MPZ draaiboek energiecampagne zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MPZ draaiboek energiecampagne zorgsector"

Transcriptie

1 MPZ draaiboek energiecampagne zorgsector Zorg voor Energie MPZ Adriaan van Engelen Versie 2; 8 oktober 2012 (deze versie wordt na 2012 verder aangevuld) 1

2 Inleiding De Werkgroep Energie van Milieu Platform Zorgsector werkt aan een leidraad voor de Energiecampagne in de zorg met ondersteunende instrumenten en voorbeelden. Deze leidraad is gepubliceerd op de website Op basis van de komende ervaringen van zorginstellingen met energiecampagnes wordt deze leidraad uitgebreid. Doel Het doel is werken aan energiebesparing in de instelling. Dit sluit aan bij internationale afspraken in Europees en UN verband voor het klimaatbeleid. In 2020 wordt tenminste 20% besparing van het energieverbruik beoogd ten opzichte van De situatie in de praktijk is dat bij de meeste zorginstellingen het energieverbruik sinds 1990 voortdurend is blijven stijgen. Enerzijds doordat er meer energievragende apparatuur ingezet wordt, anderzijds doordat energie nog laag op de agenda van het management staat. Technisch is veel mogelijk om het energieverbruik terug te dringen. Veel van deze maatregelen kunnen ook zorgen voor lagere kosten. Wat de introductie van energiebesparende maatregelen tegenhoudt is het ontbreken van beleid en daarnaast de gewoonte om elk risico die met innovatie samengaat uit te sluiten. Doel campagne Doel van de energiecampagne is de medewerkers van iedere afdeling bewust te maken van eigen gedrag en de mogelijkheden om mee te werken aan energiebesparing door eigen handelen. Dit moet ertoe leiden dat ieder zich afvraagt of het energieverbruik echt nodig is. Dit geldt op alle niveaus van de organisatie: directie, technische dienst, vastgoed en alle afdelingen. Aanpak Algemeen van belang voor werken aan energiebesparing Energiebesparing vraagt een aanpak op meerdere niveaus: - Verkennen wat u kan doen - Commitment van directie - Organisatie inrichten - Plan opstellen - uitvoeren 2

3 Een goede organisatie is nodig om efficiënt en effectief aan de slag te gaan. Besteed daar veel tijd aan. Daarna doen andere het werk voor u. Het gedrag van medewerkers bepaalt de medewerking die u binnen de organisatie krijgt. Het begint al bij het gedrag van de directie en van de medewerkers van de technische en facilitaire dienst zelf. Met goed gedrag stelt men vanzelf de vraag: is hier sprake van verspilling van energie en kosten en de vraag hoe kan het beter. Richt het plan eerst op het bereiken van het gewenste gedrag. Techniek is het lager niveau. Hier komen de technische maatregelen in beeld en business cases (baten, kosten, overige voor- en nadelen, benodigde tijd, risico s, verstoring proces, overig gedoe voor implementatie). De invulling van het plan op gebied van technische maatregelen kunnen afdelingen prima zelf doen. Vraag erom en bewaak dan de uitvoering. Een energiecampagne ondersteunt de bewustwording van nut en noodzaak van energie besparen op alle niveaus. Het is goed hiermee te starten, of, als het uitvoeren van energieplannen al loopt, om de rest van de organisatie mee te krijgen. Voorwerk om te komen tot de campagne De eerste stap: verkennen wat u te doen staat. Pak hiervoor het werkboek De knop om!, vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie. Dit is een goede en praktische handleiding om de stappen te leren kennen voor een energiecampagne. Het werkboek komt van AgentschapNL en kunt u downloaden van de MPZ website. De tweede stap is commitment van de directie en/of raad van bestuur. Met een opdracht vanuit de directie kunt u binnen de organisatie de medewerking vragen van de essentiële afdelingen communicatie, vastgoed, techniek en facilitair. Directies houden niet van extra activiteiten die buiten de zorgtaken liggen en misschien het werkproces verstoren. Energie is voor hen daarom geen belangrijk thema. Ze kunnen wel gevoelig zijn voor de volgende argumenten: - Energiebesparing is invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) - Verzekeraars en banken zijn momenteel aan het onderzoeken hoe zij actieve aandacht voor MVO kunnen meenemen in hun afspraken met zorgaanbieders - Energiebesparing hoort er voor iedereen bij - De instelling besteedt het nodige geld aan het onnodig verbruik van energie, bijvoorbeeld apparatuur dat aanstaat zonder dat het gebruikt wordt. Waarom geld uitgeven als dat niet nodig is? De derde stap is de organisatie inrichten 3

4 U kunt het niet alleen. Begin met het inrichten van een werkgroepje met collega s met onder andere kennis van communicatie, financiën en techniek. Zorg voor een goede verbinding met de directie. Bij het uitrollen van de campagne heb je mensen in de organisatie nodig om de boodschap over te brengen. Ga na welke contacten en commissies hiervoor ingeschakeld kunnen worden. In ziekenhuizen zijn er vaak per afdeling Arbo en milieu-aanspreekpunten. Deze mensen die de afdelingen goed kennen zijn essentieel om erbij te betrekken. Het opstellen van een plan/draaiboek voor de campagne 1. Nulmeting energiegebruik 2. Maak een draaiboek voor acties 3. Kies de geschikte campagne-instrumenten 4. Uitvoering campagne 5. Effect meten: verandering in energiegebruik en energiegedrag (na 1 jaar) Toelichting 1. Nulmeting energiegebruik en energiegedrag Nulmeting om het verbruik en de kosten in beeld te hebben en straks het effect te kunnen meten. o Gebruik bijvoorbeeld de Milieubarometer [www.milieubarometer.nl] voor de jaarlijkse cijfers. Dit geeft tevens een goede CO 2 -footprint van de organisatie. Meten van het energieverbruik op afdelingsniveau/ apparaatniveau wordt vaak niet gedaan. Deze informatie is wel zeer motiverend om mensen mee te laten denken. Plan in de campagne ruimte voor acties hiervoor. Met eenvoudige meters is al een begin te maken. Als mensen bijvoorbeeld uit een meting zien dat 50% van het energieverbruik buiten de werkuren ligt gaan ze echt wel nadenken. 2. Maak een draaiboek voor acties Maak een plan met de acties in de tijd Kies per maand/ seizoen een thema Overweeg bij een grote instelling om de campagne op één afdeling te starten. Begin bijvoorbeeld op uw eigen afdeling of op de afdeling techniek om zo ervaring op te doen Kies per thema meerdere kanalen om te communiceren Koppel ervaringen direct terug naar betrokken medewerkers 3. Kies de juiste campagne-instrumenten Een lijst met voorbeelden staat aan het eind van dit document 4. Uitvoering campagne 4

5 De do s o Houd het leuk, activeer mensen op een positieve manier o Maak zoveel mogelijk gebruik van persoonlijk contact o Stel vooral vragen, en liefst geen adviezen geven Weet u hoeveel stroom de afdeling buiten werktijd verbruikt? Waarom staat dat apparaat aan? Heeft u ideeën voor de afdeling om te besparen? Wat vindt u van de temperatuur, het licht, het klimaat? De don ts o Starten zonder een duidelijke opdracht en commitment van de directie o De afdelingen vertellen hoe ze energie kunnen besparen. (reik dit alleen neutraal aan via intranet, of via een boekje. Wacht met uitleggen tot de vraag naar informatie gesteld is) 5. Effect meten Toon de mensen met plaatjes wat het oplevert, dat motiveert ze en zal leiden tot nieuwe acties. Op de website Op de site van MPZ kunt u bij het thema Energie-Energiecampagne Zorgcampagne hulpmiddelen dit document en andere documenten en instrumenten downloaden. Voor start en motiveren directies: - Uitleg toename van CO 2 -emissie en gevolgen voor het klimaat - Energiecampagne TweeSteden ziekenhuis, powerpoint-presentatie, 2012 Voor opstellen van het plan voor de eigen campagne - Pak hiervoor het werkboek De knop om!, vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie. Dit is een goede en praktische handleiding om de stappen te leren kennen voor een energiecampagne. Voor inrichting organisatie campagne - Voorbeelden instellingen Voor nulmeting - Werkt u met de Milieubarometer, dan heeft u historisch energieverbruik, energiekosten en CO 2 -footprint in beeld; 5

6 De Milieubarometer wordt jaarlijks al door ruim 2000 vestigingen ingevuld. MPZ leden kunnen voor het eerste jaar met een gratis startabonnement starten. - Daarnaast zijn er uitgebreide energiemonitoringsprogramma s op de markt. - Voor inzicht energieverdeling: Steeds meer zorginstellingen hebben een energieplan of energiebesparingsplan opgesteld waarin melding wordt gemaakt van een energiebalans. Voor MPZ-leden zijn deze terug te vinden op het ledengedeelte van de website onder documenten. Hiermee krijgt u een goede indicatie waar in de organisatie het energieverbruik ligt. o Het opstellen van een goede energiebalans is zinvol, maar ook veel werk en gaat verder dan de scope van de campagne. Voor draaiboek - Rode draad draaiboek MPZ - Voorbeelden instellingen: o Spaarne Ziekenhuis, communicatieplan, juli 2011 o Medisch Centrum Leeuwarden, 2012 Campagne-instrumenten - Spaarne Ziekenhuis, energie-enquête & besparingstips - Spaarne Ziekenhuis, deurhanger - Zorggroep Noorderbreedte (ZGN) poster - Zorggroep Twente (ZGT), energie bulletin Checklisten maatregelen - Infomil - ZGN energietips lab, verpleging, keuken, kantoor en thuis - ZGN energiescan ICT - ZGN energiescan keuken - ZGN energiescan radiologie - ZGN restaurant En natuurlijk de eigen maatregelenlijst op de site. Voorbeelden van campagne-instrumenten / acties Tentoonstelling in de kantine Energiemarkt met info en leveranciers Deurhanger met tien tips op alle kantoordeuren Artikel in het personeelsblad Intranet informatie Enquête uitdelen bij ingang kantine, innemen bij verlaten kantine in ruil voor fair trade koffie bon of een ik-bepaar-energie-pen De energie-test: op de MPZ website kan ieder met een energie-test vragen beantwoorden. Wie (bijna) alle vragen goed heeft krijgt het certificaat voor ambassadeur campagne Zorg voor energie g d. 6

7 Wedstrijd: welke afdeling bespaart het meest Idee-en oproep: elk idee is goed voor punten. De afdeling met de meeste punten krijgt taart. Schouw met groepjes De groene man die 1 keer per maand rondloopt en confronteert en rode of groene appels uitdeelt o Monitor energieverbruik Beloningen: pen, plantje, koffiebon. In ruil voor ingevulde enquête, of idee Paasactie/sinterklaasactie/kerstactie: loop alle PCs af en leg een rood paaseitje bij diegene die de monitor aan laat staan en een groen paaseitje bij de PC dit uitstaat. Mail het bericht met de betekenis rond. Ontwikkeld door MPZ Spandoek (te leen of na te bestellen) Flyer voor medewerkers (op de website) Flyer voor patiënten (op de website) Placemat (op de website) Logo energiecampagne-poppetje doe mee (op de website) De energie-test: op de MPZ website kan ieder met een energie-test vragen beantwoorden. Wie (bijna) alle vragen goed heeft krijgt het certificaat voor ambassadeur van de campagne Zorg voor Energie g d. o Roep uw collega s op de test te doen o Beloon wie het certificaat ophangt met iets lekkers 7

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie en helpt u bij het opzetten van gedragsveranderingscampagnes

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering. Voor gemeenten en wooncorporaties

Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering. Voor gemeenten en wooncorporaties Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering Voor gemeenten en wooncorporaties - versie 1.3 - Agentschap NL, NL Energie en Klimaat Cees Egmond, e.a. Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Vergelijken van milieuprestaties en -kosten loont

Vergelijken van milieuprestaties en -kosten loont M I L I E U Z O R G V O O R Z O R G I N S T E L L I N G E N VOOR WIE? Voor directies en hoofden facilitaire dienst van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en GGZ-instellingen. Vergelijken van

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

KrachtMeting Movisie. StuurKracht

KrachtMeting Movisie. StuurKracht KrachtMeting Movisie Zet per stelling een kruisje bij het antwoord dat het meest op uw organisatie van toepassing is. Tel per krachtenveld de uitslag op en kijk wat de uitslag betekent! Tel vervolgens

Nadere informatie

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Het gerecht Het resultaat: medewerkers met oog voor verbetering, in een organisatiecultuur waarin continu verbeteren

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Zorg voor de schepping

Zorg voor de schepping Zorg voor de schepping Plan voor rentmeesterschap in evangeliegemeente Morgenstond Van 2014-2017 en verder November 2014 (Versie 1.1) 1 Inleiding 1 "De aarde is van God en al wat er in is". Deze tekst

Nadere informatie

1. Wat is duurzaam ondernemen?

1. Wat is duurzaam ondernemen? Duurzaam ondernemen Inleiding Banken, overheden en grote bedrijven. Ze doen allemaal aan duurzaam ondernemen, ook wel genoemd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het midden- en kleinbedrijf blijft

Nadere informatie

Handleiding. Workshop Visieversneller Online Variant

Handleiding. Workshop Visieversneller Online Variant Handleiding Workshop Visieversneller Online Variant Handleiding Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Stappenplan:... 5 Algemene informatie over workshops... 7 De workshopbegeleider... 8 Voorbereiding

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID 2015 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. ACHTERGROND: DUURZAAMHEID BIJ ORDINA... 3 1.1. Visie Duurzaamheid... 3 1.2. Doelstellingen Duurzaamheid (KPI s)... 3 1.2.1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Veiligezorg. Handreiking 'Blijvende aandacht' Veiligezorg / Handreiking Blijvende aandacht 17 december 2009 Elisabeth Brouwer

Veiligezorg. Handreiking 'Blijvende aandacht' Veiligezorg / Handreiking Blijvende aandacht 17 december 2009 Elisabeth Brouwer Veiligezorg Handreiking 'Blijvende aandacht' 1 Voorwoord Een jaar geleden brachten we de handreiking uit: 'De aanhouder wint'. Daarin staan twaalf praktijkvoorbeelden van een succesvolle aanpak van agressie

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap

Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap Integraal en planmatig werk maken van ouderbetrokkenheid In dit artikel geven wij u een toelichting op het model van de vijf partnerschappen. Dit

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E HANDLEIDING BRANCHE-RI&E Inhoud 1. Informatie over de achtergrond van dit instrument 2. Wat zit er in het instrument 3. Succesvol opzetten van het RI&E-project 4. Snelstart-handleiding 1 1. Achtergrondinfo

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie