Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte"

Transcriptie

1 Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven & Wonen Bouwen & Wonen Burger & Levensloop Milieu Mobiliteit Openbare werken Veiligheid Leren & Werken Ondernemen Onderwijs PWA Werken in Opwijk Vrije tijd Bibliotheek Cultuur Jeugd 't Opwijks Archief Sport Toerisme Markten, kermissen & feesten Welzijn Sociale dienstverlening Gezondheid Ouderenzorg Samenleving Thuiszorg Kinderopvang Over Opwijk Algemene info Beleid & Gemeentebestuur Beleid & OCMW-bestuur Gemeentelijke diensten Bekendmakingen Publicaties

2 Suggesties aan het beleid Bouwen & Wonen closed (Ver)bouwen & Vergunningen Stedenbouwkundige vergunning Stedenbouwkundig attest Verkavelingsvergunning Melding Woonloket Sociale huisvesting Sociale leningen Energiebesparende maatregelen Actieprogramma Woonplan Reglement sociaal wonen Reglement Leegstand Procedure tot ongeschikt / onbewoonbaarverklaring Verwervingspremie Verordeningen Baangrachten Meergezinswoningen Toegankelijkheid Hemelwaterinstallatie & afkoppeling RUP Algemeen Nieuwtjes Structuurplan GECORO Lokaal bedrijventerrein Buurtwegen Burger & Levensloop closed Attesten & Akten Samenstelling gezin Nationaliteitsbewijs Levensbewijs Getuigschrift van woonst Inschrijving bevolkingsregister Inschr. vreemdelingenregister Uittreksel Strafregister Slachtingsaangiften Geboorteakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Overlijdensakte Geboorten, Erkenning & Adoptie Geboorte Erkenning Adoptie Polio Identiteit & Nationaliteit Geboortepasje

3 Kids-ID Identiteitskaart Vreemdelingenkaart Voorlopige identiteitskaart Aanvraag Belgische Nationaliteit (Voor)Naamswijziging Verlengde minderjarigheid Wettiging handtekening Overlijdens Begraafplaatsen Registratie van persoonlijke keuzes Euthanasie Laatste wilsbeschikking Lichaam aan de wetenschap schenken Orgaandonatie Rijbewijs Wonen Verhuizen Bewonerskaarten Wettelijk samenwonen Registratie Beëindiging Huwelijk Aangifte Huwelijksvoltrekking Inschrijving huwelijkscontract Echtscheiding Werken Afstempelen formulieren deeltijds werken Reizen Internationale reispaspoorten Kids-ID Reistoelating minderjarige Pensioen Mindervaliden & Hulp aan bejaarden Parkeerkaart Tegemoetkomingen Vreemdelingen Werk Inburgering Tenlasteneming Verkiezingen Algemene info Ordehandhaving verkiezingscampagne Veelgestelde vragen Milieu open Afval Afvalbeheer Opwijk Afvalkalender Afvalpreventie Bodem

4 Bouwafval Kringwinkel Televil Maxair bakje Selectieve afvalinzameling Snoeihoutophaling Soorten afval Veegmachine Zwerfvuil Energie Ecologische isolatiematerialen Energiebesparing Groendaken Energiepremies Energiemeter Verwarmingsinstallatie Doe het met minder elektriciteit Zonneboiler Natuur Biodiversiteit Bermbeheerplan Bos- & natuurgebieden Gezond tuinieren Landschap Jacht Groendaken Pesticiden Parken & Tuinen Straatbomen Ziekten & Plagen Wildspiegels Wachtbekken Hinder & Overlast Centraal meldpunt milieu Dieren Geluidsoverlast Elektronisch versterkte muziek Lucht Lichthinder Premies & Subsidies Kleine landschapselementen (KLE) Hemelwaterinstallatie Infiltratievoorzieningen Duurzame ecologische bouwmaterialen Herbruikbare luiers Duurzaam hout Bodemerosie Overzicht subsidies Kringlooptuinieren Vergunningen Milieuvergunning Milieuraad

5 Klimaatactieplan Mobiliteit closed Algemene info Verkeershinder / omleidingen Werken in uitvoering Verkeerswijzigingen Openbaar vervoer Mobiliteitsplan Bewegwijzering Blauwe zones Snelheidszones Bewonerskaarten Geoloket Mobiliteit Verkeersadviesraad Openbare werken closed Bezetting openbaar domein Werken in uitvoering Nutsmaatschappijen Rioleringen Waterlopen, beken & grachten Openbare verlichting Veiligheid closed Politie Algemeen Preventie Brandweer Algemene info Brandweer Dringende hulpverlening Niet-dringende hulpverlening Civiele bescherming Verkeersveiligheid Openbare veiligheid Noodplanning Algemeen Elektriciteitsschaarste Natuurramp Hittegolf Vervoerspijpleidingen Nieuws Elektriciteitsschaarste Home > Leven & Wonen > Milieu > Energie > Doe het met minder elektriciteit Structuurplan Waarom een ruimtelijk structuurplan? Met een structuurplan wil de gemeente de belangrijkste ruimtelijke problemen aanpakken en de leefkwaliteit binnen onze gemeente verbeteren. Hoe beter we weten waar we naartoe willen, hoe gemakkelijker het wordt om vandaag concrete acties uit te voeren die passen in een duidelijk

6 plan. Het structuurplan laat ons toe om zelfstandig, los van de hogere overheid, te werken aan een bruisend en landelijk Opwijk. Het huidige gemeentelijk structuurplan, dat dateert van 27 maart 2003, is momenteel in herziening. Daarbij wordt het aangepast aan de actuele items. Wat is de waarde van het structuurplan? De gemeente engageert zich om het structuurplan uit te voeren. Dat is haar plicht. Het structuurplan heeft voor jou als burger geen directe gevolgen. Op basis van het structuurplan kunnen geen vergunningen worden verleend of geweigerd. De gemeente moet de acties die zij wil uitvoeren eerst vertalen in juridische plannen. Grond kan dus slechts effectief van functie veranderen nadat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is vastgesteld. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zal vastleggen wat kan en wat niet kan. Een dergelijk plan heeft zijn eigen procedure waarin de burger opnieuw inspraak krijgt. Het structuurplan kan je hieronder downloaden: Inleiding Informatief gedeelte I Informatief gedeelte II Informatief gedeelte III Richtinggevend gedeelte I Richtinggevend gedeelte II Bindend gedeelte Kaartenlijst kaart 1: Topografische kaart kaart 2: Administratieve grenzen kaart 3: Synthese van het fysisch systeem kaart 4: Situering van de waterlopen kaart 5: Bodemgebruik binnen Opwijk kaart 6: Vlaamse ruit kaart 7: Bestaande ruimtelijke structuur van Noord-Brabant kaart 8: Gewenste ruimtelijke structuur van Lebbeke kaart 9: Uittreksel gewestplan kaart 10: Situering bijzondere plannen van aanleg kaart 11: Afbakening woningbouwgebieden kaart 12: Landschapsatlas kaart 13: Ruimtelijk concept voor de regio kaart 14: Aanzet tot differentiatie en afbakening van de agrarische gebieden kaart 15: Historische ontwikkeling van de ruimtelijke structuur kaart 16: Bestaande ruimtelijke structuur Noord-Brabant kaart 17: Bestaande open ruimte structuur kaart 18: Biologisch waardevolle gebieden kaart 19: Structurele elementen voor natuur kaart 20: Bodemgeschiktheid voor landbouw kaart 21: Bodemgebruik landbouw kaart 22: Inventarisatie sportinfrastructuur kaart 23: Bestaande nederzettingsstructuur

7 kaart 24: Situering bestaande industriegebieden en KMO-zones kaart 25: Lokalisatie bedrijven en juridische bestemming kaart 26: Bestaande ruimtelijk-economische structuur kaart 27: Bestaande verkeers- en vervoersstructuur kaart 28: Indeling in deelgebieden kaart 29: Bestaande ruimtelijke structuur van Nijverseel kaart 30: Bestaande ruimtelijke structuur van Opwijk centrum kaart 31: Inventarisatie van functies langsheen N47 kaart 32: Bestaande ruimtelijke structuur van Opwijk kaart 33: Potenties voor nieuwe woningen kaart 34: Situering bedrijven kaart 35: Mogelijke locaties voor een nieuw KMO terrein kaart 36: Mogelijke locatie O1 lokale bedrijven kaart 37: Mogelijke locatie O2 lokale bedrijven kaart 38: Mogelijke locatie O3 lokale bedrijven kaart 39: Mogelijke locatie N1 lokale bedrijven kaart 40: Mogelijke locatie N2 lokale bedrijven kaart 41: Mogelijke locatie N3 lokale bedrijven kaart 42: Mogelijke locatie N4 lokale bedrijven kaart 43: Mogelijke locatie N5 lokale bedrijven kaart 44: Potentieonderzoek binnen het recreatiegebied voorzien in het gewestplan kaart 45: Potentieonderzoek binnen een ruimer gebied dan het recreatiegebied kaart 46: Onderzoek potentiële inrichting gemeentelijk recreatiepark kaart 47: Lokatie zonevreemde sportterreinen kaart 48: Opwijk binnen de regio kaart 49: Gewenste deelruimten van Opwijk kaart 50: Ruimtelijke principes voor de hoofdkern kaart 51: Structuurschets kern BPA Gasthuis kaart 52: Structuurschets omgeving Hof ten Hemelrijk kaart 53: Ruimtelijke principes voor het rasterlandschap en het complex gaaf landschap kaart 54: Ruimtelijk concept voor Droeshout kaart 55: Ruimtelijke principes voor N47 kaart 56: Ruimtelijk concept voor Mazenzele kaart 57: Gewenste open ruimte structuur kaart 58: Suggesties voor de differentiatie van de agrarische gebieden kaart 59: Ruimtelijke principes voor de landschappelijke overgang kaart 60: Mogelijke afbakening 'open ruimte' ruimtelijk kaart 61: Gewenste nederzettingsstructuur kaart 62: Woonprogrammatie (niet) te ontwikkelen plekken kaart 63: Gewenste ruimtelijke - economische structuur kaart 64: Structuurschets Karenveld kaart 65: Aansluiting bedrijventerrein bij Nijverseel kaart 66: Voorstel afbakening lokaal bedrijventerrein kaart 67: Structuurschets voor het lokaal bedrijventerrein Rodeveld kaart 68: Gewenste ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur kaart 69: Gewenste ruimtelijke structuur van Opwijk kaart 70: Prioritaire acties print pdf Tweet

8 Contact Diensten Grondgebiedzaken Marktstraat Opwijk T F Contacteer ons Interessante links Activiteitenkalender Afvalkalender Klachten of meldingen Sluitingsdagen Vacatures Openingsuren Loketdiensten Klik hier voor alle andere Noodnummers Brandweer Opwijk Dringend: 112 Niet-dringend: Politie AMOW: Volg ons op Ga naar onze facebook account

9 Volg ons op Twitter abonneer op onze rss feed Copyright Proclaimer Sitemap Ga naar de anaxis website

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

TORHOUT wegwijs in 2015-2016

TORHOUT wegwijs in 2015-2016 TORHOUT wegwijs in 2015-2016 ERKENDE DIENSTENCHEQUE ONDERNEMING HUISHOUDHULP & STRIJKWINKEL S.M. P.B.T. Plaatselijke Brandverzekering van Torhout Oostendestraat 61 8820 Torhout Tel. 050 21 46 69 e-mail:

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel. Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016

Gemeente Wuustwezel. Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016 Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 A. MILIEUBELEIDSPLANNING: ALGEMEEN JURIDISCH KADER...4 B. MILIEUBELEIDSPLANNING OP VERSCHILLENDE NIVEAUS...4

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering Verkiezingsprogramma 2013-2018 De kracht van verandering 1 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking

Nadere informatie

Medische honoraria 2 Wat is het verschil tussen een huisarts en een specialist? Hebben ze verschillende tarieven?

Medische honoraria 2 Wat is het verschil tussen een huisarts en een specialist? Hebben ze verschillende tarieven? Veelgestelde vragen Op deze pagina heeft het Sociaal Huis je duidelijke, beknopte en concrete antwoorden op tal van vragen. De teksten lichten soms vrij ingewikkelde regelgeving toe. De informatie is bedoeld

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Jan Willen januari 2008 i Inhoudsopgave 1 België 1 2 Historiek 1 3 Het Gewestplan 2 3.1 Legende....................................... 3 3.2 Ruimtelijk kwetsbare gebieden..........................

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie

Inhoud. Verkiezingen 2012 Blz. 2 van 9

Inhoud. Verkiezingen 2012 Blz. 2 van 9 Verkiezingsprogramma 2012 Verkiezingen 2012 Blz. 2 van 9 Inhoud 1. ALGEMEEN... 3 2. CULTUUR & BIBLIOTHEEK... 3 3. SPORT... 3 4. JEUGD EN KINDEROPVANG... 4 5. OUDERENVOORZIENINGEN... 4 6. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING...

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N 6 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: W. DE BIE, SCHILDEBAAN 18, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / NOVEMBER - DECEMBER 2007 O N Z E G E M E E N T E M A

Nadere informatie

Infogids Stad Brugge 2013-2014

Infogids Stad Brugge 2013-2014 Infogids Stad Brugge 2013-2014 Gids Brugge 2013 05-03-2013 16:45 Pagina 1 NOODNUMMERS Ambulance en Brandweer:...100 of 112 Politie:...101 Rode Kruis:...105 www.rodekruis.be Antigifcentrum:...070 245 245

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III a toelichtingsnota Leeswijzer Dit document is de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019

MEERJARENPLAN 2014-2019 Gemeente Bonheiden NIS-code: 12005 Waversesteenweg 13 2820 Bonheiden MEERJARENPLAN 2014-2019 Secretaris Financieel beheerder Wim Peeters Els Van Bever Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente

Nadere informatie

Gezocht: groene daken en gevels!

Gezocht: groene daken en gevels! Gezocht: groene daken en gevels! Groene daken en gevels hebben veel voordelen. Een tuin op uw dak of aan uw gevel is niet alleen gewoon mooi, maar werkt ook isolerend en draagt bij aan een beter stadsklimaat.

Nadere informatie

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk:

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk: 1 02 COLOFON Denkwerk en ideeën: commissie Jeugdbeleid Tekst: Eva Vereecke Naleeswerk: Bram Depestele, Bruno Verwimp, Bianca Tomasetig, Dries Hostens, Geert Laarmans, Hannelore Marien, Hein Decabooter,

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Bornem...2 Bouwsteen 1 Basiscomfort voor iedereen...5 1.1. Betaalbaar wonen...5 1.2. Energiefactuur verlagen voor

Nadere informatie

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7

Inhoud. Deze publicatie bevat de volgende delen: pagina 1 Situering 3 2 Financiële toestand 5 3 Activiteiten 2011 7 Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Merelbeke Beleidsnota 2011 Vastgesteld in het College van Burgemeester en Schepenen van 2 december 2010 en ter discussie voorgelegd aan de gemeenteraad van 21 december

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB... 5 Vitale dorpen met toekomst... 6

Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB... 5 Vitale dorpen met toekomst... 6 1 Inhoudspagina Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB... 5 1. Vitale dorpen met toekomst.... 6 2. Bestuur... 8 3. Openbare orde en veiligheid... 9 4. Verkeer en vervoer...

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Onderzoek naar plan-mer-plicht Verzoek tot raadpleging Dossier WUU141 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur

Nadere informatie