JAARVERSLAG HET DANSPALEIS 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG HET DANSPALEIS 2013"

Transcriptie

1

2 JAARVERSLAG HET DANSPALEIS 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 02 2 Doelstellingen en ambities pagina 04 3 Waar staat het Danspaleis nu en wat is er bereikt? pagina Het Danspaleis in en buiten de zorgcentra 3.2 Organisatie 3.3 Zakelijke ondersteuning pagina Samenwerking met scholen en vrijwilligersorganisaties 3.5 Samenwerking met bedrijven 3.6 Samenwerking met evenementen en festivals 3.7 Onderscheidend karakter pagina 08 4 De Danspaleistournee 2013, feiten en cijfers pagina 10 5 Evaluaties pagina 11 6 Communicatie en PR pagina Nieuwe communicatie-uitingen 6.2 Sociale media 6.3 Free publicity 7 Financiën pagina Financieel overzicht 8 Het Danspaleis, conclusie en vooruitblik pagina 15 Bijlage 1 Bijlage 2 Jaarcijfers stichting Danspaleis

3 1 INLEIDING Het Danspaleis heeft een geslaagd jaar achter de rug. Het aantal Danspaleizen steeg van 62 in 2012, naar 69 in Voor 2014 is de verwachting dat het er 90 zullen zijn. Het aantal steden en gemeenten is uitgebreid in 2013; naast Amsterdam en Rotterdam is ook Den Bosch opgenomen in de tournee, en zijn de gemeenten Gorinchem en Zelhem aangedaan. De tournee zal in 2014 worden aangevuld met Utrecht, Den Haag en Eindhoven. De bezoekersaantallen stegen van in 2012 naar in De bezoekers van buiten de zorgcentra blijven het Danspaleis bezoeken; het worden er zelfs meer: van 20% in 2012 naar 28% in Het aantal betrokken vrijwilligers is toegenomen van 550 in 2012 naar 640 in Ook het aantal samenwerkende partners is gestegen van 15 zorgcentra in 2012 naar 21 in Ook dit jaar is duidelijk geworden dat er zowel vanuit de ouderen als het personeel van zorgcentra behoefte is aan de Danspaleisformule. Een formule die zijn kracht ontleend aan het samenspel van muziek, programmering, decor, de Danspaleiscrew en het werken met de jongeren. Ouderen vergeten de dagelijkse beslommeringen, herinneringen komen naar boven en de personeelsleden voelen weer waarom ze het werk doen waarvoor ze hebben gekozen. Ook bewoners uit de buurt weten het Danspaleis te vinden. Het is een plek met een ijsbrekende functie waar ouderen zelf in beweging komen en contact hebben met jongeren, personeel, buurtbewoners of familieleden. De samenwerking met Stadsdeel Oost in Amsterdam heeft aangetoond dat er voor het Danspaleis mogelijkheden liggen bij ouderen die zelfstandig wonen. Juist deze ouderen kunnen in een sociaal isolement terechtkomen. Door de sociale netwerken van oudere bewoners te versterken, kan het Danspaleis hier preventief werken. Om deze reden wil het Danspaleis bewust niet heel Nederland veroveren maar in een beperkt aantal steden de diepte induiken. Zodat de sociale netwerken in deze steden worden versterkt. Door deze intensievere aanpak in het bereiken en betrekken van met name ouderen, gaan de kosten van de organisatie van een Danspaleiseditie omhoog. Daar staat tegenover dat het Danspaleis met deze aanpak nauwer aansluit bij fondsen en bij het beleid van de overheid. Hierdoor kunnen budgetten beschikbaar komen die het Danspaleis kunnen ondersteunen. Door een bredere aanpak en de groei van het aantal Danspaleizen zal ook het aantal betaalde krachten in het Danspaleis moeten toenemen. Daarnaast zal het Danspaleis gebruik maken van een grote groep vrijwilligers die de uitvoering van de Danspaleizen voor een groot gedeelte gaat dragen. Een bedrijfsmodel op basis aanpak uiteen. De PR krijgt een grotere rol, en er zullen sterke communicatiemiddelen worden ingezet. Hierdoor krijgt het Danspaleis meer bekendheid en zullen er meer ouderen worden geworven. In dit jaarverslag vindt u de resultaten, bevindingen en evaluaties van de tournee die het Danspaleis heeft gemaakt in 2012/2013 in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en een aantal andere gemeenten. De doelstellingen en ambities uit het projectplan - waarvoor subsidie is toegekend - vormen het uitgangspunt van het onderzoek: zijn deze doelen daadwerkelijk bereikt? in Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch, Purmerend, draagt bij aan het doel om een ontmoetingsplek te creëren waar oude en jonge generaties, mobiele en 02 03

4 - 2 DOELSTELLINGEN EN AMBITIES WAAR STAAT HET DANSPALEIS NU EN 3 WAT IS ER BEREIKT? In 2013 is de algemene doelstelling aangescherpt door de nieuwe ontwikkeling om ook de zelfstandig wonende ouderen te bereiken. Algemene Doelstelling Het Danspaleis wil het welzijn van ouderen verbeteren, door met behulp van muziek, de levenslust bij ouderen op te wekken en de ontmoeting tussen ouderen en hun omgeving te stimuleren. Niet alleen met hun medebewoners in zorgcentra, maar ook met zelfstandig wonende ouderen uit de buurt, andere buurtbewoners en met jongeren. Het Danspaleis wil, kortom, het maken van contact faciliteren en zo concreet bijdragen aan het welzijn van ouderen. Daarnaast wil het Danspaleis constructief bijdragen aan een positiever en genuanceerder beeld van ouderen bij jongere generaties. Door de inzet van professionele communicatie rondom het Danspaleis, kan het Danspaleis als geen ander een krachtige bijdrage leveren op dit vlak. Doelstelling bereik Meer ouderen zouden moeten kunnen deelnemen door het Danspaleis niet alleen in de Amsterdamse zorgcentra te organiseren maar ook in andere grote steden van Nederland. Daarnaast wil het Danspaleis edities uitrollen voor zelfstandig wonende ouderen in buurten van grote steden. Tenslotte wil het Danspaleis samenwerken met festivals en uitgaansgelegenheden met een publiek dat normaliter niet snel in contact komt met ouderen. Het idee is dat het Danspaleis een terugkerend evenement wordt, zodat ouderen zich op de komst kunnen verheugen en er duurzame contacten ontstaan. Per woonzorgcentrum en per buurt in een stad, willen we het Danspaleis vier keer per jaar laten plaatsvinden. de jaren 2012 t/m 2014 in Amsterdam en omgeving: 65 Danspaleizen in 15 verschillende centra. D 130 Danspaleizen in 30 verschillende centra. Festivals: 5 Uitgaansgelegenheden: 5 75 Aantal vrijwilligers per Danspaleis: 5 5 Aantal familieleden en vrienden per Danspaleis: 6 Per Danspaleis komen er in een woonzorgcentrum gemiddeld 75 bezoekers. In drie jaar tijd bereiken we met 195 Danspaleizen dus ruim bezoekers. Daarnaast bereiken we per Danspaleiseditie op festivals en in uitgaansgelegenheden een publiek van 500 mensen (in totaal mensen) tussen de 20 en 40 jaar. De organisatie van het Danspaleis heeft de ambitie om het komende jaar: meer ouderen te bereiken in heel Nederland. de sociale participatie van ouderen te verbeteren. een betaalbaar en vernieuwend alternatief te zijn voor bestaande ouderenactiviteiten. een positieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming van ouderen. een brug te slaan tussen jong en oud door jongeren te betrekken bij het Danspaleis. als organisatie verder te professionaliseren zodat de continuïteit en de kwaliteit blijven gewaarborgd. 3.1 Het Danspaleis in en buiten de zorgcentra De contacten met de zorgcentra en de ouderen zijn gelegd in 2012 en versterkt in Vanuit de evaluaties en de bezoekersopkomst blijkt dat er duidelijk een behoefte is aan het Danspaleis, zowel vanuit de zorgcentra als de ouderen zelf. Een groot aantal huizen wil zich in 2013 aan het Danspaleis verbinden en reserveert er een, voor een zorgcentrum behoorlijk, bedrag voor (minimaal per jaar op een te besteden activiteitenbudget van gemiddeld tot per jaar). Personeel, vrijwilligers en ouderen kijken over het algemeen uit naar een komend Danspaleis en zijn blijvend enthousiast. De sfeer in een huis wordt verhoogd en men praat na over het Danspaleis. We zien ook dat de toeloop van bewoners van buiten toeneemt, veel vaste gezichten zien we terug. Van de bezoekers is in % publiek van buiten de zorglocatie. Vanuit de ouderen is er een schare fans ontstaan die de verschillende edities van een Danspaleis bezoekt. Ze hoppen van huis naar huis en vormen het bewijs dat het Danspaleis leeft onder de ouderen. Fans zoeken elkaar op, zitten bij elkaar aan tafel, halen drankjes voor elkaar en dansen met het minder mobiele publiek. Een van de fans is inmiddels vaste vrijwilliger geworden bij de op- en afbouwploeg. Naast de Danspaleizen in de zorgcentra is een nieuwe formule in ontwikkeling door de samenwerking met Stadsdeel Oost in Amsterdam. Voor het stadsdeel zijn tien Danspaleis plusedities gehouden. Dit zijn Danspaleizen die buiten de zorgcentra op aantrekkelijke locaties in buurten plaatsvinden, zoals in het Lloydhotel in het Amsterdamse Oostelijk Havengebied. Het doel hiervan is om nieuwe buurtbewoners worden uitgenodigd, maar waar ook jongere buurtbewoners welkom zijn - zij voelen zich vaak aangetrokken door de ouderwets gezellige sfeer. Deze edities vragen om een intensievere aanpak omdat de lastig te bereiken doelgroep, de sociaal geïsoleerde oudere, moet worden benaderd, aangesproken en geactiveerd. Dit is anders dan de Danspaleizen in de zorgcentra, waar het oudere publiek al aanwezig is. Het brengt ook andere kosten met zich mee. Gezien de ontwikkelingen in de zorg en de beleidsplannen waaruit blijkt dat ouderen langer zelfstandig wonen, het aantal zorgcentra afneemt, en er een grotere rol is weggelegd voor mantelzorgers en preventieve maatregelen, zal het Danspaleis deze formule doorontwikkelen. 3.2 Organisatie De organisatie heeft een stevige basis gekregen. Het bestuur van Stichting Danspaleis heeft periodiek overleg met de twee vaste medewerkers van het Danspaleis en heeft een controlerende, toeziende en adviserende rol. De twee vaste medewerkers van het Danspaleis vullen elkaar goed aan. Mieke Sandkuijl vervult de algemene projectleiding; Suna Duijf is de vaste PlatenDraaier (PD) en heeft de artistieke leiding. Inmiddels zijn er ook twee freelancers aangetrokken voor de uitvoering van het mini-evenement op locatie. Daarnaast zijn er drie freelancers die de bouwploeg kunnen vervangen. Op deze manier heeft het Danspaleis een roulerende uitvoeringspoule die op locatie het Danspaleis kan uitrollen. Twee volledig ingewerkte back-up PD s kunnen PD Suna vervangen. Inmiddels heeft de organisatie ook drie vrijwilligers aangetrokken, één voor de op- en afbouw, één voor de afdeling scholen en vrijwilligers, en één voor de administratie. Het Danspaleis heeft geluidsapparatuur en een onderscheidend decor laten maken dat elke locatie tot een dansruimte omtovert. Het heeft een eigen transportbus aangeschaft voor het vervoer van decor en apparatuur; deze dient daarnaast als opslagruimte. Tenslotte heeft het Danspaleis een onderscheidende huisstijl ontwikkeld, waaronder een aantrekkelijke en informatieve website. Eind 2013 zijn een computer en een laptop gekocht. per jaar uitrollen waar het projectplan van uitgaat. Voor een uitbreiding van het Danspaleis, door bijvoorbeeld meerdere Danspaleizen te houden, is ook een uitbreiding van de organisatie nodig

5 3 3.3 Zakelijke ondersteuning Om het Danspaleis naar een hoger plan te tillen, heeft de organisatie enkele adviseurs geraadpleegd, met name op zakelijk vlak. Het Danspaleis is een traject gestart met de Nestorkring. Vanuit deze organisatie geeft een adviseur gedurende een half jaar zakelijke begeleiding. Hierdoor zijn de subsidieaanvragen gestroomlijnd en is er een blik geworpen in de toekomst. Een meerjarenplan is het resultaat. 3.4 Samenwerking met scholen en vrijwilligersorganisaties Het werken met jongeren heeft een duidelijke meerwaarde voor het Danspaleis. De jongeren zorgen op de vloer voor een frisse wind en geven nét dat zetje om ouderen aan het dansen te krijgen. Jongeren komen direct in contact met ouderen, waardoor ze een genuanceerder beeld krijgen van de doelgroep. Door leeftijd en ervaring hebben ouderen op jongeren vaak een rustgevende werking. Dit kan de jongeren vertrouwen geven in hun doen en laten. Het Danspaleis biedt de jongeren een laagdrempelige en positieve leerwerkplek. Beiden hebben elkaar duidelijk wat te bieden. Het werken met scholen is in 2013 arbeidsintensief gebleken en daarom moet hier vanaf 2014 een oplossing voor worden gevonden (zie het volgende hoofdstuk). Inmiddels zijn gesprekken met scholen en jongerenwerkers gestart om de mogelijkheden voor een intensievere en doeltreffendere samenwerking te onderzoeken. De doelgroep jongvolwassenen is aangetrokken door de samenwerking met vrijwilligersorganisatie Amsterdam en Rotterdam Cares en de Vrijwilligerscentrale. Ook melden vrijwilligers zich spontaan, omdat het concept ze aanspreekt. De groep jongvolwassenen is zelfstandiger en behoeven minder aandacht van de Danspaleiscrew. Bovendien zijn ze een voorbeeld voor de jongere doelgroep. 3.5 Samenwerking met bedrijven Er is in 2013 een aantal Danspaleizen afgenomen door bedrijven zoals woningcorporatie Ymere en duurzaamheidsorganisatie Meneer de Leeuw (die ook de doelgroep ouderen willen betrekken). Ze bestellen een aantal Danspaleizen om de eigen achterban te bedienen. Deze edities genereren vrij gemakkelijk een extra inkomstenbron en dat biedt een gunstig perspectief voor de komende jaren. Ymere heeft zich positief uitgelaten over de samenwerking met het Danspaleis en de mogelijkheden met deze organisatie worden in 2014 verder verkend. Meneer de Leeuw neemt in 2014 opnieuw een Danspaleis af, voor zijn energiewedstrijd tussen zorgcentra. 3.6 Samenwerking met evenementen en festivals Het Danspaleis heeft ingehaakt op verschillend festivals en evenementen, zoals het zomerfestival Gorinchem en het slotfestijn van de Wijkaanpak in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Met eenvoudige ingrepen zijn speciale Danspaleisedities uitgevoerd. Deze evenementen trekken immers een groter en breder publiek aan; ook inspireren ze het Danspaleis tot nieuwe mogelijkheden. willigers en de vaste fans ervaren deze edities als een bijzonder uitje. Daarnaast komen ze in contact met een nieuw actief en jonger publiek dat zich ook aangetrokken voelt tot de sfeer van het Danspaleis. Bovendien zijn dit vaak plekken die gevoelig zijn voor free publicity. In bijna alle gevallen is het Danspaleis zelf benaderd door een evenement of festival

6 3 3.7 Onderscheidend karakter Het is gebleken dat het Danspaleis zich onderscheidt van andere activiteiten. Uit evaluaties met het publiek blijkt dat de muziek, het decor, de toegankelijke open en warme sfeer, het inzetten van de jongeren het Danspaleis aantrekkelijk en herkenbaar maken. We merken dit ook door de aanvragen die binnenkomen en de media die ons vanzelf vinden. Het Danspaleis prikkelt een brede doelgroep door de eenvoudige, onderscheidende en authentieke formule. In 2013 is met name op onderstaande onderscheidende onderdelen gefocust. Het Danspaleis heeft een uitgebreid muziekarchief dat per regio en per bewonersgroep kan worden uitgevoerd. Een Danspaleis in Amsterdam Zuidoost is wat anders dan een Danspaleis in Rotterdam Noord. En een Danspaleis in een Indisch huis is wat anders dan een Danspaleis waar veel oud-schippers wonen. Het Danspaleis is inmiddels expert in de kennis van de muziek en de ouderen. De muziekresearch blijft een onderdeel van de uitvoering. Per regio wordt een eigen muziekmap aangemaakt op basis van gesprekken met bewoners. Ook in 2013 is het muziekarchief aangevuld met muziek speciaal gericht op de huizen in Den Bosch. Decor, aankleding en kostuum In 2013 is een achterdoek gemaakt dat achter de PD staat en waarop het logo van het Danspaleis staat. Dit om de herkenbaarheid te versterken en meer eenheid te creëren in het decor. Daarnaast hebben de twee hoofddansers van de Danspaleiscrew een jaren 40 kostuum aangemeten om de sfeer van de jaren 40 levend te houden. De ouderen voelen zich meer serieus genomen als de mannen zo gekleed hen ten dans vragen. Samenwerken met jongvolwassenen Het samenwerken met scholieren is vrij intensief gebleken. Jongeren moet je meenemen in de beleving van de ouderen om hen doelgericht in te kunnen zetten. Met jongvolwassen vrijwilligers omzeil je dit probleem. Daarom is in 2013 intensiever samengewerkt met vrijwilligersorganisaties zoals Vrijwilligers Centrale Amsterdam. De jongvolwassenen kiezen een Danspaleis van tevoren uit. Ze voelen zich erdoor aangesproken en zijn, op een enkele uitzondering na, met succes in te zetten. Overigens is het traject met de scholieren niet losgelaten, maar er wordt onderzocht hoe dit het beste in de toekomst kan worden aangepakt. De locatie Door het succes van het Lloydhotel is gebleken hoe belangrijk een locatie is. Als het gaat om de edities voor zelfstandig wonende ouderen, genereert het draaien op locaties met een geschiedenis een positief resultaat: een duidelijke uitstraling van het Danspaleis en een grote aantrekkingskracht. Ook de locaties van zorgcentra zijn belangrijk. De sfeer, grootte en toegankelijkheid van de recreatieruimte van een zorgcentrum zijn bepalend voor de keuze. Maar ook de inzet van het personeel is essentiëel voor succes. Van te voren moeten de locaties en de sfeer in een huis zijn gescout. De zorg en de aandacht voor alle onderscheidende onderdelen mogen ook de komende jaren niet uit het oog worden verloren. Ze zorgen ervoor dat het Danspaleis uniek en onderscheidend blijft. Het zal jaarlijks moeten worden bijgesteld en worden ververst zodat deze onderdelen aantrekkelijk blijven

7 4 DANSPALEISTOURNEE 2013 FEITEN EN CIJFERS 5 EVALUATIES Grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch Kleinere gemeenten: Zelhem, Gorinchem, Purmerend 21 Aantal woonservicepunten: 2 Aantal servicepunten: 2 Aantal uitgaansgelegenheden: 3 69 Aantal festivals en evenementen 2013: In de edities in de zorgcentra is 28% bezoeker van buiten Leerlingen en jongvolwassenen: 525 In de editie Fanclub: (fans geregistreerd) 185 (club die ons volgt in Rotterdam en Amsterdam) Net als in 2012 zijn in 2013 evaluaties gehouden in de zorgcentra. Metingen zijn verricht om het aantal bezoekers en de herkomst van de bezoekers te onderzoeken. Ook zijn er gesprekken gehouden onder zowel de ouderen als de zorgcentra. De uitkomsten van de gesprekken met ouderen komen overeen met de uitkomsten in In dit hoofdstuk vermelden we opvallende afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van vorig jaar. Voor een uitgebreider beeld van de evaluaties gehouden onder ouderen en zorgcentra, verwijzen we u naar het jaarverslag Evaluaties onder de ouderen Voor de evaluatie onder ouderen zijn er 50 ouderen gesproken in 10 verschillende zorgcentra in zowel Amsterdam, Rotterdam als Purmerend. De meest opvallende en aanvullende uitspraken op de evaluaties gehouden in 2012 zijn: Het gemiddelde cijfer dat de ouderen aan het Danspaleis geven is een 8,5 Het zou aantrekkelijker moeten worden voor de fans om andere mensen uit te nodigen. Mensen worden soms tijdens een Danspaleis opgehaald. Deze leegloop is niet bevorderlijk voor de sfeer. Hier moet een oplossing voor worden gevonden. Wij zouden in de communicatie kunnen inspringen op het vinden van een nieuwe danspartner. 4 in Rotterdam, 8 in Amsterdam, 2 in Den Bosch, 1 in Purmerend, 5 in Gorinchem, 1 in Zelhem. Overkoepelende organisaties: Laurens, Aafje, Humanitas, Osira, Cordaan, Evean, de Neynselgroep, Rivas. de Garstkamp en de Drecht in Amsterdam. Servicepunten: De Kraaipan en Het Brinkhuis in Amsterdam. Uitgaansgelegenheden: Lloydhotel, Sportcafé IJburg, Bijlmerparktheater. Schoolgemeenschappen: SG Reigersbos, MBO Noord, Zadkine College Rotterdam, Cosmicuscollege, Comeniuscollege, Clusius College, Bladergroen college, Montessori College Oost, Stella college, Brederode college. Vrijwilligersorganisaties: Amsterdam Cares, Rotterdam Cares, Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Dynamo Amsterdam, Mentrum Amsterdam, Civic Amsterdam, Cordaan thuiszorg, Humanitas. Buurtorganisaties: Gemeente/stadsdelen: Stadsdeel Oost. Woningcorporaties: Ymere, Stadgenoot. Evenementen: zomerfeest Gorinchem, slotfeest wijkaanpak stadsdeel Oost, energiestrijd van Meneer de Leeuw. Bedrijven: Meneer de Leeuw. Wat vindt u leuk aan het Danspaleis? Dat iedereen los komt en ik mijn leeftijdgenoten in een andere sfeer zie. Dat mensen die weinig bewegen toch op de dansvloer komen, dat is heel belangrijk., Mensen komen uit hun eenzaamheid, hebben behoefte aan muziek. Ze lachen nu tenminste., Ik heb plezier in het dansen, ik maak me nuttig zo., Ik word weer helemaal jong, ik ben pas 93. Wat is het verschil met een andere activiteit? Dit leeft!, Fijnste en mooiste activiteit, brengt iedereen bij elkaar. Hier is het veel drukker. Wat zou u willen veranderen? Versere pinda s., Nog meer mensen bij het dansen betrekken., Aanbod van de platenkoffer bij de verzoeknummers mag meer veranderen. Hebt u door het Danspaleis andere mensen ontmoet? Ja, een nieuwe danspartner. Wat vindt u van de duur van het Danspaleis? Niet goed, ik word een kwartier te vroeg alweer opgehaald. Zou u iemand willen uitnodigen om de volgende keer mee te gaan? Ik nodig elke keer mensen uit, maar ze durven niet. Dat probeer ik meestal

8 6 COMMUNICATIE EN PR 6.1 Nieuwe communicatie-uitingen 6.3 Free publicity De volgende communicatie-uitingen zijn ontwikkeld en gebruikt ter promotie van het Danspaleis: Het Danspaleis heeft in 2013 ook free publicity gegenereerd zonder dat er veel voor is gedaan. Door het opzetten van een nieuwe formule in samenwerking met Stadsdeel Oost in Amsterdam is het uitrollen van een PR-plan verplaatst naar Het Danspaleis heeft een nieuwe website ontwikkeld die past bij de beleving van het Danspaleis en die een brede doelgroep informeert. Huisstijl Op basis van de bestaande communicatie-uitingen is een overall huisstijl ontwikkeld. Hierin komen alle onderdelen bij elkaar en samen vormen zij een duidelijk gezicht naar buiten. Als eerste Dit jaar heeft het Danspaleis met name in de lokale media veel free publicity gekregen zoals o.a. een redactioneel stuk in de IJopener (juni 2013, gericht op mensen op IJburg), een televisiereportage op AT5 (op 19 april), een interview op radio signaal van Salto (Amsteroktober heeft een positief redactioneel stuk gestaan over het Danspaleis in Het Parool. onderdelen worden in de loop van 2014 ontwikkeld. 6.2 sociale media De sociale media zijn opgezet in Het Danspaleis heeft nu een levendige Facebookpagina en een actief twitteraccount. twitterbericht 14 nov het danspaleis In het Schouw vinden we Anna en Paul op de dansvloer. tango op leeftijd met de schwung van de jeugd. Altijd een feest ze te zien dansen! twitterbericht 22 okt het danspaleis wat n feest, wat een opkomst en wat een mooie zaal. Het eerste buurtfeest in het Lloydhotel in Amsterdam is geslaagd! HET DANSPALEIS KOMT NAAR U TOE! Ouderwets gezell ig dansfeest met muziek van toen. DATUM ma 12 TIJD 13

9 7 DE FINANCIËN 8 CONCLUSIE EN EEN VOORUITBLIK 7.1 Financieel overzicht De kosten van Het Danspaleis zijn in 2013 voor het grootste gedeelte gedekt door de bijdragen van een aantal fondsen. In bijlage 1 ziet u om welke fondsen het gaat. In bijlage 2 van stichting Danspaleis. In 2013 heeft de Danspaleisorganisatie voor het grootste deel de de zorgcentra en de kaartverkoop aan bezoekers. Daarnaast heeft zoals woningcorporaties, Stadsdeel Oost in Amsterdam, bedrijven Het betrekken van een zakelijk adviseur is succesvol gebleken en wordt voortgezet in Ook in 2013 is het Danspaleis succesvol gebleken. De meeste zorgcentra zijn in 2013 opnieuw in zee gegaan met het Danspaleis en hebben een groter bedrag voor het Danspaleis gereserveerd dan het jaar ervoor. Uit de evaluaties blijkt dat de ouderen het Danspaleis een gewilde activiteit vinden. Het aantal fans groeit en vriendschappen ontstaan. De samenwerking met Stadsdeel Oost in Amsterdam is veelbelovend. Omdat hiermee wordt ingespeeld op de trend dat ouderen steeds meer zelfstandig wonen buiten de zorgcentra. De ontwikkelingen op het gebied van ouderen en zorg zullen de toekomst van het Danspaleis bepalen. Het aantal zorgcentra zal afnemen en de meeste zorgcentra zullen verpleeghuizen worden. Het aantal ouderen dat op hoge leeftijd zelfstandig woont zal toenemen. De zorg van naasten en de opvang in de buurt zal belangrijker gaan worden. We gaan er vanuit dat in de nabije toekomst de ene helft van ons publiek in zorgcentra of verpleeghuizen woont, en de andere helft zelfstandig in buurten. Bij deze nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk dat ouderen in beweging blijven en anderen ontmoeten. Het Danspaleis biedt hiervoor een oplossing. In het meerjarenplan van het Danspaleis kunt u onze plannen en visie voor de komende drie jaar lezen

10 16

11

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

De bijdrage van Harten voor Sport (2014)

De bijdrage van Harten voor Sport (2014) De bijdrage van Harten voor Sport (2014) Maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren Martin van Rooijen Onderzoek, Monitoring en Evaluatie, Harten voor Sport Froukje Smits Onderzoeker Sport & Samenleving,

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven digitale trapvelden M O N I T O R Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven N O V E M B E R 2002 M O N I T O R DIGITALE TRAPVELDEN 2002 November

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Onderzoek Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Seizoen 2010-2011 Februari 2012 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 Marloes van Brunschot 2186840 Wilke Hop 2202273 Chantal Mallens 2207757 Laura Pijpers 2210482 Wendy Steenbakkers 2188269 1 Management summary DELA is een coöperatie

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 Communicatieplan laaggeletterdheid Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 de Bibliotheek, deuren open voor een rijker leven Versie : definitief Datum : donderdag 18 september 2014 Auteur

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie