College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 mei 2015"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 mei 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer Wout De Meester, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Mike Nachtegael, schepen; de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris Afwezig: de heer Peter Buysrogge, schepen De voorzitter opent de zitting om uur. Algemene financiering. Dienst belastingen. Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw kosteloos toelating te verlenen aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel, om op vrijdag 19 juni 2015 aan het station flyers-kleurplaten en kleurpotloden uit te delen op voorwaarde dat het materiaal ter beschikking wordt gelegd in een standje en eventueel achtergelaten flyers en kleurpotloden achteraf worden opgeruimd. Algemene financiering. Dienst boekhouding. Stadsbudget 2015: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: vaststelling de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf donderdag vóór de vorige collegezitting tot en met dinsdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

2 Algemeen beleid en veiligheid. Dienst boekhouding. Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland: jaarrekening 2014: kennisneming: agendering gemeenteraad de jaarrekening 2014 van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland voor kennisneming voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 29 mei Algemeen beleid en veiligheid. Dienst boekhouding. SOVEKA: jaarrekening 2014: kennisneming: agendering gemeenteraad de jaarrekening 2014 van SOVEKA voor kennisneming voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 29 mei Algemeen beleid en veiligheid. Dienst boekhouding. OCMW: jaarrekening 2014: kennisneming: agendering gemeenteraad de jaarrekening 2014 van het OCMW van Sint-Niklaas voor kennisneming voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 29 mei Algemeen beleid en veiligheid. Dienst logistiek. ICT: leveren ontbrekende licenties na controle Microsoft: toewijzing akkoord te gaan om de aankoop en huur van de ontbrekende licenties (volgens de modaliteiten voorgesteld door Microsoft om in regel te zijn en tekorten weg te werken voor het stadsbestuur en het OCMW van Sint-Niklaas) toe te wijzen aan Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2, 2440 Geel, als volgt: 2

3 Exploitatiebudget A. Huur van Microsoft Office 365 abonnementen (jaarlijks te betalen, prijzen liggen vast voor 3 jaar, totaalbedrag varieert volgens aantal gebruikers 699 gebruikers voorzien ); 1ste jaar factuur data : Vanaf dat licenties uitgerold en geleverd zijn. Prijzen excl. btw Part Nr. Item Name Product Type Hoeveel- Eenheids- Totaal in EUR heid prijs in EUR U3J CoreCALBridgeO365 ALNG Lic/SA Pack , ,76 LicSAPk MVL UsrCAL 9OA O365PE4 ShrdSvr ALNG Monthly Sub. Lic , ,80 SubsVL MVL PerUsr D VisioStd ALNG LicSAPk MVL Lic/SA Pack 13 82, ,40 N9U VisioProforO365 ShrdSvr Monthly Sub. Lic. 1 84,48 84,48 ALNG SubsVL MVL PerUsr 6VC WinRmtDsktpSrvcsCAL Lic/SA Pack , ,64 ALNG LicSAPk MVL UsrCAL Totaal jaar 1: ,08 EUR B. Gespreide aankoop van SQL server licenties (met SA) Part Nr. Item Name Product Hoeveel- Eenheids- Totaal in Type heid prijs in EUR EUR AAA SQL Server Ent 2Core license Lic/SA , ,35 SLSA Totaal jaar 1: ,35 EUR AAA SQL Server Ent 2Core license Lic/SA , ,75 SLSA Totaal jaar 2: ,75 EUR AAA SQL Server Ent 2Core license Lic/SA , ,75 SLSA Totaal jaar 3: ,75 EUR Daarna (jaar 4 en volgende) is er elk jaar enkel SA te betalen, geen Lic meer. Investeringsbudget Aankoop van licenties (eenmalig te betalen): Part Nr. Item Name Product Type AAA Win Server Standard 2Processor License licence SL Only AAA Win Server Datacenter License 2Processor licence SL Only AAA SharePoint Server SL License Only Totaal: ,24 EUR Hoeveel- Eenheids- Totaal in heid prijs in EUR EUR , , , , , ,24 3

4 Artikel 2 zijn beslissing ter kennisneming aan het OCMW te bezorgen. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst openbare werken. Renovatie stadswerkplaatsen (fase 1b): inrichting centraal magazijn: bouwkundige werken: goedkeuring verrekeningen 1 en 2 de verrekeningen 1 en 2 in het kader van de renovatie van de stadswerkplaatsen (fase 1b), inrichting centraal magazijn: bouwkundige werken, goed te keuren ten gunste van de firma Dynabo, Molendreef 23 te 9250 Waasmunster, voor een bedrag van 9.320,00 EUR, btw verlegd. De btw t.b.v ,20 EUR wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst openbare werken. Stadswerkplaatsen (fase 1b): inrichting centraal magazijn: afbraakwerken: betaalbaarstelling vorderingsstaat 1, voorlopige en definitieve aanvaarding de vorderingsstaat 1 in het kader van de afbraakwerken voor de inrichting van een centraal magazijn in de stadswerkplaatsen (fase 1b), samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en een bedrag van EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Cosmo, Fabriekstraat 47 te 9200 Baasrode. De btw voor een bedrag van EUR wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. Artikel 2 het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de afbraakwerken in het kader van de inrichting van een centraal magazijn in de stadwerkplaatsen (fase 1b) voorlopig en definitief te aanvaarden. De gehele borgsom, zijnde EUR, gestort bij de Deposito- en Consignatiekas te Brussel, mag worden vrijgegeven ten gunste van de firma Cosmo, Fabriekstraat 47 te 9200 Baasrode. 4

5 Algemeen beleid en veiligheid. Dienst secretariaat. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen: vergaderingen raad van bestuur: notulen: kennisneming kennis te nemen van de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen waarin de stad Sint-Niklaas participeert (periode januari 2014-maart 2015), namelijk Cipal dv, Fingem, Intergem, Interwaas, MI-WA en Westlede. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst secretariaat. Contacten met openbare besturen: overleg burgemeesters en secretarissen van het Waasland: vergadering : kennisneming verslag kennis te nemen van het verslag van het overleg van de burgemeesters en secretarissen van het Waasland op 30 april 2015 in Zwijndrecht. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst boekhouding. Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: vaststelling de definitieve vastleggingen en de rechten vast te stellen en de facturen goed te keuren vanaf donderdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van 676 tot en met 687 van het dienstjaar 2015; - facturen: van 676 tot en met 694 van het dienstjaar 2015; - vastgestelde rechten: - 5

6 Algemeen beleid en veiligheid. Dienst secretariaat. Kerkfabrieken: notulen vergadering kerkraad parochie HH. Andreas & Ghislenus : kennisneming overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 16 april 2015 van de kerkraad van de parochie HH. Andreas & Ghislenus, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst secretariaat. Kerkfabrieken: notulen vergadering kerkraad parochie Sint-Johannes Bosco : kennisneming overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 30 maart 2015 van de kerkraad van de parochie Sint-Johannes Bosco, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst secretariaat. Kerkfabrieken: notulen vergadering kerkraad parochie Heilig Hart : kennisneming overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 11 februari 2015 van de kerkraad van de Heilig Hartparochie, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 6

7 Algemeen beleid en veiligheid. Dienst secretariaat. Kerkfabrieken: notulen vergadering Centraal Kerkbestuur Sint-Niklaas : kennisneming overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 25 april 2015 van het Centraal Kerkbestuur Sint-Niklaas, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. Ruimte, milieu en economie. Dienst openbare werken. Vernieuwen rijweg Lepelhoekstraat en asfalteringswerken Kasteelstraat en Oude Molenstraat: definitieve aanvaarding het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en de werken in het kader van het vernieuwen van de rijweg van de Lepelhoekstraat en de asfalteringswerken in de Kasteelstraat en Oude Molenstraat definitief te aanvaarden. Het restant van de borgsom, zijnde 9.330,00 EUR, die werd gestort bij de Deposito- en Consignatiekas te Brussel, mag worden vrijgegeven ten gunste van de firma Aswebo nv, Booiebos 4 te 9031 Drongen. Ruimte, milieu en economie. Dienst openbare werken. Prinses Josephine Charlottelaan: vernieuwen goten: betaalbaarstelling vorderingsstaat 2 en voorlopige aanvaarding de vorderingsstaat 2 en de voorlopige aanvaarding in het kader van het vernieuwen van de goten in de Prinses Josephine Charlottelaan in synergie met Eandis, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken en het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de technische dienst, goed te keuren en een bedrag van ,71 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma De Cock & Partners bvba, Krimperslaan 6-7, 9140 Temse. De btw t.b.v ,21 EUR wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. De helft van de borgsom, zijnde EUR, gestort bij de Deposito- en Consignatiekas te Brussel, mag worden vrijgegeven ten gunste van de firma. 7

8 Ruimte, milieu en economie. Dienst milieu. Conformverklaring bodemsaneringsproject: kennisneming kennis te nemen van de beslissing van OVAM van 27 april 2015 tot het conform verklaren van het bodemsaneringsproject ingediend door Transport Verdonck, Vijfstraten , 9100 Sint- Niklaas, voor het saneren van gronden gelegen aan Vijfstraten 163+, 9100 Sint-Niklaas (afdeling 7, sectie B, percelen nrs. 752D, 751F2 en 751E2). Ruimte, milieu en economie. Dienst stedenbouw. Verdelingsplannen: akteneming kennis te nemen van volgende ingediende verdelingsplannen: 1. van notarissen Tack & De Moor, Zamanstraat 14 te 9100 Sint-Niklaas, de splitsing en verdeling (vruchtgebruik en blote eigendom) van een perceel grond te Sint-Niklaas, Hoogkamerstraat, sectie C nrs e, f; 2. van notaris Dominique De Kesel, Pastorijstraat 29 te 9100 Nieuwkerken, de splitsing en verkoping van een perceel grond te Nieuwkerken, Zeveneekhoekstraat, sectie B nr. 828 a; 3. van notaris Philippe Verlinden, Casinostraat 10 te 9100 Sint-Niklaas, de splitsing en verkoping van een perceel grond te Sint-Niklaas, Broodstraat, sectie B nr. 461 x6. Ruimte, milieu en economie. Dienst stedenbouw. Adviesvraag gemeente Lokeren kennis te nemen van de vraag van de gemeente Lokeren en gunstig advies te verlenen aan het gemeentebestuur van Lokeren voor het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in o.a. de Heirstraat te Lokeren. 8

9 Ruimte, milieu en economie. Dienst stedenbouw. Machtigingen bpa/rup/verkaveling: vergunningen een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: - R-Rodrigus, Europark-Zuid 14 te 9100 Sint-Niklaas, tot het bouwen van een opslagloods, Atomiumstraat, Sint-Niklaas, sectie A nr. 795 p2; - Travel Lite, Plezantstraat 71 te 9100 Sint-Niklaas, tot het aanleggen van een parking (regularisatie), Prinses Josephine Charlottelaan 21, Sint-Niklaas, sectie D nr. 638 f2, 639 f2, g2. Ruimte, milieu en economie. Dienst stedenbouw. Eigen machtigingen: vergunningen een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan volgende aanvragers op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: - De Lange Muur Chinees Restaurant, Prinses Josephine Charlottelaan 59 te 9100 Sint-Niklaas, tot het uitbreiden van een restaurant, Koningin Astridlaan 54 te Sint-Niklaas, sectie D nr k2; - Stadsbestuur, Grote Markt 1 te 9100 SInt-Niklaas, tot het uitvoeren van verbeteringswerken, Gouden Leeuwstraat te Belsele, openbaar domein. Ruimte, milieu en economie. Dienst stedenbouw. Machtigingen bpa/rup/verkaveling: vergunnen afwijkingen de afwijkingen toe te staan en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan volgende aanvrager op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: - Colim, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle, tot het bouwen van een handelsgebouw met parking na het slopen van de bestaande woning, Heidebaan 101 te Sint-Niklaas, sectie B nr b2. 9

10 Ruimte, milieu en economie. Dienst ruimtelijke planning. Verslag gecoro 4 november 2014: kennisneming kennis te nemen van het verslag van de gecoro van 4 november 2014 en opdracht te geven het verslag te versturen naar de gemeenteraadsleden. Ruimte, milieu en economie. Dienst patrimonium en landbouw. Voormalige rijkswachtkazerne: vrijgave bankwaarborg er kennis van te nemen dat Investpro-Hof ter Breien nv, Steenweg op Blaasveld 56A, 2801 Mechelen, een project heeft uitgevoerd ter hoogte van de voormalige rijkswachtkazerne gelegen Vermorgenstraat 28, 9100 Sint-Niklaas, overeenkomstig het goedgekeurde bouwplan en ermee akkoord te gaan dat KBC Bank nv de volledige borgsom ten bedrage van ,19 EUR, gesteld conform artikel 10 van het lastenboek verkoop, vrijgeeft aan Investpro-Hof ter Breien nv. Ruimte, milieu en economie. Dienst patrimonium en landbouw. Wegvergunningen en - concessies: Intergem: vaststelling toelating te verlenen aan Intergem, Heistraat 88 te 9100 Sint-Niklaas tot het uitvoeren van werken op het openbaar domein zoals opgenomen in de lijst als bijlage. Er moet voldaan worden aan de algemene voorwaarden vastgesteld in zitting van 28 oktober 2013 en de opgelegde bijkomende voorwaarden. 10

11 Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Red Cross Road Vrije Ateliers : goedkeuring akkoord te gaan met de organisatie van Red Cross Road door de Vrije Ateliers vzw op de parking van de Vrije Ateliers, Rode Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas, op zondag en daarvoor toestemming te geven voor: - het uitbaten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; - het uitbaten van een eetgelegenheid; - een muziekactiviteit met een geluidsniveau luider dan 85 db(a) op voorwaarde dat het advies van de dienst milieu wordt nageleefd. Het advies wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Buurtfeest Nieuwstraat : goedkeuring akkoord te gaan met de organisatie van buurtfeest Nieuwstraat door Buurtcomité Nieuwstraat op zondag van 8 uur tot 20 uur en daarvoor: - toelating te verlenen voor het uitbaten van een eetgelegenheid zonder sterke dranken; - toelating te verlenen voor het uitbaten van een eetgelegenheid; - een parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien in de Nieuwstraat op van 8 uur tot 20 uur van huisnummer 35 tot 46; - een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR te verlenen. Christel Geerts, schepen verlaat de zitting Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. FIGA vzw: Wouterland : goedkeuring akkoord te gaan met de organisatie van Wouterland door FIGA vzw, op zaterdag van 15 uur tot 2 uur, op een weide in de Kouterstraat 33 te 9111 Belsele, voor zover wordt voldaan aan de adviezen, en daarvoor: 11

12 - geen subsidie voor buurtgerichte actie toe te kennen aangezien er niet wordt voldaan aan de voorwaarden van het subsidiereglement; - toelating te verlenen voor het uitbaten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken; - toelating te verlenen voor het uitbaten van een eetgelegenheid; - toelating te verlenen voor een muziekactiviteit, luider dan 85 db(a). Een exemplaar van het advies van de milieudienst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht; - eenrichtingsverkeer te voorzien in de Kouterstraat (volledig), van zaterdag om 12 uur tot zondag om 3 uur; - parkeerverbod te voorzien in de Kouterstraat van zaterdag om 12 uur tot zondag om 3 uur. Christel Geerts, schepen betreedt de zitting Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst sport. Verslag raad van bestuur sportraad 2 maart 2015: kennisneming kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur van de stedelijke sportraad van 2 maart 2015 en opdracht te geven dit verslag te versturen naar de gemeenteraadsleden. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst openbare werken. VK White Boys: slopen woning Puitvoetstraat 35: toewijzing op basis van de uitslag van de prijsvraag, het slopen van de woning Puitvoetstraat 35 toe te wijzen aan Bouwbedrijf VHK, Kuilstraat 2, 9111 Belsele, voor een bedrag van ,92 EUR, btw verlegd. De btw t.b.v ,18 EUR wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst logistiek. Sport: sporthal De Witte Molen: leveren en plaatsen van scheidingsnetten in hal 1: vaststellen van de wijze van gunning, de indicatieve raming en de voorwaarden 12

13 de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, de indicatieve raming ( EUR, incl. btw) en de voorwaarden vast te stellen voor het leveren en plaatsen van scheidingsnetten in hal 1 van sporthal De Witte Molen. Artikel 2 akkoord te gaan met het samenstellen van de jury voor het objectief beoordelen van de offertes: Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst sport. Sportvereniging Apex Kart Club vzw: erkenning de vereniging Apex Kart Club vzw te erkennen als sportvereniging. In uitvoering van het stedelijk reglement voor erkenning van sportverenigingen wordt aan de betrokken vereniging het lidmaatschap van de sportraad aangeboden. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst sport. Bijdrage stad aan prijzentafel toeristische fietszoektocht van de Gezinsbond: goedkeuring voor de organisatie van de zomerfietszoektocht van de Gezinsbond, die plaatsvindt van 20 juni tot en met 13 september 2015, 3 10-beurtenkaarten van Sinbad voor de prijzentafel aan te bieden. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst jeugd. Betaalbaarstelling subsidie voor kadervorming aan jongeren uit Sint-Niklaas op basis van het stedelijk subsidiereglement voor de bevordering van kadervorming van kinderen en jongeren een subsidie voor kadervorming, voor een totaalbedrag van 2.679,09 EUR, betaalbaar te stellen ten gunste van de rechthebbende jongeren, vermeld in de lijst als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 13

14 Algemeen beleid en veiligheid. Dienst logistiek. Stedelijke academie voor schone kunsten: jurymaaltijden 2015: toewijzing de jurymaaltijden 2015 voor de stedelijke academie voor schone kunsten als volgt toe te wijzen aan: - Eigenwijs bvba, Ankerstraat 2, 9100 Sint-Niklaas, op maandag 1 juni 2015, dinsdag 2 juni 2015, woensdag 3 juni 2015, maandag 8 juni 2015, dinsdag 9 juni 2015, woensdag 10 juni 2015 (kostprijs per menu 37,50 EUR) en voor het legaat Hulstaert op dinsdag 16 juni 2015 (kostprijs per menu 45 EUR); - Merlot, Regentiestraat 4, 9100 Sint-Niklaas, op donderdag 4 juni 2015 en vrijdag 5 juni 2015 (kostprijs per menu 40 EUR). Algemeen beleid en veiligheid. Dienst logistiek. Evenementen: plaatsen en uitbaten van een ijspiste op de Grote Markt: vaststellen van de wijze van gunning, de indicatieve raming en de voorwaarden de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking), de indicatieve raming ( EUR) en de voorwaarden vast te stellen voor het plaatsen en uitbaten van een ijspiste op de Grote Markt, gedurende een periode van minimum 1 en maximum 3 jaar. Artikel 2 akkoord te gaan met de samenstelling van de jury voor het beoordelen van de ingediende offertes. Welzijn. Dienst samenleving. Aanpassingen ontwerp diversiteitsplan: goedkeuring de aanpassingen in het ontwerp van het diversiteitsplan goed te keuren. 14

15 Algemeen beleid en veiligheid. Dienst logistiek. Dienst kinderopvang: kinderdagverblijf Driekoningen: leveren vaatwasmachine: toewijzing akkoord te gaan om het leveren en plaatsen van een professionele vaatwasmachine Miele PG8056 UAE met stand 1-80 AE voor het stedelijk kinderdagverblijf Driekoningen toe te wijzen aan de firma Miele Mariman, Botermelkstraat 19B, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaalbedrag van 3.822,60 EUR + 802,75 EUR (21 % btw) = 4.625,35 EUR. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst secretariaat. Gemeenteraad: gemeenteraadszitting 29 mei 2015: aanvullende agenda: kennisneming kennis te nemen van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van 29 mei 2015, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst logistiek. Personeel en vorming: stad en OCMW: verzorgen busvervoer personeelsreizen 2015: vaststellen wijze van gunning, de indicatieve raming en de voorwaarden de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking), de indicatieve raming ( EUR) en de voorwaarden vast te stellen voor het organiseren van het autocarvervoer voor de personeelsreizen 2015 van de stad en het OCMW. Algemeen beleid en veiligheid: dienst beleidsondersteuning: infovergadering personeelsleden 12 juni

16 in te stemmen met de doelstellingen en het concept van de infovergaderingen voor de personeelsleden op 12 juni Aansluitend op de infovergadering in de stadswerkplaatsen wordt de mogelijkheid geboden om een rondleiding te krijgen in het administratief gebouw, waarna aan de aanwezigen een drankje wordt aangeboden. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst openbare werken. Verhuis interne diensten binnen de stadswerkplaatsen dat in uitvoering van de beslissing van 17 maart 2014 de verhuis van de dienst wegen in nauw overleg gebeurt met de betrokken diensten waarbij eveneens in overleg faciliterende maatregelen zullen worden onderzocht. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst secretariaat. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Vereniging voor Openbaar Groen vzw: geen voordracht van een kandidaat voor het financieel comité geen kandidaat voor te dragen voor het financieel comité van de Vereniging voor Openbaar Groen vzw. Ruimte, milieu en economie. Dienst openbare werken. Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 3de categorie en niet-geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas: raamcontract: ruimen bufferbekken ter hoogte van Spieveldstraat: vastlegging kredieten het ruimen van het bufferbekken ter hoogte van de Spieveldstraat in het kader van het uitvoeren van onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen en niet-geherklasseerde waterlopen 16

17 in Sint-Niklaas te laten uitvoeren door de firma Carpentier, Nieuwe Baan 9 te 9160 Eksaarde, en hiervoor de nodige kredieten, zijnde EUR, btw verlegd, vast te leggen. Ruimte, milieu en economie. Dienst milieu. Beurs duurzaam bouwen en renoveren akkoord te gaan met de organisatie van de 4de editie van de Wase beurs voor duurzaam bouwen op vrijdag 13 en zaterdag 14 november Artikel 2 akkoord te gaan met de reservatie van 't Bau-huis van donderdag 12 november t.e.m. zondag 15 november Ruimte, milieu en economie. Dienst milieu. Indienen pilootproject 'Financiering Lokale Klimaatplannen voor Europese subsidiëring binnen Horizon 2020 principieel in te stemmen met de indiening, tegen 1 juni 2015, van het pilootproject Financieringsmodel Lokale Klimaatplannen voor Europese subsidiëring binnen Horizon 2020, met Sint- Niklaas als partner en Technum/SuMa Consulting als indiener. Ruimte, milieu en economie. Dienst ruimtelijke planning. Clementwijk: oprichting tijdelijke wijkschool: principe een deel van het grasplein tussen Kwartelstraat en Merelstraat voor te stellen als locatie aan het GO! voor de oprichting van een tijdelijke modulaire kleuterschool mits het GO! zelf instaat voor de uitrusting en toegankelijkheid van de grond en nadien het herstel in de oorspronkelijke toestand. 17

18 Ruimte, milieu en economie. Dienst stedenbouw. Eigen machtiging: VGD Acountants & Belastingconsulenten: weerleggen bezwaar en verlenen vergunning een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan VGD Accountants & Belastingconsulenten, Kerkstraat 2 te 9200 Dendermonde, tot het bouwen van een kantoorgebouw na het slopen van de bestaande gebouwen, Gentse Baan 50 te 9100 Sint-Niklaas, sectie D nrs. 223 g, 227, 229 h, op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Ruimte, milieu en economie. Dienst stedenbouw. Machtiging bpa/rup/verkaveling: Colim: Heidebaan: weerleggen bezwaren en vergunnen afwijking de afwijkingen toe te staan en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan Colim, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle, tot het bouwen van een tankstation, Heidebaan 101 te Sint-Niklaas, sectie B nr b2, op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Ruimte, milieu en economie. Dienst stedenbouw. Principiële vraag kennis te nemen van de vraag die gesteld is door architectenbureau Chiapparo bvba, Pastorijstraat 15, 9100 Nieuwkerken, voor het oprichten van een commerciële ruimte aan Grote Baan 130, 9100 Nieuwkerken, 8ste afdeling, sectie A, nr. 988 P, en geen principieel akkoord te verlenen voor het bouwen van een commerciële ruimte. Ruimte, milieu en economie. Dienst stedenbouw. Bijzondere procedure: Interwaas: advies 18

19 een voorwaardelijk gunstig advies te verlenen aan de aanvraag van Interwaas, Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas, tot het verbouwen van een schoolgebouw tot academie en parkeergebouw, Collegestraat 38 te Sint-Niklaas, sectie E nr. 443 n, op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Ruimte, milieu en economie. Dienst stedenbouw. Bijzondere procedure: Interwaas: advies een voorwaardelijk gunstig advies te verlenen aan de aanvraag van Interwaas, Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas, en de afwijking van de stedenbouwkundige verordening voor het creëren en wijzigen van het aantal woongelegenheden toe te staan (in toepassing van artikel 29), tot het verbouwen van een schoolgebouw tot een meergezinswoning (12 appartementen), Collegestraat 38 te Sint-Niklaas, sectie E nr. 443 n, op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Ruimte, milieu en economie. Dienst patrimonium en landbouw. Persoonlijke rechten: Industriepark-Noord +4: opzeg huurovereenkomst Plus Logistics nv: kennisneming kennis te nemen van de brief van 9 maart 2015 van Plus Logistics nv, Industriepark-Noord 5a te 9100 Sint-Niklaas betreffende de opzeg van de overeenkomst van 4 juli 1986 voor het huren van een deel van het gebouw gelegen Industriepark-Noord +4 te 9100 Sint-Niklaas. De opzeg gaat in vanaf 14 maart Rekening houdende met een opzegtermijn van 6 maanden eindigt de huurovereenkomst op 14 september Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. 185-jarig bestaan van de Veiligheid van de Staat en 70-jarig bestaan van de Koninklijke Unie der Inlichtings- en Actiediensten: sponsoring 19

20 naar aanleiding van het 185-jarig bestaan van De "Veiligheid van de Staat" en het 70-jarig bestaan van de "Koninklijke Unie der Inlichtings- en Actiediensten" in te gaan op de vraag van de Historische Werkgroep KUIAD (Koninklijke Unie der Inlichtings- en Actiediensten) en 1 exemplaar van het gedenkboek ter waarde van 65 EUR (inclusief verzendingskosten) aan te kopen voor de stedelijke openbare bibliotheek Sint-Niklaas. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst sport. Subsidies voor sportinfrastructuurprojecten: verdelingsvoorstel 2015 akkoord te gaan met de principiële toekenning van volgende subsidies voor sportinfrastructuurprojecten aan volgende sportverenigingen: - aan VK White Boys: 4.055,01 EUR; - aan AC Waasland: 1.710,00 EUR; - aan Kracht en Geduld: 4.333,40 EUR; - aan KFC Herleving Sinaai: 4.645,08 EUR. De aanvraag van GFA Sinaai komt voor het subsidiejaar 2015 niet in aanmerking wegens onvolledigheid. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst flankerend onderwijsbeleid. Omvorming schoolparticipatiefonds secundair onderwijs - kansenpassysteem voor schoolrekeningen: goedkeuring akkoord te gaan met de omvorming van het huidig schoolparticipatiefonds secundair onderwijs naar kansenpassysteem voor schoolrekeningen vanaf het schooljaar De voorzitter sluit de zitting om uur. Namens het college van burgemeester en schepenen: In opdracht: Johan Verhulst stadssecretaris Lieven Dehandschutter burgemeester-voorzitter 20

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 februari 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 februari 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 februari 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 16-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 september 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 september 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 september 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter Mevrouw

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 juli 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 juli 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 juli 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 december 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 december 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 december 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 april 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 april 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 april 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; de

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 9 februari 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 9 februari 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 9 februari 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 21 september 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 21 september 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 21 september 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 oktober 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 oktober 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 oktober 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 januari 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 januari 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 januari 2015 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter Mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 20 april 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 20 april 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 20 april 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 augustus 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 augustus 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 augustus 2015 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, schepen; mevrouw Sofie Heyrman,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 11 mei 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 11 mei 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 11 mei 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 30.08.2007. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 7 september 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 7 september 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 7 september 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 april 2014

OCMW-raad van 24 april 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/ Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 april 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 april 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 april 2015 Aanwezig: de heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen;

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/05/2015 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juni 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juni 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juni 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; de heer

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 oktober 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 oktober 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 oktober 2015 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, schepen; de heer Peter Buysrogge,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 26 augustus 2016 Besluit

GEMEENTERAAD. Zitting van 26 augustus 2016 Besluit GEMEENTERAAD Zitting van 26 augustus 2016 Besluit Samenstelling: Aanwezig: de heer Freddy Willockx, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA); mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 20.12.2012. Geachte

Zitting R.M.W. 20.12.2012. Geachte Zitting R.M.W. 20.12.2012 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 20.12.2012 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 05-06-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 05-06-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 januari 2016. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 januari 2016. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 15-01-2016 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juni 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juni 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juni 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 12 januari 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 12 januari 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 12 januari 2015 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter Mevrouw

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 26 februari 2016. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 26 februari 2016. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden bestuursadministratie 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2016 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 juni 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 juni 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 juni 2014 Aanwezig: Mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, schepen;

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 7 juli 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 7 juli 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 7 juli 2014 Aanwezig: Mevrouw Christel Geerts, schepen; de heer Peter Buysrogge, schepen;

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN Milieu 1. Groepsaankoop spouwmuurisolatie.

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 november 2015 FINANCIËN 1 OCMW: GOEDKEURING GEWIJZIGD MEERJARENPLAN EN KENNISNEMING BUDGETWIJZIGING 2015 De gemeenteraad keurt het

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 augustus 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 augustus 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 24 augustus 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie