Inspectierapport. Kinderopvang Allkidsz B.V. (BSO) Sporadenlaan ML AMSTERDAM Registratienummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport. Kinderopvang Allkidsz B.V. (BSO) Sporadenlaan 5 1060 ML AMSTERDAM Registratienummer: 134416272"

Transcriptie

1 Inspectierapport Kinderopvang Allkidsz B.V. (BSO) Sporadenlaan ML AMSTERDAM Registratienummer: Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: Type onderzoek: Incidenteel onderzoek Status: definitief Datum vaststellen inspectierapport: Kinderopvang Allkidsz B.V. - Incidenteel onderzoek /8

2 Inhoudsopgave Het onderzoek Observaties en bevindingen Personeel en groepen Accommodatie en inrichting Inspectie-items Gegevens voorziening Gegevens toezicht Kinderopvang Allkidsz B.V. - Incidenteel onderzoek /8

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Op 13 april 2015 is op grond van artikel 1.62, derde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen een aangekondigd incidenteel onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een wijzigingsverzoek van de houder voor het aantal kindplaatsen. De beoordeling is zowel gebaseerd op een documentenonderzoek als een onderzoek op de locatie. Beschouwing Tijdens het jaarlijks onderzoek van 19 november 2013 is geconstateerd dat het aantal kindplaatsen waarmee de vestiging is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) niet overeenkomt met het aantal kinderen dat in de praktijk wordt opgevangen. Tijdens dit onderzoek is destijds door de toezichthouder, op basis van de beschikbare plattegrond, geconstateerd dat er in het totaal voldoende speeloppervlakte beschikbaar is voor 39 kinderen. De toezichthouder heeft daarom in het rapport van 2013 geadviseerd om het aantal kindplaatsen in het LRKP aan te passen naar 39. Op 26 maart en 19 september 2014 heeft het bureau handhaving (BHK), in een brief, de houder verzocht het aantal kindplaatsen in het LKRP aan te laten passen naar 39. Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek, d.d. 16 december 2014, is geconstateerd dat de buitenschoolse opvang nog steeds met 46 kindplaatsen in het LRKP is geregistreerd. Uit de informatie van de houder komt naar voren dat zij maximaal 40 kinderen in twee groepen van 20 wil opvangen. Tijdens het inspectiebezoek van 16 december 2014 heeft de toezichthouder uitgebreid met de houder gesproken en is er tevergeefs gezocht naar een plattegrond waarop de maten van alle ruimtes in het kindercentrum staan. Ook gedurende de rest van de onderzoeksperiode zijn er door de houder geen nieuwe documenten getoond waaruit blijkt dat er in de buitenschoolse opvang voldoende speeloppervlakte beschikbaar is voor meer dan 39 kinderen. Bovendien is het zijkamertje, waarvan de houder tijdens het inspectiebezoek van 2013 heeft aangegeven dat het gebruikt wordt door kinderen, tijdens het inspectiebezoek van 2014 niet bruikbaar. Deze ruimte wordt gebruikt als opslagruimte en de aangebrachte verlichting werk niet. Verder blijkt tijdens het inspectieonderzoek dat kinderen niet zelfstandig in de open keuken van de groepsruimte op de eerste verdieping mogen komen, waardoor deze ruimte ook niet kan worden meegeteld voor de beschikbare speeloppervlakte. Tijdens het inspectiebezoek op 16 december 2014 heeft de toezichthouder de houder erop gewezen dat zij verplicht is het aantal kindplaatsen in het LRKP aan te passen; dit is niet gebeurd. Op 3 maart 2015 heeft de BHK door middel een brief de houder kenbaar gemaakt het voornemen te hebben om het aantal kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen terug te brengen. De houder heeft 14 dagen de tijd gekregen om een zienswijze in te dienen op dit voornemen. Op 18 maart 2015 heeft de houder een wijzigingsverzoek ingediend om het aantal kindplaatsen terug te brengen naar 40. Tijdens het huidige incidenteel inspectiebezoek is beoordeeld of er voldoende speeloppervlakte beschikbaar is voor de opvang van 40 kinderen. Advies aan college van B&W In dit onderzoek is het verzoek beoordeeld om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 46 naar 40. Uit het onderzoek is gebleken dat deze wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan - positief te besluiten op het wijzigingsverzoek en dit op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Kinderopvang Allkidsz B.V. - Incidenteel onderzoek /8

4 Observaties en bevindingen Personeel en groepen Opvang in groepen De buitenschoolse opvang bestaat uit twee basisgroepen. In de groep De Bliksems en De Komeetjes worden per dag maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar opgevangen. Gebruikte bronnen: - Inspectierapport van 16 december Inspectiebezoek 13 april 2015 Kinderopvang Allkidsz B.V. - Incidenteel onderzoek /8

5 Accommodatie en inrichting Binnenspeelruimte De buitenschoolse opvang heeft de beschikking over vier ruimtes: twee groepsruimtes, een kleine ruimte die grenst aan de groepsruimte op de eerste verdieping en een kleine ruimte op de begane grond naast de ingang. De beschikbare oppervlaktes per ruimte zijn gebaseerd op een plattegrond van 1 juni 2006 die ook bij eerdere onderzoeken is gebruikt en die ook aanwezig was op de locatie tijdens het jaarlijks onderzoek van 16 december De oppervlaktes zijn: - de groepsruimte op de begane grond 50,6 m²; - de groepsruimte op de eerste verdieping 76 m²; - de tv-kamer/chillruimte op de eerste verdieping 10,7 m² - de kleine ruimte naast de ingang (spreekkamer) 8,1 m² Bij de het verzoek tot wijziging van het aantal kindplaatsen heeft de houder een deel van een plattegrond meegestuurd met als versiedatum Op deze plattegrond is de oppervlakte van de ruimte naast de ingang, spreekkamer, ingetekend. De oppervlakte van de spreekkamer is volgens de gegevens op de plattegrond 8,1 m². Op de tekening zijn de maten in de ruimte niet weergegeven. Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder de ruimte gemeten en komt uit op 8,2 m². Deze meting is bij benadering omdat door de vorm (de ruimte loopt taps toe) het moeilijk maakt om een exacte berekening te maken van de oppervlakte. Op de plattegrond is ook een oppervlakte van 6,1 m² ingetekend voor de ruimtes onder de trappen. Deze oppervlakte kan echter niet worden meegerekend bij de speeloppervlakte. Deze ruimtes zijn op de plattegrond beschreven als 'bergruimte' en 'gang'. Dit zijn daarmee geen verblijfsruimtes met een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang. Tijdens het inspectieonderzoek van 2010 was ook een verschil van inzicht over welke ruimtes konden worden meegerekend voor de beschikbare speeloppervlakte. In een van 26 augustus 2010 is door de beleidsmedewerker van de GGD beschreven dat wanneer ruimtes die omschreven zijn als gang (en opslagruimtes) niet zijn aangemerkt als verblijfsruimtes omdat kinderen daar niet permanent kunnen verblijven. In het veiligheidsbeleid van de locatie is beschreven dat kinderen niet zonder begeleiding of toestemming gebruik mogen maken van de open keuken in de groepsruimte op de eerste verdieping. De ruimte tussen de bar en het aanrecht is daarmee niet altijd ter beschikking van de kinderen en kan daarom niet worden meegereken als beschikbare speelruimte. Tijdens het onderzoek op de locatie heeft de toezichthouder de ruimte tussen de bar en het aanrecht gemeten en vastgesteld dat deze ca. 4,6m² is. Met bovenstaande constateringen komt de totaal beschikbare speeloppervlakte op 141 m², wat genoeg is voor de opvang van maximaal 40 kinderen. Tijdens het nader onderzoek van 13 april 2015 is beoordeeld dat de binnenruimtes, inclusief 'de wachtkamer', passend zijn ingericht voor het aantal kinderen en voor de leeftijd van de kinderen die worden opgevangen. Buitenspeelruimte De buitenschoolse opvang maakt gebruik van zowel een aangrenzende buitenspeelruimte als een nietaangrenzende buitenspeelruimte. De aangrenzende buitenspeelruimte wordt gedeeld met het kinderdagverblijf. Zoals tijdens eerdere inspectieonderzoeken al is geconstateerd heeft de houder geen gegevens over de oppervlakte van deze buitenruimte waardoor niet is te beoordelen of de buitenspeelruimte voldoende oppervlakte heeft voor zowel het aantal kinderen van het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. In de aangrenzende buitenspeelruimte is een klimtoestel, een glijbaan, een wipveer en een bruggetje. Er is ook los speelmateriaal zoals fietsjes beschikbaar. De buitenruimte is passend ingericht voor de jongste kinderen van de buitenschoolse opvang. Wanneer de kinderen van het kinderdagverblijf buiten spelen gaan de kinderen van de buitenschoolse opvang spelen op het speelplein van de nabijgelegen basisschool De Odyssee. De oudere kinderen van de buitenschoolse opvang maken altijd gebruik van het speelplein van de basisschool. Deze niet-aangrenzende buitenruimte is in de buurt van de opvang, is veilig te bereiken en beschikbaar voor de kinderen. Gebruikte bronnen: - Plattegrond, 1 juni Inspectieonderzoek d.d. 16 december Wijzingsverzoek d.d. 18 maart Plattegrond (deel) met datum bijgevoegd aan wijzingsverzoek, ontvangen 18 maart Inspectieonderzoek - Insepctiebezoek d.d. 13 april Rapport naderonderzoek d.d. 13 april 2015 Kinderopvang Allkidsz B.V. - Incidenteel onderzoek /8

6 Inspectie-items Personeel en groepen Opvang in groepen A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. Of B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. Accommodatie en inrichting Binnenspeelruimte Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar. De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Buitenspeelruimte De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. Kinderopvang Allkidsz B.V. - Incidenteel onderzoek /8

7 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : Kinderopvang Allkidsz B.V. Vestigingsnummer : Website : Aantal kindplaatsen : 46 Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee Gegevens houder Naam houder : Kinderopvang AllKidsz B.V. Adres houder : Sporadenlaan 5 Postcde en plaats : 1060 ML AMSTERDAM KvK nummer : Website : Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang Postadres : Postbus 2200 Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : Mw. M. Isaac Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam : Gemeente Amsterdam Postadres : Amstel 1 Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM Planning Datum inspectiebezoek : Opstellen concept inspectierapport : Zienswijze houder : Vaststellen inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder en oudercommissie : Verzenden inspectierapport naar gemeente : Openbaar maken inspectierapport : Kinderopvang Allkidsz B.V. - Incidenteel onderzoek /8

8 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. Naar aanleiding van het incidenteel inspectiebezoek op 13 april jl. geeft Kinderopvang Allkidsz haar zienswijze op het inspectierapport. In de beschouwing wordt er aangegeven dat er geen documenten zijn getoond tijdens het inspectiebezoek. Dit is niet correct weergegeven. Het pand dateert van 2003 en is in 2005 door Allkidsz in gebruik genomen. Op de plattegrond welke getoond was ontbrak slechts het aantal m2 van de betreffende ruimte de schaal aanduiding was wel vermeld. 1:100. Ondanks dat er na 10 jaar getwijfeld wordt aan de juistheid van de tekening die door bouw en woning toezicht en brandweer is goedgekeurd. De inspecteur vond het noodzakelijk dat er in de tekening vermeld stond dat de ruimte 8.2m2 was. Uiteraard had dit ook berekend kunnen worden. Uit de aanwezige tekeningen en volgens de berekening van Allkidsz voldeed het aantal m2 voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Daarnaast was de maatvoering in alle overige ruimtes weergegeven. Allkidsz weerspreekt de weergave van de inspecteur dat de zijkamer als opslagplaats werd gebruikt, er stond een tafelblad tegen de wand waar de kinderen volstrekt geen last van hadden en ook geen gevaar opleverde. Aangegeven was dat het tafelblad slechts voor korte duur daar was geplaatst. Hadden de tafelpoten er ondergestaan dan zou het geen enkel probleem hebben opgeleverd.naar onze mening is het overtrokken om de ruimte als opslagplaats te bestempelen omdat we een tafel gedemonteerd geplaatst hebben. De kinderen hadden nog altijd toegang tot de ruimte. De inspecteur vond dat het aantal kindplaatsen welk 20 per groep altijd al is geweest terug gebracht zou worden vanwege het ontbreken van het aantal m2 van de zijkamer in de tekening. Wij hebben de ruimte door een architectenbureau laten herberekenen en de maatvoering laten weergeven. Naar de mening van Allkidsz behoefte er ook geen aanpassing plaats te vinden t.a.v. het aantal kindplaatsen. Allkidsz heeft nimmer 46 kindplaatsen gehanteerd. Dat dit in het LKR vermeld stond dat wij plaatsboden voor 46 was naar onze mening niet correct. De wijziging had dan ook puur betrekking op dit gegeven en niet op het aantal m2. De inspecteur had het aantal kindplaatsen volgens haar berekening op 37 kindplaatsen gesteld wat volgens Allkidsz niet correct was. Allkidsz is het oneens met het standpunt van de inspecteur m.b.t. de overige ruimtes die wel in gebruik zijn ook al zijn zij niet nodig voor het aantal kindplaatsen. De ruimte onder de trap is volledig ingericht voor de kinderen, en maakt geen onderdeel uit van de gang. Middels de gang wordt de ruimte weliswaar betreden maar dat is geen bijzonderheid, eveneens is het bij wet niet verboden om een ruimte met een andere aanduiding anders dan waar het oorspronkelijk voor bedoeld is te gebruiken. In dit geval is er van een buggy opstelplaats een speelplek gecreëerd. Het zelfde geldt voor de ruimte binnen de BSO, op tekening stond aangeduid bergruimte, de berging is afgebroken. De ruimte waar de berging stond is betrokken bij de groepsruimte. De hoogte is op sta hoogte van volwassenen. Fysiek is er geen bergruimte meer waarneembaar wel de gehele groepsruimte. Het klopt dat er in de loop van tijd wellicht andere inzichten zijn ontstaan in het gebruik mogen hebben van ruimtes, maar wanneer de bijdrage aan de veiligheidsaspecten of het comfort in het belang van de kinderen toeneemt, zou het juist een pre moeten zijn het aantal m2 vloer meegenomen moeten worden als groepsruimte. In dit geval is de groepsruimte juist vergroot! Dat de aanduiding nog vermeld staat in de tekening maar de praktijk zichtbaar anders is zou niet moeten uitmaken. Altijd gaat de inspectie eenmaal uit van de praktijksituatie. Ten aanzien van de groepsruimte op de verdieping is Allkidsz het ook oneens met het standpunt van de inspecteur. Dat Allkidsz in haar veiligheidsbeleid aangeeft dat kinderen niet zonder toezicht/melding achter de bar mogen komen betekend niet dat de ruimte niet altijd tot beschikking is voor de kinderen. De bar en het keukenblok vormen een vast onderdeel van de dagelijkse praktijk van de kinderen, zij doen hun activiteiten aan de bar en eten ook aan de bar. Ook in de kasten achter de bar mogen zij komen de afspraken daarover zijn duidelijk. Immers liggen hun spullen voor hun kook en doe activiteiten veelal in de kasten die de bar vormen. De BSO is een openruimte met een keukenblok en behoort dus tot de leefruimte. Het standpunt is dan ook naar willekeur wat Allkidsz betreft. Als er wordt aangegeven dat de omschrijving op de tekening leidend is dan kan Allkidsz het standpunt niet volgen. Volgens tekening wordt de ruimte als groep/verblijfsruimte aangeduid. Ook mag er volgens de wet en regelgeving geen aftrek van m2 plaatsvinden door meubilering of kasten de bar bestaat uit een aantal aan elkaar geschakelde kasten met een werkblad er op. Voorts is de beschikbare ruimte passend en in voldoendemate ingericht voor de doelgroep. Allkidsz gaat er vanuit haar zienswijze in voldoende mate te hebben weergegeven. Namens Kinderopvang Allkidsz M. Held Kinderopvang Allkidsz B.V. - Incidenteel onderzoek /8

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765 Inspectierapport Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Stroom Esch (BSO) Fioringras 4 7623DR Borne

Inspectierapport BSO Stroom Esch (BSO) Fioringras 4 7623DR Borne Inspectierapport BSO Stroom Esch (BSO) Fioringras 4 7623DR Borne Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Borne Datum inspectie: 09-02-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Inspectierapport Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 02-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504

Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504 Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 11-09-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kom aan boord (KDV) Morra 2 9204 KH DRACHTEN Registratienummer 122985278

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kom aan boord (KDV) Morra 2 9204 KH DRACHTEN Registratienummer 122985278 Inspectierapport Kinderdagverblijf Kom aan boord (KDV) Morra 2 9204 KH DRACHTEN Registratienummer 122985278 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SMALLINGERLAND Datum inspectie: 07-07-2014

Nadere informatie

Inspectierapport. IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240

Inspectierapport. IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240 Inspectierapport IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 11-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang De Sterretjes (KDV) Carel Willinklaan 108 1328LJ ALMERE Registratienummer 124300911

Inspectierapport Kinderopvang De Sterretjes (KDV) Carel Willinklaan 108 1328LJ ALMERE Registratienummer 124300911 Inspectierapport Kinderopvang De Sterretjes (KDV) Carel Willinklaan 108 1328LJ ALMERE Registratienummer 124300911 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 04-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum de Torteltuin (KDV) P J Troelstralaan 2 8442 DA HEERENVEEN Registratienummer 208859482

Inspectierapport Kindercentrum de Torteltuin (KDV) P J Troelstralaan 2 8442 DA HEERENVEEN Registratienummer 208859482 Inspectierapport Kindercentrum de Torteltuin (KDV) P J Troelstralaan 2 8442 DA HEERENVEEN Registratienummer 208859482 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: 05-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Friesma State (KDV) Oostergoostraat 60 9001 CM GROU Registratienummer 176668056

Inspectierapport Kinderdagverblijf Friesma State (KDV) Oostergoostraat 60 9001 CM GROU Registratienummer 176668056 Inspectierapport Kinderdagverblijf Friesma State (KDV) Oostergoostraat 60 9001 CM GROU Registratienummer 176668056 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDEN Datum inspectie: 18-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437

Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437 Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: OVERBETUWE Datum

Nadere informatie

Inspectierapport KIKO De Laar/ Elderveld (KDV) Burgemeester Matsersingel 200 6843NZ ARNHEM Registratienummer 679945878

Inspectierapport KIKO De Laar/ Elderveld (KDV) Burgemeester Matsersingel 200 6843NZ ARNHEM Registratienummer 679945878 Inspectierapport KIKO De Laar/ Elderveld (KDV) Burgemeester Matsersingel 200 6843NZ ARNHEM Registratienummer 679945878 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van

Nadere informatie

Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL

Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: ZUIDPLAS Datum inspectie: 02-06-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. B.R. van der Zee Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 25 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615

Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615 Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: GOEREE-OVERFLAKKEE Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 23-04-2012 In opdracht van gemeente: LOCHEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Speelhuys Kanaaldijk 1a 1486 MG 3WEST-GRAFTDIJK

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Speelhuys Kanaaldijk 1a 1486 MG 3WEST-GRAFTDIJK Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Speelhuys Kanaaldijk 1a 1486 MG 3WEST-GRAFTDIJK Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Alkmaar Datum inspectie: 10 april 2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport De Kangoeroe (KDV) Sint Jansstraat 1 9712JM GRONINGEN Registratienummer 167317465

Inspectierapport De Kangoeroe (KDV) Sint Jansstraat 1 9712JM GRONINGEN Registratienummer 167317465 Inspectierapport De Kangoeroe (KDV) Sint Jansstraat 1 9712JM GRONINGEN Registratienummer 167317465 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: GRONINGEN Datum inspectie: 07-01-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport VOF Het Beertje (KDV) Heesterseweg 5a 5386KT GEFFEN Registratienummer 139149429

Inspectierapport VOF Het Beertje (KDV) Heesterseweg 5a 5386KT GEFFEN Registratienummer 139149429 Inspectierapport VOF Het Beertje (KDV) Heesterseweg 5a 5386KT GEFFEN Registratienummer 139149429 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MAASDONK Datum inspectie: 31-03-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 14-04-2015 Type onderzoek : Nader onderzoek Status:

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Junior (GOB) Boomsluiters 19 8334MX TUK Registratienummer 216091196

Inspectierapport GOB Junior (GOB) Boomsluiters 19 8334MX TUK Registratienummer 216091196 Inspectierapport GOB Junior (GOB) Boomsluiters 19 8334MX TUK Registratienummer 216091196 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: STEENWIJKERLAND Datum inspectie: 16-09-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Welkom Kind Zuid-Oost Friesland (GOB) Willinge Prinsstraat 18 8421 PE OLDEBERKOOP Registratienummer 209887503

Inspectierapport Gastouderbureau Welkom Kind Zuid-Oost Friesland (GOB) Willinge Prinsstraat 18 8421 PE OLDEBERKOOP Registratienummer 209887503 Inspectierapport Gastouderbureau Welkom Kind Zuid-Oost Friesland (GOB) Willinge Prinsstraat 18 8421 PE OLDEBERKOOP Registratienummer 209887503 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OOSTSTELLINGWERF

Nadere informatie

Inspectierapport Zigzag Verpleegkundige Kinderzorg Incidenteel onderzoek Definitief rapport

Inspectierapport Zigzag Verpleegkundige Kinderzorg Incidenteel onderzoek Definitief rapport Inspectierapport Zigzag Verpleegkundige Kinderzorg Incidenteel onderzoek Definitief rapport Toezichthouder : Opdrachtgever : Datum : Mw. drs. S.E. Blom Stadsdeel Nieuw-West 04-07-2013 Zigzag Verpleegkundige

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

Contracten in de kinderopvang. Hoe zit dat?

Contracten in de kinderopvang. Hoe zit dat? Contracten in de kinderopvang Hoe zit dat? Inhoudsopgave INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1 WETTEN EN REGELS IN DE KINDEROPVANG 4 HOOFDSTUK 2 DE OVEREENKOMST EN DE LEVERINGSVOORWAARDEN 5 2.1. De overeenkomst... 5

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie