KLIMAATPLAN MINDER ENERGIE PLAN HARELBEKE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLIMAATPLAN MINDER ENERGIE PLAN HARELBEKE"

Transcriptie

1 KLIMAATPLAN MINDER ENERGIE PLAN HARELBEKE Klimaatplan Harelbeke 1/24

2 INHOUD 1 Achtergrond Huidig energiebeleid in Harelbeke Intern Energieboekhouding Genomen energiemaatregelen Stadsgebouwen Openbare verlichting Mobiliteit Extern Energieverbruik in Harelbeke Energie-investeringen en productie in Harelbeke Premies van Infrax Premies van Stad Harelbeke voor hernieuwbare energie Huidige premies van Stad Harelbeke voor REG en HE Energiepremies aan jeugd- en sportverenigingen Mobiliteit Minder Energie Plan Harelbeeks ambitieniveau Stappenplan Voorbeeldfunctie en doelgroepenwerking Actieplan Energie Intern energie actieplan Energiewerkgroep Energieverantwoordelijke per gebouw Energieboekhouding Energie-audit EPC = Energie Prestatie Certificaat Energiebesparende technieken en aanpassingen in gebouwen Klimaatplan Harelbeke 2/24

3 Energiebesparende technieken in nieuwbouw- en verbouwprojecten Openbare verlichting Opnemen van energie-efficiëntie bij overheidsopdrachten Opleiding personeel rond energie en duurzaam bouwen Hernieuwbare energie Energiezuinige toestellen Sensibilisatie Extern energie actieplan Rationeel energieverbruik Hernieuwbare energie Duurzaam bouwen Mobiliteit Interne mobiliteit actieplan Extern mobiliteit actieplan Uitvoering actieplan Klimaatplan Harelbeke 3/24

4 1 Achtergrond Het Kyotoverdrag van 1997 werd op 31 mei 2002 geratificeerd door de Europese Unie. Daarbij engageerde de EU zich om de gemiddelde uitstoot van broeikasgassen in de periode met 8% te verminderen tegenover Het Kyotoverdrag is geratificeerd door de Federale en Vlaamse regering op respectievelijk 6 maart 2002 en 28 juni Tegen 2012 moet België de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 7,5% ten opzichte van Steden en gemeenten kregen in het Kyotoverdrag geen verplichtingen, maar kunnen wel een cruciale rol spelen in het bereiken van de doelstellingen. Dat werd ook zo gezien tijdens de internationale top over duurzame ontwikkeling in Rio in Toen al werd die voorbeeldrol en de cruciale inbreng van lokale overheden in de communicatie en het engagement rond duurzame ontwikkeling expliciet naar voor geschoven De EU 2020-strategie is de langetermijnstrategie van de Europese Unie voor een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid. Deze strategie moet ervoor zorgen dat de Europese economie zich ontwikkelt tot een zeer concurrerende, sociale en groene markteconomie. Het aantal kerndoelen van de EU 2020 is beperkt maar ze zijn wel allen onderling met elkaar verbonden. Naast: meer onderzoek en ontwikkeling, meer werkgelegenheid, bevorderen van sociale insluiting en het onderwijsniveau verhogen is er ook de doelstelling: groene economische groei. Deze laatste doelstelling: de 20/20/20 doelstelling moet worden gehaald: de uitstoot van broeikasgassen moet met 20% worden verminderd ten opzichte van 1990, de energie-efficiëntie moet met 20% zijn verhoogd en 20% van de energie moet op duurzame wijze worden opgewekt. Deze doelstellingen moeten door de lidstaten vertaald worden in nationale doelen. Harelbeke In april 2008 ondertekende Harelbeke het Lokaal Kyotoprotocol waarmee de stad het engagement aanging om: o de CO 2 -uitstoot te reduceren met 7,5% tegen 2012, o o burgers en doelgroepen te sensibiliseren, rapporteren over het eigen energieverbruik. In december 2010 ondertekende Harelbeke de Samenwerkingsovereenkomst milieu met de Vlaamse Overheid op onderscheidingsniveau. Om deze subsidie te krijgen dient de stad verschillende acties uit te voeren zowel intern als naar de bevolking toe, o.a. op vlak van energie en mobiliteit. Met dit Klimaatplan wil Harelbeke een globaal plan van aanpak en opvolging voorstellen, om de verschillende doelstellingen te realiseren. De afstand tussen Harelbeke en Kyoto is 9390 km. De afstand voor CO 2 -besparing in Harelbeke is de uitvoering van al deze bladzijden uit het Klimaatplan. Klimaatplan Harelbeke 4/24

5 Trias Energie De Trias Energie is de basis van het energiebeleid. Het is een drie-stappen-plan die iedereen kan toepassen om klimaatneutraler te worden. In een goed energiebeleid wordt elke stap van de Trias Energie uitgevoerd. De drie stappen zijn: 1: terugdringen van onnodig energieverbruik door energieverliezen te beperken bijvoorbeeld in de vorm van goede isolatie, 2: gebruik van duurzame energiebronnen zoals energie uit de wind, zon, biomassa, water en aarde, 3: zuinig en efficiënt gebruikmaken van fossiele bronnen. Dankzij de Trias Energie is het duidelijk dat men zowel moet kiezen voor enkel de noodzakelijke verlichting als ook om de gloeilampen te vervangen door spaarlampen. Energiebesparing is de eerste noodzakelijke stap, energieprijzen zullen immers zo goed als zeker blijven stijgen de komende jaren. Klimaatplan Harelbeke 5/24

6 2 Huidig energiebeleid in Harelbeke 2.1 Intern Energieboekhouding De eerste stap in het energiebeleid is meten om te weten. Vandaar dat sinds enkele jaren een energieboekhouding wordt bijgehouden voor verschillende stadsgebouwen. In onderstaande tabel staat een overzicht van de gebruiken sinds De gebouwen aangeduid in geel zitten in de energieboekhouding van Cenergie. Elektriciteitsverbruik: naam opp. * m 2 EPC verbruik 2006 (kwh) verbruik 2007 (kwh) verbruik 2008 (kwh) verbruik 2009 (kwh) verbruik 2010 (kwh) Civiele bescherming nee Bibliotheek 1544 ja Brandweer ja Jeugddienst ja Peter Benoit museum nee Pijp- en tabakmuseum nee SABV Eiland 1500 ja 878 SAMW 1360 ja School Arendswijk ja (turnzaal) School Bavikhove ja School centrum 2655 ja School Eiland 2075 ja School Hulste ja School Stasegem 3000 ja Sporthal Dageraad 2300 ja Sporthal Vlasschaard 1700 ja Bavikhove Stadhuis 3170 ja Stadsdepot ja Tsas jeugdcentrum ja t Spoor 5003 ja Torengalm ja Vinkenmuseum nee Vrijplaats nee Marktstraat 74 ja * de oppervlakte van de gebouwen is de berekende oppervlakte volgens de regels van de EPC-wetgeving: de bruikbare vloeroppervlakte is de som van de bruto-vloeroppervlakten van alle vloerniveaus (= vloerverdiepingen) binnen het beschermd volume. Klimaatplan Harelbeke 6/24

7 Gasverbruik, omgerekend naar kwh en rekening houdend met de graaddagen: (een graaddag is een rekeneenheid om de (variërende) temperatuur op een eenvoudige manier mee te kunnen nemen in berekeningen over energieverbruik. Een graaddag is relatief ten op zichte van een referentie temperatuur, meestal die waarbij geen verwarming meer nodig is. In het rekenprogramma van Cenergie nemen ze als referentie temperatuur 15,5 C.) naam opp. EPC verbruik 2006 (kwh) verbruik 2007 (kwh) verbruik 2008 (kwh) verbruik 2009 (kwh) verbruik 2010 (kwh) Bibliotheek 1544 ja Brandweer ja School Bavikhove ja School centrum 2655 ja School Eiland 2075 ja School Hulste ja School Stasegem 3000 ja Sporthal Dageraad 2300 ja Sporthal Vlasschaard 1700 ja Bavikhove Stadhuis 3170 ja Stadsdepot ja t Sas jeugdcentrum ja t Spoor 5003 ja Gasverbruik andere gebouwen in kubieke meter: naam opp. EPC verbruik 2009 (m 3 ) verbruik 2010 (m 3 ) Civiele bescherming Jeugddienst ja Peter Benoit museum Pijp- en tabakmuseum SABV Kameleon 1500 ja School Arendswijk (turnzaal) ja Torengalm Vinkenmuseum Vrijplaats Marktstraat 74 ja Ook de openbare verlichting komt op de energiefactuur van de stad. In de tabel hieronder een weergave van de huidige situatie. verbruik op armatuur type aantal vermogen jaarbasis (kwh) HPL 125W HPL ,5 2xHDNA 150W overige ,2 HDNA 100W overige ,8 HDNA 200W overige HPL 250 W HPL HDNA 250W overige HDNA 70W overige ,9 HDNA 150W overige ,2 HPL 475W HPL ,35 HDNA 50W overige ,9 LDNA 36W overige ,42 SON-TC 70W SON ,56 TL 80W overige ,24 SON-T 70W SON ,08 SON-T 150W SON ,2 SON-T 100W SON ,6 Klimaatplan Harelbeke 7/24

8 HDNA 300W overige ,8 LDNA 91W overige ,08 SOX-E 36W SOX ,19 TL 40W overige ,88 SON-T 250W SON ,5 2xHDNA 100W overige ,6 SPLP 18W overige ,132 SON 70W SON ,98 CDM-T 150W overige ,2 CDM-T 70W overige ,02 LDNA 135W overige ,13 HDNA 91W overige ,886 CDM-T 35W overige ,64 2xHDNA 250W overige SPLP 13W overige ,188 HD natrium tubulair 70W E27 overige ,44 LDNA 80W overige ,68 3xHDNA 150W overige ,7 HPL 25W HPL ,65 HDNA 0W overige ,92 metaaliodidelamp CDO-TT 70W 828 overige ,52 LDNA 55W overige ,24 HDNA 500W overige xHDNA 100W overige ,8 2xLDNA 18W overige ,712 HDNA 36W overige ,552 SONT PLUS 50W SON ,9 MH-2P 70W 3000K overige ,76 HDNA 1200W overige ,2 SON-TE 50W SON ,1 HPL 80W HPL ,92 HDNA 400W overige ,6 HPL 400W HPL ,4 LDNA 90W overige ,26 SPLP 9W overige ,428 LED 4W LED ,696 HDNA 100W + HDNA 250W overige ,2 SON-T 50W SON ,6 HDNA 80W overige ,76 HDNA 450W overige ,7 CDM-TD 150W overige ,4 HPL 150W HPL ,7 SONT PLUS 70W SON ,22 HPL 500W HPL LDNA 95W overige ,61 SPLP 500W overige HDNA 800W overige ,4 TOTAAL ,24 Klimaatplan Harelbeke 8/24

9 2.1.2 Genomen energiemaatregelen Stadsgebouwen Onderstaande tabel heeft een overzicht van de infrastructurele maatregelen genomen in stadsgebouwen die een invloed hebben op het energieverbruik. Behalve voor Sporthal Dageraad gaat het enkel over maatregelen uitgevoerd in 2010 en uit te voeren in Gebouw Jaartal werken + omschrijving Stadhuis : werken fase 3 Deelstadhuis Hulste : nieuwbouw dienstencentrum Stadsarchief 2010: installatie ontvochtigingsinstallatie afbraak infodienst: niet geïsoleerd bouwdeel met gasradiatoren + nieuwbouw volgens huidige energienormen + zonnepanelen 10kWpiek nieuw volgens huidige energienormen + zonnepanelen 10kWpiek Sporthal Dageraad - jaren 80: sturing verwarming via klokjes, ketel op nachttemperatuur gebracht, combinatie gemaakt tussen dag- en weekklokken : dakisolatie: foamglas - jaren 90: digitale klokjes geplaats, mogelijkheid tot sturen van meer kringen, verwerken van verschillende tijdstippen : tochtstrips vluchtdeuren zaal : energiebesparende verlichting (grote zaal) : moeilijk te sturen elektrische accumulatiekachel bureel administratie vervangen door gasradiator : vernieuwen stookinstallatie: vervanging centrale brander, afzonderlijke sturingen: café, 2 circuits CV, grote zaal, blauwe zaal/judozaal, apart systeem warm water douches zonneboiler ifv douches : recreatex: sturingen gekoppeld aan activiteiten, reservaties, zaalgedeelten: verwarming, verlichting : recreatex: sturing verwarming kleedkamers en bureel administratie en isolatiematrassen stookplaats School centrum 2010: verbeteringswerken kleuteropvang 2010: conciërgewoning nieuw buitenschrijnwerk (3 ramen) School Eiland 2010: zolderisolatie (950m²) 2010: plaatsen radiatorfolie zijde Veldstraat CC Het Spoor 2010: plaatsen dubbel glas raadszaal en cafetaria Isoleren dak + isoleren vloeropbouw Isolerende beglazing Stadsdepot 2010: Door actief aandacht te hebben voor het afleggen van verwarming bij afwezigheid, isoleren bureel magazijnier en het plaatsen van een nieuwe sturing in 2010 slaagden ze in het stadsdepot om mooie besparingen te verwezenlijken. De cijfers van december 2010, januari en februari 2011 in de tabel hieronder tonen dit aan. Klimaatplan Harelbeke 9/24

10 Openbare verlichting In 2010 werd in de wijk Goudwinde, Bleekput en een deel van de Arendswijk de straatverlichting gedeeltelijk gedoofd tussen 24u en 4u. Dit initiatief werd symbolisch gestart op Earth Hour. Hierdoor wordt kwh bespaart per jaar. Tijdens Earth Hour 2011 werd dit initiatief uitgebreid naar de wijken Marbra-Lys en Langemeers: goed voor een besparing van 6300 kwh per jaar Mobiliteit Aan het stadshuis staat 1 herenfiets en 1 vrouwenfiets voor het personeel ter beschikking voor werkverplaatsingen. In 2010 werden 2 wagens aangekocht met aandacht voor milieuaspecten: - de personenwagen van de centrale administratie: Opel astra, deze wagen heeft een ecoscore van 71, - er werd een lichte vrachtwagen Renault Kangoo aangekocht voor de technische dienst. Deze wagen heeft een ecoscore van 69. Momenteel wordt gewerkt aan een inventarisatie en berekening van de ecoscore van het huidig voertuigenpark. Dit zal in het najaar van 2011 ter beschikking zijn. Klimaatplan Harelbeke 10/24

11 De vliegtuigreizen naar Eenhana worden steeds bij CompenCO2 gecompenseerd. CompenCO2 is de enige Belgische aanbieder van CO2-compensatie die werd geïnitieerd en gedragen wordt door een aantal grote milieu- en Zuid-Noord NGO's: WWF, , Ecolife, Oxfam-Wereldwinkels, Bond Beter Leefmilieu, Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling, Groenhart, enz.. CompenCO2 investeert de compensatie-bijdragen bewust zoveel mogelijk in veelbelovende initiatieven in Afrika, omdat daar de gevolgen van de opwarming van de aarde het meest rampzalig zijn, en omdat daar klimaatvriendelijke ontwikkeling nog in de kinderschoenen staat. 2.2 Extern Energieverbruik in Harelbeke Het totale energieverbruik in Harelbeke (alle huishoudens, KMO s en industrie) in 2010: elektriciteit contracten verbruik in kwh industrie automatisch uitgelezen meters maandelijks uitgelezen meters overige industrie + particulieren totaal gas industrie automatisch uitgelezen meters maandelijks uitgelezen meters overige industrie + particulieren totaal Deze gegevens komen van Infrax Energie-investeringen en productie in Harelbeke Premies van Infrax Ook de Harelbeekse bevolking denkt aan energiebesparingen. In 2010 werden onderstaande energiepremies aangevraagd bij Infrax. Al deze maatregelen leveren een energiebesparing op. In de laatste kolom staat een indicatie van de besparing die bekomen wordt per jaar en soort maatregel. Voor dakisolatie is dit bijvoorbeeld 158 per m². Jammer genoeg beschikken we niet over alle nodige gegevens om de besparingen in Harelbeke exact te berekenen. Klimaatplan Harelbeke 11/24

12 soort aanvrager Uitgevoerde actie aantal aanvragen in 2010 totaal per eenheid eenheid totaal betaalde premies (euro) besparing in kwh primair per jaar en per eenheid jaarlijkse kwh besparing in Harelbeke Huishoudelijk condensatieketel stuks ,00 vervanging lagetemperatuurketel: voor woningen voor appartementen/vervanging niet lagetemperatuurketel: Huishoudelijk dakisolatie m² , per m² infrax kan enkel het aantal aanvragen Huishoudelijk E-peil <of= geven; ,00 euro kunnen bv. zijn 16 huizen met een Epeil60 Huishoudelijk HR-beglazing vervanging enkel glas 1 huis met Epeil60 betekent een besparing van m² , per m Huishoudelijk kelderisolatie 1 9 m² per m Huishoudelijk muurisolatie m² ,74 89 per m Huishoudelijk radiatorfolie 2 24 m² 23,1 120 per m Huishoudelijk thermostaatkranen stuks 1.903, Huishoudelijk ventilatiesysteem 1 1 stuks 150 Huishoudelijk vloerisolatie m² 4.903,72 93 per m Huishoudelijk warmtepomp 1 1 stuks per kva Huishoudelijk zonneboiler 7 7 stuks 3.735,00 Niet Huishoudelijk Niet Huishoudelijk Niet Huishoudelijk Niet Huishoudelijk school/openb best school/openb best condensatieketel 3 3 stuks 3.951,00 frequentieomvormer 7 7 stuks ,00 rechtstreekse gasverwarming 2 2 stuks 7.950, per m 2 indien warm water en verwarming/2.887 indien enkel warm water aanvraag moet gestaafd zijn met een studie warmtepomp 1 1 stuks 2.989, per kwthermisch dakisolatie 1 75 m² 288, per m² HR-beglazing m² 2.958, per m Totaal aanvragen 1031 stuks Totaal premiebedragen ,47 Totaal besparing in kwh , Premies van Stad Harelbeke voor hernieuwbare energie Stad Harelbeke betaalt sinds 1998 een premie aan duurzame energie-investeerders. Hierdoor hebben we een goed beeld van het aantal energie-installaties in Harelbeke. De premie bedroeg BEF, vanaf 2006 is deze premie opgetrokken tot 500 euro voor zonnepanelen en 250 euro voor andere installaties. Sedert 1 juli 2010 wordt er geen premie meer gegeven voor zonnepanelen. Installaties geplaats na 1 juli 2010, staan dus niet in onderstaande tabel. Aantal uitbetaalde premies Zonneboiler Zonnepanelen Aardwarmtepomp Luchtwarmtepomp Klimaatplan Harelbeke 12/24

13 totaal In Harelbeke liggen nu (volgens de premie-aanvragen) Wpiek zonnepanelen. Per jaar betekent dit een productie x 0,85 = kwh zonne-elektriciteit. Hierin zijn de installaties geplaatst na 1 juli 2010 niet inbegrepen. Aangezien de stad sindsdien geen subsidies meer geeft voor zonnepanelen beschikken we niet meer over gegevens van nieuwe installaties Huidige premies van Stad Harelbeke voor REG en HE Sinds 1 juli 2010 gelden volgende premies voor hernieuwbare energie (HE): - zonneboilers: 250 euro - warmtepompen: * geothermische warmtepomp: (aardwarmte): 500 euro * grondwater-warmtepomp: 250 euro * lucht-warmtepomp: 250 euro - windenergie: 500 euro Het reglement premies voor rationeel energiegebruik (REG) is ingegaan vanaf De volgende door INFRAX toegekende premies komen voor een bijkomende toelage van stad Harelbeke in aanmerking: Het beperken van het E-peil in een nieuwbouwwoning tot maximum E60 voor woningen waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dateert van na 1 januari Huishoudelijk ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Huishoudelijke aardgascondensatieketel. Huishoudelijke buitenmuurisolatie: het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of RD-waarde van minimum 1,3 m²k/w te halen. Huishoudelijke kelderisolatie: het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of RDwaarde van minimum 3 m²k/w te halen. Radiatorfolie. Hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele beglazing. Huishoudelijke thermostaatkranen. Huishoudelijke vloerisolatie: het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of RDwaarde van minimum 1,2 m²k/w te halen Energiepremies aan jeugd- en sportverenigingen Jeugd: Jeugdverenigingen krijgen jaarlijks 75% van hun energiefacturen terugbetaald (waterelektriciteit-gas). Als het budget ( euro) ontoereikend is om de 75%-regel te gebruiken dan wordt deze evenredig verminderd. Bij alle infrastructurele ingrepen waaraan men een energiezuinig aspect kan aantonen wordt er 75% terugbetaald door het stadsbestuur. Sport: Klimaatplan Harelbeke 13/24

14 Het stadsbestuur komt tussen in de elektriciteit-, gas- en waterkosten voor stadioninfrastructuur van de voetbalclubs die met hun eerste ploeg spelen op het grondgebied van de stad Harelbeke en die aangesloten zijn bij de KBVB, en die een concessieovereenkomst hebben met de stad Harelbeke en voor de clublokalen van de Harelbeekse Kanovereniging (HKV) en de Sint-Pieters Bosseniers Onder stadioninfrastructuur wordt verstaan: - voor het stadion in Hulste en Stasegem : de goederen begrepen in de concessieovereenkomst met de betrokken clubs, alsook alle met toelating van de stad opgerichte constructies die eigendom zijn van de concessiehouder en zich bevinden op de in concessie gegeven goederen. - voor het Forestiersstadion : de goederen begrepen in de concessieovereenkomst met de club, alsook alle met toelating van de stad opgerichte constructies die eigendom zijn van de concessiehouder en zich bevinden op de in concessie gegeven goederen met uitzondering van : a. de cafetaria "De Ratte" en aanhorigheden. b. de verlichting op de parking van het voetbalstadion. c. de verlichting van de oefenvelden de Mol. De toelage bedraagt maximum EUR/kalenderjaar voor wat betreft het Forestiersstadion, EUR/kalenderjaar voor het stadion Stasegem en EUR/kalenderjaar voor het stadion Hulste. De toelage bedraagt maximum 1000 EUR/kalenderjaar voor de St Pieters Bosseniers Karabijnschutters, voor de Kanovereniging 2100 EUR/kalenderjaar Mobiliteit - Er is een treinstation in Harelbeke waar per uur 1 trein richting Gent en ook richting Kortrijk gaat. - Er zijn 10 buslijnen van De Lijn die door Harelbeke lopen (52 Kortrijk - Tielt, 53 Kortrijk- Ooigem-Wakken-Aarsele-Tielt, 71 Kortrijk-Harelbeke-Deerlijk-Waregem, 72 Kortrijk- Harelbeke-Deerlijk-Anzegem, 74 Kortrijk - Harelbeke - Bavikhove -Hulste, 75 Kortrijk - Deinze, 76 Kuurne - Harelbeke - Zwevegem, 78 Belbus Deerlijk, 92 Kortrijk - Zwevegem - Otegem - Avelgem en 99 Belbus Zwevegem- Spiere-Helkijn -Kooigem). - Stad Harelbeke zorgt via het derde betalersysteem dat de schoolgaande jeugd goedkoop met het openbaar vervoer (bus en trein) kan reizen. - Op donderdag vervoert De Lijn alle Harelbeekse reizigers gratis op het grondgebied van Harelbeke. Klimaatplan Harelbeke 14/24

15 3 Minder Energie Plan 3.1 Harelbeeks ambitieniveau Aan de gemeenteraad van 17 oktober 2011 werd het volgende ambitieniveau voorgelegd: 1) daling van het energieverbruik van alle gebouwen met 1% kwh per jaar, telkens t.o.v. het vorige jaar, ongeacht het gebouwenvolume, en dit voor zowel het gasverbruik als het elektriciteitsverbruik, 2) daling van het energieverbruik van de openbare verlichting. Hierbij kiest Harelbeke ervoor om de Lichtvisie West-Vlaanderen toepassen waarin de code van goede praktijk staat met 14 basisprincipes voor openbare verlichting (de lichtvisie: 3) stijging van de gewogen gemiddelde ecoscore in het voertuigenpark met 5% in 2018 t.o.v. 2011, 4) stijging van het duurzaam woon-werkverkeer: 5% minder personeelsleden (op het totaal aantal personeelsleden) die met de auto naar het werk komen in 2018 t.o.v Alle maatregelen zullen aangewend worden om dit ambitieniveau te halen. Er zal jaarlijks voldoende budget voorzien worden op de begroting om energiebesparende maatregelen te realiseren. 3.2 Stappenplan Het stappenplan voor het Klimaatplan loopt als volgt: 1) definiëren van indicatoren, in hoofdstuk 2 staan de indicatoren waarover we beschikken 2) vooropstellen van doelstellingen, in punt 3.1 wordt gekozen voor een ambitieniveau 3) lokaal Klimaatplan maken, dit is hoofdstuk 4 4) vaststellen Klimaatplan in energiewerkgroep, 5) vaststellen Klimaatplan in MAT, 6) vaststellen Klimaatplan door college, 7) advies Klimaatplan van MiNa-raad, 8) advies Klimaatplan van raadscommissie, 9) vaststellen Klimaatplan in gemeenteraad, 10) sensibilisatie van het personeel, 11) uitvoeren Klimaatplan door jaarlijks een concreet actieplan op te maken in september en het daaropvolgende jaar uit te voeren. Dit actieplan wordt jaarlijks in september aan het college voorgelegd voor goedkeuring, 12) jaarlijks de vooruitgang toetsen aan de doelstellingen en rapporteren zowel intern (aan personeel, college en raadscommissie) als extern, 13) bij het begin van elke nieuwe legislatuur wordt het ambitieniveau herbevestigd of gewijzigd in samenwerking met de energiewerkgroep. 3.3 Voorbeeldfunctie en doelgroepenwerking Het stadsbestuur heeft de belangrijke taak om het goede voorbeeld te geven aan haar bevolking. Als we dit bekijken voor het energiebeleid is het belangrijk om bij het screenen van de stedelijke gebouwen ook de nodige communicatie te voeren. Een bestuur heeft er alle baat bij om de burger op alle mogelijke manieren te tonen hoe het duurzaam beleid in uitvoering wordt gebracht. Klimaatplan Harelbeke 15/24

16 Ten tweede heeft het stadsbestuur ook een sensibiliserende taak. Zo dienen er naar verschillende doelgroepen diverse acties uitgevoerd te worden om een mentaliteits- of gedragswijziging teweeg te brengen. De doelgroepenwerking van de gemeente is gericht naar twee belangrijke hoofddoelgroepen, zijnde intern het eigen personeel en extern de bevolking die wordt ingedeeld in doelgroepen, afhankelijk van de actie. Bij de uitwerking van het Klimaatplan zal er voldoende aandacht besteed worden aan beide aspecten. Klimaatplan Harelbeke 16/24

17 4 Actieplan 4.1 Energie Intern energie actieplan Energiewerkgroep In 2011 wordt een interne energiewerkgroep opgericht. Deze energiewerkgroep komt ongeveer maandelijks samen en staat in voor de realisatie van het Klimaatplan Minder Energie Plan. De energiewerkgroep volgt maandelijks de meterstanden op en maakt een jaarlijks rapport waarin de realisatie van het ambitieniveau opgevolgd wordt. De energiewerkgroep bespreekt samen met de gebouwverantwoordelijken (zie punt ) twee keer per jaar de stand van zaken betreffende de uitvoering van energiemaatregelen en sensibilisatie Energieverantwoordelijke per gebouw Elk stadsgebouw heeft een gebouwverantwoordelijke. Deze verantwoordelijke stelt zichzelf of iemand anders aan als energieverantwoordelijke (Kyotollega). Deze persoon staat in voor het uitvoeren van energiemaatregelen en sensibilisatie. Hij of zij neemt maandelijks de meterstanden op van elektriciteits-, gas- en waterverbruik. Deze persoon bespreekt samen met de energiewerkgroep twee keer per jaar de stand van zaken betreffende de uitvoering van energiemaatregelen en sensibilisatie Energieboekhouding Een energieboekhouding is noodzakelijk: enkel door te meten kunnen we weten of er een meer/minder verbruik is, en kunnen er conclusies getrokken worden van welke gebouwen het eerst moeten aangepakt worden om energiemaatregelen in uit te voeren. Van alle stadsgebouwen wordt een energieboekhouding bijgehouden met de maandelijks meterstanden van elektriciteit-, gas- en water. De Kyotollega geeft maandelijks op de laatste dag van de maand of tijdens de eerste 3 werkdagen van de daaropvolgende maand, de meterstanden door aan de energieboekhouder van de energiewerkgroep. De energiewerkgroep geeft maandelijks eventuele piekverbruiken door aan de Kyotollega om tijdig de oorzaak te achterhalen. Twee keer per jaar wordt een energierapport opgemaakt van alle stadsgebouwen, dit wordt besproken met de gebouwverantwoordelijke, energieverantwoordelijke in de energiewerkgroep Energie-audit Stad Harelbeke laat een energieaudit, energiesnoei-audit of ESCO uitvoeren in gebouwen die nieuw aangebouwd worden, bij verbouwingen, in gebouwen met extreme piekverbruiken en in gebouwen waarvoor dit mogelijks interessant kan zijn (bv. gebouwen met veel gebruikers en/of bezoekers). 1) een energieaudit is een grondige studie waaruit knelpunten en verbeteringsvoorstellen naar voorkomen, 2) een energiesnoei-audit is een lichtere studie waaruit knelpunten en verbeteringsvoorstellen naar voorkomen, Klimaatplan Harelbeke 17/24

18 3) Infrax: ESCO (=Energy Services Company) voert gratis een globale audit uit, en kan telemetrie plaatsen EPC = Energie Prestatie Certificaat Een EPC maakt een algemene maar globale studie van het gebouw. Het eindresultaat is een rapport met een aantal aanbevelingen en een certificaat met een kengetal waarbij het verbruik vergeleken wordt met andere gelijkaardige gebouwen. Dit certificaat wordt op een publiek zichtbare plaats opgehangen in het gebouw. Openbare gebouwen met een oppervlakte van meer dan 1000 m 2 zijn verplicht te beschikken over dergelijke certificaat. De volgende gebouwen hebben reeds een EPC: - Stadshuis - t Spoor - Bibliotheek - Brandweer - Jeugddienst - SABV Eiland - SAMW - School Noord Hulste - School Arendswijk (turnzaal) - School Bavikhove - School centrum - School eiland - School Hulste - School Stasegem - Sporthal Dageraad - Sporthal Vlasschaard Bavikhove - Stadsdepot - Tsas Jeugdcentrum - Marktstraat 74 - Torengalm Vanaf 01/01/2013 moeten openbare gebouwen met een oppervlakte van meer dan 500 m 2 over een EPC beschikken. In de toekomst zal ook voor kleinere gebouwen een EPC verplicht worden. Het is dus wenselijk en nuttig om nu al jaarlijks voor enkele gebouwen een EPC te laten opmaken Energiebesparende technieken en aanpassingen in gebouwen Jaarlijks wordt gekeken in welke gebouwen eenvoudige energiebesparingsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden. Het gaat dan om zaken die weinig kosten en makkelijk te installeren zijn, zoals: radiatorfolie, stekkerdoos met schakelaar, bewegingsdetectors voor verlichting, tochtstrips, enz. Jaarlijks wordt gekeken in welke gebouwen grotere energiebesparingstechnieken uitgevoerd kunnen worden zoals: energiezuinige verwarmingsinstallatie, hoog isolerende beglazing, isolatie, enz Energiebesparende technieken in nieuwbouw- en verbouwprojecten Bij nieuwbouw- en verbouwprojecten zal telkens in het lastenboek opgenomen worden dat de ontwerper verplicht is een duurzaamheidstoets (energie-, water-, en materialenaudit) uit te Klimaatplan Harelbeke 18/24

Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012

Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012 Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012 Actieplan 2010-2012 Inhoudstafel 1.Intern 1.1.gebouwen 1.2.openbare verlichting 1.3.hernieuwbare energie 1.4.Wagenpark 2.Extern 2.1. maatregelen burgers

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant HERENTALS Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie van de stad Herentals... 2 3 Opbouw en uitvoering plan...

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Organisatie: stad Leuven LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Vertegenwoordigd door dhr. Mohamed Ridouani Hoedanigheid: schepen van personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

Actieplan KLIMAATPLAN provinciebestuur Antwerpen Het provinciebestuur geeft het goede voorbeeld, motiveert gemeenten zelf stappen te ondernemen in

Actieplan KLIMAATPLAN provinciebestuur Antwerpen Het provinciebestuur geeft het goede voorbeeld, motiveert gemeenten zelf stappen te ondernemen in Actieplan KLIMAATPLAN provinciebestuur Antwerpen Het provinciebestuur geeft het goede voorbeeld, motiveert gemeenten zelf stappen te ondernemen in het klimaatbeleid en ondersteunt projecten voor burgers.

Nadere informatie

brochure Duurzaam energiebeheer Duurzaam van 9 to 5 VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer.

brochure Duurzaam energiebeheer Duurzaam van 9 to 5 VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer. brochure VOOR MILITANTEN VAN ACV, ABVV EN ACLVB - www.a-m.be/duurzaam_energiebeheer.htm Duurzaam energiebeheer Image*After Duurzaam van 9 to 5 Een samenwerking van met de steun van 1 Deze brochure is een

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 JAARVERSLAG 2013 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf

Nadere informatie

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE BGHM info Afgiftekantoor : 1050 brussel 5 Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 Driemaandelijks informatiemagazine van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie ENERGIE 1. Inleiding...2 2. Balans van het eindverbruik van energie...3 2.1. Het gewestelijk eindverbruik...4 3. Acties gericht op een vermindering van het gewestelijk energieverbruik...9 3.1. Reglementaire

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Steek WATT in je zak!

Steek WATT in je zak! Steek WATT in je zak! CREDITS COÖRDINATIE: Willy Ivens Voka Kamer van Koophandel Mechelen ALGEMENE PROJECTLEIDING: Laetitia Lemahieu Voka Kamer van Koophandel Kempen en Mechelen REDACTIE: An Maes Voka

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie 2009 Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie Inhoud 1. Inleidend deel... 3 1.1 Doel van de studie en context... 3 1.2 Algemene vaststellingen... 4 1.3 Belang van preventie... 8 1.4

Nadere informatie

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Inhoud Woord vooraf 3 Milieubeleidsverklaring 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND 39 Ingrijpen op OVERLAST 43 Verantwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Intelligente energiebesparingsmogelijkheden met Domotica: Vandaag en Morgen

Intelligente energiebesparingsmogelijkheden met Domotica: Vandaag en Morgen Paper ingediend als onderdeel van de Masterproef Master in de Industriële Wetenschappen GROEP T Leuven Engineering College 2010-2011 Intelligente energiebesparingsmogelijkheden met Domotica: Vandaag en

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie