hÿ schrÿft rugzak banaan zÿ vindt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hÿ schrÿft rugzak banaan zÿ vindt"

Transcriptie

1 aardappelen hÿ schrÿft rugzak banaan wÿ raadden zÿ vindt INFORMATIEBROCHURE Werkwoordspelling, s morgens ik nies

2 lnhoud Werkwoordspelling in Taal actief Zo zit dat! 2 Organisatie 4 Differentiatie 6 Inhoud en didactiek 8 Voorbeeldpagina s 10 Informatie 12

3 Werkwoordspelling in Taal actief Zo zit dat! Het goed leren vervoegen van werkwoorden is een van de uitdagingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Taal actief begint echter al vroeg met voorbereidende activiteiten in het taalprogramma. Vanaf eind groep 6 staan er wekelijks twee lessen werkwoordspelling op het programma en leert u de kinderen om werkwoorden op de juiste manier te vervoegen. De leerlijn werkwoordspelling biedt veel herhaling, oefening én differentiatie op drie niveaus. Werkwoordspelling is een geïntegreerd onderdeel van Taal actief Spelling en kost u dus geen extra tijd. Vroegtijdig starten De methode Taal actief bestaat uit twee modules: Taal actief Taal en Taal actief Spelling. De toepassing van werkwoordspelling gebeurt vanaf eind groep 6. De voorbereiding gebeurt al eerder in het taalonderdeel. Belangrijke grammaticale begrippen en de regels voor werkwoordspelling komen al vanaf groep 4 aan bod. In deze lessen verkent u met de kinderen de begrippen en regels voor werkwoordspelling die ze later vanaf eind groep 6 gaan toepassen in het spellingprogramma. Zo bereidt u de kinderen goed voor op het correct leren schrijven van de werkwoorden in een zin. Aanbod van grammaticale begrippen en oriëntatie op werkwoordspelling in het taalprogramma, per jaargroep: groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 werkwoord wie-deel (onderwerp) werkwoord hele werkwoord stam regelmatige en onregelmatige werkwoorden (hebben, zijn) in de tegenwoordige tijd enkelvoud en meervoud werkwoord stam sterke en zwakke werkwoorden ott en ovt het onderwerp de persoonvorm (betekenis-, vraag-, getals- en tijdproef) je/jij achter de persoonsvorm gezegde persoonsvormen van sterke en zwakke werkwoorden 1e, 2e, 3e persoon enkelvoud en meervoud infinitief soorten onderwerpen naar omvang zelfstandig werkwoord en hulpwerkwoord voltooid deelwoord hoofdvormen van het werkwoord bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord gebiedende wijs bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord (h) voltooid deelwoord (h) tegenwoordig deelwoord incongruentie onderwerp persoonsvorm 2 lnformatiebrochure Taal actief Werkwoordspelling

4 Les Taal verkennen groep 6. De kinderen maken in het taalprogramma eerst stapsgewijs kennis met de vervoegingsregel verleden tijd: ze schrijven de stam + uitgang op. Als vervolgens de regel in het spellingprogramma aan de orde komt, wordt op deze kennis teruggegrepen. Eerst proberen Schrijf de stam van de persoonsvorm op en schrijf de uitgang erachter. 1 Mijn zus raadde mij dit boek aan over Romulus en Remus. Doe het zo: raad + de 2 Deze broers stichtten een stad. 3 Ik vermoedde dat al. Heb je een fout? Begin bij Heb je alles goed? Begin bij 1 Schrijf de stam van het gekleurde woord (de persoonsvorm) op. Onderstreep de laatste letter. Tip: de stam is de ik-vorm in de tegenwoordige tijd. taal verkennen Dit ga je leren Je leert hoe het komt dat je in de verleden tijd de persoonsvorm soms met -dd of -tt schrijft. Dit moet je weten In de verleden tijd is de regel voor zelfdeklankwerkwoorden stam + de(n) of stam + te(n). Dus als de stam eindigt op een -d of -t krijg je -dd of -tt. stam + de/den ik, jij? kleur + de raad + de jij, u, hij, zij, het wij, jullie, zij kleur + den raad + den stam + te/ten ik, jij? fiets + te praat + te jij, u, hij, zij, het wij, jullie, zij fiets + ten praat + ten 2 a Schrijf de stam van de persoonsvorm op en schrijf de uitgang erachter. Pas op voor oplichters! 1 De politie meldde het volgende. Doe het zo: meld + de 2 Een oplichtster verleidde de mensen de deur te openen. 3 Ze gebruikte geloofwaardige smoezen. 4 Je verwachtte dat niet van zo n vrouw. 5 De politie raadde mensen aan niet open te doen. 6 De mensen volgden de aanbeveling: deuren dicht. b Kijk naar je antwoorden van opdracht 2a. Wanneer komt -tt en -dd in werkwoorden voor? Ik ben erg duizelig geworden. Heeft u een glaasje water voor mij? de smoes Wat je verzint om je uit een vervelende situatie te redden De familie Van Luid vierde feest in de garage. Doe het zo: vier 2 De garage barstte bijna uit zijn voegen. 3 De gasten feestten tot diep in de nacht. 4 Hun buren klaagden over het lawaai. 5 Ze verwachtten dat het wel rustig zou worden. 6 Maar de herrie duurde tot in de ochtend. 3 Schrijf de persoonsvorm op. Schrijf de stam erachter. Schrijf dan de persoonsvorm(en) in de verleden tijd. Let op: in zin 5 staan twee persoonsvormen. Aankondiging 1 Kinderen voeren samen met muzikanten een toneelstuk op. Doe het zo: voeren, voer, voerden 2 Echte toneelspelers begeleiden de jonge spelers. 3 Ze spelen de legende van Koning Midas. 4 Deze koning wenst rijk te worden. 5 Alles wat hij aanraakt, verandert in goud. 6 De schouwburg barst bijna uit zijn voegen. Wanneer komt in de persoonsvorm van een zelfde-klankwerkwoord -dd voor? 79 lnformatiebrochure Taal actief Werkwoordspelling 3

5 Werkwoordspelling in Taal actief Organisatie Werkwoordspelling vanaf eind groep 6 Na de voorbereiding kunnen de kinderen werkwoordspelling echt gaan toepassen vanaf thema 7 in groep 6. De helft van de spellinglessen per thema gaat over het correct spellen van werkwoorden. Dit zijn de lessen op donderdag en vrijdag. Elke basisweek staat één spellingcategorie werkwoorden centraal. Maar tijdens de instructie en het oefendictee worden ook eerder geleerde spellingcategorieën herhaald. De lessen werkwoordspelling hebben dezelfde stapsgewijze opbouw volgens het IGDI-model als de spellinglessen onveranderlijke woorden. 4 lnformatiebrochure Taal actief Werkwoordspelling

6 Organisatie per thema Elk thema in Taal actief bestaat uit vier weken, waarvan de eerste drie weken basislessen zijn. Week 4 begint op maandag met een (werk)woordendictee en daarna drie differentiatielessen. U sluit het thema af met een zinnendictee. De organisatie van de drie basisweken ziet er per week als volgt uit. maandag - Organisatie week 1-3: Inhoud: spellen van soort les lesduur materiaal dinsdag onveranderlijke woorden instructie 20 min. werkboek woensdag onveranderlijke woorden zelfstandig werken 20 min. werkboek donderdag werkwoorden instructie 20 min. werkboek vrijdag werkwoorden zelfstandig werken 20 min. werkboek lnformatiebrochure Taal actief Werkwoordspelling 5

7 Werkwoordspelling in Taal actief Differentiatie Standaard differentiëren op 3 niveaus Met Taal actief differentieert u standaard op 3 niveaus, en dat gebeurt dus ook in de leerlijn werkwoordspelling. Elke instructieles eindigt met een oefendictee voor werkwoorden. Dit is het onderdeel Eerst proberen. De resultaten hiervan bepalen op welk niveau elk kind start tijdens de lessen zelfstandig werken. Elke zelfstandig werkenles heeft verwerkingsopdrachten op 3 niveaus: drempelniveau (minimumniveau) basisniveau verrijkingsniveau De kinderen die het oefendictee niet goed hebben gemaakt krijgen verlengde instructie. Daarna gaan ze aan de slag op niveau en gaan vervolgens door naar niveau. De andere kinderen beginnen direct met de -opdrachten en maken daarna de - opdrachten. In week 4 werkt het iets anders. Aan het begin van die week maken de kinderen een werkwoordendictee. De individuele score bepaalt of een kind in aanmerking komt voor instructie en op welk niveau het kan beginnen. Ook hier worden oefeningen aangeboden op drie niveaus. 6 lnformatiebrochure Taal actief Werkwoordspelling

8 Weet wat je leert! Kinderen begrijpen de stof beter en zijn meer gemotiveerd als ze weten wat ze leren. Taal actief besteedt hier veel aandacht aan. Elke les start met een instapkaartje. Hierin staat een duidelijke beschrijving van het leerdoel ( Dit ga je leren ) en een uitleg in begrijpelijke taal ( Dit moet je weten ). Spellingcategorieën De werkwoordsvormen worden aangeboden aan de hand van 10 voorbeeldwerkwoorden. Hiermee wordt in de instructie en het instapkaartje (werkwoordschema) de werkwoordsvervoeging voorgedaan en uitgelegd. De voorbeeldwoorden zijn: kleuren, raden, proeven, reizen, fi etsen, praten, roepen, vinden, fl uiten, schrijven, kiezen en zoeken. Op bijna elk instapkaartje staat een werkwoordschema. lnformatiebrochure Taal actief Werkwoordspelling 7

9 Werkwoordspelling in Taal actief Inhoud en didactiek Spellinghulp persoonsvorm Achterin het werkboek staat de spellinghulp Persoonsvorm. Hierin komen alle persoonsvormen samen in één denkstappenschema. Regelstrategie Voor de spelling van werkwoordsvormen is veel grammaticale kennis nodig om de spellingregels te kunnen begrijpen. Daarom komen de begrippen en regels vanaf groep 4 verkennend aan bod in de lessen taal verkennen van de module Taal actief Taal. Als de kinderen de geleerde stof vanaf eind groep 6 gaan toepassen in de leerlijn werkwoordspelling van Taal actief Spelling, dan gebruiken zij de zogenaamde regelstrategie : pas de regel toe die bij dit probleem hoort. Spellinghulp persoonsvorm groep 7 Persoonsvorm ik, jij? enkelvoud stam kleur, vind fluit tegenwoordige tijd jij, hij enkelvoud stam +t kleurt, vindt fluit meervoud hele werkwoord kleuren, vinden fluiten verleden tijd zelfde klank enkelvoud meervoud stam +de stam +te stam +den stam +ten kleurde, raadde fietste, praatte kleurden, raadden fietsten, praatten enkelvoud eindigt op t maak meervoud, dan hoor je d of t floot vond verleden tijd andere klank enkelvoud eindigt niet op t schrijf wat je hoort riep meervoud schrijf wat je hoort floten vonden 8 lnformatiebrochure Taal actief Werkwoordspelling

10 Opbouw leerlijn De leerlijn werkwoordspelling is als volgt opgebouwd: groep 6 groep 7 groep 8 tegenwoordige tijd tegenwoordige tijd verleden tijd voltooid deelwoord gebiedende wijs tegenwoordige tijd verleden tijd voltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord tegenwoordig deelwoord Aansluiting bij Cito Alle spellingproblemen die door Cito worden getoetst zijn vóór het moment van afname opgenomen in de leerlijn werkwoordspelling van Taal actief Spelling. Veel oefenen en herhalen Taal actief besteedt veel aandacht aan het oefenen en herhalen van de geleerde stof. Deze wordt op verschillende manieren aangeboden. - Systematisch herhalen van moeilijkere spellingcategorieën binnen de leerlijn. - In elke instructieles wordt een eerdere categorie werkwoordspelling opgefrist. - Bij elke instructieles werkwoordspelling is een extra oefenblad beschikbaar voor kinderen die meer herhaling nodig hebben. Op dit oefenblad staan het instapkaartje, een oefening op - niveau en een oefening op -niveau. - Voor elke basisweek is 15 minuten oefensoftware voor werkwoordspelling beschikbaar per leerling op niveau, en. - Voor spellingzwakke kinderen is er de map Speciale spellingbegeleiding. De map biedt handreikingen en oefenmateriaal om deze kinderen extra te begeleiden en te laten oefenen (preteaching) of om een individuele leerroute samen te stellen. lnformatiebrochure Taal actief Werkwoordspelling 9

11 Voorbeeldpagina s Werkwoordspelling groep 6 Eerst proberen 1 Onze wandelende tak 2 Je 3 Hij 4 Ik heb Ik begin bij Ik begin bij fout. Dit ga je leren Je leert hoe je werkwoorden in de tegenwoordige tijd schrijft. Werkwoorden als schrijven onderwerp tegenwoordige tijd ik, jij? stam schrijf jij, u, hij, zij, het stam +t schrijft wij, jullie, zij hele werkwoord schrijven hij 5 Ik werkwoordspelling Dit moet je weten De stam eindigt op f: schrijf. we we we 2 Vul de goede vorm van het werkwoord in. ik 1 geef surf schroef 8 mijn neef geeft leeft blaft erft mijn ouders geven zwerven drijven 3 Schijf het tegendeel op. De freule leeft. De freule sterft. Wij gaan weg. Wij hier. Ik lees een boek. Ik een boek. De juf krijgt les. De juf les. Het bootje zinkt. Het bootje. erven Geld of dingen krijgen van iemand die net overleden is. de jarige een cadeau. op planeet Aarde. door de straten. op het internet. tegen de hond. op een vlot. de dop er weer op. een beetje geld van oma. 1 Vul de goede vorm van het werkwoord in. Kies uit: blijf proeven hoeven durft sterft zwerf zwerven schrijven 1 durven Een echte kunstenaar durft te leven! 2 sterven Voordat hij, wil hij de hele wereld hebben gezien. 3 zwerven Daarom sommige kunstenaars van stad naar stad. 4 proeven Ze van alle gerechten. 5 schrijven Over hun avonturen ze verhalen. 6 hoeven Maar niet alle kunstenaars dat te doen. 7 blijven Daarom ik lekker zitten voor de televisie. 8 zwerven Ik over de wereld vanuit mijn luie stoel. 4 Vul de goede vorm van het werkwoord in. Tip: kijk naar het groene woord. 1 Een zwerver zwerft door de stad. 2 Bij een aardbeving bee de aarde. 3 In de herfst stui de stuifzwammen. 4 Het zweefvliegtuig zwe door de lucht. 5 Als handhaver han ik de wet. 6 Wie een belofte doet, bel iets. 7 De gasten ver in het gastenverblijf. 8 Ik sch de schroeven in de plank. Kruis aan wat bij jou past. Ik weet wanneer ik een werkwoord met f of v moet schrijven. Ik schrijf werkwoorden met f of v soms nog verkeerd lnformatiebrochure Taal actief Werkwoordspelling

12 H! E werkwoordspelling Dit ga je leren Je leert hoe je werkwoorden in de tegenwoordige tijd schrijft. Y Werkwoorden als vinden. Dit moet je weten De stam eindigt op d: vind. In de ik-vorm hoor je t, maar je schrijft d. In de hij-vorm hoor je t, maar je schrijft dt. bieden Zeggen hoeveel geld je ergens voor wilt geven. 2 Vul de goede vorm van het werkwoord in. 1 Wie biedt er meer dan vijftig euro? Jij biedt maar de helft! jullie niet meer? veertig euro. Achmed 2002 tegenwoordige tijd stam vind jij, u, hij, zij, het stam +t vindt wij, jullie, zij hele werkwoord vinden O BCE ik, jij? ECB EZB EKT EKP onderwerp Zijn vrienden niet meer. 2 Ik wed om tien euro dat het lukt. Jij niet mee. Jullie Eerst proberen toch wel mee? Wendy in ieder geval mee. Alleen Victor eigenlijk nooit. 3 Wij baden ons graag met warm water. Ik Paul warm water. Ik heb fout. Jij Jullie zich graag met John en Ger met warm water. Ik begin bij Ik begin bij 4 Raad jij waar ik heen ga? me graag met warm water. Jij zich graag Aisha heen ga. je ook graag met warm water. nooit waar ik heen ga. niet waar ik heen ga. vast wel waar ik Wie er waar ik heen ga? zijn kruiwagen vol met bladeren H 3 Vul de goede vorm van het werkwoord in. 1 Vul de goede vorm van het werkwoord in. Kies uit: biedt vinden melden meldt word Maak dan de zin af. vindt vindt Lisette een portemonnee op straat. Ze brengt hem naar het politiebureau. Ze het op het politiebureau. 1 laden De tuinman 2 redden Ik laadt het niet om 3 schudden Waarom 4 leiden De scheidsrechter 5 weten Wie 6 rijden Herman jij? waarom?.. 64 bieden De politieagent worden Ik haar een beloning aan. er helemaal verlegen van, zegt Lisette. 7 lijden.. Ik. geleerd met een Je hebt werk woorden. aan wat bij jou past stam op d. Kruis elijk hoe het zit met Nu snap ik eind die dt. goed wanneer je Ik snap nog niet dt schrijft. 65 lnformatiebrochure Taal actief Werkwoordspelling 11

13 lnformatie Meer weten over Taal actief? Wilt u graag meer informatie over Taal actief? De specialisten van Malmberg helpen u graag met al uw vragen. Maar ook bieden zij ondersteuning wanneer u op uw school start met Taal actief. Zichtzending Vraag een gratis zichtzending aan van Taal actief. Met deze zichtzending kunt u de lesmaterialen geheel vrijblijvend vier maanden op school uitproberen. lnternet Op vindt u informatie over de methode, de materialen, referentiescholen en nog veel meer. Bestellen en prijzen Voor meer informatie over prijzen en bestellingen kunt u contact opnemen met uw schoolleverancier of met de afdeling Klantenservice van Malmberg via het telefoonnummer (073) Telefoon De Malmberg-methodespecialisten hebben ruime ervaring in het onderwijs en beantwoorden graag uw vragen. U kunt ze rechtstreeks bellen op telefoonnummer (073) U kunt ook mailen naar Uitgeverij Malmberg Magistratenlaan 138 Postbus AE s-hertogenbosch 12 lnformatiebrochure Taal actief Werkwoordspelling

14 Vroegtijdig starten Vanaf groep 4 worden kinderen langzaam voorbereid op werkwoordspelling. De grammaticale begrippen en oriëntatie op de regels van werkwoordspelling komen meerdere malen per jaargroep aan bod. Vanaf eind groep 6 kunnen de kinderen werkwoordspelling echt gaan toepassen. Veel oefenen en herhalen! Taal actief besteedt veel aandacht aan het oefenen en herhalen van de geleerde stof. De leerlijn is zo opgebouwd, dat regels en begrippen meerdere keren per jaargroep aan de orde komen. Daarnaast zijn er oefenbladen beschikbaar en kan er extra geoefend worden op drie niveaus met de oefensoftware. Werken op drie niveaus Vanaf dag één worden de lessen werkwoordspelling op 3 niveaus aangeboden. In de week na de toets wordt er tevens een plusniveau aangeboden. ISBN

Alles over. Taal actief. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Taal actief. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Taal actief Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Spelling Werkwoorden. Doelgroep Spelling Werkwoorden. Omschrijving Spelling Werkwoorden

Spelling Werkwoorden. Doelgroep Spelling Werkwoorden. Omschrijving Spelling Werkwoorden Spelling Werkwoorden Spelling Werkwoorden is een programma voor het leren schrijven van de werkwoordsvormen. Deze module behandelt de spelling van infinitief, tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling 7 instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling Spelling thema 1 les 1/13a cat. 10 a/b 1 thema 1 les 3/13b t.t. 2 thema 1 les 5/14a cat. 33 a/b 3 thema 1 les 7/14b t.t. 4 thema 1 les 9/15a cat.

Nadere informatie

Werkwoordspelling op maat

Werkwoordspelling op maat Werkwoordspelling op maat Muiswerk Werkwoordspelling op maat besteedt aandacht aan het hele algoritme van de spelling van regelmatige werkwoorden en ook aan de verleden tijd van onregelmatige werkwoorden.

Nadere informatie

Basis Werkwoordspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basisspelling en Basisgrammatica.

Basis Werkwoordspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basisspelling en Basisgrammatica. Basis Werkwoordspelling Basis Werkwoordspelling is onderdeel van de Bundel Basisprogramma's. Deze bundel bevat ook Basisspelling en Basisgrammatica. Basis Werkwoordspelling is een programma voor het leren

Nadere informatie

Benodigde voorkennis spelling groep 5

Benodigde voorkennis spelling groep 5 Taal actief 4 spelling groep 5-8 spelling groep 5 In dit document is een overzicht opgenomen van de benodigde voor de lessen spelling groep 5. Deze kennis maakt onderdeel uit van de leerlijn groep 4. Hebben

Nadere informatie

Alles over. Taal actief. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Taal actief. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Taal actief Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Extra oefeningen voor werkwoordspelling

Extra oefeningen voor werkwoordspelling Extra oefeningen voor werkwoordspelling Inleiding Bij Taal actief 2 is voor groep 6 een apart werkboekje samengesteld voor de voorbereiding op de spelling van de werkwoorden. Veel gebruikers van Taal actief

Nadere informatie

Alles over. Taal actief. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Taal actief. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Taal actief Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Benodigde voorkennis taal verkennen groep 5

Benodigde voorkennis taal verkennen groep 5 Taal actief 4 taal verkennen groep 5-8 taal verkennen groep 5 In dit document een overzicht opgenomen van de benodigde voor de lessen Taal verkennen groep 5. Deze kenn maakt onderdeel uit van de leerlijn

Nadere informatie

LESSTOF. Basis Werkwoordspelling

LESSTOF. Basis Werkwoordspelling LESSTOF Basis Werkwoordspelling 2 Lesstof Basis Werkwoordspelling INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 OMVANG... 5 INHOUD... 8 Lesstof Basis Werkwoordspelling 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

LESSTOF. Werkwoordspelling op maat

LESSTOF. Werkwoordspelling op maat LESSTOF Werkwoordspelling op maat 2 Lesstof Werkwoordspelling op maat INHOUD INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 DIDACTIEK... 20 TOT SLOT... 21 Lesstof Werkwoordspelling op maat 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

IN DRIE STAPPEN NAAR EEN FOUTLOZE WERKWOORDSPELLING. werkwoordspelling.com M.Kiewit

IN DRIE STAPPEN NAAR EEN FOUTLOZE WERKWOORDSPELLING. werkwoordspelling.com M.Kiewit IN DRIE STAPPEN NAAR EEN FOUTLOZE WERKWOORDSPELLING werkwoordspelling.com M.Kiewit Schematisch overzicht Stap 1: De persoonsvorm De persoonsvorm is het werkwoord dat op de eerste plaats komt te staan als

Nadere informatie

(ZAKELIJKE) TAALVERZORGING 1 NEDERLANDS

(ZAKELIJKE) TAALVERZORGING 1 NEDERLANDS (ZAKELIJKE) TAALVERZORGING 1 NEDERLANDS 0 AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgd schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen (d, t of dt). Tijdens deze uitleg kun je oefenen

Nadere informatie

Lesstof groep 8 Wat leert uw kind de komende maanden.

Lesstof groep 8 Wat leert uw kind de komende maanden. Nummer 1 oktober 2015 Lesstof groep 8 Wat leert uw kind de komende maanden. In groep 8 vindt de afronding plaats van de basisschool. Dit betekent dat alle stof herhaald wordt en vooral door elkaar wordt

Nadere informatie

LESSTOF. Spelling Werkwoorden

LESSTOF. Spelling Werkwoorden LESSTOF Spelling Werkwoorden 2 Lesstof Spelling Werkwoorden INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Spelling Werkwoorden 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Grammatica op maat Het Muiswerkprogramma Grammatica op maat bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Doelgroepen Grammatica op maat Dit programma is

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling 7 instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling Spelling thema 1 les 1/13a cat. 10 a/b 1 thema 1 les 3/13b t.t. 2 thema 1 les 5/14a cat. 33 a/b 3 thema 1 les 7/14b t.t. 4 thema 1 les 9/15a cat.

Nadere informatie

DPS. Communicatie. Werkblad: werkwoordspelling

DPS. Communicatie. Werkblad: werkwoordspelling Werkstuk schrijven DPS Communicatie Werkblad: werkwoordspelling On line, korte, doelgerichte cursussen. Aan de slag wanneer het u uitkomt. Via Skype contact met een ervaren docent. Makkelijker was het

Nadere informatie

Indien je de regels uit dit bestand kunt toepassen en je kent de stappen die je in het schema moet maken, dan beheers je de werkwoordspelling goed.

Indien je de regels uit dit bestand kunt toepassen en je kent de stappen die je in het schema moet maken, dan beheers je de werkwoordspelling goed. Regels werkwoordspelling In dit bestand worden de 5 werkwoordsvormen uitgelegd. Het gaat om: 1. Tegenwoordige tijd 2. Verleden tijd 3. Voltooid deelwoord 4. Onvoltooid deelwoord 5. Bijvoeglijk gebruikt

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling thema 1 les 1/13a cat. 13 a/b 1 thema 1 les 3/13b volt. dw. 2 thema 1 les 5/14a cat. 16 a/b 3 thema 1 les 7/14b volt. dw. 4 thema 1 les 9/15a cat. 16d

Nadere informatie

Talenknobbel of taalachterstand?

Talenknobbel of taalachterstand? Talenknobbel of taalachterstand? M EXTRA INFORMATIEBROCHURE Taal actief Plusboek, woordenschat extra, speciale spellingbegeleiding Groep 4 tot en met 8 A T E R A l E L N lnhoud Extra materialen Voor taalbegaafde

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Voortgezet technisch lezen groep 4 tot en met 8. lnformatiebrochure Grip op lezen 3

INFORMATIEBROCHURE. Voortgezet technisch lezen groep 4 tot en met 8. lnformatiebrochure Grip op lezen 3 INFORMATIEBROCHURE Voortgezet technisch lezen groep 4 tot en met 8 lnformatiebrochure Grip op lezen 3 lnhoud De methode Een groot leesavontuur! 2 lnhoud en didactiek Effectief onderwijs met veel beleving

Nadere informatie

Klankzuivere werkwoorden vervoegen Methode voor beelddenkers Juf Kitty 2016

Klankzuivere werkwoorden vervoegen Methode voor beelddenkers Juf Kitty 2016 Klankzuivere werkwoorden vervoegen Methode voor beelddenkers Juf Kitty 2016 Inleiding Waarom klopt het niet als je werdt schrijft? Is het kookte of kookde? Als je onvoldoende Nederlands spreekt als tweede

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten spelling inhoud instapkaarten spelling thema 1 les 1/13a cat. 13 a/b 1 thema 1 les 3/13b volt. dw. 2 thema 1 les 5/14a cat. 16 a/b 3 thema 1 les 7/14b volt. dw. 4 thema 1 les 9/15a cat. 16d

Nadere informatie

Wegwijs in de werkwoordspelling

Wegwijs in de werkwoordspelling Wegwijs in de werkwoordspelling 1 Een aantal begrippen Tijd = de tijd waarin gesproken wordt: vandaag, gisteren, morgen Persoon = wie aan het spreken is of de persoon om wie het gaat in de zin. Infinitief

Nadere informatie

Deel 1: Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Deel 1: Persoonsvorm tegenwoordige tijd Deel 1: Persoonsvorm tegenwoordige tijd In deze les leer je zwakke werkwoorden als persoonsvorm in de tegenwoordige tijd op de juiste manier spellen. De sterke werkwoorden leveren vaak geen d- of t-problemen

Nadere informatie

Taal/spelling Themaweek 7 is gaat volgende week van start. Voor groep 6 heet het thema boeken en voor groep 7 heet het thema Verzamelingen.

Taal/spelling Themaweek 7 is gaat volgende week van start. Voor groep 6 heet het thema boeken en voor groep 7 heet het thema Verzamelingen. Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Groepsnieuwsbrief groep 6-7 nummer 6, 11 april 2014 De zesde nieuwsbrief Taal/spelling

Nadere informatie

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8.

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8. KWALITEITSKAART Spellen en stellen PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

Basisgrammatica. Doelgroep Basisgrammatica

Basisgrammatica. Doelgroep Basisgrammatica Basisgrammatica In Muiswerk Basisgrammatica wordt aandacht besteed aan de drie belangrijkste woordsoorten die de traditionele grammatica onderscheidt. Verder komen de eerste beginselen van zinsontleding

Nadere informatie

Werkwoordspelling Leer- en oefenboek (2) Spellingsoefeningen verleden tijd en voltooid deelwoord Groep 7

Werkwoordspelling Leer- en oefenboek (2) Spellingsoefeningen verleden tijd en voltooid deelwoord Groep 7 Werkwoordspelling Leer- en oefenboek (2) Spellingsoefeningen verleden tijd en voltooid deelwoord Groep 7 2017 Junior Einstein bv Enschede, the Netherlands Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling 6 instapkaarten inhoud instapkaarten Spelling thema 1 les 1 cat. 5a 1 thema 1 les 3 cat. 5b 2 thema 1 les 5 cat. 9a 3 thema 1 les 7 cat. 9b 4 thema 1 les 9 cat. 10a 5 thema 1 les 11 cat. 10b 6 thema 1

Nadere informatie

Toelichting bij de kaartjes die in het opzoekboekje spelling en werkwoordspelling zijn opgenomen

Toelichting bij de kaartjes die in het opzoekboekje spelling en werkwoordspelling zijn opgenomen Toelichting bij de kaartjes die in het opzoekboekje spelling en werkwoordspelling zijn opgenomen Van elk kaartje wordt in deze toelichting kort beschreven wat erop staat. Een spellingregel wordt extra

Nadere informatie

Eigen vaardigheid Taal

Eigen vaardigheid Taal Eigen vaardigheid Taal Door middel van het beantwoorden van de vragen in dit blok heeft u inzicht gekregen in uw kennis en vaardigheden van de grammatica en spelling van de Nederlandse taal. In het overzicht

Nadere informatie

Ezel- en kikkerwoorden Groep 7 Week 1

Ezel- en kikkerwoorden Groep 7 Week 1 Ezel- en kikkerwoorden Groep 7 Week 1 Als ik aan het eind van een klankgroep een lange klank hoor, dan gebruik ik daar maar één letter voor. Als ik aan het eind van een klankgroep een korte klank hoor,

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Basisgrammatica Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. Doelgroepen Basisgrammatica Het computerprogramma Basisgrammatica

Nadere informatie

LESSTOF. Werkwoordspelling 1F

LESSTOF. Werkwoordspelling 1F LESSTOF Werkwoordspelling 1F 2 Lesstof Werkwoordspelling 1F INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 7 STRUCTUUR... 7 INHOUD... 11 Lesstof Werkwoordspelling 1F 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn slimme interactieve

Nadere informatie

Werkwoordspelling Leer- en oefenboek (1) Spellingsoefeningen tegenwoordige tijd en bijzondere werkwoorden Groep 7

Werkwoordspelling Leer- en oefenboek (1) Spellingsoefeningen tegenwoordige tijd en bijzondere werkwoorden Groep 7 Werkwoordspelling Leer- en oefenboek (1) Spellingsoefeningen tegenwoordige tijd en bijzondere werkwoorden Groep 7 2017 Junior Einstein bv Enschede, the Netherlands Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

1 Werkwoorden. Voor deze aanbieding geld: op = op!!!

1 Werkwoorden. Voor deze aanbieding geld: op = op!!! 1 Werkwoorden Vrijwel iedereen is zich ervan bewust dat de spelling van de werkwoordsvormen in het Nederlands een valkuil is. Wie heeft zich nooit afgevraagd: d of t of dt? Gelukkig zijn er een paar regels

Nadere informatie

Dat is duidelijk! INFORMATIEBROCHURE. Rekenen Groep 1 tot en met 8

Dat is duidelijk! INFORMATIEBROCHURE. Rekenen Groep 1 tot en met 8 Dat is duidelijk! INFORMATIEBROCHURE Rekenen Groep 1 tot en met 8 lnhoud De methode Waarom Pluspunt? 2 lnhoud en didactiek In duidelijke kleine stappen op het doel af 4 Structuur en organisatie Opbouw

Nadere informatie

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Effectief spellingonderwijs WWW.CPS.NL Contactgegevens Tseard Veenstra t.veenstra@cps.nl 06 55168626 Is spellingonderwijs nog relevant als we met behulp

Nadere informatie

Werkwoorden. Hebben en zijn. De twee belangrijkste werkwoorden in het Nederlands zijn hebben en zijn. Ik ben Thomas. Ik heb een fiets.

Werkwoorden. Hebben en zijn. De twee belangrijkste werkwoorden in het Nederlands zijn hebben en zijn. Ik ben Thomas. Ik heb een fiets. Werkwoorden Hebben en zijn De twee belangrijkste werkwoorden in het Nederlands zijn hebben en zijn. Ik ben Thomas. Ik heb een fiets. persoon onderwerp hebben zijn 1 enk. ik heb ben 2 enk. jij/u hebt bent

Nadere informatie

UITNEEMVEL > Alle taalmethoden in 1 overzicht!

UITNEEMVEL > Alle taalmethoden in 1 overzicht! UITNEEMVEL > Alle taalmethoden in 1 overzicht! Informatie: er is maar één juiste keuze! In onze informatiecentra in Rijssen en Ede vindt u de materialen uit de verschillende methoden, zodat u zich goed

Nadere informatie

Sterk in Taal en Spelling

Sterk in Taal en Spelling Sterk in Taal en Spelling Staal Spelling methodiek José Schraven: voordoen, verwoorden, begeleid inoefenen, gerichte feedback 3 onderdelen: 1. spelling (onveranderlijke woorden): 34 categorieën verdeeld

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTAPPROGRAMMA STAAL SPELLING 8

HANDLEIDING INSTAPPROGRAMMA STAAL SPELLING 8 HANDLEIDING INSTAPPROGRAMMA STAAL SPELLING 8 Vooraf advies invoering Wanneer u voor het eerst met Staal Spelling gaat werken in groep 8, dan heeft u twee mogelijkheden: 1 U gebruikt het materiaal van groep

Nadere informatie

LESSTOF. Grammatica op maat

LESSTOF. Grammatica op maat LESSTOF Grammatica op maat 2 Lesstof Grammatica op maat INHOUD INLEIDING... 4 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 8 DIDACTIEK... 19 TOT SLOT... 19 Lesstof Grammatica op maat 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma

Nadere informatie

Alles over. Staal. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Staal. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Staal Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met

Nadere informatie

Inleiding 7. Deel 1 BASISVAARDIGHEDEN SPELLING 9

Inleiding 7. Deel 1 BASISVAARDIGHEDEN SPELLING 9 INHOUD Inleiding 7 Deel 1 BASISVAARDIGHEDEN SPELLING 9 Les 1 Stap voor stap op weg naar minder spellingfouten 11 1.1 Juist spellen is... 11 1.2 Stappenplan goed spellen 13 1.3 Hardnekkige spellingproblemen

Nadere informatie

Alles over. Wijzer! Natuur en techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wijzer! Natuur en techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Wijzer! Natuur en techniek Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Ruud Janssen Alles telt (2e editie - ThiemeMeulenhoff) De methode biedt een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw. De leerlijnen zijn digitaal beschikbaar. Het

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen 6 instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema

Nadere informatie

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8.

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8. KWALITEITSKAART Spellen en stellen SPELLING PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl

Nadere informatie

Alles over. Wijzer! Natuur en techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wijzer! Natuur en techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Wijzer! Natuur en techniek Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Werkwoordspelling Leer- en oefenboek (3) Spellingsoefeningen gemengd Groep 6

Werkwoordspelling Leer- en oefenboek (3) Spellingsoefeningen gemengd Groep 6 Werkwoordspelling Leer- en oefenboek (3) Spellingsoefeningen gemengd Groep 6 2017 Junior Einstein bv Enschede, the Netherlands Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen

Nadere informatie

Alles over. Wereld in getallen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wereld in getallen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Alles over. Wijzer! Geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wijzer! Geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Wijzer! Geschiedenis Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In

Nadere informatie

Alles over. Wijzer! Aardrijkskunde. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wijzer! Aardrijkskunde. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Wijzer! Aardrijkskunde Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In

Nadere informatie

Online cursus spelling en grammatica

Online cursus spelling en grammatica Handleiding Online cursus spelling en grammatica Het hoofdmenu In het hoofdmenu kun je links op een niveau klikken. Daarnaast zie je een overzicht van de modules die bij dit niveau horen. Modules Rechts

Nadere informatie

Taaljournaal, tweede versie

Taaljournaal, tweede versie SPELLING Taaljournaal, tweede versie Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl en

Nadere informatie

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach Instructieboek Koken Voor de Mpower-coach juni 2014 Mpower-coach Instructieboek Versie 1.2014 blz. 2 Inhoud: Inhoudsopgave blz. 3 Mpower-coach blz. 5 Thema koken : blz. 7 Module 0: Beginnen met koken blz.

Nadere informatie

Alles over. Staal. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Staal. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Rekenen Groep 3 tot en met 8

INFORMATIEBROCHURE. Rekenen Groep 3 tot en met 8 INFORMATIEBROCHURE Rekenen Groep 3 tot en met 8 lnhoud De methode Waarom Pluspunt Digitaal?? 2 lnhoud en didactiek Sterke didactische fundering 4 Structuur en organisatie Bewezen effectief, uniek, speels

Nadere informatie

Ursula Nederlands brugklas havo werkwoordspelling

Ursula Nederlands brugklas havo werkwoordspelling Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Liesbeth Verstappen 18 January 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/71071 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

In elke zin staat een werkwoord. Werkwoorden zijn woorden die aangeven welke handeling of toestand of welk proces in de zin centraal staat.

In elke zin staat een werkwoord. Werkwoorden zijn woorden die aangeven welke handeling of toestand of welk proces in de zin centraal staat. Grammatica: werkwoorden werkwoordsen uitleg Werkwoordsen 1. Persoonsvorm In elke zin staat een werkwoord. Werkwoorden zijn woorden die aangeven welke handeling of toestand of welk proces in de zin centraal

Nadere informatie

Spelling - Persoonsvorm HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52516

Spelling - Persoonsvorm HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52516 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/52516 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Hoe spel ik een werkwoord?

Hoe spel ik een werkwoord? Ik wandel, wandel jij Hij wandelt, jij wandelt Wij wandelen Wandel noemen we de ik-vorm. Daar komt soms wat bij: bjvoorbeeld een t (hij, zij, het, men, jij wandelt) of en (wij, zij, jullie wandelen) Ik

Nadere informatie

Kun je dit nog? Spelling. Kaartjes met schrijfaanwijzingen. Kaartje bij woordpakket 1. Voorbeeld

Kun je dit nog? Spelling. Kaartjes met schrijfaanwijzingen. Kaartje bij woordpakket 1. Voorbeeld eek Kaartje bij woordpakket erkwoorden: jij/je achter de persoonsvorm tegenwoordige tijd jij-vorm voor de persoonsvorm (ik-vorm + t) jij-vorm achter de persoonsvorm (ik-vorm) kruipen jij kruipt kruip jij?

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

De stof wordt veel beter ingeoefend en herhaald in vergelijking met de vorige methode. Ineke Kempers-Schaafsma, OBS Haarschool, Holten

De stof wordt veel beter ingeoefend en herhaald in vergelijking met de vorige methode. Ineke Kempers-Schaafsma, OBS Haarschool, Holten Dat is duidelijk! De stof wordt veel beter ingeoefend en herhaald in vergelijking met de vorige methode. Ineke Kempers-Schaafsma, OBS Haarschool, Holten De klassikale lessen zijn leuker en afwisselender

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTAPPROGRAMMA STAAL SPELLING 7

HANDLEIDING INSTAPPROGRAMMA STAAL SPELLING 7 HANDLEIDING INSTAPPROGRAMMA STAAL SPELLING 7 Vooraf advies invoering Wanneer u voor het eerst met Staal Spelling gaat werken in groep 7, dan heeft u twee mogelijkheden: 1 U gebruikt het materiaal van groep

Nadere informatie

LESSTOF. Basisgrammatica

LESSTOF. Basisgrammatica LESSTOF Basisgrammatica 2 Lesstof Basisgrammatica INHOUD INLEIDING... 4 BASISGRAMMATICA EN MEIJERINK... 5 DOELGROEP... 5 STRUCTUUR... 6 OMVANG... 7 INHOUD... 9 Lesstof Basisgrammatica 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

DE WERELD IN GETALLEN DIGITAAL

DE WERELD IN GETALLEN DIGITAAL DE WERELD IN GETALLEN DIGITAAL Rekenen Groep 3 tot en met 8 De wereld in getallen Digitaal 1 lnhoud De methode Waarom De wereld in getallen Digitaal? 2 lnhoud en didactiek Zorgvuldige opbouw en beproefde

Nadere informatie

BIJBELS GRIEKS HERHALING 2

BIJBELS GRIEKS HERHALING 2 Pagina:1 Her. 2.1 Inleiding In deze les herhalen we de belangrijkste zaken uit les 6 t/m 10. Leest u voordat u verder gaat met deze les eerst de theorie van de lessen 6 t/m 10 nog eens grondig door! Her.

Nadere informatie

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen.

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen. Vrijdag 11 december 2015 Artikelen: Alle artikelen - 7Days week Inhoud: De leerlingen leren de persoonsvormen in een samengestelde zin te zoeken. De leerlingen leren de persoonsvorm correct te spellen.

Nadere informatie

Spelling. A. Kijk voor de vormen van de tegenwoordige tijd naar het volgende schema:

Spelling. A. Kijk voor de vormen van de tegenwoordige tijd naar het volgende schema: Spelling 1. Werkwoorden: tegenwoordige tijd A. Kijk voor de vormen van de tegenwoordige tijd naar het volgende schema: ik - je/u/hij/ze t we/jullie/ze en bijvoorbeeld: ik drink ik bied je drinkt je biedt

Nadere informatie

informatiebrochure Methodesoftware basisonderwijs

informatiebrochure Methodesoftware basisonderwijs informatiebrochure Methodesoftware basisonderwijs lnhoudsopgave De visie van Malmberg op software 2 Digibordsoftware 3 Verrijkt uw les Verwerkingssoftware 4 Digitaal werken Oefensoftware en toetssoftware

Nadere informatie

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief Bij de verschillende onderdelen van Taal actief kunt u onderdelen uit De bovenkamer

Nadere informatie

Alles over. Wijzer! Natuur en techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Wijzer! Natuur en techniek. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Wijzer! Natuur en techniek Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Lijn 3 in een combinatiegroep

Lijn 3 in een combinatiegroep Inhoud 1 Werken met blz. 3 2 2-3 blz. 4 3 3-4 blz. 6 Bijlagen 1 De combinatie Lijn 3 - Station Zuid blz. 7 2 De combinatie Lijn 3 - Station Zuid en Taal actief 4 blz. 9 3 De combinatie Lijn 3 - Station

Nadere informatie

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Reken zeker Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Inhoud De inhoud van het computerprogramma is hetzelfde als die van het foliomateriaal.

Inhoud De inhoud van het computerprogramma is hetzelfde als die van het foliomateriaal. Titel Taalverhaal, software bij, spelling Vak/onderwerp Nederlandse taal/spelling Hardware-eisen Beeldschermformaat: 800 x 600, aantal kleuren 256, audio: 48 kbps, 22/44.1 khz, Processor minimaal Pentium

Nadere informatie

Alles over. Leeslink. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Leeslink. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Lesdoelen De kinderen leren dat er woorden zijn die de (soort)naam voor mensen en dieren aanduiden en maken kennis met de term zelfstandig naamwoord.

Lesdoelen De kinderen leren dat er woorden zijn die de (soort)naam voor mensen en dieren aanduiden en maken kennis met de term zelfstandig naamwoord. groep 4 vakantie instaples 1 taal Lesdoelen De kinderen leren dat er woorden zijn die de (soort)naam voor mensen en dieren aanduiden en maken kennis met de term zelfstandig naamwoord. Materiaal Oefenblad

Nadere informatie

Toets grammaticale termen met sleutel

Toets grammaticale termen met sleutel Schrijf Vaardig 1, 2 en 3 Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen Toets grammaticale termen met sleutel Marilene Gathier u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2012 Deze toets hoort bij

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Spiekkaart. Persoonsvorm - p.v.

Spiekkaart. Persoonsvorm - p.v. Persoonsvorm - p.v. DE PERSOONSVORM IS EEN WERKWOORD 1. 2. 3. Zet de zin in een andere tijd: Muis schrijft een brief. Muis schreef een brief. Het werkwoord dat verandert is de persoonsvorm. Maak van de

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Opdracht 1 bij 1.2 * Doe de opdracht met de groep. Uitleg voor de docent: De cursisten lopen door elkaar door het lokaal. Laat de cursisten elkaar in tweetallen begroeten,

Nadere informatie

Vakonderdeel: TAALBESCHOUWING: NADENKEN OVER TEKSTEN

Vakonderdeel: TAALBESCHOUWING: NADENKEN OVER TEKSTEN Vakonderdeel: TAALBESCHOUWING: NADENKEN OVER TEKSTEN Doelen De termen lay-out, cursief en vetjes correct gebruiken De bedoeling van een lay-out inzien De bedoeling van cursieve en vetgedrukte woorden inzien.

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Lesdoelen De kinderen herkennen het werkwoord in een zin. Materiaal Oefenblad instaples 1 taal Antwoordblad instaples 1 taal. Lesduur 25 minuten

Lesdoelen De kinderen herkennen het werkwoord in een zin. Materiaal Oefenblad instaples 1 taal Antwoordblad instaples 1 taal. Lesduur 25 minuten groep 5 vakantie instaples 1 taal Lesdoelen De kinderen herkennen het werkwoord in een zin. Materiaal Oefenblad instaples 1 taal Antwoordblad instaples 1 taal Lesduur 25 minuten Aanwijzingen bij de les

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2016

Nieuwsbrief januari 2016 Nieuwsbrief januari 2016 januari 1 Nieuwjaarsdag 4 Studiedag team (kinderen vrij) 5 1 ste schooldag 2016 7 schoonmaakavond 19.00-20.30 uur 18 MR bijeenkomst 25 t/m 28 Oud papier actie 25 OR vergadering

Nadere informatie

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Wat leert mijn kind allemaal in groep 5/6? Wanneer wordt er getoetst? Belangrijkste einddoelen per vak per groep Wat voor huiswerk wordt er meegegeven? Wat

Nadere informatie

SPELLINGBOEK 5 DEEL A

SPELLINGBOEK 5 DEEL A SPELLINGBOEK 5 DEEL A LES 6 Ons feestgedrag onder de loep DIT KAN IK AL! Ik kan werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd en de. Ik kan de regel van verdubbelen en verenkelen toepassen. Ik kan hoofdletters

Nadere informatie

Kijk na! Buiten spelen

Kijk na! Buiten spelen De wereld in getallen Lessuggestie groep Handleiding Omschrijving Werkbladen voor groep B. Ze sluiten aan bij de minimumtoets en projecttoets van blok 3. De kinderen oefenen: vermenigvuldigen, automatiseren

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Thema 10. We ruilen van plek

Thema 10. We ruilen van plek Thema 10 We ruilen van plek Les 10.1 1. zakenreis 2. industrieën 3. raketten 4. percentage 5. demonstratie Les 1 gouden, ziekenhuis In het ankerverhaal staat dat de moeder van Gaby Pak kersen geeft in

Nadere informatie

Taal Spelling & leestekens

Taal Spelling & leestekens Taal Taalverzorging Basisoefenboek voor de Citotoets, Entreetoets, LVS-toetsen - groep 7&8 Inzage exemplaar Taal Spelling & leestekens Basisoefenboek met 200 vragen versie 1.0 Uitgave voor het basisonderwijs

Nadere informatie

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin.

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. 1. Ga opnemen de telefoon je? 2. Ik te laat altijd kwam in de les. 3. Wat zijn

Nadere informatie

Lesdoelen De kinderen herkennen voorzetsels in een zin. Materiaal Oefenblad instaples 1 taal Antwoordblad instaples 1 taal. Lesduur 25 minuten

Lesdoelen De kinderen herkennen voorzetsels in een zin. Materiaal Oefenblad instaples 1 taal Antwoordblad instaples 1 taal. Lesduur 25 minuten groep 6 vakantie instaples 1 taal Lesdoelen De kinderen herkennen voorzetsels in een zin. Materiaal Oefenblad instaples 1 taal Antwoordblad instaples 1 taal Lesduur 25 minuten Aanwijzingen bij de les Algemene

Nadere informatie