Jobcentrum vzw. jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jobcentrum vzw. jaarverslag 2013. www.jobcentrum.be"

Transcriptie

1 Jobcentrum vzw jaarverslag 2013

2 2013 JAARVERSLAG 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD SAMENSTELLING BEHEERSORGANEN Algemene vergadering Raad van Bestuur Directie ORGANISATIE Opdrachtverklaring Organogram Antennepunten OVERZICHT AFGELOPEN WERKINGSJAAR Leiderschap Beleid en strategie Personeel Overzicht van de nieuwe in en uit dienst getreden personeelsleden Overzicht evolutie personeel Samenwerkingsverbanden en middelen Processen Resultaten m.b.t. klanten Resultaten m.b.t. personeel Resultaten m.b.t. de maatschappij Resultaten m.b.t. de sleutelprestaties A Cliënten op jaarbasis A.1 Totaal aantal cliënten op jaarbasis A.2 Evolutie aantal cliënten A.3 Tewerkstellingsresultaten werkzoekenden B Basiswerking B.1 Reguliere werking PH-MOO GIBO STARTBLOK B.2 Op-Stap B.3 Loopbaanbegeleiding B.4 Jobcentrum B.5 Ondersteuning door specialisten DIENST ERGO JOBCOACHING ICT-ONDERSTEUNING DIENST NAZORG SOLLICITATIE-ONDERSTEUNING C Projecten C.1 Injectie² C.2 Prive Ziekenhuizen / Gezondheidszorg... 47

3 C.3 Bruggen Bouwen C.4 Triple T C.5 Werk-kracht C.6 COMPOOL C.7 WATNU? Centrum voor loopbaanbegeleiding C.8 Verlengde tijdsduur loopbaanbegeleiding C.9 WISE C.10 Connect C.11 Weerstanden weerleggen met KansKrijgers NABESCHOUWINGEN AFKORTINGEN... 65

4 2 VOORWOORD Voor u ligt opnieuw een jaarverslag was een jaar van verandering. Een belangrijke verandering voltrok zich in het directieteam van Jobcentrum. In juni kondigde Mario Verzele, na 15 jaar voor Jobcentrum gewerkt te hebben, zijn vertrek naar een nieuwe werkplek aan. Mario was sinds 2011 directeur Kwaliteit en Strategie van Jobcentrum. De zoektocht naar een waardige opvolger bracht ons bij Alain Cnudde, die op 1 september de fakkel van Mario overnam en samen met Kathia Goddeeris de leiding van Jobcentrum op zich neemt. Ook de wereld om ons heen stond niet stil. Twee concrete voorbeelden illustreren dit: - Het loopbaandecreet opent de mogelijkheid tot loopbaanbegeleiding voor alle Vlamingen. Waar loopbaancheques voor heel wat mensen een nieuwe mogelijkheid bieden, vormen ze voor mensen met een arbeidsbeperking een extra drempel ten opzichte van het vroegere systeem. We dienden onze werking aan te passen, in samenwerking met andere partners, om deze drempel zo laag mogelijk te houden. - In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg worden overal, dus ook in West-Vlaanderen, RIZIV conventies aangevraagd door de psychiatrische ziekenhuizen (artikel 107). Binnen deze conventies past ook arbeidsrehabilitatie. Organisaties als Jobcentrum (GOB), die hierin gespecialiseerd zijn, kunnen hier niet aan deelnemen. Jobcentrum koos ervoor om de expertise ter beschikking te stellen aan de verschillende organisaties die in West-Vlaanderen een dergelijke werking willen opzetten. We kiezen niet voor versnippering en concurrentie, maar voor samenwerking ten goede van de doelgroep. Binnen Jobcentrum werden twee nieuwe projecten ingediend en goedgekeurd die op deze verandering inspelen - Binnen de oproep mensgericht ondernemen werd het project Triple T ingediend, een project dat focust op hoe de interne werking kan versterkt worden in een veranderende omgeving. Het project focust op betrokkenheid van de werknemers via Tevredenheid, duurzame Tewerkstelling en Transparantie. - Binnen de oproep rond innovatie werd een project ingediend om de methodiek van Business Model You in te zetten bij personen met een arbeidsbeperking. Business Model You is een innovatieve en creatieve manier van kijken naar hoe mensen hun mogelijkheden optimaal kunnen inzetten in het kader van een job, gebaseerd op het inspirerende boek Business Model Generation Een veranderende omgeving vergt ook aanpassingen aan de werkmiddelen van de organisatie. We lichten er IT uit. De IT infrastructuur van Jobcentrum was aan vervanging toe. Een volledige integratie in de IT structuur van Dienstencentrum GID(t)S leverde vragen op: deze infrastructuur was onvoldoende afgestemd op de noden van Jobcentrum. Van deze vragen werd evenwel een opportuniteit gemaakt: daar waar Jobcentrum de laatste was om volledig over te stappen op de IT van Dienstencentrum GID(t)S, speelt het nu een voortrekkersrol was niet alleen een jaar van veranderingen, maar ook een jaar van constanten. Aan de basishouding van Jobcentrum, hoe we kijken naar mensen, en hoe we blijven streven om in alle omstandigheden extra kansen te creëren voor mensen, is niet veranderd. Deze basishouding is verankerd in de centrale zin: Als je wat je kan, mag doen, en er iets mee in beweging brengt wat zinvol is, dan ga je in jezelf geloven, meetellen in de groep en je Gedragen voelen. En dat brengt ons bij een andere constante, de verankering in Dienstencentrum GID(t)S, waar we bovenstaande basishouding delen met de andere vzw s. Philip Vanneste Gedelegeerd Bestuurder Maart

5 3 SAMENSTELLING BEHEERSORGANEN 3.1 Algemene vergadering LIJST VAN DE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN JOBCENTRUM VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24, 8830 GITS Ondernemingsnummer : VZW Dienstencentrum GID(t)S, Koolskampstraat 24, 8830 Gits 2. Adriaens Patricia, Vrijdagmarkt 10, 8000 Brugge 3. Beelprez Luc, Bissegemsestraat 184, 8501 Bissegem 4. Breyne Pierre, Pastoor Verhaegheplein 11, 8310 Assebroek 5. Depuydt Christine, André Devaerelaan 62, 8500 Kortrijk 6. De Rammelaere Magda, Burgemeester Callewaertlaan 14, 8810 Lichtervelde 7. Goesaert Luc, Posterijstraat 35, 8793 Waregem 8. Maes Els, Zuidstraat 52, 8800 Roeselare 9. Vandelanotte Koenraad, Schonekeerstraat 7, 8930 Lauwe 10. Vandenbroucke Michelline, Glazeniersstraat 1, 8800 Roeselare 11. Vanneste Philip, Engelstraat 88, 8480 Ichtegem 12. Van Oost Johan, Opperije 7, 9700 Oudenaarde 13. Vermeersch Gilbert, Maandagveld 4, 8500 Kortrijk 3.2 Raad van Bestuur RAAD VAN BESTUUR JOBCENTRUM V.Z.W. Voorzitter - Dhr. VANDELANOTTE Koen Schonekeerstraat 7, 8930 LAUWE Tel. 056/ Kantoor : Pres. Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk Tel. 056/ Mob. 0496/ Fax. 056/ Ondervoorzitter - Dhr. VAN OOST Johan Opperije 7, 9700 Oudenaarde Tel. 055/ Gedelegeerd bestuurder - Dhr. VANNESTE Philip Engelstraat 88, 8480 ICHTEGEM Tel. 051/ GSM 0473/ Schatbewaarder - Dhr. GOESAERT Luc Posterijstraat 35, 8793 WAREGEM Tel. 056/ GSM 0475/

6 Leden - Mevr. ADRIAENS Patricia Vrijdagmarkt 10, 8000 BRUGGE Tel. 050/ GSM 0486/ Dhr. BEELPREZ Luc Bissegemsestraat 184, 8501 KORTRIJK-BISSEGEM Tel. 056/ Mevr. LEYSEN - DEPUYDT Christine André Devaerelaan 62, 8500 KORTRIJK Tel. 056/ Dhr. VERMEERSCH Gilbert Maandagveld 4, 8500 KORTRIJK Tel. 056/ Waarnemende leden - Mevr. GODDEERIS Kathia Ketsersstraat 10, 8800 OEKENE Tel. 0479/ Dhr. VERZELE Mario tot Deinsesteenweg 57, 9770 KRUISHOUTEM Tel. 0479/ Dhr. CNUDDE Alain vanaf Vlasmolenstraat 20, 8501 HEULE Tel. 0497/ Directie Voornaam Naam Functie binnen het beheersorgaan Datum functie voor het eerst opgenomen Datum functie neergelegd Mario Verzele Directeur beleid en strategie Kathia Goddeeris Operationeel directeur Alain Cnudde Directeur strategische ontwikkeling

7 4 ORGANISATIE 4.1 Opdrachtverklaring Als Jobcentrum maken wij deel uit van Dienstencentrum GID(t)S dat gelooft in de mogelijkheden van personen met een beperking en dat voor hen maximale kansen creëert op een gelukkig en zinvol leven. Wij vertalen dit in een veelzijdig aanbod waarbinnen onze opdracht zich vooral situeert op het vlak van coaching bij het zoeken naar en het behouden van tewerkstelling in het normaal economisch circuit. Wij willen binnen de provincie West-Vlaanderen werkzoekenden en werkenden met een arbeidshandicap en personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt maatschappelijk en sociaal integreren via trajecten van opleiding, loopbaanbegeleiding en bemiddeling. Wij willen dit doen: vanuit een basishouding van permanent luisteren vanuit christelijke inspiratie naar de vragen en noden van de doelgroep; vanuit een openheid voor allen die tot de doelgroep behoren, ongeacht hun individuele overtuiging; vanuit een fundamenteel respect voor de waarde en de eigenheid van iedere persoon in zijn totaliteit. Aldus houdt onze visie op arbeid in dat ieder mens de kans moet krijgen om evenredig met zijn mogelijkheden een significante bijdrage te leveren aan de opbouw van de maatschappij; vanuit een empowerende visie waarbij elke persoon zoveel mogelijk wordt aangemoedigd en gecoacht om zijn traject in eigen handen te nemen; vanuit een organisatie waarin iedere medewerker de ruimte krijgt om vanuit zijn specifieke deskundigheid, in een open overleg, mee te bouwen aan een kwaliteitsvol antwoord op de vraag van iedere cliënt; en dit door: het aanbieden van opleiding aangepast aan de vraag van de cliënt en de arbeidsmarkt; het begeleiden naar werk en het verzekeren van opvolging na tewerkstelling; het coachen van werkenden en zelfstandigen bij hun loopbaan; het sensibiliseren van werkgevers, werkzoekenden, werkenden en de samenleving; het ontwikkelen van nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden; het signaleren van noden en het geven van suggesties aan de overheid; het intensief samenwerken met andere diensten en tewerkstellingsinitiatieven binnen en buiten Dienstencentrum GID(t)S. 6

8 BASISORGANISATIE BEGELEIDEND PERSONEEL 4.2 Organogram Begeleidend personeel: arbeidsbegeleider, loopbaancoach, groepsbegeleider Startblok/Opstap Specialisten: Dienst Ergo, sollicitatiebegeleider, nazorgbegeleider, jobcoach en ICTcoach Ondersteunend personeel: Stafmedewerkers Verantw.cliënten- en personeelsadministratie, financieel verantw., administratief bediende, IM-verantwoordelijke Directeur Strategische ontwikkeling Operationeel directeur Gedelegeerd bestuurder Voorzitter Raad van bestuur Algemene Vergadering Wij kiezen voor een gedecentraliseerde projectmanagementvorm. Deze vorm biedt perspectieven voor een organisatie die zich snel kan aanpassen aan externe veranderingen. De basisorganisatie is het permanente deel en fungeert als middelenreservoir. In de basisorganisatie ligt de verantwoordelijkheid voor strategische planning. De uitvoerende organisatie voert vanuit de planning vrij autonoom de opdrachten uit. De basisorganisatie is gecentraliseerd in de maatschappelijke zetel. De uitvoerende organisatie is gedecentraliseerd in afdelingen. 7

9 4.3 Antennepunten Maatschappelijke zetel Koolskampstraat Gits Tel Fax: website: Jobcentrum Gits De Oude Melkerij, Stationsstraat 143 B 8830 Gits Tel Fax: Jobcentrum Kortrijk Nieuwstraat Kortrijk Tel Fax : Jobcentrum Brugge Dorpsstraat Brugge Tel Fax : Jobcentrum Oostende Oesterbankstraat Oostende Tel Fax :

10 5 OVERZICHT AFGELOPEN WERKINGSJAAR 5.1 Leiderschap Leiderschap vanuit onze organisatie wordt gedragen door de directeur strategische ontwikkeling en de operationeel directeur. Beiden worden aangestuurd door de gedelegeerd bestuurder en Raad van Bestuur. In hun taak worden ze ondersteund door een middenkader. Wij kiezen voor een leiderschap dat personeel zo maximaal mogelijk verantwoordelijkheid en autonomie wil geven in de uitvoering van hun opdracht. Wij moeten zorgen voor een voorbeeld van gedrevenheid door o.m. te luisteren naar de noden van onze stakeholders en de opportuniteiten vanuit het beleid. Dit is een eerder charismatische rol die gestoeld is op kennis zowel van de stakeholders als naar het algemeen tewerkstellingsbeleid. Een enthousiasmerende, open communicatie naar het personeel moet de prikkel geven tot gezamenlijke verantwoordelijkheid en vertrouwen in de realisatie van onze opdrachtverklaring. Samen met de RVB en ADMB werd de procedure ikv aanwerving directeur Strategische Ontwikkeling uitgewerkt. Drie kandidaten werden weerhouden voor assessment bij ADMB. Na 15 jaar dienst, verliet Mario Verzele eind augustus onze organisatie als directeur Strategie en Beleid. Dhr. Alain Cnudde startte op 2/09/2013 zijn eerste werkdag bij Jobcentrum in de functie van directeur Strategische Ontwikkeling. Er werd hard gewerkt aan een duidelijk takenpakket en verantwoordelijkheden binnen het kader van Jobcentrum. Daarnaast werden ook de efficiëntie en doelstellingen van de diverse overlegorganen op directieniveau onder de loep genomen en hertekend. Kathia Goddeeris volgde als operationeel directeur via VIVES een sessie Hoe voeg ik waarde toe aan mijn organisatie vanuit HR: van strategie naar ROI. HR manager van Jules Destrooper bracht er een boeiende getuigenis met als belangrijke punten: Ken je de sterktes van je medewerkers Communicatie is belangrijk Vertrouwen zorgt voor snelheid 5.2 Beleid en strategie Strategie vindt zijn oorsprong in de opdrachtverklaring. Door ons in te leven in de vragen van onze klant (werkzoekende/werkende en werkgever), wordt onze strategie naar de toekomst bepaald. Het meer en beter uitklaren van die vragen door o.a. een verdiepende intake, analyse van competenties, competentie-ontwikkeling, jobmatching, jobcreatie en blijvende ondersteuning vanuit een empowerende benadering is een voorwaarde. Omwille van een evoluerende arbeidsmarkt is het de continue uitdaging een aanbod te realiseren voor werkenden, werkzoekenden en werkgevers zodat alle partijen optimaal samen kunnen werken aan duurzame tewerkstelling. Om goeie antwoorden te kunnen (blijven) leveren op de vragen van onze klanten, kiezen we voor een kwaliteitswerking gebaseerd op het EFQM-model waarbij continu evalueren en zelfanalyse ons aanzet tot verbetering. ESF (Eric Konings) kwam langs ikv Kwaliteitsaudit. Jobcentrum kreeg een verlenging van zijn kwaliteitslabel tot 12/04/2016. Op 10/04/2013 was er een monitoring van VDAB rond het project Prive-Ziekenhuizen in Brugge. We konden er opnieuw uitpakken met onze goede resultaten en goede begeleiding op de werkvloer door Jean Van Eynde. Project kreeg nieuw budget van 1/06/2013 tot 30/05/2014 om 10 cliënten op te leiden tot logistiek assistent. 9

11 ESF lanceerde diverse proejctoproepen waaronder Innovatie en Mensgericht. Onder beide oproepen diende JC een dossier in. Sinds 2012 buigt de Stichting P&V zich over twee actuele en Europese problematieken: het vroegtijdig schoolverlaten en de jeugdwerkloosheid. Binnen deze stichting werd een projectoproep gelanceerd. Jobcentrum diende een projectvoorstel in met volgende doelstellingen: o o o o Expertise m.b.t. begeleiden van jongeren versterken bij onze medewerkers Transitie onderwijs-arbeidsmarkt faciliteren op microniveau d.m.v. proefproject Expertise omtrent arbeidsmarkt gerelateerde items (zoals solliciteren,arbeidsattitudes, realistische verwachtingen) uitwisselen met onderwijswereld Programma voor jongeren uitwerken met focus op attitudes, voorkomen en positief zelfbeeld. In het voorjaar 2014 wordt er een beslissing genomen omtrent het ingediende voorstel. Op 26/6/2013 werd in Leuven een stand van zaken gegeven rond het maatwerkdecreet. Het maatwerkdecreet zorgt voor een nieuwe kijk op de maatwerkbedrijven (BW, SW), maatwerkafdelingen (invoeg) en de lokale diensteneconomie. Mensen die in dit collectief maatwerk willen stappen, krijgen hiervoor een loonpremie en begeleidingspremie. Dit zal toegekend worden op basis van ICF (internationaal classificatiesysteem). Er zullen infosessies georganiseerd worden in alle provincies in het najaar Jobcentrum volgt dit gegeven op gezien dit enerzijds een impact heeft op de basiswerking en anderzijds kan zorgen voor nieuwe opportuniteiten. Het nieuwe loopbaandecreet bracht heel wat beweging. Het decreet kende zijn start op 1 juli CB, GTB en de GOB s slaan de handen in elkaar om onze specifieke kansengroep te bedienen. Provinciaal en Vlaams werden een stuur-werkgroep opgericht om de nieuwe manier van werken te stroomlijnen maar ook om de knelpunten voor cliënten op te volgen. JC+ werd verder uitgebouwd met drie pijlers: werkgeversbenadering, producten en opleidingen. Hierdoor werden extra kansen voor cliënten gecreëerd. VDAB/GTB Op 29/01/2013 organiseerde JC in samenspraak met GTB, CB en VDAB de Dag van de Gespecialiseerde dienstverlening in Hoeve ter Kerst. De VDAB teamleiders, regioverantwoordelijken en trajectbegeleiders die instaan voor indicering kregen een uitleg rond de werking van GA, GTB, JC en VDAB-psycholoog. Op 19/6/2013 konden we input geven aan VDAB West-Vlaanderen over hun JOP (Jaar Ontwikkelings Plan): wat willen we nog realiseren in 2013; wat zien we ons te doen in Ook GA en GTB konden input leveren. Bedoeling is dat VDAB op basis hiervan haar beleid voor West-Vlaanderen in 2014 vorm geeft. VDAB en RIZIV hebben sedert oktober 2012 een vernieuwde samenwerking. Een cliënt met een RIZIV-statuut in een opleidingstraject bij een GOB of VDAB, kan extra middelen genereren. Adviserend geneesheren worden gevraagd om het A4 ter goedkeuring als herscholingsdossier op te sturen naar het RIZIV. In West-Vlaanderen werd er ondanks de registratie van meer dan 40 opleidingstrajecten door Jobcentrum (RIZIV) geen enkel dossier goedgekeurd. Medisch adviseurs blijven vasthouden aan de klassieke wetgeving omtrent herscholing = herscholing tgo referentieberoep. Adviserende geneesheren erkennen wel de goede werking van ons GOB. Actiepunten die we ondernemen zijn het uitbouwen van een structureel overleg en het benadrukken van de knelpunten vanuit FeGOB. Het aantal werkwinkels werd dit jaar drastisch ingeperkt. Kleinere werkwinkels werden geïntegreerd in de werkwinkels van centrumsteden. De directie van Jobcentrum was aanwezig op de officiële opening van de werkwinkel Roeselare in aanwezigheid van de burgemeester van Roeselare en Fons Leroy. In de speeches, de toelichting en de langetermijnvisie, werd het belang van investeren in duurzaam beleid, het activeren van kansengroepen en het inzetten op loopbaanbegeleiding onderstreept 10

12 Het aantal werkwinkels werd dit jaar drastisch beperkt. Kleinere werkwinkels werden geïntegreerd in de centrumsteden. Directie was aanwezig op de officiële opening van de werkwinkel Roeselare in aanwezigheid van burgemeester stad Roeselare en Fons Leroy. De kijk op lange termijn, het investeren in duurzaam beleid, het activeren van kansengroepen en het inzetten op loopbaanbegeleiding kwamen allemaal aan bod. FeGOB De Arvastat cijfers dienen als basis voor de herverdeling van de PH-MOO middelen. Historisch gezien krijgt West-Vlaanderen immers minder middelen dan dat er % PmAH aanwezig zijn. VDAB vraagt een herverdeling aan FeGOB tegen In januari gingen Christel Witgeers en Mario Verzele op bezoek naar het collega GOB De Ploeg. Doelstelling was om een uitwisseling te hebben over hun Zowe methodiek en onze Op- Stap: waar zijn ze aanvullend, waar kunnen we leren van elkaar. Het was een inspirerende uitwisseling. Op 11/04/2013 had Kathia een overleg met Ariane Gheysen (FeGOB) en Josiane Tytens (UCBO) rond de werkgroep administratie van FeGOB. Deze werkgroep werd nieuw leven in geblazen met concrete doelstellingen: stroomlijnen van registraties en inventariseren van relevante cijfergegevens vanuit de GOB s. De werkgroep kwam al een drietal keer terug samen. In april was er FeGOB overleg met VDAB Mireille Gillebeert (algemeen directeur regie VDAB). Daar kregen we goed nieuws: VDAB dringt er bij het kabinet werk op aan om 12 miljoen vrij te maken voor de begeleiding van jongeren. Een gedeelte daarvan wordt specifiek voorbehouden voor de GOB s om jongeren met een arbeidshandicap te begeleiden. We krijgen dan ook in 2014 extra middelen voor begeleiding van jongeren met arbeidshandicap. Vanuit FeGOB en GTB werd er een werkgroep opgericht om de Vlaamse samenwerking tussen de GOB s en GTB te stroomlijnen. Het aanbod van beide organisaties wordt in kaart gebracht evenals de verschillen en de sterktes. Kathia Goddeeris neemt deel aan deze werkgroep vanuit FeGOB. Dienstencentrum GID(t)S Op 18/04/2013 kwam het gemeentebestuur Hooglede-Gits op bezoek in het kader van de samenwerking met Dienstencentrum GID(t)S. Kathia Goddeeris nam deel aan de operationele cel als Operationeel Directeur, waar Alain Cnudde als Directeur Strategische Ontwikkeling de beleidscel versterkte. Bart Coopman werd als sparringpartner voor Nele Breyne ingezet in het kader van communicatie. Bart Coopman nam deel vanuit Jobcentrum aan de werkgroep Golem. Femke Cappelle nam deel vanuit Jobcentrum aan de werkgroep SCAD. In augustus leverden enkele sportieve mensen met een fysieke beperking van Dominiek Savio Instituut opnieuw een fantastische prestatie met Rollend door Vlaanderen. Matthias bracht op de personeelsvergadering in Jobcentrum een mooie getuigenis. Het jaarverslag werd besproken met enkele leden van de RVB en Bart Sabbe (Dominiek Savio Instituut). Uit het verslag blijkt het trouw blijven aan de basishouding, de synergie tussen de verschillende organisaties en ons toekomstgericht handelen. De directeurs van Mariasteen, Dominiek Savio Instituut en Jobcentrum werden in het najaar door de voorzitter, Koen Vandelanotte, uitdrukkelijk bedankt voor het geleverde werk van Molendries nam een nieuwe start met hun vernieuwd interieur. Jobcentrum verraste te volledige ploeg van Molendries met een chocolade-molen.. 11

13 In september 2013 startte een uitwisselingsproject tussen Dominiek Savio Instituut en Jobcentrum. Barbara Vanvlaenderen is een GON begeleidster en draait tot eind juni 2014 wekelijks anderhalve dag mee bij Jobcentrum. Ze zal in eerste instantie zoveel mogelijk gesprekken en werkgeversbezoeken meevolgen. Haar doel is om meer kennis over de arbeidsmarkt te verwerven en dit binnen te brengen in haar job zodat ze leerlingen kan voorbereiden op reële tewerkstellingsmogelijkheden. Daisy Van der Auwera maakt vanuit Jobcentrum de omgekeerde beweging. Ze zal binnen DSI leerlingen begeleiden tijdens hun stages en in het werkplekleren (vergelijkbaar met praktijklessen). Dit alles moet op het einde van het schooljaar leiden tot suggesties, aanbevelingen, acties, zodat we gezamenlijk het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar kunnen brengen. We namen afscheid van Dhr Breyne als gedelegeerd bestuurder van Dienstencentrum Gid(t)s. De academische zitting op 30 april stond in het teken van Onverwacht gegeven. Aan de hand van verhalen en getuigenissen vestigden we de aandacht op onze kernopdracht: vragen van mensen beantwoorden. Dit werd geïllustreerd met een panelgesprek waar onder andere Mieke Vanhecke en Fons Leroy aan deelnamen. Op 3 mei vond dan een groot dank- en afscheidsfeest plaats met bewoners, leerlingen en werknemers van Dienstencentrum GID(t)S. Onder een stralende zon droeg Dhr Breyne de fakkel symbolisch over aan Dhr Vanneste. 5.3 Personeel We kiezen voor gedecentraliseerd (antennepunten) projectmanagement: - Zelfstandig en collegiaal werken zijn de belangrijkste competenties om op deze wijze de opdracht uit te voeren. - Permanente vorming, training en opleiding versterken de competenties van de medewerkers. - Een open communicatie (top-down, bottom-up) bevordert de collectieve gedrevenheid. De personeelsvergaderingen namen naar jaarlijkse traditie om de twee maanden plaats. Op 18/04/2013 was er de avondactiteit. Na een initiatie in zelfverdediging mochten we genieten van een aangename maaltijd in de Mangerie te Lauwe. Lien Moreel startte als arbeidsbegeleider ter versterking voor het team van Kortrijk. Katelijne Vanwalleghem vervoegde eind augustus het team Oostende als arbeidsbegeleider. Lore Denys verstevigt het Op-Stap team sedert september Nele Smissaert (medewerker OCMW Brugge) werkt samen met Magda Cuvelier aan het project Compool. Voor de duur van dit project wordt zij op de pay-roll van Jobcentrum geplaatst. Hilde Loridon, Hilde Van Nieuwenhuyse en Kristien Laperre kenden dit jaar 25 dienstjaren. Op 22 oktober 2013 was er naar jaarlijkse traditie de studiedag. Thema duurzaamheid. Els Ghesquière organiseerde voor het personeel een sessie Mijn Loopbaan voor de medewerkers. Ze konden er aan de slag gaan met hun eigen profiel en cv. In het voorjaar 2013 werd een sessie ecodriving aan het personeel aangeboden. De voelhorens brachten op regelmatige basis het antennepunt samen ikv praktische beheer antennepunt. 12

14 5.3.1.Overzicht van de nieuwe in en uit dienst getreden personeelsleden naam voornaam functie VTE Begindatum einddatum Moreel Lien arbeidsbegeleidster 0,8 13/05/2013 Vanwalleghem Katelijne arbeidsbegeleidster 1 26/08/2013 Verzele Mario directeur beleid en strategie 1 31/08/2013 Cnudde Alain directeur strategische ontwikkeling 1 1/09/2013 Denys Lore arbeidsbegeleidster 1 1/09/2013 Smissaert Nele medewerkster Compool 1 1/10/ Overzicht evolutie personeel Evolutie aantal FT-equivalenten personeel per jaar AANTAL IN AANTAL UIT aantal VTE 13

15 5.4 Samenwerkingsverbanden en middelen We kiezen voor het in kaart brengen, uitbouwen, evalueren (op basis van efficiëntie en effectiviteit) van een strategisch netwerk om onze doelstelling te bereiken. Een goede financiële analyse stelt ons in staat om de risico s van projectfinanciering op te vangen. Financiële simulatie- en benchmark instrumenten moeten ons in staat stellen snel een zicht te krijgen op financiële middelen i.k.v. het realiseren van onze strategie. Op 21 maart was er opnieuw de duo-dag. Cliënten gaven aan dat dit een goede manier is om een job te leren kennen. Drie keer werd het netwerkoverleg met GTB en CB georganiseerd, evenals het GOBAT overleg met de directieleden. Het netwerkdocument wordt nauwgezet ge-update. Samenwerking met RIZIV en het nieuwe loopbaanbeleid waren hot topics. Het WORK-overleg - West-Vlaams Overleg voor Reïntegratie naar werk werd opgericht waarbij VDAB, GTB,CB en Jobcentrum rond de tafel zitten met de adviserend geneesheren in West Vlaanderen. Adviserend geneesheren erkennen onze expertise en goede werking. Samen met deze partners werd op 24/10/2013 een netwerkmoment georganiseerd. Er was een talrijke opkomst van GTB, VDAB, CB, Jobcentrum én adviserend geneesheren. Het was een goed moment om wederzijds kennis te maken met elkaars werking en ondertussen ook te discussiëren over bepaalde onderwerpen. De samenwerking is nog in volle evolutie. Overleg ikv art.107 functie 3 (werkgroep arbeidsrehabilitatie) + oprichting van de nieuwe revalidatiecentra werd opgevolgd door Christel Witgeers. Eind augustus verscheen er een RIZIV conventie waarin de verschillende art.107 (vermaatschappelijking van de psychiatrische ziekenhuizen) regio s de mogelijkheid krijgen om een revalidatiecentrum op te richten. Zo n revalidatiecentrum zal een werking rond arbeidsrehabilitatie aanbieden en er zal een arbeidscoach verbonden worden aan het centrum. Voor de concrete invulling van de arbeidstrajectbegeleiding en de invulling van het takenpakket van de arbeidscoach werd Jobcentrum samen met GTB rond de tafel gevraagd. Alle aanvraagdossiers werden op 30/09/2013 bij het RIZIV ingediend. Voor het invullen van de mandaten en het concretiseren van de functies zal Jobcentrum opnieuw worden betrokken. o regio Zuid (Menen/Kortrijk). In deze werkgroep wordt een gezamenlijke studiedag zorg-werk voorbereid. Dit in navolging van het kennismakingsevent Net-werk(t) van november De gezamenlijke studiedag (die een inleefdag zal worden) vond plaats op donderdag 21 november In Regio Zuid werd een rizivconventie voor het oprichten van een nieuw revalidatiecentrum ingediend. Jobcentrum is lid van de stuurgroep voor oprichting van het nieuwe revalidatiecentrum. Goedkeuring/oprichting en start van het nieuwe revalidatiecentrum wordt in 2014 voorzien. o Regio West (Ieper Diksmuide). Deze werkgroep wil in kaart brengen welke good practice er in de regio bestaat als het gaat om de brug maken tussen zorg en werk. Uit deze expertise en hiaten die vastgesteld worden wil men een projectvoorstel uitgeschreven hebben tegen najaar In regio West werd ook een riziv conventie voor het oprichten van een nieuw revalidatiecentrum ingediend. Jobcentrum is partner in de inhoudelijke werkgroep. Goedkeuring/ oprichting en start van het nieuwe revalidatiecentrum wordt in 2014 voorzien 14

16 o Regio Midden (Roeselare-Pittem). In deze regio ging in september een eerste vergadering functie 3 door. Ook in deze regio werd een RIZIV conventie dossier ingediend voor het oprichten van een nieuw revalidatiecentrum. Jobcentrum was betrokken in een eerste vergadering rond de invulling van het luik werk in het revalidatiecentrum en de invuling van het takenpakket van de arbeidscoach. Regio Noord (Brugge-Oostende) Betrokkenheid van Jobcentrum in het verdere verloopt van de functie3 werkgroep. Doelstelling hier is om de netwerkcontacten ifv een naadloos traject van de cliênt uit te bouwen. Jobcentrum nam deel aan de verschillende werkgroepen binnen het Open Kennisnetwerk van VDAB. Thema dit jaar was werkgeversbenadering. Volgende acties vonden plaats: o Vanuit dit initiatief werd in de werkweek (14-18 oktober) een teaser-film gelanceerd rond het gebruik van de Vlaamse Ondersteuningspremie. o Jobcentrum (Sofie Meeuws en Bart Coopman) bracht op Voka tijdens hun RvB te Brussel een getuigenis. o Er werd een cheque gelanceerd voor werkgevers. Volgende personen kwamen langs ikv kennisuitwisseling Lieven Lust: coördinator van PRIT. PRIT staat voor Pittem / Roeselare / Izegem / Tielt en is een netwerk van psychiatrische verzorgings-instellingen, in het kader van artikel 107, vermaatschappelijking van de zorg (zie Op de agenda : op welke manier kunnen we samenwerken, elkaar versterken? Peter De Groof : verantwoordelijke voor de diensten binnen Partena (kinderopvang, dienstencheques, klusjes). De mogelijkheden ikv samenwerking werden in kaart gebracht. Bart Beernaert, medewerker Licht en Liefde om te bekijken waar we elkaars werking konden versterken. Bert Seynaeve, nieuwe medewerker van GTB. De door te sturen profielen werden besproken evenals het aanbod Jobcentrum. Sabien Deruyttere (50+ club VDAB) volgde 1 dag stage ikv telefonische commerciële contacten in Jobcentrum Gits. IT Na overleg en in samenspraak met IT DC GID(t)S en analyse van de huidige problemen namen we een beslissing voor de toekomst en gaan we in the cloud met office 365 begin Voor de gebruiker zal dit geen drastische veranderingen met zich meebrengen. Voor IT betekent dit beroep doen op Microsoft voor mailsysteem, extranetsysteem, office toepassingen en probleemmeldingen. We blijven voor de hardware (computers aankopen, printers ) verder beroep doen op Dienstencentrum GID(t)S. We hopen dit proces te voltooien in het voorjaar Op 4/09/2013 kregen we een demonstratie van GOCI rond IGOB. IGOB is een informaticatoepassing voor het verwerken van dossiergegevens. Deze tool zou in de toekomst ons accessysteem; inclusief formulieren en documenten; de cliëntendossiers en het opvolgsysteem van de operationeel directeur kunnen samenvoegen tot een gebruiksvriendelijk systeem. Het systeem wordt reeds gebruikt door 5 GOB s. Er word vanuit IT en de cliëntenadministratie een grondige analyse gemaakt van pro s en contra s. Communicatie De restyling van de communicatie werd in 2013 afgerond. Onze kanalen (drukwerk, website, sociale media) werden volop gebruikt was een jaar van stabiliteit en rust op communicatie-vlak. 15

17 Middelen - Gezien de beperkte ruimte in Jobcentrum Gits werd een extra ruimte op het eerste verdiep van de Oude Melkerij bijgehuurd. Alle arbeidsbegeleiders namen hun intrek op het eerste verdiep. De bureau s die vrijkwamen werden ingenomen door directie en kader. De vrijgekomen ruimte op het tweede verdiep werd ingericht als spreeklokaal voor cliëntenontvangst. - Het huurcontract van de parking in Oostende werd aangepast gezien het beperkt gebruik van deze parking wegens veiligheidsredenen. Er worden nog twee parkeerplaatsen gehuurd. - Jobcentrum had in januari een gesprek voor de geschillencommissie van het ESF. Er was een rekenfout gemaakt bij de saldering van het project ESF-ambassadeur. Deze is intussen rechtgezet. - De financiële cijfers werden nauwgezet gemonitord. - Martine Callewaert maakt heel wat financiële analyses en benchmarks. Alle gegevens worden ter beschikking gesteld via extranet. 16

18 5.5 Processen Het vastleggen van onze processen op ons extranet (ingedeeld volgens de 9 EFQM deelgebieden) zorgt voor een gelijke toepassing van onze methodieken. Zo garanderen we onze klanten eenzelfde kwaliteitsvolle dienstverlening over alle antennepunten heen. Vanuit het PDCA principe worden de gehanteerde processen ontwikkeld, beoordeeld en aangepast. Externe en interne audits bewaken de toepassing van de uitgeschreven processen Basiswerking - Begeleiders werden tweemaandelijks samengebracht op het arbeidsbegeleidersoverleg waar topics zoals sociale wetgeving, administratie en ergo aan bod kwamen. - Loopbaanbegeleiding WATNU? realiseerde nog 54 gewone trajecten, 11 korte trajecten en 1 nazorgtraject. Vanaf 1 juli 2013 was het nieuwe loopbaandecreet een feit. Het gespecialiseerde netwerk (GTB-CB-GOB) sloegen de handen in elkaar en bieden loopbaanbegeleiding aan onder de naam Loopbaanclick De samenwerking met de GTB en CB kent een Vlaams en een Provinciaal overleg. De doelgroep van het gespecialiseerde netwerk ikv loopbaanbegeleiding wordt als volgt omschreven: Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van werknemers die door beperking of ziekte vragen hebben over hun loopbaan. Er werd een website en folder opgemaakt en verspreid naar heel wat stakeholders: - We organiseerden verschillende speelsessies Sociopoly. Deelnemers uit verschillende sectoren waaronder onderwijs namen deel en waren enthousiast over het spelconcept. Sociopoly verscheen eveneens in een artikel in Klasse. Bruxelles Formation vertaalde ook ons spel naar het Frans. - Het spel weerstanden weerleggen kreeg de naam KansKrijgers. Het spel leert cliënten omgaan met weerstanden. Het spel werd gepresenteerd op Het Open Kennisnetwerk en sleepte er onmiddellijk een prijs in de wacht. - Vanaf 2014 werd de beslissing genomen vanuit VDAB. VDAB leidt niet meer rechtstreeks toe naar de reguliere werking, enkel GTB kan deze toeleiding opnemen. - Op-Stap realiseerde 6 modules in 2013 voor personen met psychische kwetsbaarheid. 93% van de deelnemers zijn heel tevreden. Projectwerking - Het Diverscity-project waarin Deborah Callebert en Daisy Vander Auwera een aantal werknemers van openbare besturen begeleidden in hun job, was succesvol. De gemeentebesturen zijn tevreden over de dienstverlening. Stad Kortrijk engageerde zich ook om de samenwerking verder te zetten voor medewerkers met een medische problematiek / achtergrond. -Binnen het project Bruggen Bouwen werden twee proef-modules voor personen die nog een grote nood aan zorg hebben vorm gegeven. De eerste proefmodule startte in september 2013, de tweede zal plaatsvinden in het voorjaar Dit project wordt gerealiseerd in samenspraak met GTB. - WISE is het ESF-project van HoGent ikv generatiemanagement waar we aan meewerken. o In het voorjaar testten we een eerste product van de HoGent uit namelijk ENERGISE. Een pakket van modules om medewerkers kennis te laten maken met het generatiedenken, generatieverschillen en welke invloed dit kan hebben op de werkvloer. Dit werd vertaald in een opleidingsdag in Molendries voor verschillende medewerkers van Jobcentrum. 17

19 o o Op 21/5/2013 was er de studiedag WISE. Het was een verkenning van een stuk theorie/literatuur, leuke praktijkmomenten en de organisatie eens bekijken door een generatiebril. Leerzaam en een aanvulling op een gezond HR-beleid. In het najaar werd ook de BEWISE uitgetest. De HoGent nam van een 12-tal personeelsleden van Jobcentrum een interview af met als thema werkgroepen. Men wil bekijken of generatieverschillen spelen in de opvattingen, interesses, motivatie, weerstanden, ervaringen, rond werkgroepen in Jobcentrum. Na de interviews zal HoGent een verslag opmaken dat ons zal helpen om het proces van werkgroepen binnen Jobcentrum verder aan te pakken -Het project Compool kende enkele obstakels bij het uitrollen van de testcase. Door economische redenen heeft Mariasteen zich uit het project terug moeten trekken. Aanvankelijk leek Partena een mogelijke partner maar ook deze partner haakte af. Het OCMW Brugge en Stad Brugge engageerden zich om het project verder vorm te geven. In de proeffase willen we kijken of 10 mensen in een pool mee kunnen draaien. Lucas (onderzoekscentrum universiteit Leuven) verzorgt het wetenschappelijk onderzoek en werkt de testcase verder uit. Magda Cuvelier van Jobcentrum zet zich van oktober 2013 tot eind juni 2014 ongeveer 3 dagen per week in - met standplaats OCMW - om dit project mee vorm te geven. Haar takenpakket is veelzijdig: deelnemers selecteren, (sociaal-juridische) afspraken maken met OCMW en Stad, medewerkers begeleiden, Magda vormt een duo vormen met een medewerker van Stad Brugge die voor de periode van de proeffase proeffase op payroll Jobcentrum staat. -2 ESF-projecten werden ingediend en goedgekeurd o o Mensgericht ondernemen: ESF geeft subsidies om de eigen organisatie te verbeteren. Het project draagt de naam Triple T : transparante, tevreden tewerkstelling in Jobcentrum. Jobcentrum wil voor al haar medewerkers een duurzaam personeelsmanagement uitbouwen gestoeld op de principes van Ability management en individuele interne loopbaanplanning gebouw op drie pijlers: 1. tevreden werknemers 2. duurzame tewerkstelling met behoud EN versterking van expertise 3. transparantie en duidelijkheid voor de medewerkers Innovatie: ESF geeft subsidies om nieuwe tools te ontwikkelen die intermediairen moeten helpen een betere dienstverlening te geven. In dit project willen we vernieuwend zijn door een model (Business Model You) voor te stellen in Vlaanderen waarbij vertrokken wordt vanuit marketingprincipes en personal branding. Een model waar de klemtoon ligt op de troeven van de persoon, de vraag van de markt en hoe je daar adequaat kan op inspelen. De kern van dit project is de inbreng van marketingprincipes in een begeleidingskader, waardoor we de intermediairen en de uiteindelijke doelgroep een nieuwe bril opzetten die gevat wordt in een personal business model canvas. Dit personal business model canvas (personal model U) is ook een kapstok om methodieken en tools in de organisatie in kaart te brengen (en lacunes te ontdekken). JES en DSI zijn partner in dit project.. -Samen met de dienst Ergo werd het idee van een matchingsmodel gebaseerd op het MOHO-model en ICF-taal verder bekeken. Doelstelling is om dezelfde taal te spreken bij intake, evaluatie, doorstroom, tewerkstelling, assessment; ipv diverse formulieren/termen gebaseerd op diverse methodieken. Gezien ook VDAB de taal van ICF zal spreken ikv arbeidsbeperking en maatwerkdecreet wensen we dit project verder vorm te geven. Concreet betekent dit ook eenzelfde kader voor arbeidsbegeleiding, loopbaanbegeleiding, Op-stap en specialisten. 18

20 5.6 Resultaten m.b.t. klanten De beoordeling van onze werking door onze klanten: -is input voor onze veranderings- en verbeterprocessen -geeft aanleiding tot het ontdekken en in te gaan op de nieuwe noden Om de lange termijn meting op te volgen, werd bij VDAB bevraagd om alle trajecten van 2012 te meten op 31/12/2013. We hadden een uitstroomresultaat in 2012 van 53%. Het tewerkstellingscijfer gemeten op 31/12/2013 omvatte 51,41%. Resultaten uit de werkgevers-enquête : o 94% van de bevraagde bedrijven wenst in de toekomst nog samen te werken met Jobcentrum. o 88% is tevreden tot heel tevreden over de samenwerking. o Ons aanbod is voor 95% van de bevraagden duidelijk: voor 39% zeer duidelijk, voor 56% voldoende duidelijk. De rood-groenmeting werd opnieuw afgenomen van alle cliënten in begeleiding in Rood is niet tevreden en groen is tevreden. Creatieve ex-cliënten, die een genuanceerd antwoord willen geven, sturen zowel de rode als de groene kaart terug. In 2013 kregen we 173 antwoorden op de 380 verstuurde kaartjes : 154 groen, 2 rood-groene en 17 rode kaartjes. 85% tevredenheid ligt in het verlengde van de voorbije 5 jaar. De evaluatieformulieren werden terug verwerkt. De cliënten zijn positief over de persoonlijke en warme begeleiding. 5.7 Resultaten m.b.t. personeel Een gedreven, flexibel en tevreden team is de voorwaarde om snel te kunnen inspelen op het veranderend tewerkstellingsbeleid. Een open communicatie is de voedingsbodem om de betrokkenheid te verhogen. Op 5/11/2012 werd de uitleg rond de afname personeelstevredenheid op de personeelsvergadering besproken. Resultaten werden begin 2013 gepresenteerd. Uit de resultaten blijkt dat de algemene tevredenheid gedaald is maar er is geen duidelijke aantoonbare reden in de deelvariabelen (taakinhoud, relaties, organisatiecultuur, arbeidscondities ). Ten aanzien van de bechnmark blijft de tevredenheid hoog scoren. Tijdens de functioneringsgesprekken werd hier dieper op ingegaan. De functioneringsgesprekken werden afgenomen in 2013 aan de hand van de JOPP (competentiekaart) en het geven van pluimen. De samenvatting was een agendapunt van de personeelsvergadering van mei De actiepunten werden geformuleerd en aangepakt. In de functioneringsgesprekken werd dus verder bekeken wat de algemene tevredenheid doet dalen. Vraag: bent u meer of minder tevreden dan twee jaar geleden Meer : 4 Minder : 10 Idem : 28 Redenen daling tevredenheid : o zwakkere doelgroep (9) o meer strijd met partners (3) o moeilijkere matching, geen stageplaatsen vinden (9) o minder positieve info of feedback zien wat je hebt, gemis aan respect/gedrevenheid (8) 19

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid OP-STAP Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid Christel WITGEERS 1 Jobcentrum vzw is een centrum voor gespecialiseerde

Nadere informatie

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be Jobcentrum vzw jaarverslag 2014 www.jobcentrum.be "Mijn ontslag was een geluk bij een ongeluk" Marc is 50 jaar. Hij werkte jarenlang als loodgieter. In oktober vorig jaar verdween de grond van onder zijn

Nadere informatie

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2015. www.jobcentrum.be

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2015. www.jobcentrum.be Jobcentrum vzw jaarverslag 2015 www.jobcentrum.be 1 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD... 6 3 SAMENSTELLING BEHEERSORGANEN... 7 3.1 Algemene vergadering... 7 3.2 Raad van Bestuur... 7 3.3 Directie... 8 4 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Project Divers-city G O B

Project Divers-city G O B Project Divers-city G O B 09-02-2010 Job & Co Ann Bodyn Job & Co CBW project Divers-city 09-02-2010 1 G O B = Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst 12 diensten erkend door VDAB

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team

Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team Kader Veel vraag naar samenwerking tussen gezondheidszorg en VDAB/GTB Past binnen functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie,

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn)

Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn) WELKOM Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn) VERLEDEN - Van ATB naar GTB. - Arbeidstrajectbegeleiding van werkzoekende met een arbeidsbeperking. - Van VAPH en projectsubsidie naar

Nadere informatie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie RIZIV GTB- VDAB Visie Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie 1. Historiek 1. Twee jaar pilootproject Samenwerking

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak Maatwerk en W² 2 decreten in de maak 3 2 decreten in de maak Maatwerk: voorontwerp decreet goedgekeurd door de Vlaamse regering W²: werkdocument: wordt binnenkort voorgelegd op de Vlaamse regering wordt

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Probleem - Grote jeugdwerkloosheid - Overstap onderwijs-arbeidsmarkt

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK!

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! Roadshow West4work, 26 juni 2017 Vokans WERKBAAR WERK?????????????????? WERKBAAR WERK Werkbaar werk is werk dat: Geen overmatige stress oplevert Motiverend is Voldoende leerkansen

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE lokale sociale economie Steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in lokale sociale economie LDE: initiëren van uitbouw aanvullende diensten die beantwoorden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00735 Onderwerp: Subsidieaanvraag 'Doorstroom Lokale Diensteneconomie' bij het Europees Sociaal Fonds en

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Project doorstroom naar NEC

Project doorstroom naar NEC 1 Project doorstroom naar NEC Mei 2012- December 2013 Doel: realiseren van duurzame tewerkstelling voor ocmw cliënten Knelpunt: Kloof tussen reguliere werkgever enerzijds en trajectbegeleider die de doelgroep

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar!

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! STROOMSTERKTE Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! DOORSTROOMTRAJECT Start reguliere tewerkstelling Voortraject Jobmatching Stage Nazorg Informeren, sensibiliseren Wensen, competenties

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Groep Maatwerk. Werkgeversfederatie

Groep Maatwerk. Werkgeversfederatie Groep Maatwerk Werkgeversfederatie 1 Vertegenwoordigen alle 49 voormalige Vlaamse BW Externe opdracht: belangenbehartiging, informatieverspreiding promotie Interne opdracht (leden): informatieuitwisseling

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 Pagina 3 P R O G R A M M A persbijeenkomst 14 december 2011 : 10.45 uur: Verwelkoming 11.00 uur: Na een introductie door Patrick De Smedt, voorzitter OCMW

Nadere informatie

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken

nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Loopbaancheques - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 761 van EMMILY TALPE datum: 4 september 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaancheques - Stand van zaken Sinds 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches. Interview jobcoach

BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches. Interview jobcoach BIJLAGE V: Leidraad voor de interview met de jobcoaches Inleiding Interview jobcoach Ik ben Maarten Vanherle en ik zit in mijn laatste jaar Sociaal-Agogisch-Werk. Binnenkort hoop ik afgestudeerd te zijn

Nadere informatie

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK Een weg van hoogopgeleide studenten naar werk Lies Tijtgat Ellen Meerschaert Studiedag, 23 februari 2015 Op het Programma Onderzoek - sollicitatie Getuigenissen Beroepsportretten

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten

nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten Werkzoekenden

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Voornaam: M V Straat en nummer:... Postcode:...Gemeente:.. Rijksregisternummer:... Geboortedatum:. Moedertaal:..Nationaliteit:... Telefoonnummer:

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)?

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van SABINE VERMEULEN datum: 12 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Doelgroepmedewerkers sociale-economiebedrijven - Erkenning

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK INTEGRATIE DOOR WERK Het VDAB-programma gericht op anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Een programma gebaseerd op: - het advies van de Commissie

Nadere informatie

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE Nota Ref: N62x-15-05b Brussel, 17 april 2015 EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE SUBSIDIES VOOR DE SOCIALE ECONOMIE' 1 INFOSESSIES IN DE 5 PROVINCIES De voorbije maanden organiseerde Kenniscentrum

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent 1. Onderzoeksopzet 2. Resultaten 3. Conclusie 4. Aanbevelingen www.prevent.be Investing

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Wat brengen we jullie vandaag:

Wat brengen we jullie vandaag: WIN² 1 Wat brengen we jullie vandaag: Wat is Win² Doelstellingen Visie en kader Cijfers Evoluties De Stuurgroep: Samenstelling Doelstellingen Acties en uitdagingen Vraagstelling en wat kunnen wij leren

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Samen werken aan werk Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Deze nota bevat de operationele visie en concrete afspraken

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

BIJLAGE VII: Leidraad voor de interview met de cursisten. Interview cursisten

BIJLAGE VII: Leidraad voor de interview met de cursisten. Interview cursisten BIJLAGE VII: Leidraad voor de interview met de cursisten Inleiding Interview cursisten Ik ben Maarten Vanherle en ik zit in mijn laatste jaar Sociaal-Agogisch-Werk. Binnenkort hoop ik afgestudeerd te zijn

Nadere informatie

Uw talent kan bergen verzetten!

Uw talent kan bergen verzetten! Advies aan blinde en slechtziende personen Uw talent kan bergen verzetten! Werken, een eigen inkomen hebben, en zich op die manier ten volle integreren in de samenleving: iedereen heeft er recht op, ook

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16 VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. VDAB INTEGRATIE VIA WERK INHOUD: 1.AANPAK VDAB 2.ACTIES 3.VOORBEELDEN & GOOD PRACTICES 4.VRAGEN? AANPAK VDAB AANPAK VDAB / PRINCIPES: Aanpak krijgt vorm op basis van:

Nadere informatie

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen)

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) KWALITEITSCHARTER Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) Bij AanZet kiezen we voor individuele coaching op maat, zodat we echt kunnen spreken

Nadere informatie

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw WELKOM Geert Vannieuwenhuyze De Lovie vzw 1 Situering Wijzigende maatschappij, wetgeving, rolpatronen, stem van de gebruiker, mogelijkheden overheid, Effect op Manier waarop mensen hun loopbaan uitbouwen

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - VDAB-personeel Op 19 juli 2017 heeft de SERV een

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Dominiek Savio Instituut vzw

Dominiek Savio Instituut vzw DIENSTENCENTRUM GID(t)S vzw Raad van Bestuur KOEPEL VZW Algemene Vergadering OPERATIONELE VZW S Gedelegeerd Bestuurder: P. Vanneste BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS BELEIDSDOMEIN ZORG BELEIDSDOMEIN WERK BELEIDSDOMEIN

Nadere informatie

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Hieronder vindt u alle vragen die gesteld zijn tijdens de infosessie van 22/11/2010. In het eerste gedeelte worden vragen vermeld die betrekking hebben op

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Supported employment STAP 2 JOBFINDING JOBANALYSE

Supported employment STAP 2 JOBFINDING JOBANALYSE Supported employment STAP 2 JOBFINDING JOBANALYSE Welkom Nota Schuine aanvullingen staan voor wat er plenair geformuleerd werd als knelpunten en kritieke succesfactoren en gelden dus als verslag Inhoud

Nadere informatie

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Toolbox Deel 4: Methodieken Jobhunting en Verkocht Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Deze toolbox wordt u aangeboden door het team tewerkstelling van ISOM,

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Werkplekleren INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING (IBO) OPLEIDINGSSTAGE (OS) BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) INSTAPSTAGE (ISS) Werkplekleren IBO : INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

GGZ congres 16/09/2014 Dr. Inge Neyens & Prof. dr. Chantal Van Audenhove i.s.m. Jobcentrum West Vlaanderen: Bart Coopman, Magda Cuvelier & Nele

GGZ congres 16/09/2014 Dr. Inge Neyens & Prof. dr. Chantal Van Audenhove i.s.m. Jobcentrum West Vlaanderen: Bart Coopman, Magda Cuvelier & Nele C mp l GGZ congres 16/09/2014 Dr. Inge Neyens & Prof. dr. Chantal Van Audenhove i.s.m. Jobcentrum West Vlaanderen: Bart Coopman, Magda Cuvelier & Nele Smissaert Overzicht presentatie Afkorting en doelgroep

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Historiek. Twee ESF projecten. Hart voor Werk Samenwerking met hartrevalidatiecentrum

Historiek. Twee ESF projecten. Hart voor Werk Samenwerking met hartrevalidatiecentrum GTB/VDAB - SaRA Twee ESF projecten Historiek Hart voor Werk Samenwerking met hartrevalidatiecentrum Bruggen Bouwen: Samenwerking met VDAB/GTB met NGGZ Kempen ikv art 107 3. Samenwerkingsmodel Doel: Samenwerking

Nadere informatie

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van:

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van: Stappen in het traject TWE-OCMW Onderstaand stappenplan gaat uit van: - een art60 7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar - en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar - het OCMW van de verblijfplaats

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Is dat dan geen indicatie dat wijk-werkers sowieso geen mensen uit de sociale economie verdringen?

Is dat dan geen indicatie dat wijk-werkers sowieso geen mensen uit de sociale economie verdringen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 704 van EMMILY TALPE datum: 6 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - Modaliteiten 1. Artikel 6 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie