Gedragscode Protestantse Zorggroep Crabbehoff Dordrecht. Afgesproken!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode Protestantse Zorggroep Crabbehoff Dordrecht. Afgesproken!"

Transcriptie

1 Gedragscode Protestantse Zorggroep Crabbehoff Dordrecht Afgesproken!

2 Inhoud Waar mensen zorgen voor mensen pag. 5 Waarom een gedragscode? pag. 7 Onze afspraken Wij zijn betrokken pag. 11 Wij zijn verantwoordelijk pag. 15 Wij zijn ondernemend pag. 19 Ons uitgangspunt: Betekenisvol leven en werken pag. 22 Reageren? pag. 24 Afgesproken! is gebaseerd op het compliance-beleid van Protestantse Zorggroep Crabbehoff. Compliance (werken volgens het boekje) richt zich op naleving van geldende wet- en regelgeving, normen en regels zoals integriteit, privacy, de wijze van besturen van en toezicht houden op een organisatie en best practices betreffende kwaliteit, veiligheid, financiering. Als maatschappelijke onderneming dragen we morele verantwoordelijkheden op grond waarvan wij kunnen worden aangesproken. We vertalen geldende wet- en regelgeving naar goede interne procedures, afspraken en specifieke gedragscode(s). Daar waar we in dit boekje het woord medewerkers gebruiken, wordt meestal ook vrijwilligers bedoeld. 3

3 Waar mensen zorgen voor mensen De missie en visie van Protestantse Zorggroep Crabbehoff vormen de basis van alle door ons aangeboden zorg. Onze slogan Waar mensen zorgen voor mensen geeft aan dat de medewerkers, voor en achter de schermen, met elkaar het verschil maken. Wij zijn het die zorgen dat cliënten tevreden zijn. Jij, jouw collega s, de vrijwilligers, de leidinggevenden, het management en de verantwoordelijke bestuurder. Met elkaar het verschil maken, hoe doe je dat? Vooral door goed te luisteren naar cliënten en professionele zorg te bieden. Door waardering te hebben voor elkaar en elkaars werk. En elkaar als collega s onderling te inspireren. Maar ook door collega s te ondersteunen bij het werk dat ze doen. Bij onze zorggroep noemen we dat zingevingsgericht werken: zinvol voor de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, en zingevend voor jou als medewerker of vrijwilliger. Wij zijn een organisatie in beweging. Met ruimte voor mogelijkheden, creativiteit en nieuwe ideeën. Jij als medewerker of vrijwilliger krijgt van ons ruimte om te groeien, te leren en je als persoon én professional te ontwikkelen. 4 5

4 Waarom een gedragscode? De afgelopen jaren hebben we met elkaar gewerkt aan een eigentijdse invulling van onze missie en visie en het creëren van een gemeenschappelijk beeld van het begrip: zinvolle zorg. Binnen het programma Zingevingsgericht werken werd en wordt er aandacht besteed aan thema s die van invloed zijn op werken in de zorg. Zoals verbinding (de relatie tussen medewerkers en cliënten), persoonlijke en gemeenschappelijke waarden en communicatie. Natuurlijk doen we allemaal ons werk op onze eigen manier. En dat mag! De ene medewerker is de andere niet. Ook dat is de gedachte achter onze slogan: Waar mensen zorgen voor mensen. We zijn ons niet alleen bewust dat we zorgen voor mensen, we beseffen ook dat we werken met mensen. Herkenbare omgangsvormen In feite hebben we het over normale omgangsvormen die we allemaal herkennen en waarderen. Goede manieren en communicatie, echt luisteren naar elkaar, zijn de smeerolie van prettige (werk)relaties. Normale omgangsvormen zorgen voor verbondenheid tussen mensen, versterken de gemeenschapszin en bevorderen het plezier in ons werk. 6 7

5 8 echtheid Specialist zingeving: Het gaat over zinvolle zorg ook vanuit de beleving van de medewerker. Hij of zij is een mens van vlees en bloed, die graag echt wil zijn en kundig in het zorgvak. contact professioneel Gezamenlijke afspraken Het is belangrijk om een aantal gemeenschappelijke afspraken te maken over hoe we met cliënten en elkaar omgaan. De kwaliteit van de zorg binnen Zorggroep Crabbehoff hangt namelijk voor een belangrijk deel af van het gedrag en de houding van de medewerkers. De in dit boekje opgenomen gedragsregels vormen de gedragscode van onze zorggroep. In Afgesproken! beschrijven we welke concrete gedragingen we beoordelen als goed, gewenst of het nastreven waard. En we maken duidelijk welk gedrag we als negatief en ongewenst ervaren. We verwachten van alle medewerkers en vrijwilligers dat zij handelen in de geest van de gedragscode. Hoe de gedragscode in de praktijk wordt toegepast hangt af van de specifieke situatie, de unieke belangen die een rol kunnen spelen en de specifieke waarden van de bij de situatie betrokken medewerker. Moet je een bewoner altijd met u aanspreken? En wat doe je als mijnheer De Wild in de informele sfeer van de schildersclub graag gewoon Jaap wil zijn? Communicatie over en weer Een gedragscode, dus ook de gedragscode van onze zorggroep, is niet alleen gericht op wat je wel en wat je niet mag. Het gaat om waarden, normen en integriteit, dat is meer dan regels alleen! Het beleid rond de gedragscode is gericht op communicatie over en weer. Over het gesprek en de dialoog die we keer op keer met elkaar aan moeten gaan in het werk van alledag. Afgesproken!? Alle afspraken die we met elkaar binnen Zorggroep Crabbehoff maken, staan in dit boekje. We hopen dat alle medewerkers en vrijwilligers zich, net als bij zingevingsgericht werken, aandeelhouder van de gedragscode gaan voelen. Door met collega s of leidinggevenden nog eens over de afspraken in dit boekje te praten. Zodat je weet waar je elkaar op kunt aanspreken en de gedragscode echt onderdeel van ons werk is en blijft. Afgesproken? Johan Groen, Bestuurder 9

6 Wij zijn betrokken Betrokkenheid is meer dan een vriendelijke bejegening en zorg op maat. Begrip tonen en aansluiting zoeken bij de leefwereld van een cliënt is minstens zo belangrijk. Het betekent dat je, als medewerker of vrijwilliger, verbondenheid voelt met de mensen waar je voor zorgt en de mensen waar je mee samenwerkt. Een belangrijke voorwaarde voor het contact met hen is: respect tonen voor de waarden en normen van de ander en rekening houden met zijn of haar gevoelens en opvattingen. Kernwaarde van onze zorggroep Onze medewerkers doen hun werk met hart en ziel. Zij geven cliënten en hun naasten het gevoel dat ze welkom zijn met hun hulpvraag en dat zij er werkelijk toe doen. We staan open voor de eigenheid en het bijzondere van elk mens en hebben respect voor alle mogelijke opvattingen. Onze betrokkenheid laten we zien door ons te verplaatsen in de belevingswereld van onze cliënten. We bieden oplossingen voor hun specifieke wensen en behoeften en spelen flexibel in op wisselende omstandigheden

7 eigenheid Hoofd keuken: Laatst kreeg de keukenbrigade een mailtje van één van de afdelingszusters. Ze schreef: Even doorgeven dat de mensen gisteren de maaltijd verschrikkelijk lekker hebben gevonden. aandacht Voor mij werkt het zo: professioneel Ik ben betrokken en collegiaal. Ik heb aandacht en begrip voor de ander. Ik geef respect en vertrouwen. Ik stel mij vriendelijk op. Ik draag bij aan een plezierige, open en collegiale werksfeer. contact Ik respecteer de privacy van de cliënten. Ik respecteer de opvattingen van cliënten en collega s. Ik ga zorgvuldig en correct om met informatie waarover ik vanuit mijn functie beschik. Ik informeer cliënten op een eerlijke en begrijpelijke manier. Ik sta naast de cliënt, de cliënt beslist en houdt de regie. Ik geef de ander duidelijkheid over wat hij van mij kan verwachten. Ik zet mijn kennis, talenten, creativiteit en ambities op een professionele manier in. Ik kijk kritisch naar mijzelf en sta open voor verbetering. respect Kijk dat is ook zo iets. Tevredenheid opmerken en ook nog de moeite nemen om ons een compliment te maken. Ik draag bij aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Ik spreek de ander vriendelijk en beslist aan op ongewenst gedrag. Ik tolereer geen verbale of fysieke intimidatie, laat staan geweld

8 Wij zijn verantwoordelijk Zorgen dat cliënten tevreden zijn, is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van management, medewerkers én vrijwilligers. Door goed te luisteren naar onze cliënten, te kijken naar hun mogelijkheden en professionele zorg en diensten te verlenen, staan we garant voor de kwaliteit van de zorg en dienstverlening die we bieden. Die kwaliteit hangt namelijk voor een belangrijk deel af van ons gedrag en onze houding; Zorg is mensenwerk. Kernwaarde van onze zorggroep. Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor het resultaat van hun handelen. Ze werken goed samen, maar zijn ook autonoom. Ze zijn collegiaal, bereid verantwoording af te leggen over wat ze doen en altijd bezig hun taak zo goed mogelijk te vervullen. Ook integer zijn hoort daarbij. We verwachten van onze medewerkers dat ze open, oprecht en betrouwbaar zijn. Kortom: onze medewerkers zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen

9 samenwerken communicatie betrouwbaar Voor mij werkt het zo: privacy Ik versta mijn vak; bezit de kennis en vaardigheden die nodig zijn om goed werk te leveren. Ik ken en ben mij bewust van mijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden binnen mijn werk. Ik waak over het professioneel handelen van mijn collega s. Ik waarborg de veiligheid van de cliënten en mijn collega s en neem actie als deze veiligheid in het geding is. Ik vind het belangrijk dat fouten en bijna fouten gemeld worden, zodat wij hiervan leren en de zorg veiliger wordt. Ik spreek mét cliënten, naasten en collega s in plaats van over hen te praten. Ik ben mij bewust van mijn zorgwerkrelatie met mensen met gezondheidsproblemen. Ik besef dat zij extra kwetsbaar en vaak afhankelijk zijn van anderen voor zorg en ondersteuning. Ik zorg dat ik mijn werkzaamheden correct afrond, zodat werk- en zorgprocessen soepel blijven verlopen. Ik stel mij flexibel op wanneer de omstandigheden dit vereisen. Verzorgende IG: Voor mij betekent werk: streven naar een doel. Verder komen voor die mevrouw of mijnheer. Eruit halen wat er in zit. Ik ben mij bewust dat ik gezien word als medewerker van Zorggroep Crabbehoff. Ik heb respect voor de expertise en inzet van mijn collega s. Ik weet dat teamwork, samenwerking, de basis is voor goede resultaten. Ik ben collegiaal en ik help mijn collega s zo veel mogelijk. Ik draag bij aan een goede werksfeer door het positieve te verspreiden en negatieve zaken constructief te bespreken. Ik zorg bij persoonlijke informatie voor voldoende privacy en een rustige gespreksomgeving. Ik geef correcte, op de ontvanger afgestemde, begrijpelijke informatie. Ik neem mijn gesprekspartner serieus; mijn manier van communiceren is gebaseerd op respect en inlevingsvermogen. Ik sta open voor het ontvangen van feedback. Ik ben me bewust van het effect van sociaal media in relatie tot mijn werk

10 Wij zijn ondernemend Zorggroep Crabbehoff vindt het belangrijk dat medewerkers van wanten weten. De ruimte hebben om in het belang van de cliënt, zelf professionele beslissingen te nemen. Verantwoordelijkheid nemen voor dat wat nodig is en gebeuren moet. Initiatief tonen door zaken aan te kaarten en voorstellen te doen voor verbetering. Kernwaarde van onze zorggroep. Wij hechten grote waarde aan creativiteit en het vermogen van mensen om nieuwe wegen te bewandelen voor het ontdekken van kansen en het oplossen van problemen. Onze medewerkers tonen initiatief en maken gebruik van de vrijheid en de ruimte die de organisatie hen biedt

11 actie edreven ontwikkeling Voor mij werkt het zo: tijd maken initiatief Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik doe mij werk zoveel mogelijk zelfstandig. Ik ben mij bewust van mijn persoonlijke drijfveren en weet wat mijn bijdrage kan zijn. Ik neem de tijd om goed te kunnen inschatten wat cliënten van mij verlangen. Ik ben in staat om te herkennen dat een ander iets nodig heeft en ik voel me ertoe verbonden daar iets mee te doen. Ik voel me verantwoordelijk om tot actie te komen als dat nodig is. Ik ben me bewust van wat ik kan en mag doen vanuit mijn beroep. Ik kan op basis van mijn deskundigheid en de vaardigheden die ik bezit zelfstandig tot de juiste beslissing komen. Ik ga alleen tot daadwerkelijke actie over als ik weet wat ik doe. Ik vraag anderen om hulp bij het zoeken naar een oplossing als ik iets niet weet of kan. Verzorgende: Die momenten van inzicht. Dat je denkt: zo kan het ook. En daar praat je dan weer over met elkaar. Want communicatie daar draait het om in ons werk. Ik ondersteun activiteiten die verdere ontwikkeling van onze zorg- en dienstverlening bevorderen. Ik stel mijzelf innovatief op. En ben bereid om ook buiten de geijkte paden te denken. Ik draag bij aan de kwaliteit van de dienstverlening door de kennis en vaardigheden die nodig zijn om mijn beroep op een goede manier uit te oefenen, op peil te houden. Ik neem het initiatief als het volgen van (bij)scholing en training noodzakelijk is om op een zorgvuldige wijze voor cliënten te kunnen blijven zorgen. Ik houd me aan het uitgezette beleid, regels en afspraken. Maar indien nodig zal ik, in het belang van de cliënt en op basis van mijn deskundigheid, een eigen afweging maken en niet schromen om op een andere manier te handelen

12 Betekenisvol leven en werken Mensen willen zelf richting kunnen geven aan hun bestaan. Dit verandert niet op het moment dat ouderdom, ziekte of een beperking zich openbaren. Bij ons voert de cliënt daarom zolang mogelijk de regie over zijn leven. Zelf keuzes kunnen maken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid behouden: in onze visie zijn dat de uitgangspunten voor een betekenisvol leven. Respectvolle bejegening Naast het recht op een zo zelfstandig mogelijk en dus betekenisvol leven, hebben onze cliënten recht op een respectvolle bejegening. Onze medewerkers eerbiedigen de zienswijzen, normen, waarden en de gevoelens van onze cliënten en erkennen de verschillende (geloofs)overtuigingen en culturen waaraan zij hun identiteit verbinden. Veilige omgeving Zorggroep Crabbehoff biedt een veilige zorgwoonomgeving en werkomgeving. Mogelijk agressief gedrag van medewerkers, cliënten of hun familie, mantelzorgers of vrijwilligers accepteren we niet. Onze belofte: Betrokken Verantwoordelijk Ondernemend Respect betekent voor ons ook betrokkenheid, medeleven, aandacht en oprechte belangstelling. Waarden die verbeeld zijn in ons logo: het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Aan deze Bijbelse gelijkenis waarin alles draait om omzien naar de ander - ongeacht zijn of haar geloof of afkomst - ontleent onze organisatie haar inspiratie en identiteit. De drietrap van dit Bijbelse verhaal Zien - Bewogen worden - In beweging komen, kenmerkt onze werkwijze: we kijken met compassie naar onze cliënten, bieden ze passende hulp en beschouwen hun ervaringen als de belangrijkste bron van inspiratie en informatie om verder te bouwen aan onze dienstverlening van wonen, welzijn en zorg. Om onze missie te kunnen realiseren en onze visie waar te maken, handelen we volgens drie kernwaarden: Betrokken; Verantwoordelijk; Ondernemend. Deze kernwaarden vormen een moderne vertaling van de drietrap Zien - Bewogen worden - In beweging komen en zijn de bouwstenen van onze identiteit. Ze gelden als een belofte van hoe we omgaan met onze cliënten, hun familieleden, met collega s, zorgpartners, leveranciers en overige betrokkenen. Midden in de maatschappij Zorggroep Crabbehoff staat midden in de maatschappij en reageert alert op relevante ontwikkelingen die zich voordoen. Daar waar het mogelijk en nodig is, werken we constructief samen met partners in de zorg-, hulp- en dienstverlening. We hebben oog voor de samenleving en de specifieke zorg- en welzijnsbehoeften van de mensen in de wijken waar we gevestigd zijn. Zorggroep Crabbehoff wil graag bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid in de wijk en het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid. We staan open voor verbetersuggesties en initiatieven die bijdragen aan een positieve beleving van woon- zorg en werkomgeving

13 Reageren of meer weten? Wil je reageren op of meer weten over deze gedragscode? Heb je suggesties die de code versterken? Neem dan contact op met het directiesecretariaat: Colofon Dit is een uitgave van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff Postbus BL Dordrecht (078) Productie: Schenk Communicatie Cartoons: Djanko Vormgeving: Lugt Vormgeving & DTP Uitgave december 2013

Missie Visie Kernwaarden

Missie Visie Kernwaarden Missie Visie Kernwaarden Missie, visie en kernwaarden Onze missie en visie geven kort en bondig weer hoe wij, als Zorggroep Crabbehoff, denken, doen en willen zijn. En geven antwoord op de volgende vragen:

Nadere informatie

Gedragscode Martini Ziekenhuis

Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis, dat zijn wij. Een dienstverlenende instelling die als speerpunt gastvrijheid heeft en waar mensen centraal staan. Samen

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S Hoe gaan we om met onze klant en met elkaar? U als medewerker draagt bij aan het professionele en klantgerichte karakter van het ziekenhuis.

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

Samen maken wij het verschil!

Samen maken wij het verschil! Samen maken wij het verschil! Biest 43 6001 AP Weert T 0495 456 491 F 0495 456 499 www.landvanhorne.nl WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR GAAN WE VOOR? inhoud onze identiteit 4 onze zorgvisie 6 onze kernwaarden

Nadere informatie

ZGT Gedragscode. ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl

ZGT Gedragscode. ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo zgt.nl ZGT Gedragscode 2 In goede handen ZGT hecht aan een goede sfeer waarin medewerkers, patiënten en bezoekers tot hun recht komen. In de dagelijkse omgang

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Solidariteit DE KERNWAARDEN

Solidariteit DE KERNWAARDEN Integer gedrag Samen zorgen voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat Openheid, respect en eerlijkheid voor goede zorg Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is een sociale organisatie waar mensen met

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Berk

Woonzorgcentrum De Berk FUNCTIEPROFIEL WOONASSISTENT 1 FUNCTIEDOEL De woonassistent verzorgt een nette en hygiënische woon- en leefomgeving van de bewoner De woonassistent biedt ondersteuning aan het verzorgend personeel. De

Nadere informatie

Waardenboekje Koersen doe je samen

Waardenboekje Koersen doe je samen Waardenboekje Koersen doe je samen Visie, missie & kernwaarden Veerhoeklaan 7 4501 AE Oostburg Maart 2013 Waardenboekje Koersen doe je samen visie, missie & kernwaarden In dit waardenboekje lees je welke

Nadere informatie

In dialoog met elkaar

In dialoog met elkaar In dialoog met elkaar Grondhouding van Zozijn Bestaansrecht van Zozijn In dialoog Zozijn ziet het als opdracht om mensen tot bloei te laten komen. Wij zorgen voor een positief klimaat, waarin liefdevolle

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

IDENTITEITSSTATUUT. Zorgcentrum Horizon. Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4

IDENTITEITSSTATUUT. Zorgcentrum Horizon. Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4 IDENTITEITSSTATUUT Zorgcentrum Horizon Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4 8 september 2016 1 Identiteitsstatuut zorgcentrum Horizon Voorwoord Voor u ligt het identiteitsstatuut

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ik geef betekenis aan onze missie Ik begeleid studenten naar de arbeidsmarkt, een vervolgopleiding en/of een actieve rol in de samenleving. En: ik zorg dat een student

Nadere informatie

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Quality needs diversity 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn een uitwerking van de kernwaarde Ruimte voor talent en groei voor iedereen, onderdeel

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Geen kant-en-klare oplossingen

Geen kant-en-klare oplossingen Onze gedragscode Op welke manier oefenen we ons beroep uit? Hoe dient onze houding te zijn ten opzichte van - interne en externe - cliënten? Hoe gedragen we ons ten opzichte van collega s en anderen die

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Gewoon doen! DE GEDRAGSCODE VAN HET MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN

Gewoon doen! DE GEDRAGSCODE VAN HET MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN Meer weten? Neem dan contact op met J.W. Uringa Telefoon (058) 286 13 27 of jan-willem.uringa@znb.nl Productie: Voorlichting en Communicatie MCL Fotografie: Voorlichting & Communicatie, Druk: Copy Service

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam 1 Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam Doel We vinden het belangrijk om een gedragscode voor leerkrachten, ouders en directie op te stellen, waarin

Nadere informatie

DE 12 VAN DOK12. Dit ben ik

DE 12 VAN DOK12. Dit ben ik Dit ben ik Op DOK12 verwerf ik kennis, vaardigheden en ontwikkel ik mij als persoon. Ik krijg ruimte om mijzelf goed te leren kennen, te zijn wie ik ben en mijn talenten te ontwikkelen. Ook leer ik oog

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg en behandeling

Samen werken aan goede zorg en behandeling Samen werken aan goede zorg en behandeling Informatie voor cliënten, familie en naasten In deze folder geven we u algemene informatie over de zorggroep Dignis. Ook lichten we de uitgangspunten van Dignis

Nadere informatie

WERKPLEZIER DOOR LEEFPLEZIER

WERKPLEZIER DOOR LEEFPLEZIER 1 2 3 Thema 3 WERKPLEZIER DOOR LEEFPLEZIER Module Werkplezier Wat is werkplezier. Factoren die werkplezier beïnvloeden. Werkplezier behouden en vergroten. Inleiding 1 Als medewerkers kunnen inspelen op

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Royal Cosun Gedragscode

Royal Cosun Gedragscode Royal Cosun Gedragscode De gedragscode dat ben je zelf Breda, 2010 Cosun Gedragscode Inhoud Inleiding... 1 Gedragscode... 2 KERNBEGRIPPEN... 2 KERNNORMEN... 3 Interne relaties... 3 Externe relaties...

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

Het waardenkompas van Woonzorggroep Samen

Het waardenkompas van Woonzorggroep Samen Het waardenkompas van Woonzorggroep Samen Waarom een Waardenkompas? In het Waardenkompas hebben we op 1 A4 beschreven wat we binnen Samen bedoelen met onze drie waarden: Actief, Verbindend en Oprecht.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep Inleiding Als aanbieder van mast infrastructuur, glasvezeldiensten, rentmeesterdiensten en leverancier van (turn-key) projecten voor mobiele

Nadere informatie

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT Kernwaarden CONCEPT 1. Bevlogenheid We zijn betrokken en gedreven in wat we doen voor onze omgeving en voor onszelf. We voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat. We maken kenbaar wat onze toegevoegde

Nadere informatie

De Integriteitcode van Hogeschool Utrecht. Auteur Sjoerd van Geffen. Inlichtingen T 030 238 85 53 E sjoerd.vangeffen@hu.nl.

De Integriteitcode van Hogeschool Utrecht. Auteur Sjoerd van Geffen. Inlichtingen T 030 238 85 53 E sjoerd.vangeffen@hu.nl. Auteur Sjoerd van Geffen Inlichtingen T 030 238 85 53 E sjoerd.vangeffen@hu.nl Datum 4 juni 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 De Integriteitcode van Hogeschool Utrecht Bronvermelding is verplicht.

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL : LEEFGROEPBEGELEIDER IN DE WOONVORM

FUNCTIEPROFIEL : LEEFGROEPBEGELEIDER IN DE WOONVORM FUNCTIEPROFIEL : LEEFGROEPBEGELEIDER IN DE WOONVORM DIENSTENCENTRUM T WEYERKE 1 FUNCTIEDOEL De begeleider biedt een antwoord op de zorgvragen van de bewoners. Dit in samenwerking met ouders/familie, collega

Nadere informatie

Doelenlijst Relationele Vorming in de Basisschool in combinatie met de IK-zinnen

Doelenlijst Relationele Vorming in de Basisschool in combinatie met de IK-zinnen Doelenlijst Relationele Vorming in de Basisschool in combinatie met de IK-zinnen RV 1 Kinderen hebben vertrouwen in zichzelf. RV1.1 RV1.2 RV1.3 RV1.4 Ontdekken dat iedereen uniek is. Ik heb door dat iedereen

Nadere informatie

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt

Wonen - Zorg - Welzijn. Ieder mens telt Wonen - Zorg - Welzijn Ieder mens telt Samen zorgeloos verder Wie zorg nodig heeft, wil meer dan deskundigheid alleen. Persoonlijk contact, een luisterend oor en oog voor individuele verwachtingen zijn

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Gewoon doen! De gedragscode van het Medisch Centrum Leeuwarden

Gewoon doen! De gedragscode van het Medisch Centrum Leeuwarden Gewoon doen! H e t M C L? d at z i j n w i j! 1 Wa a r o m e e n g e d r a g s c o d e? 2 1. Be jegen patiënten met respect 5 2. b e t r o u w b a a r, lo ya a l e n k r i t i s c h 9 3. d e s k u n d

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Het Maaswaal College heeft als motto samen maken we school. De school wil onderwijs verzorgen dat voldoet aan de eisen van deze tijd en daarvoor

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Visie obs Dik Trom

Visie obs Dik Trom Visie obs Dik Trom 2014-2018 1: Kernwaarden Leven en werken vanuit een moreel doel betekent handelen met de intentie het positieve verschil uit te maken in het leven van individuen (collega s, kinderen,

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl. QueZ. Vragen naar zelfregie

Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl. QueZ. Vragen naar zelfregie Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl QueZ Vragen naar zelfregie Colofon Auteurs: Cora Brink, Anouk Poll en Petra van Leeuwen Met dank aan: Oda Berkhout (Beweging 3.0), Ieke Bron en Tineke van Dijk

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Eeshoflaan LZ Tubbergen T E. I.

Eeshoflaan LZ Tubbergen T E. I. zorg voor mekaar Eeshoflaan 21 7651 LZ Tubbergen T. 0546-62 14 69 E. eeshof@zorggroepsintmaarten.nl I. www.zorggroepsintmaarten.nl zorg voor mekaar Welkom. Zorg voor mekaar 03 Woonzorgcentrum de Eeshof

Nadere informatie

Maak kennis met een. wereldopvoeder. Missie en visie document

Maak kennis met een. wereldopvoeder. Missie en visie document Maak kennis met een wereldopvoeder Missie en visie document 2016-2020 Onze producten vroeg- en voorschoolse educatie deskundige op het gebied van natuur en kinder voorschoolse activiteitenteam buitenschoolse

Nadere informatie

Kader voor ontwikkeling - Vaardigheden

Kader voor ontwikkeling - Vaardigheden Kader voor ontwikkeling - Vaardigheden Zelfsturing Zelfsturing - Onderbouw O: Ik begin uit mezelf met mijn werk en houd mijn aandacht erbij -19-0 O: Ik vraag op tijd hulp als ik ergens zelf niet uit kom

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou!

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg, wat verstaan jullie daar onder? vragen mensen mij wel eens. De claim zet je ook aan het denken, want het betekent ook dat je eigenwijs

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 7 Vragen competentiescan POP pedagogisch medewerkers Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v /

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Voor een Duurzame werkomgeving. MVO4Holland www.mvo4holland.nl

Voor een Duurzame werkomgeving. MVO4Holland www.mvo4holland.nl Voor een Duurzame werkomgeving MVO4Holland www.mvo4holland.nl EEN D U U R Z A M E W E R K O M G E V I N G? Een duurzame werkomgeving? Onze overtuiging: Iedereen heeft recht op een zinvolle werkplek! De

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Veelkleurige kijk op zorg

Veelkleurige kijk op zorg s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort T. 0800 3 55 55 55 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Bouwstenen voor familiebeleid. de werkmethode

Bouwstenen voor familiebeleid. de werkmethode Bouwstenen voor familiebeleid de werkmethode Inleiding Achtergrond Participatiesamenleving Het is een vanzelfsprekendheid dat familie en naasten een belangrijke plek innemen in het leven van een persoon

Nadere informatie

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

ASSERTIVITEITSTEST. Kunt in de meeste situaties kiezen welk gedrag u gaat vertonen?

ASSERTIVITEITSTEST. Kunt in de meeste situaties kiezen welk gedrag u gaat vertonen? ASSERTIVITEITSTEST Bent u benieuwd of u assertief genoeg bent? Kunt in de meeste situaties kiezen welk u gaat vertonen? Kiest u de een wat verlegen sstijl, vertoont u vermijdend, of stapt u er op af met

Nadere informatie