Hubert verwelkomt de groep. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hubert verwelkomt de groep. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd."

Transcriptie

1 RENOVATIEPACT : Werkgroep roep financiering- verslag vergadering 4 mei 2015 Aanwezigen AG Energiebesparingsfonds Jan Meuleman Agentschap Wonen Vlaanderen Carolien De Brabandere Argus Hubert David BMP Philippe Callewaert Bond Beter Leefmilieu Mike Desmet BVK/Febelfin Frans Meel BVK/Febelfin Ivo Van Bulck CeDuBo To Simons CIR- Isolatie Raad Georges Timmermans Departement Financiën en Begroting Stien Van der Auwera Departement Financiën en Begroting Manuela Vervoort Departement LNE Els Van Hover Eandis Ines Becue Huurpunt Lies Baarendse Informazout Guido Saenen Infrax Dirk Schreurs IVP-ETICS Ruud Van Eersel Kenniscentrum Vlaamse steden Frederik Serroen Koninklijke Federatie van het Belgisch Els De Keyser Notariaat NAV Angeliques Verspeurt OVAM Anne Adriaens OVED vzw Christophe Debrabander Samenlevingsopbouw Stefan Goemaere Samenlevingsopbouw Wannes Starckx Van Marcke Gregory Decroix VCB Gert Huybrechts VEA Ellen Moons VEA Tine Tanghe VEA Roel Vermeiren VEA Geert Flipts Verbond van de Glasindustrie Georges Devent Hubert verwelkomt de groep. Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd. 1

2 VEA geeft een inleidende presentatie, met een korte terugblik naar de vergadering over premies en schetst de agenda van de vergadering. De presentatie gaat als bijlage. Stien Van der Auwera geeft een presentatie aangaande de bestaande fiscale instrumenten die een link hebben met woningrenovatie. De presentatie gaat als bijlage. De stakeholders stellen enkele vragen ter verduidelijking - belastingvermindering van woningen verhuurd via SVKs, - cijfergegevens per belastingtype. Hierbij de link naar de laatste cijfers van de begrotingsaanpassing 2015 (http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/ /g17-a-2-c.pdf cijfers over personenbelasting pagina s 22-23): gros woonbonus 1,6 miljard, andere maatregelen veel beperkter. - Wijziging schenkingsrechten - Woonbonus: hoe werkt dit voor tweede/derde woningen + wat indien Vlaamse eigenaars maar woning in een ander gewest, Vervolgens wordt in drie subwerkgroepen verder gediscussieerd - Enerzijds over hoe de bestaande instrumenten beter kunnen worden ingezet - Anderzijds over de beleidsadviezen die kunnen worden gegeven ter bevordering van de renovatiegraad van het bestaande woningpark. Per werkgroep wordt hieronder weergegeven wat door de aangeduide verslaggevers werd gerapporteerd. VRAAG 1: Hoe de bestaande fiscale instrumenten in hun huidige vorm (d.i. zonder wijzigingen) beter benutten? Veel instrumenten beschikbaar, sommige heel weinig gekend. Enkele denkpistes voor de discussie: Welke rol kunnen de verschillende stakeholders spelen? Denk niet alleen aan communicatie, maar ook aan ontzorging. Mogelijkheden om de reeds geplande wijziging aan de schenkingsrechten benutten? Groep 1: Christophe Debrabander, Mike Desmet, Stien Van der Auwera, Els Van Hover, Ellen Moons, Frederik Serroen, Stefan Goemaere, Ruud Van Eersel, Anne Adriaens, Geert Flipts Bouwprofessionals kennen fiscaliteit niet ten gronde. Er moeten veel vragen gesteld worden over de individuele situaties alvorens advies kan gegeven worden. Belastingvermindering= een cadeau achteraf, met andere woorden geen trigger. Nood aan energieloket (cfr Waalse Guichets d énergie, cfr energie/woonloketten steden en gemeenten: geen wildgroei aan loketten nodig Vlaamse infolijn als kanaal: krijgt vragen op jaarbasis over energie. Geeft de infolijn echter ook gemeentelijke informatie mee + is de info actueel? Universiteiten inzetten communicatie? Actieve communicatie nodig: hoe maak je alle woningen geïsoleerd talk-of-the town in peer2peer conversaties? Juiste communicatie via juiste kanalen verspreiden is van belang. 2

3 Woonloket op gemeentelijk niveau (face to face, concrete invulling van papieren etc) als aanvulling op 1700 (tel/mail meestal voldoende). Steunpunten duurzaam wonen of bouwen komen zelfs aan huis met advies. Gemeenten die Convenant of Mayors hebben ondertekend betrekken. Nieuwsbrief, tv, triggeren en aangeven waar ze terecht kunnen voor meer informatie. Iedere subsector moet misschien 1 of 2 triggers voor zijn specifieke doelgroep vinden (niet alles) Gemeentelijke infobladen gebruiken. Werken aan centralisatie van alle informatie, zowel federaal, Vlaams, provinciaal als gemeentelijk Groep 2: Frans Meel, Els De Keyser, Dirk Schreurs, Wannes Starckx, Carolien De Brabandere, Gregory Decroix, Jan Meuleman, Lies Baarendse, Manuela Vervoort, Tine Tanghe Korting onroerende voorheffing heeft op bestaande woningen geen impact, enkel voor nieuwbouw. Vooral werken aan communicatie: geïntegreerd platform om verschillende instrumenten bekend te maken vb energiesparen, premiezoeker Woonkantoren, woonloketten, adviseurs: kennen vaak wel de premies (en de technische info), maar amper details over de fiscale instrumenten. Loketten zelf zouden ook al beter bekend moeten worden gemaakt, niet iedereen vindt zijn weg ernaar. Notaris.be: bevat veel informatie (algemeen, veelgestelde vragen), ook mogelijkheid om 2 keer per maand diepgaander een onderwerp te bespreken. Mensen zien door bomen het bos niet meer: 1 lokaal aanspreekpunt nodig, dat echter nooit alle info zelf in detail beheerst, maar wel kan doorverwijzen naar correcte instantie Stroomlijnen van de instrumenten zelf nodig opdat iemand het nog uitgelegd kan krijgen. Groep 3: To Simons, Hubert David, Roel Vermeiren, Angelique Verspeurt, Ines Becue, Guido Saenen, Georges Timmermans, Georges Devent, Philippe Callewaert, Ivo Van Bulck, Frederik Serroen Randvoorwaarde= continuïteit is essentieel. Bestaande contracten mogen niet wijzigen. Hoe meer gespreid in de tijd, hoe kleiner het prijsverhogend effect op facturen zelf. Bedenking hierbij ivm voornemen om renovatiepremie te spreiden over drie jaar via personenbelasting. De gekende aanpak waarbij je ineens het hele bedrag krijgt, laat meer toe dat dit bedrag meteen bijkomend geïnvesteerd wordt in afwerken van de renovatie, die de meeste mensen ook graag niet teveel jaren laten aanslepen. Continuïteit in de communicatie van VEA/netbeheerders/. Lijst opmaken van bestaande instrumenten inclusief hun benutting. E-calculator gecertificeerde calculator van de extra terugverdieneffecten zodat banken dit kunnen gebruiken om de ontlening van kapitaal hiervan afhankelijk te maken. 3

4 VRAAG 2: Welke beleidsadviezen ter bevordering van de renovatiegraad van het bestaande woningpark willen we formuleren op het vlak van fiscale instrumenten? Enkele denkpistes: - Het business-model voor het verhogen van de renovatiegraad van woningen kan beter worden gebaseerd op een fiscaal beleid dan op een premiebeleid. - Beter één impactvolle aanpassing in één fiscaal instrument dan in verschillende instrumenten aanpassingen in de marge? - Op welk fiscaal instrument willen we het zwaarst inzetten? En wat is nice to have? - Zijn fiscale instrumenten geschikt om spaargeld te activeren richting woningrenovatie? Hoe? Zijn er betere opties voorhanden? - Goede fiscale actievoorbeelden gekend uit andere landen? Groep 1: Christophe Debrabander, Mike Desmet, Stien Van der Auwera, Els Van Hover, Ellen Moons, Frederik Serroen, Stefan Goemaere, Ruud Van Eersel, Anne Adriaens, Geert Flipts Niet akkoord met stelling fiscaal beleid beter als basis voor businessmodel want fiscaliteit is trager en sluit bovendien meer doelgroepen uit. Nood aan een nieuw pakket dat wel werkt. 1 instrument voor 1 doel, niet 3 instrumenten voor eenzelfde maatregel. Nood aan een sneller regime zoals paar jaar geleden bestond voor auto s rechtstreeks bij verkoper: teruggave personenbelasting moet sneller, bij betaling van de factuur aan de aannemer. Ook triggers voor kantelmomenten behouden? Ja, geeft aanmoediging per individueel kantelmoment. Overlap zo veel mogelijk uitsluiten. Doel= energiezuiniger patrimonium. Hoe? inzetten van de beschikbaar gekregen bedragen als gevolg van renovatie-activiteit (PB, BTW, energie, milieu, ) Maar PB komt deels federaal binnen, de stimuli moeten echter naar Vlaanderen komen. Dat deel begroten bovendien heel moeilijk. Bij het veranderen van hand van een woning, heel sterk de energetische renovatie promoten. Binnen 35 jaar zullen immers zo goed als alle huizen van hand veranderd zijn. Premie geven bij energetische renovatie in alle instrumenten, maar moet wel zo goed als onmiddellijk verrekend worden + mag niet te streng zijn, liefst in gradaties, niet gewoon net niet halen= niets, net wel= alles. Instrument OV heel interessant omdat het alle eigenaars kan bereiken, maar KI s niet geactualiseerd + toestaan van kortingen heeft gevolgen voor inkomsten gemeenten en provincies. Fiscale stimuli om spaargeld te activeren : terugbetaalbaar belastingkrediet (je moet bijv ook de ouderen meekrijgen die nog onvoldoende belastingen betalen). Geld van natuurlijke personen naar een fonds voor energetische renovatie krijgen. Banken dit laten promoten. 4

5 Groep 2: Frans Meel, Els De Keyser, Dirk Schreurs, Wannes Starckx, Carolien De Brabandere, Gregory Decroix, Jan Meuleman, Lies Baarendse, Manuela Vervoort, Tine Tanghe Meer werken met belastingkredieten, niet enkel met verminderingen/kortingen: vooral richten op zwakkere doelgroepen Ontzorgen zowel van verhuurders, huurders als eigenaars-bewoners Drempels wegwerken, ook psychologisch EPC als parameter ipv KI voor OV: nadelen duurt lang voor je ze allemaal in kaart hebt gebracht, bovendien 10 jaar geldig dus niet altijd correcte weerspiegeling, algemeen kwaliteitsprobleem EPC; Grootschalige herevaluatie van het KI zelf lijkt echter ook niet aan de orde vandaag. OV blijft bovendien een klein instrument voor Vlaanderen, om hierin in te grijpen moet je de gemeenten en de provincies betrekken (+ compenseren). Zero sum principe: wie niets doet, betaalt meer, rest minder= op LT is dat budgetneutraal. Soort bonus malus, niet enkel bonus Schenkbelasting: zeer groot Mattheuseffect: je moet al kunnen schenken, bovendien korting progressief ipv degressief. Idem voor erfbelastingen+ verplichting om binnen x tijd te renoveren+ wat als je enkel huis erft en geen middelen? Belastingvermindering in personenbelasting: maar zou onmiddellijk verrekend moeten kunnen worden (cfr auto s enkele jaren geleden): maar bij wie, hier zijn aannemers, materiaalverkopers, architecten, verslaggevers, mee gemoeid Algemeen nadeel van premies/tegemoetkomingen: prijsopdrijvend effect waardoor deel bij aannemers zelf blijft hangen, niet burger ten goede komt. Woonbonus: korf meer accentueren richting energie. Lagere basiskorf maken, maar rest afstemmen op renovatie/starters. Opgepast gelijkheidsbeginsel niet schenden, starter moeilijk te definiëren. + belastingkrediet versus enkel vermindering: gefocust op specifieke doelgroep? Ook voor 2 e /3 e woning als die verhuurd worden voor minstens 9 jaar via SVK? Maar oppassen dat je door de combinatie van federale en gewestelijke verminderingen niet beter af bent met meerdere woningen dan voor enige woning. Wel van belang om verhuurmarkt te vrijwaren. Enkel belastingvermindering voor woningen die minstens voldoen aan minimale kwaliteitsnormen: maar wie gaat daar attesten voor afleveren, nu al capaciteitsprobleem. Grote nadeel aan fiscale maatregelen: je moet heel goed op voorhand kunnen becijferen wat iets zal kosten want weegt nog jaren door op begroting (kan je niet zomaar stopzetten). Hoe beperken qua doelgroep, hoe goede parameters vinden om te berekenen en op te volgen, hoe goed afbakenen? Sociale correcties in fiscaliteit inbouwen bijzonder moeilijk omwille van gelijkheidsbeginsel Nu aan woonbonus raken zou toch wel heel goed moeten worden onderbouwd. Werken met degressieve tarieven: meer voor lagere inkomens, minder voor hogere. Registratierechten uitstellen bij renovatie: vereist prefinanciering van de overheid, ligt moeilijk. Oude systeem van groene leningen niet voor herhaling vatbaar wegens te langlopende kater voor de overheid. 5

6 Groep 3: To Simons, Hubert David, Roel Vermeiren, Angelique Verspeurt, Ines Becue, Guido Saenen, Georges Timmermans, Georges Devent, Philippe Callewaert, Ivo Van Bulck, Frederik Serroen Fiscale maatregelen zouden meer moeten worden gelinkt aan uitvoering van maatregelen dan aan loutere aankoop/verkrijgen van een woning. Contracten met een tijdshorizon= stappenplan nodig. Upgrade van het EPC mogelijk? Huidige staat en nodige stappen om ergens te geraken (woningpas?) Noodzaak om premies/voordelen te kunnen vastklikken. Overwegen van een systeem zoals in Nederland waarbij je continu moet opschuiven/verbeteren of je krijgt een hogere belasting/ki. Met andere woorden werken met bonus/malus systeem. Kan politiek doorslaggevend zijn dat er ook meerinkomsten komen t.o.v. meeruitgaven. KI verhoging omwille van energie: compenseren in OV (of KI nog gedurende x tijd behouden op vorige niveau). Mobiliseren spaargelden: vrijstelling op roerende voorheffing indien ingezet voor renovatie + onderzoeken van de mogelijkheden om privégelden te laten investeren in renovatiefondsen, Oprichten van een fonds (zoals de Volkslening destijds (2 miljard opgehaald, probleem nu is dat de rente die kan geboden worden te laag is om aantrekkelijk te zijn). Opmerking: een eerste schijf aan intresten op een gewone spaarrekening die vrijgesteld is van roerende voorheffing. Voor 2015 gaat het om 1 880, daarboven 15% op extra interest. Dus aan huidige interest moet je al ca per persoon op spaarrekening hebben. Vraag is dan wat het potentieel is? Alternatief zou kunnen zijn aandelen met een laag risico uitgeven waarbij de overheid het risico deels dekt. Je zou dan wel een interessanter aanbod kunnen hebben qua rente. De inleg in dit renovatiefonds zou je per deelnemer kunnen beperken en de fiscale ondersteuning via de personenbelasting regelen. Fiscaal ondersteunen van uitvoeren van een grondige energiestudie/audit Hypothecaire inschrijving verlengen van 30 naar 40 jaar zodat heropname mogelijk wordt. Bedenking bij voormalig systeem van groene leningen, waarbij overheid tussenkomt voor deel interest: dit soort lopende kosten op lange termijn voor de overheid beter vermijden? Op het einde van de vergadering werd door elke groep beknopt teruggekoppeld aan de hele werkgroep. Tot slot werd aan de deelnemers gevraagd om, met de pet op van burger, zelf bij het fiscale instrument te gaan staan dat volgens hen de meeste impact zou hebben op het eigen renovatiegedrag. Hieronder via foto s weergave van de keuzes van de deelnemers. Ingrijpen in personenbelasting (incl woonbonus) 6

7 Ingrijpen in meerdere instrumenten (sleutelmomenten): registratierechten, successie en schenkingsrechten Ingrijpen in onroerende voorheffing Ingrijpen in mama-papa leningen Ingrijpen in belastingvermindering voor energiebesparende investeringen voor wonignen verhuurd via SVK Geen fiscale maatregelen Volgende vergadering (29/5) wordt het thema prefinanciering, ESCO s, rollende fondsen en crowdfunding behandeld. Er zullen twee introductiepresentaties worden gegeven, één rond ESCO s in appartementsgebouwen en één rond de mogelijkheden van crowdfunding. De vraag wordt gesteld om net als voor de vergadering rond premies eventuele stellingen/vragen om standpuntinnames op voorhand te bezorgen. 7

Nota van de Vlaamse Regering. Groenboek Zesde Staatshervorming

Nota van de Vlaamse Regering. Groenboek Zesde Staatshervorming stuk ingediend op 2185 (2013-2014) Nr. 11 25 februari 2014 (2013-2014) Nota van de Vlaamse Regering Groenboek Zesde Staatshervorming Gedachtewisseling Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Deel 5 Samenvatting Geert Goeyvaerts, Marietta Haffner, Kristof Heylen, Katleen Van den Broeck, Frank Vastmans (coördinator) en Sien Winters Promotor: Erik

Nadere informatie

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand Beschouwingen en inspirerende praktijken Advies 2015/01, 29 januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Woningkwaliteit in Vlaanderen... 5 3. Het

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN Samenlevingsopbouw NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN 1. Energetisch besparingspotentieel op

Nadere informatie

art. 23 DE WOONBONUS VOOR EIGENAARS : # 56 04-05-06 een slecht goed idee

art. 23 DE WOONBONUS VOOR EIGENAARS : # 56 04-05-06 een slecht goed idee art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 JAARVERSLAG 2013 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

Help, ik verzuip in de premies. R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s. A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d

Help, ik verzuip in de premies. R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s. A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d Help, ik verzuip in de premies foto s daniel rys R e s u ltat e n va n d e e n q u ê t e E rva r i n g e n va n K W B e r s M A d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d Help, ik verzuip in de premies Gelukkig

Nadere informatie

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en energiezuinige investeringen bij maatschappelijk kwetsbare huishoudens via bevraging tijdens huisbezoeken. Magda Hendrickx, Leen Smets en Ann Van der

Nadere informatie

De beste besparing is investeren in energiebesparing

De beste besparing is investeren in energiebesparing Dossier De beste besparing is investeren in energiebesparing All rights reserved by footprintbuilding Dossier van Bond Beter Leefmilieu, WWF, Greenpeace, Passiefhuis-Platform, VIBE, Dialoog, ACV, ABVV,

Nadere informatie

DE HYBRIDE WONINGMARKT

DE HYBRIDE WONINGMARKT DE HYBRIDE WONINGMARKT Betaalbaar en duurzaam wonen: de scheiding tussen huur en eigendom weggehaald BLAUWDRUK 1.1 Versie 28 februari 2014 ESF: Oproep 258 Project 4141 2 Inhoud VOORAF... 5 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie