Juryrapport Zeeuwse Ace Awards

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juryrapport Zeeuwse Ace Awards"

Transcriptie

1 Juryrapport Zeeuwse Ace Awards Algemeen Het Zeeuws Klimaatfonds is één van de tien internationale partners in het Europese ACE-project. ACE staat voor Academy of Champions for Energy. De doelstelling van ACE is om de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Europa te versnellen. ACE richt zich daarbij in het bijzonder op initiatieven van burgers en lokale gemeenschappen die zelf het heft in handen nemen om op lokaal niveau energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Om de voorlopers, de pioniers in deze beweging, te stimuleren en in de spotlights te zetten zijn de ACE-Awards ingesteld. Vandaag wordt de winnaar van de regionale voorronde van de provincie Zeeland bekend gemaakt. De winnaar dingt mee voor de Europese eindronde. De Europese finale zal op 28 november in Arnhem plaatsvinden. Aan die eindfinale zijn wel ereprijzen, maar geen geldprijzen verbonden. Voor de organisatie van de Zeeuwse ACE Awards werkt het Zeeuws Klimaatfonds samen met de ZMf en de Vereniging Zeeuwind. ). Deze drie organisatie vormen samen het Zeeuwse servicepunt voor duurzame energie en energiebesparing. Zij vormen ook de jury. De jury bestaat uit de voorzitters van de drie organisaties, Pieter Vollaard (Zeeuws Klimaatfonds), Jan van Seters (ZMf) en Marten Wiersma (Zeeuwind). Vanuit haar expertise m.b.t burgerparticipatie is daarbij Marleen Vermeer van Scoop gevraagd, en hiermee is de jury compleet. Twee categorieën Zeeuwse kandidaten voor de ACE Awards konden zich inschrijven voor twee categorieën: 1. Het meest duurzame dorp 2. Het beste duurzame energieproject In beide categorieën zijn in totaal 11 aanmeldingen binnen gekomen. Op 29 april is de jury bijeen geweest en heeft in elke categorie drie genomineerden geselecteerd.

2 Categorie 1: Het meest duurzame dorp Deze categorie stond open voor dorpen (dorpsraden of dorpsteams) en wijken die, als pionier in de regio belangrijke stappen gezet hebben om hun dorp duurzamer te maken. De jury heeft vooral gekeken naar de stappen die er toe bijdragen om het dorp op termijn klimaatneutraal en energie zelfvoorzienend te maken. Ook de betrokkenheid van het dorp bij het initiatief woog zwaar in de afweging. Categorie 2: Het beste duurzame energieproject Deze categorie stond open voor lokale en regionale initiatiefnemers, groepen en organisaties die met succes een plan voor een duurzaam energieproject hebben ontwikkeld en/of uitgevoerd. Hierbij ging het om projecten gericht op energiebesparing en duurzame energiebronnen (zon, wind, water, biomassa, geothermische bronnen of gebruik van restwarmte). Projecten die innovatief zijn op het vlak van technologie, organisatie- en financieringsmodel waren in het voordeel. En ook draagvlak in de lokale samenleving waar het project wordt uitgevoerd was een belangrijk criterium. Jurering Was de taak van de jury moeilijk? Ja en nee. Op de eerste plaats hebben we met veel genoegen en nog meer waardering de plannen doorgenomen en met elkaar besproken. Daarbij valt op dat de inzet zich niet beperkt tot energiebesparing of opwekking, maar dat de deelnemers vaak voor een bredere duurzame aanpak van hun dorp of project hadden gekozen. De samenwerking leidt tot nieuwe sociale verbanden en initiatieven die ook bijdragen aan de algemene leefbaarheid van dorpen of buurten Zes nominaties Voordat wij de winnaar van beide categorieën bekend maken en wie als overall winnaar de hoofdprijs van mag ontvangen, willen we eerst kort stilstaan bij de zes nominaties, drie nominaties voor het meest duurzame dorp en drie voor het beste duurzame energieproject. In alfabetische volgorde: Meest Duurzame Dorp 1. Duurzame Grachten Middelburg U zult wel denken, het gaat hier om een stadsinitiatief, en niet om een dorp, maar de jury is van mening dat uiteraard ook in wijken duurzame initiatieven geboren worden en kunnen dan ook deelnemer zijn aan de Zeeuwse ACE Awards. De inspiratiebron voor het initiatief Duurzame Grachten Middelburg ligt in Amsterdam, daar startte de kort geleden overleden duurzaamheidspionier Wubbo Ockels het project Groene Grachten Amsterdam. Dit project inspireerde de initiatiefnemers om een eigen project op te zetten. Duurzame Grachten Middelburg richt zich op het verduurzamen van de 1100 monumenten in

3 Middelburg, maar zet zich ook in voor een duurzame groene leefomgeving en een schonere lucht. Een ambitieus en innovatief initiatief met een goed plan aldus de jury. Zo is het verduurzamen van een monument een heuse uitdaging, kent allerlei beperkingen en staat nog in de kinderschoenen. Duurzame Grachten Middelburg wil dit dilemma doorbreken. Er zijn inmiddels zes monumentenbewoners die in Middelburg ervaring hebben opgedaan en een groen energielabel hebben. Zij stellen hun huis open en door kennis te delen willen ze anderen inspireren ook hun monument te verduurzamen. Daarnaast is het idee om collectieve inkoop voor zonnepanelen te organiseren. De jury prijst de brede en enthousiaste aanpak, al zit veel nog in de planfase. Zij wenst hen veel succes, mede ook omdat het slagen van het initiatief (m.n. onderdeel van duurzame monumenten) voor een groot deel afhankelijk is van de medewerking van de gemeente. 2. Duurzaam Wonen van Dorpsraad s Heer Hendrikskinderen In het dorp s-heer Hendrikskinderen is een dorpsplan gemaakt Schreinskinderen kijkt vooruit met en voor het dorp. Een belangrijk onderdeel van het plan is het energiezuinig, EN comfortabel EN levensloopbestendig maken van de woning. Deze integrale aanpak, een actieve kerngroep (van 20 man/vrouw) en de sterke betrokkenheid van het hele dorp en van professionals zijn volgens de jury de sterke punten van dit initiatief. Zo worden de energie acties in samenwerking met professionals goed voorbereid, maar ligt de regie en het nemen van de beslissing bij het dorp en de bewoners. De betrokkenheid bij het thema wonen is groot, mede omdat de bewoners met een huis aan huis actie door studenten van de HZ benaderd zijn met de vraag welke wensen zij hebben m.b.t. de thema s van energiebesparing, levensloopbestendigheid en comfortabel wonen. Dit leverde maar liefst bijna 200 huishoudens op die aangaven dat ze aan de slag willen in en om hun woning! Daarnaast worden er in s Heer Hendrikskinderen ook andere thema s opgepakt. Zo is er een werkgroep verkeer en een werkgroep zorg en gezondheid. Ook hier worden waar mogelijk dwarsverbanden gelegd met bijvoorbeeld het aspect (duurzaam) wonen. Kortom een krachtig initiatief met toekomst en daarmee een goed voorbeeld voor andere dorpen en wijken. 3. Duurzaam Ovezande Ovezande is een van de actieve dorpen die ook mee heeft gedaan aan de wedstrijd Duurzaam Diekendamme. Hierbij onderscheidde het team van Ovezande zich met name op het proces; zij zijn er zeer goed in geslaagd om andere dorpsbewoners bij de diverse acties te betrekken. Zeker 70 personen hebben zich actief ingezet en vele laagdrempelige acties zijn voortvarend opgepakt en uitgevoerd. Zo hebben ze met het Zon Effect een zeer succesvolle avond georganiseerd voor de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Een op tien particuliere woningen heeft in Ovezande inmiddels zonnepanelen op het dak! Daarnaast zijn er diverse groepen bewoners actief (geweest) met meten=weten, een bewustwordingsactie m.b.t. het huishoudelijk gebruik van energie. De Dorpsraad wil nu een stapje verder gaan en speciaal voor de sportvelden en festivalterreinen (Straatfestival en Klomppopfestival) verkennen wat de mogelijkheden zijn voor duurzame energiewinning en besparing van energie en in het gebruik van materialen. Een goed idee dat nog wel verder uitgewerkt moet worden.

4 Beste duurzame energie project 1. Energiek Noord Beveland De coöperatie Energiek Noord Beveland is begin 2013 officieel opgericht en krijgt steeds meer bekendheid op Noord Beveland en het aantal leden groeit gestaag. Hoewel het thema energie vertrekpunt was, hebben zij een bredere ambitie om een heel eiland duurzaam te maken EN leefbaar te houden. Naast zonnepanelenacties voor burgers, ondersteunen ze sportverenigingen, als de tennisvereniging Slagvast in Kamperland en de voetbalverenigingen in Colijnsplaat en Kamperland op het terrein van energie(besparing). Daarnaast maakten ze werk van klimaatneutraal rijden voor dieselauto s op Noord Beveland. Momenteel willen ze bij elke dorpskern een zonnepark aanleggen. Het idee hierachter is om meer structurelere inkomsten te krijgen om bijvoorbeeld ook projecten van burgers op het gebied van zorg en welzijn te kunnen faciliteren en bekostigen. Kortom pluim voor hun integrale aanpak en hun inzet voor het hele eiland. 2. Project Verduurzaam FC Dauwendaele Dit project is een enthousiast initiatief van jonge leden van voetbalvereniging FC Dauwendaele uit Middelburg. Zij willen niet alleen aan de slag in hun eigen voetbalvereniging, maar ook de wijk, de sponsors en andere stakeholders erbij betrekken en de duurzame boodschap uitdragen. Hiermee sluiten ze concreet aan bij de ambitie van de stad Middelburg om in 2050 volledig energie-neutraal te zijn. De uitvoering van het project is nog niet in een vergevorderd stadium. Daarentegen is wel een enthousiasmerend plan geschreven. Een initiatiefgroep Duurzaam Dauwendaele is gevormd om het plan uit te voeren en te verbreden naar de wijk. Voor de eigen accommodatie is al een EPA uitgevoerd. Er zijn concrete plannen voor zonnepanelen, reductie van afval en het zover mogelijk gescheiden aanleveren voor recycling. Ook de lancering van de actie hebben ze met verve aangepakt: zo werd op de dag dat FC Dauwendaele haar 40-jarige jubileum vierde en tegen Feyenoord aantrad in de tweede helft in groene tenues gevoetbald in plaats van in het blauw-geel. 3. Kyotolease Het beleid van dit autoleasebedrijf is sinds 2004 erop gericht dat alleen auto s worden aangeschaft die de laagst mogelijke CO2 uitstoot hebben In de praktijk betekent dit dat bij het leasen van auto s de volgende volgorde wordt aangehouden: volledig elektrisch, hybride (plug in), dan aardgas en als laatste diesels (A label). Ofwel dit bedrijf neemt concrete stappen om zo veel mogelijk klimaatneutraal te opereren in een moeilijke markt als de autobranche. Daarnaast nemen zij allerlei energiebesparingsmaatregelen op de werkvloer, zijn er zonnepanelen gelegd op het dak van het nieuwe kantoor, en maken ze het mogelijk dat al hun werknemers (en hun omgeving) actief kennismaken met elektrisch rijden met bijvoorbeeld oplaadpunten bij hen thuis. Het is een voorbeeld dat duurzaam beleid haalbaar is en ook loont. De kosten voor elektriciteit hebben zij gereduceerd tot nul, terwijl ook de brandstofkosten door al deze acties sterk worden beperkt en zij betrekken daarbij hun werknemers. Het getuigt van durf en visie in deze economische mindere tijden te kiezen voor de duurzame weg: een bestendig en succesvol beleid waarmee dit bedrijf de overheden een inspirerend voorbeeld biedt.

5 Winnaars De winnaar van categorie duurzame dorpen is : s Heer Hendrikskinderen. De winnaar van categorie het beste energieproject is: FC Dauwendaele. Beiden gaan door naar de Europese finale! Beiden van harte gefeliciteerd! En de overall winnaar is: s Heer Hendrikskinderen. Zij mogen de hoofdprijs van in ontvangst nemen.

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Juryrapport De Groene Speld

Juryrapport De Groene Speld Juryrapport De Groene Speld De gemeente Amsterdam wil een economisch sterke en duurzame stad zijn. Vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen is daarbij erg belangrijk. Door minder afhankelijk

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden PERSOONLIJK Rinus Zebregts heeft 30 jaar ervaring in de energiewereld. Daarbij, zegt hij, heeft hij energie over. Deze energie zet hij graag in om met mensen

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 1 Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 2 3 convenantpartners EMIA (november 2013) Voorwoord 4 In 2011 is een ambitieus programma

Nadere informatie

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest

Zuinig met energie. Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing. Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Zuinig met energie Inwoners van Soest aan de slag met energiebesparing Projectvoorstel van Energie Actief Soest aan de gemeente Soest Oktober 2014 INHOUSOPGAVE 1. Samenvatting... 3 2. Waarom een campagne?...

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

Evaluatie Utrechtse Energie

Evaluatie Utrechtse Energie Evaluatie Utrechtse Energie Robin Berg, LomboXnet Samenvatting De zonne-revolutie gaat zo ie zo plaatsvinden op vele plekken op de wereld tegelijkertijd. Zorg dat je als stad klaar bent om die zonne-revolutie

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Leeswijzer Inhoudsopgave Dit duidingsdocument hoort bij het Energieplan: Utrecht Energiek Middelpunt van het land.

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Uitvoeringsagenda Duurzaamheid op weg naar een duurzaam evenwicht Deventer, 21 december 2011 www.deventer.nl UITVOERINGSAGENDA DUURZAAMHEID OP WEG NAAR EEN DUURZAAM EVENWICHT Deventer, 21 december 2011

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

KADERNOTITIE KLIMAAT Een goed klimaat voor verandering` Opgesteld door Raadswerkgroep Klimaat November 2007

KADERNOTITIE KLIMAAT Een goed klimaat voor verandering` Opgesteld door Raadswerkgroep Klimaat November 2007 KADERNOTITIE KLIMAAT Een goed klimaat voor verandering` Opgesteld door Raadswerkgroep Klimaat November 2007 2 VOORWOORD Er waait een wind van duurzaamheid door Nijmegen. Burgers, bedrijven, maatschappelijke

Nadere informatie

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) November 2013

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Dinkelland. Jaargang: 2014. Nummer: 15. Uitgifte: 25 februari 2014

Gemeenteblad. van de gemeente Dinkelland. Jaargang: 2014. Nummer: 15. Uitgifte: 25 februari 2014 Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2014 Nummer: 15 Uitgifte: 25 februari 2014 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 18 februari 2014, nr. 12, tot vaststelling van de nota

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Den Haag krijgt nieuwe energie. Naar een klimaatneutrale stad in 2040

Den Haag krijgt nieuwe energie. Naar een klimaatneutrale stad in 2040 Tussenrapport - Maart 2012 werkgroep Nieuwe Energie Voorstel van de werkgroep Nieuwe Energie Leden van de werkgroep (op persoonlijke titel; alfabetisch) Michiel van Bokhorst (GroenLinks) vanaf 12-2-2012

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

De rol van gemeenten bij lokale duurzame energie-initiatieven

De rol van gemeenten bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van gemeenten bij lokale duurzame energie-initiatieven Versie 2 Datum 10 juni 2013 Versie 2 Handreiking: de rol van gemeenten bij lokale duurzame energie-initiatieven 10 juni 2013 Colofon

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG VOOR

SAMEN AAN DE SLAG VOOR SAMEN AAN DE SLAG VOOR DUURZAAM WOONGENOT Onderlegger voor het samen aanpakken van woningen (ADV-aanpak in impulsprojecten, buurt- en burgerinitiatieven) STICHTING ACHTERHOEK DUURZAAM VERBOUWEN AUTEUR:

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

BLIK OP. Themanummer #1 / 2015. Noorden zet in op samenwerking overheid en bedrijfsleven. Alphense Green Deal voor duurzame initiatieven.

BLIK OP. Themanummer #1 / 2015. Noorden zet in op samenwerking overheid en bedrijfsleven. Alphense Green Deal voor duurzame initiatieven. BLIK OP Themanummer #1 / 2015 Met veel praktijkvoorbeelden. Doe er uw voordeel mee! DUURZAAMHEID 2 Olaf Prinsen, wethouder Apeldoorn Energieneutraal moet ambitie zijn van de samenleving. Gemeente 6 14

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie