betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement"

Transcriptie

1 ingediend op 342 ( ) Nr april 2015 ( ) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Dit voorstel van resolutie werd ingetrokken door de indieners op 27 mei 2015 en vervolgens overgenomen door Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Rob Beenders en Johan Danen. verzendcode: LEE

2 2 342 ( ) Nr. 1 TOELICHTING Het Vlaamse regeerakkoord engageert zich om de transitie naar een nieuw energiesysteem grondig voor te bereiden. Vereist daarvoor is een lange termijnvisie voor ons energiesysteem, waarbij economische, sociale en ecologische belangen optimaal met elkaar sporen.. Het is de optie van het regeerakkoord om dit te laten uitmonden in een energiepact tussen de verschillende overheden en tal van stakeholders.. De voorbereiding van een energievisie vergt: het verzamelen van nadere data over verschillende mogelijkheden en scenario s voor de uitbouw van het energiesysteem waarbij alle relevante stakeholders voor input zorgen. Deze oefening gebeurt best in diverse werkgroepen en heeft betrekking op de diverse componenten van het energiesysteem: energievraag, energieaanbod, energiekost, energie-infrastructuur, energiemarkten, energiebeleidsinstrumenten enzovoort en hanteert een open en breed perspectief, waarin beleidsdomeinoverschrijdend en beleidsniveauoverschrijdend wordt gewerkt; het maken van keuzes door de Vlaamse Regering op basis van onderbouwde scenario s inzake het toekomstige Vlaamse energiesysteem op basis van de typische kenmerken van de Vlaamse economie en het vastleggen ervan in de Vlaamse energievisie en deze waar nodig ook te verankeren tussen de gewesten en de federale overheid; het concretiseren van de Vlaamse energievisie in acties en maatregelen, die nodig zijn om de beleidskeuzes binnen de bevoegdheden verder uit te werken (eventueel te bundelen in een actieplan); het overleggen met alle stakeholders zodat deze Vlaamse energievisie kan uitmonden in een breedgedragen energiepact waarin ieder naar eigen vermogen concrete doelstellingen definieert. Voor het Vlaamse Gewest zullen de resultaten van de oefening voor een lange termijnvisie en -pact van groot belang zijn voor de beleidsdoelstellingen inzake energie-efficiëntie, de hernieuwbare energieproductie, de versterking van de interconnecties, innovatieve oplossingen voor energieopslag, de energienorm, Een breed gedragen lange termijnvisie zal de noodzakelijke politieke en maatschappelijke stabiliteit garanderen voor essentiële investeringen in energie-efficiëntie, energieproductie, transformatie, opslag en transport, die een economische groei en bijkomende binnenlandse tewerkstelling opleveren indien we tegelijk de energiefactuur van de industrie bewaken.. Ook de andere gewesten kunnen in functie van het thema van de werkgroepen mee inschuiven in deze overlegstructuur om zo op een vloeiende manier de energievisie vorm te geven. Vlaanderen kan echter steeds in volheid van haar bevoegdheden haar eigen traject verderzetten indien de omstandigheden dit vragen Brussel 02/

3 342 ( ) Nr. 1 3 Met deze resolutie willen de indieners de Vlaamse Regering oproepen om snel werk te maken van een Vlaamse energievisie en -pact die met respect voor de bevoegdheden van ieder bestuursniveau zijn afgestemd op de interfederale energievisie. Ze willen wijzen op het belang van een bottom-up aanpak met alle belanghebbenden, om het brede draagvlak en de noodzakelijke politieke en maatschappelijke stabiliteit te garanderen. Tot slot willen ze het van in het begin een gepaste rol in dit maatschappelijk belangrijke proces geven. Robrecht BOTHUYNE Andries GRYFFROY Willem-Frederik SCHILTZ Jos LANTMEETERS Valerie TAELDEMAN Wilfried VANDAELE

4 4 342 ( ) Nr. 1 Bijlage: schema/plan van aanpak Debat Gedachtewisseling / hoorzitting Regering / Werkgroep Het Vlaamse Energiesysteem stand van zaken en mogelijkheden = inventaris Principe: PPP People Planet Profit Interfederale energievisie Afspraken met federaal Bv doelstellingen Gezamenlijke commissie Andere gewesten Stakeholders Debat Vlaamse energievisie Vlaamse Regering Uitwerken concrete acties en maatregelen Debat Werkgroep Vlaams energiepact concrete doelstellingen per stakeholder definiëren

5 342 ( ) Nr. 1 5 Het, VOORSTEL VAN RESOLUTIE overwegende: 1 verschillende oproepen vanuit de wereld van energiestakeholders, zoals onder andere het Elia-initiatief Bouwstenen voor een Energiepact in België en de Gezamenlijke oproep aan alle Belgische politieke overheden van juni 2014; het rapport van Argus Energie voor morgen Krijtlijnen voor een duurzaam energiesysteem van januari 2014; het advies van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) Nieuwe riemen voor het energiebeleid van 7 juli 2014; het advies van de CREG Raadgevende opdracht van de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) ten behoeve van de overheid voor een coherente en evenwichtige energietransitie van juli 2014; het advies van de CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) De verbintenis van de sociale gesprekspartners ten aanzien van de energie-uitdagingen van 21 januari 2015; de studie van het Federaal Planbureau Het Belgische energiesysteem in 2050: Waar naartoe? van oktober 2014; het Greenpeace/BBL/WWF/3Erapport Our energy future van 30 juni 2014; de BCG-studie (Boston Consulting Group) voor het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) Shaping a Vision for Belgium s Power Landscape van juni 2013; het rapport van Itinera : Diagnose en prioriteiten: Energy Security First! van 18 maart 2014; 2 verschillende initiatieven in andere Europese lidstaten voor een breed gedragen langetermijnvisie over het energiebeleid, met engagementen vanuit de energiewereld zoals onder andere in Nederland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk; gelet op: 1 het Vlaamse regeerakkoord over de noodzaak van een langetermijnvisie in het energiebeleid en de optie om dit te laten uitmonden in een energiepact met verschillende overheden en tal van stakeholders; 2 het federale regeerakkoord dat een afsprakenkader met alle gewesten beoogt, en het Waalse regeerakkoord dat eveneens een gecoördineerde energiepolitiek wil met de andere gewesten en de federale overheid, en een energiepact tussen alle overheidsniveaus en marktspelers; vraagt de Vlaamse Regering: 1 om zo snel mogelijk een traject uit te tekenen voor de voorbereiding van de Vlaamse energievisie en om hiervoor de werkgroepen op te starten die dit kunnen concretiseren; 2 om zo snel mogelijk samen met de federale en andere gewestregeringen een traject met doelstellingen, bouwstenen, werkdomeinen en processen af te spreken waarvoor een gezamenlijk gecoördineerde energievisievorming noodzakelijk geacht wordt; 3 om bij de opmaak van een Vlaamse energievisie en -pact rekening te houden met de typische kenmerken van de Vlaamse economie, met de internationale context en dit initiatief maximaal in te schakelen in het initiatief van de Europese Commissie met betrekking tot de Energie-Unie; 4 om voorafgaand aan de vastlegging van de interfederale energievisie alle Vlaamse energiestakeholders te bevragen en in discussie te treden met het Vlaamse Parlement over de conclusies die ze trekt uit de bottom-up analyseoefeningen waarbij de impact op mens, milieu en economie steeds in overweging zijn genomen;

6 6 342 ( ) Nr. 1 5 om een werkmethode vast te leggen met afspraken over kalender, stuurgroep en procesbegeleiders voor de verdere totstandkoming van de energievisie en een energiepact en de borging van de engagementen in de toekomst; 6 om samen met de andere gewestregeringen en de Federale Regering afspraken te maken over het samensporen van de diverse processen die op de diverse niveaus inzake de voorbereiding van een energiepact worden opgestart; 7 de Vlaamse energievisie, langetermijnenergievisie voor de komende jaar en de interfederale energievisie op elkaar af te stemmen en op de bekommernissen die het en de energiestakeholders hebben naar voor gebracht. Op die manier moet worden gezorgd voor een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak voor deze visie. Dit draagvlak kan uitmonden in een Vlaams energiepact; 8 ook over de voorbereiding van de energievisie en over de engagementen opgenomen in het Vlaamse energiepact op regelmatige basis opvolging en evaluatie te voorzien door het ; 9 om geregeld te rapporteren over de voortgang van de opmaak van een interfederale energievisie aan een op te richten interfederale parlementaire energiecommissie en ook te rapporteren over de opvolging en de uitvoering aan deze commissie. Robrecht BOTHUYNE Andries GRYFFROY Willem-Frederik SCHILTZ Jos LANTMEETERS Valerie TAELDEMAN Wilfried VANDAELE

betreffende een Vlaams en nationaal energiepact

betreffende een Vlaams en nationaal energiepact stuk ingediend op 106 (2014-2015) Nr. 1 25 september 2014 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Johan Danen en Hermes Sanctorum-Vandevoorde betreffende een Vlaams en nationaal energiepact verzendcode:

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) Beleidsnota Minister Pagina Toerisme Bourgeois OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid 2.6.1. Samenwerken

Nadere informatie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Gezamenlijk advies Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Datum van goedkeuring 21 februari 2013 Volgnummer 2013 15 Coördinator + e-mailadres

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1530 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Jaarverslag 2012 Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Inhoudstafel EXECUTIVE REPORT Voorwoord* 2 Waarden en profiel 4-7 Markante feiten

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

Actieplan biomassa(rest)stromen

Actieplan biomassa(rest)stromen Gezamenlijk advies Actieplan biomassa(rest)stromen Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020 Datum goedkeuring Minaraad 20 november Datum goedkeuring SALV 21 november Volgnummer Minaraad

Nadere informatie

dossier energiebeleid

dossier energiebeleid dossier energiebeleid Je kunt als ondernemingsmilitant een hoop initiatieven nemen op het vlak van energie. Werknemers gaan over het energiebeleid van hun onderneming 12 VAKBEWEGING 817 25 JANUARI 2015

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

NOOD AAN EEN POSITIEF INVESTERINGSKLIMAAT

NOOD AAN EEN POSITIEF INVESTERINGSKLIMAAT STANDPUNTNOTA NOOD AAN EEN POSITIEF INVESTERINGSKLIMAAT Brussel, 18 november 2008 Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven v.z.w. Ravensteingalerij 3 bus 9 1000 Brussel www.febeg.be info@febeg.be

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

Oproep voor een Energiepact Beyond 2020

Oproep voor een Energiepact Beyond 2020 Oproep voor een Energiepact Beyond 2020 De rol van Elia Het is Elia s taak om verder te kijken dan de dag van morgen en om de uitdagingen in het energielandschap aan het licht te brengen. Elia wil zijn

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: RMW-020 behandeling: Wiersma, M. Agenda nr: Vergadering GS: 21 augustus 2007 Nr: RMW0709701/13 Onderwerp: Kadernota Energie- en Klimaatbeleid

Nadere informatie

OPEN OPROEP REGLEMENT

OPEN OPROEP REGLEMENT OPEN OPROEP Tot indiening van onderzoeksprojecten in het kader van het Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid onder de noemer uitvoering Onderzoeksagenda Platteland. REGLEMENT INHOUD 1 Situering... 3 1.1

Nadere informatie

Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen

Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen Meer welvaart en welzijn in Vlaanderen 12 prioriteiten van de SERV Brussel, 9 februari 2007 Vooraf De SERV is altijd voorstander geweest van een breed maatschappelijk gedragen lange termijnvisie op de

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

NOTA BENE. Duurzaamheid en kostenefficiëntie gaan perfect samen, ook in de bouw ECO-INNOVATIE. Hoe beheren we de komende decennia

NOTA BENE. Duurzaamheid en kostenefficiëntie gaan perfect samen, ook in de bouw ECO-INNOVATIE. Hoe beheren we de komende decennia NOTA BENE juni // 2012 // Nr 25 Hoe beheren we de komende decennia onze BEHOEFTE AAN ENERGIE? Duurzaamheid en kostenefficiëntie gaan perfect samen, ook in de bouw ECO-INNOVATIE is een zaak van koplopers

Nadere informatie

Ketenroadmap. Voedselverlies

Ketenroadmap. Voedselverlies Ketenroadmap Voedselverlies 2015 2020 Voorwoord Op 31 maart 2014 vond de officiële ondertekening plaats van de gezamenlijke engagementsverklaring Samen tegen Voedselverlies. De engagementsverklaring is

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014

BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014 BELGISCHE PETROLEUM FEDERATIE BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014 Onze maatschappijen hebben nood aan een langetermijnvisie, aan stabiliteit en aan consistentie om te kunnen blijven bijdragen tot de socio-economische

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhouen Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer ZO.R/502.OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B%W tb januari aoro Dossiernummer oob SSa Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie

Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem. Advies. Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Brussel, 17 februari 2009 14022009_Advies_wijziging groenestroomcertificatensysteem Advies Wijzigingen decreet en besluit hernieuwbare energie Inhoud 1. Krachtlijnen van het advies... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie