SSBA SALON BELEIDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SSBA SALON BELEIDSPLAN 2014 2015"

Transcriptie

1 SSBA SALON BELEIDSPLAN INLEIDING Na twee jaar in bedrijf gaat SSBA Salon per september 2014 zijn tweede fase in. Met Salon 2.0 wordt het jongerenmerk een meer duurzaam onderdeel van de Stadsschouwburg Amsterdam. Daarbij worden de successen van de eerste meer opstartende fase geconsolideerd, komt er meer ruimte voor ondernemerschap en wordt de innovatieve aanpak voortgezet. In dit beleidsstuk worden deze plannen voor het seizoen september 2014 tot september 2015 uiteengezet. Strategie en beleid De strategie voor is gebaseerd op samenwerking met sterke partners, gedefinieerd als cureren, faciliteren en communiceren. Deze werkwijze in de afgelopen twee jaar bij events ontwikkeld en bijzonder effectief gebleken. Naast de strategie is dit beleidsstuk gebaseerd op gewijzigde afspraken tussen SSBA Salon (Salon) en Stadsschouwburg Amsterdam (SSBA), die per september 2014 ingaan. De wijzigingen komen voort uit een gegroeid vertrouwen in de samenwerking, en de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die in de afgelopen twee jaar vastgesteld zijn. Deze doelstellingen zijn van toepassing op de twee pijlers van SSBA Salon: de events en het magazine. Er zijn in de afgelopen twee jaar een formule en een locatie ontwikkeld voor zeer succesvolle events. In de hoofdstukken programmering en locatie geven we aan hoe deze voor komende periode geconsolideerd worden. Het magazine kent zijn successen, maar nog niet de gewenste gouden formule. De uitgangspunten voor die formule en bijbehorende doelstellingen staan in het hoofdstuk redactie. Ondernemerschap & zelfstandigheid In zijn nieuwe vorm blijft Salon nauw verbonden aan SSBA, organisatorisch en merktechnisch. Desalniettemin is de grootste koerswijziging gericht op een meer onafhankelijk opererend Salon, specifiek wat betreft rapportage en bedrijfsvoering. Er wordt ruimte gecreëerd voor ondernemerschap, doordat baten van Salon niet terugvloeien naar SSBA, maar geherinvesteerd worden in het project. Daarbij wordt overleg met directie frequenter, en rapportage tweejaarlijks op basis van dit beleidsplan. Met deze wijziging is Salon in staat als volwaardige culturele onderneming te opereren, en ontstaat meer ruimte voor experiment. Verwacht wordt dat deze koers leidt tot extra initiatief en hoger rendement binnen de organisatie. Bovendien zal de ontwikkeling van Salon d.m.v. commerciële prikkels beter aansluiten op de markt, en daarmee een meer duurzame positie in het Amsterdamse culturele landschap kunnen innemen. Relatie SSBA De relatie tussen SSBA en Salon is er een van toenemend vertrouwen, begrip over werkwijzen en steeds vaker- actieve samenwerking. Op inhoudelijk vlak zal in structureel gezamenlijk content ontwikkeld worden. In praktische zullen communicatielijnen en werkprocessen volledig op elkaar afgestemd worden. Met het innemen van de SSBA Salon (voorheen Marnixvestiaire) heeft Salon bovendien een fysieke plek gekregen in de Schouwburg, en speelt het een rol in

2 het tot stand brengen van een levendige en laagdrempelige begane grond. De beoogde aansluiting en innovatie van de Sprintpas bij Salon bieden een verdere manier om bedrijfsactiviteiten te integreren, en de impact van Salon op de Schouwburg en onder de doelgroep te vergroten. Tenslotte zal het Take Over project in de vorm van een ambassadeursgroep in de eerste helft van 2015 een aanvullend beleidsstuk als resultaat hebben, dat verdere mogelijkheden tot vernieuwing en verjonging van de Schouwburg bevat voor de toekomst. PROGRAMMERING In de afgelopen twee jaar heeft Salon zich toegelegd op het cureren en faciliteren van evenementen met kunst en cultuurmakers uit Amsterdam. Door samenwerkingen aan te gaan met partners uit de doelgroep is Salon in staat met drie medewerkers en vier stagiairs ruim 50 uiteenlopende evenementen per jaar in de schouwburg te realiseren. Strategie: cureren, faciliteren, communiceren. De combinatie van cureren en faciliteren is een gouden formule gebleken, die voor 2014 en 2015 de leidraad vormt van het programmeringsbeleid. Cureren betekent dat Salon een relevante selectie maakt uit het culturele aanbod. In de eerste plaats middels de selectie van partners met een sterk inhoudelijk profiel en voldoende achterban onder de doelgroep. Met hen ontwikkelt Salon een relevant programmaconcept en aansprekende invalshoek. De samenstelling is bovendien bepalend voor het gezicht van SSBA Salon en de Schouwburg. Faciliteren betekent dat Salon middelen en structuren ter beschikking stelt om kwalitatieve programma s te realiseren. In de eerste plek met een aantrekkelijke locatie en productionele ondersteuning, en daarnaast door een sparringpartner te zijn. Zo moeten partners zich bij SSBA Salon sterk kunnen ontwikkelen. Wat betreft communiceren beschikt Salon over de expertise en het mediabereik om aanvullende promotie en PR te voeren. Zo worden aansprekende concepten met de juiste partners effectief onder de aandacht gebracht bij de doelgroep, en worden hoogwaardige evenementen gerealiseerd waarmee Salon jaarlijks ruim 6000 jongvolwassenen in SSBA ontvangt. Tegelijkertijd creëert Salon hiermee een sterker eigen merk. Kernformat: talkshows Inhoudelijk focust Salon zich in primair op talkshows en podiumkunsten, die zich beiden hebben bewezen als succesvolle formats. Sinds de begindagen worden talkshows georganiseerd, met toenemende kwaliteit en thematische spreiding. Talkshows stellen Salon in staat een diverse programmering neer te zetten die toch herkenbaar blijft voor het publiek. De talkshows bieden duiding en verdieping langs de breedte van kunst en cultuur in samenwerking met verscheidene intermediairs in de stad, met onder andere literatuur, design, filosofie en beeldende kunst. Daarnaast is dit format uitermate geschikt om aansluitend op de programmering van SSBA events te verzorgen. Kernformat: podiumkunsten Vorig seizoen is Salon begonnen ook podiumkunsten te programmeren. Deze hebben natuurlijkerwijs een plek in SSBA als het Nederlandse huis van het theater, en bieden Salon de mogelijkheid ook makers en artistieke producten direct aan het publiek te presenteren. Het eerste maandelijkse programma ZAT

3 is in samenwerking met Café Cox en Nineties productions ontwikkeld. Dit programma biedt kort, toegankelijk theater met aansluitend feest, geprogrammeerd door insiders die de krenten uit de pap van jonge makers kunnen vissen en een netwerk hebben binnen de theaterwereld. Dit programma wordt in de komende periode gecontinueerd. Voor stelt Salon zich ten doel ook een eigen, uitgesproken podiumkunsten programmering te realiseren. Als outsiders in de theaterwereld kijkt Salon met een onbevangen blik naar podiumkunsten en is het niet bang ongewone programma s te presenteren. De nadruk ligt op jongvolwassen makers, met actueel of maatschappijkritisch theater, abstracte dans en mime, en eigentijdse, experimentele muziek. Met de eigen programmering schuwt Salon dus niet de rafelranden, met als doel het publiek telkens te ontregelen of aan het denken te zetten, en de ervaring te geven dat het gebeurt in de Salon. Tenslotte zal Salon komend seizoen het initiatief nemen tot een theaterlab. In dit programma krijgen jonge makers(collectieven) en afstudeerders de Salon ter beschikking om gedurende een periode te experimenteren en reflecteren op hun praktijk en de maatschappij, al dan niet in samenspraak met een publiek. Dit resulteert in een (gedeeltelijk) toegankelijk lab, met als gevolg korte voorstellingen, interventies en debat. Salon neemt dit initiatief op basis van een behoefte die gehoord is bij een aantal jonge makers om zich gedurende het maakproces buiten de gangbare kaders van het theater te kunnen plaatsen, en een meer open relatie met het publiek aan te gaan. Dit labprincipe wordt op meer vrijblijvende wijze ook met partners uit andere disciplines uitgeprobeerd. Additionele formats Naast talkshows en podiumkunsten heeft Salon een aantal succesvolle formats ontwikkeld die, aanvullend op de kern, navolging zullen vinden in Deze vallen uiteen in seminars, filmscreenings, exposities en feesten. Met de seminars van Kunst op mars heeft Salon het initiatief genomen om een dialoog te voeren over de toekomst van de cultuursector. Deze is gericht op kennisuitwisseling en het vormen van een positief discours over de toekomst van de sector, met én namens de nieuwe generatie cultuurproducenten. Hiermee stelt Salon zich naar partners en sector op als een vooruitstrevend en geëngageerd verzamelpunt van makers en belangstellenden, waarmee op professioneel niveau kennis ontwikkeld wordt. Met filmscreenings biedt Salon zijn achterban exclusieve en gratis content, waar veel animo voor is gebleken met slechts een bescheiden productionele belasting. Bovendien is er vanuit zowel commerciële als ideële distributeurs behoefte aan het bereiken van de doelgroep van Salon, waardoor Salon in dit format het belangwekkende kan combineren met redendement. Per zomer 2014 worden ook exposities georganiseerd met diverse institutionele en kleinere partners uit de wereld van de beeldende kunst. Deze bieden een fraaie, langlopende aanvulling op de veelheid aan eenmalige evenementen die de andere formats kenmerken. De SSBA Salon is een fraaie, centrale locatie in Amsterdam en is dus mede door het traditionele schouwburgpubliek interessant voor kunstenaars en galeriehouders. Bovendien biedt het de passant of horecabezoeker een extra reden om de schouwburg te bezoeken, en geeft het de begane grond extra cachet. In deze lijn zijn er ook plannen voor een grote expositie uit de collectie van Foam.

4 Tenslotte is Salon niet vies van een feestje. Soms worden deze in opdracht van partners van SSBA uitgevoerd (zoals What Design Can Do), soms op eigen initiatief. Feestjes verlagen aanzienlijk de drempel voor bezoekers aan de Schouwburg en Salon, geven ze een hip karakter en zijn een verdienmodel voor Salon (recette) en SSBA (horeca). Doelstellingen - Tenminste 50 evenementen per jaar (40 inhoudelijk, 10 theater) - Gemiddeld 60 bezoekers per event - Gebalanceerde programmering die alle segmenten van de doelgroep aanspreekt (hipster, intellectueel en cultureel) waarbij inhoudelijke programma s en podiumkunsten voorop staan. LOCATIE Sinds 1 februari 2014 is De SSBA Salon ook een fysieke locatie binnen SSBA, gehuisvest in de voormalige Marnixvestiaire. Het is een cruciale ontwikkeling voor Salon gebleken, omdat het events een vaste plek met goede technische voorzieningen biedt, en de community van Salon een concrete en herkenbare verzamelplek. Daarmee is de SSBA Salon van groot belang gebleken bij het versterken van de uitstraling van het merk. Voor de periode moet De SSBA Salon een begrip worden in cultureel Amsterdam. De plek in binnen de Stadsschouwburg waar uiteenlopende jonge, culturele programma s en happenings plaatsvinden. Daarbij moet het een plek worden die terloopse bezoekers nieuwsgierig maakt, en verwelkomt. Om dit te bewerkstellingen wordt ingezet op de levendigheid van de locatie, ook wanneer er geen events zijn. Hiervoor worden per september 2014 exposities georganiseerd, en gaat een laboratorium functie voor de Salon gelden. Concreet betekent dit dat de SSBA Salon zich per september 2014 zal profileren als een autonome locatie binnen de Schouwburg, en ook de organisatie van de locatie autonoom zal verzorgen. De programmering, het onderhoud en de exploitatie van de locatie worden de verantwoordelijkheid van Salon, waarbij de regelementen en de protocollen van SSBA in acht genomen worden. Er is ruimte voor SSBA en Stanislavski om eveneens van de ruimte gebruik te maken, mits dit in grote lijnen strookt met de doelen van de SSBA Salon. Ontwikkeling locatie De Salon is voor programmamakers al een populaire plek, vanwege de mooie ruimte en professionele ondersteuning vanuit Salon. Hierop wordt in voortgeborduurd met als doel een van de premium locaties voor jonge makers en publiek in Amsterdam te worden, waardoor ook de interesse van commerciële partijen gewekt kan worden. Dit wordt gerealiseerd door te investeren in de aankleding en de profilering van de ruimte. Hieronder valt inrichting en techniek (bijvoorbeeld videoregistratie), maar ook semipermanente licht(kunst) die de ruimte en een meer uitgesproken karakter geeft. Door het interieur en de techniek van de locatie verder te ontwikkelen is Salon in staat zijn partners luister bij te zetten, wat het bereik van Salon, zijn partners en SSBA ten goede komt. Ook de facilitaire ontwikkeling van de locatie, met eigen technici en een gebruiksvriendelijke opslagruimte worden in gerealiseerd.

5 Samenwerking met de horeca Horeca is afwezig in de ruimte en wordt dus in afstemming met de Stanislavski verzorgd, doorgaans bij de bestaande verkooppunten. Voor wil Salon kijken naar de mogelijkheid tot kruisbestuiving met de horeca, en komen tot een gezamenlijke ontwikkeling van de begane grond van SSBA. Gemeenschappelijke programmering en koppeling van verschillende ruimtes liggen hierbij voor de hand. Ook zal er worden gekeken naar de mogelijkheid een eenvoudig uitgiftepunt in de SSBA Salon te realiseren. Zo kan het publiek tijdens events direct bediend worden. MAGAZINE In de afgelopen twee jaar heeft Salon een online magazine ontwikkeld voor de jonge, omnivore cultuurliefhebber in Amsterdam. Met het magazine heeft Salon zijn inhoudelijke profiel ontwikkeld, en genereert het een significant bereik onder de doelgroep. Toch blijft het succes van het magazine achter bij dat van de events. Daarom wordt in de strategie en positionering van het magazine aangepast. Strategie: cureren, faciliteren, communiceren. De bij events succesvolle strategie van cureren en faciliteren wordt vanaf het najaar 2014 ook toegepast op het magazine. Net als bij events betekent cureren bij het magazine dat Salon een voor de doelgroep relevante selectie maakt uit het culturele aanbod. In de eerste plaats door meer aandacht te hebben voor het werven van schrijvers met inhoudelijk relevant profiel en bereik onder de doelgroep. Daarnaast door de hoofdredacteur een meer sturende rol te geven jegens de redactie, en zo tot een scherpere tone of voice en relevante invalshoeken te komen. Faciliteren betekent ook hier dat Salon middelen en structuren ter beschikking stelt om kwalitatieve content te realiseren. In de eerste plek met een aantrekkelijke website en eindredactionele ondersteuning. Hierbij is een belangrijke plek ingeruimd voor herkenbare formats (oftewel: rubrieken) waarmee uit een bredere kring bijdrages verkregen kunnen worden (denk aan Graphics en T!pz). Ook het creëren en onderhouden van een community van enthousiaste sympathisanten en vrijwilligers behoort tot de faciliterende rol. In de categorie communiceren beschikt Salon over de expertise en het mediabereik om aanvullende communicatie en PR te voeren. Zo moet aansprekende content met de juiste partners effectief onder de aandacht gebracht worden bij de doelgroep middels een hoogwaardig magazine met gezonde bezoekersaantallen. Onder communiceren valt ook het belang van het vertalen en interpreteren van voor de doelgroep relevante content. Positionering: niet consumeren maar participeren De positionering van het magazine wordt per september 2014 aangescherpt, met oog op vergrote herkenbaarheid en nieuwe concurrenten zoals Public. Nog steeds slaat SSBA Salon de brug tussen highbrow kunst en hipster cultuur, met een nadruk op het heden en op Amsterdam. Maar het aanbieden van (makkelijk) consumeerbare porties kunst en cultuur staat niet meer voorop. Juist het gezamenlijk ontdekken en waarderen van kunst en cultuur zal de leidraad vormen van de toon en uitstraling. Het is een meer positieve en inclusieve boodschap die

6 naadloos aansluit bij de strategie en werkwijze van Salon, welke immers op samenwerking gebaseerd is. Tenslotte sluit deze positionering goed aan bij de grote maatschappelijke trends gedragen door millenials rondom co-creatie, collaboratie en open participatie. Relatie magazine en SSBA De aangescherpte positionering past beter bij de verbindende functie die Salon voor de Schouwburg moet hebben, en is duidelijk herkenbaar als die van de nieuwe generatie. In combinatie met de focus op eigentijdse kunst en cultuur in Amsterdam faciliteert Salon zo de rol van de schouwburg als het cultuurpaleis van Amsterdam, midden in het culturele leven van de stad. Doelstellingen - Tenminste 300 stukken unieke content op de website per jaar - Tenminste 7000 unieke website bezoekers per maand - Gebalanceerde programmering die alle segmenten van de doelgroep aanspreekt (hipster, intellectueel en cultureel) waarbij inhoudelijke programma s en podiumkunsten voorop staan. INKOMSTEN In de eerste twee jaar heeft Salon proefondervindelijk verdienmodellen ontwikkeld, die in de periode ten bate zullen komen van Salon. Daarmee is ingezet op een ondernemende langetermijnstrategie voor Salon. De doelstelling is om de operationele kosten van Salon in 2015 te dekken met eigen inkomsten van de organisatie. De voornaamste inkomstenbronnen zijn operationele verdienmodellen, fondsenwerving en in mindere mate sponsorships. Zo kan SSBA Salon in toenemende mate opereren als onafhankelijke businessunit, met een steeds gezondere balans. Vooralsnog lijkt dit een unicum in de sector. Verdienmodellen Het belangrijkste verdienmodel is gebaseerd op de facilierende rol van Salon. Programmamakers betalen een bescheiden fee voor locatie, ondersteuning en promotie. Verwacht wordt voor de doelstellingen op dit punt ruimschoots te halen.. In het seizoen liggen de inkomsten van de events rond een derde van de totale inkomsten. Zoals gesteld is een additioneel verdienmodel op basis van lidmaatschap beoogd. Fondsen Een tweede belangrijke inkomstenbron zijn fondsen. Het nut en de innovativiteit van Salon beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen. SSBA Salon liep en loopt vooruit op een aantal trends. Daardoor was het gedurende de opstartfase lastig voor fondsen om Salon een plek te geven binnen hun beleid. Nu dat beleid in toenemende mate de noodzaak van initiatieven als SSBA Salon omarmd zijn er meer mogelijkheden. Bovendien is er binnen Salon inmiddels kennis en ervaring in huis die succesvolle fondsenwerving in de periode reëel maakt. In die periode zullen naast Salonbrede aanvragen ook aanvragen gedaan voor specifieke projecten binnen SSBA Salon, al dan niet in samenwerking met partners. Daarmee worden de helft van de inkomsten voor van fondsenwerving verwacht.

7 Sponsoren Inkomsten uit sponsorgelden zijn in de eerste twee jaar bescheiden geweest. Voor de periode wordt een nieuwe strategie ingezet voor het verkrijgen van sponsorship. Deze moeten medio 2015 effect gaan hebben. De profilering van SSBA Salon is inmiddels helder, maar in de aankomende periode zullen ook de deliverables voor sponsoren uitgewerkt moeten worden. Bovendien is binnen het huidige team onvoldoende expertise aanwezig op het gebied van sponsorwerving. Daarom wordt tevens gezocht naar externe ondersteuning op dit vlak, en worden bescheiden inkomsten uit deze post verwacht. Zodra er verliezen worden gemaakt, vallen deze ten rekening van de uitvoerende partij achter Salon, te weten Novel. In seizoen lijkt de begroting uit te komen op ruim 3000 Euro verlies, met het volste vertrouwen dat zwarte cijfers in de volgende periode zullen volgen.

8 SSBA Salon begroting Gebaseerd op Salon als zelfstandig ondernemende businessunit KOSTEN begroting 2014 & 2015 EVENTS Locatie 1.000,00 Event manager ,00 Stagiairs 8.000,00 MERK Retainer website 3.000,00 Marketing (Drukwerk & verspreiding) 3.000,00 Retainer vormgeving 3.600,00 Fotografie avond 1.000,00 Retainer communicatie & PR 1.000,00 TOTALE KOSTEN ,00 BATEN Fee cultuur 600 p/m 6.000,00 Fee nachtleven 200 p/m 2.000,00 Sponsoren 3.000,00 Fondsen ,00 Inhuren Salon 500,00 Totaal ,00 Resultaat 3.300,00-

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

centree een cultuurplein wordt wakker gekust

centree een cultuurplein wordt wakker gekust centree een cultuurplein wordt wakker gekust Hoe het begon Centree, de Culturele Entree van Schouwen- Duiveland Midden in Zierikzee vinden we rondom de Nieuwe Kerk en de St. Lievensmonstertoren -in de

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016 Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag 2015-2016, tweede ronde 2016 Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, juli 2016 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Subsidieregeling

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER Tien visies voor cultureel ondernemerschap in kleine en middelgrote musea Introductie Cultureel ondernemerschap: er is ondertussen al veel over

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam

Vrijdag 25 mei Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Opening Operadagen Rotterdam Vrijdag 25 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Operadagen Rotterdam (het gesproken woord telt) Directeur Guy Coolen, (burgemeester Ahmed Aboutaleb)

Nadere informatie

Cultureel Ondernemen in Historische Gebouwen 7 december 2016, Conferentie Cultuur in Beeld, Workshop Nyenrode i.s.m. MMNieuws

Cultureel Ondernemen in Historische Gebouwen 7 december 2016, Conferentie Cultuur in Beeld, Workshop Nyenrode i.s.m. MMNieuws Cultureel Ondernemen in Historische Gebouwen 7 december 2016, Conferentie Cultuur in Beeld, Workshop Nyenrode i.s.m. MMNieuws Wie zijn wij Birgit Dulski, Nyenrode Business Universiteit Opgeleid als architect

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

The John Adams Institute

The John Adams Institute The John Adams Institute Beleidsplan 2014-2017 The John Adams Institute Herenmarkt 97 1013 EC Amsterdam +31 (0)20 6247280 info@john-adams.nl dd 20 September 2013 Het John Adams Institute biedt sinds 1987

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

Visie op de toekomst van Theater De Storm!

Visie op de toekomst van Theater De Storm! Visie op de toekomst van Theater De Storm! 1. Het bedrijf De Storm - Tijd voor een stevige frisse wind! Twee jaar geleden hebben wij het ondernemingsplan gepresenteerd. Op basis hiervan hebben wij ons

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 Stichting Het Veur Theater

Beleidsplan 2015 Stichting Het Veur Theater Beleidsplan 2015 Stichting Het Veur Theater Pagina 1 van 7 Hoofdstuk 1. Het Veur Theater Historie Het Veur Theater in Leidschendam is als onderneming gestart in 2013, als opvolger van Theater Camuz, dat

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

.op weg naar een nieuwe toekomst door innovatie met visie. HLO, 12 april2011

.op weg naar een nieuwe toekomst door innovatie met visie. HLO, 12 april2011 .op weg naar een nieuwe toekomst door innovatie met visie HLO, 12 april2011 Op weg naar een nieuwe toekomst HEDEN TOEKOMST Samen worden wat we willen zijn 2 Hobbels op onze weg naar de toekomst Nieuwe

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 STICHTING VERHUISDIEREN.NL MATCHT MENS & DIER

BELEIDSPLAN 2014 STICHTING VERHUISDIEREN.NL MATCHT MENS & DIER BELEIDSPLAN 2014 STICHTING VERHUISDIEREN.NL MATCHT MENS & DIER INHOUD Wie zijn we Visie - onze doelstellingen Missie - wat doen we en waarom Resultaten tot nu toe Toekomstplannen komende jaar Wat zijn

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

ART CONTAINED. ideeëncompetitie Wachtend Land Inschrijving van het BLV team. ir. Vincent Ledeboer ir. Jan-Hendrik ing.

ART CONTAINED. ideeëncompetitie Wachtend Land Inschrijving van het BLV team. ir. Vincent Ledeboer ir. Jan-Hendrik ing. ideeëncompetitie Wachtend Land Inschrijving van het BLV team ir. Vincent Ledeboer ir. Jan-Hendrik ing. Bart van den Berg 29 november 2013 ONTWERP nieuwe projecten CONCEPT Wachtend Land De crisis heeft

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

May 11, 14 Adverteermogelijkheden 2014

May 11, 14 Adverteermogelijkheden 2014 1 ALLES OVER HAARLEM vernieuwende blog Haarlemcityblog.nl is een vernieuwend online blog over Haarlem en omgeving voor mannen en vrouwen tussen de 25 en 45 jaar, wonend in Haarlem of bezoekers van onze

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind De werelden

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Stichting Utrecht Canal Pride Factsheet

Stichting Utrecht Canal Pride Factsheet Stichting Utrecht Canal Pride Factsheet Februari 2017 Onderwerp Rechtsvorm en naam Doelstelling Omschrijving Stichting Utrecht Canal Pride (non-profit) Het organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden , versie 2.3

Algemene Voorwaarden , versie 2.3 Algemene Voorwaarden 29.03.2017, versie 2.3 Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype Eigen onderwerp Heerlen mijn Stad Stichting Ondersteuning projecten VOORWAARDEN ONDERSTEUNING PROJECTEN

Nadere informatie

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016 World Design Event Oktober 2017 Tim Vermeulen September 2016 2 3 Waar begon het ook alweer? - Bidbook Culturele Hoofdstad. - Vraag van Gemeente Eindhoven aan Dutch Design Foundation om hiertoe een voorstel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK marcom14 Kennis, verdieping, netwerken en business. MARCOM is dé industry experience voor de marketing- & communicatiebranche. De grootste in de Benelux met zo n 7.000 professionals die elkaar ontmoeten

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB)

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Natasha Stroeker 27 mei 2015 Presentatie in het kort Het onderzoek Context: bezuinigingen Wat is cultureel ondernemerschap?

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014

Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014 Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014 Inleiding Vanaf 2 juli 2013 staat Fight op eigen benen. Vanaf November 2013 zijn de baten van Fight ook ten goede gekomen aan de nieuw opgezette Stichting. Hiermee zijn

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus New World Water & Sanitatie Campus Agri & Food De New World Campus is dé plek waar oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie Plaatselijk Belang Scharsterbrug Missie, Visie en Strategie Missie Als Plaatselijk Belang hebben we bestaansrecht omdat we gezamenlijk en gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp Scharsterbrug

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

RISICOANALYSE. Aanvraag Brabant C

RISICOANALYSE. Aanvraag Brabant C Aanvraag Brabant C ORGANISATIE ORGANISATIE PERSONELE BEZETTING Salaris Dutch Invertuals is sinds kort aan het bouwen aan haar personele bezetting. Sinds 2015 is er één persoon in dienst. Haar loon is tot

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Stichting Leaders of Today. Beleidsplan. Samensteller: Andre Damian

Stichting Leaders of Today. Beleidsplan. Samensteller: Andre Damian Stichting Leaders of Today Beleidsplan 2016 Samensteller: Andre Damian 15-4-2016 Inhoud Inleiding... 3 Onze missie... 4 Ambitie... 4 Actueel beleid 2015-2016... 5 Bestuur... 5 Projectbegroting... Fout!

Nadere informatie

Stichting EUREKA Stichting voor het vergroten van het bewustzijn van het publiek d.m.v. theater en films. www.stichtingeureka.nl

Stichting EUREKA Stichting voor het vergroten van het bewustzijn van het publiek d.m.v. theater en films. www.stichtingeureka.nl Stichting EUREKA Stichting voor het vergroten van het bewustzijn van het publiek d.m.v. theater en films. www.stichtingeureka.nl 1 Inhoudsopgave 1. Missie 3 2. Visie 3 3. Doelstellingen 3 4. Marketing

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 11: EVENEMENTEN Artikel 11:1 Begripsomschrijvingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. De aanvrager: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau bijeenkomst markt! 12 maart het paleis ron overbeek directeur statement communicatieadviesbureau overbeek@statement.nl www.statement.nl nl.linkedin.com/in/ronoverbeek twitter.com/ronoverbeek wie ben ik?

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Elckerlyc

Beleidsplan Stichting Elckerlyc Beleidsplan Stichting Elckerlyc 1. Kernwaarden, missie en visie Elckerlyc, daar voel je je thuis Kernwaarden - Kwaliteit: in alles is dat wat Elckerlyc wil uitstralen; - Verbinding: met gemeenschap, met

Nadere informatie

IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven

IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven IF 2.0 Innovatie Filantropie Platform voor Maatschappelijke initiatieven 1 November 2014 Werkplan, versie 2 Inhoud Waarom dit plan?... 2 Vanwaar IF?... 4 Wat gaat IF 2.0 doen?... 5 Wie doen er mee en wat

Nadere informatie

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018.

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. Tien dagen lang wordt heel Nederland ondergedompeld in letter events: er zijn projecten, lezingen, workshops

Nadere informatie