Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, "Onder Ons", (2004)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, "Onder Ons", 1903-2003 (2004)"

Transcriptie

1 Toegangsnummer: 604 Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, "Onder Ons", (2004) Th. Clarijs, H.M.A. Kruse Gemeentearchief Schiedam 2003, 2013 This finding aid is written in Dutch.

2 2 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG 604

3 604 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Wijze van citeren...6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer en het archief...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Verantwoording van de bewerking...8

4

5 604 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG 5 Beschrijving van het archief Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap, (2004) Periode: (2004) Archiefbloknummer: 604 Omvang: ca. 2 m 22 inventarisnummers Taal van het archiefmateriaal: De taal van de stukken is Nederlands. Archiefbewaarplaats: Gemeentearchief Schiedam

6 6 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG 604 Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Het archief is verpakt in 22 dozen, 22 inventarisnummers. De beschrijvingen zijn per doos gemaakt. In de dozen zijn de stukken in omslagen geborgen, deze omslagen zijn van een volgnummer voorzien. Bij de inventarisnummers zijn in N.B.'s de dozen per omslag op vrijwel stukniveau beschreven. Aanvragen van stukken geschiedt per heel inventarisnummer. Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Het archief is in 2010 en 2011 geschonken aan het Gemeentearchief Schiedam en is volledig openbaar. Wijze van citeren WIJZE VAN CITEREN Verwijzing naar archiefstukken van dit archief geschiedt door (eerste maal altijd volledig): Gemeentearchief Schiedam, Archief van de leerlingenverenging van de Rijks-HBS, later scholengemeenschap Schravenlant Onder Ons, , inv.nr...: of (verkort) GA Schiedam, archief Onder Ons, inv.nr...

7 604 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer en het archief GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER EN HET ARCHIEF Onder Ons, de leerlingenvereniging van de Rijks Hoogere Burgerschool en, later, scholengemeenschap Schravenlant te Schiedam werd op 7 maart 1903 opgericht. De leerlingen die hiertoe het initiatief namen hadden aanvankelijk een studie- en debatingclub voor ogen, maar met grote meerderheid werd het voorstel aangenomen om er een gezelligheidsvereniging van te maken die de band welke de H.B.S. ers verbindt nauwer zou moeten aanhalen. Daarnaast zou er ook gelegenheid zijn voor debat, maar in het archief is daarvan niet veel terug te vinden Sindsdien heeft Onder Ons gefunctioneerd zoals een vereniging betaamd, met een voldoende groot bestand aan (oud-)leerlingen, een officieel gekozen bestuur, statuten en huishoudelijk reglement en een rijk gevuld jaarprogramma met veel vaste tradities: club- en dansavonden zoals de Grote Avond met een of meer toneelopvoeringen, deelname aan interscholaire sportwedstrijden, enz. En eens in de vijf jaar een grootse lustrumviering met receptie, reünistendiner, enz. waar vooral de oud-leerlingen een organiserende rol speelden. De vereniging met een toch bijna jaarlijks wisselende groep jonge bestuursleden heeft zo, gesteund door vele actieve oud-leerlingen tot in de zestiger jaren een bloeiend bestaan kunnen leiden. Daarna verandert met de tijdgeest mee ook de structuur van de vereniging. In de in 1978 opgestelde nieuwe statuten wordt bepaald dat voortaan elke leerling van school automatisch lid is van Onder Ons. Sindsdien komt ook langzamerhand de klad in de jaarlijkse bestuursverkiezingen. Ondanks het beperkte aanbod van leerlingen die zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie formeert zich toch elk jaar een groep enthousiastelingen die hun best doen het schoolleven wat feestelijker te maken. Naast de vaste tradities van dans-, muziek- en discoavonden vormen zich, afhankelijk van de inzet en kwaliteit en van het bestuur, nieuwe tradities, zoals de kerstviering, het strandfeest en de viering van de verjaardag van de rector. Uitgebreide draaiboeken helpen de volgende besturen om deze tradities voort te zetten. Waar vroeger de oud-leden het fundament vormden waarop de jonge bestuursleden konden terugvallen, zijn nu de begeleidende docenten de stabiele factor en het collectief geheugen van de vereniging. Een van de laatst gedateerde stukken in het archief handelt over de oprichting van een afdeling debating binnen Onder Ons. Zo is na honderd jaar de cirkel toch weer mooi rond. In de oorlogsjaren is een deel van het archief vernietigd, maar desondanks bleek in 2003 de papieren neerslag van honderd jaar verenigingsleven nog vele koffers en kratten te beslaan. In de aanloop naar de viering van het eeuwfeest in 2003 vatte de eeuwcommissie in samenspraak met het bestuur het plan op om het archief van de vereniging grondig te ordenen en te verhuizen naar het archief van de gemeente Schiedam. Het zou tot 2011 duren voordat dit besluit werkelijkheid is geworden. Het archief is vooral chronologisch op jaar geordend. Ledenlijsten, schoolkranten en financiële stukken zijn apart gebundeld. De vele stukken van verschillende aard geven samen een beeld van een eeuw reilen en zeilen van een scholierenvereniging en daarmee ook van de hogere burgerschool en scholengemeenschap Schravenlant. Niet elk bestuur nam het zo nauw wat betreft de archivering van het doen en laten, maar toch is geprobeerd om ook van de magere jaren een kenmerkend beeld te geven. Het archief is op 7 maart 2011 aan het Gemeentearchief Schiedam geschonken. (Theo Clarijs)

8 8 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG 604 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Bij de bewerking in 2013 is de oorspronkelijke opzet waarbij de gedetailleerde beschrijvingen van de stukken in vijf afzonderlijke bijlagen vermeld staan, losgelaten. De stuksgewijze beschrijvingen zijn nu direct bij het betreffende inventarisnummer in een N.B. opgenomen. De inventarisnummers 85 en 87, archiefstukken van de leerlingenvereniging die zich oorspronkelijk in het archief van de HBS/SG Schravenlant bevonden, zijn gevoegd bij het eigen archief van de vereniging: - Maandblad De nieuwste gids, is gevoegd bij inv.nrs. 15 mappen 10 en 11 - (Concept)statuten en huishoudelijk reglement, 1954: bij inv.nr. 9 map 2 - Stukken betreffende de viering van het 11e, lustrum, 1958: bij inv.nr. 9 map 5 - Stukken betreffende de viering van het 12e lustrum, 1963: bij inv.nr. 10 map 3 - Ingekomen bij en minuten van uitgaande stukken van de lustrumcommissie, : bij inv.nr. 10 map 3 Bij schenking door docent geschiedenis J.W. Verkaik verkregen stukken (aanwinst ) zijn ingevoegd. Het betreft hier een circulaire inzake de uitgestelde viering van het 50-jarig jubileum, opgenomen in inv.nr. 9-3 en de tekst van een toneelstuk, opgevoerd ter gelegenheid van het afscheid van directeur Oort in Dit stuk is opgenomen in inv.nr 10 map Lijsten van leden, oud-leden, donateurs, dozen (2004, 2011). 1-1 Lijst van bestuursleden, lijst uit Eeuwboek met aanvulling Gedrukt Leden- en donateurlijst, Leden- en donateurlijst, Aanvulling op leerlingenlijsten , t.b.v. de lustrumviering in 1949, , Leerlingenlijst HBS, Leerlingenlijst HBS, Leerlingen- en ledenlijst HBS, Leden- en donateurlijst. Met inliggende stukken Leden- en donateurlijst, Adreslijst ten tijde van 20-jarig bestaan. Met los inliggende leerlingenlijst, Ledenlijst, Donateur- en oud-ledenlijst, Ledenlijst, (boek) 1-14 Adreslijst ten tijde van het 25-jarig bestaan, december Ledenlijst, Ledenlijst, Ledenlijst, Lijst van leden, oud-leden en donateurs, Lijst van leden, oud-leden en donateurs,

9 604 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG Ledenlijst, , 1e exemplaar 2-6 Ledenlijst, , 2e exemplaar 2-7 Ledenlijst, Ledenlijst, Ledenlijst, Ledenlijst, lustrumjaar Ledenlijst, Ledenlijst, Ledenlijst, Ledenlijst, Ledenlijst voor het 8e lustrum; "kladboek voor het 9e lustrum", 1943, Ledenlijst, Ledenlijst, Ledenlijst 1947, kladversie (?) met aantekeningen over ledental 1937, 1938 en Ledenlijst, Klassenlijst, Lustrumboek 1948 met naam- en adreslijsten; bijgewerkt tot jan 1952, Ledenboek, Ledenboek penningmeester, Ledenboek voorzitter, Ledenlijst, Leden en donateurs, Ledenlijst, Leerlingenlijst / ledenlijst, Ledenboek, Ledenboek, Ledenboek, Klassenlijsten, Tekeningen en publicaties, doos N.B. De tekeningen zijn geborgen in twee mappen en bevatten: nr. 1; potloodtekening, meisje op rug gezien - nr. 2; pentekening, jongen schrijvend; "Jacobs Eindexamen / E-EX '14" - nr. 3; (kleur)potloodtekening, 3 meisjes op rug gezien; "W (Lenie) van Bergen en J. v.d.b" - nr. 4; potloodtekening, meisje portret; achterzijde: "Nel van Buijsen" - nr. 5; potloodtekening, 2 meisjes en profil; "Jeanne de Kroes en Ootje Zeilemakers, Les Inséparables" - nr. 7;pentekening, man en profil in ovaal; "Directeur CHR HBS Vlaering" - nr. 8;potloodtekening, 2 mannenportretten; "van Meegeren - nr. 10; potloodtekening, man en profil; "Bauwens" - nr. 11; potloodtekening, man en profil; "Bartstra" - nr. 13; potloodtekening, meisje en profil in ovaal; "Antoinette Schoon" - nr. 14; potloodtekening, meisje op de rug gezien, tekenend - nr. 15; potloodtekening, 3 heren op de rug gezien; "Anholt, De Bruin en Vollewens - nr. 16; potloodtekening, man in kwart ovaal; "Dr Anholt" - nr. 18; potloodtekening, 3 heren op de rug gezien, variatie op nr 15 - nr. 19; potloodtekening, 3 personen en profil; "Anna de Kroes - nr. 20; potloodtekening, portret man; "woensdag half 2. dr de Jong - nr. 21; potloodtekening, man met pijp; "Keuning"

10 10 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG nr. 26; potloodtekening, meisje tekenend - nr. 27; potloodtekening, jongen tekent op bord; "Bouwe Piek - nr. 28; potloodtekening, 2 jongenskoppen; - nr. 28; potloodtekening, man voor het bord; "28 Blauman '25. Frantsen controlerende" - nr. 29; potloodtekening, 2 mannenkoppen en profil; "Bouwman en Schotman" - nr. 30; potloodtekening, jongenskop en profil - nr. 31; potloodtekening, 3 mannenkoppen; "Steenhuis" - nr. 32; potloodtekening, mannenkop in ovaal; "G. Reder" - nr. 33; pentekening, mannenkop in ovaal; "L.Seekles"(?) - nr. 34; potloodtekening, jongen met hoge kraag; "Frits Algie (muurvlakte te huur)" - nr. 35; (kleur)potloodtekening, jongen met hoge kraag; "Frits Algie (muurvlakte te huur)" - nr. 36; potloodtekening, 2 personen op de rug gezien, schrijvend; "repetitie" - nr. 37; potloodtekening, vrouw op de rug gezien; "Ali Kooper" - nr. 38; potloodtekening, mannenkop en profil; "Spruit" - nr. 41 voorzijde: potloodtekening, man en profil / achterzijde: boten op het water - nr. 42; potloodtekening, 2 jongens schrijvend; "De Kadt en Evens" - nr. 43; potloodtekening, meisje; "Lien Baan" - nr. 45; potloodtekening, 1 1/2 meisje, schrijvend; "Nel v. Deventer" - nr. 46; potloodtekening, meisje op bank; "Gon van Katwijk, cursusjaar " nr. 47: potloodtekening; (kleur)potloodtekening, meisje met kapje, portret en profil - nr. 48: potloodtekening; meisje achter tekentafel - nr. 49: (kleur)potloodtekening; jongen in pofbroek; "Spanjersberg 2B" - nr. 50: (kleur)potloodtekening; meisje bij tekentafel; "tè goede houding" op achterzijde 29 febr 24 - nr. 51: (kleur)potloodtekening; mannenportret met sigarettenpijpje o.i.d. - nr. 52: tekening rood potlood; meisje aan tekentafel; "Anna de Kroes" - nr. 53: potloodtekening; voorzijde: 4 koppen; "Johanna?" Achterzijde: kom - nr. 54: (kleur)potloodtekening; voorzijde: meisje en profil; "Anny Bekker". Achterzijde: 2 schetsen van meisje - nr. 55: potloodtekening; jongen en profil; "M. Katan" - nr. 56: (kleur)potloodtekening; meisje en profil (punaisegaatje) - nr. 57: potloodtekening; jongen staand bij muur - nr. 58: (kleur)potloodtekening; jongen gebogen over zijn tekenblad - nr. 59: potloodtekening; man met hand in zak en snor. achterzijde "rapport van den leeraar Geers over Nederlandsch" -nr. 60: potloodtekening; voorzijde: meisje gebogen over schrijfwerk; "slechte houding". Achterzijde: pentekening 2 personen in bank - nr. 61: (kleur)potloodtekening; meisje gebogen over werk; "slechte houding. 5 oct '25 - nr. 62: potloodtekening; meisje gebogen over werk; "charge v/e slechte houding" - nr. 63: potloodtekening; portret man en profil; "Bouman" - nr. 64: potloodtekening; portret man en profil in ovaal; "Horn" - nr. 65: tekening rood potlood; portret man en profil in rechthoekig kade; "Horn" - nr. 66: potloodtekening; jongensportret en face; "S'dam (Koning)"; ondertekend JH - nr. 67: (kleur)potloodtekening; meisje met geblokte blouse, op rug gezien; Op achterzijde een kan en deels een kruk. - nr. 68: potloodtekening; vrouwenkop en profil; "VBW (Rie) v Bergen Walraven (mevr. Kreber)" - nr. 69: (kleur)potloodtekening; meisje met rode strik, 2 jongens op achtergrond; "Ina de Lange" - nr. 70: potloodtekening; portret en profil met rode lippen. Op achterzijde klasindeling 2e klasse gymn: met namen - nr. 71: houtskooltekening; portret man met sigaret; "Vollewens" - nr. 72: houtskooltekening; portret man met sigaret en profil; "Vollewens" - nr. 73: potloodtekening; 6 schetsen van koppen; "v gelder" - nr. 74: (kleur)potloodtekening; jongeman schrijvend aan tafel; "Eindexamen (de bruin

11 604 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG 11 Overschie)" - nr. 75: potloodtekening in paars; meisje zittend in schoolbank; "Eindexamen Johanna?" - nr. 76: potloodtekening; man met snor in ovaal, daaronder losse hoed; "Gunning" - nr. 77: potloodtekening; schets van man met snor en profil; "Gunning" - nr. 78: potloodtekening; schets van jongen met zoiets als een gitaar - nr. 79: potloodtekening; 6 koppen van mannen - nr. 80: potloodtekening; jongen, schrijvend; "v Linden vd Hevel" - nr. 81: pentekening; 2 mensen schrijvend achter tafels; "eindexamen" - nr. 82: pentekening; 2 mensen schrijvend achter tafels - nr. 83: pentekening; landschapje in kader. Achterzijde: technische tekening van boot en botenhuis - nr. 84: tekening gewassen inkt; scène monniken(?) met groot gordijn. Achterzijde scène met troon - nr. 85: foto van potloodtekening; vrouwenportret en profil; achterzijde: "Toor Dubbeld". Ondertekend Jan Hingman. - nr. 86: potloodtekening; man met hoed; "motto: mijnheer de voorzitter, mijnheer die, mej zoo, enz./"onder Ons": zeg, hoe staat dat?" - nr. 87: leerlingtekening; grote boeddha en onder-ons-volk; titel Het Boeddhabeeld. Ondertekst: Koor van OnderOns-leden: Geef ons toch eindelijk en werkelijkheid het zelfbeschikkingsrecht!!! Boeddha blijft roerloos" - nr. 88: leerlingenwerk; affiche, afbeelding: tweemaal een kascommissie; één met geldinstroom (creditzijde) van leden, oud-leden en donateurs en één met gelduitstroom (debetzijde). Nog meer tekst. - nr. 90: gevouwen affiche bedoeld voor een feestavond (met bal en souper) in het gebouw v.d R.K. Volksbondop zaterdag 6 mei Onder genoemde datum stond eerder de tekst "7 december' 5-3 Jubileumboek Tachtig jaar Hogere Burgerschool Schiedam, Jubileumboek "Honderd jaar Rijks Hogere Burgerschool Schiedam" Eeuwboek, honderd jaar leerlingenvereniging van de Rijks Hoogere Burgerschool en scholengemeenschap voor havo en vwo Schravenlant, Schiedam (incl dvd.), Stukken van algemene aard (zoals notulen, correspondentie, statuten, contracten, financiële bescheiden) en documentatie (zoals feestprogramma s, draaiboeken, circulaires, clublied, krantenknipsels), chronologisch geordend dozen notulenboek vanaf de oprichting maart 1903, tot 17 januari In het boek ook de eerste oproep die heeft geleid tot het ontstaan van Onder Ons en, los ingevoegd, een later door F.H.Backer geschreven toelichting op die ontstaansgeschiedenis, Programma voor een bijeenkomst in het verkooplokaal Lange haven 118, op zaterdag 6 juni Affiche voor een bijeenkomst in Musis Sacrum op zaterdag 31 oktober 1903, met voordrachten, muziek en de opvoering van "Een kleine vergissing" - Reglement, gewijzigd en goedgekeurd in de vergadering van zaterdag 21 november Uitnodiging van het corps officieren der Schutterij tot deelname aan fakkeltocht en soiree ter gelegenheid van de viering van het feest van H.M. de Koningin-moeder. Gericht aan het bestuur van de tooneelvereeniging H.B.S., ondertekend door D.Ris, 13 januari Dankbrief aan bestuur en leden afkomstig van de Commissie van Uitvoering van het corps Officieren der Schuttery voor de medewerking aan de viering van het zilveren feest van H.M. de Koningin Moeder. Ondertekend door D.Ris, A. Dirkzwager en Jac. Breuers(?), 6 februari Bewijzen van lidmaatschap, t.n.v. C.J.

12 12 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG 604 van Alphen, E.de vries en B. Ingelse, Kaart "Schiedamsche H.B.S. Bond "Onder Ons", bewijs van toegang voor de bijeenkomst van." [1904] - Aankondiging voor een bijeenkomst t.g.v. het eenjarig bestaan van Onder Ons, op 12 maart 1904 in Musis Sacrum - Programma van de feestavond ter gelegenheid van het 25-jarig leraarschap bij het M.O van den Heer M. Horn op 9 dec in de grote zaal der S.O.V. - Programma van het Onder Ons feest t.g.v. het 35-jarig bestaan der Hoogere Burgerschool, op 21 mei 1904 in Musis Sacrum - Envelop met 32 "Onder Ons"balboekjes dd 1904 (4x), 1905 (2x), 1906 (2x), 1907 (4x), 1909 (7x), 1910 (6x), 1911(1x), 1916(1x), ongedateerd (5x) - Programma van een bijeenkomst in Musis Sacrum op 7 october Programma van een bijeenkomst in Musis Sacrum, op 28 april Programma van een bijeenkomst in Musis Sacrum op 26 januari Kandidaatstelling van Mies Lechner als secretaresse van het bestuur, sept Kandidaatstelling van dhr.p.kikkert als president van het bestuur, okt Kandidaatstelling van J.A.Spruijt als 2e secretaris-penningmeester van het bestuur, Reglement, gewijzigd en goedgekeurd in de vergadering van woensdag 28 april Brochure, uitnodiging voor de viering van het 40-jarig bestaan van de school, Programma van den feestavond ter herdenking van het 40-jarig bestaan der Hoogere Burgerschool te Schiedam van den Schied. H.B.S.Bond "Onder Ons, op 7 october 1909 in Musis Sacrum - Brochure en stembiljet m.b.t. het al- of niet toetreden van Onder Ons tot den Nederlandschen H.B.S.-Bond, Kandidaatstelling van E.H.Ris als president van het bestuur, Stukken betreffende de viering van het 10-jarig bestaan van Onder Ons in 1913, waaronder: - aankondiging en inteekenbiljet van de viering van het tienjarig bestaan - een uitgebreid verslag van de feestcommissie - Correspondentie van bestuur en feestcommissie, o.a. over commotie over het op te voeren toneelstuk (wordt het "De Bruiloft van Kloris en Roosje" of "Ultimo"?) - Nota's en kwitanties, o.a. voor drukwerk, bloemen, een dansmeester (8 nov 1913), toneelpruiken, zaalhuur en consumpties Uitgebreid gemotiveerd voorstel van bestuurslid B. Boumans om de muziekclub een deel te laten worden van Onder Ons, Uitnodiging op naam van S. Martens voor de uitvoering van de Schiedamse H.B.S.- Muziekvereeniging M.O.S in Musis Sacrum op 25 april Uittreksel, bewijs van koninklijke goedkeuring van de statuten, 5 januari Stukken betreffende statuten en huishoudelijk reglement: - Conceptversies van de statuten en het huishoudelijk reglement uit de periode Correspondentie over de koninklijke goedkeuring van (gewijzigde) statuten met het departement van Justitie (1915 en 1918) - Definitieve versies van statuten en huishoudelijk reglement, zoals vastgesteld op de alg. vergadering van 1 maart Uitnodiging voor een Onder Ons bijeenkomst met bal, op 23 december 1916 in gebouw Odeon. - Programma van een dansavond van dansclub "Honny soit qui mal y pense" te Klaaswaal op 31 januari 1917 op naam van korpsl. Hemelink - Brief aan het bestuur van Onder Ons met het verzoek tot het bijeenroepen van een algemene vergadering over vermeende ongeldige verkiezing van nieuwe bestuursleden. Ondertekend door 23 personen, Programma van de gezellige bijeenkomst van H.B.S.V. "Onder Ons" op 19 october Deelnemerslijst fietstocht, [1918] - Kandidaatstelling van Mej M.M.Thielout en mej. C.H.Visser als secretaresses van het bestuur, Envelop met 45 intekenbiljetten voor donaties t.g.v. het 15-jarig bestaan van Onder Ons, Circulaire viering 50-jarig bestaan HBS, Kaart voor het diner t.g.v. het 50-jarig bestaan van de school op 26 september 1919 in Restaurant "Stroomberg" te Rotterdam - Kaart voor het souper t.g.v. het 50-jarig bestaan van de school op 27 september 1919 in de Groote-Doele te Rotterdam - Kaart voor het souper van de viering van het 50-jarig bestaan der Hoogere Burgerschool

13 604 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG 13 te Schiedam, op zaterdag 27 september 1919 in de Groote Doele-zaal te Rotterdam - Programma van de viering van het 50-jarig bestaan der Hoogere Burgerschool te Schiedam, op zaterdag 27 september 1919 in de Groote Doele-zaal te Rotterdam - Lijst met candidaten voor het bestuur (verkiezing 16 februari 1920) - Affiche gedichtenwedstrijd 31 maart Affiche voordracht- en muziekwedstrijd op de feestavond op 17 april 1920 in het Volksgebouw aan de Tuinlaan in Schiedam, Gedicht "lang blijft O.O. nog leven" door Käty Harm, Leny van Bergen Walraven en Riet Jonker Roelants, Kaart "uitnoodiging tot bijwonen van den feestavond op in het gebouw van den R.K. Volksbond", Kaft met o.a. krantenknipsels omtrent een serie lezingen over muziek door den heer S. van Milligen, hoofdleraar Kon. Conservatorium te Amsterdam, in januari-april 1921 in het gebouw der R.H.B.S. Georganiseerd door Onder Ons. - Intekenlijst (2 bladen) voor een cadeau van Onder Ons t.g.v. het huwelijk van de heer De Lint op 1 april Uitnodiging van tooneelvereeniging "Utile Dulci" voor het afternoon-tea-concert t.g.v. het 10- jarig bestaan, op 12 november 1921 in Maison van der Heijden te Schiedam - Agenda van de algemene halfjaarlijkse vergadering op 27 januari Oproep tot het bijwonen van een door Onder Ons georganiseerde liefdadigheidsvoorstelling met groot bal op 4 februari 1922 in het gebouw van de R.K.Volksbond. Georganiseerd t.b.v. "het comité tot hulpverschaffing aan Russische mannen en vrouwen van wetenschap", Bewijs van donateurschap van Onder Ons t.n.v. C. Vermaes, Bewijs van (oud-)lidmaatschap van Onder Ons (2x) t.n.v. E. Boijsen en P.C. Hal, Notulen bestuursvergaderingen en een schets van een fuif in mei 1923, Programma voor den feestavond op donderdag 5 april 1923 in de R.K.Volksbond te Schiedam ter gelegenheid van het vierde lustrum van Onder Ons - Rekening Handelsdrukkerij "Coster" voor programma's, briefpapier en lidmaatschapskaarten, Notulen van de algemeene halfjaarlijksche vergadering, gehouden op 29 sept in Musis Sacrum - Verslag van halfjaarlijkse vergadering, 29 sept 1923 tot februari Agenda van de algemene vergadering op 17 september Rekening van electro-technisch bureau J.B.A.Blauboer voor het maken eener tijdelijke antenne voor Kunstmin en het weder afbreken, Rekeningen en kwitanties uit het jaar 1926: - Factuur aanschaf toneelteksten "Spreektaalverdelingsbond" en "Engelsch zonder leermeester" (1 Febr 1926) - Stukken betreffende huur van toneelkostuums en grime voor o.a. het stuk "Janus Tulp" - Muziek in Musis Sacrum van "Theo syncopated Four" (of Five) of van firma B. Hakkert - Zaalhuur, pianohuur (Houtman) 6-8 Stukken uit de jaren : - Notulen bestuursvergaderingen jan 1927-jan Notulen, dec 1927 tot sept Blanco bewijs van lidmaatschap Onder Ons Factuur aanschaf toneeltekst "Groote Stadslucht", 31 okt Aanslagen belasting op vermakelijkheden 6-9 Stukken betreffende de viering van het 25-jarig bestaan van Onder Ons, 1928: - Notulen vergaderingen lustrumcommissie 25-jarig bestaan - Kasboek 25-jarig bestaan - Polis brandverzekering (De Nieuwe HAVBank) voor vijf dagen voor het tapijt in feestgebouw Musis Sacrum te Schiedam, 3-7 mei Kaart voor financiële bijdragen voor de veiring van het 5e lustrum - Felicitaties t.g.v. het 25-jarig bestaan : van de burgemeester van Schiedam en de Commissie van Toezicht op het middelbaar onderwijs - Brochure, aankondiging van het feest t.g.v. het 25-jarig bestaan op 5 mei 1928 in de gehoorzaal van den R.K.Volksbond, Lange Haven 71 - Programma van de viering van het 25-jarig bestaanop 5 mei 1928 in het gebouw van den R.K.Volksbond - Rekening Costuumhuis Henri Schippers voor huur toneelkleding en grimeur "Wederzijds Huwelijksbedrog" - Rekening bloembinderij Van Vooren & Zonen voor versiering Musis Sacrum - Toegangskaarten, uitnodigingen e.d. - Programma van een dansuitvoering

14 14 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG door mevrouw Stradowska en haar leerlingen op 5 mei Stukken uit1928: - Krantenartikel over de onthulling van twee glas-inlood versieringen in het nieuwe handtekenlokaal van de R.H.B.S. van dhr Hingman, ontworpen door de leerlingen Annie Berck en Albertus van Haasteren - Nota voor advertentie "Declamatie Elsäcker" in de Schiedamsche Courant - Kwitanties o.a. voor zaalhuur Musis Sacrum, geleverde muziek, logies voor 3 personen in Hotel De kroon en "gehuurde handkar en gewasschen shirts" - Blanco bewijs van (oud-)lidmaatschap en donateurschap 6-11 Stukken betreffende het schooljaar : - Programma van de propaganda-feestavond op 26 october 1929 in Musis Sacrum - Rekeningen aanschaf toneelteksten "Huis met commencaals", "de Jong Kruisende wegen" en "Mijn vader is Lehman" - Aanslagen belasting op vermakelijkheden in Musis Sacrum - Kwitanties voor geleverde muziek van de "Williamsband" en "The Melodic Tune Shakers" - Nota's voor zaalhuur Musis Sacrum en Verkooplokaal van Fa J.H.C.de Waart in Schiedam - Rekening firma B Hakkert voor geleverde muziek - Kwitantie voor logies met ontbijt op 18 jan voor de dames Boezeman en Roodhuijzen 6-12 Stukken betreffende de schooljaren :- Correspondentie met het bestuur, o.a. programma voor poëzie-voordrachtavond van Francien Koote-Gerrese, voordrachtkunstenaar - Briefcontact met andere schoolverenigingen uit de regio - Uitnodiging van Schiedamse toneelvereeniging "Utile Dulci" voor de receptie t.g.v. het 20-jarig bestaan - Bedankbrief van A. de Groot, secretaris van tooneelvereniging Utile Dulci - Aanslagen belasting op vermakelijkheden - Nota's en kwitanties voor zaalhuur Musis Sacrum - Samenstelling ping-pongteam - Rekening huur costumes en grimeur voor "Dokter tegen wil en dank" op 14 febr Stukken betreffende statuten en huishoudelijk reglement, 1932, 1938: - Conceptversies van de (nieuwe) statuten en het huishoudelijk reglement - Statuten en huishoudelijk reglement, vastgesteld 25 juni 1932 en statuten debatingclub "Onder Ons", vastgesteld 14 mei Oproep aan de leden en oud-leden tot het bijwonen van een algemene vergadering in Musis Sacrum op 25 juni 1932, naar aanleiding van de dreigende ondergang van de vereniging Onder Ons - Resolutie naar aanleiding van dreigende opheffing van Onder Ons, Schuldbekentenis en belofte alles te zullen nalaten "wat tegen het belang van Onder Ons zal zijn", ondertekend door J. Jongerling (oud-lid op de ledenlijst van ) 7-3 Stukken betreffende de viering van het 30-jarig bestaan: notulen, correspondentie, programma, financiële bescheiden, Stukken betreffende de viering van het 30-jarig bestaan bevattende: - Gedenkschrift 6e lustrum, april 1933 (met o.a. in het kort de ontstaansgeschiedenis van Onder Ons) - Krantenartikelen - Boek: "receptie ter gelegenheid van het lustrum der Schiedamsche H.B.S. Vereeniging "Onder Ons"op 8 april 1933 in het gebouw der R.H.B.S.". Met openingspagina van J Koorengevel, kalligraaf Uitnodiging van H.B.S. Vereeniging 's-gravendijkwal Rotterdam tot bijwoning van een thé-dansant op zondag 3 dec Programma van den feestavond op 1 dec.1934 in Musis Sacrum (3 toneelstukken en bal na o.l.v Meunier Frères) - Notulen algemene vergaderingen (schrift), inclusief presentielijsten, halfjaarlijkse verslagen en verkiezingsuitslagen, januari 1934-januari Correspondentie van het bestuur, 1935: - Correspondentie met het bestuur, o.a. met toneelvereniging "Utile Dulci" over schade aan een cello - Correspondentie met H.B.S.-verenigingen uit de regio - Programma voor een feestavond in Musis Sacrum op 18 mei 1935 met o.a. de opvoering van

15 604 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG "Drie Wijze Gekken" en bal na mmv "The Brighton Syncopaters" - Vergunning voor het houden van een verloting bij gelegenheid van een feestavond op 18 mei in Musis Sacrum - Programma van de propagandaavond op 16 november 1935 in Musis Sacrum mmv de Schiedamsche Toneelvereeniging "Utile Dulci" met de opvoering van "Wie is de dader?", Amerikaansch detectivespel in 5 tragediën. Bal na met "The Brighton Syncopaters" 7-7 Correspondentie van het bestuur, 1936, bevattende o.a.: - Correspondentie met het bestuur, o.a met toneelvereeniging "Utile Dulci" - Correspondentie met H.B.S.-verenigingen uit de regio - Uitnodigingen voor propaganda-avonden 7-8 Correspondentie van het bestuur, 1937: - Persoonlijke correspondentie met het bestuur - Correspondentie met H.B.S.-verenigingen uit de regio - Uitnodigingen voor propaganda-avonden 7-9 Notulen, correspondentie, krantenartikelen e.d. omtrent de viering van het 35-jarig bestaan, maart 1938: - Correspondentie - Begroting - Commissiesamenstelling - Receptieregister - Gedenkschrift - Toestemmingsbewijs voor de opvoering van "Vadertje Langbeen" op 5 maart Krantenartikelen - Rekening en verantwoording van den penningmeester en een aantal rekeningen 7-10 Stukken betreffende de schooljaren : - Persoonlijke correspondentie met het bestuur - Correspondentie met H.B.S.- verenigingen uit de regio - Uitnodigingen voor feestavonden en thédansants van Onder Ons en andere schoolverenigingen - Presentielijst algemene vergadering op 14 mei Programma van een feestavond met de opvoering van "Mijnheer de Senator", pianospel en bal o.l.v. "The Flying Fans" [1938] - Notulen bestuursvergaderingen mei 1938-april Stukken uit 1939: - Persoonlijke correspondentie met het bestuur -Correspondentie met H.B.S.-verenigingen uit de regio - Uitnodigingen voor feestavonden en thé-dansants van Onder Ons en andere schoolverenigingen - Programma van een feestavond in Musis Sacrum op 25 nov Opgevoerd o.l.v. dhr Groeneveld werd "Joop Ter Heul", blijspel in 3 bedrijven. Bal tot 3 uur m.m.v. "Sander and his Cotton Band" - Offertes van dansorkesten ("Jan Staats' Merry Makers", "The Rambling Moochers", "The Rhythm Maniacs", "Pi Scheffer and the Blue Ramblers Dance Orchestra", "The Melody makers") - Aanslag vermakelijkheidsbelasting van de gemeente Schiedam - Presentielijst algemene vergaderingen op 14 januari 1939 en 9 april Aanslagen belasting op vermakelijkheden - Kwitanties zaalhuur Maison Westhuis, Warande Kwitanties voor de verzorging van dansmuziek door "The Collegians" 8-2 Stukken betreffende de schooljaren : - Katern Schiedamse Courant van 29 april 1940 met artikel over het "Hornfonds der Rijks H.B.S" - Bewijs van oud-lidmaatschap (4x) t.n.v. W. van Leut, R. Overmaat, H. de Ridder en N van Eijsbergen - Jaarverslag , inclusief presentielijsten - Artikelen uit de Schiedamsche Courant (11 maart 1941) en Het Rotterdams Nieuwsblad (10 maart 1941) over het thé-dansant m.m.v. "The Sound Diggers" op 9 maart 1941 in Tivoli - Aanslagen belasting op vermakelijkheden, gemeente Schiedam, o.a. voor een feest op 22 juni 1941 (Maison Westhuis), gericht aan P.C v.d. Pant (voorz. Onder Ons) - Uitnodiging voor de clubmiddag in Maison Westhuis op 22 juni Aanvraag vergunning jaarvergadering op 22 juni 1941, ondertekend N. Hagenbeek, secretaresse. Met stempel van de procureur-generaal "geen bezwaar mits geen onderwerpen van politieken aard worden behandeld" - Bewijs van (oud-)lidmaatschap en donateurschap, , t.n.v. St. Vos - Namenschema bij een onbekende foto Programma van een

16 16 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG 604 feest met de opvoering van "De Student Thuis" (regie G.Groeneveld), met bal na m.m.v. The Collegians en The Trumps [1943} 8-3 Stukken betreffende het schooljaar : - Jaarverslag januari-juli Aanslagen belasting op vermakelijkheden, gemeente Schiedam - Kwitantie zaalhuur van het verenigingslokaal (De Belangen der Ned. herv. Kerk) aan de Lange Haven 155 en van "De Amstelbron" - Handgemaakte oorkonde 2e prijs van het Onder Ons Interstedelijk Voetbaltoernooi - Kwitantie van de "Gold Stars" voor "muzikale inlijsting van het bal" op Statuten en huishoudelijk reglement, vastgesteld op 9 mei Bewijzen van toegang voor een feestavond en van lidmaatschap - Nota voor een grafkrans voor wijlen Ed Heer Temperman - Kwitantie VFC Vlaardingen voor terreinhuur - Notitie "uitgegeven door onderafdeling Debating: notulenboek" - Kopie uit HBS-Spiegel sept 1946: "Debatingclub" door R.F.Bauer 8-4 Stukken betreffende de viering van het 45-jarig bestaan op 5 maart 1948, : - Notulen algemene en bestuursvergaderingen Tekst, melodie en begeleiding van het Clublied van Onder Ons, samen met een schrijven (3 maart 1948) van dhr. Sauer waarin hij toelichting geeft op het ontstaan van het clublied. - Envelop met brieven gericht aan Alewijn de Groot. 5 brieven (4x1948, 1x1958) van schrijfster/oud-leerling Marie Dessel-Poot; 1 brief (1947) van oud-leerling Nel Buijser (op reis van Amerika naar Nederland aan boord van de Noordam) - Verslag van een vergadering van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie op 1 oktober (1948?). Deze NJN-afdeling is ontstaan uit de in 1932 opgerichte Vereniging voor Natuurstudie van de Rijks-HBS in Schiedam. - "De moord in 3c, een HBS mysterie, opgelost door den bekenden speurder inspecteur S.N.Uffel" verhaal van een leerling, waarschijnlijk bedoeld voor de schoolkrant. - Brief van Joh. Hoogendijk aan Ernst Stapel "Over heden en toekomst", met kritiek op de kwaliteit van de variétéavond van juli 1948(?) - Bewijs van lidmaatschap en bewijs van donateurschap Stukken betreffende de viering van het 45-jarig bestaan op 5 maart 1948, 1948: - Ledenlijst lustrumcommissie -Notulen lustrumcommissie 45- jarig bestaan - Deelnemerslijsten - Uitnodiging tot bijwonen van de lustrumfeestelijkheden 5 en 6 maart 1948, met o.a. de opvoering van "Hij, zij en hottentot" - 19 krantenartikelen n.a.v. de viering van het 45-jarig bestaan van Onder Ons - Gedenkschrift negende lustrum - Uitnodigingen en menukaart - Correspondentie omtrent het 45-jarig bestaan (A. de Groot) - Brief van oud-leerling H.G.v.d.Velden, in actieve dienst in Ned. Indië - Overzicht ontvangsten en uitgaven lustrumviering 8-6 Stukken betreffende de viering van het 80-jarig bestaan van de R.H.B.S., 1949: - Brochures 80-jarig bestaan - Lijsten leden comité en deelnemers - Correspondentie comité 80-jarig bestaan, vnl gericht aan Alewijn de Groot - Krantenartikelen n.a.v. het 80-jarig bestaan van de Rijks H.B.S. - Menukaart reünistendiner 8-7 Stukken uit 1949:: - Aankondiging van een variétéavond voor oud-leden op 9 juli 1949 in Musis Sacrum m.m.v. The Sound Diggers - Aankondiging van een balavond op 8 april 1949 in Musis Sacrum, m.m.v. The Sound Diggers - Aankondiging van een feestavond op 16 dec 1949 in Musis Sacrum, toneelopvoering "Adel in Livrei" en bal m.m.v. The Sound Diggers - Propagandabrief aan ouders en leerlingen van de 1e klas over Onder Ons - Aankondiging van een clubavond op 24 september 1949 (schaken, dammen, ping-pong, lijnbal) - Artikel uit schoolkrant "De Nieuwste Gids" 1e jaargang nr.1) met verwijzing naar debatingavonden op 5 en 19 maart, een schaak-bridge-dam-avond op 12 maart en deelname aan een wandeltocht op 2e paasdag. - Vertaling door Huib A.P. Eijkelenboom (Vlaardingen) van een sonnet van Lorenzo De' Medici: De Rode Rozen Spreken, samen met een brief aan een redactie (schoolkrant?). - Kwitanties, aanslag belasting

17 604 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG op vermakelijkheden - Kasboek van "De Nieuwe Gids", van penningmeester Jan de Zanger 9-1 Stukken betreffende de schooljaren : - Oproep tot stemmen alg. ledenvergadering jan (Wessel Bennis contra Karel Scholten) - Bewijs van toegang tot de grote balavond op 1 april 1950 in Musis Sacrum m.m.v. De Rotterdamse Jazzsociteit - Informatiebrief contactavond juni Voorlichtingsbrief 1950 m.b.t. Onder Ons, gericht aan de ouders van de leerlingen der eerste klassen - Aanslagen belasting op vermakelijkheden - Stukken betreffende een tafeltennistoernooi Krantenartikel over het 45-jarig jubileum van werkster mevr. Lena Heus Uitnodigingen en agenda's algemene ledenvergadering 1951,'52 (1-11) en '53 (19-12) - Uitnodiging tot het bijwonen van een openbare les van koor en orkestklasse van De Mathenesser Kring op 22 november 1952 (?) in gebouw Irene - Rekeningen voor aanschaf toneelteksten: "Deftige Straat"(okt 1951), "Goud" (april 1951) - Kwitanties zaalhuur Musis Sacrum - Kwitanties voor levering dansmuziek, o.a. van "The Sound Diggers" - Spaarbankboekje Spaarbank Anno 1820 Schiedam t.n.v. Schied. HBS Bond "Onder Ons" - Kwitanties en rekeningen, o.a. voor levering van Apsa, chocomel, gazeuze en Pepsi Cola door Slijterij : De Drie Snikjes" in de Boterstraat - Envelop met financiële bescheiden m.b.t. het Hornfonds (uit archief A. de Groot), o.a. deelname aan de Woningbouwlening 1952 van de Gemeente Schiedam. - Blad met afboekingen giro op de achterzijde van een natuurkundeproefwerk van Krijn Kok dd 22 sept Stukken van de commissie tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Met concepten en de definitieve versie, Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan, 1953: -Gedenkschrift tiende lustrum - Notulenboek van de vergaderingen van het lustrumcomité ter voorbereiding van het 10e lustrum - Circulaire viering 50- jarig bestaan van Onder Ons, gericht aan oud-leden - Brief aan de oudleden over het uitstel van de lustrumviering n.a.v. de watersnoodramp in "Van uitstel komt geen afstel", circulaire aan oud-leden en belangstellenden over de uitgestelde viering van het 50-jarig bestaan van Onder Ons - Uitnodiging tot bijwoning van de lustrum-feestelijkheden op 5 t/m 7 november 1953, met o.a. de opvoering van "een Midzomernachtsdroom" o.l.v. J. Spronk en muziek van De Mathenesser Kring en bal na mmv "The Music Makers". - Samenstelling lustrumcommissie - Sport(zwem)programma voor leerlingen - Het Levenslied", schrijven van J. Backer, één der oprichters van Onder Ons. Hij blikt 50 jaar terug en schrijft een ode aan Louise Fleuron, indertijd een beroemde variété-artieste - Deelnemerslijsten - Correspondentie, o.a. het aanbod van S.Vles om een wisselbeker voor scholieren-zwemwedstrijden ter beschikking te stellen, de "Vles-beker", ter nagedachtenis aan zijn vader S.S.Vles, eere-voorzitter de S.Z.C - Financiële bescheiden - Toegangskaarten - 2 krantenartikelen n.a.v. de viering van het 50-jarig bestaan - Bladen uit het receptie- en knipselboek van het tiende lustrum, maart Stukken betreffende de schooljaren : - Circulaire betreffende het afscheid wegens pensionering van ir. W. J. Vollewens, docent en erevoorzitter van Onder Ons op 4 juli toestemmingsbrieven en rekeningen vd toneelstukken "Je kunt het toch niet meenemen" (1953), "De Huistyran"(1954), "Kat en Kanarie"(1954), "Het witte schaap van de familie"(1955), "Het gebeurde op een avond"(1956), "Voor de derde maal"(1956), "Henkie"(1957) en "Het Woelige Nest" (1957) - Verslag en andere stukken van de kascommissie, febr dec Informatiebrief over feestavond (instuif) Musis Sacrum 3 maart Uitnodigingen en agenda's van de algemene vergadering op 6 februari

18 18 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG en 12 okt Informatiebrief over een borreluur voor oud-leden op 6 maart Informatiebrief feestavond 14 mei Aantekeningen over het huren van grammofoonplaten bij Hakkert voor de Instuif op 29 oktober Verslag kascommissie Informatiebrieven over de viering van de 52ste en 53ste verjaardag Onder Ons - Programma opvoering "Driekoningenavond" t.g.v. het 52-jarig bestaan Rekening voor reparatie tafeltennistafels krantenartikelen n.a.v. de opvoering van "Driekoningenavond"(Shakespeare) bij gelegenheid van het 52-jarig bestaan van Onder ons - stukken betreffende het Hornfonds ( ) - Circulaire inzake het afscheid van dhr Reeser, adj. Directeur Uitnodiging voor de "instuif" op 29 mei 1957 in Musis Sacrum m.m.v. "The Gin Town Dixie Kids" o.l.v. Wim Maas, gericht aan oud-leden - Uitnodiging voor de "Grote Avond" op 29 juni 1957 in Musis Sacrum met de opvoering van "Het Woelige Nest" en bal m.m.v. "Storyville Swing Paraders" uit Leiden, gericht aan oud-leden - Uitnodiging voor de "Grote Avond" op 2 november 1957 in Musis Sacrum met de opvoering van "Henkie" en bal na m.m.v. "The Smokey House 8" o.l.v. Ad. Mook, gericht aan oud-leden - Uitnodiging voor de "Kerstinstuif" op 20 december 1957 in Musis Sacrum, gericht aan oud-leden - Financiële bescheiden, o.a. voor zaalhuur Musis Sacrum(Lange Haven ), Arcade(Lange Haven 71) en Tivoli (Nieuwe Haven 237) 9-5 Stukken betreffende de viering van het 55-jarig bestaan, 1958: - Oproep vergadering lustrumcommissie, 11e lustrum - Notulen reüniecomité - Uitnodiging en toegangskaart - Gedenkschrift en programma - Circulaires gericht aan de oud-leden - Samenstelling lustrumcomité - Kasboek - Dinerkaart - 6 krantenartikelen de viering van het 55-jarig bestaan van Onder Ons, o.a. over een lezing van stedenbouwkundige Horváth over de stadsvernieuwing in Schiedam krantenknipsels, toegestuurd door de persdienst van de Schiedamse Gemeenschap - Route speurtocht leerlingen - Correspondentie lustrumcommissie en lijst verzonden/ontvangen brieven 9-6 Receptie- en knipselboek 55-jarig bestaan, Stukken betreffende het schooljaar : - Uitnodigingen en agenda's van de algemene ledenvergadering op zaterdagavond 1 februari en 14 juni Statuten en huishoudelijk reglement van de schoolkrant "Oase" der Rijkshogereburgerschool en Middelbaremeisjesschool te Schiedam (goedgekeurd op 24 oktober 1958; hoofdredactie: A.Mekes, D. Wiegman, R.Sygers, A. Wiegman en J. Doorlag) - Programma voor de grote avond 28 november 1959 in Musis Sacrum, georganiseerd door Onder Ons n.a.v. het 90-jarig bestaan van de school. Met de opvoering van "De Storm" (Shakespeare). - Kwitanties voor optredens van "The Harbour Jazz Band", "The Down Town Jazzband" en de "Gintown Swing Paraders" - Toestemming voor opvoering van "De Surprise" op 16 jan 1958 en bon aankoop toneeltekst "Dochters van de baas" ( ) - Correspondentie over sportwedstrijden: Delftse HBS vereniging (sportdag en bal, maart '59), RHBS-club Breda (Paastoernooi volley en hockey op 31 maart '59), Schiedamse Gymnasiasten Bond (tafeltennis op 29 dec '58) en de door O7O georganiseerde sportdag in juli '59 - Rekening van voorzitter Wim Odé voor de aanschaf van 1 flesje "zwarte Piet zwart" en 1 flesje Coca Cola - Rekening voor projectie van geluidsfilm op Aanslagen vermakelijkheidsbelasting en kwitanties zaalhuur 10-1 Stukken uit 1960: - Programma voor de grote avond op 25 november 1960 in Musis Sacrum. Opvoering van "De rare Chinezen", regie Jan de Zanger. Bal na met "The Stork Town Dixie Kids" - Aanschafbon voor toneeltekst "De Zwarte Monnik" in jan Rekening voor de materiaalkosten voor een cabaret, opgevoerd op de Grote Avond in juli Nota's voor filmprojectie in Wijkcentrum Nieuwland op 28 jan 1960

19 604 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG 19 ("Legioen op stelten" en "Zeebonken") en 18 febr 1960 ("Das Neue Kapittel") - Brief over een spelletjesavond in maart - Kwitanties van de bands "Lazy River Jazz Band"( ), het "Birdland Trio"(2-1-60) en op o.a. de "Conjuto Allegre Band" - Aanslagen op vermakelijkheidsbelasting, vergunningen enz Stukken betreffende het schooljaar : - Programma voor de grote avond op 18 maart 1961 in Musis Sacrum. Opvoering van "De Spooktrein", regie J.A. van Hove. Bal na mmv Het Leids Studenten Jazz Gezelschap - Bewijs van toestemming "tot gebruik van het wereldrepertoire" van BUMA voor een feestavonden op en , Musis Sacrum - Opvoeringsbewijs van I.B.V.A. Holland, voor de opvoering van "Butler bij mijn vrouw" op 2 december 1961, Musis Sacrum - Kopie van een krantenartikel over het afscheid van de leraren Spronk en De Jonge, zomer Kopie van een krantenartikel over Jan F. de Zanger, dichter, leraar en oudleerling (1962) - Samenstelling bestuuur Aanslagen vermakelijkheidsbelasting - kwitantie huur terrein ASVION op 4 juni Kwitanties huur Musis Sacrum en Wijkcentrum Nieuwland - Rekening aanschaf toneelteksten 1962: "Het Beroemde Lijk", "Hannibal", "Nachtelijk Mysterie" en "Het gebeurde op een avond" - Kwitanties muzikale medewerking van de "Harbour Jazz-Band" en "Western Jazz Group" 10-3 Stukken uit 1963: - Circulaires met programma's van de feestelijkheden, samenstelling lustrumcomité, vergaderdata e.d. - Correspondentie van het lustrumcomité - Zaalindeling Musis Sacrum - Contracten, o.a. met "The Stork Town Dixie Kids - 26 krantenartikelen n.a.v. het 60-jarig bestaan van Onder Ons - Blad "Schiedamse Gemeenschap" maart 1963, 15e jaargang nr.1, met op pagina 10 en 11 het artikel "Onder Ons 60 jaar geschreven door Ada Mekes (oud-leerling). O.a. een interview met dhr A. Berg met wetenswaardigheden over het archief van Onder Ons. - Financiële bescheiden lustrumcomité 10-4 Plakboek betreffende de viering van het 60-jarig bestaan, Stukken betreffende het schooljaar : - Catalogus toneelwerken van toneeluitgeverij Rijnland, Amsterdam - Papier mbt overdracht archiefstukken van (de erven van) Alewijn de Groot aan archief HBS of aan de -permanente- commissie voor de lustra, gericht aan dhr. Reeser - Kopie van een artikel in Het vrije Volk van 2 april 1963, "HBS organiseert grap als gevolg van grapje", over de protestmars van leerlingen n.a.v. de bouwvallige toestand van het schoolgebouw - Rekeningen aanschaf toneelteksten "De Rode Pimpernel" (mrt 1963) en "Mister X slaat toe" (oct. 1963) - Kwitantie optreden "The Jaguars" op 3 dec 1963 en een bevestiging vh optreden van de "Mainstreet Paraders" op en afrekening "The Free Kings Five" ( ) - Programma voor de Grote Avond op 12 december 1964 in Musis Sacrum. Opgevoerd wordt "Het spook van Cambrooke-castle". Bal na m.m.v. The Green River Jazzband. - Aanschafnota "Het Masker van de farao" Kwitanties zaalhuur Musis Sacrum, Wijkcentrum Nieuwland en Zaak Irene (Nwe haven 155) 10-6 Stukken uit 1965 : - Programma voor de Grote Avond op 3 april 1965 in Musis Sacrum. Opvoering van "Het masker van de farao". Bal na mmv "the Crescent City Band" - Programma;s van de afscheidsavonden van directeur Dr. R. Oort op 18 en 21 december 1965, Musis Sacrum - Briefwisseling R. Oort en A. de Groot m.b.t. de tenaamstelling van het spaarbankboekje van het Horn-fonds - Kwitanties voor muzikale bijdragen van "New Experimental Jazzgroep"( ), "The Black Specs"( ), "The Trifids"( ), "The Crescent City band"( ) en "Trio Peter de Vos"( ) - Kwitanties zaalhuur Musis Sacrum, Wijkcentrum Nieuwland, Arcade en "De Rank" (Schiedamse weg) - Aanslagen vermakelijkheidsbelasting - Toneeltekst bij afscheid directeur R. Oort, 1965 (aanwinstnr )

20 20 Leerlingenvereniging van de HBS, later SG Stukken betreffende het schooljaar : - Programma voor de grote avond op 11 maart 1966 in Musis Sacrum. Opvoering van o.a. "Hoe de schout zichzelf aan de schandpaal bracht (Hella Haasse). Bal na mmv "De Mega's, Rotterdams beste beatgroep" - Bewijs van toegang tot de toneelwedstrijd op 11 maart 1966, Musis Sacrum, georganiseerd door Onder Ons. Bal na m.m.v. "De Mega's". Achterzijde aantekening "Franse avond 25 maart 1966" - Programma voor de grote avond op 17 dec 1966 in Musis Sacrum. Opvoering van "Moord om zeven uur", regie A.J.van heusden. Bal na mmv The Amulets en The Motions (!) - Contractbrief van Theaterbureau Tieba aan leerlingenvereniging "Ons Belang"(!) n.a.v. een optreden van The Amulets en "The Motions" uit den Haag, gedateerd 5 dec Alsook een affiche van The Amulets - Nota m.b.t. een "Franse Avond" 1966, ingediend door H. Coenen - Kwitantie voor de muziek op de gezamenlijke avond op m.m.v. "Golden Earrings: (!), "Black Specs" en "Rijnmond Scarlet(?)" - Rekeningen voor levering van toneelteksten "In de auto van T.n.C.", "Twee die niet durven" en "De Beunhaas" - Aanslagen vermakelijkheidsbelastingen - Overlijdensbericht Dr. C. Reeser, oud-directeur van de school 21 april Overeenkomst voor een optreden van R en B groep Just Us op 10 juni 1967 in Musis Sacrum, i.s.m. beatgroep The Key 10-8 Stukken uit 1968: - Programma van een Onder Ons feestavond t.g.v. het afscheid van onderdirecteur de heer C.J.J.Maas op 28 juni Opgevoerd wordt "Leo De Akrobaat". Bal na met de groep "The Ekseption". - Vergunning van de gemeente Schiedam voor het doen geven van een dansavond op 26 april 1068 in de kantine van de Rijks HBS aan de Hugo de Grootstraat - Programma's van de feestavonden ("Midwinterfeest") op 20 en 21 december 1968, waaronder sportwedstrijden, een midwintermaaltijd, de opvoering van "Russische Eieren" en afsluitend bal - Correspondentie van de lustrumcommissie - Blad met cabaret-liedteksten - Overeenkomst met cabaretier Seth Gaaikema voor een optreden in de aula van de Rijks H.B.S. aan de Hugo de Grootstraat op 7 maart Vergunning van de Gemeente Schiedam verleend aan Onder Ons en de Schiedamse Gymnasiastenbond voor een "contactbijeenkomst" op 7 maart 1968 in de aula aan de Hugo de Grootstraat 10-9 Stukken betreffende de schooljaren : - Programma van de viering van het 65-jarig bestaan van Onder Ons op 20 en 21 december 1968, een midwinterfeest met sportwedstrijden, toneel en bal - Ccontractje betreffende een lening van 300 gulden van dhr Spronk aan Onder Ons, Kwitanties optredens "The Exception"(!), "Full of Soul" en "Moody Sec" Rekening aankoop toneeltekst "Russische Eieren" okt Rekeningen voor huur geluidsfilms "Het Kanon" en "De Langste Dag" Ontvangstbewijs van 475 gulden van RijksHBS te Schiedam voor een optreden van "The Oscar Benton Blues Band" op 18 juni Ontvangstbewijs van 300 gulden van RijksHBS te Schiedam voor een optreden van "Burcky Durcky Soul Orchestra" op 18 juni Betalingsherinnering voor huur van de film Alleman van Bert Haanstra (1969), - Toegangsbewijs voor een feest van Onder Ons op 22 dec Arbeidsovereenkomst optreden "The Brainbox" op 22 dec (Martin Green Productions) - Kwitantie "Davy Navy's Disco-productions" dd 18 juni 1969 (management Martin Green) - Arbeidsovereenkomst optreden "Cuby and the Blizzards" (!) op 14 november 1969 in aula Rijks HBS - Kwitantie optreden "H7 Band(?)" dd Rekening consumpties "Koeienstal" dd Kwitantie voor disco op 14 febr Brief centrum amateurtoneel (1970), - Brief van scholierenvereniging Spieringshoek over de samenstelling van hun bestuur (1970), - Blad De Schiedamse Gemeenschap jan/febr 1970 met een artikel van Hans van der Sloot, getiteld Vaarwel! Goeie ouwe "Rijks Hoogere Burger School" (met foto's van het gebouw van de Rijks H.B.S.), - Samenstelling bestuur

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Voorjaarsuitgave 2013 jaargang 22 nummer 2. Ut war wel unne hille goeiekope Prinsewaoge dees jaor

Voorjaarsuitgave 2013 jaargang 22 nummer 2. Ut war wel unne hille goeiekope Prinsewaoge dees jaor Voorjaarsuitgave 2013 jaargang 22 nummer 2 Ut war wel unne hille goeiekope Prinsewaoge dees jaor 2 Van de redactie Wat later dan gepland, is hier de lente-editie van de Pypliano. Vol met wetenswaardigheden

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

CARNAVAL 2006. jaar DE BUURLANDER. Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL

CARNAVAL 2006. jaar DE BUURLANDER. Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL DE BUURLANDER CARNAVAL 2006 33 jaar Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL Ge moet er in geleuve! 3 VAN DE BESTUURSTAFEL Het Jubileumjaar, 4 't mee! VOORWOORD BURGEMEESTER 3 x

Nadere informatie

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 In beeld Jouw beminnelijke gekriebel Ellen Terpstra pagina 4 Religieus Erfgoed Maria Roepaan pagina 28 Geroepen om te delen Wat

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Burgers maken hun buurt

Burgers maken hun buurt Burgers maken hun buurt Platform31-2012 Platform31 - Burgers maken hun buurt - 1 ISBN: 9789077389997 NUR: 740 Uitgave: Platform31 Auteurs: Prof. Dr. S.A.H. Denters (Bas), Universiteit Twente; Prof. Dr.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

Het wel en wee van Radio 192

Het wel en wee van Radio 192 Het wel en wee van Radio 192 De eenzame weg naar een FM frequentie 2007 Michael Bakker Alle rechten voorbehouden, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7)

13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7) Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d oude vrinden. 10 mei 2007 85 e jaargang nr. 13 Autobedrijf De Jong 13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7) Woensdag 16

Nadere informatie

Nr. 9, november 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede

Nr. 9, november 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede Nr. 9, november 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede 4 december: Bijeenkomst met Jan Mak-trofee en verloting koffer 18 december: Postzegelmiddag een andere

Nadere informatie

De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur

De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur Opgedragen aan: Tjaard de Haan (1919-1983), Rins Hartman (1931-1998), Gertrud Faber-Hornstra (* 1911) en aan alle andere mensen die in dit

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00 De leukste krant van heemstede! 6 juni 2012 Tel. 023-8200170 WWW.HEEMSTEDER.NL 5 Het grootste schilderij van Heemstede Heemstede - Als speciale activiteit tijdens de Engelse Country Fair die zondag 10

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

Adres: Fanfare Wilhelmina Postbus 233 6560 AE GROESBEEK. Contact: Trudy Rikken-Roelofs 024-3977840 Miel Fransen 024-3975019. Bestuurssamenstelling:

Adres: Fanfare Wilhelmina Postbus 233 6560 AE GROESBEEK. Contact: Trudy Rikken-Roelofs 024-3977840 Miel Fransen 024-3975019. Bestuurssamenstelling: Verenigingsmagazine Fanfare Wilhelmina Opgericht: 1 november 1898 Bezoekadres: Kloosterstraat 7 te Groesbeek Rabobank: 11.74.03.997 Telefoon: 024-3974589 Website: www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl Dirigent

Nadere informatie