kjbs De Lispeltuut Pauwenburg TA Lelystad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kjbs De Lispeltuut Pauwenburg 8 8226 TA Lelystad 06-14398888 info@lispeltuut.nl www.lispeltuut.nl"

Transcriptie

1 kjbs De Lispeltuut Pauwenburg TA Lelystad Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe Meentweg 14 / Postbus BP / 8200 AP Lelystad SCHOOLPLAN verbeterplannen (dd 26 augustus 2014) Onze visie op leren opgroeien is leren. dat doe je soms alleen, vaak met anderen. leren doe je van elkaar... met elkaar. leren doe je thuis, op weg, op school. van aankleden tot koken, van een spelletje doen tot het lezen van een boek. soms in vrijheid, dan weer geleid door ouders, broertjes-zusjes, groepsgenoten, de meester-juf. van peuter tot steeds een stukje mondiger. met aandacht en zorg voor iedereen. pagina 1

2 Verbeterplannen De Lispeltuut De Majoor We hebben bij alle verbeterpunten een majoor aangesteld. Deze bewaakt de voortgang en zorgt voor bijtijds plaatsen op de agenda voor team- en bouwvergaderingen. De plannen worden PDCA & SMART geformuleerd. Specifiek: beschrijven van wat er precies wordt gedaan: helder en duidelijk. Meetbaar: een meetbare norm, zodat kan worden bepaald of het doel is behaald. Aanvaardbaar en actiegericht: breed gedragen zodat het engagement er is om er energiek en met voldoening aan deel te nemen. Realiseerbaar / realistisch: haalbaar met aanvaardbare inspanningen; de lat niet te hoog - maar ook niet te laag - leggen en je moet er vat op hebben. Tijdgebonden: vermelden van de termijn waarop het gewenste resultaat moet worden bereikt. Evalueren: zijn de gestelde doelen bereikt. Nieuwe, aangepaste of vervolgdoelen? Òf afsluiten. Hierdoor worden de plannen: Richtinggevend: De doelstelling geeft aan waar we heen willen en wat we van elkaar verlangen. Motiverend: Het bereiken van de doelstelling is belangrijk of zinvol zijn: er schuilt een ambitie achter. Er is een verband tussen de individuele inspanningen en het realiseren van de doelstelling. Normerend: Het is een maat voor hoe goed het feitelijke gedrag in overeenstemming is met gewenst gedrag. Het is een maatstaf voor verandering: ze wettigen de verandering, zodat ze het veranderen om te veranderen voorkomen. Het is een basis voor plannen, organiseren, handelen, opvolgen, leiding geven,... hebben maar zin wanneer ze op doelstellingen kunnen worden gericht..controleerbaar: Na een jaar (of korter) wordt kritisch gekeken naar de stand van zaken en worden eventueel nieuwe, aangepaste of vervolg doelen gesteld. pagina 2

3 verbeterpunten Plan Do (smart) majoor team nieuwe CAO Op dit moment (20 augustus 2014) wordt er nog druk gesproken over de nieuwe onderwijscao. In het onderhandelingsakkoord staan een aantal afspraken/voorstellen die behoorlijk ingrijpen in de personele organisatie en bijgevolg in de schoolorganisatie. Na vaststelling van de CAO zullen we concreet plannen moeten maken om hieraan invulling te geven.. Hoofdlijnen onderhandelaarsakkoord 1. Loon: per 1 september gaan de lonen met 1,2 procent omhoog. Wanneer de overheid voor 2015 extra loonruimte beschikbaar stelt, zullen aanvullende loonafspraken worden gemaakt. 2. Professionalisering: alle werknemers krijgen op fulltime basis twee uur per week voor hun professionele ontwikkeling, zoals peerreview, coaching, studieverlof. Per fulltimer is er gemiddeld 500 euro beschikbaar. 3. Werkdrukbeheersing: Om de werkdruk inzichtelijk te maken en te beheersen, stapt het primair onderwijs over op een veertigurige werkweek. Centraal hierbij staat dat de invloed op en de verantwoordelijkheid van de werknemer voor het beheersen van de werkdruk wordt vergroot. Overwerk wordt gecompenseerd in vrije tijd. In uitzonderlijke gevallen kan overwerk incidenteel worden uitbetaald. 4. Duurzame inzetbaarheid alle werknemers: voor alle werknemers geldt met ingang van 1 oktober 2014 een basisbudget van 40 uur per jaar op basis van een fulltime aanstelling voor duurzame inzetbaarheid. Deze uren zijn inzetbaar voor peerreview, studieverlof, coaching, oriëntatie op mobiliteit en niet plaats en tijdgebonden taken. 5. Extra duurzame inzetbaarheid voor starters: beginnende leraren krijgen maximaal drie jaar lang 40 uur per jaar extra voor professionalisering bovenop het basisbudget. Zij hebben daarnaast recht op een coach die niet hun leidinggevende is. 6. Extra duurzame inzetbaarheid voor ouderen: oudere werknemers hebben op fulltime basis recht op 130 uur per jaar extra voor duurzame inzetbaarheid. Deze uren komen bovenop het basisbudget van 40 uur bij fulltime dienstverband en zijn direct inzetbaar als duurzame inzetbaarheidsuren voor alle werknemers. Daarnaast mogen deze werknemers al hun duurzame inzetbaarheidsuren ( = 170) inzetten voor verlof. Daarvoor geldt dan wel een eigen bijdrage van 40% voor werknemers t/m schaal 8 en 50% voor hogere schalen over het salaris van maximaal 130 uur. Er zijn ook spaarmogelijkheden. 7. Vanaf 1 oktober houdt de bestaande bapo op te bestaan. Wie al gebruikmaakt van de bapo stapt eind 2014 over naar de nieuwe regeling, waarbij een overgangsregeling is afgesproken. Daarin zit een aanvullend urenbudget waarmee verlof mogelijk is, eveneens met een eigen bijdrage. pagina 3

4 Plan Do (smart) majoor beleid Nieuw schoolplan Dit schooljaar maken we een nieuwe schoolplan voor de periode Diverse hoofdpunten: - Passend onderwijs - ICT - Nieuwe CAO ( schooltijden) zorg Be Cool / DHH Komend jaar onder voorbehoud mee verder. Het DHH protocol werd en wordt niet gezien als passend bij de school. De meerwaarde is gering. De tijdsinvestering groot. We hebben blijkbaar de meer begaafde kinderen voldoende in beeld en weten voldoende ruimte te bieden aan hun leerbehoeftes. Krishna Marianne Annemieke team Vierslagleren Een bijzonder samenwerkingstraject afgesproken tussen de KPZ (PABO Zwolle) en diverse besturen, waaronder ook SKO. Daardoor kan Marleen op maandag naar de opleiding, op dinsdag studeren. Tinke vervangt haar dan in De Torteltuin. Onderzoek naar: educatief partnerschap ouders (ISOP). Marleen en Tinke gaan onderzoeken hoe we ouders nog meer educatief partner kunnen maken. We gaan dit jaar werken met de kennisbank en vacaturebank. Dit jaar is bedoeld om uit te proberen en te verfijnen. Dit doen we samen met hele team. Marleen Tinke school BorgBieb De Borgbieb is per begin van het schooljaar over op SchoolWise. SchoolWise biedt veel mogelijkheden voor het stimuleren van lezen. Team en kinderen zullen leren om gaan met de nieuwe mogelijkheden van dit bibliotheekprogramma. Het team krijgt een eerste uitleg op 16 september zorg obo beginnende geletterdheid. Het afgelopen jaar hebben we ons letteraanbod aangepast aan de middenbouw. We werken met een fijn rooster, waardoor er voldoende letters aan bod komen en er een doorgaande lijn is naar de middenbouw. We onderzoeken of we een cursus (Leesrijpheid; leren lezen in 40 uur - als het kind eraan toe is! door Ewald Vervaet) in de school kunnen halen; wellicht dat enkele teamleden deze cursus gaan volgen buiten de school. Klazien obo leerlijnen rekenen/ taal voor onderbouw in beeld brengen. Meer naar een doorgaande lijn obo mibo. Leerlijnen rekenen en taal uitzoeken en daar het toetssysteem daarop aanpassen. Marianne Krishna (obo) bobo ICT - We willen graag meer laptops per groep, per twee/ drie leerlingen een laptop chromebook? - SKO gaat over op Office 365 / Lispeltuut per 27 augustus Share Point omgeving SKO? - Dorien en : I-coach (SKO) We gaan over naar Chromebooks in de klas. De stappen en plannen zijn nog niet concreet (budget afhankelijk). - bovenbouw: Torteltuin is over. Andere bobo groepen..? - Middenbouw? - onderbouw: per groep 3 chromebooks in bestelling. Office 365 gaat wat betekenen? pagina 4

5 vak Taalonderwijs. Wet referentieniveaus Nederlandse taal. Leerkrachten worden bijgeschoold over de einddoelen. Annemieke team schrijfonderwijs Tijdens een studiedag/studiedagen willen we ons schrijfonderwijs onder de loep nemen. Inventariseren en bespreken wat we doen en of we daar beleid op willen maken de komende jaren. Dit wordt de studiedag van 10 oktober of 14 januari. Krishna bobo begrijpend lezen Oriëntatie op mogelijkheden. Wat is beter en beter bruikbaar in We zijn tevreden over de huidige methode; met name in relatie tot deonze school? verschillen in strategie in de CITO-toetsen. Marleen team teamvergaderingen Effectief vergaderen: wisselend voorzitterschap? Marleen, Marianne, Esther en Tinke maken hier een rooster voor. Marianne team team rapporten / portfolio / CITO lvs Het invullen van het huidige rapport kost de leraren erg veel tijd. En uiteindelijk is er te weinig duidelijkheid (CITO-toetsen in relatie tot waardering in v-tjes en g-tjes jenaplan Het team vindt dat jenaplan steviger mag worden neergezet. Dat maakt ons tot Lispeltuut. De commissie (, Yvonne, Femke, Krishna) zal eerst brainstormen over wensen, mogelijkheden, alternatieven. Graag ook ouders erbij. Wat is handig, duidelijk, informatief en vooral ook minder tijdrovend? 2 collega s (Kim en Femke) gaan de jenaplanopleiding doen, sluit zich weer aan bij de regiokring, we zullen er aan werken om erkende jenaplanschool te worden. gaat naar de NJPV-tweedaagse. pagina 5

6 scholingsparagraaf: Leraren werken sinds 2006 aan hun bekwaamheidsdossier. Afgesproken documenten hierbij zijn: Het persoonlijk ontwikkelingsplan volgens JAS. bekwaamheideisen p.o. (competenties) functioneringsgesprek (SKOFV) Pedagogisch klimaat (JAS-map) We streven ernaar dat alle leerkrachten in het bezit zijn van: het jenaplandiploma een bevoegdheid om gym te geven Lees verder in het schoolplan zo werken we Geplande scholing: omschrijving.. kosten dit schooljaar CAO ,- pp voor scholing naar rato WTF Individueel: 1. Marleen en Tinke volgen het 2de en laatste jaar van hun masteropleiding Leren en Innoveren via Vierslagleren.. 2. Daniëlle volgt het 2de en laatste jaar van de gymopleiding. 3. Femke en Kim gaan de jenaplan opleiding doen bij Jas (1ste van 2 jaar) 4. Klazien: FiRe-Communicatie 5. Esther: gecertificeerd rots en water trainer 6. Dorien IB-opleiding 7. Dorien en : I-coach (SKO) 8. : jenaplan 2-daags NJPV 9. Geen BHV nodig. x 2 kwartalen à 825,- = 1650,- 2 x 2.500,-?? 2000,- 690,- 1875,- x 350,- x (Vierslagleren en lerarenbeurs) x ( opgedragen ) x ( opgedragen ) 500 x WTF 0,5 = 250/jr 8 jaar 500 x WTF 0,3 = 150/jr 4 jaar x ( opgedragen ) x =150. Team: o o Begrijpend lezen, docent KPZ wordt ingehuurd. obo en mibo - leesrijpheid (Ewald Vervaet) 750,-? pagina 6

7 Op De Lispeltuut gaan kinderen al vanaf het begin iets meer uren naar school dan minimaal verplicht. Hierdoor kunnen we meteen inspelen op de nieuwe wet en maken we al gebruik van de exacte urenberekening. In de praktijk betekent dit dat de komende schooljaren het aantal uren zal zijn: de uren die kinderen in deze groep maken worden niet meegeteld groep 0: (erg wisselend per individu instroom vanaf 4 jaar) gemiddeld aantal uren: groep 1 en 2: ongeveer 915 uur per schooljaar 1830 groep 3 en 4: ongeveer 955 uur per schooljaar 1910 groep 5, 6, 7 en 8: ongeveer 975 uur per schooljaar 3900 totaal: 7640 pagina 7

8 pagina 8

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolontwikkelingsplan

Schoolontwikkelingsplan Schoolontwikkelingsplan Schooljaar 2014-2015 Natuurlijk Leren Hoofdpunten: Tabletonderwijs met Snappet voor rekenen en spelling Kanjertraining schoolbreed inzetten Handelingsgericht werken in het kader

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 samen op ontdekkingsreis 2 Inhoudsopgave Schoolplan 2015-2019 Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, januari 2015 Pauline van Eck, Miriam Walraven, Anne Luc van der Vegt en Sanne Weijers Oberon Postbus 1423

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan Kwaliteit Betrokkenheid Ambitie Beleidsplan 2011-2015 1 Ark_cover.indd 1 11-10-11 10:47 elout_cover.indd 1 11-10-11 10:44 barbaraschool_cover.indd 1 11-10-11 11:18 JdD_cover.indd 1 11-10-11 11:14 koggeschip_cover.indd

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100

Gesprekkencyclus. Samen sterker in onderwijs. Versie 9. Mei 2009. Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Gesprekkencyclus Versie 9 Samen sterker in onderwijs Mei 2009 Beleidsnota Gesprekkencyclus Peelraam 090525 Pagina 1 van 100 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting 6 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Opleiding bouwcoördinator

Opleiding bouwcoördinator Opleiding bouwcoördinator Werken als bouwcoördinator vraagt veel van een meester of juf. Naast de verantwoordelijk voor een groep ook nog een team aansturen. Het is niet vanzelfsprekend dat een goede juf

Nadere informatie