GEBRUIKERSHANDLEIDING QUESTIONER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING QUESTIONER"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING QUESTIONER

2 I. Quick Start 1.1 Login voor de eerste keer Als u de app net voor de eerste keer heeft gedownload en geopend ziet u het volgende scherm: U kunt nu inloggen met de volgende inloggegevens: Username: default Password: default Druk vervolgens op Login (rechtsboven). 2

3 1.2 Setup Druk op de knop Setup. U komt dan in het Setup Screen. 3

4 1) Druk op Edit user-accounts Druk op Clear Druk op Admin of User om te bepalen of u een administrator-account of een user-account wilt aanmaken. Een administrator heeft rechten om in het Setup Screen te komen; een user ziet die mogelijkheid niet. Vul bij Real name uw echte naam in Kies een gebruikersnaam en vul dit in bij Username Verzin een wachtwoord en vul dit in bij Password Herhaal uw wachtwoord bij Confirm Password Druk op Save Uw persoonlijke user-account is nu aangemaakt Druk op Ready 2) Druk op Setup FTP 4

5 Om backups van vragenlijsten te kunnen maken en de data uit de app te kunnen exporteren heeft u een FTP-server nodig. Daarin kunt u het beste een submap aanmaken speciaal voor de app (noem deze bijvoorbeeld Questioner). Daarin moet u 3 mappen aanmaken: Questions Answers Settings Let op: het is belangrijk dat de submappen precies hetzelfde heten als hiervoor aangegeven (inclusief hoofdletter Q, A en S). Stel dat uw FTP-server de volgende URL heeft: ftp.yourcompany.com/httpdocs/... Dan kunt u in de map httpdocs de map Questioner aanmaken, met daarin de 3 mappen Questions, Answers en Settings. Vul dan in de app in het FTP Screen de volgende gegevens in: Bij Questions: yourcompany.com/httpdocs/questioner/questions Bij Answers: yourcompany.com/httpdocs/questioner/answers Bij Settings: yourcompany.com/httpdocs/questioner/settings Het is belangrijk dat u ftp. of ftp:// weglaat als u de URL naar uw FTP server in de app invoert. Bij Username: de gebruikersnaam van uw FTP-server Bij Password: het wachtwoord van uw FTP-server Druk op Ready. 5

6 II. Vragenlijst aanmaken Druk in het Setup Screen op Edit Questions om een vragenlijst aan te maken. 1) Druk op Add new Vul bij Description de beschrijving van uw vragenlijst in Vul bij Language de taal van uw vragenlijst in Als u dezelfde vragenlijst in meerdere talen wilt gaan afnemen, kunt u hier het beste de taal van de desbetreffende vragenlijst invullen; Als u de vragenlijst in slechts één taal gaat afnemen, kunt u kiezen: u kunt natuurlijk altijd de taal van de vragenlijst invullen (Nederlands), maar u kunt ook een tweede kenmerk invullen (bijvoorbeeld versie 1 ). Vul bij Unique ID een unieke code in. Deze code mag slechts aan één vragenlijst (tegelijk) worden toegekend. U kunt bijvoorbeeld beginnen met het cijfer 1, en de volgende vragenlijst het cijfer 2 geven, etc. Dit veld is alfanumeriek dus er mogen zowel letters als cijfers worden gebruikt. Bij Copyright kunt u bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam invullen, evt. met het huidige jaartal erachter. Let op! De voorgaande gegevens (Description, Language, Unique ID en Copyright) kunnen later niet meer worden gewijzigd! Bij Creator staat de naam van de user die de vragenlijst heeft aangemaakt Bij Creation date staat de datum wanneer de vragenlijst is aangemaakt Bij Questions staat het aantal vragen dat de vragenlijst bevat 6

7 Bij Stopwatch kunt u aangeven hoe lang een respondent mag doen over de gehele vragenlijst. Als u alles (hours, minutes en seconds) op 0 laat staan, mag de respondent erover doen zolang hij/zij wilt Er staan in dit scherm nog een 5-tal opties die u aan of uit kunt zetten: Show score: of de respondent mag zien wat zijn/haar score is tot dan toe, indien er een score wordt bijgehouden; Link score to stopwatch: of de score van een respondent afhangt van de tijd dat hij/zij doet over het beantwoorden van de vragenlijst Allow empty answers: of een respondent een vraag leeg mag laten en vervolgens toch verder kan gaan met de volgende vraag Allow abort: of het de respondent is toegestaan de vragenlijst af te breken zonder dat deze wordt opgeslagen Allow browse: of het de respondent is toegestaan om terug te gaan in de vragenlijst Rechtsboven kunt u bij Custom ID een eigen kenmerk geven aan de vragenlijst. Dit veld is niet verplicht. Bij Start score kunt u aangeven met welke score een respondent begint. Dit is standaard 0. Als u alle opties hebt ingesteld voor uw vragenlijst zoals u wilt, kunt u op Save drukken. U kunt alle opties later nog wijzigen, behalve Description, Language, Unique ID en Copyright. Vervolgens kunt u het blauwe scherm van onder naar boven omhoog schuiven. U ziet dan de lijst met vragenlijsten die in uw app staan. Met Duplicate kunt u een bestaande vragenlijst kopiëren. U maakt dan een nieuwe vragenlijst aan, maar alle opties, vragen en antwoorden worden dan automatisch gekopieerd naar de nieuwe vragenlijst. Wilt u een vragenlijst verwijderen, druk dan op Remove. U krijgt dan een pop-up met een waarschuwing; door op Cancel te drukken annuleert u de opdracht om de vragenlijst te verwijderen. Door op OK te drukken bevestigt u deze opdracht juist. 7

8 2.1 Vragen toevoegen Selecteer de zojuist aangemaakte vragenlijst en druk op Questions. Druk op Add new. U heeft dan 2 opties: Insert en Add to end (of u kunt annuleren met Cancel). Met Insert voegt u een vraag toe boven de reeds geselecteerde vraag. Met Add to end voegt u een vraag toe onder de laatste vraag in deze vragenlijst. Wanneer u de eerste vraag aanmaakt, maakt het niet uit welke optie u kiest. Bij Question text kunt u de vraagtekst intypen. Bij Selection type kunt u kiezen of er slechts één antwoord mogelijk is (Single) of dat er bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk zijn (Multiple). Bij Answer type kunt u bepalen hoe het antwoord in de data wordt opgeslagen: als alfanumerieke waarde (Text) of als numerieke waarde (Number). Bij Unique ID moet u een unieke (alfanumerieke) code aan elke vraag meegeven. Dit is een verplicht veld. U kunt dit later wel nog veranderen. Bij Stopwatch kunt u aangeven hoe lang de respondent de tijd heeft om deze specifieke vraag te beantwoorden. Bij Link score to stopwatch kunt u de score (indien een respondent een score krijgt) laten afhangen van de tijd dat iemand nodig heeft om de vraag te beantwoorden. Met Score only if all answers are correct kunt u bepalen of een respondent alleen een score krijgt als alle juiste antwoorden zijn geselecteerd, of dat hij/zij een gedeeltelijke score krijgt als een gedeelte van de juiste antwoorden is geselecteerd door de respondent. Aan de rechterkant van het scherm kunt u bij Min value en Max value de minimale en maximale waarde aangeven dat een respondent kan beantwoorden. Bij Max answers kunt u aangeven hoeveel antwoorden een respondent maximaal mag selecteren (indien Selection type = multiple). 8

9 Bij Question type kunt u het type van de vraag bepalen. - Open question Hier kan de respondent een open vraag beantwoorden met één of enkele woorden, of een getal (afhankelijk van de instellingen bij Answer type). - Multiple choice Bij dit vraagtype kunt u maximaal 4 mogelijke antwoorden aan de respondent voorleggen. - Free text Hier kan de respondent een open vraag beantwoorden met meerdere zinnen (bijvoorbeeld bij een vraag als: Heeft u tenslotte nog andere opmerkingen? ) - Selection list Hier kan een respondent een gesloten vraag beantwoorden. U kunt zoveel mogelijke antwoorden toevoegen als u zelf wilt. Als er meer dan 9 antwoorden in de zogenaamde selectielijst staan moet de respondent (of de interviewer) wel scrollen om de overige antwoorden te kunnen zien/selecteren. 9

10 - Review stars Bij dit vraagtype kan een respondent antwoord geven aan de hand van een 5- puntsschaal in de vorm van sterren. U kunt maximaal 5 mogelijke antwoorden aan de respondent voorleggen. Bij dit type vraag is ook altijd een mogelijkheid voor de respondent/interviewer om de optie Don t know te selecteren. Deze optie kan niet worden uitgezet. - Information Bij dit vraagtype kunt u geen antwoorden voorleggen aan de respondent. Hiermee kunt u wel een zogenaamd tussenscherm/display tussen vragen laten zien. Dit kan gebruikt worden voor evt. instructies, of als titelscherm van een bepaald onderdeel van de vragenlijst. Het is ook mogelijk om antwoorden op voorgaande vragen terug te laten komen in de vraagtekst van de huidige vraag. Vul daarvoor bij Replacement id s de Unique ID in van de vraag waarvan u het antwoord wilt laten zien in deze vraag. Vervolgens kunt u in de vraagtekst dezelfde Unique ID neerzetten tussen vierkante haakjes [ ]. Bijvoorbeeld: U wilt het antwoord van vraag 1 met Unique ID v1 terug laten komen in de vraagtekst van de huidige vraag. U vult dan bij Replacement ID het volgende in: v1. Vervolgens vult u in de vraagtekst [v1] in op de plaats waar u het antwoord van de respondent op vraag 1 wilt laten zien. Rechtsboven kunt u bij Custom ID een eigen kenmerk geven aan de vraag. Dit veld is niet verplicht. Bij Routing conditions kunt u de condities instellen waaronder de vragenlijst naar bepaalde vragen moet springen. Dit is met name geschikt voor ingewikkelder constructies. Bij simpele verwijzingen kunt u beter gebruik maken 10

11 van de routing opties op Answer-niveau (zie 2.2 Antwoorden toevoegen). Voor een uitgebreide beschrijving van de Routing conditions op Question-niveau, zie 2.3 Routing. Als u alle opties hebt ingesteld voor de vraag zoals u wilt, kunt u op Save drukken. U kunt alle opties later nog wijzigen. Vervolgens kunt u het blauwe scherm van onder naar boven omhoog schuiven. U ziet dan de lijst met vragen staan die in uw vragenlijst zijn opgenomen. Wilt u een vraag verwijderen, druk dan op Remove. U krijgt dan een pop-up met een waarschuwing; door op Cancel te drukken annuleert u de opdracht om de vraag te verwijderen. Door op OK te drukken bevestigt u deze opdracht juist. 2.2 Antwoorden toevoegen Selecteer de zojuist aangemaakte vraag en druk op Answers. Druk op Add new. U heeft dan 2 opties: Insert en Add to end (of u kunt annuleren met Cancel). Met Insert voegt u een antwoord toe boven het reeds geselecteerde antwoord. Met Add to end voegt u een antwoord toe onder het laatste antwoord in deze vraag. Wanneer u het eerste antwoord aanmaakt, maakt het niet uit welke optie u kiest. Bij Answer text kunt u de antwoordtekst intypen. Bij Score kunt u het aantal punten toekennen dat dit antwoord de respondent zou opleveren. Rechtsboven kunt u bij Custom ID een eigen kenmerk geven aan het antwoord. Dit veld is niet verplicht. 11

12 Bij Routing question unique ID kunt u de Unique ID aangeven van de vraag waar de vragenlijst naartoe moet springen indien dit antwoord door de respondent is geselecteerd. Is hier niets ingevuld, dan gaat de vragenlijst gewoon verder met de volgende vraag. U kunt hiervoor ook op Route answer to question drukken. U krijgt dan weer de lijst met vragen in deze vragenlijst te zien. Als u de vraag selecteert waar dit antwoord naartoe moet routen en vervolgens op Accept for routing drukt, komt automatisch de Unique ID bij dit antwoord onder Routing question unique ID te staan. Met Override with single selection kunt u bepalen of een bepaald antwoord single moet zijn indien Selection Type van een vraag multiple is. In de volgende vraag is None of the above met Override with single selection single gemaakt: Als u alle opties hebt ingesteld voor het antwoord zoals u wilt, kunt u op Save drukken. U kunt alle opties later nog wijzigen. Vervolgens kunt u het blauwe scherm van onder naar boven omhoog schuiven. U ziet dan de lijst met antwoorden staan die in deze vraag zijn opgenomen. Wilt u een antwoord verwijderen, druk dan op Remove. U krijgt dan een pop-up met een waarschuwing; door op Cancel te drukken annuleert u de opdracht om het antwoord te verwijderen. Door op OK te drukken bevestigt u deze opdracht juist. 12

13 2.3 Routing Bij Routing conditions in de instellingen op vraagniveau kunt u aangeven onder welke conditie de vragenlijst naar een bepaalde vraag moet springen (routen). Stel u heeft een vragenlijst aangemaakt met daarin de volgende vragen en antwoorden: Vraag 1 (v1) Wat is uw leeftijd? 1) Jonger dan 12 jaar 2) jaar 3) jaar 4) jaar 5) jaar 6) jaar 7) jaar 8) jaar 9) Ouder dan 50 jaar Vraag 2 (v2) Hoeveel kinderen heeft u? 1) Geen kinderen 2) Eén kind 3) Twee kinderen 4) Drie kinderen 5) Vier of meer kinderen 13

14 Vraag 3 (v3) Bent u in Nederland geboren? 1) Ja 2) Nee Vraag 4 (v4) Woont u in een stedelijk of een agrarisch gebied? 1) Stedelijk gebied 2) Agrarisch gebied Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat iemand die jonger dan 12 jaar is al kinderen heeft. Daarom is het onzin om vraag 2 te stellen indien de respondent bij vraag 1 al heeft aangegeven dat hij/zij jonger is dan 12 jaar. Het een mogelijkheid om bij de Routing conditions van vraag 1 de vragenlijst te vertellen dat hij van vraag 1 naar vraag 3 moet gaan indien het antwoord op vraag 1 jonger dan 12 jaar is. Vul onder Routing conditions van vraag 1 het volgende in: v3 when v1 = 1 De vragenlijst leest dit als Ga naar vraag 3 wanneer antwoord 1 op vraag 1 is gegeven. Globaal gezien bestaat een routingconditie altijd uit het volgende: Unique ID when Unique ID = Answer ID Let op! Gebruik geen Custom IDs in de routingcondities, maar altijd de Unique IDs van de vragen en de antwoordnummers van de antwoorden. Zelfs als antwoord 1 op vraag 1 jonger dan 12 jaar als Custom ID 12 had gehad, moet in bovenstaande routingconditie nog steeds v1 = 1 staan. Indien het antwoord op vraag 1 niet 1 jonger dan 12 jaar is, dan gaat de vragenlijst gewoon verder met de volgende vraag (vraag 2). Om een EN-constructie te programmeren, gebruik dan een puntkomma. Bijvoorbeeld: Ga naar vraag 4 als vraag 1 = 6 en vraag 2 = 1. De routingconditie wordt dan: v4 when v1 = 6 ; v2 = 1 Om een OF-constructie te programmeren, gebruik dan een harde return (enter). Bijvoorbeeld: Ga van vraag 1 naar vraag 4 als vraag 1 = 1 of als vraag 1 = 2, anders naar vraag 2. De routingconditie wordt dan: v4 when v1 = 1 v4 when v1 = 2 14

15 Zie hieronder voor de mogelijke (combinaties van) symbolen: = gelijk aan < kleiner dan > groter dan <= kleiner of gelijk aan >= groter of gelijk aan [=] aantal antwoorden is gelijk aan [>] aantal antwoorden is groter dan [<] aantal antwoorden is kleiner dan [<=] aantal antwoorden is kleiner of gelijk aan [>=] aantal antwoorden is groter of gelijk aan!= niet gelijk aan!< niet kleiner dan!> niet groter dan!<= niet kleiner of gelijk aan!>= niet groter of gelijk aan [!=] aantal antwoorden is niet gelijk aan [!<] aantal antwoorden is niet kleiner dan [!>] aantal antwoorden is niet groter dan [!<=] Aantal antwoorden is niet kleiner of gelijk aan [!>=] aantal antwoorden is niet groter of gelijk aan [!=] -1 vraag is gesteld &=!&= antwoord op vraag = antwoord op vraag antwoord op vraag antwoord op vraag ; EN OF Een vraag alleen onder een bepaalde conditie stellen Het is mogelijk om een vraag alleen onder een bepaalde conditie te laten stellen (in plaats van de vragenlijst te laten verspringen naar een andere vraag). Dit kan complexe constructies erg vereenvoudigen. In plaats van een Unique ID te gebruiken om de vragenlijst te vertellen waar hij naartoe moet springen, kunt u het commando show gebruiken om de huidige vraag alleen onder een bepaalde conditie te stellen (of het commando!show gebruiken om de huidige vraag juist niet onder een bepaalde conditie te stellen). In bovenstaand voorbeeld kunnen we in plaats van de vragenlijst van vraag 1 naar vraag 3 te laten verspringen indien het antwoord op vraag 1 jonger dan 12 jaar was, vraag 2 alleen niet laten stellen onder de conditie dat vraag 1 jonger dan 12 jaar is. Dan moet bij de Routing conditions van vraag 2 het volgende worden ingevuld:!self when v1 = 1 15

16 2.4.1 Vragenlijst uploaden naar FTP-server Let op: u moet een verbinding met internet hebben (via Wifi of 3G) om de volgende acties te kunnen doen. Nu uw vragenlijst af is kunt u hem exporteren naar de ingestelde FTP-server. Dit is belangrijk voor 2 redenen. Ten eerste is het een goede backup van de vragenlijst, ten tweede kunt u de vragenlijst dan ook downloaden op andere ipads (die ook deze app hebben geïnstalleerd). Ga terug naar Setup > Edit Questions > Level 1 Questionnaire (het scherm waar alle vragenlijsten staan). Selecteer de vragenlijst die u wilt uploaden naar de FTP-server. Druk vervolgens op Copy to online list. Er verschijnt een waarschuwingsscherm: Upload the questionnaire to FTP? An existing version will be overwritten. Druk op OK om de opdracht te bevestigen. U kunt controleren of het is gelukt door terug te gaan naar het Main Screen (druk achtereenvolgens op Back en Ready). Als u vervolgens op de knop Online drukt ziet u alle vragenlijsten staan die op de FTP-server in het mapje Questions staan. 16

17 2.4.2 Vragenlijst downloaden van FTP-server Via deze weg kunt u ook een vragenlijst die u op een andere ipad heeft gescript downloaden van de FTP-server. Selecteer daartoe de juiste vragenlijst en druk op het knopje Download. De app is de vragenlijst aan het downloaden zolang het scherm met Please wait nog zichtbaar is. Wanneer dit scherm is verdwenen is het downloaden voltooid. Nu kunt u de zojuist gedownloade vragenlijst starten door rechtsboven op Start te drukken. Let op dat in het midden de knop Online ingedrukt blijft, omdat dit aangeeft dat de vragenlijst van een andere locatie is gedownload. Als de knop Local is ingedrukt, is de zojuist gedownloade vragenlijst (nog) niet zichtbaar. Om een gedownloade vragenlijst te starten is geen internetverbinding meer nodig, ook al moet de knop Online ingedrukt blijven. Wilt u een gedownloade vragenlijst op een andere ipad dan dat deze vragenlijst is gescript ook met een administrator-account kunnen editen, moet u na het downloaden de knop Copy to local indrukken. In dat geval is de vragenlijst ook zichtbaar als de knop Local is ingedrukt, en kan de vragenlijst gewijzigd worden via Setup > Edit questions. Als u een vragenlijst van de FTP-server downloadt met een user-account in plaats van een administrator-account, is de knop Copy to local niet zichtbaar. Zo kunnen gebruikers zonder administrator-rechten ook niet bestaande vragenlijsten die Local staan per ongeluk overschrijven met een andere versie van de vragenlijst die op de FTP-server staat. 2.5 Question Marks kopen Om een vragenlijst te kunnen afnemen moet u eerst Question Marks kopen. Deze kosten 0,02 per stuk. Elke beantwoorde vraag kost vervolgens één Question Mark. Door in het Setup Screen op de knop Purchase question Marks te drukken krijgt u het volgende scherm te zien. U kunt dan 1000 Question Marks voor 19,99 kopen. 17

18 III. Vragenlijst afnemen Om een vragenlijst te starten selecteert u de juiste vragenlijst uit de lijst (zie sectie 2.4 of de knop Local of Online ingedrukt moet zijn) en drukt u vervolgens op Start (rechtsboven). De vragenlijst start dan automatisch met de eerste vraag. Helemaal bovenin ziet u informatie staan over deze vragenlijst. Achter Respondent: staat eerst de Unique ID van de vragenlijst, een spatie, en dan het respondentnummer. Daarachter staat de username waarmee in de app is ingelogd, de naam van de ipad en achter Question: staat de Unique ID van de vraag waar u zich bevindt. Het respondentnummer bestaat altijd uit een a met daarachter een volgnummer. Dit volgnummer hangt af van de ipad. Elke vragenlijst heeft eigen respondentnummers. Als een antwoord gegeven is kan de respondent/interviewer op Save and next drukken om naar de volgende vraag te gaan. Indien de optie Allow browse voor deze vragenlijst aan staat kan de respondent/interviewer met de knop << teruggaan naar de volgende vraag. 18

19 Om (voor dit moment) te stoppen met de vragenlijst kunt u de knop Stop indrukken. U krijgt dan een aantal opties: Back to interview: - Hiermee gaat u terug naar vraag in de vragenlijst waar u net op Stop heeft gedrukt Abort interview (indien de optie Allow abort voor deze vragenlijst is aangezet): - Hiermee stopt u direct de vragenlijst en worden de antwoorden tot nu toe NIET opgeslagen - U kunt later niet meer verder met deze vragenlijst waar u gebleven bent Save interview for later: - Hiermee is het mogelijk om midden in een vragenlijst af te breken, een nieuwe vragenlijst op te starten om later weer verder te gaan met deze eerste vragenlijst waar u gebleven bent - Om later makkelijk te zien welke vragenlijst u nu bewaart voor later is het verstandig om, voordat u op Stop duwt, de informatie bovenin het scherm (met name achter Respondent:) op te schrijven. Dan kunt u later makkelijk terugvinden welke vragenlijst u weer moet opstarten, zeker als u meerdere vragenlijsten tegelijk tijdelijk wilt onderbreken. Finish interview: - Hiermee stopt u direct de vragenlijst en worden alle antwoorden tot nu toe WEL opgeslagen - U kunt echter later NIET meer verder met deze vragenlijst waar u gebleven bent 19

20 Om weer verder te gaan waar u gebleven bent in een eerder afgebroken vragenlijst dient u in het Main Screen op Restore te drukken. U ziet dan een lijst met alle vragenlijsten die eerder zijn afgebroken met de optie Save interview for later en waarmee u weer verder kunt gaan. Elk van deze vragenlijsten heeft een aparte, unieke naam, die bestaat uit de Unique ID van de vragenlijst, een underscore en het respondentnummer (a#). Selecteer de juiste vragenlijst en druk vervolgens weer op Start. De vragenlijst gaat dan weer verder waar u eerder gebleven bent. 20

21 IV. Resultaten exporteren Let op: u moet een verbinding met internet hebben (via Wifi of 3G) om de volgende acties te kunnen doen. Wanneer u een vragenlijst helemaal heeft afgenomen en alle antwoorden zijn opgeslagen is het tijd voor resultaten. Druk daarvoor op Setup en vervolgens op Analyse answers. Als de knop Local is ingedrukt ziet u alle vragenlijsten staan die Local staan. Heeft u Online ingedrukt, dan ziet u alle vragenlijsten die op de FTP-server staan. Selecteer de juiste vragenlijst uit de lijst en druk op Answer files. Indien u Local analyseert: in de lijst die nu verschijnt ziet u alle vragenlijsten die op deze ipad zijn opgeslagen. Indien u Online analyseert: in de lijst die nu verschijnt ziet u alle vragenlijsten die op de FTP-server staan (dus inclusief antwoorden op vragenlijsten die op andere ipads zijn afgenomen en reeds zijn geüpload naar de FTP-server). Selecteer één van de answerfiles uit de lijst en druk vervolgens op Open. U ziet dan een beschrijving van de vragenlijst en de antwoorden op alle vragen dit kan handig zijn als u snel even iets wilt controleren zonder de data daadwerkelijk te exporteren. Druk op Ready om terug te keren naar het vorige scherm. 21

22 Selecteer nu alle answerfiles die u wilt exporteren en druk op Export. U kunt dan kiezen uit: CSV file compact - Dit is een compactere versie dan CSV file normal. In deze CSV wordt bij multiple vragen (waar meer antwoorden mogelijk zijn) alleen een binaire code per antwoordcategorie geëxporteerd (1 = beantwoord; 0 = onbeantwoord), zonder de antwoordteksten. Bij single vragen (waar maar één antwoord mogelijk is) wordt zowel de code van het antwoord als de antwoordtekst geëxporteerd. - Deze.csv-file is puntkomma-gescheiden en kunt u, zodra hij helemaal is geüpload, vinden in de FTP-server in de map Settings. CSV file normal - In deze CSV file worden ook bij multiple vragen de antwoordteksten geëxporteerd. - Ook deze.csv-file is puntkomma-gescheiden en kunt u, zodra hij helemaal is geüpload, vinden in de FTP-server in de map Settings. plist files -.plist-files zijn de ruwe XML-bestanden waarin alle vragenlijsten en antwoorden worden opgeslagen. - Elke keer wanneer in een vragenlijst Finish interview is geselecteerd, wordt deze vragenlijst afgesloten en (indien er internetverbinding is) automatisch doorgestuurd naar de FTP-server. Door in dit scherm de optie plist files te kiezen kunt u de desbetreffende vragenlijsten nog eens handmatig exporteren naar de FTP-server. Deze komen in het mapje Answers te staan. 22

23 Het uploaden van de export-bestand(en) is gelukt op het moment dat het scherm zich heeft omgedraaid en u weer in het Setup screen terecht bent gekomen. In de Upload list kunt u vervolgens de wachtrij van files zien die naar de FTP-server worden geüpload. Zodra een file is geüpload verdwijnt deze uit de Upload list. Mocht u het uploaden willen annuleren, dan kunt u op de knop Reset upload list drukken. Als u klaar bent met het gebruik van de app kunt in het Main screen linksboven op Logout drukken, zodat u er altijd van verzekerd bent dat uw gegevens zijn beschermd. 23

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Basis Training NETQ Internet Surveys

Basis Training NETQ Internet Surveys Basis Training NETQ Internet Surveys Utrecht, December 2010 NetQuestionnaires Nederland BV Ondiep Zuidzijde 6 Postbus 10058 3505 BW UTRECHT T +31 (0)30 261 8100 F +31 (0)30 261 0750 feedback@netq.nl www.netq.nl

Nadere informatie

Handleiding radiostreaming

Handleiding radiostreaming Handleiding radiostreaming Instellingen en gebruik van radiostreaming inclusief AutoDJ configuratie In deze handleiding leert U hoe U uw livestream kunt opzetten, AutoDJ kunt configureren, muziek uploaden

Nadere informatie

III Klanten Handleiding

III Klanten Handleiding III Klanten Handleiding Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 1.2 Klant interface... 3 1.3 ISPConfig Rechten van klanten... 4 1.4 Bewaren... 4 1.5 Veranderen van het ISPConfig Wachtwoord...

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Marad Handleiding, versie 4. Ingesteld wachtwoord: marad4

Marad Handleiding, versie 4. Ingesteld wachtwoord: marad4 Marad Handleiding, versie 4 Ingesteld wachtwoord: marad4 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Installeren... 4 Systeemeisen... 4 Installatieprocedure... 4 Inloggen... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Marad Start...

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding. voor het. installeren en updaten. van. FotoBase. Versie 2.11

Handleiding. voor het. installeren en updaten. van. FotoBase. Versie 2.11 Handleiding voor het installeren en updaten van FotoBase Versie 2.11 Inleiding Het installeren en updaten van FotoBase gebeurt met hetzelfde installatiebestand. Dit bestand kan gedownload worden of gekopieerd

Nadere informatie

Tips en voorkomende vragen bij het toevoegen van tekst in een tekstpagina

Tips en voorkomende vragen bij het toevoegen van tekst in een tekstpagina Cathoe bvba Scherminkelstraat 8 8800 Roeselare Tel. +32(0)495-51 55 07 info@cathoe.be BTW: BE 0867.205.437 ING: 385-0017392-92 Algemene handleiding tekstpagina s, menu s & vertaling Belangrijk: Deze handleiding

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Versie 1.2 KENWOOD MULTIMEDIA NAVIGATIE SYSTEEM DNN9230DAB. Beknopte Set-up handleiding

Versie 1.2 KENWOOD MULTIMEDIA NAVIGATIE SYSTEEM DNN9230DAB. Beknopte Set-up handleiding Versie 1.2 KENWOOD MULTIMEDIA NAVIGATIE SYSTEEM DNN9230DAB Beknopte Set-up handleiding KENWOOD Beknopte Set-up Handleiding I n h o u d s o p g a v e Stap 1:- Kenwood s Route Collector online registreren...

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY The Nanny back-up INLEIDING Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In deze handleiding leggen wij stap voor

Nadere informatie

Moderne Naamkunde - Access practicum 1. Databases

Moderne Naamkunde - Access practicum <David Onland en Gerrit Bloothooft juni 2008> 1. Databases Moderne Naamkunde - Access practicum 1 Databases Wat zijn databases? Databases worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te beheren en om te zetten in

Nadere informatie

V1.1 Gebruikershandleiding

V1.1 Gebruikershandleiding V1.1 Gebruikershandleiding www.easysecure.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. Inleiding 3 1. Inloggen 3 2. Configuratie 5 3. Zones 6 4. Gebruikersgroepen 7 5. Tijdzones 8 6. Modules 9 7. Extra Velden

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 INHOUD 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Wat is webmail? 4 1.2 Hoe werkt het? 4 2 EERSTE GEBRUIK 5 3 VACATION / OUT OF OFFICE REPLY 7 3.1

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Alfresco

Handleidingen 1.0 Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Bouw zelf een professionele website Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie