NEST Office Kit Copyright 1996, Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEST Office Kit Copyright 1996, Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden."

Transcriptie

1 Kleurenlaserprinter Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. SEIKO EPSON CORPORATION wijst alle patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit document. Evenmin kan SEIKO EPSON CORPORATION aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit document. Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten ontstaan als gevolg van ongelukken, foutief gebruik of misbruik van dit product, onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (buiten de Verenigde Staten) als de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation niet strikt worden gevolgd. Seiko Epson Corporation en zijn filialen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van onderdelen of verbruiksgoederen die niet als Original Epson Products of Epson Approved Products zijn aangemerkt door Seiko Epson Corporation. NEST Office Kit Copyright 1996, Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. IM en PS/2 zijn gedeponeerde handelsmerken van International usiness Machines Corporation. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Apple en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. EPSON en EPSON ESC/P zijn gedeponeerde handelsmerken en EPSON AcuLaser en EPSON ESC/P 2 zijn handelsmerken van Seiko Epson Corporation. Coronet is een handelsmerk van Ludlow Industries (UK) Ltd. 1

2 Marigold is een handelsmerk van Arthur aker en is mogelijk gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden. CG Times en CG Omega zijn handelsmerken van Agfa Monotype Corporation en zijn mogelijk gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden. Arial, Times New Roman en Albertus zijn handelsmerken van The Monotype Corporation en zijn mogelijk gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden. ITC Avant Garde Gothic, ITC ookman, ITC Zapf Chancery en ITC Zapf Dingbats zijn gedeponeerde handelsmerken van de International Typeface Corporation en zijn mogelijk gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden. Antique Olive is een handelsmerk van Fonderie Olive. Helvetica, Palatino, Times, Univers, Clarendon, New Century Schoolbook, Miriam en David zijn handelsmerken van Heidelberger Druckmaschinen AG en zijn mogelijk gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden. Wingdings is een handelsmerk van Microsoft Corporation en is mogelijk gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden. HP en HP LaserJet zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett-Packard Company. Algemene kennisgeving: Andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op deze merken. Copyright 200 Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan. 2

3 Informatiebronnen Installatiehandleiding Hierin vindt u informatie over het monteren van de printer en het installeren van de printerdriver. Gebruikershandleiding (deze handleiding) Hierin vindt u gedetailleerde informatie over printerfuncties, optionele producten, onderhoud, probleemoplossing en technische specificaties. Netwerkhandleiding Deze handleiding bevat informatie voor netwerkbeheerders over de printerdriver en de netwerkinstellingen. U moet deze handleiding eerst vanaf de Network Utility-cd-rom op de vaste schijf van uw computer installeren voordat u de handleiding kunt raadplegen. Handleiding bij papierstoringen Deze handleiding bevat oplossingen voor papierstoringen in de printer. U moet deze handleiding wellicht regelmatig raadplegen. Wij raden u aan deze handleiding af te drukken en deze in de buurt van de printer te bewaren. Online-Help van de printersoftware Klik op Help voor gedetailleerde informatie en instructies met betrekking tot de printersoftware die uw printer aanstuurt. De online-help wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de printersoftware installeert.

4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen Veiligheidsvoorschriften elangrijke veiligheidsvoorschriften Voorzorgsmaatregelen bij in- en uitschakelen Hoofdstuk 1 Printeronderdelen en -functies Printeronderdelen Vooraanzicht Achteraanzicht innenzijde edieningspaneel Optionele onderdelen en verbruiksgoederen Optionele onderdelen Verbruiksgoederen Verschillende afdrukopties Dubbelzijdig afdrukken Fit to page printing (Aanpassen aan pagina voor afdrukken) Pagina's per vel afdrukken Watermerken afdrukken Overlays afdrukken De functie Reserve Job (Reserveertaak) gebruiken Formulieroverlays op de vaste schijf gebruiken Hoofdstuk 2 Papierverwerking Papierbronnen MP-lade Onderste standaardpapierlade

5 Optionele papierlade Papierbron selecteren Papier plaatsen MP-lade Onderste standaardpapierlade en optionele papierlade....2 Uitvoerlade Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal EPSON Color Laser Paper EPSON Color Laser Transparencies EPSON Color Laser Coated Paper Enveloppen Labels (Etiketten) Zwaar en extra zwaar papier Papier met aangepast formaat plaatsen Hoofdstuk De printersoftware gebruiken met Windows Printersoftware De printerdriver openen Printerinstellingen wijzigen Instelling voor afdrukkwaliteit opgeven Afdrukformaat aanpassen Afdrukindeling aanpassen Watermerken gebruiken Overlays gebruiken Formulieroverlays op de vaste schijf gebruiken Afdrukken met de duplexer Geavanceerde instellingen opgeven Optionele instellingen opgeven De functie Reserve Job (Reserveertaak) gebruiken Re-Print Job (Afdruktaak herafdrukken) Verify Job (Afdruktaak verifiëren) Stored Job (Opgeslagen afdruktaak) Confidential Job (Vertrouwelijke afdruktaak) Printer controleren met EPSON Status Monitor EPSON Status Monitor installeren EPSON Status Monitor openen Informatie over de printerstatus weergeven

6 On line bestellen Controlevoorkeuren instellen Venster Status Alert (Foutmeldingen) Job Management (Taakbeheer) Controleren uitschakelen Instellingen voor gecontroleerde printers US-aansluiting instellen Afdrukken annuleren Installatie van de printersoftware ongedaan maken Installatie van de printerdriver ongedaan maken US-apparaatdriver verwijderen Hoofdstuk De printersoftware gebruiken met Macintosh Printersoftware De printerdriver openen Printerinstellingen wijzigen Instelling voor afdrukkwaliteit opgeven Afdrukformaat aanpassen Afdrukindeling aanpassen Watermerken gebruiken Afdrukken met de duplexer Geavanceerde instellingen opgeven De functie Reserve Job (Reserveertaak) gebruiken Re-Print Job (Afdruktaak herafdrukken) Verify Job (Afdruktaak verifiëren) Stored Job (Opgeslagen afdruktaak) Confidential Job (Vertrouwelijke afdruktaak) Printer controleren met EPSON Status Monitor EPSON Status Monitor openen Informatie over de printerstatus weergeven Controlevoorkeuren instellen Venster Status Alert (Foutmeldingen) De functie Job Management (Taakbeheer) gebruiken US-aansluiting instellen Afdrukken annuleren Installatie van de printersoftware ongedaan maken Voor Mac OS X Mac OS

7 Hoofdstuk 5 Printer instellen in een netwerk Voor Windows Printer delen De printer als een gedeelde printer configureren Extra driver gebruiken Printer installeren Printerdriver installeren vanaf de cd-rom Voor Macintosh Printer delen Voor gebruikers van Mac OS X Voor gebruikers van Mac OS Hoofdstuk 6 Optionele onderdelen installeren Optionele papierlade Voorzorgsmaatregelen De optionele papierlade installeren De optionele papierlade verwijderen Duplexer Duplexer installeren Duplexer verwijderen Afdruk-bovenlade Afdruk-bovenlade installeren Afdruk-bovenlade verwijderen Vaste schijf Vaste schijf installeren Vaste schijf verwijderen Geheugenmodule Geheugenmodule installeren Geheugenmodule verwijderen Adobe PostScript -kit/p5c-emulatiekit ROM-module installeren ROM-module verwijderen

8 Hoofdstuk 7 Onderhoud en transport Vervangingsberichten Tonercartridge Voorzorgsmaatregelen Vervangen van een toner cartridge Fotogeleidingseenheid Voorzorgsmaatregelen Vervangen van de photoconductor unit Tonerafvalbak Voorzorgsmaatregelen Tonerafvalbak vervangen Printer reinigen Papierinvoerrol reinigen Printer vervoeren Grote afstanden Kleine afstanden Plaats voor de printer bepalen De kleuruitlijning controleren Hoofdstuk Probleemoplossing Papierstoringen verhelpen Voorzorgsmaatregelen voor het verhelpen van papierstoringen Vast (klep ) Jam E (Vast E) (klep E) Jam, C1 (Vast, C1) (klep en onderste standaardpapierlade) Jam E, C2/E, C/E, C (Vast E, C2/E, C/E, C) (klep E en optionele papierladen) Jam, D (Vast, D) (klep en optionele duplexer) Statusvel afdrukken Printer functioneert niet optimaal Het lampje Ready (Gereed) gaat niet branden De printer drukt niet af (het lampje Klaar brandt niet) Het lampje Klaar brandt, maar er wordt niet afgedrukt

9 Het optionele onderdeel is niet beschikbaar Problemen bij het delen Netwerkprinters kunnen niet worden gecontroleerd in een Windows 95-omgeving Problemen met afgedrukte documenten Het lettertype kan niet worden afgedrukt Tekens zijn verkeerd afgedrukt Afbeeldingen worden niet goed afgedrukt Problemen met afdrukken in kleur Er kan niet in kleur worden afgedrukt Kleuren op afdrukken wijken af als er met verschillende printers wordt afgedrukt Kleuren op de afdrukken wijken af van de kleuren op het beeldscherm Gebrekkige afdrukkwaliteit De achtergrond is donker of vuil Afdrukken bevatten witte plekken Afdrukkwaliteit of raster is ongelijkmatig Rasterafbeeldingen worden ongelijk afgedrukt Er zitten vlekken op de afdruk Afbeeldingen zijn niet volledig afgedrukt Er worden lege pagina's uitgevoerd De afdruk is licht of vaag De onbedrukte zijde van de pagina is vuil Geheugenproblemen Verminderde afdrukkwaliteit Onvoldoende geheugen voor de huidige taak Onvoldoende geheugen om alle exemplaren af te drukken Problemen met de papierverwerking Het papier wordt niet op de juiste wijze ingevoerd Problemen bij het gebruik van de onderdelen Het bericht Invalid AUX/IF Card (Verkeerd opt. int.) wordt op het LCD-scherm weergegeven Het papier wordt niet vanuit de juiste papierlade ingevoerd Invoerprobleem bij gebruik van de optionele papierlade Een geïnstalleerd onderdeel kan niet worden gebruikt

10 US-problemen oplossen US-aansluitingen esturingssysteem Windows Installatie van de printersoftware Status- en foutberichten Afdrukken annuleren Afdrukken annuleren met de knop Cancel Job (Taak annuleren) Het menu Reset gebruiken Contact opnemen met de klantenservice Appendix A Technische specificaties Printerkenmerken Tandemprinter met hoge afdruksnelheid Afdrukken met hoge kwaliteit EPSON Quick Fuser Technology Dubbelzijdig afdrukken Functie Reserve Job (Reserveertaak) Formulieroverlays opslaan naar vaste schijf Voorgedefinieerde kleurinstellingen in de printerdriver Grote verscheidenheid aan lettertypen Tonerbesparingsmodus Resolution Improvement Technology en Enhanced MicroGray Technology Adobe PostScript P5C-emulatiemodus Papier eschikbare papiersoorten Ongeschikt papier Afdrukgebied Printer Algemeen Omgevingsspecificaties Technische specificaties Elektrische specificaties Standaard en goedkeuringen

11 Interfaces Parallelle interface US-interface Ethernet-interface Optionele onderdelen en verbruiksgoederen sheet Paper Cassette Unit A papiereenheid voor 1500 vellen A Duplexer Afdruk-bovenlade Geheugenmodules Vaste schijf Tonercartridge Fotogeleidingseenheid Afvalbak voor toner Appendix Functies van het bedieningspaneel Menu's van het bedieningspaneel gebruiken Instellingen via het bedieningspaneel opgeven Menu's van het bedieningspaneel openen Gegevens voor reserveertaken afdrukken en verwijderen Menu Quick Print Job (Snelafdruk) gebruiken Het menu Confidential Job (Vertrouwelijk) gebruiken....6 Menu's van het bedieningspaneel Menu Information (Informatie) Menu Status menu Tray (Papierbak) Menu Emulation (Emulatie) Menu Printing (Afdruk) Menu Setup Menu Quick Print Job (Snelafdruk) Menu Vertrouwelijk Menu Color Regist (Kleurenoverzicht) Menu Reset Menu Parallel Menu US Menu Network (Netwerk) Menu AUX

12 Menu LJ Menu GL Menu PS Menu ESC/P Menu FX Menu I29X Menu Support (Ondersteuning) Appendix C Werken met lettertypen EPSON arcode Fonts (alleen Windows) Systeemvereisten EPSON arcode Fonts installeren Afdrukken met EPSON arcode Fonts Specificaties arcode Fonts eschikbare lettertypen Modus LJ/GL Modi ESC/P 2- en FX Modus I29X Modus PS Modus P5C Voorbeelden van lettertypen afdrukken Nieuwe lettertypen toevoegen Lettertypen selecteren Lettertypen downloaden EPSON Font Manager (alleen Windows) Systeemvereisten EPSON Font Manager installeren Appendix D Tekensets Inleiding op tekensets Emulatiemodus LJ Internationale tekensets voor ISO In de modi ESC/P 2 of FX Internationale tekensets eschikbare tekens met de opdracht ESC (^

13 Emulatiemodus I29X Modus EPSON GL/ In de modus P5C Mededeling voor gebruikers van Windows XP Woordenlijst Index 1

14 Veiligheidsinformatie Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen w Waarschuwingen moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen. c Voorzorgsmaatregelen worden aangeduid met 'Let op' en moeten worden nageleefd om schade aan het apparaat te voorkomen. Opmerkingen bevatten belangrijke informatie over en tips voor het gebruik van de printer. Veiligheidsvoorschriften U moet deze voorzorgsmaatregelen in acht nemen om veilig en efficiënt met de printer te kunnen werken. 1

15 U moet de printer niet alleen optillen of verplaatsen, omdat de printer met de geïnstalleerde verbruiksgoederen ongeveer 55 kg weegt. De printer moet door drie of meer personen worden opgetild en moet worden vastgepakt op de juiste posities, zoals hieronder wordt weergegeven. deze zijde is zwaarder Raak nooit de fixeereenheid of de omgeving van de eenheid aan. De fixeereenheid is gemarkeerd met het etiket CAUTION HIGH TEMPERATURE. Wanneer de printer in gebruik is, kan de fixeereenheid zeer warm worden. Fixeereenheid CAUTION HIGH TEMPERATURE (LET OP: HOGE TEMPERATUUR) 15

16 Steek uw hand niet te ver in de fuser unit. Sommige onderdelen zijn scherp en kunnen letsel veroorzaken. Raak de onderdelen in het binnenwerk van de printer nooit aan, tenzij dit wordt voorgeschreven in deze handleiding. Ga steeds rustig te werk bij het plaatsen van onderdelen. Hoewel de printer tegen een stootje kan, kunnen onderdelen door onnodig gebruik van kracht beschadigd worden. Plaats een toner cartridge altijd op een schone, vlakke ondergrond. Haal toner cartridges niet uit elkaar en breng geen aanpassingen aan. U kunt de cartridges niet opnieuw vullen. Raak de toner niet aan. Zorg dat u geen toner in uw ogen krijgt. Verbrand een gebruikte toner cartridge of photoconductor unit niet. Ze kunnen exploderen en letsel veroorzaken. Neem bij het weggooien van deze onderdelen de geldende milieuvoorschriften in acht. Gebruik een stoffer en blik of een vochtig doekje met water en zeep om gemorste toner op te ruimen. Gebruik geen stofzuiger, omdat het gebruik van een stofzuiger een brand of explosie kan veroorzaken wanneer de kleine deeltjes in contact komen met een vonk. Als u een toner cartridge van een koude in een warme ruimte brengt, moet u ten minste één uur wachten voor u de cartridge gebruikt om schade door condensatie te voorkomen. 16

17 Stel de photoconductor unit bij het plaatsen niet langer dan vijf minuten bloot aan licht. De eenheid bevat een blauwe lichtgevoelige rol. Als u de rol blootstelt aan licht, kunnen er donkere of lichte vlekken ontstaan op de afdrukken. Ook slijt de rol dan sneller. Wanneer u de eenheid voor langere tijd uit de printer verwijdert, kunt u deze het beste afdekken met een ondoorschijnende doek. Pas op voor krassen aan het oppervlak van de rol. Plaats de photoconductor unit altijd op een schone en vlakke ondergrond wanneer u deze uit de printer neemt. Raak de rol niet aan; huidvetten kunnen het oppervlak definitief beschadigen en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden. Voor een optimale afdrukkwaliteit kunt u de photoconductor unit beter niet bewaren in ruimten met direct zonlicht, stof, zilte lucht of bijtende gassen (bijvoorbeeld ammoniakgas). Vermijd ruimtes die onderhevig zijn aan plotselinge schommelingen in temperatuur en vochtigheid. ewaar de verbruiksgoederen buiten het bereik van kinderen. Laat vastgelopen papier niet in de printer zitten. Hierdoor kan de printer oververhit raken. Gebruik geen stopcontacten waarop andere apparaten zijn aangesloten. Gebruik alleen een stopcontact dat voldoet aan de stroomvereisten van de printer. 17

18 elangrijke veiligheidsvoorschriften Sluit de printer aan op een stopcontact dat voldoet aan de stroomvereisten voor deze printer. De stroomvereisten van de printer staan op een etiket aan de achterzijde van de printer. Neem contact op met het energiebedrijf of met uw leverancier als u vragen hebt over de specificaties voor de netvoeding. Als de stekker niet in het stopcontact past, neemt u contact op met een elektricien. Wijzig alleen instellingen waarvoor een procedure is opgenomen in de handleiding. Als u andere instellingen wijzigt, brengt u mogelijk schade aan het product toe die alleen door ervaren onderhoudsmonteurs kan worden hersteld. ENERGY STAR Als internationaal ENERGY STAR -partner heeft EPSON bepaald dat dit product voldoet aan de richtlijnen van het internationale ENERGY STAR -programma inzake doeltreffend energieverbruik. Het internationale ENERGY STAR Office Equipment Program is een vrijwillige overeenkomst tussen fabrikanten van computeren kantoorapparatuur ter bevordering van de ontwikkeling van energiebesparende computers, beeldschermen, printers, faxen, kopieerapparaten, scanners en multifunctionele apparaten met als doel de luchtvervuiling door stroomopwekking te beperken. De gebruikte normen en logo s zijn voor alle deelnemende landen gelijk. 1

19 Voorzorgsmaatregelen bij in- en uitschakelen In de volgende gevallen moet u de printer niet uitschakelen: Als u de printer hebt ingeschakeld, wacht u totdat Ready (Gereed) op het LCD-scherm verschijnt. Als het lampje Klaar knippert. Als het lampje Gegevens brandt of knippert. Tijdens het afdrukken. 19

20 Hoofdstuk 1 Printeronderdelen en -functies Printeronderdelen Vooraanzicht a b c h d g e f a. afdruk-benedenlade b. stopper c. bedieningspaneel d. klep A e. onderste standaardpapierlade f. aan-uitschakelaar g. MP-lade (Multi-Purpose (universeel)) h. klep 20 Printeronderdelen en -functies

21 Achteraanzicht f e d c a. ventilatieopening b. netaansluiting c. klep aan rechterzijde d. US-interface e. parallelle interface f. Ethernet-interface a b Printeronderdelen en -functies 21

22 innenzijde a b c e d a. fuser unit b. toner cartridge c. tonerafvalbak d. photoconductor unit e. intermediate transfer unit 22 Printeronderdelen en -functies

23 edieningspaneel a b c d e f g j h i a. LCD-scherm Hierop worden de statusberichten van de printer en de menu-instellingen van het bedieningspaneel weergegeven. b. c. d. e. Terug Omhoog Enter Omlaag Met deze knoppen kunt u de menu's van het bedieningspaneel openen. Hierin kunt u printerinstellingen opgeven en de status van verbruiksgoederen controleren. Zie Menu's van het bedieningspaneel gebruiken op pagina 65 voor informatie over het gebruik van de knoppen. f. Taak annuleren Druk één keer op deze knop om de huidige afdruktaak te annuleren. Druk langer dan twee seconden op de knop om alle taken uit het printergeheugen te verwijderen. g. Fout (rood) Dit lampje brandt of knippert wanneer een fout optreedt Printeronderdelen en -functies 2

24 h. Klaar (groen) Dit lampje brandt wanneer de printer klaar is. Dit betekent dat de printer gegevens kan ontvangen en afdrukken. Het lampje brandt niet als de printer niet gereed is. i. Start/Stop Het afdrukken wordt onderbroken als u op deze knop drukt. Wanneer het foutlampje knippert, drukt u op deze knop om de fout te verwijderen en de status Gereed in te schakelen. j. Gegevens (geel) Dit lampje brandt wanneer in de afdrukbuffer (het gedeelte van het printergeheugen voor het ontvangen van gegevens) afdrukgegevens zijn opgeslagen die nog niet zijn afgedrukt. Het lampje knippert wanneer de printer gegevens verwerkt. Het lampje brandt niet wanneer er geen gegevens in de afdrukbuffer zijn. Optionele onderdelen en verbruiksgoederen Optionele onderdelen U kunt een van de volgende optionele onderdelen installeren om de functionaliteit van de printer uit te breiden. 500-sheet Paper Cassette Unit A (C12C0212) Hiermee verhoogt u de capaciteit van de papierinvoer met maximaal 500 vellen. 2 Printeronderdelen en -functies

25 Papiereenheid voor 1500 vellen A (C12C02152) Deze eenheid bevat drie papierladen en verhoogt de capaciteit van de papierinvoer met maximaal 1500 vellen. Duplexer (C12C0212) Hiermee kunt u automatisch afdrukken op beide zijden van het papier. Afdruk-bovenlade (C12C02162) De afdruk-bovenlade heet zo, omdat uw afdrukken daarin op elkaar worden gestapeld met de bedrukte zijde naar boven. Vaste schijf (C12C2172) Hiermee breidt u de capaciteit van de printer uit, doordat u complexe en grote afdruktaken met hoge snelheid kunt afdrukken. Ook wordt het hiermee mogelijk om de functie Reserve Job (Reserveertaak) te activeren. Met de functie Reserve Job (Reserveertaak) kunt u afdruktaken opslaan op de vaste schijf van de printer en deze taken later rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel van de printer afdrukken. Adobe PostScript -kit (C12C2622) De printer heeft een modus voor Adobe PostScript, die het mogelijk maakt om documenten af te drukken die zijn opgemaakt voor een PostScript-printer. Ondersteuning voor IES (Intelligent Emulation Switch) en SPL (Shared Printer Language) zorgt ervoor dat de printer zelf, bij het ontvangen van gegevens, omschakelt van PostScript naar andere emulaties (en omgekeerd). P5C-emulatiekit (C12C2621) Hiermee kunt u deze printer gebruiken voor het afdrukken van documenten in de afdruktaal PCL5c. Deze apart verkrijgbare kit bestaat uit een ROM-module en printerdriver Printeronderdelen en -functies 25

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON AcuLaser een gewoon handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON AcuLaser een gewoon handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Kleurenlaserprinter Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD5037-01 NL

Gebruikershandleiding NPD5037-01 NL NPD5037-01 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Informatiebronnen... 4 Waarschuwing, Let op, Belangrijk en Opmerking... 4 Voorwaarden voor beschrijving in deze handleiding... 4 Afkorting van besturingssystemen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4894-03 NL

Gebruikershandleiding NPD4894-03 NL NPD4894-03 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CMP0025-01 NL

Gebruikershandleiding CMP0025-01 NL CMP0025-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL NPD4708-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL NPD4670-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD4862-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5089-02 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4442-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4442-00 NL NPD4442-00 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 6 Het gebruik van deze gids... 7 Conventies... 7 Productkenmerken... 8 Functies... 8 Hoofdstuk 1 Specificaties Specificaties... 9

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4428-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4428-00 NL NPD4428-00 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 7 Het gebruik van deze gids... 8 Conventies... 8 Productkenmerken... 9 Functies... 9 Hoofdstuk 1 Specificaties Specificaties... 10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5088-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5094-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4893-03 NL

Gebruikershandleiding NPD4893-03 NL NPD4893-03 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding DCP-J140W Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice wilt bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Aankoopdatum:

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 24-naalds dot-matrixprinter Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-J132W Versie 0 DUT/BEL-DUT Wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer:

Nadere informatie

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw. Gebruiken

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw. Gebruiken HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw Gebruiken HP LaserJet 1160 en HP LaserJet 1320 serie printer Gebruikershandleiding Copyrightinformatie 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Nadere informatie

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding

hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding hp color LaserJet 2550 serie printer Gebruikershandleiding Auteursrecht en licentiebepalingen 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING DCP-J25 DCP-J35W Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice moet bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J25 en DCP-J35W (omcirkel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Laserprinter Gebruikershandleiding BELANGRIJK: Lees voor het gebruik van de printer deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. HOL LBP3200 Laserprinter

Nadere informatie

OFFICEJET 6000. Gebruikershandleiding E609

OFFICEJET 6000. Gebruikershandleiding E609 OFFICEJET 6000 Gebruikershandleiding E609 HP Officejet 6000 (E609)-serie printers Gebruikershandleiding Copyright informatie 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uitgave 1, 6/2009

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5247-00 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5055-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5057-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Lees dit eerst Handelsmerken...3 Veiligheidsinformatie...4 Plaats van etiketten met RWAARSCHUWING en RLET OP...8 ENERGY STAR-programma...9 Verklaring van symbolen in deze handleiding...10

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5056-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100

Gebruikershandleiding. HP Officejet 100 Gebruikershandleiding HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) Mobile Printer Copyright informatie 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uitgave 2, 1/2014 Kennisgeving van Hewlett- Packard

Nadere informatie