MARKETINGMANAGEMENT. Studentnummer: Datum: NCOI Opleidingsgroep. Marketingmanagement de heer R. van der Werf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARKETINGMANAGEMENT. Studentnummer: 4304570 Datum: 3-4-2012 NCOI Opleidingsgroep. Marketingmanagement de heer R. van der Werf"

Transcriptie

1 MARKETINGMANAGEMENT Naam: F. Wijnberg Studentnummer: Datum: NCOI Opleidingsgroep Opleiding: Bachelor Bedrijfskunde Module: Marketingmanagement Docent: de heer R. van der Werf 1

2 Inhoudsopgave Samenvatting De opdracht 3 Uitleg onderwerp 3 Inleiding Voorstellen 4 Uitleg uitwerking 4 Thema 4 Afbakening 4 Omschrijving bedrijf 4 Hoofdstuk 1 De Markt Markt algemeen 5 Vraag 5 Marktpotentieel 6 Bedrijfskolom 6 Marktsegementen 6 Trends 7 Hoofdstuk 2 Concurrenten & Afnemers Klanten 7 Koopgedrag 8 Concurrenten 8 Hoofdstuk 3 Kansen en Bedreigingen Kansen 9 Bedreigingen 9 Bijlagen Vijf krachten model Porter 10 Omvang van de markt voor bedrijfskleding 11 Bedrijfskolom 12 De sterkte & zwakte van de concurrenten 13 Concurrentievergelijking 14 Begrippen & Bronnen Achterwaartse verticale integratie 15 CE-markering 15 Economische Voorlichtings Dienst (EVD) 15 Fair Wear Foundation (FWF) 16 Lean management 16 MESO-omgeving 16 2

3 Samenvatting Op dit moment volg ik de module Marketingmanagement bij het NCOI, de bedoeling is dat we deze afsluiten met een moduleopdracht, deze luidt als volgt: Maak een externe analyse van de door u gekozen organisatie. Werk daar de volgende onderdelen in uit; - Marktanalyse - Afnemers- en concurrentie-analyse Alleen de hierboven genoemde onderdelen dienen behandeld te worden. Deze maken deel uit van de mesoomgeving. U werkt dus nadrukkelijk geen macro aspecten uit maar u mag daar eventueel wel kort naar verwijzen, waar relevant voor de genoemde onderdelen in de meso-omgeving. Bij de marktanalyse kunt u bijvoorbeeld denken aan omvang, groei, trends in de markt, welke segmenten er onderscheiden kunnen worden en de aantrekkelijkheid van de markt. Als u bijvoorbeeld beschrijft dat de concurrentie toeneemt als gevolg van een verslechterende economie dan beschrijft u wel de effecten van de toenemende concurrentie maar werkt u de macro-economische invloeden niet verder uit. U maakt dus een analyse van de meso-omgeving. Hierbij bestaat er geen onderscheid tussen de opdracht die uitgevoerd wordt op basis van de eigen organisatie of een fictief bedrijf. Ik heb gekozen voor de door de NCOI gemaakte fictieve organisatie JobsFashion B.V., aangezien het bij mijn huidige werkgever niet mogelijk is een externe marketinganalyse te maken. Maar wat is nu eigenlijk een externe marketing analyse? Een externe marketing analyse is een marketingonderzoek van de omgeving waarin een bedrijf opereert. De conclusies die uit dit onderzoek komen geven informatie over de kansen en bedreigingen van de onderneming en komen in het totale marketingplan. Onder een kans verstaan we een trend of gebeurtenis die, als we er goed op inspelen, tot een stijging van de omzet of winst kan leiden. Een bedreiging daarentegen is een trend of gebeurtenis die, bij het uitblijven van de juiste strategische reactie, minder omzet of winst tot gevolg heeft. Vaak maakt een bedrijf na de uitkomsten van het onderzoek een gestructureerd overzicht, ook wel een sterkte-zwakteanalyse genoemd. De externe analyse is onder te verdelen in een aantal stappen: Markt- en klantenonderzoek Ontwikkeling van de markt Grootte van de markt Segmentering van de markt Groei van de markt Concurrentieonderzoek Wie zijn mijn concurrenten? Wat zijn hun doelen? Welke strategieën gebruiken zij om die doelen te behalen? Hoe reageren de concurrenten op mij en elkaar Verschillende bovenstaande onderwerpen gaan terugkomen in mijn externe marketing analyse voor JobFashion B.V., ik begin mijn opdracht met een korte inleiding waarin ik aangeef hoe mijn analyse is opgebouwd. Let op: Bij een * is er een hyperlink aan gekoppeld. zo werkt het: Houd CTRL ingedrukt en klik vervolgens op het woord wat voor het sterretje staat. Je komt dan automatisch bij het begrip, de bijlage of bron uit. Vervolgens kan je op dezelfde manier terug door bij de uitleg/bijlage weer op het woord voor het sterretje te klikken met CTRL ingedrukt. TEST* 3

4 Inleiding Mijn naam is Frank Wijnberg, 25 jaar en inmiddels bijna 2,5 jaar werkzaam bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland in Utrecht. De Kamer van Koophandel (KvK) is een onafhankelijke dienstverlener die zich inzet om ondernemers verder te laten komen met ondernemen. Niet alleen met een up-to-date Handelsregister waarin informatie over alle ondernemingen in Nederland te vinden is, maar ook door het aanbieden van seminars, (online) informatie en adviesgesprekken. Zelf werk ik gedeeltelijk op de afdeling Ondernemersvoorlichting en op de afdeling Handelsregister. Het bedrijf waar ik mijn externe marketinganalyse voor maak is JobsFashion B.V., dit doe ik als medewerker van de afdeling marketing. De analyse zal uiteindelijk in het complete marketingplan terecht komen. Met een * geef ik aan dat er een hyperlink aan gekoppeld is (zie samenvatting voor uitleg). Deze koppeling stuurt u met één klik automatisch naar de bijlage Begrippen & Bronnen en weer terug. Bij de externe marketinganalyse van JobsFashion begin ik met een korte inleiding over het bedrijf zelf, vervolgens begin ik in hoofdstuk 1 met het omschrijven van de markt waar JobsFashion zich in begeeft. In hoofdstuk 2 ga ik de klanten, het koopgedrag en concurrenten verder toelichten en in hoofdstuk 3 de kansen en bedreigingen. Het vinden van belangrijke kansen en bedreigingen lukt het beste met een duidelijk omschreven missie, omdat die als het ware een bril vormt waardoor we naar de externe omgeving kijken (Bron: Grondslagen van de Marketing, Bronis Verhage, Blz 63) Missie: JobsFashion is een toonaangevende leverancier van doorwerk- en corporate identity kleding voor onze klanten. JobsFashion is betrouwbaar, praktisch en neemt zorgen rond het voldoen aan wettelijke normen en het kunnen samenstellen van een totaaloplossing qua lichaamsbescherming en samenhangende look and feel, uit handen van onze opdrachtgevers. Thema: Voor de analyse heb ik als thema Duurzaamheid gekozen, omdat dit op het moment de grootste trend in de sector is. Afbakening: - Deze analyse is uitsluitend een externe analyse. Intern wordt niet in dit onderzoek meegenomen. - Het betreft alleen de MESO omgeving*, de MACRO omgeving wordt buiten beschouwing gehouden, zo nodig naar verwezen. - De externe marketinganalyse is uitsluitend gericht op de bedrijfskleding, niet op de overige beschermaccessoires. JobsFashion B.V. De in 1986 als eenmanszaak gestarte onderneming is opgericht door Jan Willem Peters en begon met de handel en verkoop van bedrijfskleding aan technische groothandels. In 1990 werden ook de dealers in de bouwsector en de particuliere dienstverlening klanten. Het personeelsbestand werd uitgebreid naar 15 personen en de eenmanszaak werd voortgezet naar een besloten vennootschap. In 2009 groeide de jaarlijkse omzet naar 25 miljoen en is het medewerkersbestand opgeklommen naar 79. In datzelfde jaar is er een internet portal opgezet genaamd I Clothing, hierdoor kunnen klanten ook via internet bestellen. Kees Langenwerf (Commercieel Directeur) heeft in overleg met Jan Willem Peters (Algemeen Directeur) de afdeling marketing gevraagd om de markt inzichtelijk te maken door middel van een marketingplan. 4

5 Hoofdstuk 1: De Markt Markt algemeen: De markt van de bedrijfskleding richt zich uitsluitend op bedrijven (business to business). Alle leveranciers van bedrijfskleding moeten voldoen aan bepaalde eisen, de CE-markering* is gemaakt om deze te beschermen. De markt is de laatste jaren sterk in beweging, dit komt vooral door de wensen en eisen die aan de functionele producteneigenschappen worden gesteld. De wetgeving is scherper geworden op het gebied van milieu (wasserijen) en veiligheid (industrie en gezondheidszorg). Het is daardoor ook voor potentiële toetreders lastig om in deze markt te stromen. De aantrekkelijkheid van de bedrijfstak en de drempels om toe te treden tot de markt zijn weergeven in het 5 krachten model van Porter in de bijlage*. De huidige trend in de maatschappij is de focus op duurzaamheid en het groene karakter. Ook binnen de bedrijfskledingmarkt opent dit de weg om meer gebruik te maken van biologische grondstoffen bij het produceren en ontwerpen van bedrijfskleding. Zo is Kwintet KLM Kleding een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Kwintet KLM Kleding is aangesloten bij het FWF* (Fair Wear Foundation), jaarlijks controleren zij internationaal de arbeidsomstandigheden in haar fabrieken volgens de FWF-werkwijze. Doordat een aantal leveranciers de strengste eisen binnen de EU naleven zijn er een aantal leveranciers gefuseerd om ook aan deze eisen te kunnen voldoen. In 6 jaar tijd is nog maar een derde van de leveranciers actief. Tegelijkertijd is de keuze aan leveranciers voor JobsFashion afgenomen, doordat ze zich beperken tot volledig gecertificeerde leveranciers die kunnen waarborgen dat eisen omtrent veiligheid en duurzaamheid nageleefd worden. De omvang van de markt is weergeven in bijlage 2*, deze is gebaseerd op de ontwikkeling van de werkzame beroepsbevolking. Vraag: Doordat er in verschillende branches steeds meer eisen aan veiligheid worden gesteld neemt de vraag aan bedrijfskleding toe. Ook zie je dat bedrijven werken aan de representativiteit, en herkenbaarheid willen door middel van bijvoorbeeld logo s en kleuren die in de bedrijfskleding zijn verwerkt. Het Nederlands Industrieel Marktonderzoekbureau (NIM) heeft onderzocht welke factoren belangrijk zijn bij de keuze voor een leverancier van beroepskleding. De uitkomsten staan in volgorde van belangrijkheid: 1. Naam van de leverancier 2. Naam van het merk 3. Mogelijkheid nabestellen 4. Voorschriften Arbowet 5. Kwaliteit 6. Wasbaarheid van de kleding 7. Garantie van goede werking 8. Afhandeling / behandeling van de klachten 9. Levertijd / snelheid van leveren 10. Goede / duidelijke maatvoering 5

6 Marktpotentieel: - Technologisch ontwikkeling: Internetportal I-Clothing uitbouwen, zodat de klant zelf de bedrijfskleding compleet kan personaliseren qua model, kleur, logo s, afbeeldingen etc. Maar ook eenvoudig bestellen en snel leveren behoort daartoe. - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): Door aan te sluiten bij het FWF zal de vraag vanuit de overheid/semi-overheid toenemen aangezien zij dit willen stimuleren. Hiervoor zijn proceswijzigingen noodzakelijk. - Productieproces verbetering: Door gebruik te maken van lean-management* realiseer je een betere kwaliteit en kortere levertijden tegen lagere kosten. Alle bedrijfsprocessen zullen moeten worden gemeten en geanalyseerd. - Outsourcing: Bezuinigingen te realiseren door een productiebedrijf te openen in een lagelonenland. - Buitenland: Naast Nederland en België kan JobsFashion B.V. kijken hoe de vraag en de concurrentie is in andere landen en bekijken of uitbreiding naar het buitenland mogelijk/haalbaar is. Bedrijfskolom: De bedrijfskolom van JobsFashion B.V. is hiernaast in het klein weergeven. In groot formaat is deze terug te vinden bijlage 3*. De ontwikkelingen hierin zijn dat door kostenbesparing de spinnerij en ververij gaan fuseren. De verwachting is dat in een later stadium daar de weverij ook aan toegevoegd zal worden, dit wordt ook wel achterwaartse verticale integratie* genoemd. Marktsegmenten: Segmentatie op afnemersgroepen: Industrie Overheid/semioverheid Particuliere dienstverlening Retail Segmentatie op productgroepen: Werkleding Beroepskleding Corporate casual Corporate fashion Uniformen Persoonlijke bescherming Accessoires Segmentatie op productfuncties: Bescherming tegen weersinvloeden (regen, wind, koude, warmte) Bescherming tegen de invloeden van de werkzaamheden of de omgeving (veiligheid bij machines of gereedschappen, chemische stoffen, vuur, geweld, bacteriële infecties, enzovoort) Herkenbaarheid 6

7 Trends Internetportals: online kunnen bestellen van een gepersonaliseerd product. Duurzaamheid binnen de sector: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Outsourcing: productie naar buitenland om kosten te drukken. Lean-management: efficiënt ingericht productieproces. Professionalisering: uitstraling, identiteit, herkenning. Vergrijzing binnen de sector: de gemiddelde leeftijd in Nederland is verschoven van 30,8 naar 38,6 jaar (sinds 1950). Mechanisering binnen de sector: het vervangen van handmatige handelingen door het gebruik van machines. Branchevervaging: Bijvoorbeeld de bouwmarkt die met een eigen bedrijfskledinglijn komt. Hoofstuk 2 Concurrenten & Afnemers Klanten De klanten van Jobsfashion B.V. zijn onder te verdelen in twee productgroepen: 1. Corporate identity kleding: Deze producten worden verkocht aan organisaties in de retail en dienstverlening. 2. Doorwerk- en winterkleding: Deze producten worden verkocht op een zogenoemde intermediaire markt. Dit is een markt waar organisaties producten kopen en ze onbewerkt weer doorverkopen, met als doel winst maken. De doelgroep is de gehele intermediaire markt van bedrijven die werkkleding in het assortiment hebben. In onderstaand overzicht worden de productengroepen met daarbij de afnemers weergeven. 7

8 Koopgedrag Het koopgedrag van de afnemers is ook in het afgelopen jaar toegenomen, uit een eerder onderzoek is gebleken dat dit komt door: Professionalisering: Steeds meer bedrijven willen een professionele uniforme uitstraling, herkenning vanuit de klant en hun eigen identiteit. Wetgeving/eisen: Door de strenge EU-eisen moet in veel bedrijven bedrijfskleding worden aangeschaft of worden vervangen. Hieronder is een nadere uitsplitsing opgenomen van de omzetverdeling over de diverse productgroepen. Concurrenten JobsFashion heeft te maken met 4 directe concurrenten: De Waard Beroepskleding B.V. Emergo Kwintet Kleding N.V. Labels International B.V. Deze concurrenten worden omschreven in bijlage 4*, in dit overzicht zijn de zwakke en sterke kanten van de concurrenten weergeven. In bijlage 5* is duidelijk te zien dat JobsFashion B.V. qua service en klanttevredenheid erg laag scoort, terwijl ze binnen afzienbare tijd customer intimicy willen bereiken. 8

9 Hoofdstuk 3 Kansen & Bedreigingen Kansen: - Technologische vernieuwingen/verbeteringen: Het compleet kunnen personaliseren van de kleding qua model, kleur, logo s, afbeeldingen via een internetportal. - Winkel waar klanten kunnen langskomen en alle producten kunnen bekijken. - Catalogus ontwerpen door de afdeling marketing, die eens in het kwartaal naar bestaande en potentiële klanten uitgaat. - Klanten werven door het geven van modeshows op bedrijfsbeurzen (horecabeurs, bouwbeurs, autorai, zorgbeurs etc) - Social media, om bijvoorbeeld naamsbekendheid te krijgen - Samenwerking met de economische voorlichtingsdienst (EVD)* - Aan te sluiten bij het FWF, veel bedrijven (incl. overheid) willen graag een eerlijk product kopen en zijn bereid daarvoor extra te betalen. Bedreigingen: - Europese bedrijven, meer concurrentie - Bouwmarkten die hun eigen bedrijfskledinglijn gaan produceren en verkopen - Lage loonlanden die via internet bedrijfskleding aanbieden en veel lager zitten qua prijs. - Economische crisis, bedrijven doen langer met huidige bedrijfskleding of kiezen de goedkoopste. 9

10 Bijlagen Bijlage 1*: Vijf krachten model van Porter 10

11 Bijlage 2: Omvang van de markt voor bedrijfskleding* 11

12 Bijlage 3*: Bedrijfskolom 12

13 Bijlage 4* De sterkte & zwakte van de concurrenten 13

14 Bijlage 5*: Concurrentievergelijking 14

15 Begrippen & Bronnen Achterwaartse Verticale Integratie* Bij achterwaartse verticale integratie worden activiteiten uit een eerdere geleding in de bedrijfskolom samengevoegd met de bestaande activiteiten van de onderneming. Bron: Bouwstenen van Management en Organisatie van: Jan Eppink, Gert-Jan Melker, Peter Tack. Pagina 147 CE-markering* Als u een industrieel product of bouwproduct binnen de Europese Unie (EU) op de markt wilt brengen, is een CE-markering mogelijk verplicht. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de minimumeisen die door de EU zijn gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Bij invoer van buiten de EU zorgt de importeur voor de CE-markering op het product. Bij invoer vanuit een EU-land zorgt de fabrikant voor de CE-markering. Een ondernemer die de CE-markering aanbrengt op een product waar dat niet voor verplicht is, maakt zich schuldig aan misleiding. Bron: antwoordvoorbedrijven.nl Economische Voorlichtings Dienst (EVD)* De EVD is als agentschap van het ministerie van Economische Zaken de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het faciliteren en het stimuleren van internationaal ondernemen en internationale samenwerking. De EVD, agentschap van het ministerie van Economische Zaken, ondersteunt ondernemers en publieke organisaties bij het internationaal ondernemen en samenwerken. De EVD stimuleert internationale activiteiten met informatie over buitenlandse markten, met projectmatige en financiële ondersteuning en door het leggen van contacten met zakenpartners in het buitenland. Daarbij benut de EVD zijn wereldwijde netwerk van nationale en internationale organisaties zoals, Kamers van Koophandel, Nederlandse ambassades, consulaten generaal, de Europese Commissie en internationale financieringsorganisaties. Door de combinatie van kennis, ervaring, maatwerk en het wereldwijde netwerk opent de EVD werelden op het gebied van internationaal zakendoen die voorheen gesloten leken. Door gebruik te maken van de contacten bij het bedrijfsleven en overheidsinstanties die actief zijn bij internationale samenwerking, is de EVD het aanspreekpunt voor zowel ondernemers als overheidsinstellingen. De EVD werkt als agentschap in opdracht van overheden zoals het directoraatgeneraal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Bron: 15

16 FAIR WEAR FOUNDATION* (FWF) Bedrijven die deelnemen in FWF (Fair Wear Foundation) zetten zich 'actief, effectief en planmatig in', om de arbeidsomstandigheden bij hun producenten te controleren en waar nodig duurzaam te verbeteren. FWF controleert of dit daadwerkelijk gebeurt. Jaarlijks controleren bedrijven internationaal de arbeidsomstandigheden in haar fabrieken volgens de FWF-werkwijze. FWF bewaakt en begeleidt dit proces van het begin tot het einde", staat te lezen op de site van het bedrijf. Voor FWF-deelnemers is het niet meer nodig voor elke buitenlandse toeleverancier afzonderlijk een eigen gedragscode op te stellen. Volgens de FWF-werkwijze moet de volgende punten worden gecontroleerd m.b.t. het personeel: 1. niet gedwongen aan het werk 2. geen discriminatie 3. geen kinderarbeid 4. ruimte voor mening van medewerker 5. normale lonen niet te laag/hoog 6. normale werktijden 7. veilige en gezonde werkomgeving 8. een eerlijk en juridische kloppend contract Bron: Lean* management Lean management is het realiseren van betere kwaliteit en kortere levertijden tegen lagere kosten. Alle bedrijfsprocessen worden gemeten en geanalyseerd. Meer met minder Lean management richt zich erop om minder te gebruiken om daarmee meer voor elkaar te krijgen. Dit gebeurt door eerst te bepalen wat de waarde is van alle bedrijfsactiviteiten; voegen ze wat toe voor de (interne) klant of blijken ze overbodig? Door alle overbodige activiteiten (verspilling) te verwijderen blijven alleen die elementen over die van toegevoegde waarde zijn voor uw (interne) klant. Hiermee zijn de processen effieciënter en klantgerichter ingericht. Door uw bedrijfsactiviteiten continu door te lichten worden verbeteringen gerealiseerd en zo krijgt u met steeds minder, meer voor elkaar. Bron 1: Bedrijfsbezoek vanuit mijn functie bij de KvK bij ALT Technologies Bron 2: Atosconsulting MESO-omgeving*: De bedrijfstak of de markt waarop de onderneming actief is. Bron: Grondslagen van de Marketing, Bronis Verhage, blz 116 En weer terug (CTRL ingedrukt houden): TEST* 16

Marktanalyse Afnemersanalyse Concurrentieanalyse

Marktanalyse Afnemersanalyse Concurrentieanalyse Marktanalyse Afnemersanalyse Concurrentieanalyse 08-08-2012 NCOI Opleidingsgroep Bedrijfskunde Marketingmanagement Remco van Rooijen 1 Voorwoord Voor u ligt een uitwerking van een module opdracht marketingmanagement,

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Bedrijfskundig Management Naam: F. Wijnberg Studentnummer: 4304570 Datum: 11-07-2012 NCOI Opleidingsgroep Opleiding: Module: Bachelor Bedrijfskunde Bedrijfskundig Management Docent: De heer Mijnster Voorwoord

Nadere informatie

Meso Analyse Jobs Fashion BV

Meso Analyse Jobs Fashion BV Meso Analyse Jobs Fashion BV Naam deelnemer : XXX Studentnummer : XXX Datum : 15 mei 2012 Instituut : NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding : HBO Bedrijfskunde Naam Module : Marketingmanagement Naam docent:

Nadere informatie

Verbeterplan JobsFashion

Verbeterplan JobsFashion Verbeterplan JobsFashion Naam: D.E.M. Lindenbergh van de Perre Studentennummer: 418769 Datum: 1 augustus 2012 NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: Bachelor Bedrijfskunde Module: Bedrijfskundig Management

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV 1/ 8 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. FWF deelnemerschap.. 5 3. Inkoop... 5 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen... 6 5. Klachten...

Nadere informatie

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten)

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012. Confectiefabriek De Berkel BV

Sociaal Jaarverslag 2012. Confectiefabriek De Berkel BV Sociaal Jaarverslag 2012 Confectiefabriek De Berkel BV Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. FWF deelnemerschap... 4 3. Inkoop... 4 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen... 5 5. Klachten...

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur)

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) MODULE 5: HET MARKETINGPLAN Inhoud: SWOT-analyse concurrentie-onderzoek conclusies marktonderzoeken

Nadere informatie

www.groenendijkwoerden.nl

www.groenendijkwoerden.nl Sociaal Jaarverslag 2009 van Groenendijk Bedrijfsschoenen & Kleding B.V. 1. Inleiding 2 2. Inkoopbeleid 2. Interne voorlichting & training 4. Externe Communicatie 5. Archiveren 6. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1

de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1 De kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1 waarom deze campagne? zit er een luchtje aan uw bedrijfskleding? Met deze campagne willen wij u de werknemers

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Marketingomgeving Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing - Hoofdstuk 4 2 Leerdoelen 1. Aangeven welke krachten

Nadere informatie

Competentie Confrontatie matrix

Competentie Confrontatie matrix Competentie Confrontatie matrix Inleiding 2 Opdracht 3 Invulmatrix 4 Voorbeeldmatrix 5 1 Inleiding Entrepreneur Consultancy heeft als missie het ontwikkelen van ondernemerschap. Er zijn veel ondernemers,

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2009 Confectiefabriek De Berkel BV

Sociaal Jaarverslag 2009 Confectiefabriek De Berkel BV Sociaal Jaarverslag 2009 Confectiefabriek De Berkel BV 1/ 9 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. FWF deelnemerschap.. 5 3. Inkoop... 5 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen... 6 5. Klachten...

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan MODULE 10 WEEK 12 + 13 Gebruik deze handleiding om jouw eigen businessplan (ondernemersportfolio) te schrijven. Algemene Opmerkingen: Zinnen

Nadere informatie

Financieel Management voor managers

Financieel Management voor managers Financieel Management voor managers Naam: F.C. Wijnberg Docent: de heer H. Bos Studentnummer: 4304570 Datum: 3-12-2013 NCOI Opleidingsgroep Opleiding: Bachelor Bedrijfskunde Module: Financieel Management

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

UW LICHAAM IS UW BELANGRIJKSTE WERKTUIG.

UW LICHAAM IS UW BELANGRIJKSTE WERKTUIG. UW LICHAAM IS UW BELANGRIJKSTE WERKTUIG. 9 OVER COMFORT ONZE FOCUS TIJDENS HET ONTWERP PROCES LIGT OP U EN UW LICHAAM. Maar ook de omgeving waarin u werkt is van belang. We ontwikkelen functionele werkkleding

Nadere informatie

Formulier Business Case Innovatief idee

Formulier Business Case Innovatief idee Formulier Business Case Innovatief idee Let op: een onvolledig ingevulde Business Case wordt niet in behandeling genomen. De toelichting op de business case geeft een beeld van hetgeen er minimaal in de

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Moduleopdracht Management en Organisatie

Moduleopdracht Management en Organisatie Naam : N. Doornink Studentnummer : 4387824 Datum : zondag 9 februari 2014 Opleiding : MBO Management en Organisatie Module : Management en Organisatie Docent : De heer H. Kippersluis Voorwoord ----- Sinds

Nadere informatie

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Basis vereisten van het FWF deelnemerschap... 3 3. Inkoop...3 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen...

Nadere informatie

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement . Student : X Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement Docent: XX Voorwoord In december 2012 ben ik begonnen met mijn studie

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015

MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015 MONITOR DUE DILIGENCE & INKOOPPRAKTIJK 2015 INHOUD 1. Profiel respondenten 2. Internationaal zakendoen 3. Toeleveringsketen 4. MVO (in de keten) PROFIEL RESPONDENTEN AANTAL MEDEWERKERS < 10 10-99 100-249

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage meilink groep Een uniek totaalconcept in industriële verpakkingen De Meilink Groep biedt een totaalpakket in industriële verpakkingen. Wij zijn op dit gebied zelfs marktleider in de Benelux en behoren

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013 Confectiefabriek De Berkel BV

Sociaal Jaarverslag 2013 Confectiefabriek De Berkel BV Sociaal Jaarverslag 2013 Confectiefabriek De Berkel BV 1/ 9 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. FWF deelnemerschap.. 5 3. Inkoop... 5 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen... 5 5. Klachten...

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 FINANCIEEL PLAN M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 MANAGEMENT SUMMARY Moleskine heeft als voornaamste doel simpele maar moderne mannenmode

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014 Confectiefabriek De Berkel BV

Sociaal Jaarverslag 2014 Confectiefabriek De Berkel BV Sociaal Jaarverslag 2014 Confectiefabriek De Berkel BV 1/ 9 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. FWF deelnemerschap.. 5 3. Inkoop... 5 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen... 6 5. Klachten...

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

BIG DATA. 4 vragen over Big Data

BIG DATA. 4 vragen over Big Data 4 vragen over Big Data Dit ebook geeft in het kort antwoorden op 4 vragen omtrent Big Data. BIG DATA Wat is Big Data? Hoe zet ik een Big Data Strategie op? Wat is het verschil tussen Big Data en BI? Wat

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

Exportstrategie, hoe pak je dat aan?

Exportstrategie, hoe pak je dat aan? Exportstrategie, hoe pak je dat aan? Fenedex Het gezicht van exporterend Nederland Private vereniging voor export en internationaal ondernemen Opgericht door en voor het internationale bedrijfsleven (1954)

Nadere informatie

DIGITAL SIGNAGE. En hoe verkoop ik dit

DIGITAL SIGNAGE. En hoe verkoop ik dit DIGITAL SIGNAGE En hoe verkoop ik dit ER IS GEEN STANDAARD OPLOSSING Omdat klanten uniek zijn en de behoeften ook, is er helaas geen kant en klare oplossing Er zijn misschien wel te veel mogelijkheden

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

Wiltec zorgt. ook voor u!

Wiltec zorgt. ook voor u! Wiltec zorgt ook voor u! Wiltec zorgt ook voor u! Wie bedrijfskleding draagt wil er goed uitzien, maar wil ook comfort. Lekker kunnen bewegen tijdens het werk is net zo belangrijk als er verzorgd uitzien.

Nadere informatie

Snelheid van informatie

Snelheid van informatie Snelheid van informatie BI, dat is niets voor mij Logres Business Solu Solutions ons B.. B.. Wat is het? Business Intelligence Systemen oftewel BI. Het zijn systemen die ons helpen om opgeslagen gegevens

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Checklist toelating voor professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Checklist toelating voor professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren Checklist toelating voor professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren Als u curator, bewindvoerder of mentor wilt worden, moet u de volgende bijlagen invullen en indienen bij het Landelijk

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Welkom. Voor de bewuste powervrouw die droomt van megawild succesvol zijn op een authentieke manier.

Welkom. Voor de bewuste powervrouw die droomt van megawild succesvol zijn op een authentieke manier. www.power2bloom.be Welkom Voor de bewuste powervrouw die droomt van megawild succesvol zijn op een authentieke manier. Ik toon je hoe jij jouw expertise, passie en kennis kan omzetten naar inkomen. INHOUD

Nadere informatie

VERSIE 2.5 WELKOM. Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits

VERSIE 2.5 WELKOM. Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits VERSIE 2.5 WELKOM Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits - Inhoudsopgave - Algemene introductie Persoonlijke achtergrond Voor- en nadelen van verkopen via internet Internet als verkoopkanaal Een

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Agrifirm Feed als schakel in succes. Wim Maaskant, algemeen directeur

Agrifirm Feed als schakel in succes. Wim Maaskant, algemeen directeur Agrifirm Feed als schakel in succes Wim Maaskant, algemeen directeur Agrifirm Feed: wie zijn we 3,2 miljoen ton mengvoer per jaar Omzet 2012: 1150 miljoen 700 medewerkers 7 fabrieken Marktleider in NL

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader

Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland. Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Gesubsidieerd zaken doen in Duitsland Effecten van NIOF subsidies en een nadere analyse van het vermarkten van producten binnen dat kader Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. Analyse 3 3. Inzicht in Noord-Nederlandse

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

EENVOUDIG ALDI MISSIE WIJ Wij handelen in het belang van onze klanten. WIJ PAGINA 04 ALDI is het origineel onder de discounters I ALDI is de succesvolle, performante en internationaal actieve discounter

Nadere informatie

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties.

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Klaar voor de toekomst Synergie Komt uit het Grieks: (synergia = samenwerking). Het beschrijft de situatie waarin het effect van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Weekopdracht 3 Trends

Weekopdracht 3 Trends Weekopdracht 3 Trends Klas Tutorgroep 22 Leden tutorgroep PBD1EV Tomas van Summeren Teun Hartman Jan Lunenburg Bart van Doorn Bob Willemse 2060407 2064036 2059446 2060556 2038225 Tutor Ivo de Leeuw Vakdocent

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie U wilt verantwoord zakendoen en komt dagelijks in contact met prospects, klanten en leveranciers.

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Sectorgerichte marketing in de advocatuur Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Programma Introductie Wat is sector gerichte marketing? Waarom zou een kantoor het wel/niet moeten doen? Voorwaarden

Nadere informatie

BOUT beroepskleding stelt u 100 jaar ervaring ter beschikking

BOUT beroepskleding stelt u 100 jaar ervaring ter beschikking BOUT beroepskleding stelt u 100 jaar ervaring ter beschikking BOUT beroepskleding biedt uw organisatie een totaalpakket aan bedrijfskleding en veiligheidsschoenen. Ons bedrijf staat garant voor kwalitatief

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Panelonderzoek Europese interne markt

Panelonderzoek Europese interne markt Panelonderzoek Europese interne markt Highlights resultaten onderzoek KvK-ondernemerspanel naar de Europese interne markt juni 2016 In december 2015 /januari 2016 is via het KvK online ondernemerspanel

Nadere informatie

we work for your success

we work for your success we work for your success Hebels Staalservice Hebels Staalservice concentreert zich op de verkoop van staal, aluminium en rvs. Wij beschikken over een modern Staal Service Center waardoor wij klantspecifieke

Nadere informatie

Strategisch handelen BUS3

Strategisch handelen BUS3 Strategisch handelen BUS3 College 2010 Docent Roland Hiemstra College Criteria paper strategisch management BUS3 De acht sleutelconcepten van strategie Informatiestrategie en informatieplanning Werkafspraken

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie