mensen en verschijnselen projecteren is dat ze inherent bestaan, dat ze uit zich zelf bestaan zonder afhankelijk te zijn van oorzaken en omstandighede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mensen en verschijnselen projecteren is dat ze inherent bestaan, dat ze uit zich zelf bestaan zonder afhankelijk te zijn van oorzaken en omstandighede"

Transcriptie

1 De Leegte De wijsheid van "de leegte" is een bijzonder belangrijk en interessant complex onderwerp in het boeddhisme. Deze wijsheid is eigenlijk nauwelijks onder worden te brengen, en is meer een filosofische benaderingen om deze wijsheid uit te leggen, maar uiteindelijk gaat het erom dat je zelf door veel studie en meditatie deze wijsheid direct kunt ervaren. Als we de leegte kunnen realiseren zijn we in staat om de onwetendheid die onze geest versluiert te verruilen voor de wijsheid. Onwetendheid is namelijk de manier waarop we onszelf en andere verschijnselen waarnemen en begrijpen, maar het is niet de manier waarop ze werkelijk bestaan. Vergelijk het met iemand die de hele tijd een zonnebril draagt. Alles wat hij ziet lijkt donker en hij denkt dat alles vanuit zichzelf zo donker is. Als hij zijn zonnebril zou afzetten, zou hij ontdekken dat alles in feite op een heel andere manier bestaat. Een andere analogie voor onze onwetende zienswijze is iemand die naar een film kijkt en denkt dat de mensen op het witte doek echt zijn. De toeschouwer wordt emotioneel en raakt betrokken bij het lot van de personages, hij raakt gehecht aan de held en heeft een hekel aan de personages die hem storen. Hij kan zelfs schreeuwen, ineenkrimpen of opspringen als de held wordt gekwetst. Door zijn emoties vergeet hij dat er geen echte mensen op het witte doek zijn, maar dat deze slechts projecties zijn die afhankelijk zijn van oorzaken en voorwaarden zoals de film, de projector en het witte doek. De leegte begrijpen is vergelijkbaar met het begrijpen dat er geen echte mensen op het witte doek bewegen. Toch bestaat het verschijnen van de personages; maar ze zijn afhankelijk van de film, het witte doek. Maken we onze geest vertrouwd met de wijsheid van de leegte, dan verwijderen we geleidelijk alle onwetendheid en andere verstorende emoties zoals boosheid, gehechtheid, trots en jaloezie uit onze geest en stoppen we met het creëren van destructieve activiteiten die daaruit voortkomen. Na verloop van tijd zijn we dan in staat de leegte direct te realiseren en kunnen dan ervaren dat wijzelf en andere verschijnselen bestaan door oorzaken en niet uit onze gefantaseerde projecties - vooral niet de projectie van inherent of onafhankelijk bestaan. Dit betekent dat mensen, dieren en alle andere verschijnselen zoals tafels etc. leeg zijn van onze gefantaseerde projecties. Een van de belangrijkste bedrieglijke kwaliteiten die we op 1

2 mensen en verschijnselen projecteren is dat ze inherent bestaan, dat ze uit zich zelf bestaan zonder afhankelijk te zijn van oorzaken en omstandigheden, onderdelen, en ons bewustzijn dat ze begrijpt en benoemt. In deze voor ons gebruikelijke zienswijze lijken deze fenomenen een ware inherente aard te hebben. Ze lijken er te zijn, onafhankelijk van hun oorzaken en omstandigheden, onafhankelijk van de delen waaruit ze zijn opgebouwd en onafhankelijk van de geest die ze begrijpt en benoemt. Dit is het verschijnsel van onze projectie van werkelijk of inherent bestaan en onze geest denkt dat ze 'echt' zo bestaan hoe wij ze waarnemen. Wanneer we echter analytisch onderzoeken of dingen zo onafhankelijk bestaan als op het eerste gezicht lijkt, dan ontdekken we dat dit helemaal niet zo is. Toch bestaan ze, maar wel op een afhankelijke manier. Ze hangen af van oorzaken en omstandigheden die ze gevormd hebben, en van de geest die ze begrijpt en benoemt. Leegte is daarom niet hetzelfde als nihilisme. Leegte betekent dat mensen en verschijnselen leeg zijn van onze gefantaseerde projecties, dus vrij zijn van de aspecten die onze verkeerde opvattingen aan ze toekennen. Daarom bestaan ze niet op de manier waarop ze nu aan ons verschijnen, maar ze bestaan wel degelijk Begrijpen wat leegte is wordt in het boeddhisme voorgesteld als het hoogtepunt van geestelijke training. Deze wordt bereikt door het systematisch beoefenen van de volmaakte deugden, samen met de diepste vorm van meditatie, hetgeen leidt tot de verlichting van de hoogste wijsheid. Wanneer deze training is voltooid, verkrijgt men inzicht in leegte als de uiteindelijke aard van het bestaan. De filosofie achter dit inzicht is gebaseerd op een fundamentele gedachte van het mahayanaboeddhisme: bij alle dingen ontbreekt een op zichzelf staande duurzame essentie. Ze zijn tijdelijk en illusoir ; in wezen zijn ze leeg. Dit betekent niet dat ze niet bestaan. Het betekent eerder dat ons dualistische beeld ervan een illusie is. Vanaf het moment dat de manifestatie begint, werkt deze dualistisch, dat wil zeggen, dat alles in de natuur vanaf dat ogenblik zich voordoet in paren van tegengestelden, waardoor al deze dingen in wezen illusoir zijn. Het onvolmaakte verstand ziet geen volmaakte waarheid. In feite ziet elke onvolmaakte geest een denkbeeldige wereld, dus alles wat in die denkbeeldige wereld bestaat is leeg. 2 Echter, wat zou een volmaakte geest zien? Volgens het boeddhisme zou een volledig verlichte geest drie niveaus van waarheid zien: de waarheid van de leegte, de waarheid van verschijnselen, en de waarheid van de middenweg. De eerste waarheid is het besef dat alle verschijnselen geen werkelijkheid bezitten. De tweede waarheid laat zien dat alle verschijnselen volledig bestaan, maar hun bestaan is afhankelijk en tijdelijk. De derde

3 waarheid omvat de andere twee in een onderlinge identiteit: leegte en verschijnselen zijn een. Vorm is Leegte en Leegte is Vorm. Alle verschijnselen zijn uitdrukkingen van het universele denkvermogen, en elke manifestatie is het denkvermogen in zijn totaliteit. We vinden dezelfde gedachte in de vijf stadia van bewustwording. Als het denken voor het eerst is verlicht, ziet het het vele binnen het ene. Bewustzijn wordt gedomineerd door verschijnselen, maar deze worden waargenomen als innerlijke uitdrukkingen van het universele Zelf. In het tweede stadium ziet men het ene binnen het vele. Hier is het denken innerlijk verbonden met de enige ware aard van alle dingen. Gedurende de derde realisatie vallen bewustzijn van lichaam en geest weg en is er alleen nog leegte. De mannelijke en de vrouwelijke energie zijn volledig en onscheidbaar met elkaar verweven. De leegte is nu de volheid van de natuur en van ieder voorwerp wordt de hoogste graad van uniciteit waargenomen. Hierna is het denken gereed om het ene en het vele zonder enig onderscheid te omvatten. Leegte en volheid doordringen elkaar zo volkomen dat men de volmaakte innerlijke vrijheid heeft om met de natuur te werken. Je wordt nu bewust de creator van je eigen leven. Er is een weg naar de wijsheid van leegte waar we elk ogenblik toegang tot hebben door middel van onze natuurlijke eigenschap om onszelf te vergeten. Bijvoorbeeld: Als we grondig en diepgaand hebben 'gekeken' naar lichaam en geest en nergens een zelf hebben kunnen vinden, dan ervaren we een ruimte, een opening. Op het moment dat we het onveranderlijke en onafhankelijke zelf waarvan we altijd dachten dat het er was niet kunnen vinden, dan stopt ons denken. Voor een moment kunnen we onze geest dan laten rusten in pure openheid, in niet-conceptueel gewaarzijn. Dit is onze eerste ontdekking van zelfloosheid. Zo gaan we verder, waarbij we de inzichtmeditatie en de zitmeditatie met elkaar afwisselen. Uiteindelijk zijn wij in staat om onze geest rechtstreeks in deze pure openheid te laten rusten, zonder de voorafgaande analyse. Dan kunnen we zeggen dat we 'mediteren op zelfloosheid', omdat we onze geest laten rusten in een staat van gewaarzijn waarin het zelf niet voorkomt. Maar waar is het zelf dan als er geen gedachten zijn? Hoewel dit niet-conceptuele gewaarzijn altijd aanwezig is, is het moeilijk te herkennen. We lopen het voortdurend mis. Het inzicht dat het gevolg is van onze meditatie, staat bekend als 'hoger inzicht'. Hierdoor kunnen wij verder kijken dan tot nu toe het geval was. Eerder zagen we slechts het vastklampen aan ons zelf, nu zien we zelfloosheid. Met zijn onderricht over zelfloosheid laat de Boeddha ons zien dat we ernaast zitten wanneer we denken dat er dingen zijn die een afzonderlijk bestaan leiden binnen de constante stroom aan ervaringen die ons leven is. Wij denken van onszelf dat wij het eeuwige leven hebben, 3

4 dat wij onveranderlijk in de tijd blijven bestaan en niet beïnvloed worden door zaken van buitenaf. We gaan er eveneens van uit dat de wereld om ons heen ook zo'n blijvende, onveranderlijke vorm heeft. Maar of we nu naar onszelf kijken, naar grote of kleine voorwerpen, of naar onze leefomstandigheden, er is helemaal niets te vinden dat aan deze voorwaarden voldoet. Het enige wat we zien is verandering en transformatie. En als ons denken geheel onbevooroordeeld is, zonder enig gevoel van afgescheidenheid, komen we langzaam maar zeker in aanraking met de wijsheid van de leegte. We leren de wijze waarop het universum werkt om dingen te doen ontstaan door alle manifestatieniveaus heen: van leegte naar volheid, van het ene naar het vele. We worden ons bewust van de vorming van de gebeurtenissen voordat ze plaatsvinden en we beginnen te begrijpen hoe tegengestelde krachten op elkaar moeten inwerken om een manier te vinden om bij elkaar en in evenwicht te komen. Het probleem voor de meesten van ons is dat dit eenzijn niet blijft. We worden altijd afgeleid. Zoals met elke spirituele discipline, hangt het ervan af hoe we deze gebruiken. Als we bijvoorbeeld de leringen ervan gebruiken om ons het besef te geven dat wij beter zijn dan anderen, versterken we in feite ons besef van afgescheidenheid, ons ego. In deze discipline kan de geest zich nu eenmaal niet terugtrekken in verfijnde abstracties. Hij moet eenvoud, geduld en mededogen in het dagelijks leven, in menselijke verhoudingen en in de werking van de natuur bestuderen. Het op deze wijze bestuderen van de wijsheid van de leegte zuivert het denken voortdurend van loze oordelen, zodat dit kan worden vervuld van de levende waarheid en je terug kunt keren tot de bron van het zijn. De wijsheid van leegte verwijst naar een gebrek aan iets, het ' inherent bestaan ' van een fenomeen. Het ' inherente bestaan ' betekent dat het lijkt alsof, vanuit het voorwerp gezien, de dingen onafhankelijk bestaan, op eigen kracht, autonoom. Uiteindelijk bestaan de dingen afhankelijk van oorzaken en voorwaarden. Bijvoorbeeld, een menselijk wezen houdt op te bestaan in een vacuüm. Wij zouden onmiddellijk sterven wanneer alle voorwaarden voor het leven plotseling weg waren. Op een ander niveau: voor het ontstaan van een menselijk wezen is de combinatie van sperma van de vader en een eitje van de moeder nodig en alle goede voorwaarden moeten daar zijn om het tot een embryo uit te laten groeien. Dus om onszelf nu als volledig autonoom te bestempelen is een pure illusie en komt niet overeen met de uiteindelijke werkelijkheid. Waarom kunnen dingen niet uit zichzelf ontstaan? Ik citeer hier letterlijk uit het boek: De Zon van Wijsheid van Khenpo Tsultrim Gyamtso: Als dat zo was, dan zou de term ontstaan' geen betekenis hebben. Als van iets beweerd wordt dat het ontstaat, dan wil dat zeggen dat er iets nieuws ontstaat. Als de dingen echter 4

5 uit zichzelf zouden ontstaan dan zouden ze er eerst al moeten zijn om vervolgens uit zichzelf te kunnen ontstaan! Waar zou het dan op slaan om te beweren dat iets 'ontstaat' terwijl het er al is? Waarom zou het dan nog moeten ontstaan? Dat is één zwak punt in deze redenering. Een ander zwak punt is, mochten de dingen uit zichzelf ontstaan, dat ze dan nooit zouden ophouden te ontstaan, omdat niets hun ontstaan zou stoppen. Wat we in de wereld waarnemen is dat het ontstaansproces ophoudt als datgene wat ontstaan is volledig bestaat. Als de dingen echter uit zichzelf zouden ontstaan, zoals hierboven beschreven, dan zouden ze er eerst al moeten zijn om zichzelf te kunnen voortbrengen. Ze zouden opnieuw moeten ontstaan, zelfs nadat ze er al zouden zijn. Ze zouden bestaan en dan ontstaan, dan bestaan, dan ontstaan - wat zou hen er ooit van kunnen weerhouden om keer op keer te blijven ontstaan? Zo zou ontstaan voorgoed door blijven gaan. De dingen ontstaan ook niet uit iets anders dan zichzelf, want als dat zo was, dan zouden ze zowel uit dingen waardoor ze niet worden veroorzaakt, als uit dingen waardoor ze wel worden veroorzaakt kunnen ontstaan. Als we hier beweren dat twee dingen verschillend zijn van elkaar, dan wil dat zeggen dat er geen enkel verband tussen hen bestaat - het zijn volledig afzonderlijke eenheden die niets met elkaar te maken hebben. Als een koe en een paard. Einde citaat. 5 Het feit dat wij normaal gesproken ons niet bewust zijn van leegte en het verband der dingen heeft direct te maken met onze waarneming. Zodra wij iets in de buitenwereld waarnemen, voelt het gescheiden van ons eigen lichaam of geest. Het lijkt alsof andere dingen "daar, buiten" zijn, afgescheiden van "onszelf", van "hier binnen". Maar zijn zij werkelijk afgescheiden? Om te beginnen, als het buitenvoorwerp niet op de een of andere manier met ons in verband zou staan in de vorm van geluid, geur, licht enz., zouden wij het niet kunnen waarnemen. Dus onze waarneming van voorwerpen hangt eerder van interactie af, dan van het feit dat wij afgescheiden zijn. Om het eenvoudig te maken, onze waarneming van de wereld is slechts mogelijk ten gevolge van interactie, interrelatie, afhankelijkheid en uitwisseling van informatie. Volgens de Boeddha zullen wij, zolang wij leegte niet direct kunnen realiseren - vooral ons idee van hoe ons "ik " of ' zelf ' bestaat - niet echt begrijpen hoe de wereld functioneert en zullen wij ermee doorgaan oorzaken te scheppen voor onze eigen ellende. Alle gebeurtenissen en incidenten in het leven zijn zo intiem verbonden met het lot van anderen dat een enkele persoon op zichzelf niet eens kan beginnen met een handeling. Veel gewoon menselijk handelen, zowel positief als negatief kan niet eens plaatsvinden zonder het bestaan van andere mensen. Zelfs het begaan van schadelijke handelingen hangt af van

6 het bestaan van anderen. Door anderen zijn we in de gelegenheid geld te verdienen als dat is wat we willen in het leven. Op dezelfde manier, tengevolge van het bestaan van anderen wordt het voor de media mogelijk om iemand beroemd te maken of in diskrediet te brengen. Je kunt in je eentje geen roem scheppen of in diskrediet worden gebracht hoe hard je ook schreeuwt. Je kunt een echo van je eigen stem scheppen, dichterbij kun je niet komen. Onderlinge afhankelijkheid is aldus de fundamentele aard van de natuur. Niet alleen de hogere vormen van leven maar ook veel van de kleinste insecten zijn sociale wezens die, zonder enige godsdienst, wet, of vorm van onderwijs overleven ten gevolge van een aangeboren herkenning van verbondenheid. Het meest subtiele niveau van materiële verschijnselen wordt ook geleid door onderlinge afhankelijkheid. Alle fenomenen, van de planeet die wij bewonen tot aan de oceanen, wolken, bossen en de bloemen die ons omringen, ontstaan afhankelijkheid van subtiele patronen van energie. Boeddha zei dat al het lijden door onwetendheid wordt veroorzaakt. De mensen veroorzaken pijn bij anderen ten gevolge van het egoïstisch achtervolgen van hun eigen geluk of tevredenheid. Maar toch komt het ware geluk voort uit een gevoel van vrede en tevredenheid, dat op zijn beurt bereikt moet worden door het beoefenen van onbaatzuchtigheid, van liefde en medeleven, en het uitschakelen van onwetendheid, egoïsme, en hebzucht. Wat zou er gebeuren als we de eigenschap om onszelf te vergeten, zouden ontwikkelen tot een universele levenswijze? Zou dit soort dagelijkse leegte ons het meest verheven inzicht kunnen geven in de aard van het bestaan? Hoe meer we de leegte onderzoeken, hoe meer ze tot leven komen in alles dat ons omringt. Zij maakt het denken leeg, vervult het hart en het leven zelf wordt een meditatie. Eenvoudige dingen worden boeiend. Wachten en kijken worden subliem. Medeleven wordt heilig. En een gewone vriendschapsdaad is de intelligentie van het universum. 6

Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME

Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME Boeddhisme voor beginners Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen INHOUD Voorwoord door Z.H. de dalai lama 7 Inleiding 9 1. De essentie

Nadere informatie

VREDE EN HARMONIE IN HET BOEDDHISME

VREDE EN HARMONIE IN HET BOEDDHISME VREDE EN HARMONIE IN HET BOEDDHISME VREDE EN HARMONIE -INDIVIDUEEL -MAATSCHAPPELIJK Alle religies of positieve leefwijzen/denksystemen streven vrede en harmonie na Boeddha Shakyamuni 1.Basispunten van

Nadere informatie

GOUDEN REGELS SODALIS VERSIE - VRIJ NAAR PYTHAGORAS

GOUDEN REGELS SODALIS VERSIE - VRIJ NAAR PYTHAGORAS GOUDEN REGELS SODALIS VERSIE - VRIJ NAAR PYTHAGORAS VOORBEREIDING 1. EER DE GODEN. DENK NA OVER DE FUNDAMENTELE KRACHTEN OF OERTYPEN DIE WERKZAAM ZIJN IN HET LEVEN VAN EEN MENS. VERDIEP VOORTDUREND JE

Nadere informatie

1. Film Ups en downs die zich afspelen in je leven van alledag.

1. Film Ups en downs die zich afspelen in je leven van alledag. 1. Film Ups en downs die zich afspelen in je leven van alledag. 2. Wit Licht = zuiver bewustzijn Witte Licht van Het Zelf. Dit witte licht gaat door de film de beelden op het scherm projecteren waardoor

Nadere informatie

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh Met stilletjes voor je uit staren en dan maar hopen dat je de leringen van de Boeddha begrijpt, bereik je niets. Evenmin heeft het zin om er alleen maar naar te luisteren,

Nadere informatie

Meewandelen met de bomen. Jan Klungers. Met tekstfragmenten uit de Sutra van bergen en water van Dogen ( 1200-1253 )

Meewandelen met de bomen. Jan Klungers. Met tekstfragmenten uit de Sutra van bergen en water van Dogen ( 1200-1253 ) Meewandelen met de bomen Jan Klungers Met tekstfragmenten uit de Sutra van bergen en water van Dogen ( 1200-1253 ) Meewandelen met de bomen Jan Klungers Als je aan het lopen van de bergen twijfelt, ken

Nadere informatie

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden.

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden. Het Achtvoudig Pad Als we de geschiedenis van het boeddhisme nagaan zien we, school na school, traditie na traditie, dat voortdurend opnieuw verwezen wordt naar de Vier Edele Waarheden en vooral naar het

Nadere informatie

Het Beeld van Onszelf

Het Beeld van Onszelf Het Beeld van Onszelf Onze natuurlijke staat van zijn is bewust-zijn, een bewustzijn dat niet van iets is, maar een allesomvattende staat van zuiver ervaren. Binnen dit bewustzijn is onze geest evenwichtig,

Nadere informatie

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn 1325 boeddhistische manieren om gelukkig te zijn Barbara Ann Kipfer Vertaald door Rob Pijpers BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 De gedachten van de Boeddha en boeddhisten over geluk Een van de toenamen van

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Van klacht naar kracht, een nieuwe kijk op hooggevoeligheid. Lusanne Hogeweg

Van klacht naar kracht, een nieuwe kijk op hooggevoeligheid. Lusanne Hogeweg Van klacht naar kracht, een nieuwe kijk op hooggevoeligheid Lusanne Hogeweg Hooggevoeligheid wordt vaak beschouwd als een lastige karaktertrek. Ten onrechte, meent Lusanne Hogeweg. Haar boodschap aan alle

Nadere informatie

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17 Fragment uit Colin Tipping Radicaal Vergeven (opmaak is anders dan in het boek zelf) Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 Woord vooraf 9 Inleiding 11 Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal

Nadere informatie

Bezoeker: Het is een dagelijkse ervaring dat de wereld plotseling verschijnt als we wakker worden. Waar komt die vandaan?

Bezoeker: Het is een dagelijkse ervaring dat de wereld plotseling verschijnt als we wakker worden. Waar komt die vandaan? 1 Het gevoel Ik ben (7 mei 1970) Bezoeker: Het is een dagelijkse ervaring dat de wereld plotseling verschijnt als we wakker worden. Waar komt die vandaan? Shri Nisargadatta Maharaj: Voordat er iets verschijnt,

Nadere informatie

De vijf Boeddha s van Wijsheid

De vijf Boeddha s van Wijsheid De vijf Boeddha s van Wijsheid Om te beginnen wil ik een korte uitleg geven wat nu werkelijk bedoeld wordt met : Een Boeddha Een Boeddha verpersoonlijkt het hoogste wat een mens kan bereiken in moraliteit

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

moment volkomen tevreden kunnen zijn.

moment volkomen tevreden kunnen zijn. Leren door ervaren Mediteren is een manier om ons leven open te stellen voor de rijkdom van ervaringen, en niet een esoterische oefening die beperkt is tot een bepaald moment en een bepaalde plaats. Of

Nadere informatie

Filosofische bijeenkomsten

Filosofische bijeenkomsten Filosofische bijeenkomsten Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) bestaat uit vrijwilligers en mensen die het boeddhisme een warm hart toedragen. TBL wil door middel van het organiseren van verschillende

Nadere informatie

Heling in de nieuwe tijd

Heling in de nieuwe tijd Heling in de nieuwe tijd Op zoek naar jouw ware zelf Zoals we hier bij elkaar zijn, zijn we allemaal lichtwezens. We zijn in ons diepste wezen allemaal al heel. Door het proces van de dualiteit wat we

Nadere informatie

waarin de wijsheid van sunyata, de leegte, van Boeddha Akshobya de basis vormt voor de onderlinge verbondenheid van alle wezens.

waarin de wijsheid van sunyata, de leegte, van Boeddha Akshobya de basis vormt voor de onderlinge verbondenheid van alle wezens. BOEDDHA VAIROCANA Kijken we naar de mandala van de vijf Dhyana-Boeddha s dan zien we dat hij geen plat, tweedimensionaal diagram is maar dat hij multidimensionaal is. Men kan de mandala beschouwen als

Nadere informatie

Hoe kunnen we ons bevrijden van DUKKHA?

Hoe kunnen we ons bevrijden van DUKKHA? Ontwaken Ieder mens is op zoek naar geluk, harmonie en heelheid omdat deze in ons leven ontbreken. Vaak voelen we ons rusteloos, geïrriteerd, uit ons evenwicht gebracht en ellendig. In plaats dat we deze

Nadere informatie

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken Rust in Zijn Zijn is het Hart van alle verschijnselen in binnen- en buitenwereld. Rust in de oneindige, roerloze presentie daarvan. Laat alles verschijnen zoals het wil en weer oplossen in Zijn. Jij hoeft

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

Hand in hand met Boeddha Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme in het dagelijks leven. Dorien Quik

Hand in hand met Boeddha Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme in het dagelijks leven. Dorien Quik Hand in hand met Boeddha Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme in het dagelijks leven Dorien Quik Voorwoord Hand in hand met Boeddha Hand in hand met Boeddha is een herziene uitgave, in twee

Nadere informatie

WEEK ÉÉN JOHN MAIN OSB, MONASTERY WITHOUT WALLS P.115

WEEK ÉÉN JOHN MAIN OSB, MONASTERY WITHOUT WALLS P.115 WEEK ÉÉN De reis is eenvoudig. Het vereist een bepaalde visie op het belang, een zekere nederigheid om te beginnen, en een zekere trouw en moed om vol te houden. Vóór alles echter de bereidheid om je te

Nadere informatie

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens 16-02-2014 Het thema van vandaag is Wijsheid Hoe we wijs kunnen handelen heb ik verstopt in de volgende preek Elk mens heeft een Licht in

Nadere informatie

Spinoza s Visie. Dag 3. Hoe verhoudt de mens zich tot de Natuur?

Spinoza s Visie. Dag 3. Hoe verhoudt de mens zich tot de Natuur? Spinoza s Visie Dag 3 Hoe verhoudt de mens zich tot de Natuur? Module 3 Herhaling Belangrijke lessen dag 1 en 2 Kennis is de bron van ons geluk. Kennis van het hoogst denkbare geeft het grootst mogelijke

Nadere informatie

GASTVRIJHEID IN HET BOEDDHISME / IYENGAR YOGA

GASTVRIJHEID IN HET BOEDDHISME / IYENGAR YOGA GASTVRIJHEID IN HET BOEDDHISME / IYENGAR YOGA onderwijs trainingen gesprekken terugblik: gastvrijheid (als gevoel / houding) Oosterse filosofie het boeddhisme: oefenen in gastvrijheid -------------- Iyengar

Nadere informatie

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Geschreven door auteur Geen Reacties Gepubliceerd: december 28th, 2013 Natalie Glasson Aartsengel Metatron, met Natalie Glasson Binnenin jouw wezen

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS PREAMBULE Overwegende dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 in feite een verklaring is van Verlichting, van het hoogste dat

Nadere informatie

Het ontstaan van Breathfulness

Het ontstaan van Breathfulness Het ontstaan van Breathfulness Het is een intensieve reis om deze nieuwe weg in te slaan, alles mag er zijn om de weg van Breathfulness te realiseren: een weg naar een verruimd leven. Een weg om de harmonie

Nadere informatie

NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden.

NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden. Meerw aarde Arcturus NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden. Eerder dan alleen een communicatiesysteem of een geheel van communicatietechnieken en procedures, eerder dan het dieperliggend

Nadere informatie

De binnenkamer (270, 271, 272, 273, 274))

De binnenkamer (270, 271, 272, 273, 274)) De binnenkamer (270, 271, 272, 273, 274)) 270. Het bruidsvertrek. De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, strofe 64 en 70) en op strofe 56 van het zelfde

Nadere informatie

Meditatie. Hartkwaliteiten. Vaardige middelen. Welbevinden GOED- HEID. Leerhouding. Sociaal competent. Visie Boeddhistisch curriculum

Meditatie. Hartkwaliteiten. Vaardige middelen. Welbevinden GOED- HEID. Leerhouding. Sociaal competent. Visie Boeddhistisch curriculum Het Boeddhistische Curriculum Onderstaande figuur geeft de visie van dit curriculum aan. Het uitgangspunt is Natuurlijke goedheid, dat ervaren kan worden als welbevinden, sociale competentie en een positieve

Nadere informatie

PIRAMIDE MEDITATIE. Vraag altijd om "het hoogste welzijn van alles en iedereen"

PIRAMIDE MEDITATIE. Vraag altijd om het hoogste welzijn van alles en iedereen PIRAMIDE MEDITATIE Je piramide van licht binnengaan is de snelste en zekerste manier om je goddelijke scheppingsbron aan te boren. Stel je voor dat miljoenen kleine kristallijnen piramides van licht vol

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE

DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE ~~ ~ DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE DOOR Dr. G. S. ARUNDALE * Uitgave van de Theosofische Vereniging. Nederlandse Afdeling Amsteldijk 76. Amsterdam Z DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE In de Theosofische Vereniging

Nadere informatie

(NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten...

(NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten... 3-15 Er is niets mis mee om te doen waar je zin in hebt... (NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten... De vraag is alleen waar je het meeste zin in hebt. Het lijkt er nu op dat

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

HET ZELF ZONDER GRENZEN

HET ZELF ZONDER GRENZEN HET ZELF ZONDER GRENZEN onderwijs trainingen gesprekken Vooraf Neuro(bio)logie Het zelf voelt wat er gaande / gevraagd is Hedendaags Westers denken Het zelf weet zich in betrekkingen en voelt zich aangesproken

Nadere informatie

Voorbereiding op transformatie

Voorbereiding op transformatie 1 Liefde is angst laten varen Dr. Gerald Jampolsky Dit is een samenvatting van het boek, waarin de principes van Attitudinal Healing worden weergegeven, die op hun beurt zijn geïnspireerd op Een Cursus

Nadere informatie

WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF. Avatar Adi Da Samraj. Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken. door. Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1-

WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF. Avatar Adi Da Samraj. Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken. door. Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1- Wij Zijn Bewustzijn Zelf -1- WIJ ZIJN BEWUSTZIJN ZELF Een Boodschap Aan Iedereen Geschonken door Avatar Adi Da Samraj Wij Zijn Bewustzijn Zelf -2- Tekst en afbeeldingen: Copyright 2013 The Avataric Samrajya

Nadere informatie

Wat is Zijnsoriëntatie?

Wat is Zijnsoriëntatie? Wat is Zijnsoriëntatie? Zijnsoriëntatie is een modern spiritueel pad dat boeddhistische wijsheid en diepgaand psychologisch inzicht integreert. Zijnsoriëntatie helpt je jouw leven werkelijk te verdiepen

Nadere informatie

Wat is theosofie? Theosofie is kennis van het Goddelijke.

Wat is theosofie? Theosofie is kennis van het Goddelijke. www.theosofie.nl 1 Wat is theosofie? Wat is theosofie? Theosofie is kennis van het Goddelijke. Maar wat is het goddelijke? Voor de westerse mens, die doordrongen is van christelijke tradities, wat het

Nadere informatie

HELENDE ARCHITECTUUR met als inspiratie de natuur

HELENDE ARCHITECTUUR met als inspiratie de natuur HELENDE ARCHITECTUUR met als inspiratie de natuur architect Huub van Laarhoven (www.vanlaarhovencombinatie.nl) Gebouwen en ontwerpen moeten ons helpen om in harmonie te leven met onze omgeving. Er bestaat

Nadere informatie

Verkenningen met betrekking tot de leringen van J. Krishnamurti

Verkenningen met betrekking tot de leringen van J. Krishnamurti Verkenningen met betrekking tot de leringen van J. Krishnamurti De kunst van het leren (deel 1) P. Krishna In onze eerste lezing (gepubliceerd in Theosofia 4, augustus 2008) zeiden we dat de wanorde die

Nadere informatie

bevrijding Spontane door te zien met Naakt Gewaarzijn

bevrijding Spontane door te zien met Naakt Gewaarzijn bevrijding Spontane door te zien met Naakt Gewaarzijn Terma-tekst van Guru Padmasambhava Dit [geschrift] behandelt Spontane Bevrijding door te zien met Naakt Gewaarzijn en is een Directe Introductie tot

Nadere informatie

De Veertien Aandachtsoefeningen

De Veertien Aandachtsoefeningen De Veertien Aandachtsoefeningen De Veertien Aandachtsoefeningen zijn de essentie van de Orde van Interzijn. Zij zijn de toorts die ons pad verlicht, de boot die ons draagt, de leraar die ons leidt. Ze

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn.

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn. RITUEEL schrijven d a g b o e k Word de persoon die je altijd al had willen zijn. Welkom De persoon worden die je altijd al had willen zijn. Daarom schrijf ik. Door ritueel te schrijven kom je in verbinding

Nadere informatie

Leven in het licht. Anandajay

Leven in het licht. Anandajay Leven in het licht Ter ondersteuning van je diepe verlangen om het leven in zijn echtheid te ervaren vanaf de diepste diepte tot in de opperste oppervlakte, vanaf je bezielde essentie tot in je fysieke

Nadere informatie

Hand in hand met Boeddha

Hand in hand met Boeddha Hand in hand met Boeddha In leven en in sterven Dorien Quik Voorwoord Hand in hand met Boeddha in leven en in sterven is het tweede deel in deze serie en is een verdieping van het eerste. Werd in het eerste

Nadere informatie

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld meer liefde 39 Oefen je met de buitenwereld meer evenwicht

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

Persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap Persoonlijk meesterschap Het creëren van je eigen toekomst "A learner learns when a learner wants to learn" (Peter Senge) Jan Jutten www.natuurlijkleren.org 1. Inleiding De drijvende kracht in de school

Nadere informatie

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Uitleg van het Scheppingsverhaal (376, 377, 378, 393, 394) 376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Deze preek is mede gebaseerd op Het Geheime boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pag. 1 en

Nadere informatie

beoefenen van de vier stadia van training komen we alle drie soorten dromen tegen.

beoefenen van de vier stadia van training komen we alle drie soorten dromen tegen. DROOMYOGA Meer dan een derde deel van ons leven brengen we slapend door. Elke dag eindigt op dezelfde manier. We sluiten onze ogen en zinken zonder enige angst weg in duisternis, ook al houdt alles wat

Nadere informatie

Wolkenwoorden augustus 2015

Wolkenwoorden augustus 2015 Wolkenwoorden augustus 2015 9-aug-2015 De vormen als zodanig zijn illusoir. In essentie zijn zij niet méér dan een beroering van de werkelijkheid. Los van zijn essentie is deze beroering illusie. In hun

Nadere informatie

Eindexamen havo filosofie 2013-I

Eindexamen havo filosofie 2013-I Opgave 2 Emoties bij mens en dier 10 maximumscore 3 een weergave van de visie van Seneca op woede bij dieren: dieren hebben geen rede en daarom geen emoties 1 een weergave van de visie van Seneca op woede

Nadere informatie

In het vorige hoofdstuk werd de schepping van de hemel besproken. 1 In dit hoofdstuk gaat het over de schepping van de aarde.

In het vorige hoofdstuk werd de schepping van de hemel besproken. 1 In dit hoofdstuk gaat het over de schepping van de aarde. In het vorige hoofdstuk werd de schepping van de hemel besproken. 1 In dit hoofdstuk gaat het over de schepping van de aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. (Genesis 1:1) De hemel: De geestelijke,

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Spiritueel dagboek Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Voorwoord: Een spiritueel dagboek 5 Waarom een spiritueel dagboek? 7 Om bewuster te leven en te handelen Aandachtspunten

Nadere informatie

Les 4. Stap Drie van Innerlijke Verbinding

Les 4. Stap Drie van Innerlijke Verbinding Les 4 Stap Drie van Innerlijke Verbinding Ga op een meedogende manier de dialoog aan met uw Innerlijke Kind, om uw gedachten / valse overtuigingen te ontdekken en de gedragingen die daaruit voortvloeien,

Nadere informatie

Luister, luister Dit prachtige geluid neemt me mee naar mijn ware zelf

Luister, luister Dit prachtige geluid neemt me mee naar mijn ware zelf De bel en geluk Mindful Movement 6 (5x) In de Boeddhistische traditie, in de traditie van Thich Nhat Hanh, gebruiken we bij meditatieoefeningen vaak de bel. Het geluid van de bel - en ieder ander geluid,

Nadere informatie

1. De liefde levend houden na de bruiloft Liefdestaal een: Positieve woorden Liefdestaal twee: Tijd en aandacht 20

1. De liefde levend houden na de bruiloft Liefdestaal een: Positieve woorden Liefdestaal twee: Tijd en aandacht 20 Inhoud 1. De liefde levend houden na de bruiloft 4 2. Liefdestaal een: Positieve woorden 12 3. Liefdestaal twee: Tijd en aandacht 20 4. Liefdestaal drie: Cadeaus 28 5. Liefdestaal vier: Dienstbaarheid

Nadere informatie

We voelen ons allemaal wel eens ongerust, angstig, gespannen of gestresst. Daar is vaak een reden voor.

We voelen ons allemaal wel eens ongerust, angstig, gespannen of gestresst. Daar is vaak een reden voor. 220 denk goed voel je goed Angst de baas worden We voelen ons allemaal wel eens ongerust, angstig, gespannen of gestresst. Daar is vaak een reden voor. Iets nieuws of iets moeilijks doen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

3 Grenzen & Zintuigen

3 Grenzen & Zintuigen 3 Grenzen & Zintuigen SATIPATTHANA SUTTA En opnieuw, monniken, met betrekking tot wat werkelijk bestaat, verblijft hij overdenkende wat werkelijk bestaat in termen van de zes interne en externe poorten

Nadere informatie

Tekstboek Module 1. Bewustwording

Tekstboek Module 1. Bewustwording Tekstboek Module 1. Bewustwording Dag 1. Doe Het Zelf Werkelijkheid. Daar gaan we! Vandaag start je met dag 1 van module 1: bewustwording. Deze module vormt het fundament van de cursus. Je ontdekt tijdens

Nadere informatie

2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf

2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf 2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf Zingen of luisteren naar de cd: Adem in, ik ga terug naar het eiland in mijzelf. Er zijn prachtige bomen op dit eiland. Er zijn heldere waterstromen. Er zijn

Nadere informatie

De vier onmetelijke vermogens van de geest

De vier onmetelijke vermogens van de geest De vier onmetelijke vermogens van de geest Geluk is alleen mogelijk als er liefde is. Ware liefde heeft het vermogen iedere situatie waarin we ons bevinden te genezen en te veranderen, en ons leven een

Nadere informatie

De Soetra van Grote Wijsheid: De Werking van Wijsheid

De Soetra van Grote Wijsheid: De Werking van Wijsheid De Soetra van Grote Wijsheid: De Werking van Wijsheid Van eerw. Meester Daishin. Uit: Buddha Recognizes Buddha (Boeddha (h)erkent Boeddha), hoofdstuk 15: The Scripture of Great Wisdom: The Working of Wisdom

Nadere informatie

Ego, Schaduw, Zelf volgens Jung Bram Moerland

Ego, Schaduw, Zelf volgens Jung Bram Moerland Ego, Schaduw, Zelf volgens Jung Bram Moerland Carl Jung was degeen die het begrip 'schaduw' in de psychologie introduceerde. Hij gaf daaraan een bijzondere betekenis: het verborgen ware zelf. Dat ware

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: De Beleving uit zich in Gedrag en Vaardigheden

Hoofdstuk 4: De Beleving uit zich in Gedrag en Vaardigheden Hodstuk 4: Voor een geestelijk welbevinden van de wereld is het noodzakelijk dat we leren herkennen op welke manier onze capaciteiten en vaardigheden zijn beïnvloed, waardoor we bepaalde gedragingen onderdrukken

Nadere informatie

MIRARI Van kritiek naar dialoog.

MIRARI Van kritiek naar dialoog. MIRARI Van kritiek naar dialoog. Door Tomas Serrien Verwondering is het begin van alle wijsheid. (Aristoteles) Mirari - 1 HET WAT en HET WAAROM: Het grondidee van Mirari. Het is tijd voor een filosofisch

Nadere informatie

Universiteit van het leven

Universiteit van het leven Universiteit van het leven Eerste druk, april 2012 2012 Lucien M. Verkooijen Corrector: Elly van de Vlugt Fotografie: Fred van Welie Coverbeeld: schilderij De Parel, olieverf op paneel, door Lia Vonk isbn:

Nadere informatie

Boeddha Ratnasambhava

Boeddha Ratnasambhava Boeddha Ratnasambhava De dhyana-boeddha s staan voor de onveranderlijke eigenschappen in de Boeddha en als zodanig zijn zij een spiegel voor de eigenschappen, de skandha s, in de mens. Boeddha ontdekte

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

HET BLOEIEN VAN EEN LOTUSBLOEM

HET BLOEIEN VAN EEN LOTUSBLOEM HET BLOEIEN VAN EEN LOTUSBLOEM Geleide mindfulnessmeditaties THICH NHAT HANH Amersfoort, 2014 i n h o u d VOORWOORD 7 INLEIDING 11 EEN MINDFULNESS VAN HET LICHAAM 21 TWEE BEELDEN 43 DRIE BEWUST CONSUMEREN

Nadere informatie

Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten

Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten Maureen Oliver Lezing gehouden tijdens het symposium van de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie op 20

Nadere informatie

ONEINDIG MEDEDOGEN Fokke Slootstra.

ONEINDIG MEDEDOGEN Fokke Slootstra. ONEINDIG MEDEDOGEN Fokke Slootstra. Onderstaand artikel is een hoofdstuk uit het nieuwe boek van Fokke Slootstra Breng je leven op orde, oefeningen voor het verkrijgen van psychologische en spirituele

Nadere informatie

Leren omgaan met gedachten, gevoelens, emoties en pijn

Leren omgaan met gedachten, gevoelens, emoties en pijn Leren omgaan met gedachten, gevoelens, emoties en pijn Toespraak van Jiun roshi op de eerste dag van een vijfdaagse zen-retraite, geredigeerd en enigszins ingekort door Myoko Sint Het is vandaag de eerste

Nadere informatie

DOEL, DENKEN, DADEN EN DE ESSENTIAL 5 De verklaring voor menselijk gedrag en het antwoord op levensvragen ARJEN MEIJER

DOEL, DENKEN, DADEN EN DE ESSENTIAL 5 De verklaring voor menselijk gedrag en het antwoord op levensvragen ARJEN MEIJER DOEL, DENKEN, DADEN EN DE ESSENTIAL 5 De verklaring voor menselijk gedrag en het antwoord op levensvragen ARJEN MEIJER 1 STARTPUNT: 3D Essential 5 Ande dere e theorieë eën 3D Doel, Denken, Daden Lichaam,

Nadere informatie

Zelfsturing. Zelfsturing mei 2009

Zelfsturing. Zelfsturing mei 2009 1 Zelfsturing Een van de grondvragen die de mens bezig houd is de verhouding tot de wereld. We ervaren ons als afgescheiden van de wereld en in feite is al het esoterisch en godsdienstig zoeken een poging

Nadere informatie

DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan LN Bussum tel

DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan LN Bussum tel Raja Yoga DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan 63 1402 LN Bussum tel.0356933381 infodehaan@hetnet.nl www.centrumdehaan.nl RAJA YOGA Raja yoga is een Pad waarbij meditatie niet het doel, maar een Weg is naar

Nadere informatie

creëer een liefdevolle relatie die standhoudt

creëer een liefdevolle relatie die standhoudt intimiteit creëer een liefdevolle relatie die standhoudt Thich Nhat Hanh Amersfoort, 2013 i n h o u d Een ware liefde 7 Twee intimiteit 11 Drie de wortels van verlangen 17 Vier eenzaamheid en lijden transformeren

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN DE ROTS

HET VERHAAL VAN DE ROTS HET VERHAAL VAN DE ROTS Hoofdstuk uit Vasistha s Yoga van Swami Venkatesananda Vertaling: Marjolein van den Houten, maart 2014 VASISTHA vervolgde: [VI.1:46] Er is nog een andere parabel, Rama, om dit verder

Nadere informatie

INLEIDING IN HET BOEDDHISME

INLEIDING IN HET BOEDDHISME INLEIDING IN HET BOEDDHISME Raj Gainda voor NOHG College materiaal Rotterdam/Den Haag 2002 Dhamma: De leer van de Boeddha (Boeddha-dhamma, sanskrit dharma) Kamma (in het Sanskrit: karma) ofwel wilskrachtige

Nadere informatie

HET LICHAAM LEREN LUISTEREND TE LEVEN

HET LICHAAM LEREN LUISTEREND TE LEVEN HET LICHAAM LEREN LUISTEREND TE LEVEN onderwijs trainingen gesprekken lichaamsvijandigheid in de Westerse filosofie: Plato / René Descartes de herwaardering van lichamelijkheid en gevoelens: Antonio Damasio

Nadere informatie

Spinoza s Visie. Dag 2. Over God en de Natuur

Spinoza s Visie. Dag 2. Over God en de Natuur Spinoza s Visie Dag 2 Over God en de Natuur Module 2 Herhaling dag 1 Over geluk, kennis en God Belangrijke lessen Streven naar eer, rijkdom en lust brengt niet het gewenste geluk. Denken, het opdoen van

Nadere informatie

Les 3. Stap 2 van Innerlijke Verbinding

Les 3. Stap 2 van Innerlijke Verbinding Les 3 Stap 2 van Innerlijke Verbinding Kies voor de intentie om uzelf en anderen lief te hebben. Het maken van deze keuze opent uw hart, nodigt goddelijke Liefde en Mededogen binnen en beweegt u in de

Nadere informatie

Inhoud. Ho oponopono: gebruiksaanwijzing... 8

Inhoud. Ho oponopono: gebruiksaanwijzing... 8 Inhoud Voorwoord door Maria-Elisa Hurtado-Graciet... 5 Ho oponopono: gebruiksaanwijzing... 8 Hoofdstuk 1: Van oorsprong tot huidige toepassing... 11 Jean Graciet Definitie en geschiedenis van Ho oponopono...12

Nadere informatie

Inspiratie Boekrecensie Tijd en tijdstress, Jon Kabat-Zinn Inspiratie WerkplaatsActiviteiten

Inspiratie Boekrecensie Tijd en tijdstress, Jon Kabat-Zinn Inspiratie WerkplaatsActiviteiten Werkplaats Aandachtig Leven ERVARINGSGERICHT PSYCHO-SOCIAAL THERAPIE MINDFULNESS TRAINING Nieuwsbrief 4 juli 2011 Inhoud Boekrecensie Tijd en tijdstress, Jon Kabat-Zinn WerkplaatsActiviteiten Mindfulness

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 De wereld heeft stralende lichten nodig die niet alleen de kennis en ervaring van yoga delen met de wereld maar ook de openende en verlichtende ervaring

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

De essentie van het leven

De essentie van het leven De essentie van het leven Eerste druk, 2014 2014 Lucien M. Verkooijen Coverbeeld: schilderij Mystieke reis ei tempera op board door Lia Vonk Fotografie: Fred van Welie Correctors: Elly van de Vlugt, José

Nadere informatie

Versluierde boodschappen van Jezus in het Thomas Evangelie (392, 406, 407, 408, 409)

Versluierde boodschappen van Jezus in het Thomas Evangelie (392, 406, 407, 408, 409) Versluierde boodschappen van Jezus in het Thomas Evangelie (392, 406, 407, 408, 409) 392. De versluierde boodschap van Jezus 22-02-2015 Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek

Nadere informatie

SCHEMA: DE WEG VAN DE CURSUS

SCHEMA: DE WEG VAN DE CURSUS SCHEMA: DE WEG VAN DE CURSUS Werkelijkheid God Christus Eenheid KENNIS --nietig dwaas idee: afscheiding -------------------------------------Heilige Geest (schakel) ------ Jezus: manifestatie van de HG

Nadere informatie