Acties/projecten Jamsessie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acties/projecten Jamsessie 7-7-2015"

Transcriptie

1 Acties/projecten Jamsessie Hier komt tekst Programma Utrechtse Energie Hier komt ook tekst

2 Grootschalige opwekking : Diepe Geothermie (P+H) Wanneer gereed Oost Utrecht Hoeveel - 100MW-TH (20/80) - grootschalige opwekking Commitment SKR/ASR/UU/NMU/UMC/EBU/PU Financiering EBU/EZ/HU/Eneco (afnemer)/gemeente Utrecht Onderzoek: seismiek, proefboring, feasibility Feasibility/plan van aanpak/marktoverzicht/contact/naar buiten Financieringsplan (6 mln) + boegbeeld Extern -> commitment en financiering Go/no go Feasibility; SKR/ASR/UU; eind 2015; Gemeente Utrecht Grand Chaude Rob van Adinbe? Fiona/Adri van ASR R. Kraan van SKR/EBU P. Duif/veldhuizen van UMC M. Scherrenburg/A.Pijpers van UU

3 Duurzame grootschalige opwekking - Geothermie Omschrijf in kernwoorden Centrale met E-productie / Restwarmte Realistisch en haalbaar mits Als er voldoende heet /vermogen te leveren is Zie onderzoek Vergunning Draagvlak Afname of nog betrekken Diverse partijen (financierder, exploitant, bouwbedrijf, afnemer) Julia Padberg Triple Bridge

4 Duurzame opwekking - Wind Park GBCU Wanneer gereed Weten we nog niet ( Lage Weide) Hoeveel - 30 Windmolens - Duurzame opwekking Akkoord stakeholders Initiatiefnemer Vergunning/instemmingsplan Stakeholders bijeenbrengen 2015 Concept project Movaris augustus 2015 Data verzamelen Gemeente 2015 Definitief projectplan GBCU 2016 Financiën GBCU Meeting GBCU en anderen - augustus Rene - Movaris Vincent Jaarbeurs Monique Programma Utrechtse Energie

5 Wonen meer energie-ambassadeurs en meer bewoners bereiken (bewustwordingscampagne) Wanneer gereed - nooit - in wijken en buurten Hoeveel - - bewustwording Nog niet benoemd Duurzame huizenroute (MC) Energie-ambassadeurs in de wijk Iets als het fietsproject met kunst Daan Rozengaard Onafhankelijk informatiepunt voor alle bewoners Op pleinen/wijken wijkgerichte informatie/filmpjes/info/wijkbewoners hebben open huis Volgend overleg Hogeschool van Utrecht Nadia Verdeyen Bewoner Bas Rath Vereniging Eigen Huis Theo Elfrink Gemeente Nieuwegein Geert Scheper Gemeente Utrecht Niek Verlaan & Marianne Coopmans Energie-U Rianne Bakker

6 Wonen en bewustwording : Karavaan Wijkgesprekken Energie Wanneer gereed - 1 e kwartaal 2016? - Utrecht - wijkcentra Hoeveel - 10 a 30 - Wonen en bewustwording 1 e gesprek in 4 e kwartaal 2015 Laatste gesprek in 1 e kwartaal 2016 Wijkenergie plannen Publiciteit zoeken/vinden Format scherper Wijkanalyse Communiceren wijkraad/teams Lokale voorbeelden erbij betrekken Organiserende partijen samenbrengen Monique Hoogwijk Gemeente Utrecht Sander Willemsen Energie-U Deelnemers Stadsgesprek Joris Barendregt Econovum

7 Wonen - Duurzame apparatuur collectieve inkoop/ Leasen elektrische apparatuur Wanneer gereed - eind Utrecht Hoeveel - fase 1: 500 en fase 2: Energiebesparing wonen/ laaghangend fruit en bewustwording Eind 2015: elektronica bedrijven als BCC/Mediamarkt als partner + Consumentenbond + woningbouwverenigingen Mitros, Bo-Ex, SSH Lease-aanbod cq collectieve inkoopregeling in werking Idee uitwerken tot projectplan Partners zoeken Aanbod voor bewoners/studenten/huurder ontwikkelen Leveranciers selecteren/aanbesteding Campagne opzetten Jurgen Tielbeke JMA/H-Eerlijk wonen Freerk Veldkamp Gemeente Utrecht Sander Willemse Energie-U Mirjam Sterk De Bundeling

8 Bewustwording - Rondom Dom Wanneer gereed - Nu - Gemeente Utrecht Hoeveel - - Promoten/inspireren tot energie besparen vanuit een mobiel servicepunt Al 3 jaar bezig in Utrecht Bezoek aan scholen In 2 jaar alle wijken in Utrecht bezocht hebben Nog effectiever de bus inzetten om bewoners te bereiken voor energiebesparing Meer comfort door isolatie VTH Overleg programma Utrechtse Energie (Monique Hoogwijk) Fysiek loket Scholen bezoeken, lesprogramma Rento Hermanns Rondom Dom Carmen Spelbos Gemeente Utrecht

9 Wonen : alle nieuwbouwprojecten per N-O-M Wanneer gereed mits Gemeente in positie is - Stad Utrecht Hoeveel Wonen en energiebesparing/ CO2 reductie/ fijnstof reductie Betekenis voor stadsverwarming voor (Erik van Leeuwen van Eneco) Aanwijzing als excellent gebied Wetgeving energieprestatievergoeding voor eind 2015 (nb borging saldering of alternatief) N-O-M vastleggen in prestatieafspraken overheid en corporaties voor (wordt besproken in oktober 2015) Bewustwording bij de bewoner/ vraag creëren Financiering bij corporaties, ook richting consument Doorleggen financieringsruimte naar volgende bewoner Erik van Leeuwen Eneco Robert schenkel Stedin Erik-Jan Hage Energie-U-Kingspan Kees Verschoor Gemeente Utrecht Rolf van der Weide Bo-Ex Wytze van der Naalt Duurzaam2Day (Gemeente Almere) Walter de Vette Mitros

10 Zonnepanelen : Zonnepark Utrecht Sience Park Wanneer gereed - 1 december = het initiatievenvoorstel gereed - USP Hoeveel - - bewustwording van duurzaamheid Initiatiefvoorstel door studenten Crowdfunding + energyx inzetten (student-participatie) Opstellen business case Combinatie zonne-energie-kunst-industrieel ontwerp-innovatie (proeftuin voor ontwerp) Warm maken van Utrecht Sience Park (Floris de Gelder) Betrekken UMC-U Josja Veraart NMU/UU Niekol Dols van UU Roland Tomei van UVO Gemeente Utrecht Floris Bruins van Soft Energy Wicher Jordens student Frans van den Berg Hans van Oort Gemeente Utrecht & Riet Bezema Gemeente Utrecht

11 Zonnepanelen - VvE s Voordorp van zonnepanelen voorzien Wanneer gereed Hoeveel Voordorp 2020 Utrecht - Utrecht - Zoveel mogeljk - Duurzame opwekking Voordorp VvE s van zonnepanelen voorzien (bijeenkomsten reeds uitgevoerd) Eind 2015, begin 2016 eerste VvE gerealiseerd Lente 2016 overige VvEs ALV plannen Energiebijeenkomst Voordorp (groot overleg VvE s) Bijeenkomsten overige buurt NoordOost Overleg jurist om verenigingsrecht te bespreken/ uitleg krijgen of het aangepast moet worden VvE s het nieuwe (Therman S.V.) systeem presenteren met uitleg jurist/advocaat (1 e week september 2015) Christian Naethuys en Sander Ekstijn Voordorp Vooruit VvE s Voordorp Winkels Voordorp Volkstuinverenigingen V.O.E.K. Eerlijk Wonen en Energie-U

12 Colletief Zonnepark scholen (P.O. en V.O.) Wanneer gereed Utrecht Hoeveel Duurzame energie-opwekking Wijzigen bestemmingsplan Patrick van der Hofstadt Stichting Technotrend Roland Tomei UVO Gemeente Utrecht Floris Bruin Soft Energy Regionale energie-agenda waaronder EBU/NMU/Provincie/M.Lensink van Gemeente Utrecht Programma Grootboekje Zon waaronder W.Jonkers NMU Hans van Oort Gemeente Utrecht

13 Bewustwording Onderwijs: Energy Challengers Wanneer gereed - Doorlopend programma, jaar na jaar, eerste keer schooljaar Regio Utrecht, Utrecht-Stad en omringende gemeenten Hoeveel - Eerste jaar - Bewustwording - Onderwijs Scholen geïnteresseerd : circa 10 VO-scholen voor juni 2016 Financiering rond om project te draaien voor maart 2016 Alle stakeholders en bedrijven betrokken: najaar/eind 2016 Kennis/samenwerking Energy Challengers landelijke organisatie september 2015 Start werving/verkrijgen financiering: zomer 2015 Start werven scholen ; Stichting Technotrend : najaar 2015 Verdere stakeholders & uitvoerende bedrijven betrekken: begin Tanya Leeuwen Mijntje de Caluwe

14 Maatschappelijke organisaties Duurzame scholen Utrecht Wanneer gereed Utrecht Hoeveel - 50 scholen - Energievoorziening - werken Energiebesparing Breng meerkosten in beeld op inhoud UNID op zoek naar financiering/crowdfunding Energiechallenge Energiecoach (energie besparen, opknippen probleem., financierders zoeken, crowdfunding, besparing inzetten op investering duurzame school) Investeringskosten verminderen door hergebruik Spaartpot creëren voor DuBo & Crowdfunding organiseren Inkoop organiseren massa markt Werkgroep duurzame scholen opzetten gekoppeld aan IHP Chantal Broekhuis Ruben van Brenk Gemeente Utrecht Ellen Braak Energiefonds Utrecht Timmermans - Duurzaamheidsdokter Lompen Gemeente Utrecht Jurgen Tielbeke H-eerlijk wonen

15 Bewustwording - Bespaarbibliotheek Wanneer gereed - 1 september Hoeveel - - Bewustwording energiezuinige apparatuur Samenwerking bibliotheek Integratie in bibliotheek Assortiment samenstellen Commerciële partners zoeken Brochures ontwerpen Onder aandacht brengen van scholen Informatie met de rest delen Gesprek met de bibliotheek Bouke van der Spoel Energie-U Freerk Veldkamp Gemeente Utrecht David de Jager Ecofys Janneke Broers

16 CO2 reductie: U-Stal en bezorgservice Wanneer gereed Hoeveel (voor de feestdagen) - Start in Zadelstraat & Twijnstraat (startup) ritten bezorgingen per dag (reductie gebruik auto s) - CO2 reductie, lucht&geluid, ruimte, minder verkeer en veiliger Medewerking U-stal en Gemeente Medewerking winkeliers Winkelend publiek maakt er gebruik van een laat de auto thuis Plan van aanpak + trekker + onderzoek Opstartsubsidie & pilot Publiciteit (o.a. flyeren/via deelname winkeliers) Haalbaarheidsonderzoek/ enquête bij parkeergarage Springweg Jaap Burger Watture Ad Verkerk Dymph Hoffmans Gemeente Utrecht Carolien van Hemel Stationsgebied fase 2

17 Duurzaamheid & energiebesparing algemeen : YOL Wanneer gereed Movares-TivoliVredenburg Hoeveel Energieplan - Duurzaamheid Evenement Young Talent Het inbrengen van een casus voor de brainstormsessie in de middag GBCU DL Renoe DL Vincent GBCU

18 Werken & Wonen: Smart Sustainable District ; Stationsgebied icoon voor duurzame (her)ontwikkeling Wanneer gereed Stationsgebied fase 2 Hoeveel - Een groot project met 4 sporen, gebiedsgericht - Werken en Wonen Input voor Masterplan Jaarbeurs 2015 Input voor Structuurvisie Gemeente 2016 Energieneutraal gebied door hybride systeem voor verwarmen/koelen (op gebiedsniveau) Energieneutraal gebied door maximale opwekking en benutting van vernieuwbare stroom in het gebied Daarna: vertalen naar andere wijken in Utrecht en in de regio Utrecht Sustainability Institute Gemeente Utrecht Jaarbeurs BV Kennisinstellingen als UU, Deltares en TNO

19 Werken Samenwerking duurzame bedrijven bevorderen Wanneer gereed - start nu - continu - per sector/branche een duurzaamheidskring (convenant) Hoeveel - - CO2 reductie + efficiëntie (=basis), minder energie, afval, auto s, water (dus integraal) Blijvend CO2 reduceren (continu verbetering) Bewustwording + communicatie Elkaar verrijken, helpen, kennisbank Deelnemers nemen energiebesparingsmaatregelen + maatregelen voor duurzame energie Uitwisseling en samenwerking tussen de sectoren (kruisbestuiving) Binnen bedrijf; bewustwording: iedereen moet/kan bijdragen Groepen opstarten: ondernemerskringen, gemeente (EZ), accountmanagers (bijvoorbeeld al bestaand: zorg, hospitality, evenementen, kantoren) Rianne van der Veen Sichting Stimular Hans Hendrikse Altrecht Jean Huijten Terberg Leasing Paul Schurink Green Events Nederland Succesvoorbeelden:

20 Duurzame ontwikkeling : Kop Jaarbeurs: trendsetter duurzame gebiedsontwikkeling Wanneer gereed Kavel 3 (voormalige plot Holland Casino) Jaarbeursterrein Hoeveel - Multifunctioneel : m2 bvo - Duurzame en gezonde stad Programma van Eisen Tender en contractering Start bouw Opstellen van duurzaamheidsvoorwaarden (waaronder energie) Bandbreedte functionele programma Marktverkenning Gebiedsvisie Benoemen projectleider en projectteam Programma van Eisen Pim Venema Gemeente Utrecht? Jaarbeurs? USI? Buren en omliggende bedrijven

21 Duurzame ontwikkeling: Wolvenburg Energie neutraal Wanneer gereed huidige locatie Hoeveel - totaalpand & terrein in samenwerking met wijk/buurt - Als icoon voor het totale energieplan van de stad: wonen energie werken (Hoog Hiemstra) - gebiedsontwikkeling Koop medio circa 2016 Ontwerp voor herontwikkeling Uitvoering Verkenningen van de potenties gebouw en terrein (wie? Vereniging + adviseurs, subsidie, wijk, RGD. Cees van der Vliet. Min OCW via Brigit Dulski Nijenrode Bestuur de Witte Wolf Partners zoeken Relatie met buurt aangaan Rondleiding 1 e donderdag in september (3-9) om uur Martijn Lensink De Witte Wolf Birgit Dulski Nyenrode Roel Massink TNO Bert de Vries UU Cees van der Vliet Gemeente Utrecht

22 Werken : Bedrijvenbijenkomst Wanneer gereed - over een halfjaar oktober - Movares Hoeveel - - Bedrijven Datum + projectteam (doelstelling) Uitnodigingenlijst Projectteam (Mirjam, Vincent, Renee) Afspraken doelen Uitnodiging Communicatie bewaking opkomst Voorzet datum Vincent Jaarbeurs Renee Movares Mirjam

23 Transparantie Vastgoedpas Wanneer gereed (1 e stap) - Particuliere woning eigenaren - VvE Hoeveel Transparantie - zelfbeschikking Propositie ontwikkelen aug-sept Presenteren okt Installeren nov-dec Informatie uit deze bijeenkomst verwerken (PB) Verwerken in propositie (Stichting H-eerlijk werken) Presenteren/reflectie Aanbieding afspraken en feedback Installatie proefperiode Pieter Buisman Geldstromen door de wijk/ Fontierra Theo Land Stichting H-eerlijk wonen

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Utrecht: energiek middelpunt van het land Energieplan Utrecht

Utrecht: energiek middelpunt van het land Energieplan Utrecht Utrecht: energiek middelpunt van het land Energieplan Utrecht utrecht.nl/energie 1 Inhoudsopgave Het startpunt: Waar staan we nu? 4 De droom: Utrecht klimaatneutraal 5 Huidig energiegebruik in de stad

Nadere informatie

Energievoorziening in eigen hand

Energievoorziening in eigen hand AMERSFOORT CO2-NEUTRALE STAD Energievoorziening in eigen hand Amersfoort wil in 2030 een CO 2 -neutrale stad zijn. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Leeswijzer Inhoudsopgave Dit duidingsdocument hoort bij het Energieplan: Utrecht Energiek Middelpunt van het land.

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012

Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012 Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012 Inhoudsopgave 1. Wonen... 4 2. Bedrijvigheid... 9 3. Mobiliteit... 15 4. Energieopwekking... 18 5. Eigen organisatie... 22 6. Initiatievenfonds... 25 7. Monitoring...

Nadere informatie

Evaluatie Utrechtse Energie

Evaluatie Utrechtse Energie Evaluatie Utrechtse Energie Robin Berg, LomboXnet Samenvatting De zonne-revolutie gaat zo ie zo plaatsvinden op vele plekken op de wereld tegelijkertijd. Zorg dat je als stad klaar bent om die zonne-revolutie

Nadere informatie

De energietransitie is van iedereen. Kansen benoemd vanuit het congres Energieakkoord in de praktijk

De energietransitie is van iedereen. Kansen benoemd vanuit het congres Energieakkoord in de praktijk De energietransitie is van iedereen Kansen benoemd vanuit het congres Energieakkoord in de praktijk Energieakkoord in de praktijk In Nederland heeft het thema energie en klimaat een stevige plek verworven

Nadere informatie

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Versie: 18 maart 2013 Inhoudsopgave Duurzame Overheid (DO)... 5 DO-1 Mobiliteit medewerkers (functioneel

Nadere informatie

Nota van B&W. VVat willen we bereiken?

Nota van B&W. VVat willen we bereiken? Nota van B&W Onderwerp Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014 Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 25 september 201 2 Inlichtingen D. de Rijk (023-567 63 18) Registratienummer

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Den Haag krijgt nieuwe energie. Naar een klimaatneutrale stad in 2040

Den Haag krijgt nieuwe energie. Naar een klimaatneutrale stad in 2040 Tussenrapport - Maart 2012 werkgroep Nieuwe Energie Voorstel van de werkgroep Nieuwe Energie Leden van de werkgroep (op persoonlijke titel; alfabetisch) Michiel van Bokhorst (GroenLinks) vanaf 12-2-2012

Nadere informatie

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Van Opdrachtgever : Michiel Hustinx Aan gevraagd/beoogd projectleider : Simone Ploumen/Maarten van Ginkel/Fons Claessen Bestuurlijk

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen

Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen behoeftenonderzoek Dit rapport is opgesteld door SME Advies in opdracht van Stichting Duurzaam Huis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Duurzame Ontwikkeling Bijlagenboek, behorend bij het Klimaatprogramma 2009-2013 Raadsnummer Datum 5 juni 2009 Auteur Geurt Schepers Versie definitief INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Bijlage I : Samenvatting

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

s-hertogenbosch Smart green city Visie op de energievoorziening van s-hertogenbosch in 2020-2030

s-hertogenbosch Smart green city Visie op de energievoorziening van s-hertogenbosch in 2020-2030 s-hertogenbosch Smart green city Visie op de energievoorziening van s-hertogenbosch in 2020-2030 Inhoudsopgave 1 De toekomst: groene en verbonden lokale energie 2 De kracht van het Bossche Energieconvenant

Nadere informatie

Met het Green Deal project wil MKB-Nederland er voor zorgen dat in de periode 1 mei 2012 31 december 2013:

Met het Green Deal project wil MKB-Nederland er voor zorgen dat in de periode 1 mei 2012 31 december 2013: GREEN DEAL FACTSHEETS Wat is de MKB Green Deal? De Green Deal is een stimuleringsproject van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) voor het realiseren van duurzame initiatieven.

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2010-2011. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2010-2011. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. John Lennon Milieubeleid -2040 Houten 2.0 - een duurzame en gezonde leefomgeving Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie