a58: ambitieus meer presteren met minder middelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a58: ambitieus meer presteren met minder middelen"

Transcriptie

1 punt BZW BZW IS DE REgIONAlE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW l E D E N M A g A Z I N E B Z W J A A R g A N g 9 - N u M M E R MARC HENDRIkSE EN AMANDuS lundqvist: CiV techniek moet naar BraBant BOuWEN AAN BANDEN BINNEN DE BZW-STuDIECluBS BZW CABARET MET leon VAN DER ZANDEN MICHIEl VAN CAMPEN: Ik koester MIJN AFkOMST

2 VOORZITTER AAN HET WOORD a58: ambitieus meer presteren met minder middelen ADVERTENTIE Begin 2011 nam het Brabants-Zeeuwse bedrijfsleven een voor Nederland uniek initiatief: een blauwdruk voor de oprichting van een nieuwe publiek-private onderneming die de gehele A58 van Eindhoven tot Vlissingen versneld opwaardeert. De BZW, KvK, Bouwend Nederland en andere partners hebben hard aan het plan gewerkt, dat inmiddels de naam InnovA58 draagt. Via de nieuwe constructie kunnen de knelpunten op de filegevoelige snelweg veel eerder dan gepland worden aangepakt. Daarnaast wordt de weg voorzien van state-of-the-art technologie op het gebied van verlichting, wegbenutting en verkeersdoorstroming. Het model genereert zelfs inkomsten uit de exploitatie van onder meer servicestations en installaties voor duurzame energieopwekking. Het bedrijfsleven komt hiermee het Rijk te hulp om projecten uitgevoerd te krijgen. Een prima plan dus, met winst voor iedereen. Het initiatief van het bedrijfsleven heeft geleid tot een intensieve wijze van regionale samenwerking, publiek-privaat. Het bedrijfsleven laat zich uitdagen om met de modernste technieken mobiliteit te bevorderen. Daarmee zet ze zichzelf op de kaart, maar zeker ook de BV Nederland met Brainport als hart van innovatie. Ook de constructie voor de financiering via de provincie Noord-Brabant en het Rijk is rond. Het bedrijfsleven wil dus helpen om de taakstelling van de Minister van IenM te verlichten, er aan bij te dragen dat op een andere wijze dan tot nu toe gebruikelijk, belangrijke investeringen in de infrastructuur kunnen worden veiliggesteld. De uitdaging ligt erin om met minder middelen meer te presteren. InnovA58 heeft al aangetoond hiertoe in staat te zijn en zal duidelijk maken dat deze aanpak ook op andere wegen van toepassing kan zijn. Dit is uiteraard een welkom initiatief voor een door bezuinigingen geplaagde minister. Het hoeft geen betoog dat het bedrijfsleven ervan uitgaat dat het project InnovA58 onverkort wordt doorgezet ondanks het feit dat de minister ruimte moet maken op haar begroting. InnovA58 is dus een uniek plan om onze binnenlandse mobiliteit op gang te houden en onze technologie te etaleren. Tegelijk heeft het concept de potentie om een succesvol exportproduct te worden. Dat levert banen en geld op. De Minister kan laten zien dat de Nederlandse regering pal achter innovatie en ondernemerschap via vernieuwende samenwerkingsverbanden staat. Zoals dit ook nadrukkelijk in het regeerakkoord is verwoord. Het kabinet moet nu tonen dat zij werk maakt van het woord dat zij zo vaak gebruikt: ambitie. Peter Swinkels 3

3 INHOUD rubrieken Nieuws 36 De partners van de BZW Nieuwe leden 43/45 Opinie > Berry Veldhoen 6 Belevingsgericht veranderen BZW-lid in het nieuws > Kees Fivie 47 Opinie > Rob Frohn 6 PUNT.UIT > Henk Oderkerk bedankt! 50 Zeeuwse ambities in moeilijke tijden De rekensom > BDO 7 23 artikelen Voordeel voor de Energiebesparende ondernemer Bankzaken > Deutsche Bank 7 Studieclubs > 8 De BZW telt momenteel 26 studieclubs. En dat zouden er snel meer kunnen worden. Voorsorteren op Single Euro Payments Area Ze zijn namelijk een groot succes. Stuk voor stuk roemen de leden de hechte band die tussen de ondernemers ontstaat, zowel persoonlijk als zakelijk. De stelling > 15 Hoe meer vrouwen, hoe meer rendement Raad van Commissarissen > 13 Veel (middel)grote ondernemingen staan niet te springen om een Raad van Het gesprek > 16 Leen van Leersum van Emergis ontmoet Ton Streppel van WonenBreburg Hoe is het nou met > Rob Fastenau Commissarissen. Toch kan het instellen van zo n bestuursorgaan positief uitpakken. BZW-leden bespraken de kwestie tijdens een bijeenkomst bij BDO. See You in Court > 23 Het onslagrecht gaat veranderen, maar niemand weet wat dat exact zal inhouden. Column > Bernard Wientjes 22 Holla Advocaten gaf BZW-leden middels een rollenspel een kijkje in de huidige gang van zaken bij de kantonrechter. BZW-projectpartners: Duurzaamheid Draagvlak Cartoon > Holla Advocaten 22 Herziening bestemmingsplannen Centrum voor Innovatief Vakmanschap > 26 Per topsector wordt een Centrum voor Innovatief Vakmanschap opgezet. Het topteam High Tech Systemen en Materialen wil twee van deze mbo+ opleidingen, waarvan één in Eindhoven. Het Brabantse bedrijfsleven en onderwijs wil investeren. Maar ook de provincie BZW is de regionale werkgevers vereniging van VNO-NCW Chatten met > Marinus Schroevers 25 BZW aanspreek.punt > Rob Bogman 33 activiteitenkalender moet definitief aan boord. Michiel van Campen > 30 Als nieuwe BZW-directeur wordt Michiel van Campen een van de gezichtsbepalende voormannen van de BZW. Ik geloof dat de economie maatschappelijke veranderingen stuurt. Ik wil het belang van het bedrijfsleven maximaal ondersteunen. 4 5

4 OPINIE ROB FrOHn Zeeuwse ambities in moeilijke tijden DELTA heeft voor de verkiezingen schikbaar gesteld. Laten we hopen in de energietransitie en de biobased de politieke partijen gevraagd om dat dit beleid naar de toekomst toe economy. Juist in deze tijd is heldere keuzes voor een duurza- wordt bestendigd. het noodzakelijk dat bedrijven hun DE REkENSOM Voordeel voor de energiebesparende ondernemer Investering zonnepanelen Investering LED-verlichting Totale investering me en zekere energievoorziening. nek uitsteken en innoveren. U wilt als ondernemer zoveel mogelijk besparen op uw Een stabiel investeringsklimaat is noodzakelijk om als energiebedrijf de stappen te kunnen zetten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen in Euro- De ontwikkelingen in de energiemarkt maken een stabiel investeringsklimaat cruciaal. En niet alleen de energiesector, maar alle bedrijven, zeker hier in Zeeland, worden DELTA kijkt naar investeringen in getijdenenergie, decentrale opwek, maar vooral in de ombouw van de huidige kolencentrale naar Rob Frohn, CEO DELTA NV kosten. Zo kunt u besparen op uw energierekening door het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen op uw dak of het vervangen van uw verlichting door LED-verlichting. Wist u dat u als ondernemer hiervoor tevens in aanmerking komt voor een belastingkorting in de vorm van een Aftrek: EIA 41,5º/ º Besparing VPB 25º/ º Netto voordeel 10,4º/ º pees verband. Het regeerakkoord hard geraakt door de crisis. Dit honderd procent biomassa. Met kan samen met de Zeeuwse keten- energie-investeringsaftrek (EIA)? Komt uw investering in is ambitieus en heeft een mooie baart mij grote zorgen. Zeeland de Zeeuwse Biomassa Centrale partners een impuls geven aan de aanmerking voor deze aftrek dan mag u 41,5% van dit duurzame energieparagraaf. De- is een geweldige economische zetten we een bedreiging nood- provinciale biobased ambitie. Het investeringsbedrag van de fiscale winst aftrekken. centrale opwek wordt gestimu- regio, met een sterke industriële, zakelijke sluiting van een verliesla- regeerakkoord biedt zo genoeg Dit levert u een netto voordeel op van 10,4%. leerd, de ambities op het gebied agrarische en elektriciteitssector. tende centrale om in een kans, mogelijkheden om deze Zeeuwse van hernieuwbare energie worden Dit moet behouden blijven voor zowel voor de energietransitie, als ambities waar te maken. Meer informatie: verhoogd en hier worden ook de de toekomst. Daarom wil DELTA voor de Zeeuwse economie. Dat is Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner BDO. bijbehorende middelen voor be- ook een voorname positie hebben op deze schaal uniek in Europa en DELTA NV is partner van de BZW BERRy VelDHOen Belevingsgericht veranderen Onlangs las ik een interessant boek: Volmaakt Onvoorspelbaar van Dan Ariely. Deze hoogleraar gedragseconomie heeft in zijn jonge jaren zeer ernstige brandwonden opgelopen en is daarvoor jarenlang behandeld. Dat heeft hem onder meer geleerd dat mensen zich ongelofelijk goed kunnen aanpassen aan nieuwe, moeilijke situaties en daar sterker uit kunnen komen. Alleen: we blijken niet of nauwelijks te kunnen voorzien hóe we ons daaraan zullen aanpassen. in de loop van de tijd gewend zullen raken aan veranderingen in onze levensstijl, of dat we ons zullen aanpassen aan letsel en ontdekken dat het minder vreselijk is dan we vroeger dachten. Voor mij leidde dat tot een persoonlijke reflectie op mijn vermogen tot aanpassen, in persoonlijk opzicht en als ondernemer. En wat bleek: ik was samen met mijn directe omgeving eigenlijk best succesvol geweest in me aanpassen, ook in soms buitengewone, wat verloren is gegaan, maar erop vertrouwen dat je in weer nieuwe omstandigheden er opnieuw goed (of zelfs beter) uit zult komen, al heb je geen idee hoe precies en in welke omstandigheden. Anders kijken is ook cruciaal in organisaties. Alleen noemen we het daar veelal reorganiseren en menen we al op voorhand te weten hoe het moet en wat eruit moet komen. Wat zou er gebeuren als management en werknemers een reorganisatietraject eens zouden Volgens Ariely kunnen we ons heel aangrijpende omstandigheden. starten met het delen van hun belevingen goed voorstellen hoe de toekomst eruit ziet, maar vinden we het heel moeilijk ons voor te stellen dat we Daarvoor is nodig dat je op het cruciale moment anders kunt kijken naar de toekomst: niet focussen op en ervaringen met aanpas- sen, zowel in de privésfeer als in de onderneming? Zodat ze niet alleen Directeur van Altuïtion en co-auteur van de bestseller De 9+ organisatie: van marketshare naar mindshare samen het bedrijf opbouwen, maar het ook samen succesvol aanpassen? Wij noemen dit belevingsgericht veranderen. De uitkomst? Een reorganisatie waar iedereen trots op is en zich van meet af aan sterk bij betrokken voelt. Veel succes! Altuïtion is partner van de BZW BANkZAkEN Voorsorteren op single euro payments area Met Single Euro Payments Area (SEPA) gaat iedereen in Europa, zowel zakelijk als privé en zowel binnen als buiten de eigen landsgrenzen, op dezelfde manier betalen. SEPA maakt het betalingsverkeer efficiënter en overzichtelijker en moet eraan bijdragen dat de Europese Unie de meest concurrerende economie ter wereld wordt. SEPA wordt ingevoerd op 1 februari Vanaf dat moment zijn er nieuwe standaarden van kracht voor zaken als overschrijvingen, incasso s en rapportages. Een van de meest opvallende veranderingen is de invoering van de IBAN (International Bank Account Number). Dit nieuwe internationale bankrekeningnummer is gebaseerd op uw huidige rekeningnummer. Daarnaast heeft u bij het doen van betalingen de BIC (Bank Identificatie Code) nodig. Ook kunnen er veranderingen optreden in bijvoorbeeld bestandsformaten voor het aanleveren van batches van overboekingen en incasso s. Het is dan ook noodzakelijk dat u in uw administratie tijdig en zorgvuldig de juiste maatregelen treft. Als een van de eerste banken die volledig klaar was voor het nieuwe SEPA-betalingsverkeer, kunnen onze contactpersonen u hierin praktisch en snel adviseren. Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner Deutsche Bank. 6 7

5 De BZW telt momenteel 26 studieclubs. En dat zouden er snel meer kunnen worden. De studieclubs zijn namelijk een groot succes. Stuk voor stuk roemen de leden de hechte band die tussen de ondernemers ontstaat. Een vriendschapsband haast, waarbinnen je niet alleen zakelijke informatie maar ook lief en leed met elkaar deelt. Reden voor de redactie van PUNT.BZW om eens te kijken hoe het er in zo n studieclub aan toe gaat. We belden aan in Waalwijk. foto: Olaf Smit in een studieclub bouw je een band met elkaar op >>> 8 9

6 Woensdag 14 november, acht uur s avonds. Buiten is het druilerig en koud. Binnen brandt Openhartig Het onderwerp van vanavond is personeel en len. Van Leijsen werkt in West-Brabant, maar woont in de regio Waalwijk. Dat hij lid is van OPROEP de openhaard en staan koffie en gebak klaar. arbeidsrecht. Gastspreker is HR-adviseur Bob een studieclub die buiten zijn werkgebied We zijn te gast in de woning van Harald van Booij, geen lid van de studieclub. Hij houdt een valt, geeft al aan dat het de leden niet om de Sara Vermeltfoort is bij de BZW Regio- Engelen in Waalwijk. De directeur van commu- inleiding over de arbeidstechnische gevolgen business te doen is. Dat beaamt ook gastheer manager Midden-Brabant. Dit is ook het nicatiebedrijf Van Engelen is vanavond gastheer van het nieuwe kabinetsbeleid en bespreekt Van Engelen: Visitekaartjes strooien? Niet in gebied waar de meeste studieclubs van voor de maandelijkse bijeenkomst van de BZW- de laatste ontwikkelingen. De wisselwerking onze club. Je deelt gewoon elkaars ervaringen de vereniging zitten, maar liefst dertien. studieclub Waalwijk. Het toneel is een gezellige met de studieclubleden is direct enorm. Erva- als mens en ondernemer. Soms ontstaan op- Studieclubs zijn voor de BZW van groot huiskamer met haardvuur, bankstel, kinderspeel- ringen vliegen over en weer en iedereen heeft drachten vanuit de studieclub. Logisch, omdat belang, omdat deelname eraan enorm goed en iets meer stoelen dan normaal. Net na bij elk onderwerp wel een praktijkvoorbeeld het ook bij opdrachten om vertrouwen draait. door onze leden wordt gewaardeerd, achten druppelen de studieclubleden binnen. uit zijn eigen bedrijf. De avond is eigenlijk het Maar dat is niet de intentie. zegt ze. Natuurlijk worden ondernemers De hartelijke begroetingen verraden al dat de format voor vrijwel alle bijeenkomsten van de lid van de BZW vanwege het spectrum meesten elkaar goed kennen. En dat komt niet BZW-studieclubs. Gemiddeld tien tot vijftien Meerwaarde aan activiteiten dat we te bieden hebben omdat ze elkaar in het zakenleven zo vaak zien. ondernemers uit de regio die elkaar in een Veel BZW-studieclubs bestaan al decennia. De op het gebied van belangenbehartiging, Sterker nog: het is een bont gezelschap van elf huiskamersetting bijna elke maand zien. Een oudste stammen zelfs uit de oorlog, toen een Frank van Oers Harry Cox het netwerk en de ledenbijeenkomsten. directeuren uit sectoren die vrijwel niets met onderwerp, een gastspreker en delen maar. studieclub de enige manier was om het samen- Maar de deelname aan een studieclub elkaar te maken hebben. Een afvalinzamelaar, Op een verrassend openhartige manier. Dat scholingsverbod te omzeilen. Een telefonisch kaars wel en wee en helpt als dat nodig is. Ik derhandelt met de minister. Dat zijn spannen- wordt als een belangrijke meerwaarde een leverancier van land- en tuinbouwinstal- is het grote verschil met congressen en work- rondje maakt duidelijk dat het er in vrijwel alle vind het een echte meerwaarde van het lid- de verhalen waar je veel van leert, maar waar gezien. In de studieclubs ontmoet je laties, een notaris te Kaatsheuvel, een dhz- shops die we natuurlijk ook bezoeken, zegt studieclubs hetzelfde aan toe gaat. Je ziet el- maatschap van de BZW. Frank van Oers (Van we vertrouwelijk mee omgaan. Ook die ver- elkaar namelijk vaker én in een andere groothandelaar en nog meer ondernemers uit deelnemer Wil van Leijsen, directeur van af- kaar niet vluchtig zoals op een receptie, maar Oers Weijers Architecten) is al tien jaar lid van trouwelijkheid is de reden dat we alles, zowel setting dan bij de reguliere BZW-bijeen- alle hoeken van de Langstraatse bedrijvigheid. valinzamelbedrijf Saver in Roosendaal. In gaat met elkaar in discussie over onderwerpen studieclub Tilburg III, een van de oudste stu- zakelijk als privé, met elkaar kunnen delen. komsten. Daardoor zijn die netwerken De enige vrouw, dat dan weer wel, is Juliëtte een studieclub bouw je een band met elkaar die ons allemaal bezighouden, zegt Harry dieclubs: Ook de netwerken worden gedeeld. Kees de Waard (Perfetti Van Melle) is aanja- nog hechter. Bovendien doe je er veel van den Hoven van Hofax, bedrijf in kantoor- op. Je ziet elkaar maandelijks en vaak jaren Cox van de Veghelse Cox Groep (onroerend We hadden laatst energie als onderwerp. Een ger van BZW s nieuwste studieclub Industrie ervaringen en kennis op. Ik raad dan ook machines en -artikelen: Wat kan ik zeggen? It s achtereen. Dan ontstaat vanzelf vertrouwen, goed), lid van studieclub s-hertogenbosch II. van de relaties van onze leden is de directeur Midden- en West-Brabant. De club telt alleen elk BZW-lid aan om zich bij een studie- a man s world, aldus de directeur. waardoor je je ook kwetsbaar durft op te stel- Je weet wat er bij de leden speelt, deelt el- van de kerncentrale in Borssele. Zo n man on- industriëlen. Nu nog zo n zes leden, maar dat club aan te sluiten of er samen met de moeten er snel meer worden. De club is ook regiomanager een op te richten. Ko- iets anders van opzet: Wij zijn allemaal met mend jaar zal Vermeltfoort deze oproep een maakproduct bezig en willen van elkaars nog eens formeel doen aan alle leden in productieproces leren. Daarom komen wij Midden-Brabant. Ik reken erop dat er JE DEELT eens in de twee of drie maanden overdag bij elkaar en altijd bij de bedrijven van de leden. Maar ons contact is net zo openhartig als een veel nieuwe studieclubleden bij zullen komen, aldus de regiomanager. huiskameravond, aldus De Waard. Heeft u ook interesse in een studie- ELKAARS Inhoud Terug naar de huiskamer in Waalwijk. Pas om club? Neem dan contact op met uw regiomanager of stuur een mail naar PUNT BZW onder vermelding van ERVARINGEN kwart over tien komt de eerste alcoholische versnapering op tafel. De personeelsdiscussie is inmiddels ten einde. Juliëtte van den Hoven interesse studieclub. heeft veel nieuwe kennis opgedaan en weet ALS MENS EN wat haar in haar bedrijf op dit gebied te doen staat: Dat is het mooie van deze bijeenkomsten. Het gaat echt over de inhoud. Maar ondertussen leer je elkaar elke keer zoveel beter ONDERNEMER kennen, dat je eigenlijk alles op elk gebied met elkaar kunt bespreken

7 RAAD VAN COMMISSARISSEN: ONBEkEND MAAkT ONBEMIND Zij dwingen mij na te denken over bepaalde zaken stellen. Daarom hebben we bewust gekozen voor commissarissen die ik niet kende. Zij weten ook niet alles van het vakgebied waarin wij actief zijn, maar hebben wel andere capaciteiten die waardevol zijn voor ons bedrijf. foto: Verbeeld fotografie Hoefnagels Groep benoemde in 2002 een externe adviseur. Wij hebben gekozen voor iemand die de bouwmarkt, waarin wij zelf ook actief zijn, goed kent. Zo n persoon kijkt met andere ogen naar je bedrijf. Bovendien heeft hij goed zicht op de zaken die spelen binnen en buiten onze organisatie. Dat draagt ertoe bij dat wij sneller beslissingen ADVERTORIAl Eindhoven Emmasingel AZ Eindhoven Tel Fax: Deurne De Poort 9c 5751 CN Deurne Tel Fax Is uw bedrijf toe aan een Raad van Commissarissen of een Raad van Advies?????????? Deze vraag stond centraal tijdens de themabijeenkomst die de BZW onlangs samen met partner BDO hield in de Postelse Hoeve in Tilburg. Als je bepaalde stappen wilt zetten met je bedrijf, kun je niet zonder een Raad van Commissarissen, is de stellige overtuiging van ondernemer Roel van Eerd van Van Eerd kunnen nemen over onze bedrijfsvoering, aldus Cees Hoefnagels. Hij is samen met zijn neef Ad eigenaar/aandeelhouder van het bedrijf, waarbij Ad zich een aantal jaren geleden heeft teruggetrokken uit de directie. Een ander voordeel is dat we nu altijd besluiten kunnen nemen bij meerderheid van stemmen. Wij zijn blij met deze oplossing. BV, die in 2004 een Raad van Commissarissen instelde binnen zijn bedrijf. sparren Volgens Sjef Leijs, partner Belastingadvies bij In de praktijk blijkt dat ondernemingen die ope- benoemen. Toch kan het instellen van zo n be- BDO, kan een Raad van Commissarissen voor reren aan de bovenkant van het mkb-segment stuursorgaan ook positief uitpakken voor bedrij- veel bedrijven toegevoegde waarde bieden. Bij- en familiebedrijven slechts in beperkte mate ge- ven, zo bleek uit interviews tijdens de bijeenkomst voorbeeld voor familiebedrijven kan het heel ver- bruik maken van een Raad van Commissarissen. met de Tilburgse ondernemers Roel van Eerd en frissend werken om eens te sparren met iemand Om meer duidelijkheid te krijgen over de toege- Cees Hoefnagels. Dankzij de Raad van Com- die volledig onafhankelijk is. Natuurlijk overleggen voegde waarde van de Raad van Commissaris- missarissen komen er meer onderwerpen op de zij wel met hun accountant of belastingadviseur. sen heeft BDO recent een onderzoek gehouden agenda die anders niet aan de orde zouden ko- Maar een onafhankelijk persoon kijkt vaak toch onder 271 bestuurders van (middel)grote niet- men. Zij dwingen mij ook om na te denken over weer anders naar de zaken. Een Raad van Com- beursgenoteerde ondernemingen. Daaruit kwam bepaalde zaken, omdat we daarover gaan over- missarissen kan volgens ons zeker van toegevoeg- onder meer naar voren dat 44 procent van de leggen. En als zij het niet eens zijn met bepaalde de waarde zijn met het oog op de besluitvorming ondernemingen nooit heeft overwogen om een zaken, dan moet ik mijn huiswerk opnieuw doen, binnen ondernemingen. Alleen zijn veel bedrijven Raad van Commissarissen in te stellen. Verder gaf vertelt Roel van Eerd. Hij behoort tot de derde ge- nog onvoldoende bekend met dit fenomeen. Ook nog eens 28 procent van de ondernemingen aan neratie die deel uitmaakt van de directie van het in dit geval geldt dus het spreekwoord: onbekend onvoldoende toegevoegde waarde te verwachten familiebedrijf Van Eerd BV, dat gespecialiseerd is maakt onbemind. van de Raad van Commissarissen. in verpakkingen voor de farmaceutische industrie. Dit bedrijf stelde in 2004 een driekoppige Raad In 2013 organiseert de BZW deze bijeenkomst kritische mensen van Commissarissen in volgens het structuur- nogmaals met BDO. BZW-leden uit Zeeland en Veel (middel)grote ondernemingen staan dus niet regime. Van Eerd: Ik had behoefte aan kritische West-Brabant ontvangen hiervoor tijdig een uit- te springen om een Raad van Commissarissen te mensen om mij heen, die open vragen durven te nodiging. 13

8 RELATIEGESCHENKEN PROMOTIONELE ARTIKELEN DE STEllINg HOe meer VrOuWen, HOe meer rendement Zowel binnen en buiten Brussel was er grote weerstand tegen het voorstel van de Europese Commissie voor een verplicht vrouwenquota in het Europese bedrijfsleven. Nu wil de commissie dat grote ondernemingen ernaar streven dat in 2020 veertig procent van de topfuncties door vrouwen wordt bekleed, onder andere door eerlijke selectieprocedures te hanteren. Daarmee moet het glazen plafond voor vrouwen die willen doorstoten naar de top worden weggenomen. Meer vrouwen in directies en besturen leidt immers tot meer rendement, zo luidt de stelling deze keer. ADVERTENTIE Naam: Frank van Delft Naam: Annemieke Matthijssen Naam: Rob van Kaathoven Bedrijf: Management Instituut Nederland Bedrijf: Anheuser-Busch InBev Bedrijf: Van Kaathoven Groep Functie: directeur Functie: Manager Corporate Affairs Functie: algemeen directeur een goede Bij Ons DeZe eeuw verdeling tussen mannen en vrouwen bin- werken meer mannen dan vrouwen, mis- wordt volgens mij de eeuw van de vrouw. nen een bedrijf is gezond. Ik zou niet willen schien komt het door ons product: bier. Hoe Stond de vorige in het teken van de emanci- werken tussen alleen maar mannen of vrou- dan ook, een verplicht vrouwenquota lijkt mij patie, in ieder geval in onze westerse wereld, wen. Binnen onze organisatie zijn er iets meer onzin. Je selecteert op kwaliteit. Wel denk ik nu zie je zeer krachtige vrouwen aan het roer. ERVAAR DE KRACHT VAN HET GEVEN vrouwen dan mannen. Het is echt niet zo dat de ene groep beter dan de andere presteert. Een goede mix komt de sfeer ten goede, maar ik selecteer er niet op. Onder de streep gaat dat een bedrijf, ook de top, gebaat is met een goede mix van mannen en vrouwen omdat ze toch verschillend met zaken omgaan. Ik denk ook dat er genoeg vrouwen zijn met de ge- Neem Neelie Smit, Angela Merkel of Hillary Clinton, en dichter bij huis Annemarie Rakhorst... Ik geloof dat diversiteit in de top van bedrijven positief bijdraagt aan resultaten op het om kwaliteit. Dat is hoe ik er naar kijk, wenste kwaliteiten. Uiteraard, maar dat geldt vele fronten. Zo denk ik dat vrouwen gemid- BELEEF OOK DE KRACHT VAN HET KERSTPAKKET! en ik hoop dat hetzelfde gebeurt binnen de top van grote ondernemingen. Ik denk ook niet dat het aan de politiek is om zich hiermee te bemoeien. Het bedrijfsleven moet wat dit betreft een zelfregulerend karakter hebben, ook voor een man, dienen randvoorwaarden zoals kinderopvang goed geregeld te zijn. Misschien moet je - als je vaststelt dat er voldoende gekwalificeerde vrouwen zijn maar je ze weinig terugziet in Raden van Bestuur - deld meer gericht zijn op de lange termijn, vanzelfsprekender omgaan met een thema als duurzaamheid. Natuurlijk gaat het onder de streep om kwaliteit, maar een zetje in de goede richting kan geen kwaad. Een quotum Neem contact op met onze ervaren verkoopmedewerkers. Bel of kijk op hoewel mij natuurlijk ook wel opvalt dat de zakelijke top een mannenwereld is. constateren dat om wat voor een reden dan ook veel van hen toch zelf kiezen om de stap niet te wagen. zou een goede start kunnen zijn, maar beter nog het wegnemen van hindernissen in het begin van een carrière. RELATIEGESCHENKEN & PROMOTIONELE ARTIKELEN 15

9 HET gesprek leen VAN leersum TON STREPPEl Leen van Leersum, 59 jaar, is met zijn Drs. Ton Streppel, 59 jaar, bedrijfseco- financiële en commerciële achtergrond, noom, is sinds 2003 directeur-bestuurder ruim dertig jaar werkzaam in de (gees- van WonenBreburg, een woningcorporatie telijke) gezondheidszorg. Hij begon als met dertigduizend verhuureenheden in economisch medewerker bij het COTG, Breda en Tilburg, en een tweehoofdig col- voorloper van de huidige Nederlandse legiaal bestuur. Daaraan voorafgaand was Zorgautoriteit en kwam via Dordrecht als hij bestuurder van een van de rechtsvoor- directeur van de RIAGG en Amsterdam als gangers (sinds 2000) en directielid bij de bestuurder van AMC de Meren in Goes terecht. Daar is hij sinds 2003 bestuurs- Foto s: Verbeeld fotografie gemeente s-hertogenbosch (sinds 1985). Streppel is lid van BZW Midden-Brabant. voorzitter van Emergis, het Zeeuwse centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Bij Emergis worden met vijftienhonderd medewerkers en negentig miljoen budget jaarlijks mensen behandeld of leen VAN leersum ONTMOET TON STREPPEl We zijn aangetikt, maar niet aangeslagen Streppel is lid van het algemeen bestuur van de brancheorganisatie Aedes, lid van de deelnemersraad van het WSW en is voorzitter van de stichting Futura: een begeleid. samenwerking met andere Brabantse In de loop der jaren is Van Leersum sterk betrokken geweest bij thema s als financiering, interculturalisatie, cliëntparticipatie en maatschappelijk ondernemerschap. Binnen het bestuur van de Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie bekleedt hij de portefeuille zorg. De Nederlandse woningbouwcorporaties liggen onder vuur. Affaires als die bij Vestia hebben een beeld gecreëerd van een sector waarin onverantwoord bestuur de norm is. Dat maakte mede de politieke weg vrij voor vergaande bezuinigingen zoals voorgenomen door de huidige regering. Ton Streppel directeur-bestuurder van WonenBreburg in Tilburg waarschuwt. Excessen moeten hard worden aangepakt, maar je kunt onze sector niet stilleggen zonder vergaande economische en maatschappelijke schade. Leen van Leersum, bestuursvoorzitter van zorgverlener Emergis in Goes, weet wat het is om onder steeds grotere financiële druk het belang van klanten te blijven behartigen. dat allemaal moet worden onderhouden. Dat maakt van ons een belangrijke uitbesteder. Onze huurders en klanten, zakelijke relaties en de eigen organisatie komen door het huidige regeringsbeleid steeds meer onder druk te staan. VAN LEERSUM: Als bestuurder van een zorginstelling vind ik het belangrijk om verbindingen te leggen om betere zorg te verlenen. Dat betekent dat we bijvoorbeeld samenwerken met sociale werkplaatsen, de politie, justitie, woningbouwcorporaties en het bedrijfsleven. Vanuit dat oogpunt ben ik als bestuurder actief binnen de BZW. De publieke sector is ook een bedrijfstak, met dat miljoen euro. Rutte II gaat ons met een extra verhuurdersheffing ongeveer 1,2 miljard euro extra kosten. WonenBreburg zal in totaal twintig miljoen inleveren. Dat is met name pijnlijk voor onze huurders en heeft grote volkshuisvestelijke en economische effecten in onze steden Breda en Tilburg, onder andere vanwege minder opdrachten voor aannemers als het gaat om onderhoud en nieuwbouw. Onze organisatie, die de laatste jaren al met vijftig mensen is geslonken tot vierhonderd fte s, zal aanzienlijk verder inkrimpen. VAN LEERSUM: Kun je het maatschappelijke belang schetsen dat je vertegenwoordigt? corporaties. Streppel is sterk betrokken bij thema s die op het snijvlak van publiek en privaat aan de orde zijn. verschil dat wij ook een maatschappelijke taak VAN LEERSUM: Het adagio van het huidige kabi- maatschappelijk de goede dingen wil doen. Onze hebben. We worden zowel beoordeeld op onze STREPPEL: Vijftig procent van onze huurders net is bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Daar is bedrijfsopbrengsten bedragen jaarlijks ongeveer financiële prestaties, maar belangrijker, ook op leeft ongeveer op het bestaansminimum. Het veel begrip voor op te brengen onder de huidige 150 miljoen euro. Daar zit geen cent subsidie onze maatschappelijke prestaties. En die zijn niet zijn AOW ers, jongeren, WAO ers, alleenstaande omstandigheden. Voor Emergis betekent dit wel bij. Op onze balans staan ongeveer ver- altijd goed de kwantificeren. Dat betekent een moeders, noem maar op. Wij bedienen de eco- dat we steeds minder middelen hebben, terwijl we huureenheden met een waarde van 1,4 miljard verschil in mogelijkheden in een tijd waarin wij nomisch zwakkeren met betaalbare woningen. onze diensten op een optimaal niveau willen hou- euro. Wij zijn voor alle activiteiten vennootschaps- tegen de economische meetlat worden gehou- WonenBreburg wil daarom principieel niet het on- den. Hoe verhoudt zich dit tot de ontwikkelingen belastingplichtig en zijn ons bewust van onze bre- den en er wordt gekort op budgetten. Ik kan me derste uit de kan halen wat betreft huurtarieven. bij WonenBreburg? de verantwoordelijkheid, zowel voor de volkshuis- voorstellen dat jullie meer ruimte hebben om te Er is ook een economisch argument om het niet te vesting als voor de economie. In onze regio zijn in bewegen. willen: vraaguitval. Het idee van de regering dat je STREPPEL: Net zoals zorginstellingen dienen wij 2011/2012 corporaties goed voor zestig procent probleemloos aanzienlijke huurverhogingen kunt een publiek belang. WonenBreburg is een private van de nieuwbouwprojecten. Wij huisvesten in STREPPEL: De bezuinigingswoede van het eer- doorvoeren berust op wishfull thinking. Elf pro- www. tinyurl.com/cejggoo onderneming die in het domein van het wonen Breda en Tilburg zo n mensen in vastgoed ste kabinet Rutte kostte onze sector achthonderd cent van onze huurders woont financieel scheef

10 HET gesprek De meeste betalen 45 tot 55 procent van hun net- VAN LEERSUM: Hier is een parallel met de to inkomen aan huur en energie. Het gaat ook om zorgsector te trekken. Verplichtingen aangaan leefbaarheid van de wijken, waar het van belang zonder financiële dekking is niet meer denkbaar is dat er niet enkel economisch zwakkeren wonen. in deze tijd. Maar de maatregel waar jij het over Armoede en leegstand hebben enorme effecten hebt lijkt me verstrekkende gevolgen hebben, op een buurt, leiden tot overlast, de teloorgang met name voor de bouw waarmee het toch al van cohesie en tot grote maatschappelijke kos- slecht gaat. ten. Er is ook een groot economisch belang in het voorkomen van die negatieve spiraal. STREPPEL: Ik neem dan ook aan dat deze zaak wordt opgelost, linksom of rechtsom. Het is niet VAN LEERSUM: Vorige week werd bekend dat onrealistisch dat onze sector bijdraagt nu we al- het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geen lemaal moeten inleveren. Maar dat rechtvaardigt ADVERTENTIE toezeggingen doet voor projecten na Dit zorgde voor een schok binnen de sector. Kun je uitleggen wat er aan de hand is? deze beslissing niet, omdat die zoveel mensen en bedrijven raakt en je zaken niet kapot moet bezuinigen. Ton Streppel STREPPEL: Via het waarborgsysteem voor wo- VAN LEERSUM: Ik zie de crisis en de bezuinigin- ningbouwcorporaties, met het Rijk en de ge- gen ook als een kans om zaken beter te doen; na niet prettig. Toen ik het nieuws over het waar- meenten als achtervangers, hebben we direct toe- te denken over wat wel kan en wat beter kan, borgfonds bracht, zei ik: We zijn aangetikt, maar gang tot de kapitaalmarkt en kunnen gemakkelijk terwijl de middelen afnemen. Er is in de zorg- niet aangeslagen. De problemen zijn ingewik- geld lenen tegen prima voorwaarden. Daaruit sector bijvoorbeeld veel te winnen door meer keld, maar ik voel me niet onmachtig, ook niet volgt onze triple-a-rating. Nu heeft het kabinet, samenwerking te organiseren en geen onnodige als bestuurder. naast de extra heffing, met onmiddellijke ingang behandelingen uit te voeren. Los van de pijnlijke besloten de stekker uit dit systeem te trekken; bezuinigingen en dat ik goede mensen naar huis VAN LEERSUM: We hebben allebei last van een desastreuze beleidskeuze waardoor al onze moet sturen, vind ik wat dat betreft de tijd fas- een negatief imago: de zorg als een inefficiënte investeringen in gevaar komen. Ik heb onze men- cinerend. Alle keuzes die je maakt gaan hand in sector van managers, de corporaties vanwege sen direct bij elkaar geroepen om te vertellen dat hand met risico s. Maar dit is wel de tijd om als onverantwoord financieel bestuur. In hoeverre een groot deel van de voorgenomen projecten directie en bestuur hét verschil te maken. Welke denk je dat de affaires rond collega wooncorpo- - nieuwbouw en groot-onderhoud - in de ijskast mogelijkheden zie je binnen jouw organisatie en raties als Vestia hebben bijgedragen aan de poli- gaan. Ik ga alleen verplichtingen aan als wij onze vind je het eigenlijk nog wel leuk om WonenBre- tieke keuzes die nu worden gemaakt? kant van de zaak kunnen waarmaken. burg te leiden door deze moeilijke tijden? STREPPEL: Dat maakt een wereld van verschil STREPPEL: Ieder individu heeft zijn eigen woon- uit. Er zijn zoveel incidenten dat het geen inciden- behoefte. Wij willen woningen goed onderhou- ten meer zijn. Dat onderkent de eigen beroeps- den, maar je hebt verschillende soorten kwalitei- groep. Wij willen verscherpt financieel toezicht. ten. De ene huurder is bereid een hogere huur Persoonlijk baal ik er enorm van en vind met te betalen als de woning zeer energiezuinig is, heel veel collega s dat uitwassen hard moeten de andere vindt een lagere huur belangrijk. Dif- worden aangepakt. Tegelijkertijd legitimeert dat ferentiatie in kwaliteit kan geld opleveren. Daar- niet het lamleggen van een sector die ook een naast zijn er meer mogelijkheden om kwaliteit te enorme prestatie levert en waar heel veel men- vergroten en uitgaven naar beneden te brengen. sen en bedrijven afhankelijk van zijn. De zelfver- De tijd van maximalisatie van alles ligt achter ons, rijkers zijn in de minderheid. Ik snap dat politiek nu breekt de tijd van optimalisatie aan. Cross- ook emotie is, maar het maatschappelijk belang sectorale samenwerking is daarbij een thema, moet altijd voorop blijven staan. Er gebeurt heel bijvoorbeeld tussen corporaties en de zorg. Maar veel goeds, net zoals in de zorg. Er moet heel de opgave is complex. Als bestuurder zie ik de wat veranderen, maar laten we er vooral samen Leen van Leersum uitdaging, tegelijkertijd zijn de omstandigheden aan werken. 19

11 Duurzaamheid en innovatie Bij Lavans hechten wij waarde aan ADVERTENTIE Duurzaamheid en Innovatie. Dit herkennen en waarderen wij ook in de medewerkers van Wesselman. Wij streven naar langdurige relaties. Wesselman. Wezenlijk anders. Piet Heerkens Lavans Helmond HOE IS HET Nu MET uiteindelijk OVerWint De inhoud Begin 2011 verruilde Rob Fastenau zijn baan als CTO van FEI Eindhoven voor die van decaan van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft. De brug slaan naar het zuiden ziet hij als één van zijn missies. We leveren meer topingenieurs af dan de Technische Universiteit Eindhoven. Die vinden hun weg nog te weinig naar Brainport. Moet je wennen aan Delft na dertig jaar werken in Brainport? Ik kom net terug uit China. Daar zien ze het verschil niet tussen Eindhoven en Delft. In Nederland is het anders. Ik wil bruggen slaan, tussen de hightechsector in Brainport en onze instelling omdat ik denk dat dat bijdraagt aan het succes van de BV Nederland. Lukt dat? Ik ben hier eindverantwoordelijk voor opleidingen, onderzoek en valorisatie. In onderzoeksprojecten werken we samen met bedrijven als Philips, ASML en NXP. Ik blijf investeren in de banden die ik de afgelopen decennia heb opgebouwd. Daarnaast leveren wij mensen af waar Brainport om staat te springen; jaarlijks meer dan tweehonderd topingenieurs uit binnen- en buitenland. Die weten hun weg naar het zuiden echter onvoldoende te vinden. Hoe komt dat? In China kwam ik vier oud-studenten tegen die aan de slag wilden bij Philips. Er was even geen plek. Heel begrijpelijk, maar een verlies voor Brainport dat iedere hoogwaardige kenniswerker kan gebruiken. Er zit winst in een gezamenlijke aanpak en het intensiveren van de communicatie met Delft; iedereen moet iets meer zijn best doen, ook de industrie. kent Delft Brainport voldoende? Ik woon in Waalre en voel me zeer verbonden met de regio. Voor enkele collega s geldt hetzelfde en ook de rest kent de uniciteit van de regio. In de praktijk moeten we elkaar nog beter vinden. Maar ik ben daar positief over. Uiteindelijk overwint de inhoud. foto: Bram Saeys Eindhoven Helmond Weert Curaçao 21

12 COluMN BERNARD Wientjes Draagvlak Zelden heeft een kabinet een rommeliger start laten zien dan het kabinet-rutte II. Dat is treurig; niet alleen voor dit kabinet, maar vooral ook voor Nederland als geheel. Een kabinet dat noodzakelijke en moedige hervormingen doorvoert én een nieuw elan met zich mee brengt: dat leek eind oktober de glanzende uitkomst van een historisch korte formatie. Een opsteker voor de consument en huizenkoper, die weet waar hij aan toe is. Een opsteker voor de ondernemer, die een periode van stabiliteit tegemoet kan zien. En dus een opsteker voor de economie als geheel. Van dat laatste is voorlopig geen sprake. Door de vérgaande nivelleringsplannen via de route van de gezondheidszorg raakten zowel burgers als politici de afgelopen weken volledig de weg kwijt. Een valse start dus, en terecht werd gezocht naar alternatieven die vooral de middeninkomens voor al te grote uitschieters moeten behoeden. Dat nu is besloten om het zorgstelsel te laten wat het is en geen inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren, is een goede zaak. Gelukkig bestaat het regeerakkoord ook versie 2 uit meer dan alleen maar doorgeschoten nivellering. Het is in grote lijnen een goed akkoord. HOllA advocaten Er is waardering bij het bedrijfsleven voor de handel bevorderende diplomatie en voor het aanpakken van de impasse op de woningmarkt. Ook wordt de pro-europese opstelling van het nieuwe kabinet en het behoud van het topsectorenbeleid geroemd. Natuurlijk zijn er ook kritiekpunten. Bizar is het voorstel voor een wettelijk quotum van arbeidsgehandicapten. Zo is er nog wel een aantal punten, bijvoorbeeld als het gaat om de pensioenen en de arbeidsmarkt, waar het kabinet liefst samen met de sociale partners bij de uitwerking van het regeerakkoord nog eens goed naar zou moeten kijken. En we voorzitter Vereniging VNO-NCW moeten in een gezamenlijke inspanning de bouw- en woningmarkt vlottrekken. Om het vertrouwen van de consumenten echt terug te krijgen. Eén ding heeft de doorstart van het kabinet-rutte II ongetwijfeld al opgeleverd: het inzicht dat draagvlak van levensbelang is voor het effectief uitvoeren van noodzakelijke hervormingen. Herziening bestemmingsplannen Gemeenten zijn druk bezig met de actualisering van hun bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan worden de bouwmogelijkheden en het gebruik van gebouwen en percelen geregeld. Voor 1 juli 2013 moeten veel oudere bestemmingsplannen zijn herzien. Ook in uw gemeente liggen mogelijk bestemmingsplannen ter inzage. Wilt u weten of het bestemmingsplan voldoende ruimte geeft voor de activiteiten van uw bedrijf of organisatie? Of heeft u bijvoorbeeld concrete voornemens om te gaan verbouwen? Heeft u plannen voor een functiewijziging van uw gebouw of perceel? Dan is dit het moment dat u invloed kunt uitoefenen op de inhoud daarvan. Zodra het bestemmingsplan ter inzage ligt heeft u zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Met de vriendelijke groeten van Holla Advocaten (partner BZW) foto: Verbeeld fotografie INTERACTIEVE SESSIE ONTSlAgRECHT DOOR BZW EN HOllA ADVOCATEN Werkgevers worden te gemakkelijk als de sterke partij gezien Dat er veel gaat veranderen in het ontslagrecht staat vast, over de exacte invulling is nauwelijks iets bekend. Met die woorden sloot Petra Domevscek van Holla Advocaten een BZW-bijeenkomst over het thema af. Toch was de sessie geenszins onbevredigend. Via een rollenspel werd inzicht geboden in de dilemma s van de advocatuur en rechtspraak in de dagelijkse praktijk van het ontslagrecht. De aanwezigen zaten op het puntje van hun stoel in de zaak Vlaming versus Van de Water. Besluiten dat je niet verder wilt of kunt met een werknemer is één, de zaak bevredigend afhandelen een hele andere. Eind november belichtte BZW-partner Holla Advocaten het thema. Er werd een rechtszitting nagespeeld. Verzekeraar Vlaming wilde af van een bedrijfsdirecteur die zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Advocate Petra Domevscek vertegenwoordigde de verzoeker, collega Nelleke Loeffen de op non-actief gestelde Van de Water. John Benner, in het dagelijkse leven kantonrechter bij de rechtbank Breda, moest de knopen doorhakken. seksfeestjes Domevscek tuigde in haar toelichting op het verzoekschrift een zware case op. Een onafhankelijke commissie had vastgesteld dat Van de Water principiële grenzen had overschreden. Hij was schuldig aan seksuele intimidatie van een medewerkster en verantwoordelijk voor een uitgesproken seksuele cultuur op zijn afdeling. Vlaming wilde ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Geld meegeven was niet aan de orde gezien de ernst van zijn gedrag. Domevscek had het over een historie van seksfeestjes, een ongezonde aandacht voor vrouwen en sprak over meerdere (anonieme) aantijgingen. Tegelijkertijd bleef haar pleit steken in algemeenheden en een gebrek aan feitelijkheden. kantonrechtersformule Loeffen kon het kort houden in haar verdediging. Van de Water had in functioneringsgesprekken alleen maar lof gekregen, er was maar één openlijke klacht tegen hem geuit, waarschijnlijk uit rancune. Het vaststellen van een patroon was niet aan de orde, net zo min als het terugvoeren van een vermeende seksuele werksfeer op één persoon. Van de Water ontkende alles, maar de schade was enorm: hij was gebroken, net zoals zijn carrière. Er was geen reden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, maar als de rechter anders zou besluiten was twee keer de kantonrechtersformule op zijn plaats: een bedrag van euro bruto en een netto schadevergoeding van euro. Hard Er was geen ondernemer in de zaal die de situatie niet herkende, zo bleek uit de reacties. Los van de gebrekkige bewijslast in deze case, worden werkgevers te gemakkelijk beschouwd als de sterke partij, dat maakt ze ook de zwakste. Zij moeten aantonen dat hun handelen terecht is, terwijl zaken niet altijd gemakkelijk hard te maken zijn. Dat kan leiden tot ernstige financiële schade. In de werkelijke zaak tussen Vlaming en Van de Water werd besloten tot ontbinding en kreeg Van de Water 1,7 keer de kantonrechtersformule mee. Tijdens deze nagespeelde rechtszaak besloot John Benner, met de beperkte informatie die hij had, het verzoek tot ontbinding niet te honoreren, waardoor de partijen werden veroordeeld nog eens om de tafel te gaan. In de toekomst zal een case als hier beschreven niet meer zo snel voor de rechter komen. Het UWV krijgt een adviserende rol in ontslagzaken, Dat is ook meteen de belangrijkste wijziging die mogelijk aan de orde zal zijn. Dat er nog meer ingrijpende veranderingen op stapel staan is evident, maar per wanneer deze worden doorgevoerd en in welke vorm deze worden gegoten, is nog onduidelijk. Meer daarover in 2013, in PUNT.BZW. In maart organiseert de BZW opnieuw samen met Holla een bijeenkomst met deze opzet. De BZW-leden uit Zeeland en Oost-Brabant ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging

13 CHATTEN MET De mens verdigitaliseert nooit ADVERTENTIE foto: Robert van den Berge De verzekeringsbranche bevindt zich momenteel in zwaar weer; het ene na het andere grote concern moet noodgedwongen inkrimpen. Tegen de tendens in gaat het goed met ZLM Verzekeringen. Sterker: we groeien nog steeds, aldus directeur verzekeringszaken Marinus Schroevers. afdelingen met elkaar in gesprek gaan over klantvriendelijkheid. Kwaliteit genereert kwantiteit. Wij willen mensen die ons bellen binnen vijftien seconden te woord staan, luisteren en met hen meedenken. De samenleving mag dan verdigitaliseren, maar de mens verdigitaliseert nooit. ZLM Verzekeringen bestaat ruim zestig jaar, leadership; luisteren naar medewerkers, bijstu- waarvan je zelf al ruim twintig jaar mee- ren waar het nodig is en ondertussen motive- Hoe zie je de toekomst? draait. Wat zegt dat over de bedrijfscultuur ren en innovatie stimuleren. Dat is waar ik mijn We zijn uitgeroepen tot best gewaardeerde en over jou? energie uithaal. verzekeraar in klanttevredenheidsonderzoek ZLM is te vergelijken met een familiekantoor, van Verbond van Verzekeraars. Dat stemt ons zonder dat we familie van elkaar zijn. We ge- Hoe blijf je dicht bij je klanten staan in een positief. Wij zien het aantal verkochte polissen nieten iedere dag samen van een gratis lunch, wereld die razendsnel digitaliseert? nog steeds maandelijks groeien met vier tot vijf mensen verzorgen workshops voor elkaar... De concurrentie van kleinere online-aanbie- procent. Die groei verwachten we ook in 2013 Dit soort zaken zorgen voor een gezonde do- ders neemt enorm toe. Hoe speel je hierop in? door te kunnen zetten. Natuurlijk is het span- sis positiviteit onder de medewerkers en een Hoe houd je het persoonlijk? Dat zijn belang- nend, nu op 1 januari de assurantiebelasting s-hertogenbosch; dat is het goudgeel van de draak, de koelte van de kathedraal en de smaak van een Bossche Bol. Of het goudgeel, de koelte, de ster én de smaak s-hertogenbosch; dat is het goudgeel van een mooi glas Heineken bier, natuurlijk. van de draak, de koelte van de kathedraal HEINEKEN is trots op deze stad en haar en de smaak van een Bossche Bol. Of het mensen. En s-hertogenbosch heeft ook goudgeel, de koelte, de ster én de smaak reden om trots op HEINEKEN te zijn... van een mooi glas Heineken bier, natuurlijk. HEINEKEN is trots op deze stad en haar HEINEKEN brouwt in de Brabantse hoofdstad immers bier voor 150 landen. Dat gebeurt op de meest duurzame manier, met behulp van windenergie en biogas. Duurzaamheid is een prioriteit in al onze activiteiten, met het oog op de generaties HEINEKEN brouwt in de Brabantse hoofdstad immers bier na ons. Zo werken we als specialiteitenbrouwerij van HEINEKEN voor 150 landen. Dat gebeurt op de meest duurzame manier, ook nauw samen met tal van beroepsopleidingen in de stad. met behulp van windenergie en biogas. Duurzaamheid is een Open your world roepen wij wereldwijd, maar laten we in prioriteit in al onze activiteiten, met het oog op de generaties s-hertogenbosch beginnen. na ons. Zo werken we als specialiteitenbrouwerij van HEINEKEN ook nauw samen met tal van beroepsopleidingen in de stad. goede onderlinge band. We werken op basis van kwaliteit, betrokkenheid en vertrouwen, niet op basis van winsten. Dat is zichtbaar in onze dienstverlening, maar ook in onze bedrijfscultuur. Als manager geloof ik in servant rijke vragen. Feit blijft dat menselijk contact onmisbaar is, vooral bij momenten van schade. Daarom besteden we daar veel aandacht aan, bijvoorbeeld door brainstormsessies te organiseren waarbij medewerkers van verschillende fors gaat stijgen. Ik ben er echter van overtuigd dat de prijs nooit de enige factor wordt bij het kiezen van een verzekering. 25

14 MARC HENDRIkSE EN AMANDuS lundqvist: Brabant verdient Centrum voor innovatief Vakmanschap voor de techniek foto: Bram Saeys In het kader van het landelijke innovatiebeleid is afgesproken dat voor de OC&W en EL&I momenteel de denklijn van één CIV per topsector. Hendrikse noemt het topsectoren Centra voor Innovatief Vakmanschap worden opgezet. Het topteam High Tech Systemen en Materialen wil er twee, namelijk één in Twente en één in Zuidoost-Brabant. In Brabant is de investeringsbereid- typerend voor ambtelijk Nederland. Lundqvist: Voor de topsector High Tech zou dat belachelijk zijn. Als je regionale aansluiting nastreeft dan moet er één in Twente en heid binnen het bedrijfsleven en het onderwijs groot. Maar ook de provincie moet definitief aan boord om de technische mbo+ opleiding van de grond één in Brainport komen. Dat is dan ook onze inzet als topteam. Hendrikse sluit aan: Voor Brabant hebben we er in ieder geval een bij- te krijgen in het hart van de Nederlandse maakindustrie. zonder sterke case neergelegd en gezien de bovenmatige interesse vanuit Den Haag voor onze regio, wat we met zijn allen bereiken en Amandus Lundqvist is voorzitter van High- uitstraalt en een betere kwalificatie biedt. Bin- hoe we dat doen, maak ik me geen zorgen Tech Systems Platform en boegbeeld van het nen een stimulerende leeromgeving met topdo- over hun positieve oordeel. Als één provincie topteam High Tech Systemen en Materialen. centen en toptechnologie worden getalenteerde een CIV voor de techniek verdient is het im- Hendrikse is ceo van NTS-Group en voorzitter studenten opgeleid die kiezen voor kwaliteit en mers de onze. Wel is het van groot belang dat van Brainport Industries. Beiden kennen de pro- inhoud. Een CIV sluit aan bij regionale econo- nu ook de provincie aan boord komt. Zonder in een CIV te steken. Een opleiding waarvan vakmanschap eigenlijk is, maar bijvoorbeeld De keuze voor techniek is een hele verstan- blematiek van de toenemende kwantitatieve en mische speerpunten en de samenwerking met haar commitment en een bijdrage in de mid- iedereen zegt dat wil ik ook, is goud waard. ook dat juist technici naar huis gaan met een dige, zeker in deze tijd van crisis, sluit Lundq- kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt als het bedrijfsleven staat centraal. delen kunnen we niet van start en dat zou Daarvoor moet je in beeld brengen hoe mooi zeer goed salaris. vist aan. Mensen die dadelijk hun opleiding geen ander. Hendrikse: Denk aan de oude Philips bedrijfs- wat mij betreft rampzalig zijn, en dan heb ik aan het CIV afronden hebben de keuze uit Binnen de programmalijn van onze topsector is school. Als je die had afgerond dan stelde je wat het niet alleen over de kwalitatieve aanslui- verschillende banen. Er zijn niet veel sectoren de human capital agenda de belangrijkste, aldus Lundqvist. Binnen afzienbare tijd loopt het voor. De CIV s voor de hightech moeten voor hetzelfde gaan staan: een opleiding binnen de ting van onderwijs en arbeidsmarkt. TIJD VOOR CONCRETE PlANNEN waarvoor hetzelfde geldt. Maar het gaat niet alleen om het bedrijfsleven. Brabant verdient tekort aan technische mensen in de tienduizen- ROC s die een elite aan vakmannen en -vrou- Cohort Bert Pauli, gedeputeerde economische zaken haar geld met het ontwikkelen van mooie den. Voor 75 procent gaat het daarbij om mbo- wen oplevert waar de maakindustrie om staat Hendrikse ziet de brede toegevoegde waarde bij de provincie Noord-Brabant, onderschrijft producten, én ze worden hier ook gemaakt. ers. Er zijn ontzettend veel initiatieven om daar te springen. ROC s zijn financieel niet toegerust van een technisch CIV voor de hightech-in- het belang van een Centrum voor Innovatief De toekomstige regionale welvaart hangt wat aan te doen, maar nu wordt het echt tijd een CIV op eigen kracht van de grond te krij- dustrie. Het gaat ook om het verbeteren van Vakmanschap voor de hightech in Eindhoven. sterk samen met de mate waarin de provincie om door te pakken, bijvoorbeeld door de Cen- gen, al helemaal niet in het geval van het oplei- de zichtbaarheid en het imago van technisch De meerwaarde voor de regio is volgens hem in staat is dat te blijven doen. Ik zie het CIV tra voor Innovatief Vakmanschap snel van de den van technici. Dat is relatief duur. Daarnaast mbo-onderwijs. In de nabije toekomst gaat evident. We hebben daarvoor gepleit in Den als een cruciaal instrument om dat te bewerk- grond te krijgen. Dat Brabant als maakprovincie willen we kwaliteit. Daarom draagt het Rijk bij een ontzettend groot cohort technisch per- Haag en het ministerie zit inmiddels op de lijn stelligen en vind het ook vanuit dat oogpunt pur sang daarbij bijzondere aandacht verdient, en wil ook het bedrijfsleven investeren in men- soneel met pensioen. Wij hebben niet alleen van meerdere CIV s voor de hightech, waarbij een groot goed dat het huidige kabinet het ligt voor de hand. sen en apparatuur. goede, maar ook heel veel mensen nodig die de keuze voor Eindhoven als één van de loca- Topsectorenbeleid doorzet. Nu is het zaak ie- hen kunnen vervangen en verdere groei fa- ties voor de hand ligt. Om eventuele onder- dereen concreet op één lijn te brengen, be- Duur Interesse ciliteren. Vandaar dat ook zoveel technische steuning van de provincie mogelijk te maken, in welke vorm dan ook, is nu het bedrijfsleven drijven, het Rijk, de provincie en het onder- Een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Binnen de afspraken over het Topsectoren- maakbedrijven, grote opdrachtgevers ofwel aan zet. Een concreet plan is nodig om de zaken hier in beweging te zetten. Dat er echter wijs, zodat we middelen kunnen vrijmaken en (CIV) is onderdeel van een mbo-instelling; een beleid is vastgelegd dat er minimaal één per de oem s (original equipment manufacturers) sprake is van een gedeeld belang is duidelijk. definitief uit de startblokken komen. mbo+ opleiding die zich onderscheidt, niveau sector komt. Toch leeft op de ministeries van en toeleveranciers, bereid zijn energie en geld 26 27

15 MAATWERK MAAKT HET VERSCHIL Cabaretier leon van der Zanden voor volle zaal BZW ers Je eigen gevoel klopt altijd. Maar ik schijn dat vergeten te zijn en ga steeds mee met wat andere mensen voelen. Mensen die ik zie op TV of waar ik gewoon mee praat. Soms weet ik echt niet meer wat ik zelf van iets vind, maar wel wat er van mij verwacht wordt. Het liefst spoel ik alle bullshit weg en leef met wat er overblijft. De essentie. En die is volgens mij hetzelfde bij jou als bij mij. Ons eigen, rauwzoete vruchtvlees. Dat is volgens cabaretier Leon van der Zanden de essentie van zijn voorstelling Vruchtvlees waarmee hij op 13 november een volle zaal met leden van de BZW en hun partners vermaakte. Meestal speel ik voor een wat jonger publiek, gaf de Brabander aan tijdens zijn snelle, soms confronterende voorstelling. Desalniettemin golfden de lachsalvo s door de zaal en werd er tot in de late uurtjes nagepraat tijdens de borrel. ADVERTENTIE De Zeeuwse zeehavens vormen dé verbinding met alle continenten. Zij garanderen een snelle goederenstroom dankzij hun goede toegankelijkheid, hun ligging aan diep zeewater en hun prima voorzieningen. De twee moderne havens zijn strategisch gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen, aan de monding van de Westerschelde. Samen met een uitgebreid filevrij netwerk van auto-, spoor- en waterwegen garandeert dit uitstekende verbindingen met het achterland. Kenmerkend is de klantvriendelijkheid, de oplossingen op maat en de grote verscheidenheid aan mogelijkheden voor logistieke en industriële bedrijvigheid. Havenauto riteit Zeeland Seaports helpt al deze voordelen in stand te houden. driven by dedication schelpenpad 2 postbus AC terneuzen t 0031 (0) f 0031 (0) Rotterdam Vlissingen Terneuzen Antwerpen foto: Olaf Smit 29

16 BZW-DIRECTEuR MICHIEl VAN CAMPEN Ons netwerk is belangrijker dan ooit tevoren je kunt een BraBanDer uit Na jaren achter de schermen te hebben gewerkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de provincie Noord-Brabant trad Michiel van Campen in november aan als de nieuwe directeur van de BZW. Daarmee wordt hij een van de gezichtsbepalende voormannen van de Brabantse en Zeeuwse werkgevers. Dat is spannend en tegelijkertijd enorm uitdagend. Ik geloof dat de economie maatschappelijke veranderingen stuurt. Het belang van het bedrijfsleven is evident. Ik wil dat maximaal ondersteunen. te maken in plaats van langzaam opklimmen binnen de ambtelijke geledingen, was prettig. Daarnaast kwam mijn ouderlijk huis in Breda vrij, een mooie plek om te landen. Vertaling Binnen de provincie Noord-Brabant was Van Campen als hoge ambtenaar verantwoordelijk voor het vormgeven van het beleid rondom internationalisatie. Brabant op de kaart zetten in de juiste Haagse en Europese echelons was daarbij gezien zijn ervaring de minste uitdaging. Foto: Verbeeld fotografie BraBant Halen, maar BraBant niet uit een BraBanDer Ik heb internationalisatie van de provincie nooit gezien als een doel op zich, maar een De naam Michiel van Campen zal bij relatief wei- voor het ministerie van Buitenlandse Zaken aan middel om de regio verder te helpen. Natuur- nig werkgevers een belletje hebben doen rinke- de slag kon, werd een droom werkelijkheid. Hij lijk moet je daarvoor je weg weten in binnen- voetlicht te krijgen, zaken in gang te zetten en piketpaaltjes te gaan slaan heb ik niet. Dit is een A58 en het stimuleren van de ontwikkeling van len toen bekend werd dat hij de positie van Henk werkte in Den Haag, in Brussel, in Sana a - de en buitenland, maar je moet ook een vertaling te sturen op hele belangrijke beslissingen. club van hele gemotiveerde mensen, bewogen Eindhoven Airport. Maar er zijn zoveel andere Oderkerk overnam. Hij was dan ook een groot hoofdstad van Jemen - en zag een groot deel maken naar de eigen organisatie om voldoende en loyaal. Tegelijkertijd ben ik natuurlijk niet - kleinere maar net zo belangrijke - initiatieven deel van zijn carrière actief buiten Brabant en van de wereld binnen de diplomatieke dienst. draagvlak en slagkracht te creëren. Daar wordt Alert blind voor de uitdagingen voor de toekomst. In waar we bij betrokken zijn. Dat moeten we Nederland. Zelf ziet hij dat eerder als een voor- Ik ben iemand die geïnteresseerd is in mensen, nu verder aan gewerkt, maar dan voortaan wel Van Campen noemt zichzelf co-piloot. De eer- een tijd van een langdurige economische reces- communiceren. En wat betreft de inhoudelijke deel dan een nadeel. vertelt Van Campen. Overal waar ik kom zie zonder mij. Toen ik begin dit jaar tijdens de Bra- ste maand bij de BZW zat hij naast Henk Oder- sie is het van groot belang elkaar te steunen en lobby zie ik mogelijkheden om aan efficiency te Door mijn ervaring binnen de regionale, natio- ik een drive die voortkomt uit unieke culturen. bantse handelsmissie naar China gepolst werd kerk, luisterde en observeerde. Dat is een hele het samen te doen. Het BZW-netwerk in Bra- winnen. De BZW zit om de tafel met de be- nale en internationale diplomatie en lobby, ken ik Dat fascineert mij ontzettend. Het was dan ook voor de functie van directeur van de BZW hoef- prettige manier om een organisatie binnen te bant en Zeeland is dan ook belangrijker dan stuurlijke en politieke top, beslissingen worden de weg binnen de overheden goed. Bovendien een voorrecht om daarmee kennis te maken op de ik niet lang na te denken. Ik had me al vaker rollen, zeker als die nieuw voor je is. Nu zit ik ooit te voren. Ik begrijp dat dat bij ondernemers echter op ambtelijk niveau vormgegeven. Als je ben ik geboren en opgegroeid in Rijsbergen, on- heel veel plekken in de wereld en tegelijkertijd afgevraagd wat de volgende stap was. Ik wist zelf aan het roer, maar de behoefte om direct die proberen een moeilijke tijd door te komen daar met de juiste mensen om de tafel zit, kun der de rook van Breda, waarbij mijn beide ouders te mogen werken aan internationale verhou- dat ik eindverantwoordelijkheid wilde binnen niet dagelijks op het netvlies staat. Maar wij zijn je veel bereiken. Dit alles gezegd hebbende, ik uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstig zijn. Ik koester mijn afkomst, dat gemoedelijke, samen ergens voor staan en aanpakken. Je kunt een Brabander dingen en samenwerking. Na een aantal jaar was het echter genoeg voor mij en mijn vrouw. We hebben 4 kinderen, en dan ga je je toch een kleine professionele organisatie, het liefste op een plek waar ik mijn affiniteit met het bedrijfsleven in kwijt kon. Feitelijk werd me dat We moeten De er wel om de ondernemers in ons netwerk te helpen en ons netwerk in stand te houden en uit te breiden. Ledenbinding en ledenwerving ben van de evolutie, niet van de revolutie. Ik pak de zaken op waar ze zijn achtergelaten en we bouwen gestaag verder aan een vereniging uit Brabant halen, maar Brabant niet uit een Bra- afvragen of een reizend bestaan - met beperkte bij de BZW aangeboden. Ik was enthousiast en is dan ook een belangrijk aandachtspunt, ook die in mijn ogen van cruciaal belang is voor de bander. En NAC-supporter ben je voor altijd. invloed op de standplaats - wel de beste keuze is. Zo n vraag stellen is hem beantwoorden. ben dat met de dag eigenlijk alleen maar meer geworden. Dat heeft ook te maken met een successen Van binnen specifieke doelgroepen als de maakindustrie en een nieuwe generatie ondernemers verdere ontwikkeling van Brabant en Zeeland. Daarvoor moeten we in een tijd van recessie Landen We gingen terug naar Den Haag. Ik had het bepaald wereldbeeld. Ik geloof in het belang waarvoor het lidmaatschap van de BZW geen en grote maatschappelijke kantelingen vernieu- Na de middelbare school vertrok Van Campen naar Utrecht. Hij studeerde er geschiedenis en internationale betrekkingen en later nog be- daar naar mijn zin, was niet op zoek naar iets nieuws, maar toen de provincie Noord-Brabant me benaderde met de vraag of ik het interna- van de economie om een samenleving verder brengen; dat het bedrijfsleven de driver is van heel veel bepalende maatschappelijke ontwik- De BZW meer vanzelfsprekendheid is. Ik wil naar de leden toe, ook persoonlijk, luisteren en laten zien voor welke meerwaarde wij staan. Daarnaast moe- wend, communicatief en alert zijn, en op bepaalde fronten gewoon extra gas geven. Er is geen ondernemer die dat niet begrijpt. stuurskunde, liep stages bij de Verenigde Naties tionaliseringsbeleid wilde vormgeven, hoefde ik kelingen. Ik haal mijn motivatie uit de gedachte ten we onze successen meer uitventen. We zijn in New York en op het kantoor van een Brabantse transportonderneming in Tunesië. Toen hij toch niet lang na te denken. De gedachte om die Haagse stolp te verlaten, een duidelijke stap dat wij als BZW in Noord-Brabant en Zeeland een essentiële rol spelen om dit belang voor het uitventen zichtbaar als het gaat om grote aansprekende projecten als een publiek-private aanpak van de

17 BZW AANSPREEK.PUNT IK KAN MIJN PASSIE KWIJT IN DE PEEL ADVERTENTIE Met een staat van dienst van een jaar is Rob Bogman, regiomanager BZW Helmond/Peelregio, een relatieve nieuwkomer binnen de werkgeversvereniging. Toch voelt hij zich als een vis in het water. Ik heb in korte tijd veel ondernemers heel goed leren kennen. De regio is ontzettend in beweging, net zoals de BZW. Binnen die dynamiek bijdragen aan het realiseren van belangrijke opgaven, is een uitdaging. Hoe bevalt het bij de BZW? Ik heb negen jaar bij adviesbureaus gewerkt. Daar lag de focus op projecten met een beperkte reikwijdte en korte doorlooptijd. Het knaagde. Ik wilde me langdurig verbinden aan een organisatie en een belang. Bij de BZW kan ik mijn passie nu kwijt in de Peel. Daarnaast is de eigen organisatie volop in ontwikkeling in mensen en activiteiten - en wordt er met veel energie gewerkt aan het invullen van de belangenbehartiging en het vormgeven van het netwerk. Ook dat motiveert. Voldoet je werk aan je verwachtingen? Absoluut. Als regiomanager en secretaris van drie Industriële Contacten ken je de regio en de ondernemers binnen de kortste tijd. Je luistert en analyseert, en geeft advies. De vraag die ik me daarbij doorlopend stel is: Wat is er nu echt belangrijk; wat zijn de collectieve vraagstukken? Vervolgens mag je ook nog bijdragen aan het realiseren van de oplossingen. Daar kan ik mijn passie in kwijt. Hoe zie je je regio? Ik kom uit Nuenen, dus allereerst als mijn regio. Helmond is in rap tempo een hele mooie stad geworden. Het is niet moeilijk om de vooruitgang te zien en dat geldt ook voor het omliggende gebied. Dat heeft ook te maken met het feit dat het deel uitmaakt van Brainport. Kijk naar de ontwikkelingen op het gebied van automotive en food. Ik vind het heel bijzonder om daar onderdeel van te zijn en verschil te kunnen maken. foto: Verbeeld Fotografie 33

18 AgENDA activiteiten BZW T/M activiteiten BZW uitgelicht donderdag 3 januari uur BOrt en BZW Midden-Brabant Koepelhal, Tilburg Nieuwjaarsbijeenkomst 2013 dinsdag 8 januari uur BZW ZeeLAnD Scheldetheater, Terneuzen Nieuwjaarsbijeenkomst dinsdag 8 januari uur BZW Breda, Oosterhout Kapel Holland Casino, Breda Nieuwjaarsborrel met aansluitend Captains Dinner woensdag 9 januari uur BZW roosendaal i.s.m. khn, MkB en Cr Schouwburg De Kring, Roosendaal Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 11 januari uur BZW Oosterhout i.s.m. MkB Oosterhout en VOg St. Fort Gertrudis, Geertruidenberg Nieuwjaarsreceptie punt BZW maandag 14 januari uur BZW-leden TiasNimbas Business School, Campus Tilburg University Entrepreneurial lectures: Samenwerking tussen organisaties door prof. dr. Sandra Schruijer dinsdag 15 januari uur BZW Bergen op Zoom Orangerie Mattemburgh, Hoogerheide Nieuwjaarsborrel donderdag 17 januari uur woensdag 6 februari uur BZW eindhoven BZW Zeeuws-Vlaanderen High Tech Campus, Gebouw 5, Restaurant Zomerlust te Axel Eindhoven TiasNimbas Business Lunchbijeenkomst School Nieuwjaarsbijeenkomst T.a.v. met Connie Paul Dollevoet Antwoordnummer Korting, directievoorzitter ECN 5000 WB Tilburg donderdag 7 februari uur HrM-groep BZW West-Brabant woensdag 23 januari uur BZW, VnO-nCW en maandag 18 februari uur MkB-nederland BZW-leden AmSTeRdAm eindhoven TAiPei TiLBURg UTReCHT Het Turfschip, Etten-Leur TiasNimbas Business School, Voorlichtingsbijeenkomst over de Campus Tilburg University TiasNimbas Business School nieuwe Aanbestedingswet Campus Tilburg University, Tias building Entrepreneurial lectures: Strategievorming en inplementatie Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg Postbus 90153, 5000 LE Tilburg door adj. prof. Geert Desmet donderdag 31 januari uur BZW s-hertogenbosch Rabobank, Vlijmen Nieuwjaarsbijeenkomst met de acht bedrijventerreinverenigingen dinsdag 5 februari uur BZW Midden- en noord-zeeland Lunchbijeenkomst woensdag 6 februari BZW Helmond Lunchbijeenkomst geen postzegel nodig uur donderdag 21 februari uur BZW eindhoven PANanlytical X-ray Tubes, Eindhoven Tour de horizon met lidbedrijven PANalytical X-ray Tubes en ROC Eindhoven dinsdag 26 februari uur HrM groep Midden-Brabant BZW-secretariaat, Tilburg Workshop Benedictijns onderhandelen DE MAKERS VAN PUNT BZW WENSEN U Fijne FeestDagen en een VOOrspOeDig 2013 maandag 18 maart tot uur 3. Einde samenwerking: 4. het ontslagrecht in 2013 donderdag 28 februari uur BZW Moerdijk i.s.m. BIM Lunchbijeenkomst Prof. dr. Ruben Houweling Locatie: TiasNimbas Business School, Campus Tilburg University dinsdag 5 maart uur BZW Midden- en noord-zeeland Lunchbijeenkomst woensdag 6 maart uur BZW Zeeuws-Vlaanderen Restaurant Zomerlust te Axel Lunchbijeenkomst Gaat in 2013 het ontslagrecht veranderen? De politieke wens is in ieder geval hoorbaar. Het Kunduz-akkoord bevat een hoofdlijnennotitie die verregaande gevolgen zal hebben voor werkgevers en werknemers. Na het bijwonen van deze lecture bent u helemaal bij als het gaat om de inhoud van de plannen en de gevolgen die een versoepeling van het ontslagrecht voor uw organisatie heeft. Ruben Houweling presenteert u de juridische haken en ogen van de verschillende voorgestelde regelingen: hoogte ontslagvergoeding, risico WW en het niveau van rechtsbescherming. Verder laat hij u een aantal toekomstvisies zien op het ontslagrecht en de arbeidsovereenkomst. Voor de ondernemer die graag nog iets verder vooruit kijkt. Ruben Houweling is per 15 juni 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeidsrecht, in het bijzonder de grondslagen van een modern arbeidsrecht, vanwege het erasmus Trustfonds. Houweling (1980) studeerde Nederlands recht aan de erasmus Universiteit Rotterdam. in 2009 promoveerde hij op een rechtsvergelijkend onderzoek bij de erasmus Universiteit Rotterdam, waaraan hij nu als universitair hoofddocent is verbonden. entrepreneurial Lectures 2013 VOORuITgANg STIMulEREN DOOR een andere manier Van kijken De Entrepreneurial Lectures: vier trending topics, vier topsprekers en een groep ondernemers die zichzelf blijft uitdagen. De ingrediënten voor vier inspirerende maandagmiddagen in Innoveer uzelf, ontmoet leiders maandag 15 april tot uur van andere bedrijven en kijk vanuit een ander perspectief naar actuele managementthema s. Sinds 2005 komen de Entrepreneurial Lectures tot stand door een zeer Prof. dr. Carla Koen nauwe samenwerking tussen Locatie: TiasNimbas Business Business School, School, Tilburg University en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging Campus Tilburg University BZW. De thema s en De sprekers samenwerking tussen organisaties Door: Prof. dr. Sandra Schruijer maandag 14 januari uur strategievorming en implementatie Door: Adj. prof. Geert Desmet maandag 18 februari uur Het ontslagrecht in 2013 Door: Prof. dr. Ruben Houweling maandag 18 maart uur De kracht van smartnerships Door Prof. dr. Carla Koen maandag 15 april uur Meer InFOrMAtIe: Samenwerken: De kracht van Smartnerships Zet uw partnerships om in Smartnerships. Stuur op samenwerkingen die duurzaam voordeel opleveren voor beide partijen. Zakelijke partnerships lijken veel op een huwelijk. Ze doorlopen dezelfde stadia: euforie, routine, aanpassing, uitdagingen en aanvaarding, gevolgd door voldoening. Veel partnerships falen. Anderen slagen. In deze lecture bespreekt Carla Koen de strategische overwegingen als de belangrijke operationele stappen die van belang zijn voor het succesvol opzetten en duurzaam managen van partnerships. Op basis van onderzoek naar partnerships in Noord-Brabant en in andere werelddelen worden uitdagingen en valkuilen, succesfactoren en best practices bediscussieerd. De discussie verloopt aan de hand van een model dat ontwikkeld is op basis van uitgebreid onderzoek naar partnerships. Prof. dr. Carla Koen is Hoogleraar Technologie Strategie en entrepreneurship aan TiasNimbas Business School, Tilburg. Ze is director van BiS Company. Ze behaalde haar Phd en master in internationale Politieke economie aan de Universiteit van Warwick in de UK. Haar expertise ligt vooral op het gebied van technologie strategie, entrepreneurship en internationaal vergelijkend onderzoek naar organisatie, management en innovatie. LOCATIE: De lectures vinden plaats bij tiasnimbas Business school op de campus van tilburg university. KOSTEN: Entrepreneurial Lectures Schrijf u in voor vier lectures met als thema Samenwerken Deelnamekosten zijn E 95,- per lecture (inclusief netwerkborrel en uitgebreide infomap). Bij inschrijving voor de complete cyclus van vier lectures bedraagt de deelnameprijs E 340,-. kosteloze annulering is mogelijk tot een week voor de lecture. na de annuleringsdatum kunt u uw plaats doorgeven aan een vervanger

19 REgIONIEuWS NIEuWS VAN DE leden Wisseling VAN DE WACHT NIEuWE BESTuuRSlEDEN BZW BreDa Tijdens de Dutch Design Week in oktober is de intentieovereenkomst getekend tot aankoop van een nieuwe locatie van SINTLUCAS in Eindhoven. dens het evenement Innovation In A Week (IIAW) producten bedacht en ontwikkeld voor een duurzaam gezinsleven. Met die producten Frans Bleumer (algemeen direc- Robbie Pastoor (kringvoorzitter) Zowel SintLucas als de gemeente Eind- kunnen huishoudens bijvoorbeeld Per 1 januari 2013 start er een nieuwe secreta- kijken bedrijven en defensie bijvoorbeeld hoe teur Radiuscollege) en Rutger Willem Peter Kriek (Rabobank hoven stellen alles in het werk om de energie besparen, of krijgen gezins- ris bij het Platform Defensie Bedrijfsleven Zuid- militairen beter kunnen doorstromen naar het Westenburg (directeur Wes- Breda), die eerder dit jaar terug- verhuizing van SintLucas naar NatLab leden meer tijd voor elkaar. Het eve- Nederland. Tim Ruijling verlaat het platform bedrijfsleven. Tim Ruijling was de afgelopen tenburg Assurantiën) zijn tot trad en als vice-voorzitter ruim op Strijp-S per medio 2015 mogelijk te nement IIAW dat nu voor de eerste en zijn opvolger heet Ad Hendriks. Het Plat- jaren bij BZW-bijeenkomsten vaak herken- bestuurslid benoemd van BZW vijf jaar deel uitmaakte van het maken. Het ziet ernaar uit dat in de- keer plaatsvond in Noordoost-Bra- form Defensie Bedrijfsleven Zuid-Nederland is baar aan zijn militaire uniform. Zijn opvolger Breda. Tegelijkertijd bedankte kringbestuur. cember het concept aan- en verkoop- bant is bedoeld om studentonder- in het Tilburgse BZW-kantoor gevestigd. Dit Ad Hendriks is woonachtig in Brabant, werkt overeenkomst in de Raad van Bestuur nemerschap te stimuleren. platform is een initiatief van het Ministerie van Defensie, de BZW en de Limburgse Werkgeversvereniging LWV en is een onderdeel van het landelijk platform van VNO-NCW. Het doel is om gezamenlijk projecten op te pakken die een wederzijds belang hebben. Zo be- nog steeds voor de Koninklijke Luchtmacht. Het platform Defensie Bedrijfsleven heeft de laatste jaren mede dankzij de inzet van Ruijling een enorme vlucht genomen en is een zeer gewaardeerde samenwerkingsvorm bij de BZW. Tim Ruijling Ad Hendriks NIEuWE VOORZITTER BZW midden- en noord-zeeland van SintLucas besproken kan worden. VDS STAAL- EN MACHINEBOUW in Vlissingen is een strategisch partnerschap aangegaan met Robert van der Loos, oprichter van de Bow Terminal in Vlissingen. Van der Loos heeft Het bureau van Re-integratie-specialist Leo Beekmans in Vught heeft een nieuwe naam: WERKMANS. Werkmans heeft onlangs ook de EVC-accreditatie (Erkenning van Verworven Competenties) voor de Per 1 november jl. is Peter Kamstra (1967) aangetreden als voorzitter van meer dan twintig jaar ervaring in de zorgsector behaald. DOOrliCHting BeDrijVen OP HANDHAVINg MIlIEuVOORSCHRIFTEN BZW Midden- en Noord-Zeeland. Hij volgt in die functie Leen van Leersum op, die overigens in het Algemeen Bestuur van de BZW zitting blijft houden en daar verantwoordelijk is voor de portefeuille zorg. Peter Kamstra is directeur zakelijke markt van ABN AMRO in Zeeland. offshore wind-, olie- en gassector. Zeven producten die ontworpen zijn door GBO DESIGN in Helmond, vielen onlangs in de prijzen. Universitair kenniscentrum Telos gaat in opdracht van de BZW de wijze van handhaving van milieuvoorschriften van vijf industriële bedrijven doorlichten. Het gaat om bedrijven in Brabant en Zeeland met een potentieel aan- dat de indruk bestaat dat kleine overtredingen onevenredig streng worden bestraft. Vooral bedrijven uit de chemie hebben hier last van, terwijl dit juist een van de landelijke topsectoren (speerpuntsectoren) is die een grote bijdrage le- uit het onderzoek zullen worden gebruikt om de dialoog aan te gaan met de overheid over aanpassing van de handhaving. Inlichtingen: BZW, Jan van Mourik: NIEuW BESTuuRSlID BZW ZeeuWs-VlaanDeren Ze ontvingen de GIO-award, een erkenning voor Goed Industrieel Ontwerp. Bovendien is een van de designs genomineerd voor de European Aluminium Award Een STEUR INDUSTRIAL COATING zienlijke milieudruk. De BZW zet deze stap om- vert aan de nationale economie. De ervaringen Kees de Regt (1963) is aangetreden bestuur. Kees de Regt is werkzaam als van de winnende producten betreft heeft de VOM Borghardt Award als bestuurslid van de BZW Zeeuws- directeur van Aannemersbedrijf Van de SeeMe EyeCatcher dat in op- ontvangen tijdens de opening van juridische HelpDesk VOOR BZW-lEDEN Vlaanderen. Hij volgt in die functie Martin Dees (KWS) op als vertegenwoordiger van de sector bouw in het der Poel uit Terneuzen. Dit bedrijf is een volledige dochter van de Koninklijke Volker Wessels Stevin NV. dracht van SeeME uit Eindhoven is ontworpen. BRAINPORT DEVE- LOPMENT heeft de startupfase van de vakbeurs voor oppervlaktebehandeling Surface. Het bedrijf kreeg de prijs vanwege zijn innovatie in Speciaal voor haar leden heeft de BZW in is bedoeld voor korte vragen waarbij u tele- cifiek arbeidsongeval? Is het raadzaam om het bedrijf gefinancierd en begeleid. de procesoptimalisatie en vervult samenwerking met partner Holla Advocaten de Juridische Helpdesk opgericht. De helpdesk fonisch geïnformeerd wordt over hoe u deze zaak aan kunt pakken, welke vervolgstappen u nodig heeft en of u wel of geen juridische stappen dient te ondernemen. stappen te ondernemen tegen uw concurrent die een vergelijkbaar product heeft geïntroduceerd? Uw organisatie krijgt geen vergunning van de gemeente, wat kunt u doen? Leg uw vraag voor aan de Juridische Helpdesk, NIEuWE VOORZITTER BZW kring moerdijk Tevens brachten zij GBO en SeeMe met elkaar in contact, als onderdeel van het financieringsproces. volgens de jury een voorbeeldrol op het gebied van proactief, innovatief en creatief ondernemerschap. Rook en de daarbij horende gas- Heeft u bijvoorbeeld een team van gespecialiseerde advocaten zit Carel Jan Reuver is benoemd tot voorzitter van sen die vrijkomen bij een brand te maken met een voor u klaar om u eerstelijnshulp te verlenen. de kring Moerdijk van BZW. Hij volgt Anton zijn net zo gevaarlijk als een brand ontslagzaak of juist van Beers op, die enkele maanden geleden het zelf. Om verspreiding van rook in niet? Kunt u een voorzitterschap van het BZW-bestuur voor de een gebouw te voorkomen heeft contract met uw regio West-Brabant op zich nam. Reuver is di- HOEFNAGELS Branddeuren het leverancier ont- recteur van TMS IndustrialServices. Hij wil met Firescreen rookwerend rolscherm binden? Bent u BZW/Holla Juridische Helpdesk: name investeren in verbetering van het indus- Vijf groepen studenten van AVANS ontwikkeld. Dit rolscherm is 120 mi- aansprakelijk T: (073) of trieel klimaat, zowel lokaal als regionaal. De HOGESCHOOL en het KONING nuten rookwerend en voldoet aan voor een spe- mail naar: industrie is de drager van onze welvaart. WILLEM I COLLEGE hebben tij- de Europese norm EN

20 REgIONIEuWS NIEuWS VAN DE leden sociale innovatie WERkT Door te investeren in slimmer werken kan flink op de kosten worden bespaard. Sociale innovatie leidt bovendien tot meer werkplezier. Dat was de kernboodschap van Remco Rooker, manager meetbedrijf bij Enexis bij FORS AANTAl ONTSlAgEN MEDEWERkERS ZAlCO Weer aan Het Werk Per januari 2012 zijn HEIJMANS Utiliteitsbouw en BURGERS ERGON ( Techniek ) samengevoegd tot één organisatie: Heijmans Utiliteit. De integratie van techniek en bouw speelt in op de vraag naar een to- de bouw van de nieuwe fabriek in Turkije. Met de overname en de bouw van de nieuwe fabriek is in totaal een bedrag van 5 miljoen euro gemoeid. een HRM-bijeenkomst van de BZW. Rooker was 25 oktober gastheer Eind 2011 ging het Zeeuwse alu- Unie een verzoek om subsidie in- taalaanbod van ontwerp, bouw, be- tijdens een bijeenkomst van het dit jaar opgerichte HRM netwerk van de miniumbedrijf Zalco failliet. Daar- gediend om de ex-werknemers heer, onderhoud en exploitatie. BZW in de regio Noordoost-Brabant. mee kwamen er direct meer dan een opleidings- en scholingstraject Uit eigen ervaring gaf Remco Rooker aan dat zijn businessunit beter is 600 mensen zonder werk te zitten. te kunnen aanbieden van ongeveer Aukje Kuypers volgt per 1 januari gaan functioneren door meer gebruik te maken van de talenten van de Het ingestelde mobiliteitscentrum 1,2 miljoen euro. Die subsidie is in 2013 Ton Stuifzand op als voorzitter eigen medewerkers. Onze filosofie is dat het management en de me- Zalco heeft inmiddels een aantal dit najaar door Europa toegezegd. van het directieteam van KUIJPERS. dewerkers zelf aan het stuur zitten. We moeten gebruik maken van hun positieve resultaten bereikt. Naast Tegelijk werden door UWV twee Aukje Kuypers is van de 4e gene- talenten. Dit leidt tot ondernemender gedrag en meer zelfredzaamheid, de 600 directe ontslagen vervielen extra fte s beschikbaar gesteld om ratie en dochter van Wim Kuypers. stelde hij. Enexis is bij dit proces ondersteund door Pieter Schendstok en er ook indirect een groot aantal de werkzaamheden op het mobi- Het directieteam bestaat verder uit Helga Janssen van Subliem Ondernemen. Zij stonden tijdens de bijeen- arbeidsplaatsen. Gezien de gevol- liteitscentrum te kunnen uitvoeren Claus Arnoldussen (financieel direc- komst stil bij acht managementvaardigheden om te komen tot verander- gen van dit massa-ontslag voor voor intake, begeleiding en derge- teur) en Wilfred Derksen (commer- Per 1 januari gaat Notariskantoor gerichtheid. de regio werden er meteen initia- lijke. Voorts werd er een stuurgroep cieel directeur). CLERCX & BROERS in Breda sa- De bijeenkomst werd bezocht door een negentigtal HR professionals tieven genomen door de provin- MobiliteitsCentrum Zalco ingesteld menwerken met Claassen Leenders en directeuren van bedrijven. Voor meer informatie over het HRM net- cie Zeeland om met stakeholders door de verschillende stakeholders, Netwerk Notarissen onder de naam werk kunt u contact opnemen met BZW regiomanager Eugène Princée. tot oplossingen te komen. Daarbij onder voorzitterschap van Wies Clercx Claassen Leenders Netwerk T: (013) of mail naar waren o.a. betrokken de vakbon- Saman, secretaris BZW Zeeland. Notarissen. den, gemeenten in Zeeland, UWV Inmiddels zijn er forse vorderingen werkbedrijf, scholingsinstituten gemaakt en heeft ongeveer de CONTEGO PACKAGING in Hoog- zoals ROC Scalda en Hogeschool helft van de ontslagen Zalco me- er-heide heeft een overeenkomst Zeeland en uiteraard ook de BZW. dewerkers weer een baan. Natuur- getekend met de Graphic Packing Voor het mobiliteitscentrum stelden lijk wordt er hard doorgewerkt om Holding Company over de verkoop de provincie Zeeland en het minis- ook de overigen weer naar de ar- van de Cartons business in Neder- terie van EL&I ieder een bedrag beidsmarkt te begeleiden door de Frank Swinkels (CFO) van BAVA- land, Engeland en Ierland. Deze van euro beschikbaar om competenties en wensen van hen RIA Bierbrouwerijen te Lieshout, is verkoop komt ten goede aan meer met de werkzaamheden te begin- in beeld te brengen en opleidings- benoemd tot commissaris bij BRES- focus op de farmaceutische en heal- nen. Tevens werd bij de Europese trajecten uit te zetten. SERS METAAL BV te Tilburg. Naast thcare sectoren om klanten te kun- Swinkels zitten Carel Bressers en nen blijven voorzien van hoge kwa- roosenspeld VOOR JOHN lensen BZW MIDDEN-BRABANT BeZOekt VenCOmatiC Maarten Bressers in de Raad van Commissarissen. Bressers Metaal BV is een voorraadhoudende staalgroothandel en staalservicecenter, liteit dozen, bijsluiters en folie voor blisterverpakkingen. In samenwerking met regionale af- John Lensen ontving op 30 november 2012 sendaal, dat op 1 januari 2008 een nieuwe gevestigd te Tilburg op een bedrijfs- valinzamelaar SAVER is een geza- uit handen van burgemeester Niederer de start maakte met BZW Roosendaal waarmee Een enorm inspirerend bedrijfsbe- Duurzaamheid stond hierbij op terrein van ca m2 met een menlijke communicatiecampagne Roosenspeld, een eerbewijs voor goede am- de slagkracht van het georganiseerde be- zoek! Dat was de algehele reactie de eerste plaats. Ook Lotte van eigen insteekhaven gelegen aan het van de gemeenten Roosendaal, bassadeurs van de gemeente Roosendaal. drijfsleven aanzienlijk werd vergroot. Lensen op de ledenbijeenkomst in okto- de Ven, zijn dochter en gepromo- Wilhelminakanaal. Bergen op Zoom, Woensdrecht en Lensen kreeg de Roosenspeld uitgereikt tij- heeft BZW Roosendaal overtuigend op de ber van BZW Midden-Brabant bij veerd in Wageningen op duurza- Halderberge gestart. Met de slogan dens het jaarlijkse BZW-diner als dank voor kaart gezet. Hij is een bouwer en netwerker Vencomatic te Eersel. Voor deze me broedsystemen, boeide met Met het verkrijgen van een meer- Afval scheiden, dat levert iedereen zijn verdiensten voor het Roosendaalse be- van nature, een man die met veel ambitie en bijeenkomst waren ook de leden haar verhaal van begin tot eind. derheidsbelang in het in Ankara wat op worden inwoners van de drijfsleven. Na maar liefst zestien jaar beëin- doorzettingskracht schier onmogelijke doelen van Jong Management uitge- Voorafgaand aan het bedrijfs- gevestigde bedrijf ABC Prefabrik, vier gemeenten opgeroepen hun digt Lensen zijn bestuurstaken voor de BZW weet te bereiken. Geen uitdaging is hem te bestrijding van de regelzucht van de overheid, nodigd. De aanwezigen waren bezoek deden 16 personen mee breidt DE MEEUW in Oirschot haar afval beter te scheiden en op deze in Roosendaal. Lensen was al vanaf 2003 veel, of het nu gaat over de ontwikkeling van de lastendruk, arbeidsmarktvraagstukken of onder de indruk van hetgeen aan een speeddate-sessie. Op activiteiten uit naar het Midden- manier te zorgen voor een vermin- voorzitter van de OndernemingsKring Roo- bedrijventerreinen, de omleiding van de A58, het imago van Roosendaal. Cor van de Ven, de oprichter een ontspannen en leuke wijze Oosten en Noord-Afrika. Premier dering van de hoeveelheid restafval van Vencomatic, vertelde over maakten deze ondernemers ken- Rutte gaf onlangs het startsein voor in West-Brabant. de bouw van zijn nieuwe pand. nis met elkaar

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 152 152 25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 153 Interview Mantijn van Leeuwen Voor de meeste mensen ben jij nog een onbekende, zeker gerelateerd aan het NIBE. Vertel eens iets over je achtergrond,

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN

ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN 8 peiling TEK ST: L ATIFA VAN HEERDE 9 CORPORATIEBAROMETER 2015 ZORGEN OVER BEWONERS MET PROBLEMEN Bijna 90 procent van de directeur-bestuurders van woningcorporaties verwacht dat ze meer huizen gaan verhuren

Nadere informatie

Winst behalen met PPSconstructies

Winst behalen met PPSconstructies Winst behalen met PPSconstructies Er valt veel winst te behalen met PPS-constructies. Maar dan moeten opdrachtgever en opdrachtnemer goed samenwerken. Daar komt wel wat bij kijken. Het denken in PPS is

Nadere informatie

Huiselijk geweld tussen zussen

Huiselijk geweld tussen zussen Huiselijk geweld tussen zussen Motiverende gespreksvoering: Casus huiselijk geweld tussen zussen Door drs. Sergio van der Pluijm Een tijd terug had ik een jonge vrouw (18) van allochtone afkomst in begeleiding

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

hiermee bezig te houden. TEKST MIRJAM JANSSEN

hiermee bezig te houden. TEKST MIRJAM JANSSEN Centrum helpt scholen en kinderopvang Nieuw kennis voor bouwen 20 podium maart 2012 om huisvestingszaken goed af te wikkelen centrum en renoveren Mede op aandringen van de PO-Raad krijgen school besturen

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Hebben bestuurders wél vertrouwen in de toekomst? kfofkfokofk Onderzoek naar vertrouwen (1/2) Van de respondenten is een ruime meerderheid er van overtuigd dat de eigen Titel onderneming

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei 7 Vragen om jezelf te stellen als je je balans in het financieren van toekomstbestendige groei

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten.

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten. Toespraak CdK Ank Bijleveld voor de interne nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Overijssel op maandag 3 januari 2011. Beste collega s, Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Toespraak Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken bij nieuwjaarsreceptie

Toespraak Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken bij nieuwjaarsreceptie GESPROKEN WOORD GELDT Toespraak Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken bij nieuwjaarsreceptie Die rol van banken in onze economie is, zoals het verhaal van deze ondernemer Rinke van

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Dit is hoe je de collegialiteit én werksfeer op de werkvloer verbetert.

Dit is hoe je de collegialiteit én werksfeer op de werkvloer verbetert. Dit is hoe je de collegialiteit én werksfeer op de werkvloer verbetert. VERBETER DE COLLEGIALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwart van werkend Nederland is niet betrokken bij collega s; 14 procent geeft aan

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Toespraak voorzitter Boele Staal bij Nieuwjaarsreceptie. Nederlandse Vereniging van Banken, 14 januari 2013

Toespraak voorzitter Boele Staal bij Nieuwjaarsreceptie. Nederlandse Vereniging van Banken, 14 januari 2013 1 Toespraak voorzitter Boele Staal bij Nieuwjaarsreceptie Nederlandse Vereniging van Banken, 14 januari 2013 Dames en heren, 2013 wordt bepaald geen gemakkelijk jaar voor de bancaire sector en de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Futuring people DUURZAAMheid

Futuring people DUURZAAMheid Futuring people DUURZAAMheid Een lege jas of de geboorte van het nieuwe? Wat is het tegenovergestelde van duurzaamheid? In één woord graag. Dat is best een lastige zult u merken. Je moet namelijk eerst

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

De Nederlandse economie groeit gestaag, las ik laatst in de cijfers van het Cpb. Niet uitbundig, benadrukte het planbureau, maar gestaag.

De Nederlandse economie groeit gestaag, las ik laatst in de cijfers van het Cpb. Niet uitbundig, benadrukte het planbureau, maar gestaag. Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de Twentse Haring 15 juni 2016. Dames en heren, Wat fijn u hier allemaal weer te zien. Een bijzondere editie dit jaar van deze Twentse Haring Primeur. Het is de

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Jolan. Jolanda Omvlee (42),

Jolan. Jolanda Omvlee (42), Jolan Jolanda Omvlee (42), getrouwd met Ron (48), moeder van Lise (10) en Emmely (6) is directeur van Compassion. Ze geeft leiding aan 38 personen, haar contacten gaan internationaal. 22 tekst Wieteke

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren!

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren! Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing Bied ruimte om op topniveau te presteren! Brabant loopt voorop. Als innovatieve regio willen we tot de Europese top horen. Dat ligt binnen

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave

Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave Stroomversnelling Brabant 16 & 17 juni 2015. Verslag tweedaagse conferentie in het Arsenaal Grave www.stroomversnellingbrabant.nl Stroomversnelling Brabant Deelnemers tweedaagse conferentie willen concreet

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken.

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken. De gesproken tekst geldt. Toespraak van drs. A.Th.B. Bijleveld- Schouten, commissaris van dekoningin in de provincie Overijssel, bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van TSE Overijssel, op donderdag 27 januari

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager Ondernemen in crisistijd Eddy Drent International Finance Manager 13 september 2012 Rabobank Groep wereldwijd 1.650 kantoren in 48 landen, 19 International Desks om NL klanten te bedienen in 23 landen

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Samenwerking wordt veelal gestart ter voorkoming of beëindiging van gedoe! Zelfstandig ondernemen binnen de franchiseformule, het vervolg

Samenwerking wordt veelal gestart ter voorkoming of beëindiging van gedoe! Zelfstandig ondernemen binnen de franchiseformule, het vervolg MKW bericht 32, mei 2011 Gastcorporaties Kijk bij elkaar!dag Op woensdag 28 september 2011 wordt weer de jaarlijkse Kijk bij elkaar! dag georganiseerd. De bijeenkomst biedt de deelnemers gelegenheid een

Nadere informatie

-RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ

-RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ -RKQ/HHUGDP3YG$µ-HNXQWQLHWYRRUHHQKDEEHNUDWVRSGH HHUVWHULM]LWWHQ Bezuinigingen? Welke bezuinigingen? John Leerdam reageert enigszins geïrriteerd op de vraag hoe het voelt om als politicus tegenover oud-collega

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Brainport 2020 wordt Brainport Network

Brainport 2020 wordt Brainport Network Een soepel draaiende arbeidsmarkt waar overheden, bedrijfsleven, werknemers en onderwijs moeiteloos hun weg kunnen vinden en constant beschikken over de meest actuele informatie, om de afstand tussen vraag

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Voorbeeldanalyse ethisch dilemma volgens het stappenplan

Voorbeeldanalyse ethisch dilemma volgens het stappenplan Voorbeeldanalyse ethisch dilemma volgens het stappenplan Case Enscenering: sollicitatiegesprek in de kamer van Henk Dunker, directeur van Cosmetrics, een middelgroot bedrijf in huidverzorgingsproducten.

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele 12 magazine Juni 2015 De droom van Kees Boele DE DROOM VAN Kees Boele CVB-voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderwijsman in hart en nieren, Kees Boele, doet een appèl op leidinggevenden

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Ook zo toe aan een oplossing?

Ook zo toe aan een oplossing? Ook zo toe aan een oplossing? Zit het jou ook niet lekker: die verjaringsdossiers op je bureau? Of ben je in een vervelend conflict verzeild geraakt over grond? Wil je op een snelle en goedkope manier

Nadere informatie

Slim omgaan met geld

Slim omgaan met geld Slim omgaan met geld Deel 1 Oorzaken en financieel overzicht. Dit werkboek is van: Datum: 1 Copyright - Drukke Moeders Marijke Minten Welkom Drukke Moeders Online Cursus Financiën Werkboek Dit is een werkboek

Nadere informatie

Ben jij een ondernemende samenwerker?

Ben jij een ondernemende samenwerker? Ben jij een ondernemende samenwerker? P1 Ben jij een ondernemende samenwerker? En zoek je het goede gezelschap van een groeiende formule? Jij wilt je eigen onderneming starten. Het liefst in een formule

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Ik weet niet of u het zich bewust bent, maar het is vandaag dierendag. En dat kan ik hier in Emmen niet voorbij laten gaan!

Ik weet niet of u het zich bewust bent, maar het is vandaag dierendag. En dat kan ik hier in Emmen niet voorbij laten gaan! Jaarrede Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter van het IPO op 4 oktober 2017 in Emmen ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Beste mensen, Gefeliciteerd!!

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016 Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid September 2016 Samenvatting - Middenbedrijf geeft gevoerde kabinetsbeleid een ruime voldoende Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven zijn in het algemeen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Ondernemend Onderwijs. Gastlessen bouw/infra middenkader

Ondernemend Onderwijs. Gastlessen bouw/infra middenkader Ondernemend Onderwijs Gastlessen bouw/infra middenkader Ondernemend Onderwijs Gastlessen bouw/infra middenkader Trots op je (bouw-)werk Natuurlijk is het belangrijk om trots te zijn op het werk dat je

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Investering grootste drempel om energie te besparen

Investering grootste drempel om energie te besparen Digitale nieuwsbrief juni 2013 MKB Green Deals in trek bij ondernemers De MKB Green Deals blijken een succes. Er doen 625 mkb-bedrijven mee aan het project, samen goed voor een besparingspotentieel vergelijkbaar

Nadere informatie