Incura Handleiding (GGZ) Aanleveren beleidsinformatie Jeugd GGZ aan CBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Incura Handleiding (GGZ) Aanleveren beleidsinformatie Jeugd GGZ aan CBS"

Transcriptie

1 Incura Handleiding (GGZ) Aanleveren beleidsinformatie Jeugd GGZ aan CBS

2 Inleiding Zorgaanbieders in de Jeugd GGZ (basis en specialistisch) zijn verplicht periodiek (beleids-) informatie aan te leveren aan het CBS. Deze aanlevering dient per half jaar te gebeuren. De eerste aanlevering valt buiten deze cyclus en dient al over het eerste kwartaal van 2015 te worden gedaan. De reguliere aanleveringen daarna gaan steeds per half jaar. Voor de tweede aanlevering (over de periode t/m juni 2015) betekent dit dat het eerste kwartaal (Q1) uit de eerste aanlevering dus opnieuw moet worden aangeleverd. Een aanlevering dient binnen 3 weken na het einde van een periode te hebben plaatsgevonden. Incura kent aanleverfunctionaliteit die u helpt om eenvoudig de gegevens te selecteren voor de aanlevering naar het CBS en een bestand klaar te zetten in het juiste formaat. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe in Incura de stappen moeten worden doorlopen om tot een aanlevering te komen De uiteindelijke aanlevering van het bestand loopt via het portaal van het CBS. De werking hiervan valt buiten het bestek van deze handleiding. Hiervoor kunt u terecht op

3 Inhoud 1 Voorbereiding Controleren Het maken van controleoverzichten Controleren en aanpassen CBS gegevens per episode Definitief bestand genereren voor aanlevering Bijlage I: codelijsten Bijlage II: migratie algoritmen... 15

4 1 Voorbereiding Een essentiële eerste voorbereiding is het vermelden van uw CBS (correspondentie-)gegevens in uw programma. Hiervoor gaat u vanuit het Dashboard naar Instellingen Praktijkinstellingen dubbelklikken op uw praktijknaam tabblad 'Aanleveringen'. Het scherm zoals getoond in figuur 1 verschijnt. Figuur 1: correspondentiegegevens cbs vermelden onder praktijkinstellingen Vul hier in het deelvenster Centraal bureau voor de statistiek (CBS) de volgende gegevens in: Correspondentienummer; ; Telefoonnummer. Het correspondentienummer ontvangt u van het CBS. Het adres en het telefoonnummer zijn de gegevens van de persoon die daadwerkelijk aanlevert. Vult u deze gegevens goed in, aangezien deze gegevens in het bestand worden opgenomen dat u dadelijk gaat aanbieden aan het CBS. Eenmaal ingevuld klikt u op de knop 'Bewaren' om op te slaan. Pagina 4 van 15

5 2 Controleren 2.1 Het maken van controleoverzichten Voordat er daadwerkelijk wordt aangeleverd maakt u eerst een Controle overzicht aan. Daarin komen mogelijk nog trajecten naar voren waar gegevens in ontbreken, welke u moet aanvullen wilt u die trajecten ook kunnen aanleveren. U kunt aan het Controle overzicht verkrijgen door vanuit het Dashboard te gaan naar Aanleveringen mapje 'CBS'. Het scherm waar u dan op terecht komt moet er ongeveer uitzien zoals getoond in figuur 2. Figuur 2: CBS aanlevering startscherm Om een controle overzicht te genereren klikt u op de knop 'Nieuwe aanlevering' (zie figuur 3). Figuur 3: knop nieuwe aanlevering Hierdoor verschijnt er een pop-up met enkele keuzes waarin u kunt aangeven wat u wilt doen (zie figuur 4). Figuur 4: pop-up aanlevering cbs bestand Geef hierin aan: Aanleverperiode. De periode waarover de aanlevering moet plaatsvinden. JH staat voor Jeugdhulp, Q1 voor eerste kwartaal van het jaar (2015). Praktijk. De praktijk waarover u wilt aanleveren. Pagina 5 van 15

6 Definitief / controle. Kies hier 'Controle', aangezien u de aan te leveren gegevens in dit stadium eerst nog wilt controleren! Vervolgens klikt u op de knop 'Maak bestand' (zie figuur 4) waarna Incura u een voortgangsdialoog laat zien (zie figuur 5). Figuur 5: voortgangsdialoog voor het genereren van het controleoverzicht voor aanlevering Breek dit proces niet af en wacht rustig totdat Incura aangeeft dat het bestand is gegenereerd. Dit zal Incura u vanzelf kenbaar maken middels het bericht dat het CBS bestand gereed is (zie figuur 6). Figuur 6: bericht dat het cbs bestand gereed is U kunt dit bericht nu met de knop 'Ok' wegklikken en het resultaat bekijken door vanuit de lijst in het overzicht van CBS aanleveringen de regel te selecteren waarin de overeenkomstige aanleverperiode wordt genoemd en waar er in de kolom 'Soort' de tekst 'Controle' staat. Wanneer u één keer op deze regel klikt dan kleurt deze lila op en klikt u op de knop 'Details' om verder te gaan (zie figuur 7). Figuur 7: aangemaakt bestand aanklikken en openen vanuit de lijst Wat volgt is een overzicht in een nieuwe pop-up zoals getoond in figuur 8. Pagina 6 van 15

7 Figuur 8: overzicht met genereerde controlegegevens Over dit overzicht valt veel te vertellen. Deze handleiding beperkt zich echter tot de bijzonderheden die voor de aanlevering aan de CBS noodzakelijk zijn. Bent u minder bekend met de algemene werking van overzichten in Incura en u wilt daar meer over weten? Leest u dan de handleiding Overzichten. Graag wijzen wij u hier op de mogelijkheid om een overzicht te exporteren naar Excel. Vanuit een Excellijst kunt u aanpassingswerkzaamheden, zoals hierna in paragraaf 2.2 beschreven, overzichtelijk houden. Het controle overzicht dat u nu in beeld heeft toont u alle kolommen met gegevens die naar de CBS worden aangeleverd. Dat wil zeggen: alle kolommen behalve de eerste drie (zie figuur 9). De patiëntnummers en patiëntnamen worden namelijk niet meegestuurd. Deze gegevens ziet u nog wel in dit overzicht, omdat u daarmee eenvoudig zelf nog kunt herleiden in welke dossiers correcties moeten worden aangebracht, maar in het uiteindelijke bestand dat u via de website van het CBS gaat insturen, staan deze gegevens er niet meer bij. Ook kolom 1 is een hulpkolom. Welke trajecten gaan er mee? Voor de selectie worden per geselecteerde periode de volgende criteria aangehouden: Alle trajecten van patiënten die jonger waren dan 18 jaar op de begindatum van de behandelepisode en waarbij de episodebegindatum ligt op of ná 1 januari Pagina 7 van 15

8 Figuur 9: gegevens uit kolommen aanleverbaar, 'patiëntnummer' en 'patiënt' worden niet meegestuurd Indien er in dit overzicht nog gegevens ontbreken, dan zal Incura u dat melden middels de tekst 'Ontbreekt'. In figuur 10 ziet u een voorbeeld getoond van enkele trajecten waarbij de verwijzer niet is ingevuld. Figuur 10: voorbeeld van trajecten waarbij gegevens ontbreken Indien uit deze controles afwijkingen naar voren komen, zoals zo n ontbrekende verwijzer, kunt u die bij de behandelepisodes en trajectformulieren in het patiëntdossier zelf aanpassen of aanvullen (zie de beschrijvingen in paragraaf 2.2 voor de correcties die u hiertoe in de behandelepisodes dient toe Pagina 8 van 15

9 te passen). U kunt nu het overzicht minimaliseren, de ontbrekende gegevens via patiëntgegevens aanvullen en na het aanbrengen van alle aanpassingen het controle overzicht opnieuw draaien. Werkend vanuit een naar Excel geëxporteerd overzicht kunt u nog eenvoudiger van de ene naar de volgende aanpassing doorgaan. Let op: patiënten met ontbrekende of ongeldige gegevens worden in het definitieve Aan te leveren overzicht niet meegenomen. In kolom 1 van het overzicht wordt aangegeven welke patient/episode aanleverbaar is en welke nog aanpassingen behoeft. Verder kan het nog voorkomen dat u 'Niet noodzakelijk' als vermelding tegenkomt in kolommen. Dit kunt u aantreffen in situaties waarbij een traject bijvoorbeeld nog niet beëindigd is en deze gegevens dus nog niet van belang zijn (zie figuur 11). Is het gegeven op deze plaats wel van belang en niet of niet correct ingevuld, dan meldt Incura u dat ook. Figuur 11: niet noodzakelijke gegevens Een laatste toevoeging is dat de BSN van patiënten waarbij u de WID registratie niet compleet heeft, dit nummer evengoed aan het CBS wordt doorgegeven. Voorheen, toen het aanleveren aan de CBS vanuit Incura voor het eerst mogelijk was, werd het geregistreerde BSN geanonimiseerd doorgegeven indien u geen WID-gegevens had vermeld onder Patiëntdossier Persoonsgegevens kopje BSN en Identiteit (Vastgesteld). Hoewel WID-registratie belangrijk blijft, is het dus niet meer van invloed op de vorm van gegevensverstrekking aan het CBS. Pagina 9 van 15

10 2.2 Controleren en aanpassen CBS gegevens per episode Naast het controleren en aanvullen van ontbrekende gegevens dient u zich er van te vergewissen dat de gegevens die zullen worden aangeleverd juist zijn. Speciaal vragen hierbij een viertal gegevensrubrieken de aandacht die het CBS in de aanlevering van u verwacht en die hiervoor nog niet in Incura waren vastgelegd. Deze gegevens dient u te registreren in Incura voordat u tot aanlevering kunt overgaan. In bijlage I hoofdstuk 4 treft u de betreffende codelijst aan. Om deze achterstallige registratie voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn enkele gegevens door Incura vooraf ingevuld. Hieronder beschrijven wij welke gegevens op welke wijze zijn toegevoegd en hoe u dit het beste kunt controleren: Type hulpverlening: Hiervan was nog niets geregistreerd in Incura. Het gegeven is door Incura op de behandelepisode(jeugdtraject CBS) automatisch gevuld met 02: Jeugdhulp zonder verblijf, ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder. Let op: indien u meent dat dit voor u niet de juiste waarde is, wilt u dit dan s.v.p. melden via De volgende gegevens zijn voor u zo goed mogelijk vooraf ingevuld: 1. Verwijstype: Het gegeven verwijstype lijkt sterk op het Type verwijzer zoals u dat kent van het traject/dbc. Echter, het CBS hanteert een afwijkende indeling in typen. Daarom dient u dit apart te registreren (op de behandelepisode/jeugdtraject CBS). Dit gegeven is zoveel mogelijk door Incura vooraf ingevuld op basis van het type verwijzer zoals die op het (eerste) traject of DBC bij de episode staat geregistreerd. Hoe Incura tot de vooraf ingevulde waarden is gekomen leest u in het omzettingsalgoritme in bijlage II hoofdstuk 5. U dient de vooraf ingevulde waarden te controleren en eventuele onjuistheden te corrigeren 2. Perspectief: Perspectief was nog niet geregistreerd in Incura. Perspectief registreren is alleen verplicht indien een episode afgesloten is. Incura heeft hier de waarde 04-behandelen geregistreerd indien de episode was afgesloten per U treft dit gegeven aan op het schermonderdeel 'Jeugdtraject (cbs)' op de behandelepisode. U dient deze vooraf ingevulde waarden te controleren en eventuele onjuistheden te corrigeren 3. Reden beëindiging CBS: Lijkt sterk op Reden afsluiting zoals u dat kent van het traject/dbc. Echter, het CBS hanteert een afwijkende indeling in redenen. Daarom dient u dit gegeven apart te registreren (wederom op het schermonderdeel 'Jeugdtraject (cbs)' op de behandelepisode). Dit gegeven is zo veel mogelijk vooraf voor u ingevuld op basis van de reden afsluiting zoals die op het laatste traject of DBC is geregistreerd (het omzettingsalgoritme treft u aan in bijlage II hoofdstuk 5). U dient de vooraf ingevulde waarden te controleren en eventuele onjuistheden te corrigeren. Om bovenstaande gegevens aan te vullen opent u steeds de patiëntdossiers die een lopend traject hebben in de periode waarover wordt aangeleverd. U vult de hierboven genoemde gegevens in op de 'Behandelepisode' (Patiëntdossier Behandelepisode) onder het kopje 'Jeugdtraject (cbs)' achter de labels Verwijstype, 'Perspectief' en 'Reden beëindiging cbs' (zie figuur12). Pagina 10 van 15

11 Figuur 12: bij te werken jeugdtrajectgegevens op behandelepisode Pagina 11 van 15

12 3 Definitief bestand genereren voor aanlevering Eenmaal klaar met alle controles en eventuele correcties staan alle regels in het laatste controleoverzicht op aanleverbaar. Nu kunt u het bestand definitief gaan aanmaken. Klikt u wederom vanuit het overzicht van CBS aanleveringen op de knop 'Nieuwe aanlevering' (zie figuur 13). Figuur 13: knop nieuwe aanlevering Hierdoor verschijnt opnieuw de pop-up met de keuzes waarmee u kunt aangeven wat u wilt doen (zie figuur 14). Figuur 14: pop-up aanlevering cbs bestand Ditmaal vult u in: Aanleverperiode. Dezelfde periode als gebruikt voor het controleoverzicht. Praktijk. Wederom de praktijk waarover u wilt aanleveren. Definitief / controle. Hier kiest u ditmaal 'Definitief', aangezien u de aan te leveren gegevens nu als bestand wilt klaar zetten voor de aanlevering aan de CBS. Vervolgens klikt u weer op de knop 'Maak bestand' waarna Incura u de voortgangsdialoog laat zien zoals u eerder zag in figuur 7. Uiteindelijk verschijnt ook het bericht uit figuur 8 weer dat het bestand gereed is. Deze klikt u weg met de knop 'Ok' waarna u het aangemaakte bestand in het overzicht van de CBS aanleveringen terugvindt (zie figuur 15). Pagina 12 van 15

13 Figuur 15: aangemaakt definitief bestand in overzichtslijst van cbs aanleveringen Het definitieve bestand herkent u waar er in de kolom 'Soort' de tekst 'Definitief' staat. Wanneer u één keer op deze regel klikt dan kleurt deze lila op en klikt u ditmaal op de knop 'Bestand downloaden' om verder te gaan. Wat volgt is de pop-up uit figuur 6 Figuur 16: bestand als bijlage downloaden Van groot belang is dat u in deze pop-up het bestand linksboven even aanklikt met de muis waarna de knop 'Downloaden' linksonder aanklikbaar wordt. U kunt nu op die knop 'Downloaden' klikken en het bestand wordt opgeslagen vanuit uw webbrowser. Ten slotte kunt u nu het bestand gaan aanbieden via de website van het CBS. NB: Na het aanmaken van een definitief bestand worden alle betreffende zorgtrajecten op de behandelepisode bijgewerkt met informatie vanuit deze aanlevering (zie ook figuren 12 en 17). Figuur 17: bijgewerkte kenmerken in behandelepisode na aanlevering Pagina 13 van 15

14 4 Bijlage I: codelijsten In de aanlevering wordt gebruikt gemaakt van gegevens volgens een zgn. 'codelijst'. De gegevens die van uw programma bekend zijn naar aanleiding van de waarden die door u worden ingevuld worden omgezet naar deze codes. Met de codes uit deze lijst leest het CBS de waarden uit die u aanlevert. Codelijsten Geslacht M Man V Vrouw O Onbekend Verwijzer 01 Gemeentelijke toegang 02 Huisarts 03 Jeugdarts 04 Gecertificeerde instelling 05 Medisch specialist 06 Geen verwijzer 07 Onbekend Hulpvorm 01 Jeugdhulp zonder verblijf, uitgevoerd door het wijk- of buurtteam 02 Jeugdhulp zonder verblijf, ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 03 Jeugdhulp zonder verblijf, daghulp op locatie van de aanbieder 04 Jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige 11 Jeugdhulp met verblijf, pleegzorg 12 Jeugdhulp met verblijf, gezinsgericht 13 Jeugdhulp met verblijf, gesloten plaatsing 14 Jeugdhulp met verblijf, anders dan bovenstaand Perspectief 01 Stabilisatie van een crisissituatie 02 Diagnostiek 03 Begeleiden 04 Behandelen Reden beëindiging jeugdhulp 01 Beëindigd volgens plan 02 Voortijdig afgesloten: in overeenstemming 03 Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de cliënt 04 Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder 05 Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden Pagina 14 van 15

15 5 Bijlage II: migratie algoritmen Handleiding: Aanlevering beleidsinformatie Jeugd GGZ aan CBS Omwille van juiste aanlevering zijn er enkele bestaande waarden in de trajecten in Incura aangepast. Hiervoor is een migratie uitgevoerd volgens onderstaande algoritmen: Migratie verwijzer/verwijstype: 01: Verwezen patiënt vanuit eerste lijn 02: Huisarts 02: Verwezen patiënt vanuit een (andere) GGZ-instelling, instelling MSZ of GGZ-praktijk 04: instelling 03: Verwezen patiënt vanuit de crisiszorg of S.E.H. 07: onbekend 04: Eigen patiënt 06: geen verwijzer 05: Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code 07: onbekend 06: Zelfverwijzer 06: geen verwijzer 07: Bemoeizorg 07: onbekend Migratie, uitgaande van de reden beëindiging op het laatste traject/dbc*): 01: Reden voor afsluiting bij patiënt/ niet bij de behandelaar '03: Voortijdig afgesloten: in overeenstemming' 02: Reden voor afsluiting bij behandelaar/ om inhoudelijke redenen '04: Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder' 03: In onderling overleg beëindigd zorgtraject/ patiënt uitbehandeld '01: Beëindigd volgens plan' 05: Afsluiting na alleen pre-intake/intake/diagnostiek/crisisopvang '02: Voortijdig afgesloten: in overeenstemming' 09: Afsluiting vanwege openen vervolg-dbc leeg 10: Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging '05: Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden' 19: Afsluiten wegens overgaang naar ZZP '05: Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden' 11: Behandeltraject afgerond '01: Beëindigd volgens plan' 12: Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd '04: Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder' 13: Patiëntprofiel te zwaar voor patiëntprofiel basis ggz '04: Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder' 15: Overlijden van de patiënt '05: Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden' 16: Na 365 dagen leeg 17: Overig '05: Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden' 18: Overgang naar andere bekostiging '05: Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden' 21: Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt '03: Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de cliënt' Pagina 15 van 15

Care4. CBS export. Productdocumentatie

Care4. CBS export. Productdocumentatie Care4 CBS export Productdocumentatie NederCare B.V. Lunet 10A, 3905 NW Veenendaal Postbus 185 3900 AD Veenendaal Telefoon 0318-500 449 Fax 0318-500 391 E-mail info@nedercare.nl Internet www.nedercare.nl

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per

Incura Handleiding Factureren per Incura Handleiding Factureren per e-mail Incura 1 / 7 Inleiding Vanuit Incura kunt u een papieren factuur of een factuur per e-mail aan uw patiënt versturen. De keuze voor papier of e-mail maakt u vanuit

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inhoud 1 Diagnoseregistratie

Nadere informatie

Incura Handleiding Factureren per - Classificatie: 4 - Openbaar

Incura Handleiding Factureren per  - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Handleiding Factureren per e-mail - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie

Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) ROM

Incura Handleiding (GGZ) ROM Incura Handleiding (GGZ) ROM - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en

Nadere informatie

Handleiding: CQ-Index Volgnummer: B4, versie 2.1. Incura Handleiding. CQ-index

Handleiding: CQ-Index Volgnummer: B4, versie 2.1. Incura Handleiding. CQ-index Incura Handleiding CQ-index Inleiding Deze handleiding beschrijft de werking van de CQ-index binnen Incura. CQ-index, oftewel Consumer Quality Index (CQi), is een gestandaardiseerde onderzoeksmethode om

Nadere informatie

Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden

Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden Volgnummer: 02-GGZ, versie 1.3 Handleiding Incura (GGZ) Een patiënt aanmelden 2014 Incura Volgnummer: 02-GGZ, versie 1.3 Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe patiënten in Incura van een dossier

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal Handleiding: Werking behandeljournaal Inleiding Deze handleiding legt uit op welke manier het behandeljournaal in Incura is opgebouwd. Na het lezen van deze handleiding

Nadere informatie

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO

Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO Incura Handleiding Scholen / Koppeling DUO - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren van de Jeugd

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DIS validatie rapportages verwerken

Incura Handleiding (GGZ) DIS validatie rapportages verwerken Incura Handleiding (GGZ) DIS validatie rapportages verwerken Incura 1 / 13 Inleiding Wanneer u een aanlevering heeft gedaan aan de DIS, dan kan het voorkomen dat deze aanlevering fouten bevat. Op het DIS

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten facturatiecondities en facturatie Incura 1 / 15 Inleiding Deze handleiding beschrijft de facturatiecondities en het proces van het factureren

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft

Handleiding. Curasoft. Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Handleiding Curasoft Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Curasoft - 1 / 8-28.02.2017 Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Inleiding Met Curasoft is het mogelijk om

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet SMS- en E-mail-Service Abakus Compleet Pagina 1 / 13 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Instellingen... 4 Globale instellingen... 4 Praktijk instellingen... 7 E-mail- en SMS-Service

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding Abakus Compleet

Handleiding Abakus Compleet Handleiding Abakus Compleet Facturatiewizard 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 14 Inhoud Inleiding... 3 Aandachtspunten... 3 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 1. De prestatiecode(s) moeten in

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling

Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling Incura Handleiding (GGZ) Gemeente labeling Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inleiding

Nadere informatie

(e)raam-psy Handleiding. DIS validatierapportages verwerken

(e)raam-psy Handleiding. DIS validatierapportages verwerken (e)raam-psy Handleiding DIS validatierapportages verwerken Inleiding Het kan gebeuren dat uw DIS-aanlevering fouten bevat. Op het DIS portaal treft u de aanlevering dan aan met de status FOUT. DIS verwacht

Nadere informatie

Factureren aan derden

Factureren aan derden Factureren aan derden 2010 Incura Pagina 1 / 16 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Factureren aan derden in 4 stappen... 4 3 Derde aanmaken onder Personen... 5 3.1 Debiteurgegevens van de persoon...6 3.2 Aparte

Nadere informatie

Handleiding Abakus compleet

Handleiding Abakus compleet Handleiding Abakus compleet Een patiënt aanmelden 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 19 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 De eerste aanmelding... 4 De wizard aanmelding... 4 Stap 1: Zoek patiënt... 5 Stap

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15

Handleiding Abakus. Verzekeringen, overeenkomsten en prestaties bij de patiënt. 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Handleiding Abakus Verzekeringen, overeenkomsten en 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 15 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Verzekeringen... 4 Verzekeringspakketten overhalen via COV...

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service Incura Handleiding SMS- en E-mail-Service Incura 1 / 12 Inleiding De SMS- en E-mail-Service is een betaalde service die u als module kunt toevoegen aan Incura. Bij afname van deze module heeft u de mogelijkheid

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website https://qualiview.nl/. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met hun contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website https://qualiview.nl/. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met hun contact opnemen. Hoofdstuk 1 Qualiview instellen en gebruiken Qualiview (voorheen Qualizorg) is een online meetinstrument dat de kwaliteit van onder andere fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en vergelijkt met het

Nadere informatie

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U wilt

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Factureren aan derden. Naam handleiding: Factureren aan derden Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Factureren aan derden 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Factureren aan derden in 4 stappen... 3 Derde aanmaken onder Personen... 4 Debiteurgegevens

Nadere informatie

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies:

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies: Berichtenapp VNG Open de Berichtenapp via: https://berichtenapp.vng.nl/. Handleiding: zie: https://berichtenapp.vng.nl/handleiding%20berichtenapp.pdf. Deze handleiding staat ook op de site van de VNG,

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017

Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Handleiding (GGZ) Jaarwerk 2017 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Jaarwerk

Nadere informatie

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg. Stapsgewijs door het verwijsproces

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg. Stapsgewijs door het verwijsproces Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg Stapsgewijs door het verwijsproces ZorgDomein 2012 Inhoudsopgave Stap 1: Selecteer de verwijsreden... 3 Stap 2: Kies het zorgaanbod... 5 Stap

Nadere informatie

Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg

Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg GEMEENTE TILBURG Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg Harriette Scheepers 26-8-2015 Betrokkenen: Peter de Punder (Gemeente Projectleider) Erwin Rossou (Gemeente Tilburg, Controller) Lloyd

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken Incura Handleiding Tekstverwerker Sjablonen maken Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u in Incura sjablonen kunt aanmaken met de ingebouwde tekstverwerker. De tekstverwerker van Incura wordt doorgaans

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg

Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg Handleiding ZorgDomein Verwijzen naar specialistische zorg ZorgDomein 2011 1 22 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stap 1: Selecteer de verwijsreden... 4 Stap 2: Kies het zorgaanbod... 6 Stap 3: Verwijs de patiënt...

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

ConsultManager ROM module

ConsultManager ROM module ConsultManager ROM module Voorbereiding - Voordat u ROM testen electronisch kunt klaarzetten en laten invullen door uw cliënten, moet u zich eerst aanmelden bij de leverancier van uw keuze (ManageWare

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Juli 2016 Versie 2.0.3 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0.3 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. NCDR sjablonen en datadefinitie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 3.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS Inleiding Wanneer dient u gebruik te maken van een handmatige excel voor het aanleveren van gegevens aan Peridos.

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject Het openen en sluiten van een Het openen van een DBC-traject Ga naar het administratieve overzicht van de betreffende cliënt en klik op Zorgtrajecten. Klik vervolgens op DBC-traject. Het overzicht met

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE V31-03-14 Uploaden respondentenbestand in Excel via de portal In dit document wordt het gebruik van de portal uitgelegd waarmee u beveiligd uw respondent

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Directe Toegang Logopedie

Directe Toegang Logopedie Handleiding LogoBase Directe Toegang Logopedie 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Een DTL-Zitting aanmaken in de agenda... 3 2. De DTL-Screening... 6 3. Declareren van een DTL-Screening...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken Handleiding Abakus Tekstverwerker Sjablonen maken 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Een sjabloon aanmaken... 5 Tekstverwerker openen... 5 Een sjabloon vormgeven... 7

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Mei 2016 Versie 2.0 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 3 2.1. Startpagina...

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Controleer & wijzig uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens ABP. 24.0100.16 OVER DEZE HANDLEIDING Controleer en wijzig uw gegevens in de Selfservice

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Jaarwerk 2014-2015. Naam handleiding: Jaarwerk 2014-2015 Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 28-01-2015 Versie: 1. Handleiding Abakus Jaarwerk 2014-2015 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inhoud... 2 Stap 1... 3 Stap 2... 5 Stap 3... 6 Stap 4... 8 Stap 5... 9 Belangrijke aanvullende informatie... 10 Contact...

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

Instructie t.b.v. gebruikers (versie )

Instructie t.b.v. gebruikers (versie ) Inhoudsopgave. Inloggen.... Contact maken met server.... Inloggen gebruiker figuur....3 Wachtwoord vergeten figuur.... Patiëntgegevens... 3. Openen patiënt dossiers... 3.. Startscherm zorgpad figuur 6...

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A

CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING 4A CORRIGEREN LEVERING BIJ SIGNALEN HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U

Nadere informatie

Handleiding mijnreade

Handleiding mijnreade Handleiding mijnreade Inhoud 1. Inleiding... 2 Wat is mijnreade Cliëntenportaal?... 2 2. Wat heeft u nodig?... 2 3. DigiD aanvragen... 2 4. Inloggen en uitloggen... 2 5. Hoe werken de verschillende onderdelen...

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending MediQuest instellen gebruiken automatisch versturen Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage.

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem Vrumun

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem Vrumun HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem Vrumun naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder

Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder Werken met de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) Rechtenrol Instantie beheerder Deze instructiekaart geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als instantie beheerder. De rechten voor instantie beheerder

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud

Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren 2 1.1 Voordat u begint 2 1.2 Een account aanmaken 2 1.3 Geen account? Registreer nu! 2 1.4 Bevestig uw account 3 1.5 Gefeliciteerd, u heeft uw

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Makelaar BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de taken behandeld, die voor onderstaande vetgedrukte rol gelden. De rollen in

Nadere informatie

Handleiding TeeltCentraal van De Schakel

Handleiding TeeltCentraal van De Schakel Handleiding TeeltCentraal van De Schakel Via de website van De Schakel, http://www.tvdeschakel.nl, kunt u onder het kopje teeltregistratie TeeltCentraal inloggen op TeeltCentraal. Nadat u met de inlogcodes

Nadere informatie

Handleiding Incura. Controle op verzekeringsrecht

Handleiding Incura. Controle op verzekeringsrecht Handleiding Incura Controle op verzekeringsrecht 2010 Incura Pagina 1 / 24 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Controle op verzekeringsrecht... 3 2 Het COV-scherm... 4 2.1 COV op diverse plaatsen oproepbaar...

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Handleiding Depressie monitor

Handleiding Depressie monitor Handleiding Depressie monitor Inloggen Je kunt inloggen op de Depressie monitor via de website: http://shoppohggz.nl Kies vervolgens voor de pagina Depressie rechts in het scherm: Onderaan op deze pagina

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview Inhoudsopgave 1. Gebruik Excel upload... 3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen... 3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens... 4 1.2.1 Eenmalig

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0

Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities. Handleiding: Facturatiecondities Volgnummer: F1-GGZ, 17 oktober 2014, versie 1.0 Incura Handleiding (GGZ) Facturatiecondities Handleiding: Facturatiecondities Inleiding Met deze handleiding heeft u een checklist in handen waarmee u controleert of in Incura alles is voorbereid om te

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders GEMEENTE TILBURG Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders Madeleine Mahieu 24-11-2015 Betrokkenen: Peter de Punder (Gemeente Projectleider) Erwin Rossou (Gemeente

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding Incura. Facturatiewizard

Handleiding Incura. Facturatiewizard Handleiding Incura Facturatiewizard 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aandachtspunten... 3 2 Wat is er nodig om te kunnen factureren?... 4 3 Factureren stap voor stap... 7 3.1

Nadere informatie

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen...3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens...4 1.2.1 Eenmalig het wachtwoord wijzigen vóór gebruik:...4 1.3 Stap

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds)

Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Incura Handleiding (GGZ) Invoeren contracten (incl. omzetplafonds) Inleiding Deze handleiding beschrijft het invoeren van de contracten in Incura. Er wordt uitgelegd hoe u contracten aanmaakt per concern.

Nadere informatie

Handleiding SVS-Online

Handleiding SVS-Online Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 12 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Handleiding SVS-Online In deze handleiding worden de voor u meest belangrijke mogelijkheden, zoals het in- en uitdienst

Nadere informatie