Zonnehoek GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN. Structuur. Kaart anno Kaart met afmetingen. Luchtfoto. Kaart anno Foto

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonnehoek GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN. Structuur. Kaart anno 1938. Kaart met afmetingen. Luchtfoto. Kaart anno 1967. Foto"

Transcriptie

1 Zonnehoek Kaart anno 1938 Kaart met afmetingen GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN Kaart anno 1967 Luchtfoto 104

2 Zonnehoek Geschiedenis Het tuinpark Zonnehoek is opgericht in De huisjes die in het tuinpark gebouwd zijn, zijn uniek. Ze zijn in opdracht van de gemeente door een architect ontworpen. Toen de vereniging 25 jaar bestond kon men de huisjes voor het symbolische bedrag van 1 gulden kopen. Huidige situatie WATER GROEN Tuinpark Zonnehoek ligt in het noorden van stadsdeel Westerpark en is het enige groene gebied in een omgeving van bedrijven en woningen. Tuinpark Zonnehoek is een dagrecreatieve tuin en heeft 70 tuinen en een oppervlakte van ca. 3,2. Aan de noordwestzijde liggen bedrijven. Aan de zuidzijde ligt de Spaarndammerdijk met daarachter een hotel, een sporthal en woningen. Aan de Oostzijde loopt de Archangelweg met daarachter ook bedrijven. Zonnehoek 105

3 Zonnehoek Plaats van doorsnede en entree ENTREE Doorsnede RANDEN VOORZIENINGEN 106

4 Toegankelijkheid en oriëntatie Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de stad. Het park is vanuit zijn nabije omgeving goedzichtbaar, maar maakt het tuinpark een vrij gesloten indruk doordat het lager ligt. De entree bevindt zich aan de oostzijde. Hierdoor moet men als fietser en voetganger eerste een druk kruispunt oversteken. Het park is in het seizoen vrij toegankelijk. Ruimtelijke opzet Doorsnede TYPOLOGIE Plattegrond TUIN Het complex lijkt te zijn gesitueerd in een overhoek van een gebiedje ten noorden en één ten zuiden van een oude, hoger gelegen, spoordijk. Vanaf de entree loopt er het hoofdpad van zuidoost naar noordwest. De overige paden lopen om het noordelijke en zuidelijke parkgedeelte heen. Het complex wordt omzoomd met water. Aan weerszijden van de oude spoordijk doorsnijdt ook het water het complex. De randen van het complex en de oude spoordijk bestaan uit openbaar groen. De tuinen hebben vrijwel steeds dezelfde opbouw: pad, twee tuinen (meestal in de lengte richting) en weer een pad. Op de grens van de twee tuinen staat een vierkant huisje dat gedraaid op beide kavels staat. Hierdoor beschikken beide kavels over half driehoekig huisje. De gemeenschappelijke voorzieningen bestaan uit een clubhuis, en een wc-gebouwtje. Zonnehoek 107

5 Sloterdijkermeer Kaart anno 1938 Kaart met afmetingen GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN Kaart anno 1967 Luchtfoto 108

6 Sloterdijkermeer Geschiedenis Het tuinpark Sloterdijkermeer is opgericht in Het complex is in het verleden drie maal ingekort. Bij de laatste inkorting voor de verbreding van de Spoordijk is ter compensatie tuinpark De Bretten gerealiseerd. Huidige situatie WATER GROEN Sloterdijkermeer ligt in stadsdeel Bos en Lommer en vormt samen met Nut en Genoegen een aaneengesloten tuinparkengebied tussen Westerpark en Sloterdijk. Tuinpark Sloterdijkermeer is een verblijfstuin en is met 275 tuinen en een oppervlakte van 14,3 ha een van de grotere tuinparken van Amsterdam. Aan de noordzijde loopt de spoorweg richting Haarlem. Aan de zuidzijde ligt de Haarlemmertrekvaart en grote kantoorgebouwen. Het groen rond het park is/ wordt als Sloterdijkerpark ingericht. De tuinparken, het Sloterdijkerpark en het Westerpark met schooltuinen maken onderdeel uit van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. Toegankelijkheid en oriëntatie Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de stad. Ten zuiden van het complex loopt het fietspad dat deel uitmaakt van de stedelijk groene route van Westerpark, via Telepoort en de Bretten naar Spaarnwoude. Vanuit de omgeving maakt het tuinpark een vrij gesloten indruk. Het is vrij goed zichtbaar, omdat het iets lager ligt dan de omgeving. De entrees bevinden zich aan de noord en westzijde. Aan de noordzijde ligt een parkeerplaats, deze parkeerplaats is niet in eigendom van het tuinpark, maar van het stadsdeel. Het park is in het seizoen vrij toegankelijk en is een aantrekkelijk wandelgebied, ook voor werknemers van de kantoren. Sloterdijkermeer 109

7 Sloterdijkermeer Plaats van doorsnede en entree ENTREE Doorsnede RANDEN VOORZIENINGEN 110

8 Ruimtelijke opzet Doorsnede TYPOLOGIE Plattegrond TUIN Het complex is gebaseerd op de vroegere onderliggende landschappelijke structuur. Deze structuur kent een verschil in richtingen tussen de oost- en westzijde. Het paden en waterstelsel heeft daardoor een verdraaiende en verspringende gridstructuur. Hierin liggen een aantal centrale groen ruimtes met daaraan gemeenschappelijke voorzieningen. Het complex wordt omzoomd met water. Door de grote variatie in beeld en gebruik is het een aantrekkelijk verblijfsgebied. Het tuinpark heeft een heel parkachtig karakter. Er is veel openbaar groen, onder andere in zones langs de paden van 2-8 meter breed. Dit groen moet door de bewoners van de aanliggende tuinen onderhouden en ingericht worden en geeft daardoor een heel gevarieerd beeld. De tuinen hebben een gevarieerde opbouw. Het grootste deel is als volgt opgebouwd: tussen de sloten ligt steeds een pad met tuinen achter op de kavel, tegen de sloot aan. Een aantal andere tuinen zijn meer geclusterd. De gemeenschappelijke voorzieningen bestaan uit een clubhuis, een parkeerplaats, een speelplaats, een trapveld, een vijver, een tuinwinkel met bibliotheek, een jeu de boulesbaan en een muziektent. Sloterdijkermeer 111

9 Nut en Genoegen Kaart anno 1938 Kaart met afmetingen GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN Kaart anno1967 Luchtfoto 112

10 Nut en Genoegen Geschiedenis Het tuinpark Nut en Genoegen is opgericht in Huidige situatie WATER GROEN Nut en Genoegen ligt in het stadsdeel Bos en Lommer en vormt samen met Sloterdijkermeer een aaneengesloten tuinparkengebied tussen Westerpark en Sloterdijk. Tuinpark Sloterdijkermeer is een verblijfstuin en is met 375 tuinen en een oppervlakte van bijna 16 ha een van de grotere tuinparken van Amsterdam. Aan de noordzijde loopt de spoorweg richting Haarlem. Aan de zuidzijde ligt de Haarlemmertrekvaart en kantoorgebouwen. Het groen rond het park is/ wordt als Sloterdijkpark ingericht. De tuinparken, het Sloterdijkerpark en het Westerpark met schooltuinen maken onderdeel uit van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. Nut en Genoegen 113

11 Nut en Genoegen Plaats van doorsnede en entree ENTREE Doorsnede RANDEN VOORZIENINGEN 114

12 Toegankelijkheid en oriëntatie Doorsnede TYPOLOGIE Plattegrond TUIN Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de stad. Ten zuiden van het complex loopt het fietspad dat deel uitmaakt van de stedelijk groene route van Westerpark, via Telepoort en de Bretten naar Spaarnwoude. Vanuit de omgeving maakt het tuinpark een vrij gesloten indruk. Het is vrij goed zichtbaar, omdat het iets lager ligt dan de omgeving Ter hoogte van de Bos en Lommerweg is een oversteek over de Haarlemmertrekvaart naar het park voor de bewoners van de aangrenzende buurten. Aan deze zijde van het park ligt echter geen entrée. De entree bevindt zich aan de noordzijde, terwijl dit de zijde is die door het spoor wordt afgesloten van de omgeving. Aan deze noordzijde ligt ook een parkeerplaats, deze is in eigendom van het stadsdeel. Tijdens het seizoen is het tuinpark toegankelijk voor iedereen. In de winterperiode is het alleen toegankelijk voor de leden. Ruimtelijke opzet Het complex is gebaseerd op de vroegere onderliggende landschappelijke structuur. Deze structuur kent een verschil in richtingen tussen de oost- en westzijde. Het paden en waterstelsel heeft daardoor een verdraaiende gridstructuur. Aan de westzijde, bij de entree, ligt een centrale groene ruimte en een waterpartij, met daaraan gemeenschappelijke voorzieningen. Het complex wordt omzoomd met water. Het tuinpark heeft een heel parkachtig karakter. Er is veel openbaar groen, met name aan de noordzijde en de oostzijde. Door de grote variatie in beeld en gebruik is het een aantrekkelijk verblijfsgebied. De tuinen hebben vrijwel steeds dezelfde opbouw: tussen de sloten ligt steeds een pad met tuinen achter op de kavel, tegen de sloot aan. De gemeenschappelijke voorzieningen bestaan uit een clubhuis, een parkeerplaats, een speelplaats, een sportveld, een vijver, een jeu de boulesbaan en een muziektent. Nut en Genoegen 115

13 Bos en Lommer Kaart anno 1969 Kaart met afmetingen GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN Kaart anno 1988 Luchtfoto 116

14 Bos en Lommer Geschiedenis Het nutstuinencomplex Bos en Lommer is opgericht in Huidige situatie WATER GROEN Bos en Lommer ligt in het stadsdeel Bos en Lommer en is een nutstuin met 41 tuinen en een oppervlakte van iets minder dan 0,5 ha. Aan de westzijde loopt de spoorweg richting Schiphol en Den Haag met daarnaast de sneltram. Aan de zuidzijde ligt de Bos en Lommerweg. Verder liggen er in de omgeving van het park woonwijken. Bos en Lommer 117

15 Bos en Lommer Plaats van doorsnede en entree ENTREE Doorsnede RANDEN VOORZIENINGEN 118

16 Toegankelijkheid en oriëntatie Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de stad. Ten zuiden van het complex loopt een doorgaande verkeersroute, de Bos en Lommerweg. Hieraan ligt ook een sneltramhalte. De entree van het complex ligt aan de Leeuwendalers weg. Vanuit de omgeving maakt het tuinpark een vrij gesloten indruk, doordat er een hoog hek met daaroverheen groeiende beplanting omheen staat. Ruimtelijke opzet TYPOLOGIE TUIN Het complex is gesitueerd op een overhoek langs het spoor. Op het complex is één rondgaand pad aanwezig waaraan alle tuinen liggen. Vanwege de functie nutstuinen is er geen hoge beplanting op het complex aanwezig. De aanwezige opstallen zijn naast kleine kassen lage kisten om bijvoorbeeld tuingereedschap in op te bergen. Als gemeenschappelijke voorziening is er een clubhuis met daaromheen openbaar groen. Bos en Lommer 119

17 Ecotuin West Kaart anno 1967 Kaart met afmetingen GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN Kaart anno 1999 Luchtfoto 120

18 Ecotuin west WATER GROEN Geschiedenis In 1999 ontstond onder bewoners het idee om op een braakliggend terrein in de Kolenkitbuurt, stadsdeel Bos en Lommer, te gaan tuinieren. Het voormalig schooltuinen terrein, kreeg hiermee de bestemming van nutstuinpark. In februari 2001 is het project: Samen leven samen tuinieren van start gegaan. Hoofddoel van het project was: het realiseren van een intercultureel tuincomplex waar vooral de allochtone Amsterdammers kunnen leren tuinieren en recreëren. Door cursussen, excursies en intensieve contacten met allochtonen buurtbewoners wordt het voor allochtone starters gemakkelijker zich aan te sluiten bij de reguliere tuinparken. Dit buurtgerichte tuinpark wil een voorbeeldfunctie vervullen voor andere multiculturele gemeenten in Nederland. Huidige situatie Het terrein, van 32 bij 116 meter, bestaat uit 36 tuinen. De tuinen hebben een nutstuin functie. Er is een gezamenlijke ontmoetingsplaats op het terrein aanwezig. Op deze ontmoetingsplek staat een houten tuinhuis met bijpassend schuurtje. Het schuurtje dient als gezamenlijke opslagruimte voor gereedschappen van de tuinders. Het tuinhuis is voorzien van water, elektriciteit en aansluiting op het riool. Op het tuinpark zijn tuinpaden en terrassen aangelegd met picknicktafels, voor de kinderen is er een speelplaats. Ecotuin West 121

19 Ecotuin West Plaats van doorsnede en entree ENTREE Doorsnede RANDEN VOORZIENINGEN 122

20 Toegankelijkheid en oriëntatie Het volkstuinenpark ligt langs de spoorlijn. Het complex is bereikbaar van de Leeuwendalenweg. Een drukke weg langs het complex is de Bos en Lommerweg. De volkstuinen zijn gericht op de bewoners van het stadsdeel Bos en Lommer. Over het complex lopen tuinpaden gevuld met schelpen. Het volkstuinenpark is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, er is een metrohalte voor de deur. In de omgeving liggen verschillende voorzieningen: Gerbrandypark, sportpark Jan van Galen, sportpark Multituliweg. TYPOLOGIE TUIN Ruimtelijke opzet De volkstuinen liggen in een lange strook. Er loopt een hoofdpad recht over het tuinpark. Aan twee zijden van dit hoofdpad zijn tuintjes gelegen. Het centrale plein bestaat uit een cirkelvormig terras van cobble-stones. Ecotuin West heeft een mediterraan karakter, met veel terrassen voor de recreatie van de tuiniers en typische mediterrane bomen (winterharde palmbomen, vijgenbomen). Ecotuin West 123

21 Frankendael Kaart anno 1967 Kaart met afmetingen GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN Kaart anno 1997 Luchtfoto 124

22 Frankendael Geschiedenis Het tuinpark Frankendael heeft eerst gelegen in de Watergraafsmeerpolder op het WTCW-terrein. In verband met de ontwikkeling van het wetenschapsen technologie centrum moest het complex verplaatst worden. Huidige situatie WATER GROEN Volkstuinvereniging Frankendael is een verblijfstuin en heeft 89 tuinen en een oppervlakte van ca. 4,8 ha. Het tuinpark ligt in de Gemeenschapspolder ten noorden van de dorpskern Driemond met het daar tegenaan gelegen nutstuinencomplex Driemond. Het ligt ten westen onder aan de dijk van het Amsterdam-Rijnkanaal en ten oosten van het veel oudere en meer begroeide tuinpark Linnaeus. Samen met Linnaeus behoort Frankendael tot de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam. Frankendael 125

23 Frankendael Plaats van doorsnede en entree ENTREE Doorsnede RANDEN VOORZIENINGEN 126

24 Toegankelijkheid en oriëntatie Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de dorpskern Driemond. Ten opzicht van de rest van Amsterdam ligt het erg geïsoleerd doordat de polder waarin Frankendael is gelegen wordt begrensd door het spoor Amsterdam - Utrecht, de snelweg A9, het Amsterdam-Rijnkanaal en het riviertje de Gaasp. De randen van het complex zijn kaal, waardoor de huisjes vanuit het zuiden, vanaf de Stammerlandweg en vanaf de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal goed te zien zijn De entrees zijn allemaal aan de westzijde gesitueerd, langs de Stammerlandweg. Hier ligt ook de gezamenlijke parkeerplaats met Linnaeus. Doorsnede TYPOLOGIE Plattegrond TUIN Ruimtelijke opzet Het volkstuinpark ligt in een taartpunt, tussen tuinpark Linnaeus en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het lijkt een terrein dat beschikbaar was en geschikt is gemaakt voor het tuinpark. Het is dus niet zozeer geënt op de onderliggende structuur. Het tuinpark bestaat uit twee delen: een noordelijk driehoekig deel en een zuidelijk breder deel. Tussen de twee delen is een relatief zeer brede groenzone aanwezig met daarin voorzieningen en ook aan de zuidzijde van het complex is veel groen. Hierdoor liggen de tuinen ingebed in het groen. Het complex wordt omzoomd door smalle sloten. In het complex heeft het water in het zuidelijke deel meer een gridstructuur en in het noordelijk deel liggen verschillende kleinere plasjes. In het zuidelijk deel zijn ook de paden in een grid neergelegd, terwijl in het noordelijk deel het padenstelsel bestaat uit een steeds verspringende hoofdtak met doodlopende zijtakken. Er is geen hoge beplanting in het tuinpark aanwezig en maakt een heel open indruk. Dit is mede het gevolg van de recente datum waarop dit tuinpark hier gesitueerd is. De gemeenschappelijke voorzieningen bestaan uit een speeltuin, een sportveld en een clubhuis. Frankendael 127

25 Linnaeus Kaart anno 1969 Kaart met afmetingen GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN Kaart anno 1988 Luchtfoto 128

26 Linnaeus Geschiedenis In 1930 werd Linnaeus opgericht op de huidige locatie in de Gemeenschapspolder. Het complex is ontworpen door landschapsarchitecte De Haan. Huidige situatie WATER GROEN Tuinpark Linnaeus is een verblijfstuin en behoort met 317 tuinen en een oppervlakte van ca. 24 ha tot de grotere tuinparken van Amsterdam. Het tuinpark ligt in de Gemeenschapspolder ten noorden van de dorpskern Driemond met het daar tegenaan gelegen nutstuinencomplex Driemond en ten westen van het veel nieuwere tuinpark Frankendael. Samen met Frankendael behoort Linnaeus tot de hoofdgroenstructuur van Amsterdam. Linnaeus 129

27 Plaats van doorsnede en entree Doorsnede Linnaeus ENTREE RANDEN VOORZIENINGEN 130

28 Toegankelijkheid en oriëntatie Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de dorpskern Driemond. Ten opzicht van de rest van Amsterdam ligt het erg geïsoleerd, doordat de polder waarin Linnaeus is gelegen wordt begrensd door het spoor Amsterdam - Utrecht, de snelweg A9, het Amsterdam-Rijnkanaal en het riviertje de Gaasp. De randen van het complex zijn begroeid met veel en hoge bomen en valt hierdoor goed op in het omliggende polderlandschap. De entrees zijn allemaal aan de oostzijde gesitueerd, langs de Stammerlandweg. Hier ligt ook de gezamenlijke parkeerplaats met Frankendael. Het park is in het seizoen open voor wandelingen. Doorsnede TYPOLOGIE Plattegrond TUIN Ruimtelijke opzet Het complex heeft een compositie die gedeeltelijk gebaseerd is op de onderliggende landschappelijke structuur en heeft een hofstructuur met soms kleine doodlopende paden. Het complex wordt niet alleen omzoomd door water, maar ook in het park is veel water te vinden. Het tuinpark zelf heeft een parkachtig karakter door het vele openbare groen, water en paden. De tuinen zelf zijn bijna steeds op dezelfde wijze opgebouwd: paden met aan weerszijden het grootste deel van de tuin, het huisje, het kleinste deel van de tuin en dan een sloot. Soms is deze sloot echter een groenstrook. Langs de doorgaande lanen bevinden zich stroken gemeenschappelijk groen. Tevens is er sprake van een aantal gemeenschappelijke groengebieden, waaronder één centraal gelegen gebied met een speeltuin met een jeu de boules baan. Het clubhuis van Linnaeus staat bij de hoofdingang, direct na de levensmiddelenwinkel en de tuinwinkel. Linnaeus 131

29 Driemond Kaart anno 1967 Kaart met afmetingen GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN Kaart anno 1997 Luchtfoto 132

30 Driemond Huidige situatie Tuinpark Driemond is een nutstuin en heeft 116 tuinen. Het tuinpark ligt in de Gemeenschapspolder, ten westen van de dorpskern Driemond. Het ligt tussen de hoger gelegen dijkbebouwing langs de Gaasp, een ijsbaan en het dorp en wordt doorsneden door een openbare weg. Het maakt geen onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur van Amsterdam. WATER GROEN Driemond 133

31 Driemond Plaats van doorsnede en entree ENTREE Doorsnede RANDEN VOORZIENINGEN 134

32 Toegankelijkheid en oriëntatie Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de dorpskern Driemond. Ten opzichte van de rest van Amsterdam ligt het erg geïsoleerd, doordat de polder waarin het is gelegen wordt begrensd door het spoor Amsterdam - Utrecht, de snelweg A9, het Amsterdam-Rijnkanaal en het riviertje de Gaasp. De entrees zijn beiden vanaf de openbare weg die het park doorsnijdt. De ene ontsluit het noordelijk deel en de ander het zuidelijk deel. Deze laatste ligt bijna in het hart van het dorp. Het tuinpark is goed zichtbaar vanuit de omgeving. Wanneer de tuinders aanwezig zijn, is het park overdag open. Ruimtelijke opzet TYPOLOGIE TUIN Het complex bestaat uit twee delen, die zich voegen naar de omringende dijk en het woongebied. Het noordelijk deel wordt doorsneden door een centraal pad. Het zuidelijk deel heeft een pad langs het complex, met haaks hierop een pad dat dit deel centraal doorsnijdt. Het tuinpark wordt grotendeels omzoomd met water en heeft een open karakter. Er is geen hoogopgaande beplanting. Er zijn geen opstallen op het complex, de bebouwing bestaat uit kassen. De enige gemeenschappelijke voorziening is het praathuis, een ruimte waar ook de mededelingen hangen. Driemond 135

33 Blijkmeer Kaart anno 1969 Kaart met afmetingen GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN Kaart anno 1988 Luchtfoto 136

34 Blijkmeer Geschiedenis Het park lag oorspronkelijk in de polder Blijkmeer op het erf van een boer. Het complex dankt hier zijn naam aan. In 1979 is het tuinpark naar de huidige locatie verhuisd. WATER GROEN Huidige situatie Tuinpark Blijkmeer is een verblijfstuin en heeft 65 tuinen met opstallen en 20 tuinen zonder opstallen. De oppervlakte is ca. 4 hectare. Het tuinpark is gelegen op het Zeeburgereiland, direct naast de Zuiderzeeweg en de Piet Heintunnel. De omgeving van het park wordt verder gevormd door meerdere hondenverenigingen en bouwbedrijf Van Keulen. Het tuinpark maakt geen onderdeel uit van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. Blijkmeer 137

35 Plaats van doorsnede en entree Doorsnede Blijkmeer ENTREE RANDEN VOORZIENINGEN 138

36 Toegankelijkheid en oriëntatie Het tuinpark ligt op fietsafstand van de stad (zowel vanuit het centrum als vanuit Noord), maar niet in de directe nabijheid van woonwijken. Het park heeft niet een directe relatie met zijn omgeving. Het complex is vanuit de openbare weg nauwelijks zichtbaar. De hoofdentree van de tuin (en beperkte parkeerplaats) liggen aan de westzijde bij de Zuider IJ-dijk, niet aan de doorgaande routes. Wel is er een tweede entree aan de zijde van de Zuiderzeeweg, maar deze is afgesloten met een hek. Het park is voor wandelaars vrij toegankelijk zolang er tuinders aanwezig zijn. Doorsnede TYPOLOGIE Plattegrond TUIN Ruimtelijke opzet De vorm van het complex lijkt met name bepaald door de beschikbare ruimte: het is een driehoekige vorm die ontsloten wordt door een evenwijdig padenstelsel. Het complex wordt aan twee zijden omzoomd met water en heeft bomen en bosschages aan de noordzijde. Verder is er weinig water in het complex zelf aanwezig. Het tuinpark maakt een parkachtige indruk en vrij dicht begroeid. De opbouw van de tuinen zelf is gevarieerd, doordat de situering van de huisjes op de tuin varieert, maar ook door een grote diversiteit aan huisjes. Op deze opbouw zijn echter ook uitzonderingen en er is veel variatie in huisjes en tuininrichting. Wat betreft gemeenschappelijke voorzieningen zijn er een clubhuis, een parkeerplaats en een voetbalveld. Blijkmeer 139

37 De Molen Kaart anno 1969 Kaart met afmetingen GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN Kaart anno 1997 Luchtfoto 140

38 De Molen Geschiedenis Het oorspronkelijke complex is gestart in 1939 en is in 1980 op de huidige locatie gekomen. WATER GROEN Huidige situatie Tuinpark De Molen is een verblijfstuin. Het heeft 152 tuinen en een oppervlakte van ca. 7,7 hectare. Het tuinpark is gelegen buiten de Ring A10- Noord. Het wordt omloten door de Weersloot (een oorspronkelijke watergang), de Zwarte Gouw (fietspad) met daarachter het uitgestrekte Waterland, het sportpark De Weeren en de A10 met afrit S115 Nieuwendam. Het ligt in een reeks sportvelden en volkstuinen die de overgang vormen tussen het stedelijk gebied van Noord en het landelijk gebied van Waterland. Het tuinpark maakt onderdeel van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. De Molen 141

39 De Molen Plaats van doorsnede en entree ENTREE Doorsnede RANDEN VOORZIENINGEN 142

40 Doorsnede TYPOLOGIE Plattegrond TUIN Toegankelijkheid en oriëntatie Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de stad, vlakbij de woonwijk Nieuwendam. Vanuit het stedelijk gebied moet men de A10 passeren. Het complex is goed zichtbaar vanuit Waterland en vice versa. Vanaf de westzijde is het complex nu nog redelijk zichtbaar, maar hier zijn wilgentakken neergezet die het complex op termijn aan het oog onttrekken. De hoofdentree ligt aan de noordzijde. Het park heeft daarnaast nog twee andere entrees die direct aansluiten op aanliggende recreatieve fietsroutes. De entree aan de oostzijde heeft een typerend Waterlands, hoog bruggetje. Het park is voor wandelaars in het seizoen vrij toegankelijk. Tussen de fietsroute aan de zuidzijde en het park loopt een stevig hekwerk. Ruimtelijke opzet Het structuur van het complex is gebaseerd op de vroegere onderliggende landschappelijke structuur, en de waterlopen in het tuinpark lopen rechtstreeks door in Waterland. Het park maakt een open indruk en heeft zeer directe (zicht)relaties met het omliggende landschap. Het water is het meest structurerende element in het complex. De padenstructuur loopt hier doorheen met een hoofdtak en kleinere zijtakken. Hierdoor ontstaan doodlopende paden. Het complex wordt grotendeels omzoomd met water en aan de zuidzijde een fietspad. De tuinen zelf zijn gevarieerd van opzet: de ene keer staat het huisje achter op het kavel bij het water en de andere keer direct aan het pad. De paden en de huisjes zijn in verschillende richtingen georiënteerd. Wat betreft gemeenschappelijke voorzieningen zijn er de parkeerplaats, clubhuis, jeugdhonk, bestuurskamer, werkgebouw en een speeltuin. Direct buiten het park ligt een trapveld. De Molen 143

41 Tuinwijck Kaart anno 1988 Kaart met afmetingen GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN Kaart anno 1997 Luchtfoto 144

42 Tuinwijck Geschiedenis Het vereniging Tuinwijck is opgericht in 1909 en het tuinpark ligt nu zo n 30 jaar op deze locatie. Huidige situatie WATER GROEN Tuinpark Tuinwijck is een verblijfstuin. Het heeft 229 tuinen en een oppervlakte van ca. 12,5 hectare. Het tuinpark is gelegen buiten de Ring A10- Noord. Het wordt omloten door de Weersloot (een oorspronkelijke watergang) met daarachter het Tuinpark De Molen, de Zwarte Gouw (fietspad) met daarachter het uitgestrekte Waterland, het tuinpark Kweeklust en de A10. Het park bestaat uit twee delen, ter weerszijden van de Liergouw. Het noordelijk deel is groter dan het zuidelijk deel. Het ligt in een reeks sportvelden en volkstuinen die de overgang vormen tussen het stedelijk gebied van Noord en het landelijk gebied. Het tuinpark is onderdeel van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. Tuinwijck 145

43 Tuinwijck Plaats van doorsnede en entree ENTREE Doorsnede RANDEN VOORZIENINGEN 146

44 Toegankelijkheid en oriëntatie Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de stad, op enige afstand van de woonwijk Nieuwendam. Vanuit het stedelijk gebied moet men wel de A10 passeren. Het complex is goed zichtbaar vanuit Waterland en vice versa. Ook vanaf de A10 is het complex goed te zien. Het park bestaat uit twee delen en beide delen hebben hun hoofdentree aan de Liergouw. Het park heeft nog verschillende nevenentrees. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid door het park heen te fietsen en het onderdeel te laten zijn van een recreatieve route. Het park is voor wandelaars in het seizoen vrij toegankelijk. Doorsnede TYPOLOGIE Plattegrond TUIN Ruimtelijke opzet Het structuur van het complex is gebaseerd op de vroegere onderliggende landschappelijke structuur, en de waterlopen in het tuinpark lopen rechtstreeks door in de structuur van Waterland. Het park maakt een parkachtige indruk en heeft zeer directe (zicht)relaties met het omliggende landschap. Het water is een redelijk structurerende element in het complex, maar kent meer variatie dan tuinpark De Molen. De padenstructuur is minder structurerend en loopt hier doorheen met een hoofdtak en kleinere zijtakken. Hierdoor ontstaan doodlopende paden. Het complex wordt grotendeels omzoomd met water. De tuinen zelf zijn gevarieerd van opzet: de ene keer staat het huisje achter op het kavel bij het water en de andere keer direct aan het pad. De paden en de huisjes zijn in verschillende richtingen georiënteerd. Wat betreft gemeenschappelijke voorzieningen zijn er de parkeerplaats, een speelterrein, een clubhuis, een inkoop, een werkplaats, een kweekkas, een vogeleiland en een vlindertuin. Tuinwijck 147

45 Kweeklust Kaart anno 1988 Kaart met afmetingen GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN Kaart anno 1997 Luchtfoto 148

46 Kweeklust Geschiedenis Het vereniging Kweeklust is opgericht in Kweeklust had oorspronkelijk nog tuinen aan de westzijde van het huidige complex. Door de aanleg van de huidige A10 werd het complex in tweeën geknipt. Ter compensatie is het complex aan de zuidzijde uitgebreid. WATER GROEN Huidige situatie Tuinpark Kweeklust is een verblijfstuin. Het heeft 103 tuinen en een oppervlakte van ca. 4,1 hectare. Het tuinpark is gelegen buiten de Ring A10. Het wordt omsloten door de A10, het tuinpark Tuinwijk, een boerderij en aan de zuidzijde Waterland. Het ligt in een reeks sportvelden en volkstuinen die de overgang vormen tussen het stedelijk gebied van Noord en het landelijk gebied van Waterland. Het park maakt onderdeel uit van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. Kweeklust 149

47 Kweeklust Plaats van doorsnede en entree ENTREE Doorsnede RANDEN VOORZIENINGEN 150

48 Toegankelijkheid en oriëntatie Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de stad, op vrij grote afstand van de woonwijk Nieuwendam. Vanuit het stedelijk gebied moet men vanuit de stad de A10 passeren. Het complex is deels goed zichtbaar vanuit Waterland en vice versa. De hoofdentree bevindt zich aan de zuidzijde en er is daarnaast een doorgang naar Tuinwijk. Het park heeft nog verschillende nevenentrees. Het park is voor wandelaars in het seizoen overdag vrij toegankelijk. Doorsnede TYPOLOGIE Plattegrond TUIN Ruimtelijke opzet Het structuur van het complex is gebaseerd op de vroegere onderliggende landschappelijke structuur, en de waterlopen in het tuinpark lopen evenwijdig aan de waterlopen in het Waterland. Het park heeft een redelijk open indruk en heeft zeer directe (zicht)relaties met het omliggende landschap. Het water en de paden zijn de structurerende elementen in het complex. Het complex wordt omzoomd met water. De tuinen zijn allen hetzelfde van opzet: het pad, de tuin, het huisje, een smalle tuinstrook en dan het water. De paden en de huisjes zijn in verschillende richtingen georiënteerd. Wat betreft gemeenschappelijke voorzieningen zijn er de parkeerplaats, een speelterrein, een gemeenschappelijke tuin, een clubhuis, een werkplaats en een jeugdhonk. Kweeklust 151

49 Wijkergouw Kaart anno 1967 Kaart met afmetingen GESCHIEDENIS OMGEVING PADEN Luchtfoto 152

50 Wijkergouw Geschiedenis Wijkergouw is opgericht in Huidige situatie Tuinpark Wijkergouw is een verblijfstuin. Het heeft 226 tuinen en een oppervlakte van ca. 11,1 hectare. Het tuinpark is gelegen binnen de Ring A10. Het wordt omloten door de Zuiderzeeweg, de A10-Noord, de Weersloot (een oorspronkelijke watergang) en ligt direct achter de voormalige Zeedijk, de Schellingwouderdijk, in een laaggelegen kom. Het park maakt geen onderdeel uit van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur. WATER GROEN Toegankelijkheid en oriëntatie Het tuinpark ligt op loop- en fietsafstand van de stad, direct naast de woonwijk Nieuwendam. Dwars door het park ligt een openbare (fiets-)route in noord-zuidrichting. Het park wordt omzoomd door openbaar groen. Aan de noordzijde is dit dicht begroeid en ligt het tuinpark daardoor enigszins verstopt. Aan de zuidzijde en vanaf de Schellingwouderdijk is de omgeving open en is het park goed zichtbaar. Door de ligging tussen brede waterlopen en zware infrastructuur heeft het park wel een geïsoleerd karakter. Het complex heeft veel toegangen: een hoofdentree bij de boerderij in het oostelijk deel, die toegankelijk vanaf het pad dat dwars door de tuin gaat, een tweede ingang ook vanaf dit pad, een entree vanaf de parkeerplaats bij het middelste deel en aan de west- en oostzijde aanvullende zijtoegangen. Het park is voor wandelaars in het seizoen vrij toegankelijk. Wijkergouw 153

Beschermd stadsgezicht Amsterdam-Noord

Beschermd stadsgezicht Amsterdam-Noord Beschermd stadsgezicht Amsterdam-Noord Datum in procedure: 09-10-2012 Datum aanwijzing: 03-03-2014 Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd stadsgezicht Amsterdam-Noord gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Bestemmingsplan Heiakker

Bestemmingsplan Heiakker Bestemmingsplan Heiakker Inhoud: Inhoud: Toelichting Bijlage Voorschriften Kaart 060415 blad 1 en blad 2 Procedure: 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 05 december 2006 Vastgesteld door de Raad d.d. 03

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie vastgesteld

Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie vastgesteld Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg versie gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 2 Inhoudsopgave Toelichting...5 Hoofdstuk 1 Inleiding...7 1.1 Aanleiding en doel...7

Nadere informatie

Siddeburen. Structuurvisie. 25 augustus 2009

Siddeburen. Structuurvisie. 25 augustus 2009 Siddeburen Structuurvisie 25 augustus 2009 Stuctuurvisie Siddeburen is opgesteld in opdracht van Gemeente Slochteren, door Enno Zuidema Stedebouw Werkteam Enno Zuidema Stedebouw Willem van der Grinten,

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp. december 2008

Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp. december 2008 Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp december 2008 Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp december 2008 In opdracht van gemeente Eindhoven Colofon De ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp is opgesteld in opdracht

Nadere informatie

4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41

4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41 4.3.3 Deelgebieden Deelgebied 1: Zenderensestraat / Hoofdstraat Dit eerste deelgebied bestaat uit de Zenderensestraat / Hoofdstraat met aanliggende lintbebouwing. In dit deelgebied vindt van oudsher de

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen in woord en beeld

Nieuwe landgoederen in woord en beeld Nieuwe landgoederen in woord en beeld Nieuwe landgoederen in woord en beeld Analyses, handreikingen en ontwerpsuggesties Provincie Gelderland Markt 11 Postbus 9090 6800 GX Arnhem T (026) 359 90 00 www.gelderland.nl

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Masterplan Vlinderstrik. Zuidpolder (Lansingerland) - Schiebroekse Polder (Rotterdam)

Masterplan Vlinderstrik. Zuidpolder (Lansingerland) - Schiebroekse Polder (Rotterdam) Masterplan Vlinderstrik Zuidpolder (Lansingerland) - Schiebroekse Polder (Rotterdam) Mei 2008 COLOFON Vastgesteld door het College van B&W van de gemeente Rotterdam, 13 mei 2008 Vastgesteld door het College

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom Vinkeveen Toelichting

Bestemmingsplan Kom Vinkeveen Toelichting Toelichting Gemeente De Ronde Venen 21 juni 2012 Definitief ontwerp 9V3517 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding en doel 1 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1 1.3 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek eindrapport Colofon Opdrachtgever Provincie Utrecht en Streekhuis Kromme Rijnstreek Postbus 80300 3508 TH

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld oktober 2009 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Inhoud: Toelichting en bijlage Voorschriften en bijlagen Plankaart nummer: 108.00.01.21.40 C01 Projectnummer: 108.00.01.21.40 Datum: 1 december 2006 ..................................................................

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge nummer X.127x00036.2550 datum 28 nov 2003 concept april 2003 voorontwerp ontwerp november 2003 vaststelling Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

Haven-Stad. drie vergezichten voor de westelijke IJ-oevers

Haven-Stad. drie vergezichten voor de westelijke IJ-oevers Haven-Stad drie vergezichten voor de westelijke IJ-oevers Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening Haven Amsterdam Eindrapportage september 2009 2 Haven-Stad Haven-Stad Deze rapportage is opgesteld

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Inhoud 1. Inleiding.3 2. Ruimtelijke koers..4 3. Van meer naar beter 5 4. Ondernemen.7 5. Ontspannen...8 6. Ontmoeten...10 7. Ontplooien...13

Nadere informatie

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave 1. Ontwerpopgave 2. Verkenning 3. Stedenbouwkundig ontwerp 1.1 Locatie 1 1.2 Masterplan 1.3 Huidige plannen 2 3 1.4 Te ontwerpen product 3 2.1 Locatieanalyse 5 2.2

Nadere informatie

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken WONEN EN WERKEN IN DE WESTAS Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken Jaar: 2014 De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken naar een stedelijk woon-werkmilieu 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1.

Nadere informatie