UITNODIGING. Algemene Ledenvergadering 29 mei 2013 aanvang uur. Restaurant de Halve Maen Sloterweg CM Amsterdam-Sloten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING. Algemene Ledenvergadering 29 mei 2013 aanvang 20.00 uur. Restaurant de Halve Maen Sloterweg 1345 1066 CM Amsterdam-Sloten"

Transcriptie

1 UITNODIGING Algemene Ledenvergadering 29 mei 2013 aanvang uur Agenda Restaurant de Halve Maen Sloterweg CM Amsterdam-Sloten 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Ingekomen stukken 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 mei 2012 (bijlage) 5. Jaarcijfers 2012 (bijlage) Verslag Kascontrolecommissie Begroting 2013 (bijlage) 6. Verkiezing bestuur Voorzitter: Wedstrijdsecretaris: Volgens rooster aftredend en direct herkiesbaar, Gerard Elderenbosch Volgens rooster aftredend en direct herkiesbaar, Ruud Willersen Er kunnen kandidaten gesteld worden voor de functie van bestuurslid. Het bestuur en drie leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk een week voor de datum van de algemene vergadering. Benoeming kascontrolecommissie Voorgesteld wordt Mieke de Boer, Erwin Renkema en Niels Jan Stuiver te herbenoemen als lid van de kascontrolecommissie. 7. Jaarverslag bestuur (bijlage) 8. Pauze 9. Vaststellen contributie Het Bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. 10. Aanpassing wedstrijdreglement (bijlage) 11. Rondvraag Vragen voor de rondvraag kunnen tijdens de pauze worden ingediend bij de secretaris. 12. Sluiting. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn vermeld, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Uiterlijk één week voor de dag van de algemene ledenvergadering kunnen tenminste 5 leden een voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een toelichting.

2 Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom. 2. Mededelingen bestuur De voorzitter geeft aan zeer tevreden te zijn met de opkomst. Tot nu zijn er 53 teams ingeschreven voor aankomende wintercompetitie. Het LaCo herenteam is nog in de race voor het kampioenschap. 3. Ingekomen stukken Wij hebben geen kandidaatstelingen mogen ontvangen. Er zijn geen voorstellen ingediend. De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Theo v.d Stroom Erwin Renkema Mieke de Boer Stefano Soekhram 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 mei 2011 Notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 5. Jaarcijfers 2011 De penningmeester vraagt de vergadering of er op- en/of aanmerkingen zijn betreffende de jaarcijfers van Jan de Jong vraagt met wat voor printer wij werken. De voorzitter en de penningmeester geven een toelichting die volstaat. Verder zijn er geen vragen. Verslag kascommissie De kascontrole is uitgevoerd door Mieke de Boer en Niels Jan Stuiver. De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden, zij vragen de vergadering het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De voorzitter bedankt de penningmeester. De vergadering verleent décharge aan het bestuur. Begroting 2012 Tim Hooyberg vraagt of er al nagedacht is over bezuinigen. De voorzitter geeft aan dat daar al aan gewerkt is door het computerprogramma in werking te stellen waardoor we minder portokosten hebben. Het briefverkeer vind zoveel mogelijk plaats via . Tim complimenteert het bestuur met het vooruit denken. Birgit Fambach vraagt wat de vergoedingen kantoor inhouden. De penningmeester geeft aan dat dit de kilometervergoeding betreft voor de vrijwilligers die de kantoordiensten vervullen. De vergadering geeft goedkeuring voor de begroting. Toelichting jaarcijfers 2011, begroting 2012 en de komende jaren Er zijn verder geen vragen betreffende de toelichting jaarcijfers, begroting 2012 en de komende jaren. 6. Verkiezing bestuur. Verkiezing bestuur: Wedstrijdsecretaris: Volgens rooster aftredend en direct herkiesbaar: Monica Muller Monica wordt unaniem herkozen. Hoofdcontroleur: Volgens rooster aftredend en direct herkiesbaar: Marcel Otten Marcel wordt unaniem herkozen. -1-

3 Benoeming kascontrolecommissie Het bestuur stelt voor om Erwin Renkema, Niels Stuiver en Mieke de Boer te herbenoemen als lid van de kascontrolecommissie. Erwin Renkema wordt unaniem benoemd. Niels Stuiver wordt unaniem benoemd. Mieke de Boer wordt unaniem benoemd. 7. Jaarverslag bestuur De voorzitter geeft aan dat er het afgelopen jaar minder speelgelegenheden verbonden waren aan de DORA. Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 8. Activiteitenplan Bekermodule is gereed. Verzetmodule is in aanbouw. De voorzitter vraagt of een ieder na wil denken betreffende het penningmeesterschap. Tiny van Amsterdam heeft aangegeven dat dit haar laatste termijn is, deze eindigt Pauze Tijdens de pauze zijn de leden in de gelegenheid vragen in te dienen voor de rondvraag. Het bestuur nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje. 10. Vaststellen contributie Het bestuur stelt voor de contributie voor het seizoen niet te verhogen. Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering aangenomen. 11. Aanpassing reglement Zie bijlage. De reglementswijziging wordt unaniem goedgekeurd. 12. Rondvraag Tijdens de pauze is er één vraag gesteld. Niels Jan Stuiver; de policy van het bestuur is dat zij geen stemrecht hebben tijdens een Algemene Ledenvergadering. Niels vraagt de vergadering of zij stemrecht kunnen krijgen als het een voorstel betreft voor hun eigen divisie. De vergadering heeft hier geen problemen mee, mede omdat het ook niet statutair is vastgelegd. 14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. -2-

4 Darts Organisatie Regio Amsterdam (D.O.R.A.) Resultatenrekening per 31 december 2012 Debet Credit Algemeen afschrijving computerapparatuur 534,81 verzekeringen 680,67 algemene kosten 855,10 kantoorkosten 1.086,44 huur opslagruimte 1.440,00 bankkosten 289,47 website/internet 683,70 inkopen algemeen 272,44 verkopen 45,00 ontvangen rente 705, ,63 750, ,19 Bondskantoor huur en servicekosten 9.238,80 telecommunicatie 516,08 lease printer 3.227,35 onderhoud inventaris 711,45 kantine-/schoonmaakkosten 233,09 vergoedingen 910, , ,39 Bestuurskosten vergoedingen 1.725, , ,10 Ledenadministratie portokosten 324,48 vergoedingen 85,75 afdracht NDB ,00 contributie WC ,00 contributie ZC 1.295,00 administratiekosten 615,00 bijdrage speelgelegenheden 2.905, , , ,77 Wedstrijdsecretariaat drukwerk 886,36 portokosten 5,00 vergoedingen 567,22 kampioenschappen c.a ,00 sponsoring 500, ,58 500, ,58 Toernooien portokosten 620,97 vergoedingen 150,35 bekers/prijzen 4.255,00 toernooien CLoD 1.440,00 inschrijfgeld toernooien 2.649,00 inschrijfgeld CLoD 305,00 contributie bondscafé's 1.540, , , ,32 Gesloten Amsterdam kosten 75,00 bekers/prijzen 1.525,00 inschrijfgeld 385, ,00 385, ,00

5 Controle vergoedingen 134,00 134,00-134,00 Jeugd materialen/bijdragen 300,00 opens c.a ,39 sponsors 12,50 opbrengst uit contributie 3.485, , ,50-78,89 Ranking/Selectieteams reiskosten Brabantcup 2.395,60 reiskosten LaCo 1.875,98 overige kosten 453, , ,11 Kostenrekeningen totaal 4.842,19 Winst ,19 Totaal 0,00 Darts Organisatie Regio Amsterdam (D.O.R.A.) Balans per 31 december 2012 Debet Credit Openingsbalans ,90 Computers 413,50 Kas penningmeester 1.263,76 Kas secretaris 388,74 Kas kantoor 270,00 ABN-AMRO 2.652,47 ING 1.103,99 ING Zakelijke spaarrekening ,26 Debiteuren 1.341,44 Waarborgsom bondskantoor 1.730,26 Waarborgsom NDB 113,45 Waarborgsom Brabantcup 90,00 Waarborgsom sleutels kantoor 178,50 Waarborgsom opslagruimte 100,00 Crediteuren 4.141,61 Vooruitbetaalde bedragen 755,00 Voorraad drukwerk 366,33 Winst 4.842, , ,70

6 Darts Organisatie Regio Amsterdam (D.O.R.A.) Begroting 2013 Algemeen Afschrijving computers -200 Website/internet -700 Verzekeringen -700 Kantoorkosten Algemene kosten Vrijwilligers/selectiefeest Huur opslagruimte Bankkosten -300 Te ontvangen rente Bondskantoor Huur incl. servicekosten, verwarming e.d Telecommunicatie -800 Lease printer Onderhoud inventaris -750 Kantine- en schoonmaakkosten -250 Vergoedingen Bestuur Portokosten -50 Vergoedingen Ledenadministratie Portokosten -300 Vergoedingen -100 Afdracht NDB Contributies WC Contributies ZC Administratiekosten 600 Bijdrage speelgelegenheden Wedstrijdsecretariaat Drukwerk -850 Portokosten -50 Vergoedingen -600 Kampioenschappen/bekers/prijzen Toernooien Portokosten -450 Vergoedingen -100 Kosten CloD Bekers/prijzen Inschrijfgeld incl. CLoD Contributie café's Gesloten Amsterdam Kosten -50 Bekers/prijzen Inschrijfgeld

7 Controle Vergoedingen -100 Jeugd Materiaal/vergoedingen -300 Opens c.a Bijdrage uit contributie Selectieteams Reiskosten Overige kosten

8 Jaarverslag Wij kunnen terugkijken op een succesvol seizoen, zeker op organisatorisch gebied. De vele - trouwe en nieuwe - vrijwilligers die ons hebben bijgestaan, zijn wij dan ook veel dank verschuldigd. Nadat de heren Laco vorig seizoen nog met de kampioensschaal naar Amsterdam togen moesten zij nu al vroeg afscheid nemen. Op dit moment staan zij er redelijk goed voor, de play-off is in zicht. De heren staan op het moment van schrijven op de 3 e plaats met een wedstrijd minder. Qua punten zou het moeten lukken om de play-off te behalen. De Brabant Cup selectie heeft zich geplaatst voor de play-off. De aftrap van de play-off start met thuiswedstrijd daar zij als 1 e in de poule zijn geëindigd. Het ledenaantal is iets gekrompen in vergelijking van vorig seizoen, 96 leden minder in totaal. De stand per medio april 2013 was als volgt : heren 1238 dames 170 jeugd jongens 13 jeugd meisjes 2 totaal leden (44 %) komen uit Amsterdam en de overigen 790 (56%) uit de regio. Er zijn 85 speelgelegenheden in ons bestand waarvan 45 in Amsterdam en 40 in de regio, waar competitie wordt gespeeld. Voor de wintercompetitie schreven 195 teams in, 19 minder dan het vorig seizoen. Het aantal poules in de 4e divisie werd hierop aangepast. 9 Teams trokken zich tot op heden terug. Het finaletoernooi van de Dora Darts Masters werd in oktober 2012 gewonnen door Wouter Rietveld, geen van de dames hadden zich geplaatst voor de finale. De D.O.R.A. neemt ook deel aan de Champions Leaque of Darts. Ieder jaar nemen wij twee pakketten af bij de N.D.B., zodat wij 10 spelers mogen afvaardigen naar Egmond aan Zee. Daar kunnen zij zich kwalificeren voor de Zuiderduin Masters en een plaats verdienen voor de Winmau World Masters. In 2012 waren bij de heren Wouter Rietveld en Remco van Eijden geplaatst, Remco wist de finale te bereiken maar verloor van Dennie Bos. Remco had 3 kansen om zich te plaatsen voor de Zuiderduin Masters, deze kans was verkeken. Remco mocht ook deelnemen aan de kwalificatie van de NDB maar ook die poging was niet gelukt, nu bleef er nog 1 kans over en dat was NDB rankingkampioen worden. Bij de dames waren Floortje van Zanten en Mieke de Boer geplaatst. Bij de jeugd mochten, Wesley Koolhaas, Tim van de Poel, Jordy Korver, Davey Monsees en Sandy Gerbes het beste van hun kunnen laten zien. Remco van Eijden wist tijdens het de Gesloten Nederland zijn plek veilig te stellen en werd daardoor Rankingkampioen Door de NDB ranking te winnen plaatste Remco zich alsnog voor de Zuiderduin Masters, daar wist hij de kwart finales te bereiken. Hij verloor van de latere winnaar Stephen Bunting met 3-0 in sets. Voor de Winmau 2012 plaatsten zich Floortje van Zanten, Remco van Eijden, Tim v.d. Poel, Angelique Maarse. Floortje van Zanten is bij de dames geselecteerd voor de Nederlandse Selectie, Remco van Eijden is bij de heren geselecteerd en bij de junioren heeft Tim v.d. Poel zich geplaatst voor de Nederlandse selectie. Trainingsdagen zullen uitwijzen of zij daadwerkelijk worden opgenomen in het Nederlands Team. Namens het bestuur, Jacqueline Elderenbosch, secretaris

9 Artikel 4 - Deelname/inschrijving bekercompetitie 1. Deelname aan de bekercompetitie is gratis. 2. Inschrijving geschiedt door invullen van het betreffende gedeelte van het inschrijfformulier. 3. De bekercompetitie kent twee poules. Indeling geschiedt op basis van indeling in de Wintercompetitie. Teams uit de ere, 1e en 2e divisie spelen in de A-poule. Teams uit de 3e en 4e divisie in de B-poule. 4. Het speltype dat voor de poule waarin gespeeld wordt geldt blijft de gehele bekercompetitie van toepassing. 5. De teams welke in bekerweek 1 verliezen gaan naar de verliezersronde. De teams welke in bekerweek 1 winnen gaan naar de winnaarsronde. In bekerweek 2 zullen in zowel de winnaars- als de verliezersronde een aantal teams een bye krijgen. Vanaf bekerweek 2 zal gespeeld worden volgens het knock-out systeem. In zowel poule A als poule B plaatsen zich 4 teams voor de finaledag. 6. De winnaar van poule A is verplicht deel te nemen aan de Bekerfinale van de N.D.B. 7. Invoeren van de uitslagen gaat via het competitieprogramma op de website, en wel gaarne binnen 7 dagen, zodat spoedig daarna de volgende loting kan plaats vinden. 8. Zodra de nieuwe loting bekend is, wordt die op de site bekend gemaakt, dus hou hiervoor de site heel goed in de gaten. 9. Voor verzettingen, vragen en/of opmerkingen dient contract opgenomen te worden met de wedstrijdsecretaris (contactgegevens: zie website). 10. Bekerwedstrijden dienen uiterlijk gespeeld te worden in de week waarin deze is gepland. Verzettingen buiten deze week kunnen alleen naar de week voorafgaand aan de week waarin de wedstrijd is gepland. 11. Voor teams die in de bekercompetitie niet komen opdagen is - met uitzondering van lid 8 - artikel 7 van toepassing. Dit telt mee voor de effectuering van lid 9 in de stand van de wintercompetitie. 12. Teams die niet komen opdagen voor de 1e bekerwedstrijd, kunnen geen aanspraak maken op deelname aan de verliezersronde. Vervolgens doornummeren en de andere artikelnummers checken.

UITNODIGING. Algemene Ledenvergadering 30 mei 2012 - aanvang 20.00 uur. Matchroom Sloten - Slimmeweg 8-1066 EV Amsterdam - 020-617 7062

UITNODIGING. Algemene Ledenvergadering 30 mei 2012 - aanvang 20.00 uur. Matchroom Sloten - Slimmeweg 8-1066 EV Amsterdam - 020-617 7062 UITNODIGING Algemene Ledenvergadering 30 mei 2012 - aanvang 20.00 uur Matchroom Sloten - Slimmeweg 8-1066 EV Amsterdam - 020-617 7062 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Ingekomen stukken 4. Notulen

Nadere informatie

UITNODIGING. Algemene Ledenvergadering 28 mei 2014 aanvang uur. Restaurant de Halve Maen Sloterweg CM Amsterdam-Sloten

UITNODIGING. Algemene Ledenvergadering 28 mei 2014 aanvang uur. Restaurant de Halve Maen Sloterweg CM Amsterdam-Sloten UITNODIGING Algemene Ledenvergadering 28 mei 2014 aanvang 20.00 uur Agenda Restaurant de Halve Maen Sloterweg 1345 1066 CM Amsterdam-Sloten 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Ingekomen stukken 4. Notulen

Nadere informatie

UITNODIGING. Algemene Ledenvergadering 25 mei 2011 - aanvang 20.00 uur. Matchroom Sloten - Slimmeweg 8-1066 EV Amsterdam 020-617 7062

UITNODIGING. Algemene Ledenvergadering 25 mei 2011 - aanvang 20.00 uur. Matchroom Sloten - Slimmeweg 8-1066 EV Amsterdam 020-617 7062 UITNODIGING Algemene Ledenvergadering 25 mei 2011 - aanvang 20.00 uur Matchroom Sloten - Slimmeweg 8-1066 EV Amsterdam 020-617 7062 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Ingekomen stukken 4. Notulen

Nadere informatie

The Arrow. SEIZOEN 2008/2009, nr. 1. Officieel orgaan van de Darts Organisatie Noord Holland Noord. Lid van de Nederlandse Darts Bond

The Arrow. SEIZOEN 2008/2009, nr. 1. Officieel orgaan van de Darts Organisatie Noord Holland Noord. Lid van de Nederlandse Darts Bond The Arrow SEIZOEN 2008/2009, nr. 1 Officieel orgaan van de Darts Organisatie Noord Holland Noord Lid van de Nederlandse Darts Bond Darts Organisatie Noord Holland Noord Kvk nummer: 40636933 Rabobank Obdam:

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Ranking toernooi D.O.G.D.

Ranking toernooi D.O.G.D. Ranking toernooi D.O.G.D. Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opzet D.O.G.D. Ranking... 3 De ranking... 3 Het Toernooi... 3 Wedstrijdleiding... 3 Deelname... 3 Poule indeling of Knock-out... 3 Toernooi in poules...

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Notulen. Algemene Ledenvergadering

Notulen. Algemene Ledenvergadering Datum : 26 april 2016 Locatie : Twentse Ros, Hengelo Aanwezige leden : 26 leden 1. Opening Ingko opent de vergadering. De heer de Jager krijgt kort het woord (hier heeft hij om gevraagd), hij spreekt zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING,

ALGEMENE LEDENVERGADERING, Zaterdag 22 september 2012 Café Sport, Beverwijk AGENDA 1. 12.00 uur: Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Mededelingen van het bestuur 4. Ingekomen stukken 5. Behandeling notulen

Nadere informatie

Reglement. Dit reglement is een integraal onderdeel van de RDB reglementen, deze zijn dan ook leidend indien deze reglementen niet voorzien.

Reglement. Dit reglement is een integraal onderdeel van de RDB reglementen, deze zijn dan ook leidend indien deze reglementen niet voorzien. Reglement Dit reglement is een integraal onderdeel van de RDB reglementen, deze zijn dan ook leidend indien deze reglementen niet voorzien. Artikel 1 Naam en organisatie a. Het rankingtoernooi draagt de

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

DARTS ORGANISATIE REGIO AMSTERDAM (D.O.R.A.) Delflandplein 24A-A5 1062 HR Amsterdam Telefoon : 020-408 14 84 fax 020-408 14 94 www.dora.

DARTS ORGANISATIE REGIO AMSTERDAM (D.O.R.A.) Delflandplein 24A-A5 1062 HR Amsterdam Telefoon : 020-408 14 84 fax 020-408 14 94 www.dora. DARTS ORGANISATIE REGIO AMSTERDAM (D.O.R.A.) Delflandplein 24A-A5 1062 HR Amsterdam Telefoon : 020-408 14 84 fax 020-408 14 94 www.dora.nl wedstrijdreglement Artikel 1 - Competities 1. In de periode tussen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het dagelijks bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 - NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Friese Darts Bond, bij afkorting genaamd: F.D.B. 2. Zij heeft haar zetel te Sneek. Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Aan de leden van zwemvereniging de watertrappers Haarlem, 14 april 2015 Geachte leden, Bijgaand vindt u het financieel

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Financieel verslag Friese Darts Bond FDB

Financieel verslag Friese Darts Bond FDB Financieel verslag 2013 Friese Darts Bond FDB 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Balans 2013 4 Inkomsten en uitgaven 2013 5 Toelichting Balans 6 Toelichting inkomsten en uitgaven 7 Verklaring kascommissie

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017 Algemeen Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze

Nadere informatie

Notulen. Algemene Ledenvergadering

Notulen. Algemene Ledenvergadering Aanwezig namens het bestuur: René Coupee, Dick Bontekoe, Olaf Orriëns, Yvonne Docter en Danielle Geerdink. Aanwezige leden: 32 Afwezig namens bestuur: Ellen Nijveld (met kennisgeving) 1. Opening René heet

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Pekingees en Dwergspanielclub

Pekingees en Dwergspanielclub AGENDA Algemene Ledenvergadering Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Pekingees- en te houden op 15 april 2014 in AC Restaurant t Harde, Eperweg 94 8084 HK t Harde, T +31(0)525

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Informatie voor spelers (en ouders en supporters) die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Er wordt conform de Nevobo reglementen gespeeld door jongens en meisjes teams in de leeftijd

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

Ranking toernooi D.O.G.D.

Ranking toernooi D.O.G.D. Ranking toernooi D.O.G.D. Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opzet D.O.G.D. Ranking... 3 De ranking... 3 Het Toernooi... 3 Wedstrijdleiding... 3 Deelname... 3 Poule indeling of Knock-out... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Notulen Algemene Leden Vergadering Onafhankelijke Darts Federatie

Notulen Algemene Leden Vergadering Onafhankelijke Darts Federatie Notulen Algemene Leden Vergadering Onafhankelijke Darts Federatie Datum: 26 april 2010 Aanwezig: John Penders (VZ), Richard Rijkers (PM), Gerard van Hulzen (Notulist), Marco Kok (Red. Okki), Marco Voss

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

3. Aanpassen agenda Het onderwerp selectie wordt toegevoegd aan punt 5 van de agenda en het onderwerp internet zal bij punt 9 worden toegevoegd.

3. Aanpassen agenda Het onderwerp selectie wordt toegevoegd aan punt 5 van de agenda en het onderwerp internet zal bij punt 9 worden toegevoegd. Notulen Algemene Ledenvergadering 5 april 2008 Aanwezig: 27 leden Afmelding van: Fenna Griffioen, Ton Duker, Fred Ranzijn 1. Opening De voorzitter (Adrie), opent de vergadering met een speciaal woord van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1 Inhoudsopgave Balans en jaarrekening Balans pagina 3 Balans pagina 4 Jaarrekening pagina 5 Jaarrekening pagina 6 Jaarrekening

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 De complete agendastukken zijn na te lezen op http://www.badminton.nl/badminton_nederland/jaarvergadering/ 2015 1 Agenda Jaarvergadering

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Baten en lasten 2013

Baten en lasten 2013 Baten en lasten 2013 Monsterse Reddingsbrigade Jaarcijfers 2013 Uitgaven Begroting 2013 Def. 2013 Ten laste van veiligheid 2013 Ten laste van vereniging 2013 01 Exploitatie gebouw 28.650 26.127 13.204

Nadere informatie

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 -

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING

SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT, maart 2017 art. 1 Leden m/v: - De vereniging bestaat uit leden vanaf 18 jaar en jeugdleden vanaf 12 jaar. - De leden verbinden zich tot het lidmaatschap van jaar tot jaar. - Alle

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering Dart Vereniging Kennemerland 14 mei 2016 Locatie De Zien in Uitgeest

Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering Dart Vereniging Kennemerland 14 mei 2016 Locatie De Zien in Uitgeest Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering Dart Vereniging Kennemerland 14 mei 2016 Locatie De Zien in Uitgeest Om 13.10 uur, iets later dan gepland, opent Ruud Ernst de Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014

Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014 Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014 1) De Jeugd Clubkampioenschappen 2014 worden gehouden van maandag 2 juni tot en met zondag

Nadere informatie

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën Traction Avant Nederland Verenigingsjaar 2010 De financiën Balans 2010 Vereniging Traction Avant Nederland Debet 2010 2009 Credit 2010 2009 Kantoorinventaris 0,00 0,00 Eigen vermogen 83.399,39 93.130,40

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Financieel verslag van de penningmeester 2008

Financieel verslag van de penningmeester 2008 Het bestuur van Watersportvereniging Rijn en Lek heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 16 maart 2009 om 19.45 uur in het clubschip. De volgende huishoudelijke

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie