bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"

Transcriptie

1 NnL Particulieren Verzekeringsadviseur Postbus Adres 2509 AV Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Rekeningnummer Aanvraag ZekerheidsCombinatie Particulieren uitgave december Algemene gegevens verzekeringnemer Gebruikt u deze aanvraag voor een Anee Aja uitbreiding / wijziging van een bestaande ZekerheidsCombinatie voor Particulieren? Zo ja, graag opgave van polisnummer MNNNNNNNNNNP Aanvrager Naam en voorletter(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aman Avrouw Adres aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa huisnr. MNNNP Telefoon overdag Postcode en woonplaats aaaaaaa MNNNPMNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Geboortedatum dag MNP maand MNP jaar MNNNP Bank- of girorekeningnummer Beroep MNNNNNNNNP aaaaaaa Machtigt u de maatschappij de premie af Anee Aja (onderteken dan s.v.p. de machtiging te schrijven van uw bank- /girorekening? op de bladzijde na vraag 14 in dit formulier) Betalingstermijn Ajaar Ahalf jaar Akwartaal Amaand Indien zorg deel uitmaakt van de ZCP, is uitsluitend maandbetaling mogelijk. Welke verzekering wilt u aanvragen? Als deze verzekeringen reeds bij Nationale-Nederlanden lopen, wilt u deze dan eveneens aankruisen en het polisnummer invullen? Dan worden deze verzekeringen opgenomen in de ZekerheidsCombinatie voor Particulieren. Ingangsdatum (d-m-j) Polisnummer AAVP MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP contracttermijn A5 jaar doorlopend A1 jaar doorlopend (premietoeslag 5%) AZekerWonenCombinatie MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP contracttermijn A5 jaar doorlopend A1 jaar doorlopend (premietoeslag 5%) Awoonhuis MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP contracttermijn A5 jaar doorlopend A1 jaar doorlopend (premietoeslag 5%) Ainboedel MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP contracttermijn A5 jaar doorlopend A1 jaar doorlopend (premietoeslag 5%) AMaandlasten AOV A5 jaar doorlopend (afzonderlijk aanvraagformulier invullen) Aongevallen voor particulieren MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP contracttermijn A5 jaar doorlopend A1 jaar doorlopend (premietoeslag 5%) Adoorlopende reis voor particulieren MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP contracttermijn 1 jaar doorlopend (geen premietoeslag)

2 Ingangsdatum (d-m-j) Polisnummer Apersonenauto MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP contracttermijn 1 jaar doorlopend (geen premietoeslag) Amotor MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP contracttermijn 1 jaar doorlopend (geen premietoeslag) Arechtsbijstand voor particulieren MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP contracttermijn A5 jaar doorlopend A1 jaar doorlopend (premietoeslag 5%) Azorg MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP contracttermijn 1 jaar doorlopend (geen premietoeslag) Indien u uw ZekerheidsCombinatie wilt uitbreiden met onderstaande verzekeringen, dan verzoeken wij u hiervoor de afzonderlijke aanvraagformulieren in te vullen. Akostbaarheden MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP Ahuiselektronica MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP Acaravan MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP Akampeerauto MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP Aoldtimer MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP Apleziervaartuig MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP Awoonschip MNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP 2 Specifieke gegevens m.b.t. de aansprakelijkheidsverzekering (AVP) Gezinssamenstelling Aalleenstaande Agezin /samenwonenden zonder kinderen Agezin /samenwonenden met kinderen Welk verzekerd bedrag per gebeurtenis A , A , A , wenst u? 3 Gegevens over het woonhuis Altijd invullen t.b.v. de ZekerWonenCombinatie en de afzonderlijke woonhuis- en inboedelverzekering Risico-adres Aals onder 1 Aanders, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gebruik van het hele gebouw, Auitsluitend particuliere bewoning A(mede) pension of inclusief bijgebouwen Arecreatiewoning kamerverhuur Aalleen eigen gebruik Aparticuliere bewoning A(ook) verhuur aan derden en horeca Aanders, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bouwaard A(grotendeels) steen en beton A(grotendeels) hout Dakbedekking Aharde dekking (pannen, mastiek e.d.) A(grotendeels) riet Onderhoudstoestand Agoed Aredelijk Aslecht 4 Specifieke gegevens m.b.t. de ZekerWonenCombinatie Is er sprake van splitsing in appartementsrechten? Anee Aja, en het gebouw (incl. bijgebouwen) dient uitsluitend voor particuliere bewoning Zo ja, alle huisnummers van het gebouw luiden MNNNPt/m MNNNP Bent u de eerste eigenaar van het huis? Anee Aja (vanaf de oplevering) Loopt er een hypotheek bij Anee Aja Nationale-Nederlanden? Wilt u een afwijkend eigen risico? Anee Aja, nl.: (standaard eigen risico is 113, ) A 45, (premietoeslag 7,5%) A 227, (premiekorting 10%) A 340, (premiekorting 17,5%) A 454, (premiekorting 22,5%) Zijn er inbraakpreventieve maatregelen Anee Aja (certificaat meesturen s.v.p.) getroffen waarvoor een BORG-certificaat of een certificaat van het politiekeurmerk Veilig Wonen is afgegeven? Voor de ZekerWonenCombinatie s.v.p. ook altijd de PremieMeter in deze aanvraag invullen!

3 DEZE PREMIEMETER ALLEEN INVULLEN ALS U KIEST VOOR DE ZEKERWONENCOMBINATIE. Toelichting op de PremieMeter De PremieMeter is: Exclusief ontwikkeld voor de ZekerWonenCombinatie. Sterker nog: de één kan niet zonder de ander. Hét instrument om de premie vast te stellen en ons in staat te stellen uw woonsituatie te beoordelen. Bedoeld voor iedereen die voor de ZekerWonenCombinatie kiest en dus eigenaar is van de door hem bewoonde woning. Puntensysteem De werking van de PremieMeter berust op de gemiddelde waarde van vele woonhuizen en inboedels daarin. De PremieMeter gaat uit van een puntensysteem, dat is gebaseerd op vijf vragen (A t/m E) met aan te kruisen standaardantwoorden. Elk antwoord geeft een aantal punten. Samen met een basisscore leidt het totale puntenaantal tot de bijbehorende premie. Naast deze vijf vragen worden er nog vijf andere vragen gesteld; de antwoorden daarop hebben geen invloed op de puntentelling, maar dienen toch te worden beantwoord. In de uitkomsten van de PremieMeter is rekening gehouden met de volgende maxima voor: lijfsieraden 3.403, audiovisuele en computerapparatuur 4.538, overige bijzondere bezittingen , Hoofdkostwinner De hoofdkostwinner is de persoon die de grootste bijdrage levert aan het gezinsinkomen. Gezinssamenstelling Bij deze vraag gaat het alleen om de inwonende personen. Gezinsinkomen Het bruto jaarinkomen van alle inwonende personen, bestaande uit inkomsten die onder de loonbelasting vallen, winst uit onderneming en alle inkomensvervangende en -aanvullende uitkeringen. Hieronder o.a. te verstaan: loon, salaris, vakantiegeld, gratificaties, tantièmes, provisies, winstdeling, 13e maand, commissarisbeloningen, privé-voordeel auto werkgever freelance-inkomsten, bijverdiensten en stagevergoedingen inkomsten uit vermogen en uit bezit (verhuur) uitkeringen VUT, pensioen, lijfrente, AOW en Anw uitkeringen WW, wachtgeld, IOAW en IOAZ uitkeringen WAO, Waz, Wajong en andere uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid uitkeringen Ziektewet/ziekengeld en Bijstandswet, alsmede alimentatie. Als de waarde van deze inboedelonderdelen hoger is dan hier genoemd, moet u dat aangeven en het bijbehorende aantal punten vermelden. Daarmee wordt dan bij de premievaststelling rekening gehouden. Is de waarde hoger dan het bereik van de puntentelling, dan kruist u het desbetreffende vakje aan en vult u de totale waarde in. Wij kunnen dan meer informatie vragen om de situatie te kunnen beoordelen. Geldigheid Een juist ingevulde PremieMeter is niet onbeperkt geldig. Immers, als uw persoonlijke situatie verandert, dan wijzigt ook het risico. Daarom zullen wij om herinvulling van de PremieMeter vragen als u verhuist of als u de woning verkoopt, maar ook na schade, na een periode van 5 jaar en bij elke verandering van de verzekering. Het is van belang de PremieMeter naar waarheid in te vullen. Doet u dat niet, dan kan dat consequenties hebben bij schade en bij voortzetting van de verzekering; in de polisvoorwaarden is dat precies beschreven. Hoe vult u de PremieMeter in? afzonderlijk in gebruik is als woon- of eetkamer, slaapkamer en studeer- of hobbykamer. De in de PremieMeter gebruikte begrippen sluiten zoveel mogelijk Een serre telt als één kamer, een doorzonkamer ook; een suite met aan op de bewoordingen die u ook tegenkomt bij de aangifte schuifdeuren telt als twee kamers. Niet als kamer worden Inkomstenbelasting. beschouwd: keuken, kelder, gang/vestibule, badkamer/douchecel, Waar begrippen niet duidelijk zouden kunnen zijn, worden ze toilet, garage/schuur/berging, vliering/zolder. hieronder uitgelegd. Waarde van de woning volgens WOZ Dit is het bedrag dat u moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting (dus inclusief het eventuele ophogingspercentage). Voor woonhuizen met een WOZ-waarde boven de ,- geldt dat de premie niet met de PremieMeter kan worden vastgesteld. Neemt u in dit geval contact op met de maatschappij. Lijfsieraden Volgens de polis zijn dit: sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam gedragen te worden en die geheel of ten dele bestaan uit edel of ander metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels. Audiovisuele en computerapparatuur Volgens de polis zijn dit: alle beeld-, geluids-, ontvang- en zendapparatuur, zoals radio s, platenspelers, compactdiscspelers, televisietoestellen, videocamera s, band-, cassette- en videorecorders, met uitzondering van muziekinstrumenten en foto- en filmapparatuur; alle soorten computerapparatuur, zoals micro- en spelcomputers; alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige materiële hulpmiddelen, zoals platen, compactdiscs, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden, alsmede standaardprogrammatuur. Geboortejaar inwonende kinderen Bijzondere bezittingen Het geboortejaar van de inwonende kinderen (tot vijf kinderen te Volgens de polis zijn dit: registreren, te beginnen bij het jongste kind). verzamelingen kunst Aantal kamers antiek Onder een kamer verstaan wij in dit verband: elk vertrek dat waardevolle muziekinstrumenten Postcodetabel behorende bij vraag D Postcode Tariefregio 1000 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m Postcode Tariefregio 2600 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m Postcode Tariefregio 5100 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m Postcode Tariefregio 7000 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m

4 PremieMeter ZekerWonenCombinatie Polisnummer MNNNNNNNNNNNP Naam en voorletter(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aman Avrouw Adres aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa huisnr. MNNNP Postcode en woonplaats MNNNPMNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Leeftijd hoofdkostwinner A29 jaar of jonger 2 A30 t/m 39 jaar 1 A40 t/m 49 jaar 0 A50 t/m 59 jaar 1 A60 t/m 69 jaar 3 A70 jaar of ouder 6 Aantal punten: MNPA Gezinssamenstelling Alleenwonende zonder kinderen Ajonger dan 35 jaar 2 A35 jaar of ouder 0 Echtpaar/samenwonenden zonder kinderen Ahoofdkostwinner jonger dan 35 jaar 1 Ahoofdkostwinner 35 jaar of ouder 1 Alleenstaande/echtpaar/samenwonenden met kinderen Ajongste kind 0 t/m 5 jaar 3 Ajongste kind 6 t/m 12 jaar 4 Ajongste kind 13 t/m 17 jaar 5 Ajongste kind 18 jaar of ouder 2 Aantal inwonende kinderen Aantal punten: Geboortejaar inwonende kinderen MNNNP MNNNP MNP MNPB MNNNP MNNNP MNNNP Gezinsinkomen per jaar (bruto) (1) Aminder dan 9.076, (2) A 9.076, , (3) A , , (4) A , , (5) A , , (6) A , , (7) A , of meer Type woning AFlat/appartement ATussen-/bovenhuis 2 AParterre 6 ADubbel bovenhuis 4 AMaisonnette/penthouse 5 AEengezinswoning ATussenwoning 7 AHoekwoning 8 A2 onder 1 kap 9 AVrijstaand 10 ABungalow 13 AHerenhuis 11 AGrachtenpand 12 AVilla/landhuis/boerderij 16 Bouwjaar Aantal kamers Aantal punten: MNNNP MNP MNPC Tariefregio (zie postcodetabel) Aregio 1 9 Aregio 6 3 Aregio 2 4 Aregio 7 0 Aregio 3 1 Aregio 8 5 Aregio 4 1 Aregio 9 4 Aregio 5 2 Aantal punten: MNPD Waarde van de woning volgens WOZ (1) At/m , 2 (2) A , , 2 (3) A , , 1 (4) A , , 1 (5) A , , 3 (6) A , , 5 (7) A , , 8 (8) A , , 10 (9) A , , 11 (10) Ameer dan , (zie Toelichting) Aantal punten: MNPE Puntentelling (alleen A, B, C, D en E) Aantal basispunten 100 Leeftijd hoofdkostwinner A aaaaa Gezinssamenstelling B aaaaa Type woning C aaaaa Tariefregio D aaaaa WOZ-waarde van de woning E aaaaa bbbbb + Totaal aaaaa Waarde lijfsieraden A 2.269, of minder 0 A 2.270, t/m 3.403, 0 A 3.404, t/m 4.311, 1 A 4.312, t/m 5.218, 2 A 5.219, t/m 6.126, 3 A 6.127, t/m 7.034, 4 A 7.035, t/m 7.941, 5 Ameer dan 7.941,, nl. aaaaaaaaa (zie Toelichting) Aantal punten: MNP De diefstaldekking voor lijfsieraden is beperkt tot maximaal 3.403,. Wilt u de waarde boven 3.403, tegen diefstal meeverzekeren? Aja Anee Waarde audiovisuele en computerapparatuur A 2.269, of minder 0 A 2.270, , 0 A 4.539, , 1 A 5.446, , 2 A 6.354, , 3 A 7.261, , 4 A 8.169, , 5 Ameer dan 9.076,, nl. aaaaaaaaa (zie Toelichting) Aantal punten: MNP Waarde bijzondere bezittingen A 4.538, of minder 0 A 4.539, , 0 A , , 1 A , , 2 A , , 3 A , , 4 A , , 5 Ameer dan ,, nl. aaaaaaaaa (zie Toelichting) Aantal punten: MNP Plaats Datum Handtekening van de aanvrager/verzekeringnemer aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

5 5 Specifieke gegevens m.b.t. de afzonderlijke woonhuisverzekering Wat is de herbouwwaarde van het woonhuis? aaaaaaaaaaa Ainclusief funderingen Aexclusief funderingen Soort woonhuis Aeengezinswoning Aetagebouw Bent u de eerste eigenaar van het huis? Anee Aja (vanaf de oplevering) Is er sprake van splitsing in Anee Aja appartementsrechten? Zo ja, alle huisnummers van het gebouw MNNNPt/m MNNNP luiden Bouwjaar MNNNP Zijn alle (verdiepings)vloeren van Anee Aja beton/steen? (zoldervloeren buiten beschouwing laten) Is het gebouw in aanbouw of Anee Aja, gereed op aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wordt het verbouwd? Staat het gebouw leeg? Anee Aja, leeg tot aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Loopt er een hypotheek bij Anee Aja Nationale-Nederlanden? Onderstaande twee vragen zijn alleen van toepassing voor bestaande bouw; niet invullen als u de eerste eigenaar bent van een nieuwbouwwoning. Welke dekking wilt u? APerfect-Extra en Glas APerfect-Extra 6 Specifieke gegevens m.b.t. de afzonderlijke inboedelverzekering Als u de InboedelWaardeMeter heeft ingevuld, hoeft u de vragen onder vraag 6a niet te beantwoorden. a Nieuwwaarde van de inboedel aaaaaaaaaaa (inclusief het eventuele huurdersbelang) Wilt u de waarde boven 2.269, aan Anee Aja, totale waarde lijfsieraden aaaaaaaaaaa lijfsieraden op de inboedelpolis tegen diefstal meeverzekeren? Bevinden zich onder de inboedel Anee Aja, totale waarde verzamelingen aaaaaaaaaaa verzamelingen met een gezamenlijke waarde van meer dan ,? soort aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Wilt u de waarde boven 2.269, aan Anee Aja, totale waarde apparatuur aaaaaaaaaaa audiovisuele en computerapparatuur op de inboedelpolis tegen diefstal meeverzekeren? Geldt alleen voor inboedels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. b Welke dekking wilt u? APerfect-Extra en Glas APerfect-Extra Ainclusief garantie tegen onderverzekering (s.v.p. de ingevulde InboedelWaardeMeter meesturen) c Zijn er inbraakpreventieve maatregelen Anee Aja (certificaat meesturen s.v.p.) getroffen waarvoor een BORG-certificaat of een certificaat van het politiekeurmerk Veilig Wonen is afgegeven? Indien u garantie tegen onderverzekering wenst s.v.p. de InboedelWaardeMeter in deze aanvraag invullen!

6 DEZE INBOEDELWAARDEMETER ALLEEN INVULLEN ALS U KIEST VOOR DE AFZONDERLIJKE INBOEDELVERZEKERING Toelichting Gezinssamenstelling. In deze vraag gaat het alleen om inwonende personen. Netto gezinsinkomen per maand. Hieronder wordt verstaan: het netto maandinkomen van alle tot het gezin behorende personen. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, AOW of andere sociale uitkeringen. Waarde woning o.b.v. herbouwwaarde. Onder herbouwwaarde wordt het bedrag verstaan dat nodig is om de woning geheel nieuw te bouwen (excl. fundering en grond). Eigenaren kunnen deze waarde veelal overnemen van het laatste polisblad of de premiekwitantie van de woonhuisverzekering. Voor etagewoningen en appartementen geldt de herbouwwaarde van het desbetreffende gedeelte van het gebouw. Als de herbouwwaarde meer dan , bedraagt, kan de InboedelWaardeMeter niet worden toegepast. Huurdersbelang. Onder huurdersbelang verstaan wij de door de huurder voor eigen rekening aangebrachte veranderingen en verbeteringen aan de woning, zoals c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parketen tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen. Audiovisuele en computerapparatuur. -alle beeld-, geluids-, ontvangen zendapparatuur, zoals radio s, platenspelers, compactdiscspelers, televisietoestellen, videocamera s, band-, cassetteen videorecorders met uitzondering van muziekinstrumenten en foto- en filmapparatuur; -alle soorten computerapparatuur, zoals micro- en spelcomputers; alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige materiële hulpmiddelen, zoals platen, compactdiscs, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden en de standaardprogrammatuur. Lijfsieraden. Dit zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit edel of ander metaal, gesteente, mineraal, (bloed) koraal of andere dergelijke stoffen. Ook parels worden als lijfsieraden beschouwd. Overige bijzondere bezittingen. Hieronder worden verstaan: - verzamelingen; - antiek; - kunst; -(bijzondere) muziekinstrumenten. InboedelWaardeMeter Niet van toepassing voor inboedel woonschip Naam: Postcode/Woonplaats: 1. leeftijd hoofdkostwinner. 29 jaar of jonger 2,5 30 t/m 39 jaar 12,5 40 t/m 49 jaar 22,5 50 t/m 59 jaar 30,0 60 t/m 69 jaar 17,5 70 jaar of ouder 7,5 aantal punten: 2. gezinssamenstelling. a. alleenwonende zonder kinderen jonger dan 35 jaar 2,5 35 jaar t/m 54 jaar 5,0 55 jaar of ouder 7,0 of b. echtpaar/samenwonenden zonder kinderen hoofdkostwinner jonger dan 35 jaar 9,5 hoofdkostwinner 35 jaar t/m 54 jaar 17,0 hoofdkostwinner 55 jaar of ouder 19,0 of c. alleenstaande/echtpaar/samenwonenden met kinderen jongste kind 0 t/m 5 jaar 12,0 jongste kind 6 t/m 12 jaar 14,5 jongste kind 13 t/m 17 jaar 22,0 jongste kind 18 jaar of ouder en/of andere inwonende meerderjarige(n) 30,0 aantal punten: 3. type woning. a. eengezinswoning hoek- of tussenwoning 4,5 twee onder een kap 6,5 of b. eengezinswoning geheel vrijstaand, boerderij, deel bedrijfspand 9,0 bungalow, villa, grachtenhuis, herenhuis 11,0 of c. overig (w.o. boven- / benedenwoning, flat) 2,0 aantal punten: Adres: Polisnummer: 4. netto gezinsinkomen per maand. 681, of minder 2,5 682, - 908, 5,0 909, , 10, , , 15, , , 20, , , 27,5 meer dan 2.723, 35,0 aantal punten: 5. waarde woning op basis van herbouwwaarde. bij huurhuis 0, , of minder 1, , , 3, , , 5, , , 7, , , 8, , , 10,0 meer dan , zie toelichting aantal punten: 6. geschat huurdersbelang. 0, of koopwoning 0, , of minder 1, , , 3, , , 4, , , 5,5 meer dan 4.538, 5,5 (zie voorts bij Eventuele bijtellingen ) Totaal aantal punten: 1 t/m 6 Subtotaal: Eventuele bijtellingen (voorzover niet apart verzekerd) Heeft u voor meer dan 2.269, aan lijfsieraden? Zo ja, welk bedrag boven 2.269,? De diefstaldekking voor lijfsieraden is beperkt tot maximaal 2.269,. Wilt u de waarde boven 2.269, op de inboedelpolis meeverzekeren? ja nee Heeft u voor meer dan 4.538, aan audiovisuele en computerapparatuur? Zo ja, welk bedrag boven 4.538,? Voor inboedelpolissen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht is de diefstaldekking voor audiovisuele en computerapparatuur beperkt tot maximaal 2.269,. Wilt u de waarde boven 2.269, op de inboedelpolis meeverzekeren? ja, waarde boven 2.269, : nee Heeft u voor meer dan , aan overige bijzondere bezittingen? Zo ja, welk bedrag boven ,? Is het huurdersbelang meer dan 4.538,? Zo ja, welk bedrag boven 4.538,? De totale geschatte waarde van mijn inboedel is: De InboedelWaardeMeter is door mij naar waarheid ingevuld. Wilt u de geschatte waarde als verzekerd bedrag opnemen? Plaats: datum: Handtekening: aantal punten: x 862,18

7 7 Specifieke gegevens m.b.t. de ongevallenverzekering Bij een klein aantal beroepen bestaat voor ongevallen tijdens beroepsuitoefening geen dekking. Raadpleeg voor deze en alle overige bepalingen de polisvoorwaarden. Gezinssamenstelling Aalleenstaande Aalleenstaande met kind(eren) Agezin /samenwonenden zonder kinderen Agezin /samenwonenden met kind(eren) Welke verzekerde som per persoon wenst u A , A , voor blijvende invaliditeit? A , A , Welke verzekerde som per persoon wenst u A 4.538, A 9.076, voor overlijden? Wilt u een tandartsdekking voor kinderen Anee Aja tot 21 jaar? 8 Specifieke gegevens m.b.t. de doorlopende reisverzekering Te verzekeren personen Aaanvrager Naam en voorletter(s) Geboortedatum (d-m-j) Apartner Akind(eren) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNP aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNP aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNP aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNP aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNP aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNP Dekking Welk pakket wilt u? Apakket 1 Apakket 2 Welke rubrieken naast buitengewone Abagage en schade aan logiesverblijven Ainclusief geld & cheques kosten wilt u verzekeren? Akosten van geneeskundige en tandheelkundige behandeling (alleen mogelijk als er voor alle verzekerden in Nederland een primaire dekking voor geneeskundige kosten via ziekenfonds of particuliere ziektekostenverzekering van toepassing is) Aongevallen Aannulering Wilt u een eigen risico voor bagage van Anee Aja 68, (per gebeurtenis, per polis)? Wilt u dekking voor wintersport? Anee Aja (alleen mogelijk voor verzekerden jonger dan 70 jaar) Wilt u een automobilistenhulpverzekering? Anee Aja Alleen mogelijk indien vervoermiddel jonger dan 9 jaar. Merk en type Bouwjaar Kenteken aaaaaaa MNNNP MNNNNNP Met aanhangwagen /caravan? Anee Aja Merk en type aanhangwagen /caravan aaaaaaa

8 9 Specifieke gegevens m.b.t. de personenauto- /motorverzekering a Regelmatige bestuurder Aaanvrager Aanders, nl. Naam en voorletter(s) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aman Avrouw Adres aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa huisnr. MNNNP Postcode en woonplaats MNNNPMNPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Geboortedatum dag MNP maand MNP jaar MNNNP Beroep aaaaaaa b Bent u, of de regelmatige bestuurder, Anee Aja in het bezit van het vereiste geldige Nederlandse rijbewijs? Te verzekeren auto of motor (zie kentekenbewijs) Merk, model en type Kenteken aaaaaaa MNNNNNP meldcode MNNNP Gewicht MNNNPkg bouwjaar MNNNP Brandstof (bij auto) Abenzine Adiesel ALPG Cilinderinhoud (bij motor) MNNNPcc Heeft u met betrekking tot de BTW recht Anee Aja op aftrek van voorbelasting? Eigenaar (tevens kentekenhouder) Aaanvrager Aregelmatige bestuurder Aanders, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa c reden aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gebruik Auitsluitend particulier lease? Anee Aja Aander gebruik, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa d Hoeveel kilometer wordt er per jaar gereden? At/m At/m Ameer dan Rijdt u meer dan 60 dagen per jaar Anee Aja in het buitenland? Te verzekeren risico s auto e f AW.A. AVerhaalsservice autoschade ACASCO (vul vraag f in) ASchadeverzekering voor inzittenden AEXTRA (vul vraag g in) AOngevallenverzekering voor inzittenden (vul vraag h in) ARechtsbijstand AVerkeersschadeverzekering Aalleenstaande Agezin Te verzekeren risico s motor AW.A. ARechtsbijstand ACASCO (vul vraag f in) AOngevallenverzekering voor opzittenden (altijd combinatie D van vraag h) AEXTRA (vul vraag g in) aantal te verzekeren opzittenden aaaaaa CASCO Alle bedragen zijn inclusief/exclusief BTW (doorhalen wat niet van toepassing is) Wat is de oorspronkelijke catalogusprijs? (incl. standaard accessoires) Wat is de oorspronkelijke waarde van alle extra accessoires en/of opties, excl. beelden/of geluidsapparatuur? aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa Wilt u de waarde boven 454, van beeld- Anee Aja, totale nieuwwaarde aaaaaaaaaaa en/of geluidsapparatuur meeverzekeren? bbbbbbbbbbbbb + verzekerd bedrag aaaaaaaaaaa Welk eigen risico wilt u voor CASCO? Auto Astandaard ( 136, ) A 386, A 726, A 272, A 499, Motor Astandaard ( 91, ) A 340, A 681, A 227, A 454,

9 g EXTRA h Wat is de dagwaarde? aaaaaaaaaaa Ainclusief BTW Aexclusief BTW (In dit bedrag moet de waarde van alle accessoires en/of gemonteerde beeld- en/of geluidsapparatuur etc. worden opgenomen. Als maximum verzekerd bedrag voor beeld- en/of geluidsapparatuur geldt een bedrag van 454,.) Ongevallenverzekering voor inzittenden Hoeveel zitplaatsen heeft de auto? (inclusief de bestuurdersplaats) aaaaaa i Welke combinatie wilt u verzekeren? AA AB AC AD Verzekerd bedrag bij overlijden , , , 5.000, Verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit , , , , Andere verzekeringen Heeft u al eerder een verzekering voor Anee Aja een motorrijtuig gehad? Zo ja, graag opgave van maatschappij aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNNNNNP en polisnummer Beschikt u over een royementsverklaring? Anee Aja, bijgevoegd Aja, volgt j Aantal schadevrije jaren MNP Overige mededelingen Is er sprake geweest van een Anee Aja, omdat aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid? Wordt de rijvaardigheid van u of de Anee Aja, door aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa regelmatige bestuurder beïnvloed door een lichaamsgebrek, een ziekte of het gebruik van medicijnen? Tevens verklaart ondergetekende zich ermee akkoord dat de maatschappij na melding van diefstal of verduistering, om de kans op terugvinden te vergroten, zal zorgdragen (ook indien uitsluitend WA-dekking wordt aangevraagd) voor opneming van de gegevens van het motorrijtuig in het Vermiste Auto Register (VAR). 10 Specifieke gegevens m.b.t. de rechtsbijstandverzekering Gezinssamenstelling Agezin (ook één-ouder gezin) / samenwonend Aalleenstaand Dekking Wilt u onderdelen van de standaarddekking Anee Aja, namelijk uitsluiten? Aeigen woning Amotorrijtuigen Wilt u de dekking uitbreiden? Anee Aja, met Afiscaal recht / vermogensbeheer Astatutair directeur Indien de eigen woning wordt meeverzekerd: Staat de woning uitsluitend op uw naam, of Aja Anee, toelichting aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa als u gehuwd bent of duurzaam samenwoont, op naam van u en/of uw partner? aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa Zijn er andere feiten en/of omstandigheden Anee Aja, toelichting aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa te melden over de eigen woning die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag aaaaaaa van belang zouden kunnen zijn? aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa

10 Andere verzekeringen Heeft u of een andere belanghebbende al Anee Aja, toelichting aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa eerder een soortgelijke verzekering gesloten als nu wordt aangevraagd? aaaaaaa Zo ja, is deze nog van kracht? Anee, omdat aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aja, graag opgave van maatschappij en polisnummer aaaaaaa Afloopdatum dag MNP maand MNP jaar MNNNP Indien nog niet opgezegd opzegkaartje(s) toesturen Voorgeschiedenis Bij deze vragen dienen feiten vermeld te worden over de voorgeschiedenis van de aanvrager, de personen met wie hij/zij in gezinsverband samenwoont en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering, die zijn voorgevallen in de laatste acht jaar. Is er sprake geweest van rechtshulp, Anee Aja, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bijstand of juridisch advies door een juridisch deskundige (zoals advocaat of deurwaarder) bij een (dreigend) geschil, rechtsprobleem of (mogelijke) procedure? Is er betrokkenheid geweest bij een geschil, Anee Aja, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa rechtsprobleem of procedure (bijv. met een werkgever, een leverancier, buren, overheid of anderszins) dan wel bestaan er feiten en/ of omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een geschil of juridisch probleem, waarvoor op de gevraagde rechtsbijstand- verzekering een beroep zou kunnen worden gedaan? Is er sprake geweest van een Anee Aja, omdat aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid? Overige mededelingen Verwacht u of een gezinslid in de directe Anee Aja, toelichting aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa werkomgeving binnen afzienbare tijd fusies, reorganisaties, saneringen of overheids- maatregelen waardoor er ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden? Heeft u of een gezinslid een bijzondere en/of Anee Aja, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dure hobby? 11 Specifieke gegevens m.b.t. de zorgverzekering Te verzekeren personen Gezinslidnr. Aaanvrager (1) Naam en voorletter(s) Geboortedatum (d-m-j) Apartner (2) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNPAm Av Akind(eren) (3) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNPAm Av (4) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNPAm Av (5) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNPAm Av (6) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNPAm Av Komt één van de te verzekeren personen Anee Aja, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa uit het ziekenfonds? (s.v.p. kopie van het uitschrijvingsbewijs meesturen)

11 Uit het IZA/IZR/DGVP/IZZ? Anee Aja, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (s.v.p. kopie van het uitschrijvingsbewijs meesturen) Van een particuliere maatschappij? Anee Aja, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Is één van de te verzekeren personen Anee Aja, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa momenteel verzekerd op een (s.v.p. kopie van het verzekeringsbewijs meesturen) Standaardpakketpolis? Komt één van de te verzekeren personen Anee Aja, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa uit het buitenland? Is/zijn deze perso(o)n(en) in het bezit van Anee Aja (s.v.p. kopie verblijfsvergunning meesturen) een (voorlopige) verblijfsvergunning? Was/waren deze perso(o)n(en) verzekerd tot Anee Aja (s.v.p. schriftelijk bewijs meesturen) het moment van vertrek naar Nederland? Verblijft één van de te verzekeren personen Anee Aja, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa korter dan 12 maanden in Nederland? Zijn alle te verzekeren personen ingeschreven Anee bij de Nederlandse burgerlijke stand? Aja Zo nee, wie niet? aaaaaaa Dekking Verzekeringsvorm Verpleegklasse (kinderen uitsluitend klasse 3) ABasis Garant 3 AGarant exclusief tandarts A3 A2 AGarant inclusief tandarts A3 A2 AGarant Plus exclusief tandarts A3 A2 AGarant Plus inclusief tandarts A3 A2 AGarant Top exclusief tandarts A3 A2 AGarant Top inclusief tandarts A3 A2 Welk eigen risico per kalenderjaar wilt u? A 0, A 375, A 750, A 125, A 500, A 875, A 250, A 625, A 1000, Een zorgverzekering wordt aangevraagd bij Nationale-Nederlanden Zorgverzekering N.V. Hiervoor dient tevens de gezondheidsverklaring ingevuld en ondertekend te worden. 12 Andere verzekeringen Invullen voorzover van toepassing Welke van de aangevraagde verzekeringen op naam van u of een andere belanghebbende zijn of waren bij andere maatschappijen ondergebracht? Maatschappij(en) aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa Polisnummer(s) MNNNNNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP MNNNNNNNNNNNP Soort dekking aaaaaaa aaaaaaa Verzekerd(e) bedrag(en) aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa Afloopdatum (d-m-j) MNNNNNNNP MNNNNNNNP (Indien nog niet opgezegd opzegkaartje(s) meezenden s.v.p.) MNNNNNNNP 13 Voorgeschiedenis Bij deze vragen dienen feiten vermeld te worden over de voorgeschiedenis van de aanvrager, de personen met wie hij/zij in gezinsverband samenwoont en/of andere belanghebbenden bij deze verzekering, die zijn voorgevallen in de laatste acht jaar. Zijn er schaden veroorzaakt /geleden door Anee Aja gebeurtenissen waarvoor de gevraagde verzekeringen dekking biedt? Zo ja, wanneer, door welke oorzaak en hoeveel bedroeg de schade?

12 Is er door een maatschappij enige vorm van Anee Aja, omdat aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa verzekering geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld? Is er sprake geweest van aanraking met Anee Aja politie / justitie ter zake van (verdenking van) In dat geval zal aan u nadere informatie worden gevraagd. het plegen van een misdrijf? 14 Overige mededelingen Zijn er andere feiten en/of omstandigheden Anee Aja, nl. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa te melden die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn? Desgewenst kunt u informatie apart en vertrouwelijk aan de directie zenden. Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de toepassing van de algemene (polis)voorwaarden, welke na acceptatie van de verzekering(en) zullen worden uitgereikt. Deze voorwaarden liggen ter inzage bij de maatschappij en worden op verzoek toegezonden. De verzekeringen worden gesloten met Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V., met uitzondering van zorgverzekeringen, welke worden gesloten met Nationale-Nederlanden Zorgverzekering N.V.. Op alle verzekeringsovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Nationale-Nederlanden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het relatiebestand. Wanneer u een klacht heeft over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, kunt u deze schriftelijk indienen bij de directie van Nationale-Nederlanden. Indien u daaraan niet de voorkeur geeft of dit uiteindelijk niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de klacht indienen bij het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. In dit instituut zijn alle klachteninstanties op het gebied van verzekeringen verenigd. De daar werkende Ombudsmannen proberen klachten door bemiddeling op te lossen. Daarnaast is er de Raad van Toezicht Verzekeringen die toetst of de verzekeraar de naam van de verzekeringsbedrijfstak heeft geschaad. Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter. Aan de hand van de gegeven antwoorden op onze vragen in de aanvraag en de eventuele gezondheidsverklaring, moeten wij een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen maken. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk, ook al beantwoordt een ander die vragen namens u. U verklaart met de ondertekening van dit formulier en/of de aanvaarding van de polis dat de vragen volledig en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord om daarmee de aangevraagde verzekering te verkrijgen. Wanneer later, na het afsluiten van de overeenkomst, blijkt dat u één of meer vragen onjuist of onvolledig heeft beantwoord, kunnen wij de overeenkomst ongeldig verklaren. Dit recht is vastgelegd in artikel 251 Wetboek van Koophandel. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij bij een schadeclaim een vergoeding aan u kunnen weigeren en de overeenkomst met terugwerkende kracht kunnen ontbinden. Plaats Datum Handtekening van de aanvrager bbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb bbb Machtiging Ondergetekende machtigt tot wederopzegging Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. / Nationale-Nederlanden Zorgverzekering N.V. de premie voor de aangevraagde verzekeringen van het hiervoor genoemde bank- of girorekeningnummer af te schrijven. Plaats Datum Handtekening van de aanvrager bbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb bbb

13 NnL Gezondheidsverklaring Zorgverzekering uitgave december 2003 Nationale-Nederlanden Zorgverzekering N.V. 1 Te verzekeren personen Alleen invullen wanneer u deze verklaring afzonderlijk verstuurt Gezinslidnr. Aaanvrager (1) Naam en voorletter(s) Geboortedatum (d-m-j) Apartner (2) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNPAm Av Akind(eren) (3) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNPAm Av (4) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNPAm Av (5) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNPAm Av (6) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa MNNNNNNNPAm Av 2 Gezondheidstoestand Indien u bij een of meer van de navolgende vragen het antwoord ja aankruist, vermeldt u dan bij punt 5 Toelichting: het nummer van de betreffende vraag het betreffende gezinslidnummer een uitgebreide toelichting a Lengte/gewicht MNNPcm MNNPcm MNNPcm MNNPkg MNNPkg MNNPkg MNNPcm MNNPcm MNNPcm MNNPkg MNNPkg MNNPkg b Zijn er klachten m.b.t. de geestelijke en lichamelijke Anee Aja gezondheid? c Zijn er afwijkingen aan het gebit? Anee Aja Heeft u het voornemen (gehad) tot orthodontische Anee Aja behandeling? d Zijn er gebreken, misvormingen of afwijkingen? Anee Aja e Is er ooit opname geweest in een ziekenhuis, sanatorium, Anee Aja psychiatrische inrichting of een andere instelling? Thans geheel hersteld? Anee Aja f Is één van de kandidaten ooit onder behandeling Anee Aja geweest van een huisarts, een beoefenaar voor alternatieve geneeswijzen, fysiotherapeut of een specialist? Thans geheel hersteld? Anee Aja g Zijn er de laatste 3 jaar klachten geweest waarvoor geen Anee Aja arts is geraadpleegd? h Zijn er de laatste 3 jaar geneesmiddelen gebruikt? Anee Aja Gebruikt u thans geneesmiddelen? Anee Aja i Is uw bloed weleens onderzocht bijvoorbeeld op bloed- Anee Aja ziekte, suikerziekte, nierziekte, vetgehalte (bijvoorbeeld cholesterol), geelzucht, hepatitus A, B of C, syfilis of het HIV-virus? j Werd er weleens een dieet of rustkuur voorgeschreven? Anee Aja k Gebruikt één van de kandidaten alcohol en/of drugs? Anee Aja l Wie is uw huisarts? (naam en adres) 3 Algemene gezondheidstoestand Heeft één van de kandidaten geleden aan: a Zenuw- of geestesziekten/overspannenheid; Anee Aja zware hoofdpijn b Hooikoorts; andere overgevoeligheidsziekten Anee Aja c Oogziekten; oorziekten Anee Aja d Eczeem; andere huidziekten Anee Aja e Aandoeningen aan de rug zoals hernia, ischias, spit Anee Aja f Zenuwontsteking Anee Aja g Aandoeningen aan de gewrichten waaronder Anee Aja reumatische

14 h Spataderen; open been Anee Aja i Ziekten van de longen of van de luchtwegen Anee Aja j Ziekten van hart en/of bloedvaten; hoge bloeddruk Anee Aja k Verhoogd cholesterol; jicht; suikerziekte Anee Aja l Schildklieraandoening Anee Aja m Aandoeningen van maag/darmen/galblaas en lever Anee Aja n Aandoening van nieren; urinewegen/ blaas; Anee Aja geslachtsorganen o Hierboven niet genoemde ziekten/ongevallen Anee Aja 4 Vragen voor te verzekeren vrouwen a Bent u in verwachting? Anee Aja b Deden zich bij eventuele vorige zwangerschappen Anee Aja complicaties voor? c Heeft een van de aangemelde personen klachten Anee Aja (gehad) in verband met kinderwens? Zo ja, heeft in verband daarmee een Anee Aja vruchtbaarheidsonderzoek plaatsgevonden? 5 Tandartsverzekering volwassenen Was er, direct voorafgaand aan deze vraag, voor alle betrokkenen een tandartsverzekering van kracht? Aja Waren hierop beperkingen van toepassing? Zo ja, welke en voor wie? Wilt u een kopie van het polisblad en/of de actuele polisvoorwaarden bijvoegen waaruit blijkt welke vergoedingen er werden verleend? Na ontvangst hiervan laten wij u zo spoedig mogelijk weten of de acceptatie kan plaatsvinden zonder keuring. Hiervoor hoeft u dus nog geen afspraak te maken bij uw tandarts. Anee Wilt u uw Garant Plus of Garant Top Polis uitbreiden met een verzekering voor tandheelkundige kosten? Dan verzoeken wij u ons een keuringsrapport van uw tandarts, voorzien van bite-wingfotos, toe te sturen. De kosten hiervan komen voor onze rekeking. 6 Toelichting aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Desgewenst kunt u informatie apart en vertrouwelijk aan de directie van Nationale-Nederlanden Zorgverzekering N.V. zenden. Alvorens de medische adviseur de maatschappij zal gaan adviseren omtrent de vraag of de kandidaatverzekerde voor acceptatie in aanmerking komt en zo ja, in hoeverre dat met of zonder afwijkende voorwaarden kan plaatsvinden, heeft deze het recht door hem hierover te worden geïnformeerd. Het gebruik maken van dit recht is echter alleen zinvol indien de medisch adviseur medische redenen aanwezig acht om de maatschappij acceptatie te ontraden of bepaalde afwijkende voorwaarden te adviseren. Indien de kandidaat-verzekerde van dit recht gebruik wenst te maken dan verzoeken wij u dit bij de toelichting (zie punt 5) aan onze medisch adviseur kenbaar te maken. Veiligheidshalve wijzen wij u erop dat het gebruik maken van dit recht tot vertraging van de acceptatieprocedure zal leiden. Plaats Datum Handtekening van de aanvrager aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Particulieren Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 06 75 www.nn.nl Rekeningnummer Aanvraag verzekeringen in de grensstreek uitgave juli 2005

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Particulieren Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 06 75 www.nn.nl Rekeningnummer Aanvraag verzekeringen in de grensstreek uitgave november

Nadere informatie

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl Aanvraagformulier Van der Roest Privé Pakket Wonen en Aansprakelijkheid Adviesgroep Van der Roest Nijverheidsweg 24 1271 EA Huizen Postbus 150 1270 AD Huizen Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Bedrijven Schade Verzekeringsadviseur Postbus 93604 2509 AV Den Haag Adres Telefoon (070) 513 03 03 Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Rekeningnummer Aanvraag AOV verzekering zelfstandigen uitgave januari

Nadere informatie

Verzekeringnemer Ondertekening Inboedelwaardemeter

Verzekeringnemer Ondertekening Inboedelwaardemeter Inboedelwaardemeter Toelichting Inboedelwaardemeter Algemeen De Inboedelwaardemeter is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen, vooral als

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Bedrijven Schade Verzekeringsadviseur Postbus 93604 2509 AV Den Haag Adres Telefoon (070) 513 03 03 Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Rekeningnummer Aanvraag AOV verzekering zelfstandigen uitgave september

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Bedrijven Schade Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Rekeningnummer Aanvraag bedrijfsschadeverzekering uitgave januari 2002

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Particulieren Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 06 75 www.nn.nl Rekeningnummer Aanvraag verzekeringen in Europese Unie uitgave juli 2005

Nadere informatie

AANVRAAG-/WIJZIGINGSFORMULIER PARTICULIERE VERZEKERINGEN

AANVRAAG-/WIJZIGINGSFORMULIER PARTICULIERE VERZEKERINGEN AANVRAAG-/WIJZIGINGSFORMULIER PARTICULIERE VERZEKERINGEN 1. ALGEMENE GEGEVENS a. Gegevens 1 ste verzekeringsnemer / aanvrager Naam en voorletter(s) man vrouw Correspondentieadres Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

INBOEDEL WAARDEMETER

INBOEDEL WAARDEMETER INBOEDEL WAARDEMETER JANUARI 2011 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend (5% toeslag) (Niet van toepassing voor personenauto-, motorrijwiel-, kampeerauto-, caravan-,

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Bedrijven Schade Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Rekeningnummer 1-19 Gegevens aanvraag uitgave juli 2006 Aofferte Awijziging

Nadere informatie

Inboedel waardemeter

Inboedel waardemeter Inboedel waardemeter 2013 Leuvensestraat 85-2587 GD Den Haag - 088-0310550 - info@ahbbv.nl - www.ahbbv.nl Kvknummer 27183730 - AFM nr. 12005490 - Kifid nr. 300.002799 - Rabobank 11.15.39.862 Geldig t/m/

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Adres

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Adres NnL Bedrijven Schade Postbus 93604 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Verzekeringsadviseur Adres Rekeningnummer Aanvraag Bedrijven Schade (vraag 1 t/m 11) uitgave februari

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Bedrijven Schade Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Rekeningnummer Aanvraag Bedrijfsautoverzekering uitgave december 2002

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL bbbbbbb Checklist voor aanvragen ZPP ZekerheidsPakket Particulieren. Let op dit is geen aanvraagformulier!!! Alle aanvragen voor nieuwe verzekeringen in het ZPP verlopen uitsluitend via Mijn.NN.nl.

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering S.v.p. met blokletters invullen, alle vragen volledig beantwoorden en aankruisen hetgeen van toepassing is. Aanvrager/verzekeringnemer Naam en voorletters

Nadere informatie

Inboedelverzekering Nieuwwaarde inboedel ( zie bijlage ) Huidige verzekeraar Van toepassing zijnde voorwaarden

Inboedelverzekering Nieuwwaarde inboedel ( zie bijlage ) Huidige verzekeraar Van toepassing zijnde voorwaarden Persoonsgegevens Inventarisatieformulier Schadeverzekeringen Naam Adres Postcode en woonplaats Emailadres Telefoon overdag Geb.dat. verzekeringnemer Geb.dat. Partner Gezinssamenstelling Gezin met kinderen

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

AANVRAAG PARTICULIER PAKKET versie 10.01

AANVRAAG PARTICULIER PAKKET versie 10.01 AANVRAAG PARTICULIER PAKKET versie 0.0 Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Premie Opstal / / Inboedel / / Kostbaarheden / / AVP / / Vakantieverzekering / / Ongevallen / / Rechtsbijstand / /

Nadere informatie

Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers uitgave december 2009 Alléén voor beroepen werkend met gereedschap MNONONNNP MNNNNNNNNNP MNONONNNP

Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers uitgave december 2009 Alléén voor beroepen werkend met gereedschap MNONONNNP MNNNNNNNNNP MNONONNNP NnL 13% korting op de vermelde bruto premie voor leden Vermeld hier uw aansluitnummer svp Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers uitgave december 2009 Alléén voor beroepen werkend met gereedschap 1-10

Nadere informatie

Wordt gebruik gemaakt van de Herbouwwaardemeter? O nee O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen

Wordt gebruik gemaakt van de Herbouwwaardemeter? O nee O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen Is er sprake van een nieuw gebouwde woning? O nee O ja* * Zo ja, bent u de eerste eigenaar? O nee O ja Muren O steen O hout O houtskelet O anders, nl. Dak O pannen O riet O anders, nl. Eerste verdiepingsvloer

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Bedrijven Schade Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Rekeningnummer 1-16 Gegevens aanvraag uitgave februari 2008 Aofferte

Nadere informatie

2. Gegevens woonboot soort, type woonboot O ponton O bak O anders O heeft de woonboot een naam O nee O ja nl. registratie nummer

2. Gegevens woonboot soort, type woonboot O ponton O bak O anders O heeft de woonboot een naam O nee O ja nl. registratie nummer Aquatheek WOONBOOT VERZEKERING Arcadialaan 40 1813 KN Alkmaar tel: 072-5402488 Aanvraag woonbootverzekering 1.Verzekeringnemer naam voornamen (1 e voluit) O man O vrouw straat en huisnummer telefoon werk

Nadere informatie

Doorlopende CAR-/Montageverzekering. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Doorlopende CAR-/Montageverzekering. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Bedrijven Schade Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Rekeningnummer 1-13 Gegevens aanvraag uitgave juli 2007 Aofferte Awijziging

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Bedrijven Schade Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Rekeningnummer 1-14 Gegevens aanvraag uitgave juli 2007 Aofferte Awijziging

Nadere informatie

Naam: Voorletters: M / V

Naam: Voorletters: M / V PolisPartner Postbus 232 3730 AE de Bilt Adviseur: Aanvraagformulier Op.nr: Gegevens verzekeringnemer Naam: Voorletters: M / V Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoonnummer: Mobiele telefoon: Woonplaats:

Nadere informatie

Privé pakket online. Aanvraag. Informatie voor de klant. DZ770709(okt2013)A. Privé Pakket Online aanvraag 1

Privé pakket online. Aanvraag. Informatie voor de klant. DZ770709(okt2013)A. Privé Pakket Online aanvraag 1 DZ770709(okt2013)A Privé pakket online Aanvraag Informatie voor de klant Privé Pakket Online aanvraag 1 Privé Pakket Online Aanvraag De volgende verzekeringen worden aangevraagd Inboedel Doorlopende Reis

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1 HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET Aanvraag Informatie voor de klant Hoeksche Waard Totaalpakket 1 Hoeksche Waard Totaalpakket Aanvraag De volgende verzekeringen worden aangevraagd Inboedel Doorlopende Reis Woonhuis

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tandartskosten

Aanvraagformulier Tandartskosten Aanvraagformulier Tandartskosten Tandartskostenverzekering Vergoeding TKV Totaal Vergoed wordt 75% van alle medisch noodzakelijke behandelingen en/of verrichtingen, uitgevoerd door een tandarts (uitgaande

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1

HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET. Aanvraag. Informatie voor de klant. Hoeksche Waard Totaalpakket 1 HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET Aanvraag Informatie voor de klant Hoeksche Waard Totaalpakket 1 Hoeksche Waard Totaalpakket Aanvraag De volgende verzekeringen worden aangevraagd Inboedel Doorlopende Reis Woonhuis

Nadere informatie

Aanvraag Tandartskostenverzekering

Aanvraag Tandartskostenverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraag Tandartskostenverzekering Verzekeringnemer Naam bedrijf: (indien collectief verzekerd)

Nadere informatie

Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor Horeca

Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor Horeca Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor Horeca Alléén voor Horeca met max. 15 medewerkers (jaaromzet max. 2.500.000 en verzekerde som inventaris/goederen max. 500.000) uitgave juli 2011 Verzekeringsadviseur

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Midden Friesland Assurantien Postbus 5 Postbus 93604

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Midden Friesland Assurantien Postbus 5 Postbus 93604 NnL Bedrijven Schade Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Rekeningnummer 1-18 Gegevens aanvraag uitgave juli 2007 Aofferte Awijziging

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, kinderopvang, sport- en ontspanningsverenigingen

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, kinderopvang, sport- en ontspanningsverenigingen Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, kinderopvang, sport- en ontspanningsverenigingen uitgave februari 2011 Verzekeringsadviseur Adres huisnr. Postcode en plaatsnaam Rekeningnummer 1-13 Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering

Aanvraagformulier aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering Aanvraagformulier aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering Verzekeraar : Nationale Nederlanden Tussenpersoon : DBA advies (350574) Contractnummer : 90059666 Contractsduur : 1 jaar (daarna dagelijks

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitgave mei 2013 Verzekeringsadviseur Adres huisnr. Postcode en plaatsnaam VA-nummer 1-17 Gegevens aanvraag offerte nieuwe verzekering wijziging bestaande verzekering,

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor AutoXcellent verzekering Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren) Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verzekeringen NVKL

Aanvraagformulier Verzekeringen NVKL Aanvraagformulier Verzekeringen NVKL Algemene gegevens Naam van de onderneming Rechtsvorm Correspondentieadres IBAN rekeningnummer Contactpersoon M/V Functie binnen de onderneming Telefoon Fax Emailadres

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven uitgave juli 2011 Verzekeringsadviseur Adres huisnr. Postcode en plaatsnaam Rekeningnummer 1-13 Gegevens aanvraag offerte nieuwe verzekering wijziging bestaande

Nadere informatie

Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland

Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland De Tarieven voor schadeverzekeringen voor particulieren in het buitenland NnL 2 Schadeverzekeringen buitenland De premies voor de verzekeringen binnen de Europese Unie worden verhoogd met de (para)fiscale

Nadere informatie

bepaal zelf de waarde van uw inboedel

bepaal zelf de waarde van uw inboedel inboedel waardemeter bepaal zelf de waarde van uw inboedel Bepaal zelf de waarde van uw inboedel Als u uw inboedel verzekert, wilt u graag dat dit goed gebeurt. Dan is het van belang dat u de juiste waarde

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP ers Alléén voor zelfstandigen zonder personeel

Aanvraag Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP ers Alléén voor zelfstandigen zonder personeel Aanvraag Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP ers Alléén voor zelfstandigen zonder personeel Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam Tel.: 020 3080450 Fax: 020 3080459 E-mail: info@nieuwe-dag.nl

Nadere informatie

Woonboot. verzekering

Woonboot. verzekering verzekering Woonboot 10% korting bij alarminstallatie Glasbreuk gratis meeverzekerd Inboedel automatisch geïndexeerd Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) mee te verzekeren verzekering Woonboot De Unigarant

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Het kan hoog oplopen Een uit de hand gelopen ruzie met de buren. Een conflict met uw werkgever. Een leverancier die zijn beloftes niet waar kan maken. Een huisbaas die het niet

Nadere informatie

Wijzigingsformulier. Inboedel- en woonhuisverzekering. dv W INB 1212W

Wijzigingsformulier. Inboedel- en woonhuisverzekering. dv W INB 1212W Wijzigingsformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade misschien

Nadere informatie

Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht

Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Aanvraagformulier Doorlopende Reis HVMP Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Bij het aanvragen van een verzekering bent u verplicht de in het aanvraagformulier gestelde vragen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER NVM Makelaarspolis

AANVRAAGFORMULIER NVM Makelaarspolis AANVRAAGFORMULIER NVM Makelaarspolis Algemene gegevens Naam bedrijf Rechtsvorm Postadres Postcode/woonplaats Telefoonnummer - NVM lidmaatschapnummer E-mailadres Website Bankrekeningnummer KvK inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Inventarisatieformulier MultiZeker polis

Inventarisatieformulier MultiZeker polis Inventarisatieformulier MultiZeker polis Dit formulier helpt u bij het invoeren van de gegevens in Cockpit en kan niet naar ons gestuurd worden. Wij accepteren alleen digitale aanvragen voor de MultiZeker

Nadere informatie

Aanvraag Premium Auto Polis

Aanvraag Premium Auto Polis Aanvraag Premium Auto Polis Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch besproken met Op Reeds in voorlopige dekking gegeven per Polisnummer Cliëntnummer Assurantieadviseur Agentnummer Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Particulier ZekerPakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Particulier ZekerPakket Nieuwe Hollandse Lloyd Schadeverzekeringmaatschappij N.V. Polanerbaan 11, Woerden Postbus 415, 3440 AK Woerden Fax 0348-57 14 13 Telefoon 0348-57 19 11 acceptatie@nhl-verzekeringen.nl Aanvraag-/wijzigingsformulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BRAND- EN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS

AANVRAAGFORMULIER BRAND- EN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS AANVRAAGFORMULIER BRAND- EN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS Naam bedrijf Debiteurenadres Postcode & woonplaats Telefoonnummer - Faxnummer - Bankrekeningnummer E-mailadres Website Risico-adres

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

AANVRAAGFORMULIER AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AANVRAAGFORMULIER AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN O offerte O nieuwe verzekering BEDRIJFSGEGEVENS Naam bedrijf Rechtsvorm Debiteurenadres Postcode & woonplaats Telefoonnummer E-mailadres IBAN

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie

Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie BELANGRIJKE INFORMATIE! Wij adviseren u onderstaande informatie te lezen alvorens u het aanvraagformulier invult. Waarom eerst deze uitvoerige

Nadere informatie

Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier)

Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier) KR8 in Verzekeringen BV info@kr8in.nl www.kr8in.nl Aanvraag KR8 in Totaalpakket (Schade Particulier) Woonpakket Opstal / Inboedel / AVP / Ongevallen / Rechtsbijstand Tussenpersoonnummer Relatie nummer

Nadere informatie

Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers uitgave november 2009 Alléén voor adviseurs, consultants, bureau- en kantoorberoepen MNONONNNP

Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers uitgave november 2009 Alléén voor adviseurs, consultants, bureau- en kantoorberoepen MNONONNNP NnL 13% korting op de vermelde bruto premie voor leden Vermeld hier uw aansluitnummer svp Aanvraag ZekerheidsCombinatie voor ZZP ers uitgave november 2009 Alléén voor adviseurs, consultants, bureau- en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER CVAH BEDRIJFSPAKKET

AANVRAAGFORMULIER CVAH BEDRIJFSPAKKET AANVRAAGFORMULIER CVAH BEDRIJFSPAKKET O Aanvraag nieuwe verzekering O Wijziging polisnummer O Offerteaanvraag ALGEMENE GEGEVENS Naam bedrijf Debiteurenadres Postcode & woonplaats Telefoonnummer - Faxnummer

Nadere informatie

A a n v r a a g f o r m u l i e r. M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g. Rialto.Tóch verzekerd

A a n v r a a g f o r m u l i e r. M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g. Rialto.Tóch verzekerd A a n v r a a g f o r m u l i e r M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g Rialto.Tóch verzekerd Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht U moet alles meedelen wat van belang kan zijn,

Nadere informatie

Aanvraag motorrijtuigenverzekering

Aanvraag motorrijtuigenverzekering Aanvraag motorrijtuigenverzekering Ingangsdatum : Tussenpersoon : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren verwerkt ten behoeve

Nadere informatie

wijziging bestaande verzekering, polisnummer Naam en voorletter(s) man vrouw Namen en voorletter(s) eigenaren/firmanten/directeur-grootaandeelhouders

wijziging bestaande verzekering, polisnummer Naam en voorletter(s) man vrouw Namen en voorletter(s) eigenaren/firmanten/directeur-grootaandeelhouders Voorwaardenblad 382.20.1305 Garageverzekering uitgave mei 2013 Verzekeringsadviseur Adres huisnr. Postcode en plaatsnaam VA-nummer 1-12 Gegevens aanvraag offerte nieuwe verzekering wijziging bestaande

Nadere informatie

Evenementverzekering Uw evenement goed verzekerd!

Evenementverzekering Uw evenement goed verzekerd! Evenementverzekering Uw evenement goed verzekerd! Uw evenement goed verzekerd! Gaat u een evenement organiseren, zoals een seminar, braderie of een bedrijfsfeest? Dan zorgt u natuurlijk voor een goede

Nadere informatie

Aanvraagformulier Milieuschadeverzekering

Aanvraagformulier Milieuschadeverzekering Aanvraagformulier Milieuschadeverzekering Assurantietussenpersoon: Nieuwe verzekering Offerte Wijziging verzekering - Polisnummer: 1. Aanvrager Naam en voorletters: M V Nationaliteit: Geboortedatum: Mobiel

Nadere informatie

Aanvraag voor DAS rechtsbijstand verzekering voor verenigingen en verenigingen van appartementseigenaren

Aanvraag voor DAS rechtsbijstand verzekering voor verenigingen en verenigingen van appartementseigenaren Raad & Daad Aanvraag voor DAS rechtsbijstand verzekering voor verenigingen en verenigingen van appartementseigenaren S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. Aanvraag voor een: nieuwe verzekering vrijblijvende

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Bedrijven Schade Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Rekeningnummer 1-18 Gegevens aanvraag uitgave juli 2007 Aofferte Awijziging

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging Basisverzekering Individueel

Aanvraag/wijziging Basisverzekering Individueel De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraag/wijziging Basisverzekering Individueel Gegevensverwerking Bij deze aanvraag worden

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging Privé Pakket

Aanvraag/wijziging Privé Pakket Aanvraag/wijziging Privé Pakket Aanvraag nieuwe verzekering Wijziging op polisnummer Ingangs-/wijzigingsdatum Nummer en referentie van de assurantieadviseur Verzekeringnemer Naam en voorletters Straat

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging FGD Particulier

Aanvraag/wijziging FGD Particulier Aanvraag/wijziging FGD Particulier Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren verwerkt

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(okt2009)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer:

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon (030)

Nadere informatie

Aanvraag Klassieker Polis

Aanvraag Klassieker Polis Aanvraag Klassieker Polis Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch besproken met Op Reeds in voorlopige dekking gegeven per Polisnummer Cliëntnummer Assurantieadviseur Agentnummer Verzekeringsnemer

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd aanvraag

ZelfstandigVerzekerd aanvraag ZelfstandigVerzekerd aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) ZelfstandigVerzekerd aanvraag  1. aanvraag betreft (Er moet altijd een gezondheidsverklaring ingevuld

Nadere informatie

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NnL Bedrijven Schade Postbus 93604 Verzekeringsadviseur 2509 AV Den Haag Telefoon (070) 513 03 03 Adres Fax (070) 513 07 07 www.nn.nl Rekeningnummer Aanvraag milieuschadeverzekering uitgave maart 2005

Nadere informatie

mp4all Uitgangspunten Pakket Vergelijken

mp4all Uitgangspunten Pakket Vergelijken mp4all Uitgangspunten Pakket Vergelijken Inhoudsopgave Onderdeel Auto... 3 Gekozen default waardes Auto... 5 Gekozen default waardes Auto (vervolg)... 6 Gekozen default Auto waardes (vervolg)... 7 Onderdeel

Nadere informatie

Aanvraag (algemeen) aansprakelijkheid bedrijven

Aanvraag (algemeen) aansprakelijkheid bedrijven Aanvraag (algemeen) aansprakelijkheid bedrijven Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Aanvraag Offerte Wijziging onder polisnummer Gewenste hoofdpremievervaldatum Hebt u al andere verzekeringen bij REAAL Verzekeringen

Nadere informatie

Inventarisatielijst. voor de juiste waarde van uw inboedel. NnL

Inventarisatielijst. voor de juiste waarde van uw inboedel. NnL Inventarisatielijst voor de juiste waarde van uw inboedel NnL Hoeveel is uw inboedel waard? Met behulp van deze inventarisatielijst rekent u het heel nauwkeurig uit. Ga het hele huis eens door met deze

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MODINT TRANSPORTVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER MODINT TRANSPORTVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER MODINT TRANSPORTVERZEKERING O Aanvraag nieuwe verzekering O Wijziging polisnummer O Offerteaanvraag ALGEMENE GEGEVENS Naam bedrijf Debiteurenadres Postcode & woonplaats _ Telefoonnummer

Nadere informatie

Zijn er meer bedrijven / instellingen gevestigd in het te verzekeren gebouw? Zo ja, soort bedrijf (omschrijving van de activiteiten / werkzaamheden)

Zijn er meer bedrijven / instellingen gevestigd in het te verzekeren gebouw? Zo ja, soort bedrijf (omschrijving van de activiteiten / werkzaamheden) AANVRAAGFORMULIER BRAND- EN BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING ALGEMENE GEGEVENS Naam bedrijf Debiteurenadres Postcode & woonplaats Telefoonnummer - Faxnummer - IBAN Datum van oprichting - - E-mailadres Website

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(okt2012)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Schadeaangifte arbeidsongeschiktheid Ondernemers/DGA en werknemers

Schadeaangifte arbeidsongeschiktheid Ondernemers/DGA en werknemers Schadeaangifte arbeidsongeschiktheid Ondernemers/DGA en werknemers Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Polisnummer Soort verzekering Lees voor het invullen van het formulier de invulinstructie: de verzekeringnemer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING NIP

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING NIP AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING NIP U kunt dit aanvraagformulier per post of per fax verzenden aan Aon Verzekeringen, Antwoordnummer 10015, 2200 VB, Noordwijk of faxnummer: 071-361

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: 755 Aanvraagformulier Personenautoverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier AMEV Multivoordeel pakket

Aanvraag- en wijzigingsformulier AMEV Multivoordeel pakket Aanvraag- en wijzigingsformulier AMEV Multivoordeel pakket AMEV Schadeverzekering N.V. Stempel adviseur: Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11 Fax (030)

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Basisverzekering Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Basis Plus Extra Plus Luxe Plus Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Nieuwe aanvraag Wijziging bestaande verzekering

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis Collectief inclusief Zorgverzuimmodule

De Goudse Zorg Polis Collectief inclusief Zorgverzuimmodule collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief inclusief Zorgverzuimmodule aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5254(nov2008)a adresgegevens intermediair

Nadere informatie

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl.

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl. Wordt de rijvaardigheid mogelijk beïnvloed door handicap, ziekte of gebruik van medicijnen? Zijn er bijzondere bepalingen gesteld t.a.v. het rijbewijs van verzekeringsnemer of regelmatige bestuurder? *

Nadere informatie

Aanvraag- /wijzigingsformulier Inboedelverzekering

Aanvraag- /wijzigingsformulier Inboedelverzekering Aanvraag- /wijzigingsformulier Inboedelverzekering 1. VERZEKERINGNEMER Naam: Voorletters: Adres: Postcode en plaats: Geboortedatum: man vrouw Telefoonnummer: E-mailadres: Hoe wilt u informatie over uw

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BNO Zekerheidspakket

AANVRAAGFORMULIER BNO Zekerheidspakket AANVRAAGFRMULIER BN Zekerheidspakket 0 Aanvraag offerte 0 Aanvraag verzekering (aankruisen wat gewenst is) ALGEMENE GEGEVENS Naam bedrijf Debiteurenadres Postcode & woonplaats Telefoonnummer - Mobielnummer

Nadere informatie

Aanvraag Inhoud verzekering

Aanvraag Inhoud verzekering Aanvraag Inhoud verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren verwerkt ten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep

Aanvraagformulier Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep Aanvraagformulier Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep Tussenpersoon Naam tussenpersoon :... E-mailadres :... Telefoonnummer :... Aanvraag offerte Aanvraag nieuwe verzekering Aanvrager Naam aanvrager :...

Nadere informatie

Verkort aanvraagformulier

Verkort aanvraagformulier Verkort aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade misschien geen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven en jagers

Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven en jagers Aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven en jagers uitgave juli 0 Verzekeringsadviseur Adres huisnr. Postcode en plaatsnaam Rekeningnummer -8 Gegevens aanvraag offerte nieuwe verzekering

Nadere informatie

Aanvraag /wijzigingsformulier

Aanvraag /wijzigingsformulier Aanvraag /wijzigingsformulier PROVIDE-pakket Assurantie-adviseur : nieuwe verzekering : wijziging polisnummer : 1. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum

Nadere informatie