Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015"

Transcriptie

1 Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015 Avonturijn Kinderopvang Februari 2016 Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2015 februari 2016

2 Inhoudsopgave Voorwoord blz.2 Registratie van ongevallen...blz.2 Ongevallen blz.2 Landelijke gegevens...blz.4 Dagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse opvang SEH-behandelingen Verkeersongevallen Overige vormen van kinderopvang Samenvatting & conclusies. blz.5 Openbaar jaarverslag ongevallen van kinderen

3 Voorwoord Voor u ligt het openbare jaarverslag ongevallen 2015 van Kinderopvang Avonturijn. Avonturijn is een kinderopvangorganisatie en telt op dit moment 16 locaties in de gemeente Berkelland, gemeente Bronckhorst, de gemeente Doetinchem, de gemeente Lochem en in de gemeente Zutphen. Op 16 plekken verzorgen we Buitenschoolse opvang en we kennen 6 kindercentra waar we zowel kinderdagopvang en/of peuterspeelzaalwerk als buitenschoolse opvang onder één dak aanbieden. Ook kennen we binnen de organisatie 9 speel-/leergroepen, waar we met het VVE-programma Startblokken Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aanbieden. Daarnaast verzorgt Avonturijn in haar werkgebied gastouderopvang. Deze wordt verzorgd door professionele gastouders. Sinds vele jaren bieden wij professionele opvang in een vertrouwde omgeving. Kwaliteit en warmte zijn voor ons sleutelwoorden. Avonturijn is een open en flexibele kinderopvangorganisatie met een plezierige sfeer voor kinderen, ouders en medewerkers. Avonturijn biedt verschillende vormen van kinderopvang zoals opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar, totdat zij de 12-jarige leeftijd hebben bereikt en naar het voortgezet onderwijs gaan. Of gastouderopvang, waar kinderen opgevangen kunnen worden in de leeftijd van 4 maanden totdat zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Wekelijks verzorgen wij met ruim 100 medewerkers de opvang van ruim 1100 kinderen. Tevens verzorgt Avonturijn op een vijftal scholen de Tussenschoolse opvang. Avonturijn heeft haar hoofdvestiging in het Kulturhus van Ruurlo, waar ook het bedrijfsbureau is gehuisvest. Als professionele aanbieder van kinderopvang publiceert Avonturijn jaarlijks een openbaar verslag van de geregistreerde ongevallen. Het openbare jaarverslag wordt na bespreking met de Centrale Oudercommissie, de oudercommissies op de locaties en met de medewerkers, toegezonden aan de GGD en gepubliceerd op de website van Avonturijn. In dit jaarverslag wordt een beeld gegeven van de ongevallen die in 2015 geregistreerd zijn en is beschreven op welke wijze deze ongevallen afgehandeld zijn. Allereerst is een beknopte beschrijving van de ongevallenregistratie opgenomen. Registratie van ongevallen Ongevallen waarbij een kind lichamelijk letsel oploopt, waaraan het (medisch) behandeld is, worden binnen een week door de pedagogisch medewerker vastgelegd op het ongevallenregistratieformulier. De formulieren worden daarna door het betreffende unithoofd opgeborgen in de daartoe bestemde map op de hoofdlocatie. De behandeling kan uitgevoerd zijn door een arts, een verpleegkundige, een bedrijfshulpverlener of door een medewerker of gastouder die de scholing "Kinder-EHBO" gevolgd heeft. Het unithoofd bepaalt, veelal in samenspraak met het betreffende team, welke en of er maatregelen getroffen moeten worden om, indien mogelijk, herhaling in de toekomst te voorkomen. De ongevallenregistratie levert waardevolle informatie bij de risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid, die jaarlijks op iedere locatie, zowel van het kinderdagverblijf, de speel-/leergroep als op de buitenschoolse opvang én bij de gastouders thuis uitgevoerd wordt. Ongevallen worden bij de jaarlijkse risico-inventarisatie besproken en tevens in het verslag opgenomen. Daarnaast wordt er jaarlijks een organisatiebreed jaarverslag ongevallen opgesteld door de directeur van Avonturijn. Ongevallen 2015 In 2015 zijn er 24 ongevallen geregistreerd, bij de gastouders thuis en bij de TSO zijn geen ongevallen geregistreerd. Dit betekent dat er zes ongevallen meer zijn geregistreerd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat is geen reden tot ongerustheid, zeker als je hierbij weer in acht neemt dat de organisatie ook dit jaar nog weer is gegroeid. Vanuit de ongevallenregistratie komt de volgende informatie naar voren (het absolute aantal wordt weergegeven). Tevens zijn de cijfers van de voorgaande jaren weer opgenomen. Openbaar jaarverslag ongevallen van kinderen

4 Geslacht van het kind Jongen Meisje Leeftijd van het kind tot 2 jaar tot 4 jaar tot 8 jaar tot 12 jaar Waren er andere personen bij het ongeval betrokken Ja Nee Waar vond het ongeval plaats Speelplein/buiten Entree/garderobe/gang Leefruimte/keuken Slaapruimte 1 Verschoningsruimte Anders, nl gymzaal/speelzaal 3 Hoe ontstond het letsel? (meerdere antwoorden mogelijk) Ergens vanaf gevallen Gestruikeld/uitgegleden/verstapt Ergens tegenaan gebotst/gestoten Ergens door geraakt Bekneld geraakt Onderling contact 1 Gesneden of geprikt 1 Anders, nl verslikken Wat voor letsel heeft het kind opgelopen? (meerdere antwoorden mogelijk) Open wond Kneuzing/bloeduitstorting Botbreuk 2 1 Schaafwond Verstuiking/verzwikking/ 1 1 Ontwrichting Anders, nl tand door de lip Aan welk lichaamsdeel heeft het kind letsel opgelopen? Hoofd/nek Vinger/hand (incl. pols) Been (incl. heup) Voet Arm 3 Borst/buik Geen letsel Openbaar jaarverslag ongevallen van kinderen

5 Is het kind naar aanleiding van het ongeval behandeld? Ja Nee Door wie is het kind behandeld? (meerdere antwoorden mogelijk) BHV-er / EHBO-er /PM-er Huisarts Spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis Anders, namelijk 1 tandarts/kno-arts Geen behandeling maar troost Zijn er maatregelen genomen na het ongeval? Ja 6 9 4* 2* 3* Nee * Speeltoestel op de hoofdlocatie is aangepast * Snoer is vastgezet * Deurstopper geplaatst 2012 * Speeltoestel op de hoofdlocatie is aangepast * werkinstructie weer extra onder de aandacht gebracht van sluiten hoogslapers 2013 * Instructies weer verscherpt op nalopen van vastzitten boutjes/moertje/ed. * hekwerk nagekeken op meerdere defecten * bij gastouderopvang beleid t.a.v. honden en het vervoer van kinderen weer besproken 2014 * onderaan de trap op de hoofdlocatie is een plank aangebracht * Instructie besproken over eten en drinken aan tafel * Alert zijn op inrichting groepsruimte (prospectieve RI&E) 2015 * instructie gebruik fietskarren weer onder de aandacht gebracht * deurbeschermers ook aan buitenzijde van de deur geplaatst * scherpe hoeken beschermen met dop of eraf zagen (prospectieve RI&E) * onder vloerkleden een antislipmat leggen en letten op omgekrulde vloerkleden (prospectieve RI&E) * fruit in niet al te kleine stukjes snijden Landelijke gegevens Landelijke gegevens De landelijke gegevens met betrekking tot de ongevallen kinderen in de kinderopvang worden bijgehouden door Stichting Consument en Veiligheid. Stichting Consument en Veiligheid beheert het Letsel Informatie Systeem (LIS 2012), deze gegevens zijn via de website te raadplegen. Tegenwoordig zijn er ongevalscijfers bekend van de kinderopvang, dus niet alleen van privé ongevallen. Hierdoor is er een beter vergelijk te maken. SEH-behandelingen bij jonge kinderen vaak door een privéongeval, bij oudere kinderen veelal na het sporten In 2013 leidden ongevallen (privé, sport, arbeid en verkeer) bij jeugd van 0 tot en met 18 jaar naar schatting behandelingen op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis en ziekenhuisopnamen. In 2012 overleden 105 kinderen (0 tot en met 18 jaar) door een ongeval. Cijfers over overleden in 2013 zijn (met uitzondering van verkeersdoden) nog niet bekend. De meeste ongevallen waarna een SEH-behandeling is gevolgd bij kinderen en jongeren vonden plaats in de privésfeer (52%, ), na het Openbaar jaarverslag ongevallen van kinderen

6 sporten (33%, ) of in het verkeer (13%, ). Arbeidsongevallen kwamen beperkt voor (1%, 2.300). Jonge kinderen van 0-4 jaar liepen vooral letsel op in de privésfeer (ze vallen bijvoorbeeld van de trap of van een speeltoestel), oudere kinderen vooral tijdens het sporten (zie figuur). Kinderen in de laatste jaren van het primair onderwijs (10-12 jaar) en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs (13-14 jaar) kwamen het vaakst op de SEH-afdeling na een ongeval. Vanaf 15 jaar neemt het aantal verkeersongevallen toe en het aantal sportblessures af. Bij bijna alle leeftijden was het aantal jongens (57%, ) dat letsel opliep na een ongeval groter dan het aantal meisjes (43%, ). De meeste kinderen die vanwege een ongeval in het ziekenhuis kwamen waren gevallen. In 2013 kwamen kinderen van 0-18 jaar op de SEH-afdeling vanwege een val. Zes van de tien 5 tot en met 12 jarigen (63%) en 0 tot en met 4 jarigen (59%) kwamen op de SEHafdeling na een val. Bij de groep jarigen was in de helft van de gevallen een val de reden van het SEH-bezoek (51%). Een bekend type val dat vaak tot letsel leidt is een val van een hoogte. Het gaat dan vaak om een val van een trap, een speeltoestel of een (tuin-)trampoline. Ook vielen veel kinderen van de fiets. Kinderen die na een val op SEH-afdeling kwamen hadden vooral letsel aan schouders en armen (51%, ). Vooral het aantal polsfracturen (21%, ) was groot. Jonge kinderen vielen veel op hun hoofd. Een val in de privésfeer was de oorzaak van de helft van alle ziekenhuisopnamen vanwege letsel (52%, ). Relatief veel jonge kinderen zijn opgenomen na een val (62%), bijvoorbeeld vanwege een val van de trap. In 2012 overleden 4 kinderen door een val. Ze waren allemaal jonger dan 10 jaar. In zijn, voor zover bekend, geen dodelijke ongevallen in de kinderopvang gebeurd. Hierna zijn de diverse vormen van kinderopvang apart uitgewerkt. Topics op het gebied van kinderveiligheid Vallen In 2012 belandden kinderen van 0-4 jaar op de SEH-afdeling vanwege een val. Daarbij gaat het vooral om privé-ongevallen (93%, ) en enkele verkeersongevallen (4% 980) en sportblessures (720, 3%). Vooral 1-4 jarigen (93%) lopen letsel op door een val. Kleine kinderen vallen veel van de trap (2012: 14%, 3.700) en van een andere hoogte (35%, 9.100). Bij het laatste gaat vooral om vallen van een zitmeubel (8%, 2000), van een speeltoestel (8%, 2.000) zoals bijvoorbeeld een klimrek (670) of een glijbaan (600) en vallen uit bed (5%, 1.300). Kinderen vallen ook redelijk veel van een fiets (4%, 940) en uit een kinderzitje van de fiets (1%, 270). Als kinderen op een andere manier vallen, dan is dat vaak een val door een sprong (5%, 1.400), ze struikelen (5%, 1.200) of ze vallen ergens tegenaan zoals bijvoorbeeld tegen een tafel (900) of tegen andere meubels. Vaak (15%, 3.800) is ook niet bekend hoe een kind gevallen is. Als kleine kinderen op de SEH-afdeling belanden vanwege een val, dan leidt dat vaak tot een ziekenhuisopname (2012: 17%, ziekenhuisopnamen via de SEH-afdeling). Vooral voor een val van een trap (1.400 ziekenhuisopnamen via de SEH-afdeling), van de fiets, en andere vallen van hoogte zoals van een speeltoestel, uit bed en van ander meubilair werden kinderen via de SEH-afdeling opgenomen in het ziekenhuis. Kleine kinderen vallen veel op hun hoofd (2012: 46%,12.000) of hebben verwondingen aan armen of schouders (32%, 8.400). Open wonden aan het hoofd, licht hersenletsel en fracturen aan de armen en sleutelbeen komen veel voor. In 2012 overleden twee kinderen van 1-4 jaar door een val. Het aantal SEH-behandelingen bij kinderen door vallen is in de afgelopen 15 jaar gedaald van in 1998 naar in Vooral het aantal SEH-behandelingen voor vallen van een trap en vallen van een fiets daalden. Ook daalde het aantal SEH-behandelingen voor vallen tegen meubilair, zoals tegen een tafel. Voor andere toedrachten, zoals vallen uit bed, zitmeubels of speeltoestellen is er weinig veranderd. Openbaar jaarverslag ongevallen van kinderen

7 Kinderdagverblijf Jaarlijks lopen kinderen van 0 tot en met 4 jaar letsel op in een kinderdagverblijf waarvoor een SEH-behandeling noodzakelijk is. Meer jongens (63,5%) dan meisjes (36,5%) lopen letsel op in een kinderdagverblijf. Dit verschil zien we ook bij SEH-behandelingen na privé ongevallen in het algemeen kinderen bij jonger dan 5 jaar. Het overgrote deel van de slachtoffers van een ongeval op het kinderdagverblijf is 2 of 3 jaar oud. Peuterspeelzaal Jaarlijks worden gemiddeld 180 kinderen van 2 tot en met 4 jaar op een SEH-afdeling behandeld vanwege letsel dat is opgelopen in een peuterspeelzaal. De meeste slachtoffers zijn 3 jaar (43%), dit is niet opvallend, aangezien de meeste kinderen die een peuterspeelzaal bezoeken 3 jaar oud zijn. Twee derde van de slachtoffers zijn jongens (63%). Buitenschoolse opvang (BSO) Jaarlijks worden naar schatting 510 slachtoffers in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling behandeld na een ongeval in de buitenschoolse opvang (BSO). Meer jongens (67%) dan meisjes (33%) lopen letsel op in de BSO, dit verschilt per leeftijd. Zeven op de tien slachtoffers is in de leeftijd van 5 tot en met 8 jaar (70%). SEH-behandelingen na een ongeval in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, BSO) Aantal SEH-behandelingen Kinderdagverblijf (0-4 jaar) Peuterspeelzaal (2-4 jaar) 180 BSO (4-12 jaar) 510 Totaal kinderopvang (0-12 jaar) Bron: Letsel Informatie Systeem 2014, Centraal Bureau voor de Statistiek Kinderen hebben vaak letsel aan het hoofd, de hals of de nek (55%). Bij de kinderen die na het ongeval worden behandeld op de SEH-afdeling betreft dit vaak een open wond (oppervlakkig letsel). Het grootste aantal ongevallen worden veroorzaakt door een val (69%). Het gehele rapport van Stichting Consument en Veiligheid is te vinden op (ongevalscijfers in de kinderopvang). Na de zomer van 2013 is het Haagse protocol voor het signaleren van kindermishandeling op ziekenhuisafdelingen voor spoedeisende hulp (SEH) landelijk verspreid. Het ouderprotocol is ontwikkeld door het Medisch Centrum Haaglanden en het AMK Haaglanden. Het protocol richt zich op het herkennen van signalen bij ouders, niet bij kinderen. Als een vader of moeder op de spoedeisende hulp binnenkomt, kan de arts of verpleegkundige met het protocol vaststellen of er sprake is van een zorgwekkende thuissituatie voor een kind. Als een binnengekomen ouder slachtoffer is van huiselijk geweld, een suïcidepoging heeft gedaan, of te veel drugs of alcohol heeft gebruikt, meldt de SEH-medewerker het kind aan bij het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Uit onderzoek van Hester Diderich blijkt dat het protocol effectief is. Bij 91 procent van de gemelde kinderen is de melding terecht. Aantal letsels opgelopen tijdens ongevallen en geweld in en om huis bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar Totaal aan letsels Medisch behandelde letsels Huisarts/huisartsenpost SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen Overledenen 36 Bron: Ongevallen en bewegen in Nederland , VeiligheidNL; LIS 2012 i.s.m. Erasmus Medisch Centrum Openbaar jaarverslag ongevallen van kinderen

8 Overige vormen van kinderopvang Jaarlijks worden gemiddeld 150 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling behandeld na een ongeval bij een oppas(moeder). Vermoedelijk wordt niet altijd geregistreerd of een ongeval plaatsvindt bij een oppas en is sprake van een onderschatting. De helft van de slachtoffers is 1 of 2 jaar (51%, 80). Evenveel jongens als meisjes zijn behandeld op de SEH na een ongeval bij een oppas. Bij de oppas gebeuren er andere soorten ongevallen dan in de kinderopvang. Bij de oppas is er minder vaak dan in de kinderopvang sprake van een val (respectievelijk 52% en 68%).Bij de oppas is het letsel vaker ontstaan door contact met een object, zoals bijvoorbeeld beknelling. In LIS is in de periode één ongeval geregistreerd waarbij bekend is dat dit bij een gastouder gebeurde. Waarschijnlijk wordt niet altijd geregistreerd of een ongeval plaatsvindt bij een gastouder en is sprake van onder registratie. Toelichting bronnen letselgegevens In de bronnen voor ziekenhuisopnamen en dodelijke ongevallen zijn geen gegevens beschikbaar over ongevallen in de kinderopvang. Voor gegevens over ziekenhuisopnamen is gebruik gemaakt van LIS, dit betreft ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling. Voor gegevens over dodelijke ongevallen is gekeken naar dodelijke ongevallen in LIS, en naar ongevallen zoals geregistreerd in de Krantenknipselregistratie. Samenvatting & conclusies In 2015 zijn er op de locaties in totaal 24 ongevallen van kinderen geregistreerd, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. De ongevallen die plaats vonden op verschillende locaties en in de meeste gevallen op de dagopvang (70,8%). Vanuit deze ongevallenregistratie blijkt dat het aantal ongevallen meer jongens betreft (58,3%) een ongeval hebben gehad dan meisjes, dit is niet in de lijn met het voorgaande jaar. Toen deden de ongevallen zich meer voor bij meisjes. In 2015 zijn bij de meeste ongevallen kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar betrokken. Het aandeel van deze groep is in de afgelopen jaren relatief stabiel gebleken. Het aandeel van kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar vertoont net als het voorgaande jaar een licht stijgende lijn en het aandeel van kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar vertoont een gelijke trend. Bij de ongevallen is in 82% van de gevallen geen andere personen (kinderen, ouders of medewerkers) betrokken. In de groepsruimte en op de buitenspeelruimte vinden ook in 2015 de meeste (in totaal samen 45,76%) ongevallen plaats. Het letsel ontstaat in de meeste gevallen doordat het kind ergens vanaf valt, struikelt/uitglijdt of ergens tegenaan botst of stoot (74,88%). Daarbij ontstaat in de meeste gevallen letsel in de vorm van een kneuzing/bloeduitstorting, open wond of een schaafwond (79%), veelal aan het hoofd (58,2%). De kinderen worden altijd na het ongeval behandeld en meestal is een troostend woord al genoeg. Meestal wordt dit gedaan door de bedrijfshulpverlener/ehbo-er en dit jaar zijn we één keer met een kind (uit voorzorg) naar de huisarts gegaan. Helaas hebben we dit jaar twee keer de spoedeisende hulp moeten inschakelen. Bij een aantal van de ongevallen is er contact opgenomen met de ouders van het kind, vrijwel altijd door de (betrokken) pedagogisch medewerkers. Bij een aantal ongevallen konden we maatregelen nemen naar aanleiding van het ongeval, om het in de toekomst mogelijk te voorkomen. In de meeste gevallen is er bewust voor gekozen om dit niet te doen of is het ongeval gewoonweg niet te voorkomen. Zie visie veiligheid versus uitdaging. De landelijke gegevens (Letsel Informatiesysteem) van de Stichting Consument en Veiligheid laten op hoofdlijnen vergelijkbare resultaten zien. De ongevallenregistratie van 2015 laat op hoofdlijnen vergelijkbare tendensen zien ten opzichte van de voorgaande jaren. Openbaar jaarverslag ongevallen van kinderen

Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2016

Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2016 Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2016 Avonturijn Kinderopvang Maart 2017 Openbaar Jaarverslag Ongevallen van kinderen 2016 20 maart 2017 Inhoudsopgave Voorwoord blz.2 Registratie van ongevallen...blz.2

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013

Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Openbaar jaarverslag Ongevallen van kinderen 2013 Sinne kinderopvang Maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 2 Registratie van ongevallen. blz. 2 Conclusie... blz. 2 Bevindingen.... blz. 3 Ongevallen

Nadere informatie

Letsels bij kinderen 0-4 jaar

Letsels bij kinderen 0-4 jaar Letsels bij kinderen 0-4 jaar Ongevalscijfers Kerncijfers In de periode 2006-2012 leidden ongevallen (privé, verkeer en sport) bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar tot gemiddeld naar schatting tot 94.000

Nadere informatie

Vallen (privé en sport)

Vallen (privé en sport) Vallen (privé en sport) Ongevalscijfers 0 tot en met 12 jaar Samenvatting Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij kinderen. In 2013 zijn 67.000 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling

Nadere informatie

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers

Jeugd 0 t/m 18 jaar Ongevalscijfers Jeugd 0 t/m 18 Ongevalscijfers Kerncijfers In 2013 leidden ongevallen (privé, sport, arbeid en verkeer) bij de jeugd van 0 tot en met 18 naar schatting tot 200.000 behandelingen op een Spoedeisende Hulp

Nadere informatie

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Roermond

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Roermond Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar Stichting Kinderopvang Roermond (Periode januari t/m december ) KINDEROPVANG ROERMOND mei 2014 Opgesteld door: L.E. Thomassen, staf-beleidsmedewerker

Nadere informatie

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis van 65 of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-afdeling noodzakelijk is. Bijna de helft wordt

Nadere informatie

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw (Periode juli t/m december ) KINDEROPVANG ECHT-SUSTEREN EN MAASGOUW mei 2014 Opgesteld

Nadere informatie

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8 Wielerblessures Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd. Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij veel andere sporten, maar als

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Zaalvoetbalblessures Blessurecijfers Samenvatting In vijfentwintig jaar tijd is het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aanleiding van een zaalvoetbalblessure gehalveerd. Echter zaalvoetbal

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Coby Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam September 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Vingerbeknelling door deur

Vingerbeknelling door deur Vingerbeknelling door deur Ongevalscijfers Martha Dijkgraaf Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2013 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Fietsongevallen. Samenvatting

Fietsongevallen. Samenvatting Fietsongevallen Samenvatting Fietsers vormen een aanzienlijk deel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Jaarlijks worden naar schatting 70.000 slachtoffers van een fietsongeval behandeld op een Spoedeisende

Nadere informatie

Ongevallen met speeltoestellen

Ongevallen met speeltoestellen Ongevallen met speeltoestellen J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Oktober 2010 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke

Nadere informatie

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op,

Volleybalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting. Omvang problematiek. Jaarlijks lopen volleyballers blessures op, Volleybalblessures Blessurecijfers Samenvatting Volleybal is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer een half miljoen Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij volleybal

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

1. Het registreren van ongevallen

1. Het registreren van ongevallen Inleiding Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Op jonge leeftijd zijn de kinderen zich nog niet bewust van eventuele gevaarlijke situaties. Pedagogische medewerkers kunnen

Nadere informatie

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers

Rapport 674. Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 Letsel cijfers Letsels bij kinderen en jeugd -18 jaar 215 Letsel cijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

Val in en om huis (55 jaar en ouder)

Val in en om huis (55 jaar en ouder) Val in en om huis (55 jaar en ouder) Samenvatting Een valongeval is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Bijna de helft van de ouderen die op een SEH-afdeling komen na

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014

rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 rapport Ongevallen en geweld op school Cijfers over letsels door ongevallen en geweld in 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.

Nadere informatie

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling

Blessurecijfers. Samenvatting. Polsblessure meest behandelde sportblessure op SEH-afdeling Polsblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks lopen sporters in Nederland gemiddeld 1. blessures aan de pols op. Voor de helft van deze blessures blijkt medische behandeling noodzakelijk. Vier op

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure

Enkelblessures. Ongevalscijfers. Samenvatting. Enkelblessure op één na meest voorkomende sportblessure Enkelblessures Ongevalscijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters in Nederland 680.000 enkelblessures op. Dit is 15 procent van het totaal aan sportblessures in 2013. Daarmee was de enkelblessure na

Nadere informatie

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50 Korfbalblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks worden 85.000 blessures opgelopen tijdens korfbal. Dit komt overeen met 4,6 blessures per 1.000 uur dat er gekorfbald wordt. Dit betekent dat het

Nadere informatie

Vallen 65 jaar en ouder

Vallen 65 jaar en ouder . rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H.Valkenberg S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam juni 2011

Nadere informatie

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4 Enkelblessures Samenvatting Jaarlijks lopen sporters 650.000 enkelblessures op. Dit is achttien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan. Na knieblessures (20%) zijn enkelblessures daarmee

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol SEH-bezoeken 216 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Fitnessblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Fitnessblessures Blessurecijfers Samenvatting Fitness is met jaarlijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is, leidt

Nadere informatie

Ongevallen met een barbecue

Ongevallen met een barbecue Ongevallen met een barbecue J.A. Draisma Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Juni 2011 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam maart 2012 Bij de

Nadere informatie

Blessures door veldvoetbal

Blessures door veldvoetbal Blessures door veldvoetbal Samenvatting Veldvoetbal is een veel beoefende sport in Nederland. Alleen al om die reden verdienen blessures bij veldvoetbal de aandacht. Het totale aantal veldvoetbalblessures,

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen

Ongevalscijfers. Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Arbeidsongevallen Arbeidsongevallen Ongevalscijfers Malou Eilering Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl januari 2016 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL

Samenvatting. Bron: Letsel Informatie Systeem 2013, 2003-2013, VeiligheidNL; Continu LIS Vervolgonderzoek 2004-2009, VeiligheidNL Samenvatting In 213 zijn naar schatting 5.2 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging (95% betrouwbaarheidsinterval 4.4-6.1).

Nadere informatie

Blessures tijdens paardensport

Blessures tijdens paardensport Blessures tijdens paardensport Blessurecijfers Samenvatting Paardrijden is een sport met een kleine kans op een blessure. Het aantal blessures per 1. uur paardrijden is laag. Daar staat tegenover dat veel

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2013-2014

Vuurwerkongevallen 2013-2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam januari 2014 Vuurwerkongevallen 2013-2014 2 Intern rapport: IR 598 Projectnummer:

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2014

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2014 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2014 Openbaar jaarverslag verbeterpunten van medewerkers en klanten 2014 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten van klanten Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 3 Interne verbeterprocedure

Nadere informatie

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2015

Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2015 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten 2015 Openbaar jaarverslag verbeterpunten van medewerkers en klanten 2015 Openbaar Jaarverslag Verbeterpunten van klanten Inhoudsopgave Voorwoord.. blz. 3 Interne verbeterprocedure

Nadere informatie

Ongevallen in de woning

Ongevallen in de woning Ongevallen in de woning Kosten en baten van preventie Anke van Marle Consument en Veiligheid Inhoud presentatie - Kort voorstellen Consument en Veiligheid - Cijfers over ongevallen in huis - Wat is de

Nadere informatie

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen

Ongevalscijfers. Samenvatting. Overledenen Ongevalscijfers Samenvatting De ernst van het probleem bij vallen van ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten.

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards

Rapport 681. Ongevallen met hoverboards Ongevallen met hoverboards Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Inspectierapport Bijdehand (PSZ) Overhandstraat 19 3195SE PERNIS ROTTERDAM

Inspectierapport Bijdehand (PSZ) Overhandstraat 19 3195SE PERNIS ROTTERDAM Inspectierapport Bijdehand (PSZ) Overhandstraat 19 3195SE PERNIS ROTTERDAM Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM Datum inspectie: 03-03-2014 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit Welkom bij: Preventie: Hoe werkt de nieuwe kinderveiligheidsvoorlichting? Ine Buuron VeiligheidNL VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Hoofdblessures door sport. Blessurecijfers. Samenvatting Hoofdblessures door sport Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks raken 76.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Twee op de vijf hoofdblessures worden medisch behandeld.

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

rapport Vuurwerkongevallen

rapport Vuurwerkongevallen rapport Vuurwerkongevallen 2015-2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V*

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V* ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER Als geregistreerd gastouderbureau is BSO Nederland wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie is noodzakelijk

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Hockeyblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Hockeyblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks ontstaan in Nederland 110.000 blessures tijdens hockey. Dit zijn 4,1 blessures per 1.000 uur hockey, ruim twee keer zoveel als voor sport in het algemeen

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) Schaatsblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Schaatsblessures Blessurecijfers Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de

Nadere informatie

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

Tennisblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Tennisblessures Blessurecijfers Samenvatting Tennis is een populaire sport in Nederland, die jaarlijks door ongeveer 980 duizend Nederlanders wordt beoefend. Het blessurerisico bij tennis (3,1 blessure

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen

Vuurwerkongevallen Vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern rapport: 613 Projectnummer:

Nadere informatie

Protocol Algemene Veiligheid

Protocol Algemene Veiligheid Protocol Algemene Veiligheid Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Buitenruimte blz. 4 Entree/Hal blz. 4 Gymlokaal blz. 4 Keuken blz. 4 Lokaal blz. 5 Bijlage Ongevallenregistatieformulier blz. 7 2 Inleiding Ouders

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting

1 Overzicht problematiek. Verkeersongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting Verkeersongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 leidden verkeersongevallen tot naar schatting 84. letsels. Voor bijna de helft van deze letsels (38.) was medische behandeling noodzakelijk. In 212

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector P. Giesbertz J. Kuiper A. Bloemhoff K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam November 2007 Bij

Nadere informatie

Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar

Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar Samenvatting rapport Speeltoestellen Een onderzoek naar ongevallen met speeltoestellen bij kinderen van 0-14 jaar Jaarlijks worden er 12.000 kinderen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling als

Nadere informatie

Speeltoestellen in de Kinderopvang

Speeltoestellen in de Kinderopvang Speeltoestellen in de Kinderopvang Een onderzoek naar het veiligheidsniveau van speeltoestellen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Auteur: ir. L. Lammers Senior Veiligheids- en trendonderzoeker

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kindercentrum Kids en Co Burgemeester Versluysstraat 20 4698 AS OUD-VOSSEMEER Registratienummer 224608435

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kindercentrum Kids en Co Burgemeester Versluysstraat 20 4698 AS OUD-VOSSEMEER Registratienummer 224608435 Inspectierapport Kinderdagverblijf Kindercentrum Kids en Co Burgemeester Versluysstraat 20 4698 AS OUD-VOSSEMEER Registratienummer 224608435 Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: Tholen

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen 2010-2011

Vuurwerkongevallen 2010-2011 Vuurwerkongevallen 2010-2011 J.A. Draisma S. Nijman Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Januari 2011 2 Vuurwerkongevallen 2010-2011 Intern rapport: 503 Projectnummer:

Nadere informatie

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN

Ongevallen met de elektrische fiets. Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevallen met de elektrische fiets Een LIS-vervolgonderzoek VOORLOPIGE RESULTATEN Ongevalscijfers fietsers 2011 Jaarlijks 340.000 fietsongevallen 200 dodelijke fietsslachtoffers 16.000 ziekenhuisopnamen

Nadere informatie

Geleidelijk ontstane sportblessures

Geleidelijk ontstane sportblessures Geleidelijk ontstane sportblessures in Nederland Blessurecijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters 1,4 miljoen blessures op die geleidelijk ontstonden. Dat is bijna een derde (31%) van de 4,5 miljoen

Nadere informatie

Blessures tijdens fitness

Blessures tijdens fitness Blessures tijdens fitness Samenvatting Fitness is met lijks ongeveer 3,1 miljoen beoefenaren samen met zwemmen in populariteit de grootste sport in Nederland. Hoewel de kans op blessures vrij klein is,

Nadere informatie

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Villa Kakabont (KDV) Proostdijstraat AT MIJDRECHT Registratienummer

Inspectierapport KDV Villa Kakabont (KDV) Proostdijstraat AT MIJDRECHT Registratienummer Inspectierapport KDV Villa Kakabont (KDV) Proostdijstraat 35 3641AT MIJDRECHT Registratienummer 235186405 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: De Ronde Venen Datum inspectie: 06-09-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Sport BSO de Karmel (BSO) Karmel BT BERGEN OP ZOOM

Inspectierapport Sport BSO de Karmel (BSO) Karmel BT BERGEN OP ZOOM Inspectierapport Sport BSO de Karmel (BSO) Karmel 4 4613BT BERGEN OP ZOOM Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen op Zoom Datum inspectie: 13-01-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Kinderopvang Ommerkanaal (KDV) Ommerkanaal West XR OMMEN Registratienummer

Inspectierapport KDV Kinderopvang Ommerkanaal (KDV) Ommerkanaal West XR OMMEN Registratienummer Inspectierapport KDV Kinderopvang Ommerkanaal (KDV) Ommerkanaal West 22 7731XR OMMEN Registratienummer 646564900 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Ommen Datum inspectie: 22-01-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Domino (BSO) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 161322256

Inspectierapport Domino (BSO) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 161322256 Inspectierapport Domino (BSO) Jan Sluijtersstraat 2 4703JK ROOSENDAAL Registratienummer 161322256 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: ROOSENDAAL Datum inspectie: 07-10-2014 Type

Nadere informatie

Ongevallenregistratieformulier. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang

Ongevallenregistratieformulier. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang Ongevallenregistratieformulier Gastouderbureau MijnGastouderopvang Versie 06-09-2016 1 KvK 34303611 Rabobank 149148119 Inleiding Als geregistreerd gastouderbureau is MijnGastouderopvang wettelijk verplicht

Nadere informatie

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers

Rapport. Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Rapport Arbeidsongevallen 2015 Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (BSO) Schinkelstraat MN Rotterdam

Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (BSO) Schinkelstraat MN Rotterdam Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (BSO) Schinkelstraat 158 3061MN Rotterdam Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 13-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Zwingeltjes (BSO) Lijsterstraat GZ Fijnaart

Inspectierapport BSO de Zwingeltjes (BSO) Lijsterstraat GZ Fijnaart Inspectierapport BSO de Zwingeltjes (BSO) Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Moerdijk Datum inspectie: 21-04-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures*

Schaatsblessures. Samenvatting. Schaatsblessures* Schaatsblessures Samenvatting Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de KNSB en schaatst

Nadere informatie

(bijna) Ongevallenregistratieformulier

(bijna) Ongevallenregistratieformulier (bijna) Ongevallenregistratieformulier Toelichting bij het ongevallenregistratieformulier Als erkend en geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau Vip wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen

Nadere informatie

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015 Cijfers kinderopvang derde 1. Gebruik kinderopvangtoeslag Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 heel 2013 2014 2015 2015 2015 Aantal kinderen (x 1000) Totaal 3 622 620 641 631 638 682

Nadere informatie

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0

Verbrandingsongevallen in 2011 bij jonge kinderen van (0-4 jaar) Spoedeisende Hulp behandelingen 1.300 Ziekenhuisopnamen 500 Overledenen 0 Verbranding bij kinderen (0-4 jaar) Ongevalscijfers Samenvatting Na valongevallen en vergiftiging is verbranding de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopnamen als gevolg van een privé-ongeval bij

Nadere informatie

Risicogedrag Jongeren

Risicogedrag Jongeren Risicogedrag Jongeren Ongevallen en letsels en wat we daarmee moeten Letsel Informatie Systeem (LIS) Missie VNL Voorkomen van meest ernstige en meest voorkomende letsels in Nederland. Representatieve steekproef

Nadere informatie

Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK

Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Inspectierapport Snuffie (PSZ) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: BLOEMENDAAL Datum inspectie: 01-12-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Veste (BSO) H.F. Roetgerinklaan 3 7623AX Borne

Inspectierapport BSO De Veste (BSO) H.F. Roetgerinklaan 3 7623AX Borne Inspectierapport BSO De Veste (BSO) H.F. Roetgerinklaan 3 7623AX Borne Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Borne Datum inspectie: 08-06-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Ongevallen met vuurwerk

Ongevallen met vuurwerk rapport Ongevallen met vuurwerk SEH-behandelingen jaarwisseling 2016-2017 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Hoofdblessures door sport

Hoofdblessures door sport Hoofdblessures door sport Jaarlijks raken 65.000 sporters geblesseerd aan het hoofd tijdens het uitoefenen van hun sport. Elk jaar worden 16.000 sporters behandeld op een Spoedeisende Hulp-afdeling in

Nadere informatie

Inspectierapport Klein Hagen (KDV) Van Gorkomhof CZ Doetinchem

Inspectierapport Klein Hagen (KDV) Van Gorkomhof CZ Doetinchem Inspectierapport Klein Hagen (KDV) Van Gorkomhof 1 7009 CZ Doetinchem Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Doetinchem Datum inspectie: 27-06-2016 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderwoud Kinderopvang locatie Duinterpen (KDV) Keizersmantel GM Sneek Registratienummer

Inspectierapport Kinderwoud Kinderopvang locatie Duinterpen (KDV) Keizersmantel GM Sneek Registratienummer Inspectierapport Kinderwoud Kinderopvang locatie Duinterpen (KDV) Keizersmantel 1 8607 GM Sneek Registratienummer 218226470 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Súdwest-Fryslân Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sport & Spel (BSO) Oosterweg 86 9751PK HAREN GN Registratienummer 273347676

Inspectierapport BSO Sport & Spel (BSO) Oosterweg 86 9751PK HAREN GN Registratienummer 273347676 Inspectierapport BSO Sport & Spel (BSO) Oosterweg 86 9751PK HAREN GN Registratienummer 273347676 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Haren Datum inspectie: 10-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Ot en Sien (BSO) Schoolstraat 3 7495TC Ambt Delden

Inspectierapport BSO Ot en Sien (BSO) Schoolstraat 3 7495TC Ambt Delden Inspectierapport BSO Ot en Sien (BSO) Schoolstraat 3 7495TC Ambt Delden Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hof van Twente Datum inspectie: 03-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg 1 9407EA Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 27-07-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

ONGEVALLEN IN EEN KINDERCENTRUM

ONGEVALLEN IN EEN KINDERCENTRUM ONGEVALLEN IN EEN KINDERCENTRUM KINDEROPVANG STICHTING DE LOTUS Adres uddelstraat11 / 2525 VA Den Haag Tel: Mob. 0646889611 / 0625307832 E-mail: info@kinderopvangdelotus.nl/ Site: www.kinderopvangdelotus.nl

Nadere informatie

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000

Totaal 170.000 Medisch behandelde blessures 85.000 Sportblessures bij kinderen 9-12 jaar Blessurecijfers Samenvatting Sporten is gezond maar leidt helaas ook tot blessures. Bij kinderen van 9 tot en met 12 jaar leidde sporten in 2011 tot 170.000 blessures.

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Be - Quick (BSO) Stadionplein 25 8025CP ZWOLLE Registratienummer 213726592

Inspectierapport BSO Be - Quick (BSO) Stadionplein 25 8025CP ZWOLLE Registratienummer 213726592 Inspectierapport BSO Be - Quick (BSO) Stadionplein 25 8025CP ZWOLLE Registratienummer 213726592 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 29-06-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (KDV) Schinkelstraat MN Rotterdam

Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (KDV) Schinkelstraat MN Rotterdam Inspectierapport Kinderopvang de Speelboom (KDV) Schinkelstraat 158 3061MN Rotterdam Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 13-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Dribbel (PSZ) Nieuwehaven 310 2801EG GOUDA

Inspectierapport Dribbel (PSZ) Nieuwehaven 310 2801EG GOUDA Inspectierapport Dribbel (PSZ) Nieuwehaven 310 2801EG GOUDA Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Gouda Datum inspectie: 09-03-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie