So#ware voor videoanalyse in de sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "So#ware voor videoanalyse in de sport"

Transcriptie

1 So#ware voor videoanalyse in de sport Dirk De Clercq, Philippe Malcolm, Veerle Segers, Tim Pion, Sofie Blondeel 1. Inleiding Dit prak)jkgeoriënteerd document gee4 een inleiding tot de mogelijkheden van videoanalyse voor de sport. Er worden uiteenlopende so4warepakke=en besproken waarmee zowel eenvoudige als uitgebreide analyses mogelijk zijn. We bespreken de belangrijkste overeenkomsten en verschillen en maken op basis hiervan een indeling. Op het einde van het document vind u een prak)jkgetuigenis van een student die voor het eerste de so4ware gebruikte voor een opdracht. Het is niet de bedoeling een volledige product of marktstudie te voeren. De digitale videoproducten evolueren daarenboven zeer snel. We gaan uit van informa)e die we op het moment van schrijven voorhanden hebben. Er kunnen steeds veranderingen optreden in bestaande producten en ook nieuwe producten kunnen ontstaan. Bovendien zijn er ook gespecialiseerde bedrijven die toepassingen op maat leveren. Dit kan gaan van camera + videoso4ware systemen voor gebruik in het zwembad tot de volledige instrumenta)e van trainingsomgevingen. Let wel: de informa)e in dit document is voornamelijk gebaseerd op de informa)e die de producenten zelf beschikbaar stellen op hun website! We hebben getracht van elk pakket een demoversie te testen maar binnen ons )jdsbestek was het onmogelijk om alle features van elk programma volledig te bekijken. 1. Soorten so#ware Binnen de so4warepakke=en voor videoanalyse zijn er grote verschillen ajankelijk van het doel waarvoor de programma's ontworpen zijn. Sommige pakke=en zijn zeer uitgebreid en hebben een enorm aanbod aan analysemogelijkheden, maar meestal zijn zij hierdoor ook minder handig in gebruik en eerder geschikt voor laboratorium dan voor lessitua)es. Andere pakke=en zijn meer gericht op prak)jklessen en beva=en eenvoudige en handige capture en/of archiveringsmogelijkheden. We kunnen de programma's dus indelen in captureprogramma's en analyseprogramma's. Uiteraard is de lijn niet steeds duidelijk en zullen sommige uitgebreidere pakke=en in beide categorieën vallen. 2. Captureprogramma's Captureprogramma's laten de gebruiker toe om live opnames van de camera onmiddellijk op te nemen en tegelijk net opgenomen fragmenten bekijken. Het is ook mogelijk om beelden onmiddellijk te vergelijken met een referen)e uitvoering of een net opgenomen uitvoering. Dit gee4 een trainer 1

2 dus de mogelijkheid om direct feedback te geven aan een sporter die net een oefening hee4 uitgevoerd, zonder dat hij/zij de opname moet onderbreken en zo de uitvoering van andere sporters kan blijven opnemen. Verder kunnen captureprograma s enkele func)es bieden die het eenvoudiger maken om fragmenten te archiveren en te linken aan een bepaalde atleet. Meestal zijn de analyse en tekenmogelijkheden bij deze so4ware wel erg beperkt. Het product dient een directe en efficiënte hulp te zijn voor een trainer die zijn directe feedbackmogelijkheden wil uitbreiden. We vonden twee programma s die specifiek ontworpen zijn om feedback te geven )jdens trainingen: Siliconcoach TimeWARP en Simi Vidback. Timewarp bestaat uit een videoscherm en een )jdslijn. Terwijl de so4ware filmt is het mogelijk reeds gefilmde beelden te bekijken, eventueel in slow mo)on, en aantekeningen te maken. De so4ware hee4 ook een zeer handige loop func)e waarmee een fragment autma)sch herhaald kan worden. Verder lis het ook mogelijk om fragmenten op te slaan als videobestand. Een alterna)ef op TimeWARP is Simi Vidback. Deze so4ware valt in dezelfde prijscategorie als TimeWARP en zou dezelfde mogelijkheden hebben. Het voordeel hiervan is de integra)e binnen het Simi pakket (Simi Mo)on en Mo)onTwin). Op het eerste zicht hee4 de so4ware echter minder mogelijkheden dan TimeWARP. Tegenwoordig is het echter ook mogelijk om een ruim aanbod aan freeware programma s terug te vinden op het internet. We zijn dus opzoek gegaan naar freeware met vergelijkbare func)onaliteiten. Video4coach bied zowel een freeware captureprogramma (SkillCapture) als een analysesprogramma (SkillSpector) aan. SkillCapture is ook een programma dat de delayed feedback op)e aanbied. Het programma werkt met individuele videobestanden per atleet. Wanneer de atleet start wordt de video opgenomen en wanneer men stopt wordt de video gearchiveerd en automa)sch afgespeeld. Men kan )jdens het afspelen pauzeren en aantekeningen maken waar nodig. Het voordeel hiervan is dat de so4ware zeer goed archiveert en de beelden ook later goed terug te vinden zijn. Maar deze aanpak hee4 ook nadelen. Zo kan er geen video gespeeld worden wanneer het programma opnames maakt. Hierdoor is het niet mogelijk om de beelden van een sportbeoefenaar te bespreken terwijl er beelden van een andere sportbeoefenaar worden opgenomen. Verder is het niet mogelijk een con)nue videostroom af te spelen met delay. Hierdoor is de so4ware zeer geschikt voor individuele trainingen, maar minder interessant wanneer atleten snel achter elkaar afwisselen. Als andere alterna)eve freeware vonden we VLC Media player. Dit eenvoudige programma kan video opnemen en door op de pauze toets te drukken wordt er een delay opgebouw. Dit programma is zeer eenvoudig en kan goed dienst doen wanneer men enkel een con)nue stroom aan video wil spelen met een delay. Er kunnen ook stukjes video worden opgeslagen, maar dan moet men starten met opnemen voordat de video wordt weergegeven. De beelden woden namelijk meteen gewist uit de buffer nadat ze afgespeeld zijn. Indien men niet op voorhand aangee4 dat men ze wil opslaan zijn ze verloren en kunnen ze niet meer opgeroepen worden. Freeware programma s zullen nooit een evenwaardige featureset hebben zoals in deze professionele pakke=en, maar het is wel mogelijk om verschillende freeware te combineren. Dit is natuurlijk minder handig en het risico op storingen en oncontroleerbare fouten wordt hierdoor vergroot. 3. Analyseprogramma's 2

3 Analyseprogramma s hebben veel meer mogelijkheden en zijn eerder gericht op het analyseren van beelden na de trainingen. Men kan videobeelden inladen en deze frame per frame afspelen, aantekeningen maken, hoeken en lengtes meten, etc Naast de gra)s captureso4ware Skillcapture staat Skillspector, een programma dat grondige analyse toelaat. Men kan ook gebruik maken van Kinovea. 4. Uitgebreide programma s Enkele uitgebreidere programma s bieden de mogelijkheden van zowel captureprogramma s als analyseprogramma s. Deze so4ware is wel duurder, maar kan in sommige gevallen een goede keuze zijn wanneer men een totaalpakket wil aanschaffen. Binnen deze programma s vinden we volgende capturemogelijkheden: DarFish biedt met de producten Live, ProSuite en TeamPro de func)e in the Ac)on. Dit benadert de func)onaliteiten van TimeWarp zeer goed. Men kan live een uitvoering opnemen en onmiddellijk aan verschillende snelheden terug afspelen en vergelijken met een referen)euitvoering ter ondersteuning van het feedback proces. Het nadeel hierbij is dat de livebeelden niet zichtbaar zijn )jdens het opnemen. Het is dus niet mogelijk doorlopend op te nemen en intussen een deelfragment uit het vorig opgenomen materiaal te bekijken zoals bij TimeWARP. Anderzijds is de so4ware uitgebreider met veel analysemogelijkheden. De prijs ligt dan ook een stuk hoger. Voor Mac OS zijn er enkele programma s van het merk Sportscode. Het product Elite biedt dezelfde func)onaliteit als TimeWarp hee4. Hierbij is het mogelijk een net opgenomen fragment af te spelen, terwijl de so4ware verder blij4 opnemen. Bovendien zijn hier meer en uitgebreidere analyse tools zoals bij de Dargish producten. De prijs is dan ook vergelijkbaar. Als laatste vonden we nog Quin)c. Ook dit programma biedt tal van mogelijkheden, maar hier kunnen we nog niet verder op ingaan omdat we momenteel nog bezig zijn met de so4ware te testen. 5. Conclusie We kunnen concluderen dat indien men enkel een product zoekt om de trainingen in het veld te ondersteunen en om de directe feedback mogelijkheden op te drijven, programma s als Skillcapture of TimeWarp een goede keuze zijn. Wanneer men ook analyse van de videobeelden wil doen na de trainingen kan steeds dit met freeware als Kinnovea of Skillspector. Voor uitgebreide tools zal men naar een volledig pakket als DarFish, Simi of QuinIc moeten gaan. Omdat de so4ware snel evolueert is het best op de websites van de producenten meer informa)e op te zoeken en een keuze te maken ajankelijk van de toepassing waarvoor men de so4ware wil gebruiken. Het is steeds mogelijk om met een gra)s programma te beginnen om de beginselen uit te proberen voor men naar een uitgebreidere so4ware gaat. Bovendien bieden veel producenten een demo aan zodat het programma getest kan worden voor de aankoop. 3

4 6. Bijlagen I: Overzicht van de verschillende so#warepakkeken DarMish is gegroeid als analyse so4ware met een focus op de individuele sporten. Ze hebben later hun gamma uitgebreid met programma s die ook voor teamsporten op)male oplossingen aanbieden met tagging en coderingssystemen. Ze zijn sterk gericht op de coachingswereld en bieden een erg breed gamma aan. De productrange gaat van basisversies voor gebruik in een klasomgeving, over ondersteuningsprogramma s voor live feedback, tot professionele producten met diverse op)es en func)es. Siliconcoach is eerder ontstaan vanuit een didac)sche invalshoek. Zowel de pro als de student versie bieden extra ondersteuning en func)es voor het opbouwen van een presenta)e, waarin je de bevindingen van je analyse kan voorstellen. Hierin onderscheiden ze zich wat van de rest. Ook het TimeWARP product neemt een unieke posi)e in tussen de concurrerende producten. Vooral de Pro versie is extra gericht op de wereld van training en coaching, maar qua func)es en op)es voor analyse wegen de Siliconcoach producten iets lichter dan wat Dargish of Sportcode bieden. De producent Simi levert zowel hardware om synchroon beelden van hoge snelheidscamera s, gewone camera s en analoge data op te nemen als so4ware voor 2d & 3d reconstruc)e van videobeelden. In de so4ware kan men de bewegingen van een atleet digitaliseren om achteraf allerlei numerieke parameters te berekenen (snelheden, hoeken, reconstruc)e zwaartepuntsbaan, ). De analyseso4ware Simi Mo)on werkt met zeer arbeidsintensieve dataverwerking en is daardoor eerder geschikt voor wetenschappelijke doeleinden of voor zeer intensieve begeleiding van een topatleet. Hiernaast hee4 Simi echter ook het pakket Mo)ontwin dat eerder ontworpen is naar snelheid en eenvoudigheid in gebruik. Als captureprogramma is er Simi Vidback. 4

5 Quin)c is een totaalpakket met een zeer overzichtelijke interface en vele mogelijkheden. De so4ware ziet er op het eerste zicht veelbelovend uit en we zijn op moment van dit schrijven zelf nog het programma aan het testen om het in onze onderzoeken te gebruiken V1 komt volledig uit de golfwereld. De twee meest relevante producten zijn Pro en Home Premium. Je merkt in alles dat dit analyse programma erg gefocust blij4 op golf, maar ze hebben in de laatste nieuwe versies duidelijk werk gemaakt om hun so4ware toegankelijk te maken voor alle sporten. De Pro versie is een behoorlijk uitgebreid analyse programma met een brede waaier aan func)es. Het leuke aan V1 is dat je rechtstreeks Youtube filmpjes kan inladen, wat je een ongekende voorraad aan voorbeeld filmpjes bezorgt. De prijs ligt lager dan deze van concurrerende producten. Vooral de Home Premium edi)e is met 27 euro zeer goedkoop (func)es zijn wel eerder beperkt). Sportscode is de vierde grote speler die we terugvonden. Deze so4ware is vooral ontwikkeld met een focus op teamsporten. Dit merk je bijvoorbeeld aan het product Gamebreaker dat echt gericht is op het analyseren van wedstrijden en wedstrijdfases. In het brede productgamma zie je dat ze ook individuele sporten perfect kunnen ondersteunen. Het elite programma is een erg compleet programma met een brede waaier aan func)es en op)es. Sportscode onderscheidt zich van de concurrenten door het erg sterk ontwikkelde tagging en coding systeem, zelfs )jdens live opnames. Dit is verder uitgewerkt in de sta)s)sche ondersteuningsmogelijkheden die in de so4ware zijn verwerkt. Let hier wel op dat je Apple so4 en hardware nodig hebt om met Sportcode te kunnen werken. De prijzen moet je aanvragen bij de gewergde verdelers en liggen eerder in de rich)ng van de duurdere Dargish producten. 5

6 Kinovea is een freeware applica)e. Met dit programma kan je reeds behoorlijk uitgebreide analyses doen waarbij je ondersteund wordt door een breed gamma aan teken en meegunc)es. Er is tevens een splitscreenfunc)e die toelaat twee video s met elkaar te vergelijken (en te synchroniseren). Dit is een analyseso4ware en het is enkel mogelijk bestaande filmpjes te analyseren. Men kan dus niet rechtstreeks opnemen vanuit het programma. Skill Capture en Skill Spector De freeware Skill capture hee4 een uitstekend systeem voor archivering. Telkens de atleet een oefening uitvoert wordt deze opgenomen en wordt er automa)sch feedback gegeven na een ingestelde duur. Het enige nadeel aan de so4ware is dat deze niet tegelijk kan filmen en fragmenten afspelen. Het is dus niet mogelijk een con)nue videostroom met delay af te spelen. Hierdoor is de so4ware minder interessant voor gebruik in grote groepen. Binnen individuele trainingen of trainingen met kleinere groepen kan het programma wel een waardevolle toevoeging zijn aan de training. Skill Spector is een analyseprogramma en vormt een interessant alterna)ef voor de so4ware Simi Mo)on. Hieronder vinden jullie een korte prak)jkgetuigenis van een masterstudent aan de vakgroep Bewegings en sportwetenschappen van de universiteit Gent. 7. Bijlagen II: PrakRjkgetuigenis van de 3D Freeware Skill Spector. Door Sven Van Cleemput, master student vakgroep bewegings en sportwetenschappen, Universiteit Gent. Voor de opleiding spor=raining kregen we de opdracht een project uit te werken dat handelde over bewegingsanalyse binnen onze eigen spor=ak. Binnen het judo wou ik de combina)es en overnames analyseren en nagaan wat de reac)e bij de judoka's is, in de hoop zo een perfecte combina)e of overname te ontwikkelen. Judobewegingen zijn steeds 3 dimensioneel, wat dus ook een 3 dimensionale analyse vereist. Het analyseren van bewegingen kan men gemakkelijk realiseren door het plaatsen van markers op de atleten. Echter doordat de atleten een judogi dragen, wat wijde mouwen hee4, er interac)e heerst bestaande uit duwen en trekken en ze bovendien moeten vallen )jdens de oefeningen, is het plaatsen van markers bij judo geen op)e. Ik moest mij dus baseren op de analyse van videobeelden. Voor een dergelijke analyse maakt de universiteit Gent gebruik van Simi Mo)on, een so4warepakket om zowel simultane beelden te maken als deze in een 3D anima)e te reconstrueren. Ik ontdekte al snel het nut van bewegingsanalyse en het gebruik van zo n so4wareprogramma bij het op punt stellen van trainingen. En aangezien ik als trainer ook na mijn studies van deze techniek wou gebruik maken, ben ik op zoek gegaan naar een ander en goedkoop alterna)ef. 6

7 Na veel zoekwerk kwam ik via video4coach.com bij Skill Spector terecht. Een gelijkaardig programma als Simi Mo)on, maar dan freeware. Dit programma is rela)ef eenvoudig, eens je weet hoe het in elkaar zit. Doordat de helpfunc)e onvolledig is en de tutorial heel oppervlakkig moest ik zelf de werking van het programma uitzoeken. Met kennis van het principe van Simi Mo)on en na nog extra ondersteuning van één van de ontwikkelaars via kreeg ik uiteindelijk het programma onder de knie. Skill Spector bestaat uit 3 modi. Je hebt de video mode waarmee je video s kan inbrengen en bekijken. Dan is er ook nog de digi)ze mode, waarmee je de beelden kan gaan digitaliseren, frame per frame. Tot slot is er de calibra)e, waarna je een 3D anima)e kan openen en ook grafieken en data kan verzamelen. Voor het opstellen van het calibra)eprofiel en het digitalisa)eprofiel is er een eenvoudige wizzard, waarin je kan kiezen uit enkele standaardprofielen en waar je ook eigen profielen, punten en segmenten kan aanpassen en benoemen. Eens je weet hoe het programma werkt is het vrij eenvoudig te gebruiken. Het programma kan ook 2D verwerken, wat iets eenvoudiger is doordat er slechts 1 beeld nodig is. Het digitaliseren wordt gemakkelijker gemaakt doordat de cursor steeds automa)sch springt op de vorige loca)e van het punt, waarna je zelf kan bijsturen. Dit maakt het werk iets sneller. Het nadeel is dan weer dat het programma zo ontwikkeld is dat elk frame gedigitaliseerd moet worden. De makers sturen steeds bij en brengen nu en dan een nieuwere, geüpdate versie uit. Zo zal waarschijnlijk ook een uitgebreide help func)e en diepgaande tutorial ontwikkeld worden, wat het gebruik nog eenvoudiger zal maken. Voor 3D analyse zijn simultane videobeelden vereist. De makers van dit programma hebben hier een eigen programma voor: Skill Capture. Met deze so4ware kan men tot 4 camera's simultaan aansluiten en beelden opnemen. Skill Capture is ook verkrijgbaar via dezelfde website. 7

8 Pluspunten: gra)s alterna)ef voor dure so4ware 3 eenvoudige modi rechtstreekse data grafieken & anima)e exporteren van data (vb excel e.d.) 2D & 3D handige gebruikswizzard voor calibra)e en digitalisa)e profiel so4ware van zelfde makers voor opnemen simultane beelden enkele handige op)es zoals verspringen van cursor om digitalisa)e te versnellen snelheid, achtergrond, weergave,.. van de 2D of 3D anima)e instellen naar believen Minpunten nog geen volledige help func)e elk frame moet gedigitaliseerd worden onhandig om achteraf foutjes recht te ze=en uit de digitalisa)e in het begin zoeken naar volgorde van de stappen & werking programma, maar eens je dit weet wordt het makkelijk Algemeen vind ik dit een schi=erend programma dat door zijn eenvoudige beschikbaarheid de mogelijkheid biedt om so4ware voor bewegingsanalyse te promoten. Het laat toe dat elke trainer zijn atleten op)maal kan begeleiden zonder veel geld te moeten besteden aan de dikwijls dure licen)es en eventuele technici voor dergelijke so4ware. Zo kan er meer in andere dingen geïnvesteerd worden zoals materiaal, vervoerkosten,... Ik zal dit programma alvast blijven hanteren. En met de updates kan het enkel nog beter worden. 8

Windows Media Player:

Windows Media Player: Windows Media Player: Afspelen: 1) Map openen van wat je wil afspelen (USB, harde schijf, SD-kaart, ) 2) Dubbelklik op gekozen film (als WMP als standaard staat ingesteld start dit automatisch op). OF

Nadere informatie

Viewlog Viewlog Interface Functiepaneel Bestanden bewaren Dmv Logboek... 5

Viewlog Viewlog Interface Functiepaneel Bestanden bewaren Dmv Logboek... 5 VIEWLOG HANDLEIDING INHOUD Viewlog... 3 1. Viewlog Interface... 4 1.1 Functiepaneel... 5 2. Bestanden bewaren... 5 2.1 Dmv Logboek... 5 2.2 Dmv Exporteren als AVI of EXE... 6 2.3 Dmv Favorieten... 7 2.4

Nadere informatie

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken Bert Plaat i-coach MBO 3-4 PowerPoint & Lessen maken Eerste opzet Invoegen media zoals video, camera, screencast Inspreken en opslaan als video De rol van Movie Maker Opdrachten studenten Probleem: Ontsluiting

Nadere informatie

Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software

Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software FileMaker Pro 1994-2013, FileMaker, Inc. Kempen Automatisering Sinds 2000 Als eerste van Nederland gecer3ficeerd. 12 jaar ervaring met maatwerk

Nadere informatie

NIEUW! Nu ook voor Mac!

NIEUW! Nu ook voor Mac! NIEUW! Nu ook voor Mac! Opnamen op video's lopen op allerlei wijzen gevaar! Met het originele reddingspakket van MAGIX, bestaande uit MAGIX software, de praktische USB-video-omzetter en een SCARTadapter,

Nadere informatie

AN0019-NL. Videorapporten gebruiken. Overzicht. Algemene bediening. Tijdlijn

AN0019-NL. Videorapporten gebruiken. Overzicht. Algemene bediening. Tijdlijn Videorapporten gebruiken Overzicht Met videorapporten kunnen gebruikers videobeelden bekijken en systeemgebeurtenissen continu monitoren. Met de videorapportfunctie van Paxton10 kunnen live en reeds gearchiveerde

Nadere informatie

Time- management in Todoist

Time- management in Todoist Time- management in Todoist Doel van deze korte instruc2e is dat je de basis van de 2me- management technieken die je in onze training hebt geleerd direct kunt gaan toepassen met behulp van de takenmanager

Nadere informatie

PERS BROCHURE. kwalitatieve informatie, betere beslissingen

PERS BROCHURE. kwalitatieve informatie, betere beslissingen PERS BROCHURE kwalitatieve informatie, betere beslissingen BEDRIJF Nacsport is een bedrijf met een multidisciplinair team dat zich richt op het ontwikkelen en de marketing van video analysesoftware voor

Nadere informatie

Introductie testtooling Wink

Introductie testtooling Wink Introductie testtooling Wink SYSQA B.V. Almere Datum : 10-04-2013 Status : 1.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Opbouw... 3 2 Wink... 4 2.1 Wat

Nadere informatie

PowerPoint Instructie. Een presentatie maken met gesproken commentaar

PowerPoint Instructie. Een presentatie maken met gesproken commentaar PowerPoint Instructie Een presentatie maken met gesproken commentaar Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Geluidsinstellingen m.b.t. microfoon in Windows 7... 1 3. Stap voor stap: gesproken commentaar toevoegen...

Nadere informatie

Our Sky is not the limit!

Our Sky is not the limit! Our Sky is not the limit! Bezoekadres: Kempen 9 8245GK LELYSTAD Telefoon: +31 320218170 Mobiel: +31 655695989 E-mail: info@dagis.nl Website: www.dagis.nl www.facebook.com/dagis.nl/ YouTube DAGIS (Dutch

Nadere informatie

Digitale CCTV Nu binnen uw bereik

Digitale CCTV Nu binnen uw bereik Digitale CCTV Nu binnen uw bereik Divar, de meest veelzijdige one-box aanpak Beveiliging waar u op kunt vertrouwen. 2 Divar, de meest veelzijdige one-box aanpak Het hart van uw beveiligingssysteem Met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NUUO Software

Gebruikershandleiding NUUO Software Gebruikershandleiding NUUO Software Handleiding voor het gebruik van de software wat geleverd wordt bij uw NUUO netwerkrecorder In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat uw installateur het programma

Nadere informatie

3. Videofilm monteren en bewerken

3. Videofilm monteren en bewerken 43 3. Videofilm monteren en bewerken De eerste stap na het importeren van uw videomateriaal is het rangschikken van de opnamen tot een goed lopend verhaal. Wat u als eerst heeft opgenomen, hoeft immers

Nadere informatie

handleiding Mediaplayer X9 XBMC / Kodi handleiding

handleiding Mediaplayer X9 XBMC / Kodi handleiding 1 Mediaplayer X9 XBMC / Kodi Opstarten Nadat u de speler d.m.v. de stroomkabel en de hdmi kabel hebt aangesloten (en evt een ethernetkabel) dan komt u in het volgende scherm: A B Klik op de knop SettingsMbox

Nadere informatie

Van. naar online. minpunten van:\ QR-codes. Layar

Van. naar online. minpunten van:\ QR-codes. Layar Van offline naar online De plusen minpunten van:\ QR-codes NFC 2 Van offline naar online getting social De offline-wereld zoals we deze gewend waren, is niet meer. Ongeveer twintig jaar geleden kreeg iedereen

Nadere informatie

Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 0 Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Inhoudsopgave Volleybal.nl account aanmaken... 1 Oefenen met Digitaal wedstrijdformulier thuis...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

Foto presentaties en toepassingen 1

Foto presentaties en toepassingen 1 Foto presentaties en toepassingen 1 Foto in documenten Power Point presentatie met foto's en (video) Windows media player Windows live foto gallery/ live movie maker K-Media (Nero) Pinnacle DVD video 1

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

Digitaliseren in de heemkundige kring

Digitaliseren in de heemkundige kring Digitaliseren in de heemkundige kring Lesgever: Francis Vlieghe Organisator: Heemkunde Vlaanderen Digitaliseren in heemkundige kring Bedoeling van deze les Algemeen inzicht verwerven in de termen digitaliseren

Nadere informatie

Een krach*ge 4G- telefoon voor iedereen

Een krach*ge 4G- telefoon voor iedereen Een krach*ge 4G- telefoon voor iedereen De HTC Desire 601 hee. veel func5es van de HTC One die eerder werd uitgeroepen tot beste telefoon ter wereld. HTC BlinkFeed, HTC Zoe met Video Highlights en HTC

Nadere informatie

Timelapse video maken met LR 3

Timelapse video maken met LR 3 Timelapse video maken met LR 3 Een Engelstalige website met uitleg is hier te vinden : http://lightroom-news.com/2009/10/28/direct-timelapse-video-export-from-lightroom/ Praktisch : Om timelapse video

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig... 7 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 8 Website... 9 Toets uw kennis... 9 Voor docenten... 9

Nadere informatie

Making an interactive video Door Remco Draijer (imm08304)

Making an interactive video Door Remco Draijer (imm08304) Making an interactive video Door Remco Draijer (imm08304) Achtergrond Deze paper is een opdracht voor het vak Inleiding Multimedia voor de studie Informatica aan de Vrije Universiteit. In de periode van

Nadere informatie

HANDLEIDING SIMI AKTISYS

HANDLEIDING SIMI AKTISYS LESKIST SPORT EN BEWEGING HANDLEIDING SIMI AKTISYS Deze handleiding hoort bij de leskist Sport en Beweging. Onderdeel van deze leskist is het softwarepakket Simi Aktisys, met de bijbehorende hardware (o.a.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11 Inhoudsopgave Voorwoord...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 Hoe werkt u met dit boek?...16 De volgorde van lezen...17 De cd-rom bij dit boek...17 De schermafbeeldingen...17 Hoe verder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MxControlCenter

Gebruikershandleiding MxControlCenter Gebruikershandleiding MxControlCenter Handleiding voor het gebruik van Mxcontrolcenter In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat uw installateur het programma heeft geïnstalleerd en gereed heeft gemaakt

Nadere informatie

Handleiding LIVE Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Handleiding LIVE Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Handleiding LIVE Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 0 Handleiding LIVE Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Inhoudsopgave DWF voor begin van de wedstrijd - scheidsrechter en coaches... 2 Thuis coach:...

Nadere informatie

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION

1 Inleiding 1 / 24. DATUM UITGIFTE : 24-1-2014 DATUM HERZIENING : 18-7-2014 Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.0 HIKVISION 1 / 24 1 Inleiding Deze verkorte handleiding beschrijft de meest gebruikte mogelijkheden voor het live bekijken van beelden, evenals het opvragen van opgenomen beelden. Mochten er vragen, opmerkingen of

Nadere informatie

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL PRO 4000 NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL 1 1.0 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRO 4000 SYSTEEM - H.264 compressie techniek full D1 - Volledig

Nadere informatie

Screencast-O-Matic HANDLEIDING

Screencast-O-Matic HANDLEIDING Screencast-O-Matic HANDLEIDING Inhoud 1 Inleiding 3 2 Stap voor stap 3 3 Conclusie 9 4 Meer info 10 4.1 Hulp nodig? 10 4.2 Vragen en opmerkingen 10 4.3 Trefwoordenlijst 10 4.4 Lijst met afbeeldingen 10

Nadere informatie

Agenda. 1. HDR- fotografie theorie 2. HDR- workflow 3. HDR- so=ware en Informa@e 4. Evalua@e en vragen

Agenda. 1. HDR- fotografie theorie 2. HDR- workflow 3. HDR- so=ware en Informa@e 4. Evalua@e en vragen 2 december 2010 Agenda 1. HDR- fotografie theorie 2. HDR- workflow 3. HDR- so=ware en Informa@e 4. Evalua@e en vragen 2 december 2010 2 Deel 1 2 december 2010 3 HDR- fotografie theorie Wat is HDR? NL:

Nadere informatie

Video's bewerken met OpenShot

Video's bewerken met OpenShot Video's bewerken met OpenShot Met vrijwel alle fotocamera 's en smartphones kun je ook video opnemen. De kwaliteit van de opname en de resolutie kunnen erg variëren afhankelijk van de camera. De huidige

Nadere informatie

zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking

zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking Echt zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking Professionele videobewaking Opnamen die ook achteraf perfect bruikbaar zijn OfficeEye is een compleet en hoogwaardig

Nadere informatie

Gebruik van multimedia in

Gebruik van multimedia in Gebruik van multimedia in Presentatie N@tschool titel Rotterdam, 00 januari 2007 Den Bosch, 22 April 2008 Een praktijk verhaal Dagelijkse ervaringen!! We zijn nog aan het ontdekken!! Even voorstellen Wim

Nadere informatie

Windows Movie Maker opstarten: Start het programma op via Start > Alle programma s > Applicaties > Audio en video > Movie Maker.

Windows Movie Maker opstarten: Start het programma op via Start > Alle programma s > Applicaties > Audio en video > Movie Maker. Handleiding Movie Maker Maak een map aan op je G-schijf en zet daarin de bestanden die je gaat gebruiken. Let op: Filmbestanden zijn meestal erg groot. Als je niet genoeg ruimte hebt op je G-schijf (totaal

Nadere informatie

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Beheerprogramma voor lokale instellingen

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Beheerprogramma voor lokale instellingen ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Beheerprogramma voor lokale instellingen PRERELEASE 03/07/2011 Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving Zie http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html voor de juridische

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode.

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode. Eindgebruiker Quick Start Guide Overzicht De exacqvision Client software bestaat uit 3 schermen: Live, Search, en Setup. Om in het gewenste scherm te geraken, klik je op het desbetreffende pictogram aan

Nadere informatie

Hoe werkt u met dit boek?

Hoe werkt u met dit boek? 10 Hoe werkt u met dit boek? Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. De werkwijze is eenvoudig: u legt het boek naast uw Mac en voert alle opdrachten stap voor stap direct op uw Mac uit.

Nadere informatie

Een website omzetten naar WordPress

Een website omzetten naar WordPress 1 Een website omzetten naar WordPress Er zijn talloze programma s beschikbaar om websites te maken. In de titels Basisgids Websites maken met WordPress en Websites maken met WordPress voor senioren wordt

Nadere informatie

Een Time- Lapse, wat is het en hoe begin je er aan?

Een Time- Lapse, wat is het en hoe begin je er aan? Een Time Lapse, wat is het en hoe begin je er aan? Wie heeft nog nooit zo n filmpje gezien waarbij bv. de wolken ongewoon snel over een landschap glijden, of waarbij de personen in beeld als mini mensjes

Nadere informatie

Gymnastiek gaat digitaal 24 augustus 2009

Gymnastiek gaat digitaal 24 augustus 2009 Gymnastiek gaat digitaal 24 augustus 2009 Visueel leren bewegen via de computer Door: Pascal Mariany, 3 e jaars student aan de ALO te Nijmegen (HAN) 1. Inleiding In de vorige uitgave nr. 8 Lichamelijk

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding Overzicht De exacqvision Client-software kent drie bedrijfsmodi: Live (live), Search (zoeken) en Config (instellingen). Om de gewenste bedrijfsmodus te openen, klikt u op

Nadere informatie

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be

Introductie Workshop. Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie Workshop Tom Hufkens Shopmanager Turnhout & Geel tom.hufkens@webstore.be Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? DEEL 2: WINDOWS 8 Wat zijn

Nadere informatie

Handleiding Gold- en Superstation

Handleiding Gold- en Superstation 1 Configuratie... 3 On Site... 4 Live bekijken... 4 Uitleg scherm... 4 1. Omschrijving beeld... 5 2. Selecteren Beeldscherm... 5 3. Selecteren Camera en weergave type Opname... 5 4. Datum en Uur van de

Nadere informatie

1. Windows Live Movie Maker installeren Programma downloaden Oefenbestanden downloaden Achtergrondinformatie...

1. Windows Live Movie Maker installeren Programma downloaden Oefenbestanden downloaden Achtergrondinformatie... Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 De website bij het boek... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 Uw voorkennis... 15 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Documenten scannen met OCR

Documenten scannen met OCR Documenten scannen met OCR Wat betekent OCR eigenlijk? OCR staat voor: "Optical Character Recognition" in het Nederlands optische tekenherkenning. Je kunt er papieren documenten mee scannen, die dan niet

Nadere informatie

Schaatstechniek Martijn Carol TCT 2008

Schaatstechniek Martijn Carol TCT 2008 Schaatstechniek Martijn Carol TCT 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 De schaatsbeweging... 4 De keyposes van het schaatsen... 5 De fases van het schaatsen... 6 De video feedback of techniekanalyse...

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

CCTV Innovatie.. Inclusief vele high-end functies & GSM applicatie

CCTV Innovatie.. Inclusief vele high-end functies & GSM applicatie CCTV Innovatie.. Inclusief vele high-end functies & GSM applicatie IVSR746D: 8 KAN. IVS DVR IVSR744D: 4 KAN. IVS DVR IVSR748D: 16KAN. IVS DVR USB-Muis bediening op het beeldscherm / VGA interface / PTZ

Nadere informatie

Jonger door te bewegen? De impact van beweging op de cogni4eve veroudering

Jonger door te bewegen? De impact van beweging op de cogni4eve veroudering Jonger door te bewegen? De impact van beweging op de cogni4eve veroudering Freja Gheysen Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Universiteit Gent breinwijzer.be Veroudering - neurodegenera

Nadere informatie

De strijd van de mobiele formulieren apps

De strijd van de mobiele formulieren apps ONDERZOEK: De strijd van de mobiele formulieren apps Door Kristina Meelind De strijd van de mobiele formulieren apps 9 april 2015 - Tegenwoordig is iedereen vooral bezig met duurzaam wonen en afval recycling.

Nadere informatie

MINDSTORM LEGO ROBOTS

MINDSTORM LEGO ROBOTS MINDSTORM LEGO ROBOTS Les 1: Robot basis, en programma aanpassen Les 2: Eigen robot maken & programmeren Les 3: Eigen robot maken & geschiedenis robot opzoeken Les 4: Eigen robot maken & start film maken

Nadere informatie

3. Videoscènes monteren

3. Videoscènes monteren 43 3. Videoscènes monteren Als u met uw eigen videomateriaal aan de slag gaat, zal de volgorde van werken meestal zijn: uw video opnemen met uw camera; de video inlezen op uw computer; de video bewerken

Nadere informatie

Au# Au#Talent Nederland Paul Vermeer & David Pronk 9 & 10 december 2014 Malle in België

Au# Au#Talent Nederland Paul Vermeer & David Pronk 9 & 10 december 2014 Malle in België Au# Au#Talent Nederland Paul Vermeer & David Pronk 9 & 10 december 2014 Malle in België Agenda & Aandachtspunten Presenta#e Au#Talent You Tube & Slides Medewerkers / Au#Talenten Presenta#e David Workshop

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Catalyst. Watt (vermogen)

Catalyst. Watt (vermogen) Catalyst De Catalyst bestaat uit professionele trainingsprogramma's voor een wetenschappelijke analyse. Er zijn drie verschillende programmatypes die instelbaar zijn in afstand (in stappen van 100 meter)

Nadere informatie

1 Inleiding 1 / 18. DATUM UITGIFTE : DATUM HERZIENING : Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.3 HIKVISION

1 Inleiding 1 / 18. DATUM UITGIFTE : DATUM HERZIENING : Gebruikershandleiding ivms-4200-client 2.3 HIKVISION 1 / 18 1 Inleiding Deze verkorte handleiding beschrijft de meest gebruikte mogelijkheden voor het live bekijken van beelden, evenals het opvragen van opgenomen beelden. Mochten er vragen, opmerkingen of

Nadere informatie

Snel en efficiënt informatie archiveren en delen met anderen

Snel en efficiënt informatie archiveren en delen met anderen Snel en efficiënt informatie archiveren en delen met anderen Wat is DocToKeep? Als gebruiker van de computer krijgt u massa's informatie te verwerken. De informatiestroom aan internetpagina's, e-mails,

Nadere informatie

HANDLEIDING Live Movie Maker

HANDLEIDING Live Movie Maker HANDLEIDING Live Movie Maker Inhoudsopgave Movie Maker downloaden. 4 Aan de slag 6 3 Video bewerking 7 3. Video s besnijden 7 3. Overgangen toevoegen 8 3.3 Titels toevoegen 0 3.4 Aftiteling toevoegen 3.5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11

Inhoudsopgave. Deel 1 Windows Media Player 11 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Introductie Visual Steps... 8 Nieuwsbrief... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 De cd-rom bij dit boek... 11 Toets uw kennis...

Nadere informatie

SQL SERVER 2008. Werking van Database Snapshots

SQL SERVER 2008. Werking van Database Snapshots KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN GEEL SQL SERVER 2008 Werking van Database Snapshots ELINE STEYVERS BRAM DE SMEDT JOEY LEMMENS WOORD VOORAF Werking van Database Shapshots is bedoeld om mensen wegwijs te maken

Nadere informatie

Introductie Workshop

Introductie Workshop Introductie Workshop Introductie in Android & Windows 8 Inhoud: DEEL 1: WINDOWS 8.1 Wat zijn de belangrijkste veranderingen? DEEL 2: ANDROID Wat is het en hoe er mee werken? Inhoud DEEL 1: WINDOWS 8.1

Nadere informatie

MINDSTORM LEGO ROBOTS

MINDSTORM LEGO ROBOTS MINDSTORM LEGO ROBOTS Les 1: Robot basis, en programma aanpassen Les 2 & 3 & 4 : Eigen robot bouwen Les 5 & 6 : Robot programmeren Les 7: Geschiedenis opzoeken robots Les 8 & 9 & 10 : Film maken en op

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 12 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 Uw voorkennis 14 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 12 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 Uw voorkennis 14 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 12 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 Uw voorkennis... 14 Hoe werkt u met dit boek?... 15 De volgorde van lezen... 16 De website bij dit

Nadere informatie

Initiatie Movie Maker

Initiatie Movie Maker Initiatie Movie Maker Wat is Movie Maker? Windows Movie Maker is een computerprogramma dat toelaat video-bestanden te bewerken. Het wordt standaard bij de besturingssystemen Windows XP, Windows ME en Windows

Nadere informatie

Het linken van u iden-teitskaart en abonnement gegevens aan de Supportersfedera-e

Het linken van u iden-teitskaart en abonnement gegevens aan de Supportersfedera-e Het linken van u iden-teitskaart en abonnement gegevens aan de Supportersfedera-e Deze presenta+e maakt u weg wijs door enkel stappen om zelf u iden+teitskaart en abonnement gegevens in te vullen op de

Nadere informatie

Waarom Access. In de onderstaande afbeelding ziet u een begin van de lijst met cliëntgegevens van de diëtiste.

Waarom Access. In de onderstaande afbeelding ziet u een begin van de lijst met cliëntgegevens van de diëtiste. Waarom Access Voor velen is het verschijnsel van de relationele database een brug te ver. Voor het opslaan en analyseren van gegevens neemt men zijn toevlucht tot Excel. Excel heeft inderdaad een uitgebreid

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

Departement industriële wetenschappen en technologie

Departement industriële wetenschappen en technologie Departement industriële wetenschappen en technologie Universitaire Campus, gebouw B B-3590 DIEPENBEEK Tel.: 011-23 07 90 Fax: 011-23 07 99 Aansturen en testen van een hybride infrarood beeldopnemer Abstract

Nadere informatie

Handleiding videobewerking met Windows Moviemaker

Handleiding videobewerking met Windows Moviemaker Handleiding videobewerking met Windows Moviemaker 1 Inleiding 2 2 Vereiste apparatuur 2 3 Stappenplan videobewerking 2 4 Windows Moviemaker 3 4.1 Indeling van het programma 3 4.2 Mogelijkheden op de tabbladen

Nadere informatie

Snap-on Tools B.V. De Trompet 2100 1967 DC Heemskerk E -Mail: Benelux.info@snapon.com Internet: www.snap-on.eu

Snap-on Tools B.V. De Trompet 2100 1967 DC Heemskerk E -Mail: Benelux.info@snapon.com Internet: www.snap-on.eu Product ondersteuning Als u kiest voor een Snap-on diagnosetester, krijgt u er een diagnosepartner bij. Goede raad is duur, maar niet voor Snap-on klanten! Ervaren diagnose experts staan u graag bij, bel

Nadere informatie

Uw online verkoop volledig onder controle

Uw online verkoop volledig onder controle Uw online verkoop volledig onder controle esuite inloggen Het succesvol en bewezen betrouwbaar inlogsysteem van eerdere esuite systemen is wederom in de XIV en XV-serie terug te vinden. Dankzij het unieke,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Hieronder vindt u een opsomming van de vragen die ons de afgelopen tijd gesteld zijn: Uit welke modules bestaat het systeem? Hoe is de werking van het systeem

Nadere informatie

Je eigen animaties maken met Windows Live Movie Maker:

Je eigen animaties maken met Windows Live Movie Maker: Je eigen animaties maken met Windows Live Movie Maker: Hopelijk heb je na de animatie-les op school zin gekregen om thuis zelf animaties te gaan maken. In de volgende twee stappen leggen we uit hoe je

Nadere informatie

Beeldcoaching in het onderwijs

Beeldcoaching in het onderwijs Beeldcoaching in het onderwijs Leren coachen met video V i s i e I n B e e l d H u z a r e n l a a n 2 4 7 2 1 4 e c E p s e Gebruik van video is de duidelijkste en snelste manier om te reflecteren op

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Introductieles Videometen met Coachthuis

Introductieles Videometen met Coachthuis Introductieles Videometen met Coachthuis Inleiding Neem zelf een film op en verricht hieraan metingen. Stapsgewijs leer je hoe dit moet en wat er voor nodig is. Deze handleiding is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

3. Video, DVD en radio

3. Video, DVD en radio 77 3. Video, DVD en radio Windows Media Player 11 kan voor meer gebruikt worden dan het beluisteren van muziek. Ook voor het bekijken van videofilmpjes is het programma zeer geschikt. Met Windows Media

Nadere informatie

Formatteren Formatteren is het beschrijfbaar maken van een opslagmedium (b.v. een USB-stick). Vrijwel altijd is het opslagmedium al geformatteerd als

Formatteren Formatteren is het beschrijfbaar maken van een opslagmedium (b.v. een USB-stick). Vrijwel altijd is het opslagmedium al geformatteerd als Formatteren Formatteren is het beschrijfbaar maken van een opslagmedium (b.v. een USB-stick). Vrijwel altijd is het opslagmedium al geformatteerd als je het koopt en staat het op de verpakking, maar je

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

1 Beheren van host: Host lijst. Toevoegen van een host. XMBC/Kodi. QR code. Cloud save. Bewerken van host. Verwijderen van host. Selecteer een host.

1 Beheren van host: Host lijst. Toevoegen van een host. XMBC/Kodi. QR code. Cloud save. Bewerken van host. Verwijderen van host. Selecteer een host. 1 P a g e Beheren van host: 1 Host lijst. Selecteer een host in de lijst om deze te bewerken, te verwijderen of te selecteren. 2 Toevoegen van een host. Druk op de plus toets om een nieuw host toe te voegen.

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Sofie De Cooman 21 December 2006 Stagebedrijf: Interne begeleider: Externe begeleider: BarcoView Koen Van De Wiele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding V1.0

Gebruikershandleiding V1.0 Gebruikershandleiding V1.0 Hoofd functie omschakel knop. Schakelt tussen videocamera (Camera icoon), Time-lapse (Klok icoon) en Uitzending (Wereldbol icoon) modi. Hoofdmenu Bediening bovenaan Met de volume

Nadere informatie

Film monteren met Windows Live Moviemaker

Film monteren met Windows Live Moviemaker Film monteren met Windows Live Moviemaker Als je losse stukjes film (shots) hebt opgenomen is het nog niet klaar. Je moet die losse stukjes nog aan elkaar plakken tot één geheel: monteren. Hoe je dat doet

Nadere informatie

Anouk Platenkamp 2015

Anouk Platenkamp 2015 Wat als een sessie overleven niet meer genoeg is? Anouk Platenkamp In het artikel hoe overleef ik een sessie? heb je kunnen lezen over de eerste stappen om mee te spelen met een sessie. We hebben gekeken

Nadere informatie

De Cues Filtered Out Theorie

De Cues Filtered Out Theorie De Cues Filtered Out Theorie Sommige mensen zien Computer mediated communication als een mindere vorm van communicatie, ook volgens de Cues Filtered Out theorie ontbreekt er veel aan deze communicatievorm.

Nadere informatie

Videometen met KINOVEA

Videometen met KINOVEA Videometen met KINOVEA Prof. Mieke De Cock Jo Vanhaecht METEN VAN SNELHEID M.B.V. BEWEGINGSANALYSEPROGRAMMA KINOVEA is een gratis videoanalyseprogramma dat vooral gebruikt wordt in de sportwereld om bewegingen

Nadere informatie

Bijlage 7 Consumentenonderzoek

Bijlage 7 Consumentenonderzoek Bijlage 7 Consumentenonderzoek Inhoudsopgave Inleiding 50 Methode 50 Resultaten 50 Conclusie 52 Discussie 52 Bijlagen 53 Enquêtevragen 53 Uitkomsten van de enquête 55 10 Inleiding B- yo 2 go! is een nieuw,

Nadere informatie

PIM 2013 VU. One day in Amsterdam. Martijn van der Burg MBG215

PIM 2013 VU. One day in Amsterdam. Martijn van der Burg MBG215 PIM 2013 VU One day in Amsterdam Martijn van der Burg 2527162 MBG215 Achtergrond Dit essay is geschreven in opdracht voor het vak Interactieve Multimedia voor de studie IMM aan de Vrije universiteit. Het

Nadere informatie

3. Video, DVD en radio ... ... ... ...... ... ... ...... 4. Video s maken met Movie Maker 2 101 ... ... ... ... ... ... ... ... ......

3. Video, DVD en radio ... ... ... ...... ... ... ...... 4. Video s maken met Movie Maker 2 101 ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De volgorde van lezen... 17 De website bij het boek... 17 Uw voorkennis... 18 Hoe werkt u met dit

Nadere informatie

HANDLEIDING Virtual Reality therapie

HANDLEIDING Virtual Reality therapie HANDLEIDING Virtual Reality therapie gebruik van de technische middelen versie december 2016 1 Het systeem Het systeem waarmee we werken is opgebouwd rond een Playstation 4 spelcomputer (PS4). We spelen

Nadere informatie

Whitepaper Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw

Whitepaper Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw Whitepaper Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw WHITEPAPER MODERNE WISKUNDE Moderne Wiskunde is een methode waarin inzicht, structuur en vernieuwing centraal staan. Moderne Wiskunde volgt een didactiek

Nadere informatie

FREEWARE 30/09/2016 VEELZIJDIGE MEDIACONVERTER MET NET DAT TIKJE MEER

FREEWARE 30/09/2016 VEELZIJDIGE MEDIACONVERTER MET NET DAT TIKJE MEER Editie: september 2016 Flanders Nieuwsflash Bulletin brengt maandelijks een overzicht van de artikels die verschenen zijn op onze website als Flanders Nieuwsflash Express. Bezoek onze website voor de meest

Nadere informatie