De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof"

Transcriptie

1 De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof Een enquête onder de bewoners Amsterdam, mei 2013 De uitvoering van deze enquête is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Bewonersvereniging Nellestein (BVN)

2 Inhoud Vooraf pag De toelichting op de enquête en het antwoordformulier pag De uitslag van de enquête pag De integrale weergave van aanvullende toelichtingen en bijlagen, per blok pag. 8 2

3 Vooraf Graag bied ik u als betrokkene bij de parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof de uitkomsten aan van een enquête die in april 2013 onder alle bewoners van Leerdamhof is gehouden. Allereerst treft u de huis aan huis verspreide toelichting en het bijgevoegde antwoordformulier aan. Daarna volgt de uitslag van de enquête. Tenslotte volgt een overzicht van alle toegevoegde reacties en bijlagen. Gezien de respons (32.5%), het grote aantal toelichtingen en de aard van deze toelichtingen kan worden vastgesteld dat de parkeersituatie in en rond de garage Leerdamhof voor heel veel bewoners en hun bezoekers op zijn zachtst gezegd problematisch is. Dit laatste is niet verrassend. Parkeren in Nellestein en op Leerdamhof in het bijzonder is al erg lang een bron van ergernis en irritatie. In de toelichting op de enquête is al aangegeven dat sprake is van een complexe situatie met veel betrokkenen met wellicht tegenstrijdige belangen. Desondanks ben ik van mening dat de huidige situatie meer dan voldoende aanleiding vormt om zeer serieus naar een afdoende oplossing te zoeken. Uw aandacht en inzet zijn daarbij van groot belang. Ik doe dan ook een dringend beroep op uw medewerking. De initiatiefnemer Jan Brandenbarg 3

4 Parkeren op Leerdamhof Sinds de renovatie van de op- en afrit bij de parkeergarage Leerdamhof en de aanleg van een blauwe zone lijkt de parkeersituatie nauwelijks verbeterd. Dat is vreemd want na ruim 30 jaar parkeerellende in en rond de garage Leerdamhof zou je verwachten dat er nu eindelijk een zowel voor bewoners als bezoekers aanvaardbare en normale situatie zou zijn gerealiseerd. Helaas is het tegendeel waar. Voor bezoekers is er s avonds en in het weekend meestal géén parkeerplek beschikbaar. Op vraag van bewoners heeft stadsdeel Zuidoost geadviseerd om bezoekers van Leerdamhof gebruik te laten maken van de P+R parkeergelegenheid bij metrostation Gaasperplas! Kennelijk denkt het stadsdeel dat alle bezoekers van Leerdamhof jong en goed ter been zijn, overdag en s avonds uitstekend de weg kennen en zich niet laten weerhouden door slecht weer. Helaas is de realiteit anders. Steeds meer bewoners ervaren dat spontaan bezoek wegblijft en dat het onderhouden van sociale contacten s avonds en in weekenden door het gebrek aan parkeermogelijkheden nagenoeg uitgesloten is. Bekend is dat een toenemend aantal bewoners hun afspraken hierdoor noodgedwongen maar buiten de wijk organiseert. Toch is dit voor vooral oudere bewoners slecht mogelijk vanwege hun beperkte mobiliteit. Kortom: een zeer onwenselijke situatie. Over de oorzaken valt veel te zeggen. Duidelijk is in elk geval dat een deel van de huidige bewoners niet bereid is een parkeerplaats in de garage te huren. Dat daardoor veel plekken, bestemd voor bezoekers, onnodig bezet worden gehouden is kennelijk niet van belang. Ook valt op dat steeds meer bedrijfsauto s op bezoekersplaatsen worden geparkeerd. Het aantal plekken in de nieuw aangelegde blauwe zone bedraagt in totaal maar 6 (zes) plaatsen! De gevolgen: bewoners en/of bezoekers parkeren in het weekend en s avonds noodgedwongen op de op/afrit of zelfs op het maaiveld. Handhaving is er wel maar lost het echte probleem niet op: een absoluut tekort aan beschikbare parkeerplekken voor bezoekers. De consequenties van deze situatie op de toegankelijkheid van de wijk voor o.a. brandweer, ambulance en politie kunnen vergaand zijn. Een oplossing is niet eenvoudig te vinden. Daarvoor zijn er teveel belanghebbenden met uiteenlopende prioriteiten (o.a. VVE van garage Leerdamhof, individuele eigenaren/huurders, Rochdale, ACM/HIG, stadsdeel Zuidoost en politie). Daarnaast meent een deel van de bewoners recht te hebben op een onbetaalde parkeerplek. Toch gaat het mij als bewoner te ver om me bij deze situatie neer te leggen. Ik vind dat toegankelijkheid van Leerdamhof voor zowel bezoekers als hulpdiensten te allen tijde en onbelemmerd verzekerd moet zijn. Om die reden roep ik u op mee te werken aan het beantwoorden van deze enquête. Het is belangrijk om van zoveel mogelijk bewoners van Leerdamhof te weten hoe zij de huidige parkeersituatie ervaren. Dit initiatief wordt ondersteund en mogelijk gemaakt door de Bewonersvereniging Nellestein (BVN). De uitkomst van de enquête wordt bekend gemaakt op en De initiatiefnemer: Jan Brandenbarg Leerdamhof

5 Antwoordformulier Parkeren op Leerdamhof Graag aankruisen welke stelling uw voorkeur heeft: 0 Ik vind de huidige parkeersituatie in en om de garage Leerdamhof vooral voor bezoekers absoluut onvoldoende en vind dat dit, hoe dan ook, dringend verbeterd moet worden; 0 Ik vind de huidige parkeersituatie in en om de garage Leerdamhof vooral voor bezoekers geen onoverkomelijke problemen opleveren en vind dat er geen verandering nodig is; 0 Ik heb geen mening over de parkeersituatie in en om de garage Leerdamhof. Ruimte voor toelichting (niet verplicht) Naam. Adres Telefoonnummer .. Indien u dit initiatief wilt steunen door op basis van de uitkomst van deze enquête eventueel samen met mij verdere stappen te zetten, dan nodig ik u uit dit hieronder kenbaar te maken: Ik wil wel / niet actief meewerken aan dit initiatief (graag omcirkelen wat van toepassing is). Ingevuld formulier graag voor 22 april 2013 inleveren op Leerdamhof 63 of Leerdamhof 317 De initiatiefnemer: Jan Brandenbarg Leerdamhof

6 De uitslag van de enquête In de afgelopen maand april is een enquête onder alle bewoners van het Leerdamhof verspreid. Aanleiding voor de enquête is de door de initiatiefnemer geconstateerde verslechtering van de parkeersituatie in en om de parkeergarage Leerdamhof. Op het antwoordformulier kan elke bewoner reageren op drie onderdelen: 1. het aankruisen van één van drie stellingen: a. verbetering gewenst, b. geen verandering nodig, of c. geen mening. 2. daarnaast is er ruimte voor een (niet verplichte) toelichting. 3. tenslotte is er de vraag of men bereid is wel of niet actief mee te werken aan mogelijke vervolgstappen. Hieronder vindt u de resultaten van de enquête op basis van alle ontvangen reacties. Ter toelichting het volgende: Leerdamhof kent formeel de huisnummers 1 t/m 479. Bij de verwerking van de gegevens is een correctie toegepast voor niet bestaande woningen, de nummers 1, 201, 202, 268 en 462 maar ook voor leegstand. Dit laatste is gecontroleerd op basis van overvolle brievenbussen. Uiteindelijk is uitgegaan van 455 bewoonde woningen tijdens de enquêteperiode. Op het moment van verwerking van de ontvangen reacties (eind april) hebben 148 bewoners de moeite genomen de enquêtevragen te beantwoorden. Dat is een respons van 32.5 %!! De resultaten van de enquête: Ad 1. De reacties op de drie stellingen a. Verbetering dringend gewenst: 146 reacties = 98.6% b. Geen verandering nodig : 0 reacties = 0 % c. Geen mening : 2 reacties = 1.4 % Een uitkomst die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Parkeren in en rond de garage Leerdamhof wordt door vrijwel alle respondenten als beslist ontoereikend ervaren. Ad 2. De (niet verplichte) toelichting Ongeveer de helft van de respondenten (73 = 49.3%) heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De reacties variëren van bijvoorbeeld complimenten voor het initiatief, klachten over te lang geparkeerde personenauto s en bedrijfsbussen, pleidooien voor uitbreiding blauwe zone of volledig betaald parkeren. Ook worden zorgen geuit over de verminderde bereikbaarheid voor bezoekers en daardoor sociale isolatie van oudere bewoners maar ook zorg over de bereikbaarheid van de wijk voor hulpdiensten. Een aantal bewoners heeft de moeite genomen voor een zeer uitgebreide reactie met veel feiten uit het verleden tot en met een concreet verbetervoorstel. De integrale weergave van alle reacties zal t.z.t. digitaal verkrijgbaar zijn. De hoeveelheid en de aard van de reacties maken opnieuw duidelijk dat er sprake is van een bij veel respondenten bestaand gevoel van ontevredenheid met en ergernis over de huidige situatie. 6

7 Ad 3. De bereidheid tot medewerking aan mogelijke vervolgstappen Ruim 40 personen hebben zich bereid verklaard om zich verder in te zetten. Het is erg positief te kunnen vaststellen dat zoveel bewoners een actieve bijdrage willen leveren. Daarom is eind deze maand een overleg gepland met al deze bewoners. We bespreken dan in elk geval de uitkomsten van de enquête, de te ondernemen acties naar betrokken partijen (Rochdale, Holland Immo Groep, stadsdeel Zuidoost, VvE parkeergarage). Ook zullen we dan proberen af te spreken wie welke taak op zich neemt en hoe we alle bewoners van Leerdamhof zullen blijven informeren. Hebt u naar aanleiding van bovenstaande behoefte aan een reactie dan kunt u contact opnemen met de initiatiefnemer: Jan Brandenbarg, (020) , Kijk voor verdere informatie op de volgende websites: of Respons per blok in percentages 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 34,90% 42,60% 39,40% 50% 15% 10% 21% 5% 0% Blok C/toren A Blok G Blok J Blok K Blok L 7

8 De integrale weergave van aanvullende toelichtingen en bijlagen, per blok Blok C/toren A: 41 reacties Geen aanvullende toelichting: 21 Toelichtingen: 1. De formulering hoe dan ook is natuurlijk te ruim, maar er moet wel iets gedaan worden. Dat met die hulpdiensten valt m.i. wel mee, maar er moet wel ruimte voor bezoekers zijn. 2. Probleem wordt veroorzaakt door A. aso-bewoners die geen parkeerplaats huren in de parkeergarage en B. gedoogbeleid gemeente (parkeren in voetgangerszone). 3. Ik ben voordat de renovatie plaatsvond naar de vergadering van de stadsdeelraad geweest en heb daar al aangegeven dat de nieuwe situatie slechter zou worden. Volgens hen was dat onzin. Wat mij wel opviel was dat er op dat moment weinig mensen van Nellestein aanwezig waren. 4. Ik kijk op de parkeerplekken. Auto s worden regelmatig op de stoep geparkeerd, dubbel geparkeerd achter de flat gezet op de op/afrit (talud). Vaak opstoppingen. Mijn bezoek klaagt van geen plekken. Als ik boodschappen doe met de auto, zelden dat ik de auto even beneden kwijt kan. 5. Sinds de herindeling van de parkeergelegenheid is het voor bezoekers niet veel beter geworden. Overigens is er een kleine groep bewoners met een plek in de garage, die hun auto structureel in het openbare/bezoekersgedeelte parkeert, waardoor voor bezoek helaas dan geen plek meer is meer parkeerplaatsen, bijv. meer blauwe zone (met andere tijden!); - aparte plek voor werk busjes ; - bewaakte parkeerplaatsen goedkoper maken voor huurders/kopers of doorberekenen in de huur (of groter maken?). 7. Ik stoor me vooral aan auto s die hier langdurig geparkeerd worden. Zoals de beschadigde Alfa Romeo buiten, of de Peugeot bus (Poolse) binnen. (Voetnoot: De Alfa staat er al sinds jan. 2013) 8. Aan de achterzijde van de appartementen is ruimte voor meer parkeerruimte. Wanneer de A9 vanaf 2014 in een tunnel komt te liggen, is er misschien mogelijkheid tot herinrichting van de bosschages. 9. Bewoners verplichten een parkeerplaats te huren/kopen. Busjes van bedrijven, kerk etc. moeten maar op een bedrijventerrein gaan staan. Parkeren op oprit toestaan is onverantwoord! Nog meer handhaven en nog meer blauwe zone. 10. Ik vind de huidige en vorige parkeersituatie onvoldoende. Zie bijlage We huren een parkeerplaats op de garage. Helaas blijkt die plek soms door anderen te worden misbruikt. De plek is alleen bedoeld voor bezoekers, we gebruiken zelf geen auto. 12. Goed initiatief! 13. Alleen wonend, 90 jaar. Twee dochters, één Heerlen Zuid-Limburg, één Melissi, Griekenland. Als ze eens komen is er geen ruimte voor de wagens, dus ze komen niet. 1 Brief van een bewoner uit blok C aan Stadsdeel Zuidoost d.d. 9 maart

9 14. Het is te gemakkelijk voor bewoners om op bezoekersplaatsen te parkeren (dit doen blijkbaar ook bewoners die wel een duur betaalde plaats huren). Er zijn methodes om die van de bezoekers te scheiden, al zal je altijd uitzonderingen houden. 15. Alle auto s die hier niks te zoeken hebben moeten maar naar de P+R gaan (zoals de bus van Jesus, etc.). De auto s die hier neer worden gezet en dan verder met andere auto s ook wegwezen. 16. Auto s moeten worden gecontroleerd op het wel of niet wonend te Nellestein. Een auto die 3 x gesignaleerd wordt moet een fikse boete krijgen, 150 euro of zoiets. Bedrijfswagens moeten worden verbannen. Laten die maar op de P+R gaan staan. 17. Ik vind dat er meer controle uitgevoerd moet worden voor foutparkeerders en het parkeren op gebied Nellestein. 18. Dak van garage is voor nog geen 30% in gebruik. Iets om over na te denken!? Laat bezoekers betalen. Dan zullen de bewoners zonder parkeerkaart het wel merken. 19. Betaald parkeren en iedereen die in de garage (betaald) staat een visite blauwe schijf (gelijk Amstelveen Centrum). 20. Goed initiatief! Blok G: 22 reacties Geen aanvullende toelichting: 10 Toelichtingen: 21. Maak de ingang van de parkeergarage op het dak. Alle parkeerplekken op het dak zijn voor bezoekers. Ook de begane grond (hoge ingang) is dan voor bewoners. 22. Geachte heer Brandenbarg / beste buurman, Vandaag hebben wij uw enquête in de brievenbus gevonden. Wij vinden het een goed initiatief om het ernstige parkeerprobleem aan te pakken aangezien ook wij de huidige situatie omtrent de parkeergelegenheid op de Leerdamhof meer dan zat zijn. Ook het feit dat de parkeergarage ontzettend verwaarloosd, smerig en lek is irriteert ons mateloos. (Ter vergelijking: de parkeergarage van Liendenhof ziet er veel netter uit.) Buiten het feit dat mijn bezoek meestal al niet eens kan parkeren schaam ik me ook enorm voor hoe de garage eruit ziet. Ook staan er regelmatig auto's dubbel/asociaal geparkeerd en staan er kapotte auto's waar niet mee gereden wordt. Wij hebben wel een aantal ideeën over hoe deze situatie aangepakt kan worden en willen daar graag met u, en hopelijk nog vele andere, over om de tafel te gaan zitten. - Ook worden er regelmatig 2 parkeerplaatsen voor 1 auto in beslag genomen door asociaal parkeergedrag. - Kapotte auto s waar niet in gereden wordt, worden door de politie niet verwijderd! - Garage is smerig, oud, vies en lek! 23. Er zijn genoeg bewoners die een betaalde plaats in de garage hebben, maar deze auto toch beneden zetten omdat ze moeten lopen. Jammer! 24. Bezoek ontvangen/familie bij een verjaardag is problematisch. Zeker als ze slecht ter been zijn. Moeten vaak een parkeerplaats zoeken verder in de wijk. Dit terwijl er b.v. op [ t dak ruimte genoeg is. 25. Meer blauwe zone. Meer controle op langdurig staan op 1 plek. 9

10 26. Mijn bezoekers kunnen over het algemeen een plekje vinden bij garage Leusdenhof als het bij ons (Leerdamhof) vol is. Verder weet ik het niet. 27. We hebben nog geen klachten van bezoekers gehad. Alle parkeerplaatsen met een blauwe zone zie ik als enige oplossing. Ook in de overdekte garage. 28. Zie bijlage Goed initiatief. Naar mijn mening wordt het parkeertekort veroorzaakt door tweeverdieners. Veel mensen hebben gezien de ligging van Nellestein 2 auto s nodig voor het werk. Met de 40 euro per maand moet er ondertussen wel genoeg vermogen zijn om de garage uit te breiden en een 2 e auto mogelijk te maken. 30. Mogelijk heb ik t mis en was t niet officieel toegestaan, doch voor bezoekers waren er voor mij voorheen méér parkeerplaatsen, te weten op de helling vóór de parkeergarage. Hier op de helling is echter een parkeerverbod ontstaan. Ik vraag me (sterk) af waarom tot deze vermindering van parkeerplaatsen is besloten. P.S. Jan, jij hartstikke bedankt voor dit initiatief! 31. Daarnaast is het ook voor bewoners die huren lastig om een parkeerplek te verkrijgen. We hebben voor de renovatie zowel bij Rochdale als ACM een aanvraag ingediend voor een parkeerplek. Bij beide verhuurders verschillen de prijzen en wachttijden enorm. ACM/HIG kon zelfs in Leerdamhof geen parkeerplek aanbieden (de open plekken waren voor mogelijke kopers), maar alleen in Leusdenhof. 32. Goed initiatief! Bij bezoek van bezoekers met één auto valt er iets te regelen; bij bezoekers met meerdere auto s niet. Dan ontstaat er een hele vervelende situatie. Blok J: 32 reacties Geen aanvullende toelichting: 19 Toelichtingen: 33. Zelf moet ik vanwege invaliditeit op de begane grond parkeren. Trappen met een rolstoel geen optie. 34. Wordt de niet beveiligde overdekte parkeerruimte in de toekomst ook afgesloten? Of zijn dit slechts geruchten. Want dan wordt het helemaal moeilijk voor bezoek om de auto te parkeren. 35. Ben het helemaal eens met uw initiatief! Wat ook belangrijk is naast de toegankelijkheid voor alle hulpdiensten, is de wegwijzing naar flats. Ik bedoel dat de aanduiding blok M, K e.d. niet voldoende is voor de hulpdiensten. Is het niet makkelijker om met duidelijke borden de nummering van de flats aan te geven. Het is voor de hulpdiensten die hier gelukkig niet vak komen, een doolhof. Dit n.a.v. het overlijden van een buurman in mijn portiek een paar weken terug. Het was voor de hulpdiensten niet duidelijk waar het huisnummer zich bevond. P.S. De hulpdiensten waren niet te laat, ze hebben alles gedaan wat ze konden om hem te reanimeren. De buurman bleek al lang heel ziek. 36. Ik als bewoner wist bij voorbaat al dat dit niet zou werken. De renovatie heeft niets veranderd. Het is alleen netter geworden. Je kan alleen nieuwe huurders dwingen een parkeerplaats te huren. 37. Auto-bezittende familie/vrienden blijven weg! Of klagen over lang zoeken! 38. Ik heb niet zulke sterke gevoelens als de bovenste optie, maar ook de andere opties passen niet. Het zou fijn zijn als er meer ruimte zou komen, maar het is ook niet ABSOLUUT onvoldoende. 39. Dat een deel van de bewoners niet bereid is om te betalen in de parkeergarage kan ik me ook voorstellen; het regent daarbinnen net zo hard als buiten; het is luguber; slecht verlicht; slecht tot geen onderhoud. Aan de andere kant weet je als je hier komt wonen: autovrije wijk, dus verplicht in de parkeergarage en misschien dan een goedkoper maandbedrag? 2 van een bewoner uit blok G aan initiatiefnemer enquête 10

11 40. Bij al het genoemde komt NOG een onwenselijke situatie. De in- en uitrijweg voor de wijk, achter om de hoogbouw van de Leerdamhof. De uitwijkplaatsen i.v.m. tegenliggers staan regelmatig vol geparkeerde auto s. Dat kan zeer lastig zijn, soms ook gevaarlijk. Klachten bij de wijkregisseur helpen niet. Het handhavingsbeleid in de wijk is sowieso geen goede Bewoners op een of andere manier verplichten in de garage te huren. - Extra parkeerplaatsen aan de Flierbosdreef aanleggen. - Nog lager tarief voor plaatsen op dak parkeergarage dan nu alreeds. 42. Ik denk dat een deel van het probleem ook veroorzaakt wordt door mensen die wel een plek in de garage hebben, maar uit gemakzucht gewoon beneden parkeren. 43. Parkeergarage beter benutten. Het dak staat regelmatig leeg. 44. Het blijft behelpen zolang de ruimte, gratis, zich uitstekend voor langparkeerders leent en overdekt betaald parkeren moeizaam verloopt. 45. Het is zeker vervelend dat er voor bezoekers zo weinig parkeergelegenheid is, en nu met de blauwe zone is het nog erger geworden! Echter, de huurders (of eigenaars met meer dan één auto) kunnen niet worden verplicht een parkeerplek te huren! Een oplossing is dus niet eenvoudig Blok K: 30 reacties Geen aanvullende toelichting: 15 Toelichtingen: 46. Iedereen die woonachtig is in de appartementen Leerdamhof dient verplicht te worden om voor de parkeerplek te betalen. Anders zijn ze verplicht om een parkeerkaart te kopen om buiten de garage te mogen parkeren. 47. Zie bijlage Bedankt voor het initiatief! 49. Zie bijlage Zorg dat de huurders verplicht-vrijwillig parkeren in de garage; op het dak is nog voldoende ruimte. Zij bezetten de plaatsen voor de bezoekers. 51. Een simpele oplossing lijkt mij om in heel Nellestein van alle vrije parkeerplaatsen een blauwe zone te maken. 52. Een goed initiatief om het parkeerprobleem Leerdamhof aan de orde te stellen. Een paar opmerkingen van zaken waar ik niet blij mee ben en graag zie veranderen. - Er lopen nog twee boetes ter waarde van 520 omdat ik me te laat realiseerde dat je niet meer mag parkeren langs de blauwe lijn op de parkeerplaats. - Het is bedroevend hoe lang je soms moet wachten om een parkeerplaats in de bezoekersruimte te krijgen. - Ik heb ACM gebeld met de vraag wat het kost om een plekje achter de gesloten deur te krijgen. Het kost enkele tientjes p.m. maar er is helemaal geen plaatsje meer voor u. Blijkbaar is alles al verkocht of? Mij werd geadviseerd om een plekje aan de Leusdenhof te bemachtigen. - Mijn advies zou zijn: ACM zorgt ervoor dat er weer parkeerplaatsen beschikbaar komen achter de gesloten deur. ACM zorgt ervoor dat de verhuur of koopprijs naar beneden gaat; 30 p.m. vind ik teveel maar 10 of max. 15 p.m. wil ik wel betalen. 53. Maar ben het niet op voorhand met alle oplossingen eens. 54. Weliswaar krijg ik niet heel vaak bezoek per auto, maar als, dan is er nauwelijks plek voor een bezoekersauto. Het stoort me mateloos dat steeds meer bedrijfsauto s parkeren in het 3 van een bewoner uit blok K aan initiatiefnemer enquête 4 Toelichting van een bewoner uit blok K, als bijlage meegestuurd met de enquête 11

12 bezoekersdeel. Buiten belemmeren ze zelfs het uitzicht op verkeer van rechts als je uit de garage komt. 55. Ik betaal per maand 17,50 voor een vaste plaats op het dak. 56. Ik ben huurder van woning & plek in garage; ik claim een zeker recht op legale parkeerruimte voor bezoek aan mij die plek was er toen ik begon te huren (1998). 57. Ben bejaard. Door parkeerproblemen verlies van sociale contacten met vrienden die een slecht lopende partner hebben, alsmede familie die buiten de randstad woont. Zien elkaar graag met mijn verjaardag: is onmogelijk. Kan er ook gen versoepeling zijn voor ouderen en het zelf invullen van de datum op de ontheffingskaart? Ook moeilijkheden met afhalen door Valys (ouderenvervoer) en stadsmobiel. 58. Mijn ervaring is dat er op werkdagen gedurende de dag voldoende parkeergelegenheid is. Het zijn de avonden en weekenden die problemen geven Parkeerverbod voor bestelbussen, montagewagens, etc!! - Iedere huurder of eigenaar van een woning is verplicht 1 parkeerplaats te huren. - Helaas véél woningen met meerdere auto s en dat geeft het probleem, niet alléén op het Leerdamhof, echter in iedere woonwijk in A dam. 60. Probleemoplossing? - Bewoners parkeren in publieke parkeergarage omdat hiervoor niet betaald hoeft te worden. - In parkeergarage zijn vele plekken leeg (in bezit van grote huurwoningmaatschappij). - Bespreek mogelijkheden tot verhuren hiervan, bv. 3 per week van een tijdelijke plek. Win-win: inkomsten voor lege plekken die alleen kosten opleveren vs. voor klein bedrag een kleine periode extra parkeerruimte. Blok L: 23 reacties Geen aanvullende toelichting: 10 Toelichtingen: 61. Te meer gezien de deelname van Nellestein aan de woonservicewijk + Driemond + K-buurt. Hiervoor is in het verleden een convenant afgesloten en op 4 april a.s. is er eindelijk weer eens een bijeenkomst over de toekomst. Alle bewoners kregen een uitnodiging om erover mee te praten. 62. Blauwe zone uitbreiden tot alle vrije parkeerplaatsen. P.m.: bocht in toegangsweg is te krap, mede door de erg hoge trottoirbanden. 63. Wat het parkeerprobleem betreft: - In het weekend durven we inderdaad geen feestje meer te houden, de kans dat gasten van buitenaf hun auto niet kwijt kunnen is dan veel te groot. Voor gasten die best vanaf P+R zouden kunnen lopen is het meestal geen optie om vanaf die P+R de weg over te steken (geen zebra!) en de hele wijk door te lopen, omdat ze zich erg onveilig voelen in ons soort woonwijk; dus komen ze liever niet. - Maar ook door de week is het een gok of je bezoek een plaatsje kan vinden. Meerdere keren hebben we ons bezoek naar Leusdenhof doorgestuurd, waar ze gelukkig (toevallig) wel een plek vonden. Wel moeten we soms in dat geval het bezoek zelf gaan halen van de parkeergarage Leusdenhof, omdat het niet lukt om uit leggen hoe ze moeten lopen naar ons adres. - Oudere bewoners met beperkingen zullen dat afhalen van hun bezoek meestal niet zelf kunnen doen. Wat het vervolg betreft alvast enkele ideeën en vragen: - Een oproep aan de VvE van de parkeergarages om uit te zoeken hoe er alsnog een juridisch waterdichte eis kan worden gesteld aan de bewoners om alleen betaald te parkeren voor 1 auto. 12

13 - Van het Stadsdeel eisen om in het kader van de Woonservicewijk het mogelijk te maken dat mantelzorgers en professionele zorgwerkers altijd een parkeerplek hebben, en zonder de limiet van de blauwe zone. - Eisen van de verhuurders dat huurders hun betaalde parkeerplek altijd mogen verhuren als ze zelf geen parkeerplek nodig hebben, voor uiterlijk de duur van het huurderschap van de huurder; dit lost deels ook de problemen op van huishoudens met twee auto's. - Op ledenvergaderingen van de BVN is vaker het parkeren aan de orde geweest, met name de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in het afgesloten gedeelte. Daarover doen verschillende verhalen de ronde: Parkeerbeheer zou niet kunnen ophoesten hoeveel van deze plaatsen verhuurd zijn, en zou dus ook niet kunnen zeggen hoeveel plekken er nog vrij zijn; vanuit de VvE zou al meermalen aan huurders of kopers zijn gemeld dat er geen parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn. De VvE is volgens ons de verantwoordelijke instantie voor het beheer en de toewijzing van de parkeerplaatsen. Laat de VvE met duidelijke cijfers komen, ze kunnen van de (groot)verhuurder eisen dat die opgeeft hoeveel parkeerplaatsen zij verhuren. - Een klacht indienen bij het Stadsdeelbestuur dat zij wel verwijzen naar P+R voor bezoekers aan bewoners van Nellestein, maar dat er geen veilige oversteekplaats is vanaf de P+R naar de wijk. Het is levensgevaarlijk om de Loosdrechtdreef over te steken. 64. Onze complimenten aan de initiatiefnemer! Zeer terechte actie! 65. Je brief is mij uit het hart gegrepen. Het wordt steeds erger i.p.v. beter. De voornaamste reden is volgens mij het asociale gedrag van bewoners die geen plaats willen betalen en busjes die er dag en nacht staan. 66. Ik stoor me hier ook erg aan. Vriendinnen durven s avonds niet zo ver te lopen en kunnen nooit hun auto kwijt. Ze moeten dan naar de parkeerplaats bij de zeilvereniging die s avonds onveilig aandoet. Zelfs al 2 x een vreemde auto op mijn plek in de garage aangetroffen. Vreemde gang van zaken! 67. Haal de garage weg en maak parkeerplaatsen voor de deur/langs t fietspad. 68. Bij de VvE bestuurders is meer bekend over bewoners/eigenaren, die hun auto niet op hun geëigende plaats achter de toegangsdeur zetten, maar elders op bezoekersplaatsen. Vraag deze VvE bestuurders om strakker het Huishoudelijk Reglement te handhaven. Zes extra nieuw aan te leggen blauwe zone plekken lijkt nodig! 69. Voor zover ik heb begrepen zijn alle parkeerplekken op in parkeergarage Leerdamhof en zijn er nog 48 vrij in Leusdenhof. Heb deze info via WTM. 70. NB: Betaald parkeren uitgesloten. 71. Bewoners moet worden verplicht gebruik te maken van de betaalde garage. 72. Ik heb een eigen parkeerplek maar ook vaker een bedrijfsauto die ik nodig heb en die ik ook s nachts parkeren moet, wat soms bijna niet mogelijk is. 73. Niet alleen voor bezoekers is het aantal plaatsen onvoldoende, ook voor mensen met twee auto s. 13

14 Bijlage 1 bij enquête Parkeren op Leerdamhof 14

15 (naam en adres bekend bij initiatiefnemer) 15

16 Bijlage 2 bij enquête Parkeren op Leerdamhof Beste Jan, Ik ben een bewoner van Leerdamhof en heb je brief en enquêteformulier over "Parkeren op Leerdamhof" ontvangen. Allereerst wil ik zeggen dat ik het een erg goed initiatief van jou persoonlijk vind. Als iedereen alleen naar zijn eigen situatie zou kijken, zou niemand iets doen waar we als gemeenschap beter van worden, dus dank hiervoor. Wat betreft oplossingsrichtingen heb ik ook al een tijdje na lopen denken. Volgens mij is het probleem dat er teveel uiteenlopende belangen zijn. Je geeft zelf al aan dat we met individuele bewoners, de VvE, Rochdale en HIG te maken hebben. Ik geloof niet dat bewoners zelf hun gedrag gaan veranderen, daar zijn nu geen prikkels voor. Ook strenger straffen als prikkel (dus meer toezicht) gaat niet helpen, want in het openbare deel van de garage heeft Stadstoezicht geen bevoegdheden. Rochdale en HIG worden ook niet gestimuleerd om actief bij te dragen aan een oplossing, want hun inkomsten (uit bijv. de verhuur van plekken in het besloten deel van de garage) loopt toch wel door. Daar zit volgens mij een stuk van de oplossing. Want om HIG en Rochdale 'mee te krijgen', moet je kunnen garanderen dat een oplossing hen (a) geen geld gaat kosten en (b) bij voorkeur iets extra's oplevert. Daarom dacht ik aan het uitbesteden van de garage aan een commerciële partij als Q-Park. Die zou de hele garage (besloten en openbaar) kunnen beheren. De hele garage zou dan afgesloten kunnen worden, waarbij bezoekers per uur betalen. En bewoners (eigenaren en huurders) een abonnement kunnen nemen. Er zijn meer dan genoeg vrije plekken in het besloten deel van de garage (veelal gekoppeld aan leegstaande appartementen), waar HIG nu dus ook geld op verliest. De win-win situatie zit voor iedereen dan in het volgende: Bewoners (eigenaren / huurders): geen parkeeroverlast meer, bezoekers hebben altijd een plek. Maar ook de eigen plek is gegarandeerd, tegen een abonnement dat niet meer hoeft te kosten dan bijv. de huidige huurbedragen bij Rochdale (ca. 25 euro per maand) of de servicekosten voor eigenaren (ca. 15 euro per maand). VvE / Rochdale / HIG: beheer van de garage wordt overgedragen aan Q-Park, waarvoor de VvE / Rochdale / HIG niet zelf meer kosten hoeven te maken voor onderhoud, bewonersverenigingen te woord hoeven te staan, bij VvE-vergaderingen aanwezig hoeven te zijn. En in ruil daarvoor krijgen ze een vast bedrag aan inkomsten per maand van Q-Park. Of op z'n Amsterdams: geen gezeik, maar wel geld. Q-Park: moet een initiële investering doen om de garage volledig af te sluiten, maar krijgt daar (veel) vaste en variabele parkeerders voor terug, waar ongetwijfeld een goed verdienmodel op te baseren is. Er zijn twee moeilijkheden bij dit voorstel: 1. De parkeerplaatsen buiten de garage: het zou zonde zijn om die helemaal op te heffen. Ze zijn echter niet 'beheersbaar'. Dus kun je ze bijvoorbeeld (voor de openbare plaatsen in overleg met de gemeente) allemaal converteren in 'speciale parkeerplekken', bijvoorbeeld invalideplekken (die plekken moeten immers vaak wat groter zijn), parkeerplekken voor greenwheels / elektrische auto's, vaste parkeerplek voor politie/wijkregisseur. Eventueel nog steeds met een blauwe zone. 16

17 2. Huidige vaste plekken in het afgesloten deel: idealiter zou je in dit "Q-Park"-model alle parkeerplekken 'vrij' willen maken (je kunt parkeren waar je wil). Dat zal waarschijnlijk op verzet van huidige parkeerplekbezitters stuiten, want mensen met een plek net achter het huidige hek vinden dat (terecht) een betere plek dan boven op het dak. Als oplossing kun je alle huidige vaste plekken zo laten. Op de plekken die niet 'van iemand zijn' kun je bijvoorbeeld de nummerbordjes verwijderen, of een groene lijn op de grond verven of iets dergelijks. Hierdoor zijn die plekken door de garage heen zichtbaar als 'vrije plekken' (nadat je natuurlijk door de slagboom heen bent). Als er nieuwe appartementseigenaren komen, kunnen die daardoor redelijk makkelijk een vaste plek krijgen (natuurlijk dus weer tegen betaling van de servicekosten/abonnementskosten per maand). Voor de goede orde: nieuwe verhuur van plekken is in aanvulling hierop ook mogelijk (bijv. als je als appartementseigenaar twee auto's hebt), maar dat loopt dan via Q-Park en zonder vaste plek (je krijgt gewoon een tweede token om overal op de 'vrije plekken' in de garage te parkeren. Afijn, dat is de enige oplossing die ik als realistisch zie - omdat alleen hierin de belangen van alle partijen niet geschaad worden. Sterker nog: iedereen gaat er uiteindelijk op vooruit. Wellicht dus een idee om eens met Q-Park te gaan praten en te kijken of zij hier iets in zien (dat is de enige bottleneck: Q-Park moet hier wel een winstgevend model in zien). Pas als Q-Park er iets in ziet, zou ik met HIG / Rochdale gaan praten, simpelweg omdat een "Kijk eens, hier is een concreet voorstel" bij hen beter werkt dan hen te vragen mee te denken over een nog onduidelijke oplossing. Vriendelijke groet, (naam en adres bekend bij initiatiefnemer) PS Op je vraag of ik verder mee wil werken: ik denk graag mee en waar ik kan helpen door brieven o.i.d. te schrijven doe ik dat graag. Maar deelnemen aan fysieke vergaderingen en dergelijke is met m'n gezinssituatie (kleine kinderen) veelal onmogelijk. PPS Ik geef meteen cc aan een van de bestuursleden van onze VvE ter informatie. 17

18 Bijlage 3 bij enquête Parkeren op Leerdamhof Geachte Jan Brandenbarg, Deze mail heb ik bewust Parkeren Nellestein genoemd omdat het door mij geschrevene geldt voor geheel Nellestein. Toen wij zevenentwintig jaar geleden hier kwamen wonen kwamen wij terecht in een autovrije wijk waar wij niet met de auto over het maaiveld mochten rijden, net zo min als parkeren. Het parkeren door bewoners en bezoekers diende te geschieden in de vrij toegankelijke parkeergarage. In de huur of de servicekosten moet dientengevolge een bepaald bedrag zitten voor deze parkeergarage, die, voor alle duidelijkheid, van de verhuurder is en niet van de gemeente. Naar aanleiding van klachten van bewoners als dat er in de parkeergarages erg veel zou worden ingebroken en vernield - overigens niet meer of minder dan elders in Amsterdam op plaatsen waar de auto gewoon buiten voor de deur staat - is in 1995 besloten een gedeelte van de garage met een hek af te sluiten en per 1 mei 1996 werd voor het parkeren in het afgesloten gedeelte een bedrag van ƒ 39,50 ( 17,92) per maand gerekend. Dat huren van een parkeerplaats in het afgesloten gedeelte was overigens een keuze, dat kon je doen of laten. De fout die de oorzaak is van de huidige parkeerproblemen was het indertijd voor huurders niet verplicht stellen een parkeerplaats in het afgesloten gedeelte te huren, maar ik vermoed dat dit verplichten juridisch niet mogelijk was/is. In uw brief schrijft u [dat een deel] van de bewoners recht meent te hebben op een onbetaalde parkeerplaats. Gezien de constructie van het moeten parkeren in de parkeergarage en het niet verplicht (kunnen) stellen van het huren van een parkeerplaats in het afgesloten gedeelte hebben bewoners die niet willen huren inderdaad recht op een onbetaalde parkeerplaats. Zoals eerder gememoreerd is dat onbetaald maar betrekkelijk want op een-of-andere manier zit in de huur of in de servicekosten een bedrag verdisconteerd voor die parkeergarage. Zolang er geen verplichting komt voor huurders met een auto om een parkeerplaats te huren in het afgesloten gedeelte zal het parkeerprobleem blijven zoals het is. Verder vermoed ik dat het in het niet eens mogelijk is om alle bewoners achter het afgesloten gedeelte te laten parkeren, omdat er bij de bouw van deze wijk waarschijnlijk maar iets van 0,7 parkeerplaats per appartement is gerealiseerd. Dat vond de gemeente Amsterdam voor parkeerplaatsen gekoppeld aan woningen altijd een mooi getal: 0,7 parkeerplaats. De tijden en het beeld van Nellestein in het algemeen en het Leerdamhof in het bijzonder is sedert het in handen overgaan naar een verhuurder en een woningcorporatie - die zoveel mogelijk appartementen willen verkopen - ingrijpend veranderd. Wat misschien verstandig en vooral verhelderend kan zijn, is een inventarisatie maken van de hoeveelheid beschikbare parkeerplaatsen in de gehele garage in verhouding tot het aantal appartementen. De gemeente verplicht bij verkoop van een appartement - onafhankelijk van het feit of de koper een auto heeft of niet - dat er een parkeerplaats wordt meeverkocht, wanneer mijn vermoeden juist is dat er maar 0,7 parkeerplaats per appartement beschikbaar is wordt het parkeerprobleem bij volledige verkoop alleen maar groter. Stel dat huurders van appartementen in het algemeen sedert het afsluiten van een groot gedeelte van de parkeergarage (1996) in het geheel niet meer betalen voor de parkeergarage omdat het beheer en onderhoud van de gehele parkeergarage wordt opgebracht door de huurders en eigenaren van parkeerplaatsen in het afgesloten gedeelte, dan zou het misschien mogelijk moeten zijn om de overige huurders met een auto te verplichten ook een parkeerplaats te huren in het afgesloten gedeelte. Blijft de vraag of er genoeg plaats is. Om misverstanden te voorkomen, ik huur sedert 1996 een parkeerplaats in het afgesloten gedeelte, toen deze afsluiting in 1996 plaatsvond voorzag ik de problemen die zich al jaren voordoen. Mocht u van mening zijn dat u dit schrijven aan de openbaarheid moet prijsgeven, wil ik daarover eerst overleg met u. 18

19 Met vriendelijke groet, (naam en adres bekend bij initiatiefnemer) NB; hieronder een paar uittreksels uit de algemene bepalingen van het ABP, een reglement en een kleurrijke brochure. Woonklimaat, hoofdstuk 7 Indien het gehuurde deel uitmaakt van een complex waartoe ruimten en terreinen behoren, waarop huurder geen exclusieve gebruiksrechten heeft, zal hij zijnerzijds er toe bijdragen, dat deze ruimten en terreinen niet worden verontreinigd en niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe zij kennelijk, dan wel krachtens de huurovereenkomst of aanwijzingen van verhuurder zijn bestemd. Aldus de Algemene Bepalingen van het ABP huurcontract flatwoningen versie 1983 Parkeergarage, 6 Bij elke groep flatgebouwen behoort een parkeergarage. Elke parkeerplaats is vrij voor het parkeren van uw auto of de auto van een bezoeker. Ongewenste bezoekers in de parkeergarage zullen worden verwijderd. Houdt uw parkeergarage schoon, leeg geen asbakken in de garage en laat geen afval uit uw auto achter. Lekt uw auto olie laat dit dan herstellen, ter voorkoming van olievervuiling in de parkeergarage. Het stallen van een auto in de parkeergarage is geheel voor uw eigen risico. De eigenaresse en beheerder aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid. De parkeergarage kan niet worden gebruikt voor stalling van caravans en dergelijke. Auto s die langer dan twee maanden in de parkeergarage staan zonder ingebruikname, worden namens de eigenaresse verwijderd. In de parkeergarage bevindt zich een ruimte waar men kleine reparaties aan de auto kan verrichten. Naast de parkeergarage is een wasplaats voor auto s. Deze dient alleen daarvoor te worden gebruikt. Het gebruik van elektriciteit en/of water komt ten laste van de bij de parkeergarage behorende woningen. Aldus de Boer, Den Hartog, Hooft-beheer BV. Amsterdam, 1984 Brochure, Nellestein heeft inmiddels alle faciliteiten die u van een moderne woonwijk mag verwachten. Scholen, clubs, een medisch centrum, SRV service, gezellige schoffeltuintjes tussen de woningen, speelplaatsen en vooral: géén auto s. Die vinden een plaats in een van de parkeergarages. Aldus de wervende en kleurrijke brochure van het ABP uit

20 Bijlage 4 bij enquête Parkeren op Leerdamhof (naam en adres bekend bij initiatiefnemer) 20

PvdA enquete Resultaat t.b.v. behandeling Parkeerbeleid 2012

PvdA enquete Resultaat t.b.v. behandeling Parkeerbeleid 2012 Resultaat t.b.v. behandeling Parkeerbeleid 202 Gert-Jan Baerents, Dirk-Jan Hoekstra Duivendrecht, 3 oktober 202 Ouder-Amstel Inhoud Hoofdstuk. Inleiding 3. Waarom een enquete? 3.2 Wat hebben we gedaan?

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Uitslag wijkbrede enquête, 5 juni 2014. Herziene versie

Uitslag wijkbrede enquête, 5 juni 2014. Herziene versie Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Correspondentieadres: Hovenierstraat 27, 2613 RM Delft www.bvowd.nl, @bvowdelft, secretariaat@bvowd.nl Uitslag wijkbrede enquête, 5 juni 2014 Herziene versie

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Huurders Ymere aan het woord Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Inleiding Woningcorporaties lijken de laatste jaren alleen nog maar uit op het maken van grote winsten. Sinds de verzelfstandiging

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Alexander van Dijl. Mag het ietsje meer zijn? Waarom jij als klant niet gezien wordt

Alexander van Dijl. Mag het ietsje meer zijn? Waarom jij als klant niet gezien wordt -1- Alexander van Dijl Mag het ietsje meer zijn? Waarom jij als klant niet gezien wordt Alexander van Dijl, 2014 Omslagontwerp: Charles Pellens & Michael Coenradi Fotografie: Karen Voshol Vormgeving binnenwerk:

Nadere informatie

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen PRO-MPT Interim Management en Consultancy Bureau Onderzoek is ondergebracht

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010

Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening. September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening September 2010 Meting Burgerpanel Onderzoek Dienstverlening Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail:

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 428 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie