computerinstellingen) Handleiding

Computer Setup (Computerinstellingen) Handleiding Computer Setup (Computerinstellingen) Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze

Nadere informatie

Bediening en onderhoud

Bediening en onderhoud Bediening en onderhoud InRow RC ACRC500 ACRC501 ACRC502 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Deze handleiding staat

Nadere informatie

MultiBoot. Handleiding

MultiBoot. Handleiding MultiBoot Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten en - diensten

Nadere informatie

code Foutmelding Omschijving en Mogelijke oplossingen

code Foutmelding Omschijving en Mogelijke oplossingen 2 en 3-Way systems ECOi-VRF code Foutmelding Omschijving en Mogelijke oplossingen E06 Communicatie fout Buitenunit ontvangt geen communicatie signaal van de binnenunit. Controleer de voeding en stuurstroom

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

HD IP Conferentie Toestel

HD IP Conferentie Toestel HD IP Conferentie Toestel CP860 Quick Start Handleiding Inhoud verpakking De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, raadpleeg dan uw leverancier. Het

Nadere informatie

RC4 Bedieningsvoorschriften

RC4 Bedieningsvoorschriften RC4 Bedieningsvoorschriften NL Bedieningsvoorschriften Nederlands VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening.(zie figuur A) Plaats de twee

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A GEBRUIKSAANWIJZING RC08A NEDERLANDS INHOUD Overzicht 1-2 Voor gebruik 3 4-12 Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw airconditioner en bewaar deze bij de unit. OVERZICHT DISPLAY Informatie die

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

HANDLEIDING. TechGrow T-1 CO 2 CONTROLLER. met externe CO 2 -sensor, lichtsensor en kalibratiefunctie software-versie: 2.

HANDLEIDING. TechGrow T-1 CO 2 CONTROLLER. met externe CO 2 -sensor, lichtsensor en kalibratiefunctie  software-versie: 2. WWW.TECHGROW.NL TechGrow T-1 CO 2 CONTROLLER met externe CO 2 -sensor, lichtsensor en kalibratiefunctie software-versie: 2.20 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow T-1 gebruikershandleiding GEFELICITEERD!

Nadere informatie

Professionele. Thermokoppel-thermometer. Turbotech TT8891. Enter REC DIF

Professionele. Thermokoppel-thermometer. Turbotech TT8891. Enter REC DIF Professionele Thermokoppel-thermometer Turbotech TT8891 Enter REC DIF Deze contact-thermometer met drie ingangen biedt een snelle respons alsook een hoge nauwkeurigheid. Hij werkt als temperatuurprobe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LED-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345

Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345 Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345 Protocol: Methode: RTU, snelheid: 9600 baud, lengte: 8 bit, parity: geen, stop bits: 1, Adres 0x01*** Scan rate

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

MultiBoot Handleiding

MultiBoot Handleiding MultiBoot Handleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing R-88 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1-

Gebruiksaanwijzing R-88 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1- Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van batterijen. Plaats de batterijen in het batterijencompartiment dat aan de voorzijde van de

Nadere informatie