SSBA SALON BELEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SSBA SALON BELEIDSPLAN 2014 2015"

Transcriptie

1 SSBA SALON BELEIDSPLAN INLEIDING Na twee jaar in bedrijf gaat SSBA Salon per september 2014 zijn tweede fase in. Met Salon 2.0 wordt het jongerenmerk een meer duurzaam onderdeel van de Stadsschouwburg Amsterdam. Daarbij worden de successen van de eerste meer opstartende fase geconsolideerd, komt er meer ruimte voor ondernemerschap en wordt de innovatieve aanpak voortgezet. In dit beleidsstuk worden deze plannen voor het seizoen september 2014 tot september 2015 uiteengezet. Strategie en beleid De strategie voor is gebaseerd op samenwerking met sterke partners, gedefinieerd als cureren, faciliteren en communiceren. Deze werkwijze in de afgelopen twee jaar bij events ontwikkeld en bijzonder effectief gebleken. Naast de strategie is dit beleidsstuk gebaseerd op gewijzigde afspraken tussen SSBA Salon (Salon) en Stadsschouwburg Amsterdam (SSBA), die per september 2014 ingaan. De wijzigingen komen voort uit een gegroeid vertrouwen in de samenwerking, en de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die in de afgelopen twee jaar vastgesteld zijn. Deze doelstellingen zijn van toepassing op de twee pijlers van SSBA Salon: de events en het magazine. Er zijn in de afgelopen twee jaar een formule en een locatie ontwikkeld voor zeer succesvolle events. In de hoofdstukken programmering en locatie geven we aan hoe deze voor komende periode geconsolideerd worden. Het magazine kent zijn successen, maar nog niet de gewenste gouden formule. De uitgangspunten voor die formule en bijbehorende doelstellingen staan in het hoofdstuk redactie. Ondernemerschap & zelfstandigheid In zijn nieuwe vorm blijft Salon nauw verbonden aan SSBA, organisatorisch en merktechnisch. Desalniettemin is de grootste koerswijziging gericht op een meer onafhankelijk opererend Salon, specifiek wat betreft rapportage en bedrijfsvoering. Er wordt ruimte gecreëerd voor ondernemerschap, doordat baten van Salon niet terugvloeien naar SSBA, maar geherinvesteerd worden in het project. Daarbij wordt overleg met directie frequenter, en rapportage tweejaarlijks op basis van dit beleidsplan. Met deze wijziging is Salon in staat als volwaardige culturele onderneming te opereren, en ontstaat meer ruimte voor experiment. Verwacht wordt dat deze koers leidt tot extra initiatief en hoger rendement binnen de organisatie. Bovendien zal de ontwikkeling van Salon d.m.v. commerciële prikkels beter aansluiten op de markt, en daarmee een meer duurzame positie in het Amsterdamse culturele landschap kunnen innemen. Relatie SSBA De relatie tussen SSBA en Salon is er een van toenemend vertrouwen, begrip over werkwijzen en steeds vaker- actieve samenwerking. Op inhoudelijk vlak zal in structureel gezamenlijk content ontwikkeld worden. In praktische zullen communicatielijnen en werkprocessen volledig op elkaar afgestemd worden. Met het innemen van de SSBA Salon (voorheen Marnixvestiaire) heeft Salon bovendien een fysieke plek gekregen in de Schouwburg, en speelt het een rol in

2 het tot stand brengen van een levendige en laagdrempelige begane grond. De beoogde aansluiting en innovatie van de Sprintpas bij Salon bieden een verdere manier om bedrijfsactiviteiten te integreren, en de impact van Salon op de Schouwburg en onder de doelgroep te vergroten. Tenslotte zal het Take Over project in de vorm van een ambassadeursgroep in de eerste helft van 2015 een aanvullend beleidsstuk als resultaat hebben, dat verdere mogelijkheden tot vernieuwing en verjonging van de Schouwburg bevat voor de toekomst. PROGRAMMERING In de afgelopen twee jaar heeft Salon zich toegelegd op het cureren en faciliteren van evenementen met kunst en cultuurmakers uit Amsterdam. Door samenwerkingen aan te gaan met partners uit de doelgroep is Salon in staat met drie medewerkers en vier stagiairs ruim 50 uiteenlopende evenementen per jaar in de schouwburg te realiseren. Strategie: cureren, faciliteren, communiceren. De combinatie van cureren en faciliteren is een gouden formule gebleken, die voor 2014 en 2015 de leidraad vormt van het programmeringsbeleid. Cureren betekent dat Salon een relevante selectie maakt uit het culturele aanbod. In de eerste plaats middels de selectie van partners met een sterk inhoudelijk profiel en voldoende achterban onder de doelgroep. Met hen ontwikkelt Salon een relevant programmaconcept en aansprekende invalshoek. De samenstelling is bovendien bepalend voor het gezicht van SSBA Salon en de Schouwburg. Faciliteren betekent dat Salon middelen en structuren ter beschikking stelt om kwalitatieve programma s te realiseren. In de eerste plek met een aantrekkelijke locatie en productionele ondersteuning, en daarnaast door een sparringpartner te zijn. Zo moeten partners zich bij SSBA Salon sterk kunnen ontwikkelen. Wat betreft communiceren beschikt Salon over de expertise en het mediabereik om aanvullende promotie en PR te voeren. Zo worden aansprekende concepten met de juiste partners effectief onder de aandacht gebracht bij de doelgroep, en worden hoogwaardige evenementen gerealiseerd waarmee Salon jaarlijks ruim 6000 jongvolwassenen in SSBA ontvangt. Tegelijkertijd creëert Salon hiermee een sterker eigen merk. Kernformat: talkshows Inhoudelijk focust Salon zich in primair op talkshows en podiumkunsten, die zich beiden hebben bewezen als succesvolle formats. Sinds de begindagen worden talkshows georganiseerd, met toenemende kwaliteit en thematische spreiding. Talkshows stellen Salon in staat een diverse programmering neer te zetten die toch herkenbaar blijft voor het publiek. De talkshows bieden duiding en verdieping langs de breedte van kunst en cultuur in samenwerking met verscheidene intermediairs in de stad, met onder andere literatuur, design, filosofie en beeldende kunst. Daarnaast is dit format uitermate geschikt om aansluitend op de programmering van SSBA events te verzorgen. Kernformat: podiumkunsten Vorig seizoen is Salon begonnen ook podiumkunsten te programmeren. Deze hebben natuurlijkerwijs een plek in SSBA als het Nederlandse huis van het theater, en bieden Salon de mogelijkheid ook makers en artistieke producten direct aan het publiek te presenteren. Het eerste maandelijkse programma ZAT

3 is in samenwerking met Café Cox en Nineties productions ontwikkeld. Dit programma biedt kort, toegankelijk theater met aansluitend feest, geprogrammeerd door insiders die de krenten uit de pap van jonge makers kunnen vissen en een netwerk hebben binnen de theaterwereld. Dit programma wordt in de komende periode gecontinueerd. Voor stelt Salon zich ten doel ook een eigen, uitgesproken podiumkunsten programmering te realiseren. Als outsiders in de theaterwereld kijkt Salon met een onbevangen blik naar podiumkunsten en is het niet bang ongewone programma s te presenteren. De nadruk ligt op jongvolwassen makers, met actueel of maatschappijkritisch theater, abstracte dans en mime, en eigentijdse, experimentele muziek. Met de eigen programmering schuwt Salon dus niet de rafelranden, met als doel het publiek telkens te ontregelen of aan het denken te zetten, en de ervaring te geven dat het gebeurt in de Salon. Tenslotte zal Salon komend seizoen het initiatief nemen tot een theaterlab. In dit programma krijgen jonge makers(collectieven) en afstudeerders de Salon ter beschikking om gedurende een periode te experimenteren en reflecteren op hun praktijk en de maatschappij, al dan niet in samenspraak met een publiek. Dit resulteert in een (gedeeltelijk) toegankelijk lab, met als gevolg korte voorstellingen, interventies en debat. Salon neemt dit initiatief op basis van een behoefte die gehoord is bij een aantal jonge makers om zich gedurende het maakproces buiten de gangbare kaders van het theater te kunnen plaatsen, en een meer open relatie met het publiek aan te gaan. Dit labprincipe wordt op meer vrijblijvende wijze ook met partners uit andere disciplines uitgeprobeerd. Additionele formats Naast talkshows en podiumkunsten heeft Salon een aantal succesvolle formats ontwikkeld die, aanvullend op de kern, navolging zullen vinden in Deze vallen uiteen in seminars, filmscreenings, exposities en feesten. Met de seminars van Kunst op mars heeft Salon het initiatief genomen om een dialoog te voeren over de toekomst van de cultuursector. Deze is gericht op kennisuitwisseling en het vormen van een positief discours over de toekomst van de sector, met én namens de nieuwe generatie cultuurproducenten. Hiermee stelt Salon zich naar partners en sector op als een vooruitstrevend en geëngageerd verzamelpunt van makers en belangstellenden, waarmee op professioneel niveau kennis ontwikkeld wordt. Met filmscreenings biedt Salon zijn achterban exclusieve en gratis content, waar veel animo voor is gebleken met slechts een bescheiden productionele belasting. Bovendien is er vanuit zowel commerciële als ideële distributeurs behoefte aan het bereiken van de doelgroep van Salon, waardoor Salon in dit format het belangwekkende kan combineren met redendement. Per zomer 2014 worden ook exposities georganiseerd met diverse institutionele en kleinere partners uit de wereld van de beeldende kunst. Deze bieden een fraaie, langlopende aanvulling op de veelheid aan eenmalige evenementen die de andere formats kenmerken. De SSBA Salon is een fraaie, centrale locatie in Amsterdam en is dus mede door het traditionele schouwburgpubliek interessant voor kunstenaars en galeriehouders. Bovendien biedt het de passant of horecabezoeker een extra reden om de schouwburg te bezoeken, en geeft het de begane grond extra cachet. In deze lijn zijn er ook plannen voor een grote expositie uit de collectie van Foam.

4 Tenslotte is Salon niet vies van een feestje. Soms worden deze in opdracht van partners van SSBA uitgevoerd (zoals What Design Can Do), soms op eigen initiatief. Feestjes verlagen aanzienlijk de drempel voor bezoekers aan de Schouwburg en Salon, geven ze een hip karakter en zijn een verdienmodel voor Salon (recette) en SSBA (horeca). Doelstellingen - Tenminste 50 evenementen per jaar (40 inhoudelijk, 10 theater) - Gemiddeld 60 bezoekers per event - Gebalanceerde programmering die alle segmenten van de doelgroep aanspreekt (hipster, intellectueel en cultureel) waarbij inhoudelijke programma s en podiumkunsten voorop staan. LOCATIE Sinds 1 februari 2014 is De SSBA Salon ook een fysieke locatie binnen SSBA, gehuisvest in de voormalige Marnixvestiaire. Het is een cruciale ontwikkeling voor Salon gebleken, omdat het events een vaste plek met goede technische voorzieningen biedt, en de community van Salon een concrete en herkenbare verzamelplek. Daarmee is de SSBA Salon van groot belang gebleken bij het versterken van de uitstraling van het merk. Voor de periode moet De SSBA Salon een begrip worden in cultureel Amsterdam. De plek in binnen de Stadsschouwburg waar uiteenlopende jonge, culturele programma s en happenings plaatsvinden. Daarbij moet het een plek worden die terloopse bezoekers nieuwsgierig maakt, en verwelkomt. Om dit te bewerkstellingen wordt ingezet op de levendigheid van de locatie, ook wanneer er geen events zijn. Hiervoor worden per september 2014 exposities georganiseerd, en gaat een laboratorium functie voor de Salon gelden. Concreet betekent dit dat de SSBA Salon zich per september 2014 zal profileren als een autonome locatie binnen de Schouwburg, en ook de organisatie van de locatie autonoom zal verzorgen. De programmering, het onderhoud en de exploitatie van de locatie worden de verantwoordelijkheid van Salon, waarbij de regelementen en de protocollen van SSBA in acht genomen worden. Er is ruimte voor SSBA en Stanislavski om eveneens van de ruimte gebruik te maken, mits dit in grote lijnen strookt met de doelen van de SSBA Salon. Ontwikkeling locatie De Salon is voor programmamakers al een populaire plek, vanwege de mooie ruimte en professionele ondersteuning vanuit Salon. Hierop wordt in voortgeborduurd met als doel een van de premium locaties voor jonge makers en publiek in Amsterdam te worden, waardoor ook de interesse van commerciële partijen gewekt kan worden. Dit wordt gerealiseerd door te investeren in de aankleding en de profilering van de ruimte. Hieronder valt inrichting en techniek (bijvoorbeeld videoregistratie), maar ook semipermanente licht(kunst) die de ruimte en een meer uitgesproken karakter geeft. Door het interieur en de techniek van de locatie verder te ontwikkelen is Salon in staat zijn partners luister bij te zetten, wat het bereik van Salon, zijn partners en SSBA ten goede komt. Ook de facilitaire ontwikkeling van de locatie, met eigen technici en een gebruiksvriendelijke opslagruimte worden in gerealiseerd.

5 Samenwerking met de horeca Horeca is afwezig in de ruimte en wordt dus in afstemming met de Stanislavski verzorgd, doorgaans bij de bestaande verkooppunten. Voor wil Salon kijken naar de mogelijkheid tot kruisbestuiving met de horeca, en komen tot een gezamenlijke ontwikkeling van de begane grond van SSBA. Gemeenschappelijke programmering en koppeling van verschillende ruimtes liggen hierbij voor de hand. Ook zal er worden gekeken naar de mogelijkheid een eenvoudig uitgiftepunt in de SSBA Salon te realiseren. Zo kan het publiek tijdens events direct bediend worden. MAGAZINE In de afgelopen twee jaar heeft Salon een online magazine ontwikkeld voor de jonge, omnivore cultuurliefhebber in Amsterdam. Met het magazine heeft Salon zijn inhoudelijke profiel ontwikkeld, en genereert het een significant bereik onder de doelgroep. Toch blijft het succes van het magazine achter bij dat van de events. Daarom wordt in de strategie en positionering van het magazine aangepast. Strategie: cureren, faciliteren, communiceren. De bij events succesvolle strategie van cureren en faciliteren wordt vanaf het najaar 2014 ook toegepast op het magazine. Net als bij events betekent cureren bij het magazine dat Salon een voor de doelgroep relevante selectie maakt uit het culturele aanbod. In de eerste plaats door meer aandacht te hebben voor het werven van schrijvers met inhoudelijk relevant profiel en bereik onder de doelgroep. Daarnaast door de hoofdredacteur een meer sturende rol te geven jegens de redactie, en zo tot een scherpere tone of voice en relevante invalshoeken te komen. Faciliteren betekent ook hier dat Salon middelen en structuren ter beschikking stelt om kwalitatieve content te realiseren. In de eerste plek met een aantrekkelijke website en eindredactionele ondersteuning. Hierbij is een belangrijke plek ingeruimd voor herkenbare formats (oftewel: rubrieken) waarmee uit een bredere kring bijdrages verkregen kunnen worden (denk aan Graphics en T!pz). Ook het creëren en onderhouden van een community van enthousiaste sympathisanten en vrijwilligers behoort tot de faciliterende rol. In de categorie communiceren beschikt Salon over de expertise en het mediabereik om aanvullende communicatie en PR te voeren. Zo moet aansprekende content met de juiste partners effectief onder de aandacht gebracht worden bij de doelgroep middels een hoogwaardig magazine met gezonde bezoekersaantallen. Onder communiceren valt ook het belang van het vertalen en interpreteren van voor de doelgroep relevante content. Positionering: niet consumeren maar participeren De positionering van het magazine wordt per september 2014 aangescherpt, met oog op vergrote herkenbaarheid en nieuwe concurrenten zoals Public. Nog steeds slaat SSBA Salon de brug tussen highbrow kunst en hipster cultuur, met een nadruk op het heden en op Amsterdam. Maar het aanbieden van (makkelijk) consumeerbare porties kunst en cultuur staat niet meer voorop. Juist het gezamenlijk ontdekken en waarderen van kunst en cultuur zal de leidraad vormen van de toon en uitstraling. Het is een meer positieve en inclusieve boodschap die

6 naadloos aansluit bij de strategie en werkwijze van Salon, welke immers op samenwerking gebaseerd is. Tenslotte sluit deze positionering goed aan bij de grote maatschappelijke trends gedragen door millenials rondom co-creatie, collaboratie en open participatie. Relatie magazine en SSBA De aangescherpte positionering past beter bij de verbindende functie die Salon voor de Schouwburg moet hebben, en is duidelijk herkenbaar als die van de nieuwe generatie. In combinatie met de focus op eigentijdse kunst en cultuur in Amsterdam faciliteert Salon zo de rol van de schouwburg als het cultuurpaleis van Amsterdam, midden in het culturele leven van de stad. Doelstellingen - Tenminste 300 stukken unieke content op de website per jaar - Tenminste 7000 unieke website bezoekers per maand - Gebalanceerde programmering die alle segmenten van de doelgroep aanspreekt (hipster, intellectueel en cultureel) waarbij inhoudelijke programma s en podiumkunsten voorop staan. INKOMSTEN In de eerste twee jaar heeft Salon proefondervindelijk verdienmodellen ontwikkeld, die in de periode ten bate zullen komen van Salon. Daarmee is ingezet op een ondernemende langetermijnstrategie voor Salon. De doelstelling is om de operationele kosten van Salon in 2015 te dekken met eigen inkomsten van de organisatie. De voornaamste inkomstenbronnen zijn operationele verdienmodellen, fondsenwerving en in mindere mate sponsorships. Zo kan SSBA Salon in toenemende mate opereren als onafhankelijke businessunit, met een steeds gezondere balans. Vooralsnog lijkt dit een unicum in de sector. Verdienmodellen Het belangrijkste verdienmodel is gebaseerd op de facilierende rol van Salon. Programmamakers betalen een bescheiden fee voor locatie, ondersteuning en promotie. Verwacht wordt voor de doelstellingen op dit punt ruimschoots te halen.. In het seizoen liggen de inkomsten van de events rond een derde van de totale inkomsten. Zoals gesteld is een additioneel verdienmodel op basis van lidmaatschap beoogd. Fondsen Een tweede belangrijke inkomstenbron zijn fondsen. Het nut en de innovativiteit van Salon beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen. SSBA Salon liep en loopt vooruit op een aantal trends. Daardoor was het gedurende de opstartfase lastig voor fondsen om Salon een plek te geven binnen hun beleid. Nu dat beleid in toenemende mate de noodzaak van initiatieven als SSBA Salon omarmd zijn er meer mogelijkheden. Bovendien is er binnen Salon inmiddels kennis en ervaring in huis die succesvolle fondsenwerving in de periode reëel maakt. In die periode zullen naast Salonbrede aanvragen ook aanvragen gedaan voor specifieke projecten binnen SSBA Salon, al dan niet in samenwerking met partners. Daarmee worden de helft van de inkomsten voor van fondsenwerving verwacht.

7 Sponsoren Inkomsten uit sponsorgelden zijn in de eerste twee jaar bescheiden geweest. Voor de periode wordt een nieuwe strategie ingezet voor het verkrijgen van sponsorship. Deze moeten medio 2015 effect gaan hebben. De profilering van SSBA Salon is inmiddels helder, maar in de aankomende periode zullen ook de deliverables voor sponsoren uitgewerkt moeten worden. Bovendien is binnen het huidige team onvoldoende expertise aanwezig op het gebied van sponsorwerving. Daarom wordt tevens gezocht naar externe ondersteuning op dit vlak, en worden bescheiden inkomsten uit deze post verwacht. Zodra er verliezen worden gemaakt, vallen deze ten rekening van de uitvoerende partij achter Salon, te weten Novel. In seizoen lijkt de begroting uit te komen op ruim 3000 Euro verlies, met het volste vertrouwen dat zwarte cijfers in de volgende periode zullen volgen.

8 SSBA Salon begroting Gebaseerd op Salon als zelfstandig ondernemende businessunit KOSTEN begroting 2014 & 2015 EVENTS Locatie 1.000,00 Event manager ,00 Stagiairs 8.000,00 MERK Retainer website 3.000,00 Marketing (Drukwerk & verspreiding) 3.000,00 Retainer vormgeving 3.600,00 Fotografie avond 1.000,00 Retainer communicatie & PR 1.000,00 TOTALE KOSTEN ,00 BATEN Fee cultuur 600 p/m 6.000,00 Fee nachtleven 200 p/m 2.000,00 Sponsoren 3.000,00 Fondsen ,00 Inhuren Salon 500,00 Totaal ,00 Resultaat 3.300,00-

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Stichting Amersfoort in C Juni 2011. Meerjarenplan Amersfoort in C 2012-2015 1

Stichting Amersfoort in C Juni 2011. Meerjarenplan Amersfoort in C 2012-2015 1 Eenheid bij verscheidenheid Meerjarenplan 2012 2015 Amersfoortse Musea Stichting Amersfoort in C Juni 2011 Meerjarenplan Amersfoort in C 2012-2015 1 Inhoudsopgave Inleiding...p. 3 1. Uitgangssituatie...p.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

Stichting Dansateliers Cultuurplan 2013 2016

Stichting Dansateliers Cultuurplan 2013 2016 Stichting Dansateliers Cultuurplan 2013 2016 I. BELEIDSPLAN Inleiding 1 1. Dansateliers 1.1. Visie 2 1.2. Missie 2 1.3. Doelstellingen 2 1.4. Positionering in Rotterdam, landelijk en internationaal 3 1.5.

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans. Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid.

Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans. Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid. Cultureel Ondernemerschap: een kwestie van balans Aanbevelingen voor een dynamischer relatie tussen culturele instellingen en de overheid. De Stichting Kunst & Zaken houdt zich sinds haar oprichting bezig

Nadere informatie

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Strategie... 6 1.1 Visie... 6 1.2 Missie... 7 1.3 Speerpunten... 7 1.4 Het financieringsmodel... 9 Hoofdstuk 2. De programmering... 10 2.1 Dynamiek... 10 2.2 Programmeren...

Nadere informatie

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg

vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 2013 2017 2 vfonds - Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 1. Voorwoord De eerder uitgesproken wens om een nieuwe koers te kiezen en het vfonds beter te presenteren, bleek eenvoudiger dan

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij DRU Industriepark 31 Mei 2011 www.deafbramerij.nl Inhoudsopgave 1. DE AFBRAMERIJ: GROEIDIAMANT VAN DE ACHTERHOEK...2 1.2 Afbramerij: investeren in

Nadere informatie

Prototypes:Netwerkpodiavoor amateurkunst

Prototypes:Netwerkpodiavoor amateurkunst Prototypes:Netwerkpodiavoor amateurkunst Utrecht,december2010 JavierSancho Copyright Kunstfactor 2010 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Netwerkpodia 6 2. Podium 8 2.1 Nederlands Online Film Festival (NOFF)

Nadere informatie