Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Antwoord 1. Overzicht over alle kenmerken heen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Antwoord 1. Overzicht over alle kenmerken heen"

Transcriptie

1 Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Werkloosheidscijfers Allochtonen Het "Maandverslag Arbeidsmarkt" van de V l a a m- se Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) geeft belangrijke indicatoren in verband met de evolutie van de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. Waar het de werkloosheid onder allochtonen bet r e f t, beperkt het Maandverslag zich echter tot het aangeven van de evolutie in het aantal werkloze etnische Europeanen, Maghrebijnen en Turken en andere etnisch niet-e u r o p e a n e n. Daarnaast krijgen wij ook nog een geografische spreiding per provincie. In het kader van de strijd tegen de werkloosheid onder allochtonen zijn deze gegevens nogal summier. 1. Hoe is de indeling van werkloze allochtonen, Maghrebijnen en Turken en etnisch niet-e u r o- p e a n e n, naar studieniveau, volgens de gebruikelijke criteria van de VDAB? 2. Welke evolutie van deze cijfers kan worden vastgesteld tussen november 2000 en november 2001 (laatste gegevens van de VDAB)? 3. Wat is de indeling naar leeftijdsklassen bij Maghrebijnen en Turken en etnisch niet-e u r o- peanen? 4. Wat is de evolutie van de gegevens naar leeftijdsklassen tussen november 2000 en november 2001? 5. Wat is de indeling naar werkloosheidsduur bij Maghrebijnen en Turken en etnisch niet-e u r o- peanen? 6. Wat is de evolutie van de gegevens betreffende de indeling naar werkloosheidsduur tussen november 2000 en november 2001? Antwoord 1. Overzicht over alle kenmerken heen Einde november 2001 waren 10,4 % van de nietwerkende werkzoekenden etnische Maghrebijnen- Tu r k e n. Dat is een stijging ten aanzien van het percentage van vorig jaar (9,9 %). Bij de mannen steeg het percentage Maghrebijnen- Turken slechts miniem (van 12,6 % naar 12,8 %). Bij de vrouwen steeg dit percentage van 7,9 % naar 8,3 %. Einde november 2001 bestond 4,9 % van het bestand van niet-werkende werkzoekenden uit andere etnische allochtonen van buiten de Europese Unie (EU). Dat is een minieme daling ten opzichte van het percentage van vorig jaar (5 %). Bij de mannen daalde het percentage andere allochtonen van 6,9 % naar 6,2 %. Bij de vrouwen steeg het percentage andere allochtonen van 3,7 % naar 3,9 %. De beperkte relatieve stijging van het aantal M a g h r e b i j n s e / Turkse werkzoekenden bij een verslechterde conjunctuur komt niet onverwacht en heeft te maken met de zwakkere positie van deze groep op de arbeidsmarkt en met de stijgende participatiegraad van allochtone vrouwen. Het aantal mannelijke Maghrebijnse/Turkse nietwerkende werkzoekenden stijgt nauwelijks meer (21,2 %) dan dat van de autochtone EU-werkzoekenden (+ 20,0 %). Bij de vrouwen is de stijging van het aantal Maghrebijnse/Turkse werkzoekenden groter dan bij de autochtone EU-werkzoekend e n, maar ze is half zo klein (10 %) als bij de mannelijke Maghrebijnen-Turken (+21,2 %). Voor de andere etnieën van buiten de EU geldt een kleinere stijging dan voor de Maghrebijnen- Tu r k e n, althans bij de mannen. Dit kan te maken hebben met de regularisering die vanaf april 2000 plaatsvond : door deze operatie was er in dat jaar een extra stijging van het aantal ingeschreven all o c h t o n e n, waarvan er waarschijnlijk een aantal zich naderhand heeft laten uitschrijven wegens werk of om andere redenen. Dat de bovenstaande tendensen gelden voor de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoek e n d e n, bewijst dat het effect van de zelfinschrijving bij allochtonen en autochtonen grosso modo hetzelfde was.

2 Tabel 1A Vlaamse gewest : niet-werkende werkzoekenden november 2000 en 2001 Overzicht Geslacht etnische afkomst Mannen Autochtone EU-burgers ,0 Maghreb.-Turken ,2 Andere etnieën van buiten EU ,8 Totaal ,2 Vrouwen Autochtone EU-burgers ,3 Maghreb.-Turken ,0 Andere etnieën van buiten EU ,0 Totaal ,1 Totaal Autochtone EU-burgers ,0 Maghreb.-Turken ,1 Andere etnieën van buiten EU ,1 Totaal ,5 Tabel 1B Vlaamse gewest : uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden november 2000 en 2001 Overzicht Geslacht etnische afkomst Mannen Autochtone EU-burgers ,6 Maghreb.-Turken ,4 Andere etnieën van buiten EU ,3 Totaal ,1 Vrouwen Autochtone EU-burgers ,0 Maghreb.-Turken ,4 Andere etnieën van buiten EU ,8 Totaal ,8 Totaal Autochtone EU-burgers ,3 Maghreb.-Turken ,4 Andere etnieën van buiten EU ,8 Totaal ,9

3 2. Naar studieniveau 2.1 Mannen 8 6, 4 % van de niet-werkende werkzoekende M a g h r e b i j n s e - Turkse mannen zijn lager geschoold (inclusief de 46,3 % zonder Belgisch diploma), b i j de autochtonen is dit slechts 56,9 %. Van de andere allochtonen heeft 89 % geen Belgisch diploma. De stijgingen voor de Maghrebijnen-Turken zijn voor alle studieniveaus groter dan bij de autochton e n, behalve voor de studieniveaus van het hoger onderwijs. Voor de niet-werkende werkzoekenden zonder Belgisch diploma is de stijging van 10,5 % beduidend lager dan de algemene stijging over alle studieniveaus heen (21,2 %). Het gaat hier in de regel om nieuwkomers of oudere werkzoekenden. 2.2 Vrouwen 69,4 % van de niet-werkende werkzoekende M a g h r e b i j n s e - Turkse vrouwen (gemiddeld jonger dan de mannelijke) zijn lager geschoold (inclusief de 22,3 % zonder Belgisch diploma), bij de autochtonen is dit slechts 52,0 %. Van de andere allochtonen heeft 87 % geen Belgisch diploma. De stijgingen voor de Maghrebijnen-Turken zijn voor zo goed als alle studieniveaus groter dan bij de autochtonen, ook voor het geheel van de studieniveaus van het hoger onderwijs, maar de absolute aantallen zijn hier vrij klein. Tabel 2A Vlaamse gewest : niet-werkende werkzoekenden november 2000 en 2001 Cijfers naar studieniveau Mannen Studieniveau Etnische afkomst Lager onderwijs Autochtone EU-burgers ,4 Maghreb.-Turken ,8 Andere etnieën van buiten EU ,4 Getuigschrift lager Autochtone EU-burgers ,6 secundair Maghreb.-Turken ,8 Andere etnieën van buiten EU ,4 Lager sec. technisch + Autochtone EU-burgers ,5 kunst Maghreb.-Turken ,3 Andere etnieën van buiten EU ,3 Lager secundair Autochtone EU-burgers ,7 beroeps Maghreb.-Turken ,7 Andere etnieën van buiten EU ,5 Getuigschrift hoger Autochtone EU-burgers ,2 secundair Maghreb.-Turken ,3 Andere etnieën van buiten EU ,0 Hoger sec. technisch + Autochtone EU-burgers ,6

4 Mannen Studieniveau Etnische afkomst kunst Maghreb.-Turken ,2 Andere etnieën van buiten EU ,8 Hoger sec. Autochtone EU-burgers ,4 beroeps/aanvullend Maghreb.-Turken ,9 Andere etnieën van buiten EU ,7 Hoger onderwijs Autochtone EU-burgers ,5 1 cyclus Maghreb.-Turken ,1 Andere etnieën van buiten EU ,3 Hoger onderwijs Autochtone EU-burgers ,2 2 cycli Maghreb.-Turken ,9 Andere etnieën van buiten EU ,0 Universitair onderwijs Autochtone EU-burgers ,1 Maghreb.-Turken ,8 Andere etnieën van buiten EU ,9 Middenstands- Autochtone EU-burgers ,4 opleiding Maghreb.-Turken ,0 Andere etnieën van buiten EU ,0 Buitenlands diploma Autochtone EU-burgers ,1 Maghreb.-Turken ,5 Andere etnieën van buiten EU ,0 Totaal alle Autochtone EU-burgers ,0 studieniveaus Maghreb.-Turken ,2 Andere etnieën van buiten EU ,8

5 Tabel 2B Vrouwen Studieniveau Etnische afkomst Lager onderwijs Autochtone EU-burgers ,6 Maghreb.-Turken ,5 Andere etnieën van buiten EU ,4 Getuigschrift lager Autochtone EU-burgers ,5 secundair Maghreb.-Turken ,7 Andere etnieën van buiten EU ,1 Lager sec. technisch + Autochtone EU-burgers ,1 kunst Maghreb.-Turken ,5 Andere etnieën van buiten EU ,5 Lager secundair Autochtone EU-burgers ,7 beroeps Maghreb.-Turken ,2 Andere etnieën van buiten EU ,2 Getuigschrift hoger Autochtone EU-burgers ,4 secundair Maghreb.-Turken ,0 Andere etnieën van buiten EU ,6 Hoger sec. technisch + Autochtone EU-burgers ,8 kunst Maghreb.-Turken ,8 Andere etnieën van buiten EU ,0 Hoger sec. Autochtone EU-burgers ,6 beroeps/aanvullend Maghreb.-Turken ,2 Andere etnieën van buiten EU ,7 Hoger onderwijs Autochtone EU-burgers ,1 1 cyclus Maghreb.-Turken ,5 Andere etnieën van buiten EU ,5 Hoger onderwijs Autochtone EU-burgers ,3 2 cycli Maghreb.-Turken ,0 Andere etnieën van buiten EU ,5 Universitair onderwijs Autochtone EU-burgers ,3 Maghreb.-Turken ,9 Andere etnieën van buiten EU ,1

6 Vrouwen Studieniveau Etnische afkomst Middenstands- Autochtone EU-burgers ,4 opleiding Maghreb.-Turken ,2 Andere etnieën van buiten EU ,0 Buitenlands diploma Autochtone EU-burgers ,5 Maghreb.-Turken ,9 Andere etnieën van buiten EU ,9 Totaal alle Autochtone EU-burgers ,3 studieniveaus Maghreb.-Turken ,0 Andere etnieën van buiten EU ,9 3. Naar leeftijd 3.1 Mannen Slechts 1,9 % van de mannelijke M a g h r e b i j n e n - Tu r- ken is 50-plusser, bij de autochtonen is dit 10,7 %. Het percentage jeugdigen bij Maghrebijnen-Tu r k e n (28,8 %) en autochtonen (30,3 %) verschilt weinig. Bij de andere allochtonen zijn zowel de 50-plussers (4,6 %) als de jeugdigen (15,3 %) minder sterk vertegenwoordigd. De middengroep van de jarigen is dus onder de Maghrebijnen-Turken (69,3 %) en vooral onder de andere allochtonen (80,0 %) veel sterker vertegenwoordigd dan bij de autochtonen (slechts 59,0 %) Het aantal jonge Maghrebijnse/Turkse niet-werkende werkzoekenden (-25 jaar) steeg meer dan bij de autochtonen. De stijgingen van de andere leeftijdsgroepen waren in 2001 kleiner dan voor de autochtonen, b e h a l v e voor de leeftijdsklasse jaar. 3.2 Vrouwen Slechts 0,6 % van de vrouwelijke Maghrebijnen- Turken is 50-plusser, bij de autochtonen is dit 7,2 %. Het percentage jeugdigen bij autochtonen bedraagt 21,9 %, bij de Maghrebijnse/Turkse vrouwen loopt dit op tot 41 %. Bij de andere allochtonen is 4,1 % van de niet-werkende werkzoekenden 50-plusser, maar ook de groep van de jeugdigen is hier erg klein : s l e c h t s 15,8 % van het totaal. De jarigen zijn onder de andere allochtonen veel sterker vertegenwoordigd (80,1 %) dan onder de autochtonen (70,9 %) en onder de Maghrebijnen-Turken (58,4 %). Het aantal jonge niet-werkende werkzoekende M a g h r e b i j n e n - Turken steeg in dezelfde mate als bij de autochtonen. De middengroep (25-50 jaar) steeg méér onder de Maghrebijnen-Turken dan onder de autochtonen.

7 Tabel 3A Vlaamse gewest : niet-werkende werkzoekenden Mannen november 2000 en 2001 Autochtone EU-burgers Cijfers naar leeftijd Leeftijd Min 25 jaar -18 jaar ,2 18 tot -20 jaar ,8 20 tot -25 jaar ,2 Totaal groep ,4 Tussen 25 en 50 jaar 25 tot -39 jaar ,4 30 tot -35 jaar ,9 35 tot -40 jaar ,6 40 tot -45 jaar ,8 45 tot -50 jaar ,4 Totaal groep ,8 Ouder dan 50 jaar 50 tot -55 jaar ,3 55 tot -60 jaar , ,0 Totaal groep ,0 Totaal ,0 Maghreb.-Turken Leeftijd Min 25 jaar -18 jaar ,1 18 tot -20 jaar ,9 20 tot -25 jaar ,7 Totaal groep ,2 Tussen 25 en 50 jaar 25 tot -39 jaar ,8 30 tot -35 jaar ,3 35 tot -40 jaar ,6 40 tot -45 jaar ,2 45 tot -50 jaar ,8 Totaal groep ,0

8 Leeftijd Ouder dan 50 jaar 50 tot -55 jaar ,2 55 tot -60 jaar , ,0 Totaal groep ,3 Totaal ,2 Andere etnieën van buiten de EU Leeftijd Min 25 jaar -18 jaar ,0 18 tot -20 jaar ,4 20 tot -25 jaar ,5 Totaal groep ,9 Tussen 25 en 50 jaar 25 tot -39 jaar ,0 30 tot -35 jaar ,7 35 tot -40 jaar ,4 40 tot -45 jaar ,9 45 tot -50 jaar ,1 Totaal groep ,9 Ouder dan 50 jaar 50 tot -55 jaar ,4 55 tot -60 jaar , ,4 Totaal groep ,6 Totaal ,8

9 Tabel 3B Vlaamse Gewest : niet-werkende werkzoekenden Vrouwen november 2000 en 2001 Autochtone EU-burgers Cijfers naar leeftijd Leeftijd Min 25 jaar -18 jaar ,5 18 tot -20 jaar ,4 20 tot -25 jaar ,4 Totaal groep ,1 Tussen 25 en 50 jaar 25 tot -39 jaar ,1 30 tot -35 jaar ,5 35 tot -40 jaar ,4 40 tot -45 jaar ,4 45 tot -50 jaar ,8 Totaal groep ,1 Ouder dan 50 jaar 50 tot -55 jaar ,5 55 tot -60 jaar , ,1 Totaal groep ,5 Totaal ,3

10 Maghreb.-Turken Leeftijd Min 25 jaar -18 jaar ,0 18 tot -20 jaar ,5 20 tot -25 jaar ,7 Totaal groep ,5 Tussen 25 en 50 jaar 25 tot -39 jaar ,9 30 tot -35 jaar ,1 35 tot -40 jaar ,8 40 tot -45 jaar ,8 45 tot -50 jaar ,7 Totaal groep ,8 Ouder dan 50 jaar 50 tot -55 jaar ,7 55 tot -60 jaar , ,0 Totaal groep ,1 Totaal ,0 Andere etnieën van buiten de EU Leeftijd Min 25 jaar -18 jaar ,0 18 tot -20 jaar ,2 20 tot -25 jaar ,3 Totaal groep ,5 Tussen 25 en 50 jaar 25 tot -39 jaar ,4 30 tot -35 jaar ,2 35 tot -40 jaar ,2 40 tot -45 jaar ,6 45 tot -50 jaar ,4 Totaal groep ,9 Ouder dan 50 jaar 50 tot -55 jaar ,6 55 tot -60 jaar , ,0 Totaal groep ,5 Totaal ,9

11 4. Naar werkloosheidsduur 4.1 Mannen Mannelijke M a g h r e b i j n e n - Turken zijn gemiddeld langer werkloos dan autochtone EU'ers. Bij de mannelijke Maghrebijnen-Turken is 61,9 % van de niet-werkende werkzoekenden minder dan één jaar werkloos ; bij de autochtonen ligt dit cijfer hoger : 71,1 % De zeer langdurige werkloosheid (+ 2 jaar) daarentegen bedraagt 22,1 % bij de Maghrebijnen-Tu r- k e n, tegen 17,4 % van het totaal bij de autochtonen. Bij de andere allochtonen is 68 % van de niet-werkende werkzoekenden korter dan één jaar werkl o o s, slechts 9,5 % is langer dan twee jaar werkloos. Dit heeft te maken met het feit dat het vaak om recentelijk ingeweken of geregulariseerde werkzoekenden gaat. Het aantal Maghrebijnen-Turken minder dan één jaar werkloos steeg in dezelfde mate als bij de autochtonen (+ 38 %), het aantal Maghrebijnen-Tu r- ken dat één jaar tot minder dan twee jaar werkloos w a s, steeg sterk (+ 38,5 %), terwijl dit bij de autochtonen met 0,1 % daalde. De zeer langdurige werkloosheid (+ 2 jaar) daalde bij autochtonen en Maghrebijnen-Turken in dezelfde mate (- 15 %). 4.2 Vrouwen Vrouwelijke Maghrebijnen-Turken zijn gemiddeld iets langer werkloos dan autochtonen, maar de verschillen zijn vrij beperkt. Bij de vrouwelijke Maghrebijnen-Turken is 58,1 % van de niet werkende werkzoekenden minder dan één jaar werkloos ; bij de autochtonen is dit 60,9 %. De zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) bedraagt 27,5 % bij de Maghrebijnen-Tu r- k e n, tegen 25,8 % van het totaal bij de autochtonen. Relatief weinig andere allochtonen zijn zeer langdurig werkloos : slechts 9 % van het totaal, wat ook hier te maken heeft met de recente inwijking of regularisering van velen onder hen. Zowel voor de Maghrebijnen-Turken als voor de autochtonen was er een daling van de werkloosheidsduur van één jaar of langer, en een stijging voor de werkloosheidsduur korter dan één jaar. Het aantal Maghrebijnen-Turken minder dan één jaar werkloos steeg in grotere mate (+ 38,2 %) dan bij de autochtonen (+22,6 %), het aantal Maghreb i j n e n - Turken dat langer dan één jaar en minder dan twee jaar werkloos was, daalde in dezelfde mate (- 5 %). De zeer langdurige werkloosheid (+ 2%) daalde eveneens in vrijwel dezelfde mate voor beide groepen (- 2% voor de Maghrebijnen-Tu r k e n, -1,8 % voor de autochtonen). Tabel 4A Vlaamse gewest : Mannen niet-werkende werkzoekenden november 2000 en 2001 Autochtone EU-burgers Cijfers naar werkloosheidsduur Werkloosheidsduur Minder dan 1 jaar -3 maanden ,7 3 tot -6 maanden ,8 6 maanden tot -1 jaar ,2 Totaal groep ,7 Tussen 1 en 2 jaar tussen 1 en 2 jaar ,9 Totaal groep ,9

12 Werkloosheidsduur Meer dan 2 jaar 2 jaar en meer ,6 Totaal groep ,6 Totaal ,0 Maghreb.-Turken Werkloosheidsduur Minder dan 1 jaar -3 maanden ,8 3 tot -6 maanden ,1 6 maanden tot -1 jaar ,6 Totaal groep ,0 Tussen 1 en 2 jaar tussen 1 en 2 jaar ,5 Totaal groep ,5 Meer dan 2 jaar 2 jaar en meer ,7 Totaal groep ,7 Totaal ,2 Andere etnieën van buiten de EU Werkloosheidsduur Minder dan 1 jaar -3 maanden ,3 3 tot -6 maanden ,7 6 maanden tot -1 jaar ,4 Totaal groep ,9 Tussen 1 en 2 jaar tussen 1 en 2 jaar ,2 Totaal groep ,2 Meer dan 2 jaar 2 jaar en meer ,2 Totaal groep ,2 Totaal ,8

13 Tabel 4B Vlaamse gewest : Vrouwen niet-werkende werkzoekenden november 2000 en 2001 Autochtone EU-burgers Cijfers naar werkloosheidsduur Werkloosheidsduur Minder dan 1 jaar -3 maanden ,0 3 tot -6 maanden ,6 6 maanden tot -1 jaar ,0 Totaal groep ,6 Tussen 1 en 2 jaar tussen 1 en 2 jaar ,4 Totaal groep ,4 Meer dan 2 jaar 2 jaar en meer ,8 Totaal groep ,8 Totaal ,3 Maghreb.-Turken Werkloosheidsduur Minder dan 1 jaar -3 maanden ,2 3 tot -6 maanden ,8 6 maanden tot -1 jaar ,5 Totaal groep ,2 Tussen 1 en 2 jaar tussen 1 en 2 jaar ,6 Totaal groep ,6 Meer dan 2 jaar 2 jaar en meer ,8 Totaal groep ,8 Totaal ,0

14 Andere etnieën van buiten de EU Werkloosheidsduur Minder dan 1 jaar -3 maanden ,6 3 tot -6 maanden ,5 6 maanden tot -1 jaar ,7 Totaal groep ,1 Tussen 1 en 2 jaar tussen 1 en 2 jaar ,4 Totaal groep ,4 Meer dan 2 jaar 2 jaar en meer ,2 Totaal groep ,2 Totaal ,9

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.06.2015 Genk telde eind juni 3.807 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 343 of 9,9% meer dan in juni 2014. In Limburg was er een stijging van 3,3%,

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.12.2015 Genk telde eind september 3.586 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 162 of 4,7% meer dan in december 2014. In Limburg was er een stijging

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.09.2016 Genk telde eind september 3.614 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 322 of 8,2% minder dan in september 2015. In Limburg was er een daling

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.03.2016 Genk telde eind maart 3.547niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 526 of 12,9% minder dan in maart 2015. In Limburg was er een daling van

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.03.2017 Genk telde eind maart 3.289 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 258 of 7,3% minder dan in maart 2016. In Limburg was er een daling van

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI 2017 Kerncijfers werkloosheid mei 2017 jaarverschil aandeel NWWZ 201.762-5,3% Categorie WZUA 140.164-8,3% 69,5% BIT 10.091-8,8% 5,0% Vrij ingeschreven 29.063-1,8% 14,4% Andere

Nadere informatie

Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid

Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid Vlaanderen telt per eind januari 2002 5.380 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) met een universitair diploma. Daarnaast

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel

Studies. De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Studies De werkloze vrijwillig deeltijdse werknemer: een profiel Inhoudstafel Inleiding... 3 1. Evolutie aantal werkloze vrijwillig deeltijdse werknemers volgens geslacht... 5. Evolutie van het aantal

Nadere informatie

Opleiding gewikt en gewogen. bruto en netto effecten van Training en Opleiding bij VDAB

Opleiding gewikt en gewogen. bruto en netto effecten van Training en Opleiding bij VDAB Opleiding gewikt en gewogen bruto en netto effecten van Training en Opleiding bij VDAB 1 Voornaamste conclusies netto-effecten Globaal verbeteren de tewerkstellingskansen van alle werkzoekenden beduidend.

Nadere informatie

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente?

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Tanja Termote Sociaaleconomisch beleid, WES Van de 25.500 werkzoekenden in West-Vlaanderen wonen er 306 in en 166 in Moorslede. Maar hoe zit dat precies in uw gemeente?

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van allochtonen Inleiding

De arbeidsmarktpositie van allochtonen Inleiding De arbeidsmarktpositie van allochtonen Inleiding Het thema van deze topic is de arbeidsmarktpositie van allochtonen. Het meeste cijfermateriaal is afkomstig van de VDAB, de focus ligt dan ook op de werkzoekenden.

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 Maarten Tielens Het afgelopen jaar stabiliseerde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Deze stabilisatie verbergt enerzijds een stijging van de kortdurige

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden in Genk

Niet-werkende werkzoekenden in Genk Niet-werkende werkzoekenden in Genk Genk telde eind december 2016 3.367 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). De niet-werkende werkzoekenden omvatten volgende categorieën: werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Het emancipatiebeleid naar allochtonen en erkende vluchtelingen. Werkzoekende allochtonen. VDAB-studiedienst

Het emancipatiebeleid naar allochtonen en erkende vluchtelingen. Werkzoekende allochtonen. VDAB-studiedienst Het emancipatiebeleid naar allochtonen en erkende vluchtelingen. Werkzoekende allochtonen. VDAB-studiedienst Door het snel toenemende aantal allochtonen die Belg worden, dreigt de omvang van hun tewerkstellingsprobleem

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen Langdurige werkloosheid in Vlaanderen In 2015 daalde de kortdurige werkloosheid, maar steeg de langdurige werkloosheid sterk. Hierdoor bleef de totale werkloosheid een heel jaar min of meer status quo.

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 4

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 4 EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 4 Mieke Booghmans Voor het tweede jaar op rij kent Vlaanderen een sterke stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Vooral de mannen hebben deel

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers

FOCUS OP TALENT BAROMETER. Kansengroepen in cijfers FOCUS OP TALENT BAROMETER Kansengroepen in cijfers Inleiding In de conceptnota Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname,

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers opleidings-

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Een diploma geeft je vleugels!

Een diploma geeft je vleugels! Onderwijs Een diploma geeft je vleugels! VDAB (2004). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. 19de longitudinale studie 2002-2003. Brussel. In deze jaarlijkse studie van de VDAB staat de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo Onderwijscijfers groen mbo-onderwijs Het deelnemersaantal voor het groene mbo-onderwijs is nog altijd stijgend. Met 27.134 deelnemers maakt het groene mbo-onderwijs ruim 5% uit van het totale mbo-onderwijs

Nadere informatie