Plan van Aanpak Het Breed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak Het Breed"

Transcriptie

1 2010 Plan van Aanpak Het Breed

2 Het Breed Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1. Werkwijze: projectbureau, spreekuren en bereikbaarheid 5 2. Informatie aan bewoners Bijeenkomsten 6 3. De werkzaamheden Modelwoning Asbest Werkzaamheden in de woning Werkzaamheden aan de woongebouwen Planning Planning binnen de woning Wonen tijdens de werkzaamheden Logeerwoningen Bewoners van de 4e verdieping GGD Hulp voor ouderen en mindervaliden Atelierwoningen Huurverhoging, servicekosten en huurtoeslag Servicekosten Huurtoeslag Financiële tegemoetkoming Sleutels en toegang Voorbereidingen werkzaamheden Meubelcontainer Afdekken, verplaatsen of opslaan Zonnescherm Schotelantenne Geveltuin Zelf aangebrachte voorzieningen Hoe wordt de woning opgeleverd? Opleverprocedure Boeteclausule Schade Werkwijze asbestverwijdering Klachtenregeling Geschillenregeling Staccato: duurzame aanpak 19 2

3 Inleiding Het Breed is een bijzonder wooncomplex, ontworpen door architect Frans van Gool. Het complex werd eind jaren 60 opgeleverd en bestaat uit ruim woningen, verdeeld over elf blokken met vijf woonlagen. Het Breed is een opvallend architectonisch bouwwerk en genomineerd als gemeentelijk jong monument. Voorgeschiedenis Veertig jaar na de oplevering verdient Het Breed een grote onderhoudsbeurt om tegemoet te komen aan de woonwensen van huidige en toekomstige bewoners. De woningeigenaren Eigen Haard en Ymere hebben in overleg met de bewoners in 2006 een groot onderhoud en verbeterplan voor Het Breed opgesteld. In het voorjaar van 2009 is het informatieboekje aangepast op basis van aanvullende afspraken die, in de eerste maanden van 2009, met het vorige bestuur van de Bewonersvereniging zijn gemaakt. Een gerechtelijke uitspraak en overleg met het nieuwe bestuur van de bewonersvereniging hebben geleid tot het Plan van Aanpak 2010 dat nu voor u ligt. Hieronder is kort beschreven wat er veranderd is ten opzichte van de eerdere plannen. Grootte van de radiatoren In het eerdere verbeterplan is er bij de keuze voor een nieuwe verwarmingsketel gekozen voor duurzame energie opwekking. Dat betekent dat er voor een lage temperatuur verwarming (LTV) gekozen is met een stooktemperatuur van 55ºC-35ºC. Gevolg is dat de benodigde radiatoren veel groter zouden worden dan de huidige. Daarom is besloten om de stooktemperatuur te verhogen naar 65ºC-45ºC, omdat daarmee aanzienlijk minder grote radiatoren nodig zijn. Het gaat dan vooral om de diepte van de radiatoren; de lengte en het aanzicht blijven gelijk aan de radiatoren die eerder te zien waren in de modelwoningen. Kleur van de puien Een van de bespreekpunten met de Bewonersvereniging is de kleur van de binnenkant van de puien geweest: antraciet- of aluminiumkleurig. In het eerdere verbeterplan is uitgegaan van antracietkleurige puien. De puien voor de eerste 450 woningen zijn reeds geproduceerd. Wij hebben onderzocht of wij alle bewoners een kleurkeuze kunnen laten maken voor de binnenkant van de puien, maar dat blijkt helaas ondoenlijk. De puien zijn namelijk niet uitwisselbaar tussen de verschillende verdiepingen en ook verschillen de puien in diverse woningen. Het niet gebruiken van de reeds geproduceerde puien is geen optie vanuit financieel en maatschappelijk oogpunt. Daarom is het maximaal haalbare om de bewoners van de woningen waarvoor nog geen pui geproduceerd is, een keuze te laten maken tussen antraciet- of aluminiumkleurig. De meerderheid bepaalt welke kleur de binnenkant van de puien wordt. Voor de bewoners van de blokken G, H, L en M is er al een antracietkleurige pui geproduceerd. Isolatie woonkamervloeren begane grond Gebleken is dat de vloeren van de woonkamers van de begane grondwoningen toch geïsoleerd kunnen worden via de kruipruimte. Deze extra isolatiemaatregelen zijn in dit plan alsnog opgenomen. De bewoner ondervindt overigens geen hinder van deze werkzaamheden, omdat de kruipluiken zich buiten de woningen bevinden. Een volledig overzicht van de werkzaamheden is te vinden in hoofdstuk 3: De werkzaamheden. 3

4 Het Breed Wel of niet tijdens bewoning? Uitgangspunt voor de ingreep blijft dat de werkzaamheden tijdens bewoning uitgevoerd kunnen worden. Dat betekent dat aan het einde van de werkdag alle voorzieningen in de woningen weer te gebruiken zijn. Alleen voor de woning op de 4e verdieping geldt een andere regeling in verband met het verwijderen van een asbestkoker. Voor alle bewoners geldt, dat zij kunnen kiezen voor het verblijf in een logeerwoning tijdens de werkzaamheden. Een logeerwoning is een woning die voorzien is van zoveel mogelijk huisraad, zoals tv, wasmachine, koelkast, bedden, servies en bestek. U hoeft dus alleen persoonlijke spullen mee te nemen als u in een logeerwoning verblijft. De werkzaamheden op de 4e verdieping kunnen niet tijdens bewoning worden uitgevoerd vanwege een asbestkoker die verwijderd moet worden in de gang, de badkamer, het toilet en de kast. Om uit te sluiten dat er asbestdeeltjes in de rest van de woning zouden kunnen komen tijdens het verwijderen van de koker, wordt de omgeving van de asbestkoker namelijk hermetisch afgesloten van de rest van de woning. De werkzaamheden duren maar 1 à 2 dagen, maar u kunt dus geen gebruikmaken van de gang, de badkamer en het toilet. Bewoners van de 4e verdieping krijgen de keuze uit drie mogelijkheden. Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk 5: Wonen tijdens de werkzaamheden. Bewoners van de overige woningen die aangeven dat de werkzaamheden niet tijdens bewoning kunnen worden uitgevoerd, en die ook niet uit de voeten kunnen met een logeerwoning vanwege medische en/of sociale aspecten, krijgen de mogelijkheid om advies te vragen bij de GGD. Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk 5: Wonen tijdens de werkzaamheden. Tot slot is er een nieuw hoofdstuk aan dit Plan van Aanpak toegevoegd over de atelierwoningen, hoofdstuk 6. Na de verbetering verwachten wij dat Het Breed een modern en comfortabel wooncomplex zal zijn, dat zijn stedenbouwkundige en architectonische waarde behouden heeft. Nieuwe pui Oude pui 4

5 1. Werkwijze: projectbureau, spreekuren en bereikbaarheid Tijdens de volledige duur van het project is er een projectbureau ingericht op Het Hoogt 246. Vanuit het projectbureau worden alle werkzaamheden gecoördineerd en uitgevoerd. De projectopzichter en bewonersbegeleiders werken vanuit het projectbureau. De projectopzichter is voornamelijk aanspreekpunt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze opzichter ziet toe op het werk en stuurt de aannemer aan. In het voortraject zult u voornamelijk te maken hebben met de bewonersbegeleider. Met de bewonersbegeleider kunt u de sociale zaken bespreken, bijvoorbeeld het gebruik van de logeerwoning, meubelcontainer en eventuele hulp die u nodig denkt te hebben bij de voorbereiding van de werkzaamheden. De coördinatie van het gehele werk wordt door de directievoerder gedaan, hij zal ook regelmatig op het projectbureau aanwezig zijn. Het projectbureau is op werkdagen altijd telefonisch bereikbaar. Dus u kunt altijd terecht voor vragen of informatie. Ook zal er twee keer per week een inloopspreekuur op het projectbureau Het Breed worden gehouden. Tijdens het spreekuur zullen de bewonersbegeleiders en de projectopzichter aanwezig zijn. De bewonersbegeleiders zijn ook buiten deze spreekuren, telefonisch bereikbaar. Voor onverhoopte calamiteiten buiten werktijd, kunt u terecht bij het noodnummer van de coördinerend aannemer. Meer informatie ontvangt u voor de start van het project. Blok A, B, C, D en E; Benedenlangs en Bovenover Blok F, G, H, K, L en M; Het Laagt en Het Hoogt 5

6 Het Breed 2. Informatie aan bewoners Op basis van eerdere ervaringen is een uitgebreid traject opgesteld om u te informeren en begeleiden tijdens dit project. Zo organiseren wij bijeenkomsten per blok en per module en komen wij voor de start van de werkzaamheden bij u thuis om individuele afspraken te maken. Daarnaast houden wij u tijdens het hele project via nieuwsbrieven en de website op de hoogte van de voortgang. Bijeenkomst per blok Bijeenkomst per module Huisbezoek Start werkzaamheden in de woning Werkzaamheden aan het casco, de galerij, het ketelhuis, de trappenhuizen, liften en de bergingen, tijdens werkzaamheden betreffend blok. 2.1 Bijeenkomsten Blokbijeenkomsten De bijeenkomsten per blok vinden ruim voor de start van de uitvoering plaats. We informeren u dan nader over de werkzaamheden, de planning, de organisatie en de verschillende betrokkenen stellen zich aan u voor. Modulebijeenkomsten Tenminste zeven weken voor de start van de uitvoering, vinden de bijeenkomsten per module plaats dus ná de blokbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met de projectopzichter en de bewonersbegeleider. Zij leggen u precies uit wanneer er welke werkzaamheden in uw woning worden uitgevoerd en welke voorzieningen er tijdens de werkzaamheden beschikbaar zijn. De modulebijeenkomsten hebben een besloten karakter. We nodigen alleen de bewoners uit waarvan de woningen gelijktijdig worden aangepakt. Dat zijn steeds maximaal 10 woningen. Tijdens deze bijeenkomst wordt de planning besproken en kunt u vragen stellen aan de opzichter en bewonersbegeleider. Ook kunt u aangeven of u extra hulp nodig heeft. Na de modulebijeenkomst is er de gelegenheid om (nogmaals) de modelwoningen en de logeerwoning te bekijken. Huisbezoek Na de modulebijeenkomst wordt u ongeveer vier weken voordat de werkzaamheden beginnen, thuis bezocht om individuele afspraken te maken. Dit huisbezoek wordt gedaan door de projectopzichter en de bewonersbegeleider. De projectopzichter spreekt de werkzaamheden uitgebreid met u door en bespreekt welke voorbereidingen u moet treffen. Verder maakt hij foto s om de huidige situatie vast te leggen. De afspraken legt u gezamenlijk vast in het opnamerapport en de startbrief. Bijvoorbeeld ook of u gebruik gaat maken van een logeerwoning of meubelcontainer. U ontvangt een kopie van dit rapport. Voorlichting Eneco Het warme water en de warmte voor de CV worden door Eneco geleverd. Dit betekent dat de kosten die nu via de servicekosten betaald worden, straks rechtstreeks met Eneco afgerekend worden. Zodra alle woningen opgeknapt zijn die op één ketelhuis zijn aangesloten, wordt de omzetting naar Eneco gerealiseerd. Ongeveer twee maanden voor die datum nodigen wij u uit voor een informatieavond. Op deze avond zijn vertegenwoordigers van Eneco aanwezig om een toelichting te geven. 6

7 3. De werkzaamheden Dit project bestaat uit werkzaamheden in de woningen en aan de woongebouwen. De werkzaamheden in de woning worden heel precies op elkaar afgestemd en met de individuele bewoner besproken. Binnen de woning duren de werkzaamheden 15 aaneengesloten werkdagen. Meer hierover kunt u lezen in het volgende hoofdstuk. Alle werkzaamheden worden per woonblok uitgevoerd, met uitzondering van de dakwerkzaamheden en de ombouw van de ketelhuizen. De dakwerkzaamheden lopen vooruit op de aanpak van een blok. De werkzaamheden aan de centrale stookinstallatie hebben een eigen routing in verband met het stookseizoen. Ook wordt er gewerkt in de bergingen op de begane grond. Hieronder komt eerst de modelwoning aan de orde en een uitleg over asbest. Vervolgens komen de verschillende werkzaamheden aan bod. 3.1 Modelwoning Voorafgaand aan het draagvlakonderzoek is het mogelijk om de modelwoning te bekijken. In de modelwoning kunt u precies zien wat er gaat gebeuren en hoe de afwerking is. Dus u kunt daar bijvoorbeeld de nieuwe puien en radiatoren zien, maar ook het leidingverloop. Ook kunt u de verschillende keuzemogelijkheden zien, bijvoorbeeld voor de afwerking van het plafond van de hal, het toilet van de woningen op de 4e verdieping en de plaats en uitvoering van de radiator in de slaapkamer aan de balkonzijde voor alle verdiepingen. Tijdens de modulebijeenkomst en het huisbezoek komen deze keuzemogelijkheden opnieuw aan de orde. Er zijn verschillende modelwoningen, vanwege onderlinge verschillen tussen de woningen dus: Bewoners van de begane grond: kunnen terecht in de modelwoning Het Laagt 54 (blok M) voor het totaal. Bewoners van de 1e, 2e en 3e verdieping: kunnen terecht in de modelwoningen Het Laagt 54 (blok M) en Het Hoogt 124 (blok M) voor het totaal, zonder radiatoren. De nieuwe radiatoren zijn te zien in de modelwoning Het Hoogt 266 (blok L). Bewoners van de 4e verdieping: kunnen terecht in de modelwoning Het Hoogt 124 (blok M) voor het totaal. De keuzemogelijkheden voor de afwerking van het plafond in het toilet en de gang zijn alleen te zien in de modelwoning Het Hoogt 118 (blok M). Een module bestaat uit maximaal 10 woningen 7

8 Het Breed 3.2 Asbest Zoals vroeger veel gebeurde, is er ook in dit wooncomplex met asbesthoudende materialen gewerkt. Voor asbest geldt dat er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid is, zolang het niet vrij komt. Vrijkomen gebeurt bijvoorbeeld als erin geboord of gezaagd wordt. Voor u is van belang te weten dat in het plafond bij de aansluiting met de wand, stroken asbesthoudend materiaal van 10 cm breed zijn gebruikt (zie plattegronden). In deze stroken mag niet geboord worden. Heeft u dit in het verleden wel gedaan en wilt u de aangebrachte voorzieningen verwijderen, dan doen wij dit voor u. Als u niet op deze plekken gaat boren of timmeren is er geen enkel gevaar voor uw gezondheid. Tijdens de werkzaamheden wordt voor zover mogelijk, al het asbest verwijderd. De stroken in het plafond kunnen echter niet verwijderd worden vanwege bouwtechnische reden. Het andere asbesthoudend materiaal dat in de woningen gevonden is, wordt wel verwijderd. In de volgende materialen in de woning is asbest gevonden: Beglazingskit van de houten en aluminium buitenkozijnen, met uit zondering van de pui op de galerij en de arcade die het interne trappenhuis afsluit. Deze pui is pas in de jaren 80 geplaatst; Het onderpaneel en de beglazingskit van het houten kozijn in de keuken op de 1e, 2e en 4e verdieping; Ventilatiekanaal op de 4e verdieping; Stroken in het plafond (kunnen niet verwijderd worden vanwege bouwtechnische reden). Buiten de woning is asbest gevonden in: Bekleding van de houten kozijnen op de galerij en de arcade boven het plafond; Verschillende materialen in de liftschacht (worden bij het vernieuwen van de lift verwijderd); Koof aan de buitenzijde van de galerij; Het plafond van de aviobruggen; Het kanaal achter de ventilatieroosters (kunnen niet verwijderd worden vanwege bouwtechnische reden). In hoofdstuk 12 kunt u lezen hoe de verwijdering van asbest in zijn werk gaat. Tijdens de modulebijeenkomst wordt er ook uitgebreid aandacht aan besteed. Asbesthoudende stroken plafond 1 e en 4 e verdieping Woning type B en A Asbesthoudende stroken plafond 2 e verdieping Woning type B en A Asbesthoudende stroken plafond 3 e verdieping Woning type D en C B A B A D C 3.3 Werkzaamheden in de woning Nieuwe aluminium puien De aluminium puien worden vervangen door nieuwe aluminium puien met een breder profiel. In de woonkamer, slaapkamer en in de keuken bestaat de pui uit naar binnen draaiende ramen. In elke kamer kan één raam op de kiepstand worden gezet. De ramen worden voorzien van kierstandhouders. De puien worden voorzien van isolerend glas (HR++). Het is mogelijk horren te plaatsen in de nieuwe naar binnen draaiende ramen. Voorbeeldhorren zijn aanwezig in de modelwoning. Deze horren worden niet bijgeleverd, maar kunt u zelf achteraf kopen. De bewoners van de blokken G, H, L en M krijgen een antracietkleurige pui. De andere bewoners kunnen kiezen tussen antraciet of aluminiumkleurig, waarbij de meerheid bepaalt welke kleur het wordt. Als duidelijk is dat het plan doorgaat, dan zal dit onderzoek uitgevoerd worden. 8

9 In alle woningen op de 4e verdieping loopt tegen het plafond in badkamer, gang, kast en toilet een groot ventilatie kanaal. Dit kanaal is van asbesthoudend materiaal gemaakt. In alle woningen op de 1e, 2e en 4e verdieping is asbesthoudend materiaal aanwezig in het kozijn tussen de keuken en het trappenhuis. Dit betreft de beglazingskit en het onderpaneel. Achter dit rooster zit een ventilatiekanaal dat asbesthoudend is, dit ventilatiekanaal wordt niet verwijderd, maar wel schoongemaakt. De kitvoegen van de beglazing in de aluminium kozijnen zijn licht asbesthoudend. 9

10 Het Breed Nieuw glas (HR++) houten kozijnen Van alle houten kozijnen wordt de bestaande beglazing vervangen door isolerende (HR++) glas. De ruiten van de pui bij de binnentrap worden niet vervangen. Het houtwerk aan de buitenzijde van de woongebouwen wordt geschilderd. Als het houtwerk in slechte staat is, dan wordt het vervangen en vervolgens geschilderd. Dat geldt ook voor de houten deuren aan de balkonzijde. Aanpassing keukenkozijn De keukenramen aan de galerij en de arcade worden vervangen. Al het glas wordt vervangen door isolerend (HR++) glas. In het bovenraam wordt een tussenstijl in het verlengde van de bestaande middenstijl aangebracht, hier komt een nieuw ventilatierooster in het bovenraam. Het draairaam wordt ook vervangen en voorzien van dubbelglas. In de borstwering van het kozijn wordt de isolatie verbeterd door het aanbrengen van een nieuw houten paneel. Nieuwe verwarming De nieuwe CV-installatie wordt een duurzaam systeem, waarbij de watertemperatuur in de leidingen en radiatoren niet hoger wordt dan 65 C. Het huidige systeem kan wel 90 C worden. Om toch voor voldoende warmte in de woningen te zorgen, zijn de nieuwe radiatoren groter. Hierdoor ontstaat een groter verwarmend oppervlak. Dit systeem van verwarmen kent veel voordelen: door de lagere aanvoertemperatuur wordt energie bespaard. De gelijkmatig verdeelde warmte, geeft een beter wooncomfort. Door de lagere temperatuur ontstaat bovendien minder stofcirculatie, dus een betere luchtkwaliteit in uw woning. Nadat alle woningen op een ketelhuis zijn aangesloten wordt dit ketelhuis overgezet (van ca. 90C naar 65 C). Vanaf dat moment functioneert het systeem optimaal en worden de radiatoren gelijkmatig warm. De nieuwe radiatoren worden op de bestaande pootjes gemonteerd. In de woonkamer komt een extra pootje voor meer stabiliteit. In de slaapkamer naast de woonkamer stellen wij voor om de radiator op nieuwe pootjes voor het kozijn te plaatsen. De bewoner krijgt een keuze mogelijkheid om voor een radiator op de muur te kiezen. De mogelijkheden kunt u bekijken in de modelwoningen. Alle radiatoren in de woning worden voorzien van thermostaatkranen waarmee u per vertrek de temperatuur kunt regelen. Alle leidingen in de woning, inclusief standleidingen in de halkast, worden vervangen. De bestaande gaten in de muur worden hiervoor gebruikt. CV- en warmwatermeter U krijgt twee nieuwe meters in de halkast, één voor de verwarming en één voor het warme tapwater. Deze meters zijn van Eneco en registreren uw persoonlijk gebruik. Het leidingverloop in de woning wordt aangepast om de meterplaatsing mogelijk te maken. De meters worden tijdens de uitvoering in de woning geplaatst. Pas als alle woningen op een ketelhuis zijn aangesloten, worden de meters daadwerkelijk gebruikt om uw verbruik te meten. Over dat tijdstip wordt u nader geïnformeerd. In de meterkast van een aantal woningen komt een node te hangen. De node is de communicatie tussen de meters in de woning en de software van Eneco die de meters op afstand uitleest. Het voordeel van deze meters is dus dat er geen meteropnemer meer langs hoeft te komen voor de meterstand. Overigens is het niet mogelijk om deze meters op afstand af te sluiten. Watermeter De koudwaterinstallatie wordt voorzien van een watermeter. U gaat dan geen vast bedrag meer betalen, maar u betaalt voor uw daadwerkelijke watergebruik. De meter wordt geplaatst in de meterkast in het portiek. Het leidingverloop in de woning wordt aangepast om de meterplaatsing mogelijk te maken. De watermeter wordt geplaatst door Waternet nadat de werkzaamheden in de woning zijn voltooid. Ventilatie Alle ventilatieroosters in de kozijnen worden vervangen en waar nodig worden ventilatieroosters bijgeplaatst om een goede ventilatie van de woning mogelijk te maken. Ook worden alle ventielen van de mechanische installatie vervangen en ingeregeld. Voor een goede werking van het ventilatiesysteem is het noodzakelijk om onder alle binnendeuren een kier van circa 1,5 cm aan te brengen. Op het dak komen nieuwe ventilatoren te staan. Deels hebben de woningen in de blokken G, F en E een hogere geluidsbelasting dan de andere woningen. Voor de 10

11 ventilatieroosters in deze woningen betekent dit, dat er een speciaal ventilatierooster geplaatst wordt, een zogenaamde suskast. Dit ventilatierooster laat wel lucht door, maar minder geluid. Videofoon / Halofoon Bij de woningen aan Het Hoogt en Bovenover wordt de deurtelefoon voorzien van een videoverbinding met de nieuwe, centrale toegang bij de lift. Het Laagt en Benedenlangs krijgen een belinstallatie zonder video. Als het plan doorgaat krijgen bewoners aan de arcade de mogelijkheid om tegen betaling te kiezen voor een videofoon. 3.4 Werkzaamheden aan de woongebouwen Duurzame energie: zonnecollectoren De totale warmteopwekking en -levering in Het Breed wordt overgenomen door Eneco. Eneco vervangt de CV-ketels in de ketelhuizen door HR-ketels. Ook alle CV-leidingen en waterleidingen in de plafonds van de galerij worden vervangen. Voor de warmwatervoorziening wordt mede gebruik gemaakt van zonnecollectoren. Op de daken van de woongebouwen worden in totaal m2 zonnecollectoren aangebracht. De vloeistof die door de collectoren loopt wordt opgewarmd door de zon. Deze warmte wordt door geïsoleerde leidingen van en naar een warmtewisselaar (spiraal in het boilervat) getransporteerd. Door de warmtewisselaar wordt de warmte afgegeven aan het leidingwater in de boiler. Als het nodig is, verwarmt de CV-ketel het water verder tot de aanlevertemperatuur van 65ºC. Hierdoor ontstaat een milieu- en energievriendelijke warm tapwater levering. Nieuwe deuren op de galerij en arcade De inpandige portieken worden geschilderd. De woningtoegangsdeuren en de toegangsdeuren tot het inpandige trapportaal worden niet vervangen. De bergingsdeuren op de galerij en de arcade worden vervangen en krijgen een 3-puntsluiting en zijn daarmee beter beveiligd tegen inbraak. Deze 3-puntsluitingen vervangen de inbraakwerende strips. De deuren van de individuele bergingen draaien de galerij/arcade op. De bergingsdeuren in de portieken worden niet gewijzigd. Verplaatsen brievenbussen Bij de woningen aan Het Hoogt en Bovenover worden de brievenbussen geplaatst in de zijgevel van de nieuwe entreehal op de begane grond. De brievenbussen zijn vanuit de entreehal te openen. Het bellentableau wordt naast de toegangsdeur van de entreehal geplaatst. Op de plaats van de huidige brievenbussen wordt een afdekplaat aangebracht. De nieuwe postbussen bij de entreehal zijn niet gelijk met de woningen gereed. Dat betekent dat nieuwe bergingsdeuren geplaatst worden als de nieuwe entrees/trappenhuizen gereed zijn. Voor de woningen aan Het Laagt en Benedenlangs verandert er niets aan de brievenbussen. Arcade en galerij De plafonds van de arcades en galerijen worden vervangen. Voor de aanleg van de nieuwe leidingen worden alle plafonds geïsoleerd. In het plafond worden nieuwe verlichtingarmaturen opgenomen. Het nieuwe plafond is een houten lattenplafond. De vloer van de arcade wordt voorzien van een nieuwe stroeve deklaag. Afsluiten en opknappen algemene trappenhuizen De inpandige trappenhuizen worden geschilderd en voorzien van nieuwe verlichting en tegelwerk. De trappen zelf worden grondig gereinigd en hersteld waar nodig. De aluminium kozijnen worden vervangen. Op de begane grond komt aan de voor- en achterzijde een deurkozijn, op de galerij wordt het trappenhuis ook met een kozijn en deur afgesloten. De trappenhuizen op de koppen van de woonblokken worden voorzien van een glazen dak en ramen. In elk trappenhuis met lift komt een ruime en lichte entreehal. Isoleren plafond bergingen Alle plafonds van de bergingen op de begane grond waar een woonruimte boven zit, worden geïsoleerd. Deze werkzaamheden worden los van de moduleplanning in het blok uitgevoerd. U krijgt twee weken van te voren te horen wanneer de aannemer deze werkzaamheden gaat uitvoeren. Er is opslagruimte beschikbaar voor de spullen uit de berging. Niet elke ruimte hoeft echter volledig leeggemaakt te worden, dit zal individueel bekeken worden. 11

12 Het Breed Isoleren woonkamervloeren begane grond De woonkamervloeren van de begane grond worden geïsoleerd waar mogelijk. Deze werkzaamheden worden via het kruipluik uitgevoerd, wij hoeven hiervoor niet in de woningen te zijn. Nieuwe liften De liften worden vervangen. De liftcabines worden voorzien van automatische schuifdeuren. Dakbedekking De dakbedekking op alle woongebouwen wordt vervangen. 4. Planning Bij de start van het project is er een volledige planning beschikbaar. Elke week wordt afwisselend gestart met de werkzaamheden aan een module (maximaal 10 woningen). De ene week wordt gestart in een module van Eigen Haard en de week daarop volgend in een module van Ymere, enzovoort. De actuele planning vindt u tijdens het project op de website van Het Breed (www.hetbreed.nl) en in de nieuwsbrieven, die u regelmatig zal ontvangen. Tijdens de werkzaamheden aan de trappenhuizen blijven de galerijen via één lift bereikbaar. 4.1 Planning binnen de woning De werkzaamheden in de woning duren 15 werkdagen. Hieronder een korte omschrijving per week. Week 1 In de eerste week worden de werkzaamheden uitgevoerd die samenhangen met de asbestverwijdering. Dit betekent dat er gewerkt wordt aan de kozijnen en aan de asbestkoker op de 4e verdieping. Voor het verwijderen van de aluminium puien is een hermetisch stofschot nodig, om te voorkomen dat eventuele asbestdeeltjes in de woning terecht komen. Dit stofschot wordt geklemd dus er komt geen boor of tape aan te pas. Alleen de plaatsing van dit stofschot gebeurt in de woning, verder vinden de werkzaamheden aan de puien in principe van buitenaf plaats. De plaatsing gebeurt in een kwartier door twee werklieden. Na de verwijdering van de pui wordt er een noodpui geplaatst. De reden dat er niet meteen een nieuwe pui geplaatst wordt, is dat de radiatoren nog af en aangevoerd moeten worden via de gevel. De verwijdering van de houtenkozijnen gebeurt volledig van buitenaf, omdat het glas met de asbesthoudende beglazingskit uit het hout gezaagd kan worden. Stof wordt opgevangen met een speciale stofzuiger. De houten kozijnen worden meteen teruggeplaatst. Op de 4e verdieping moet een asbestkoker verwijderd worden in de gang, de badkamer, het toilet en de kast. Om uit te sluiten dat eventuele asbestdeeltjes zich kunnen verspreiden, wordt de rest van de woning hermetisch afgesloten. Deze werkzaamheden nemen 1 à 2 dagen in beslag. Week 2 en 3 Vanaf de tweede week vinden de verschillende werkzaamheden plaats in de woning. Begonnen wordt met de aanpassingen aan de CV-leidingen en de radiatoren. Voor de aanleg van de nieuwe CV-leidingen worden de bestaande muurgaten van de CV gebruikt. De aan en afvoer van de radiatoren vindt aan het begin van de tweede week plaats. De aansluiting van de radiatoren gebeurt in de daaropvolgende anderhalve week. Nadat de radiatoren binnen zijn kan de definitieve gevel geplaatst worden. Het merendeel van de bewoners heeft aan het eind van de tweede week nieuwe aluminium puien. In de derde week wordt de waterleiding aangepakt. Alle leidingen worden eerst zo veel mogelijk aangelegd, zodat u zo min mogelijk tijd zonder water zit. Vooraf is bekend wanneer uw woning aan de beurt is. In ieder geval beschikt u s avonds altijd over koud en warm water. Voor alle werkzaamheden in de woning is een gedetailleerde planning beschikbaar. Deze wordt uitgebreid toegelicht en besproken tijdens de modulebijeenkomst en dan krijgt u de planning ook mee. Vooraf weet u dus precies wat u, op welke dag(en) kunt verwachten. 12

13 5. Wonen tijdens de werkzaamheden Tijdens de werkzaamheden kunt u in uw woning blijven wonen. Wel betekent dit dat u overdag overlast zal ondervinden van de werkzaamheden. De werktijden zijn van tot uur. s Avonds beschikt u altijd over koud en warm water en kunt u uw douche en toilet gebruiken. Dat geldt niet altijd voor de verwarming. Bij het projectbureau worden noodkacheltjes verstrekt indien nodig. 5.1 Logeerwoningen Om de overlast tot een minimum te beperken geldt voor alle bewoners dat zij kunnen kiezen voor het verblijf in een logeerwoning. Alle logeerwoningen bevinden zich in Het Breed. De logeerwoningen zijn ingericht als een vakantiewoning en voorzien van zoveel mogelijk huisraad, zoals televisie, wasmachine, koelkast, bedden, servies en bestek. Bewoners kunnen daar verblijven zolang de opknapbeurt in hun huis duurt. U heeft alleen uw persoonlijke spullen, zoals kleding, bedtextiel en etenswaren nodig. Er is geen telefoonaansluiting. U kunt mobiel of vanaf uw eigen woning bellen. Een internetaansluiting is wel tegen een borg beschikbaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het verblijf in de logeerwoning, ook het gebruik van gas, water en licht in de logeerwoning is gratis. De huurprijs van uw eigen woning loopt echter wel gewoon door. Tijdens de modulebijeenkomsten bekijken we een logeerwoning. U kunt vervolgens aangeven of u gebruik wilt maken van een dergelijke woning. De bewonersbegeleiders houden zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke omstandigheden bij het toewijzen van een logeerwoning. 5.2 Bewoners van de 4e verdieping In de woningen op de 4e verdieping moet een asbestkoker verwijderd worden in de badkamer, de gang, het toilet en de kast. Door deze werkzaamheden aan de asbestkoker is het 1 à 2 dagen niet mogelijk om de woning te gebruiken. Dit betekent dat u als bewoner van de 4e verdieping de volgende keuze hebt: gebruikmaken van een logeerwoning gebruikmaken van een wisselwoning; een wisselwoning is een lege woning die alleen gestoffeerd is. Een wisselwoning is dus niet gemeubileerd, alleen vloerbedekking en gordijnen zijn aanwezig. De benodigde meubels en huisraad moeten door de bewoner zelf worden meegenomen. Voor de verhuizing van alle spullen uit de gehuurde woning en de inventaris is de bewoner zelf verantwoordelijk. Deze woning moet leeg opgeleverd worden dus ook zonder vloerbedekking. gebruikmaken van de stadsvernieuwingsurgentie* om via WoningNet een andere woning te vinden om definitief te verhuizen. Aan deze optie is wel de voorwaarde verbonden dat het moet passen binnen de planning van het project; als de bewoner geen vervangende woning heeft gevonden voor de start van de werkzaamheden, dan moet uit een van de vorige twee opties gekozen worden. De stadsvernieuwingsurgentie komt dan ook te vervallen. 5.3 GGD Bewoners van de overige woningen die aangeven dat de werkzaamheden niet tijdens bewoning kunnen worden uitgevoerd, en niet uit de voeten kunnen met een logeerwoning vanwege medische en/of sociale aspecten, krijgen de mogelijkheid om advies te vragen bij de GGD. Dit advies van de GGD is bindend voor beide partijen. Als de GGD oordeelt dat de werkzaamheden niet tijdens bewoning kunnen worden uitgevoerd dan krijgt de bewoner een wisselwoning (zie paragraaf 5.2) met bijbehorende vergoeding (zie hoofdstuk 8). * Deze keuzemogelijkheid is afhankelijk van de afgifte van een zogenaamde peildatum door het stadsdeel. Als het stadsdeel geen peildatum afgeeft, dan krijgt de bewoner de mogelijkheid om met voorrang binnen het bezit van Eigen Haard en Ymere te verhuizen. De genoemde voorwaarde blijft van toepassing. 13

14 Het Breed 5.4 Hulp voor ouderen en mindervaliden Als u hulp nodig heeft bij het ontruimen, verplaatsen, afdekken en terugplaatsen van uw spullen, kunt u dit aangeven bij de bewonersbegeleider. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van gordijnen en het verplaatsen van uw meubilair voor de werkzaamheden. Indien gewenst kunnen we ook na de werkzaamheden hulp bieden bij het terugplaatsen van de spullen. U komt alleen in aanmerking voor hulp als u gebruik maakt van een logeerwoning of als u thuis blijft wonen tijdens de werkzaamheden. De bewonersbegeleider is hiervoor aanspreekpunt. De kosten zijn voor rekening van de corporatie. 6. Atelierwoningen De atelierwoningen vormen een bijzondere groep binnen het complex. Het betreft hier deels woningen en deels bedrijfsruimten. Asbest Buiten het overzicht van asbest in de woningen in hoofdstuk 3, is zonder onderzoek ter plaatse niet met zekerheid vast te stellen waar zich in de atelierwoningen nog meer asbesthoudend materiaal in het plafond bevindt. Het projectbureau zal voor aanvang van de werkzaamheden inventariseren waar de stroken zich bevinden. Geen gebruik bedrijfsruimte Tijdens de werkzaamheden is het helaas niet mogelijk om de bedrijfsruimte te gebruiken. Voor het vernieuwen van de CV-leidingen en de puien van de bedrijfsruimte is namelijk een steiger nodig. In nauw overleg met de bewoner zullen afspraken worden gemaakt hoe dit het beste opgevangen kan worden. De corporaties bieden in ieder geval vervangende bedrijfsruimte aan en zorgen voor de verhuizing dan wel opslag van de spullen uit de bedrijfsruimte indien gewenst. Woning De werkzaamheden in het woningdeel zijn gelijk aan de werkzaamheden in de andere woningen. Dat betekent dan ook dat de woning gewoon bewoond kan worden. Overige werkzaamheden Vanwege het gebrek aan ventilatieroosters in de atelierwoningen, worden er roosters geplaatst bovenin het raam. Langs de geluidsbelaste gevels worden deze roosters uitgevoerd in de vorm van een suskast. Een voorbeeld hiervan is te zien in een van de modelwoningen. Aangezien geen atelierwoning hetzelfde is, is er geen aparte ateliermodelwoning ingericht. Tot slot worden alle woningen voorzien van een videofoon. Planning De werkzaamheden in de atelierwoningen worden heel precies op elkaar afgestemd en met de individuele bewoner besproken. Totaal duren de werkzaamheden in de atelierwoning 15 aaneengesloten werkdagen, net als bij de andere woningen. Vanwege de omvang van de atelierwoningen worden er steeds maar twee boven elkaar gelegen woningen tegelijk aangepakt. 14

15 7. Huurverhoging, servicekosten en huurtoeslag De nettohuur wordt verhoogd voor het aanbrengen van isolerend glas. Het exacte bedrag is afhankelijk van uw type woning. Daarnaast wordt bij de woningen op Het Hoogt en Bovenover de nettohuur verhoogd met een maandelijks bedrag voor de videofoon. De exacte hoogte van de huurverhoging wordt voorafgaand aan de werkzaamheden vastgelegd in de startbrief. De huurverhogingen voor het isolatieglas en de videofoon gaan in op het moment dat alle - op het betreffende ketelhuis aangesloten - woningen gereed zijn. Dit bedrag zal jaarlijks worden aangepast volgens het dan geldende huurverhogingpercentage. NETTO-HUURPRIJS voor aanbrengen isolatieglas en videofoon voor bepaalde adressen Isolatie 01/07/ kamer type A 10,79 A B 4-kamer type B 9,74 C D Galerij 3-kamer type D 5,69 2-kamer type C 4,59 A A B B C D Arcade videofoon 0,93 overzicht woningtypen per module 7.1 Servicekosten De servicekosten van uw woning veranderen ook na de opknapbeurt. U gaat uw stookkosten rechtstreeks aan Eneco betalen en niet meer aan Eigen Haard of Ymere. Het voorschotbedrag wordt door de corporatie uit de servicekosten gehaald op het moment dat alle op het betreffende ketelhuis aangesloten woningen gereed zijn. De kostencomponent voor water is al uit de servicekosten gehaald. Deze kosten betaalt u sinds begin 2009 rechtstreeks aan Waternet. 7.2 Huurtoeslag Als u al huurtoeslag ontvangt, kunt u de wijziging van de huurprijs van uw woning en de ingangsdatum doorgeven aan de Belastingdienst. Als u nu geen huurtoeslag ontvangt en u vermoedt dat u hierop misschien wel recht heeft na aanpassing van de huurprijs, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst of, als u huurder bent van Eigen Haard, met de afdeling Klanten Contact Centrum, telefoonnummer (020)

16 Het Breed 8. Financiële tegemoetkoming Bewoners ontvangen de volgende tegemoetkoming in eventuele kosten: Type woning Vergoeding 2-kamerwoning 800,- 3-kamerwoning 1.200,- 4-kamerwoning 1.600,- Atelierwoning 1.600,- Het maakt voor de vergoeding niet uit of u gebruikmaakt van een logeerwoning. De vergoeding wordt verrekend met eventueel openstaande onbetwiste schulden bij de corporatie. Voor de bewoners van de 4e verdieping geldt afhankelijk van het verblijf, de volgende vergoeding: bij een verblijf in een logeerwoning 1.600,- bij een verblijf in een wisselwoning 5.275,- (prijspeil 2009) bij een definitieve verhuizing met stadsvernieuwingsurgentie 5.275,- (prijspeil 2009) Bewoners die op basis van het advies van de GGD naar een wisselwoning verhuizen, ontvangen een vergoeding van 5.275,- (prijspeil 2009). 9. Sleutels en toegang De toegang tot uw woning kunt u tijdens de werkzaamheden op twee manier regelen: u kunt ervoor kiezen om de aannemer s ochtends om 7.00 uur binnen te laten of u kunt uw sleutel inleveren bij het projectbureau. U krijgt in het laatste geval een sleutelbrief mee als bevestiging. Ook als u een sleutel afgegeven heeft, zal de aannemer altijd eerst aanbellen voordat hij de woning binnenkomt. De aannemer waakt ervoor dat een woning niet onbeheerd opengelaten wordt tijdens de werkzaamheden. Legitimatie Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in de woningen, lopen er verschillende werklieden rond. Alle werknemers van de aannemers die voor de corporaties werken dragen herkenbare kleding. De werklieden hebben een legitimatiebewijs bij zich. U mag hier gerust naar vragen. Andersom is het voor de werklieden moeilijk om te weten of u wel de bewoner bent. Vlak voor de start van het werk, krijgt u daarom via het projectbureau een legitimatiebewijs. Op verzoek van de aannemer moet u dat tonen om toegang te krijgen tot uw woning. Sleutels logeerwoning De sleutels van de logeerwoning levert u uiterlijk drie dagen nadat uw woning is opgeleverd (na 15 werkdagen) in bij het projectbureau. U dient er rekening mee te houden dat, wanneer u de sleutels later inlevert, u een bedrag verschuldigd bent van 75,- per dag. Dit wordt verrekend met de financiële tegemoetkoming. Na het inleveren van de sleutels van de logeerwoning wordt de inventaris gecontroleerd, als u dit wenst dan kunt u daarbij aanwezig zijn. Verwijtbare schade brengen wij in rekening en/of verrekenen we met de tegemoetkoming. 16

17 10. Voorbereidingen werkzaamheden Tijdens de modulebijeenkomst krijgt u een toelichting op de voorbereidingen van de werkzaamheden, en wordt er een afspraak met u gemaakt voor het huisbezoek. We adviseren u om dit huisbezoek af te wachten en niet al bijvoorbeeld vooraf zelf wanden vrij te gaan maken, om te voorkomen dat u dan misschien meer doet dan voor de werkzaamheden nodig is. Hieronder een omschrijving van de voorbereidingen zodat u zich een beeld kan vormen van welke ruimte er nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. alle raamafwerking (gordijnen etc.) moet u van tevoren verwijderen in verband met de vervanging van de puien en het glas. De gordijnrails in de asbesthoudende stroken graag laten hangen, als u dat heeft aangegeven zullen wij deze laten verwijderen. Vanaf de ramen dient u een strook van ongeveer twee meter in de woning vrij te maken voor de werkzaamheden aan de puien en verwarming. de kast in de hal moet u geheel leegruimen, omdat verwarmingsbuizen worden vervangen en de meters in deze kast worden geplaatst. naast bovengenoemde voorbereidingen moet u een aantal wanden vrij maken voor werkzaamheden aan de leidingen. U ontvangt voor de werkzaamheden een tekening waarop gearceerd is om welke wanden het gaat. in de berging, in het portiek en galerijen wordt ook gewerkt (de muren in de berging aangrenzend aan een woning worden geïsoleerd). U kunt uw spullen eventueel opslaan in de meubelcontainers. Deze planning is echter anders dan die in uw woning, dus u hoeft dit niet tegelijk met de andere voorbereidende werkzaamheden te doen Meubelcontainer Voor de opslag van uw spullen is een gratis meubelcontainer beschikbaar, bijvoorbeeld om de spullen die u tijdelijk uit de berging(en) moet verwijderen in op te slaan. De container is voorzien van een slot. De meubelcontainer kunt u tot maximaal 7 dagen na oplevering van de woning gebruiken. Wanneer u (een deel van) uw spullen opslaat in een meubelcontainer, moet u dat vooraf melden bij uw inboedelverzekering. Op deze wijze blijven uw spullen doorverzekerd. Een standaard formulier voor de verzekeringsmaatschappij is verkrijgbaar bij het projectbureau Afdekken, verplaatsen of opslaan De werkzaamheden in uw woningen geven stof, ondanks dat wij de werklieden verplichten om bij alle boorwerkzaamheden gebruik te maken van een stofzuiger van de aannemer. Vanwege het stof moet u vooraf uw spullen in uw woning afdekken met plastic, ongeacht of u tijdens het werk naar een logeerwoning gaat of in uw woning blijft. U kunt de opzichter vragen om plastic, tape en verhuisdozen. Op de eerste dag van de werkzaamheden in de woning worden de vloeren zoveel mogelijk afgedekt door de aannemer met folie en platen hardboard Zonnescherm Een zonnescherm verwijderen we alleen als dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is. Anders kan het scherm blijven zitten. Is het nodig het scherm te verwijderen, dan regelt de corporatie dit. Dat geldt ook voor de opslag en het terugplaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden Schotelantenne Wanneer u een schotelantenne op het balkon heeft geplaatst, moet u die voorafgaand aan de werkzaamheden verwijderen. Na de werkzaamheden kunt u de schotel terugplaatsen. Daarbij dient u zich te houden aan de regels die hiervoor gelden. U mag in ieder geval niet in het beton boren en de schotel mag ook niet buiten het balkon steken. De corporaties zien hier strikt op toe. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen corporatie. De voorwaarde voor het plaatsen kan u ook op de website terug vinden. 17

18 Het Breed 10.5 Geveltuin Heeft u een geveltuin? Dan moet u er rekening mee houden dat de vaste planten, vooruitlopend aan de werkzaamheden, verplaatst moeten worden. Als u wilt, krijgt u de mogelijkheid uw planten tijdelijk elders te plaatsen tijdens het project. Het stadsdeel heeft een stuk grond ter beschikking gesteld voor tijdelijke opslag. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U kunt hiervoor contact opnemen met het projectbureau Zelf aangebrachte voorzieningen Bij de werkzaamheden gaan we uit van een standaard woning en badkamer. Wanneer zelfaangebrachte voorzieningen in de weg zitten voor de werkzaamheden, dan haalt de corporatie deze weg. Wij vragen u behulpzaam te zijn bij het verwijderen en terugplaatsen. Voor alle zelf aangebrachte voorzieningen geldt dat deze deugdelijk moeten zijn en de toekomstige verhuurbaarheid niet in de weg mogen staan. We volgen hierbij het beleid van de corporaties aangaande de zelfaangebrachte voorzieningen. Waar nodig wordt maatwerk toegepast. 11. Hoe wordt de woning opgeleverd? In de startbrief staat vermeld wanneer de werkzaamheden starten en eindigen. Na de werkzaamheden levert de aannemer uw woning bezemschoon op. De nieuwe onderdelen van uw woning worden behang- en verfklaar opgeleverd. Dit houdt in dat de aannemer die onderdelen (waar nodig) behangklaar maakt en het nieuwe houtwerk in de grondverf zet. U moet zelf behangen en afschilderen. Ook het nieuwe leidingwerk moet u zelf schilderen Opleverprocedure In de startbrief wordt aangegeven wat de opleverdatum en tijd is. Wanneer de woning gereed is, levert de aannemer de woning aan de opzichter op. De opzichter bepaalt of de woning opgeleverd kan worden. Verder bepaalt de opzichter welke punten er op de opleverlijst komen. Eventuele opleverpunten moet de aannemer binnen 7 dagen herstellen. Voor materialen die een lange levertijd hebben geldt deze periode niet. We laten aan u de keuze of u bij de oplevering wilt zijn Boeteclausule Als het aantal afgesproken werkdagen (15 werkdagen in totaal) wordt overschreden, heeft de bewoner recht op een vergoeding van 75,- per dag tot het moment van oplevering. Tijdens de oplevering kunnen er nog een aantal punten zijn die niet correct zijn uitgevoerd, deze punten komen op de opleverlijst. De restpunten die bij de oplevering op de opleverlijst staan, worden binnen 7 dagen door de aannemer verholpen met uitzondering van overmachtsituaties. De aannemer heeft binnen de genoemde periode toegang tot de woning. De modelwoning functioneert als referentiekader voor het uit te voeren werk Schade Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen onverhoopt toch schade aan uw eigendommen ontstaan, dan wordt u verzocht dit direct (binnen 24 uur na vaststelling) te melden bij het projectbureau. Hiervoor is een schadeformulier beschikbaar. Mochten wij op de hoogte worden gebracht van schade aan uw woning, dan nemen wij contact met u op. Voor zover mogelijk wordt de schade, met wederzijds goedvinden, afgehandeld door deze te herstellen. Mocht dit niet lukken, dan zal de verzekeringsmaatschappij uw claim onderzoeken en eventueel een regeling met u treffen. Wij adviseren u om in geval van schade ook uw eigen verzekeringsmaatschappij te informeren. Mocht u onverhoopt eigendommen missen, dan moet u altijd eerst aangifte doen bij de politie. 18

19 12. Werkwijze asbestverwijdering Zoals vroeger veel gebeurde, is er ook in dit wooncomplex met asbesthoudende materialen gewerkt. Voor asbest geldt dat er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid is, zolang het niet vrij komt. Vrijkomen gebeurt bijvoorbeeld als erin geboord of gezaagd wordt. Het verwijderen van asbest gebeurt door gespecialiseerd, erkend verwijderingbedrijf. Als er asbest verwijderd is uit een ruimte, is er een zogenaamde asbestvrijverklaring nodig om de ruimte weer te mogen gebruiken. Een onafhankelijk onderzoekslaboratorium voert het onderzoek uit en geeft een verklaring af. Het onderzoek kan op twee manieren gebeuren. Als er asbest is verwijderd zonder dat het beschadigd is, bijvoorbeeld doordat een kompleet kozijn is afgevoerd, wordt er een visuele inspectie gedaan. Als het asbest wordt geroerd, het asbest wordt gebroken of gezaagd, dan wordt er een visuele inspectie en een meting verricht (luchtmonster en kleefmonster van bijvoorbeeld het tapijt). Als er geen asbest meer wordt geconstateerd dan wordt de asbestvrijverklaring afgegeven en mag de ruimte weer gebruikt worden. Meer informatie over asbest is te vinden op de website van het ministerie van VROM: 13. Klachtenregeling Wanneer u een klacht heeft en er niet uitkomt met de opzichter of bewonersbegeleider, dan kunt u uw schriftelijk wenden tot de directievoerder van het werk. Hij zal bereikbaar zijn op het projectbureau Het Breed, Het Hoogt 246. U ontvangt binnen twee weken een reactie op uw klacht Geschillenregeling Als er geen overeenstemming wordt bereikt over een klacht, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de geschillencommissie. De commissie bestaat uit een afgevaardigde van de corporaties, het bestuur van de Bewonersvereniging Het Breed en het Amsterdams Steunpunt Wonen. De geschillencommissie brengt binnen drie weken een bindend advies uit. 14. Staccato: duurzame aanpak Bij de aanpak van Het Breed staat een duurzame aanpak centraal. Het doel is om het energieverbruik van de woningen aanzienlijk te verminderen en een grote bijdrage te leveren aan de CO2 reductie. Eigen Haard en Ymere willen daarom investeren in duurzame maatregelen zoals de optimale isolatie van gevels, daken, vloeren, glas en galerijen. Daarnaast is het plan om de bestaande warmwatervoorziening en de verwarming te vervangen door een collectief duurzaam energiesysteem met zonnecollectoren. De ruim woningen worden dan aangesloten op deze duurzame energie-installatie. Hiervoor worden op de daken van de woningen circa m2 aan zonnecollectoren geplaatst. Het water dat in deze collectoren door de zon wordt opgewarmd, levert een groot aandeel in de warmte die voor het warme water nodig is. Subsidie Europa subsidieert dit project in het kader van de subsidieregeling Concert/Staccato. Deze subsidie wordt toegekend aan projecten die praktisch toepasbaar en innovatief zijn. Maar de subsidie heeft ook tot doel om lokaal, nationaal en internationaal kennis uit te wisselen. Daarom ontvangen vergelijkbare projecten in Budapest en Sofia ook een subsidie. 19

20 Het Breed Adresgegevens Eigen Haard Arlandaweg EX Amsterdam T (020) E Ymere Floraweg ZG Amsterdam T E Bewonersvereniging Het Breed Bovenover JN Amsterdam Colofon Dit informatieboekje wordt uitgegeven door Ymere en Eigen Haard en is bestemd voor de bewoners van Benedenlangs, Bovenover, Het Laagt en Het Hoogt. Fotografie: Katrien Mulder Technische foto s: Ymere / Eigen Haard Vormgeving en drukwerkrealisatie: Met Name Reclame Tim van Bruggen Oplage: 1250 exemplaren Versie: maart 2010

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Informatiebrochure behorende bij renovatievoorstel Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Renovatieproject Molenbossen,... 5 Zuidenwind (flatgebouw 4) 2.1 Aanleiding...

Nadere informatie

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 Inhoudsopgave blz Inleiding 1 Bewonerswerkgroep renovatie en contactpersonen 1.1 Bewonerswerkgroep renovatie 1.2 Conctactpersoon Huurdersraad

Nadere informatie

Bewonersinformatie. Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat

Bewonersinformatie. Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat Bewonersinformatie Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat Bezoekadres: Langegracht 70a, Leiden Postadres: Postbus 1041 2302 BA Leiden Telefoon: (071) 516 26 36 E-mail: info@desleutels.nl Internet: www.desleutels.nl

Nadere informatie

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen 1 2 uw huis een comfortabel thuis! het project in vogelvlucht Lefier doet mee aan het landelijke initiatief Stroomversnelling. In dit

Nadere informatie

Verbeterplan Parnassiaflats

Verbeterplan Parnassiaflats Renovatie Parnassiaflats Verbeterplan Parnassiaflats bewonersinformatieboekje juni 2014 bewonersinformatie over het groot onderhoud van complex 3218 Kerspelstraat 1 t/m 47 Markestraat 1 t/m 47 Prinses

Nadere informatie

Duurzame woningverbetering 20 woningen Bloemstede in Maarssenbroek. Informatie voor de draagvlakmeting

Duurzame woningverbetering 20 woningen Bloemstede in Maarssenbroek. Informatie voor de draagvlakmeting Duurzame woningverbetering 20 woningen Bloemstede in Maarssenbroek Informatie voor de draagvlakmeting November 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het project in vogelvlucht... 4 3. Wat gaat precies

Nadere informatie

Informatiebrochure. Informatieboekje grootonderhoud Oranjewijk Strijen fase 2

Informatiebrochure. Informatieboekje grootonderhoud Oranjewijk Strijen fase 2 Informatiebrochure Informatieboekje grootonderhoud Oranjewijk Strijen fase 2 Hier gaan we aan de slag 2 Voorwoord 4 Inleiding 5 De inhoud van het plan 6 Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV s) 9 Uitvoering

Nadere informatie

Project Hoevenbuurt. Uitvoeringbrochure groot onderhoud

Project Hoevenbuurt. Uitvoeringbrochure groot onderhoud Project Hoevenbuurt Uitvoeringbrochure groot onderhoud Bunnikhoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Zeisthoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Lunterenhoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Informatiebrochure planmatig onderhoud en energiebesparende maatregelen 81 woningen Terwinselen

Informatiebrochure planmatig onderhoud en energiebesparende maatregelen 81 woningen Terwinselen Informatiebrochure planmatig onderhoud en energiebesparende maatregelen 81 woningen Terwinselen Caumerstraat, Daslook en Kaardebol (complex 401) Type Z600 Type T540 Type T510 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na verloop van tijd verouderen. Op www.seysterveste.nl vindt

Nadere informatie

Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen Pallaspad

Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen Pallaspad Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen Pallaspad Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het verplichte onderhoud 4 2.1 Verplicht onderhoud buitenzijde 4 2.2 Verplicht onderhoud binnenzijde 4 3. Keuze:

Nadere informatie

Meer woonplezier, minder energie. Informatie over de renovatie van uw flat en woning

Meer woonplezier, minder energie. Informatie over de renovatie van uw flat en woning Meer woonplezier, minder energie Informatie over de renovatie van uw flat en woning Inhoudsopgave Inleiding 4 1 2 3 4 5 6 Wat gaan we doen? 6 Voor we beginnen 10 Tijdens de uitvoering 12 Gevolgen voor

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en woningzoekenden

Informatie voor bewoners en woningzoekenden Zo zit dat bij WoonGenoot Informatie voor bewoners en woningzoekenden 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Welkom bij WoonGenoot 5 Openingstijden en telefoonnummers 6 Routebeschrijving en busverbinding 7 uurovereenkomst

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

23 koopappartementen in het mooie Kampen. Comfortabel wonen in. De Wederick

23 koopappartementen in het mooie Kampen. Comfortabel wonen in. De Wederick 23 koopappartementen in het mooie Kampen Comfortabel wonen in De Wederick Inhoud 1 Welkom in Kampen 2 2 Wonen in De Wederick 3 3 Comfort en woonplezier 5 4 De appartementen 6 5 Dienstverlening en service

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een PhD-woonruimte, inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een PhD-woonruimte, inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Informatie voor bewoners van een PhD-woonruimte, inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Februari 2013 2 februari 2013 Welkom bij Inhoudsopgave 1 4 1.1 Over 4 1.2 Mijn 4 1.3 Digipost 5 2

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 3-4 VOORDEUR SLEUTELS TUSSENDEUREN GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK LIFT GEZAMENLIJK SANITAIR, KEUKEN EN WC BUITENRUIMTE

Nadere informatie

Bewonersinformatie. Werkzaamheden Druiven- en Kersenstraat

Bewonersinformatie. Werkzaamheden Druiven- en Kersenstraat Bewonersinformatie Werkzaamheden Druiven- en Kersenstraat 1 2 Voorwoord In onze vorige informatiebrochure las u dat de Sleutels wil starten met de aanpak van de Druiven en Kersenstraat. In de brochure

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie