Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis"

Transcriptie

1 Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis Enthousiaste, mensgerichte en stevige manager met hart voor de patiënt en uitstekend analytisch en innovatief vermogen in een state-of-the-art omgeving Organisatie Het Catharina ziekenhuis is hét ziekenhuis van Eindhoven. Een topklinisch, topreferent opleidingsziekenhuis vol ambitie, dat 'groei' hoog in het vaandel heeft staan: kwalitatieve en kwantitatieve groei in de geleverde basis- en topzorg, in opleiding en in onderzoek. Het CZE staat in de top vijf van alle Nederlandse ziekenhuizen ten aanzien van complexe specialistische zorg en innovatie. De kernwaarden van het Catharina ziekenhuis zijn gastvrij en aanspreekbaar, betrouwbaar en gedreven en deskundig en grensverleggend. De organisatie is volop in ontwikkeling, waarbij deze kernwaarden een belangrijke basis vormen. De laatste jaren is hard gewerkt aan het realiseren van het zeer hoogwaardige kwaliteitsniveau van medisch specialistische zorg en innovatie. Dit heeft geresulteerd in een stevige positie als opleidingsziekenhuis. Het Catharina ziekenhuis bruist van de professionele ambitie en streeft ernaar het beste ziekenhuis van Zuid Nederland te zijn. Het ziekenhuis is groot geworden door de ondernemende en innovatieve cultuur van zijn specialisten. Het ziekenhuis ondersteunt specialisten en medici met innovatieve technieken in de groei van zijn topzorg, wat onder meer blijkt uit de geavanceerde techniek en apparatuur die worden gebruikt voor diagnostiek en therapie. Zij maken gebruik van onder andere de nieuwste beeldvormende technieken, de Intra Operatieve Radiotherapie en bijzondere vormen van vaatchirurgie. Bij het Catharina Ziekenhuis werken ruim medewerkers (2.700 fte) en 211 medisch specialisten. De omzet bedroeg in ,3 miljoen. Organisatie missie en visie Missie: samen dienstbaar en vernieuwend in de beste specialistische zorg en opleiding. Visie: In samenwerking met elkaar en onze omgeving willen wij onze patiënten aantoonbaar de beste specialistische zorg bieden. Op een aantal terreinen leveren wij hooggespecialiseerde zorg. Om dat te kunnen blijven realiseren werken wij aan innovatie. Wij investeren in de ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers, omdat het altijd nóg beter kan. Onze patiënten bieden wij deze zorg in een gastvrije en moderne omgeving. Wij stimuleren onze medewerkers hoogwaardige en klantgerichte zorg te verlenen door het bieden van een professioneel en prettig werkklimaat. Context 1

2 Het Catharina Ziekenhuis behandelt steeds vaker patiënten die meer complexe zorg nodig hebben. Net als andere ziekenhuizen heeft het Catharina Ziekenhuis de groei in de reguliere basiszorg in de afgelopen jaren zien stabiliseren. Door de concentratie van zorg nemen de complexiteit en de zwaarte van de behandelingen in het Catharina Ziekenhuis evenwel toe. Zo werden op de speerpunten hart- en vaatziekten, kanker, nierziekten en overgewicht meer patiënten behandeld die moeilijke ingrepen moesten ondergaan. De aanhoudende druk op kostenbeheersing, onder andere door wijzigingen in de financiering systematiek, is voelbaar en de steeds complexer wordende wet- en regelgeving maakt dat het Catharina Ziekenhuis zich als doel heeft gesteld het kostenniveau structureel omlaag te brengen. Het DOT-financieringsstelsel is complex en heeft een vervlakkende en nivellerende werking, die niet in het voordeel is van een semi-academisch ziekenhuis als het Catharina Ziekenhuis met een groot pakket aan bijzondere medische verrichtingen. Overigens heeft de organisatie in 2014 en 2015 goede financiële jaren achter de rug. Samenwerking Zowel binnen de eigen organisatie als ook met collega ziekenhuizen wordt continu gewerkt aan de hoogste kwaliteit van zorg. Zo maakt het Catharina Ziekenhuis samen met het Sint Antonius Ziekenhuis, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het Martini Ziekenhuis, het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis en het Medisch Spectrum Twente deel uit van vereniging Santeon, die samen werken aan de hoogste kwaliteit van zorg, veiligheid en gastvrijheid, met een focus op excellent werkgeverschap en doelmatige bedrijfsvoering. Daarnaast hebben de Raden van Bestuur van de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis in 2014 een Letter of Intent getekend om de samenwerking aan te gaan met als doel het garanderen van goede toegankelijke zorg dicht bij de patiënt. Ook met het St. Jans Gasthuis Weert wordt rondom specifieke patiëntenstromen samengewerkt. Ontwikkelingen ziekenhuis Naast de landelijke ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden zijn twee belangrijke, interne ontwikkelingen: Implementatie van een nieuw EPD; Programma Slim Fit. Het EPD zal voor het gehele ziekenhuis gestandaardiseerd worden. Dit heeft een flinke impact op medewerkers in de organisatie. Niet alleen kan dit leiden tot een andere manier van registreren, ook zal het invloed hebben op de formatie. Het programma Slim Fit is geïnitieerd om de komende jaren te kunnen blijven investeren in kwalitatief goede zorg en innovatie. Het ziekenhuis wil de zorg slimmer organiseren waardoor het ziekenhuis ook in de toekomst financieel fit blijft. Doel van het ziekenhuis is om elk jaar geld over te houden dat geïnvesteerd kan worden in hoogwaardige complexe zorg voor onder meer het Catharina Kanker Instituut en het Catharina Hart- en vaatcentrum. Met het programma wil het ziekenhuis structureel 24 miljoen per jaar gaan besparen, een besparing van 2%. 2

3 Organisatiestructuur Het Catharina Ziekenhuis is opgebouwd uit resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE s). Op operationeel niveau is de medisch specialistische zorg per specialisme ondergebracht in een RVE. Binnen de RVE functioneren de afdelingen als integraal verantwoordelijke afdeling (IVA). De RVE s zijn geclusterd in vier zorggroepen, die op tactisch niveau opereren. De medisch specialisten participeren op alle drie de managementniveaus in de vorm van duomanagement; op organisatieniveau vormen de Raad van Bestuur en het bestuur van de Medische Staf een alliantie, de strategische as. Op tactisch en operationeel niveau wordt invulling gegeven aan duomanagement door de specialist-manager en het lijnmanagement. De zorggroepen worden ondersteund door zes service-eenheden. De service-eenheden ondersteunen en faciliteren de zorggroepen en afdelingen en zij borgen en bewaken de eenheid van beleid en de kaders van wet- en regelgeving: Service-eenheid Facilitair Bedrijf Service-eenheid Informatie, Communicatie en Medische Technologie Service-eenheid Financiën & Administratie Service-eenheid Onderwijs & Onderzoek Service-eenheid Human Resource Management Service-eenheid Bouw & Inrichting Daarnaast zijn er vier stafafdelingen: Bureau Raad van Bestuur Afdeling Marketing & Communicatie Afdeling Kwaliteit & Veiligheid Afdeling Inkoop In bijlage 1 is het organogram van het Catharina Ziekenhuis opgenomen. Hart-Vaatcentrum De hartspecialisten van het ziekenhuis hebben hun krachten gebundeld in het Catharina Hart- Vaatcentrum. Het Catharina Hart-Vaatcentrum is het grootste hartcentrum van Nederland. Onlangs is de nieuwbouw afgerond en het Hart-Vaatcentrum heeft recentelijk de nieuwe state of the art locatie betrokken. Specialisten uit de gehele EU komen naar hét Hart-Vaat Centrum van het CZE om het vak hier te leren; zeer innovatief, hoog gespecialiseerd en een sterke focus op wetenschappelijk onderzoek maken het Hart-Vaat centrum van het CZE een koploper in Nederland. Het centrum heeft een bovenregionale functie; huisartsen en specialisten uit het hele land verwijzen patiënten door vanwege de expertise en ervaring. Ruim 70% van de patiënten van het centrum wordt doorverwezen door specialisten uit andere ziekenhuizen. De ambitie voor het Hart-Vaatcentrum is hoog en dat is terug te zien bij de diverse medewerkers. De verpleegkundigen zijn hooggespecialiseerd en trots op hun vak, hetgeen blijkt uit hun jarenlange betrokkenheid bij het Hart-Vaat centrum. De specialisten zijn continue op zoek naar mogelijkheden om de zorg voor mensen met hartziekten te 3

4 verbeteren. Niet alleen door patiënten zo goed mogelijk te behandelen, maar ook door middel van wetenschappelijk onderzoek, en het doorontwikkelen en toepassen van nieuwe, betere en veiligere behandelmethoden. In samenwerking met de TU Eindhoven hebben zij een afdeling Research & Development. Tevens heeft het centrum een opleidingsfunctie. Het Hart-Vaatcentrum bestaat uit de poliklinieken van de maatschappen Cardiologie en Cardiochirurgie, de Hartfunctieafdeling, de Hartcatheterisatiekamers, de verpleegafdelingen Cardiologie, Cardiochirurgie, de Coronary Care en de Eerste Hart hulp en de researchafdeling (zie bijlage 2 voor het organogram van het Hart-Vaatcentrum). De totale RVE bestaat uit ongeveer 250 fte, waaronder gespecialiseerde verpleegkundigen, verpleegkundigen in opleiding, polikliniekmedewerkers, onderzoek verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, hartfunctielaboranten, researchmedewerkers en researchverpleegkundigen. De omzet bedraagt circa 75 mio. Zes teamleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, zij rapporteren aan een van de twee Afdelingsmanagers. De teamleiders geven leiding aan een subafdeling binnen het Hart-Vaatcentrum. Daarnaast hebben zij externe contacten met leveranciers en nemen zij deel in landelijke werkgroepen, ter bevordering van informatie-uitwisseling en samenwerking. Om de ambities van het ziekenhuis als geheel en het Hart-Vaatcentrum in het bijzonder te borgen, heeft recent een kanteling plaatsgevonden in de organisatie van het Hart-Vaatcentrum, waarbij de aansturing nu plaatsvindt op basis van medische conditie (zorglijn). Het faciliteren van groei en innovatie blijft een belangrijk speerpunt. Tevens zal het afdelingsmanagement zich meer gaan richten op het externe netwerk. Teamleider HCK De teamleider HCK rapporteert aan de afdelingsmanager en geeft samen met de collega teamleider sturing aan de medewerkers van de afdeling HCK, waarbij hij/zij verantwoordelijk is voor het realiseren van de kwalitatieve en kwantitatieve doelen van de afdeling op het gebied van (zorg-) kwaliteit, patiënten medewerker veiligheid en tevredenheid en patiëntenzorg en logistiek. Hierin werkt de teamleider op een effectieve en collegiale wijze samen met de afdelingsmanager, specialistmanager en collega teamleiders en draagt zorg voor een goede multidisciplinaire samenwerking. Op de afdeling HCK werken ongeveer veertig medewerkers, verdeeld over twee teams van circa 15 fte, te weten de interventiecardiologie en elektrofysiologie en het secretariaat en technische ondersteuning. Voor de nieuw aan te stellen teamleider zoeken wij iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat, in staat is out-of-the-box te denken, met gedrevenheid leiding geeft aan de afdeling HCK en bij voorkeur al ervaring heeft opgedaan in een leidinggevende rol. Iemand die prioriteiten weet te stellen, richting geeft aan anderen en hen mee kan nemen en aan kan zetten tot verandering. Een verbinder die samenwerking stimuleert en actief meebouwt aan het Hart-Vaat centrum, collega s hierin weet te enthousiasmeren en over humor en relativeringsvermogen beschikt. Hij/zij is in het bezit van een uitstekend analytisch vermogen en is in staat een sparringpartner te zijn voor zowel de teams, die over ruime vakinhoudelijke kennis beschikken, de afdelingsmanager en de specialisten. Hiervoor is het een pré dat iemand over een (IC)-verpleegkundige achtergrond beschikt en ervaring heeft opgedaan op een HCK afdeling. 4

5 De functie-inhoud u bent aanspreekpunt voor interne relaties (in het ziekenhuis) en externe relaties (leveranciers); u ontwikkelt activiteitenplannen en levert uw bijdrage aan het meerjarenbeleidsplan en jaarplan van de RVE. U bent in de uitvoering mede verantwoordelijk voor de realisatie van het jaarplan; u analyseert resultaten en effecten van beleid en informeert uw leidinggevende hierover ten behoeve van tactisch beleid van de RVE als geheel; u bent verantwoordelijk voor het realiseren van de kwalitatieve en kwantitatieve doelen van de afdeling op het gebied van (zorg-)kwaliteit, patiënt- en medewerker veiligheid en tevredenheid, patiëntenzorg en logistiek, signaleert knelpunten en denkt proactief mee in oplossingen ervan; u levert een bijdrage aan de jaarlijkse begroting van de RVE. U bent verantwoordelijk voor het financieel en formatief beheer van het toegewezen budget van de afdeling en rapporteert periodiek over activiteiten, resultaten en prognoses; u stimuleert, motiveert en levert een actieve bijdrage op het gebied van de veiligheidscultuur; u initieert en draag bij aan verbeteringen in processen of samenwerking met andere organisatieonderdelen; u leidt of neemt deel aan innovatieve en relevante werk- en projectgroepen en kan de implicaties vertalen en implementeren binnen de afdeling; u bent casemanager bij (langdurige) verzuimcasuïstiek; u zorgt voor een open en veilige en aanspreekbare werk- en leerklimaat binnen het team door afstemming, overleg en informatie-uitwisseling met medewerkers; u participeert actief in externe netwerken; u bent integraal verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden: Klant, Financiën, Medewerkers, Technologie (ICMT), Kwaliteit en Innovatie. Achtergrond u beschikt over een afgeronde relevante HBO- opleiding en bij voorkeur meerjarige werkervaring als teamleider; u beschikt over managementervaring, of bent in het bezit van competenties als manager, en bereid tot het volgen van relevante opleidingen en/of trainingen; u heeft grondige kennis van en inzicht in procedures, (logistieke) processen en (logistieke) theorieën van een breed vakgebied en beschikt over analytisch vermogen, hetgeen nodig is voor het op elkaar afstemmen van belangrijke werkprocessen, ook over de grenzen van de RVE heen; u bent op de hoogte van relevante wetgeving en de consequenties van overheidsmaatregelen; u laat zelf voorbeeldgedrag zien in het continu willen verbeteren; u beschikt over probleemoplossend vermogen binnen een complexe (interne) organisatie; u bent proactief en gedreven; u bent een teamspeler en in staat verder te kijken dan uw eigen directe belang; u kunt coachend leidinggeven en medewerkers motiveren en stimuleren; maakt hen verantwoordelijk voor de uitvoering van hun eigen werkzaamheden en verliest daarbij de eindverantwoordelijkheid niet uit het oog; 5

6 u beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden (open, transparant, direct maar respectvol, tact, empathisch vermogen) en weet deze binnen en buiten de afdeling toe te passen, ook in conflictsituaties; u stemt werkzaamheden af met derden, voert intern overleg (zoals het werkoverleg met de teamleden) en wisselt informatie uit; de teamleider staat in goede en slechte tijden voor het team en draagt zorg voor een goede samenwerking en werksfeer; de teamleider bouwt actief mee aan het Hart-Vaatcentrum en enthousiasmeert collega s hierin. Arbeidsvoorwaarden De functie is volgens ziekenhuis CAO ingeschaald in FWG 60 (max ,-- bruto per maand), op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring. De aanstelling vindt plaats voor onbepaalde tijd voor uur in de week. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Het Catharina Ziekenhuis biedt een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden, waarmee u uw arbeidsvoorwaarden op maat kunt maken. Daarnaast is er ruimte voor vakverbreding en persoonlijke ontwikkeling. Voor meer informatie en solliciteren Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Cynthia Lammers of Philip Backx via telefoonnummer Indien u na het lezen van de volledige informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar Crown Gillmore BV t.a.v. Cynthia Lammers Een referentieonderzoek, diplomacheck en assessment zal onderdeel uitmaken van de procedure. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 3 augustus

7 Bijlage 1 Organogram Catharina Ziekenhuis 7

8 Bijlage 2 Organogram Hart-Vaatcentrum 8

9 Bijlage 3 planning Wat: Wie: Wanneer: Week: Vasstellen definitief vacatureprofiel CZE Week 26 Mediawerving Skipr en Intermediair (Afdeling communicatie) Catharina Ziekenhuis Crown Gillmore Vanaf week 26 FASE 2 Benaderen potentieel geschikte en geïnteresseerde Crown Gillmore Vanaf week 26 kandidaten Inventariseren reacties mediawerving Crown Gillmore Vanaf week 26 Gesprekken potentieel geschikte en Crown Gillmore Vanaf week 30/31 geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg Kandidaten Ronde 1: Week 36 CV Presentatie kandidaten (ca. 5) (longlist) Selectiecommissie Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor Crown Gillmore kennismakingsgesprekken (shortlist) Ronde 2: Week 36 Kennismakingsgesprekken max. 4 potentieel Kandidaten geschikte kandidaten. (shortlist) Selectiecommissie Evaluatie en keuzebepaling max. 2 benoembare Crown Gillmore kandidaten vervolgprocedure FASE 3 Ronde 3: Kennismakingsgesprek adviescommissie met max. 2 benoembare kandidaten Kandidaat / Kandidaten Adviescommissie Week 37 Crown Gillmore Terugkoppeling advies (Afvaardiging) Adviescommissie Week 37 adviescommissie aan selectiecommissie Selectiecommissie Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat Selectiecommissie Assessment Kandidaat Week 38 Assessor (psycholoog Crown Gillmore) FAS E 4 Arbeidsvoorwaardengesprek HR Kandidaat Week 38/39 Communicatie benoemde kandidaat Nader te bepalen Week 39 Benoeming Nader te bepalen Uiterlijk week Start kandidaat Week 48 Vanaf

Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis

Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis Teamleider Hartcatheterisatiekamer (HCK) Catharina Ziekenhuis Enthousiaste manager die stevig in zijn/haar schoenen staat, een verbinder met humor en relativeringsvermogen, die out of the box kan denken

Nadere informatie

Manager Marketing & Communicatie Laurentius Ziekenhuis

Manager Marketing & Communicatie Laurentius Ziekenhuis Manager Marketing & Communicatie Laurentius Ziekenhuis Marketeer én Manager die vanuit verbinding overtuigt; in- én extern! Over Laurentius Ziekenhuis Het Laurentius Ziekenhuis is een modern algemeen ziekenhuis

Nadere informatie

Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen

Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen Gemeenschapsmanager gemeente Dinkelland-Tubbergen nieuwe functie in een sterk veranderende omgeving en organisatie met integrale verantwoordelijkheid voor een leefwerkgemeenschap Organisatie Omkijken naar

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder La Providence (0,8 fte)

Directeur-Bestuurder La Providence (0,8 fte) Directeur-Bestuurder La Providence (0,8 fte) Inspirerend, richtinggevend leider die zowel intern als extern zichtbaar is met ondernemerschap gericht op welzijn en kwaliteit voor cliënten en medewerkers

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control Manager Bedrijfsvoering & Financial Control inspirerend en verbindend manager met daadkracht Moveoo Moveoo werkt voor mensen met een kwetsbare positie in de samenleving bij voorbeeld doordat ze dak- of

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne

Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne Directeur Zorg en Dienstverlening Stichting Land van Horne Over Land van Horne De Stichting Land van Horne is een vitale organisatie voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg in de regio Midden-Limburg

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Manager HRM Koersvaste manager, kritisch expert en verbindend adviseur

Manager HRM Koersvaste manager, kritisch expert en verbindend adviseur Manager HRM Koersvaste manager, kritisch expert en verbindend adviseur Organisatie en context Vivantes Zorggroep (hierna Vivantes) biedt een totaalpakket van wonen met zorg, verpleging, thuiszorg en welzijn

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Hoofd (financieel) Beleid & Advies 22 december 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal (tot 8 januari) Marcel

Nadere informatie

Manager Primair Proces

Manager Primair Proces Manager Primair Proces Verbindende en van buiten naar binnen denkende people manager met hands-on mentaliteit en ondernemerschap Korte profielschets ONS welzijn is dé aanbieder van welzijn en zorg in de

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Inspirerende, verbindende manager en sparringpartner op strategisch niveau met gevoel voor ondernemerschap Korte profielschets ONS welzijn is dé aanbieder van welzijn en zorg in

Nadere informatie

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Organisatie UMC Utrecht Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over

Nadere informatie

Directeur HR met overwicht

Directeur HR met overwicht Directeur HR met overwicht strategisch - koersvast - sparringpartner expert peoplemanager Korte schets context vacatureprofiel Dichterbij Dichterbij biedt zorg- en dienstverlening in het stroomgebied van

Nadere informatie

Lid Raad van Bestuur Laurentius ziekenhuis met ruime bestuurlijke ervaring voor periode van een jaar met mogelijke verlenging half jaar

Lid Raad van Bestuur Laurentius ziekenhuis met ruime bestuurlijke ervaring voor periode van een jaar met mogelijke verlenging half jaar Lid Raad van Bestuur Laurentius ziekenhuis met ruime bestuurlijke ervaring voor periode van een jaar met mogelijke verlenging half jaar Het ziekenhuis Het Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) is een algemeen

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG

Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG Profiel Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG 9 september 2015 Opdrachtgever LUMC - RdG Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ november 2014 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel mag

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Planning & Control

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Planning & Control Amersfoortsestraat 15 3769 AD SOESTERBERG info@deveghte.nl www.deveghte.nl Zoekprofiel Stichting Sint Maartenskliniek Manager Planning & Control September 2015 Profiel van de organisatie De Sint Maartenskliniek

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Profiel. Manager Diakademie. 23 september Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager Diakademie. 23 september Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager Diakademie 23 september 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Hoofd Bureau Bestuurs- en bedrijfsondersteuning (BBO)

Hoofd Bureau Bestuurs- en bedrijfsondersteuning (BBO) Profiel Hoofd Bureau Bestuurs- en bedrijfsondersteuning (BBO) 7 maart 2016 Opdrachtgever Gerechtshof Den Haag Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg

Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg met bestuurlijke ervaring in complexe organisaties; kennis van de ouderenzorg en die plezier beleeft aan modernisering van de governance. HilverZorg Stichting HilverZorg

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

Verbindende Manager voor een nieuwe en vernieuwende afdeling HRM

Verbindende Manager voor een nieuwe en vernieuwende afdeling HRM Verbindende Manager voor een nieuwe en vernieuwende afdeling HRM die HRM organiseert, verbindt en positioneert binnen het ziekenhuis. Korte functieschets De managementpositie op de afdeling Human Resources

Nadere informatie

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit Profiel Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit 18 november 2015 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering afdeling Strafrecht

Hoofd Bedrijfsvoering afdeling Strafrecht Profiel Hoofd Bedrijfsvoering afdeling Strafrecht 20 januari 2017 Opdrachtgever Gerechtshof Den Haag Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Profiel. Secretaris Raad van Bestuur. 19 mei Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Secretaris Raad van Bestuur. 19 mei Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Secretaris Raad van Bestuur 19 mei 2016 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 2900 47 82 Voor

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profiel. Controller (0,8 fte) 27 september Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Controller (0,8 fte) 27 september Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Controller (0,8 fte) 27 september 2016 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang

Profielschets. Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Junis Kinderopvang Profielschets Adjunct-directeur Financiën & Bedrijfsvoering Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer:

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht met aantoonbare financiële expertise en ervaring

Lid Raad van Toezicht met aantoonbare financiële expertise en ervaring Lid Raad van Toezicht met aantoonbare financiële expertise en ervaring InteraktContour: verder met hersenletsel InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd Interne- en externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Financiën Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Woningbedrijf Velsen. PublicSpirit. Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner

FUNCTIEPROFIEL. Manager Bedrijfsvoering. bij. Woningbedrijf Velsen. PublicSpirit. Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner FUNCTIEPROFIEL Manager Bedrijfsvoering bij Woningbedrijf Velsen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Partner 8 augustus 2017 De organisatie Woningbedrijf Velsen is de grootste verhuurder in de gemeente

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land

Profiel. Strategisch beleidsadviseur P&O. 7 april 2015. Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Profiel Strategisch beleidsadviseur P&O 7 april 2015 Opdrachtgever 100.000 plus gemeente in het midden van het land Voor meer informatie over de functie Bianca van Winkel, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Profiel. Manager Bedrijfsvoering. 21 april Opdrachtgever D&A Medical Group

Profiel. Manager Bedrijfsvoering. 21 april Opdrachtgever D&A Medical Group Profiel Manager Bedrijfsvoering 21 april 2017 Opdrachtgever D&A Medical Group Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06-29 00 47 81 Voor sollicitatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen FUNCTIEPROFIEL Manager Financiën bij Standvast Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2015 Organisatie en context Standvast Wonen is een actieve woningcorporatie met bijna 9.000

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER (M/V) voor uur per week voor bepaalde tijd

AFDELINGSMANAGER (M/V) voor uur per week voor bepaalde tijd Interne en externe oproep Behandel Expertise Centra 12-18 + Afdeling Behandeling Ambulant Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Directeur. 7 november Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden

Profiel. Directeur. 7 november Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden Profiel Directeur 7 november 2016 Opdrachtgever Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken en RSO Haaglanden Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00

Nadere informatie

Profiel. Manager Financien & Bedrijfsvoering. 24 juni Opdrachtgever Van Neynsel

Profiel. Manager Financien & Bedrijfsvoering. 24 juni Opdrachtgever Van Neynsel Profiel Manager Financien & Bedrijfsvoering 24 juni 2016 Opdrachtgever Van Neynsel Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29 00 47 81 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

De Dienst ICT zit in een veranderingsfase. De organisatie is meer procesgericht opgezet en er is recent een nieuw functiemodel ingevoerd.

De Dienst ICT zit in een veranderingsfase. De organisatie is meer procesgericht opgezet en er is recent een nieuw functiemodel ingevoerd. De Haagse Hogeschool is met 17.000 studenten en ruim 1.600 medewerkers een van de middelgrote hogescholen van Nederland. Op de Haagse wordt talent ontdekt en ontwikkeld in een kwalitatief hoogwaardige

Nadere informatie

Teammanager administratie

Teammanager administratie Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Teammanager administratie In deze functie geef je deskundig en pro-actief vorm en inhoud aan de financiële administratie en coördineer je de dagelijkse

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v!

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! Teamleden van RPCZ werken aan een gezamenlijke ambitie. Deze is gebaseerd op passie, creativiteit, respect, vertrouwen, relatie en plezier. Onze ambitie is om in Zeeland

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Zoekprofiel Business Controller

Zoekprofiel Business Controller Zoekprofiel Business Controller Esther van Zwol Soesterberg, februari 2017 1 Voor IJsselheem is de Veghte op zoek naar een Business Controller. IJsselheem is een organisatie die langs de weg van waarderend

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Functiebeschrijving Transitiedirecteur Onderwijs

Functiebeschrijving Transitiedirecteur Onderwijs Soort functie Salarisschaal Scoreprofiel Ingangsdatum functie Uitvoerder waardering OBP 14 44444 44444 44 44 Tinie Dullens Plaats in de organisatie De transitiedirecteur Onderwijs is gecreëerd met als

Nadere informatie

BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP

BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP FUNCTIEPROFIEL BESTUURSSECRETARIS ALMEERSE SCHOLEN GROEP Inhoud 1 Almeerse Scholen Groep... 3 De organisatie... 3 Missie ASG... 3 Bedrijfsbureau... 3 Stafdienst... 4 Kengetallen ASG... 4 Aanvullende informatie

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. plaatsvervangend regio-manager (vacature 06)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. plaatsvervangend regio-manager (vacature 06) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland omvat de provincies Gelderland en Overijssel, enkele Utrechtse

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond FUNCTIEPROFIEL Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten bij Gemeente Roermond PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, februari 2017 Organisatie en context Ben jij de strategische

Nadere informatie

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat is waar ziekenhuis

Nadere informatie

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur

Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Stichting Synergos/Diagnostiek voor U Lid Raad van Bestuur Organisatie Diagnostiek voor U is een toonaangevende en ondernemende organisatie op het gebied van medische diagnostiek. Diagnostiek voor U beschikt

Nadere informatie

PROFIEL HOOFD FINANCIËN ROC ZADKINE

PROFIEL HOOFD FINANCIËN ROC ZADKINE PROFIEL HOOFD FINANCIËN ROC ZADKINE Inhoudsopgave 1 Zadkine 3 De organisatie 3 Ambitie: Een diploma met meerwaarde 3 De afdeling financiën 4 2 Hoofd Financiën 4 Functieomschrijving 4 Functie-eisen 5 Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verander manager beleid. 22 oktober 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verander manager beleid 22 oktober 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon 088 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profiel. Manager Zorg De Zevenster. 31 maart Opdrachtgever De Zevenster

Profiel. Manager Zorg De Zevenster. 31 maart Opdrachtgever De Zevenster Profiel Manager Zorg De Zevenster 31 maart 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH RECRUITMENT EN WERVING & SELECTIE FUNCTIEPROFIEL W. HEEMSKERK B.V. Februari 2014 W. HEEMSKERK B.V. ALGEMENE INFORMATIE Heemskerk produceert dagelijks met meer dan 80 verschillende grondstoffen zo n 300 unieke eindproducten. Het assortiment

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Bestuur generalist met aantoonbare veranderervaring, die standvastig, doelgericht en open organisatie en medewerkers weer mét en áán elkaar verbindt, nieuwe kansen weet te pakken en

Nadere informatie

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Financiële Administratie

Stichting Sint Maartenskliniek. Manager Financiële Administratie Amersfoortsestraat 15 3769 AD SOESTERBERG info@deveghte.nl www.deveghte.nl Zoekprofiel Stichting Sint Maartenskliniek Manager Financiële Administratie November 2015 Profiel van de organisatie De Stichting

Nadere informatie