VAN DE LOCATIEDIRECTEUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN DE LOCATIEDIRECTEUR"

Transcriptie

1 INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 02 Volgende nummer: Vrijdag 31 oktober 2014 Vrijdag 28 november 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Het schooljaar is inmiddels al een paar maanden oud. We zien terug op zeer geslaagde werkweken en de docenten hebben de eerste ronde klas- en leerlingbesprekingen achter de rug. Voor u als ouder is het belangrijk kennis te nemen van een aantal publicaties van het Pieter Groen. Wij hebben een nieuw RoB (Regels over Bevordering) en een wegwijzer. Het RoB is het document over alle regels omtrent de overgang van Uw kind naar een volgend leerjaar. De wegwijzer bevat alle contact gegevens en informatie met betrekking tot ziekmeldingen en dergelijke. Beide documenten zijn te vinden op onze website onder downloads: Hartelijke groet, Alan Turner Locatiedirecteur AGENDA ma. 03/11 t/m vr. 07/11 : SE 1 4 mavo, 4 en 5 havo, 4/5 en 6 vwo* ma. 10/11 : uur inhalen SE 1 4 en 5 havo, 4/5 en 6vwo di. 11/11 : 7 e en 8 e keuzeprogramma lo 5 havo en 6vwo di 11/11 en wo. 12/11 : Leidse voorlichtingsavonden* wo. 12/11 : 40-minuten lessen, inloop leerlingen groep 8* do. 13/11 : Switch, anti-pest project leerjaar 1* di. 18/11 : 7 e en 8 e uur keuzeprogramma lo 5 havo en 6 vwo di. 18/11 en wo. 19/11 : Leidse voorlichtingsdagen* wo. 19/11 : 40-minuten lessen, inloop leerlingen groep 8*

2 : excursie Brussel 6 vwo* do. 20/11 : excursiedag 1* vr. 21/11 : uur indienen herkansingsverzoeken 4 mavo, 5 havo en 6vwo di. 25/11en wo 26/11 : 7 e en 8 e uur keuzeprogramma lo 5 havo en 6 vwo do. 27/11 : herkansing SE1 4 mavo, 5 havo en 6 vwo. vr. 28/11 : excursie Keulen* 2 REPETITIEROOSTER (stand per ) INHAALREPETITIES WORDEN AFGENOMEN OP VASTE TIJDSTIPPEN. VERGEET NIET JE INHAALAFSPRAAK ALTIJD ZELF TE MELDEN BIJ DE ADMINISTRATIE, WANT VOL=VOL! DINSDAG, UUR UUR Lokaal N027 WOENSDAG, UUR UUR Lokaal N027 DONDERDAG, UUR UUR Lokaal N157 DAG 1v 1hv 1m 2v+ 2v 2h 2m 3v + 3v 3h 3m 4m 4v 4h 5v 3/11 GS TE NE 4/11 WI TE WI KV1 5/11 TTO AK WI WI TE KV1 6/11 TE KV1 7/11 GD 10/11 EC 11/11 WI WI AK EC 12/11 13/11 GD GD DU AK 14/11 GD GD GD AK 17/11 GS GS AK DU 18/11 DU NE WI M&O 19/11 FA FA FA FA GS CKV 20/11 EN EN NE GS 21/11 NE NE NE NE NE 24/11 DU

3 UITGELICHT 3 HET SCHOOLEXAMEN MAVO/HAVO/VWO (PTA) In week 45 (3-7 november) hebben de bovenbouwleerlingen uit havo en vwo en de leerlingen uit 4 mavo de eerste toetsweek van dit schooljaar. De SE-toetsen en mogelijkheden tot herkansing staan in het PTA van elk vak vermeld. Het PTA is digitaal gepubliceerd op de website van de locatie Pieter Groen onder het tabblad downloads. In het PTA staan ook de regels voor het afmelden bij ziekte. Het spreekt voor zich dat er tijdens de SE-toetsen geen andere afspraken gemaakt kunnen worden: het schoolexamen gaat voor! De leerlingen uit de klassen 4 havo en 4&5 vwo, hebben in de toetsweek naast de SE-toetsen ook voortgangstoetsen/repetities. Het toetsrooster is te vinden in SomToday. Op toetsdagen zal er geen les worden gegeven aan de betreffende klassen. Het meenemen van mobieltjes en andere digitale apparatuur in het toetslokaal is voor alle leerlingen niet toegestaan! Mocht het voorkomen dat een leerling een toets heeft gemist door geldige onvoorziene omstandigheden, dan wordt deze toets zo snel mogelijk ingehaald. Inhalen van SE-toetsen gebeurt voor 4 mavo in overleg met de heer J. van Rijn en de heer A. Vogelaar, en voor de bovenbouwleerlingen uit havo en vwo in overleg met mevrouw M. van Amerom. De cijfers voor de SE-toetsen van 4 mavo, 5 havo en 6 vwo zullen uiterlijk dinsdag 18 november worden ingevoerd in SomToday. De cijfers voor de SE-toetsen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo zullen uiterlijk dinsdag 25 november worden ingevoerd in SomToday. Op woensdag 19 november krijgen de eindexamenleerlingen een overzicht van de tot dan toe behaalde SE-cijfers uitgereikt. Zij mogen één vak herkansen en dienen dit via het herkansingsformulier aan te vragen. Dit formulier moet uiterlijk vrijdag 21 november voor uur ingeleverd worden bij de administratie. De herkansing wordt afgenomen op donderdag 27 november. De leerlingen uit 3 mavo, 4 havo, 4 vwo en 5 vwo krijgen een overzicht van hun SE-cijfers in week 49 (1-5 december). Omdat de leerlingen uit 4 havo, 4 vwo en 5 vwo weinig SE-toetsen hebben en omdat per leerling (afhankelijk van het gekozen vak) het aantal toetsen verschilt, is hun herkansing veel later (zie PTA). Voor de toetsen van 3 mavo is er geen herkansing mogelijk. Wij wensen alle leerlingen heel veel succes! INSTUIF Op vrijdag 7 november begint de Instuif! Op de vrijdagmiddag worden bij voldoende belangstelling voor de leerlingen uit klas 1 en 2 (voor zover het rooster het toestaat) weer heel wat leuke activiteiten georganiseerd. De leerlingen hebben een flyer mee naar huis gekregen, waarin te lezen is uit welke workshops ze kunnen kiezen en welke kosten er aan verbonden zijn. Het is een gevarieerd aanbod, van koken tot kickboksen! We hopen dat ook dit jaar weer veel leerlingen hun talenten zullen ontwikkelen.

4 ANTIPESTPROJECT SWITCH In het kader van onze voorlichting over pesten krijgen we 13 november Youth for Christ op school met de anti-pest-theatervoorstelling Switch. Na een zaaldiscussie over pesten volgt er nog een workshop in de klas met één van de toneelspelers. Komt pesten op het Pieter Groen dan zo veel voor? Nee, gelukkig niet! En dat willen we ook zo houden. En voorkomen is beter dan genezen! 4 VOORLICHTINGSAVONDEN LEIDEN In november organiseren de decanen uit deze regio weer vier voorlichtingsavonden in Leiden, waarop talloze opleidingen uit het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs aanwezig zullen zijn. Ook leger, politie, ziekenhuizen, organisaties voor het buitenland etc. doen mee. Een ideale gelegenheid voor iedere leerling dus die voor een leerweg- of profielkeuze staat, of die zich wil oriënteren op een vervolgopleiding! Met andere woorden: leerlingen uit de klassen 3 en hoger. Ook ouders zijn van harte welkom. Jullie krijgen van de decanen een boekje waarin staat welke opleiding op welke avond een voorlichting geeft. Ook op welke locatie. Elke avond zijn er twee ronden, een om en een om uur. Zorg dus dat je op tijd bent! Neem het boekje steeds mee: er staan handige vragen in die je kunt stellen. Voor leerlingen uit de Tweede Fase havo/vwo telt een bezoek, met verslag voor het Toekomstdossier, mee voor het schoolexamenvak LOB. De data: dinsdag 11 en 18 en woensdag 12 en 19 november Plaats: Visser t Hooft Lyceum en Bonaventura Kagerstraat en Mariënpoelstraat, Leiden (bij Diaconessenhuis) Tijd: en/of uur. Voor mensen die met de auto komen: de parkeerruimte rond de scholen is beperkt, dus kom op tijd! Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de weg te wijzen. Kijk voor de laatste informatie steeds op CULTUURPROJECT 3 MAVO Een samenwerkingsproject tussen de vakken Nederlands, Culturele Kunstzinnige Vorming en Beeldende Vorming. Culturele en Kunstzinnige vorming(ckv) is op de locatie Pieter Groen een onderdeel van de lessen Beeldende Vorming binnen het mavo. Het doel van CKV is dat leerlingen kennis maken met hun culturele omgeving en zelfstandig een keuze leren maken uit het culturele aanbod. Horizonverruiming is daarbij het uitgangspunt: leerlingen maken kennis met voor hen nieuwe vormen van kunst en cultuur. Daarbij zijn de leerlingen zelf actief, werken zelfstandig en in kleine groepjes. In deze cursus worden tenminste vier culturele activiteiten ondernomen in samenhang met de lessen Beeldende Vorming. Van deze activiteiten wordt een KUNSTDOSSIER samengesteld, waarin verslag wordt gedaan van de voorbereiding en deelname aan culturele activiteiten. Op 20 november volgen de leerlingen een workshop film maken over goed en kwaad waarbij de organisatie en onderlinge samenwerking belangrijke leerpunten zijn. Ook is er in JC De Schuit een theaterworkshop met het thema thriller waaraan Mimiek, een Katwijkse toneelvereniging medewerking verleent. En er is in de bibliotheek een literaire ontmoeting met Eva Burgers. Zij zal uitleggen hoe haar boeken en thrillers tot stand gekomen zijn. Voor alle 3 mavo leerlingen: Zorg dat je er bent tijdens deze projectdag. Je zult je niet vervelen. Veel plezier alvast! EXCURSIE TWEEDE KAMER Gaan we terug betalen aan Europa??? Daarover horen wij misschien meer op donderdag 20 november dan gaan alle leerlingen uit 4 havo op excursie naar de Tweede Kamer. Onder begeleiding van medewerkers van Prodemos (Huis voor Democratie en Rechtsstaat) krijgen zij uitleg over het werk van de Tweede Kamerleden en zien zij

5 5 een (stukje van een) debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Daarnaast maken zij opdrachten die aansluiten bij de lesstof van het vak maatschappijleer. De excursie neemt een halve dag in beslag. Sommige klassen vertrekken s morgens, anderen s middags; leerlingen krijgen hiervan binnenkort een overzicht. Het is voor leerlingen verplicht een id-kaart mee te nemen! EXCURSIE BRUSSEL Op woensdag 19 november hoopt 6 vwo met een aantal tutoren een dagexcursie te maken naar Brussel. Om 6 uur vertrekken we van school om de files bij Rotterdam en Antwerpen te omzeilen Voordat we om uur te gast zijn in het Parlement bezoeken we eerst een tentoonstelling in het dichtbij gelegen Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen. Daarna zijn we te gast bij de heer P. van Dalen, een van de 26 Nederlandse afgevaardigden in het Europees Parlement. Niet alleen de werkwijze van het Parlement komt aan de orde, ook iets over de indeling ervan, de (actuele) rol van de Europese commissarissen en de verhouding Europese wetgeving en nationale wetgeving. Er wordt ook een rondleiding gegeven. Kort na de avondspits hopen we te vertrekken en rond uur weer in Katwijk te arriveren. EXCURSIE 5 HAVO EN 6 VWO NAAR KEULEN Op vrijdag 28 november gaan de leerlingen uit 5 havo en 6 vwo die Duits in hun vakkenpakket hebben op excursie naar Keulen. Het programma zal beginnen met een rondleiding in de indrukwekkende Dom gevolgd door een stadswandeling door het oude centrum van de stad. In hun vrije tijd mogen de leerlingen genieten van de verschillende kerstmarkten die een paar dagen eerder overal in de stad zijn geopend. Een goede gelegenheid om je Duitse taalvaardigheid te oefenen, de geschiedenis en cultuur van Keulen te leren kennen en de gezelligheid van de Duitse Adventszeit mee te maken. VOORLICHTING BASISSCHOLEN, GROEP 8, OUDERS Op woensdagmiddag 15 oktober hebben we leerkrachten van de basisschool ontvangen en hen een lunch met een aantal workshops aangeboden. Door elkaar te informeren over ons onderwijs leren we van elkaar met het doel de overgang van kinderen van de basisschool naar het Pieter Groen soepel te laten verlopen. Op de woensdagmiddagen 12 en 19 november ontvangen wij leerlingen van de basisscholen. We laten ze door middel van verkorte lessen kennismaken met diverse vakken. Ze ervaren hoe het er op een middelbare school aan toe gaat en hoe het is om van lokaal naar lokaal te gaan. Daarbij worden ze begeleid door leerlingen uit onze brugklassen. Om dat goed te laten verlopen zijn er op die woensdagen 40-minuten lessen. Onze Open Dag wordt gehouden op zaterdag 17 januari. De voorlichtingsavond voor ouders van toekomstige bruggers is op dinsdagavond 27 januari. De Open Dag heeft dan kunnen bezinken en de ouders kunnen eventuele overgebleven vragen stellen. ICT Vanaf maandag 27 oktober beschikken alle leerlingen over een Office 365 account. Daarmee krijgen ze een adres wat bestaat uit Bijvoorbeeld De school zal dit adres gaan gebruiken voor alle informatie naar de leerlingen toe. Tevens beschikken de leerlingen nu over een Onedrive waar ze al hun bestanden kunnen opslaan. De leerlingen kunnen hun office 365 account benaderen via het leerlingportaal/mijn websites/office 365 of via webmail.andreascollege.nl.

6 Collega s namen afscheid van het Pieter Groen EN VERDER 6 Collega s nam Collega s namen afscheid van het Pieter afscheid van het Pieter Groen Mevrouw O. Jesse, adjunct-directeur vwo, de heren drs. A.W.Verburg, adjunct-directeur brugklassen, drs. L. de Best, docent aardijkskunde/geschiedenis, J. Dekker, docent tekenen, J. in t Veld, docent wis- en informatiekunde en C. Weehuizen, docent lichamelijke oefening. Zij gingen allen met pensioen na een lange carrière in het onderwijs. De heren, coryfeeën uit het Katwijks onderwijs, zijn allen vele jaren in op onze school werkzaam geweest en hebben meerdere generaties mogen begeleiden en onderwijzen. In een feestelijke ambiance werden woorden van dank gesproken en afscheid genomen. ONDERNEMERS EN GOEDE DOELEN GEZOCHT Vanaf 9 januari nemen alle brugklasleerlingen deel aan het project Jij de baas. Doel van dit project is ondernemend leren: bedenk een goed idee voor een goed doel. Het Pieter Groen richt zich hiermee op ondernemend onderwijs voor hun leerlingen. Door dit project leren leerlingen namelijk maatschappelijk ondernemen. Allereerst maken brugklasleerlingen kennis met goede doelen op de Goede Doelen Markt en volgen een aantal workshops. Daarna kiezen ze een doel dat aansluit bij hun interesse en richten zij een onderneming op. Einddoel is dat zij geld hebben ingezameld / vrijwilligerswerk hebben verricht. Dit project vindt plaats vanaf 9 januari t/m 4 maart Meer informatie vindt u op De Goeden Doelen Markt wordt op vrijdag 9 januari tussen uur en uur in school gehouden. Op 12 en 13 januari werken de leerlingen aan een businessplan om hun acties zo goed mogelijk gestalte te geven. De leerlingen gaan echter pas beginnen met het werven voor de doelen nadat zij hun plan aan een ondernemer hebben voorgelegd. Dit zal gebeuren op 22 januari tussen uur uur. Na deze ontmoeting gaan de leerlingen hun plan ten uitvoer brengen. Op 4 maart wordt s middags het geld aan het goede doel overhandigd en zal het groepje dat het best

7 7 gepresteerd heeft in het zonnetje gezet worden. Ook de ondernemers zijn voor die middag van harte uitgenodigd. Bent u ondernemer en wilt u onze leerlingen een zetje in de goede richting geven en u kunt op 22 januari een steentje bijdragen zouden wij het fijn vinden wanneer u zich bij de heer Duijzer via aanmeldt. Wij zijn ook nog op zoek naar goede doelen. Vooral goede doelen die in onze regio bekend en werkzaam zijn, nodigen wij uit aan deze Goede Doelen Markt deel te nemen. Wellicht kiezen leerlingen uw doel uit om te gaan ondernemen. Er is voldoende ruimte beschikbaar om uw materiaal te presenteren. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om een workshop voor de leerlingen te verzorgen. Het advies is om met twee of meer vrijwilligers deze dag het doel te vertegenwoordigen. Aangezien er bijna 200 leerlingen zijn die aan het project deelnemen zullen er minimaal 50 groepjes geformeerd worden die een goed doel gaan ondersteunen. Wanneer u bij een goed doel werkzaam bent, of wanneer u een goed doel kent dat hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, bent u van harte uitgenodigd dit ook bij de heer Duijzer kenbaar te maken. Wij hopen op uw steun. SECTORWERKSTUKKEN 4 MAVO Examenkandidaten in de theoretische en de gemengde leerweg van klas 4mavo moeten een werkstuk maken dat vakoverstijgende thematiek behandelt, die binnen de gekozen sector valt. Om te voorkomen dat een sectorwerkstuk de leerling rauw op het dak valt, moet de docent de nodige voorbereidingen treffen. Handelingsopdrachten en praktische opdrachten lenen zich uitstekend voor het trainen van vaardigheden. Door in leerjaar 3 te experimenteren met werkstukken, poster- en powerpoint-presentaties kunnen leerlingen ter afsluiting van het sectorwerkstuk goed getraind presenteren. Als leerlingen al eerder in twee- of drietallen hebben gewerkt, is het voor hen ook gemakkelijker samen aan een sectorwerkstuk te werken. Naast alle voorbereidingen is het zaak om tijdig met dit werkstuk te beginnen. Wij zijn daarom al in september gestart met de eerste voorbereidingen. Vóór de kerstvakantie kan het werkstuk dan worden afgerond. In een dergelijke planning heeft een leerling, als hij zijn sectorwerkstuk niet voldoende heeft afgerond, nog voldoende tijd om dit te herstellen zonder dat zijn voorbereiding op het centraal eindexamen in gevaar komt. Het sectorwerkstuk, waar 20 lesuren voor staan, komt ruwweg in drie verschillende fasen tot stand: Oriëntatie- en keuzefase: keuze van een onderwerp en eventueel een partner, opstellen van één of meer onderzoeksvragen en bijbehorende deelvragen en opstellen van een plan van aanpak. Dit alles wordt vermeld in het logboek; Onderzoeksfase: informatie verwerven en dit verwerken in het sectorwerkstuk; Presentatie- en evaluatiefase: presenteren van het sectorwerkstuk aan anderen. Werkstuk maken, informatie opzoeken op het internet, werken in een groep, oriëntatie op de beroepsvorming en een presentatie: een uitdagende en leerzame tijd voor onze leerlingen! STEUNLESSEN WISKUNDE EN NEDERLANDS VOOR HAVO LEERLINGEN De vakgroep wiskunde start deze week met de steunlessen voor leerlingen in 2 en 3 havo. Deze vinden op donderdag het eerste uur plaats. Uw kind wordt door de eigen vakdocent bij de steunlesdocent aangemeld, wanneer deze van mening is dat uw kind hierbij gebaat is. In klas 2 worden de steunlessen door mevrouw Pennings verzorgd en in klas 3 door de heer Idoe. De steunlessen Nederlands voor 3 havo zijn gestart op donderdag 30 oktober het eerste uur. Ook hiervoor geldt dat de vakdocenten uit die laag de leerlingen bij de steunlesdocent aanmelden. Deze lessen worden door de heer Mertens verzorgd.

8 Aan deze steunlessen zijn geen kosten verbonden, maar aanwezigheid van de leerlingen is wel verplicht aangezien het aanmelden van uw kind door de vakdocent een signaal is dat wij van mening zijn dat uw kind de extra ondersteuning nodig heeft. 8 FAMILLEMENT Team Katwijk wint derde prijs in Leids evenement! Eva Lagemaat uit 6 vwo van het Pieter Groen vormde afgelopen woensdag met haar moeder en tante een sterk team tijdens de 4G-quiz in de Hooglandse kerk. In deze quiz, georganiseerd door Erfgoed Leiden in het kader van het Famillement, streden vijf teams van drie generaties om mooie prijzen. De presentatie was in handen van schrijfster Suzanna Jansen, bekend van het boek het pauperparadijs dat gaat over haar eigen familiegeschiedenis. De naam van de quiz staat voor de drie generaties binnen een team die samen één geschiedenis delen, 4G dus. Een behoorlijke kennis van de historie van Leiden en omstreken was deze middag wel vereist! Na twintig vragen over uiteenlopende onderwerpen als: de betekenis van het woord geest in Oegstgeest, de brand in het stadhuis van Leiden in 1929 en het tunneltje naar het Zeehospitium dat laatst is teruggevonden bij de werkzaamheden aan de boulevard, bleek het winnende team er vijftien goed te hebben. Eva en haar team zaten daar vlak achter, met veertien juiste antwoorden, net als nog een ander team. Een shoot out vraag besliste uiteindelijk de strijd, en team Katwijk ging met de derde prijs naar huis. Tussen al die Leidenaren is dat een prima prestatie! LOTGENOTENGROEP KIES (KINDEREN IN ECHTSCHEIDING SITUATIES) Op 28 oktober 2014 is op onze school de groep KIES van start gegaan voor jongeren in echtsscheidingssituaties. Onder begeleiding van mevrouw G. in t Veld, die speciaal daarvoor opgeleid is, komen enkele leerlingen zeven keer bij elkaar om te werken aan hun ervaringen met echtscheiding. Een echtscheiding heeft veel impact op het leven van jongeren. Herkenning, erkenning en elkaar tips geven staan centraal tijdens deze bijeenkomsten. Ook muziek, teksten en creatieve opdrachten vormen een steeds terugkerend onderdeel tijdens de bijeenkomsten. De ervaring van andere scholen met deze bijeenkomsten zijn goed en ook deelnemers zijn enthousiast. KIES belooft een waardevolle bijdrage te leveren aan het leren omgaan met gevoelens rond echtscheiding. FOTO S EN MEDIATHEEKPASSEN Alle fotosessies zijn voorbij en iedereen heeft gelegenheid gehad zich te laten fotograferen. Binnenkort worden de enveloppen met de foto s uitgedeeld. Leerlingen die door omstandigheden nog steeds niet zijn gefotografeerd dienen zich in kamer 046b te melden. Zij worden dan door onszelf op de foto gezet om een mediatheekpas te kunnen aanmaken. Je kunt niet zonder! HUISARTS EN ADRESSEN Het zal duidelijk zijn hoe belangrijk het is dat de leerlingen bij calamiteiten weten wie hun is huisarts. Dit blijkt niet altijd het geval. Wilt u dit nog eens aan uw kind duidelijk maken. Indien het adres wijzigt, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de leerlingadministratie of en naar

9 9 SCHOOLVRAGENLIJST(SVL/SAQI) In week 45 wordt in klas 1 en 2 de School Vragen Lijst afgenomen. De leerlingen maken deze test op de computer. Daar heet de test SAQI. Deze testen bevatten vragen die ons kennis moet opleveren over het welbevinden op school van onze leerlingen. De verkregen informatie is alleen toegankelijk voor de adjunct-directeur, de leerlingbegeleiding en de mentor. Het kan zijn dat de leerlingbegeleider na overleg met de mentor contact opneemt met de ouders. Leerlingen die absent waren, zullen alsnog de test inhalen. Verder geldt: geen bericht is goed bericht. FIETSVERLICHTING In de gure wintermaanden zijn fietsers slecht zichtbaar. Verhoog die zichtbaarheid door een goede fietsverlichting. Regelmatig houdt de politie in de buurt van de school controles. Het geld voor de bekeuring kan beter besteed worden aan de verlichting! Aangehouden worden door de politie (als je licht het niet doet) is overigens geen geldig excuus voor te laat komen! Tenslotte: je moet je licht natuurlijk wel aandoen als je gaat fietsen!!! LEERLINGENRAAD Wie zijn wij? Serieuze mensen die de school willen verbeteren, en daarvoor moeite willen doen. Op dit moment bestaat de leerlingenraad uit: Robbert van der Burg Daniëlle van der Burg Ilse de Jong Jessica Bakker Astrid Rijnsent Job Vink Dominique Roelofsen Yvonne van de Bent 3vA 3vA 3vA 2hC 3vA 5hC 5vB 6vB De leerlingenraad wordt begeleid door de heer J. van Duijvenvoorde; Wat doen wij voor de school? De afgelopen schooljaren heeft de leerlingenraad zich ingespannen voor een goede en leuke school. Er is door haar inspanningen een beter rooster gekomen en ook houden we de roosters in de toetsweek goed in de gaten. Er zijn meer stoelen in de aula gekomen, er hangen nu klokken in de lokalen en nog veel meer. Je kunt ons helpen met ideeën om onze school nog aantrekkelijker te maken voor de leerlingen. Heb je dus een goed idee, geef het door aan de leerlingen die boven genoemd zijn of aan de heer van Duijvenvoorde. VERSLAGEN WERKWEEK 4 HAVO/VWO WERKWEEK BERLIJN De werkweek naar Berlijn was weer een groot succes. Er valt altijd iets te beleven in deze geweldige stad en we hebben even vijf dagen mee mogen genieten. Het programma was afwisselend en vol; we hebben de stad en omgeving met de bus, de tram en lopend verkend.

10 10 Indrukwekkend en interessant waren het concentratiekamp Sachsenhausen, het Olympiastadion en het techniekmuseum. Afwisselend was ook weer het avondprogramma met een bezoek aan de musical War Horse in het traditionele Theater des Westens en een film in het imposante Sony Center aan de Potsdamer Platz. En natuurlijk heeft iedereen op zijn eigen manier genoten van de vrije Woensdagmiddag: op een van de gezellige terrasjes van de stad of in de winkels op de Kurfürstendamm! Een hoogtepunt was zeker ook dit jaar het bowlen. Het was gewoon weer gezellig met deze groep, in het hotel, bij onze gezamenlijke maaltijden en in de bus. Iedereen had een hoop te vertellen na terugkomst en we zullen zeker weer herinneringen ophalen tijdens onze Berlijn reünie in november. In ieder geval weer een geslaagd bezoek en voor herhaling vatbaar! WERKWEEK LONDEN Op 22 september vertrokken we in alle vroegte naar Londen. Niet iedereen was precies op tijd maar uiteindelijk waren allen present. Op weg met een bus vol leerlingen en 5 begeleiders om in vijf dagen een druk dag- en avondprogramma af te werken. Londen bij avondlicht, shoppen in Cambridge, punteren op de Cam. Een voetbalwedstrijd bij Chrystal Palace, waarbij ik me afvroeg of de heren van ons gezelschap de cheerleaders en mascotte van de thuisclub niet interessanter vonden dan het voetbal zelf. Om niet te spreken over de dames die Jan Maat van de tegenpartij zo aan zaten te moedigen dat er heel wat commentaar van de rest van de tribune kwam. Zouden ze zich niet gerealiseerd hebben dat we op de tribune van de thuisclub zaten? Londen was te zien vanuit The Eye, waarbij sommigen hun hoogtevrees dapper overwonnen. Anderen overwonnen hun vrees tijdens de Jack the Ripper tocht. We dineerden op Leicester Square en Covent Garden. De leerlingen moesten de metro leren begrijpen, rechts staan op de roltrappen, hun groep goed in de gaten houden en konden zich vergapen in Harrods, het sjiekste warenhuis van Londen. In Modern Tate was soms onbegrijpelijke moderne kunst te zien. Donderdagavond werd afgesloten met de musical The Lion King. Al met al zijn we heel thuis gekomen, wat ponden lichter, met blaren, foto s en ervaringen rijker. Hopelijk kunnen we de foto s binnenkort met elkaar delen onder het genot van een hapje en een drankje. WERKWEEK ARDENNEN Maandag ochtend 22 september stapten we om 7.00 uur in de bus voor een rit van 350 kilometer naar Haulme. De groep van den Eshof en Vogelaar had mountainbiken als eerste onderdeel op het programma staan. De groep Beijk en Stokkermans ging als eerste klimmen. Na afloop van deze onderdelen moest er uiteraard gekookt worden door de leerlingen. Dit werd goed klaar gemaakt door de keukenprinsen en prinsessen. Na een korte nachtrust ging dinsdag het programma verder met Abseilen en Boogschieten voor groep 1 en voor groep 2 net andersom. Na een voor sommige personen korte nachtrust stond woensdag het tokkelen en abseilen op het programma. Het was ook de dag van het bivak: met de hele groep in een bos slapen onder de sterrenhemel. Op donderdag stond teamwork en kanoën op het programma. Door de lage waterstand werd het kanoën vervangen door ATB. Na het heerlijke avondeten werd de groepstent klaar gemaakt voor het oetekloetenspel: 4 teams die met elkaar de strijd aangingen door het uitvoeren van verschillende opdrachten. Wie is de beste Pieter Groen kenner: staan op één been, het noemen van artiesten uit de top 40, de logo quiz, etc. Vrijdag was het vroeg op: 6.45 uur om alles af te breken en in te pakken. Om 9.00 uur vertrokken we met de bus naar de grotten Noord in Maastricht waar we een rondleiding kregen. Hierna werd er met elkaar heerlijk gegeten in een restaurant en zo werd door een top groep een zonnige week afgesloten. Veel samen gedaan en ook aan de conditie gewerkt tijdens deze sportieve week. Bedankt namens mevrouw Stokkermans, mevrouw Beijk, de heer Van den Eshof en de heer Vogelaar.

11 11 WERKWEEK PARIJS Met maar liefst 49 leerlingen vertrok de bus op maandagochtend richting Parijs. De stemming zat er al gelijk goed in, de bus vulde zich al snel met gezang. Een goed begin van een fantastische werkweek hadden wij op de Eiffeltoren, waar we een prachtig uitzicht hadden en genoten van het mooie weer. Dat mooie weer hebben we de hele week gehouden. Hierdoor kon de groep heerlijk genieten van de stadswandeling langs onder andere de Arc de Triomphe en het Louvre, een boottocht over de Seine in de avonduren, de tuinen van Versailles en een dag in Disneyland. Natuurlijk werd er ook geshopt in een groot winkelcentrum in La Défense en door sommigen zelfs op de Champs-Elysées. Het was een leuke week met een gezellige groep! VERSLAGEN WERKWEEK 3 MAVO CULTURELE WERKWEEK LONDEN Wie heeft er nu eigenlijk bedacht dat we om 5.30 uur moeten vertrekken? Dat was de vraag die we voor de werkweek begon kregen als begeleiding. Het had te maken met het feit dat we een boot eerder hadden zodat we ook eerder in het hostel konden zijn. Bij aankomst, na een hele dag reizen werden, we getrakteerd op een één-gangs diner in het hostel. Daarna de kamerverdeling en lekker slapen voor wat de week ons zou gaan brengen. Op dinsdag was het tijd om de stad te verkennen. We liepen in vier kleine groepen en kwamen alle highlights van London tegen, de Big Ben, House of Parlement, Downing Street 10, Changing of the Guards, Trafalgar Square (waar een heuse breakdance act bezig was), Buckingham Palace en het National History Museum, zelfs een heuse Bus Tour by Night, het kon niet op. Tussendoor kregen de werkwekende leerlingen ook nog eens de tijd om lekker te gaan shoppen. Hoe studeren Engelsen nu eigenlijk? Om daar achter te komen gingen we met z n allen naar Cambridge. Tijdens het punteren (gondelen) kwamen de leerlingen erachter welke universiteiten er allemaal staan, om daarna downtown in Cambridge nog lekker te shoppen, uit te rusten, enzovoort. s Avonds stond er een overheerlijk diner op ons te wachten bij het bekende Hardrock Café in hartje London. Met 47 personen totaal, gezellig met elkaar het avondeten oppeuzelen, wat wil je nog meer? Nou, naar Piccadilly Circus na afloop! Van daaruit gingen we weer terug naar de bus die ons weer naar ons bedje bracht. De donderdag stond in het teken van de groep opsplitsen en metro reizen. Een groot aantal ging eerst de London Eye in om London eens vanaf boven te bekijken. Daarna gingen er twee groepen vandoor. De eerste ging met de heer Lieben mee naar het Chelsea- en daarna naar het het Fullham stadion en de andere groep, onder bezielende leiding van de heer Plaatzer en de dames Van der Put en Stofmeel, gingen heerlijk shoppen op Oxford Street. Toen de groepen weer werden herenigd

12 bij Covent Garden gingen we met zijn allen naar het hoogtepunt van de werkweek: de musical The Lion King. Vrijdag met bus en boot weer tevreden naar huis. Tijdens de musical zat ik naast een Amerikaans echtpaar dat de gehele sfeer van de werkweek perfect omschreef: you have really got such a nice and friendly group! We love the Dutch! En zo was het, vanuit de begeleiding nogmaals onze waardering en onze complimenten, jullie waren fantastisch! 12 DE ARDENNEN De groep Ardennen bestond uit 21 leerlingen, 3 begeleiders en onze twee trouwe werkweekkoks, ome Gijs en tante Corrie. Maandag werden de leerlingen na aankomst in de Ardennen op een behoorlijke afstand van het vakantieverblijf gedropt. Na de wandeling was het prettig thuiskomen in het mooie groepshuis. De tweede dag werd een challengeparcours afgelegd in Dinant met klimmen, abseilen enz. Evenals in vorige jaren was het ook dit jaar weer een groot succes. Woensdag hebben we s morgens een kanotocht gemaakt en s middags hebben we een bezoek gebracht aan het circuit van Spa Francourchamps. Donderdag was de mountainbikedag. Voor velen een loodzware dag maar het was erg gaaf om te doen. Gelukkig kon iedereen s avonds heerlijk ontspannen bij de open haard, een filmpje kijken of een spelletje doen. Vrijdag was het inpakken en wegwezen via Antwerpen naar Katwijk. We kijken terug op een geweldige werkweek, we danken alle leerlingen voor hun sportieve inzet! Het filmpje van deze werkweek is terug te zien op internet via deze link: https://vimeo.com/ WERKWEEK PARIJS Op maandagmorgen 22 september verzamelden zich een groep vmbo- leerlingen en 4 begeleiders op het marktplein voor de Parijsreis. Op het programma stonden veel bezienswaardigheden, zoals de Eiffeltoren, de Notre Dame, de Sacré Coeur, de Arc de Triomphe en het kasteel van Versailles.Ook werd er een boottochtje op de Seine gemaakt en kon een bezoek aan Eurodisney niet ontbreken. Een programmapunt dat iets minder voor de hand lag was een bezoek aan een Franse supermarkt waar de leerlingen boodschappen hebben gedaan voor een avondmaaltijd die zij vervolgens in hun eigen stacaravan hebben bereid. Wij kunnen u verklappen dat er culinair (en huishoudelijk) talent schuilt in onze leerlingen. Als begeleiders kijken wij terug op een gezellige week, met heerlijk weer maar bovenal met fantastische leerlingen! MBO-OPLEIDINGENMARKT 2014 Op woensdag 15 en donderdag 16 oktober werd in de Hooglandse kerk te Leiden de MBO opleidingenmarkt gehouden. Het doel van deze markt is om leerlingen te informeren over de mogelijke vervolgopleidingen. Tijdens de mentorlessen werd al aandacht aan besteed aan deze markt. De leerlingen hebben 2 lesbrieven gemaakt waarin opdrachten over beroepen en het MBO centraal stonden. Verschillende MBO instellingen hebben laten zien welke opleidingen er zijn. Van de Leidse Instrumentmaker School tot Sport en Bewegen van het ROC Leiden en Mondriaan. Als de leerling nog twijfelt over een opleiding is het raadzaam om open dagen te gaan bezoeken

13 13 WON- MANIFESTATIE PRACHTIGE PRESTATIES VAN ONZE LEERLINGEN! Op 9 oktober vond de jaarlijkse WON-manifestatie plaats in Tilburg: een toernooi voor jonge wetenschappers die op hun school het vak wetenschapsoriëntatie volgen. Op de universiteitscampus keken onze leerlingen hun ogen uit: wat veel studenten, wat veel gebouwen en wat is alles groot! Drie leerlingen uit 2vA streden met hun onderzoek naar de smaakbeleving van gekleurde cakejes om de felbegeerde hoofdprijs. Noortje Elsgeest, Emmy van der Bent en Fleur Kuijt vertelden hoe ze leerlingen groene, roze en gele cakejes lieten proeven die op wat kleurstof na identiek van samenstelling en smaak waren. Toch was er in de ene klas een duidelijke smaakvoorkeur voor groene en in een andere klas voor roze cakejes. Ondertussen streed Daniëlle van der Burg (3vA) in een andere collegezaal voor de eerste prijs met haar onderzoek naar geelwangschildpadden. Urenlang observeerde Daniëlle haar eigen schildpadden: was er verschil in hun gedrag te ontdekken als ze in helder of in troebel water rondzwommen? Aan het einde van de dag maakte de jury in een hoorcollegezaal de winnaars bekend. Hoewel onze wetenschappers helaas niet gewonnen hebben, was er voor beide onderzoeken lof. De juiste onderzoekstechniek, de vasthoudendheid van een wetenschapper, de zelfreflectie. We zijn dan ook heel trots op onze leerlingen die voor een zaal vol publiek en een wetenschappelijke jury hun onderzoek presenteren! Voor deze leerlingen, hun supporters van het Pieter Groen, hun ouders en voor hun docenten was het een zeer geslaagde dag! VAKANTIEREGELING SCHOOLJAAR Eerste dag Laatste dag Herfstvakantie maandag 20 oktober 2014 t/m vrijdag 24 oktober 2014 Kerstvakantie maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie maandag 23 februari 2015 t/m vrijdag 27 februari 2015 Paasvakantie vrijdag 3 april 2015 t/m vrijdag 10 april 2015 Koningsdag maandag 27 april 2015 Meivakantie maandag 4 mei 2015 t/m vrijdag 8 mei 2015 Hemelvaart donderdag 14 mei 2015 vrijdag 15 mei 2015 Pinksteren maandag 25 mei 2015 Zomervakantie maandag 13 juli 2015 t/m vrijdag 21 augustus 2015 Let u erop dat de vrije dagen met Pasen en Hemelvaart kunnen verschillen met die van de Basisschool.

14 INTERNET Nieuw op de website: * afscheid vertrekkende collega's * 3e prijs team Katwijk in 4G-quiz * maandagenda * (via Ouders:) jaaragenda 14 De winter staat voor de deur, tijd weer voor het snowevent! De posters hangen inmiddels in de aula en de inschrijfformulieren liggen bij de conciërge. Donderdag 19 februari vertrekken we met een volle bus richting Oostenrijk, woensdag 25 februari zijn we weer terug. Vijf dagen lekker skiën of snowboarden in het mooie Zell am See/Kaprun. Je kunt je vanaf klas 4 inschrijven. De basisprijs is 450,-. Dit is inclusief: de royal class busreis, verblijf in pension, volledige ski-uitrusting, skipas, ontbijt, diner en reisverzekering. Zaken die je zelf bij kunt boeken zijn: ski- snowboardles, snowboardhuur. Als je eigen materiaal meeneemt krijg je korting. Als je je op wilt geven moet je het inschrijfformulier uiterlijk vrijdag 7 november inleveren bij de heer Verloop (VER). Bij over-inschrijving wordt er geloot. We kijken er ook naar of we de lesgroepen kunnen vullen. Tevens wordt er gekeken naar het dossier van de leerling in klas 1-3. Leerlingen met een verleden van slecht gedrag en/of schorsing kunnen worden uitgesloten van deze reis. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen dat we weer met een leuke groep afreizen naar Oostenrijk voor een geweldige week in de sneeuw! DE OUDERRAAD Op 8 oktober j.l. is er een vergadering geweest van de ouderraad. We hebben met de directeur onder andere gesproken over het inperken van tussenuren bij de bovenbouw, wat gezien de grote keuze aan lespakketten en het verhoudingsgewijs kleine leerlingenaantal een ingewikkelde puzzel oplevert. Lesuitval blijft voortdurend onder de aandacht en er wordt zo veel mogelijk voor vervanging gezorgd. Ook de uitslag van de ouder- en leerling-enquêtes zijn besproken waarbij de school goed scoort als het gaat om veiligheid en pestgedrag. De didactische ondersteuning van docenten in met name de bovenbouw wordt door de leerlingen als minder goed ervaren. Zoals al eerder aangekondigd gaat de ouderraad zich de komende tijd buigen over de (toenemende) kosten van het onderwijs voor de ouders, de kwaliteit van het onderwijs, de communicatie tussen school en thuis, de Christelijke identiteit, de wet passend onderwijs en de ouderparticipatie. We roepen u van harte op met ons mee te denken en uw vraag of idee via onderstaand adres met ons te delen! De namen van de leden van de OR kunt u vinden op de website van het Andreas College door via het kopje ouders door te klikken naar ouderraad. Voor een vraag of opmerking voor de OR kunt u contact opnemen via het adres: Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren en uw vraag of opmerking zo nodig meenemen in het eerstvolgende overleg welk plaatsvindt op woensdag 26 november a.s.

15 15 Het eerste feest van het schooljaar zit er op! Op vrijdag 10 oktober was het eerste schoolfeest voor de leerlingen van klas 1 en 2. Het was een geweldig succes. De opkomst was groot en er werd volop gedanst en feest gevierd. Het thema was Wild West, heel veel leerlingen hadden zich leuk gekleed naar dit thema. De twee die het leukst gekleed waren wonnen een prijs. Ook bij de rodeostier waren er prijzen voor degene die het langst op de stier kon blijven zitten. De rodeostier was erg in trek, zelf de aanwezige docenten hebben een dappere poging gewaagd. We danken alle leerlingen en docenten die dit feestje met ons gevierd hebben, wij vonden het TOP! Er zijn tijdens het feest weer veel foto s gemaakt die op onze facebookpagina, staan: facebook.com/abiokatwijk. Mocht je onze pagina nog niet geliked hebben doe dat dan gauw. Via facebook blijf je op de hoogte van al het nieuws rond de Abio en de schoolfeesten. Een drukke periode staat voor de deur. Sinterklaas komt ook dit jaar weer een bezoekje brengen aan onze school en uiteraard komt het Gala voor de bovenbouw er aan! Het Gala is op 12 december. Neem dus vast maar vrij van je werk en reserveer je plekje bij de kapper. We hebben weer een geweldige band dit jaar; Band&Breakfast komt spelen! Er is zelf een heus voorprogramma. De opkomende jongerenband Lekker Bezig komt een showtje geven. Deze band bestaat o.a. uit drie oud leerlingen en zelfs ook een huidige leerling! Meer info over het Gala lees je in de volgende brug en via onze facebookpagina facebook.com/abiokatwijk Tot snel op het volgende schoolfeest. COLOFON Andreas College, locatie Pieter Groen, Helmbergweg 10, 2221 SZ KATWIJK telefoonnummer adres : Internet : Contactpersoon De Brug, locatie Pieter Groen : Dhr. B. van Laar, tel Directie Locatiedirecteur :Dhr. A. Turner Adjunct- directeuren Leerjaar 1havo-kans,havo,vwo leerjaar 2 t/m 5 havo leerjaar 1 t/m 4mavo leerjaar 2 t/m 6 vwo : Mw. M. Visser-van Lith : Dhr. R. Mataheru : Dhr. J. Zwitser : Mw. M. Visser-van Lith

16 Hoofd organisatie en Beheer Decanen havo vwo mavo Zorgcoördinator Ouderraad : Dhr. N. van Welzen : Mw. A. J. van Rhijn, kamer Z008 : Dhr. G.A. Bogaards, kamer Z007 : Dhr. A. Vogelaar, kamer N143 : De heer J. de Jong, kamer N155 : Mw. J. van Beelen, 16 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Katwijk e.o. Postbus 48, 2220 AA KATWIJK, bankrekeningnummer NL21RABO t.n.v. V.C.V.O. Katwijk e.o.

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Agenda 2. Ten geleide 4. Uit de afdelingen 5. De Bacchanten 20. Afscheid collega s 24. Ouderklankbordgroep 26. Van de decanen 29.

Agenda 2. Ten geleide 4. Uit de afdelingen 5. De Bacchanten 20. Afscheid collega s 24. Ouderklankbordgroep 26. Van de decanen 29. Ouderinfo 1 Inhoudsopgave Agenda 2 Ten geleide 4 Uit de afdelingen 5 De Bacchanten 20 Afscheid collega s 24 Ouderklankbordgroep 26 Van de decanen 29 Personalia 33 Uit de krant 34 Overige wetenswaardigheden

Nadere informatie

Argumentatie met betrekking tot de voorgenomen besturenfusie van de Bonifatius mavo, het Emelwerda College en het Zuyderzee College.

Argumentatie met betrekking tot de voorgenomen besturenfusie van de Bonifatius mavo, het Emelwerda College en het Zuyderzee College. Voorwoord Geachte ouders, In dit nummer van Emelwaardigheden is belangrijke informatie opgenomen over het eind van dit cursusjaar. Ook zaken die nu reeds van belang zijn om te weten voor de nieuwe cursus

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2013

Nieuwsbrief Oktober 2013 Nieuwsbrief Oktober 2013 Agenda (data onder voorbehoud) Za. 12 t/m ma. 21 okt. Herfstvakantie Do. 24 okt. OPUS ouderavond: onderpresteren Ma. 28 okt. t/m vr. 1 nov. Uitwisseling Farum Ma. 4 t/m vr. 8 nov.

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...7 Kwaliteitszorg en resultaten...8 Percentages eindexamenkandidaten...9 Opbrengstenprofiel 2013...9 Organisatie...10 Lestijden...10

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013

Schoolgids 2012-2013 Schoolgids 2012-2013 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...6 Kwaliteitszorg en resultaten...7 Percentages eindexamenkandidaten...8 Opbrengstenprofiel 2012...8 Organisatie...9 Lestijden...9 Lessentabel...9

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

informatieblad voor ouders

informatieblad voor ouders informatieblad voor ouders 1e jaargang, nummer 3: maart 2010 Colofon Eindredactie: Medewerkers: Realisatie: H. Zwart W. Bruinink A.R. Dekker A. Dijkman E. Grit-Van Bentum A.M. Hendrikse-Van den Hoogen

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

4/2014-2015. Kalender

4/2014-2015. Kalender Kalender Di 10 mrt doorloopdag Masterclass Wo 11 mrt 14.00 17.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Do 12 mrt 16.00 18.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Vr 13 maart t/m do 19 maart SE 5 havo en 6 vwo Week

Nadere informatie

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl Informatiebulletin voor leerlingen en ouders STREEK NIEUWS CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@ IN DIT NUMMER O.A.: MAATWERK VOOR LEERLINGEN ACTIEF IN VERZORGINGSHUIS

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

AMBITIES EN VERWACHTINGEN

AMBITIES EN VERWACHTINGEN 13 14 Informatiebulletin 1 GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO EN BEROEPSGERICHT ONDERWIJS AMBITIES EN VERWACHTINGEN De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer even achter ons en we zijn begonnen in een

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Cross Your Borders Leerlingen 6vwo lopen stage De passie van Katja de Graaff ASHRAM BULLETIN

Cross Your Borders Leerlingen 6vwo lopen stage De passie van Katja de Graaff ASHRAM BULLETIN Cross Your Borders Leerlingen 6vwo lopen stage De passie van Katja de Graaff ASHRAM BULLETIN 16e jaargang, oktober 2010 Colofon Het Ashram Bulletin is een periodiek van het Ashram College en verschijnt

Nadere informatie