JAARVERSLAG HET DANSPALEIS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG HET DANSPALEIS 2013"

Transcriptie

1

2 JAARVERSLAG HET DANSPALEIS 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 02 2 Doelstellingen en ambities pagina 04 3 Waar staat het Danspaleis nu en wat is er bereikt? pagina Het Danspaleis in en buiten de zorgcentra 3.2 Organisatie 3.3 Zakelijke ondersteuning pagina Samenwerking met scholen en vrijwilligersorganisaties 3.5 Samenwerking met bedrijven 3.6 Samenwerking met evenementen en festivals 3.7 Onderscheidend karakter pagina 08 4 De Danspaleistournee 2013, feiten en cijfers pagina 10 5 Evaluaties pagina 11 6 Communicatie en PR pagina Nieuwe communicatie-uitingen 6.2 Sociale media 6.3 Free publicity 7 Financiën pagina Financieel overzicht 8 Het Danspaleis, conclusie en vooruitblik pagina 15 Bijlage 1 Bijlage 2 Jaarcijfers stichting Danspaleis

3 1 INLEIDING Het Danspaleis heeft een geslaagd jaar achter de rug. Het aantal Danspaleizen steeg van 62 in 2012, naar 69 in Voor 2014 is de verwachting dat het er 90 zullen zijn. Het aantal steden en gemeenten is uitgebreid in 2013; naast Amsterdam en Rotterdam is ook Den Bosch opgenomen in de tournee, en zijn de gemeenten Gorinchem en Zelhem aangedaan. De tournee zal in 2014 worden aangevuld met Utrecht, Den Haag en Eindhoven. De bezoekersaantallen stegen van in 2012 naar in De bezoekers van buiten de zorgcentra blijven het Danspaleis bezoeken; het worden er zelfs meer: van 20% in 2012 naar 28% in Het aantal betrokken vrijwilligers is toegenomen van 550 in 2012 naar 640 in Ook het aantal samenwerkende partners is gestegen van 15 zorgcentra in 2012 naar 21 in Ook dit jaar is duidelijk geworden dat er zowel vanuit de ouderen als het personeel van zorgcentra behoefte is aan de Danspaleisformule. Een formule die zijn kracht ontleend aan het samenspel van muziek, programmering, decor, de Danspaleiscrew en het werken met de jongeren. Ouderen vergeten de dagelijkse beslommeringen, herinneringen komen naar boven en de personeelsleden voelen weer waarom ze het werk doen waarvoor ze hebben gekozen. Ook bewoners uit de buurt weten het Danspaleis te vinden. Het is een plek met een ijsbrekende functie waar ouderen zelf in beweging komen en contact hebben met jongeren, personeel, buurtbewoners of familieleden. De samenwerking met Stadsdeel Oost in Amsterdam heeft aangetoond dat er voor het Danspaleis mogelijkheden liggen bij ouderen die zelfstandig wonen. Juist deze ouderen kunnen in een sociaal isolement terechtkomen. Door de sociale netwerken van oudere bewoners te versterken, kan het Danspaleis hier preventief werken. Om deze reden wil het Danspaleis bewust niet heel Nederland veroveren maar in een beperkt aantal steden de diepte induiken. Zodat de sociale netwerken in deze steden worden versterkt. Door deze intensievere aanpak in het bereiken en betrekken van met name ouderen, gaan de kosten van de organisatie van een Danspaleiseditie omhoog. Daar staat tegenover dat het Danspaleis met deze aanpak nauwer aansluit bij fondsen en bij het beleid van de overheid. Hierdoor kunnen budgetten beschikbaar komen die het Danspaleis kunnen ondersteunen. Door een bredere aanpak en de groei van het aantal Danspaleizen zal ook het aantal betaalde krachten in het Danspaleis moeten toenemen. Daarnaast zal het Danspaleis gebruik maken van een grote groep vrijwilligers die de uitvoering van de Danspaleizen voor een groot gedeelte gaat dragen. Een bedrijfsmodel op basis aanpak uiteen. De PR krijgt een grotere rol, en er zullen sterke communicatiemiddelen worden ingezet. Hierdoor krijgt het Danspaleis meer bekendheid en zullen er meer ouderen worden geworven. In dit jaarverslag vindt u de resultaten, bevindingen en evaluaties van de tournee die het Danspaleis heeft gemaakt in 2012/2013 in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en een aantal andere gemeenten. De doelstellingen en ambities uit het projectplan - waarvoor subsidie is toegekend - vormen het uitgangspunt van het onderzoek: zijn deze doelen daadwerkelijk bereikt? in Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch, Purmerend, draagt bij aan het doel om een ontmoetingsplek te creëren waar oude en jonge generaties, mobiele en 02 03

4 - 2 DOELSTELLINGEN EN AMBITIES WAAR STAAT HET DANSPALEIS NU EN 3 WAT IS ER BEREIKT? In 2013 is de algemene doelstelling aangescherpt door de nieuwe ontwikkeling om ook de zelfstandig wonende ouderen te bereiken. Algemene Doelstelling Het Danspaleis wil het welzijn van ouderen verbeteren, door met behulp van muziek, de levenslust bij ouderen op te wekken en de ontmoeting tussen ouderen en hun omgeving te stimuleren. Niet alleen met hun medebewoners in zorgcentra, maar ook met zelfstandig wonende ouderen uit de buurt, andere buurtbewoners en met jongeren. Het Danspaleis wil, kortom, het maken van contact faciliteren en zo concreet bijdragen aan het welzijn van ouderen. Daarnaast wil het Danspaleis constructief bijdragen aan een positiever en genuanceerder beeld van ouderen bij jongere generaties. Door de inzet van professionele communicatie rondom het Danspaleis, kan het Danspaleis als geen ander een krachtige bijdrage leveren op dit vlak. Doelstelling bereik Meer ouderen zouden moeten kunnen deelnemen door het Danspaleis niet alleen in de Amsterdamse zorgcentra te organiseren maar ook in andere grote steden van Nederland. Daarnaast wil het Danspaleis edities uitrollen voor zelfstandig wonende ouderen in buurten van grote steden. Tenslotte wil het Danspaleis samenwerken met festivals en uitgaansgelegenheden met een publiek dat normaliter niet snel in contact komt met ouderen. Het idee is dat het Danspaleis een terugkerend evenement wordt, zodat ouderen zich op de komst kunnen verheugen en er duurzame contacten ontstaan. Per woonzorgcentrum en per buurt in een stad, willen we het Danspaleis vier keer per jaar laten plaatsvinden. de jaren 2012 t/m 2014 in Amsterdam en omgeving: 65 Danspaleizen in 15 verschillende centra. D 130 Danspaleizen in 30 verschillende centra. Festivals: 5 Uitgaansgelegenheden: 5 75 Aantal vrijwilligers per Danspaleis: 5 5 Aantal familieleden en vrienden per Danspaleis: 6 Per Danspaleis komen er in een woonzorgcentrum gemiddeld 75 bezoekers. In drie jaar tijd bereiken we met 195 Danspaleizen dus ruim bezoekers. Daarnaast bereiken we per Danspaleiseditie op festivals en in uitgaansgelegenheden een publiek van 500 mensen (in totaal mensen) tussen de 20 en 40 jaar. De organisatie van het Danspaleis heeft de ambitie om het komende jaar: meer ouderen te bereiken in heel Nederland. de sociale participatie van ouderen te verbeteren. een betaalbaar en vernieuwend alternatief te zijn voor bestaande ouderenactiviteiten. een positieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming van ouderen. een brug te slaan tussen jong en oud door jongeren te betrekken bij het Danspaleis. als organisatie verder te professionaliseren zodat de continuïteit en de kwaliteit blijven gewaarborgd. 3.1 Het Danspaleis in en buiten de zorgcentra De contacten met de zorgcentra en de ouderen zijn gelegd in 2012 en versterkt in Vanuit de evaluaties en de bezoekersopkomst blijkt dat er duidelijk een behoefte is aan het Danspaleis, zowel vanuit de zorgcentra als de ouderen zelf. Een groot aantal huizen wil zich in 2013 aan het Danspaleis verbinden en reserveert er een, voor een zorgcentrum behoorlijk, bedrag voor (minimaal per jaar op een te besteden activiteitenbudget van gemiddeld tot per jaar). Personeel, vrijwilligers en ouderen kijken over het algemeen uit naar een komend Danspaleis en zijn blijvend enthousiast. De sfeer in een huis wordt verhoogd en men praat na over het Danspaleis. We zien ook dat de toeloop van bewoners van buiten toeneemt, veel vaste gezichten zien we terug. Van de bezoekers is in % publiek van buiten de zorglocatie. Vanuit de ouderen is er een schare fans ontstaan die de verschillende edities van een Danspaleis bezoekt. Ze hoppen van huis naar huis en vormen het bewijs dat het Danspaleis leeft onder de ouderen. Fans zoeken elkaar op, zitten bij elkaar aan tafel, halen drankjes voor elkaar en dansen met het minder mobiele publiek. Een van de fans is inmiddels vaste vrijwilliger geworden bij de op- en afbouwploeg. Naast de Danspaleizen in de zorgcentra is een nieuwe formule in ontwikkeling door de samenwerking met Stadsdeel Oost in Amsterdam. Voor het stadsdeel zijn tien Danspaleis plusedities gehouden. Dit zijn Danspaleizen die buiten de zorgcentra op aantrekkelijke locaties in buurten plaatsvinden, zoals in het Lloydhotel in het Amsterdamse Oostelijk Havengebied. Het doel hiervan is om nieuwe buurtbewoners worden uitgenodigd, maar waar ook jongere buurtbewoners welkom zijn - zij voelen zich vaak aangetrokken door de ouderwets gezellige sfeer. Deze edities vragen om een intensievere aanpak omdat de lastig te bereiken doelgroep, de sociaal geïsoleerde oudere, moet worden benaderd, aangesproken en geactiveerd. Dit is anders dan de Danspaleizen in de zorgcentra, waar het oudere publiek al aanwezig is. Het brengt ook andere kosten met zich mee. Gezien de ontwikkelingen in de zorg en de beleidsplannen waaruit blijkt dat ouderen langer zelfstandig wonen, het aantal zorgcentra afneemt, en er een grotere rol is weggelegd voor mantelzorgers en preventieve maatregelen, zal het Danspaleis deze formule doorontwikkelen. 3.2 Organisatie De organisatie heeft een stevige basis gekregen. Het bestuur van Stichting Danspaleis heeft periodiek overleg met de twee vaste medewerkers van het Danspaleis en heeft een controlerende, toeziende en adviserende rol. De twee vaste medewerkers van het Danspaleis vullen elkaar goed aan. Mieke Sandkuijl vervult de algemene projectleiding; Suna Duijf is de vaste PlatenDraaier (PD) en heeft de artistieke leiding. Inmiddels zijn er ook twee freelancers aangetrokken voor de uitvoering van het mini-evenement op locatie. Daarnaast zijn er drie freelancers die de bouwploeg kunnen vervangen. Op deze manier heeft het Danspaleis een roulerende uitvoeringspoule die op locatie het Danspaleis kan uitrollen. Twee volledig ingewerkte back-up PD s kunnen PD Suna vervangen. Inmiddels heeft de organisatie ook drie vrijwilligers aangetrokken, één voor de op- en afbouw, één voor de afdeling scholen en vrijwilligers, en één voor de administratie. Het Danspaleis heeft geluidsapparatuur en een onderscheidend decor laten maken dat elke locatie tot een dansruimte omtovert. Het heeft een eigen transportbus aangeschaft voor het vervoer van decor en apparatuur; deze dient daarnaast als opslagruimte. Tenslotte heeft het Danspaleis een onderscheidende huisstijl ontwikkeld, waaronder een aantrekkelijke en informatieve website. Eind 2013 zijn een computer en een laptop gekocht. per jaar uitrollen waar het projectplan van uitgaat. Voor een uitbreiding van het Danspaleis, door bijvoorbeeld meerdere Danspaleizen te houden, is ook een uitbreiding van de organisatie nodig

5 3 3.3 Zakelijke ondersteuning Om het Danspaleis naar een hoger plan te tillen, heeft de organisatie enkele adviseurs geraadpleegd, met name op zakelijk vlak. Het Danspaleis is een traject gestart met de Nestorkring. Vanuit deze organisatie geeft een adviseur gedurende een half jaar zakelijke begeleiding. Hierdoor zijn de subsidieaanvragen gestroomlijnd en is er een blik geworpen in de toekomst. Een meerjarenplan is het resultaat. 3.4 Samenwerking met scholen en vrijwilligersorganisaties Het werken met jongeren heeft een duidelijke meerwaarde voor het Danspaleis. De jongeren zorgen op de vloer voor een frisse wind en geven nét dat zetje om ouderen aan het dansen te krijgen. Jongeren komen direct in contact met ouderen, waardoor ze een genuanceerder beeld krijgen van de doelgroep. Door leeftijd en ervaring hebben ouderen op jongeren vaak een rustgevende werking. Dit kan de jongeren vertrouwen geven in hun doen en laten. Het Danspaleis biedt de jongeren een laagdrempelige en positieve leerwerkplek. Beiden hebben elkaar duidelijk wat te bieden. Het werken met scholen is in 2013 arbeidsintensief gebleken en daarom moet hier vanaf 2014 een oplossing voor worden gevonden (zie het volgende hoofdstuk). Inmiddels zijn gesprekken met scholen en jongerenwerkers gestart om de mogelijkheden voor een intensievere en doeltreffendere samenwerking te onderzoeken. De doelgroep jongvolwassenen is aangetrokken door de samenwerking met vrijwilligersorganisatie Amsterdam en Rotterdam Cares en de Vrijwilligerscentrale. Ook melden vrijwilligers zich spontaan, omdat het concept ze aanspreekt. De groep jongvolwassenen is zelfstandiger en behoeven minder aandacht van de Danspaleiscrew. Bovendien zijn ze een voorbeeld voor de jongere doelgroep. 3.5 Samenwerking met bedrijven Er is in 2013 een aantal Danspaleizen afgenomen door bedrijven zoals woningcorporatie Ymere en duurzaamheidsorganisatie Meneer de Leeuw (die ook de doelgroep ouderen willen betrekken). Ze bestellen een aantal Danspaleizen om de eigen achterban te bedienen. Deze edities genereren vrij gemakkelijk een extra inkomstenbron en dat biedt een gunstig perspectief voor de komende jaren. Ymere heeft zich positief uitgelaten over de samenwerking met het Danspaleis en de mogelijkheden met deze organisatie worden in 2014 verder verkend. Meneer de Leeuw neemt in 2014 opnieuw een Danspaleis af, voor zijn energiewedstrijd tussen zorgcentra. 3.6 Samenwerking met evenementen en festivals Het Danspaleis heeft ingehaakt op verschillend festivals en evenementen, zoals het zomerfestival Gorinchem en het slotfestijn van de Wijkaanpak in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Met eenvoudige ingrepen zijn speciale Danspaleisedities uitgevoerd. Deze evenementen trekken immers een groter en breder publiek aan; ook inspireren ze het Danspaleis tot nieuwe mogelijkheden. willigers en de vaste fans ervaren deze edities als een bijzonder uitje. Daarnaast komen ze in contact met een nieuw actief en jonger publiek dat zich ook aangetrokken voelt tot de sfeer van het Danspaleis. Bovendien zijn dit vaak plekken die gevoelig zijn voor free publicity. In bijna alle gevallen is het Danspaleis zelf benaderd door een evenement of festival

6 3 3.7 Onderscheidend karakter Het is gebleken dat het Danspaleis zich onderscheidt van andere activiteiten. Uit evaluaties met het publiek blijkt dat de muziek, het decor, de toegankelijke open en warme sfeer, het inzetten van de jongeren het Danspaleis aantrekkelijk en herkenbaar maken. We merken dit ook door de aanvragen die binnenkomen en de media die ons vanzelf vinden. Het Danspaleis prikkelt een brede doelgroep door de eenvoudige, onderscheidende en authentieke formule. In 2013 is met name op onderstaande onderscheidende onderdelen gefocust. Het Danspaleis heeft een uitgebreid muziekarchief dat per regio en per bewonersgroep kan worden uitgevoerd. Een Danspaleis in Amsterdam Zuidoost is wat anders dan een Danspaleis in Rotterdam Noord. En een Danspaleis in een Indisch huis is wat anders dan een Danspaleis waar veel oud-schippers wonen. Het Danspaleis is inmiddels expert in de kennis van de muziek en de ouderen. De muziekresearch blijft een onderdeel van de uitvoering. Per regio wordt een eigen muziekmap aangemaakt op basis van gesprekken met bewoners. Ook in 2013 is het muziekarchief aangevuld met muziek speciaal gericht op de huizen in Den Bosch. Decor, aankleding en kostuum In 2013 is een achterdoek gemaakt dat achter de PD staat en waarop het logo van het Danspaleis staat. Dit om de herkenbaarheid te versterken en meer eenheid te creëren in het decor. Daarnaast hebben de twee hoofddansers van de Danspaleiscrew een jaren 40 kostuum aangemeten om de sfeer van de jaren 40 levend te houden. De ouderen voelen zich meer serieus genomen als de mannen zo gekleed hen ten dans vragen. Samenwerken met jongvolwassenen Het samenwerken met scholieren is vrij intensief gebleken. Jongeren moet je meenemen in de beleving van de ouderen om hen doelgericht in te kunnen zetten. Met jongvolwassen vrijwilligers omzeil je dit probleem. Daarom is in 2013 intensiever samengewerkt met vrijwilligersorganisaties zoals Vrijwilligers Centrale Amsterdam. De jongvolwassenen kiezen een Danspaleis van tevoren uit. Ze voelen zich erdoor aangesproken en zijn, op een enkele uitzondering na, met succes in te zetten. Overigens is het traject met de scholieren niet losgelaten, maar er wordt onderzocht hoe dit het beste in de toekomst kan worden aangepakt. De locatie Door het succes van het Lloydhotel is gebleken hoe belangrijk een locatie is. Als het gaat om de edities voor zelfstandig wonende ouderen, genereert het draaien op locaties met een geschiedenis een positief resultaat: een duidelijke uitstraling van het Danspaleis en een grote aantrekkingskracht. Ook de locaties van zorgcentra zijn belangrijk. De sfeer, grootte en toegankelijkheid van de recreatieruimte van een zorgcentrum zijn bepalend voor de keuze. Maar ook de inzet van het personeel is essentiëel voor succes. Van te voren moeten de locaties en de sfeer in een huis zijn gescout. De zorg en de aandacht voor alle onderscheidende onderdelen mogen ook de komende jaren niet uit het oog worden verloren. Ze zorgen ervoor dat het Danspaleis uniek en onderscheidend blijft. Het zal jaarlijks moeten worden bijgesteld en worden ververst zodat deze onderdelen aantrekkelijk blijven

7 4 DANSPALEISTOURNEE 2013 FEITEN EN CIJFERS 5 EVALUATIES Grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch Kleinere gemeenten: Zelhem, Gorinchem, Purmerend 21 Aantal woonservicepunten: 2 Aantal servicepunten: 2 Aantal uitgaansgelegenheden: 3 69 Aantal festivals en evenementen 2013: In de edities in de zorgcentra is 28% bezoeker van buiten Leerlingen en jongvolwassenen: 525 In de editie Fanclub: (fans geregistreerd) 185 (club die ons volgt in Rotterdam en Amsterdam) Net als in 2012 zijn in 2013 evaluaties gehouden in de zorgcentra. Metingen zijn verricht om het aantal bezoekers en de herkomst van de bezoekers te onderzoeken. Ook zijn er gesprekken gehouden onder zowel de ouderen als de zorgcentra. De uitkomsten van de gesprekken met ouderen komen overeen met de uitkomsten in In dit hoofdstuk vermelden we opvallende afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van vorig jaar. Voor een uitgebreider beeld van de evaluaties gehouden onder ouderen en zorgcentra, verwijzen we u naar het jaarverslag Evaluaties onder de ouderen Voor de evaluatie onder ouderen zijn er 50 ouderen gesproken in 10 verschillende zorgcentra in zowel Amsterdam, Rotterdam als Purmerend. De meest opvallende en aanvullende uitspraken op de evaluaties gehouden in 2012 zijn: Het gemiddelde cijfer dat de ouderen aan het Danspaleis geven is een 8,5 Het zou aantrekkelijker moeten worden voor de fans om andere mensen uit te nodigen. Mensen worden soms tijdens een Danspaleis opgehaald. Deze leegloop is niet bevorderlijk voor de sfeer. Hier moet een oplossing voor worden gevonden. Wij zouden in de communicatie kunnen inspringen op het vinden van een nieuwe danspartner. 4 in Rotterdam, 8 in Amsterdam, 2 in Den Bosch, 1 in Purmerend, 5 in Gorinchem, 1 in Zelhem. Overkoepelende organisaties: Laurens, Aafje, Humanitas, Osira, Cordaan, Evean, de Neynselgroep, Rivas. de Garstkamp en de Drecht in Amsterdam. Servicepunten: De Kraaipan en Het Brinkhuis in Amsterdam. Uitgaansgelegenheden: Lloydhotel, Sportcafé IJburg, Bijlmerparktheater. Schoolgemeenschappen: SG Reigersbos, MBO Noord, Zadkine College Rotterdam, Cosmicuscollege, Comeniuscollege, Clusius College, Bladergroen college, Montessori College Oost, Stella college, Brederode college. Vrijwilligersorganisaties: Amsterdam Cares, Rotterdam Cares, Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Dynamo Amsterdam, Mentrum Amsterdam, Civic Amsterdam, Cordaan thuiszorg, Humanitas. Buurtorganisaties: Gemeente/stadsdelen: Stadsdeel Oost. Woningcorporaties: Ymere, Stadgenoot. Evenementen: zomerfeest Gorinchem, slotfeest wijkaanpak stadsdeel Oost, energiestrijd van Meneer de Leeuw. Bedrijven: Meneer de Leeuw. Wat vindt u leuk aan het Danspaleis? Dat iedereen los komt en ik mijn leeftijdgenoten in een andere sfeer zie. Dat mensen die weinig bewegen toch op de dansvloer komen, dat is heel belangrijk., Mensen komen uit hun eenzaamheid, hebben behoefte aan muziek. Ze lachen nu tenminste., Ik heb plezier in het dansen, ik maak me nuttig zo., Ik word weer helemaal jong, ik ben pas 93. Wat is het verschil met een andere activiteit? Dit leeft!, Fijnste en mooiste activiteit, brengt iedereen bij elkaar. Hier is het veel drukker. Wat zou u willen veranderen? Versere pinda s., Nog meer mensen bij het dansen betrekken., Aanbod van de platenkoffer bij de verzoeknummers mag meer veranderen. Hebt u door het Danspaleis andere mensen ontmoet? Ja, een nieuwe danspartner. Wat vindt u van de duur van het Danspaleis? Niet goed, ik word een kwartier te vroeg alweer opgehaald. Zou u iemand willen uitnodigen om de volgende keer mee te gaan? Ik nodig elke keer mensen uit, maar ze durven niet. Dat probeer ik meestal

8 6 COMMUNICATIE EN PR 6.1 Nieuwe communicatie-uitingen 6.3 Free publicity De volgende communicatie-uitingen zijn ontwikkeld en gebruikt ter promotie van het Danspaleis: Het Danspaleis heeft in 2013 ook free publicity gegenereerd zonder dat er veel voor is gedaan. Door het opzetten van een nieuwe formule in samenwerking met Stadsdeel Oost in Amsterdam is het uitrollen van een PR-plan verplaatst naar Het Danspaleis heeft een nieuwe website ontwikkeld die past bij de beleving van het Danspaleis en die een brede doelgroep informeert. Huisstijl Op basis van de bestaande communicatie-uitingen is een overall huisstijl ontwikkeld. Hierin komen alle onderdelen bij elkaar en samen vormen zij een duidelijk gezicht naar buiten. Als eerste Dit jaar heeft het Danspaleis met name in de lokale media veel free publicity gekregen zoals o.a. een redactioneel stuk in de IJopener (juni 2013, gericht op mensen op IJburg), een televisiereportage op AT5 (op 19 april), een interview op radio signaal van Salto (Amsteroktober heeft een positief redactioneel stuk gestaan over het Danspaleis in Het Parool. onderdelen worden in de loop van 2014 ontwikkeld. 6.2 sociale media De sociale media zijn opgezet in Het Danspaleis heeft nu een levendige Facebookpagina en een actief twitteraccount. twitterbericht 14 nov het danspaleis In het Schouw vinden we Anna en Paul op de dansvloer. tango op leeftijd met de schwung van de jeugd. Altijd een feest ze te zien dansen! twitterbericht 22 okt het danspaleis wat n feest, wat een opkomst en wat een mooie zaal. Het eerste buurtfeest in het Lloydhotel in Amsterdam is geslaagd! HET DANSPALEIS KOMT NAAR U TOE! Ouderwets gezell ig dansfeest met muziek van toen. DATUM ma 12 TIJD 13

9 7 DE FINANCIËN 8 CONCLUSIE EN EEN VOORUITBLIK 7.1 Financieel overzicht De kosten van Het Danspaleis zijn in 2013 voor het grootste gedeelte gedekt door de bijdragen van een aantal fondsen. In bijlage 1 ziet u om welke fondsen het gaat. In bijlage 2 van stichting Danspaleis. In 2013 heeft de Danspaleisorganisatie voor het grootste deel de de zorgcentra en de kaartverkoop aan bezoekers. Daarnaast heeft zoals woningcorporaties, Stadsdeel Oost in Amsterdam, bedrijven Het betrekken van een zakelijk adviseur is succesvol gebleken en wordt voortgezet in Ook in 2013 is het Danspaleis succesvol gebleken. De meeste zorgcentra zijn in 2013 opnieuw in zee gegaan met het Danspaleis en hebben een groter bedrag voor het Danspaleis gereserveerd dan het jaar ervoor. Uit de evaluaties blijkt dat de ouderen het Danspaleis een gewilde activiteit vinden. Het aantal fans groeit en vriendschappen ontstaan. De samenwerking met Stadsdeel Oost in Amsterdam is veelbelovend. Omdat hiermee wordt ingespeeld op de trend dat ouderen steeds meer zelfstandig wonen buiten de zorgcentra. De ontwikkelingen op het gebied van ouderen en zorg zullen de toekomst van het Danspaleis bepalen. Het aantal zorgcentra zal afnemen en de meeste zorgcentra zullen verpleeghuizen worden. Het aantal ouderen dat op hoge leeftijd zelfstandig woont zal toenemen. De zorg van naasten en de opvang in de buurt zal belangrijker gaan worden. We gaan er vanuit dat in de nabije toekomst de ene helft van ons publiek in zorgcentra of verpleeghuizen woont, en de andere helft zelfstandig in buurten. Bij deze nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk dat ouderen in beweging blijven en anderen ontmoeten. Het Danspaleis biedt hiervoor een oplossing. In het meerjarenplan van het Danspaleis kunt u onze plannen en visie voor de komende drie jaar lezen

10 16

11

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting De Klaprozen

Beleidsplan Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Beleidsplan Stichting De Klaprozen 2013-2016 Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Februari 2013 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Inspiratiecarrousel. Creatieve ideeën uit de praktijk

Inspiratiecarrousel. Creatieve ideeën uit de praktijk Inspiratiecarrousel Creatieve ideeën uit de praktijk Theater- en Congrescentrum Hanzehof - Zutphen Concept: Rendementsverhoging door kostenverlaging. Veel theaters programmeren sowieso in twee zalen, wij

Nadere informatie

19 t/m 23 september Uitnodiging tot succesvol zaken doen in de seniorenmarkt. 25e Jubileum-editie. Jaarbeurs Utrecht

19 t/m 23 september Uitnodiging tot succesvol zaken doen in de seniorenmarkt. 25e Jubileum-editie. Jaarbeurs Utrecht 19 t/m 23 september 2017 FOCUS LOONT Uitnodiging tot succesvol zaken doen in de seniorenmarkt 25e Jubileum-editie Jaarbeurs Utrecht S WERELDS GROOTSTE EVENEMENT VOOR ACTIEVE PLUSSERS Thema s Mode & Beauty

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Een leven lang creëren Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Creativiteit is iets van kunstenaars, vaak warrig en niet altijd te begrijpen voor de buitenwereld. Georganiseerde creativiteit

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016. Continueren Uitbreiden - Verduurzamen

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016. Continueren Uitbreiden - Verduurzamen Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016 Continueren Uitbreiden - Verduurzamen 1. WAT DE STICHTING APPELTAARTCONCERTEN DOET De Stichting Appeltaartconcerten stelt zich ten doel om, zonder winstbejag,

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte mevrouw, meneer, Hierbij bieden wij u graag onze nieuwsbrief voor vrijwilligers aan.

Nieuwsbrief. Geachte mevrouw, meneer, Hierbij bieden wij u graag onze nieuwsbrief voor vrijwilligers aan. Nieuwsbrief J A A R G A N G 3 N R. 1 H E T E R E N ; 2 9-0 1-2 0 1 4 I N H O U D : V I S I E B I J E E N K O M S T I N T E R N E V R I J - W I L L I G E R T E A M S E N N A- M E N P R I J S V E R H O-

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015

Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 Stichting SoWhat Jaarverslag augustus 2014 t/m juli 2015 1. Inhoudelijk jaarverslag Doelstelling Stichting SoWhat Activiteiten seizoen 2014/2015 Marketing en PR 2. Jaarrekening Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3 Activiteiten: 4 Publiciteit: 4 Externe contacten: 4 Interne organisatie: 5 Financiën: 6 Conclusies en aanbevelingen: 7

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3 Activiteiten: 4 Publiciteit: 4 Externe contacten: 4 Interne organisatie: 5 Financiën: 6 Conclusies en aanbevelingen: 7 JAARVERSLAG VLAARDINGS FILMFESTIVAL 2015-2016 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Activiteiten: 4 Publiciteit: 4 Externe contacten: 4 Interne organisatie: 5 Financiën: 6 Conclusies en aanbevelingen: 7 2 VOORWOORD

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Rotterdam Festivals ZigZagCity 2012 Publieksonderzoek

Rotterdam Festivals ZigZagCity 2012 Publieksonderzoek Rotterdam Festivals ZigZagCity 2012 Publieksonderzoek 1 ZigZagCity bezoekersonderzoek In het kader van de IABR - Making City is het architectuur festival ZigZagCity geïnitieerd. Tijdens de Biënnale 2012

Nadere informatie

RAPPORTAGE KWARTAAL 3, juli - september 2014. Huis van de Wijk Nieuw West Midden

RAPPORTAGE KWARTAAL 3, juli - september 2014. Huis van de Wijk Nieuw West Midden RAPPORTAGE KWARTAAL 3, juli - september 2014 Huis van de Wijk Nieuw West Midden Rapportage Kwartaal 3 2014 Huis van de Wijk Nieuw West Midden 1. Samenvatting Resultaten en doelen doel werkelijk Openstelling

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten.

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. VRIJWILLIGERSWERK pagina 4: Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. Zorggroep Ter Weel SERVICE VERLENEN OP HET GEBIED

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

ContentDocument. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com. ContentDocument - Websites voor Therapeuten 1.0

ContentDocument. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com. ContentDocument - Websites voor Therapeuten 1.0 ContentDocument Een website ontwerpen zonder dat je beschikt over goede content is als het ontwerpen van een maatpak zonder de maten van de drager op te nemen. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

SAMENVATTING BELEIDSPLAN

SAMENVATTING BELEIDSPLAN SAMENVATTING BELEIDSPLAN 2017-2020 Stichting Viefant 2017 Meelstraat 54 4301 ED Zierikzee info@viefant.nl www.viefant.nl 1 1. Stichting Viefant Inactiviteit bij ouderen leidt tot gezondheidsschade; bij

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna

uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna Simeon en Anna, uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna Simeon en Anna Laurens Simeon en Anna is het bekende woonzorgcentrum in de deelgemeente Feijenoord, waar alles erop is gericht om tot op hoge

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren Schriftelijke vragen van het CDA over de aanpak van eenzaamheid.

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren Schriftelijke vragen van het CDA over de aanpak van eenzaamheid. GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen CDA over aanpak eenzaamheid. Portefeuillehouder: College Kenmerk: 224932 / 224934 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016 Strategieplan 2017 Uitkomst werksessies nov dec 2016 1 Missie Utrecht in dialoog Utrechters van 8 tot 80, die elkaar anders niet zouden spreken, met elkaar in gesprek brengen over thema s die maatschappelijk

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

ONTMOET UW DOELGROEP OP

ONTMOET UW DOELGROEP OP ONTMOET UW DOELGROEP OP Woonmarkt Den Haag, Zaterdag 31 oktober 2015 Van 11.00 tot 16.00 uur, Grote Kerk Den Haag Woonmarkt Den Haag is een evenement van Focus Vanuit Kracht Projecten B.V., Postbus 9720,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Eigen kweek. buitenaf

Eigen kweek. buitenaf Ontdek Scouting WAT IS MAATSCHAPPELIJKE STAGE? Iedere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan de slag in peuterspeelzalen, bejaardentehuizen of sociale

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek 1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek Imago onderzoek 2013 Stichting Marketing Zaanstreek 1 Definitie onderzoeksdoelgroep A. Inwoners Zaanstreek (Zaankanters) (n=249): Inwoners van de

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

New Dutch Connections

New Dutch Connections New Dutch Connections 2013 2015 2022 New Dutch Connections As I Left My Father s House Ondernemen In je Eigen Toekomst Coaching-programma New Dutch Connections NU (2013) Project Menskracht Begroting AILMFH

Nadere informatie

Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017

Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017 Hoofdlijnen Beleidskaders GRACELAND FESTIVAL 2017 INHOUDSOPGAVE GRACELAND FESTIVAL Missie Visie Kernwaarden Doelen 2017 ORGANISATIE STAKEHOLDERS DOELGROEPEN INKOMSTEN WWW.GRACELANDFESTIVAL.NL 2 GRACELAND

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ?

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? Hoewel we sinds februari 2013 stichting DEGASTEN zijn, bestaan we al sinds 2003 onder de naam Jong RAST, in Amsterdam. Jong RAST bestaat sinds 2003 als talentontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Behoefteonderzoek koorzang, theater en dans

Behoefteonderzoek koorzang, theater en dans Behoefteonderzoek koorzang, theater en dans Onderzoek uitgevoerd door &Concept Mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Knelpunten 4 2. Sterkten 4 3. Behoeften 5 4. Contact 5 Conclusies en aanbevelingen 6

Nadere informatie

DEEL 1 ACHTERGROND MARKTONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL

DEEL 1 ACHTERGROND MARKTONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL BEURSRAPPORT VOORJAARSEDITIE 2014 ACHTERGROND Op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 maart 2014 heeft de 9e editie van de beurs Eigen Huis (Ver)Bouwen + Inrichten plaats gevonden in de Jaarbeurs in Utrecht.

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus, uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus Laurens Huize Sint Petrus is een woonzorgcentrum voor ouderen in Berkel en Rodenrijs. De locatie kent een lange traditie

Nadere informatie

Cliëntenraadpleging maaltijdvoorziening wijkrestaurants in Amsterdamse verzorgingshuizen en wijkcentra. Cliëntenbelang Amsterdam oktober 2010

Cliëntenraadpleging maaltijdvoorziening wijkrestaurants in Amsterdamse verzorgingshuizen en wijkcentra. Cliëntenbelang Amsterdam oktober 2010 Cliëntenraadpleging maaltijdvoorziening wijkrestaurants in Amsterdamse verzorgingshuizen en wijkcentra Cliëntenbelang Amsterdam oktober 2010 Plantage Middenlaan 14 - I, 1018 DD Amsterdam, tel 020 75 25

Nadere informatie

De JRD presenteert: Het onderzoeksrapport Poppodia en de betrokkenheid van jongeren.

De JRD presenteert: Het onderzoeksrapport Poppodia en de betrokkenheid van jongeren. De JRD presenteert: Het onderzoeksrapport Poppodia en de betrokkenheid van jongeren. Jongerenraad Delft Rapport September 2010 Geschreven door: Hanneke Bezemer Joey Derwort Het rapport De Jongerenraad

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Facebook: inleidende cursus

Facebook: inleidende cursus Facebook: inleidende cursus Wil je communiceren naar de buitenwereld toe, dan kan dit via Social Media gebeuren. Via Facebook kan je als sportclub miljoenen mensen bereiken, ook doelgroepen voor je club.

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

Goed gevonden met een professionele website

Goed gevonden met een professionele website Goed gevonden met een professionele website Met uw website presenteert u uw bedrijf online. Het is belangrijk dat bezoekers een goede eerste indruk krijgen van uw diensten, producten en werkwijze. De informatie

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Joachim en Anna, uw persoonlijke keuze. laurens JOACHIM EN ANNA

Joachim en Anna, uw persoonlijke keuze. laurens JOACHIM EN ANNA Joachim en Anna, uw persoonlijke keuze laurens JOACHIM EN ANNA Joachim en Anna Laurens Joachim en Anna is een gezellig woonzorgcentrum aan de Slinge in Rotterdam. Er heerst een ongedwongen en open sfeer.

Nadere informatie

Heel Nederland ontmoet elkaar op

Heel Nederland ontmoet elkaar op Heel Nederland ontmoet elkaar op Foto: Tom Baas INFORMATIE VOOR GEMEENTEN WAAROM? Er is niet alleen een kloof tussen arm en rijk, maar ook tussen mensen van verschillende opleidingsniveaus, tussen culturen

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Wat wil je met je bedrijf bereiken? En hoe helpt communicatie daarbij? Wij hebben speciaal voor startende en kleine bedrijven een communicatie traject:

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Marketing van het verzorgingshuis

Marketing van het verzorgingshuis Marketing van het verzorgingshuis Het was nooit een probleem; de klant kwam vanzelf. Het verzorgingshuis was wellicht geen aanlokkelijk vooruitzicht, maar wel een dankbaar alternatief als thuis wonen niet

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

De Rode en Blauwe Loper Utrecht

De Rode en Blauwe Loper Utrecht De Rode en Blauwe Loper Utrecht Korte karakteristiek De Rode en Blauwe Loper bieden laagdrempelige ontmoeting aan bewoners in Overvecht met verschillende achtergronden. Voor de groep mensen met een psychische

Nadere informatie

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Laurens Maasveld. Een modern, multicultureel woonzorgcentrum. meer dan zorg

Laurens Maasveld. Een modern, multicultureel woonzorgcentrum. meer dan zorg Laurens Maasveld Een modern, multicultureel woonzorgcentrum meer dan zorg Maasveld Laurens Maasveld is een modern, multicultureel woonzorgcentrum voor ouderen. De locatie ligt aan de Maashaven in de levendige

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

- het lezen van het boek van Soldaat van Oranje en het maken van de literatuurwijzer het bekijken van de film Soldaat van Oranje;

- het lezen van het boek van Soldaat van Oranje en het maken van de literatuurwijzer het bekijken van de film Soldaat van Oranje; LESSUGGESTIES blijkt de blijvende grote interesse van scholieren voor de Tweede Wereldoorlog. Zij geven aan vooral gegrepen te worden door persoonlijke verhalen, gekoppeld aan inzet van hedendaagse middelen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2010

Jaarverslag activiteiten 2010 Jaarverslag activiteiten 2010 Na afloop van het slotconcert bij de GGzE op 6 juni; 50 leerlingen met docenten en vrijwilligers Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2014-2015 Arnhem, augustus 2014 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2014-2015. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013

Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck (concept) Jaarplan 2013 Wijkberaad Nieuw Waldeck 15 november 2012 versie 0.3 1 Inhoud Wijkberaad Nieuw Waldeck... 1 Inleiding programma 2013... 3 Algemeen... 3 Versterken eigen

Nadere informatie

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Bezoekersanalyse Hierbij de evaluatie van de vijfde editie van de Onderwijsbeurs West-Nederland 2010. Uit de enquêtes van voorgaande jaren is gebleken dat

Nadere informatie

BusinessparkEvents. Gezamenlijk een Open Huis. deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk. Gezamenlijk een Open Huis

BusinessparkEvents. Gezamenlijk een Open Huis. deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk. Gezamenlijk een Open Huis BusinessparkEvents deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk Businesspark events Met ons concept Businesspark events bieden wij de mogelijkheid om een 'gezamenlijk' Open Huis te organiseren voor

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie