Gebruikershandleiding voor de software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding voor de software"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding voor de software Overzicht Beschrijving van de kenmerken van de TM-T0 Software Installer. Installatie Beschrijvingen van installatie en ongedaan maken van installaties. Het printerstuurprogramma gebruiken Beschrijvingen van eenvoudige afdrukfuncties en andere nuttige functies. TM-T0 Utility Beschrijvingen van TM-T0 Utility. Informatie over de ontwikkeling van de toepassing Hierin wordt beschreven hoe u de printer bedient. U vindt er ook alle nodige informatie. M NL Rev. F

2 Voorzorgsmaatregelen Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, worden opgeslagen in een gegevensopzoeksysteem of worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopie of opname, of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De inhoud van dit document kan worden gewijzigd zonder kennisgeving. Neem contact met ons op voor de recentste informatie. Hoewel bij het samenstellen van dit document de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson Corporation geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie in deze uitgave. Seiko Epson Corporation noch diens dochterondernemingen kunnen door de koper van dit product of door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, kosten of uitgaven voor de koper of een derde partij ten gevolge van: een ongeluk, verkeerd gebruik of misbruik van dit product of ongeoorloofde wijzigingen, reparaties of aanpassingen aan dit product of (met uitzondering van de V.S.) het niet strikt naleven van de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van andere optionele producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn aangemerkt als originele EPSON-producten of als door EPSON goedgekeurde producten. Handelsmerken EPSON en ESC/POS zijn geregistreerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation in de VS en andere landen. MS-DOS, Microsoft, Win3, Windows, Windows Vista, Visual Studio, Visual Basic, Visual C++ eb Visual C# zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen. ESC/POS -opdrachtsysteem EPSON ESC/POS is een bedrijfseigen POS-printeropdrachtsysteem dat gepatenteerde opdrachten en opdrachten waarvoor een patent werd aangevraagd, bevat. ESC/POS is compatibel met alle types EPSON POS-printers en displays (behalve de TM-C100-printer). ESC/POS is ontworpen om de verwerkingsbelasting op de hostcomputer in POS-omgevingen te verminderen. Het bevat een reeks zeer functionele en efficiënte odprachten en biedt tevens de flexibiliteit om in de toekomst gemakkelijk te kunnen upgraden. Copyright 010, 01 by Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.

3 Voor de veiligheid Sleutel voor de symbolen De symbolen in deze handleiding worden geïdentificeerd volgens belangrijkheidsniveau, zoals hieronder bepaald. Lees het onderstaande aandachtig voordat u het product gebruikt. Hier leest u informatie die u moet naleven om schade aan uw apparatuur of storingen te vermijden. Hier leest u belangrijke informatie en nuttige tips. Gebruiksbeperkingen Wanneer dit product gebruikt wordt voor toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid/ veiligheid vereisen zoals bijv. transportapparatuur voor vliegtuigen, treinen, schepen, auto's enz.; ramppreventievoorzieningen; diverse soorten beveiligingsapparatuur enz.; of functionele/precisieapparatuur, mag u dit product alleen gebruiken indien uw ontwerp voorziet in redundantie en fail-safes ten einde de veiligheid en betrouwbaarheid van het complete systeem te waarborgen. Omdat dit product niet bestemd is voor toepassingen die een uitermate hoge mate van betrouwbaarheid/ veiligheid vereisen zoals luchtvaartapparatuur, primaire communicatieapparatuur, regelapparatuur voor kerninstallaties of medische apparatuur voor directe medische zorg, wordt u geacht uw eigen oordeel te hanteren aangaande de geschiktheid van dit product, op basis van grondige evaluatie. 3

4 Over deze handleiding Doel van de handleding In deze handleiding vindt u informatie over het gebruik van de TM-T0 Software & Documents Disc voor de productgebruikers of ontwikkelingsingenieurs die de software gebruiken. Inhoud van de handleiding De handleiding bestaat uit de volgende delen: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Overzicht Installatie Het printerstuurprogramma gebruiken TM-T0 Utility Informatie over de ontwikkeling van de toepassing 4

5 Inhoudsopgave Voor de veiligheid...3 Sleutel voor de symbolen... 3 Gebruiksbeperkingen...3 Over deze handleiding...4 Doel van de handleding... 4 Inhoud van de handleiding... 4 Inhoudsopgave...5 Overzicht...9 TM-T0 Software Installer...9 Te installeren stuur- en hulpprogramma's... 9 Ondersteuning besturingssystemen...10 Beperkingen op het gebruik van meerdere stuurprogramma's op hetzelfde systeem11 Toegang tot de handleidingen...1 Verschillen volgens het besturingssysteem...13 De gebruikershandleiding en de softwarehandleiding bekijken...14 De URL van de website voor ondersteuning van Epson vinden...16 Installatie...17 Installatietypes...17 Easy Install (Eenvoudige installatie)...18 Instellen van het netwerkadres voor de ethernetprinter... Installatie van de Advanced Printer Driver-handleiding... 4 Het IP-adres van het printerstuurprogramma configureren... 6 Custom Install (Aangepaste installatie)...7 Weergave van het scherm Select Software (Software selecteren)... 8 Het printerstuurprogramma installeren... 9 Installatie van de OPOS ADK... 3 Installatie van de OPOS ADK for.net Installatie van de JavaPOS ADK Het hulpprogrogramma installeren Updatemodus...41 De installatie ongedaan maken...44 De installatie van het Windows-stuurprogramma ongedaan maken De installatie van TM-T0 Utility ongedaan maken De installatie van TMNet WinConfig ongedaan maken

6 De installatie van EpsonNet Simple Viewer ongedaan maken...46 De installatie van TM Virtual Port Driver ongedaan maken...46 De installatie van OPOS ADK ongedaan maken...47 De installatie van OPOS ADK for.net ongedaan maken...47 De installatie van JavaPOS ADK ongedaan maken...48 Het printerstuurprogramma gebruiken...49 Methodes om toegang te krijgen tot de printer, en de verschillende instellingen Toegang via het menu Afdrukken van het printerstuurprogramma...49 Toegang via de Eigenschappen van het printerstuurprogramma...50 Toegang via het menu Afdrukinstellingen van de toepassing...50 Taal voor de weergave van de eigenschappen Printerinstellingen opgeven in een toepassing... 5 Tekens afdrukken Tekens afdrukken als grafische afbeelding...56 Tekens afdrukken met een Printerlettertype...57 Geavanceerde lettertype-instellingen...60 Printerlettertypes afdrukken in een.net-omgeving Lettertypes vervangen...65 Tekens afdrukken met een Printerlettertype...67 Streepjescodelettertypes/D-symbolen afdrukken...68 Een streepjescode afdrukken Intellen van de Streepjescode-lettertypes...69 Een streepjescode afdrukken...71 D-symbolen afdrukken... 7 De lettertypes voor D-symbolen instellen...7 D-symbolen afdrukken...74 Afdrukken van logo's Logo's opslaan...75 Afdrukinstellingen voor logo's configureren...75 Een logo afdrukken...77 Halftooninstellingen voor afbeeldingsgegevens Optionele zoemer Zoemerinstellingen...79 Geldlade De lade openen met printerstuurprogramma-instelling...80 Automatisch snijdmechanisme De instelling van het automatische snijdmechanisme invoeren

7 TM-T0 Utility...83 Overzicht...83 De TM-T0 Utility starten...84 De TM-T0 Utility starten Toevoegen van een communicatiepoort en starten van TM-T0 Utility Huidige instellingen...89 Werkingscontrole...9 Logo's opslaan...94 Een logo toevoegen Instellingen voor aut. snijden papier Instellingen voor afdrukbeheer Lettertype-instellingen Optionele zoemer Communicatie-I/F-instellingen Back-up/herstel van instellingen...11 De printerinstellingen in een bestand opslaan De instellingen op de printer herstellen Acknowledgements Informatie over de ontwikkeling van de toepassing Bediening van de printer Stuurprogramma ESC/POS Commando's Logo's opslaan...10 Downloaden

8 8

9 Capitulo 1 Overzicht Overzicht In dit hoofdstuk worden de specificaties van TM-T0 Software & Documents Disc beschreven. TM-T0 Software Installer Met TM-T0 Software Installer kunt u allerlei stuur- en hulpprogramma's voor de TM-T0-printer installeren. Te installeren stuur- en hulpprogramma's Stuurprogramma's 1 Advanced Printer Driver Windows printerstuurprogramma. De volgende versies staan ter beschikking. Advanced Printer Driver Ver.4.xx UPOS Is de afkorting van Unified Point of Service. Dit is de standaardspecificatie van de POS markt, waarmee stuurprogrammaʹs worden gedefinieerd om POS randapparatuur te bedienen in verschillende werkomgevingen. De volgende stuurprogrammaʹs staan ter beschikking. OPOS ADK OPOS ADK for.net JavaPOS ADK for Windows Hulpprogramma's TM T0 Utility Hiermee kunt u de TM T0 instellingen controleren en configureren. TMNet WinConfig Dit hulpprogramma dient om netwerkinstellingen, zoals het IP adres, te configureren van de printer die is aangesloten op een Ethernet. EpsonNet Simple Viewer Hiermee kunt u de status volgen van de printer die is aangesloten op een netwerk of een clientcomputer (POS of KIOSK terminal). Als u dit samen met deze TM T0 Utility gebruikt, is het mogelijk om de instellingen te wijzigen van de TM T0 die op een clientcomputer is aangesloten. EpsonTM Virtual Port Driver Hiermee kunt u TM T0 van serieel/parallel naar USB omzetten. Wanneer uw POS toepassing een seriële/parallelle/ethernet poort van TM T0 heeft en u wilt TM T0 aansluiten via USB, dan kunt u de printer gebruiken van de toepassing die via USB is aangesloten, alsof de printer een seriële/parallelle printer is. Omdat het hulpprogramma de conversie automatisch uitvoert, moet u geen ESC/POS commando s wijzigen van de toepassing waarmee de printer wordt bediend die is aangesloten via een seriële/parallelle poort. 9

10 Ondersteuning besturingssystemen Hieronder vindt u de lijst van de ondersteunde besturingssystemen om de stuur- en hulpprogramma's van TM-T0 te gebruiken. Windows 7 SP1 (3 bit / 64 bit *1 ) Windows Vista SP (3 bit / 64 bit *1 ) Windows XP SP3 (3 bit) Windows 000 SP4 * Windows Server 008 R SP1 (64 bit *1 ) Windows Server 008 SP (3 bit / 64 bit *1 ) Windows Embedded for Point of Service *3 Windows Embedded POSReady 009 *3 *1 De OPOS ADK kan worden gebruikt onder een 64-bit-besturingssysteem op voorwaarde dat het systeem aan de besturingsvereisten voldoet. Raadpleeg voor meer informatie de versieopmerkingen na het installeren van de OPOS ADK. * De OPOS ADK for.net en de EpsonTM Virtual Port Driver kunnen niet onder Windows 000 worden gebruikt. *3 EpsonNet Simple Viewer en TMNet WinConfig worden niet ondersteund. 10

11 Capitulo 1 Overzicht Beperkingen op het gebruik van meerdere stuurprogramma's op hetzelfde systeem Het is mogelijk dat TM-T0 Software Installer het stuurprogramma niet installeert, of indien het stuurprogramma wel kan worden geïnstalleerd, dat de combinatie van het bestaande stuurprogramma en het zopas geïnstalleerde stuurprogramma niet wordt ondersteund. Raadpleeg de volgende tabel. TM-T0 Software Installer Voordat het TM-T0-stuurprogramma geïnstalleerd is Advanced Printer Driver Ver.4.5x OPOS ADK Ver..7x (TM-T0) OPOS ADK for.net Ver.1.1.x (TM-T0) JavaPOS ADK for Windows Ver.1.13.x (TM-T0) 1 Advanced Printer Driver Ver.3 Advanced Printer Driver Ver.4.00 tot 4.08 * * * Advanced Printer Driver Ver4.09 tot 4.17 Advanced Printer Driver Ver4.50 of later OPOS ADK Ver..67 voorheen OPOS ADK Ver..68 of later huidige OPOS ADK for.net Ver voorheen OPOS ADK for.net Ver of later JavaPOS ADK Ver voorheen JavaPOS ADK Ver of later TM-S1000 Stuurprogramma TM-S9000/S000 Stuurprogramma TM-J9000 OPOS ADK TM-J9000 Advanced Printer Driver TM-J9000 Status API TMCOMUSB Ver. TMCOMUSB Ver.3 en Ver.4. of EpsonTM Virtual Port Driver Ver.5 of later Epson InkJet Printer Driver : Ondersteund : Niet ondersteund * : Kan niet worden geïnstalleerd. : TM-T0 Software Installer start in updatemodus. In het installatieprogramma wordt de versie vermeld van het stuurprogramma dat al op de computer geïnstalleerd staat. U kunt er ook selecteren of u het stuurprogramma wil bijwerken of niet. 11

12 Toegang tot de handleidingen De handleidingen van de stuur- en hulpprogramma's worden ook geïnstalleerd. Om de handleidingen te zien, gaat u als volgt naar de gegevens van de handleidingen. Advanced Printer Driver Ver.4 [Start] [Alle programmaʹs] [EPSON] [EPSON [Advanced Printer Driver4] [Manual] Met Easy Install (Eenvoudige installatie) worden de handleidingen niet geïnstalleerd. Installeer de handleidingen afzonderlijk nadat de Eenvoudige installatie voltooid is. Installatie van de Advanced Printer Driver-handleiding (p.4) OPOS ADK [Start] [Alle programmaʹs] [OPOS] [Manual] OPOS ADK for.net [Start] [Alle programmaʹs] [EPSON OPOS for.net] [Manual] JavaPOS ADK for Windows [Start] [Alle programmaʹs] [Epson JavaPOS ADK] [Documentation] TM T0 Utility [Start] [Alle programmaʹs] [EPSON] [TM T0 Software] [TM T0 Utility] [Userʹs Manual] TMNet WinConfig [Start] [Alle programmaʹs] [EpsonNet] [TMNet WinConfig] [Userʹs Guide] EpsonNet Simple Viewer [Start] [Alle programmaʹs] [EpsonNet] [EpsonNet Simple Viewer] [Userʹs Manual] 1

13 Capitulo 1 Overzicht Verschillen volgens het besturingssysteem De inhoud van de beschrijving van sommige bewerkingen in dit boek kunnen afwijken, afhankelijk van het besturingssysteem. Zie het volgende. Item Getoonde schermen Bevestiging en instelling van het printerstuurprogra mma. Een programma verwijderen Beschrijving De schermen in Windows Vista worden gebruikt voor de beschrijvingen in deze handleiding. Windows 7 [Start] - [Configuratiescherm] - [Hardware en geluiden] - [Apparaten en printers] Klik met de rechtermuisknop op het printerstuurprogramma en selecteer de [Printereigenschappen]. Windows Vista [Start] - [Configuratiescherm] - [Hardware en geluiden] - [Printers] Klik met de rechtermuisknop op het printerstuurprogramma en selecteer de [Eigenschappen]. Windows XP [Start] - [Configuratiescherm] - [Printers en faxapparaten] Klik met de rechtermuisknop op het printerstuurprogramma en selecteer de [Eigenschappen]. Windows 000 [Start] - [Instellingen] - [Configuratiescherm] - [Printers]. Klik met de rechtermuisknop op het printerstuurprogramma en selecteer de [Eigenschappen]. Windows 7 [Start] - [Configuratiescherm] - [Een programma verwijderen] Windows Vista [Start] - [Configuratiescherm] - [Een programma verwijderen] Windows XP [Start] - [Configuratiescherm] - [Programma's toevoegen of verwijderen] Windows 000 [Start] - [Instellingen] - [Configuratiescherm] - [Programma's toevoegen of verwijderen] 1 13

14 De gebruikershandleiding en de softwarehandleiding bekijken Gebruikershandleiding voor de software (deze handleiding): Hier wordt uitleg gegeven over TM T0 Software & Documents Disc, hoe het stuurprogramma moet worden geïnstalleerd, hoe de hulpprogrammaʹs kunnen worden gebruikt enz. Gebruikershandleiding: Hierin wordt beschreven hoe u de TM T0 hardware instelt, wat in de doos zit, hoe u met de hardware moet omgaan, aan welke veiligheidsnormen het apparaat voldoet, wat de voorzorgsmaatregelen zijn enz. Technische handleiding: Hierin vindt u alle informatie die nodig is om een systeem waarbij wordt gebruikgemaakt van TM T0 te ontwikkelen, te ontwerpen en/of te installeren, of om een printertoepassing voor TM T0 te ontwikkelen of te ontwerpen. ESC/POS Quick Reference: Quick reference is een gids voor het gebruik van het ESC/POS opdrachtsysteem van de printer. Hieronder staat beschreven hoe u de handleidingen kunt bekijken. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM- T0 Software Installer) verschijnt. Klik op de knop [Install Now (Nu installeren)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, dubbelklikt u op het pictogram [TMInstallNavi.exe] op de TM-T0 Software & Documents Disc. 14

15 Capitulo 1 Overzicht Het scherm User's Manual (Gebruikershandleiding) verschijnt. Klik op de knop van de handleiding die u wilt zien. 1 15

16 De URL van de website voor ondersteuning van Epson vinden De website biedt allerlei productinformatie en een service voor download van de recentste stuurprogramma's. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer) verschijnt. Klik op de knop [Support (Ondersteunings)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, dubbelklikt u op het pictogram [TMInstallNavi.exe] op de TM-T0 Software & Documents Disc. Het scherm Support Information (Ondersteuningsinformatie) verschijnt. Klik op de knop van uw gebied. De URL van de ondersteuningswebsite van Epson wordt weergegeven. 16

17 Capitulo Installatie Installatie In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de printerstuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd en hoe een testafdruk kan worden uitgevoerd na de installatie. U leest hier ook hoe de installatie van de printerstuurprogramma's ongedaan kan worden gemaakt. p. 44 Installeren met administratorbevoegdheden. Sluit alle actieve toepassingen voor u begint met de installatie. Installatietypes U kunt het installatietype selecteren uit de volgende mogelijkheden. Easy Install (Eenvoudige installatie): p. 18 Dit is een standaardinstallatie, waarmee het TM T0 printerstuurprogramma en TM T0 Utility worden geïnstalleerd. Indien u een Ethernet, worden TMNet WinConfig en EpsonNet Simple Viewer ook geïnstalleerd. Custom Install (Aangepaste installatie): p. 7 U kunt de printerstuurprogrammaʹs en hulpprogrammaʹs selecteren die u wenst te installeren. Selecteer dit installatietype indien u het OPOS stuurprogramma, het JavaPOS stuurprogramma, de handleiding van het printerstuurprogramma en de voorbeeldprogrammaʹs en hulpprogrammaʹs voor het ontwikkelen van programmaʹs wenst te installeren. Updatemodus: p. 41 Indien het printerstuurprogramma en/of UPOS al geïnstalleerd zijn, wordt de versie van het stuurprogramma weergegeven en kunt u selecteren of u het stuurprogramma wenst bij te werken of niet. 17

18 Easy Install (Eenvoudige installatie) Tijdens het installeren mag slechts één printer op de computer zijn aangesloten. Sluit niet meer dan één printer aan. Zet de printer uit en begin met de installatie. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer) verschijnt. Klik op de knop [Install Now (Nu installeren)]. De weergegeven taal kan worden gewijzigd via [Select language (Taal selecteren)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, dubbelklikt u op het pictogram [TMInstallNavi.exe] op de TM-T0 Software & Documents Disc. 3 Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Select Installation Type (Installatietype selecteren) verschijnt. Klik op de knop [Easy Install (Eenvoudige installatie)]. 18

19 Capitulo Installatie 4 Het scherm Communication Port Settings (Instellingen van communicatiepoort) verschijnt. De instelling hangt af van de verbindingsmethode. Selecteer de poort waarop de printer moet worden aangesloten. USB-verbinding Klik op de knop [USB port (USB-poort)] en vervolgens op de knop [Volgende]. Ga door naar stap 7. Seriële verbinding Ga door naar stap 5. Ethernet verbinding Ga door naar stap 6. 5 Klik op de knop [Serial port (Seriële poort)]. Configureer de communicatieinstellingen en klik vervolgens op de knop [Volgende]. Ga door naar stap 7. Selecteer de COM-poort, bits per seconde, databits, pariteit en stopbits. De instelling van de seriële communicatie van het stuurprogramma moet hetzelfde zijn als de instelling van de printer. 19

20 6 Klik op de knop [Ethernet (Ethernet)]. Wanneer de printer zich al in een netwerk bevindt Ga door naar stap 7. Wanneer u Ethernet gebruikt Wanneer u de netwerkinstallatie configureert nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd. Klik op de knop [Run TMNet WinConfig (TMNet WinConfig uitvoeren)] en configureer de netwerkinstelling van de printer met behulp van de TMNet WinConfig. p. Ga door naar stap 7. Wanneer de TMNet WinConfig niet geïnstalleerd is, verschijnt het bericht [Cannot start TMNet WinConfig. Do you want to install it now? (Kan TMNet WinConfig niet starten. Wilt u het nu installeren?)]. Klik op de knop [Ja] om het te installeren. 7 Het scherm Start Installation (Installatie beginnen) verschijnt. Het te installeren stuurprogramma en hulpprogramma worden vermeld. Advanced Printer Driver Ver. 4.xx TM T0 Utility Ver. x.xx TMNet WinConfig Ver. x.xx (enkel voor Ethernet) EpsonNet Simple Viewer (enkel voor Ethernet) Klik op de knop [Install (Installeren)] om met de installatie te starten. 0

21 Capitulo Installatie 8 Het scherm Connect Printer (Printer aansluiten) verschijnt. Sluit de computer op de printer aan en schakel de printer in. Wanneer u het stuurprogramma installeert zonder de printer aan te sluiten, klikt u op de knop [Volgende]. 9 Wanneer de installatie gereed is, verschijnt het scherm Installation finished (Installatie voltooid). Bij het uitvoeren van een testafdruk Bij het afsluiten van de installatie Waneer u de printer zo instelt, dat TM-T0 Utility ononderbroken moet worden gebruikt Klik op de knop [PrintingTest (Afdruktest )]. Wanneer de testafdruk gereed is, klikt u op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Verwijder het vinkje bij [Run TM-T0 Utility (TM-T0 Utility uitvoeren)]. Klik vervolgens op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Zet een vinkje in het selectievakje [Run TM-T0 Utility (TM-T0 Utility uitvoeren)] (het vinkje staat er als standaardwaarde). Klik op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. De TM-T0 Utility wordt opgestart. TM-T0 Utility (p.83) Dit is het einde van de installatie van het printerstuurprogramma. Voor informatie over afdrukken met behulp van het printerstuurprogramma: Het printerstuurprogramma gebruiken (p.49). 1

22 Instellen van het netwerkadres voor de ethernetprinter Indien u een Ethernetverbinding gebruikt, configureert u het IP-adres met behulp van de TMNet WinConfig. 1 Start de TMNet WinConfig. Wanneer de TMNet WinConfig reeds geïnstalleerd is, start u die door op [Start]-[Alle programma's]- [EpsonNet]-[TMNet WinConfig]-[TMNet WinConfig Ver. x] te klikken. Het scherm TMNet WinConfig Ver. x.xx verschijnt. Selecteer [Ethernet (Ethernet)] bij Interface. Controleer of de bedoelde printer op het scherm vermeld staat. 3 4 Selecteer de printer die u wenst te configureren en klik vervolgens op de knop [Configuration]. Wanneer de printer niet verschijnt, klikt u op de knop [Search (Zoeken)]. Het scherm Network Interface Card Properties verschijnt. Selecteer het tabblad [TCP/IP].

23 Capitulo Installatie 5 Configureer het IP-adres van de printer. Klik vervolgens op de knop [OK]. Selecteer [Manual] en [Set using PING]. Configureer vervolgens het IP-adres, subnetmasker en standaardgateway Het bevestigingsscherm verschijnt. Klik op de knop [Yes]. Het scherm [Password] verschijnt. Laat het vak leeg en klik op de knop [OK]. De geconfigureerde instellingen worden naar de printer verzonden. Na ongeveer 30 seconden verschijnt het voltooiingsscherm. Klik op de knop [OK]. 9 Bevestig de instellingen op het scherm TMNet WinConfig Ver. x.xx. Sluit TMNet WinConfig af. 10 3

24 Installatie van de Advanced Printer Driver-handleiding Met Eenvoudige installatie wordt de Advanced Printer Driver-handleiding niet geïnstalleerd. Als u de handleiding wilt zien, moet u die afzonderlijk installeren Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer) verschijnt. Klik op de knop [Install Now (Nu installeren)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, dubbelklikt u op het pictogram [TMInstallNavi.exe] op de TM-T0 Software & Documents Disc. Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Update Software (Software bijwerken) verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Select Software (Software selecteren) verschijnt. Kruis het vakje [Sample and Manual] aan en klik op de knop [Volgende]. Verwijder hier het kruisje uit de selectievakjes van de stuurprogramma's of hulpprogramma's die u niet wenst te installeren. 5 6 Het scherm Start Installation (Installatie beginnen) verschijnt. Klik op de knop [Install (Installeren)]. Het scherm EPSON APD4 Sample&Manual - InstallShield Wizard verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. 4

25 Capitulo Installatie Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Onderdelen selecteren verschijnt. Kruis het selectievakje [Manual] aan en klik op de knop [Volgende]. De installatie van de handleiding begint. Het scherm Gereed om het programma te installeren verschijnt. Klik op [Install (Installeren)] om de voorbeeldprogramma's en de handleiding van Advanced Printer Driver te installeren. Het scherm InstallShield Wizard Complete verschijnt. Klik op de knop [Finish 10 (Voltooien)]. Het scherm Installation finished (Installatie voltooid) verschijnt. Klik op de knop 11 [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Dit is het einde van de installatie van de Advanced Printer Driver-handleiding. 5

26 Het IP-adres van het printerstuurprogramma configureren Hieronder wordt uitgelegd hoe u het IP-adres van de printer moet configureren voor het geïnstalleerde printerstuurprogramma. Hiermee wijzigt u de Epson-poortinstelling. 1 Selecteer [Start] - [Configuratiescherm] - [Hardware en geluiden] en open [Printers] en klik vervolgens met de rechtermuisknop op het gewenste printerstuurprogramma en selecteer [Eigenschappen]. Verschillen volgens het besturingssysteem (p.13) Het eigenschappenscherm van de printer verschijnt. Selecteer het tabblad [Poorten] en klik op de knop [Poort configureren...]. 3 Het scherm om de poort te configureren verschijnt. Stel een configuratiepoort in terwijl u het scherm raadpleegt en klik op de knop [OK]. 4 Het beeld keert terug naar het scherm Eigenschappen. Wanneer u op de knop [OK] drukt, worden de wijzigingen toegepast die u hebt doorgevoerd. 6

27 Capitulo Installatie Custom Install (Aangepaste installatie) Sluit tijdens het installeren slechts één printer aan. Sluit niet meer dan één printer aan. Wanneer u wordt gevraagd of u de computer tijdens de installatie opnieuw wilt opstarten, selecteert u [Nee] en gaat u door met de installatie. Start de computer en de printer opnieuw op nadat de installatie helemaal voltooid is. Indien u [Ja] selecteert en de computer opnieuw opstart tijdens de installatie, wordt de rest van de stuurprogramma's niet geïnstalleerd. Indien u meer dan één stuurprogramma selecteert om te installeren onder Windows 000, zal een bericht verschijnen dat het mogelijk is dat de printer daardoor niet goed zal werken. Onder Windows 000 kunt u slechts één stuurprogramma installeren. De volgende items kunnen worden geïnstalleerd met Aangepaste installatie. De TM-T0 Software & Documents Disc is vereist voor Aangepaste installatie. Advanced Printer Driver Voorbeeld en handleiding OPOS ADK OPOS ADK for.net JavaPOS ADK TM T0 Utility TMNet WinConfig EpsonNet Simple Viewer TM Virtual Port Driver 7

28 Weergave van het scherm Select Software (Software selecteren) De TM-T0 Software & Documents Disc is vereist voor Aangepaste installatie. U kunt items die u wenst te installeren, selecteren in het scherm Select Software (Software selecteren). Volg de onderstaande stappen om het scherm Select Software (Software selecteren) weer te geven. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer) verschijnt. Klik op de knop [Install Now (Nu installeren)]. De weergegeven taal kan worden gewijzigd via [Select language (Taal selecteren)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, moet u dubbelklikken op het pictogram [TMInstallNavi.exe] van de cd met het printerstuurprogramma. 3 4 Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Select Installation Type (Installatietype selecteren) verschijnt. Klik op de knop [Custom Install (Aangepaste installatie)]. Het scherm Select Software (Software selecteren) verschijnt. Kruis de items die u wenst te installeren aan in de lijst. Na deze stap volgt u de installatieprocedure voor elk item. 8

29 Capitulo Installatie Het printerstuurprogramma installeren Het printerstuurprogramma kan ook worden geïnstalleerd met Eenvoudige installatie op de TM-T0 Software & Documents Disc. Met Eenvoudige installatie worden alle items van het printerstuurprogramma geïnstalleerd. Met Aangepaste installatie kunt u de items die u wenst te installeren, selecteren uit de volgende. Advanced Printer Driver Voorbeeld en handleiding Volg de stappen hieronder om de installatie van het printerstuurprogramma uit te voeren Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer en volg de stappen op p. 8. Doe het scherm Select Software (Software selecteren) verschijnen. Selecteer [Advanced Printer Driver Ver. 4.xx]. Verwijder het kruisje in de vakjes van de items die u niet wenst te installeren. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Start Installation (Installatie beginnen) verschijnt. Het te installeren stuurprogramma en hulpprogramma worden vermeld. Klik op de knop [Install (Installeren)] om met de installatie te starten. Het scherm EPSON Advanced Printer Driver 4 - InstallShield Wizard verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Type installatie verschijnt. Selecteer [Standaard] en klik vervolgens op de knop [Volgende]. Installatietype Printerstuurprogramma Help-taal TM-T0 Utility Minimum Automatisch selecteren Automatisch Installeren volgens het besturingssysteem selecteren volgens het besturingssysteem Standard 3/64 bit Alle talen Installeren Custom Geef 3 en 64 bit op Geef talen op Kies om al dan niet te installeren 7 Het scherm Printer Configuration (Printerconfiguratie) verschijnt. Klik op de knop [Toevoegen]. 9

30 8 Het scherm Printer toevoegen verschijnt. Selecteer het printerstuurprogramma waarvan de taal overeenstemt met die van de printer in het vervolgkeuzemenu [Select driver] en selecteer het [Port Type] dat overeenstemt met uw verbindingsmethode. Klik op de knop [Volgende]. 9 Het scherm Printer Configuration (Printerconfiguratie) verschijnt. De TM-T0 wordt toegevoegd aan de lijst. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Start Copying Files verschijnt. Klik op de knop [Volgende] om met de 10 installatie van het printerstuurprogramma te starten. Het scherm [ InstallShield Wizard Complete ] verschijnt. Klik op de knop [Finish 11 (Voltooien)]. De voorbeeldprogramma's en handleiding van Advanced Printer Driver worden 1 geïnstalleerd. Wanneer het scherm EPSON APD4 Sample&Manual - InstallShield Wizard verschijnt, klikt u op de knop [Volgende]. Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de 13 inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. 30

31 Capitulo Installatie Het scherm Onderdelen selecteren verschijnt. Kruis het selectievakje [Manual] 14 en [Samples] aan (staan als standaard aangekruist) en klik op de knop [Volgende]. Het scherm Gereed om het programma te installeren verschijnt. Klik op [Install 15 (Installeren)] om de voorbeeldprogramma's en de handleiding van Advanced Printer Driver te installeren. Het scherm [ InstallShield Wizard voltooien ] verschijnt. Klik op de knop [Finish 16 (Voltooien)]. Wanneer de installatie gereed is, verschijnt het scherm Installation finished 17 (Installatie voltooid). Bij het uitvoeren van een testafdruk: Klik op de knop [Printing Test]. Wanneer de testafdruk gereed is, klikt u op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Dit is het einde van de installatie van het printerstuurprogramma. 31

32 Installatie van de OPOS ADK Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer en volg de stappen op p. 8. Doe het scherm Select Software (Software selecteren) weergeven. Kruis het vakje bij [OPOS ADK Ver. x.xx] aan. Verwijder het kruisje in de vakjes van de items die u niet wenst te installeren. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Start Installation (Installatie beginnen) verschijnt. Het te installeren stuurprogramma en hulpprogramma worden vermeld. Klik op de knop [Install (Installeren)] om met de installatie te starten. De EPSON OPOS ADK for TM-T0 Version x.xx xxx verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Software License Agreement verschijnt. Lees de inhoud en selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Select Registry File verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Setup Type verschijnt. Selecteer [Developer] en klik vervolgens op de knop [Volgende]. Klik op de knop [Bladeren] om de standaardplaats voor installatie te wijzigen. 3

33 Capitulo Installatie 8 9 Het scherm Start Copying Files verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Port selection verschijnt. Selecteer de poort. Klik op de knop [Volgende] om met de installatie te starten. Het scherm [ InstallShield Wizard Complete ] verschijnt. Klik op de knop [Finish 10 (Voltooien)]. Wanneer de installatie gereed is, verschijnt het scherm Installation finished 11 (Installatie voltooid). Klik vervolgens op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Dit is het einde van de installatie van OPOS ADK. 33

34 Installatie van de OPOS ADK for.net Om OPOS ADK for.net te installeren, zijn Microsoft.NET Framework en Microsoft POS for.net vereist. Zorg dat u de bovenstaande software installeert voordat u OPOS ADK for.net installeert Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer en volg de stappen op p. 8. Doe het scherm Select Software (Software selecteren) verschijnen. Selecteer [OPOS ADK for.net Ver. x.xx.x]. Verwijder het kruisje in de vakjes van de items die u niet wenst te installeren. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Start Installation (Installatie beginnen) verschijnt. Het te installeren stuurprogramma en hulpprogramma worden vermeld. Klik op de knop [Install (Installeren)] om met de installatie te starten. Het scherm EPSON OPOS ADK for.net x.xx.x - InstallShield Wizard verschijnt. Selecteer de taal en klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Welcome to the InstallShield EPSON OPOS ADK for.net x.xx.x verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm License Agreement verschijnt. Lees de inhoud en selecteer [I accept the terms of the license agreement]. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Setup Type verschijnt. Selecteer [Developer] en klik vervolgens op de knop [Volgende]. Klik op de knop [Browse] om de standaardplaats voor installatie te wijzigen. Het scherm Setup Type verschijnt. Selecteer de poort en klik op de knop [Volgende]. Het scherm Start Copying Files verschijnt. Klik op de knop [Install (Installeren)] om met de installatie te starten. 34

35 Capitulo Installatie Het scherm [ InstallShield Wizard Complete ] verschijnt. Klik op de knop [Finish 10 (Voltooien)]. Wanneer de installatie gereed is, verschijnt het scherm Installation Finished. Klik 11 vervolgens op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Dit is het einde van de installatie van OPOS ADK for.net. 35

36 Installatie van de JavaPOS ADK Om JavaPOS ADK te installeren, zijn Java Runtime Environment en Java Advanced Imaging API vereist. Zorg dat u de bovenstaande software installeert voordat u JavaPOS ADK installeert Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer en volg de stappen op p. 8. Doe het scherm Select Software (Software selecteren) verschijnen. Selecteer [JavaPOS ADK Ver. x.xx.x]. Verwijder het kruisje in de vakjes van de items die u niet wenst te installeren. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Start Installation verschijnt. Het te installeren stuurprogramma en hulpprogramma worden vermeld. Klik op de knop [Install (Installeren)] om met de installatie te starten. Het scherm EPSON JavaPOS ADK x.xx.x verschijnt. Selecteer de taal en klik vervolgens op de knop [OK] Het scherm [ Introduction ] verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Choose JVM verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Choose Install Set verschijnt. Selecteer [Developer] en klik vervolgens op de knop [Volgende]. 36

37 Capitulo Installatie 9 Het scherm Choose Folder Location verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Choose your communication verschijnt. Selecteer de poort en klik 10 op de knop [Volgende]. Het scherm Location for jpos.xml verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. 11 Het scherm [ Pre-Installation Summary ] verschijnt. Klik op de knop [Install 1 (Installeren)] om met de installatie te starten. Het scherm [ Installation Complete ] verschijnt. Klik op de knop [Done]. 13 Wanneer de installatie gereed is, verschijnt het scherm Installation finished 14 (Installatie voltooid). Klik vervolgens op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Dit is het einde van de installatie van JavaPOS ADK. 37

38 Het hulpprogrogramma installeren Het hulpprogramma kan ook worden geïnstalleerd Eenvoudige installatie op de TM-T0 Software & Documents Disc. Met Eenvoudige installatie iwordt TM-T0 Utility geïnstalleerd voor een seriële, parallelle of USB-verbinding. Voor een Ethernet / Draadloos LAN-verbinding worden TM-T0 Utility, TMNet WinConfig en EpsonNet Simple Viewer geïnstalleerd. Met Aangepaste installatie kunt u de hulpprogramma's die u wenst te installeren, uit de volgende kiezen. TM T0 Utility Ver. x.xx TMNet WinConfig Ver. x.xx EpsonNet Simple Viewer Ver. x.xx TM Virtual Port Driver Ver. x.xx Volg de stappen hieronder om de installatie van het hulpprogramma uit te voeren Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer en volg de stappen op p. 8. Doe het scherm Select Software (Software selecteren) verschijnen. Selecteer de hulpprogramma's die u wenst te installeren in de lijst. Verwijder het kruisje in de vakjes van de items die u niet wenst te installeren. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Start Installation (Installatie beginnen) verschijnt. De te installeren stuurprogramma's en hulpprogramma's worden vermeld. Klik op de knop [Install (Installeren)] om met de installatie te starten. TM-T0 Utility wordt geïnstalleerd. De installatie wordt gestart zonder dat andere schermen worden weergegeven. TMNet WinConfig wordt geïnstalleerd. De installatie wordt gestart zonder dat andere schermen worden weergegeven. EpsonNet Simple Viewer wordt geïnstalleerd. De installatie wordt gestart zonder dat andere schermen worden weergegeven. Installeer TM Virtual Port Driver. Het scherm EPSON TM Virtual Port Driver Ver. x.xx - InstallShield Wizard verschijnt. Selecteer de taal die wordt gebruikt voor de installatie en klik op de knop [OK]. 38

39 Capitulo Installatie 8 9 Het scherm Welcome to the EPSON TM Virtual Port Driver Ver. x.xx Setup Wizard verschijnt. Klik op de knop [Next]. Het scherm License Agreement verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms of the license agreement. Klik vervolgens op de knop [Next]. Het scherm Ready to Install the Program verschijnt. Klik vervolgens op de knop 10 [Install]. Wanneer het volgende scherm verschijnt, klikt u op de knop [Restart Later]. 11 Indien u uw pc op dit moment opnieuw opstart, is het mogelijk dat de installatieprocedure niet volledig wordt uitgevoerd. Selecteer de knop [Restart Later]. Het scherm InstallShield Wizard Complete verschijnt. Klik op de knop [Finish]. 1 Indien u wordt gevraagd om uw pc opnieuw op te starten, selecteert u [Yes, I want to restart my computer now.] en klikt u u op de knop [Finish]. Indien u de computer opnieuw hebt opgestart, hoeft u niet door te gaan naar stap 13, maar is de installatie gereed. Indien u in het scherm InstallShield Wizard Complete wordt gevraagd om uw pc opnieuw op te starten, moet u [Yes, I want to restart my computer now] selecteren. 39

40 Wanneer de installatie gereed is, verschijnt het scherm Installation finished 13 (Installatie voltooid). Bij het afsluiten van de installatie: Verwijder het vinkje uit het selectievakje [Run TM-T0 Utility (TM-T0 Utility uitvoeren)] (het vakje is leeg als standaardwaarde). Klik vervolgens op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Waneer u de printer zo instelt, dat TM-T0 Utility ononderbroken moet worden gebruikt: Kruis het vakje bij [Run TM-T0 Utility (TM-T0 Utility uitvoeren)] aan. Klik op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. De TM-T0 Utility wordt opgestart. TM-T0 Utility (p.83) Dit is het einde van de installatie van het hulpprogramma. 40

41 Capitulo Installatie Updatemodus Sluit tijdens het installeren slechts één printer aan. Sluit niet meer dan één printer aan. Wanneer u wordt gevraagd of u de computer tijdens de installatie opnieuw wilt opstarten, selecteert u [Nee] en gaat u door met de installatie. Start de computer en de printer opnieuw op nadat de installatie helemaal voltooid is. Indien u [Ja] selecteert en de computer opnieuw opstart tijdens de installatie, wordt de rest van de stuurprogramma's niet geïnstalleerd. Met de updatemodus kunt u het printerstuurprogramma bijwerken dat al op uw systeem bestaat, of controleren of de geselecteerde nieuwere versie van het printerstuurprogramma naast het bestaande printerstuurprogramma op hetzelfde systeem kan bestaan. Wanneer Advanced Printer Driver, OPOS ADK, OPOS ADK for.net, JavaPOS ADK en TM Virtual Port Driver al geïnstalleerd zijn, wordt de installatie van het stuurprogramma uitgevoerd in de updatemodus. Wanneer u de Advanced Printer Driver installeert, wordt de TM-T0 Utility automatisch geïnstalleerd. In Windows 000 wordt de compatibiliteitscontrole tussen de nieuwere en bestaande stuurprogramma's niet uitgevoerd. U zult enkel de melding krijgen dat het mogelijk is dat de printer niet goed meer werkt door de installatie van het nieuwe stuurprogramma, als gevolg van de incompatibiliteit met het bestaande stuurprogramma. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer) verschijnt. Klik op de knop [Install Now (Nu installeren)]. De weergegeven taal kan worden gewijzigd via [Select language (Taal selecteren)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, dubbelklikt u op het pictogram [TMInstallNavi.exe] op de TM-T0 Software & Documents Disc. Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. 41

42 3 Het scherm Update Software (Software bijwerken) verschijnt. Het systeem wordt gecontroleerd en het bestaande stuurprogramma en de versie ervan worden weergegeven. Klik op de knop [Volgende]. 4 Het scherm Select Software (Software selecteren) verschijnt. Kruis het vakje aan bij de stuurprogramma's en hulpprogramma's die u wenst te installeren en haal het kruisje weg bij de programma's die u niet nodig hebt. Items die moeten worden bijgewerkt, worden automatisch geselecteerd. 4

43 Capitulo Installatie 5 Het installatieprogramma controleert de geldigheid van de update of de combinatie van de stuurprogramma's. Er verschijnt een waarschuwing indien het mogelijk is dat de printer niet langer goed werkt als gevolg van de combinatie. Ga na of de waarschuwing verschijnt en klik op de knop [Volgende]. Wanneer u op de knop [Volgende] klikt terwijl de waarschuwing wordt weergegeven, verschijnt een waarschuwingsscherm. Klik op de knop [OK] om door te gaan naar stap 6. Indien u meer dan één stuurprogramma selecteert om te installeren onder Windows 000, zal een bericht verschijnen dat het mogelijk is dat de printer daardoor niet goed zal werken. Onder Windows 000 kunt u slechts één stuurprogramma installeren. 6 7 Het scherm Start Installation (Installatie beginnen) verschijnt. Controleer of de opgesomde te installeren items juist zijn en klik op de knop [Install (Installeren)]. Wanneer de installatie gereed is, verschijnt het scherm Installation finished (Installatie voltooid). Klik op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. 43

44 De installatie ongedaan maken Maak de installatie van het Windows stuurprogramma ongedaan Maak de installatie van TM T0 Utility ongedaan Maak de installatie van TMNet WinConfig ongedaan Maak de installatie van EpsonNet Simple Viewer ongedaan Maak de installatie van TM Virtual Port Driver ongedaan Maak de installatie van OPOS ADK ongedaan Maak de installatie van OPOS ADK for.net ongedaan Maak de installatie van JavaPOS ADK ongedaan De installatie van het Windows-stuurprogramma ongedaan maken Verwijder het printerstuurprogramma [Start] - [Configuratiescherm] - [Hardware en geluiden] - [Printers] niet. Verschillen volgens het besturingssysteem (p.13) Hoewel het pictogram (het printerstuurprogramma) van het scherm verdwijnt, wordt de installatie van het printerstuurprogramma niet ongedaan gemaakt Sluit alle toepassingen af die actief zijn op de computer. Selecteer [Start] - [Alle programma's] - [EPSON] -[EPSON Advanced Printer Driver4] - [Change or delete APD4, or create a silent installer for APD4.]. Wanneer het scherm User Account Control verschijnt, klikt u op de knop [Allow]. Het scherm [ Welkom ] verschijnt. Selecteer [Installatie ongedaan maken] en klik op de knop [Volgende]. Het bevestigingsscherm om de installatie van het printerstuurprogramma ongedaan te maken, verschijnt. Klik op de knop [Ja]. De installatie van het printerstuurprogramma wordt ongedaan gemaakt. Het scherm [ De installatie is ongedaan gemaakt ] verschijnt. Klik op de knop [Finish (Voltooien)] om het ongedaan maken van de installatie te beëindigen. 44

45 Capitulo Installatie De installatie van TM-T0 Utility ongedaan maken 1 3 Sluit alle toepassingen af die actief zijn op de computer. Selecteer [Start] - [Configuratiescherm] - [Een programma verwijderen] - [EPSON TM-T0 Utility]. Klik op Installatie ongedaan maken. Voor informatie over de verschillen in schermselecties op basis van de versie van het besturingssysteem: Verschillen volgens het besturingssysteem (p.13). Wanneer het scherm User Account Control verschijnt, klikt u op de knop [Doorgaan]. Het bevestigingsscherm om de installatie van TM-T0 Utility ongedaan te maken, verschijnt. Klik op de knop [Ja]. 4 5 De installatie van TM-T0 Utility wordt ongedaan gemaakt. Het scherm [ De installatie is ongedaan gemaakt ] verschijnt. Klik op de knop [Finish (Voltooien)] om het ongedaan maken van de installatie te beëindigen. De installatie van TMNet WinConfig ongedaan maken Selecteer [Start] - [Configuratiescherm] - [Een programma verwijderen] - [EPSON TMNet WinConfig]. Klik op Installatie ongedaan maken. Voor informatie over de verschillen in schermselecties op basis van de versie van het besturingssysteem: Verschillen volgens het besturingssysteem (p.13). Wanneer het scherm User Account Control verschijnt, klikt u op de knop [Doorgaan]. Het bevestigingsscherm om de installatie van het stuurprogramma van het virtuele stuurprogramma ongedaan te maken, verschijnt. Klik op de knop [Ja]. De installatie van TMNet WinConfig wordt ongedaan gemaakt. Het scherm [ De installatie is ongedaan gemaakt ] verschijnt. Klik op de knop [Finish (Voltooien)] om het ongedaan maken van de installatie te beëindigen. 45

46 De installatie van EpsonNet Simple Viewer ongedaan maken Wanneer u de installatie van dit hulpprogramma ongedaan maakt, moet u ook de installatie van EpsonNet SDK for Windows ongedaan maken, tenzij u dat voor een andere toepassing gebruikt. Volg de onderstaande stappen om de installatie van dit hulpprogramma ongedaan te maken Selecteer [Start] - [Configuratiescherm] - [Een programma verwijderen] - [EpsonNet Simple Viewer]. Klik op Installatie ongedaan maken. Voor informatie over de verschillen in schermselecties op basis van de versie van het besturingssysteem: Verschillen volgens het besturingssysteem (p.13). Wanneer het scherm User Account Control verschijnt, klikt u op de knop [Doorgaan]. Het scherm Uninstall Confirmation verschijnt. Klik op de knop [Ja]. De installatie van dit hulpprogramma wordt ongedaan gemaakt. Het scherm Uninstall Complete verschijnt. Klik op de knop [Finish (Voltooien)]. Indien EpsonNet SDK for Windows niet wordt gebruikt voor een andere toepassing, voert u stap 4 tot 6 uit. Het venster Uninstall or change a program verschijnt. Dubbelklik op [EpsonNet SDK for Windows]. Het scherm Uninstall Confirmation verschijnt. Klik op de knop [Ja]. De installatie van EpsonNet SDK for Windows wordt ongedaan gemaakt. Het scherm Uninstall Complete verschijnt. Klik op de knop [Voltooien]. De installatie van TM Virtual Port Driver ongedaan maken Selecteer [Start] - [Configuratiescherm] - [Een programma verwijderen] - [EPSON TM Virtual Port Driver Ver.x.xx]. Klik op Installatie ongedaan maken. Voor informatie over de verschillen in schermselecties op basis van de versie van het besturingssysteem: Verschillen volgens het besturingssysteem (p.13). Wanneer het scherm User Account Control verschijnt, klikt u op de knop [Doorgaan]. Het bevestigingsscherm om de installatie van TM Virtual Port Driver ongedaan te maken, verschijnt. Klik op de knop [Ja]. De installatie van TM Virtual Port Driver wordt ongedaan gemaakt. Het scherm Uninstall Complete verschijnt. Klik op de knop [Voltooien]. 46

47 Capitulo Installatie De installatie van OPOS ADK ongedaan maken Sluit alle toepassingen af die actief zijn op de computer. Selecteer [Start] - [Configuratiescherm] - [Een programma verwijderen] - [EPSON OPOS ADK Version x.xx]. Klik op Installatie ongedaan maken. Voor informatie over de verschillen in schermselecties op basis van de versie van het besturingssysteem: Verschillen volgens het besturingssysteem (p.13). Wanneer het scherm User Account Control verschijnt, klikt u op de knop [Doorgaan]. Het bevestigingsscherm om de installatie van EPSON OPOS ADK ongedaan te maken, verschijnt. Klik op de knop [Ja]. Het scherm Information verschijnt. Klik op de knop [Ja]. Het scherm ADK selection verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Confirm Deletion verschijnt. Klik op de knop [Start]. De installatie van EPSON OPOS ADK wordt ongedaan gemaakt. Het scherm Uninstall Complete verschijnt. Klik op de knop [Finish (Voltooien)]. Wanneer [Yes, I want to restart my computer now.] wordt geselecteerd, wordt de computer opnieuw opgestart. De installatie van OPOS ADK for.net ongedaan maken Sluit alle toepassingen af die actief zijn op de computer. Selecteer [Start] - [Configuratiescherm] - [Een programma verwijderen] - [EPSON OPOS ADK for.net x.x.x]. Klik op Installatie ongedaan maken. Voor informatie over de verschillen in schermselecties op basis van de versie van het besturingssysteem: Verschillen volgens het besturingssysteem (p.13). Wanneer het scherm User Account Control verschijnt, klikt u op de knop [Doorgaan]. Het bevestigingsscherm om de installatie van EPSON OPOS ADK for.net ongedaan te maken, verschijnt. Klik op de knop [Ja]. De installatie van EPSON EPSON OPOS ADK for.net wordt ongedaan gemaakt. Het voltooiingsscherm verschijnt. Klik op de knop [Finish (Voltooien)] om het ongedaan te maken van de installatie te beëindigen. 47

48 De installatie van JavaPOS ADK ongedaan maken Sluit alle toepassingen af die actief zijn op de computer. Selecteer [Start] - [Configuratiescherm] - [Een programma verwijderen] - [EPSON JavaPOS ADK]. Klik op Verwijderen/wijzigen. Voor informatie over de verschillen in schermselecties op basis van de versie van het besturingssysteem: Verschillen volgens het besturingssysteem (p.13). Wanneer het scherm User Account Control verschijnt, klikt u op de knop [Doorgaan]. Het scherm Uninstall Epson JavaPOS ADK verschijnt. Klik op de knop [Installatie ongedaan maken]. De installatie van EPSON JavaPOS ADK wordt ongedaan gemaakt. Het voltooiingsscherm verschijnt. Klik op de knop [Gereed] om het ongedaan te maken van de installatie te beëindigen. 48

49 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Het printerstuurprogramma gebruiken In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de belangrijkste functies van het printerstuurprogramma moet gebruiken. Methodes om toegang te krijgen tot de printer, en de verschillende instellingen Afhankelijk van de manier waarop u het printerstuurprogramma benadert, kunt u verschillende instellingen invoeren in het printerstuurprogramma. Toegang tot het printerstuurprogramma via het menu Afdrukken van het printerstuurprogramma De afdrukinstellingen die u opgeeft in het printerstuurprogramma worden toegepast op de afdrukinstellingen van alle gebruikers die op de computer geconfigureerd zijn. U moet over beheerdersbevoegdheden beschikken om de instellingen op te geven. Toegang tot het printerstuurprogramma via de Eigenschappen van het printerstuurprogramma De afdrukinstellingen die u op het printerstuurprogramma invoert, worden enkel op uw afdrukinstellingen toegepast. Ze worden niet toegepast op de instellingen van andere gebruikers. Deze methode wordt aanbevolen. Toegang tot het printerstuurprogramma via het menu Afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma De afdrukinstellingen die u in de toepassing opgeeft, worden enkel op de toepassing toegepast. De instellingen worden geannuleerd wanneer u de toepassing afsluit. Wanneer u de toepassing opnieuw opstart, worden de afdrukinstellingen toegepast die in de eigenschappen van het printerstuurprogramma werden geconfigureerd. 3 Toegang via het menu Afdrukken van het printerstuurprogramma 49

50 Toegang via de Eigenschappen van het printerstuurprogramma Toegang via het menu Afdrukinstellingen van de toepassing 50

51 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Taal voor de weergave van de eigenschappen De taal die wordt gebruikt in het scherm Advanced Printer Driver en Help kan worden geselecteerd uit 4 talen. Als u de taal selecteert die u het best begrijpt, zult u de instellingen in de Advanced Printer Driver gemakkelijker juist kunnen configureren. De taal die als eerste verschijnt, wordt ingesteld op basis van de taalgegevens in uw besturingssysteem. 1 Selecteer het tabblad [Printer Settings (Printerinstellingen)] bij Afdrukvoorkeuren. Selecteer [Language for displaying properties (Taal om eigenschappen weer te geven)] uit de lijst. 3 Selecteer de taal die u in de schermen en het Help-bestand wenst te gebruiken uit de vervolgkeuzelijst [Select language (Taal selecteren)]. Klik op de knop [OK] wanneer u klaar bent. De talen die kunnen worden geselecteerd, worden hieronder getoond. Selecteerbare talen Chinees (Hongkong) Chinees Chinees (traditioneel) Kroatisch (vereenvoudigd) Tsjechisch Deens Nederlands Engels Fins Frans Duits Hongaars Italiaans Japans Koreaans Noors Portugees Russisch Sloveens Spaans Zweeds Thais Turks Vietnamees 51

52 Printerinstellingen opgeven in een toepassing In dit deel wordt uitgelegd hoe u een Windows-toepassing voor het eerst zo instelt, dat via de TM-printer kan worden afgedrukt. U moet het printermodel selecteren en de papierinstelling in de toepassing opgeven. Hieronder staat de instelprocedure met behulp van Windows WordPad. 1 Selecteer [Start] - [Alle programma's] - [Bureau-accessoires] - [WordPad] om WordPad op te starten. Selecteer [Bestand] - [Afdrukken...] om het dialoogvak Afdrukken te zien. Selecteer TM-T0 en klik op de knop [Toepassen]. Klik op de knop [Annuleren] om terug te keren naar het WordPad-scherm. 5

53 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken 3 Selecteer [Bestand] - [Pagina-instelling] om het dialoogvak Pagina-instelling te zien. Selecteer de rol papier die u gebruikt uit de vervolgkeuzelijst [Papierformaat] en stel de [Marges] in. Klik op de knop [OK]. Zelfs indien de marges aan de linker- en rechterkant op 0 worden ingesteld, verschijnt een kleine witruimte aan beide kanten van de bladzijden, als gevolg van de onderstaande printerspecificaties. TM-printer Linkermarge (mm) Rechtermarge (mm) Model van 79,5 mm Model van 58 mm De papierbreedte die wordt ingesteld in Pagina-instelling wordt toegepast op WordPad. 3 53

54 Instellingen bij het gebruik van Microsoft Word Bij gebruik van Word 003 of oudere versies: Selecteer het menu [Extra] [Opties] het tabblad [Compatibiliteit] tab en wijzig de doeltoepassing in Microsoft Word 6.0/95 of zet een vinkje in het vakje voor Maatstelsel van printer gebruiken voor documentopmaak in [Opties] op hetzelfde tabblad. Bij gebruik van Word 007: Selecteer [Opties voor Word] [Geavanceerd] [Compatibiliteitsopties voor] en stel Document indelen alsof het is gemaakt in in op Microsoft Word 6.0/95, of selecteer Aangepast, en kruis het selectievakje aan bij Maatstelsel van printer gebruiken voor documentopmaak in [Opties voor indeling]. Wanneer u Word 010 gebruikt: selecteer [File] [Options] [Advanced] [Compatibility Options for], selecteer [Microsoft Word 6.0/95] of [Custom] in [Lay out this document as if created in] en kruis [Use printer metrics to lay out document] aan in [Layout Options]. 54

55 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Tekens afdrukken Tekens afdrukken als grafische afbeelding p. 56 Hierbij wordt gebruikgemaakt van Windows lettertypen. De eigenschappen zijn de volgende: U kunt cursief en andere tekenwijzigingen gebruiken en de grootte van het lettertype vrij wijzigen. U kunt hetgeen u op het scherm van de toepassing ziet bijna precies afdrukken. Omdat de resolutie van de printer 03 dpi is, is het mogelijk dat tekens kleiner dan 10 punten vaag worden. Tekens afdrukken met een Printerlettertype p. 57 Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het Printerlettertype, nl. het lettertype dat in de TM printer ingebouwd zit. De eigenschappen zijn de volgende: Er zijn twee types Europese lettertypes: FontA/FontB. FontB is een smal lettertype, waarmee meer tekens op één regel passen. FontA1/FontB1 zijn verticaal lange lettertypes, waarmee de tekens opvallender worden dan de anderen, zonder het aantal tekens te verminderen. Standaard Dubbele hoogte Dubbele breedte Dubbele hoogte / breedte Hiermee worden veel codepaginaʹs ondersteund p. 59 Kleine tekens (FontA11/FontB11) worden niet vaag. Ze kunnen duidelijk worden afgedrukt. Het zijn lettertypes met een gelijke schriftdeling. U kunt berekenen hoe ver de tekenreeksen reiken, wat u helpt om de lay out te bepalen. De Printerlettertypes worden volgens formaat beschikbaar gesteld. Als u een type van Printerlettertype selecteert, selecteert u tevens een lettertypegrootte. In de onderstaande tabel ziet u de tekengrootte van elk Printerlettertype en het beschikbare aantal tekens per regel p Lettertype Grootte lettertype (in punten) Tekenstructuur Hoogte x breedte (in dots)* Tekens per regel op papier van 80 mm Tekens per regel op papier van 58 mm FontA x FontB x Het is mogelijk dat de afdrukresultaten iets verschillen van wat u op het scherm van uw toepassing ziet. Vet en cursief in uw toepassing worden niet weergegeven in de afdrukresultaten. Onderstrepingen worden afgedrukt, maar ze zullen niet op de aangegeven plaats staan. U kunt niet het Printerlettertype en het Streepjescodelettertype (of D symbolen) op dezelfde regel gebruiken. 55

56 In de.net omgeving moet u de instelling Vervanging True Type lettertypen opgeven p. 65. Met deze instelling worden de vervangen Windows lettertypen onbruikbaar om af te drukken. Verticaal of horizontaal lange lettertypes zoals FontA1/FontA1 kunnen niet worden gebruikt. Tekens afdrukken als grafische afbeelding 1 Voer de af te drukken tekens in en geef Lettertype, Punten en Taal op. Wanneer de instelling gereed is, kunt u de gegevens afdrukken. 56

57 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Tekens afdrukken met een Printerlettertype 1 Voer de af te drukken tekens in en geef Printerlettertype, Punten en Taal op. Zorg ervoor dat u de puntgrootte van het geselecteerde printerlettertype opgeeft p. 58. Voorbeeld: Indien u FontA44, selecteert, moet u 34 punten opgeven als puntgrootte en Western als taal. Wanneer de instelling gereed is, kunt u de gegevens afdrukken. 3 57

58 Lijst van printerlettertypes De printerlettertypes geïnstalleerd in TM-T0 zijn de volgende: Lettertype Grootte lettertype (in punten) * In de breedte zitten twee blanco punten inbegrepen. Tekenstructuur Hoogte x breedte (in dots)* FontA x 4 FontA1 17 dubbele hoogte FontA1 8.5 dubbele breedte 1 x 48 4 x 4 FontA 17 4 x 48 FontA4 34 dubbele hoogte FontA4 17 dubbele breedte 4 x x 48 FontA x 96 FontA48 68 dubbele hoogte FontA84 34 dubbele breedte 48 x x 96 FontA x 19 FontB x 17 FontB1 1 dubbele hoogte FontB1 6 dubbele breedte 9 x x 17 FontB 1 18 x 34 FontB4 4 dubbele hoogte FontB4 1 dubbele breedte 18 x x 34 FontB x 68 FontB48 48 dubbele hoogte FontB84 4 dubbele breedte 36 x x 68 FontB x

59 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Codepagina's voor geïnstalleerde lettertypes De codepagina's die ondersteund worden door TM-T0 zijn de volgende: Ondersteunde codepagina's PC 437 (VS, Standaard Europa) Katakana PC737 (Grieks) 77 (Litouws) 774 (Litouws) WPC 775 PC 850 (Meertalig) PC 851 (Grieks) PC 85 (Latijn ) PC 853 (Turks) PC 855 (Cyrillisch) PC 857 (Turks) PC 858 (Euro) PC 860 (Portugees) PC861 (IJslands) PC 86 (Hebreeuws) PC 863 (Canadees Frans) PC 864 (Arabisch) PC 865 (Noord-Europees) PC 866 (Cyrillisch nr. ) PC869 (Grieks) WPC 150 WPC 151 WPC 15 WPC 153 WPC 154 WPC 155 WPC 156 WPC 157 WPC 158 ISO (Latijn ) ISO (Grieks) ISO (Latijn 9) PC1098: Farsi PC 70 KZ1048: Kazachstan PC 115 (Oekraïens) 3 59

60 Geavanceerde lettertype-instellingen Wanneer een afdruktoepassing wordt ontwikkeld, is de fijnstelling van de afdruklay-out vaak nodig en moeten lettertypenamen worden gewijzigd wanneer het apparaat wordt gewijzigd. Door geavanceerde instellingen voor lettertypes te configureren, kunnen de gewenste afdrukresultaten worden bereikt met minimale wijzigingen aan de instellingen in de toepassing. Alias instellingen Er kan een aliasnaam worden ingesteld voor een printerlettertype. Zo kunt u afdrukken met behulp van het printerlettertype zonder de lettertypenaam in de toepassing te wijzigen. Vervanging printerlettertype Hiermee worden printerlettertypes door TrueType lettertypes vervangen. De TrueTypelettertypes worden aangepast aan het formaat van de printerlettertypes, om verstoring van de lay out van de tekst te beperken. Proportionele lettertypes worden afgedrukt als lettertypes met een vaste breedte. Selecteer deze instelling wanneer de lay out verstoord wordt door kleine verschillen in de grootte van lettertypes. Registratie van emulatielettertypes Alle namen, groottes (hoogte en breedte in dots) en ontwerpen van lettertypes (TrueTypelettertype) kunnen worden opgegeven. Gebruik deze instellingen wanneer u een naam en een grootte van een lettertype wenst te wijzigen. Volg de onderstaande stappen om het scherm True Type Font Substitution (Vervanging True Typelettertypen) te openen. 1 Selecteer het tabblad [Font (Font)] bij Afdrukvoorkeuren. Klik op de knop [Advanced Settings... (Geavanceerde instellingen )]. 60

61 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Het scherm Printer font advanced setting (Geavanceerde instelling printerlettertype) verschijnt. Indien het tabblad [Printer Font Substitution (Vervanging printerlettertype)] niet verschijnt, selecteert u het tabblad [Document Settings (Documentinstellingen)] bij Afdrukvoorkeuren en stelt u [Print all text as graphic images (Alle tekst als grafische afbeeldingen afdrukken)] in op Yes (Ja). 3 61

62 Alias-instelling Selecteer het tabblad [Alias Setting (Alias-instelling)]. Selecteer het lettertype uit de lijst [Modifiable printer font (Aanpasbaar printerlettertype)] en geef de alias-naam op. Klik op de knop [OK (OK)] wanneer u klaar bent. Als u bijvoorbeeld de naam van een lettertype van een toepassing instelt op een aliasnaam voor een printerlettertype- FontA11, dan kan tekst worden afgedrukt met FontA11 zonder de toepassing te moeten wijzigen. Printerlettertype gebruikt voor afdrukken Naam lettertype opgegeven in toepassing 6

63 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Vervanging printerlettertype Selecteer het tabblad [Printer Font Substitution (Vervanging printerlettertype)]. Selecteer een lettertype uit de [Printer font list (Lijst printerlettertypen)] en selecteer het lettertype uit (TrueType Font (TrueTypelettertype)) waardoor u het wilt vervangen. Klik op de knop [OK (OK)] wanneer u klaar bent. Wanneer bijvoorbeeld Arial wordt vervangen door FontA, zal bij het opgeven van FontA11 in de toepassing de tekst in het lettertype Arial met de grootte van FontA11 worden afgedrukt. De grootte van het lettertype wordt aangepast aan de grootte van het printerlettertype. Dankzij deze instellingen kan een printer van 180 dpi 46 tekens van het Arial-lettertype per regel afdrukken op rolpapier met een breedte van 80 mm. Vervanging van dubbel-byte-truetype-lettertypen is niet mogelijk voor FontA/FontB. Naam lettertype opgegeven in toepassing Lettertype gebruikt voor het afdrukken 3 63

64 Een emulatielettertype registreren Selecteer het tabblad [Register Emulation Font (Emulatielettertype registreren)]. Voer de naam in van het emulatielettertype dat u wenst te registreren en geef het lettertype op dat moet worden vervangen (TrueType Font (TrueType-lettertype)). Voer de breedte en de hoogte in. Klik op de knop [OK (OK)] wanneer u klaar bent. Met de registratiefunctie voor emulatielettertypes is het gemakkelijk om de afdruklay-out aan te passen. Bovendien is het mogelijk om af te drukken met de vorige tekstgrootte en lay-out zonder de toepassing te wijzigen wanneer het apparaat wordt gewijzigd in een bestaande toepassing. Indien de tekstgrootte te klein is of de verhouding hoogte/breedte te groot is, is het mogelijk dat de tekens vaag worden. Controleer het afdrukresultaat nauwkeurig voor u deze functie gebruikt. Lettertype Lettertype gebruikt voor het afdrukken Grootte lettertype 64

65 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Printerlettertypes afdrukken in een.net-omgeving In het.net Framework worden enkel TrueType- en OpenType-lettertypes ondersteund. Daarom kunnen de printerlettertypes van de printer niet worden gebruikt. Om de printerlettetypes bruikbaar te maken in een.net-omgeving, stelt het printerstuurprogramma een functie voor lettertypevervanging beschikbaar. Deze functie kan ook worden gebruikt wanneer u de printerlettertypes wenst te gebruiken via een toepassing die enkel TrueType-lettertypes ondersteunt. Lettertypes vervangen Met de functie voor vervanging van lettertypes in het printerstuurprogramma wordt een TrueType-lettertype vervangen door een printerlettertype. Tekens in het opgegeven TrueType-lettertype in een toepassing worden geconverteerd in het opgegeven printerlettertype en afgedrukt. Zelfs na het invoeren van de vervangingsinstelling wijzigt het opgegeven TrueType-lettertype dat door een printerlettertype moet worden vervangen niet op het toepassingsscherm. De instelling heeft enkel invloed op de afdrukresultaten. Let op, de volgende TrueType-lettertypes kunnen niet worden vervangen. TrueType-lettertypes die niet kunnen worden vervangen Marlett Symbol MS Outlook Wingdings 3 Wingdings Webdings Wingdings Omdat bij proportionele lettertypes elk teken een andere breedte heeft, zelfs indien het door een printerlettertype wordt vervangen, is het mogelijk dat de tekens elkaar overlappen of dat de spaties tussen tekens breder worden bij het afdrukken. Het wordt aanbevolen om letttertypes met een vaste breedte te vervangen door printerlettertypes. Afbeeldingen op een toepassingsscherm kunnen niet worden afgedrukt zoals ze zijn, omdat de kenmerken van printerlettertypes, zoals de hoogte-breedteverhouding, verschillen van TrueTypelettertypes. U moet de afdrukresultaten vooraf bevestigen. 3 Printerlettertypes waarvan de horizontale/verticale verhouding verschilt, zoals FontA1/ FontA1, kunnen niet worden afgedrukt. 65

66 1 Selecteer het tabblad [Printer Settings (Printerinstellingen)] bij Afdrukvoorkeuren. Selecteer [TrueType Font (TrueType-lettertype)] uit de lijst en selecteer vervolgens [Substitute (Vervangen)]. 3 Klik op de knop [Advanced Settings... (Geavanceerde instellingen )]. Het scherm TrueType Font Substitution (Vervanging True Type-lettertype) verschijnt. Geef het te vervangen TrueType-lettertype en zijn vervangingslettertype op en klik vervolgens op de knop [OK (OK)]. Nadat het te vervangen TrueType-lettertype werd geselecteerd, klikt u op de knop bij [Device Font Name (Lettertypenaam apparaat)] en selecteert u het vervangingslettertype uit de vervolgkeuzelijst. 66

67 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Tekens afdrukken met een Printerlettertype Wanneer u afdrukt met een printerlettertype, moet u op het volgende letten: 1 Enkel printerlettertypes met dezelfde schaal voor zowel de verticale als de horizontale lengte, zoals FontA11/FontA, kunnen worden afgedrukt. Tekens met een lettertypegrootte kleiner dan het kleinste printerlettertype (bijvoorbeeld: FontB11) kunnen niet worden afgedrukt. Indien een puntgrootte tussen FontA11 en FontA wordt opgegeven als puntgrootte van het TrueType lettertype, zal het kleinste printerlettertype worden afgedrukt. Voorbeeld: Indien Arial 1 punten wordt opgegeven, wordt FontA11 afgedrukt. Vet en cursief in een toepassing worden niet weergegeven in de afdrukresultaten. Onderstrepingen worden afgedrukt, maar ze zullen niet op de aangegeven plaats staan. Vervang het lettertype Lettertypes vervangen (p.65) Zodra de instelling voor de vervanging opgegeven is, zullen de tekens van de TrueType-lettertypes altijd in het printerlettertype worden afgedrukt. Selecteer TrueType-lettertypes die u niet voor andere doelstellingen zult gebruiken. Tik de af te drukken tekens in. Geef TrueType-lettertype, punten en taal op. (In het vak Punten geeft u de grootte van het TrueType-lettertype op zoals hieronder beschreven.) Indien de tekens niet op één regel passen en sommige ervan op de volgende regel worden afgedrukt, verkleint u de puntgrootte van het TrueType-lettertype. 3 Bepaal de puntgrootte van het TrueType-lettertype door 1 punt toe te voegen aan de grootte op het tabblad [Font (Font)] en door het deel na de komma van het getal weg te laten. Voorbeeld: Indien de grootte van het printerlettertype 38,5 punten is, geeft u 39 punten op. 3 Voorbeeld: Indien u 39,0 opgeeft, wordt FontA44 geselecteerd. Indien u 10,0 opgeeft, wordt FontA11 geselecteerd. Wanneer de instelling gereed is, kunt u de gegevens afdrukken. Zorg er bij gebruik van uw toepassing voor dat u de verwachte afdrukresultaten krijgt. 67

68 Streepjescodelettertypes/D-symbolen afdrukken 1 3 Vervang het lettertype Lettertypes vervangen (p.65) Geef een ander type TrueType-lettertype op voor elke Streepjescode 1, en 3. Wanneer u zowel Streepjescode 1-8 als D-symbolen 1-8 wilt afdrukken, moet u aan elk daarvan een ander TrueType-lettertype toewijzen. U kunt de opgegeven TrueType-lettertypes enkel gebruiken om de streepjescodes af te drukken. Zelfs indien u andere tekens invoert in het TrueType-lettertype, zal niets worden afgedrukt. Selecteer TrueType-lettertypes die u niet voor andere doelstellingen zult gebruiken. Tik de af te drukken tekens in. Geeft het TrueType-lettertype en de grootte op voor de tekens die u wenst te vervangen door een Streepjescodelettertype of Dsymbolen. Geef een puntgrootte op die werd opgegeven op het tabblad [Barcode (Streepjescode)] of [D Code (D-symbolen)]. Zoniet kunt u geen afdrukresultaten behalen met de paginalay-out die u hebt opgegeven. Wanneer de instelling gereed is, kunt u de gegevens afdrukken. Ga bij gebruik van uw toepassing na of u de verwachte afdrukresultaten krijgt. 68

69 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Een streepjescode afdrukken Dit printerstuurprogramma bevat ingebouwde streepjescodelettertypes. U kunt streepjescodes afdrukken zonder een streepjescode coderingsprogramma in uw toepassing in te bouwen en zonder grafische gegevens voor streepjescodes voor te bereiden. U kunt streepjescodes heel precies afdrukken. Wanneer u afdrukt in een.net omgeving, moet u de vervangingsinstelling voor unicodelettertypes configureren. Vervangen unicodelettertypes kunnen enkel worden gebruikt om streepjescodes af te drukken. Wanneer ze worden gebruikt in combinatie met de instelling [Rotation (Rotering)], moet u een lage afdruksnelheid instellen met het tabblad [Document Settings (Documentinstellingen)]. Wanneer de afdruksnelheid te hoog is, is het mogelijk dat de streepjescode niet kan worden gelezen. Intellen van de Streepjescode-lettertypes Het streepjescodelettertype kan worden gebruikt nadat het type en de grootte van de streepjescode werden geregistreerd. Open het printerstuurprogramma via de Eigenschappen van het printerstuurprogramma en volg de onderstaande procedure. 1 Selecteer het tabblad [Barcode (Streepjescode)] bij Afdrukvoorkeuren. Selecteer een streepjescodelettertype uit de vervolgkeuzelijst [Font Name (Lettertype)] en selecteer een streepjescodelettertype uit de vervolgkeuzelijst [Type (Type)]. 3 Instelling Font Name (Lettertype) Beschrijving U kunt maximaal acht streepjescodelettertypes configureren (Streepjescode1 tot Streepjescode8) Bij het programmeren moet u het letttertype opgeven met [Font Name (Lettertype)] of [Alias (Alias)]. 69

70 Instelling Points (Punten) Alias (Alias) Type (Type) Beschrijving De lettertypegrootte van de streepjescode wordt weergegeven. Geef deze grootte bij het afdrukken op in uw toepassing. U kunt optionele instellingen invoeren. U kunt Alias opgeven tijdens het programmeren. Hiermee configureert u het type van de streepjescode. (UPC-A, Code39, etc.). 3 Klik op de [Advanced Settings... (Geavanceerde instellingen )]-knop. Het scherm met de geavanceerde instellingen voor de streepjescode verschijnt. Geef de breedte en hoogte van de streepjescode (element) en geef op of HRItekens moeten worden afgedrukt. Klik op de knop [OK (OK)] wanneer u klaar bent. Meer details vindt u in de handleiding van het printerstuurprogramma (Advanced Printer Driver Ver. 4 Printer Setting Guide). Instelling Element Width (Elementbreedte) Element Height (Elementhoogte) HRI Position (HRI-positie) HRI Font (HRI-lettert.) Beschrijving Hiermee bepaalt u de smalste breedte van de dunne lijnen van de streepjescode. De meeteenheid voor de breedte is de minimale dot van de TM-printer. De hoogte en de breedte van het element bepalen de puntgrootte van het streepjescodelettertype. De breedte van de streepjescode wordt bepaald door deze instelling en het aantal tekens in de streepjescode. Indien de breedte van de streepjescode groter is dan het afdrukgebied op het papier, zal de streepjescode niet worden afgedrukt of wordt hij afgesneden. Hiermee wordt de hoogte van de streepjescode bepaald. De meeteenheid voor de hoogte is het minimumaantal dots van de TM-printer. De hoogte en de breedte van het element bepalen de puntgrootte van het streepjescodelettertype. Hier wordt ingesteld of HRI-tekens moeten worden afgedrukt of niet, en wat hun positie is. Hier wordt het lettertype voor de HRI-tekens bepaald. 70

71 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Instelling Rotation (Rotering) Hex Input Mode (Hex-invoermodus) Add Quiet Zone (Stille zone toevoegen) Beschrijving Hiermee stelt u in of de streepjescode onafhankelijk moet worden geroteerd. Indien u op het tabblad [Layout (Lay-out)] hebt ingesteld dat volledige pagina's moeten worden geroteerd en indien u de rotatie-instelling voor de streepjescode hier invoert, zal de streepjescode worden geroteerd met het aantal graden van de combinatie van beide rotatie-instellingen. Voorbeeld: Indien u [Rotate by 90 Degrees (90 graden roteren)] invoert op het tabblad [Layout (Lay-out)] en u voert tevens [Rotate by 90 Degrees (90 graden roteren)] in met behulp van deze instelling, dan zal de streepjescode 180 graden worden gedraaid. Hiermee kunnen de tekens van de streepjescode binair worden ingevoerd. Hiermee wordt een stille zone (blancomarge die vereist is om de streepjescode te lezen) toegevoegd aan beide zijden van de streepjescode. 4 Klik op de knop [Toepassen] om de streepjescode te registreren. Een streepjescode afdrukken 1 Tik de af te drukken tekens in. Geef streepjescodelettertype, punten en taal op. Zorg dat u de puntgrootte van het geselecteerde streepjescodelettertype opgeeft. Indien u niet zeker bent van de grootte, kunt u die controleren op het tabblad [Barcode (Streepjescode)] van Afdrukvoorkeuren. Intellen van de Streepjescode-lettertypes (p.69) Voorbeeld: Indien u Streepjescode1 opgeeft, moet de puntgrootte 65 zijn en de taal Western. 3 Wanneer de instelling gereed is, kunt u de gegevens afdrukken. 71

72 D-symbolen afdrukken Dit printerstuurprogramma bevat ingebouwde lettertypes voor D symbolen. U kunt D symbolen afdrukken zonder grafische gegevens voor D symbolen voor te bereiden. U kunt D symbolen heel precies afdrukken. Wanneer u afdrukt in een.net omgeving, moet u de vervangingsinstelling voor unicodelettertypes configureren. Vervangen unicodelettertypes kunnen enkel worden gebruikt om D symbolen af te drukken. Stel een lage Afdruksnelheid in met het tabblad [Document Settings (Documentinstellingen)]. Wanneer de afdruksnelheid te hoog is, is het mogelijk dat de symbolen niet kunnen worden gelezen. De lettertypes voor D-symbolen instellen Een lettertype voor D-symbolen kan worden gebruikt nadat het type en de grootte van de D-symbolen werden geregistreerd. Open het printerstuurprogramma via de Eigenschappen van het printerstuurprogramma en volg de onderstaande procedure. 1 Selecteer het tabblad [D Code (D-symbolen)] bij Afdrukvoorkeuren. Selecteer een lettertype voor D-symbolen uit de vervolgkeuzelijst [Font Name (Lettertype)] en selecteer een type van D-symbolen uit de vervolgkeuzelijst [Type (Type)]. Instelling Font Name (Lettertype) Points (Punten) Alias (Alias) Beschrijving U kunt maximaal acht lettertypes voor D-symbolen configureren (Dsymbolen1 tot D-symbolen8) Bij het programmeren moet u het letttertype opgeven met Font Name (Lettertype) of Alias (Alias). De lettertypegrootte van de D-symbolen wordt weergegeven. Geef deze grootte bij het afdrukken op in uw toepassing. U kunt optionele instellingen invoeren. U kunt Alias opgeven tijdens het programmeren. 7

73 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Instelling Type (Type) Beschrijving Hiermee wordt het type van D-symbolen geconfigureerd. (QR Code, FDF417, enz.) 3 Klik op de knop [Advanced Settings... (Geavanceerde instellingen )]. Het scherm met de geavanceerde instellingen voor de D-symbolen verschijnt. Geef de details van de D-symbolen op. Klik op de knop [OK (OK)] wanneer u klaar bent. Meer details vindt u in de handleiding van het printerstuurprogramma (Advanced Printer Driver Ver. 4 Printer Setting Guide). 3 Instelling Advanced settings... (Geavanceerde instellingen ) Rotation (Rotering) Hex Input Mode (Hex-invoermodus) Add Quiet Zone (Stille zone toevoegen) Beschrijving Hiermee kunt u de grootte van de D-symbolen, het niveau foutcorrectie enz. opgeven. De inhoud van de instellingen hangt af van het type van D-symbolen. Hiermee stelt u in of de D-symbolen onafhankelijk moeten worden ingesteld. Indien u op het tabblad [Layout (Lay-out)] hebt ingesteld dat volledige pagina's moeten worden geroteerd en indien u de rotatie-instelling voor de D-symbolen hier invoert, zullen de D-symbolen worden geroteerd met het aantal graden van de combinatie van beide rotatie-instellingen. Voorbeeld: Indien u [Rotate by 90 Degrees (90 graden roteren)] invoert op het tabblad [Layout (Lay-out)] en u voert tevens [Rotate by 90 Degrees (90 graden roteren)] in met behulp van deze instelling, dan zullen de D-symbolen 180 graden worden gedraaid. Hiermee kunnen de tekens van de D-symbolen binair worden ingevoerd. Hiermee wordt een stille zone (blancomarge die vereist is om de Dsymbolen te lezen) toegevoegd aan beide zijden van de D-symbolen. 4 Klik op de knop [Toepassen] om de D-symbolen te registreren. 73

74 D-symbolen afdrukken 1 Tik de af te drukken tekens in. Geef lettertype, punten en taal van de D-symbolen op. Zorg dat u de puntgrootte van het geselecteerde lettertype van de D-symbolen opgeeft. Indien u niet zeker bent van de grootte, kunt u die controleren op het tabblad [D Code (D-symbolen)] van Afdrukvoorkeuren. De lettertypes voor D-symbolen instellen (p.7) Voorbeeld: Indien u D-symbolen1 opgeeft, moet de puntgrootte 9,5 zijn en de taal Western. Wanneer de instelling gereed is, kunt u de gegevens afdrukken. 74

75 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Afdrukken van logo's Logoʹs kunnen in het begin of op het einde van elke pagina worden afgedrukt. U kunt logoʹs opslaan in het geheugen van de printer, zodat u ze uit de printer kunt lezen om ze af te drukken. Geschikt om een grafische afbeelding af te drukken, zoals het logo van een winkel. Met TM T0 Utility kunt u BMP, JPEG, GIF of PNG bestanden afdrukken in de printer. Het maximumformaat van een logo dat kan worden opgeslagen is 047 x 831 dots (breedte x hoogte). Logobestand voorbereiden Wanneer u een logo van 50 mm breed en 15 mm hoog wil afdrukken, kunt u het formaat bereken met de volgende formule: Formule: Dots = Lengte (cm) /,54 (een inch) x TM printer resolutie (dpi) Breedte: 6,0 /,54 x 03 = 480 dots Hoogte:,0 /,54 x 03 = 160 dots In dit geval creërt u een afbeelding met 480 x 160 dots als logobestand. Logo's opslaan Met TM-T0 Utility slaat u logobestanden op in het NV-geheugen (niet-vluchtig geheugen) van de TMprinter. De opgeslagen bestanden worden zelfs wanneer de printer wordt uitgeschakeld, niet gewist. Logo's opslaan (p.94) 3 Afdrukinstellingen voor logo's configureren 1 Selecteer het tabblad [Document Settings (Documentinstellingen)] bij Afdrukvoorkeuren. Selecteer [Logo Printing (Logo afdrukken)] uit de lijst. Selecteer waar het logo zal worden afgedrukt; Maak een keuze uit de mogelijkheden [Start of Document (Begin van document)] / [End of Document (Einde van document)] / [Start of Page (Begin van pagina)] / [End of Page (Einde van pagina)]. 75

76 3 Selecteer het af te drukken logo en de afdrukpositie van het logo. Klik op de knop [OK] wanneer u klaar bent. Instelling Select logo (Logo selecteren) Key Code (Sleutelcode) Beschrijving Selecteer [Logo registered in the printer (Logo geregistreerd in de printer)]. Stel de sleutelcode in om het af te drukken logo op te geven. Raadpleeg Logo's opslaan in de TM-T0 Utility om te zien welke sleutelcodes kunnen worden gebruikt. Logo's opslaan (p.94) Voorbeeld: Indien logo's worden opgeslagen zoals hieronder getoond in Logo's opslaan in de TM-T0 Utility, dan kunnen [48, 48] / [48, 49] / [48, 50] worden ingesteld als sleutelcode. Print Position (Afdrukpositie) Stel de afdrukpositie van het logo in. Maak een keuze uit de mogelijkheden [Left (Links)] / [Center (Midden)] / [Right (Rechts)]. 76

77 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Een logo afdrukken 1 Tik de af te drukken tekens in. Hier is geen specifieke instelling nodig voor het afdrukken van een logo, omdat het logotype en de afdrukpositie en dergelijke al zijn ingesteld door de TM-T0 Utility. Druk de gegevens af. Het logo wordt afgedrukt op de plaats bepaald door de TM- T0 Utility. 3 77

78 Halftooninstellingen voor afbeeldingsgegevens De halftooninstellingen kunnen worden gebruikt om de weergave van afbeeldingsgegevens te verbeteren. De volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd: Rastertype Helderheid Selecteer het tabblad [Halftone Settings (Halftooninstellingen)] bij Afdrukvoorkeuren. Selecteer raster en helderheid en klik vervolgens op de knop [OK]. Instelling Dither Type (Rastertype) Brightness (Helderheid) Beschrijving Hiermee wordt het rasteralgoritme gedefinieerd. De afbeelding toont het patroon van de puntmatrix volgens het geselecteerde rastertype. Maak een keuze uit [Dispersed Ordered Dither (Verspreide geordende dithering)] / [Clustered Ordered Dither (Gegroepeerde geordende dithering)] / [Error Diffusion (Foutdiffusie)] / [Threshold (Drempel)]. Stel de helderheid van de afbeeldingsgegevens in. De afbeelding toont de puntmatrix met de geselecteerde helderheidsinstelling. 78

79 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Optionele zoemer De optionele externe zoemer kan weerklinken. Voor de externe zoemer kunnen de toon en het aantal keer dat hij weerklinkt, worden ingesteld. Zoemerinstellingen 1 Selecteer het tabblad [Document Settings (Documentinstellingen)] bij Afdrukvoorkeuren. Selecteer [Option buzzer (Optie zoemer)] uit de lijst. 3 Selecteer wanneer de zoemer weerklinkt. Maak een keuze uit de mogelijkheden [Start of Document (Begin van document)] / [End of Document (Einde van document)] / [Start of Page (Begin van pagina)] / [End of Page (Einde van pagina)]. Stel de zoemer in. Klik op de knop [OK] wanneer u klaar bent. 3 Instelling Beschrijving Select buzzer (Zoemer selecteren) Selecteer de zoemerinstelling. Do not sound the buzzer Laat de zoemer niet weerklinken. (Zoemer niet doen weerklinken) Sound external buzzer (Externe Laat de optionele externe zoemer weerklinken. zoemer weerklinken) Pattern (Patroon) Stel de zoemertoon in en kies daarbij uit vijf patronen, A tot E. Count (Tellen) Selecteer het aantal keer dat de zoemer weerklinkt. 79

80 Geldlade U kunt instellen dat de geldlade die op het toestel aangesloten zit, voor of na het afdrukken wordt geopend. Wanneer de lade wordt gesloten, moet dat handmatig gebeuren. De lade openen met printerstuurprogramma-instelling 1 Selecteer Afdrukvoorkeuren - tabblad [Document Settings (Documentinstellingen)]. Klik op [Cash Drawer (Geldlade)] in de weergegeven lijst. Configureer de geldlade. Klik op de knop [OK] wanneer u klaar bent. Hieronder staat de instelling om een EPSON-geldlade te openen. Instelling Cash Drawer #1 ( Pins) (Geldlade 1 ( pinnen)) Cash Drawer # (5 Pins) (Geldlade (5 pinnen)) Open before printing (Openen voor afdrukken) Open after printing (Openen na afdrukken) Beschrijving Hiermee wordt de lade ingesteld op Do not open (Do not send command) (Niet openen (opdracht niet verzenden)). Hiermee wordt ingesteld dat de geldlade moet worden geopend. De geldlade wordt geopend vóór het afdrukken. De geldlade wordt geopend na het afdrukken. 80

81 Capitulo 3 Het printerstuurprogramma gebruiken Automatisch snijdmechanisme U kunt instellen wanneer papier moet worden gesneden met het automatische snijdmechanisme. De instelling van het automatische snijdmechanisme invoeren 1 Selecteer Afdrukvoorkeuren - tabblad [Document Settings (Documentinstellingen)]. Klik op [Paper Source (Papierbron)] in de weergegeven lijst. 3 81

82 Voer de instelling van het automatische snijdmechanisme in. Klik op de knop [OK] wanneer u klaar bent. Instelling Document[Feed,Cut] Document[Feed,No Cut] Document[No Feed,Cut] Document[No Feed,No Cut] Page[Feed,Cut] Page[Feed,No Cut] Page[No Feed,Cut] Custom (Aangepast) Beschrijving Het papier wordt doorgeschoven en gesneden elke keer als een afdrukopdracht voltooid is. Het papier wordt doorgeschoven, maar niet gesneden elke keer als een afdrukopdracht voltooid is. Het papier wordt gesneden, maar niet doorgeschoven elke keer als een afdrukopdracht voltooid is. Omwille van de ruimte tussen het automatische snijdmechanisme en de printerkop (1 tot cm, afhankelijk van het model van de TM-printer), wordt zelfs een minimale bovenmarge genomen indien u de bovenmarge instelt op 0 (nul). Om verspilling te vermijden, kunt u met deze instelling de bovenkant van de volgende pagina (bv. winkellogo's) op de onderkant van de vorige pagina afdrukken en vervolgens het papier afdrukken zonder het door te schuiven. Op die manier kan de bovenmarge worden gebruikt die door de fysieke ruimte van de TM-printer wordt gecreëerd. Het papier wordt niet doorgeschoven en niet gesneden elke keer als een afdrukopdracht voltooid is. Het papier wordt doorgeschoven en gesneden elke keer als een pagina afgedrukt is. Het papier wordt doorgeschoven, maar niet gesneden elke keer als een pagina afgedrukt is. Het papier wordt gesneden, maar niet doorgeschoven elke keer als een pagina afgedrukt is. Hiermee worden aangepaste instellingen ingevoerd. Wanneer deze instelling wordt geselecteerd, verschijnt het scherm met aangepaste instellingen. 8

83 Capitulo 4 TM-T0 Utility TM-T0 Utility In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de TM-T0 Utility gebruikt waarmee deze printer wordt geconfigureerd. Overzicht Schakel de printer niet uit en verbreek de verbinding met de printer niet terwijl de instellingen worden opgeslagen. TM-T0 Utility biedt de volgende functies. Voor algemene gebruikers Werkingscontrole p. 9 *1 *3 *4 Logboek Logoʹs opslaan p. 94 *1 *3 *4 Coupon instellingen * *4 Papierbesparing instellingen Instellingen voor automatisch snijden papier * p. 101 Voor printerbeheerders Instellingen voor afdrukbeheer p. 103 Lettertype instellingen p. 104 Optionele zoemer p. 105 Communicatie I/F instellingen p. 107 Back up/herstel van instellingen p *1 Kan niet worden gebruikt onder Windows 000. * Omdat dit niet gebruikt kan worden met sommige printer versies wordt het mogelijk niet weergegeven. *3 Als de coupon driver of de Virtual Port Driver Ver. 8 niet is geïnstalleerd wordt deze niet weergegeven. *4 Zie voor details de TM-T0 Utility User s Manual. 83

84 De TM-T0 Utility starten De TM-T0 Utility starten Activeer de TM-T0 Utility als volgt. Indien u [Run TM-T0 Utility (TM-T0 Utility uitvoeren)] hebt aangekruist in stap 10 van de Procedure voor eenvoudige installatie, begint u vanaf stap. 1 Selecteer [Start] - [Alle programma's] - [EPSON] - [TM-T0-software] - [TM-T0 Utility]. Het volgende scherm verschijnt. Selecteer de te gebruiken printer en klik op de knop [OK (OK)]. Indien u de taal wenst te wijzigen die in de TM-T0 Utility verschijnt, klikt u op de knop [Select Language (Taal selecteren)]. Indien de printer niet wordt weergegeven, klikt u op de knop [Add Port (Poort toevoegen)]. Ga vervolgens naar het volgende deel: Toevoegen van een communicatiepoort en starten van TM-T0 Utility (p.86). Klik op de knop [Add Port (Poort toevoegen)] wanneer u een poort van de printer voor het eerst wil configureren. Toevoegen van een communicatiepoort en starten van TM-T0 Utility (p.86) Om een poort te verwijderen, selecteert u de poort en klikt u op de knop [Delete Port (Poort verwijderen)]. 84

85 Capitulo 4 TM-T0 Utility 3 De TM-T0 Utility wordt gestart. Wanneer de communicatieverbinding met de printer wordt gelegd, worden de printerinstellingen die uit de printer worden gehaald, weergegeven op het scherm [Printer settings (Printerinstellingen)]. Om de aangesloten printer te herkennen in geval van aansluiting via USB, voert u [Test Printing (Testafdruk)] uit nadat u TM-T0 Utility hebt uitgevoerd of controleert u het serienummer op een van de zijkanten van de printer en het serienummer van TM-T0 Utility. 4 85

86 Toevoegen van een communicatiepoort en starten van TM-T0 Utility Voeg als volgt een communicatiepoort toe: 1 Selecteer [Start] - [Alle programma's] - [EPSON] - [TM-T0-software] - [TM-T0 Utility]. Het volgende scherm verschijnt. Klik op de knop [Add Port (Poort toevoegen)]. 3 Het scherm [Add Port (Poort toevoegen)] verschijnt. Configureer de toe te voegen poort. Klik vervolgens op de knop [OK (OK)]. Indien de communicatie met de poort mislukt, verschijnt een foutmelding. In dat geval kunt u de poort niet toevoegen. Ga na of de printer goed is aangesloten en controleer uw communicatie-instellingen. Klik op de knop [Communication test (Communicatietest)] om het communicatieresultaat op het scherm te laten verschijnen. Er wordt geen testafdruk uitgevoerd. 86

87 Capitulo 4 TM-T0 Utility Serial (Serieel) Parallel (Parallel) USB (USB) Instelling Port: (Poort:) Search (Zoeken) Communication speed: (Communicatiesnelheid :) Parity: (Pariteit:) Data Bit: (Databit:) Stop Bit: (Stopbit:) Virtual Port Settings (Virtuele poortinstellingen) Communication test (Communicatietest) Instelling Port: (Poort:) Search (Zoeken) Virtual Port Settings (Virtuele poortinstellingen) Communication test (Communicatietest) Instelling Port: (Poort:) Search (Zoeken) Communication test (Communicatietest) Beschrijving Hiermee wordt de parallelle poort van de computer geselecteerd die u gebruikt. Hiermee wordt naar beschikbare seriële poorten gezocht. Hiermee wordt de communicatiesnelheid geconfigureerd. Hiermee wordt de pariteit geconfigureerd. Hiermee wordt de bitlengte geconfigureerd. Hiermee wordt de stopbit geconfigureerd. Hiermee wordt het hulpprogramma Virtuele poortinstellingen gestart. Raadpleeg de handleiding voor het hulpprogramma Virtuele poortinstellingen voor meer details. Hiermee wordt een communicatietest uitgevoerd. Beschrijving Hiermee wordt de seriële poort van de computer geselecteerd die u gebruikt. Hiermee wordt naar beschikbare parallelle poorten. Hiermee wordt het hulpprogramma Virtuele poortinstellingen gestart. Raadpleeg de handleiding voor het hulpprogramma Virtuele poortinstellingen voor meer details. Hiermee wordt een communicatietest uitgevoerd. Beschrijving Selecteer de USB-poort die u gebruikt. Hiermee wordt naar de beschikbare USB-poort(en) gezocht. Hiermee wordt een communicatietest uitgevoerd. 4 Ethernet (Ethernet) Instelling IP Address: (IP-adres:) Search (Zoeken) Advanced settings (TMNet WinConfig) (Geavanceerde instellingen (TMNet WinConfig).) Communication test (Communicatietest) Beschrijving Hiermee wordt het IP-adres geconfigureerd van de printer die u gebruikt. Hiermee wordt gezocht naar de TM-T0-printers op het netwerk en wordt hun IP-adres weergegeven. Hiermee wordt de TMNet WinConfig geactiveerd. Geef de netwerkinstellingen van de printer op met behulp van de TMNet WinConfig. Hiermee wordt een communicatietest uitgevoerd. Indien geen enkele TM-T0 met een geconfigureerd IP-adres wordt weergegeven, zelfs niet nadat u op de knop [Search (Zoeken)] hebt gedrukt, voert u het IP-adres van TM-T0 rechtstreeks in bij IP Address: (IP-adres:). 87

88 4 Het volgende scherm verschijnt opnieuw. Selecteer de toegevoegde poort en klik op de knop [OK (OK)]. 5 De TM-T0 Utility wordt gestart. 88

89 Capitulo 4 TM-T0 Utility Huidige instellingen Hiermee kunt u de printersinstellingen en de onderhoudsteller nakijken. Instelling Storing Logos (Logo's opslaan) Automatic Paper Cut Settings: (Instellingen voor aut. snijden papier:) Coupon Settings (Coupon instellingen) *1 Paper Reduction Settings (Papierbesparing instellingen) * Printing Control (Afdrukbesturing) Font (Lettertype) Optional Buzzer (Optionele zoemer) Communication I/F (Communicatie-I/F) Details (Details) Beschrijving Hiermee wordt het aantal logo's en hun formaat weergegeven. Hiermee worden de instellingen van de functie voor automatisch papier snijden weergegeven. Geeft de coupon instellingen weer. Geeft de papierbesparing ingeschakeld/uitgeschakeld instelling weer. Hiermee wordt de instellingen voor papierbreedte en afdrukdensiteit weergegeven. Hiermee worden de codepagina van het printerlettertype en de internationale tekenset weergegeven. Hiermee worden de zoemerinstellingen weergegeven. Hiermee wordt de communicatie-instelling van de poort weergegeven. Hiermee wordt informatie over de USB- interface weergegeven en kunt u de onderhoudstellers raadplegen. Details (p.90) 4 *1 Als de coupon driver of de Virtual Port Driver Ver. 8 niet is geïnstalleerd wordt deze niet weergegeven. * Omdat dit niet gebruikt kan worden met sommige printer versies wordt het mogelijk niet weergegeven. 89

90 Details Interface-informatie Wanneer een seriële of parallelle verbinding wordt gebruikt, verschijnt geen interfaceinformatie. Enkel de onderhoudsteller verschijnt. USB I/F (USB I/F) Instelling USB Device: (USBapparaat:) USB Device Version: (Versie USB-apparaat:) USB ID: (USB-ID:) USB Information: (USBinformatie:) Beschrijving Hiermee wordt de productnaam weergegeven. Hiermee wordt de productversie weergegeven. Hiermee wordt het serienummer weergegeven. Hiermee wordt de tekenreeks weergegeven die ter identificatie van de interface werd geconfigureerd. Ethernet I/F (Ethernet I/F) Instelling Ethernet I/F: (Ethernet-I/ F:) MAC address: (MACadres:) Hardware version: (Hardwareversie:) Software version: (Softwareversie:) Beschrijving Hiermee wordt de productnaam weergegeven. Hiermee wordt de instelling van het MAC-adres van de interface weergegeven. Hiermee wordt de hardwareversie van de interface weergegeven. Hiermee wordt de softwareversie van de interface weergegeven. 90

91 Capitulo 4 TM-T0 Utility Onderhoudsteller Hiermee kunt u de volgende tellers raadplegen en sommige ervan op nul stellen. De cumulatieve teller kan niet worden gereset. Length of paper feed [km] (Lengte van ingevoerde papier [in km]) Number of autocutter operations [Times] (Aantal keer gebruik van automatisch snijmechanisme [in keren]) 4 91

92 Werkingscontrole Hiermee kunt u de werking van de printer en de communicatie tussen de printer en het stuurprogramma controleren. Configureer dit als volgt. 1 Klik op het menu [Operation Check (Werkingscontrole)]. Klik op de knop van het item dat u wilt controleren. U kunt het volgende controleren. Unit Test (Apparaattest) Instelling Communication Test (Communicatietest) Test Printing (Testafdruk) Print Logo (Logo's afdrukken) Print Font (Lettertype afdrukken) Open Drawer (Lade openen) Test Buzzer (Zoemer testen) Beschrijving Hiermee controleert u of de communicatie tussen de computer en de printer normaal is. Hiermee maakt u een testafdruk. Zo kunt u nagaan of de printer correct afdrukt. Hiermee drukt u het logo af dat in de printer is opgeslagen. Hiermee drukt u de lettertypes af die in de printer zijn opgeslagen. Hiermee wordt de lade geopend die op de printer is aangesloten. Hiermee wordt een externe optionele zoemer geactiveerd die op de printer is aangesloten. Driver Test (Test printerstuurprogramma) Instelling Select the driver to test: (Selecteer het te testen stuurprogramma:) Test Printing (Testafdruk) Beschrijving Hiermee wordt het stuurprogramma geselecteerd dat u wenst te controleren. Hiermee maakt u een testafdruk. Zo kunt u nagaan of de printer correct afdrukt. Voor Windows 000 is Testafdruk niet beschikbaar. 9

93 Capitulo 4 TM-T0 Utility Electronic Journal (Logboek) Instelling Enable electronic journal: (Het logboek inschakelen:) Open: (Openen:) Beschrijving Schakelt het logboek Aan/Uit. (Ingeschakeld als het is aangevinkt) Geeft het logboekscherm weer. 4 93

94 Logo's opslaan Hiermee kunt u de logo's configureren die in de printer moeten worden opgeslagen. In dit deel wordt beschreven hoe u de logo's configureert die in de printer moeten worden opgeslagen. Met het hulpprogramma kunt u uw logo afdrukken als dat in de printer is opgeslagen, maar u kunt het niet bewerken en als bestand opslaan. Raadpleeg hoofdstuk 5, Storing Logos (Logo's opslaan), wanneer u de OPOS gebruikt om uw logo op te slaan. [Storing Logos (Logo's opslaan)] bevat de volgende functies. Instelling Key Code List (Lijst met sleutelcodes) Add (Toevoegen) Edit (Bewerken) Delete (Verwijderen) Test print (Testafdruk) Beschrijving Hier worden de logo's weergegeven die in de printer geregistreerd zijn en de logo's die aan de printer moeten worden toegevoegd. Voor de logo's die in de printer geregistreerd zijn, staat in het begin van de sleutelcode. Hiermee worden logogegevens aan de lijst toegevoegd. Hiermee worden de halftoon- en helderheidsinstellingen van de geselecteerde logogegevens bewerkt. Hiermee worden de geselecteerde logogegevens uit de lijst verwijderd of worden logo's die op de printer zijn opgeslagen, uit de printer verwijderd. Hiermee worden de geselecteerde logo's afgedrukt. 94

95 Capitulo 4 TM-T0 Utility Instelling Change Logo Mode (Logomodus wijzigen) Beschrijving Hiermee wordt het scherm Select Mode for Storing Logo (Modus selecteren voor opslaan van logo) weergegeven, waarmee u de instellingenmodus van [Storing Logos (Logo's opslaan)] kunt weergeven. De huidige instelling wordt weergegeven onder [Storing Logos (Logo's opslaan)]. First Key-code Selection Mode (Selectiemodus eerste sleutelcode) Automatically set the key-code for the logo to be stored. (Sleutelcode voor logo automatisch instellen.) Advanced Printer Driver Control Font Setting Mode (Advanced Printer Driver Instellingenmodus controlelettertype) Key-code Nonuse Mode (not recommended) (Sleutelcode modus niet-gebruik (niet aanbevolen)) Key-code Management (Beheer sleutelcode) Hiermee wordt de code ter identificatie van het logo opgegeven. Indien dit ingeschakeld is, worden de sleutelcodes voor de te registreren logo's automatisch ingesteld. Indien het uitgeschakeld is, worden sleutelcodes ingesteld bij het toevoegen of bewerken van logo's. Met de Advanced Printer Driver kunt u een controlelettertype (h tot l) aan uw logo toewijzen in plaats van een sleutelcode te gebruiken. Niet aanbevolen. U kunt de sleutelcode van het logo dat in de printer is opgeslagen, controleren, of de logo's verwijderen. 4 Get KeyCode (Sleutelcode opvragen) Preview (Voorbeeldweergave) Hiermee worden geregistreerde sleutelcodenummers opgevraagd. Hiermee wordt de logoafbeelding weergegeven die in de printer moet worden opgeslagen. Logoafbeeldingen die in de printer zijn opgeslagen, worden niet weergegeven. 95

96 Instelling Logo Indicator (Logo-indicator) Save to File (Opslaan naar bestand) Store to Printer (Opslaan naar printer) Beschrijving Indicator: registreerbare geheugengrootte in de printer voor logo's. Additional logo data (Formaat bijkomend logo): formaat van logo's weergegeven in de lijst Used amount (Gebruikte hoeveelheid): formaat van geregistreerde logo's Hiermee worden de geconfigureerde logogegevens als bestand opgeslagen, zodat het in de printer kan worden opgeslagen. De gegevens kunnen ook als bmp-bestand worden opgeslagen. Hiermee worden de geconfigureerde logogegevens in de printer opgeslagen. Een logo toevoegen Voeg als volgt een logo toe. 1 Klik op de knop [Add (Toevoegen)]. 96

97 Capitulo 4 TM-T0 Utility Geef de afbeeldingsgegevens op die als logo moeten worden gebruikt. U kunt een bestandsformaat van 047 (W) x 831 (H) pixels (dots) of minder opgeven en het formaat kan bmp, jpeg, gif of png zijn. Indien de breedte van het logo groter is dan de breedte van het papier, zal een waarschuwing verschijnen. Klik op de knop [OK (OK)] en verklein het formaat van het logo in het scherm [Logo Edit (Logo bewerken)] van stap 3. Papierbreedte - Aantal kolommen: Pixels 80 mm - 48 kolommen mm - 4 kolommen mm - 4 kolommen mm - 35 kolommen

98 3 Het scherm [Logo Edit (Logo bewerken)] verschijnt. Bewerk de logoafbeelding terwijl u de afbeelding controleert die als voorbeeldweergave verschijnt in het bovenste gedeelte van het scherm. Klik op de knop [OK (OK)] wanneer u klaar bent. U kunt het volgende bewerken. Instelling Image width (Breedte van afbeelding) Resize (Formaat wijzigen) Half toning: (Halftoning:) Brightness: (Helderheid:) Density: (Densiteit:) Beschrijving Hiermee geeft u de breedte op voor het nieuwe formaat van de afbeelding (in mm). Hiermee bepaalt u of het formaat van de afbeelding al dan niet wordt aangepast. Indien de breedte van de afbeelding groter is dan de breedte van het papier en er wordt niet opgegeven dat het formaat moet worden aangepast, dan zal dat gedeelte van de afbeelding dat niet meer op het papier past, worden afgesneden. Hiermee worden de halftooninstellingen van de afbeelding geconfigureerd. Hiermee wordt de helderheid van de afbeelding geconfigureerd. Stelt de afdrukdensiteit in. 98

Gebruikershandleiding voor de software

Gebruikershandleiding voor de software Gebruikershandleiding voor de software Overzicht Beschrijving van de kenmerken van de TM-T0 Software Installer. Installatie Beschrijvingen van installatie en ongedaan maken van installaties. Het printerstuurprogramma

Nadere informatie

Software Installerhandleiding M NL

Software Installerhandleiding M NL Software Installerhandleiding M00099000 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M NL

Gebruikershandleiding voor de software M NL Gebruikershandleiding voor de software M00026006 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M NL

Gebruikershandleiding voor de software M NL Gebruikershandleiding voor de software M00023005 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista 1 Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista Gebruik de USB-kabel om de responsbox aan te sluiten op de computer. De kabel kan rechts achter in de responsbox aangesloten worden. De kabel steekt

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

USB NAAR SERIËLE CONVERTER

USB NAAR SERIËLE CONVERTER USB NAAR SERIËLE CONVERTER Snel installatiegids Windows 2000/XP DA-70159 Stap 1: Stap 2: Stap 3: Plaats het CD-stuurprogramma van dit product in de CD-ROM. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Voor Windows XP 1 Voordat u begint met de installatie: 1 Controleer eerst welk type bonprinter u heeft. Het type bonprinter vindt u achter op

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in windows XP Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in Windows 7 of Vista Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

PostScript Level3 Compatible Gebruikershandleiding NPD4760-00 NL

PostScript Level3 Compatible Gebruikershandleiding NPD4760-00 NL PostScript Level3 Compatible Gebruikershandleiding NPD4760-00 NL Auteursrecht en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

Nadere informatie

USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids

USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids DN-13006-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Eén Windows-gebaseerde PC met installatie-cd van de printserver Eén printer Eén printerkabel

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit)

tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit) tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit) Installatie van PC Software Volg de onderstaande stappen: 25.05.2011 1. Plaats de cd-rom die

Nadere informatie

Repaircenter Leidsekade 23 2266 BH Leidschendam Tel: 06-54760475 Fax: 070-3275561 info@atis-benzing.nl www.atis-benzing.nl

Repaircenter Leidsekade 23 2266 BH Leidschendam Tel: 06-54760475 Fax: 070-3275561 info@atis-benzing.nl www.atis-benzing.nl Repaircenter Leidsekade 23 2266 BH Leidschendam Tel: 06-54760475 Fax: 070-3275561 info@atis-benzing.nl www.atis-benzing.nl Handleiding USB Drivers Club Systeem Win 98, Win Me Win 2000, WinXP, Win2003 Hoofdstuk

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Voor Windows Vista 1 Voordat u begint met de installatie: 1 Controleer eerst welk type bonprinter u heeft. Het type bonprinter vindt u achter

Nadere informatie

Snelle Installatiehandleiding

Snelle Installatiehandleiding USB NAAR SERIËLE OMVORMER Snelle Installatiehandleiding (DA-70146-BA) Hartelijk dank voor de aanschaf van de DIGITUS USB naar seriële omvormer Stap 1: Plaats het cd-besturingsprogramma van dit product

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

1. Installatie netwerklock

1. Installatie netwerklock 1. Installatie netwerklock Bij het gebruik van een netwerklock wordt de lock op de server in het netwerk geactiveerd. De werkstations (cliënts) voeren de lockverificatie via het netwerk uit met behulp

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Copyright 2004-2008 ImageLevel All Rights Reserved 2 Mediadent V6. installatie handleiding Stap 1: Plaats de Mediadent CD-ROM in het CD of DVD-ROM station. Normaal gezien zal Windows

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Printerstuurprogramma installeren Inleiding Zorg ervoor dat voordat met deze installatie wordt begonnen, u het IP adres van de betreffende e-studio heeft. Indien u het

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Geachte klant, In dit document wordt uitgelegd hoe u bepaalde TOSHIBA Windows-pc's of tablets waarop Windows 7 of 8.1 vooraf is geïnstalleerd kunt

Nadere informatie

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Copyright 2013 DigiAad, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiAad is het niet toegestaan om informatie,

Nadere informatie

Alleen slimme mensen lezen de handleiding.

Alleen slimme mensen lezen de handleiding. Alleen slimme mensen lezen de handleiding. Inhoud Van start... 1 Het station veilig in- en uitschakelen... 1 esata- en 1394-apparatuur loskoppelen... 2 esata-apparatuur... 3 1394-apparatuur... 4 FreeAgent

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Knowledge Article 6.2.0.4. Titel: CITO 6.2.0.4 : Nederlandse Windows 7 & 8 64bit installatiehandleiding

Knowledge Article 6.2.0.4. Titel: CITO 6.2.0.4 : Nederlandse Windows 7 & 8 64bit installatiehandleiding Knowledge Article REQUEST NO. 00139 Nederlandse versie: Gerard Baegen Product: CITO Afdeling: Engineering Onderdeelnummer: Vertouwelijk: J Bij J alleen intern gebruik Versie: 6.2.0.4 Gemaakt: 05/02/2014

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Pagina 1 van 5 Aansluitingengids Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Een lokaal aangesloten printer is een printer die is aangesloten

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1 Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten Handleiding Herziening 1.1 Zorg ervoor dat er een antenne geïnstalleerd is op het apparaat, anders wordt de zendontvanger beschadigd

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

P5C-emulatiekit Gebruikershandleiding

P5C-emulatiekit Gebruikershandleiding P5C-emulatiekit Gebruikershandleiding NPD1636-00 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige

Nadere informatie

Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor:

Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor: CD/MP3-CD HD SOURCE SEARCH REC MARK/UNMARK DBB Wireless Music Station WAS7000 Aansluiten op uw PC Sluit het Philips Wireless Music Station aan op uw PC voor: Het openen avan muziekbestanden die op uw PC

Nadere informatie

USB SERIËLE OMZETTER

USB SERIËLE OMZETTER USB SERIËLE OMZETTER Gebruikshandleiding DA-70156 Rev.5 Windows 7/8/8.1 Installatiehandleiding Stap 1: Plaats de CD-driver van dit product in de CD-ROM drive. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

USB Buitenantenne. Installatie Handleiding. Versie 1.1

USB Buitenantenne. Installatie Handleiding. Versie 1.1 USB Buitenantenne Installatie Handleiding Versie 1.1 BELANGRIJK: Monteer om te beginnen de bijgeleverde antenne op de WIFI adapter. Wanneer u de WIFI adapter gebruikt zonder antenne kan deze zijn vermogen

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

USB NAAR SERIËLE CONVERTER

USB NAAR SERIËLE CONVERTER USB NAAR SERIËLE CONVERTER Snel installatiegids Windows 7 DA-70158 Stap 1: Stap 2: Plaats het CD-stuurprogramma van dit product in de CD-ROM. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort op uw PC. Als

Nadere informatie

Repaircenter Leidsekade 23 2266 BH Leidschendam Tel: 06-54760475 Fax: 070-3275561 info@atis-benzing.nl www.atis-benzing.nl

Repaircenter Leidsekade 23 2266 BH Leidschendam Tel: 06-54760475 Fax: 070-3275561 info@atis-benzing.nl www.atis-benzing.nl Repaircenter Leidsekade 23 2266 BH Leidschendam Tel: 06-54760475 Fax: 070-3275561 info@atis-benzing.nl www.atis-benzing.nl Handleiding USB Drivers Club Systeem Win 98, Win Me Win 2000, WinXP, Win2003 Hoofdstuk

Nadere informatie

Printer Driver. Deze gids beschrijft de installatie en het gebruik van de printerdriver voor Windows XP en Windows 2000.

Printer Driver. Deze gids beschrijft de installatie en het gebruik van de printerdriver voor Windows XP en Windows 2000. 2-659-571-61 (1) Printer Driver Installatiegids Deze gids beschrijft de installatie en het gebruik van de printerdriver voor Windows XP en Windows 2000. Voor gebruik van deze software Lees voor gebruik

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

QL-580N QL-1060N. Handleiding voor de installatie van de software. Nederlands LB9156001A

QL-580N QL-1060N. Handleiding voor de installatie van de software. Nederlands LB9156001A QL-580N QL-060N Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB95600A Eigenschappen CD-ROM voorzorgsmaatregelen Maak geen krassen op de cd-rom. Stel de cd-rom niet bloot aan extreem hoge

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?... 2

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3.

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. Printersoftware De printersoftware De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. De printerdriver is de software waarmee u via uw computer de printer kunt besturen.

Nadere informatie

Printen met de NAS-server (PO50696)

Printen met de NAS-server (PO50696) Printen met de NAS-server (PO50696) Attentie : De Nas-server accepteert enkel gewone USB printers; multifunctionele printers worden niet ondersteund. Printen vanuit Windows 2000 is ook niet ondersteund.

Nadere informatie

Firmware Update Bijwerken

Firmware Update Bijwerken Modelnr: Firmware Update Bijwerken Deze handleiding bevat informatie over hoe u de controller firmware van de machine en de PDL-firmware kunt bijwerken. U kunt deze updates van onze website downloaden.

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-3205W U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Gefeliciteerd met de aanschaf van dit product.

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) MODEL

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) MODEL MODEL AR-NB NETWERK UITBREIDINGS KIT SOFTWARE-INSTALLATIEGIDS (voor de netwerkprinter) INLEIDING VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING

Nadere informatie

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 4 Problemen

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

PCI USB 2.0 Card CN 029. Installatiehandleiding

PCI USB 2.0 Card CN 029. Installatiehandleiding PCI USB 2.0 Card CN 029 Installatiehandleiding Inleiding Met de Sitecom USB 2.0-adapter heeft uw pc de beschikking over vier extra USB 2.0- poorten, die dankzij een maximale overdrachtssnelheid van 480

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

Installeren van CoDeSys xx en Target HCS3000

Installeren van CoDeSys xx en Target HCS3000 Inleiding Dit informatieblad beschrijft het installeren van CoDeSys 2.3.9.35 op de besturingssystemen Windows XP en Windows 7. Tevens wordt beschreven hoe de target voor de regelsystemen HCS3050, HCS3100

Nadere informatie

Software-updates Handleiding

Software-updates Handleiding Software-updates Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie