Huisvesting Zaanstreek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisvesting Zaanstreek"

Transcriptie

1 Sectie titel Huisvesting Zaanstreek Is er animo voor een bedrijfsverzamelgebouw in de metaalsector? Rapportage Amsterdam, september 2012 Kenmerk: Geschreven voor: Metalektro en Kamer van Koophandel Amsterdam

2 Inhoudsopgave Geschreven voor: Inleiding 3 Achtergrond en doelstellingen 4 Responsverantwoording en leeswijzer 6 Conclusies 7 Resultaten 10 Colofon Achtergrondkenmerken 21 Floris Timmermans Consultant T: E: Thalita Kuijper Consultant T: F: PAGINA 2

3 Sectie titel Inleiding

4 Inleiding Achtergrond en doelstellingen Achtergrond Een prominent lid van Metalektro Zaanstreek heeft de ambitie om in de Zaanstreek voor MKB-metaalbedrijven een gezamenlijk nieuwe bedrijfshuisvesting te realiseren op het bedrijventerrein Hoogtij. Dit initiatief is afkomstig van een metaalbedrijf dat zelf gevestigd is in de Zaanstreek. Op dit moment is het nog onduidelijk wat de huidige huisvestingssituatie van de metaalsector is in de Zaanstreek, of bedrijven geïnteresseerd zijn in collectieve vormen van huisvesting en wat hun wensen en behoeften ten aanzien hiervan zijn. De Kamer van Koophandel en Metalektro Zaanstreek ondersteunen de ondernemer die met dit initiatief kwam bij de opzet en uitrol van dit project. Om deze inzichten te verkrijgen is een inventariserend onderzoek uitgevoerd. PAGINA 4

5 Inleiding Achtergrond en doelstellingen Doelstellingen Voorafgaand zijn de volgende doelstellingen vastgesteld voor het onderzoek: peilen van behoefte voor bedrijfsverzamelgebouw; kwaliteit en expansiemogelijkheden van de huidige huisvesting; verhuisplannen en bereidheid; eisen en wensen ten opzichte van een eventuele nieuwe locatie; bereidheid om materieel en faciliteiten te delen met andere ondernemers/ bedrijven; peilen van behoefte m.b.t. samenwerking met onderwijsinstellingen Omdat het primaire doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de behoefte en animo voor een bedrijfsverzamelgebouw, ligt daarop de nadruk in de conclusies. PAGINA 5

6 Inleiding Responsverantwoording en leeswijzer Veldwerk Het telefonische veldwerk vond plaats van 27 augustus tot en met 10 september In totaal zijn 90 gesprekken met ondernemers uit de Zaanstreek gevoerd. In totaal zijn 250 ondernemers benaderd om deel te nemen aan het telefonische onderzoek, daarmee komen we op een responspercentage van 36%. Voor een onderzoek onder een zakelijke doelgroep is dat een goede respons en geeft ons de mogelijkheid betrouwbare uitspraken te doen. Doordat alle ondernemers uit de metaalsector in de Zaanstreek zijn benaderd voor het onderzoek geven de resultaten een representatief beeld weer van de sector. Leeswijzer De resultaten van het onderzoek zijn op totaalniveau weergegeven en waar relevant uitgesplitst naar de volgende drie kenmerken: 1. Aantal vestigingsjaren op huidige locatie 2. Of de huidige locatie de komende vijf jaar al dan niet voldoet aan de behoeften van de onderneming 3. Of ondernemers, als zij zouden verhuizen binnen vijf jaar, de voorkeur hebben voor een zelfstandig pand of een bedrijfsverzamelgebouw Tenzij anders aangegeven in de tekst, kan daar waar staat bedrijfsverzamelgebouw ook gelezen worden als geclusterde metaalbedrijven of 'metaalstraat'. PAGINA 6

7 Sectie titel Conclusies

8 Conclusies Ondernemers positief over delen van diensten Animo voor bedrijfsverzamelgebouw Draagvlak voor gedeelde faciliteiten en diensten Uit de resultaten van het onderzoek trekken we de conclusie dat er op dit moment enige mate van interesse en draagvlak is voor een bedrijfsverzamelgebouw. Met name bedrijven die nog niet zo lang op hun huidige locatie gevestigd zijn, vermoedelijk jonge bedrijven met groeiambitie, staan open voor zo n initiatief. Ondernemers die open staan voor een bedrijfsverzamelgebouw hebben behoefte aan relatief kleine oppervlakte aan bedrijfsruimte. Dit maakt het mogelijk om meerdere bedrijven gezamenlijk te huisvesten. Een dergelijke gezamenlijke huisvesting zou bij voorkeur op huurbasis zijn in een bestaand pand. Deze ondernemers staan positief tegenover de aanwezigheid van branchegenoten. Faciliteiten die zij willen delen zijn onder meer beveiliging, afvalinzameling, parkeerplaatsen, energie-inkoop, opslagruimte en laad- en losruimte. Hoewel een groot deel van de bedrijven de voorkeur heeft voor een eigen pand, is er bij hen ook veel draagvlak om diensten en faciliteiten te delen. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om aangrenzend aan een bedrijfsverzamelgebouw zelfstandige huisvesting aan te bieden, waarbij men ook gebruik kan maken van collectieve diensten. PAGINA 8

9 Conclusies Als het eerste schaap over de dam is Concept uitwerken met enthousiaste ondernemers Onze ervaring is dat in een vroeg stadium als dit een beperkt aantal ondernemers nodig is die de kar trekken. Met de deze groep kan Metalektro en de Kamer van Koophandel een concept uitwerken voor het bedrijfsverzamelgebouw. Als (een deel van) deze ondernemers zich vervolgens committeren aan het initiatief en hun enthousiasme delen met andere potentiële deelnemers, neemt de interesse in het initiatief ongetwijfeld toe. PAGINA 9

10 Sectie titel Resultaten

11 Vestiging op huidige locatie Volgens een vijfde locatie binnen vijf jaar onvoldoende Metaalbedrijven zijn voor een groot deel (47%) 10 jaar of langer op hun huidige Totaal 31% 22% 47% locatie gevestigd. Voorkeur voor verzamelgebouw 43% 36% 21% Ondernemers die openstaan voor een bedrijfsverzamelgebouw zijn relatief Voorkeur voor zelfstandig pand 28% 18% 54% korter gevestigd op hun huidige locatie. Vier tiende (43%) zit daar namelijk 0 tot 5 jaar. 0 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 jaar of langer Figuur 1: Hoe lang is uw onderneming op de huidige locatie gevestigd? Basis: Alle respondenten (n=90), voorkeur voor verzamelgebouw (n= 14) voorkeur voor zelfstandig pand (n= 71) Een vijfde (18%) van de ondernemers verwacht dat hun huidige locatie de komende vijf jaar niet meer kan voldoen Totaal 0-5 jaar 81% 71% 18% 25% 4% aan de wensen en behoeften van de 5-10 jaar 90% 10% onderneming. Die verwachting is nog 10+ jaar 83% 17% wat hoger (25%) onder ondernemers die relatief kort (0-5 jaar) op de huidige locatie zijn gevestigd. Ja Nee, want: Weet niet Figuur 2: Kan de huidige locatie de komende 5 jaar aan de wensen en behoeften van uw onderneming voldoen? Basis: Alle respondenten (n=90); 0-5 jaar (n=28), 5-10 jaar (n=20), 10+ jaar jaar (n=42) PAGINA 11

12 Tekortkomingen huidige locatie Onvoldoende uitbreidingsruimte voornaamste tekort De voornaamste reden waarom de huidige locatie binnen vijf jaar niet meer onvoldoende uitbreidingsruimte 63% 38% 0% voorziet in de behoeften van de onderneming, is onvoldoende ruimte om uit te breiden (63%). pand voldoet niet aan hedendaagse inrichtingseisen 44% 56% 0% pand is slecht bereikbaar 38% 63% In mindere mate zou het huidige pand (binnen vijf jaar) niet meer voldoen aan hedendaagse inrichtingseisen (44%) of omgeving verloederd 19% 81% is de bereikbaarheid van het pand onvoldoende (38%). onvoldoende milieuruimte 13% 81% 6% Verloedering van de omgeving (19%), onvoldoende milieuruimte (13%) en een tekort aan parkeerruimte (13%) zijn in beperkte mate redenen om een verhuizing te overwegen. te weinig parkeerruimte 13% 88% Ja Nee Weet niet Figuur : Met welke aspecten denkt u dat uw onderneming in de komende 5 jaar te maken gaat krijgen? Basis: Alle respondenten van wie de huidige locatie de komende vijf jaar waarschijnlijk niet voorziet in de behoefte van de organisatie (n=15) 0% PAGINA 12

13 Verhuisbereidheid Ondernemers verhuisbereid als locatie onvoldoende is Met name ondernemers die relatief kort (0-5 jaar) zijn gevestigd op de huidige locatie, verwachten binnen vijf jaar te verhuizen naar een nieuw pand (39%). Ondernemers die vijf jaar of langer zijn gevestigd verwachten in mindere mate (15/17%) van pand te verwisselen in de nabije toekomst. Een meerderheid (69%) van de ondernemers die vermoeden dat hun huidige locatie binnen vijf jaar onvoldoende is, verwachten ook daadwerkelijk te verhuizen binnen dat termijn. Totaal 0-5 jaar 5-10 jaar 10+ jaar Locatie voldoet Locatie voldoet niet 9% 18% 5% 10% 5% 12% 3% 11% 14% 38% 21% 35% 26% 36% Zeer waarschijnlijk Onwaarschijnlijk Weet niet 30% 32% 31% 43% 45% 55% 48% 25% Figuur : Hoe waarschijnlijk is het dat uw onderneming binnen nu en 5 jaar zal verhuizen naar een andere locatie Basis: Alle respondenten (n=90); 0-5 jaar (n=28), 5-10 jaar (n=20), 10+ jaar (n=42), locatie voldoet (n=73), locatie voldoet niet (n=16) 6% Waarschijnlijk 25% Zeer onwaarschijnlijk 3% 4% 5% 2% 3% 0% PAGINA 13

14 Benodigde oppervlakte Verzamelgebouw vooral voor kleinere ondernemingen Ondernemers die voorkeur hebben voor een bedrijfsverzamelgebouw hebben Totaal 11% 12% 16% 50% 11% behoefte aan een kleiner oppervlak van een eventuele toekomstige Voorkeur voor verzamelgebouw 29% 36% 21% 7% 7% bedrijfsruimte dan ondernemers die voorkeur hebben voor een zelfstandig Voorkeur voor zelfstandig pand 8% 7% 11% 61% 13% pand. Die eerste groep ondernemers geeft voor een groot deel (65%) aan maximaal 100 m 2 nodig te hebben, 0 tot 5 jaar 21% 11% 21% 39% 7% terwijl die tweede groep grotendeels (61%) meer dan 200 m 2 wenst. 5 tot 10 jaar 15% 30% 15% 25% 15% Ondernemers die korter dan tien jaar op de huidige locatie zijn gevestigd hebben grotendeels behoefte aan maximaal 100 m 2 (53/ 60%). 10 jaar of langer 5% 12% 69% minder dan 50 m2 50 tot 100 m2 100 tot 200m2 200m2 of meer Geen antwoord 12% Figuur : Hoeveel ruimte heeft uw onderneming dan nodig Basis: Alle respondenten (n=90), voorkeur voor verzamelgebouw (n= 14) voorkeur voor zelfstandig pand (n=71), 0-5 jaar (n=28), 5-10 jaar (n=20), 10+ jaar (n=42) PAGINA 14

15 Voorkeur toekomstig pand Animo voor een bedrijfsverzamelgebouw Zelf standig pand 79% 16% Bedrijfsverzamelgebouw Kooppand 77% 19% Huurpand Bedrijventerrein 74% 22% Locatie in de stad 80% 40% 0% 40% Figuur : Stel uw onderneming zoekt binnen nu en 5 jaar nieuwe huisvesting, wat heeft dan uw voorkeur? Basis: Alle respondenten (n=90), ondernemers die geen voorkeur voor één van beide opties hadden zijn niet weergegeven Hoewel een meerderheid (79%) van de ondernemers voorkeur zou hebben voor een zelfstandig pand, is er wel degelijk animo voor een bedrijfsverzamelgebouw (16%). Ondernemers hebben een duidelijke voorkeur voor een kooppand (77%) ten opzichte van een huurpand (19%). Een derde duidelijke voorkeur is er voor een locatie op een bedrijventerrein (74%) ten opzichte van een locatie in de stad (22%). PAGINA 15

16 Voorkeur toekomstig pand Lichte voorkeur voor branchegenoten in de buurt Branchegenoten in de omgeving 47% 32% Geen branchegenoten in de omgeving Nieuwbouw 46% 29% Bestaand bouw Technische onderwijsinstelling in de omgeving 44% 29% Geen technische onderwijsinstelling in de omgeving 80% 40% 0% 40% Figuur : Stel uw onderneming zoekt binnen nu en 5 jaar nieuwe huisvesting, wat heeft dan uw voorkeur? Basis: Alle respondenten (n=90), ondernemers die geen voorkeur voor één van beide opties hadden zijn niet weergegeven Voor een drietal aspecten hebben ondernemers geen uitgesproken voorkeur. Zo is de helft (47%) van de ondernemers voorstander van branchegenoten in de omgeving en een derde (32%) dat niet. Nieuwbouw heeft een lichte voorkeur (46%) ten opzichte van bestaande bouw (29%). Ten slotte heeft bijna de helft (44%) van de ondernemers technische onderwijsinstellingen graag in de buurt, terwijl drie tiende (29%) dat liever niet heeft. PAGINA 16

17 Voorkeur toekomstig pand Voorkeur voor huur in bedrijfsverzamelgebouw Ondernemers die hun voorkeur uitspreken voor een bedrijfsverzamelgebouw, verkiezen huur (57%) boven koop (36%). Ondernemers die daarentegen liever in een zelfstandig pand plaatsnemen verkiezen koop (86%) boven huur (10%). Voorkeur voor zelfstandig pand Voorkeur voor verzamelgebouw Koop 86% 36% 10% Huur 57% 80% 40% 0% 40% Figuur : Stel uw onderneming zoekt binnen nu en 5 jaar nieuwe huisvesting, wat heeft dan uw voorkeur? Basis: Voorkeur voor verzamelgebouw (n= 14) voorkeur voor zelfstandig pand (n=71) Een bedrijfsverzamelgebouw zou wat betreft ondernemers plaats kunnen nemen in bestaande bouw (50%). Zelfstandige panden zouden bij voorkeur nieuwbouw zijn (54%). Nieuwbouw Bestaand Voorkeur voor zelfstandig pand 54% 25% Voorkeur voor verzamelgebouw 21% 50% 80% 40% 0% 40% Figuur : Stel uw onderneming zoekt binnen nu en 5 jaar nieuwe huisvesting, wat heeft dan uw voorkeur? Basis: Voorkeur voor verzamelgebouw (n= 14) voorkeur voor zelfstandig pand (n=71) PAGINA 17

18 Voorkeur toekomstig pand Draagvlak voor branchegenoten in verzamelgebouw Of men nu de voorkeur geeft aan een zelfstandig pand of een verzamelgebouw plaatsneemt, ondernemers hebben de voorkeur voor de aanwezigheid boven de afwezigheid van branchegenoten. Logischerwijs staat men daar in een verzamelgebouw (57%) meer voor open dan wanneer men een zelfstandig pand verkiest (46%). Voor de nabijheid van technische onderwijsinstellingen bij een bedrijfsverzamelgebouw, hebben ondernemers geen duidelijke voorkeur. Voorkeur voor zelfstandig pand Voorkeur voor verzamelgebouw Wel branchegenoten in de omgeving 57% Geen branchegenoten in de omgeving Figuur : Stel uw onderneming zoekt binnen nu en 5 jaar nieuwe huisvesting, wat heeft dan uw voorkeur? Basis: Voorkeur voor verzamelgebouw (n= 14) voorkeur voor zelfstandig pand (n=71) Wel technische onderwijsinstelling in de omgeving Voorkeur voor zelfstandig pand Voorkeur voor verzamelgebouw 46% 34% 21% 80% 40% 0% 40% 48% 36% Geen technische onderwijsinstelling in de omgeving 28% 43% 80% 40% 0% 40% Figuur : Stel uw onderneming zoekt binnen nu en 5 jaar nieuwe huisvesting, wat heeft dan uw voorkeur? Basis: Voorkeur voor verzamelgebouw (n= 14) voorkeur voor zelfstandig pand (n=71) PAGINA 18

19 Gedeelde faciliteiten Veel draagvlak voor het delen van bepaalde diensten Voor het delen van een groot aantal diensten is draagvlak te vinden bij een Beveiliging 76% 23% meerderheid van de ondernemers. Dat zijn: Beveiliging (75%) Afvalinzameling (67%) Parkeerplaatsen (64%) Energie-inkoop (58%) BHV (51%) Afvalinzameling Parkeerplaatsen Energie inkoop BHV (bedrijfshulpverle ner) 67% 64% 58% 51% 31% 32% 40% 47% Een derde (32%) van de ondernemers zou opslagruimte wel willen delen als dat kosten bespaart. Ondernemers die open staan voor een bedrijfsverzamelgebouw staan daar welwillender tegenover (57%). Transport van producten Opslagruimte 32% 43% 53% 68% Ja Nee Weet niet Figuur : Welke van de volgende faciliteiten zou uw onderneming met andere metaalbedrijven willen delen om kosten te besparen? Basis: Alle respondenten (n=90) PAGINA 19

20 Gedeelde faciliteiten Meerderheid wenst gezamenlijke laad- en losruimte in bedrijfsverzamelgebouw Voor het delen van een aantal andere diensten is minder draagvlak te vinden. Laad- en losruimte 31% 67% Gedeelde receptie (21%), inkoop (22%) ICT-diensten 31% 64% en gebruik van machines (24%) kan op Personeel 27% 70% de minste animo rekenen, ook bij ondernemers die openstaan voor een Kantine 27% 72% bedrijfsverzamelgebouw. Servicebureau HR/facilitair 27% 71% Hoewel slechts een derde (31%) Machines 24% 74% voorstander is van het delen van laaden losruimte, staan ondernemers die de Inkoop 22% 74% voorkeur geven aan een Receptie 21% 77% bedrijfsverzamelgebouw hier aanzienlijk positiever tegenover (64%). Ja Nee Weet niet Figuur : Welke van de volgende faciliteiten zou uw onderneming met andere metaalbedrijven willen delen om kosten te besparen? Basis: Alle respondenten (n=90) PAGINA 20

21 Sectie titel Achtergrondkenmerken

22 Achtergrondkenmerken 86% 14% Man Vrouw Figuur : Geslacht Basis: Alle respondenten (n=90) Eigenaar/ ondernemer Directeur & eigenaar 28% 30% Directeur/ directielid Anders 20% 22% Figuur : Bent u Basis: Alle respondenten (n=90) PAGINA 22

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Rapportnr. : 13 0021 14 Projectmanager(s) : R. Dreier en J.D. Rotman Datum : Februari

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Ruimte voor creativiteit. Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam

Ruimte voor creativiteit. Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Onderzoek naar de bedrijfshuisvestingsvraag van creatieve ondernemers in Rotterdam Martijn Epskamp en Wim van der Zanden

Nadere informatie

Groningen = creatieve stad. Eindrapport. Opgesteld in opdracht van: Gemeente Groningen

Groningen = creatieve stad. Eindrapport. Opgesteld in opdracht van: Gemeente Groningen Eindrapport Opgesteld in opdracht van: Gemeente Groningen Opgesteld door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, juni 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek... 1 1.2 Aanpak...

Nadere informatie

StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle

StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle Utrecht, juli 2010 G.D. Bos, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van SSH Deze rapportage

Nadere informatie

NOTITIE VRAAGMONITOR WERKLOCATIES REGIO GOOI EN VECHTSTREEK Stec Groep aan ilocator & Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland

NOTITIE VRAAGMONITOR WERKLOCATIES REGIO GOOI EN VECHTSTREEK Stec Groep aan ilocator & Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland NOTITIE VRAAGMONITOR WERKLOCATIES REGIO GOOI EN VECHTSTREEK Stec Groep aan ilocator & Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort, Guido van der Molen, Boudewijn Kuijl

Nadere informatie

Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010

Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Eindrapportage Centraal Beheer Achmea / Synpact 12 april 2010 Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Eindrapportage Centraal Beheer Achmea /Synpact 12 april 2010

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver VIS2: Gebruikerservaringen 3 Arcon 2006 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 GEBRUIKERS VAN VIS2... 7 3 VERWACHTINGEN CLIËNTVOLGSYSTEEM...

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

De ideale werkplek voor de ondernemer

De ideale werkplek voor de ondernemer De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting van innovatieve startende bedrijven in de Westas Schiphol, 12 juni 2014 Ruth Engels De ideale werkplek voor de ondernemer Bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Rapportage Kenmerk: 20107 Juni 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Huidige voorziening 7 Verplichtstelling

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Vier weken zoektermijn Wet Werk en Bijstand

Vier weken zoektermijn Wet Werk en Bijstand BestuursBestuurs- en Concerndienst Vier weken zoektermijn Wet Werk en Bijstand een beeld van de gevolgen na invoering notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl oktober 2012 1 Colofon uitgave

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3 februari 2011 AgentschapNL De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie