UITNODIGING. Algemene Ledenvergadering 29 mei 2013 aanvang uur. Restaurant de Halve Maen Sloterweg CM Amsterdam-Sloten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING. Algemene Ledenvergadering 29 mei 2013 aanvang 20.00 uur. Restaurant de Halve Maen Sloterweg 1345 1066 CM Amsterdam-Sloten"

Transcriptie

1 UITNODIGING Algemene Ledenvergadering 29 mei 2013 aanvang uur Agenda Restaurant de Halve Maen Sloterweg CM Amsterdam-Sloten 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Ingekomen stukken 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 mei 2012 (bijlage) 5. Jaarcijfers 2012 (bijlage) Verslag Kascontrolecommissie Begroting 2013 (bijlage) 6. Verkiezing bestuur Voorzitter: Wedstrijdsecretaris: Volgens rooster aftredend en direct herkiesbaar, Gerard Elderenbosch Volgens rooster aftredend en direct herkiesbaar, Ruud Willersen Er kunnen kandidaten gesteld worden voor de functie van bestuurslid. Het bestuur en drie leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk een week voor de datum van de algemene vergadering. Benoeming kascontrolecommissie Voorgesteld wordt Mieke de Boer, Erwin Renkema en Niels Jan Stuiver te herbenoemen als lid van de kascontrolecommissie. 7. Jaarverslag bestuur (bijlage) 8. Pauze 9. Vaststellen contributie Het Bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. 10. Aanpassing wedstrijdreglement (bijlage) 11. Rondvraag Vragen voor de rondvraag kunnen tijdens de pauze worden ingediend bij de secretaris. 12. Sluiting. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn vermeld, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Uiterlijk één week voor de dag van de algemene ledenvergadering kunnen tenminste 5 leden een voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een toelichting.

2 Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom. 2. Mededelingen bestuur De voorzitter geeft aan zeer tevreden te zijn met de opkomst. Tot nu zijn er 53 teams ingeschreven voor aankomende wintercompetitie. Het LaCo herenteam is nog in de race voor het kampioenschap. 3. Ingekomen stukken Wij hebben geen kandidaatstelingen mogen ontvangen. Er zijn geen voorstellen ingediend. De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Theo v.d Stroom Erwin Renkema Mieke de Boer Stefano Soekhram 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 mei 2011 Notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 5. Jaarcijfers 2011 De penningmeester vraagt de vergadering of er op- en/of aanmerkingen zijn betreffende de jaarcijfers van Jan de Jong vraagt met wat voor printer wij werken. De voorzitter en de penningmeester geven een toelichting die volstaat. Verder zijn er geen vragen. Verslag kascommissie De kascontrole is uitgevoerd door Mieke de Boer en Niels Jan Stuiver. De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden, zij vragen de vergadering het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De voorzitter bedankt de penningmeester. De vergadering verleent décharge aan het bestuur. Begroting 2012 Tim Hooyberg vraagt of er al nagedacht is over bezuinigen. De voorzitter geeft aan dat daar al aan gewerkt is door het computerprogramma in werking te stellen waardoor we minder portokosten hebben. Het briefverkeer vind zoveel mogelijk plaats via . Tim complimenteert het bestuur met het vooruit denken. Birgit Fambach vraagt wat de vergoedingen kantoor inhouden. De penningmeester geeft aan dat dit de kilometervergoeding betreft voor de vrijwilligers die de kantoordiensten vervullen. De vergadering geeft goedkeuring voor de begroting. Toelichting jaarcijfers 2011, begroting 2012 en de komende jaren Er zijn verder geen vragen betreffende de toelichting jaarcijfers, begroting 2012 en de komende jaren. 6. Verkiezing bestuur. Verkiezing bestuur: Wedstrijdsecretaris: Volgens rooster aftredend en direct herkiesbaar: Monica Muller Monica wordt unaniem herkozen. Hoofdcontroleur: Volgens rooster aftredend en direct herkiesbaar: Marcel Otten Marcel wordt unaniem herkozen. -1-

3 Benoeming kascontrolecommissie Het bestuur stelt voor om Erwin Renkema, Niels Stuiver en Mieke de Boer te herbenoemen als lid van de kascontrolecommissie. Erwin Renkema wordt unaniem benoemd. Niels Stuiver wordt unaniem benoemd. Mieke de Boer wordt unaniem benoemd. 7. Jaarverslag bestuur De voorzitter geeft aan dat er het afgelopen jaar minder speelgelegenheden verbonden waren aan de DORA. Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 8. Activiteitenplan Bekermodule is gereed. Verzetmodule is in aanbouw. De voorzitter vraagt of een ieder na wil denken betreffende het penningmeesterschap. Tiny van Amsterdam heeft aangegeven dat dit haar laatste termijn is, deze eindigt Pauze Tijdens de pauze zijn de leden in de gelegenheid vragen in te dienen voor de rondvraag. Het bestuur nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje. 10. Vaststellen contributie Het bestuur stelt voor de contributie voor het seizoen niet te verhogen. Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering aangenomen. 11. Aanpassing reglement Zie bijlage. De reglementswijziging wordt unaniem goedgekeurd. 12. Rondvraag Tijdens de pauze is er één vraag gesteld. Niels Jan Stuiver; de policy van het bestuur is dat zij geen stemrecht hebben tijdens een Algemene Ledenvergadering. Niels vraagt de vergadering of zij stemrecht kunnen krijgen als het een voorstel betreft voor hun eigen divisie. De vergadering heeft hier geen problemen mee, mede omdat het ook niet statutair is vastgelegd. 14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. -2-

4 Darts Organisatie Regio Amsterdam (D.O.R.A.) Resultatenrekening per 31 december 2012 Debet Credit Algemeen afschrijving computerapparatuur 534,81 verzekeringen 680,67 algemene kosten 855,10 kantoorkosten 1.086,44 huur opslagruimte 1.440,00 bankkosten 289,47 website/internet 683,70 inkopen algemeen 272,44 verkopen 45,00 ontvangen rente 705, ,63 750, ,19 Bondskantoor huur en servicekosten 9.238,80 telecommunicatie 516,08 lease printer 3.227,35 onderhoud inventaris 711,45 kantine-/schoonmaakkosten 233,09 vergoedingen 910, , ,39 Bestuurskosten vergoedingen 1.725, , ,10 Ledenadministratie portokosten 324,48 vergoedingen 85,75 afdracht NDB ,00 contributie WC ,00 contributie ZC 1.295,00 administratiekosten 615,00 bijdrage speelgelegenheden 2.905, , , ,77 Wedstrijdsecretariaat drukwerk 886,36 portokosten 5,00 vergoedingen 567,22 kampioenschappen c.a ,00 sponsoring 500, ,58 500, ,58 Toernooien portokosten 620,97 vergoedingen 150,35 bekers/prijzen 4.255,00 toernooien CLoD 1.440,00 inschrijfgeld toernooien 2.649,00 inschrijfgeld CLoD 305,00 contributie bondscafé's 1.540, , , ,32 Gesloten Amsterdam kosten 75,00 bekers/prijzen 1.525,00 inschrijfgeld 385, ,00 385, ,00

5 Controle vergoedingen 134,00 134,00-134,00 Jeugd materialen/bijdragen 300,00 opens c.a ,39 sponsors 12,50 opbrengst uit contributie 3.485, , ,50-78,89 Ranking/Selectieteams reiskosten Brabantcup 2.395,60 reiskosten LaCo 1.875,98 overige kosten 453, , ,11 Kostenrekeningen totaal 4.842,19 Winst ,19 Totaal 0,00 Darts Organisatie Regio Amsterdam (D.O.R.A.) Balans per 31 december 2012 Debet Credit Openingsbalans ,90 Computers 413,50 Kas penningmeester 1.263,76 Kas secretaris 388,74 Kas kantoor 270,00 ABN-AMRO 2.652,47 ING 1.103,99 ING Zakelijke spaarrekening ,26 Debiteuren 1.341,44 Waarborgsom bondskantoor 1.730,26 Waarborgsom NDB 113,45 Waarborgsom Brabantcup 90,00 Waarborgsom sleutels kantoor 178,50 Waarborgsom opslagruimte 100,00 Crediteuren 4.141,61 Vooruitbetaalde bedragen 755,00 Voorraad drukwerk 366,33 Winst 4.842, , ,70

6 Darts Organisatie Regio Amsterdam (D.O.R.A.) Begroting 2013 Algemeen Afschrijving computers -200 Website/internet -700 Verzekeringen -700 Kantoorkosten Algemene kosten Vrijwilligers/selectiefeest Huur opslagruimte Bankkosten -300 Te ontvangen rente Bondskantoor Huur incl. servicekosten, verwarming e.d Telecommunicatie -800 Lease printer Onderhoud inventaris -750 Kantine- en schoonmaakkosten -250 Vergoedingen Bestuur Portokosten -50 Vergoedingen Ledenadministratie Portokosten -300 Vergoedingen -100 Afdracht NDB Contributies WC Contributies ZC Administratiekosten 600 Bijdrage speelgelegenheden Wedstrijdsecretariaat Drukwerk -850 Portokosten -50 Vergoedingen -600 Kampioenschappen/bekers/prijzen Toernooien Portokosten -450 Vergoedingen -100 Kosten CloD Bekers/prijzen Inschrijfgeld incl. CLoD Contributie café's Gesloten Amsterdam Kosten -50 Bekers/prijzen Inschrijfgeld

7 Controle Vergoedingen -100 Jeugd Materiaal/vergoedingen -300 Opens c.a Bijdrage uit contributie Selectieteams Reiskosten Overige kosten

8 Jaarverslag Wij kunnen terugkijken op een succesvol seizoen, zeker op organisatorisch gebied. De vele - trouwe en nieuwe - vrijwilligers die ons hebben bijgestaan, zijn wij dan ook veel dank verschuldigd. Nadat de heren Laco vorig seizoen nog met de kampioensschaal naar Amsterdam togen moesten zij nu al vroeg afscheid nemen. Op dit moment staan zij er redelijk goed voor, de play-off is in zicht. De heren staan op het moment van schrijven op de 3 e plaats met een wedstrijd minder. Qua punten zou het moeten lukken om de play-off te behalen. De Brabant Cup selectie heeft zich geplaatst voor de play-off. De aftrap van de play-off start met thuiswedstrijd daar zij als 1 e in de poule zijn geëindigd. Het ledenaantal is iets gekrompen in vergelijking van vorig seizoen, 96 leden minder in totaal. De stand per medio april 2013 was als volgt : heren 1238 dames 170 jeugd jongens 13 jeugd meisjes 2 totaal leden (44 %) komen uit Amsterdam en de overigen 790 (56%) uit de regio. Er zijn 85 speelgelegenheden in ons bestand waarvan 45 in Amsterdam en 40 in de regio, waar competitie wordt gespeeld. Voor de wintercompetitie schreven 195 teams in, 19 minder dan het vorig seizoen. Het aantal poules in de 4e divisie werd hierop aangepast. 9 Teams trokken zich tot op heden terug. Het finaletoernooi van de Dora Darts Masters werd in oktober 2012 gewonnen door Wouter Rietveld, geen van de dames hadden zich geplaatst voor de finale. De D.O.R.A. neemt ook deel aan de Champions Leaque of Darts. Ieder jaar nemen wij twee pakketten af bij de N.D.B., zodat wij 10 spelers mogen afvaardigen naar Egmond aan Zee. Daar kunnen zij zich kwalificeren voor de Zuiderduin Masters en een plaats verdienen voor de Winmau World Masters. In 2012 waren bij de heren Wouter Rietveld en Remco van Eijden geplaatst, Remco wist de finale te bereiken maar verloor van Dennie Bos. Remco had 3 kansen om zich te plaatsen voor de Zuiderduin Masters, deze kans was verkeken. Remco mocht ook deelnemen aan de kwalificatie van de NDB maar ook die poging was niet gelukt, nu bleef er nog 1 kans over en dat was NDB rankingkampioen worden. Bij de dames waren Floortje van Zanten en Mieke de Boer geplaatst. Bij de jeugd mochten, Wesley Koolhaas, Tim van de Poel, Jordy Korver, Davey Monsees en Sandy Gerbes het beste van hun kunnen laten zien. Remco van Eijden wist tijdens het de Gesloten Nederland zijn plek veilig te stellen en werd daardoor Rankingkampioen Door de NDB ranking te winnen plaatste Remco zich alsnog voor de Zuiderduin Masters, daar wist hij de kwart finales te bereiken. Hij verloor van de latere winnaar Stephen Bunting met 3-0 in sets. Voor de Winmau 2012 plaatsten zich Floortje van Zanten, Remco van Eijden, Tim v.d. Poel, Angelique Maarse. Floortje van Zanten is bij de dames geselecteerd voor de Nederlandse Selectie, Remco van Eijden is bij de heren geselecteerd en bij de junioren heeft Tim v.d. Poel zich geplaatst voor de Nederlandse selectie. Trainingsdagen zullen uitwijzen of zij daadwerkelijk worden opgenomen in het Nederlands Team. Namens het bestuur, Jacqueline Elderenbosch, secretaris

9 Artikel 4 - Deelname/inschrijving bekercompetitie 1. Deelname aan de bekercompetitie is gratis. 2. Inschrijving geschiedt door invullen van het betreffende gedeelte van het inschrijfformulier. 3. De bekercompetitie kent twee poules. Indeling geschiedt op basis van indeling in de Wintercompetitie. Teams uit de ere, 1e en 2e divisie spelen in de A-poule. Teams uit de 3e en 4e divisie in de B-poule. 4. Het speltype dat voor de poule waarin gespeeld wordt geldt blijft de gehele bekercompetitie van toepassing. 5. De teams welke in bekerweek 1 verliezen gaan naar de verliezersronde. De teams welke in bekerweek 1 winnen gaan naar de winnaarsronde. In bekerweek 2 zullen in zowel de winnaars- als de verliezersronde een aantal teams een bye krijgen. Vanaf bekerweek 2 zal gespeeld worden volgens het knock-out systeem. In zowel poule A als poule B plaatsen zich 4 teams voor de finaledag. 6. De winnaar van poule A is verplicht deel te nemen aan de Bekerfinale van de N.D.B. 7. Invoeren van de uitslagen gaat via het competitieprogramma op de website, en wel gaarne binnen 7 dagen, zodat spoedig daarna de volgende loting kan plaats vinden. 8. Zodra de nieuwe loting bekend is, wordt die op de site bekend gemaakt, dus hou hiervoor de site heel goed in de gaten. 9. Voor verzettingen, vragen en/of opmerkingen dient contract opgenomen te worden met de wedstrijdsecretaris (contactgegevens: zie website). 10. Bekerwedstrijden dienen uiterlijk gespeeld te worden in de week waarin deze is gepland. Verzettingen buiten deze week kunnen alleen naar de week voorafgaand aan de week waarin de wedstrijd is gepland. 11. Voor teams die in de bekercompetitie niet komen opdagen is - met uitzondering van lid 8 - artikel 7 van toepassing. Dit telt mee voor de effectuering van lid 9 in de stand van de wintercompetitie. 12. Teams die niet komen opdagen voor de 1e bekerwedstrijd, kunnen geen aanspraak maken op deelname aan de verliezersronde. Vervolgens doornummeren en de andere artikelnummers checken.

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : 20.00 uur Namens

Nadere informatie

Badminton Club HARDERWIJK

Badminton Club HARDERWIJK Badminton Club HARDERWIJK www.bcharderwijk.nl info@bcharderwijk.nl Verslag Algemene Ledenvergadering BC Harderwijk d.d. 27 februari 2014 Aanwezig: Mies Antonioli, Edwin Arends (mede namens Rick), Gertjan

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 25e jaargang nummer 1 september 2010 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolencoöperatie U.A. Papiermolen 30 1622 KV Hoorn

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Agenda 27 oktober 2014 en Jaarverslag 2013/2014

Agenda 27 oktober 2014 en Jaarverslag 2013/2014 Agenda 27 oktober 2014 en Jaarverslag 2013/2014 Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering RKSV Hercules 27 oktober 2014 De vergadering wordt gehouden in de kantine te Boswijk, Laan van Kans 13 te Den Haag

Nadere informatie

Voorjaars-ALV, maandag 11 mei 2015, The Sport Box Utrecht Locatie: Nijverheidsweg 29, Utrecht. Tijd: 20.00 uur 21.00 uur

Voorjaars-ALV, maandag 11 mei 2015, The Sport Box Utrecht Locatie: Nijverheidsweg 29, Utrecht. Tijd: 20.00 uur 21.00 uur Voorjaars-ALV, maandag 11 mei 2015, The Sport Box Utrecht Locatie: Nijverheidsweg 29, Utrecht. Tijd: 20.00 uur 21.00 uur Aanwezig: Anne van der Sluis (voorzitter), Charlotte Scherphof (wedstrijdsecretaris),

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8 Even bijpraten 4 Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5 Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering van volleybalvereniging WIJHKO op donderdag 29 mei 2008 in de kantine van sporthal

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Aanwezig: Er zijn 42 stemgerechtigde leden aanwezig en er zijn 6 machtigingsstemmen vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 1 Opening en mededelingen 1.1 Presentielijst (uitdelen en laten invullen) 2 Berichten van verhindering en ingekomen stukken. 2.1

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur.

Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur. Jaarvergadering 13 februari 2013 Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur. Aanwezig; Dagelijks bestuur: Algemeen bestuur:

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2009

NIEUWSBRIEF MAART 2009 NIEUWSBRIEF MAART 2009 Doelstelling van de vereniging: Bevorderen van de volleybalsport voor jong en oud, zowel op recreatief gebied als op NeVoBo competitie niveau. Bestuur volleybalvereniging Isala 77:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Aanwezigen van het bestuur: Dhr. K. v.d Zwet Slotenmaker, voorzitter Mw. M. van Wiggen, penningmeester Mw. I. de la Vieter, secretaris Dhr. M Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s,

Betreft: Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 19 september 2012. Pijnacker, 7 september 2012. Beste Schaakcollega s, Haagse Schaakbond J.P. de Vries Buffelstraat 124B Opgericht 11 november 1926 3064 AD Rotterdam aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond Tel. 0153692513 Mob. 0618429797 e-mail: super.jp@zonnet.nl

Nadere informatie