BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes"

Transcriptie

1 BUSINESS PLAN FAMI marketing consultancy Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes PBD1EV Tutorgroep Avans Hogeschool 's-hertogenbosch

2 VOORWOORD Wij zijn een jonge enthousiaste groep studenten die gezamenlijk een doorstart gaan maken met een fictieve organisatie. We studeren op dit moment bedrijfskunde MER aan de Avans Hogeschool te 's-hertogenbosch. Dit beroepsproduct is een opdracht voor het tweede blok van het propedeusejaar. We hebben deze opdracht gekregen van de docenten die les geven aan de opleiding bedrijfskunde MER. Zij zorgden er wekelijks voor dat wij de juiste informatie kregen om zo tot een mooi wekelijks resultaat te komen. De verschillende vakken kwamen allen voorbij zodat wij onze kennis konden uitbreiden. Tevens zijn we meer te weten gekomen over wat er globaal allemaal bij komt kijken bij het maken van een doorstart met een bestaande organisatie. De taakverdeling werd wekelijks door ons vastgesteld. We keken met het gehele groepje naar de opdrachten en door te vergaderen kwamen we steeds tot een verdeling waar de gehele groep achterstond. Wij willen de docenten die dit blok hebben begeleid en de vakdocenten bedanken voor de informatie en het beantwoorden van al onze vragen. Wij hopen dat dit tot een mooi eindproduct heeft geleid. Bedankt namens groep tutorgroep 24! 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Van RTC B.V. naar FAMI Het bedrijf Naam Logo De strategie Visie Principes Missie Management strategie Marketing strategie Het managementteam 10 Hoofdstuk 2 Structuur FAMI Organieke structuur Personele structuur 13 Hoofdstuk 3: Staf verder uitgewerkt Functie- en competentieprofielen samengevat Algemeen directeur Personeelsmanager Administratief manager Financieel manager Marketingmanager Hoofd ontwerp Format contract Arbeidsvoorwaarden management Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Tertiaire arbeidsvoorwaarden 22 Hoofdstuk 4: De B.V Waarom een B.V.? Hoe te financieren? Crowd funding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Informal investors Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Financieringsvorm van FAMI Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 11 3

4 Hoofdstuk 5: SWOT-analyse 30 Hoofdstuk 6 Werkgeversmerk 31 Bijlagen Bronnen 4

5 INLEIDING Inleiding De opdracht van deze periode is om een doorstart te maken van het marketingbedrijf R.T.C. B.V.. Dit marketingbedrijf had financiële problemen en is failliet verklaard. Om een goede doorstart te kunnen maken is er besloten om een nieuwe naam, logo en bedrijfsstructuur te kiezen. Hier is bewust voor gekozen omdat R.T.C. B.V. een imagoschade had. Voor de doorstart is het belangrijk om investeerders aan te trekken. Dit zou niet gemakkelijk gaan met de naam R.T.C. B.V.. waardoor de naam R.T.C. B.V. veranderd is in FAMI B.V.. FAMI staat voor Food Advice Marketing and Innovation. De bedrijfsstructuur is veranderd zodat er nieuwe managers aangenomen kunnen worden. Dit is gedaan om een beter overzicht te krijgen over de organisatie en zo de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren. Voordat er een doorstart kan worden gemaakt, is het belangrijk om de opdrachten goed uit te voeren. De opdrachten die uitgevoerd moeten worden sluiten aan op de vakken marketing, management, bedrijfseconomie, recht en HRM. Deze opdrachten hebben te maken met het bedrijf, zoals het opstellen van de strategie, functie- en competentieprofielen en het opstellen van contracten. Om niet dezelfde fouten te maken als R.T.C. B.V. heeft FAMI ervoor gekozen om voor elk afdeling een manager aan te nemen zodat iedereen die tegen problemen aanloopt terecht kan bij de afdelingsmanager. Zo heeft FAMI als algemeen directeur gekozen voor Michiel den Hartog. Om de afdelingen goed met elkaar te laten communiceren heeft FAMI ervoor gekozen om Steffie Hompes als personeelsmanager aan te nemen. Hoofd ontwerp is Gor Hagojan geworden, Gor Hagojan kan binnen FAMI de afdeling goed aansturen door zijn creatieve ideeën. Voor de afdeling hoofd administratie is Kevin van der Elzen aangenomen. Remon Walk is de marketingmanager en de financiële manager is Milou van der Brand. De taken zijn zo goed verdeeld en zo loopt FAMI minder risico's en kunnen problemen snel opgelost worden door de goede structuur en taakverdeling. FAMI B.V. heeft ervoor gekozen om investeerders via crowdfunding aan te trekken. Deze investeerders investeren vaak in kleinere bedragen en staan alleen voor hun dividend. Dat wil zeggen dat de investeerders geen zeggenschap hebben binnen de organisatie. 5

6 HOOFDSTUK 1 VAN RTC B.V. NAAR FAMI In dit hoofdstuk word besproken hoe de overgang is verlopen van RTC B.V. naar FAMI. Hiervoor heeft de organisatie allereerst de naam en het logo veranderd. Doordat de organisatie veel imagoschade heeft opgelopen na het faillissement van de ongezonde takken moet de organisatie wel met een frisse start kunnen beginnen. Vandaar dat de naam en het logo is aangepast want zo wordt de organisatie niet meer met RTC B.V. geassocieerd. Daarna heeft de organisatie gekeken welke missie, visie en principes de organisatie van belang vindt. Deze hadden ze nodig om dit aan hun klanten te kunnen laten zien, maar dit was echter ook van belang intern. Wanneer er duidelijke missie, visie en principes zijn kunnen deze ook worden uitgestraald door de werknemers. Als laatste is er een nieuw managent team aangenomen die ieder een hoog opleidingsniveau heeft. Deze zullen goed moeten presteren en de werknemers goed moeten laten functioneren om zo tot de beste kwaliteit te komen. 6

7 1.1 HET BEDRIJF NAAM Het bedrijf RTC B.V. heeft door het faillissement een flinke klap opgelopen en heeft hierdoor een slechte naam gekregen. Om deze reden is er besloten om een doorstart te maken onder een nieuwe naam, zodat de organisatie met een schone lei kan beginnen. Voordat deze naam tot stand is gekomen, is er eerst goed nagedacht over de van de onderneming. De naam heeft namelijk vele betekenissen die samen een sterk geheel vormen. Het woord FAMI staat voor 'Food Advice Marketing & Innovation'. Deze woorden vormen een beschrijving van de activiteiten binnen de organisatie. FAMI is een bedrijf dat marketingadvies geeft en innovatief is in het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Voor een marketingbureau is dat belangrijk, want er wordt verwacht dat er steeds nieuwe ideeën worden bedacht. Het woord 'Food' geeft aan op welke branche FAMI zich richt LOGO FAMI is opgericht met het doel bedrijven binnen de voedingsmiddelenbranche van marketingadvies te voorzien. Er zijn vier aspecten die centraal staan binnen FAMI. De vier afzonderlijke aspecten worden gesymboliseerd als personen die samen een familie vormen. Het woord familie staat in het Spaans voor FAMI. Dit met de achterliggende gedachte dat FAMI de afzonderlijke aspecten bij elkaar brengt om tot de beste marketingadviezen te komen. De verschillende aspecten komen tot uiting in verschillende kleuren. Naast de personen komt de voedingsmiddelenbranche naar voren doordat deze wordt gesymboliseerd door flessen. De kleur paars onderstreept de hoge kwaliteit die door FAMI wordt gehandhaafd. Om tot een inspirerend en innovatief marketingadvies te komen, is het van belang om creativiteit voorop te stellen. De kleur geel wordt in verband gebracht met de creativiteit, maar ook met vertrouwen dat wordt uitgestraald naar haar klanten. Binnen FAMI wordt het belangrijk geacht dat het imago wordt geassocieerd met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is verwerkt in de kleur groen. Het laatste aspect is zeker niet minder belangrijk dan de andere aspecten. Het staat voor de zakelijkheid die FAMI naar de buitenwereld uitstraalt. Dit wordt in verband gebracht met de kleur blauw. De naam is de blikvanger van het logo, omdat het logo ten ondersteuning van de naam bedoeld is. Doordat in de naam FAMI zelf niet meteen de activiteiten naar voren komen, wordt dit verduidelijkt met het onderschrift marketing consultancy. De naam FAMI en marketing consultancy zijn beiden geformuleerd in de Engelse taal, zodat de deur open blijft staan voor de internationale markt. 7

8 1.2 DE STRATEGIE VISIE FAMI wil ervoor zorgen dat bedrijven het beste marketingadvies krijgen door middel van verschillende uitgangspunten te combineren tot een innovatief plan, waardoor FAMI een belangrijke schakel in de maatschappij vormt tussen bedrijven en consumenten PRINCIPES Er zijn principes binnen FAMI die door de organisatie worden gehandhaafd. De eerste principe is dynamisch. Deze principe kan weer onder verdeeld worden in vier kenmerken die binnen de organisatie belangrijk zijn namelijk: voortvarend, levendig, krachtdadig en ondernemend. Het is belangrijk om als marketingadviesbureau om innovatief te blijven en om continu in te spelen op vernieuwingen. Binnen de voedingsmiddelenbranche ontstaan ieder moment veranderingen, waardoor er op een creatieve manier op ingespeeld moet worden om zich te onderscheiden van concurrenten. Vandaar dat de tweede principe verfrissend is. Binnen de maatschappij is FAMI een belangrijke schakel tussen de bedrijven en consumenten. Betrokkenheid bij beide partijen is daarom essentieel en vandaar een principe van FAMI. De organisatie is betrouwbaar en geeft deskundig advies aan de klanten. Om dit te kunnen realiseren moeten de werknemers op de juiste plaats binnen de organisatie functioneren zodat er specialisme ontstaat. FAMI verwacht hoge deskundigheid van de medewerkers en levert zo een goed product af. Vandaar dat dit het laatste principe van het bedrijf is MISSIE Om een mission statement te kunnen formuleren, is er gebruik gemaakt van de Abelldiagram. Zo kan het werkterrein geanalyseerd en verder uitgewerkt worden. Met behulp van dit diagram wordt er een onderscheid gemaakt in de technologieën, marktsegmenten en behoeften van de afnemers. De kenmerken binnen het blok geven aan wat al binnen het bereik van de onderneming ligt. De kenmerken buiten het blok geven de mogelijke uitbreidingen aan. Het werkelijke figuur is bijgevoegd in de bijlage. De missie luidt als volgt: Wij bieden organisaties innovatief en deskundig marketing advies door middel van onze expertise en creativiteit op het gebied van marketing. We vinden een lange termijn relatie met onze klanten belangrijk en willen dit realiseren door een persoonlijke samenwerking te creëren. 8

9 1.2.4 MANAGEMENT STRATEGIE Voordat de management strategie opgesteld kan worden dienen er eerst een visie en missie opgesteld te worden. Daarnaast zijn de organisatiedoelstellingen van belang, deze staan geformuleerd in de bijlage. De doelstellingen zijn opgesteld aan de hand van SMART kenmerken. Er ontbraken goede communicatiestromen binnen de oude organisatie. De positionering van medewerkers in de organisatie is aangepast, waardoor er meer en beter overlegd kan worden. Daarnaast is de interne communicatie verbeterd door de toevoeging van de stafafdelingen en functionele stafafdelingen. Door deze stafafdelingen en functionele stafafdelingen, is het voor de medewerkers duidelijker waar zij naar toe moeten voor problemen en vraagstukken. Een ander belangrijk onderwerp binnen de management strategie is de personeelsontwikkeling. Het personeel was voorheen minimaal opgeleid en functioneerde niet goed binnen de organisatie. FAMI heeft het personeelsbestand gereorganiseerd en heeft functie- en competentieprofielen gebruikt om het geschikte personeel te werven en behouden. FAMI biedt tegenwoordig cursussen en persoonlijke begeleiding aan om het huidige personeel te blijven verbeteren. Het huidige personeelsbestand moet nog uitgebreid worden. Met name de afdeling ontwerp mist een aantal creatieve koppen. Door middel van het werkgeversmerk wil FAMI deze benodigde werknemers aantrekken. Door een goede samenwerking van medewerkers binnen een projectteam zorgt FAMI ervoor dat alle doelen bereikt worden. De managers hebben een vriendelijke maar daadkrachtige managementstijl waarbij betrouwbaarheid, ondersteunend en mensgericht belangrijke kwaliteiten zijn MARKETING STRATEGIE De marketingstrategie van FAMI bestaat uit verschillende punten, waarbij de afnemers zo goed mogelijk bereikt en overtuigd worden van de kwaliteiten. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de markt biedt en de sterke punten van de organisatie. FAMI geeft marketingadvies aan bedrijven in de voedingsmiddelenbranche en heeft een relationele marketingstrategie nodig. Er wordt door middel van persoonlijke reclame en mond-tot-mondreclame ervoor gezorgd dat de naamsbekendheid steeds groter wordt. Met persoonlijke reclame wordt bedoelt dat FAMI langs bedrijven gaat om de werkwijze te introduceren aan deze bedrijven. Het doel is dat bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de diensten, hierover zeer tevreden zijn en dat dit wordt doorverteld aan hun zakenpartners. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een eigen website waarop te vinden is wat FAMI is en wat FAMI doet. Tevens kunnen bedrijven gemakkelijk contact opnemen met de organisatie en wordt er een gratis advies aangeboden voor kleine vragen. Bovendien is de portofolio van FAMI op de website te vinden en is er informatie beschikbaar over de werkwijze waarop deze opdrachten tot stand zijn gekomen. Door de opkomst van social media, zijn de mogelijkheden voor een marketingadviesbureau uitgebreid. FAMI heeft ervoor gekozen om LinkedIn te gebruiken, omdat dit een zakelijke manier van social media is. Verder zijn er verschillende beurzen in heel Nederland waar bedrijven met elkaar in contact komen. Doordat FAMI aanwezig is op deze beurzen, zal dit naamsbekendheid creëren voor de organisatie. Deze naamsbekendheid wordt gecreëerd door het uitdelen van flyers en het huren van een stand waar de portofolio gepromoot wordt. 9

10 1.3 HET MANAGEMENTTEAM Het managementteam van FAMI bestaat uit zes managers die ieder hun eigen afdelingen begeleiden. Hiervoor heeft de organisatie moeten werven en selecteren om zo een goed functionerend managementteam samen te stellen. Aan de top van het managementteam staat de algemeen directeur. Bij FAMI is de functie van algemeen directeur Michiel den Hartog op het lijf geschreven. Een algemeen directeur moet van alle markten thuis zijn en het is van belang dat hij een vooruitziende blik heeft, zodat hij kan plannen en een visie kan ontwikkelen. Verder is het van belang dat een algemeen directeur overzicht houdt over de gang van zaken en sturing kan geven aan activiteiten en personen. De functie personeelsmanager wordt vervuld door Steffie Hompes. Dit omdat zij sociaal is en makkelijk met mensen om kan gaan. Doordat ze sociaal is aangelegd komt ze gemakkelijk in contact met mensen en kan ze deze medewerkers goed aansturen. Bovendien is ze betrouwbaar waardoor de medewerkers altijd bij haar terecht kunnen. Ze wil graag de medewerkers begeleiden en vooruit helpen als zij ergens tegenaan lopen. Behalve een sociale kant heeft zij ook een zakelijke kant met een duidelijke structuur. Iedereen weet wat ze van het personeel verwacht en proberen haar tevreden te stellen. Een andere functie die binnen de organisatie wordt uitgeoefend is hoofd administratie. De aangewezen persoon voor deze taak is Kevin van den Elzen. In een bedrijf hoort er natuurlijk orde te zijn en dit is op administratief gebied zeer belangrijk. Zo moeten alle belangrijke gebeurtenissen en activiteiten die in een bedrijf plaats vinden gedocumenteerd worden en dit is een van zijn specialiteiten. Kevin heeft graag alles onder controle. Verder wil deze persoon ervoor zorgen dat alles overzichtelijk en duidelijk is in het bedrijf. Hij beschikt dus over de juiste eigenschappen om deze functie goed te kunnen vervullen. FAMI heeft Milou van den Brand aangesteld als financieel directeur. FAMI heeft haar gekozen, omdat een financieel directeur structureel, betrouwbaar en netjes te werk moeten gaan. Deze punten vindt Milou van den Brand dan ook zeer belangrijk. Ze heeft een vooropleiding gevolgd met het profiel Economie en maatschappij met extra vak Management en organisatie. Hierdoor heeft ze al een basis kennis van de financiën. Het is een uitdaging om de financiën weer op een rijtje te krijgen binnen FAMI, voor deze uitdaging vindt FAMI Milou van den Brand de geschikte persoon. Voor de functie van marketingmanager heeft FAMI bewust gekozen voor Rémon Walk. Hij heeft aangeboden om dingen te onderzoeken, onderzoeken te bestuderen en uit te werken. Bovendien staat hij open voor nieuwe uitdagingen waar hij veel van kan leren. Daarnaast is hij van karakter best nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen op de markt. Een andere belangrijke eigenschap die hij bezit is dat hij erg gestructureerd en duidelijk is. Op deze manier kan hij de directie een effectief en goed onderbouwd advies geven. Hoofd van de ontwerpafdeling is Gor Hagojan. Hij is erg creatief is en kan snel inspelen op veranderingen in de maatschappij. Hij denkt niet alleen na over het heden, maar denkt ook na over de toekomst en de mogelijkheden die deze toekomst bieden met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe plannen die tot een creatief en goed advies leiden. Doordat hij zijn werk goed weet uit te voeren en het personeel weten te inspireren, kan hij de hele afdeling naar de wens van het bedrijf en indirect naar de klant besturen. 10

11 HOOFDSTUK 2 STRUCTUUR FAMI Binnen organisaties is het van belang dat er een goede structuur is. Deze bieden de steunpilaren voor de organisatie. Er is een onderscheid tussen de organieke structuur en de personele structuur. Deze hebben wel dezelfde vormgeving. Uit de organieke structuur komt naar voor welke functie op welke plaats binnen de organisatie wordt uitgevoerd. Uit de personele structuur blijkt hoe de hiërarchische lijnen lopen en welke medewerkers op welke afdelingen werkzaam zijn. Binnen FAMI is er ook een structuur gemaakt. In dit hoofdstuk is deze structuur te zien en deze wordt ook verder onderbouwt. Verder heeft FAMI haar gehele management team binnen de personele structuur geplaatst. 11

12 2.1 ORGANIEKE STRUCTUUR Voor de doorstart had RTC B.V. gebruik gemaakt van een F-indeling. Normaal zorgt dit ervoor dat de communicatielijnen goed zijn, vanwege korte communicatielijnen. Echter was dit niet het geval binnen de organisatie. De werknemers wisten niet van elkaar wat waar iedereen mee bezig was en hadden geen overzicht op de lopende orders. Dit leidde tot miscommunicatie, waardoor de kwaliteit minder werd. Vandaar dat FAMI na de doorstart heeft gekozen voor een matrix met gewone stafafdelingen en functionele- stafafdeling. Allereerst is gekozen voor een matrix, omdat dan een project geleidt word door een persoon. De werknemers die deelnemen aan het project worden ondersteund door de afdelingen inkoop, verkoop en ontwerp doordat deze gespecialiseerd zijn in de werkzaamheden van deze afdeling. Daarnaast zijn er verschillende stafafdelingen binnen de organisatie, namelijk acquisitie, financieel en administratie. De stafafdelingen kunnen de gehele organisatie gevraagd, maar ook ongevraagd adviseren en informeren. Binnen de organieke structuur van deze organisatie is er ook sprake van een functionele stafafdeling. Dit is een groot voordeel voor de organisatie, omdat de HR afdeling bevelen kan geven aan de rest van de afdelingen met uitzondering van de directie. Dit wordt weergegeven door de stippenlijnen van de HR afdeling naar de overige afdelingen. HR is van de gehele organisatie van belang omdat binnen de organisatie op iedere afdelingen werknemers staan die een loopbaanplanning moeten krijgen. 12

13 2.2 PERSONELE STRUCTUUR Zoals bij de toelichting van de organieke structuur van FAMI is vermeld, bevat de organogram een matrix, drie stafafdelingen en een functionele stafafdeling. Dit is in de personele structuur van belang, omdat de stafafdelingen en functionele stafafdeling advies kunnen geven en informatie.dwingende aanwijzingen en opdrachten geven aan de overige afdelingen geven met uitzondering van de algemeen directeur. Met andere woorden wordt er dus een ondersteunende functie aan de overige afdelingen geboden. Alleen de HR afdeling valt onder de functionele stafafdeling. 13

14 Daarnaast bestaat de organisatie uit een matrix. Dit wil zeggen dat ieder project geleid wordt door een apart project manager. Dit heeft als voordeel dat er een projectmanager aan het hoofd staat van het project en dat de andere managers weer gespecialiseerd advies kunnen geven aan de werknemers van de projecten. Zo is iedereen bezig met een bepaalde klant en is er een projectmanager die het overzicht houdt op de projecten om zo tot een beter eindresultaat te komen. In plaats van acquisitie als gewone afdeling te plaatsen is ervoor gekozen om deze als stafafdeling te plaatsen. Dit omdat acquisitie zorgt voor de werving van klanten. Dit heeft dus niets met het project zelf te maken. Wanneer een project van start gaat is dat als er een klant is die een opdracht heeft voor de organisatie. Op dat moment heeft acquisitie de taken al uitgevoerd. Verder staan financieel manager en hoofd administratie ook als stafafdeling, omdat deze afdelingen ook voor de inhoud van het project geen toegevoegde waarde hebben. De afdelingen zijn vooral intern belangrijk. 14

15 HOOFDSTUK 3: STAF VERDER UITGEWERKT In dit hoofdstuk wordt de staf verder uitgewerkt. Hierbij zitten verschillende onderdelen zoals de functie- en competentie profielen en de arbeidsvoorwaarden. In de functie- en competentie profielen wordt beschreven wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per functie zijn. Daarnaast wordt er ook beschreven welke competenties per manager worden verwacht. Deze competenties zijn afgeleid van de kernwaarden die het bedrijf van belang vindt, deze kernwaarden worden ook wel de principes van de organisatie genoemd. 15

16 3.1 FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIELEN SAMENGEVAT Naar aanleiding van de opgestelde functie- en competentieprofielen waar FAMI als bedrijf naar opzoek is, is er per functie een samenvatting gemaakt. Deze geeft kort de belangrijkste punten weer van een functie. De complete functie- en competentieprofielen staan in hoofdstuk 4 van de bijlage ALGEMEEN DIRECTEUR De algemeen directeur staat bovenaan in de organisatie en is eindverantwoordelijke voor het eindresultaat. Deze persoon stuurt de afdeling managers aan en werkt nauw met hen samen. De algemeen directeur neemt beslissingen die de gehele organisatie aangaan en beoordeelt de resultaten van verschillende afdelingen. Wanneer er verantwoording moet worden afgelegd naar de media toe treedt de algemeen directeur op. Een algemeen directeur heeft ook bevoegdheden nodig om al deze taken uit te kunnen voeren. Een aantal bevoegdheden zijn personeelsleden ontslaan en het aannemen van personeel. Tevens is deze persoon bevoegd om de salarissen van het personeel te bepalen met als voorwaarde dat hij zich aan de juridische regels houdt. Natuurlijk heeft de algemeen directeur ook beslissingsbevoegdheid maar vaak worden beslissingen in overleg met de betreffende afdelingsmanagers genomen. Een algemeen directeur moet over bepaalde competenties beschikken om deze functie goed te kunnen vervullen. Zo moet de hij een sterke persoonlijkheid hebben, het is namelijk niet de bedoeling dat hij overlopen wordt door zijn werknemers. Ondernemend gedrag en kunnen organiseren zijn belangrijke elementen die een algemeen directeur moet bezitten. Deze persoon moet ook kunnen samenwerken en communiceren met de werknemers om tot een goed resultaat te kunnen komen PERSONEELSMANAGER De personeelsmanager zorgt voor het optimaal benutten en inzetten van kennis en vaardigheden van de medewerkers. Dit kan door het geven van trainingen en geven van loopbaanplanning. Dit zorgt voor een hoge productiviteit en betrokkenheid van het personeel bij de organisatie. De personeelsmanager moet verantwoording af leggen aan de algemeen directeur. De afdeling waar de personeelsmanager werkt is de HR afdeling, deze is ingedeeld als functionele stafafdeling met de bevoegdheden om dwingende aanwijzingen of opdrachten te geven aan de lijnafdelingen. De personeelsmanager heeft verder de bevoegdheid om andere managers te adviseren bij het aannemen en/of ontslaan van personeelsleden. Daarnaast kan de personeelsmanager zelf functionering en beoordelingsgesprekken afnemen of advies geven. Werkervaring op het gebied van leidinggeven en het nemen van functioneringsgesprekken is een vereiste om de functie efficiënt en effectief te kunnen vervullen. Daarnaast moet hij of zij over zeer goede communicatievaardigheden en mensenkennis beschikken. 16

17 3.1.3 ADMINISTRATIEF MANAGE R De administratief manager is leiding gevende aan de administratieve afdeling, verzorgt mede de administratieve processen en houdt daar controle op. Deze persoon maakt rapporten en stelt analyses op voor de directie. Daarnaast leidt deze manager de projecten en zorgt voor de planningen. De administratief manager vervult ook een adviserende rol. Medewerkers kunnen bij problemen of conflicten de administratief manager raadplegen voor advies. De administratief manager is bevoegd om zelfstandig leiding te geven en zelfstandige beslissingen te nemen. Verder mag deze persoon controles uitvoeren en adviezen geven aan de medewerkers. Deze persoon is vooruitstrevend en vooruitdenkend dus is ook bevoegd om planningen op te stellen. Behalve taken en bevoegdheden heeft de administratief manager ook verantwoordelijkheden. Deze persoon moet er namelijk voor zorgen dat processen goed uitgevoerd worden en alles volgens de regels van de wet gaat. Tevens is deze persoon ook eindverantwoordelijke over het resultaat dat wordt geboekt op de administratieve afdeling. Om deze functie goed te kunnen vervullen moet deze persoon een structurele werkhouding hebben en in staat zijn zelfstandig vele werkzaamheden te kunnen verrichten FINANCIEEL MANAGER De financieel manager houdt de financiële administratie op orde en bewaakt het budget binnen de organisatie. Deze persoon is leidinggevende aan de financiële afdeling en houdt zich bezig met het optimaliseren van het bedrijfsproces. De financieel manager is een specialist op financieel niveau en zoekt voortdurend naar mogelijke risico s en knelpunten binnen het bedrijf om deze vervolgens zo snel mogelijk aan te pakken. Deze persoon zorgt voor een juiste uitvoering van de financiële processen en controleert hierop. De financieel manager zorgt voor het aantrekken van financiële middelen en verzorgt het liquiditeitsbeheer. De financieel manager is bevoegd om het bedrijfsbeleid aan te passen in overleg met andere afdelingen en mag zelfstandig leiding geven aan de financiële afdeling. Deze persoon mag ook zelfstandig adviseren en beslissingen nemen op financieel niveau. De financieel manager is eindverantwoordelijke van de financiële afdeling Specialisatie op financieel gebied is een vereiste om de functie effectief te kunnen vervullen. Deze persoon moet ook kunnen samenwerken en communiceren met de werknemers waarbij flexibiliteit een vereiste is om het in goede banen te kunnen leiden. Plannen en kunnen organiseren zijn belangrijke competenties die een financieel manager moet bezitten. 17

18 3.1.5 MARKETINGMANAGER Het doel van een marketingmanager is advies geven over nieuwe mogelijkheden, markten en producten om zo manieren te bedenken om aan de behoeftes van de klant te voldoen. Dit wordt mogelijk gemaakt door optimaal benutten van de marketingmogelijkheden van het bedrijf. De marketingafdeling is een lijnafdeling en moet verantwoording afgeven aan de directie, maar moet daarbij ook aan de rest van de organisatie denken. Op het moment dat de marketingafdeling zijn werk niet goed doet hebben de consumenten minder de neiging om het product te kopen of de dienst te gebruiken. Dit is de voornaamste reden waarom de marketingmanager veel samen werkt met de andere managers van de verschillende afdelingen. De marketingmanager heeft de bevoegdheid om zelfstandig leiding te geven aan de afdeling en is eindverantwoordelijk voor de marketingadviezen en het bedrijfsbeleid. Een belangrijke competentie van de marketingmanager is creativiteit, want de marketingmanager moet deze dagen over veel creativiteit beschikken om nog op te vallen tussen al de bedrijven. Daarnaast moet deze persoon besluitvaardig en commercieel gericht zijn HOOFD ONTW ERP Het hoofd van de ontwerpafdeling heeft als doel leidinggeven aan de afdeling ontwerp en heeft de eindverantwoording over het eindresultaat. De behoeftes van de klant moeten worden overgedragen aan de afdeling en deze worden dan ook allereerst samengevat. Vervolgens gaat de manager met de medewerkers van zijn afdeling bepalen wat het gewenste eindresultaat is en hoe zij dit willen bereiken. Ten slot geeft het hoofd van de ontwerp afdeling advies aan de opdrachtgever om het product te realiseren. De afdeling ontwerp wordt ondersteund door de stafafdelingen. Daarnaast moet de ontwerpafdeling veel communiceren met de andere afdelingen over het gewenste eindresultaat en of deze wel acceptabel is. De bevoegdheden zijn vooral gericht op het ontwerp en de beslissingen nemen over het invoeren van verschillende reclame. Het overtuigen en beïnvloeden van mensen en bedrijven is een voorbeeld van de competenties die een hoofd ontwerper in zich moet hebben. Daarnaast moet deze medewerker goed kunnen presenteren en op een effectieve en efficiënte manier materialen en hulpmiddelen in kunnen zetten. 18

19 3.2 FORMAT CONTRACT De ondergetekenden A. (naam bedrijf), gevestigd te (plaats), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (naam), geboren te (plaats) op (datum), wonende aan (adres) te (postcode, plaats), burger service nummer (nummer), (burgerlijke staat), in de functie van (functie); hierna te noemen werkgever, en B. De heer/mevrouw (naam), geboren te (plaats) op (datum), wonende aan de (adres) te (postcode, plaats), burger service nummer (nummer); hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1 Indiensttreding 1.1. De werknemer treedt voor onbepaalde tijd bij de werkgever in dienst in de functie van (functienaam), met ingang van (datum) Na de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer deze arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn De arbeidsovereenkomst kan slechts aan het eind van iedere kalendermaand worden opgezegd. Artikel 2 Functie 2.1. De werknemer krijgt de functie van (functie). De werkzaamheden die de functie omvat, zijn omschreven in het functie- en competentieprofiel in de bijlage Werknemer verbindt zich tot het verrichten van al die werkzaamheden, die in de uitoefening van de functie redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. Artikel 3 Proeftijd 3.1. De eerste twee maanden van het dienstverband gelden als proeftijd Gedurende de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst zonder vermelding van redenen, op ieder moment van de werkdag, onmiddellijk beëindigen. Artikel 4 Werktijden 4.1. De overeengekomen werktijd bedraagt 36 uur per week. De werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. Bij een arbeidsduur van meer dan 5.5 uur, wordt de arbeid onderbroken door een pauze van ten minste een half uur Wanneer dat voor de goede vervulling van zijn functie noodzakelijk is, wordt van de werknemer verwacht dat hij buiten de vastgestelde werktijden overwerk verricht Bij een of meer afwijkende diensten met betrekking tot werktijden worden alle arbeidsuren van de afwijkende diensten verhoogd met de percentages zoals deze zijn vermeld in de bijlage over de klokurenmatrix. Deze betaaluren worden bij de eventuele arbeidsuren in dagdiensten opgeteld. Door deze betaaluren en eventuele dagdiensturen tezamen te delen door het totaal aantal overeengekomen arbeidsuren van de arbeidstijdregeling, ontstaat het gemiddelde toeslagpercentage. Dit percentage resulteert in het toeslagbedrag voor deze arbeidstijdregeling. 19

20 Artikel 5 Salaris Het brutosalaris van werknemer bedraagt (bedrag in cijfers), (bedrag in letters) per maand. De uitbetaling van het salaris vindt plaats aan het eind van iedere maand. Artikel 6 Vakantie- en vakantietoeslag 6.1. De werknemer heeft recht op (aantal) vakantiedagen per kalenderjaar, met behoud van salaris. Hiervan moet ten minste (aantal) weken worden opgenomen in de periode (periode) De vakantiedagen kunnen worden opgenomen in overleg met werkgever. Werknemer heeft in ieder geval recht op een aansluitende periode van twee weken vakantie De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van (aantal )% (minimaal 8%) van het op jaarbasis berekende brutosalaris. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode die ligt tussen 1 mei en 30 april van het achterliggende jaar. De vakantietoeslag wordt één keer per jaar uitbetaald in de maand mei Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband, wordt de vakantietoeslag berekend naar het aantal maanden dat werknemer in dienst is. Artikel 7 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 7.1. Bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet, betaalt werkgever vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid aan werknemer, de eerste 52 weken, 100% van het laatstgenoten salaris Verschillende periodes van uitkering die elkaar met onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, worden voor de berekening van de maximale duur van 104 weken samengeteld De werknemer is verplicht ieder verzuim wegens ziekte aan werkgever te mededelen op de eerste ziektedag, s morgens voor uur. Zodra de werknemer weer in staat is zijn werkzaamheden te hervatten, meldt hij dit aan de werkgever Indien de periode van arbeidsongeschiktheid of ziekte langer duurt dan 104 weken, vervallen de in artikel 7 bedoelde afspraken. Artikel 8 Pensioen De werkgever en werknemer zijn beiden verplicht deel te nemen aan het Pensioenfonds voor de Grafische bedrijven. Beide partijen leven de bepalingen die in de statuten en de reglementen van dit fonds zijn vastgelegd na. Artikel 9 Nevenwerkzaamheden De werknemer zal, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met de werkgever, gedurende de loop van deze arbeidsovereenkomst niet voor een andere werkgever werkzaam zijn. Artikel 10 Geheimhouding De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van deze overeenkomst van werkgever of van de klanten van werkgever heeft gekregen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan. 20

21 Artikel 11 Concurrentie De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst en na het einde hiervan, gedurende (aantal) jaren, niet in enige vorm werkzaam te zijn of verwant aan het bedrijf van de werkgever een zaak vestigen of mede doen verdrijven binnen een straal van (aantal) kilometer waar de werkgever gevestigd is. Dit verbod geldt voor een periode van (aantal) jaren Het concurrentiebeding is niet van toepassing indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt. Artikel 12 CAO Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO Grafimedia. Artikel 13 Overige arbeidsvoorwaarden De overige arbeidsvoorwaarden verschillen per functie. Deze worden verder uitgewerkt in paragraaf 3 van hoofdstuk 3. Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend te (plaats) op (datum): (handtekening werkgever) (handtekening werknemer) 21

22 3.3 ARBEIDSVOORWAARDEN MANAGEMENT De arbeidsvoorwaarden zijn per werknemer grotendeels hetzelfde. In het vervolg van deze paragraaf zullen de primaire-, secundaire- en tertiaire arbeidsvoorwaarden ieder apart worden uitgewerkt. Bovendien worden ook de verschillen aangegeven, maar in de bijlage staat per werknemer een overzicht van zijn of haar primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden PRIMAIRE ARBEIDSVOORW AARDEN De primaire arbeidsvoorwaarden zijn voor alle managers binnen de organisatie hetzelfde. Het salaris varieert echter per werknemer. De hoogte van dit bedrag is afgestemd op de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de werknemer. Het brutosalaris van werknemer bedraagt... per maand. De uitbetaling van het salaris vindt plaats aan het eind van iedere maand. De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 9%van het op jaarbasis berekende brutosalaris. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode die ligt tussen 1 mei en 30 april van het achterliggende jaar. De vakantietoeslag wordt één keer per jaar uitbetaald in de maand mei. De werknemer heeft recht op een beoordelingstoeslag op het moment dat hij alleen of in samenwerking met anderen een hele goede prestatie heeft geleverd. De hoogte van dit bedrag zal afhangen van het project en zal in samenspraak met de werkgever worden vastgesteld. De algemeen directeur heeft echter geen recht op een beoordelingstoeslag. Hij zal in plaats daarvan een bonus ontvangen. De hoogte van dit bedrag wordt berekend door een vast percentage van de winst. Dit percentage zal bij het tekenen van het arbeidscontract vast worden gesteld SECUNDAIRE ARBEIDSVOORW AARDEN Een tweetal secundaire arbeidsvoorwaarden staan vast en zijn voor iedere werknemer gelijk. De werknemer heeft recht op 21 vakantiedagen per kalenderjaar, met behoud van salaris. De werknemer heeft recht op een mobile telefoon, zodat de desbetreffende persoon altijd de beschikking heeft over een communicatiemiddel. De hoogte van een het telefoonabonnement scheelt echter wel per werknemer. De secundaire arbeidsvoorwaarden worden per functie nog aangevuld met overige secundaire arbeidsvoorwaarden. De algemeen directeur en de marketingmanager hebben beiden recht op een vergoeding om zakelijke kleding aan te schaffen. Uitsluitend het hoofd van de ontwerpafdeling heeft recht op een laptop. De resterende werknemers hebben toegang tot een computer in het bedrijf zelf. Ten slot hebben de financieel manager, hoofd administratie en de personeelsmanager de keuze uit reiskostenvergoeding van 0.19,- per kilometer of een bijdrage aan de kinderopvang TERTIAIRE ARBEIDSVOORW AARDEN In tegenstelling tot de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, zijn de tertiaire arbeidsvoorwaarden voor de gehele organisatie gelijk. De werkzaamheden van de werknemer zullen in een veilige omgeving worden uitgevoerd. De sfeer op de werkvloed mag niet verstoord worden door de werknemer. Hier zal sterk toezicht op worden gehouden. De werknemer staat per maand 3.00,- van zijn loon af, zodat er eenmaal per jaar een personeelsuitje georganiseerd kan worden voor het gehele personeel. 22

23 HOOFDSTUK 4: DE B.V. Doordat er een nieuwe regelgeving is gekomen over de B.V. heeft FAMI direct gekozen om voor deze nieuwe regelgeving te gaan. Binnen dit hoofdstuk wordt hieraan ook uitgebreid aandacht geschonken. Want waarom zou FAMI voor deze regelgeving gaan en wat zijn hier de voordelen en nadelen van. Daarnaast heeft FAMI ook de keuze gehad uit twee financieringsmogelijkheden namelijk crowdfunding en informal investors. Normaal zou een organisatie geld bij de banken kunnen halen maar de banken zijn in verband met de crisis moeilijk in het financieren van een startende onderneming. Bij de financieringsmogelijkheden zijn de voordelen en nadelen ook op een rijtje gezet en zo heeft FAMI uiteindelijk een financieringsvorm gekozen die het beste binnen de organisatie past. 23

24 4.1 WAAROM EEN B.V.? Sinds 1 oktober 2012 zijn de regels om een besloten vennootschap (B.V.) op te richten versoepeld. Zo is het verplichte startkapitaal van afgeschaft. Ook zijn er na deze versoepeling meer mogelijkheden om een B.V. op te richten naar eigen wens. Deze nieuwe B.V. met de versoepelde regeling heet Flex-B.V.. Is zo n Flex-B.V. ook voor FAMI interessant? Wat zijn de voor en nadelen die FAMI tegen zal kunnen komen? In de nieuwe maatregelen staat beschreven dat bij de oprichting van een Flex-B.V. geen verplicht startkapitaal van ,- hoeft worden betaald. Voor FAMI is dit een voordeel omdat zij nu een Flex-B.V. kunnen oprichten zonder een hoog begin startkapitaal te bezitten. De afschaffing van het verplichte startkapitaal heeft niet alleen maar voordelen. Zo zou het voor de mogelijke schuldeisers onmogelijk zijn om geld te krijgen, dit in verband met het afgescheiden privé en zakelijk vermogen. Daarom is er een regel opgesteld voor het geval dat er onzorgvuldig gehandeld wordt. Wanneer dit gebeurt kan FAMI aansprakelijk worden gesteld op het privé vermogen. De verplichte bankverklaring en accountantsverklaring komen te vervallen. Het afschaffen van de bankverklaring heeft als voordeel voor FAMI dat zij nu geen bankverklaring meer nodig hebben van een bancaire instelling. De afschaffing van de accountantsverklaring houdt in dat FAMI geen aparte verklaring van de accountant meer nodig heeft. De ingebrachte goederen hoeven niet meer minimaal overeen te komen met het bedrag dat op de aandelen moet worden gestort. Bij een Flex-B.V. heeft FAMI ook meer vrijheid om de inrichting van de statuten te bepalen. De enige verplichte informatie die in de statuten moet komen te staan is de naam, vestigingsplaats, het doel van de B.V., het aandelenkapitaal en een regeling voor directeuren en/of commissarissen die plotseling wegvallen wegens bijvoorbeeld ziekte of schorsing. De normen met betrekking tot de aandelen zijn versoepeld. Zo kan FAMI de aandelen uitgeven zonder stemrecht of zonder recht op winstuitkering(dividend). Met de nieuwe regeling kunnen de aandeelhouders vergaderen buiten Nederland en mogen ze besluiten nemen buiten de algemene vergadering om. FAMI kan hierdoor sneller handelen en hoeft dus niet meer te wachten op de algemene vergaderingen. De wettelijke blokkeringsregeling is ook afgeschaft. Een B.V. mag de overdrachten van de aandelen beperken. Voorheen moest de B.V. de aandelen eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders alvorens deze aandelen op de beurs aangeboden konden worden. Dat is nu afgeschaft wat ook voor voordeel kan spreken voor FAMI. De inschrijving van de B.V. in het handelsregister blijft ook bij een Flex-B.V. verplicht. Dit kan zowel voor een voordeel als nadeel zorgen. Het voordeel hiervan is dat FAMI makkelijker bestellingen kan plaatsen bij bedrijven. De leveranciers vertrouwen eerder als de organisatie een BTW-nummer heeft en leveren makkelijker goederen. Bedrijven moeten zich inschrijven om een B.V. te kunnen opstarten. De inschrijving kan voor onnodige moeilijkheden zorgen voor FAMI. Een van de nadelen is dat iedereen kan inzien hoe het bedrijf ervoor staat. FAMI is een startende onderneming en er zijn nog geen waarderingen. Hierdoor kunnen klanten wegblijven omdat ze weinig vertrouwen hebben in startende ondernemingen met weinig ervaring. De inschrijving kan ook voor een voordeel zorgen. Als FAMI over een paar jaar een gezond bedrijf is, kunnen andere bedrijven dit zien en hebben deze bedrijven meer vertrouwen in de bezigheden van FAMI. 24

25 Voor FAMI is het dus nu aantrekkelijker geworden om een besloten vennootschap op te richten. Door de nieuwe regeling is er de mogelijkheid ontstaan om een Flex B.V. te starten waarbij je geen startkapitaal van ,- nodig hebt. Dit is één van de grootste voordelen in vergelijking met de normale B.V.. Een van de nadelen is dat FAMI privé aansprakelijk kan worden gesteld als de medewerkers onzorgvuldig gaan handelen. 25

26 4.2 HOE TE FINANCIEREN? FAMI wil een doorstart doorvoeren van RTC, waar deze werknemers voorheen werkzaam waren. Hiervoor is opnieuw een startkapitaal nodig. Tegenwoordig is geld lenen niet meer gemakkelijk en zijn er vele eisen waar aan voldaan moet worden, voordat er een kapitaal mag worden geleend. Banken moeten zekerheid hebben om FAMI een lening te kunnen verstrekken en deze zekerheid kunnen wij hen niet bieden. Vele andere opties om aan vreemd vermogen te komen blijven ook uit doordat FAMI geen onderpand heeft. Daardoor heeft FAMI nog twee opties over. FAMI kan als financieringsvorm Informal Investors of Crowd Funding gebruiken. Enkele overeenkomsten tussen deze vormen: - Beide vormen zijn meestal pas interessant als een bank of eigenvermogen geen oplossing meer kan zijn voor bedrijven. - Beide vormen durven risico s te nemen als het gaat om investeren. - Er is direct contact tussen de kapitaalverstrekker en de onderneming CROW D FUNDING Echter zijn er ook belangrijke verschillen tussen beide vormen, waardoor de ene vorm aantrekkelijker kan zijn voor een onderneming dan de andere. Bij crowdfunding zijn het vele verschillende investeerders bij elkaar. Het idee achter deze vorm is dat veel particulieren een klein bedrag kunnen investeren en al deze kleine investeringen bij elkaar financieren het volledig benodigde bedrag. Crowd Funding heeft verder nog als kenmerk dat de communicatie via internet verloopt, waarbij de onderneming de investeerders niet persoonlijk kent. De voordelen van Crowd Funding zijn dat de onderneming minder energie hoeft te steken in het overtuigen van de investeerders. Het plan van de onderneming wordt op het internet gezet en investeerders kunnen deze doorlezen en bepalen of ze daarin willen investeren. Een persoonlijke benadering is hierdoor niet nodig wat veel tijd bespaard. Het kost de onderneming zelf geen tijd en kosten om investeerders te vinden omdat de site deze doelgroep weet te bereiken. Nadelen zijn echter dat sites ook eisen stellen. Indien het benodigde kapitaal niet voor 100% wordt behaald binnen een bepaalde tijd wordt de gehele investering afgeblazen. Investeerders krijgen dan hun geld terug en het bedrijf heeft alsnog geen financiering. Een ander nadeel is dat er vaak heel veel investeerders nodig zijn om het totale kapitaal bij elkaar te krijgen. Dit komt omdat investeerders al vanaf 20,-en tot een maximum van 5.000,- euro kunnen investeren. Wanneer een onderneming een groot startkapitaal nodig heeft is Crowd Funding geen optie. Tevens kan een onderneming de investeerders niet persoonlijk benaderen om hen te overtuigen waardoor het plan het enige doorslaggevende middel is. 26

27 Financieringsbegroting Eigen vermogen Bedrag Aandelen Donaties Totale eigen vermogen Vreemd vermogen Bedrag Donaties met tegenprestatie in natura Totale vreemd vermogen Totaal vermogen Dit financieringsplan is op basis van Crowdfunding samengesteld. Hierbij is er gebruik gemaakt door de investeringsbegroting die onder de bijlage staat. Er zijn drie verschillende manieren van Crowdfunding namelijk een donatie, een donatie met een tegenprestatie in natura en als laatste een aandeel. Op dit financieringsplan staan deze drie manieren allemaal beschreven. De donaties staan op de financieringsbegroting voor een bedrag van ,- dit is een kleiner bedrag, omdat dit geld is wat FAMI krijgt van investeerders die daar niets voor terug krijgen. Er zijn niet veel mensen die zomaar hun geld aan een onderneming geven zodat het bedrijf dit kan gebruiken als startkapitaal. Als tweede zijn er donaties met een tegenprestatie in natura dit zijn bedragen die FAMI krijgt van de investeerder maar deze willen daar wel een vergoeding voor terug in natura. Bij FAMI kan hierbij gedacht worden aan een marketingadvies voor het bedrijf van de investeerder. Als laatste staan er aandelen op het financieringsplan, hierbij lenen investeerders geld uit aan FAMI en willen hierover wel rendement ontvangen. Dit rendement valt onder het dividend dat wordt uitgekeerd door de organisatie. Dit is een percentage van de winst INFORMAL INVESTORS De andere financieringsvorm waar FAMI gebruik van zou kunnen maken is Informal Investors. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om één investeerder die het gehele bedrag financiert. De bedragen verschillen vaak tussen de 5.000,- en ,-. Het betreft investeerders die meestal zelf ondernemer zijn of geweest zijn en al tientallen jaren ervaring hebben. Zij hebben vaak verschillende redenen om te investeren, maar het gaat uiteindelijk altijd om het rendement dat zij weten te behalen op het geïnvesteerde vermogen. De onderneming kent deze investeerder wel en moet deze zien te overtuigen tot het verschaffen van het benodigde kapitaal. Informal Investors stellen echter wel hoge eisen en tegenprestaties aan de onderneming. 27

28 Zo willen ze vaak binnen een jaar al resultaat zien en binnen drie jaar het geld terug zien. Om deze investeerders te kunnen overtuigen zal een onderneming met rooskleurige groeicijfers moeten komen. Wat kenmerkend is voor Informal Investors is dat zij naast het verschaffen van vermogen ook betrokken zijn bij de onderneming, waardoor kan een onderneming profiteren van de deskundigheid en ervaring van de investeerder. Dit geldt met name voor startende ondernemingen. Een Informal Investor heeft zijn succes al een keer bewezen en dit geeft vertrouwen aan de onderneming. Het risico is dat een startende onderneming op de achtergrond kan raken, doordat de Informal Investor graag midden in het bedrijf wil staan. Ze kunnen hierbij veeleisend en opdringend optreden, doordat zij vaak beter weten hoe een onderneming haar zaken moet regelen en vaak de neiging hebben om de touwtjes zelf in handen te nemen. Tevens willen de investeerders vaak snel resultaat zien en zijn eisen zoals snelle groei, goede reputatie, naamsbekendheid en media aandacht veelvoorkomend. De onderneming loopt de kans dat de Informal Investor meer dan de helft van de waarde van de onderneming investeert. Dit kan als gevolg hebben dat de Informal Investor de overhand krijgt in het bedrijf en deze in bezit krijgt. Financieringsbegroting Eigenvermogen Bedrag Aandelen Totale eigenvermogen Totaal vermogen Bij een Informal Investor wordt alles gefinancierd door een investeerder. Deze investeerder helpt de onderneming niet alleen financieel maar ook door middel van de kennis die deze investeerder heeft. Dit wordt ook wel een commanditaire vennoot genoemd. Doordat de investeerder mee in het bedrijf gaat wordt diegene gezien als stafdeling van de organisatie. De organiek van de gehele organisatie zou dus veranderen wanneer de organisatie in zee zou gaan met een Informal Investor. Deze organiek is bijgevoegd bij de bijlagen. Er staan alleen aandelen op de financieringsbegroting die het gehele bedrag investeren. Deze staan onder eigen vermogen doordat de investeerder zelf een aandeel in het bedrijf hebben en ook zeggenschap. 28

29 4.2.3 FINANCIERINGSVORM VAN FAMI FAMI heeft gebruik gemaakt van de financieringsvorm Crowdfunding. Hierdoor kunnen ze allereerst naamsbekendheid creëren. Doordat er via internet gefinancierd wordt staat FAMI op een website en zullen investeerders zien dat FAMI een marketingadviesbureau is die een doorstart willen maken. Vaak hebben investeerders zelf ook een bedrijf en zullen de volgende keer dat er gebruik gemaakt moet worden van een marketingadvies terug denken aan FAMI. Door middel van Crowfdfunding kunnen de investeerder ook een deal maken zodat er gebruik gemaakt wordt van donaties met tegenprestatie in natura. Hierbij kunnen investeerders FAMI helpen met de doorstart door hen financieel te steunen en FAMI kan de investeerders helpen door hen een marketingadvies te geven. Daarnaast is het bedrag dat FAMI aan rendement moet betalen lager dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van de financieringsvorm Informal Investors. Een ander motief om voor Crowdfunding te gaan is dat de onderneming zelf de grip blijft houden binnen de organisatie. Wanneer gebruik wordt gemaakt van Informal Investors loopt de onderneming het risico dat de investeerder te veel inspraak krijgt, doordat de investeerder beter op de hoogte is hoe het zakenleven in elkaar steekt. Dit zal bij Crowdfunding nooit het geval zijn doordat de investeerders grotendeels onbekend zijn voor FAMI. Crowdfunding is daarom de beste financieringsvorm voor FAMI zo krijgt de organisatie meer naamsbekendheid, er hoeft minder rendement uitgekeerd te worden en als laatste zal de directie altijd zelf aan het hoofd blijven staan. 29

30 HOOFDSTUK 5: SWOT-ANALYSE Door het opstellen van een SWOT-analyse worden de toekomstmogelijkheden van een product zichtbaar. Dit onderzoek zorgt ervoor dat het duidelijk wordt hoe de markt is en of het product zich op deze markt staande zou houden. De SWOT zelf staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Door deze elementen allen in een tabel te plaatsen, wordt het op een overzichtelijke manier duidelijk of er wel genoeg kansen zijn ten opzichten van de bedreigingen en of er wel genoeg sterkten zijn ten opzichte van de zwaktes. Daarnaast wordt er gekeken hoe deze zwaktes en bedreigen aangepakt kunnen worden door middel van hun sterktes en zwaktes. De sterkten en zwakten worden opgesteld aan de organisatie intern. Hier heeft de organisatie veel invloed op en is zo dus makkelijker aan te passen. De kansen en bedreigingen behoren extern. Hier heeft de organisatie dus geen invloed op en zo zullen de bedreigingen moeten worden bestreden met de sterktes die de organisatie heeft. Om de kansen en bedreigingen te analyseren word er gebruik gemaakt van het vijfkrachtenmodel van Porter. Daarnaast wordt het model gebruikt om de aantrekkelijkheid van de branche te meten en geeft het een inzicht over hoe winstgevend deze bedrijfstak is. Het model bestaat uit vijf krachten die de mate van concurrentie bepalen binnen de bedrijfstak waarin de onderneming opereert. Een ander hulpmiddel om de SWOT-analyse te kunnen formuleren is de DESTEP-analyse. Bij deze analyse wordt er gekeken naar de factoren die zich in de omgeving van de onderneming bevinden, maar waar zij geen invloed op kunnen uitoefenen. Na het opstellen van de DESTEP is het duidelijk welke kansen en bedreigingen een organisatie heeft. Het Porter model en DESTEP-analyse zijn beide uitgewerkt voor de organisatie. Deze Strenghts Goede binding tussen werknemers binnen de organisatie Gespecialiseerd in voedingsmiddelenbranche Hoog opleidingsniveau van de werknemers Grote klanten zoals Coca Cola in ons portfolio Gratis adviezen voor kleine vragen Swot-analyse Weaknesses Grote macht afnemers door homogeen product Nog geen investeerders Imagoschade Weinig bekendheid Opportunities Nieuwe marketingtechnieken/ hulpmiddelen Voedingsmiddelenbranche Verbreding van (social) media Het belangrijker worden van MVO Threats Grote concurrentie op de markt Kleine toetredingsdrempel tot de branche dit komt mede door de nieuwe financieringsmogelijkheden zoals de Flex-B.V. Banken lenen minder snel geld uit Bedrijven willen minder snel geld uitgeven 30

31 uitwerkingen zijn te vinden bij de bijlage. HOOFDSTUK 6 WERKGEVERSMERK Er zijn een aantal redenen om bij FAMI te komen werken. FAMI wil haar werknemers betrekken bij de gehele organisatie en laten weten dat iedereen meetelt. Bovendien is FAMI één grote familie die samen aan de toekomst werkt, niemand staat er alleen voor. Nieuw personeel wordt aangetrokken door middel van vacatures en contracten met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Deze worden aangeboden via social media en vacaturensites. Alle medewerkers hebben een contract en staan op de loonlijst. De medewerkers binnen de organisatie FAMI hebben een enthousiaste en gemotiveerde werkhouding en proberen dit over te dragen aan nieuwe werknemers. Behulpzaamheid en betrouwbaarheid zijn ook vereiste die FAMI stelt aan haar personeel. Het huidige personeel is daarom zeer betrouwbaar, behulpzaam wanneer er problemen of vragen zijn en nemen zelf initiatief. Nieuwe werknemers worden daarom begeleidt, zodat zij zich gesteund voelen en zich niet alleen voelen. FAMI helpt mee aan de persoonlijke ontwikkeling van het individu en motiveert haar personeel om zich verder te ontplooien. Om het personeel te betrekken bij de organisatie is er gezamenlijk overleg en hebben de werknemers medezeggenschap. Om een onderlinge band te scheppen met het personeel, wordt er gezamenlijk gepauzeerd. Zo probeert FAMI een hechte band te creëren met het personeel en te laten zien dat het één grote familie is. Tevens biedt FAMI haar werknemers doorgroeimogelijkheden, zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien. Prettige werktijden zijn belangrijk om het personeel gemotiveerd te houden en wanneer er goed gepresteerd wordt is een beloning op zijn plaats. Behalve beloningen krijgt het personeel natuurlijk een vast salaris. Er wordt een rustig en opgeruimde werkomgeving aangeboden, een omgeving waarin zij zich volledig kunnen richten op het werk en waarin zij zich zo prettig mogelijk voelen. 31

32 BIJLAGEN Bronnenlijst Abell-diagram Organisatiedoelstellingen Uitwerking van 7-S model functie- en competentieprofielen Functiebeschrijving algemeen directeur: Functiebeschrijving personeelsmanager Functiebeschrijving administratief manager Functiebeschrijving financieel manager Functiebeschrijving marketingmanager Functiebeschrijving hoofd ontwerp Format arbeidsovereenkomst ingevuld Algemeen directeur Personeelsmanager Administratief manager Financieel manager Marketing manager Hoofd ontwerp Klokurenmatrix Arbeidsvoorwaarden per functie Algemeen directeur Personeelsmanager Hoofd administratie Financieel manager Hoofd marketing Hoofd ontwerp Investeringsbegroting Uitwerking Porter model Uitwerking DESTEP model 78 32

33 BRONNENLIJST INTERNETSITES: Geraadpleegd op: Geraadpleegd op: Geraadpleegd op: Geraadpleegd op: medewerkers/ Geraadpleegd op: Geraadpleegd op: Geraadpleegd op: Geraadpleegd op: Geraadpleegd op Secretarieel Geraadpleegd op Geraadpleegd op Geraadpleegd op Geraadpleegd op Geraadpleegd op siast+hoofd+administratie%21+%28m%2fv%29 Geraadpleegd op Geraadpleegd op Geraadpleegd op Geraadpleegd op Geraadpleegd op html Geraadpleegd op Geraadpleegd op:

34 Geraadpleegd op: Geraadpleegd op: Geraadpleegd op: Geraadpleegd op: Geraadpleegd op Geraadpleegd op Geraadpleegd op Geraadpleegd op Geraadpleegd op: Geraadpleegd op: Geraadpleegd op: Geraadpleegd op: Geraadpleegd op: BOEKEN DIE GEBRUIKT Z IJN ALS BRON: Heezen, A.W.W., 2012, Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties, Groningen: Noordhoff Uitgevers Kotler, P., Armstrong, G., Borchert, P. en van der Hoek, P., 2012, Marketing de essentie, Pearson Marcus, J. en van Dam, N., 2012, Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Groningen: Noordhoff Uitgevers Schoenmakers, I. en Koopmans, F., 2012, Operationeel personeelsmanagement, Groningen: Noordhoff Uitgevers 34

35 1. ABELL-DIAGRAM 35

36 2. ORGANISATIEDOELSTELLINGEN FAMI wil de onderhandse lening van , - met rendement terug betalen binnen een termijn van vijf jaar vanaf doorstart. Vanaf 1 januari 2015 wil FAMI het opleidingsniveau verbeterd hebben van al haar werknemers. Dit aan de hand van een jaarlijkse toetsing. FAMI wil ervoor zorgen dat het binnen een termijn van twee jaar een winstgevende onderneming is. FAMI wil dat de naamsbekendheid vanaf 1 januari 2014 met 40 procent groeit. 36

37 3. UITWERKING VAN 7-S MODEL 1. Structuur Aan de structuur van RTC B.V. was niet veel op aan te merken. De structuur was een F- indeling die er normaal voor zorgt dat er korte communicatielijnen zijn. Dit was niet het geval bij RTC B.V. want hierbij verliep de communicatie slecht. De structuur hoeft hierbij maar minimaal worden aangepast. Het enige punt is dat de communicatie verbeterd moet worden. FAMI heeft dit gedaan door stafafdelingen bij de structuur te voegen die de lijnfuncties ondersteunen 2. Strategie De strategie binnen RTC B.V. was niet duidelijk opgesteld. Om een strategie te kunnen beschrijven wordt er gebruik gemaakt van een missie, visie en organisatiedoelstellingen. Deze punten waren allen niet aanwezig binnen de organisatie. Daarom zullen deze ook als eerste vast gesteld moeten worden nadat de doorstart is ingevoerd. 3. Systemen De informatie- en communicatiestromen verliepen niet goed binnen RTC B.V.. De afdelingen zoals inkoop, verkoop en ontwerp wisten niet van elkaars werkzaamheden af. Procedures en instructies moeten beter in kaart worden gebracht om zo een beter systeem te krijgen binnen de organisatie. 4. Managementstijl Doordat dit onbekend is binnen de organisatie zal deze na de doorstart ingevoerd moeten worden. 5. Staf Het opleidingsniveau tussen de werknemers onderling verschilde sterk. De werknemers die minder betrokken waren bij het bedrijf hebben hun ontslag gekregen. Na de doorstart zal het opleidingsniveau nog meer omhoog moeten zodat er een beter resultaat wordt bereikt. Dit kan door middel van het afnemen van een jaarlijkse toetsing en het geven van extra cursussen. 6. Sleutelvaardigheden De vaardigheden en activiteiten waarin RTC. B.V. als onderneming in uitblinkt waren de principes van de gemotiveerde werknemers. Deze probeerde altijd de deadline te halen en een zo hoog mogelijk kwaliteit te leveren voor de klant. 7. Significante waarde De normen en waarden binnen RTC B.V. waren dat de werknemers altijd de deadline wilden halen en een zo hoog mogelijke kwaliteit wilden leveren. Verder is het niet bekend of er nog symbolen, rituelen, helden of waarden binnen de organisatie waren. Dit zal dadelijk wel binnen FAMI moeten komen. Daarnaast bestaat de significante waarde uit de visie van het bedrijf. Deze was niet duidelijk binnen het oude bedrijf en daarom heeft FAMI een nieuwe missie opgesteld. 37

38 4. FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIELEN 4.1 FUNCTIEBESCHRIJVING A LGEMEEN DIRECTEUR: Functienaam: Algemeen directeur Doel van de functie: Een integraal geleide, gestuurde en gecontroleerde organisatie krijgen, die kwalitatief advies geeft. De algemeen directeur is eindverantwoordelijke over de gehele organisatie en zal daarom ook alle medewerkers op (in)directe wijze moeten aansturen. Plaats binnen de organisatie: De algemeen directeur staat bovenaan in de organisatie. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het eind resultaat en zal leiding hebben over iedereen in het bedrijf. Uitwerking in taken: Aansturen van het management team: Het bepalen van het beleid in de betreffende afdeling door het aansturen van de betrokken managers. Het nemen van beslissingen als de beslissingsbevoegdheid van een manager niet meer toereikend is. In samenwerking met de betreffende afdelingsmanagers zorgen dat het juiste bedrijfsbeleid wordt bedacht en gehanteerd. Het beoordelen van de resultaten van de verschillende afdelingen. Het optreden en verantwoording nemen wanneer er negatieve verhalen in de media verschijnen. Bevoegdheden: Tekeningbevoegdheid, de algemeen directeur van FAMI is bevoegd om contracten te ondertekenen. Beslissingsbevoegd, de beslissing maken om een investering wel of niet aan te gaan. Inkoop orders bij leveranciers te plaatsen. De algemeen directeur is bevoegd om personeel te ontslaan of aan te nemen, dit zal in overleg gaan met de hoofdmanager van de personeelsafdeling. De algemeen directeur zal ook bevoegd zijn om de salarissen van het personeel te bepalen. Werk-, denkniveau en vaardigheden: Minimaal HBO werk- en denkniveau Management vaardigheden 38

39 Generieke competenties: Leiding geven Geeft sturing binnen de afdeling, zodat medewerkers weten hoe processen moeten verlopen. Voor deze sturing is discipline, duidelijkheid en zelfverzekerdheid nodig. Verantwoordelijkheid Neemt verantwoordelijkheid en laat zien dat het werk serieus genomen moet worden door middel van professioneel gedrag. Samenwerken Samenwerken en overleggen met de opdrachtgever, zijn leidinggevende, medewerkers, collages en derden. Vooruitstrevend/vooruitdenkend Er wordt geprobeerd de processen te optimaliseren door een efficiëntere en/of effectievere manier van uitvoering toe te passen. Dit is vooral gericht op de toekomst zodat de processen beter zullen verlopen. Zelfstandigheid en ondernemend Doordat er veel verantwoordelijkheden op de schouders van een manager rusten zal deze zelfstandig en ondernemend te werk moeten gaan. Er wordt verwacht dat er duidelijke beslissingen gemaakt zullen worden die in het voordeel van de organisatie zijn. Communicatie Als manager moet zowel intern als extern goed worden gecommuniceerd. Extern zullen de plannen goed tot uiting moeten worden gebracht, hierbij kan gedacht worden aan financiers, afnemers en leveranciers. Intern zal de communicatie tussen managers en afdelingen onderling goed moeten verlopen. Functie gerelateerde competenties Plannen en organiseren Het is de bedoeling dat een algemeen directeur proactief reageert en zorgt dat de planning goed verloopt. Resultaat gericht Het geldt zowel commercieel als organisatorisch dat het resultaat gericht is. Door middel van een juiste structuur van een bedrijf moet een zo goed mogelijk resultaat behaald worden, dit met zo weinig mogelijk middelen. Sterke persoonlijkheid Doordat de algemeen directeur bovenaan staat in de hiërarchie heeft de directeur grote verantwoordelijkheid en het is niet de bedoeling dat hij overlopen wordt door zijn werknemers. 39

40 4.2 FUNCTIEBESCHRIJVING P ERSONEELSMANAGER Functienaam: Personeelsmanager Doel van de functie: De doelstellingen van het proces personeelsmanagement bestaat uit het optimaal benutten en inzetten van kennis en vaardigheden van medewerkers, waarbij er sprake is van een optimale benutting van kennis en vaardigheden van de individuele medewerker. Bovendien is er sprake van een hoge productiviteit en betrokkenheid van het personeel, waarbij er op een effectieve wijze gewerkt wordt. Onder het personeel is er sprake van een laag ziekteverzuim, weinig verloop en tevreden medewerkers. Plaats binnen de organisatie: De plaats van de personeelsmanager binnen FAMI is dat de manager directe verantwoording af zal moeten leggen aan de algemene directeur. De personeelsmanager is een functionele stafafdeling, wat betekent dat de gespecialiseerde stafmedewerker een stuk werk zelf uitvoert ten behoeve van de lijn. Verder verstrekken ze dwingende aanwijzingen of opdrachten aan het personeel. Door deze plaats in de organisatie is de personeelsmanager meer betrokken bij het resultaat en is er inbreng van deskundigheid in bedrijfsprocessen. Uitwerking in taken: De personeelsmanager moet het personeel aansturen en het personeelsbestand beheren. Naast het beheren van het personeelsbestand moet deze eerst opgesteld worden. Dit is ook een taak van de personeelsmanager. Motiveren en begeleiden/coachen van het personeel. Het ontwerpen van leerarrangementen. Trainen van personeel. Geven van opleidingsadvies. Bevoegdheden De personeelsmanager heeft de bevoegdheid om andere managers te adviseren bij het aannemen of ontslaan van personeelsleden Een personeelsmanager is bevoegd om te adviseren bij functiegesprekken. Werk-, denkniveau en vaardigheden Minimaal HBO werk- en denkniveau. Graag een HBO waarbij de personele kant word benadrukt. Werkervaring op het gebied van leidinggeven. 40

41 Generieke competenties: Leiding geven Geeft sturing binnen de afdeling, zodat medewerkers weten hoe processen moeten verlopen. Voor deze sturing is discipline, duidelijkheid en zelfverzekerdheid nodig. Verantwoordelijkheid Neemt verantwoordelijkheid en laat zien dat het werk serieus genomen moet worden door middel van professioneel gedrag. Samenwerken Samenwerken en overleggen met de opdrachtgever, zijn leidinggevende, medewerkers, collages en derden. Vooruitstrevend/vooruitdenkend Er wordt geprobeerd de processen te optimaliseren door een efficiëntere en/of effectievere manier van uitvoering toe te passen. Dit is vooral gericht op de toekomst zodat de processen beter zullen verlopen. Zelfstandigheid en ondernemend Doordat er veel verantwoordelijkheden op de schouders van een manager rusten zal deze zelfstandig en ondernemend te werk moeten gaan. Er wordt verwacht dat er duidelijke beslissingen gemaakt zullen worden die in het voordeel van de organisatie zijn. Communicatie Als manager moet zowel intern als extern goed worden gecommuniceerd. Extern zullen de plannen goed tot uiting moeten worden gebracht, hierbij kan gedacht worden aan financiers, afnemers en leveranciers. Intern zal de communicatie tussen managers en afdelingen onderling goed moeten verlopen. Functie gerelateerde competenties: Problemen analyseren Als personeelsmanager moet je problemen signaleren, actief zoeken naar de benodigde informatie, deze informatie herkennen en verbanden kunnen leggen tussen deze gegevens. Flexibel gedrag Een gedragsstijl moet kunnen worden aangepast om een bepaald doel te bereiken. Voor bepaalde activiteiten is er een andere gedragsstijl nodig om deze goed uit te kunnen voeren. Integriteit Handhaaft op consistente wijze algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag. Toont zich hierop aanspreekbaar en spreekt anderen erop aan. Didactische vaardigheden/coachen Je moet mensen dingen kunnen leren en weten hoe je ze motiveert om te leren. Je bent je bewust van de verschillende leerstijlen van mensen Motiveren Het is belangrijk dat de personeelsmanager het personeel onder haar goed kan motiveren voor het werk dat moet verricht worden. 41

42 4.3 FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MANAGER Functienaam: Administratief manager Doel van de functie: Het administreren van gegevens en gebeurtenissen die zich in het bedrijf FAMI afspelen. Hierdoor is intern controle mogelijk en kunnen problemen ontdekt worden of uit blijven. Financiële activiteiten zoals salarissen en facturen kunnen hierdoor voldaan worden. De functie vervult een adviserende rol aan de controller of bedrijfsleiding bij administratieve vragen en problemen. Plaats binnen de organisatie: De administratief manager staat direct onder de manager en zal door de functionele stafafdelingen ondersteund worden. De taken van een administratief manager: De administratief manager zorgt voor een volledige, betrouwbare en tijdige vastlegging van de bedrijfsadministratie en zorgt er tegelijker tijd voor dat deze zo soepel mogelijk verloopt. Houdt toezicht en controle op administratieve gegevens zoals salarissen, facturen, projecten, rapportages e.d. Leidt projecten en zorgt voor planningen. Maakt rapporten en analyses en rapporteert de directie en/of directeur. Aansturen van personeel op de administratieve afdeling en eventueel coachen. Adviseert medewerkers en afdelingen en bevorderd de samenwerking. Beslissingen nemen en intensief samenwerken met afdelingen. Overige taken die van toepassing kunnen zijn: Volgt eventuele cursussen die beroepsgericht zijn. Optimaliseert administratieve processen. Denkt vooruitstrevend, met de toekomst bezig zijn. Bevoegdheden van een administratief manager: Zelfstandig leiding geven aan de administratieve afdeling. Zelfstandig adviseren aan medewerkers en afdelingen. 42

43 Werk-, denkniveau en vaardigheden: Minimaal HBO werk- en denkniveau Management vaardigheden Generieke competenties: Leiding geven Geeft sturing binnen de afdeling, zodat medewerkers weten hoe processen moeten verlopen. Voor deze sturing is discipline, duidelijkheid en zelfverzekerdheid nodig. Verantwoordelijkheid Neemt verantwoordelijkheid en laat zien dat het werk serieus genomen moet worden door middel van professioneel gedrag. Samenwerken Samenwerken en overleggen met de opdrachtgever, zijn leidinggevende, medewerkers, collages en derden. Vooruitstrevend/vooruitdenkend Er wordt geprobeerd de processen te optimaliseren door een efficiëntere en/of effectievere manier van uitvoering toe te passen. Dit is vooral gericht op de toekomst zodat de processen beter zullen verlopen. Zelfstandigheid en ondernemend Doordat er veel verantwoordelijkheden op de schouders van een manager rusten zal deze zelfstandig en ondernemend te werk moeten gaan. Er wordt verwacht dat er duidelijke beslissingen gemaakt zullen worden die in het voordeel van de organisatie zijn. Communicatie Als manager moet zowel intern als extern goed worden gecommuniceerd. Extern zullen de plannen goed tot uiting moeten worden gebracht, hierbij kan gedacht worden aan financiers, afnemers en leveranciers. Intern zal de communicatie tussen managers en afdelingen onderling goed moeten verlopen. Functie gerelateerde competenties: Specialist op administratief niveau Doordat de administratief manager eindverantwoordelijke is voor de administratieve stukken, zal de betreffende manager daarom gespecialiseerd moeten zijn op dit gebied. Door deze opgebouwde kennis kunnen medewerkers in deze afdeling geadviseerd worden bij problemen en vraagstukken. Gestructureerde werkhouding Gestructureerd werken, waarbij alles op een duidelijke en overzichtelijke manier wordt vastgelegd. 43

44 4.4 FUNCTIEBESCHRIJVING FINANCIEEL MANAGER Functienaam: Financieel manager Doel van de functie: Het faciliteren van de diensten binnen FAMI op het gebied van financiën. Waarbij de financiële administratie op orde moet zijn en het budget bewaakt. De manager is belast met het beleid binnen de afdeling Financiën. Deze moet de financieel manager zien te waarborgen van de financiële positie binnen de organisatie. Er zal ook gezorgd moeten worden dat de aanpassingen in het bedrijfsproces precies zo geïmplementeerd worden zoals de financieel manager zal aangeven. Plaats binnen de organisatie: De plaats van de financieel manager binnen FAMI is dat de manager directe verantwoording zal moeten afdragen aan de algemeen directeur. De financieel manager is een functionele stafafdeling van de algemeen directeur. Wat betekent dat er wel invloed kan worden uitgeoefend op de andere afdelingen die geen functionele stafafdeling zijn. Uitwerking in taken: Het bekijken van de rol van de werknemers binnen de organisatie om zo te analyseren welke knelpunten er spelen. En welke maatregelen genomen kunnen worden om effectiever en efficiënter te werk te kunnen gaan. Zorgen dat alle financiële risico's bekend zijn om er zo voor te kunnen zorgen dat deze aangepakt zullen worden. Het vaststellen van een goed beleid waarbij de financiën centraal zullen staan, dit gebeurt in overleg met de directie en andere managers. Dit zal tot stand moeten gekomen door middel van het verzamelen, ordenen en analyseren van de gegevens die ten behoeve van de beleidsnotities tot stand zijn gekomen. Het in het oog houden van de financiën en de beleidsprocessen waardoor er een goede intensieve monitoring zal zijn op lange termijn. Bewaken en realiseren van het opgestelde beleid. Zorgen dat er voortdurend wordt gecontroleerd op rechtmatigheid, doelmatigheid en doelgerichtheid. Zorgen dat de afspraken die in het bedrijfsbeleid staan worden uitgevoerd op de juiste manier. Laten uitwerken van werkprocessen, procedures, richtlijnen en kaders. Het verzorgen van alle financiën, waaronder liquiditeitsbeheer en het aantrekken van financiële middelen. Zo ook het financieel statuut en het periodiek opstellen van het treasury jaarplan. 44

45 Bevoegdheden: Zelfstandig leiding geven aan de financiële afdeling. Eindverantwoordelijke voor de financiële verslagen. In overleg met de andere afdelingen het bedrijfsbeleid bepalen. Werk-, denkniveau en vaardigheden: Minimaal HBO werk- en denkniveau. Werkervaring op het gebied van leidinggeven. Generieke competenties: Leiding geven Geeft sturing binnen de afdeling, zodat medewerkers weten hoe processen moeten verlopen. Voor deze sturing is discipline, duidelijkheid en zelfverzekerdheid nodig. Verantwoordelijkheid Neemt verantwoordelijkheid en laat zien dat het werk serieus genomen moet worden door middel van professioneel gedrag. Samenwerken Samenwerken en overleggen met de opdrachtgever, zijn leidinggevende, medewerkers, collages en derden. Vooruitstrevend/vooruitdenkend Er wordt geprobeerd de processen te optimaliseren door een efficiëntere en/of effectievere manier van uitvoering toe te passen. Dit is vooral gericht op de toekomst zodat de processen beter zullen verlopen. Zelfstandigheid en ondernemend Doordat er veel verantwoordelijkheden op de schouders van een manager rusten zal deze zelfstandig en ondernemend te werk moeten gaan. Er wordt verwacht dat er duidelijke beslissingen gemaakt zullen worden die in het voordeel van de organisatie zijn. Communicatie Als manager moet zowel intern als extern goed worden gecommuniceerd. Extern zullen de plannen goed tot uiting moeten worden gebracht, hierbij kan gedacht worden aan financiers, afnemers en leveranciers. Intern zal de communicatie tussen managers en afdelingen onderling goed moeten verlopen. Functie gerelateerde competenties Flexibiliteit Er zullen vele problemen kunnen optreden waarin snel geschakeld zal moeten worden door een manager. Ook kan er binnen de afdeling aansturing nodig zijn om het in goede banen te laten lopen. Financieel bewustzijn Beschikken over voldoende financiële deskundigheid en dit kunnen toepassen op de organisatie. 45

46 4.5 FUNCTIEBESCHRIJVING M ARKETINGMANAGER Functienaam: Marketingmanager Doel van de functie: Het doel van de marketingmanager is advies geven aan de directie over nieuwe markten en producten om zo nieuwe manieren te bedenken om de behoeftes van de klant te bevredigen. Dit doormiddel van een slimme en effectieve manier van reclamecampagne en andere manieren om het product/dienst te promoten bij de consument. Plaats binnen de organisatie: De marketingmanager is het hoofd van de afdeling marketing en wordt meestal aangestuurd door de directie. Daarnaast werkt een marketeer veel samen met de afdelingen verkoop, ontwerp en financiën. Uitwerking in taken: Identificeert en ontwikkelt marktstrategieën op basis van kennis van de doelstellingen van een organisatie, marktkenmerken en factoren als kosten en winstmarges. Evalueert de financiële aspecten van productontwikkeling. Vertaalt de marketingstrategie in concrete acties door het ontwikkelen van operationele marketingactiviteiten en een promotiebeleid voor producten en diensten. Zorgt ervoor dat de afdeling op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op de markt. Zorgt ervoor dat er zo effectief en efficiënt mogelijk gewerkt word. Zorgt dat er voortdurend word gecontroleerd op rechtmatigheid, doelmatigheid en doelgerichtheid. Zorgen dat de afspraken die in het bedrijfsbeleid staan worden uitgevoerd op de juiste manier. De teambuilding van de afdeling, ervoor zorgen dat men plezier in het werk heeft zodat de kwaliteit van de adviezen hoger worden. Laten uitwerken van werkprocessen, procedures en richtlijnen en kaders. Ervoor zorgen dat de werknemers creatieve ideeën bedenken en uitwerken. Bevoegdheden: Zelfstandig leiding geven aan de marketingafdeling. Eindverantwoordelijke voor de marketingadviezen. 46

47 Werk-, denkniveau en vaardigheden Minimaal HBO werk- en denkniveau. Een HBO opleiding waarbij marketing een belangrijke rol speelt. Werkervaring op het gebied van leidinggeven. Generieke competenties: Leiding geven Geeft sturing binnen de afdeling, zodat medewerkers weten hoe processen moeten verlopen. Voor deze sturing is discipline, duidelijkheid en zelfverzekerdheid nodig. Verantwoordelijkheid Neemt verantwoordelijkheid en laat zien dat het werk serieus genomen moet worden door middel van professioneel gedrag. Samenwerken Samenwerken en overleggen met de opdrachtgever, zijn leidinggevende, medewerkers, collages en derden. Vooruitstrevend/vooruitdenkend Er wordt geprobeerd de processen te optimaliseren door een efficiëntere en/of effectievere manier van uitvoering toe te passen. Dit is vooral gericht op de toekomst zodat de processen beter zullen verlopen. Zelfstandigheid en ondernemend Doordat er veel verantwoordelijkheden op de schouders van een manager rusten zal deze zelfstandig en ondernemend te werk moeten gaan. Er wordt verwacht dat er duidelijke beslissingen gemaakt zullen worden die in het voordeel van de organisatie zijn. Communicatie Als manager moet zowel intern als extern goed worden gecommuniceerd. Extern zullen de plannen goed tot uiting moeten worden gebracht, hierbij kan gedacht worden aan financiers, afnemers en leveranciers. Intern zal de communicatie tussen managers en afdelingen onderling goed moeten verlopen. Functie gerelateerde competenties: Creativiteit Een marketingmanager moet op creatieve manieren vinden om op te vallen in de markt. Dit hoeft niet altijd duur te zijn, want slimme marketeers kunnen op verschillende manieren een product of dienst promoten. Commercieel gericht Beschikken over commerciële vaardigheden die kunnen worden gebruikt in situaties waar het bedrijf mee te maken krijgt. Besluitvaardigheid Durven knopen door te hakken en beslissingen nemen over de uit te voeren campagnestrategie, maar ook over nieuwe producten en diensten die het bedrijf gaat ontwikkelen. 47

48 4.6 FUNCTIEBESCHRIJVING H OOFD ONTW ERP Functienaam: Hoofd ontwerper Doel van de functie: Het doel van de hoofdontwerper is dat er leiding moet worden gegeven aan de afdeling ontwerp, en zo de eindverantwoording moet worden gedragen over het eindresultaat. Het eindresultaat betreft het product dat gegeven wordt aan de opdrachtgever. Het proces van begin tot het eindresultaat wordt geleid door de hoofd ontwerper die hierbij een aantal stappen doorloopt. Allereerst word erin gegaan op de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Hierbij staat de mening en deskundigheid centraal. Op basis van het gesprek met de opdrachtgever legt hij alle informatie vast en gaat op grond van deze informatie samen met zijn afdeling ontwerp onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens trekt de hoofd ontwerper daarbij zijn conclusies en komt tot een passend advies voor de opdrachtgever om het product te realiseren. De hoofd ontwerper neemt alle beslissingen en besluiten binnen deze afdeling, deze is dus hiervoor aansprakelijk zodat al het werk goed wordt verricht en dat het op tijd af is. Plaats binnen de organisatie: De hoofdontwerper staat direct onder de algemeen directeur, de hoofdontwerper word ondersteund door de functionele stafafdelingen. Uitwerking in taken: Ontwerpen is een belangrijke taak voor de hoofdontwerper. Dit is de hoofdtaak, het draait allemaal om het ontwerpen van bijvoorbeeld reclames, websites en billboards. Het hoofdontwerp heeft als taak het adviseren van de medewerkers in de ontwerpafdeling. Plannen en organiseren is een van de belangrijke taken van vrijwel elke manager. Het hoofdontwerp moet zorgen dat hij de juiste planning maakt over het inzetten van reclames, het maken en verbeteren van de website en de juiste plaats van de billboards. Bevoegdheden: De hoofdontwerper is bevoegd om een eigen draai te geven aan alles wat ontworpen moet worden. Een andere bevoegdheid van de hoofdontwerper is de beslissing maken over het invoeren van een bepaalde reclame. Werk-, denkniveau en vaardigheden: Minimaal HBO werk- en denkniveau. Werkervaring op het gebied van ontwerpen. 48

49 Generieke competenties: Leiding geven Geeft sturing binnen de afdeling, zodat medewerkers weten hoe processen moeten verlopen. Voor deze sturing is discipline, duidelijkheid en zelfverzekerdheid nodig. Verantwoordelijkheid Neemt verantwoordelijkheid en laat zien dat het werk serieus genomen moet worden door middel van professioneel gedrag. Samenwerken Samenwerken en overleggen met de opdrachtgever, zijn leidinggevende, medewerkers, collages en derden. Vooruitstrevend/vooruitdenkend Er wordt geprobeerd de processen te optimaliseren door een efficiëntere en/of effectievere manier van uitvoering toe te passen. Dit is vooral gericht op de toekomst zodat de processen beter zullen verlopen. Zelfstandigheid en ondernemend Doordat er veel verantwoordelijkheden op de schouders van een manager rusten zal deze zelfstandig en ondernemend te werk moeten gaan. Er wordt verwacht dat er duidelijke beslissingen gemaakt zullen worden die in het voordeel van de organisatie zijn. Communicatie Als manager moet zowel intern als extern goed worden gecommuniceerd. Extern zullen de plannen goed tot uiting moeten worden gebracht, hierbij kan gedacht worden aan financiers, afnemers en leveranciers. Intern zal de communicatie tussen managers en afdelingen onderling goed moeten verlopen. Functie gerelateerde competenties: Overtuigen en beïnvloeden In staat zijn om de opdrachtgever te overtuigen van de relevantie van gemaakte keuzes en hiermee dus de mening van de desbetreffende persoon te beïnvloeden. Presenteren De hoofdontwerper moet het ontwerp met de achterliggende gedachte hiervan goed kunnen overbrengen op de algemeen directeur en andere bedrijven. Inzetten van materialen en middelen Het gebruik maken van de relevante software, verzamelt benodigde materialen en digitale bestanden. De hoofdontwerper zorgt ervoor dat bestanden in het juiste formaat en met de juiste specificaties worden aangeleverd. Creëren en innoveren Het innoveren is heel belangrijk bij de hoofdontwerper. De smaak van mensen verwisselt constant en daar moet de ontwerper op reageren door het innoveren van zijn creaties. 49

50 5. FORMAT ARBEIDSOVEREENKOMST INGEVULD 5.1 ALGEMEEN DIRECTEUR De ondergetekenden A. FAMI gevestigd te Den Bosch, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer den Hartog, geboren te Gorinchem op wonende aan de Ringovenlaan te 4161 BS, Heukelum, burger service nummer: in de functie van algemeen directeur; hierna te noemen werkgever, en B. De heer Michiel den Hartog, geboren te Heukelum op , wonende aan de Ringovenlaan te 4161 BS, Heukelum, burger service nummer ; hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1 Indiensttreding 1.1. De werknemer treedt voor onbepaalde tijd bij de werkgever in dienst in de functie van algemeen directeur, met ingang van Na de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer deze arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn De arbeidsovereenkomst kan slechts aan het eind van iedere kalendermaand worden opgezegd. Artikel 2 Functie 2.1. De werknemer krijgt de functie van algemeen directeur. De werkzaamheden die de functie omvat, zijn omschreven in het functie- en competentieprofiel in de bijlage Werknemer verbindt zich tot het verrichten van al die werkzaamheden, die in de uitoefening van de functie redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. Artikel 3 Proeftijd 3.1. De eerste twee maanden van het dienstverband gelden als proeftijd Gedurende de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst zonder vermelding van redenen, op ieder moment van de werkdag, onmiddellijk beëindigen. 50

51 Artikel 4 Werktijden 4.1. De overeengekomen werktijd bedraagt 36 uur per week. De werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. Bij een arbeidsduur van meer dan 5.5 uur, wordt de arbeid onderbroken door een pauze van ten minste een half uur. Na goedkeuring van de werkgever, kan deze pauze worden opgesplitst in twee maal een kwartier Wanneer dat voor de goede vervulling van zijn functie noodzakelijk is, wordt van de werknemer verwacht dat hij buiten de vastgestelde werktijden overwerk verricht Bij een of meer afwijkende diensten met betrekking tot werktijden worden alle arbeidsuren van de afwijkende diensten verhoogd met de percentages zoals deze zijn vermeld in de bijlage over de klokurenmatrix. Deze betaaluren worden bij de eventuele arbeidsuren in dagdiensten opgeteld. Door deze betaaluren en eventuele dagdiensturen tezamen te delen door het totaal aantal overeengekomen arbeidsuren van de arbeidstijdregeling, ontstaat het gemiddelde toeslagpercentage. Dit percentage resulteert in het toeslagbedrag voor deze arbeidstijdregeling. Artikel 5 Salaris Het brutosalaris van werknemer bedraagt 5500, vijfduizendvijfhonderd per maand. De uitbetaling van het salaris vindt plaats aan het eind van iedere maand. Artikel 6 Vakantie- en vakantietoeslag 6.1. De werknemer heeft recht op 21 vakantiedagen per kalenderjaar, met behoud van salaris. Hiervan moet ten minste 2 weken worden opgenomen in de periode juni tot augustus De vakantiedagen kunnen worden opgenomen in overleg met werkgever. Werknemer heeft in ieder geval recht op een aansluitende periode van twee weken vakantie De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 9% van het op jaarbasis berekende brutosalaris. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode die ligt tussen 1 mei en 30 april van het achterliggende jaar. De vakantietoeslag wordt één keer per jaar uitbetaald in de maand mei Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband, wordt de vakantietoeslag berekend naar het aantal maanden dat werknemer in dienst is. Artikel 7 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 7.1. Bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet, betaalt werkgever vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid aan werknemer, de eerste 52 weken, 100% van het laatstgenoten salaris Verschillende periodes van uitkering die elkaar met onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, worden voor de berekening van de maximale duur van 104 weken samengeteld De werknemer is verplicht ieder verzuim wegens ziekte aan werkgever te mededelen op de eerste ziektedag, s morgens voor uur. Zodra de werknemer weer in staat is zijn werkzaamheden te hervatten, meldt hij dit aan de werkgever Indien de periode van arbeidsongeschiktheid of ziekte langer duurt dan 104 weken, vervallen de in artikel 7 bedoelde afspraken. 51

52 Artikel 8 Pensioen De werkgever en werknemer zijn beiden verplicht deel te nemen aan het Pensioenfonds voor de Grafische bedrijven. Beide partijen leven de bepalingen die in de statuten en de regelementen van dit fonds zijn vastgelegd na. Artikel 9 Nevenwerkzaamheden De werknemer zal, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met de werkgever, gedurende de loop van deze arbeidsovereenkomst niet voor een andere werkgever werkzaam zijn. Artikel 10 Geheimhouding De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van deze overeenkomst van werkgever of van de klanten van werkgever heeft gekregen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan. Artikel 11 Concurrentie De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst en na het einde hiervan, gedurende 5 jaren, niet in enige vorm werkzaam te zijn of verwant aan het bedrijf van de werkgever een zaak vestigen of mede doen verdrijven binnen een straal van 20 kilometer waar de werkgever gevestigd is. Dit verbod geldt voor een periode van 5 jaren Het concurrentiebeding is niet van toepassing indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt. Artikel 12 CAO Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO Grafimedia. Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend te (plaats) op (datum): (handtekening werkgever) (handtekening werknemer) 52

53 5.2 PERSONEELSMANAGER De ondergetekenden A. FAMI gevestigd te Den Bosch, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer den Hartog, geboren te Gorinchem op wonende aan de Ringovenlaan te 4161 BS, Heukelum, burger service nummer: in de functie van algemeen directeur; hierna te noemen werkgever, en B. De mevrouw Steffie Hompes, geboren te Bergeijk op 30 maart 1994, wonende aan de Dr. Barentsenstraat te 5571 DE, Bergeijk, burger service nummer: ; hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1 Indiensttreding 1.1. De werknemer treedt voor onbepaalde tijd bij de werkgever in dienst in de functie van Personeelsmanager, met ingang van Na de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer deze arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn De arbeidsovereenkomst kan slechts aan het eind van iedere kalendermaand worden opgezegd. Artikel 2 Functie 2.1. De werknemer krijgt de functie van personeelsmanager. De werkzaamheden die de functie omvat, zijn omschreven in het functie- en competentieprofiel in de bijlage Werknemer verbindt zich tot het verrichten van al die werkzaamheden, die in de uitoefening van de functie redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. Artikel 3 Proeftijd 3.1. De eerste twee maanden van het dienstverband gelden als proeftijd Gedurende de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst zonder vermelding van redenen, op ieder moment van de werkdag, onmiddellijk beëindigen. Artikel 4 Werktijden 4.1. De overeengekomen werktijd bedraagt 36 uur per week. De werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. Bij een arbeidsduur van meer dan 5.5 uur, wordt de arbeid onderbroken door een pauze van ten minste een half uur. Na goedkeuring van de werkgever, kan deze pauze worden opgesplitst in twee maal een kwartier Wanneer dat voor de goede vervulling van zijn functie noodzakelijk is, wordt van de werknemer verwacht dat hij buiten de vastgestelde werktijden overwerk verricht. 53

54 4.3. Bij een of meer afwijkende diensten met betrekking tot werktijden worden alle arbeidsuren van de afwijkende diensten verhoogd met de percentages zoals deze zijn vermeld in de bijlage over de klokurenmatrix. Deze betaaluren worden bij de eventuele arbeidsuren in dagdiensten opgeteld. Door deze betaaluren en eventuele dagdiensturen tezamen te delen door het totaal aantal overeengekomen arbeidsuren van de arbeidstijdregeling, ontstaat het gemiddelde toeslagpercentage. Dit percentage resulteert in het toeslagbedrag voor deze arbeidstijdregeling. Artikel 5 Salaris 5.1. Het brutosalaris van werknemer bedraagt 3500,- drieduizendvijfhonderd per maand. De uitbetaling van het salaris vindt plaats aan het eind van iedere maand De werknemer heeft jaarlijks recht op een dertiende maand. Artikel 6 Vakantie- en vakantietoeslag 6.1. De werknemer heeft recht op 21 vakantiedagen per kalenderjaar, met behoud van salaris. Hiervan moet ten minste 2 weken worden opgenomen in de periode juni tot en met augustus De vakantiedagen kunnen worden opgenomen in overleg met werkgever. Werknemer heeft in ieder geval recht op een aansluitende periode van twee weken vakantie De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 9% van het op jaarbasis berekende brutosalaris. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode die ligt tussen 1 mei en 30 april van het achterliggende jaar. De vakantietoeslag wordt één keer per jaar uitbetaald in de maand mei Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband, wordt de vakantietoeslag berekend naar het aantal maanden dat werknemer in dienst is. Artikel 7 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 7.1. Bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet, betaalt werkgever vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid aan werknemer, de eerste 52 weken, 100% van het laatstgenoten salaris Verschillende periodes van uitkering die elkaar met onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, worden voor de berekening van de maximale duur van 104 weken samengeteld De werknemer is verplicht ieder verzuim wegens ziekte aan werkgever te mededelen op de eerste ziektedag, s morgens voor uur. Zodra de werknemer weer in staat is zijn werkzaamheden te hervatten, meldt hij dit aan de werkgever Indien de periode van arbeidsongeschiktheid of ziekte langer duurt dan 104 weken, vervallen de in artikel 7 bedoelde afspraken. 54

55 Artikel 8 Pensioen De werkgever en werknemer zijn beiden verplicht deel te nemen aan het Pensioenfonds voor de Grafische bedrijven. Beide partijen leven de bepalingen die in de statuten en de reglementen van dit fonds zijn vastgelegd na. Artikel 9 Nevenwerkzaamheden De werknemer zal, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met de werkgever, gedurende de loop van deze arbeidsovereenkomst niet voor een andere werkgever werkzaam zijn. Artikel 10 Geheimhouding De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van deze overeenkomst van werkgever of van de klanten van werkgever heeft gekregen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan. Artikel 11 Concurrentie De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst en na het einde hiervan, gedurende 5 jaren, niet in enige vorm werkzaam te zijn of verwant aan het bedrijf van de werkgever een zaak vestigen of mede doen verdrijven binnen een straal van 20 kilometer waar de werkgever gevestigd is. Dit verbod geldt voor een periode van 5 jaren Het concurrentiebeding is niet van toepassing indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt. Artikel 12 CAO Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO Grafimedia. Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend te (plaats) op (datum): (handtekening werkgever) (handtekening werknemer) 55

56 5.3 ADMINISTRATIEF MANAGE R De ondergetekenden A. FAMI gevestigd te Den Bosch, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer den Hartog, geboren te Gorinchem op wonende aan de Ringovenlaan te 4161 BS, Heukelum, burger service nummer: in de functie van algemeen directeur; hierna te noemen werkgever, en B. De heer Kevin van den Elzen, geboren te Oss op , wonende aan de Nieuwlandsestraat 47 te 5473RT, Heeswijk-Dinther, burger service nummer ; hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1 Indiensttreding 1.1. De werknemer treedt voor onbepaalde tijd bij de werkgever in dienst in de functie van Administratief Manager, Na de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer deze arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn De arbeidsovereenkomst kan slechts aan het eind van iedere kalendermaand worden opgezegd. Artikel 2 Functie 2.1. De werknemer krijgt de functie van Administratief Manager. De werkzaamheden die de functie omvat, zijn omschreven in het functie- en competentieprofiel in de bijlage Werknemer verbindt zich tot het verrichten van al die werkzaamheden, die in de uitoefening van de functie redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. Artikel 3 Proeftijd 3.1. De eerste twee maanden van het dienstverband gelden als proeftijd Gedurende de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst zonder vermelding van redenen, op ieder moment van de werkdag, onmiddellijk beëindigen. Artikel 4 Werktijden 4.1. De overeengekomen werktijd bedraagt 36 uur per week. De werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. Bij een arbeidsduur van meer dan 5.5 uur, wordt de arbeid onderbroken door een pauze van ten minste een half uur. Na goedkeuring van de werkgever, kan deze pauze worden opgesplitst in twee maal een kwartier Wanneer dat voor de goede vervulling van zijn functie noodzakelijk is, wordt van de werknemer verwacht dat hij buiten de vastgestelde werktijden overwerk verricht. 56

57 4.3. Bij een of meer afwijkende diensten met betrekking tot werktijden worden alle arbeidsuren van de afwijkende diensten verhoogd met de percentages zoals deze zijn vermeld in de bijlage over de klokurenmatrix. Deze betaaluren worden bij de eventuele arbeidsuren in dagdiensten opgeteld. Door deze betaaluren en eventuele dagdiensturen tezamen te delen door het totaal aantal overeengekomen arbeidsuren van de arbeidstijdregeling, ontstaat het gemiddelde toeslagpercentage. Dit percentage resulteert in het toeslagbedrag voor deze arbeidstijdregeling. Artikel 5 Salaris Het brutosalaris van werknemer bedraagt 2300,-, tweeduizendriehonderd per maand. De uitbetaling van het salaris vindt plaats aan het eind van iedere maand. Artikel 6 Vakantie- en vakantietoeslag 6.1. De werknemer heeft recht op 27 vakantiedagen per kalenderjaar, met behoud van salaris. Hiervan moet ten minste 2 weken worden opgenomen in de periode december De vakantiedagen kunnen worden opgenomen in overleg met werkgever. Werknemer heeft in ieder geval recht op een aansluitende periode van twee weken vakantie De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 9%van het op jaarbasis berekende brutosalaris. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode die ligt tussen 1 mei en 30 april van het achterliggende jaar. De vakantietoeslag wordt één keer per jaar uitbetaald in de maand mei Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband, wordt de vakantietoeslag berekend naar het aantal maanden dat werknemer in dienst is. Artikel 7 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 7.1. Bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet, betaalt werkgever vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid aan werknemer, de eerste 52 weken, 100% van het laatstgenoten salaris Verschillende periodes van uitkering die elkaar met onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, worden voor de berekening van de maximale duur van 104 weken samengeteld De werknemer is verplicht ieder verzuim wegens ziekte aan werkgever te mededelen op de eerste ziektedag, s morgens voor uur. Zodra de werknemer weer in staat is zijn werkzaamheden te hervatten, meldt hij dit aan de werkgever Indien de periode van arbeidsongeschiktheid of ziekte langer duurt dan 104 weken, vervallen de in artikel 7 bedoelde afspraken. Artikel 8 Pensioen De werkgever en werknemer zijn beiden verplicht deel te nemen aan het Pensioenfonds voor de Grafische bedrijven. Beide partijen leven de bepalingen die in de statuten en de regelementen van dit fonds zijn vastgelegd na. Artikel 9 Nevenwerkzaamheden De werknemer zal, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met de werkgever, gedurende de loop van deze arbeidsovereenkomst niet voor een andere werkgever werkzaam zijn. 57

58 Artikel 10 Geheimhouding De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van deze overeenkomst van werkgever of van de klanten van werkgever heeft gekregen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan. Artikel 11 Concurrentie De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst en na het einde hiervan, gedurende 5 jaren, niet in enige vorm werkzaam te zijn of verwant aan het bedrijf van de werkgever een zaak vestigen of mede doen verdrijven binnen een straal van 20 kilometer waar de werkgever gevestigd is. Dit verbod geldt voor een periode van 5 jaren Het concurrentiebeding is niet van toepassing indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt. Artikel 12 CAO Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO Grafimedia. Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend te (plaats) op (datum): (handtekening werkgever) (handtekening werknemer) 58

59 5.4 FINANCIEEL MANAGER De ondergetekenden A. FAMI gevestigd te Den Bosch, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer den Hartog, geboren te Gorinchem op wonende aan de Ringovenlaan te 4161 BS, Heukelum, burger service nummer: in de functie van algemeen directeur; hierna te noemen werkgever, en B. De mevrouw Milou van den Brand, geboren te Uden op , wonende aan de Hobostraat 1a te 5402 CB Uden, burger service nummer ; hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1 Indiensttreding 1.1. De werknemer treedt voor onbepaalde tijd bij de werkgever in dienst in de functie van financieel manager, met ingang van Na de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer deze arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn De arbeidsovereenkomst kan slechts aan het eind van iedere kalendermaand worden opgezegd. Artikel 2 Functie 2.1. De werknemer krijgt de functie van financieel manager. De werkzaamheden die de functie omvat, zijn omschreven in het functie- en competentieprofiel in de bijlage Werknemer verbindt zich tot het verrichten van al die werkzaamheden, die in de uitoefening van de functie redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. Artikel 3 Proeftijd 3.1. De eerste twee maanden van het dienstverband gelden als proeftijd Gedurende de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst zonder vermelding van redenen, op ieder moment van de werkdag, onmiddellijk beëindigen. Artikel 4 Werktijden 4.1. De overeengekomen werktijd bedraagt 36 uur per week. De werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. Bij een arbeidsduur van meer dan 5.5 uur, wordt de arbeid onderbroken door een pauze van ten minste een half uur. Na goedkeuring van de werkgever, kan deze pauze worden opgesplitst in twee maal een kwartier Wanneer dat voor de goede vervulling van zijn functie noodzakelijk is, wordt van de werknemer verwacht dat hij buiten de vastgestelde werktijden overwerk verricht. 59

60 4.3. Bij een of meer afwijkende diensten met betrekking tot werktijden worden alle arbeidsuren van de afwijkende diensten verhoogd met de percentages zoals deze zijn vermeld in de bijlage over de klokurenmatrix. Deze betaaluren worden bij de eventuele arbeidsuren in dagdiensten opgeteld. Door deze betaaluren en eventuele dagdiensturen tezamen te delen door het totaal aantal overeengekomen arbeidsuren van de arbeidstijdregeling, ontstaat het gemiddelde toeslagpercentage. Dit percentage resulteert in het toeslagbedrag voor deze arbeidstijdregeling. Artikel 5 Salaris Het brutosalaris van werknemer bedraagt 3600, drieduizendzeshonderd per maand. De uitbetaling van het salaris vindt plaats aan het eind van iedere maand. Artikel 6 Vakantie- en vakantietoeslag 6.1. De werknemer heeft recht op 21 vakantiedagen per kalenderjaar, met behoud van salaris. Hiervan moet ten minste 2 weken worden opgenomen in de periode juni tot en met augustus De vakantiedagen kunnen worden opgenomen in overleg met werkgever. Werknemer heeft in ieder geval recht op een aansluitende periode van twee weken vakantie De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 9% van het op jaarbasis berekende brutosalaris. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode die ligt tussen 1 mei en 30 april van het achterliggende jaar. De vakantietoeslag wordt één keer per jaar uitbetaald in de maand mei Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband, wordt de vakantietoeslag berekend naar het aantal maanden dat werknemer in dienst is. Artikel 7 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 7.1. Bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet, betaalt werkgever vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid aan werknemer, de eerste 52 weken, 100% van het laatstgenoten salaris Verschillende periodes van uitkering die elkaar met onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, worden voor de berekening van de maximale duur van 104 weken samengeteld De werknemer is verplicht ieder verzuim wegens ziekte aan werkgever te mededelen op de eerste ziektedag, s morgens voor uur. Zodra de werknemer weer in staat is zijn werkzaamheden te hervatten, meldt hij dit aan de werkgever Indien de periode van arbeidsongeschiktheid of ziekte langer duurt dan 104 weken, vervallen de in artikel 7 bedoelde afspraken. Artikel 8 Pensioen De werkgever en werknemer zijn beiden verplicht deel te nemen aan het Pensioenfonds voor de Grafische bedrijven. Beide partijen leven de bepalingen die in de statuten en de reglementen van dit fonds zijn vastgelegd na. Artikel 9 Nevenwerkzaamheden De werknemer zal, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met de werkgever, gedurende de loop van deze arbeidsovereenkomst niet voor een andere werkgever werkzaam zijn. 60

61 Artikel 10 Geheimhouding De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van deze overeenkomst van werkgever of van de klanten van werkgever heeft gekregen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan. Artikel 11 Concurrentie De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst en na het einde hiervan, gedurende 5 jaren, niet in enige vorm werkzaam te zijn of verwant aan het bedrijf van de werkgever een zaak vestigen of mede doen verdrijven binnen een straal van 20 kilometer waar de werkgever gevestigd is. Dit verbod geldt voor een periode van 5 jaren Het concurrentiebeding is niet van toepassing indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt. Artikel 12 CAO Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO Grafimedia. Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend te (plaats) op (datum): (handtekening werkgever) (handtekening werknemer) 61

62 5.5 MARKETING MANAGER De ondergetekenden A. FAMI gevestigd te Den Bosch, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer den Hartog, geboren te Gorinchem op wonende aan de Ringovenlaan te 4161 BS, Heukelum, burger service nummer: in de functie van algemeen directeur; hierna te noemen werkgever, en B. De heer Rémon Walk, geboren te Helmond op , wonende aan de Buizerdstraat 6 te 5735 HG,Aarle-Rixtel, burger service nummer ; hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1 Indiensttreding 1.1. De werknemer treedt voor onbepaalde tijd bij de werkgever in dienst in de functie van marketingmanager, Na de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer deze arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn De arbeidsovereenkomst kan slechts aan het eind van iedere kalendermaand worden opgezegd. Artikel 2 Functie 2.1. De werknemer krijgt de functie van marketingmanager. De werkzaamheden die de functie omvat, zijn omschreven in het functie- en competentieprofiel in de bijlage Werknemer verbindt zich tot het verrichten van al die werkzaamheden, die in de uitoefening an de functie redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. Artikel 3 Proeftijd 3.1. De eerste twee maanden van het dienstverband gelden als proeftijd Gedurende de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst zonder vermelding van redenen, op ieder moment van de werkdag, onmiddellijk beëindigen. Artikel 4 Werktijden 4.1. De overeengekomen werktijd bedraagt 36 uur per week. De werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. Bij een arbeidsduur van meer dan 5.5 uur, wordt de arbeid onderbroken door een pauze van ten minste een half uur. Na goedkeuring van de werkgever, kan deze pauze worden opgesplitst in twee maal een kwartier Wanneer dat voor de goede vervulling van zijn functie noodzakelijk is, wordt van de werknemer verwacht dat hij buiten de vastgestelde werktijden overwerk verricht Bij een of meer afwijkende diensten met betrekking tot werktijden worden alle arbeidsuren van de afwijkende diensten verhoogd met de percentages zoals deze zijn vermeld in de bijlage over de klokurenmatrix. Deze betaaluren worden bij de eventuele arbeidsuren in dagdiensten opgeteld. Door deze betaaluren en eventuele dagdiensturen tezamen te delen door het totaal aantal overeengekomen arbeidsuren van de arbeidstijdregeling, ontstaat het gemiddelde toeslagpercentage. Dit percentage resulteert in het toeslagbedrag voor deze arbeidstijdregeling. 62

63 Artikel 5 Salaris Het brutosalaris van werknemer bedraagt 4500,- vierduizendvijfhonderd per maand. De uitbetaling van het salaris vindt plaats aan het eind van iedere maand. Artikel 6 Vakantie- en vakantietoeslag 6.1. De werknemer heeft recht op 21 vakantiedagen per kalenderjaar, met behoud van salaris. Hiervan moet ten minste 2 weken worden opgenomen in de periode juni tot en met augustus De vakantiedagen kunnen worden opgenomen in overleg met werkgever. Werknemer heeft in ieder geval recht op een aansluitende periode van twee weken vakantie De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 9%van het op jaarbasis berekende brutosalaris. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode die ligt tussen 1 mei en 30 april van het achterliggende jaar. De vakantietoeslag wordt één keer per jaar uitbetaald in de maand mei Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband, wordt de vakantietoeslag berekend naar het aantal maanden dat werknemer in dienst is. Artikel 7 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 7.1. Bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet, betaalt werkgever vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid aan werknemer, de eerste 52 weken, 100% van het laatstgenoten salaris Verschillende periodes van uitkering die elkaar met onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, worden voor de berekening van de maximale duur van 104 weken samengeteld De werknemer is verplicht ieder verzuim wegens ziekte aan werkgever te mededelen op de eerste ziektedag, s morgens voor uur. Zodra de werknemer weer in staat is zijn werkzaamheden te hervatten, meldt hij dit aan de werkgever Indien de periode van arbeidsongeschiktheid of ziekte langer duurt dan 104 weken, vervallen de in artikel 7 bedoelde afspraken. Artikel 8 Pensioen De werkgever en werknemer zijn beiden verplicht deel te nemen aan het Pensioenfonds voor de Grafische bedrijven. Beide partijen leven de bepalingen die in de statuten en de reglementen van dit fonds zijn vastgelegd na. Artikel 9 Nevenwerkzaamheden De werknemer zal, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met de werkgever, gedurende de loop van deze arbeidsovereenkomst niet voor een andere werkgever werkzaam zijn. Artikel 10 Geheimhouding De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van deze overeenkomst van werkgever of van de klanten van werkgever heeft gekregen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan. 63

64 Artikel 11 Concurrentie De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst en na het einde hiervan, gedurende 5 jaren, niet in enige vorm werkzaam te zijn of verwant aan het bedrijf van de werkgever een zaak vestigen of mede doen verdrijven binnen een straal van 20 kilometer waar de werkgever gevestigd is. Dit verbod geldt voor een periode van 5 jaren Het concurrentiebeding is niet van toepassing indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt. Artikel 12 CAO Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO Grafimedia. Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend te (plaats) op (datum): (handtekening werkgever) (handtekening werknemer) 64

65 5.6 HOOFD ONTW ERP De ondergetekenden A. FAMI gevestigd te Den Bosch, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer den Hartog, geboren te Gorinchem op wonende aan de Ringovenlaan te 4161 BS, Heukelum, burger service nummer: in de functie van algemeen directeur; hierna te noemen werkgever, en B. De heer Gor Hagojan, geboren te Koivakan op , wonende aan de Arendstraat 31 te 6601AV, Wijchen, burger service nummer ; hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende te zijn overeengekomen: Artikel 1 Indiensttreding 1.1. De werknemer treedt voor onbepaalde tijd bij de werkgever in dienst in de functie van Hoofd Ontwerper, Na de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer deze arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn De arbeidsovereenkomst kan slechts aan het eind van iedere kalendermaand worden opgezegd. Artikel 2 Functie 2.1. De werknemer krijgt de functie van Hoofd ontwerper. De werkzaamheden die de functie omvat, zijn omschreven in het functie- en competentieprofiel in de bijlage Werknemer verbindt zich tot het verrichten van al die werkzaamheden, die in de uitoefening van de functie redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden. Artikel 3 Proeftijd 3.1. De eerste twee maanden van het dienstverband gelden als proeftijd Gedurende de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst zonder vermelding van redenen, op ieder moment van de werkdag, onmiddellijk beëindigen. Artikel 4 Werktijden 4.1. De overeengekomen werktijd bedraagt 36 uur per week. De werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag van uur tot uur. Bij een arbeidsduur van meer dan 5.5 uur, wordt de arbeid onderbroken door een pauze van ten minste een half uur. Na goedkeuring van de werkgever, kan deze pauze worden opgesplitst in twee maal een kwartier Wanneer dat voor de goede vervulling van zijn functie noodzakelijk is, wordt van de werknemer verwacht dat hij buiten de vastgestelde werktijden overwerk verricht. 65

66 4.3. Bij een of meer afwijkende diensten met betrekking tot werktijden worden alle arbeidsuren van de afwijkende diensten verhoogd met de percentages zoals deze zijn vermeld in de bijlage over de klokurenmatrix. Deze betaaluren worden bij de eventuele arbeidsuren in dagdiensten opgeteld. Door deze betaaluren en eventuele dagdiensturen tezamen te delen door het totaal aantal overeengekomen arbeidsuren van de arbeidstijdregeling, ontstaat het gemiddelde toeslagpercentage. Dit percentage resulteert in het toeslagbedrag voor deze arbeidstijdregeling. Artikel 5 Salaris Het brutosalaris van werknemer bedraagt 3100,-, drieduizendhonderd per maand. De uitbetaling van het salaris vindt plaats aan het eind van iedere maand. Artikel 6 Vakantie- en vakantietoeslag 6.1. De werknemer heeft recht op 21 vakantiedagen per kalenderjaar, met behoud van salaris. Hiervan moet ten minste 2 weken worden opgenomen in de periode juni tot en met augustus De vakantiedagen kunnen worden opgenomen in overleg met werkgever. Werknemer heeft in ieder geval recht op een aansluitende periode van twee weken vakantie De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 9%van het op jaarbasis berekende brutosalaris. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode die ligt tussen 1 mei en 30 april van het achterliggende jaar. De vakantietoeslag wordt één keer per jaar uitbetaald in de maand mei Bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband, wordt de vakantietoeslag berekend naar het aantal maanden dat werknemer in dienst is. Artikel 7 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 7.1. Bij arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet, betaalt werkgever vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid aan werknemer, de eerste 52 weken, 100% van het laatstgenoten salaris Verschillende periodes van uitkering die elkaar met onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, worden voor de berekening van de maximale duur van 104 weken samengeteld De werknemer is verplicht ieder verzuim wegens ziekte aan werkgever te mededelen op de eerste ziektedag, s morgens voor uur. Zodra de werknemer weer in staat is zijn werkzaamheden te hervatten, meldt hij dit aan de werkgever Indien de periode van arbeidsongeschiktheid of ziekte langer duurt dan 104 weken, vervallen de in artikel 7 bedoelde afspraken. Artikel 8 Pensioen De werkgever en werknemer zijn beiden verplicht deel te nemen aan het Pensioenfonds voor de Grafische bedrijven. Beide partijen leven de bepalingen die in de statuten en de regelementen van dit fonds zijn vastgelegd na. 66

67 Artikel 9 Nevenwerkzaamheden De werknemer zal, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met de werkgever, gedurende de loop van deze arbeidsovereenkomst niet voor een andere werkgever werkzaam zijn. Artikel 10 Geheimhouding De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van deze overeenkomst van werkgever of van de klanten van werkgever heeft gekregen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan. Artikel 11 Concurrentie De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst en na het einde hiervan, gedurende 5 jaren, niet in enige vorm werkzaam te zijn of verwant aan het bedrijf van de werkgever een zaak vestigen of mede doen verdrijven binnen een straal van 20 kilometer waar de werkgever gevestigd is. Dit verbod geldt voor een periode van 5 jaren Het concurrentiebeding is niet van toepassing indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt. Artikel 12 CAO Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing de CAO Grafimedia. Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend te (plaats) op (datum): (handtekening werkgever) (handtekening werknemer) 67

68 6. KLOKURENMATRIX 68

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Businessplan Delicious Promotion 2012 2013

Businessplan Delicious Promotion 2012 2013 Businessplan Delicious Promotion 2012 2013 Voorwoord We hebben ons de afgelopen weken bezig gehouden met de doorstart van een bedrijf. Het is de bedoeling dat we een gezonde tak van het bedrijf RTC B.V.

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ; Voorbeeldovereenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Ondergetekenden: [naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie

Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding

Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding Model-arbeidsovereenkomst praktijkopleiding Tussen kantoorhoudende te in het vervolg aan te duiden als de werkgever. en wonende te in het vervolg aan te duiden als de trainee. Artikel 1 Met ingang van.....

Nadere informatie

Naam medewerker:.. Fokke Kingma. Functie: verkoper, inkoper, ontwerper, marketeer. Afdeling: sales, inkoop, studio, marketing.

Naam medewerker:.. Fokke Kingma. Functie: verkoper, inkoper, ontwerper, marketeer. Afdeling: sales, inkoop, studio, marketing. Naam medewerker:.. Fokke Kingma. Functie: verkoper, inkoper, ontwerper, marketeer. Afdeling: sales, inkoop, studio, marketing. Datum vorige functioneringsgesprek: eerste functionering gesprek. Verslag

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Voorvoegsel onderneming:.. Naam onderneming:.. Plaats: Postcode:. Straat:. Nummer:..

Voorvoegsel onderneming:.. Naam onderneming:.. Plaats: Postcode:. Straat:. Nummer:.. CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST Aan te leveren bescheiden (indien op u van toepassing) BIJ VOORKEUR KOPIEËN INLEVEREN A.U.B. Voorvoegsel onderneming:.. Naam onderneming:.. Plaats: Postcode:. Straat: Nummer:..

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN

MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN De ondergetekenden: 1. Naam:..., wonende te:..., hierna te noemen partij A 2. Naam:..., wonende te:..., hierna te noemen partij B overwegende: dat

Nadere informatie

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Page 1 of 8 INHOUDSOPGAVE HET LEERSTUK VAN DE KOSTEN VOOR GEMENE REKENING EN RISICO... 1 INTRODUCTIE... 3 ALGEMENE REGELGEVING... 3 VOORWAARDE

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Inleiding. Voor ondernemers in andere sectoren is er op dit moment helaas geen scholingsadviseur beschikbaar. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Voor ondernemers in andere sectoren is er op dit moment helaas geen scholingsadviseur beschikbaar. Studieovereenkomst 1 Inleiding Het kan voor uw bedrijfsvoering van belang zijn om een werknemer een cursus of opleiding aan te bieden (denk bijvoorbeeld aan het behalen van een certificaat). Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Beroepsopdracht: voorbereiden

Beroepsopdracht: voorbereiden 2014 Beroepsopdracht: voorbereiden Priscilla Schaap Netidentity 12-9-2014 Inhoudsopgave Voorbereiden Beschrijf je stagebedrijf... 2 Bedrijfscultuur... 3 SWOT-analyse... 4 Confrontatiematrix... 4 Social

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER Wij zijn pas tevreden als u het bent! WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS U HET BENT Als jong en dynamisch kantoor is QBENEFITS gespecialiseerd in het geven van inkomensadviezen

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken.

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken. BUSINESSPLAN IDENTITEIT Om Matthijs Rolleman Producties meer richting te geven, is er een duidelijke identiteit ontwikkeld vanuit de theorie van Kay Morel s Identiteitsmarketing. Deze identiteit geeft

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling

Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling Pagina 1 van 5 Beheerovereenkomst collectieve pensioenregeling Partij 1,...., gevestigd te... en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw.. Hierna te noemen: Cliënt, En, Partij 2, Hoeksche Advies,

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge 20/9/2011 COSTIAN NULMETING Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge Dit verslag heeft als functie de basiskennis van de startende student vastleggen, het moment van de meting is begin september

Nadere informatie

Procedure aanstelling chef de clinique

Procedure aanstelling chef de clinique Procedure aanstelling chef de clinique Kader Bij het aantrekken van een chef de clinique zijn met name de volgende twee uitgangspunten van belang. Ten eerste streeft het ziekenhuis, inclusief de medische

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum :

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract De ondergetekenden, 1. Pauropus BV te..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van trajectbegeleider,

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT

DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT 1 VOORSTEL NIEUW DOMEIN 0 VAN PERSOON NAAR RECHTSPERSOON 1.1 Doel en inhoud Dit domein is de leidraad van het nieuwe examenprogramma. De verschillende domeinen

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Terborg, Betreft: leer-arbeidsovereenkomst. Geachte heer, Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) In uw

Nadere informatie

Directie. Staf. Personeelszaken Commercie Strategie & Organisatie. Kantorennetwerk. Call centers. Electronisch bankieren

Directie. Staf. Personeelszaken Commercie Strategie & Organisatie. Kantorennetwerk. Call centers. Electronisch bankieren Organogram huidige situatie Top-bank: Directie Staf Financiele Zaken Personeelszaken Commercie Strategie & Organisatie Ondersteunig Produkten Kanalen Markten Administratieve Organisatie Sparen Kantorennetwerk

Nadere informatie

H2 De inhoud van de arbeidsovereenkomst

H2 De inhoud van de arbeidsovereenkomst H2 De inhoud van de arbeidsovereenkomst Inhoud: 2.1 Inhoud van een arbeidsovereenkomst 2.2 Wat is de invloed van de wet en de cao op de arbeidsovereenkomst? 2.3 Opstellen van een arbeidsovereenkomst 2.4

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: werkgever

Nadere informatie

Vrijwilligerscontract

Vrijwilligerscontract Vrijwilligerscontract Dit contract bedoelt inhoud te geven aan het commitment tussen de vrijwilligersorganisatie en de vrijwilliger; het gaat hierbij dus niet om een arbeidsverhouding. In het vrijwilligerscontract

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Voorbeeld arbeidsovereenkomst trainers

Voorbeeld arbeidsovereenkomst trainers Voorbeeld arbeidsovereenkomst trainers Arbeidsovereenkomst voor trainer-coach, werkzaam in het amateurvoetbal De ondergetekenden: 1. De vereniging... gevestigd te...overeenkomstig artikel... van haar statuten

Nadere informatie