Infectieziekten onder controle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infectieziekten onder controle"

Transcriptie

1 Infectieziekten onder controle Veilig en Gezond Werken Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Ziek? Liever niet! Een woonbegeleider maatschappelijke opvang verbindt de hand van een dakloze die een ruit heeft ingeslagen en een snijwond heeft opgelopen. Een peuterspeelzaalleidster begroet een verkouden ouder, die net op dat moment moet niezen. En een sociaal cultureel werker komt op een kinderboerderij in contact met de coxiella burnetii-bacterie, die Q-koorts veroorzaakt. Zomaar drie manieren waarop medewerkers in Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening infectieziekten kunnen oplopen. Ziekten die je van tevoren vaak niet ziet aankomen, die zich op verschillende manieren verspreiden en waarvan de symptomen heel divers zijn. Maar ook ziekten waar je wel degelijk iets tegen kunt doen, vaak met verrassend weinig inspanning. Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht Postbus GC Utrecht T

2 Waarom iets doen? Infectieziekten staan nadrukkelijk in de top-10 van de meeste voorkomende ziekten in Nederland. Sommige infectieziekten komen ook vaak in het nieuws, zoals Q-koorts en de Mexicaanse griep. Anderen zijn minder bekend, zoals het parvovirus B19 en de driedaagse koorts. Weer anderen zijn klassieke kinderziekten, zoals de waterpokken en de mazelen. Maar hoe scheid je nu het kaf van het medische koren? Welke ziekten zijn echt gevaarlijk, welke alleen vervelend? En hoe raken medewerkers eigenlijk besmet? Onzichtbare ziekmakers Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen die je niet met het blote oog kunt waarnemen, zoals schimmels, bacteriën, parasieten en virussen. Deze ziekteverwekkers (ook wel biologische agentia genoemd) kunnen op verschillende manieren worden overgedragen. Bijvoorbeeld via de lucht of lichamelijk contact, maar ook via bloed, slijm of ontlasting. Ook insecten kunnen infectieziekten verspreiden. Denk aan muggen of teken.

3 Moeten we nu voor alle biologische agentia voortdurend op onze hoede zijn? Nee, want bacteriën, virussen en schimmels zijn overal. Ze zitten op onze huid, in ontlasting, in speeksel, etc. Het is onmogelijk om ze helemaal uit te bannen. Bovendien zijn ze lang niet allemaal even gevaarlijk. Niet voor niets worden ze in het Arbobesluit ingedeeld in vier categorieën: Categorie 1 Onwaarschijnlijk dat ze een ziekte veroorzaken Categorie 2 Kunnen een ziekte veroorzaken, maar die ziekte is gewoonlijk goed te voorkomen of te behandelen Categorie 3 Kunnen een ernstige ziekte veroorzaken, maar daartegen is gewoonlijk effectieve bescherming of behandeling mogelijk Categorie 4 Veroorzaken een ernstige ziekte die zich snel verspreidt en waartegen gewoonlijk geen effectieve bescherming of behandeling mogelijk is De meeste biologische agentia waarmee medewerkers in de Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening in aanraking komen, vallen in categorie 1 of 2. Maar categorie 3 en 4 komen uiteraard ook voor. Vooral kwetsbare groepen verdienen in dat geval de nodige aandacht. Speerpunt voor Inspectie SZW Volgens de Inspectie SZW nemen de risico s van biologische agentia in de toekomst verder toe. Infecties veroorzaakt door virussen komen steeds vaker voor, net als uitbraken van resistente bacteriën. Hierdoor raken medewerkers geïnfecteerd en nemen ze de bacterie soms zelfs mee naar huis. Daarom gaat de Inspectie in de periode extra aandacht besteden aan infectieziekten in de Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

4 Volgens de Arbowet moet elke werkgever de blootstelling van medewerkers aan infectieziekten (laten) beoordelen. Deze beoordeling moet deel uitmaken van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) en duidelijkheid geven over de aard, mate en duur van de blootstelling. Vervolgens moeten werkgever en OR samen maatregelen vaststellen. De aard van de risico's bepalen de maatregelen die de werkgever moet nemen. Hoe beoordeel je de risico's? Met de Risicomonitor inventariseer je snel en eenvoudig de risico's per locatie. Aansluitend kun je advies vragen aan een specialist, indien nodig. Wie is waarvoor verantwoordelijk? De werkgever is verantwoordelijk voor een goede RI&E en een goede uitvoering van de beheersmaatregelen. De OR ziet hierop toe. De medewerkers horen onveilige situaties te melden en zich aan de maatregelen te houden. Arbocatalogus In de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling heeft de overheid zogenaamde doelvoorschriften vastgesteld. In deze voorschriften staat welke mate van bescherming werkgevers moeten bieden zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. In de Arbocatalogus Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening vind je verschillende hulpmiddelen waarmee je aan de doelvoorschriften kunt voldoen.

5 Welke medewerkers zijn kwetsbaar? Niet alle medewerkers die worden blootgesteld aan biologische agentia worden even snel ziek. Sommige medewerkers lopen meer risico dan anderen. Voorbeelden van kwetsbare groepen zijn: medewerkers jonger dan 18 of ouder dan 60 jaar medewerkers die zwanger zijn medewerkers die een verzwakt immuniteitssysteem hebben, bepaalde medicijnen gebruiken of bepaalde ziekten hebben (zoals bronchitis of diabetes) Werken er in je organisatie veel vrouwen met een mogelijke kinderwens? Dan ligt het voor de hand om specifiek aandacht te besteden aan deze groep. Hetzelfde geldt als er in je organisatie bijvoorbeeld relatief veel ouderen werken. Tip: weet welke medewerkers kwetsbaar zijn en betrek de bedrijfsarts bij de beoordeling van de risico's. Kijk niet alleen naar de gezondheid van medewerkers, maar ook naar het soort werk dat ze doen. Hoe beoordeel je de risico's? In de Arbocatalogus Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening vind je een globaal overzicht van mogelijke besmettingsbronnen. Ga naar 'Biologische agentia', klik op 'Meten en beoordelen' en ga naar 'Type werkzaamheden en besmettingsbronnen'.

6 Wat moet je doen voor zwangere medewerkers? Als een medewerker zwanger is, moet de werkgever haar informeren over de risico's van haar werk. Deze voorlichting moet plaatsvinden binnen twee weken nadat de medewerker aan haar leidinggevende heeft gemeld zwanger te zijn. Ook moet de werkgever maatregelen nemen om de medewerker en haar ongeboren kind te beschermen. Dezelfde verplichting geldt als een medewerker borstvoeding geeft. Welke ziekten zijn gevaarlijk voor zwangere vrouwen? Hepatitis B, hepatitis C, kinkhoest, Q-koorts, tbc, roodvonk en krentenbaard, hiv, de vijfde ziekte, mazelen, waterpokken, MRSA en het cytomegalovirus zijn voorbeelden van infectieziekten die risicovol zijn bij zwangerschap. De beoordeling of bepaalde werkzaamheden besmettingsgevaar kunnen opleveren, is maatwerk en moet per afdeling en functie worden ingevuld. Dat vraagt de inzet van deskundige ondersteuning, veelal een bedrijfsarts. Welke maatregelen moet je nemen? De werkgever moet het werk van de medewerker zo organiseren dat dit geen negatieve effecten kan hebben op haar gezondheid, zwangerschap of borstvoeding. Dit is maatwerk, waarvoor deskundig advies nodig is. Voorbeeld: als een medewerker een bepaalde ziekte eerder heeft doorlopen, kan zij voor die ziekte immuun zijn. Dit kun je vaststellen door preventief te laten controleren op antistoffen in het bloed.

7 Hoe voorkom je dat medewerkers ziek worden? Om besmetting te voorkomen, verdient het wegnemen van de bron de voorkeur. Verspreiding van de legionellabacterie is bijvoorbeeld goed te bestrijden met een aantal simpele technische maatregelen. Andere bronnen van infecties kun je echter minder goed wegnemen. In dat geval is het vooral zaak de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Hygiëne is en blijft daarvoor de basis. Denk aan het wassen van je handen, een goede hoesthygiëne of het dragen van een mondkapje. Dit soort maatregelen kost weinig en levert veel op. Wel moeten ze consequent worden toegepast. Hygiëneregels zijn namelijk alleen effectief als ze strikt worden nageleefd. Licht medewerkers dus goed voor en voorkom dat ze na verloop van tijd de risico's uit het oog verliezen. Tips om de overdracht van infectieziekten via je handen te voorkomen: Was en/of desinfecteer je handen op de juiste manier. Kijk voor meer informatie in de Arbocatalogus (kies de module 'Biologische agentia, ga naar 'Aanpak' en klik op 'handhygiëne'). Zorg dat open wondjes en/of beschadigingen van de huid (zoals eczeem) zijn afgedekt. Draag gedurende de werkzaamheden geen ringen, armbanden of polshorloges. Deze sieraden kunnen infectieziekten overdragen. Zorg voor schone en verzorgde nagels. Onder lange nagels kan zich gemakkelijk vuil en dus bacteriën ophopen. Snuit je neus met een papieren zakdoek. Gooi die zakdoek na het snuiten meteen weg en was of desinfecteer je handen.

8 Als hygiënemaatregelen onvoldoende helpen, kan vaccinatie een oplossing zijn. Preventieve vaccinatie is een zeer effectieve maatregel om verspreiding van een ziekte te voorkomen. Aan de andere kant is vaccinatie vrij kostbaar en niet altijd nodig. Het kan dus lastig zijn om een goede afweging te maken. Volgens de Arbowet is het aanbieden van vaccinatie alleen verplicht als werknemers een reëel risico lopen om ziek te worden. Daarom is het erg belangrijk om goed in kaart te brengen welke werknemers risico lopen. Aan de andere kant zijn werknemers niet verplicht om met vaccinatie in te stemmen. Ook periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kan zinvol zijn om infectieziekten te voorkomen. Dankzij zo'n onderzoek kan een infectie worden vastgesteld nog voordat de symptomen zichtbaar zijn. Hierdoor kan de behandeling eerder starten en wordt voorkomen dat een medewerker anderen besmet. Ook kun je via een PAGO mensen opsporen die gevoelig zijn voor bepaalde infecties of die bepaalde werkzaamheden beter niet kunnen uitvoeren. Wordt een collega ondanks alle maatregelen toch ziek? Dan moet de ziekte natuurlijk goed worden behandeld. In sommige gevallen (zoals hiv en hepatitis B) is het ook verstandig de medewerker te laten behandelen als de ziekte nog niet is aangetoond. Dit noemen we post expositie profylaxe (PEP).

9 Tips om infectieziektes te voorkomen die zich via de lucht verspreiden: Hoest met een afgewend gezicht en met je hand voor je mond. Gebruik tijdens het hoesten een papieren zakdoek en gebruik die zakdoek maar één keer. Was na het hoesten je handen met water en zeep of desinfecteer ze met handenalcohol. Houd afstand tot collega's, bijvoorbeeld door minder vaak te vergaderen en pauzes meer over de dag te verspreiden. Weer cliënten van wie bekend is dat ze een besmettelijke ziekte hebben. Bied medisch kwetsbare werknemers (zoals zwangere vrouwen) nietcliëntgebonden werkzaamheden aan. Ventileer ruimtes goed. Stel het klimaatsysteem zo in dat er verse lucht wordt aangezogen en lucht zo weinig mogelijk wordt gerecirculeerd. Stel de luchtvochtigheid zo in dat ziekten zich minder makkelijk verspreiden (voor griep is dit bijvoorbeeld 50%). Desinfecteer ruimtes en materialen, bijvoorbeeld door goede afspraken te maken met een schoonmaakbedrijf.

10 Hoe stel je prioriteiten? Van hinderlijk tot levensbedreigend: de gevolgen van infectieziekten verschillen sterk. Ook de manieren waarop je ze kunt voorkomen, lopen erg uiteen. Het nemen van maatregelen is dus altijd maatwerk. Zo bepaalt de aard van het werk sterk de risico's die medewerkers lopen. Voor een goede beoordeling van de risico's en het opstellen van maatregelen is het goed om deskundig advies te vragen, bijvoorbeeld aan een bedrijfsarts. Kijk ziekten in de kaart Om organisaties te helpen maatwerk te leveren, bevat de Arbocatalogus een complete module over biologische agentia. In deze module vind je onder andere 21 handige infectiepreventiekaarten, ontwikkeld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Op deze kaarten lees je onder andere hoe een ziekte zich verspreidt, welke medewerkers meer risico lopen en hoe je besmetting kunt voorkomen.

11 Van groot naar klein Geen idee waar je moet beginnen? Neem dan het arbeidshygiënisch principe uit de Arbowet als leidraad. Volgens dit principe moeten beheersmaatregelen in een vaste volgorde worden genomen: Stap 1: probeer de infectiebron weg te nemen, bijvoorbeeld door werkruimtes te desinfecteren. Stap 2: neem collectieve maatregelen om de risico's te beperken. Denk aan technische maatregelen (zoals een goede controle van waterleidingen op legionella) of organisatorische maatregelen (zoals het spreiden van lunchpauzes). Stap 3: neem individuele maatregelen, bijvoorbeeld door meer aandacht te vragen voor een goede hoesthygiëne. Stap 4: verstrek gratis persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en mondmaskers. Deze beschermingsmiddelen bieden onder andere bescherming tegen hepatitis B, hepatitis C, roodvonk en krentenbaard, Q-koorts, scabiës, kinkhoest, tbc, MRSA, waterpokken, het norovirus en het cytomegalovirus. Raadpleeg de infectiepreventiekaarten in de Arbocatalogus voor meer informatie. Let op! Bovenstaande maatregelen hebben nadrukkelijk een hiërarchische volgorde. Elke organisatie moet eerst de mogelijkheden op hoger niveau onderzoeken voordat ze mag besluiten tot maatregelen op een lager niveau. Het is alleen toegestaan een niveau te verlagen als daar goede technische of uitvoerende redenen voor zijn. Economische overwegingen mogen geen rol spelen.

12 Veelgestelde vragen Wanneer moet je een ziekte melden bij de GGD? Alle organisaties waar kwetsbare groepen verblijven (zoals kinderen) zijn volgens de Wet Publieke Gezondheid verplicht om bepaalde ziekten te melden bij de GGD. In de Arbocatalogus vind je de meldingskaart die je voor deze melding kunt gebruiken (ga naar 'Biologische agentia' en vervolgens naar 'Aanpak'). Hepatitis A, hepatitis C, hiv, tbc, Q- koorts, kinkhoest, bof, legionella en de mazelen zijn voorbeelden van ziekten die je bij de GGD moet melden. Kijk voor een actueel overzicht op Wanneer moet je medewerkers laten vaccineren? Als werknemers een gezondheidsrisico lopen door werkgerelateerde infectieziekten, hebben zij recht op vaccinatie. Dat geldt uiteraard alleen als er een vaccin tegen de ziekte beschikbaar is. Werknemers zijn niet verplicht om zich te laten vaccineren. Tip: sluit aan bij het Rijksvaccinatieprogramma Het Rijksvaccinatieprogramma biedt bescherming tegen onder meer difterie, kinkhoest, tetanus, polio, pneumokokken, bof, mazelen, rode hond, meningokokken en hepatitis B. Inventariseer of alle medewerkers volgens het Rijksvaccinatieprogramma zijn gevaccineerd en stuur onvolledig gevaccineerde medewerkers naar de GGD voor inhaalvaccinaties. Tip: raadpleeg de infectiepreventiekaarten Behalve voor de ziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma zijn er ook vaccins beschikbaar tegen een aantal andere infectieziekten. Meer informatie vind je in de infectiepreventiekaarten in de Arbocatalogus (ga naar 'Biologische agentia' en vervolgens naar 'Aanpak').

13 Wanneer moet je preventief controleren op antistoffen in het bloed? Door preventief te controleren of er beschermende antistoffen in het bloed aanwezig zijn, wordt duidelijk of een werknemer wel, niet of gedeeltelijk is beschermd tegen een bepaalde ziekte. Dit is zowel relevant voor risicolopers (werknemers die door hun beroep besmet kunnen raken) als risicovormers (werknemers die door hun beroep mensen in hun omgeving kunnen besmetten). De beroepsvereniging van bedrijfsartsen en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten adviseren dat risicovormers zich onder andere laten vaccineren tegen griep, hepatitis B en kinkhoest. Wanneer moet je een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aanbieden? Als er sprake is van een reëel risico, dan moet de werkgever medewerkers een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aanbieden. Een medewerker kan ook zelf om zo'n onderzoek vragen, bijvoorbeeld als hij behoefte heeft aan informatie over zijn gezondheid of als een collega besmet raakt en die collega een besmettingsbron kan zijn. De aard van het onderzoek is afhankelijk van de risicofactor. De privacy van medewerkers moet uiteraard goed zijn gewaarborgd. Medewerkers hebben recht op inzage in hun medisch dossier, maar de werkgever niet. Verder moeten de resultaten van het onderzoek zorgvuldig worden teruggekoppeld. Let op: medewerkers kunnen niet verplicht worden gesteld om aan het PAGO mee te werken.

14 Wat moet je doen bij een bijt-, krab-, spat-, snij- of prikincident? Bijt-, krab-, spat-, snij- en prikincidenten kunnen onder andere leiden tot besmetting met hepatitis B, hepatitis C en hiv. Met de volgende maatregelen kun je de risico's beperken: Geef werknemers heldere instructies hoe ze veilig kunnen werken. Werk volgens een duidelijk protocol. Registreer (bijna) incidenten. Pas de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten toe, die beschrijft wat je moet doen bij incidenten met bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Je vindt deze richtlijn op Zorg voor een 24 uurs achterwacht waar werknemers na een incident terechtkunnen en besteed aandacht aan nazorg. Gebruik veilige priksystemen waarbij de gebruikte naald wordt afgeschermd en naaldbekers waarbij de naald eenvoudig kan worden verwijderd.

15 Meer weten? Infectiepreventiekaarten In de infectiepreventiekaarten in de Arbocatalogus vind je per ziekte duidelijke informatie over: Ziektebeeld Wijze van besmetting Tijd tussen besmetting en optreden van de klachten (incubatietijd) Maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen Vaccinatie Maatregelen in geval van besmetting Meldingsplicht Risicogroepen De preventiekaarten behandelen 21 infectieziekten die veel in Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening voorkomen: 1. Bof 2. Cytomegalovirus (CMV) 3. Hoofdluis 4. Hepatitis A 5. Hepatitis B 6. Hepatitis C 7. HIV 8. Kinkhoest 9. Legionella 10. Mazelen 11. MRSA (ziekenhuisbacterie) 12. Norovirus (Calicivirus) 13. Q-koorts 14. Roodvonk en krentenbaard 15. Scabiës (schurft) 16. Schimmelinfecties 17. Seizoensgriep 18. Tuberculose (tbc) 19. Vijfde ziekte (Parvo B19-virus) 20. Waterpokken 21. Ziekte van Pfeiffer

16 Arbocatalogus In de Arbocatalogus vind je verschillende hulpmiddelen om de risico's van infectieziekten te beperken. Aanvullende informatie over biologische agentia vind je op Klik op het tabblad 'Arbo, verzuim en re-integratie' en vervolgens op 'Biologische agentia'. Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid Op vind je veel informatie over infectieziekten, waaronder een overzicht van de ziekten die je organisatie moet melden bij de GGD. Landelijke Richtlijn Prikaccidenten De Landelijke Richtlijn Prikaccidenten beschrijft wat je moet doen bij bijt-, krab-, spat-, snij- en prikincidenten. Je vindt deze richtlijn op Toolkits RIVM De toolkits van RIVM helpen je om je collega's goed te informeren, bijvoorbeeld over griep, verkoudheid en de risico's van infectieziekten tijdens de zwangerschap. Je vindt de toolkits op FCB-adviseur De FCB-adviseur geeft advies, beantwoordt vragen en ondersteunt organisaties op het gebied van gezond en veilig werken. Op je verzoek komt de adviseur graag bij je langs voor een kennismakings- en adviesgesprek.

17 COLOFON Infectieziekten onder controle Veilig en Gezond Werken Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Augustus 2012 Publicatienummer Meer informatie FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht Postbus RE Utrecht T (030) E I Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid waarmee deze uitgave tot stand is gekomen, is FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten, noch voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden en gevolgen. Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht Postbus GC Utrecht T

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan biologische agentia Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de Inspectie

Nadere informatie

Wat zijn infectieziekten en hoe te handelen op school.

Wat zijn infectieziekten en hoe te handelen op school. Wat zijn infectieziekten en hoe te handelen op school. Infectieziekten Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door micro-organismen. Dit zijn hele kleine, levende deeltjes zoals virussen en

Nadere informatie

Notitie Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (AGO) in de context van werk en biologische agentia

Notitie Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (AGO) in de context van werk en biologische agentia Notitie Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (AGO) in de context van werk en biologische agentia Invulling in de praktijk van artikel 4.91 Arbobesluit Inleiding In artikel 4.91 van het Arbobesluit (Onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Opvang 5.3.5.0 Zieke kinderen / besmettelijke ziekten en werkwijze versie: 2

Hoofdstuk 5: Opvang 5.3.5.0 Zieke kinderen / besmettelijke ziekten en werkwijze versie: 2 De organisatie heeft een protocol opgesteld conform de Wet Bestrijding Infectieziekten, waarin beschreven staat hoe te handelen in geval van (besmettelijke) ziekte(n) van kinderen. Het protocol is van

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor peuters van 14 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

Arbo deelcatalogus Infectiepreventie in de umc s

Arbo deelcatalogus Infectiepreventie in de umc s Arbo deelcatalogus Infectiepreventie in de umc s NFU-13.5078 versie d.d. 4 oktober 2013 Inleiding Biologische agentia is de verzamelterm voor micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels, parasieten

Nadere informatie

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Lees deze brochure aandachtig. In deze brochure staat praktische

Nadere informatie

Parmentierweg 49 Postbus 121 2316 ZV Leiden www.ggdhm.nl 2300 AC Leiden. De GGD Hollands Midden is onderdeel van de RDOG Hollands Midden

Parmentierweg 49 Postbus 121 2316 ZV Leiden www.ggdhm.nl 2300 AC Leiden. De GGD Hollands Midden is onderdeel van de RDOG Hollands Midden Wat is waterpokken? Waterpokken is een ziekte die wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus. De meeste mensen krijgen waterpokken als kind, meer dan 93% van in Nederland opgegroeide kinderen heeft

Nadere informatie

Wat zijn infectieziekten

Wat zijn infectieziekten Wat zijn infectieziekten Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door micro-organismen. Dit zijn hele kleine, levende deeltjes zoals virussen en bacteriën. Ze worden meestal van de ene mens

Nadere informatie

Arbocatologus Biologische agentia. Dr. Jaap Maas Bedrijfsarts-Epidemioloog

Arbocatologus Biologische agentia. Dr. Jaap Maas Bedrijfsarts-Epidemioloog Arbocatologus Biologische agentia Dr. Jaap Maas Bedrijfsarts-Epidemioloog Affluenza affluenza, n. a painful, contagious, socially transmitted condition of overload, debt, anxiety and waste resulting from

Nadere informatie

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waar tegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik Infectiepreventie De jaarlijkse griepprik 1 De jaarlijkse griepprik Deze folder informeert u over de vaccinatie tegen de seizoensgriep. U krijgt deze folder omdat u, net als uw collega s, ook dit jaar

Nadere informatie

Preventie infecties voor en door medewerkers. informatie voor medewerkers

Preventie infecties voor en door medewerkers. informatie voor medewerkers Preventie infecties voor en door medewerkers informatie voor medewerkers Preventie infecties voor en door medewerkers Werken in een ziekenhuis is als werken in een kleine samenleving op zich. Een samenleving

Nadere informatie

Wat doet de GGD? Bij meerdere gevallen van bof kan de GGD onderzoek doen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de GGD.

Wat doet de GGD? Bij meerdere gevallen van bof kan de GGD onderzoek doen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de GGD. Wat is bof? Bof is een besmettelijke ziekte waarbij de speekselklier bij het oor ontstoken is. Bof wordt veroorzaakt door het bofvirus. Bof komt regelmatig voor in Nederland. De meeste kinderen in Nederland

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker

Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker Patiënten in een ziekenhuis hebben een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Het risico van besmetting kan voor patiënten groter zijn dan bij gezonde

Nadere informatie

14u05-14u50 Geef griep geen kans op de werkvloer. Els De Pinnewaert, verpleegkundig ziekenhuishygiënist

14u05-14u50 Geef griep geen kans op de werkvloer. Els De Pinnewaert, verpleegkundig ziekenhuishygiënist 14u05-14u50 Geef griep geen kans op de werkvloer Els De Pinnewaert, verpleegkundig ziekenhuishygiënist GRIEPVACCINATIE VAN ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? 1. Griep quiz 2. Wat is seizoensgriep?

Nadere informatie

Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath

Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath Gastouderopvang biedt in veel gevallen meer ruimte voor de individuele benadering van een ziek kind. Een ziektegeval moet daarom dan ook per keer worden beoordeeld

Nadere informatie

INFECTIERISICO VERMINDEREN

INFECTIERISICO VERMINDEREN INFECTIERISICO VERMINDEREN In deze folder leest u welke maatregelen het UCCZ Dekkerswald treft om de kans op een infectie voor u zo klein mogelijk te maken. Wat is een infectie? Infecties w orden veroorzaakt

Nadere informatie

Preventie infecties voor en door medewerkers. informatie voor medewerkers

Preventie infecties voor en door medewerkers. informatie voor medewerkers Preventie infecties voor en door medewerkers informatie voor medewerkers Preventie infecties voor en door medewerkers Werken in een ziekenhuis is als werken in een kleine samenleving op zich. Een samenleving

Nadere informatie

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen

Nadere informatie

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling.

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling. Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende kinderziektes op school. Als school hanteren wij de richtlijnen van de GGD. Op de site van de GGD vindt u nog meer informatie over deze kinderziektes en

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden?

GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? WAT IS SEIZOENSGRIEP? WAT IS SEIZOENSGRIEP? > Een acute luchtweginfectie: Plots begin met koorts en rillingen Hoofdpijn Spierpijn Keelpijn

Nadere informatie

GEZONDHEIDSINFORMATIE

GEZONDHEIDSINFORMATIE GEZONDHEIDSINFORMATIE voor risicovolle beroepsgroepen vaccinatie DTP en Hepatitis A/B www.vggm.nl GEZONDHEIDSINFORMATIE VOOR RISICOVOLLE BEROEPSGROEPEN Als medewerker kunt u via uw werk risico lopen op

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen GRIEPVACCINATIE 2012 De griepprik zal dit jaar op woensdag 14 november worden gegeven, tussen 15 en 18 uur. Mensen die ervoor in aanmerking komen krijgen ongeveer 2 weken van tevoren een uitnodiging toegestuurd.

Nadere informatie

PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN. Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING

PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN. Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1 INLEIDING... 2 2 VOORKOMEN VAN BLOEDBLOEDCONTACT... 2 2.1 Specifieke

Nadere informatie

BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK

BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK MEDE OP BASIS VAN NOTITIE NUOVO Teksten voor website PCOU en Willibrord Het H1N1-influenzavirus (de

Nadere informatie

Protocol bij Ziekte en Medicijngebruik

Protocol bij Ziekte en Medicijngebruik Protocol bij Ziekte en Medicijngebruik Wanneer kunnen zieke kinderen naar DONS komen en wanneer moeten zij thuisblijven? Bij verzuim door ziekte letten wij op: 1. Gezondheid en welbevinden van het kind

Nadere informatie

Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval

Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval in de St. Anna Zorggroep Voorlichtingsbrochure betreffende bloedoverdraagbare aandoeningen op en door het werk. Algemeen

Nadere informatie

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015 Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen Leervragen Hoe vindt besmetting plaats en wat zijn de risico s? Hoe kan een besmettingscyclus doorbroken worden? Persoonlijke hygiëne Handhygiëne Persoonlijke

Nadere informatie

WAT ZIJN DE VERSCHIJNSELEN VAN HEPATITIS B?

WAT ZIJN DE VERSCHIJNSELEN VAN HEPATITIS B? WAT IS HEPATITIS Hepatitis is een ontsteking van de lever. Er zijn verschillende soorten leverontsteking. Ooit wereldwijd waargenomen zijn hepatitis A t/m H, waarvan hepatitis A, B en C de meest bekenden

Nadere informatie

Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A, ook wel Mexicaanse griep genoemd, geeft

Nadere informatie

U denkt dat uw kind mazelen heeft Wanneer u vermoedt dat uw kind mazelen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts.

U denkt dat uw kind mazelen heeft Wanneer u vermoedt dat uw kind mazelen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts. Aan alle ouders en verzorgers, Bij een aantal niet-gevaccineerde kind(eren) in het Land van Heusden en Altena is mazelen geconstateerd. In deze brief willen wij u in overleg met de GGD West-Brabant informeren

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J.P. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Datum: 6 maart 2012 Onderwerp: Jaarcijfers GGD Infectieziektebestrijding Steller: Wil Evers Nr.: RIB-JR-1209 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Het Tuinhuis Bodegraven Oud Bodegraafseweg 87 2411 HW Bodegraven Tel.nr. 0172-618348

Het Tuinhuis Bodegraven Oud Bodegraafseweg 87 2411 HW Bodegraven Tel.nr. 0172-618348 ZIEKTEBELEID TUINHUIS BODEGRAVEN De mening van ons kindercentrum is dat zieke kinderen thuis horen; daar kunnen ze alle zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben, zonder daar de andere kinderen mee

Nadere informatie

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Informatie voor zorgpersoneel Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep 1 ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP U ontvangt deze folder omdat u in aanmerking komt voor een vaccinatie

Nadere informatie

Wat hebben wij nodig??

Wat hebben wij nodig?? Wat hebben wij nodig?? A. Kennis over infectieziekten in relatie tot het werk in de breedste zin: Kiza mindmap B. Samenwerking met alle betrokkenen in het veld Gezamenlijke onderwerpen 1 A. Kennissysteem

Nadere informatie

2.1. Hoe kan tbc worden voorkomen? Het is belangrijk dat mensen met besmettelijke tbc zo snel mogelijk worden opgespoord en behandeld.

2.1. Hoe kan tbc worden voorkomen? Het is belangrijk dat mensen met besmettelijke tbc zo snel mogelijk worden opgespoord en behandeld. Tuberculose Inleiding U ontvangt deze folder omdat u mogelijk tuberculose (ook wel tbc genoemd) heeft. In deze folder kunt u meer lezen over tbc zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld en welke behandeling

Nadere informatie

Het organiseren van werk zonder gevaren kan het volgende inhouden: -- aanpassingen in werkzaamheden/werkmethoden

Het organiseren van werk zonder gevaren kan het volgende inhouden: -- aanpassingen in werkzaamheden/werkmethoden Bijlage 4 - Zwangerschapsprotocol Zwangerschapsprotocol voor de openbare apotheek In elke organisatie werken vrouwen in de vruchtbare leeftijd die op enig moment een kinderwens krijgen. In de apotheekbranche

Nadere informatie

Protocol Besmettelijke ziekten.

Protocol Besmettelijke ziekten. Protocol Besmettelijke ziekten. Overzicht infectie ziekten AIDS (HIV BOF (PAROTITIS EPIDEMICA) BUIKTYFUS (FEBRIS TYPHOIDEA) DIARREE DIFTERIE DYSENTERIE (BACILLAIRE DYSENTERIE, SHIGELLOSE, SHIGELLA-INFECTIE)

Nadere informatie

Melding bij de GGD Roodvonk moet bij de GGD gemeld worden als er in dezelfde groep twee of meer gevallen zijn in twee weken.

Melding bij de GGD Roodvonk moet bij de GGD gemeld worden als er in dezelfde groep twee of meer gevallen zijn in twee weken. ROODVONK (SCARLATINA) Roodvonk is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. De ziekte duurt tien tot veertien dagen en is goed te behandelen met antibiotica. De bacterie die roodvonk

Nadere informatie

Wat te doen na een prik of snij-ongeval

Wat te doen na een prik of snij-ongeval Wat te doen na een prik of snij-ongeval Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval in de St. Anna Zorggroep Voorlichtingsfolder betreffende bloedoverdraagbare aandoeningen op en door het werk. Algemeen Deze

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Werken met biologische agentia in laboratoria Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de Inspectie

Nadere informatie

Protocol zwangerschap in de huisartsenpraktijk Ten behoeve van huisartsopleiders. Algemeen

Protocol zwangerschap in de huisartsenpraktijk Ten behoeve van huisartsopleiders. Algemeen Protocol zwangerschap in de huisartsenpraktijk Ten behoeve van huisartsopleiders Bronnen: RI&E-applicatie van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) CAO voor de huisarts in opleiding / Personeelsinformatie

Nadere informatie

Omgaan met biologische agentia

Omgaan met biologische agentia Omgaan met biologische agentia Hoe omgaan met BA Werknemer Werkgever Instructie Procedure Besmettingswijze Besmettingsincident Informatie (RA) Communicatie Hygiëne-voorzieningen PBM BA Gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Protocol Hygiëne thuiszorg

Protocol Hygiëne thuiszorg Protocol Hygiëne thuiszorg Algemene hygiëne De woning van de cliënt mag niet zodanig vervuild zijn dat de zorgverlener of het zorgverleningsproces wordt geschaad. Als de algemene hygiënische omstandigheden

Nadere informatie

Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep

Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep Wat is griep? De wetenschappelijke benaming voor griep is influenza. Griep is een besmettelijke ziekte en wordt veroorzaakt door het influenzavirus.

Nadere informatie

Vaccineer iedereen!.. of kan het slimmer met uw hulp? H.P.J. Stinis, bedrijfsarts NCvB Presentatie NVVA 14 april 2011

Vaccineer iedereen!.. of kan het slimmer met uw hulp? H.P.J. Stinis, bedrijfsarts NCvB Presentatie NVVA 14 april 2011 Vaccineer iedereen!.. of kan het slimmer met uw hulp? H.P.J. Stinis, bedrijfsarts NCvB Presentatie NVVA 14 april 2011 h.p.stinis@amc.uva.nl Volkskrant 7 maart 2011 Agressie in arbeid mogelijk? : 1) Vaccineren

Nadere informatie

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen INFECTIEZIEKTESCHEMA VOOR OUDERS Algemeen: een kind dat zich ziek voelt (koorts, hangerig, geen eetlust) behoort thuis te blijven Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school Risicogroepen

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Hierbij ontvangt u het overzicht van de gemelde infectieziekten die bij de afdeling I&H van de GGD Haaglanden

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Informatie voor ouders tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Waar gaat deze folder over? De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland.

Nadere informatie

Hepatitis B vaccinatie voor medewerkers in niet zorgberoepen

Hepatitis B vaccinatie voor medewerkers in niet zorgberoepen Hepatitis B vaccinatie voor medewerkers in niet zorgberoepen Inleiding Hoe belangrijk is een gezonde lever? De lever speelt een centrale rol bij de energiehuishouding, de stofwisseling en de zuivering

Nadere informatie

Kinderziekten met vlekjes. Informatie voor ouders / verzorgers

Kinderziekten met vlekjes. Informatie voor ouders / verzorgers Kinderziekten met vlekjes Informatie voor ouders / verzorgers Bijna ieder kind krijgt wel eens een ziekte die vlekjes of blaasjes op de huid geeft. Meestal gaat het om waterpokken, om de vijfde ziekte,

Nadere informatie

Protocol zwangerschap in de huisartsenpraktijk Ten behoeve van huisartsopleiders. Algemeen

Protocol zwangerschap in de huisartsenpraktijk Ten behoeve van huisartsopleiders. Algemeen Protocol zwangerschap in de huisartsenpraktijk Ten behoeve van huisartsopleiders Bronnen: RI&E-applicatie van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) CAO voor de huisarts in opleiding / Personeelsinformatie

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Ziektebeleid

Kinderdagverblijf. Duckie. Ziektebeleid Kinderdagverblijf Duckie Ziektebeleid Ziektebeleid Kinderdagverblijf Duckie is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een nogal rekbaar begrip. Er ontstaat daardoor voor de ouders

Nadere informatie

Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte!

Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte! Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte! Informatiefolder over kinkhoest (preventie) Kinkhoest niet alleen een kinderziekte Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door de bacterie

Nadere informatie

GEWOON en BUITENGEWOON ONDERWIJS

GEWOON en BUITENGEWOON ONDERWIJS 1) NORMAAL KLEUTERONDERWIJS a) Fysieke belasting: GEWOON en BUITENGEWOON ONDERWIJS Manueel tillen van lasten (moederschapbescherming - MB) Geen verwijdering, tenzij uit aanvullende risicoanalyse binnen

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

ZIEKTEBELEID SKBNM tienercentrum Tiens, versie juni 2015

ZIEKTEBELEID SKBNM tienercentrum Tiens, versie juni 2015 ZIEKTEBELEID SKBNM tienercentrum Tiens, versie juni 2015 Ons ziektebeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. De volledige tekst is te vinden op http://www.rivm.nl/onderwerpen/l/lci_richtlijnen.

Nadere informatie

ARBEIDSGEZONDHEIDSKUNDIGE SCREENING

ARBEIDSGEZONDHEIDSKUNDIGE SCREENING ARBEIDSGEZONDHEIDSKUNDIGE SCREENING Inleiding Werken in een gezondheidszorginstelling brengt specifieke risico s met zich mee. Eén daarvan is dat medewerkers in aanraking kunnen komen met patiëntenmateriaal.

Nadere informatie

Eerste Hulp en infectieziekten

Eerste Hulp en infectieziekten Eerste Hulp en infectieziekten Richtlijnen en adviezen voor de eerstehulpverlener, opgesteld door de Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het Oranje

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Schmallenbergvirus Versie 14 februari 2012

Vragen en antwoorden over het Schmallenbergvirus Versie 14 februari 2012 Vragen en antwoorden over het Schmallenbergvirus Versie 14 februari 2012 Is er mogelijk gevaar voor omwonenden/mensen? Op basis van de beschikbare informatie concluderen experts van het RIVM dat overdracht

Nadere informatie

AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS I. ACHTERGROND

AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS I. ACHTERGROND AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS Onderstaande ketenafspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met COA, GC A, GGD GHOR Nederland, KNOV, NVOG en LCI, en zijn bedoeld

Nadere informatie

Dit project werd mogelijk gemaakt door: Handhygiëne Programma Kinderdagverblijven

Dit project werd mogelijk gemaakt door: Handhygiëne Programma Kinderdagverblijven Dit project werd mogelijk gemaakt door: Handhygiëne Programma Kinderdagverblijven Kennistraining Handhygiëne Richtlijn Voor Pedagogisch Medewerkers in Kinderdagverblijven Inhoudsopgave 1 Waarom is handhygiëne

Nadere informatie

Ziekte Kinderopvangorganisatie de KinderKroon

Ziekte Kinderopvangorganisatie de KinderKroon Protocol ziekte Ziekte Algemeen Alarmnummer : 112 Huisarts : 0546-623355 Bij spoed huisarts : 0546-623356 Ziekenhuis : 0546-693693 Ouders die gebruik maken van de kinderopvang worden vaak geconfronteerd

Nadere informatie

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B vaccinatie Hepatitis B vaccinatie De lever speelt een centrale rol bij de stofwisseling van eiwitten, vetten en suikers en de zuivering van het bloed. Soms raakt de lever ontstoken. In zo n geval is er sprake van

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleging in isolatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleging in isolatie PATIËNTEN INFORMATIE Verpleging in isolatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Algemeen U bent opgenomen, of uw naaste is opgenomen, in het Maasstad Ziekenhuis en wordt in isolatie verpleegd. U bent door uw behandelend

Nadere informatie

Kinderziekten en de risico s in de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Kinderziekten en de risico s in de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Kinderziekten en de risico s in de zwangerschap Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Waterpokken Na een besmetting duurt het 2 tot 3 weken tot de eerste ziekteverschijnselen zich aandienen. Waterpokken zijn

Nadere informatie

VRAGENLIJST FUNCTIEGERICHT ONDERZOEK

VRAGENLIJST FUNCTIEGERICHT ONDERZOEK VRAGENLIJST FUNCTIEGERICHT ONDERZOEK Deze vragenlijst dient volledig ingevuld te worden door alle medewerkers die starten met werkzaamheden binnen het Maasstad Ziekenhuis ongeacht of er sprake is van patiëntencontact.

Nadere informatie

Beleid preventief vaccineren en besmettingsaccidenten

Beleid preventief vaccineren en besmettingsaccidenten Beleid preventief vaccineren en besmettingsaccidenten Nummer: 09.0002488 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 5 juli 2010 Instemming COR d.d. 20 mei 2010 Dit beleid treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

Protocol prikaccidenten. voor schoonmaakwerkzaamheden

Protocol prikaccidenten. voor schoonmaakwerkzaamheden Protocol prikaccidenten voor schoonmaakwerkzaamheden RAS Arboconvenant Schoonmaak -en Glazenwassersbranche Juni 2006 Inhoud Protocol prikaccidenten 1 Inleiding 3 2 Blootstelling aan bloed of andere lichaamsvloeistoffen

Nadere informatie

Hoe krijg je hepatitis B?

Hoe krijg je hepatitis B? Hepatitis B Hepatitis B is een infectie van de lever, veroorzaakt door het hepatitis B-virus. In Nederland wordt dit virus vooral overgedragen door seksueel contact. Het dringt via de slijmvliezen van

Nadere informatie

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA Via deze folder geven wij u antwoorden op de enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die in veel gevallen

Nadere informatie

Hygiënemaatregelen in de huisartsenpraktijk

Hygiënemaatregelen in de huisartsenpraktijk 1 Wereldwijd bestaat een belangrijke behoefte om verspreiding van microorganismen die slecht behandelbare infecties veroorzaken zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft dus ook infectiepreventie in de

Nadere informatie

Hepatitis B vaccinatie

Hepatitis B vaccinatie Hepatitis B vaccinatie De lever speelt een centrale rol bij de stofwisseling van eiwitten, vetten en suikers en de zuivering van het bloed. Soms raakt de lever ontstoken. In zo n geval is er sprake van

Nadere informatie

Brochure Kinderziekten en de Kinderopvang

Brochure Kinderziekten en de Kinderopvang Brochure Kinderziekten en de Kinderopvang Brochure Kinderziekten en kinderopvang Inleiding Bij Kinderopvang Schoonhoven komen kinderen van 6 weken tot 13 jaar. Deze leeftijdsgroep is extra bevattelijk

Nadere informatie

@rboinfect alertsysteem

@rboinfect alertsysteem Samenvatting: Nieuwe website van VWS Arboprofessionals werkzaam de gemeente Arboprofessionals o.a. werkzaam in het onderwijs Griep Check Nederlands Huisartsen genootschap Niet zorg: wanneer mag ik weer

Nadere informatie

Informatie betreft een aantal infectieziekten waarbij we het beleid hanteren van het RIVM

Informatie betreft een aantal infectieziekten waarbij we het beleid hanteren van het RIVM Informatie betreft een aantal infectieziekten waarbij we het beleid hanteren van het RIVM HOOFDLUIS Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes van twee à drie millimeter lengte. Luizen zitten het liefst

Nadere informatie

Grip op de griep. Informatie over het griepvirus, en wat Interpolis hierbij voor werkgevers kan betekenen. Inleiding. Wat is de Nieuwe Influenza A?

Grip op de griep. Informatie over het griepvirus, en wat Interpolis hierbij voor werkgevers kan betekenen. Inleiding. Wat is de Nieuwe Influenza A? Grip op de griep Informatie over het griepvirus, en wat Interpolis hierbij voor werkgevers kan betekenen 1 Inleiding 2 Wat is de Nieuwe Influenza A? 3 Wat zijn uw risico s? 4 Voorbereiding 5 Preventieadvies

Nadere informatie

Het voorkomen van besmettelijke ziekten

Het voorkomen van besmettelijke ziekten Het voorkomen van besmettelijke ziekten Het voorkomen van besmettelijke ziekten - vaccinaties Het meest effectieve middel tegen besmettelijke ziekten zijn, indien beschikbaar, vaccinaties. Wanneer een

Nadere informatie

13. Gevaarlijke stoffen: biologische factoren

13. Gevaarlijke stoffen: biologische factoren Het arbothemablad Gevaarlijke stoffen: biologische factoren is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het is bedoeld voor werkgevers en medewerkers om te voldoen aan de verplichtingen uit de Arbo-wet.

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln

Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln B06 Bijlage I Rubella en zwangerschap, richtlijnen voor de praktijk Beleid naar aanleiding van een (mogelijk) contact (zie toelichting 1) Inventariseer

Nadere informatie

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)?

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie 2 Wat leest u in deze folder? Deze folder gaat over een grieppandemie (wereldgriep). U leest de antwoorden op 10 belangrijke

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 11

Samenvatting. Samenvatting 11 Samenvatting Een werkgever is verantwoordelijk voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor zijn werknemer. Hij dient zijn werknemers onder meer te beschermen tegen de mogelijke gevolgen van blootstelling

Nadere informatie

Gezondheidsinformatiefiche voor bedrijven: bof

Gezondheidsinformatiefiche voor bedrijven: bof Gezondheidsinformatiefiche voor bedrijven: bof Bepaalde infectieziekten komen frequenter voor op kinderleeftijd dan bij volwassenen. Ze worden daarom verkeerdelijk kinderziekten genoemd. De meeste van

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant 15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Hygiëne/infectiepreventie

Hygiëne/infectiepreventie Hygiëne/infectiepreventie Hoe we ervoor zorgen dat u bij een verblijf in het ziekenhuis geen infectie oploopt. Van elke honderd patiënten, die in de Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, lopen ongeveer

Nadere informatie

ZIEKTEBELEID SKBNM buitenschoolse opvang, versie juni 2015

ZIEKTEBELEID SKBNM buitenschoolse opvang, versie juni 2015 ZIEKTEBELEID SKBNM buitenschoolse opvang, versie juni 2015 Ons ziektebeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. De volledige tekst is te vinden op http://www.rivm.nl/onderwerpen/l/lci_richtlijnen.

Nadere informatie

Protocol ziekte/medicijngebruik De Holm

Protocol ziekte/medicijngebruik De Holm Lingewijk 13 3831 LE Leusden 033-4943936 info@deholm.nl Protocol Ziekte/ Medicijngebruik Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen

Nadere informatie

Bof Brief ouders (t.e.m. 4 de leerjaar)

Bof Brief ouders (t.e.m. 4 de leerjaar) 246 DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN CLB Bof Brief ouders (t.e.m. 4 de leerjaar) KORTE VERSIE VOOR MEER INFORMATIE ZIE ANDERE ZIJDE Beste ouder(s), Een medeleerling van uw dochter of zoon heeft dikoor (bof).

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de leidinggevende van uw locatie.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de leidinggevende van uw locatie. Informatie aan ouders over zieke kinderen Voorwoord Uitgaande van de richtlijnen van de GGD heeft onze organisatie een beleid ontwikkeld dat handvatten geeft bij eventuele ziekte van uw kind(eren). Dit

Nadere informatie

Biologische agentia en werk Heijermanslezing 9 december 2005 H.P.J. Stinis, bedrijfsarts NCvB

Biologische agentia en werk Heijermanslezing 9 december 2005 H.P.J. Stinis, bedrijfsarts NCvB Biologische agentia en werk Heijermanslezing 9 december 2005 H.P.J. Stinis, bedrijfsarts NCvB Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam Eerzame huisvader EN volksgezondheid in gevaar! 2 Heijermans

Nadere informatie

1. Vragen over de hepatitis B aandachtscampagne

1. Vragen over de hepatitis B aandachtscampagne VRAAG EN ANTWOORD Hepatitis B aandachtscampagne: Zeg Nee!...Tegen hepatitis B 1. Vragen over de hepatitis B aandachtscampagne Q. Wat is het doel van de campagne? A. We willen Chinezen woonachtig in Rotterdam

Nadere informatie

Kinderopvang. houvast. Wet publieke gezondheid Artikel 26 meldingen instellingen. Noord- en Oost-Gelderland

Kinderopvang. houvast. Wet publieke gezondheid Artikel 26 meldingen instellingen. Noord- en Oost-Gelderland Nieuwsbrief Kinderopvang - Infectieziekten GGD, Jaargang 10, december 2014 Kinderopvang Van de redactie Met deze nieuwsbrief informeren wij u over infectieziekten en de bestrijding daarvan in kindercentra.

Nadere informatie

Liefs Jill. hip, hot & handig nieuws. Prikgids prikken - inentingen - vaccins

Liefs Jill. hip, hot & handig nieuws. Prikgids prikken - inentingen - vaccins Liefs Jill hip, hot & handig nieuws Prikgids prikken - inentingen - vaccins DKTP-Hib-HepB In de Liefs Jill Prikgids lees je alles over de inentingen die jouw kind tot en met 4 jaar krijgt. Zo weet je altijd

Nadere informatie