De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof"

Transcriptie

1 De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof Een enquête onder de bewoners Amsterdam, mei 2013 De uitvoering van deze enquête is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Bewonersvereniging Nellestein (BVN)

2 Inhoud Vooraf pag De toelichting op de enquête en het antwoordformulier pag De uitslag van de enquête pag De integrale weergave van aanvullende toelichtingen en bijlagen, per blok pag. 8 2

3 Vooraf Graag bied ik u als betrokkene bij de parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof de uitkomsten aan van een enquête die in april 2013 onder alle bewoners van Leerdamhof is gehouden. Allereerst treft u de huis aan huis verspreide toelichting en het bijgevoegde antwoordformulier aan. Daarna volgt de uitslag van de enquête. Tenslotte volgt een overzicht van alle toegevoegde reacties en bijlagen. Gezien de respons (32.5%), het grote aantal toelichtingen en de aard van deze toelichtingen kan worden vastgesteld dat de parkeersituatie in en rond de garage Leerdamhof voor heel veel bewoners en hun bezoekers op zijn zachtst gezegd problematisch is. Dit laatste is niet verrassend. Parkeren in Nellestein en op Leerdamhof in het bijzonder is al erg lang een bron van ergernis en irritatie. In de toelichting op de enquête is al aangegeven dat sprake is van een complexe situatie met veel betrokkenen met wellicht tegenstrijdige belangen. Desondanks ben ik van mening dat de huidige situatie meer dan voldoende aanleiding vormt om zeer serieus naar een afdoende oplossing te zoeken. Uw aandacht en inzet zijn daarbij van groot belang. Ik doe dan ook een dringend beroep op uw medewerking. De initiatiefnemer Jan Brandenbarg 3

4 Parkeren op Leerdamhof Sinds de renovatie van de op- en afrit bij de parkeergarage Leerdamhof en de aanleg van een blauwe zone lijkt de parkeersituatie nauwelijks verbeterd. Dat is vreemd want na ruim 30 jaar parkeerellende in en rond de garage Leerdamhof zou je verwachten dat er nu eindelijk een zowel voor bewoners als bezoekers aanvaardbare en normale situatie zou zijn gerealiseerd. Helaas is het tegendeel waar. Voor bezoekers is er s avonds en in het weekend meestal géén parkeerplek beschikbaar. Op vraag van bewoners heeft stadsdeel Zuidoost geadviseerd om bezoekers van Leerdamhof gebruik te laten maken van de P+R parkeergelegenheid bij metrostation Gaasperplas! Kennelijk denkt het stadsdeel dat alle bezoekers van Leerdamhof jong en goed ter been zijn, overdag en s avonds uitstekend de weg kennen en zich niet laten weerhouden door slecht weer. Helaas is de realiteit anders. Steeds meer bewoners ervaren dat spontaan bezoek wegblijft en dat het onderhouden van sociale contacten s avonds en in weekenden door het gebrek aan parkeermogelijkheden nagenoeg uitgesloten is. Bekend is dat een toenemend aantal bewoners hun afspraken hierdoor noodgedwongen maar buiten de wijk organiseert. Toch is dit voor vooral oudere bewoners slecht mogelijk vanwege hun beperkte mobiliteit. Kortom: een zeer onwenselijke situatie. Over de oorzaken valt veel te zeggen. Duidelijk is in elk geval dat een deel van de huidige bewoners niet bereid is een parkeerplaats in de garage te huren. Dat daardoor veel plekken, bestemd voor bezoekers, onnodig bezet worden gehouden is kennelijk niet van belang. Ook valt op dat steeds meer bedrijfsauto s op bezoekersplaatsen worden geparkeerd. Het aantal plekken in de nieuw aangelegde blauwe zone bedraagt in totaal maar 6 (zes) plaatsen! De gevolgen: bewoners en/of bezoekers parkeren in het weekend en s avonds noodgedwongen op de op/afrit of zelfs op het maaiveld. Handhaving is er wel maar lost het echte probleem niet op: een absoluut tekort aan beschikbare parkeerplekken voor bezoekers. De consequenties van deze situatie op de toegankelijkheid van de wijk voor o.a. brandweer, ambulance en politie kunnen vergaand zijn. Een oplossing is niet eenvoudig te vinden. Daarvoor zijn er teveel belanghebbenden met uiteenlopende prioriteiten (o.a. VVE van garage Leerdamhof, individuele eigenaren/huurders, Rochdale, ACM/HIG, stadsdeel Zuidoost en politie). Daarnaast meent een deel van de bewoners recht te hebben op een onbetaalde parkeerplek. Toch gaat het mij als bewoner te ver om me bij deze situatie neer te leggen. Ik vind dat toegankelijkheid van Leerdamhof voor zowel bezoekers als hulpdiensten te allen tijde en onbelemmerd verzekerd moet zijn. Om die reden roep ik u op mee te werken aan het beantwoorden van deze enquête. Het is belangrijk om van zoveel mogelijk bewoners van Leerdamhof te weten hoe zij de huidige parkeersituatie ervaren. Dit initiatief wordt ondersteund en mogelijk gemaakt door de Bewonersvereniging Nellestein (BVN). De uitkomst van de enquête wordt bekend gemaakt op en De initiatiefnemer: Jan Brandenbarg Leerdamhof

5 Antwoordformulier Parkeren op Leerdamhof Graag aankruisen welke stelling uw voorkeur heeft: 0 Ik vind de huidige parkeersituatie in en om de garage Leerdamhof vooral voor bezoekers absoluut onvoldoende en vind dat dit, hoe dan ook, dringend verbeterd moet worden; 0 Ik vind de huidige parkeersituatie in en om de garage Leerdamhof vooral voor bezoekers geen onoverkomelijke problemen opleveren en vind dat er geen verandering nodig is; 0 Ik heb geen mening over de parkeersituatie in en om de garage Leerdamhof. Ruimte voor toelichting (niet verplicht) Naam. Adres Telefoonnummer .. Indien u dit initiatief wilt steunen door op basis van de uitkomst van deze enquête eventueel samen met mij verdere stappen te zetten, dan nodig ik u uit dit hieronder kenbaar te maken: Ik wil wel / niet actief meewerken aan dit initiatief (graag omcirkelen wat van toepassing is). Ingevuld formulier graag voor 22 april 2013 inleveren op Leerdamhof 63 of Leerdamhof 317 De initiatiefnemer: Jan Brandenbarg Leerdamhof

6 De uitslag van de enquête In de afgelopen maand april is een enquête onder alle bewoners van het Leerdamhof verspreid. Aanleiding voor de enquête is de door de initiatiefnemer geconstateerde verslechtering van de parkeersituatie in en om de parkeergarage Leerdamhof. Op het antwoordformulier kan elke bewoner reageren op drie onderdelen: 1. het aankruisen van één van drie stellingen: a. verbetering gewenst, b. geen verandering nodig, of c. geen mening. 2. daarnaast is er ruimte voor een (niet verplichte) toelichting. 3. tenslotte is er de vraag of men bereid is wel of niet actief mee te werken aan mogelijke vervolgstappen. Hieronder vindt u de resultaten van de enquête op basis van alle ontvangen reacties. Ter toelichting het volgende: Leerdamhof kent formeel de huisnummers 1 t/m 479. Bij de verwerking van de gegevens is een correctie toegepast voor niet bestaande woningen, de nummers 1, 201, 202, 268 en 462 maar ook voor leegstand. Dit laatste is gecontroleerd op basis van overvolle brievenbussen. Uiteindelijk is uitgegaan van 455 bewoonde woningen tijdens de enquêteperiode. Op het moment van verwerking van de ontvangen reacties (eind april) hebben 148 bewoners de moeite genomen de enquêtevragen te beantwoorden. Dat is een respons van 32.5 %!! De resultaten van de enquête: Ad 1. De reacties op de drie stellingen a. Verbetering dringend gewenst: 146 reacties = 98.6% b. Geen verandering nodig : 0 reacties = 0 % c. Geen mening : 2 reacties = 1.4 % Een uitkomst die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Parkeren in en rond de garage Leerdamhof wordt door vrijwel alle respondenten als beslist ontoereikend ervaren. Ad 2. De (niet verplichte) toelichting Ongeveer de helft van de respondenten (73 = 49.3%) heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De reacties variëren van bijvoorbeeld complimenten voor het initiatief, klachten over te lang geparkeerde personenauto s en bedrijfsbussen, pleidooien voor uitbreiding blauwe zone of volledig betaald parkeren. Ook worden zorgen geuit over de verminderde bereikbaarheid voor bezoekers en daardoor sociale isolatie van oudere bewoners maar ook zorg over de bereikbaarheid van de wijk voor hulpdiensten. Een aantal bewoners heeft de moeite genomen voor een zeer uitgebreide reactie met veel feiten uit het verleden tot en met een concreet verbetervoorstel. De integrale weergave van alle reacties zal t.z.t. digitaal verkrijgbaar zijn. De hoeveelheid en de aard van de reacties maken opnieuw duidelijk dat er sprake is van een bij veel respondenten bestaand gevoel van ontevredenheid met en ergernis over de huidige situatie. 6

7 Ad 3. De bereidheid tot medewerking aan mogelijke vervolgstappen Ruim 40 personen hebben zich bereid verklaard om zich verder in te zetten. Het is erg positief te kunnen vaststellen dat zoveel bewoners een actieve bijdrage willen leveren. Daarom is eind deze maand een overleg gepland met al deze bewoners. We bespreken dan in elk geval de uitkomsten van de enquête, de te ondernemen acties naar betrokken partijen (Rochdale, Holland Immo Groep, stadsdeel Zuidoost, VvE parkeergarage). Ook zullen we dan proberen af te spreken wie welke taak op zich neemt en hoe we alle bewoners van Leerdamhof zullen blijven informeren. Hebt u naar aanleiding van bovenstaande behoefte aan een reactie dan kunt u contact opnemen met de initiatiefnemer: Jan Brandenbarg, (020) , Kijk voor verdere informatie op de volgende websites: of Respons per blok in percentages 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 34,90% 42,60% 39,40% 50% 15% 10% 21% 5% 0% Blok C/toren A Blok G Blok J Blok K Blok L 7

8 De integrale weergave van aanvullende toelichtingen en bijlagen, per blok Blok C/toren A: 41 reacties Geen aanvullende toelichting: 21 Toelichtingen: 1. De formulering hoe dan ook is natuurlijk te ruim, maar er moet wel iets gedaan worden. Dat met die hulpdiensten valt m.i. wel mee, maar er moet wel ruimte voor bezoekers zijn. 2. Probleem wordt veroorzaakt door A. aso-bewoners die geen parkeerplaats huren in de parkeergarage en B. gedoogbeleid gemeente (parkeren in voetgangerszone). 3. Ik ben voordat de renovatie plaatsvond naar de vergadering van de stadsdeelraad geweest en heb daar al aangegeven dat de nieuwe situatie slechter zou worden. Volgens hen was dat onzin. Wat mij wel opviel was dat er op dat moment weinig mensen van Nellestein aanwezig waren. 4. Ik kijk op de parkeerplekken. Auto s worden regelmatig op de stoep geparkeerd, dubbel geparkeerd achter de flat gezet op de op/afrit (talud). Vaak opstoppingen. Mijn bezoek klaagt van geen plekken. Als ik boodschappen doe met de auto, zelden dat ik de auto even beneden kwijt kan. 5. Sinds de herindeling van de parkeergelegenheid is het voor bezoekers niet veel beter geworden. Overigens is er een kleine groep bewoners met een plek in de garage, die hun auto structureel in het openbare/bezoekersgedeelte parkeert, waardoor voor bezoek helaas dan geen plek meer is meer parkeerplaatsen, bijv. meer blauwe zone (met andere tijden!); - aparte plek voor werk busjes ; - bewaakte parkeerplaatsen goedkoper maken voor huurders/kopers of doorberekenen in de huur (of groter maken?). 7. Ik stoor me vooral aan auto s die hier langdurig geparkeerd worden. Zoals de beschadigde Alfa Romeo buiten, of de Peugeot bus (Poolse) binnen. (Voetnoot: De Alfa staat er al sinds jan. 2013) 8. Aan de achterzijde van de appartementen is ruimte voor meer parkeerruimte. Wanneer de A9 vanaf 2014 in een tunnel komt te liggen, is er misschien mogelijkheid tot herinrichting van de bosschages. 9. Bewoners verplichten een parkeerplaats te huren/kopen. Busjes van bedrijven, kerk etc. moeten maar op een bedrijventerrein gaan staan. Parkeren op oprit toestaan is onverantwoord! Nog meer handhaven en nog meer blauwe zone. 10. Ik vind de huidige en vorige parkeersituatie onvoldoende. Zie bijlage We huren een parkeerplaats op de garage. Helaas blijkt die plek soms door anderen te worden misbruikt. De plek is alleen bedoeld voor bezoekers, we gebruiken zelf geen auto. 12. Goed initiatief! 13. Alleen wonend, 90 jaar. Twee dochters, één Heerlen Zuid-Limburg, één Melissi, Griekenland. Als ze eens komen is er geen ruimte voor de wagens, dus ze komen niet. 1 Brief van een bewoner uit blok C aan Stadsdeel Zuidoost d.d. 9 maart

9 14. Het is te gemakkelijk voor bewoners om op bezoekersplaatsen te parkeren (dit doen blijkbaar ook bewoners die wel een duur betaalde plaats huren). Er zijn methodes om die van de bezoekers te scheiden, al zal je altijd uitzonderingen houden. 15. Alle auto s die hier niks te zoeken hebben moeten maar naar de P+R gaan (zoals de bus van Jesus, etc.). De auto s die hier neer worden gezet en dan verder met andere auto s ook wegwezen. 16. Auto s moeten worden gecontroleerd op het wel of niet wonend te Nellestein. Een auto die 3 x gesignaleerd wordt moet een fikse boete krijgen, 150 euro of zoiets. Bedrijfswagens moeten worden verbannen. Laten die maar op de P+R gaan staan. 17. Ik vind dat er meer controle uitgevoerd moet worden voor foutparkeerders en het parkeren op gebied Nellestein. 18. Dak van garage is voor nog geen 30% in gebruik. Iets om over na te denken!? Laat bezoekers betalen. Dan zullen de bewoners zonder parkeerkaart het wel merken. 19. Betaald parkeren en iedereen die in de garage (betaald) staat een visite blauwe schijf (gelijk Amstelveen Centrum). 20. Goed initiatief! Blok G: 22 reacties Geen aanvullende toelichting: 10 Toelichtingen: 21. Maak de ingang van de parkeergarage op het dak. Alle parkeerplekken op het dak zijn voor bezoekers. Ook de begane grond (hoge ingang) is dan voor bewoners. 22. Geachte heer Brandenbarg / beste buurman, Vandaag hebben wij uw enquête in de brievenbus gevonden. Wij vinden het een goed initiatief om het ernstige parkeerprobleem aan te pakken aangezien ook wij de huidige situatie omtrent de parkeergelegenheid op de Leerdamhof meer dan zat zijn. Ook het feit dat de parkeergarage ontzettend verwaarloosd, smerig en lek is irriteert ons mateloos. (Ter vergelijking: de parkeergarage van Liendenhof ziet er veel netter uit.) Buiten het feit dat mijn bezoek meestal al niet eens kan parkeren schaam ik me ook enorm voor hoe de garage eruit ziet. Ook staan er regelmatig auto's dubbel/asociaal geparkeerd en staan er kapotte auto's waar niet mee gereden wordt. Wij hebben wel een aantal ideeën over hoe deze situatie aangepakt kan worden en willen daar graag met u, en hopelijk nog vele andere, over om de tafel te gaan zitten. - Ook worden er regelmatig 2 parkeerplaatsen voor 1 auto in beslag genomen door asociaal parkeergedrag. - Kapotte auto s waar niet in gereden wordt, worden door de politie niet verwijderd! - Garage is smerig, oud, vies en lek! 23. Er zijn genoeg bewoners die een betaalde plaats in de garage hebben, maar deze auto toch beneden zetten omdat ze moeten lopen. Jammer! 24. Bezoek ontvangen/familie bij een verjaardag is problematisch. Zeker als ze slecht ter been zijn. Moeten vaak een parkeerplaats zoeken verder in de wijk. Dit terwijl er b.v. op [ t dak ruimte genoeg is. 25. Meer blauwe zone. Meer controle op langdurig staan op 1 plek. 9

10 26. Mijn bezoekers kunnen over het algemeen een plekje vinden bij garage Leusdenhof als het bij ons (Leerdamhof) vol is. Verder weet ik het niet. 27. We hebben nog geen klachten van bezoekers gehad. Alle parkeerplaatsen met een blauwe zone zie ik als enige oplossing. Ook in de overdekte garage. 28. Zie bijlage Goed initiatief. Naar mijn mening wordt het parkeertekort veroorzaakt door tweeverdieners. Veel mensen hebben gezien de ligging van Nellestein 2 auto s nodig voor het werk. Met de 40 euro per maand moet er ondertussen wel genoeg vermogen zijn om de garage uit te breiden en een 2 e auto mogelijk te maken. 30. Mogelijk heb ik t mis en was t niet officieel toegestaan, doch voor bezoekers waren er voor mij voorheen méér parkeerplaatsen, te weten op de helling vóór de parkeergarage. Hier op de helling is echter een parkeerverbod ontstaan. Ik vraag me (sterk) af waarom tot deze vermindering van parkeerplaatsen is besloten. P.S. Jan, jij hartstikke bedankt voor dit initiatief! 31. Daarnaast is het ook voor bewoners die huren lastig om een parkeerplek te verkrijgen. We hebben voor de renovatie zowel bij Rochdale als ACM een aanvraag ingediend voor een parkeerplek. Bij beide verhuurders verschillen de prijzen en wachttijden enorm. ACM/HIG kon zelfs in Leerdamhof geen parkeerplek aanbieden (de open plekken waren voor mogelijke kopers), maar alleen in Leusdenhof. 32. Goed initiatief! Bij bezoek van bezoekers met één auto valt er iets te regelen; bij bezoekers met meerdere auto s niet. Dan ontstaat er een hele vervelende situatie. Blok J: 32 reacties Geen aanvullende toelichting: 19 Toelichtingen: 33. Zelf moet ik vanwege invaliditeit op de begane grond parkeren. Trappen met een rolstoel geen optie. 34. Wordt de niet beveiligde overdekte parkeerruimte in de toekomst ook afgesloten? Of zijn dit slechts geruchten. Want dan wordt het helemaal moeilijk voor bezoek om de auto te parkeren. 35. Ben het helemaal eens met uw initiatief! Wat ook belangrijk is naast de toegankelijkheid voor alle hulpdiensten, is de wegwijzing naar flats. Ik bedoel dat de aanduiding blok M, K e.d. niet voldoende is voor de hulpdiensten. Is het niet makkelijker om met duidelijke borden de nummering van de flats aan te geven. Het is voor de hulpdiensten die hier gelukkig niet vak komen, een doolhof. Dit n.a.v. het overlijden van een buurman in mijn portiek een paar weken terug. Het was voor de hulpdiensten niet duidelijk waar het huisnummer zich bevond. P.S. De hulpdiensten waren niet te laat, ze hebben alles gedaan wat ze konden om hem te reanimeren. De buurman bleek al lang heel ziek. 36. Ik als bewoner wist bij voorbaat al dat dit niet zou werken. De renovatie heeft niets veranderd. Het is alleen netter geworden. Je kan alleen nieuwe huurders dwingen een parkeerplaats te huren. 37. Auto-bezittende familie/vrienden blijven weg! Of klagen over lang zoeken! 38. Ik heb niet zulke sterke gevoelens als de bovenste optie, maar ook de andere opties passen niet. Het zou fijn zijn als er meer ruimte zou komen, maar het is ook niet ABSOLUUT onvoldoende. 39. Dat een deel van de bewoners niet bereid is om te betalen in de parkeergarage kan ik me ook voorstellen; het regent daarbinnen net zo hard als buiten; het is luguber; slecht verlicht; slecht tot geen onderhoud. Aan de andere kant weet je als je hier komt wonen: autovrije wijk, dus verplicht in de parkeergarage en misschien dan een goedkoper maandbedrag? 2 van een bewoner uit blok G aan initiatiefnemer enquête 10

11 40. Bij al het genoemde komt NOG een onwenselijke situatie. De in- en uitrijweg voor de wijk, achter om de hoogbouw van de Leerdamhof. De uitwijkplaatsen i.v.m. tegenliggers staan regelmatig vol geparkeerde auto s. Dat kan zeer lastig zijn, soms ook gevaarlijk. Klachten bij de wijkregisseur helpen niet. Het handhavingsbeleid in de wijk is sowieso geen goede Bewoners op een of andere manier verplichten in de garage te huren. - Extra parkeerplaatsen aan de Flierbosdreef aanleggen. - Nog lager tarief voor plaatsen op dak parkeergarage dan nu alreeds. 42. Ik denk dat een deel van het probleem ook veroorzaakt wordt door mensen die wel een plek in de garage hebben, maar uit gemakzucht gewoon beneden parkeren. 43. Parkeergarage beter benutten. Het dak staat regelmatig leeg. 44. Het blijft behelpen zolang de ruimte, gratis, zich uitstekend voor langparkeerders leent en overdekt betaald parkeren moeizaam verloopt. 45. Het is zeker vervelend dat er voor bezoekers zo weinig parkeergelegenheid is, en nu met de blauwe zone is het nog erger geworden! Echter, de huurders (of eigenaars met meer dan één auto) kunnen niet worden verplicht een parkeerplek te huren! Een oplossing is dus niet eenvoudig Blok K: 30 reacties Geen aanvullende toelichting: 15 Toelichtingen: 46. Iedereen die woonachtig is in de appartementen Leerdamhof dient verplicht te worden om voor de parkeerplek te betalen. Anders zijn ze verplicht om een parkeerkaart te kopen om buiten de garage te mogen parkeren. 47. Zie bijlage Bedankt voor het initiatief! 49. Zie bijlage Zorg dat de huurders verplicht-vrijwillig parkeren in de garage; op het dak is nog voldoende ruimte. Zij bezetten de plaatsen voor de bezoekers. 51. Een simpele oplossing lijkt mij om in heel Nellestein van alle vrije parkeerplaatsen een blauwe zone te maken. 52. Een goed initiatief om het parkeerprobleem Leerdamhof aan de orde te stellen. Een paar opmerkingen van zaken waar ik niet blij mee ben en graag zie veranderen. - Er lopen nog twee boetes ter waarde van 520 omdat ik me te laat realiseerde dat je niet meer mag parkeren langs de blauwe lijn op de parkeerplaats. - Het is bedroevend hoe lang je soms moet wachten om een parkeerplaats in de bezoekersruimte te krijgen. - Ik heb ACM gebeld met de vraag wat het kost om een plekje achter de gesloten deur te krijgen. Het kost enkele tientjes p.m. maar er is helemaal geen plaatsje meer voor u. Blijkbaar is alles al verkocht of? Mij werd geadviseerd om een plekje aan de Leusdenhof te bemachtigen. - Mijn advies zou zijn: ACM zorgt ervoor dat er weer parkeerplaatsen beschikbaar komen achter de gesloten deur. ACM zorgt ervoor dat de verhuur of koopprijs naar beneden gaat; 30 p.m. vind ik teveel maar 10 of max. 15 p.m. wil ik wel betalen. 53. Maar ben het niet op voorhand met alle oplossingen eens. 54. Weliswaar krijg ik niet heel vaak bezoek per auto, maar als, dan is er nauwelijks plek voor een bezoekersauto. Het stoort me mateloos dat steeds meer bedrijfsauto s parkeren in het 3 van een bewoner uit blok K aan initiatiefnemer enquête 4 Toelichting van een bewoner uit blok K, als bijlage meegestuurd met de enquête 11

12 bezoekersdeel. Buiten belemmeren ze zelfs het uitzicht op verkeer van rechts als je uit de garage komt. 55. Ik betaal per maand 17,50 voor een vaste plaats op het dak. 56. Ik ben huurder van woning & plek in garage; ik claim een zeker recht op legale parkeerruimte voor bezoek aan mij die plek was er toen ik begon te huren (1998). 57. Ben bejaard. Door parkeerproblemen verlies van sociale contacten met vrienden die een slecht lopende partner hebben, alsmede familie die buiten de randstad woont. Zien elkaar graag met mijn verjaardag: is onmogelijk. Kan er ook gen versoepeling zijn voor ouderen en het zelf invullen van de datum op de ontheffingskaart? Ook moeilijkheden met afhalen door Valys (ouderenvervoer) en stadsmobiel. 58. Mijn ervaring is dat er op werkdagen gedurende de dag voldoende parkeergelegenheid is. Het zijn de avonden en weekenden die problemen geven Parkeerverbod voor bestelbussen, montagewagens, etc!! - Iedere huurder of eigenaar van een woning is verplicht 1 parkeerplaats te huren. - Helaas véél woningen met meerdere auto s en dat geeft het probleem, niet alléén op het Leerdamhof, echter in iedere woonwijk in A dam. 60. Probleemoplossing? - Bewoners parkeren in publieke parkeergarage omdat hiervoor niet betaald hoeft te worden. - In parkeergarage zijn vele plekken leeg (in bezit van grote huurwoningmaatschappij). - Bespreek mogelijkheden tot verhuren hiervan, bv. 3 per week van een tijdelijke plek. Win-win: inkomsten voor lege plekken die alleen kosten opleveren vs. voor klein bedrag een kleine periode extra parkeerruimte. Blok L: 23 reacties Geen aanvullende toelichting: 10 Toelichtingen: 61. Te meer gezien de deelname van Nellestein aan de woonservicewijk + Driemond + K-buurt. Hiervoor is in het verleden een convenant afgesloten en op 4 april a.s. is er eindelijk weer eens een bijeenkomst over de toekomst. Alle bewoners kregen een uitnodiging om erover mee te praten. 62. Blauwe zone uitbreiden tot alle vrije parkeerplaatsen. P.m.: bocht in toegangsweg is te krap, mede door de erg hoge trottoirbanden. 63. Wat het parkeerprobleem betreft: - In het weekend durven we inderdaad geen feestje meer te houden, de kans dat gasten van buitenaf hun auto niet kwijt kunnen is dan veel te groot. Voor gasten die best vanaf P+R zouden kunnen lopen is het meestal geen optie om vanaf die P+R de weg over te steken (geen zebra!) en de hele wijk door te lopen, omdat ze zich erg onveilig voelen in ons soort woonwijk; dus komen ze liever niet. - Maar ook door de week is het een gok of je bezoek een plaatsje kan vinden. Meerdere keren hebben we ons bezoek naar Leusdenhof doorgestuurd, waar ze gelukkig (toevallig) wel een plek vonden. Wel moeten we soms in dat geval het bezoek zelf gaan halen van de parkeergarage Leusdenhof, omdat het niet lukt om uit leggen hoe ze moeten lopen naar ons adres. - Oudere bewoners met beperkingen zullen dat afhalen van hun bezoek meestal niet zelf kunnen doen. Wat het vervolg betreft alvast enkele ideeën en vragen: - Een oproep aan de VvE van de parkeergarages om uit te zoeken hoe er alsnog een juridisch waterdichte eis kan worden gesteld aan de bewoners om alleen betaald te parkeren voor 1 auto. 12

13 - Van het Stadsdeel eisen om in het kader van de Woonservicewijk het mogelijk te maken dat mantelzorgers en professionele zorgwerkers altijd een parkeerplek hebben, en zonder de limiet van de blauwe zone. - Eisen van de verhuurders dat huurders hun betaalde parkeerplek altijd mogen verhuren als ze zelf geen parkeerplek nodig hebben, voor uiterlijk de duur van het huurderschap van de huurder; dit lost deels ook de problemen op van huishoudens met twee auto's. - Op ledenvergaderingen van de BVN is vaker het parkeren aan de orde geweest, met name de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in het afgesloten gedeelte. Daarover doen verschillende verhalen de ronde: Parkeerbeheer zou niet kunnen ophoesten hoeveel van deze plaatsen verhuurd zijn, en zou dus ook niet kunnen zeggen hoeveel plekken er nog vrij zijn; vanuit de VvE zou al meermalen aan huurders of kopers zijn gemeld dat er geen parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn. De VvE is volgens ons de verantwoordelijke instantie voor het beheer en de toewijzing van de parkeerplaatsen. Laat de VvE met duidelijke cijfers komen, ze kunnen van de (groot)verhuurder eisen dat die opgeeft hoeveel parkeerplaatsen zij verhuren. - Een klacht indienen bij het Stadsdeelbestuur dat zij wel verwijzen naar P+R voor bezoekers aan bewoners van Nellestein, maar dat er geen veilige oversteekplaats is vanaf de P+R naar de wijk. Het is levensgevaarlijk om de Loosdrechtdreef over te steken. 64. Onze complimenten aan de initiatiefnemer! Zeer terechte actie! 65. Je brief is mij uit het hart gegrepen. Het wordt steeds erger i.p.v. beter. De voornaamste reden is volgens mij het asociale gedrag van bewoners die geen plaats willen betalen en busjes die er dag en nacht staan. 66. Ik stoor me hier ook erg aan. Vriendinnen durven s avonds niet zo ver te lopen en kunnen nooit hun auto kwijt. Ze moeten dan naar de parkeerplaats bij de zeilvereniging die s avonds onveilig aandoet. Zelfs al 2 x een vreemde auto op mijn plek in de garage aangetroffen. Vreemde gang van zaken! 67. Haal de garage weg en maak parkeerplaatsen voor de deur/langs t fietspad. 68. Bij de VvE bestuurders is meer bekend over bewoners/eigenaren, die hun auto niet op hun geëigende plaats achter de toegangsdeur zetten, maar elders op bezoekersplaatsen. Vraag deze VvE bestuurders om strakker het Huishoudelijk Reglement te handhaven. Zes extra nieuw aan te leggen blauwe zone plekken lijkt nodig! 69. Voor zover ik heb begrepen zijn alle parkeerplekken op in parkeergarage Leerdamhof en zijn er nog 48 vrij in Leusdenhof. Heb deze info via WTM. 70. NB: Betaald parkeren uitgesloten. 71. Bewoners moet worden verplicht gebruik te maken van de betaalde garage. 72. Ik heb een eigen parkeerplek maar ook vaker een bedrijfsauto die ik nodig heb en die ik ook s nachts parkeren moet, wat soms bijna niet mogelijk is. 73. Niet alleen voor bezoekers is het aantal plaatsen onvoldoende, ook voor mensen met twee auto s. 13

14 Bijlage 1 bij enquête Parkeren op Leerdamhof 14

15 (naam en adres bekend bij initiatiefnemer) 15

16 Bijlage 2 bij enquête Parkeren op Leerdamhof Beste Jan, Ik ben een bewoner van Leerdamhof en heb je brief en enquêteformulier over "Parkeren op Leerdamhof" ontvangen. Allereerst wil ik zeggen dat ik het een erg goed initiatief van jou persoonlijk vind. Als iedereen alleen naar zijn eigen situatie zou kijken, zou niemand iets doen waar we als gemeenschap beter van worden, dus dank hiervoor. Wat betreft oplossingsrichtingen heb ik ook al een tijdje na lopen denken. Volgens mij is het probleem dat er teveel uiteenlopende belangen zijn. Je geeft zelf al aan dat we met individuele bewoners, de VvE, Rochdale en HIG te maken hebben. Ik geloof niet dat bewoners zelf hun gedrag gaan veranderen, daar zijn nu geen prikkels voor. Ook strenger straffen als prikkel (dus meer toezicht) gaat niet helpen, want in het openbare deel van de garage heeft Stadstoezicht geen bevoegdheden. Rochdale en HIG worden ook niet gestimuleerd om actief bij te dragen aan een oplossing, want hun inkomsten (uit bijv. de verhuur van plekken in het besloten deel van de garage) loopt toch wel door. Daar zit volgens mij een stuk van de oplossing. Want om HIG en Rochdale 'mee te krijgen', moet je kunnen garanderen dat een oplossing hen (a) geen geld gaat kosten en (b) bij voorkeur iets extra's oplevert. Daarom dacht ik aan het uitbesteden van de garage aan een commerciële partij als Q-Park. Die zou de hele garage (besloten en openbaar) kunnen beheren. De hele garage zou dan afgesloten kunnen worden, waarbij bezoekers per uur betalen. En bewoners (eigenaren en huurders) een abonnement kunnen nemen. Er zijn meer dan genoeg vrije plekken in het besloten deel van de garage (veelal gekoppeld aan leegstaande appartementen), waar HIG nu dus ook geld op verliest. De win-win situatie zit voor iedereen dan in het volgende: Bewoners (eigenaren / huurders): geen parkeeroverlast meer, bezoekers hebben altijd een plek. Maar ook de eigen plek is gegarandeerd, tegen een abonnement dat niet meer hoeft te kosten dan bijv. de huidige huurbedragen bij Rochdale (ca. 25 euro per maand) of de servicekosten voor eigenaren (ca. 15 euro per maand). VvE / Rochdale / HIG: beheer van de garage wordt overgedragen aan Q-Park, waarvoor de VvE / Rochdale / HIG niet zelf meer kosten hoeven te maken voor onderhoud, bewonersverenigingen te woord hoeven te staan, bij VvE-vergaderingen aanwezig hoeven te zijn. En in ruil daarvoor krijgen ze een vast bedrag aan inkomsten per maand van Q-Park. Of op z'n Amsterdams: geen gezeik, maar wel geld. Q-Park: moet een initiële investering doen om de garage volledig af te sluiten, maar krijgt daar (veel) vaste en variabele parkeerders voor terug, waar ongetwijfeld een goed verdienmodel op te baseren is. Er zijn twee moeilijkheden bij dit voorstel: 1. De parkeerplaatsen buiten de garage: het zou zonde zijn om die helemaal op te heffen. Ze zijn echter niet 'beheersbaar'. Dus kun je ze bijvoorbeeld (voor de openbare plaatsen in overleg met de gemeente) allemaal converteren in 'speciale parkeerplekken', bijvoorbeeld invalideplekken (die plekken moeten immers vaak wat groter zijn), parkeerplekken voor greenwheels / elektrische auto's, vaste parkeerplek voor politie/wijkregisseur. Eventueel nog steeds met een blauwe zone. 16

17 2. Huidige vaste plekken in het afgesloten deel: idealiter zou je in dit "Q-Park"-model alle parkeerplekken 'vrij' willen maken (je kunt parkeren waar je wil). Dat zal waarschijnlijk op verzet van huidige parkeerplekbezitters stuiten, want mensen met een plek net achter het huidige hek vinden dat (terecht) een betere plek dan boven op het dak. Als oplossing kun je alle huidige vaste plekken zo laten. Op de plekken die niet 'van iemand zijn' kun je bijvoorbeeld de nummerbordjes verwijderen, of een groene lijn op de grond verven of iets dergelijks. Hierdoor zijn die plekken door de garage heen zichtbaar als 'vrije plekken' (nadat je natuurlijk door de slagboom heen bent). Als er nieuwe appartementseigenaren komen, kunnen die daardoor redelijk makkelijk een vaste plek krijgen (natuurlijk dus weer tegen betaling van de servicekosten/abonnementskosten per maand). Voor de goede orde: nieuwe verhuur van plekken is in aanvulling hierop ook mogelijk (bijv. als je als appartementseigenaar twee auto's hebt), maar dat loopt dan via Q-Park en zonder vaste plek (je krijgt gewoon een tweede token om overal op de 'vrije plekken' in de garage te parkeren. Afijn, dat is de enige oplossing die ik als realistisch zie - omdat alleen hierin de belangen van alle partijen niet geschaad worden. Sterker nog: iedereen gaat er uiteindelijk op vooruit. Wellicht dus een idee om eens met Q-Park te gaan praten en te kijken of zij hier iets in zien (dat is de enige bottleneck: Q-Park moet hier wel een winstgevend model in zien). Pas als Q-Park er iets in ziet, zou ik met HIG / Rochdale gaan praten, simpelweg omdat een "Kijk eens, hier is een concreet voorstel" bij hen beter werkt dan hen te vragen mee te denken over een nog onduidelijke oplossing. Vriendelijke groet, (naam en adres bekend bij initiatiefnemer) PS Op je vraag of ik verder mee wil werken: ik denk graag mee en waar ik kan helpen door brieven o.i.d. te schrijven doe ik dat graag. Maar deelnemen aan fysieke vergaderingen en dergelijke is met m'n gezinssituatie (kleine kinderen) veelal onmogelijk. PPS Ik geef meteen cc aan een van de bestuursleden van onze VvE ter informatie. 17

18 Bijlage 3 bij enquête Parkeren op Leerdamhof Geachte Jan Brandenbarg, Deze mail heb ik bewust Parkeren Nellestein genoemd omdat het door mij geschrevene geldt voor geheel Nellestein. Toen wij zevenentwintig jaar geleden hier kwamen wonen kwamen wij terecht in een autovrije wijk waar wij niet met de auto over het maaiveld mochten rijden, net zo min als parkeren. Het parkeren door bewoners en bezoekers diende te geschieden in de vrij toegankelijke parkeergarage. In de huur of de servicekosten moet dientengevolge een bepaald bedrag zitten voor deze parkeergarage, die, voor alle duidelijkheid, van de verhuurder is en niet van de gemeente. Naar aanleiding van klachten van bewoners als dat er in de parkeergarages erg veel zou worden ingebroken en vernield - overigens niet meer of minder dan elders in Amsterdam op plaatsen waar de auto gewoon buiten voor de deur staat - is in 1995 besloten een gedeelte van de garage met een hek af te sluiten en per 1 mei 1996 werd voor het parkeren in het afgesloten gedeelte een bedrag van ƒ 39,50 ( 17,92) per maand gerekend. Dat huren van een parkeerplaats in het afgesloten gedeelte was overigens een keuze, dat kon je doen of laten. De fout die de oorzaak is van de huidige parkeerproblemen was het indertijd voor huurders niet verplicht stellen een parkeerplaats in het afgesloten gedeelte te huren, maar ik vermoed dat dit verplichten juridisch niet mogelijk was/is. In uw brief schrijft u [dat een deel] van de bewoners recht meent te hebben op een onbetaalde parkeerplaats. Gezien de constructie van het moeten parkeren in de parkeergarage en het niet verplicht (kunnen) stellen van het huren van een parkeerplaats in het afgesloten gedeelte hebben bewoners die niet willen huren inderdaad recht op een onbetaalde parkeerplaats. Zoals eerder gememoreerd is dat onbetaald maar betrekkelijk want op een-of-andere manier zit in de huur of in de servicekosten een bedrag verdisconteerd voor die parkeergarage. Zolang er geen verplichting komt voor huurders met een auto om een parkeerplaats te huren in het afgesloten gedeelte zal het parkeerprobleem blijven zoals het is. Verder vermoed ik dat het in het niet eens mogelijk is om alle bewoners achter het afgesloten gedeelte te laten parkeren, omdat er bij de bouw van deze wijk waarschijnlijk maar iets van 0,7 parkeerplaats per appartement is gerealiseerd. Dat vond de gemeente Amsterdam voor parkeerplaatsen gekoppeld aan woningen altijd een mooi getal: 0,7 parkeerplaats. De tijden en het beeld van Nellestein in het algemeen en het Leerdamhof in het bijzonder is sedert het in handen overgaan naar een verhuurder en een woningcorporatie - die zoveel mogelijk appartementen willen verkopen - ingrijpend veranderd. Wat misschien verstandig en vooral verhelderend kan zijn, is een inventarisatie maken van de hoeveelheid beschikbare parkeerplaatsen in de gehele garage in verhouding tot het aantal appartementen. De gemeente verplicht bij verkoop van een appartement - onafhankelijk van het feit of de koper een auto heeft of niet - dat er een parkeerplaats wordt meeverkocht, wanneer mijn vermoeden juist is dat er maar 0,7 parkeerplaats per appartement beschikbaar is wordt het parkeerprobleem bij volledige verkoop alleen maar groter. Stel dat huurders van appartementen in het algemeen sedert het afsluiten van een groot gedeelte van de parkeergarage (1996) in het geheel niet meer betalen voor de parkeergarage omdat het beheer en onderhoud van de gehele parkeergarage wordt opgebracht door de huurders en eigenaren van parkeerplaatsen in het afgesloten gedeelte, dan zou het misschien mogelijk moeten zijn om de overige huurders met een auto te verplichten ook een parkeerplaats te huren in het afgesloten gedeelte. Blijft de vraag of er genoeg plaats is. Om misverstanden te voorkomen, ik huur sedert 1996 een parkeerplaats in het afgesloten gedeelte, toen deze afsluiting in 1996 plaatsvond voorzag ik de problemen die zich al jaren voordoen. Mocht u van mening zijn dat u dit schrijven aan de openbaarheid moet prijsgeven, wil ik daarover eerst overleg met u. 18

19 Met vriendelijke groet, (naam en adres bekend bij initiatiefnemer) NB; hieronder een paar uittreksels uit de algemene bepalingen van het ABP, een reglement en een kleurrijke brochure. Woonklimaat, hoofdstuk 7 Indien het gehuurde deel uitmaakt van een complex waartoe ruimten en terreinen behoren, waarop huurder geen exclusieve gebruiksrechten heeft, zal hij zijnerzijds er toe bijdragen, dat deze ruimten en terreinen niet worden verontreinigd en niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe zij kennelijk, dan wel krachtens de huurovereenkomst of aanwijzingen van verhuurder zijn bestemd. Aldus de Algemene Bepalingen van het ABP huurcontract flatwoningen versie 1983 Parkeergarage, 6 Bij elke groep flatgebouwen behoort een parkeergarage. Elke parkeerplaats is vrij voor het parkeren van uw auto of de auto van een bezoeker. Ongewenste bezoekers in de parkeergarage zullen worden verwijderd. Houdt uw parkeergarage schoon, leeg geen asbakken in de garage en laat geen afval uit uw auto achter. Lekt uw auto olie laat dit dan herstellen, ter voorkoming van olievervuiling in de parkeergarage. Het stallen van een auto in de parkeergarage is geheel voor uw eigen risico. De eigenaresse en beheerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid. De parkeergarage kan niet worden gebruikt voor stalling van caravans en dergelijke. Auto s die langer dan twee maanden in de parkeergarage staan zonder ingebruikname, worden namens de eigenaresse verwijderd. In de parkeergarage bevindt zich een ruimte waar men kleine reparaties aan de auto kan verrichten. Naast de parkeergarage is een wasplaats voor auto s. Deze dient alleen daarvoor te worden gebruikt. Het gebruik van elektriciteit en/of water komt ten laste van de bij de parkeergarage behorende woningen. Aldus de Boer, Den Hartog, Hooft-beheer BV. Amsterdam, 1984 Brochure, Nellestein heeft inmiddels alle faciliteiten die u van een moderne woonwijk mag verwachten. Scholen, clubs, een medisch centrum, SRV service, gezellige schoffeltuintjes tussen de woningen, speelplaatsen en vooral: géén auto s. Die vinden een plaats in een van de parkeergarages. Aldus de wervende en kleurrijke brochure van het ABP uit

20 Bijlage 4 bij enquête Parkeren op Leerdamhof (naam en adres bekend bij initiatiefnemer) 20

Rochdale BV t.a.v. de heer T. Visser Postbus AR AMSTERDAM. Betreft: parkeren in en rond parkeergarage Leerdamhof

Rochdale BV t.a.v. de heer T. Visser Postbus AR AMSTERDAM. Betreft: parkeren in en rond parkeergarage Leerdamhof Rochdale BV t.a.v. de heer T. Visser Postbus 56659 1040 AR AMSTERDAM Betreft: parkeren in en rond parkeergarage Leerdamhof Amsterdam, 19 september 2013 Geachte heer Visser, Hierbij presenteren wij u de

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

De uitslag van de enquête: Parkeren voor SSH huurders in en nabij MAX

De uitslag van de enquête: Parkeren voor SSH huurders in en nabij MAX De uitslag van de enquête: Parkeren voor SSH huurders in en nabij MAX 2013-2014 1. Inleiding/ aanleiding Als woonbestuur zetten wij ons in om de parkeersituatie in en rondom City Campus Max te verbeteren,

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Parkeren in het Rembrandtkwartier

Parkeren in het Rembrandtkwartier Parkeren in het Rembrandtkwartier Verkeerscommissie: Amar Voogt, Vermeerstraat 22 Anja Scheltinga, Rembrandtstraat 45 Bert Leijen, Vermeerstraat 35 Guus Coolegem, Frans Halsstraat 5 Wat is er gedaan? Probleem

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Uitslag van de enquête

Uitslag van de enquête Uitslag van de enquête Persoonlijke informatie Leeftijd : Van 18 jaar tot 30 jaar hebben er 9 mensen meegedaan. Van 30 jaar tot 50 jaar hebben er 11 mensen meegedaan. Van 50 jaar tot 70 jaar hebben er

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014

Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014 Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014 Aanleiding In nuari kreeg de bewonerscommissie van verschillende bewoners vragen over veiligheid. Op dat moment lagen de autobranden rond de arwisseling nog vers in

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

* 59% heeft een voorkeur voor een huurwoning; 50% gelijkvloers; 58% met 2 slaapkamers.

* 59% heeft een voorkeur voor een huurwoning; 50% gelijkvloers; 58% met 2 slaapkamers. Aan: de leden van de ouderenbonden in Castricum Betreft: Enquête woonwensen ouderen DD: Augustus 2015 Geachte leden, Onderstaand treft u de resultaten aan van de woonwensenenquête aan die onlangs onder

Nadere informatie

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL.

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. 2014 GEACHTE BEZOEKER/RECREANT GAASPERPLAS, MIDDELS DEZE ENQUÊTE WIL DE AFDELING TOEZICHT VAN GROENGEBIED AMSTELLAND MEER INZICHT KRIJGEN

Nadere informatie

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Van: comité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Aan: College B&W Gemeente Terneuzen i.a.a. Gemeenteraad Terneuzen CC: Wijkraad Binnenstad Terneuzen Terneuzen, maandag 6 juni 2016 Betreft: enquête ondernemers,

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Beste bewoner, Met vriendelijke groet, Ron Grillet. (voorzitter VVE)

Beste bewoner, Met vriendelijke groet, Ron Grillet. (voorzitter VVE) Beste bewoner, Voor u ligt een enquête over de VVE en zijn bestuur. Ik vraag u om ongeveer 15 minuten de tijd te nemen om deze enquête zorgvuldig door te nemen en in te vullen om zo het nieuwe bestuur

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade Sector Stedelijke Ontwikkeling ćv Beheer Bezoekadres: Markt 33 Fractie SP Kerkrade Mevr. M. Laumann Ambtenaar Kaardebol 26 W. Bosten 6467HS KERKRADE Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam

Fietsen in Amsterdam Resultaten van een online enquête november 2011 In het kader van het door O+S georganiseerde symposium is een online enquête gehouden onder het online panel van O+S. Ruim 2.600 Amsterdammers van 16 jaar

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

COÖPERATIEVE FLATEXPLOITATIEVERENIGING LANGSWATER V U.A.

COÖPERATIEVE FLATEXPLOITATIEVERENIGING LANGSWATER V U.A. COÖPERATIEVE FLATEXPLOITATIEVERENIGING LANGSWATER V U.A. Langswater 614 Telefoon: 020-4100580 1069 EE Amsterdam Fax: 020-4100581 e-mail: info@langswater.nl www.langswater.nl Eigenaren Langswater 535 t/m

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Onderzoek bereikbaarheid. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Onderzoek bereikbaarheid. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Onderzoek bereikbaarheid Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / november 2013 Respons Respons: 69% Laurentius Cliëntenpanel: Onderzoek bereikbaarheid

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Aandachtspunten Als centrumbewoners ervaren wij meerdere vormen van overlast die rechtstreeks te herleiden zijn tot de markt.

Aandachtspunten Als centrumbewoners ervaren wij meerdere vormen van overlast die rechtstreeks te herleiden zijn tot de markt. Almere, 21 november 2013 Gemeente Almere t.a.v. de heer M. Lolkema Postbus 200 1300 AE ALMERE Betreft: toezicht en handhaving markt Geachte heer Lolkema, Vertegenwoordigers van Bewonerscommissies The Jewel

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 OPSCHRIFT Vergadering van 16 december 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht.

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht. Gemeente Haarlem Haarlem drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Beheer Datum Ons

Nadere informatie

Enquête Vijverhof complex Nieuwkoop Samenwerking van HBV & PGSN

Enquête Vijverhof complex Nieuwkoop Samenwerking van HBV & PGSN Enquête Vijverhof complex Nieuwkoop Samenwerking van HBV & PGSN Sinds de eerste verhuizingen naar de nieuwe Vijverhof zijn er diverse klachten geweest, bijvoorbeeld over de liften en de brievenbussen,

Nadere informatie

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord #1 Gestart: zondag 12 juli 2015 13:28:37 Laatst gewijzigd: zondag 12 juli 2015 13:44:01 Bestede tijd: 00:15:24 Helaas is bij alle varianten tot nu steeds een onhaalbare ingang getekend vanaf het pleintje

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 Beste buren, Deze nieuwsbrief wil het bestuur u informeren over diverse onderwerpen. Onderstaand een verdere inhoudsopgave: 1 Aankondiging ALV 2015 2 Nieuwe website

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen?

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen? Fietsendiefstal Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Fietsendiefstal Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: politie). 8 7 6 1 Is er uit jouw huishouden

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

TE HUUR. Van t Hoffstraat XP BARENDRECHT

TE HUUR. Van t Hoffstraat XP BARENDRECHT TE HUUR Van t Hoffstraat 20 2991 XP BARENDRECHT WOONBOULEVARD REIJERWAARD IS EEN SUCCESLOCATIE WINKELRUIMTE BESCHIKBAAR OP DÉ PLEK OP HET GEBIED VAN HUIS EN INTERIEUR Deze grote beschikbare winkelruimte

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Onderzoek parkeerbeleid

Onderzoek parkeerbeleid Onderzoeksrapport Onderzoek parkeerbeleid Gemeente Heemstede Uw gegevens Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Telefoon: 14023 Internet: www.heemstede.nl Contactpersoon Dhr. T. loggers Onze

Nadere informatie

Opmerkingen naar aanleiding van vragenlijst

Opmerkingen naar aanleiding van vragenlijst Bijlage 2. Opmerkingen naar aanleiding van vragenlijst Hieronder vindt u een overzicht van alle reacties, opmerkingen en suggesties van de jongeren naar aanleiding van het onderzoek. De reacties zijn geanonimiseerd

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Als je verliefd op iemand bent is dat vaak een fijn gevoel. Als de ander dan ook verliefd op jou is, wordt dit gevoel alleen maar sterker. Het is echter niet altijd

Nadere informatie

Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949. Discussienotitie. Toekomst parkeergarage Hengelo centre

Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949. Discussienotitie. Toekomst parkeergarage Hengelo centre Opsteller : Peter Boerkamp, beleidsmedewerker Parkeerbeleid, tel. 2459949 Discussienotitie Toekomst parkeergarage Hengelo centre Inleiding In deze discussienotitie gaan we in op de toekomst van parkeergarage

Nadere informatie

D66 Heusden Contact Informatie Algemeen Copernicuslaan 4. KvK ZC Vlijmen. Telefoon

D66 Heusden Contact Informatie Algemeen Copernicuslaan 4.  KvK ZC Vlijmen. Telefoon p/a J.W. Vonk Rossinistraat 36 5151 KJ Drunen Tel. 0416-376234 hanvonk@d66heusden.nl W: www.d66heusden.nl College van B&W van de gemeente Heusden Postbus 41 5250 AA VLIJMEN Drunen, 14 juli 2011 Betreft:

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel (ver)nieuwbouw en parkeren Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel (ver)nieuwbouw en parkeren Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / maart 2015 Respons Respons 61% 39% 61% ingevuld niet ingevuld Heeft u een voorkeur voor 1, 2, 3 of 4 persoonskamers

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld.

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. ENQUETE RENOVATIE HAMWIJCK VAN HET TOILET EN DE DOUCHERUIMTE 1. Communicatie Vindt u dat u voldoende schriftelijke

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid Amendementen en preadviezen Donderdag 12 december stelt de ALV het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam-Zuid vast. In dit document treft

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar het al dan niet openbare karakter van. parkeerplaatsen. Publicatiedatum: 15 oktober Rapportnummer: 2014 /14 0

Rapport. Een onderzoek naar het al dan niet openbare karakter van. parkeerplaatsen. Publicatiedatum: 15 oktober Rapportnummer: 2014 /14 0 Rapport Een onderzoek naar het al dan niet openbare karakter van parkeerplaatsen. Publicatiedatum: 15 oktober 2014 Rapportnummer: 2014 /14 0 20 14/140 d e Natio nale o mb ud sman 1/7 Inhoudsopgave Wat

Nadere informatie

1.3 De auto van verzoeker bleef achter in een parkeervak waar parkeerbelasting moest worden betaald.

1.3 De auto van verzoeker bleef achter in een parkeervak waar parkeerbelasting moest worden betaald. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland op 12 mei 2007, nadat zij verzoeker in de Eerste Helmerstraat te Amsterdam hadden aangehouden,

Nadere informatie

Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis.

Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis. Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis. Opdrachtgever Onderzoeker Uitvoering veldwerk Deelgemeente Feijenoord Alex Feijt Het Opiniehuis Rotterdam, Juli 2012 Inhoud SUMMARY... 3 INLEIDING...

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Geen waarschuwing en schadevergoeding, wel weggesleept Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam

Geen waarschuwing en schadevergoeding, wel weggesleept Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen waarschuwing en schadevergoeding, wel weggesleept Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam 28 juli 2009 RA0940669 Samenvatting

Nadere informatie

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Versie 1.0 1 mei 2005 op 01-03-2012 opnieuw vastgesteld als onderdeel beleidsplan SDSP INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Essesteijn. Essesteijn

Essesteijn. Essesteijn Essesteijn Wijkbeschrijving: De wijk Essesteijn beslaat een viertal gebieden waarbinnen de straten eindigen op dezelfde naam. Zo is er het gebied waarin de straten eindigen met Dreef. Dit gebied grenst

Nadere informatie

Wij willen u bedanken voor het prettige gesprek, uw betrokkenheid en het meedenken in mogelijkheden. Hierbij maken we gebruik van uw uitnodiging.

Wij willen u bedanken voor het prettige gesprek, uw betrokkenheid en het meedenken in mogelijkheden. Hierbij maken we gebruik van uw uitnodiging. Bennebroek, 1 april 2015 Geachte heer Kokke, Op 25 maart 2015 j.l. hebben wij samen met buurtbewoners van de Jacob van Heemskerklaan e.o. met u gesproken in het gemeentehuis van Bennebroek. Tijdens dit

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Beste lezer, Wij willen je bedanken voor het vertrouwen in ons bedrijf. Met muzikale en vriendelijke groeten,

Beste lezer, Wij willen je bedanken voor het vertrouwen in ons bedrijf. Met muzikale en vriendelijke groeten, Beste lezer, Welkom bij Zlata Strijkinstrumenten! Dit is een bericht ter inleiding. De uitleg van de procedure tot huren staat op de volgende pagina. Bedankt dat je ervoor hebt gekozen een viool of altviool

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. goed gezond gelukkig gezegend 2016

NIEUWSBRIEF. goed gezond gelukkig gezegend 2016 NIEUWSBRIEF Nummer 5 Januari 2016 goed gezond gelukkig gezegend 2016 CBS De Rank zorgt voor sprankelend onderwijs! Deze maand schoonmaakactiviteiten 27 jan Open dag 25-29 jan Project school-kerk 31 jan

Nadere informatie

Betreft: veiligheid woonbootbew/oners aan de Ringvaart-Nieuwemeerdijl< Badhoevedorp, voorheen het Zwarte pad Amsterdam

Betreft: veiligheid woonbootbew/oners aan de Ringvaart-Nieuwemeerdijl< Badhoevedorp, voorheen het Zwarte pad Amsterdam Postbus 195 1170 AD Badhoevedorp E-mail: woosbestuur@live.nl Rekeningnr: ING: 8039478 t.n.v.woos Vereniging Woonschepen Overleg Osdorp Slotervaart O Of(T 2012 AANTEKENEN Aan het Dagelijks Bestuur en de

Nadere informatie

Bijlage B: Opmerkingen klanten

Bijlage B: Opmerkingen klanten Bijlage B: Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven

Nadere informatie

REGELING ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN

REGELING ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN REGELING ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Woonstichting Gendt, 1 september 2012 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Soorten wijzigingen... 4 3. Aanvraag... 6 4. Vergoedingen... 7 5. Overname... 8 6.

Nadere informatie

Inhoud Schotelantennes: wat mag en wat mag niet

Inhoud Schotelantennes: wat mag en wat mag niet Schotelantennes 2 Inhoud Schotelantennes: wat mag en wat mag niet 3 Plaatsen zonder toestemming 3 Plaatsen met toestemming 4 Dit mag in elk geval niet 4 Eisen aan de bevestiging 4 Aansprakelijkheid 5 Verhuizen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Verzendadres Per e-mail: bwt-overigevergunningen@rotterdam.nl Per post: Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Postbus 6575 3002 AN Rotterdam

Nadere informatie

WOLVENLAAN 157. HILVERSUM. INCLUSIEF GARAGE ONDER DE WONING.

WOLVENLAAN 157. HILVERSUM. INCLUSIEF GARAGE ONDER DE WONING. WOLVENLAAN 157. HILVERSUM. INCLUSIEF GARAGE ONDER DE WONING. Vraagprijs 167.500,- k.k. VOORWOORD Namens de verkoper(s) bedanken wij u voor de getoonde belangstelling voor hun woning. Ook voor de verkoper

Nadere informatie

Verslag presentatie contourenschets Fongersplaats 25 juni 2013

Verslag presentatie contourenschets Fongersplaats 25 juni 2013 Postbus 458, 9700 AL, Groningen Verslag presentatie contourenschets Fongersplaats 25 juni 2013 Presentatie Mathijs Dijkstra van MD Landschapsarchitecten ligt met behulp van een presentatie de contourenschets

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Objectgebonden handhaving Uw contact de heer J. van de Grootevheen T (020) 540 46 92 F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl aan de leden van de gemeenteraad Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Afdeling Vergunningen Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Verzendadres Gemeente Rotterdam afdeling Vergunningen Postbus 6575 3002 AN Rotterdam Contactgegevens E-mail: vergunningen@dsv.rotterdam.nl

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem!

Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! Tocht, stank en ziek door vocht en schimmels; bewoners pikken het niet langer en vragen aandacht voor hun probleem! VERSLAG VAN EEN BEWONERS EN SP-ONDERZOEK KLACHTEN OVER WATEROVERLAST BEWONERS VAN DE

Nadere informatie

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag Welkom bij VvE Beheer Den Haag Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Beheer Den Haag. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de bewoner. Dat dit een hele opgave

Nadere informatie

taaf Leidinggevende 917

taaf Leidinggevende 917 Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: OB/CT Auteur : G.J. Ankersmit

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Verzendadres Gemeente Rotterdam Cluster Stadsontwikkeling afdeling Vergunningen Postbus 6575 3002 AN Rotterdam Contactgegevens E-mail:

Nadere informatie

Advies Verhuizen. Opdrachtgever: Nijestee juni 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Advies Verhuizen. Opdrachtgever: Nijestee juni 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Verhuizen Opdrachtgever: Nijestee juni 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en centrum Inleiding Op 29 mei is de Bewoners Groep (BAG) van Nijestee gestart met dertien deelnemers. In drie

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag Uw brief van Aan bewoners, bedrijven en instelling in Heesterbuurt-Noord Uw kenmerk Ons kenmerk SB2009.15090

Nadere informatie

Toelichting op het gebruik van de ruimten onder de trambaan aan de Pelikaanstraat

Toelichting op het gebruik van de ruimten onder de trambaan aan de Pelikaanstraat Toelichting op het gebruik van de ruimten onder de trambaan aan de Pelikaanstraat Versie: 1.0 11 maart 2015 1 Inleiding In 2010 is door de gemeente besloten om de ruimte onder de trambaan langs de Pelikaanstraat

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

: Z11706 / INTERN

: Z11706 / INTERN MEMO Aan : Duinoord en buurtbewoners Duinoord Van : Corné van Dongen Datum : 2 juli 2013 Onderwerp : Oplossingsrichting parkeeroverlast Duinoord Kopie naar : Ons kenmerk : Z11706 / INTERN2013-1593 Aanleiding

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie