Strategie en bijzonderheden op het vlak van energie in het Vlaamse Gewest. Milieuvriendelijk investeren brengt u geld op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategie en bijzonderheden op het vlak van energie in het Vlaamse Gewest. Milieuvriendelijk investeren brengt u geld op"

Transcriptie

1 Strategie en bijzonderheden op het vlak van energie in het Vlaamse Gewest Milieuvriendelijk investeren brengt u geld op Jan Vereecke Vlaams Energieagentschap Energiecongres 2007 Assises de l énergie - 10 oktober Liège INHOUD DEEL I DEEL II Algemene context Vlaams Actieplan Energie-Efficiëntie => Gebouwen Energieprestatieregelgeving Energieprestatiecertificaten Energieaudits Energierenovatieprogramma => Industrie Convenanten Besluit Energieplanning DEEL III Milieuvriendelijke energieproductie DEEL IV DEEL V Financiële ondersteuning Resultaten? 1

2 Algemene context Deel I Algemene context Protocol van Kyoto België: uitstoot van broeikasgassen verminderen met 7,5% tegen 2012 (t.o.v. 1990) Vlaanderen: vermindering van uitstoot met 5,2% tegen 2012 Europese Richtlijnen, in het bijzonder inzake energieefficiëntie, energieprestaties van gebouwen en hernieuwbare energie Goedkeuring actieplan Energy Policy for Europe door Europese Raad in maart 2007 (dwingend lasten nog te verdelen), o.a.: Tegen 2020: -20% broeikasgassen Tegen 2020: +20% hernieuwbare energie 2

3 Algemene context Evolutie van de totale broeikasgasuitstoot (*) en de CO 2 -uitstoot (*) korf van 6 gassen die zijn opgenomen in het Kyotoprotocol : CO 2 (overwegend gerelateerd aan het energiegebruik), CH 4, N 2 O, SF 6, HFK s en PFK s kto n C O 2-eq broeikasgassen CO2 Vlaams Actieplan Energie-Efficiëntie Deel II 3

4 Vlaams Actieplan Energie-Efficiëntie Richtlijn 2006/32/EG van 5 april 2006 betreffende energieefficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad Lidstaten zijn verplicht om eerste Actieplan Energie-Efficiëntie in te dienen vóór 30 juni 2007 Vlaams Actieplan Energie-Efficiëntie van 15 juni 2007: Doelstelling: energiebesparingsstreefwaarde van 9% over het gemiddeld finaal energiegebruik in de periode Geen bindende doelstelling GWh energiebesparing eind 2016, Tussentijds: lineaire spreiding inspanningen, GWh finaal eind 2010 Vlaams Actieplan Energie-Efficiëntie GEBOUWEN 4

5 Energieprestatieregelgeving Uitvoering Europese Richtlijn EPBD: Vanaf Eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is Eisen afhankelijk van aard van de werkzaamheden (nieuwbouw, verbouwing, functiewijziging, ) en van de bestemming van het gebouw (woongebouw, kantoor- of schoolgebouw, industrieel gebouw of ander gebouw zoals handel, horeca, sport, ziekenhuizen, musea, ): Nieuwe kantoren en woningen: eis E100 Engagement onderwijssector - nieuwe scholen: E70 Andere tertiaire bestemmingen (sporthallen, ziekenhuizen, ) en bepaalde industriële gebouwen: K45 en maximale U-waarden voor de verschillende wanden Berekening via de EPB-software Energieprestatieregelgeving (2) Verslaggever maakt EPB-aangifte zes maanden na ingebruikname van het gebouw en levert certificaat af voor gebouwen waarvoor een E-peil is opgelegd Verslaggever: - minimale diploma-eisen : architect, ir. architect, burg. en/of ind. ingenieur, bio-ingenieur of daarmee gelijkgesteld diploma Steekproefsgewijze controles op tijdig indienen van startverklaringen en EPBaangifte en op waarheidsgetrouwheid van de aangifte 5

6 Energieprestatiecertificaat EPC: Uitvoering EPBD-richtlijn Artikel 7: energieprestatiecertificaat Voor nieuwbouw en vernieuwbouw Voor publieke gebouwen groter dan 1000m 2 Bij verkoop en verhuur van gebouwen Verplicht te vermelden op certificaat: Uitdrukking van energieprestaties gebouw Referentiewaarden om te vergelijken Aanbevelingen voor kosteneffectieve besparingen Energieprestatiecertificaat (2) Timing invoering EPC in het Vlaamse Gewest 2006: nieuwbouw 2008: verkoop residentiële gebouwen 2009: verhuur residentiële gebouwen 2009: publieke gebouwen 2009: niet-residentiële gebouwen Geldigheidsduur EPC: 10 jaar 6

7 EPC woningen 2 de principieel besluit VR van 5 oktober 2007: invoering EPC voor residentiële gebouwen Voor wie: Eigenaars die wensen te verkopen of te verhuren Wanneer: in de loop van 2008 Hoe: licentie aangekocht op bestaande software, aanpassing aan Vlaamse context EPC publieke gebouwen Besluit VR van 20 april 2007 betreffende de invoering van het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen Voor publieke gebouwen Met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m 2 Die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken En die vaak door het publiek worden bezocht Ophangen EPC op een voor het publiek zichtbare plaats Uiterlijk tegen 1 januari

8 EPC publieke gebouwen (2) Voorbeelden van publieke gebouwen: de federale overheid de Vlaamse overheid de provinciale overheden de gemeentelijke overheden incl. OCMW-gebouwen, gemeentescholen, bibliotheken, culturele centra, sporthallen, Overheidsbedrijven: postkantoren, stations, Instellingen die onderwijs, welzijns- of gezondheidsvoorzieningen als publieke dienstverlening aanbieden: scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, (9.500 gebouwen!) EPC niet-residentieel Verkoop en verhuur alle nietresidentiële gebouwen Voorbereiding wetgeving gestart 8

9 Energieaudits in woningen Reeds 400 energieaudits uitgevoerd sinds eind 2005 (belastingvermindering van 40% van de kostprijs) Netbeheerders verplicht om gratis energiescans uit te voeren in woningen in de periode (besluit VR van 2 maart 2007): In samenwerking met de gemeenten Snelle doorlichting ter plaatse, geeft eerste beeld van de energiesituatie en het besparingspotentieel Start november 2007 Centrale stooktoestellen 15 jaar en > 20kW: (O.a.) Verplichting van een eenmalige verwarmingsaudit door een erkend technicus Energierenovatieprogramma Doel: Energieprestaties bestaande woningen substantieel verbeteren Tegen 2020 hebben alle woningen: Dak-of zoldervloerisolatie Minstens verbeterd dubbel glas Energiezuinige verwarming Tussen 2008 en 2020: jaarlijks à woningen aanpakken 9

10 Energierenovatieprogramma Acties in uitwerking in 2007, o.a.: Subsidies voor niet-belastingbetalers Vastleggen slimme financiering voor uitvoering van energiebesparende investeringen bij renovatiewerken Communicatie over voldoende dakisolatie Vlaams Actieplan Energie-Efficiëntie INDUSTRIE 10

11 Benchmarkingconvenant (GO) - Vestiging met jaarlijks primair energieverbruik van minstens 0,5 PJ - Vestiging valt onder toepassingsgebied richtlijn verhandelbare emissierechten - Uiterlijk 2012 wereldtop inzake energieefficiëntie - Energieplan - Monitoring door Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen bedrijven zijn toegetreden Auditconvenant (GO) - Vestigingen met jaarlijks primair energieverbruik tussen 0,1 en 0,5 PJ - Energieplan - Rendabele maatregelen uitvoeren - Monitoring door Verificatiebureau Auditconvenant Vlaanderen bedrijven zijn toegetreden 11

12 Besluit Energieplanning (GO) - Uitvoering IPCC-richtlijn - Geïntegreerd in de Vlaamse milieuwetgeving - Alle ingedeelde energie-intensieve inrichtingen met primair energieverbruik van minstens 0,1 PJ - Niet voor convenantbedrijven Energieconsulenten Gefinancierd door de overheid: 10 energieconsulenten actief voor het Vlaamse bedrijfsleven 5 via de sectorfederaties van industrie, landbouw en horeca; 5 via het Vlaams Agentschap Ondernemen. Opdrachten: -Eerstelijnsadvies -Begeleiden en doorverwijzen -Informatieverstrekking via communicatiekanalen van de organisatie -Feedback naar het beleid -Afstemming en ervaringsuitwisseling via stuurgroep 12

13 Milieuvriendelijke energieproductie Deel III Milieuvriendelijke energieproductie Doelstellingen Vlaanderen - Groene stroom: 2,5% in % in Milieuvriendelijke elektriciteitsproductie: (incl. WKK) 25% in

14 Milieuvriendelijke energieproductie Evolutie van de groenestroomproductie in Vlaanderen (GWh) restafval 1200 biogas 1000 biomassa windenergie 800 waterkracht 600 zonne-energie Milieuvriendelijke energieproductie Evolutie van de WKK-elektriciteitsproductie in Vlaanderen (GWh)

15 Financiële ondersteuning Deel IV bezoekers/maand REG-premies van de Vlaamse netbeheerders Vergoeding voor groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Belastingvermindering voor privépersonen Subsidies aan de lokale besturen (o.a. m.b.t. energiezorg) 20% steun voor zonneboilers aan de lokale besturen Investeringssubsidies-ecologiepremie voor bedrijven Verhoogde investeringsaftrek Vrijstelling van heffingen voor convenantbedrijven 15

16 16

17 Resultaten? Deel V 17

18 Resultaten? Evolutie van het bruto binnenlands energieverbruik en het totaal eindverbruik (voorlopige cijfers 2006) PJ bruto binnenlands energieverbruik totaal eindverbruik Resultaten? Evolutie van de energie-intensiteit van de Vlaamse economie (bruto binnenlands energieverbruik/bbp in constante prijzen van 1995) 13,0 12,5 12,0 MJ/euro 11,5 11,0 10,5 10,

19 Einde Vlaams Energieagentschap (VEA) Tel => klimaatbeleid => O&O 19

Energieprestatiecertificaten (EPC) in het Vlaamse Gewest. Stand van zaken

Energieprestatiecertificaten (EPC) in het Vlaamse Gewest. Stand van zaken Energieprestatiecertificaten (EPC) in het Vlaamse Gewest Stand van zaken Inhoud presentatie I. Situering van de context II. Energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw of vernieuwbouw III. Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen Brussel, 10 september 2008 Advies besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Advies Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies... 4 2.1. Neem maatregelen om

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020

Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 Inhoudsopgave Samenvatting voor beleidsmakers... 4 1 Klimaatbeleid op vele niveaus... 15 1.1 Het mondiaal beleidskader... 15 1.2 Het Europese beleidskader... 15 1.2.1 Langetermijnvisie

Nadere informatie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie ENERGIE 1. Inleiding...2 2. Balans van het eindverbruik van energie...3 2.1. Het gewestelijk eindverbruik...4 3. Acties gericht op een vermindering van het gewestelijk energieverbruik...9 3.1. Reglementaire

Nadere informatie

Interreg Eco2Profit Inventaris van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions

Interreg Eco2Profit Inventaris van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions Interreg Eco2Profit Inventaris van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen

Nadere informatie

brochure Duurzaam energiebeheer Duurzaam van 9 to 5 VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer.

brochure Duurzaam energiebeheer Duurzaam van 9 to 5 VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer. brochure VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer.htm Duurzaam energiebeheer Image*After Duurzaam van 9 to 5 Een samenwerking van met de steun van 1 Deze brochure is een

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie aangenomen op 1 juni 2007, van kracht in de loop van 2008 1. WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk

Nadere informatie

zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014

zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014 Energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven) zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014

Nadere informatie

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1

POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 POM OOST- VLAANDEREN HAALBAARHEIDSSTUDIE VERDUURZAMING VAN MATERIALEN- EN ENERGIE- GEBRUIK OP BEDRIJVENPARK MALDEGEM1 Uitgevoerd door Alex Polfliet, Sabine Carton en Kim Van den Heuvel Zero Emission Solutions

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009

Beleidsnota 2004-2009 Beleidsnota 2004-2009 Kris Peeters ENERGIE EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Met deze beleidsnota worden de basisopties van het regeerprogramma

Nadere informatie

Federaal klimaatbeleid Uitvoering van het Kyotoprotocol

Federaal klimaatbeleid Uitvoering van het Kyotoprotocol REKENHOF Federaal klimaatbeleid Uitvoering van het Kyotoprotocol Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2009 REKENHOF Federaal klimaatbeleid Uitvoering van het

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

ENERGIEZORG OP SCHOOL Opleidingsessie. Passiefbouw en zéér lage energie

ENERGIEZORG OP SCHOOL Opleidingsessie. Passiefbouw en zéér lage energie ENERGIEZORG OP SCHOOL Opleidingsessie Passiefbouw en zéér lage energie Agenda Voorstelling AGIOn Context Energiebeleid koffiepauze Pilootproject Passiefscholen middagpauze Lessons learned koffiepauze Praktijkervaring

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Een economische vergelijking tussen een nieuwbouw passiefhuis en een epb-gestandaardiseerde nieuwbouwwoning Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) Beleidsnota Minister Pagina Toerisme Bourgeois OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid 2.6.1. Samenwerken

Nadere informatie

BELGIË. hernieuwbare energie

BELGIË. hernieuwbare energie BELGIË Nationaal actieplan voor hernieuwbare energie overeenkomstig Richtlijn 2009/28/EG (NL) 1/95 November 2010 Opgesteld door de Energie Overleggroep Staat-Gewesten ENOVER/CONCERE, waaraan de volgende

Nadere informatie

dossier energiebeleid

dossier energiebeleid dossier energiebeleid Je kunt als ondernemingsmilitant een hoop initiatieven nemen op het vlak van energie. Werknemers gaan over het energiebeleid van hun onderneming 12 VAKBEWEGING 817 25 JANUARI 2015

Nadere informatie

Tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 Juni 2011

Tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 Juni 2011 Tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 Juni 2011 1 Voorwoord Dit tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 8762 BELGISCH STAATSBLAD 08.02.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Energie en milieu: een wankel evenwicht

Energie en milieu: een wankel evenwicht De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht hield op 25 september 2008 haar zevende ledenvergadering over het wankel evenwicht tussen energie en milieu. De inleiding werd verzorgd door Tim Vermeir (advocaat

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici EPB-reglementering voor klimaatregeling Technische inhoud bestemd voor de opleidingsorganisaties Reglementaire module Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering 2009 België VIJFDE TIOLE MEDEDELING over Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering Inhoud 1. Samenvatting Nationale omstandigheden m.b.t. de emissies en

Nadere informatie