NetworkAIR IR Precision Air Conditioner. NetworkAIR IR precisie-airconditioning. Bediening, Onderhoud, en Oplossen van Problemen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NetworkAIR IR Precision Air Conditioner. NetworkAIR IR precisie-airconditioning. Bediening, Onderhoud, en Oplossen van Problemen."

Transcriptie

1 NetworkAIR IR Precision Air Conditioner NetworkAIR IR precisie-airconditioning In-lijn Bediening, Onderhoud, en Oplossen van Problemen

2

3 Inhoudsopgave Gebruik...1 Display-interface Gebruik van de display-interface Statusschermen met automatische bladerfunctie Hoofdmenuscherm Door de interface navigeren Invoeren wachtwoord Start het systeem op Instellingen wijzigen Het systeem uitschakelen Instellen van de systeemconfiguratie Systeemopties Systeemvertragingen Gebouwbeheer Setup sensor Opties voor met vloeistof gekoelde modules Kleptypen Aandrijvingstypes Drempel en bandbreedte voor activering koelvloeistoftemperatuur 13 Contacten en relais instellen Ingangscontacten Uitgangrelais Instellen van de moduleconfiguratie Configuratiemodule Alarmdetectors Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR i

4 Instellen van de modulebediening De luchtstroom handmatig kalibreren De luchtstroom automatisch kalibreren De variabele frequentieaandrijving resetten Bevochtiger resetten De bevochtiger instellen Klimaatregeling Werking van de modi Stelpunten Modi Essentiële functies PID-bedieningen Instellen van de PID s Bevochtigingsgevoeligheid Alarmen instellen Temperatuuralarmen Vochtigheidsalarmen Onderhoudsintervallen Alarmvertraging Spiraalvloeistofdrempels Groepen instellen Groepsconfiguratie Groepsinstellingen Systeemstoring events Het display instellen Wachtwoord & time-out Datum en tijd Temperatuur- & drukeenheden Display aanpassen De firmware bijwerken Resetten naar standaard instellingen Productgegevens Instellen van de netwerkconfiguratie Netwerkconfiguratie ii Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

5 Statuswaarden weergeven Statusschermen met automatische bladerfunctie Module status Systeemstatus Groepsstatus Event-logboek weergeven Logboek weergeven Op alarmen reageren LED s groot of bescheiden alarm Bediening geluidssignaal Actieve alarmen weergeven Actieve alarmen wissen Resetten na systeemstoring Alarmberichten en mogelijke handelingen Network Management Card (netwerkmanagementkaart)...53 Snelle configuratie Overzicht Configuratiemethoden TCP/IP IP Configuration Wizard voor het APC-apparaat BOOTP- en DHCP-configuratie Lokale toegang tot de besturingsconsole Externe toegang tot de besturingsconsole Besturingsconsole Toegang tot een geconfigureerd apparaat Overzicht Webinterface Telnet/SSH SNMP FTP/SCP Een kwijtgeraakt wachtwoord herstellen Firmware opwaarderen Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR iii

6 Onderhoud Maandelijks preventief onderhoud Omgeving Reiniging Mechanisch Elektrisch Driemaandelijks preventief onderhoud Mechanisch Elektrisch Werkingstests Halfjaarlijks preventief onderhoud Hygiëne Elektrisch Werkingstesten Oplossen van problemen Koeling Garantie Garantieverklaring Het gedekte APC-product Garantievoorwaarden Niet-overdraagbare garantie geldig voor gebruik door originele koper 75 Honoreren van garanties Tekeningen, beschrijvingen Uitzonderingen Garantieprocedures Claims Arbeid Onderdelen iv Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

7 Gebruik Display-interface Onderdeel Major alarm LED (groot alarm) Minor alarm LED (bescheiden alarm) LED Check Log (logboek controleren) Status LED Liquid Crystal Display (LCD) Pijltjestoetsen omhoog en omlaag ESC toets ENTER toets HELP toets Functie Wanneer dit lampje rood brandt, is er een grootalarmtoestand. Wanneer dit lampje geel brandt, is er een bescheidenalarmtoestand. Wanneer dit lampje geel brandt, is er minimaal één nieuwe groot- of bescheiden-alarmtoestand geregistreerd. Als dit lampje groen brandt staat de module aan. Hierop kunt u alarmsignalen, statusgegevens, instructies en configuratie-opties weergeven. Hiermee selecteert u menu-opties en hebt u toegang tot informatie. Hiermee keert u terug naar het vorige scherm. Hiermee opent u menu-opties en voert u wijzigingen in de systeem- en module-instellingen in. Hiermee geeft u de contextafhankelijk Help-informatie weer. Druk op de HELP toets voor informatie over elke optie op het scherm en voor instructies voor de uitvoering van bepaalde taken. Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 1

8 Gebruik van de display-interface Statusschermen met automatische bladerfunctie De eerste keer dat u de NetworkAIR FM Precision Air Conditioner (NetworkAIR FM preciesieairconditioner) inschakelt, voert het display een LED en alarmsignalentest uit. Na het opstarten geeft de interface het firmwareversienummer weer (als de functie voor snel opstarten is uitgeschakeld). Op de display-interface worden dan automatisch en achtereenvolgens de volgende 9 schermen met statusinformatie weergegeven. Naam statusscherm Weergegeven statusinformatie Control Temp & Humidity (temperatuur- en vochtigheidsregeling) Cool/ Dehum Demands (koelings-/ ontvochtigingsvraag) Reheat demand (opwarmingsvraag) Humidify Demand (bevochtigingsvraag) Group Status (groepsstatus) Group Status (groepsstatus) Active Alarms (actieve alarmtoestanden): Stelpunten Stelpunten temperatuur en vochtigheid bij de sensors gebruikt voor de klimaatregeling externe temperatuur en vochtigheid (optioneel) vochtigheidsregelingsmethode (dauwpunt of relatieve vochtigheid) vereist koelingspercentage N.B.: als u over meer dan één koelspiraal beschikt (bijv. DX en MultiCool) wordt de vraag verdeeld vereist ontvochtigingspercentage werkelijk uitvoerpercentage opwarmingsstatus: On/Off (uitsluitend stoom, heet water of heet gas) opwarmingspercentage (uitsluitend voor elektrische SCR) vereist bevochtigingspercentage werkelijk bevochtigingspercentage aantal systemen stelpunt aandeel: On/Off conflicterende vraag: On/Off systeemnummer functie State (toestand) alarmnummer module-id alarmnaam tijdstempel koeling C (of F) opwarming C (of F) Ontvochtigingspercentage RV Bevochtigingspercentage RV 2 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

9 Gebruik: Gebruik van de display-interface Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om het automatisch bladeren te onderbreken om een specifiek statusscherm weer te geven. Om terug te keren naar de statusschermen met automatische bladerfunctie drukt u op ESC op het hoofdmenuscherm. Hoofdmenuscherm Wanneer u op een hoofdstatusscherm op ENTER of ESC drukt, opent u het hoofdmenuscherm. Als de display-interface tien minuten inactief is (de standaard vertraging) keert hij terug naar de statusschermen met automatische bladerfunctie. Gebruik om deze vertraging te wijzigen de instelling time-out in het menu Password (wachtwoord). Door de interface navigeren Selectiepijlen. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om de selectiepijl naar een menu-onderdeel of instelling te verplaatsen. Druk op ENTER om het geselecteerde scherm weer te geven of de instelling te wijzigen. Vervolgpijlen. De vervolgpijlen geven aan dat er extra opties of instellingen beschikbaar zijn op een menu- of statusscherm. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om de extra schermen weer te geven. Invoerpijlen. De invoerpijlen naast de geselecteerde instelling geven aan dat de instelling kan worden gewijzigd door op de pijl-omhoog of -omlaag te drukken. Druk op ENTER om de wijziging op te slaan of op ESC om de wijziging te annuleren. Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 3

10 Gebruik: Gebruik van de display-interface Invoeren wachtwoord De module beschikt over wachtwoordbeveiliging van twee niveau s: User password (Gebruikerswachtwoord) voor gebruikers die elementaire en omgevingsinstellingen moeten wijzigen Service password (Service-wachtwoord) voor gebruikers die instellingen voor de bediening van module-onderdelen of geavanceerde opties moeten wijzigen. Wanneer u probeert om instellingen te wijzigen, verschijnt op het display een bericht waarin u wordt gevraagd uw wachtwoord in te voeren. De standaard waarde voor zowel het gebruikers- als het servicewachtwoord is APC (hoofdletters). Gebruik bij het invoeren van uw wachtwoord de pijltjestoetsen omhoog/omlaag om door het alfabet te bladeren. Druk bij de gewenste letter op ENTER om deze te selecteren en zet de cursor op de plaats waar de volgende letter moet komen. Nadat u de laatste letter van uw wachtwoord hebt geselecteerd, drukt u nog één keer op ENTER om uw wachtwoord in te voeren. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Start het systeem op. Pad: hoofdmenu > On/Off Om het systeem op te starten selecteert u de optie On/Off in het hoofdmenu en wijzigt u de instelling in On. Het systeem draait volgens de huidige instellingen in Control Environment (klimaatregeling). Instellingen wijzigen Gebruik de pijl-omhoog of omlaag om de selectiepijl naar de instelling te verplaatsen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op ENTER. Keuzelijst. Als voor een bepaalde instelling een lijst met opties beschikbaar is, wordt er naast de instelling een invoerpijl weergegeven. Druk op de pijl-omhoog of omlaag om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op ENTER om de invoermodus te verlaten en de instelling op te slaan. Druk op ESC om af te sluiten zonder op te slaan. Numerieke of tekstvelden. Als de instelling uit een numeriek of tekstveld bestaat, gebruik dan de pijltjestoetsen om de waarde van het eerste teken te selecteren en druk vervolgens op ENTER om naar het volgende teken te gaan. Druk nadat u het laatste teken hebt ingesteld op ENTER om de invoermodus te verlaten en de instellingen op te slaan. Druk op ESC om af te sluiten zonder op te slaan. 4 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

11 Gebruik: Gebruik van de display-interface Het systeem uitschakelen Pad: hoofdmenu > On/Off Om het systeem uit te schakelen selecteert u de optie On/Off in het hoofdmenu en wijzigt u de instelling in Off. Wijzig de instelling in Off om alle gebruiksmodi en de ventilator uit te schakelen; het display en de controller blijven voeding ontvangen. Bij systemen met elektrische opwarming kan het voorkomen dat de ventilatoren nog maximaal 60 seconden blijven draaien om hete lucht uit het systeem te verwijderen. Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 5

12 Instellen van de systeemconfiguratie De opties voor systeemconfiguratie worden zowel in de fabriek als bij de ingebruikname van de systeemmodules bepaald. Let op! Als u de instellingen niet op de correcte manier wijzigt, kan dit ernstige storingen en schade aan het systeem tot gevolg hebben. Deze instellingen mogen alleen worden gewijzigd door bevoegd onderhoudspersoneel. De opties voor systeemconfiguratie zijn niet allemaal bedoeld voor gebruik met de NetworkAIR FM Precision Air Conditioner van APC. Systeemopties Pad: Main > Setup > System # > System Config > System Options (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie systeemopties) Het menu System Options (systeemopties) bevat instellingen die de in het systeem geïnstalleerde hardware identificeert alsook de methodes die worden gebruikt om die hardware te besturen.. Mains In (voeding). - geeft het voor dit systeem vereiste primaire spanningsbereik bij gebruik aan. De configuratie is gebaseerd op de spanning van de elektrische onderdelen in het systeem en staat vermeld op de naamplaat die op de linkerdeur van de elektriciteitskast is bevestigd. UPS In. - geeft het spanningsbereik bij gebruik aan voor de reservevoeding. De configuratie is gebaseerd op de spanning van de elektrische onderdelen in het systeem en staat vermeld op de naamplaat die op de linkerdeur van de elektriciteitskast is bevestigd. Coil Cfg. (spiraalconfiguratie). - geef de spiraalconfiguratie geïnstalleerd in systeemmodules aan. De spiraalconfiguraties omvatten: Uitsluitend gekoelde vloeistof uitsluitend gekoelde waterspiraal DX Direct expansion (DX) spiraal (directe expansie) Econ Economizer en DX spiralen MultiCool MultiCool (gekoeld water) en DX spiralen Humid Ctrl (vochtigheidsbewaking). - geef de methode voor vochtigheidsbewaking aan. Het systeem kan de vochtigheid bewaken op basis van onderstaande punten: Relatieve vochtigheid (RH (RV)) van de afvoerlucht. Dauwpunt(Dewpt) van de afvoerlucht. De dauwpuntmethode corrigeert hotspots nabij de omgevingssensors. 6 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

13 Gebruik: Instellen van de systeemconfiguratie Het systeem gebruikt ondanks deze instelling altijd de dauwpuntmethode op de volgende momenten: wanneer het systeem de externe-sensorwaarden gebruikt om de kameromgeving te bewaken. wanneer het systeem onderdeel uitmaakt van een extra groep. # PCIOM s. Stel het aantal geïnstalleerde Programmable Customer Input/Output Modules (programmeerbare klanteninvoer-/-uitvoermodules, PCIOMs) in het venster gebruikersinterface. Deze instelling bewaakt het aantal beschikbare ingangscontacten en uitgangsrelais in het menu Input/Output (ingang/uitgang). Raadpleeg Contacten en relais instellen op pagina 15 voor setup-informatie voor de contacten en relais van de display-interface. Zie ook Raadpleeg de Installatiehandleiding om de contacten en de relais op de hoofdmodule aan te sluiten. # Modules in Sys (modules in systeem). - geef het aantal modules in dit systeem aan. U kunt tot maximaal 3 modules samenvoegen om als één enkel systeem te laten werken. Air Filter (luchtfilter). - stel het type luchtfilters in dat in de systeemmodules is geïnstalleerd: standaard of hoog rendement. Fast Startup (snel opstarten). - stel het systeem in op de instelling waarbij de volgende keer dat het systeem wordt ingeschakeld, de normale opstartvolgorde en vertraging worden overgeslagen. De Fast Startup wordt niet aanbevolen voor normale installaties. Airflow (luchtstroom). - stel het luchtstroompatroon in voor de systeemmodules: omhoog omlaag horizontaal Dehum Capacity (ontvochtigingscapaciteit). De instelling Dehum Capacity (ontvochtigingscapaciteit) wordt niet gebruikt in systemen zonder compressors. Voor systemen met compressors (directe expansie) kan de ontvochtigingsmodus zodanig worden ingesteld dat maar de helft van de volledige capaciteit van de koelspiraal wordt gebruikt. Halve capaciteit gebruikt één compressor en de helft van de koelspiraal voor de ontvochtiging. In ruimtes met minder warmtebelasting kan de halve capaciteit worden gebruikt om te veel afkoeling tijdens het ontvochtigen te voorkomen. Volle capaciteit gebruikt de volledige spiraal en beide compressors. Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 7

14 Gebruik: Instellen van de systeemconfiguratie Module Rot (modulewisseling). De instelling Module Rot. (modulewisseling) wordt niet gebruikt in systemen zonder compressors. Bij systemen met compressors (directe expansie) wisselt het systeem de volgorde af waarin de compressors worden ingeschakeld zodat het aantal uren dat elke compressor wordt gebruikt gelijk is. Stel het aantal uren in waarna er moet worden gewisseld naar de andere compressor. Als u de instelling op nul zet, betekent dit dat de volgorde waarin de compressors worden ingeschakeld niet mag worden gewijzigd. Refrigerant (koelmiddel). De instelling Refrigerant (koelmiddel) wordt alleen gebruikt bij systemen met compressors. Stel het soort koelmiddel in dat wordt gebruikt in het koelsysteem met directe expansie. Suction Pressure Compensation (compensatie zuigdruk). De instelling Suction Pressure Compensation (compensatie zuigdruk) wordt niet gebruikt bij systemen zonder compressors. Bij systemen met compressors (directe expansie) zorgt de instelling Suction Pressure Compensation ervoor dat de blazers van het systeem minder hard staan als de zuigdruk te hoog wordt. Gebruik deze instelling als u de FM in een toepassing met hoge dichtheid gebruikt. Systeemvertragingen Pad: Main > Setup > System # > System Config > System Delays (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie systeemvertragingen) De systeemvertragingen beschermen de systeemmodules tegen overmatige slijtage en beschadigingen en zorgen dat de modi elkaar niet belemmeren. Comp Min ON (compressor min. aan). De instelling Comp Min ON wordt niet gebruikt bij systemen zonder compressors. Bij systemen met compressors (directe expansie) begint de vertraging wanneer de compressor wordt ingeschakeld en zorgt de vertraging er vervolgens voor dat de compressor niet wordt uitgeschakeld alvorens de vertragingsperiode is verstreken. Het weerhoudt de compressors ervan snel tussen de in- en uitschakeling te wisselen en alle smeerolie in de afkoelingsleiding te drukken. Let op! Het verkorten van de Comp Min ON-vertraging kan overmatige slijtage en beschadiging tot gevolg hebben waardoor de levensduur van de compressors verkort wordt. Comp Min OFF (compressor min. uit). Comp Min OFF wordt niet gebruikt bij systemen zonder compressors. Bij systemen met compressors (directe expansie) begint de vertraging wanneer de compressor wordt uitgeschakeld en zorgt de vertraging er vervolgens voor dat de compressor niet wordt ingeschakeld voordat de vertragingsperiode is verstreken. Het weerhoudt de compressors ervan snel tussen de in- en uitschakeling te wisselen en alle smeerolie in de afkoelingsleiding te drukken. Let op! Het verkorten van de Comp Min OFF-vertraging kan overmatige slijtage en beschadiging tot gevolg hebben waardoor de levensduur van de compressors verkort wordt. 8 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

15 Gebruik: Instellen van de systeemconfiguratie Cndsr Vlv Dly (condensorklepvertraging). De instelling Cndsr Vlv Dly wordt niet gebruikt bij systemen zonder compressors. Bij systemen met compressors (directe expansie) begint de vertraging van de vloeistofklepsluiting van de condensor wanneer de compressors worden ingeschakeld en zorgt de vertraging er vervolgens voor dat het koelmiddel door de warmtewisselaar stroomt totdat de vertragingsperiode volledig verstreken is. Zodra de vertragingsperiode verstreken is, sluit de vloeistofklep van de condensor zich. Intrstg Dly (tussenvertraging). De instelling Intrstg Dly wordt niet gebruikt in systemen zonder compressors. Bij systemen met compressors (directe expansie) begint de tussenvertraging wanneer de eerste compressor (fase 1) in een module wordt ingeschakeld. De tussenvertraging voorkomt dat de tweede compressor (fase 2) in een systeem wordt ingeschakeld voordat de vertragingsperiode verstreken is. Start-up Dly (opstartvertraging). De vertraging Start-up Dly wordt gebruikt bij alle systeemconfiguraties. De vertraging begint wanneer het systeem wordt opgestart en geïnitialiseerd. Het systeem kan niet worden gebruikt totdat deze vertraging volledig is verstreken. Gebruik de opstartvertraging om de apparatuur in de ruimte een voor een weer op te starten na stroomuitval. Mode Dly (modusvertraging). De vertraging Mode Dly wordt gebruikt bij alle systeemconfiguraties. De vertraging begint wanneer de blazers starten. Hij zorgt ervoor dat de sensors een nauwkeurige aflezing van de omstandigheden in de ruimte krijgen en dat het systeem eerst op ernstige alarmtoestanden controleert voordat de klimaatregelingsfuncties worden ingeschakeld. Communication Loss Shutdown Delay (uitschakelvertraging bij verloren communicatie). Stel de vertraging bij verloren communicatie in. De vertraging start wanneer de communicatie tussen de expansiemodule en de hoofdmodule of een systeem uitvalt. Als de communicatie niet wordt hersteld voordat de vertraging verstreken is, wordt de expansiemodule uitgeschakeld. Stel de vertraging in op maximaal vierentwintig uur of selecteer Disabled (uitgeschakeld) en stel de expansiemodules zo in dat ze in gebruik blijven wanneer de communicatie met de hoofdmodule verloren raakt. Gebouwbeheer Pad: Main > Setup > System # > System Config > Building Management (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie gebouwbeheer) Als u naast uw NetworkAIR FM Precision Air Conditioning gebruik maakt van een gebouwbeheersysteem moet u de volgende waarden instellen: Adres. Het adres van de hoofdmodule op de RS-485 bus voor een gebouwbeheersysteem. Baud Rate. De bussneldheid voor de RS-485 bus. Pariteit. De pariteit voor de RS-485 bus. Stop Bits. De stop bits voor de RS-485 bus. Zie ook Raadpleeg de Installatiehandleiding voor informatie over de bedrading van de elektrische aansluitingen van de RS-485 bus voor het aansluiten op een gebouwbeheersysteem. Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 9

16 Gebruik: Instellen van de systeemconfiguratie Setup sensor Pad: Main > Setup > System # > System Config > Sensor Setup (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie setup sensor) Geef aan welke sensors de NetworkAIR FM Precision Air Conditioning Unit zal gebruiken voor het berekenen van de klimaatregelingsvereisten. Deze instellingen worden uitsluitend gebruikt bij NetworkAIR IR systemen. Temp/Hum Snsrs (temperatuur/bevochtigingsensors): selecteer de set temperatuur/ bevochtigingssensors die de controller zal gebruiken om te bepalen of er klimaatregeling nodig is. De afvoersensors en de externe-sensorreeks zijn beschikbaar. Dflt Snsrs (standaard sensors): selecteer de sensorgroep die het systeem zal gebruiken als de systeeminstellingen worden teruggezet in de standaard waarden. Rmt Snsr Data (externe-sensorgegevens): selecteer bij het bepalen van de klimaatregelingswaarden de meting van de externe sensors. Max gebruik de waarde die wordt gemeld door de sonde die de externe temperatuur en vochtigheid meet. De maximum waarde hiervoor wordt gemeld in de externe-sensorreeks. Avg gebruik het gemiddelde van alle door de sonde vermelde waarden voor externe temperatuur en vochtigheid. 10 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

17 Opties voor met vloeistof gekoelde modules Watergekoelde modules hebben instellingen voor de kleppen en buizen die nodig zijn voor de hitteuitstootmethode. Bij de NetworkAIR IR (In-row= In-lijn) precisie-airconditioning vindt de afkoeling plaats met behulp van een vloeistofspiraal zonder compressor. De volgende instellingen zijn van toepassing op elk type vloeistofgekoelde modules. Raadpleeg het overige gedeelte van dit hoofdstuk voor een beschrijving van alle instellingen. Type vloeistofspiraal Gekoeld water Gebruikte instellingen Coil Cfg (System Configuration) (spiraalconfiguratie, systeemconfiguratie) Flow switch (stromingsschakelaar) Coil Fluid Valve (vloeistofklep spiraal) Coil Fluid Valve Actuator (aandrijving vloeistofklep spiraal) Coil Fluid Temp Activation (activering vloeistoftemperatuur spiraal) Threshold (drempel) Deadband (bandbreedte) PID Control (Control Environment) (PID-regeling, klimaatregeling) Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 11

18 Gebruik: Opties voor met vloeistof gekoelde modules Kleptypen Pad: Main > Setup > System # > System Config > Valve Types (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie kleptypes) Stel het type klep in dat in uw buizensysteem is geïnstalleerd. De kleppen kunnen 2-wegs of 3-wegs zijn. Systemen uitgerust met de Economizer gebruiken 3-wegkleppen. Flow Switch (flow-regelaar). - stel de locatie in voor de optionele flow-regelaar in dit systeem. De flow-regelaar neemt waar of er genoeg koelvloeistof (glycol of water) stroomt om de spiraalfunctie in stand te houden. De instelling Flow Switch geeft aan waar de flow-regelaar is geïnstalleerd: DX, voor de water- of glycolleiding die de warmtewisselaar ingaat (om de drukhoogte in DX systemen te behouden) Multi, voor de invoer van gekoeld water in de MultiCool of de gekoeld-waterspiraal (uitsluitend bij systemen die gekoeld water gebruiken) None (geen), voor luchtgekoelde modules zonder MultiCool spiraal Cndsr Vlv (condensorklep). De condensorvloeistofklep bewaakt de flow van koelmiddel naar de warmtewisselaar of de Economizer spiraal. Stel de condensorvloeistofklep in als 2-weg- of 3-wegklep afhankelijk van de configuratie. Coil Fluid (spiraalvloeistof). De spiraalvloeistofklep bewaakt de vloeistof-flow naar de MultiCool, Economizer of gekoeld-waterspiraal. Stel de spiraalvloeistofklep in als 2-weg- of 3-wegklep afhankelijk van de configuratie. 12 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

19 Gebruik: Opties voor met vloeistof gekoelde modules Aandrijvingstypes Pad: Main > Setup > System # > System Config > Actuator Types (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie aandrijvingstypes) Cndsr Vlv (condensorklep). - stel het type condensorklepaandrijving in, de aandrijving kan als volgt worden ingesteld: as Flt Ctrl of None. Floating Control (vlotteraangedreven) houdt de positie van de klep in stand wanneer de stroom wordt uitgeschakeld. None (geen) geeft aan dat er geen condensorklep is geïnstalleerd. Voor luchtgekoelde systemen zonder externe waterbuizen is geen condensorklepaandrijving vereist. Coil Fluid (spiraalvloeistof). - stel de spiraalvloeistofklepaandrijving in op Spr Anlg, Flt Ctrl of None. Floating Control (vlotteraangedreven) houdt de positie van de klep in stand wanneer de stroom wordt uitgeschakeld. Spring (Return) Analog (analoge terugvering) sluit de klep wanneer de stroom wordt uitgeschakeld. None (geen) geeft aan dat de module geen MultiCool, Economizer of gekoelde-waterspiraal heeft. Drempel en bandbreedte voor activering koelvloeistoftemperatuur Pad: Main > Setup > System # > System Config > Coil Fluid Options (hoofdmenu setup systeemnummer systeemconfiguratie koelvloeistofopties) De Coil Fluid Options (koelvloeistofopties) helpen bij de bewaking van de optionele MultiCool spiraal of Economizer spiraal in de daarmee uitgeruste systemen. Stel de temperatuurdrempel en bandbreedte in voor gebruik met de MultiCool spiraal of Economizer spiraal. Het systeem vergelijkt de huidige koelmiddeltemperatuur met het stelpunt en de bandbreedte om te bepalen of het koelmiddel is afgesteld op een temperatuur die laag genoeg is om de spiralen te kunnen gebruiken. De drempel en bandbreedte voor activering van de koelvloeistoftemperatuur zijn niet van toepassing op modules die alleen gebruik maken van een gekoeldwaterspiraal voor koeling, zoals de NetworkAIR IR. Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR 13

20 Gebruik: Opties voor met vloeistof gekoelde modules Coil Fluid Temp Activation: Threshold (drempel activering spiraalvloeistoftemperatuur). Stel de drempel voor de spiraalvloeistofactivering in. De koelmiddeltemperatuur moet onder de drempel liggen om de optionele MultiCool spiraal of Economizer spiraal te kunnen gebruiken. Coil Fluid Temp Activation: Deadband (bandbreedte activering spiraalvloeistoftemperatuur). Stel de bandbreedte van de MultiCool of Economizer in. De bandbreedte is het gevoeligheidsbereik boven de Coil Fluid Temp Activation: Threshold (temperatuuractivering spiraalvloeistof drempel) die de koelmiddeltemperatuur kan bereiken voordat de controller de MultiCool of Economizer spiraal niet meer gebruikt. Als bijvoorbeeld de drempel 10 C (50 F) en de bandbreedte 2,2 C (4 F) is, dan schakelt de controller de MultiCool of Economizer spiraal in wanneer de koelmiddeltemperatuur 12,2 C (54 F) overschrijdt en de spiraal wordt pas weer ingeschakeld als als de koelmiddeltemperatuur de 10 C (50 F) bereikt. 14 Bediening, onderhoud en probleemoplossing NetworkAIR IR

Q-Logic digitale regelaars De Q3 en Qht voor systemen voor onthard water

Q-Logic digitale regelaars De Q3 en Qht voor systemen voor onthard water Q-Logic digitale regelaars De Q3 en Qht voor systemen voor onthard water BEDIENINGSHANDLEIDING Q3-regelaar Qht-regelaar (met behuizing) Dometic Marine Rev. 20110225 L-2962 Nederlands COPYRIGHT 2007-2011

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Programmeerhandleiding VLT AutomationDrive Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 1.1.1 Goedkeuringen 3 1.1.2 Symbolen 3 1.1.3 Afkortingen 3 1.1.4 Definities 3 1.1.5 Elektrische bedrading

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

Omschrijving standaard software Carel

Omschrijving standaard software Carel 1 Omschrijving standaard software Carel NL Korte bedieningshandleiding (t.b.v. VKT Basic LBK unit) Verhulst klimaattechniek B.V. Albert Einsteinweg 10 5151 DL Drunen Nederland Tel.: 0416-672200 Fax: 0416-340785

Nadere informatie

Corrigo E - Gebruikers handleiding Ventilation

Corrigo E - Gebruikers handleiding Ventilation Corrigo E - Gebruikers handleiding Ventilation Gebruikers handleiding Corrigo E Ventilation... 3 1. Over Corrigo E... 3 2. Installatie en bedrading... 5 3. Instellingen... 10 4. Functie omschrijving...

Nadere informatie

THX-CDL Regelaar & datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012. www.thermomax-refrigeration.com

THX-CDL Regelaar & datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012. www.thermomax-refrigeration.com THX-CDL Regelaar & datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012 www.thermomax-refrigeration.com Inhoud PRESENTATIE Functie overzicht 3 INSTALLATIE Veiligheids maatregelen 4 THX - Toestel

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Luchtgekoelde Schroefkoeler Globaal Design Software versie ASDU01C and later

GEBRUIKSAANWIJZING. Luchtgekoelde Schroefkoeler Globaal Design Software versie ASDU01C and later GEBRUIKSAANWIJZING Luchtgekoelde Schroefkoeler Globaal Design Software versie ASDU01C and later INHOUDSTAFEL 1 INHOUD... 5 1.1 Voorzorgsmaatregelen bij de installatie... 5 1.2 Beperkingen inzake temperatuur

Nadere informatie

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security Galaxy Flex Installatiehandleiding Honeywell Security Galaxy Flex - Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 7 Systeemarchitectuur... 8 Printplaatindeling en aansluitingen... 10 Hoofdstuk 1: Installatieprocedure...

Nadere informatie

Bediening. AccuSine SWP 20 480 A. Actieve harmonische filter

Bediening. AccuSine SWP 20 480 A. Actieve harmonische filter Bediening AccuSine SWP 20 480 A Actieve harmonische filter Inhoudsopgave Over deze handleiding... 1 Gebruikte symbolen... 1 Bijbehorende handleidingen... 1 Geactualiseerde versies van deze handleiding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Pum ps for results VEILIGHEIDSSYMBOLEN Deze handleiding gebruikt de volgende regels om BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID te melden. Lees en

Nadere informatie

dixel XJ500 FRIGRO NV dixel XJ500 Monitoring Unit

dixel XJ500 FRIGRO NV dixel XJ500 Monitoring Unit dixel XJ500 Monitoring Unit 1 MENU toets *** (indien paswoord actief is) GEBRUIKERS MENU ACTUEEL BEKIJKEN ALARM UIT ARCHIEF Start datum AFDRUKKEN SYSTEEM STATUS ACTUEEL FLOW-CHART Eind datum GEGEVENS UIT

Nadere informatie

CSNET WEB. Tecnische Catalogus. Utopia, Chiller & Set-Free Series Network System Version 1.3

CSNET WEB. Tecnische Catalogus. Utopia, Chiller & Set-Free Series Network System Version 1.3 Tecnische Catalogus Utopia, Chiller & Set-Free Series Network System Version 1.3 Algemene kenmerken Installatie Lokale softwareconfiguratie Bediening en configuratie compactunits Bediening en configuratie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING

REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Beoogd gebruik...2 Belangrijk...2 Waarschuwingen...2 Aandachtspunten ( Let op

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03 REMOTE CONTROL Remote Control Center Model No. RCC - 02 RCC - 03 Gebruiksaanwijzing Uitgangspunt Deze handleiding gaat uit van afstandsbedieningen die zijn voorzien van firmwareversie V1.3.1 of hoger.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. E.ON EnergieAssistent. U de regie, wij de energie

Installatiehandleiding. E.ON EnergieAssistent. U de regie, wij de energie Installatiehandleiding U de regie, wij de energie 1 INHOUD Inleiding Instellingen hardware 1. Gateway 5 2. A. Slimme meter 10 B. Traditionele meter 13 3. Slimme stekkers 25 4. Slimme thermostaat 29 5.

Nadere informatie

vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding

vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding vacon 0 INHOUDSOPGAVE Documentcode: DPD00560H Bestelcode: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Revisiedatum: 22.8.1 Heeft betrekking op applicatiepakket FW0065V021.vcx

Nadere informatie

SA 2700 Kit Handleiding

SA 2700 Kit Handleiding SA 2700 Kit Handleiding Inhoudsopgave 1. Planning van de Systeeminstallatie 1 2. Apparaat Introductie 3 3. Eerste Installatie 6 4. Ophangen 8 5. Standaard instellingen Systeem 11 6. Gebruikersmenu 12 7.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding FP200/EP200

Gebruikershandleiding FP200/EP200 FP200/EP200 Juni 2014 Wijzigingen voorbehouden Copyright Chubb Fire & Security 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

Nadere informatie

Moeller Home Control Box

Moeller Home Control Box Installatiehandleiding Nederlands Handleiding versie 1. Geschreven voor software versie 1.0. Copyright 2007 Home Automation Europe. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series nl Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Aan de slag 5 1.1 Inschakelen 5 1.2 Bediening van de AutoDome

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

Symmetra MW II. Systeem met Externe Statische Bypass-schakelaar. Gebruik 03/2013. www.schneider-electric.com

Symmetra MW II. Systeem met Externe Statische Bypass-schakelaar. Gebruik 03/2013. www.schneider-electric.com Symmetra MW II Systeem met Externe Statische Bypass-schakelaar Gebruik 03/2013 www.schneider-electric.com Juridische informatie Het Schneider Electric-merk en alle gedeponeerde handelsmerken van Schneider

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Watergekoelde ijswaterkoelgroepen EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N

GEBRUIKSAANWIJZING. Watergekoelde ijswaterkoelgroepen EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N GEBRUIKSAANWIJZING EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. Opmerking. Geeft aanvullende informatie. Druk op een toets op het bedieningspaneel.

Inhoudsopgave. Welkom. Opmerking. Geeft aanvullende informatie. Druk op een toets op het bedieningspaneel. Inhoudsopgave Welkom... 3 Een blik op het bedieningspaneel... 4 PIN-code voor toegang tot het systeem gebruiken... 5 Menuopties oproepen... 6 Het systeem inschakelen... 8 Het systeem uitschakelen... 12

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie