Ik Like! de Digitale Leer en Werkomgeving. Over het belang van een attractieve, boeiende en vooral sociale digitale leer- en werkomgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik Like! de Digitale Leer en Werkomgeving. Over het belang van een attractieve, boeiende en vooral sociale digitale leer- en werkomgeving"

Transcriptie

1 Ik Like! de Digitale Leer en Werkomgeving Over het belang van een attractieve, boeiende en vooral sociale digitale leer- en werkomgeving. Onlangs bekeek ik op YouTube de RSAnimate- video van Daniel Pink's lezing over intrinsieke motivatie, 'Drive: The surprising truth about what motivates us' (1). In deze prachtige animatie wordt op basis van degelijk wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat mensen bij het uitvoeren van eenvoudige taken door financiële prikkels te motiveren zijn, maar dat dit niet opgaat wanneer het gaat om handelingen of activiteiten waarbij cognitieve vaardigheden van enig belang zijn. Hij benoemt drie factoren die van invloed zijn op onze motivatie, Autonomy, Mastery en Purpose. Bij autonomie wordt voornamelijk gewezen op het spanningsveld tussen compliance en engagement. Door middel van een aantal aansprekende voorbeelden uit de Open- Sourcebeweging demonstreert Pink dat een kennisorganisatie in de praktijk meer baat heeft bij gemotiveerde, betrokken, zelfdenkende medewerkers dan aan ja- knikkers die exact uitvoeren wat wordt opgedragen. Met meesterschap bedoelt Pink de wens om jezelf te ontwikkelen en ontplooien en met purpose doelt hij op zingeving. De gemotiveerde kenniswerker wil volgens Pink graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan het groter geheel. Omdat ik sinds enige tijd betrokken ben bij de ontwikkeling van een Digitale Leer- en Werk- Omgeving begon ik me af te vragen hoe we Pink's drijvende kracht in kunnen zetten bij de DLWO. Dit met het doel een aantrekkelijke en effectieve omgeving te creëren waarmee de eindgebruiker graag wil werken, omdat het systeem prettig in gebruik is, naar eigen behoefte in te richten is, uitnodigt tot interactie, uitdaagt tot excellentie, werkt op ieder moment op ieder apparaat en natuurlijk het leerproces optimaal ondersteunt. Autonomie en meesterschap lijken - zeker in een onderwijskundige context- nogal voordehand liggend, maar zingeving daarentegen is niet direct een feature die je op de verpakking van een DLWO zou verwachten! Onderwijstechnologie, games en Maslow? Enige tijd geleden schreef Ben Betts al een verslag over zijn werkzaamheden als onderwijsinnovator waarin hij de theorie van Pink verenigt met didactiek en technologie (2). Over autonomie zegt hij dat dit - binnen het kader van

2 onderwijstechnologie- betekent dat een student de vrijheid heeft om zijn omgeving naar eigen inzicht en behoefte in te richten en daarbij niet afhankelijk is van beheerders, gefrustreerd raakt door beleid of beperkingen van het systeem. Op het gebied van meesterschap legt Betts, net als Mihaly Csikszentmihalyi (3) en Gabe Zichermann (4), een verbinding met de manier waarop we op (video)games reageren en ook Daniel Pink bouwt voort op de door Csikszentmihalyi vormgegeven 'theory of flow'. Deze theorieën verklaren onder andere waarom games zo immens populair zijn. Daarnaast gebruikt Betts 'Theory X and Theory Y' van Douglas McGregor (5), die ons inzicht geeft in de voordelen die te behalen zijn, wanneer de primaire doelstellingen van de organisatie worden verbonden met de individuele ambities van medewerkers. Laat de kenniswerker werken aan activiteiten waarvan hijzelf nut en noodzaak inziet en je zal zien dat hij uit zichzelf de handschoen oppakt en zich maximaal wil inzetten voor het grotere geheel. In veel gevallen biedt onderwijstechnologie en de wijze waarop deze is geïmplementeerd onvoldoende voorzieningen om effectief vorm te geven aan de wensen van Betts. In zijn bevindingen benoemt hij drie elementen die in ieder geval aanwezig moeten zijn in een leeromgeving om met name het laatste deel van de theorie van Pink (zingeving) effectief in de praktijk te kunnen brengen. Het gaat allereerst om 1. de mogelijkheid voor docent en student een actieve bijdrage te leveren aan het leerproces, 2. daarnaast de gelegenheid om anderen te beïnvloeden en 3. de mogelijkheid om erkenning te krijgen voor je prestaties Ofwel; Zelfontplooiing, Sociale interactie en Waardering. Niet geheel zonder toeval - want deze elementen zijn immers gebaseerd op McGregor- vertoont de top drie van Betts grote overeenkomsten met Maslow's behoeftenhiërarchie. De hiergenoemde functionele requirements zijn zonder uitzondering sociaal van karakter en dat maakt dat ook elektronisch leren per definitie een sociaal proces is. Een online kampvuurtje in de global village Het sociale karakter van het leerproces is een hot topic. Wie het internet afstruint op zoek naar artikelen over bijvoorbeeld 'Social Learning' wordt geconfronteerd met een enorme hoeveelheid aan artikelen en papers. Ook over de inzet van sociale media en de (on)mogelijkheden die deze tools bieden aan het onderwijs, is de laatste tijd veel gezegd en geschreven. Op Scienceguide las ik kortgeleden nog artikel van Doekle Terpstra en Prof. Peter Sloep waarin enkele kansen op dit terrein worden belicht (6). Onder de titel

3 'Meer kennissen dan kennis?' verkennen ze het waarom en hoe van het netwerkleren en proberen ze antwoord te vinden op de vraag hoe we door inzet van sociale netwerktechnologie het 'broadcastonderwijs' weer interactief en persoonlijk kunnen maken. Sloep en Terpstra vragen zich onder andere af hoe de docent de student bij kan houden en wat sociale media voor het onderwijs kan betekenen. Sloep: "Het onderwijs kan groot profijt hebben van de global village die het internet is en de lage transactiekosten die het biedt voor het ontmoeten van anderen en vergaren van informatie. Om dat te doen, zal het echter radicaal moeten breken met het onderwijs zoals we dat nu kennen. Het concept van netwerk leren - leren met behulp van online sociale netwerken- doet dat. Details daargelaten gaat het om het ontwerpen van een leeromgeving waarin leren sociaal en op maat is en een belangrijke zelfsturingscomponent kent." Sloep haakt hierbij aan bij Betts die ook al stelde dat een leeromgeving per definitie een sociaal karakter moet hebben omdat het onderwijs in z'n kern draait om conversaties. Gesprekken - zowel offline als online- tussen student en docent, en studenten onderling. De bevindingen van zowel Sloep als Betts worden ondersteund door Diana Laurillard die in haar boek Rethinking University Teaching het inmiddels breed geadopteerde Conversational Framework beschrijft. In dit model is weergegeven welke verschillende soorten betekenisvolle conversaties deel uitmaken van een compleet leerproces en welke werkvormen en - omgevingen daarbij passen (7). De applicatie als referentiepunt Een moderne leeromgeving integreert online en offline conversaties tussen betrokken studenten en docenten. De student is hierbij 'in control', binnen de kaders die vooraf door de docent zijn aangegeven en kan op passende wijze een zinvolle bijdrage leveren aan zijn of haar leerproces. Een klinkende omschrijving, die hopelijk menig docent en student weet te enthousiasmeren, maar helaas volstrekt onbruikbaar voor technologen die een dergelijke omgeving moeten realiseren. Omdat het ontwikkelen van een digitale leer- en werkomgeving niet anders lijkt dan het optuigen van een willekeurig informatiesysteem, komt het voor dat de regie over een dergelijk project onvoldoende in handen is van onderwijskundigen. Chris Blom (Onderwijskundig consultant bij WUR) zegt hierover dat "in veel onderwijs en IT omgevingen wordt gedacht en gesproken in termen van applicaties. Welke ELO of DLWO heb jij? Blackboard, Sharepoint zijn vaak genoemde termen. Beslissingen over die applicaties komen dan in het licht te staan van functies die het pakket al of niet heeft en ook zaken als technische inrichting, onderhoud, leercurve. Onderbelicht blijft dan wat

4 gebruikers ermee doen. Wat de doelstellingen zijn van het implementeren van die applicaties. De applicaties worden dan hun eigen referentiepunt.". (8) Blom deed deze uitspraak in de Special Interest Group DLWO die in 2011 een visie op de DLWO heeft opgeleverd. In een prachtig drieluik schetst voorzitter Nico Juist de visie van de SIG op het DLWO ontwikkelproces. Ook hierin wordt geconcludeerd dat het digitaal en sociaal netwerken binnen een moderne DLWO is geïntegreerd. Daarnaast is er ook in dit visiestuk expliciete aandacht voor de nieuwe competenties en vaardigheden die dit van docenten vereist en het belang van adequate ondersteuning daarbij, door bijvoorbeeld instructional designers (9). Al in 2007, schreven Berlanga, Sloep et al. dat een effectief leernetwerk functionaliteiten biedt als profiles, contactinformation, private and public communities, (un)managed resources, tagging, discussions, recommendations, subscribe, bookmark, ratings, related resources en search (10). De optelsom Wanneer we de hierboven genoemde functionaliteiten combineren met een blauwe achtergrond, een timeline of activity- stream en een duimpje omhoog, blijkt dat het leernetwerk ineens verdacht veel overeenkomsten vertoont met platforms als Facebook, LinkedIn en Yammer! Het ligt dan ook voor de hand dat een moderne DLWO niet alleen grote overeenkomsten vertoont met de bekende netwerk- sites, maar vooral ook door eindgebruikers te koppelen is met deze netwerken. In het DLWO visiestuk dat door de SIG is opgeleverd wordt deze koppeling aangeduid als Extended DLWO. In deze E- DLWO, die goeddeels is gebaseerd op het werk van Scott Wilson (11), kan informatie vanuit de cloud geautomatiseerd worden opgenomen in de DLWO en vice versa. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat de student zijn of haar Twitteraccount kan koppelen met de DLWO of een docent zijn eigen weblog automatisch laat reposten binnen de DLWO. Wise Het mooiste Nederlandse voorbeeld van een Extended DLWO dat ik ken is zonder twijfel die van Windesheim die beter bekend staat onder de naam Wise. De Windesheim Integrated Study Environment. Binnen deze relatief nieuwe omgeving staat de gebruiker centraal en er is een portaalfunctie c.q. startpagina waarin alle voorzieningen zijn ondergebracht. Studenten kunnen zich profileren en zelf communities starten en docenten kunnen zeer gericht mededelingen doen en hun lesmateriaal op maat aanbieden. Wanneer de eindgebruiker inlogt komt hij op een pagina waar een activity-

5 stream centraal staat en hierdoor is de hij of zij meteen op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente gebeurtenissen. De eindgebruiker bepaalt zelf door middel van filters welke informatie getoond wordt. Er zijn enkele uitzonderingen hierop, zoals de verplichte studieonderdelen, maar Windesheim heeft er bewust voor gekozen het aantal uitzonderingen zo klein mogelijk te maken (12). Om deze nieuwe omgeving te realiseren heeft Windesheim in samenwerking met Sogeti en Winvision een Sharepoint omgeving opgetuigd die is voorzien van Newsgator. Deze plugin levert de additionele socialmedia- functionaliteit die standaard niet in Sharepoint aanwezig is, waaronder Share, Like en Follow- knopjes en de activity- stream. In februari was ik in Almere bij Hans Bastiaan (Projectmanager en ICT adviseur bij Windesheim Flevoland) op bezoek om uit de eerste hand te vernemen hoe de studenten en docenten reageren op Wise. Hans vertelde me dat de 'klachten' van eindgebruikers zich met name concentreerden op het vlak van performance. In de praktijk bleken deze performanceklachten niet direct gerelateerd aan Sharepoint, maar aan de beperkte capaciteit van het draadloos netwerk, met name wanneer er veel studenten in de kantine zitten. Daarnaast was er een performance- issue met betrekking op het laden van de course- tree. Vanuit deze boom moeten studenten zich inschrijven voor een course. Het oproepen van de lijst met courses duurde in het begin soms wel 20 seconden of langer. Ondertussen is dat verholpen en staat de lijst binnen 2 á 3 seconden op je scherm. Over vindbaarheid en gebruiksgemak was men in het algemeen wel te spreken, evenals natuurlijk de sociale features. Een volgende evaluatie van Wise zie ik dan ook met vertrouwen tegemoet en ik heb zo het vermoeden dat ik de uitkomsten wel kan voorspellen. In uitdagende en toch vertrouwde functionaliteit ten behoeve van autonomie, meesterschap en zingeving, zoals omschreven door Pink, Betts en Sloep is binnen Wise immers royaal voorzien en - wellicht nog belangrijker- zelfs op de publieke sociale netwerken zoals Twitter en Facebook kwam ik, na lang en aandachtig zoeken, geen onvertogen woord over Wise tegen. Guess they Like it too! Met hartelijke dank aan Hans Bastiaan.

6 Bronvermelding: 1. RSAnimate Dan Pink - The surprising science of what motivates us 2. Ben Betts - Social is not an option is- not- an- option 3. Mihaly Csikszentmihalyi - Flow 4. Gabe Zichermann - How games make kids smarter 5. Douglas McGregor - Theory X and Theory Y 6. Doekle Terpstra en Peter Sloep - Meer kennissen dan kennis? kennissen- dan- kennis.aspx 7. Diana Laurillard - Rethinking University Teaching Routledge 2002, ISBN , Nico Juist - Een visie op de DLWO in het hoger onderwijs Een drieluik https://www.surfgroepen.nl/sites/spsig/shared%20documents/microsoft%20word% 20- %20DLWO%20voor%20hoger%20onderwijs11.pdf 9. Merill & Drake et al. - Reclaiming Instructional Design ReclaimingID.pdf 10. Berlanga & Sloep et al. - Functionality for learning networks: lessons learned from social web applications 11. Scott Wilson - PLEs and the institution 12. Wilfred Rubens - De sociale leer en werkomgeving sociale- leer- en- werkomgeving- in.html

Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving

Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving 1 Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving in het hoger onderwijs Een drieluik Nico Juist SURFfoundation Special Interest Group Digitale Leer & Werk Omgeving 2011 2 in het hoger onderwijs Een drieluik

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Kennismanagement stimuleren en faciliteren met het Kennisportaal

Kennismanagement stimuleren en faciliteren met het Kennisportaal 13.9-11. Kennismanagement stimuleren en faciliteren met het Kennisportaal Mevr. drs. R.M. Filius & drs. F.J. Kresin Handboek Effectief Opleiden 40/205 13.9-11.01 13.9 LEREN VAN ORGANISATIES/ KENNISBEHOUD,

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

Trendrapport open educational resources 2013

Trendrapport open educational resources 2013 Trendrapport open educational resources 2013 Een uitgave van de special interest group open educational resources www.surf.nl/trendrapportoer2013 maart 2013 Trendrapport open educational resources 2013

Nadere informatie

Handleiding e-coach. Deel uitmakend van de 'online course' e-tutoring: The Happ-e-Tutor. Jos Fransen en Pieter Swager. Mei 2007

Handleiding e-coach. Deel uitmakend van de 'online course' e-tutoring: The Happ-e-Tutor. Jos Fransen en Pieter Swager. Mei 2007 Handleiding e-coach Deel uitmakend van de 'online course' e-tutoring: The Happ-e-Tutor Jos Fransen en Pieter Swager Mei 2007 Colofon Lectoraat elearning Hogeschool INHOLLAND url. : www.inholland.nl/elearning

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO OU. mijnou.nl. Proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit. Jannes Eshuis Henry Hermans

Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO OU. mijnou.nl. Proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit. Jannes Eshuis Henry Hermans Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO OU mijnou.nl Proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit Jannes Eshuis Henry Hermans April 2010 IPO rapporten reeks De OU ontwikkelt en verzorgt

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Collaboration: the next step

Collaboration: the next step Collaboration: the next step A whitepaper on the foundations of an Enterprise Social Network. Een whitepaper door DMC-studenten van de Hogeschool Utrecht als onderdeel van de cursus E-organisation gegeven

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Digitale didactiek INLEIDING INFORMATIE

Digitale didactiek INLEIDING INFORMATIE Digitale didactiek INLEIDING Digitale didactiek betreft de kennis en kunde om ICT toe te passen met een meerwaarde voor het leerproces van leerlingen. Het gaat over het kunnen beantwoorden van onder meer

Nadere informatie

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende?

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Sep 11 Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door leidinggevenden binnen Het Nieuwe Werken. [ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM JOLIEN

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Leerplek van de toekomst. De Battle

Leerplek van de toekomst. De Battle Leerplek van de toekomst De Battle Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

SharePoint als leer- en werkomgeving in het hoger onderwijs. Verslag van het SURF Onderwijsvernieuwingsproject Kenniswerken in SHAPE

SharePoint als leer- en werkomgeving in het hoger onderwijs. Verslag van het SURF Onderwijsvernieuwingsproject Kenniswerken in SHAPE SharePoint als leer- en werkomgeving in het hoger onderwijs Verslag van het SURF Onderwijsvernieuwingsproject Kenniswerken in SHAPE Colofon SharePoint als leer- en werkomgeving in het hoger onderwijs.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Het Geluid van Nederland De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen

Het Geluid van Nederland De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen Het Geluid van Nederland De rol van communicatie bij het crowdsourcen van geluid bij online gemeenschappen Anna van der Meulen s324307, COV4C Instituut voor Communicatie, Media en IT Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

E-merge en het Blackboard Content System

E-merge en het Blackboard Content System E-merge en het Blackboard Content System Peter Verheijen Mei 2004 Voorwoord Met de invoering van elektronische leeromgevingen is de rol van informatie en communicatie technologie (ICT) in het onderwijs

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie